SK
KS
.....

Abaújrákos

Község

címer zászló
130 65% magyar 1910
3 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Rákoš
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Füzéri járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Eperjes-Tokaji-hegyvidék, Milic - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Abaúji-hegyalja
Más földrajzi nevek:
Breziny, Čuhová, Dlhé lúky, Garbóc-patak (Garbocký potok), Hadisko, Huncov, (Kálmánpuszta), Kis-Kopasz, Kradová, Krížne, Milica, Mohó (Mohov), Nad cestou, Pod briežkom, Pod vinicami, (Rákosi malom), Rákošske lúky, Tereš, Tilmaš, Várhegy (Hradisko), Zlámaná
Koordináták:
48.64302444, 21.43020821
Terület:
10,56 km2
Rang:
község
Népesség:
343
Tszf. magasság:
331 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04416
Település kód:
521906
Szervezeti azonosító:
691275
Adóazonosító:
2021261363

Abaújrákos a Szalánci-hegység nyugati oldalán, a Garbóc-patak (Garbocký potok) partján, 331 méteres (határa 253-730 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassától 17 km-re délkeletre, Nagyszalánctól pedig 4,5 km-re nyugatra. Határának déli részét a Milic-hegycsoporthoz tartozó Kőszál-hegy (Bradlo, 840 m) északi lejtői foglalják el, a falutól északkeletre pedig a 708 méter magas Várhegy (Hradisko) magasodik. Legmagasabb pontja a Várhegy gerincének Kradová nevű csúcsa (730 m) Abaújrákos és Nagyszalánc határánál. A kevés mezőgazdaságilag művelt terület a község határának nyugati részén található, területének legnagyobb részét erdők borítják. 2010-ben területének 63,9 százalékát (675 ha) erdő (elsősorban bükkösök), 15,5 százalékát (164 ha) szántóföld, 13,3 %-át (140 ha) pedig rét és legelő foglalta el. Külterületi lakott helye nincs, az Abaújrákostól 1 km-re délnyugatra fekvő egykori Kálmánpuszta (Kalmanova pusta) a 20. század második felében elpusztult. Abaújrákos az 552-es (Kassát Nagykapossal összekötő) országúton közelíthető meg. Északnyugatról Garbócbogdány, nyugatról Felsőmislye, délnyugatról és délről Eszkáros, keletről Nagyszalánc, északról pedig Regeteruszka községekkel határos. Katasztere északnyugaton egy ponton érintkezik Balogdéval.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Füzéri járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai járáshoz, majd a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (1939-ig Abaúj-Torna vármegye ideiglenesen újra létrehozott Füzér-gönci járásához, majd a Kassai járáshoz tartozott). Területe az elmúlt évszázadban csak minimális mértékben változott (1910-1938: 10,57 km², 2011: 10,56 km²).

Népesség

Abaújrákos népessége 2011-ben 353 fő volt, melynek 79,3 %-a volt szlovák, 4,2 %-a roma és 1,1 %-a (4 fő) magyar nemzetiségű, 13,6 %-a pedig nem nyilatkozott nemzetiségi hovatartozásáról. 2013-ban a lakosság 12,6 százaléka tartozott a roma etnikumhoz. A történelmi szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő, a 19. század végén és a 20. század elején még vegyes szlovák-magyar lakosságú falu magyar lakosai a 20. század második felében beolvadtak a szlovák többségbe. A 18. században részben szlovákokkal újratelepített faluban 1880-ban a szlovák és magyar anyanyelvűek aránya megegyezett, 1900-ban a magyar anyanyelvűek aránya 72,0 %, 1910-ban 65,3 % volt. A község Csehszlovákiához csatolása után a lakosság túlnyomó többsége már szlováknak vallotta magát és 1921-re a magyar nemzetiségűek aránya 25,2 %-ra (56 fő), 1930-ra pedig 15,1 %-ra (38 fő) esett vissza. Az 1941-es magyar népszámlálás során csaknem a teljes lakosságot (357 fő 358-ból) magyar anyanyelvűként írták össze. 1945 után a kétnyelvűség megszűnésével és az asszimilációval Abaújrákos egynemzetiségű községgé vált. 2011-ben a lakosság 53,8 %-a volt római katolikus (1921-ben 45,5 %), 19,8 %-a református, 4,2 %-a pedig görög katolikus (1921-ben 10,0 %) vallású és 6,2 %-a felekezeten kívüli. A reformátusok aránya 1921-ben (43,2 %) még csaknem megegyezett a római katolikusokéval. Abaújrákos népessége 1880-1930 között stabilan alakult (199-255 fő között), minimumát 1910-ben érte el (199 fő). 1930-1941 között 42,6 százalékkal, 251 főről 358 főre nőtt a lakosság száma. 1970-1991 között az elöregedő lakosságú község népességének csaknem egynegyedét elvesztette (400 főről 309-re csökkent), ez a folyamat a rendszerváltás után megfordult: 1991-2001 között már 34 fővel gyarapodott Abaújrákos népessége. 2001-2011 között a népességnövekedés lelassult, 2011-2017 között pedig teljesen leállt. Abaújrákos népsűrűsége (2011-ben 33,4 fő/km²) alacsony, a járási átlag felét sem éri el.

Történelem

Abaújrákos első írásos említése 1387-ből származik, ekkor „Rakos” alakban szerepelt. Nevét a rajta keresztülfolyó, rákban gazdag Rákos-patakról kapta (a mai Garbóci-patak). A középkorban Szalánc várának uradalmához tartozott, évi vásárt is tartottak itt. 1427-ben hat portája adózott. 1565-ben tíz jobbágy és három zsellérporta adózott a faluban. 1686-ban 13 portájából csak hét volt lakott. A 18. század elején a pestisjárvány és a háborúk miatt csaknem elnéptelenedett: 1715-ben 2, 1713-ban csak 3 lakott portája volt. Ezután a korábban magyarok lakta falut római katolikus vallású szlovákokkal telepítették újjá (egyházilag Regeteruszka filiája volt). 1746-ban 65 lakosa volt. 1773-ban beszélt nyelvként a szlovákot írták le a faluban, 1796-99-ben Fényes Elek is „tót” faluként jellemzi. A 18. század végén és a 19. század első felében a Forgách család volt a falu birtokosa. 1828-ban 34 háza és 271 lakosa volt. 1851-ben 215 lakosából 120 volt római katolikus, 91 református és 4 izraelita vallású. A 19. században jellemző foglalkozás volt a faluban az edénydrótozás. A 18. század végén, az első katonai felmérés idején a falut még minden oldalról erdők vették körül, ezeknek a falutól nyugatra és délnyugatra eső részét a 19. század hetvenes éveire kiirtották, ekkor jött létre Kálmánpuszta is. A községnek 1880-ban 250, 1890-ben 255, 1900-ban 239, 1910-ben pedig 199 lakosa volt. A 19. század végén határának nagy részét a Várhegyen létrehozott lekerített vadaskert vadaskert foglalta el (ld. harmadik katonai felmérés). A korábban használt Rákos helyett az országos helységnévrendezés során, 1905-ben állapították meg a vármegyei hovatartozásra utaló Abaújrákos hivatalos nevet. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Hernádzsadány székhelyű Füzéri járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. Lakossága a két világháború közötti időszakban erdőgazdálkodással, földműveléssel és gyümölcstermesztéssel foglalkozott. 1921-ben 222, 1930-ban 251 lakosa volt. 1938-ban 51 háza és 345 lakosa volt. 1938. novemberétől az első bécsi döntés visszacsatolta Magyarországhoz. Az új magyar-csehszlovák (1939-től magyar-szlovák) határt Abaújrákos keleti (Nagyszalánccal közös) határánál húzták meg, ezzel hét évre határközséggé vált (határátkelőhely is volt az Abaújrákos-Nagyszalánc közötti úton). 1970-ben 400, 1980-ban 387, 1991-ben pedig 309 lakosa volt. Határában a 20. század második felében kőbánya működött. A rendszerváltás után a korábban csökkenő népesség ismét nőni kezdett, 2001-ben 343, 2011-ben 353 (2017-ben pontosan ugyanennyi) lakosa volt Abaújrákosnak.

Mai jelentősége

A községben sem alapiskola, sem óvoda nem található. Jézus Szívének szentelt római katolikus kápolnája 1965-ben, református temploma az 1990-es években épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

RÁKOS. Tót falu Abaúj Vármegyében, földes Ura Gróf Forgáts Uraság, lakosai katolikusok, és másfélék, fekszik Regete pusztához nem meszsze, határja ollyan, mint Újszállásé, harmadik osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Rákos, tót-magyar falu, Abauj vmegyében, Regete-Ruszkához 3 fertálynyira: 120 kath., 91 ref., 4 zsidó lak. F. u. gr. Forgács

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Rákos kisközség 48 házzal, 255 magyar és tót ajku lakossal. Postája Garbócz-Bogdány, távirója: N.-Szaláncz. Széplaktól kezdve is érdekes a Tárcza és Ósva közén elvonuló út, melynek tájképi szépségét az Eperjes-tokaji hegyláncz erdőfödte magas kúpjai emelik, de Rákos felé, a sötét rengetegen át magasabbra és magasabbra emelkedve, egyre érdekesebbé, sőt vadregényessé válik.

Helységnévtár

Rákos [Kálmánföld p.], rk. 103 Regete-Ruszka, gk. 28 Újváros, ág. 1 —, ref. 109 Bogdány, izr. 9 Rozgony. 1890: Rákos, 255. rk. 112, gk. 33, ref. 107, izr. 3.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Abaujrákos. Azelőtt Rákos. A község keletkezése és története ismeretlen. Területe 1837 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 345. (...) Abaujrákost a Lexicon is, Korabinsky is szlováknak, Fényes és Czoernig szolvák-magyarnak, Pesti pedig magyar-szlováknak mondja. A népszámlálások tükrében 48, 48, 72, 65%, majd 1921-ben 25%, 1930-ban 14%, 1938-ban az 1910. évi adat folytatásaképen 77% magyarság mutatkozik.

Névelőfordulások
1387
Rakos
1773
Rákos
1786
Rákosch
1808
Rákos
1863
Rákos
1907
Abaújrákos
1920
Rakoš
1927
Rákoš
1938
Abaújrákos
1945
Rákoš

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Rákoš) 26
Telefon: 0556941140

Honlap: obecrakos.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Antoni Igor (Független)

Képviselő-testület:
Kocelko Vlastimil (Független)
Makkai Ondrej (Független)
Tomčík Adam (Független)
Tomko Dušan (KDH)
Antoniová Silvia (SaS)
Független 60% Független 3 képviselö KDH 20% KDH 1 képviselö SaS 20% SaS 1 képviselö 5 képviselö
Abaújrákosi Községi Hivatal

Rákoš 26

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 121 48%
szlovákok 122 49%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 1%
egyéb 5 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 250
magyarok 130 65%
szlovákok 63 32%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 6 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 199
magyarok 56 25%
szlovákok 166 75%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 222
magyarok 4 1%
szlovákok 303 98%
ruszinok 0 0%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 309
magyarok 4 1%
szlovákok 325 95%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 12 3%
összlétszám 343
magyarok 4 1%
szlovákok 280 79%
ruszinok 1 0%
romák 15 4%
ukránok 2 1%
csehek 3 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 48 14%
összlétszám 353
magyarok 3 1%
szlovákok 336 94%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 19 5%
összlétszám 359
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 295
Választási részvétel: 50.85 %
Kiadott boríték: 150
Bedobott boríték: 150

Polgármester

Érvényes szavazólap: 130
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Antoni Igor 130 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kocelko Vlastimil 108 Független
Makkai Ondrej 100 Független
Tomčík Adam 89 Független
Antoniová Silvia 80 SaS
Tomko Dušan 69 KDH

Képviselők

2014
SaS 60.00% SaS 3 képviselö SIEŤ 20.00% SIEŤ 1 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö 5 képviselö
2018
Független 60.00% Független 3 képviselö SaS 20.00% SaS 1 képviselö KDH 20.00% KDH 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 274
Választási részvétel: 12.41 %
Kiadott boríték: 34
Bedobott boríték: 34
Választásra jogosult: 275
Választási részvétel: 12.73 %
Kiadott boríték: 35
Bedobott boríték: 35
Választásra jogosult: 287
Választási részvétel: 22,99 %
Kiadott boríték: 66
Bedobott boríték: 66

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 33
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 60
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 20 60.61 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 8 24.24 % KDS
Marek Ďurán 1 3.03 % ĽS Naše Slovensko
Dominika Palaščáková 1 3.03 % NOVA
Lukáš Sisák 1 3.03 % KSS
Jaroslav Džunko 1 3.03 % Független
Rastislav Masnyk 1 3.03 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Jozef Holečko 0 0.00 % Független
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Rudolf Bauer 15 42.86% KDS
Richard Raši 26 43.33 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 24 40.00 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Róbert Bačinský 5 8.33 % Független
Vladislav Stanko 2 3.33 % Független
Štefan Surmánek 1 1.67 % ĽSNS
Lukáš Sisák 1 1.67 % KSS
Jaroslav Džunko 1 1.67 % Független
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Karol Pataky 0 0.00 % MOST - HÍD, SKOK
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 32
Érvényes szavazólap: 62
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Jozef Konkoly 11 34.38% SMER - SD
František Petro 10 31.25% SMER - SD
Štefan Markovič 9 28.13% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ján Marton 7 21.88% NOVA
Monika Bérešová 6 18.75% SZS
Ľubomír Šimko 6 18.75% SMER - SD
Slavomír Horváth 6 18.75% SNS
Miloš Barcal 6 18.75% Független
Ján Kokarda 6 18.75% Független
Ján Bačo 6 18.75% SĽS
Michal Rečka 5 15.63% SMER - SD
Božena Letková 4 12.50% Független
Monika Vargová 4 12.50% SNS
Elena Fialková 4 12.50% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Dominika Palaščáková 4 12.50% NOVA
Anton Medvec 4 12.50% Független
Viliam Bačo 4 12.50% Független
Jaroslav Pástor 3 9.38% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Vojtech Staňo 3 9.38% SMER - SD
Peter Papáč 2 6.25% KSS
Jozef Tischler 2 6.25% SĽS
Mária Topoľančinová 2 6.25% ĽS-HZDS
Martin Baltes 2 6.25% SĽS
Ján Stanislav 2 6.25% SNS
Ján Mikloš 2 6.25% KSS
Ivan Buchla 2 6.25% SNS
Jozef Holečko 2 6.25% Független
Radoslav Šimko 2 6.25% SNS
Róbert Čarny 2 6.25% SNS
Elena Majancsíková 2 6.25% SĽS
Štefan Petrík 2 6.25% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Viktor Dulina 2 6.25% Független
Viktor Sasák 2 6.25% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ladislav Vojtko 1 3.13% KSS
Róbert Šándor 1 3.13% Független
Františka Kočišová 1 3.13% SĽS
Imrich Kohút 1 3.13% SĽS
Jozef Koňa 1 3.13% SĽS
Karol Dzugas 1 3.13% Független
Ladislav Bartók 1 3.13% Független
Peter Palaščák 1 3.13% SOĽ
Ladislav Miko 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ivan Hriczko 0 0.00% Független
Norbert Krušinský 0 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Anton Király 0 0.00% SMK-MKP
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Ľubica Holováčová 0 0.00% SĽS
Rastislav Moric 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Jenő Csoltkó 0 0.00% Független
Marián Kertész 0 0.00% PD
Roman Horváth 0 0.00% SRÚS
Marián Tóth 0 0.00% SaS
Štefan Laczkó 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Július Beluscák 0 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Július Grulyo 0 0.00% Független
Tomáš Suchý 0 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
István Zachariaš 0 0.00% SMK-MKP
Alexander Bimbo 0 0.00% SRÚS
Miroslav Bačenko 0 0.00% Független
Vladimír Popovič 0 0.00% SMS
László Iván 0 0.00% SMK-MKP
Martin Smrčo 30 48.39% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Imrich Bakši 21 33.87% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 18 29.03% SMER-SD
Tomáš Kozlai 18 29.03% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Radoslav Hodor 17 27.42% Független
Viktor Dulina 15 24.19% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Erika Zámboriová 13 20.97% ŠKV
Ján Kokarda 13 20.97% Független
Michal Rečka 13 20.97% SMER-SD
Peter Derevjaník 13 20.97% SMER-SD
Jarmila Vaňová 13 20.97% ŠKV
Mária Dulovičová 12 19.35% Független
Peter Solár 12 19.35% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Pavol Bujňák 10 16.13% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Ondrej Bernát 8 12.90% SMER-SD
Pavol Lehotský 7 11.29% Független
Monika Gergelová 6 9.68% SNS
Ivan Hriczko 6 9.68% ŠKV
Vlastimil Lakatoš 5 8.06% Független
Jozef Hric 5 8.06% KSS
Peter Seman 5 8.06% KSS
Miloš Barcal 5 8.06% Független
Slavomír Horváth 4 6.45% SNS
Ladislav Vojtko 4 6.45% KSS
Ján Serbin 4 6.45% Független
Jozef Krešák 4 6.45% ŠANCA
Marcela Demkeová 3 4.84% ĽS Naše Slovensko
Anetta Strýčková 3 4.84% Független
Ján Horváth 3 4.84% Független
Július Beluscsák 3 4.84% Független
Peter Kocai 3 4.84% NAJ
Mária Lacková 2 3.23% Független
Anton Medvec 2 3.23% Független
Jaroslav Pástor 2 3.23% MOST - HÍD
Július Pelegrin 2 3.23% Független
Rudolf Varga 2 3.23% VZDOR
Tomáš Suchý 2 3.23% ŠANCA
Vojtech Farkaš 2 3.23% Független
Csaba Káposztás 2 3.23% MKDA-MKDSZ
Július Begala 2 3.23% Független
Roland Szabó 2 3.23% SMER-SD
Martina Dutková 1 1.61% Független
Gabriel Böhm 1 1.61% Független
Martin Baltes 1 1.61% ĽS Naše Slovensko
Alexander Horváth 1 1.61% MOST - HÍD
František Gedra 1 1.61% ĽS Naše Slovensko
Elena Fialková 1 1.61% MOST - HÍD
István Zachariaš 1 1.61% SMK-MKP
Ladislav Andrejanin 0 0.00% ÚSVIT
Ladislav Bartók 0 0.00% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 0 0.00% NAJ
Augustín Köteles 0 0.00% NAJ
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Csaba Simkó 0 0.00% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 0 0.00% SMK-MKP
Július Grulyo 0 0.00% Független
Norbert Krušinský 0 0.00% MOST - HÍD
Štefan Hudák 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Tamás Iván 0 0.00% SMK-MKP
Gábor Szalay 0 0.00% SMK-MKP
Slavomír Borovský 0 0.00% DS
Tibor Bráz 0 0.00% Független
Attila Oravecz 0 0.00% MOST - HÍD
Anton Király 0 0.00% SMK-MKP
Alexander Képes 0 0.00% SMK-MKP
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 45.25 %
Torna 145 9.69 %
Buzita 141 9.43 %
Somodi 111 7.42 %
Makranc 110 7.35 %
Debrőd 109 7.29 %
Csécs 94 6.28 %
Szeszta 73 4.88 %
Jászó 69 4.61 %
Jánok 64 4.28 %
Perény - Hím 63 4.21 %
Komaróc 63 4.21 %
Áj 57 3.81 %
Reste 57 3.81 %
Szádudvarnok - Méhész 51 3.41 %
Tornaújfalu 49 3.28 %
Alsólánc 48 3.21 %
Zsarnó 47 3.14 %
Bódvavendégi 40 2.67 %
Nagyida 40 2.67 %
Péder 40 2.67 %
Abaújszina 33 2.21 %
Pány 22 1.47 %
Mecenzéf 21 1.40 %
Jászómindszent 12 0.80 %
Tornahorváti 12 0.80 %
Szádelő 12 0.80 %
Kenyhec 11 0.74 %
Miglécnémeti 11 0.74 %
Stósz 7 0.47 %
Kisida 7 0.47 %
Felsőmecenzéf 5 0.33 %
Hernádcsány 4 0.27 %
Hernádzsadány 4 0.27 %
Kassamindszent 4 0.27 %
Magyarbőd 4 0.27 %
Jászóújfalu 3 0.20 %
Felsőtőkés 3 0.20 %
Koksóbaksa 3 0.20 %
Izdobabeszter 3 0.20 %
Hernádszokoly 3 0.20 %
Enyicke 3 0.20 %
Petőszinye 3 0.20 %
Rás 2 0.13 %
Baska 2 0.13 %
Hernádszentistván 2 0.13 %
Benyék 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Kalsa 2 0.13 %
Hilyó 2 0.13 %
Patacskő 2 0.13 %
Alsókemence 2 0.13 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.13 %
Györke 2 0.13 %
Alsómislye 2 0.13 %
Alsótőkés 2 0.13 %
Kassaolcsvár 2 0.13 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Hatkóc 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Lengyelfalva 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Bolyár 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 35.36 %
Torna 110 11.97 %
Kecer 63 6.86 %
Szepsi 47 5.11 %
Mecenzéf 28 3.05 %
Áj 16 1.74 %
Buzita 14 1.52 %
Jászómindszent 13 1.41 %
Csécs 11 1.20 %
Jászóújfalu 10 1.09 %
Kisida 9 0.98 %
Abaújszakaly 9 0.98 %
Györke 8 0.87 %
Kenyhec 8 0.87 %
Hernádcsány 8 0.87 %
Tornaújfalu 7 0.76 %
Abos 7 0.76 %
Izdobabeszter 7 0.76 %
Abaújszina 6 0.65 %
Stósz 6 0.65 %
Budamér 5 0.54 %
Hernádszentistván 5 0.54 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.54 %
Hernádszokoly 5 0.54 %
Pány 5 0.54 %
Enyicke 5 0.54 %
Benyék 5 0.54 %
Semse 5 0.54 %
Bolyár 5 0.54 %
Hernádzsadány 4 0.44 %
Rozgony 4 0.44 %
Debrőd 4 0.44 %
Koksóbaksa 4 0.44 %
Nagyida 4 0.44 %
Miglécnémeti 4 0.44 %
Zsarnó 4 0.44 %
Alsókemence 4 0.44 %
Lapispatakújtelep 4 0.44 %
Szeszta 3 0.33 %
Hilyó 3 0.33 %
Komaróc 3 0.33 %
Nagyszalánc 3 0.33 %
Alsólánc 3 0.33 %
Patacskő 3 0.33 %
Sároskőszeg 3 0.33 %
Felsőmislye 3 0.33 %
Felsőmecenzéf 3 0.33 %
Szaláncújváros 3 0.33 %
Ránk 3 0.33 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.33 %
Alsómislye 3 0.33 %
Rudnok 3 0.33 %
Baska 3 0.33 %
Perény - Hím 3 0.33 %
Lapispatak 2 0.22 %
Lengyelfalva 2 0.22 %
Makranc 2 0.22 %
Petőszinye 2 0.22 %
Alsóhutka 2 0.22 %
Felsőtőkés 2 0.22 %
Aranyida 2 0.22 %
Királynép 2 0.22 %
Kassamindszent 2 0.22 %
Garbócbogdány 2 0.22 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Reste 1 0.11 %
Jánok 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Szalánchuta 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Somodi 1 0.11 %
Terebő 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Magyarbőd 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 43.23 %
Buzita 223 18.87 %
Csécs 84 7.11 %
Perény - Hím 79 6.68 %
Torna 77 6.51 %
Szeszta 77 6.51 %
Reste 67 5.67 %
Makranc 66 5.58 %
Komaróc 55 4.65 %
Debrőd 55 4.65 %
Somodi 53 4.48 %
Alsólánc 51 4.31 %
Nagyida 49 4.15 %
Tornaújfalu 38 3.21 %
Jászó 37 3.13 %
Áj 37 3.13 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.71 %
Zsarnó 31 2.62 %
Péder 30 2.54 %
Abaújszina 29 2.45 %
Jánok 28 2.37 %
Bódvavendégi 25 2.12 %
Mecenzéf 15 1.27 %
Semse 11 0.93 %
Pány 10 0.85 %
Kenyhec 9 0.76 %
Hernádcsány 9 0.76 %
Tornahorváti 8 0.68 %
Kassamindszent 8 0.68 %
Miglécnémeti 8 0.68 %
Györke 7 0.59 %
Enyicke 6 0.51 %
Kecer 6 0.51 %
Kisida 5 0.42 %
Izdobabeszter 5 0.42 %
Jászómindszent 5 0.42 %
Hernádszentistván 5 0.42 %
Regeteruszka 4 0.34 %
Királynép 4 0.34 %
Jászóújfalu 4 0.34 %
Szádelő 4 0.34 %
Felsőcsáj 3 0.25 %
Patacskő 3 0.25 %
Hernádszokoly 3 0.25 %
Hatkóc 3 0.25 %
Rozgony 3 0.25 %
Hernádzsadány 3 0.25 %
Lengyelfalva 2 0.17 %
Kassaolcsvár 2 0.17 %
Felsőtőkés 2 0.17 %
Aranyida 2 0.17 %
Felsőkemence 2 0.17 %
Sároskőszeg 2 0.17 %
Bolyár 2 0.17 %
Alsótőkés 2 0.17 %
Baska 2 0.17 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.17 %
Felsőmecenzéf 2 0.17 %
Alsómislye 2 0.17 %
Nagyszalánc 1 0.08 %
Magyarbőd 1 0.08 %
Abos 1 0.08 %
Ósva 1 0.08 %
Koksóbaksa 1 0.08 %
Kalsa 1 0.08 %
Hilyó 1 0.08 %
Ránk 1 0.08 %
Rás 1 0.08 %
Rudnok 1 0.08 %
Hernádgecse 1 0.08 %
Györgyi 1 0.08 %
Eszkáros 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Lapispatakújtelep 1 0.08 %
Szaláncújváros 1 0.08 %
Abaújszakaly 1 0.08 %
Stósz 1 0.08 %
Petőszinye 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Abaújnádasd 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Ósvacsákány 1 0.08 %
Tarcavajkóc 1 0.08 %
Idabukóc 1 0.08 %
Budamér 1 0.08 %
Felsőhutka 1 0.08 %
Felsőmislye 1 0.08 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 19.21 %
Jászómindszent 108 11.27 %
Stósz 76 7.93 %
Felsőmecenzéf 50 5.22 %
Szepsi 38 3.97 %
Kisida 36 3.76 %
Hernádcsány 24 2.51 %
Jászó 24 2.51 %
Kassamindszent 24 2.51 %
Jászóújfalu 22 2.30 %
Kassabéla 19 1.98 %
Rozgony 18 1.88 %
Budamér 18 1.88 %
Hernádszokoly 17 1.77 %
Semse 17 1.77 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.57 %
Sároskőszeg 15 1.57 %
Felsőtőkés 14 1.46 %
Kassaolcsvár 14 1.46 %
Csécs 12 1.25 %
Lengyelfalva 12 1.25 %
Torna 12 1.25 %
Izdobabeszter 12 1.25 %
Hernádszentistván 12 1.25 %
Idabukóc 11 1.15 %
Aranyida 11 1.15 %
Lapispatak 11 1.15 %
Koksóbaksa 10 1.04 %
Felsőmislye 9 0.94 %
Alsótőkés 9 0.94 %
Tarcavajkóc 8 0.84 %
Abaújszakaly 8 0.84 %
Tizsite 8 0.84 %
Baska 8 0.84 %
Hatkóc 7 0.73 %
Szalánchuta 7 0.73 %
Enyicke 7 0.73 %
Abaújnádasd 7 0.73 %
Nagyida 7 0.73 %
Abaújszina 7 0.73 %
Hilyó 7 0.73 %
Perény - Hím 7 0.73 %
Magyarbőd 7 0.73 %
Hernádgecse 7 0.73 %
Nagyszalánc 7 0.73 %
Györke 6 0.63 %
Garbócbogdány 6 0.63 %
Makranc 6 0.63 %
Lapispatakújtelep 6 0.63 %
Kelecsenyborda 6 0.63 %
Kecer 6 0.63 %
Királynép 6 0.63 %
Hernádzsadány 6 0.63 %
Rás 5 0.52 %
Pány 5 0.52 %
Rudnok 5 0.52 %
Kisladna 5 0.52 %
Terebő 5 0.52 %
Hernádgönyű 4 0.42 %
Buzita 4 0.42 %
Ájfalucska 4 0.42 %
Abaújharaszti 4 0.42 %
Zsarnó 4 0.42 %
Kalsa 4 0.42 %
Petőszinye 4 0.42 %
Szeszta 4 0.42 %
Nagyladna 4 0.42 %
Ósvacsákány 3 0.31 %
Felsőcsáj 3 0.31 %
Györgyi 3 0.31 %
Abaújrákos 3 0.31 %
Apátka 3 0.31 %
Jánok 3 0.31 %
Alsómislye 3 0.31 %
Abos 3 0.31 %
Alsóhutka 3 0.31 %
Benyék 3 0.31 %
Miglécnémeti 3 0.31 %
Újszállás 2 0.21 %
Alsókemence 2 0.21 %
Ósva 2 0.21 %
Szaláncújváros 2 0.21 %
Balogd 2 0.21 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.21 %
Bolyár 2 0.21 %
Somodi 2 0.21 %
Regeteruszka 2 0.21 %
Bátyok 2 0.21 %
Debrőd 2 0.21 %
Tornaújfalu 2 0.21 %
Kenyhec 2 0.21 %
Bölzse 2 0.21 %
Tornahorváti 1 0.10 %
Bódvavendégi 1 0.10 %
Felsőkemence 1 0.10 %
Füzérnádaska 1 0.10 %
Kecerlipóc 1 0.10 %
Alsócsáj 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Modrafalva 1 0.10 %
Felsőhutka 1 0.10 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 64.00 %
Buzita 84 10.18 %
Torna 66 8.00 %
Makranc 50 6.06 %
Szeszta 45 5.45 %
Csécs 39 4.73 %
Debrőd 38 4.61 %
Áj 31 3.76 %
Somodi 30 3.64 %
Tornaújfalu 30 3.64 %
Szádudvarnok - Méhész 28 3.39 %
Nagyida 27 3.27 %
Perény - Hím 26 3.15 %
Alsólánc 26 3.15 %
Zsarnó 26 3.15 %
Jánok 26 3.15 %
Reste 23 2.79 %
Péder 22 2.67 %
Jászó 22 2.67 %
Bódvavendégi 21 2.55 %
Rudnok 17 2.06 %
Komaróc 17 2.06 %
Mecenzéf 15 1.82 %
Jászómindszent 13 1.58 %
Hernádcsány 13 1.58 %
Abaújszina 12 1.45 %
Tornahorváti 11 1.33 %
Miglécnémeti 9 1.09 %
Pány 9 1.09 %
Kassamindszent 8 0.97 %
Aranyida 7 0.85 %
Stósz 6 0.73 %
Izdobabeszter 6 0.73 %
Jászóújfalu 6 0.73 %
Györke 6 0.73 %
Rás 6 0.73 %
Enyicke 5 0.61 %
Ránk 5 0.61 %
Lapispatak 4 0.48 %
Patacskő 4 0.48 %
Sároskőszeg 4 0.48 %
Kisida 4 0.48 %
Alsómislye 4 0.48 %
Hernádgecse 4 0.48 %
Koksóbaksa 3 0.36 %
Felsőmecenzéf 3 0.36 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.36 %
Hernádszokoly 3 0.36 %
Szalánchuta 3 0.36 %
Kenyhec 3 0.36 %
Abaújszakaly 3 0.36 %
Garbócbogdány 3 0.36 %
Semse 3 0.36 %
Alsótőkés 3 0.36 %
Szádelő 2 0.24 %
Tarcavajkóc 2 0.24 %
Hernádzsadány 2 0.24 %
Hilyó 2 0.24 %
Magyarbőd 2 0.24 %
Nagyszalánc 2 0.24 %
Kisszalánc 2 0.24 %
Kassabéla 2 0.24 %
Budamér 2 0.24 %
Hernádgönyű 2 0.24 %
Bolyár 2 0.24 %
Abaújnádasd 2 0.24 %
Petőszinye 2 0.24 %
Kalsa 2 0.24 %
Felsőtőkés 2 0.24 %
Kisladna 1 0.12 %
Regeteruszka 1 0.12 %
Balogd 1 0.12 %
Eszkáros 1 0.12 %
Sárosófalu 1 0.12 %
Ósva 1 0.12 %
Abos 1 0.12 %
Lapispatakújtelep 1 0.12 %
Alsókemence 1 0.12 %
Alsóhutka 1 0.12 %
Abaújharaszti 1 0.12 %
Füzérnádaska 1 0.12 %
Tizsite 1 0.12 %
Rozgony 1 0.12 %
Benyék 1 0.12 %
Királynép 1 0.12 %
Bölzse 1 0.12 %
Nagyladna 1 0.12 %
Hernádszentistván 1 0.12 %
Felsőkemence 1 0.12 %
Felsőmislye 1 0.12 %
Felsőcsáj 1 0.12 %
Kelecsenyborda 1 0.12 %
Kassaolcsvár 1 0.12 %
Kecerlipóc 1 0.12 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 11.08 %
Hernádszentistván 216 9.31 %
Sároskőszeg 164 7.07 %
Hernádszokoly 138 5.95 %
Budamér 79 3.41 %
Rozgony 58 2.50 %
Kassabéla 40 1.72 %
Abos 40 1.72 %
Kassamindszent 39 1.68 %
Kisida 37 1.60 %
Terebő 34 1.47 %
Hernádcsány 30 1.29 %
Enyicke 28 1.21 %
Jászómindszent 28 1.21 %
Királynép 28 1.21 %
Szepsi 26 1.12 %
Tarcavajkóc 25 1.08 %
Koksóbaksa 23 0.99 %
Izdobabeszter 23 0.99 %
Lapispatak 19 0.82 %
Benyék 18 0.78 %
Hernádzsadány 18 0.78 %
Kisladna 18 0.78 %
Felsőmislye 17 0.73 %
Rás 17 0.73 %
Hernádgecse 17 0.73 %
Nagyszalánc 16 0.69 %
Kassaolcsvár 16 0.69 %
Lapispatakújtelep 15 0.65 %
Kenyhec 15 0.65 %
Alsómislye 15 0.65 %
Eszkáros 14 0.60 %
Baska 14 0.60 %
Regeteruszka 14 0.60 %
Alsótőkés 14 0.60 %
Perény - Hím 13 0.56 %
Bölzse 13 0.56 %
Abaújnádasd 13 0.56 %
Csécs 12 0.52 %
Hatkóc 12 0.52 %
Nagyladna 12 0.52 %
Lengyelfalva 12 0.52 %
Aranyida 12 0.52 %
Abaújszina 11 0.47 %
Semse 11 0.47 %
Felsőhutka 11 0.47 %
Mecenzéf 11 0.47 %
Garbócbogdány 10 0.43 %
Kalsa 10 0.43 %
Buzita 10 0.43 %
Jászóújfalu 10 0.43 %
Torna 10 0.43 %
Kecer 10 0.43 %
Magyarbőd 10 0.43 %
Felsőtőkés 10 0.43 %
Györke 10 0.43 %
Alsóhutka 9 0.39 %
Abaújszakaly 9 0.39 %
Hilyó 8 0.34 %
Idabukóc 8 0.34 %
Alsókemence 8 0.34 %
Tizsite 7 0.30 %
Jászó 7 0.30 %
Szalánchuta 7 0.30 %
Hernádgönyű 7 0.30 %
Stósz 7 0.30 %
Felsőmecenzéf 7 0.30 %
Abaújharaszti 6 0.26 %
Bolyár 6 0.26 %
Ósva 6 0.26 %
Bunyita 6 0.26 %
Györgyi 6 0.26 %
Bátyok 5 0.22 %
Szaláncújváros 5 0.22 %
Nagyida 5 0.22 %
Pány 5 0.22 %
Felsőcsáj 4 0.17 %
Ránkfüred 4 0.17 %
Ránk 3 0.13 %
Jánok 3 0.13 %
Szeszta 3 0.13 %
Újszállás 3 0.13 %
Ósvacsákány 3 0.13 %
Rudnok 3 0.13 %
Miglécnémeti 3 0.13 %
Balogd 3 0.13 %
Sárosófalu 3 0.13 %
Alsócsáj 3 0.13 %
Petőszinye 3 0.13 %
Áj 3 0.13 %
Füzérnádaska 3 0.13 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.13 %
Felsőkemence 3 0.13 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Kecerlipóc 2 0.09 %
Somodi 2 0.09 %
Abaújrákos 2 0.09 %
Apátka 2 0.09 %
Patacskő 2 0.09 %
Makranc 2 0.09 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Zsarnó 1 0.04 %
Komaróc 1 0.04 %
Tornaújfalu 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Modrafalva 1 0.04 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 34.63 %
Szepsi 178 15.72 %
Csécs 34 3.00 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.83 %
Áj 31 2.74 %
Makranc 29 2.56 %
Somodi 26 2.30 %
Tornaújfalu 25 2.21 %
Jánok 23 2.03 %
Perény - Hím 20 1.77 %
Zsarnó 20 1.77 %
Bódvavendégi 18 1.59 %
Mecenzéf 14 1.24 %
Szeszta 14 1.24 %
Tornahorváti 14 1.24 %
Jászó 12 1.06 %
Buzita 11 0.97 %
Debrőd 11 0.97 %
Kenyhec 11 0.97 %
Nagyida 10 0.88 %
Pány 10 0.88 %
Péder 8 0.71 %
Hernádcsány 6 0.53 %
Rozgony 6 0.53 %
Kisida 5 0.44 %
Hernádgecse 5 0.44 %
Reste 5 0.44 %
Ájfalucska 4 0.35 %
Szádelő 4 0.35 %
Alsólánc 4 0.35 %
Jászóújfalu 4 0.35 %
Lapispatakújtelep 4 0.35 %
Jászómindszent 4 0.35 %
Magyarbőd 3 0.27 %
Garbócbogdány 3 0.27 %
Izdobabeszter 3 0.27 %
Alsótőkés 3 0.27 %
Komaróc 3 0.27 %
Hernádszokoly 3 0.27 %
Nagyszalánc 3 0.27 %
Abos 3 0.27 %
Hernádzsadány 3 0.27 %
Enyicke 3 0.27 %
Abaújszina 3 0.27 %
Kassamindszent 3 0.27 %
Abaújnádasd 2 0.18 %
Hilyó 2 0.18 %
Eszkáros 2 0.18 %
Rudnok 2 0.18 %
Bolyár 2 0.18 %
Hernádgönyű 2 0.18 %
Budamér 2 0.18 %
Kassaolcsvár 2 0.18 %
Idabukóc 2 0.18 %
Szalánchuta 2 0.18 %
Kassabéla 2 0.18 %
Kecer 1 0.09 %
Tizsite 1 0.09 %
Alsóhutka 1 0.09 %
Semse 1 0.09 %
Alsómislye 1 0.09 %
Benyék 1 0.09 %
Koksóbaksa 1 0.09 %
Felsőmislye 1 0.09 %
Tarcavajkóc 1 0.09 %
Baska 1 0.09 %
Balogd 1 0.09 %
Györke 1 0.09 %
Hernádszentistván 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Sároskőszeg 1 0.09 %
Felsőtőkés 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Kalsa 1 0.09 %
Lapispatak 1 0.09 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 7.19 %
Torna 20 2.44 %
Csécs 12 1.46 %
Jászó 11 1.34 %
Tornaújfalu 10 1.22 %
Rozgony 10 1.22 %
Nagyida 10 1.22 %
Buzita 8 0.97 %
Somodi 8 0.97 %
Makranc 7 0.85 %
Zsarnó 6 0.73 %
Reste 6 0.73 %
Lapispatak 6 0.73 %
Idabukóc 6 0.73 %
Debrőd 5 0.61 %
Jánok 5 0.61 %
Perény - Hím 5 0.61 %
Abaújszina 5 0.61 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.49 %
Kassamindszent 4 0.49 %
Alsólánc 4 0.49 %
Tornahorváti 4 0.49 %
Szeszta 4 0.49 %
Izdobabeszter 3 0.37 %
Petőszinye 3 0.37 %
Magyarbőd 3 0.37 %
Komaróc 3 0.37 %
Hernádszokoly 3 0.37 %
Jászóújfalu 3 0.37 %
Kisida 3 0.37 %
Györke 3 0.37 %
Ránk 3 0.37 %
Terebő 3 0.37 %
Enyicke 3 0.37 %
Nagyszalánc 2 0.24 %
Bódvavendégi 2 0.24 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.24 %
Hernádcsány 2 0.24 %
Budamér 2 0.24 %
Kalsa 2 0.24 %
Kecer 2 0.24 %
Kenyhec 2 0.24 %
Mecenzéf 2 0.24 %
Abos 2 0.24 %
Patacskő 2 0.24 %
Abaújszakaly 2 0.24 %
Kassaolcsvár 2 0.24 %
Felsőmislye 2 0.24 %
Alsókemence 2 0.24 %
Jászómindszent 1 0.12 %
Pány 1 0.12 %
Lapispatakújtelep 1 0.12 %
Rudnok 1 0.12 %
Regeteruszka 1 0.12 %
Alsótőkés 1 0.12 %
Benyék 1 0.12 %
Eszkáros 1 0.12 %
Sároskőszeg 1 0.12 %
Szaláncújváros 1 0.12 %
Királynép 1 0.12 %
Lengyelfalva 1 0.12 %
Stósz 1 0.12 %
Péder 1 0.12 %
Rás 1 0.12 %
Abaújnádasd 1 0.12 %
Hatkóc 1 0.12 %
Áj 1 0.12 %
Tarcavajkóc 1 0.12 %
Ájfalucska 1 0.12 %
Hernádgecse 1 0.12 %
Györgyi 1 0.12 %
Bolyár 1 0.12 %
Felsőcsáj 1 0.12 %
Felsőtőkés 1 0.12 %
Felsőmecenzéf 1 0.12 %
Kassabéla 1 0.12 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 22.79 %
Szepsi 82 13.95 %
Csécs 20 3.40 %
Tornaújfalu 18 3.06 %
Nagyida 17 2.89 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.55 %
Buzita 12 2.04 %
Áj 12 2.04 %
Szeszta 12 2.04 %
Somodi 11 1.87 %
Bódvavendégi 11 1.87 %
Zsarnó 10 1.70 %
Jászó 10 1.70 %
Makranc 10 1.70 %
Mecenzéf 9 1.53 %
Péder 9 1.53 %
Jászómindszent 8 1.36 %
Tornahorváti 8 1.36 %
Perény - Hím 7 1.19 %
Eszkáros 6 1.02 %
Hernádcsány 6 1.02 %
Abaújszina 6 1.02 %
Alsólánc 5 0.85 %
Kassamindszent 5 0.85 %
Reste 5 0.85 %
Jánok 4 0.68 %
Budamér 4 0.68 %
Baska 4 0.68 %
Kenyhec 4 0.68 %
Jászóújfalu 4 0.68 %
Hernádzsadány 4 0.68 %
Debrőd 4 0.68 %
Komaróc 4 0.68 %
Magyarbőd 4 0.68 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.68 %
Hernádszentistván 3 0.51 %
Kecer 3 0.51 %
Abaújnádasd 3 0.51 %
Alsótőkés 3 0.51 %
Enyicke 3 0.51 %
Hernádgönyű 3 0.51 %
Pány 3 0.51 %
Lapispatak 3 0.51 %
Semse 3 0.51 %
Györke 2 0.34 %
Abaújszakaly 2 0.34 %
Koksóbaksa 2 0.34 %
Kassabéla 2 0.34 %
Felsőmislye 2 0.34 %
Kassaolcsvár 2 0.34 %
Tizsite 2 0.34 %
Abaújrákos 2 0.34 %
Bolyár 2 0.34 %
Rozgony 2 0.34 %
Rudnok 2 0.34 %
Izdobabeszter 2 0.34 %
Miglécnémeti 2 0.34 %
Szádelő 2 0.34 %
Benyék 2 0.34 %
Nagyszalánc 2 0.34 %
Alsómislye 1 0.17 %
Hernádgecse 1 0.17 %
Bölzse 1 0.17 %
Ájfalucska 1 0.17 %
Felsőcsáj 1 0.17 %
Lapispatakújtelep 1 0.17 %
Újszállás 1 0.17 %
Abos 1 0.17 %
Stósz 1 0.17 %
Balogd 1 0.17 %
Hernádszokoly 1 0.17 %
Ránkfüred 1 0.17 %
Patacskő 1 0.17 %
Aranyida 1 0.17 %
Rás 1 0.17 %
Hilyó 1 0.17 %
Királynép 1 0.17 %
Ránk 1 0.17 %
Sároskőszeg 1 0.17 %
Kisida 1 0.17 %
Kisladna 1 0.17 %
Szaláncújváros 1 0.17 %
Idabukóc 1 0.17 %
Felsőtőkés 1 0.17 %
Abaújharaszti 1 0.17 %
Alsóhutka 1 0.17 %
Alsókemence 1 0.17 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 12.08 %
Torna 295 11.49 %
Jászó 262 10.21 %
Szádudvarnok - Méhész 126 4.91 %
Mecenzéf 91 3.54 %
Buzita 78 3.04 %
Szeszta 60 2.34 %
Zsarnó 56 2.18 %
Somodi 52 2.03 %
Tornaújfalu 50 1.95 %
Áj 47 1.83 %
Jászóújfalu 38 1.48 %
Debrőd 35 1.36 %
Bódvavendégi 33 1.29 %
Csécs 33 1.29 %
Alsólánc 29 1.13 %
Perény - Hím 28 1.09 %
Jánok 26 1.01 %
Szádelő 24 0.93 %
Abaújszina 23 0.90 %
Komaróc 22 0.86 %
Nagyida 20 0.78 %
Makranc 20 0.78 %
Reste 20 0.78 %
Péder 17 0.66 %
Felsőmecenzéf 14 0.55 %
Tornahorváti 11 0.43 %
Jászómindszent 8 0.31 %
Miglécnémeti 6 0.23 %
Királynép 6 0.23 %
Kenyhec 5 0.19 %
Hernádzsadány 5 0.19 %
Hernádcsány 5 0.19 %
Magyarbőd 4 0.16 %
Abaújszakaly 4 0.16 %
Enyicke 4 0.16 %
Kisida 3 0.12 %
Nagyszalánc 3 0.12 %
Kassamindszent 3 0.12 %
Lapispatakújtelep 2 0.08 %
Ájfalucska 2 0.08 %
Lengyelfalva 2 0.08 %
Rudnok 2 0.08 %
Sároskőszeg 2 0.08 %
Pány 2 0.08 %
Hernádszokoly 2 0.08 %
Lapispatak 2 0.08 %
Abaújnádasd 2 0.08 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.08 %
Tizsite 2 0.08 %
Baska 2 0.08 %
Felsőmislye 2 0.08 %
Bolyár 2 0.08 %
Györke 2 0.08 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 16.90 %
Makranc 115 5.98 %
Csécs 73 3.80 %
Torna 68 3.54 %
Buzita 39 2.03 %
Perény - Hím 36 1.87 %
Tornaújfalu 35 1.82 %
Jánok 30 1.56 %
Pány 26 1.35 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.30 %
Nagyida 23 1.20 %
Mecenzéf 23 1.20 %
Zsarnó 22 1.14 %
Áj 22 1.14 %
Szeszta 20 1.04 %
Györke 19 0.99 %
Komaróc 19 0.99 %
Péder 18 0.94 %
Somodi 17 0.88 %
Jászó 16 0.83 %
Reste 16 0.83 %
Debrőd 15 0.78 %
Kisida 14 0.73 %
Jászómindszent 14 0.73 %
Kenyhec 12 0.62 %
Alsólánc 12 0.62 %
Bódvavendégi 10 0.52 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.47 %
Sároskőszeg 9 0.47 %
Hernádcsány 9 0.47 %
Budamér 8 0.42 %
Rozgony 8 0.42 %
Kassamindszent 8 0.42 %
Hernádszentistván 7 0.36 %
Hernádszokoly 6 0.31 %
Izdobabeszter 6 0.31 %
Semse 6 0.31 %
Tornahorváti 6 0.31 %
Abaújszina 6 0.31 %
Idabukóc 6 0.31 %
Abos 6 0.31 %
Hilyó 6 0.31 %
Jászóújfalu 5 0.26 %
Tarcavajkóc 4 0.21 %
Koksóbaksa 4 0.21 %
Miglécnémeti 4 0.21 %
Bolyár 4 0.21 %
Nagyszalánc 4 0.21 %
Szádelő 4 0.21 %
Abaújnádasd 4 0.21 %
Kassabéla 4 0.21 %
Rás 4 0.21 %
Benyék 4 0.21 %
Hernádgecse 4 0.21 %
Rudnok 4 0.21 %
Stósz 3 0.16 %
Lapispatakújtelep 3 0.16 %
Kassaolcsvár 3 0.16 %
Enyicke 3 0.16 %
Bölzse 3 0.16 %
Felsőhutka 3 0.16 %
Hernádgönyű 3 0.16 %
Nagyladna 3 0.16 %
Alsótőkés 3 0.16 %
Balogd 2 0.10 %
Királynép 2 0.10 %
Kecer 2 0.10 %
Felsőmislye 2 0.10 %
Hatkóc 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Felsőtőkés 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Alsókemence 2 0.10 %
Regeteruszka 2 0.10 %
Szaláncújváros 2 0.10 %
Alsócsáj 2 0.10 %
Ránk 2 0.10 %
Modrafalva 2 0.10 %
Bátyok 2 0.10 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Aranyida 1 0.05 %
Hernádzsadány 1 0.05 %
Apátka 1 0.05 %
Baska 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Kisszalánc 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Bunyita 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Terebő 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Lapispatak 1 0.05 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 6.48 %
Rozgony 83 3.51 %
Izdobabeszter 61 2.58 %
Kisida 61 2.58 %
Kassamindszent 53 2.24 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.20 %
Györgyi 51 2.16 %
Hernádcsány 50 2.12 %
Jászómindszent 46 1.95 %
Györke 45 1.91 %
Alsókemence 44 1.86 %
Szepsi 42 1.78 %
Sároskőszeg 42 1.78 %
Kassaolcsvár 41 1.74 %
Regeteruszka 40 1.69 %
Garbócbogdány 39 1.65 %
Budamér 37 1.57 %
Petőszinye 37 1.57 %
Bolyár 36 1.52 %
Mecenzéf 36 1.52 %
Kelecsenyborda 36 1.52 %
Nagyszalánc 33 1.40 %
Benyék 31 1.31 %
Felsőmislye 29 1.23 %
Koksóbaksa 28 1.19 %
Tarcavajkóc 28 1.19 %
Csécs 28 1.19 %
Idabukóc 27 1.14 %
Ránkfüred 27 1.14 %
Lapispatak 27 1.14 %
Kecer 25 1.06 %
Alsótőkés 25 1.06 %
Királynép 25 1.06 %
Felsőcsáj 24 1.02 %
Lengyelfalva 24 1.02 %
Hernádzsadány 24 1.02 %
Rás 23 0.97 %
Hernádszentistván 23 0.97 %
Bátyok 23 0.97 %
Felsőkemence 22 0.93 %
Alsómislye 22 0.93 %
Kassabéla 21 0.89 %
Kalsa 20 0.85 %
Hernádszokoly 20 0.85 %
Füzérnádaska 18 0.76 %
Hernádgecse 18 0.76 %
Baska 18 0.76 %
Semse 17 0.72 %
Ránk 16 0.68 %
Tizsite 16 0.68 %
Torna 15 0.64 %
Abaújszakaly 15 0.64 %
Enyicke 15 0.64 %
Ósvacsákány 15 0.64 %
Aranyida 15 0.64 %
Hilyó 14 0.59 %
Alsóhutka 14 0.59 %
Abaújnádasd 14 0.59 %
Kenyhec 14 0.59 %
Jászó 14 0.59 %
Ósva 14 0.59 %
Abaújszina 13 0.55 %
Jászóújfalu 13 0.55 %
Abaújrákos 13 0.55 %
Abaújharaszti 12 0.51 %
Pány 12 0.51 %
Stósz 12 0.51 %
Szaláncújváros 12 0.51 %
Szeszta 11 0.47 %
Lapispatakújtelep 11 0.47 %
Somodi 11 0.47 %
Abos 11 0.47 %
Kecerlipóc 10 0.42 %
Felsőhutka 10 0.42 %
Terebő 10 0.42 %
Eszkáros 10 0.42 %
Sárosófalu 10 0.42 %
Balogd 9 0.38 %
Hernádgönyű 9 0.38 %
Bölzse 9 0.38 %
Alsócsáj 8 0.34 %
Szalánchuta 8 0.34 %
Perény - Hím 7 0.30 %
Nagyida 7 0.30 %
Makranc 6 0.25 %
Rudnok 6 0.25 %
Felsőtőkés 6 0.25 %
Nagyladna 5 0.21 %
Péder 5 0.21 %
Áj 5 0.21 %
Komaróc 5 0.21 %
Buzita 5 0.21 %
Újszállás 5 0.21 %
Modrafalva 4 0.17 %
Jánok 4 0.17 %
Bódvavendégi 4 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.17 %
Zsarnó 4 0.17 %
Hatkóc 4 0.17 %
Bunyita 3 0.13 %
Apátka 3 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.08 %
Debrőd 2 0.08 %
Kisszalánc 2 0.08 %
Ájfalucska 1 0.04 %
Tornaújfalu 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Reste 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Felsőmecenzéf 1 0.04 %
Kisladna 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 21.40 %
Somodi 42 4.59 %
Kecer 28 3.06 %
Mecenzéf 22 2.40 %
Jászómindszent 16 1.75 %
Nagyida 14 1.53 %
Magyarbőd 13 1.42 %
Jászóújfalu 13 1.42 %
Torna 12 1.31 %
Csécs 10 1.09 %
Hernádcsány 8 0.87 %
Buzita 8 0.87 %
Szepsi 8 0.87 %
Kisida 8 0.87 %
Stósz 7 0.76 %
Patacskő 6 0.66 %
Abaújszina 6 0.66 %
Koksóbaksa 4 0.44 %
Felsőmecenzéf 4 0.44 %
Györke 4 0.44 %
Kassamindszent 4 0.44 %
Abaújszakaly 4 0.44 %
Kenyhec 4 0.44 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.44 %
Abaújnádasd 4 0.44 %
Hilyó 3 0.33 %
Rozgony 3 0.33 %
Rudnok 3 0.33 %
Regeteruszka 3 0.33 %
Budamér 3 0.33 %
Terebő 3 0.33 %
Szeszta 3 0.33 %
Tarcavajkóc 3 0.33 %
Hernádszokoly 2 0.22 %
Kassaolcsvár 2 0.22 %
Királynép 2 0.22 %
Hernádgecse 2 0.22 %
Lengyelfalva 2 0.22 %
Györgyi 2 0.22 %
Alsómislye 2 0.22 %
Bölzse 2 0.22 %
Kassabéla 2 0.22 %
Ósvacsákány 2 0.22 %
Lapispatakújtelep 2 0.22 %
Kelecsenyborda 2 0.22 %
Garbócbogdány 2 0.22 %
Izdobabeszter 2 0.22 %
Pány 2 0.22 %
Hatkóc 2 0.22 %
Perény - Hím 2 0.22 %
Lapispatak 2 0.22 %
Bolyár 2 0.22 %
Hernádzsadány 2 0.22 %
Ránk 2 0.22 %
Alsótőkés 2 0.22 %
Idabukóc 1 0.11 %
Makranc 1 0.11 %
Felsőtőkés 1 0.11 %
Alsóhutka 1 0.11 %
Alsókemence 1 0.11 %
Nagyladna 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Füzérnádaska 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Kecerlipóc 1 0.11 %
Benyék 1 0.11 %
Hernádgönyű 1 0.11 %
Abos 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Semse 1 0.11 %
Áj 1 0.11 %
Enyicke 1 0.11 %
Ránkfüred 1 0.11 %
Baska 1 0.11 %
Hernádszentistván 1 0.11 %
Aranyida 1 0.11 %
Sároskőszeg 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Petőszinye 1 0.11 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.41 %
Rozgony 63 4.09 %
Hernádcsány 61 3.96 %
Jászómindszent 59 3.83 %
Kassamindszent 46 2.98 %
Mecenzéf 42 2.72 %
Izdobabeszter 37 2.40 %
Magyarbőd 35 2.27 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.27 %
Kisida 33 2.14 %
Nagyida 31 2.01 %
Györke 27 1.75 %
Enyicke 27 1.75 %
Hernádgecse 26 1.69 %
Jászó 26 1.69 %
Hernádzsadány 25 1.62 %
Kassaolcsvár 23 1.49 %
Csécs 23 1.49 %
Sároskőszeg 22 1.43 %
Hernádszentistván 22 1.43 %
Koksóbaksa 22 1.43 %
Lapispatak 21 1.36 %
Tarcavajkóc 21 1.36 %
Budamér 20 1.30 %
Nagyszalánc 20 1.30 %
Regeteruszka 19 1.23 %
Somodi 19 1.23 %
Királynép 19 1.23 %
Felsőmislye 19 1.23 %
Makranc 19 1.23 %
Felsőmecenzéf 19 1.23 %
Hernádszokoly 17 1.10 %
Alsómislye 17 1.10 %
Lengyelfalva 17 1.10 %
Baska 16 1.04 %
Semse 16 1.04 %
Abaújnádasd 15 0.97 %
Kecer 14 0.91 %
Stósz 14 0.91 %
Garbócbogdány 14 0.91 %
Idabukóc 14 0.91 %
Abaújszakaly 14 0.91 %
Torna 13 0.84 %
Kassabéla 13 0.84 %
Tizsite 12 0.78 %
Györgyi 12 0.78 %
Bölzse 12 0.78 %
Eszkáros 12 0.78 %
Kisladna 12 0.78 %
Pány 12 0.78 %
Füzérnádaska 11 0.71 %
Alsóhutka 11 0.71 %
Kenyhec 11 0.71 %
Perény - Hím 11 0.71 %
Petőszinye 10 0.65 %
Alsókemence 10 0.65 %
Benyék 10 0.65 %
Abaújszina 10 0.65 %
Szeszta 9 0.58 %
Hilyó 9 0.58 %
Jászóújfalu 9 0.58 %
Lapispatakújtelep 9 0.58 %
Felsőhutka 9 0.58 %
Hernádgönyű 9 0.58 %
Ósva 9 0.58 %
Bolyár 8 0.52 %
Alsótőkés 8 0.52 %
Aranyida 8 0.52 %
Zsarnó 8 0.52 %
Alsócsáj 7 0.45 %
Rudnok 7 0.45 %
Kelecsenyborda 7 0.45 %
Bátyok 7 0.45 %
Szalánchuta 7 0.45 %
Abos 7 0.45 %
Jánok 6 0.39 %
Kalsa 6 0.39 %
Balogd 6 0.39 %
Nagyladna 6 0.39 %
Rás 6 0.39 %
Bódvavendégi 6 0.39 %
Ósvacsákány 6 0.39 %
Kecerlipóc 6 0.39 %
Abaújharaszti 6 0.39 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.32 %
Terebő 5 0.32 %
Buzita 4 0.26 %
Felsőtőkés 4 0.26 %
Ránk 4 0.26 %
Komaróc 4 0.26 %
Felsőkemence 4 0.26 %
Patacskő 3 0.19 %
Bunyita 3 0.19 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Tornaújfalu 2 0.13 %
Szádelő 2 0.13 %
Bocsárd 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Ránkfüred 2 0.13 %
Áj 2 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.13 %
Reste 2 0.13 %
Debrőd 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Apátka 1 0.06 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 11.91 %
Lapispatak 242 8.24 %
Budamér 158 5.38 %
Mecenzéf 114 3.88 %
Hernádcsány 106 3.61 %
Lapispatakújtelep 98 3.34 %
Koksóbaksa 86 2.93 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.72 %
Nagyszalánc 77 2.62 %
Királynép 76 2.59 %
Abaújnádasd 76 2.59 %
Kecer 74 2.52 %
Stósz 74 2.52 %
Kisida 74 2.52 %
Rozgony 69 2.35 %
Kalsa 68 2.31 %
Szepsi 58 1.97 %
Izdobabeszter 55 1.87 %
Jászóújfalu 53 1.80 %
Lengyelfalva 50 1.70 %
Szaláncújváros 48 1.63 %
Hernádgecse 47 1.60 %
Jászómindszent 46 1.57 %
Sároskőszeg 46 1.57 %
Hernádszentistván 46 1.57 %
Magyarbőd 44 1.50 %
Regeteruszka 42 1.43 %
Enyicke 40 1.36 %
Benyék 36 1.23 %
Tizsite 35 1.19 %
Abaújszina 34 1.16 %
Bolyár 32 1.09 %
Alsókemence 31 1.06 %
Tarcavajkóc 31 1.06 %
Kelecsenyborda 30 1.02 %
Alsóhutka 29 0.99 %
Hernádgönyű 29 0.99 %
Kassamindszent 28 0.95 %
Sárosófalu 26 0.88 %
Petőszinye 26 0.88 %
Hernádszokoly 26 0.88 %
Újszállás 25 0.85 %
Semse 25 0.85 %
Györke 24 0.82 %
Kassaolcsvár 21 0.71 %
Abaújharaszti 21 0.71 %
Felsőkemence 21 0.71 %
Balogd 21 0.71 %
Garbócbogdány 20 0.68 %
Ósvacsákány 20 0.68 %
Ósva 20 0.68 %
Felsőmecenzéf 20 0.68 %
Abaújrákos 18 0.61 %
Rudnok 18 0.61 %
Hernádzsadány 18 0.61 %
Kassabéla 17 0.58 %
Szalánchuta 17 0.58 %
Györgyi 17 0.58 %
Alsótőkés 16 0.54 %
Felsőmislye 16 0.54 %
Csécs 15 0.51 %
Bunyita 14 0.48 %
Modrafalva 14 0.48 %
Bölzse 14 0.48 %
Torna 14 0.48 %
Alsómislye 14 0.48 %
Eszkáros 13 0.44 %
Baska 13 0.44 %
Bátyok 13 0.44 %
Abos 13 0.44 %
Kecerlipóc 12 0.41 %
Perény - Hím 12 0.41 %
Nagyida 12 0.41 %
Makranc 12 0.41 %
Alsócsáj 12 0.41 %
Felsőcsáj 11 0.37 %
Füzérnádaska 11 0.37 %
Pány 11 0.37 %
Rás 11 0.37 %
Hatkóc 11 0.37 %
Patacskő 11 0.37 %
Kenyhec 10 0.34 %
Aranyida 10 0.34 %
Hilyó 10 0.34 %
Kisszalánc 9 0.31 %
Idabukóc 9 0.31 %
Ránkfüred 9 0.31 %
Ránk 9 0.31 %
Terebő 9 0.31 %
Felsőhutka 7 0.24 %
Felsőtőkés 7 0.24 %
Zsarnó 7 0.24 %
Somodi 5 0.17 %
Reste 3 0.10 %
Jánok 3 0.10 %
Ájfalucska 3 0.10 %
Nagyladna 3 0.10 %
Buzita 3 0.10 %
Bocsárd 2 0.07 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.07 %
Péder 2 0.07 %
Bódvavendégi 2 0.07 %
Komaróc 2 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 41.89 %
Jászómindszent 94 13.04 %
Szepsi 75 10.40 %
Stósz 68 9.43 %
Felsőmecenzéf 59 8.18 %
Jászó 40 5.55 %
Kisida 40 5.55 %
Hernádcsány 21 2.91 %
Rozgony 19 2.64 %
Makranc 18 2.50 %
Kassamindszent 17 2.36 %
Torna 16 2.22 %
Lengyelfalva 15 2.08 %
Rudnok 15 2.08 %
Hatkóc 15 2.08 %
Hernádszokoly 14 1.94 %
Királynép 11 1.53 %
Aranyida 11 1.53 %
Koksóbaksa 11 1.53 %
Družstevná pri Hornáde 11 1.53 %
Jászóújfalu 10 1.39 %
Perény - Hím 9 1.25 %
Pány 9 1.25 %
Idabukóc 9 1.25 %
Garbócbogdány 8 1.11 %
Semse 8 1.11 %
Hernádszentistván 8 1.11 %
Nagyszalánc 8 1.11 %
Magyarbőd 8 1.11 %
Kassaolcsvár 8 1.11 %
Jánok 8 1.11 %
Izdobabeszter 7 0.97 %
Csécs 7 0.97 %
Felsőtőkés 7 0.97 %
Abaújszina 6 0.83 %
Kenyhec 6 0.83 %
Nagyida 6 0.83 %
Györke 6 0.83 %
Abaújszakaly 6 0.83 %
Benyék 6 0.83 %
Sároskőszeg 6 0.83 %
Felsőhutka 6 0.83 %
Abaújnádasd 5 0.69 %
Tarcavajkóc 5 0.69 %
Abos 5 0.69 %
Györgyi 5 0.69 %
Felsőmislye 5 0.69 %
Alsótőkés 5 0.69 %
Budamér 4 0.55 %
Rás 4 0.55 %
Kecerlipóc 4 0.55 %
Kecer 4 0.55 %
Kassabéla 4 0.55 %
Miglécnémeti 4 0.55 %
Buzita 4 0.55 %
Apátka 4 0.55 %
Zsarnó 3 0.42 %
Hernádzsadány 3 0.42 %
Bolyár 3 0.42 %
Enyicke 3 0.42 %
Hernádgönyű 3 0.42 %
Lapispatak 3 0.42 %
Lapispatakújtelep 3 0.42 %
Alsócsáj 3 0.42 %
Szaláncújváros 3 0.42 %
Baska 3 0.42 %
Alsóhutka 3 0.42 %
Somodi 3 0.42 %
Szeszta 3 0.42 %
Hilyó 2 0.28 %
Sárosófalu 2 0.28 %
Ájfalucska 2 0.28 %
Tornaújfalu 2 0.28 %
Alsómislye 2 0.28 %
Tornahorváti 2 0.28 %
Nagyladna 2 0.28 %
Petőszinye 2 0.28 %
Kisladna 2 0.28 %
Szalánchuta 2 0.28 %
Patacskő 2 0.28 %
Újszállás 2 0.28 %
Tizsite 2 0.28 %
Abaújharaszti 2 0.28 %
Kalsa 1 0.14 %
Regeteruszka 1 0.14 %
Abaújrákos 1 0.14 %
Péder 1 0.14 %
Ósva 1 0.14 %
Alsólánc 1 0.14 %
Bölzse 1 0.14 %
Komaróc 1 0.14 %
Bocsárd 1 0.14 %
Felsőkemence 1 0.14 %
Áj 1 0.14 %
Felsőcsáj 1 0.14 %
Hernádgecse 1 0.14 %
Bátyok 1 0.14 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.14 %
Debrőd 1 0.14 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 23.37 %
Makranc 152 10.24 %
Buzita 107 7.21 %
Torna 92 6.20 %
Ránk 82 5.52 %
Csécs 79 5.32 %
Nagyida 72 4.85 %
Szeszta 65 4.38 %
Somodi 56 3.77 %
Debrőd 52 3.50 %
Perény - Hím 49 3.30 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.83 %
Reste 39 2.63 %
Tornaújfalu 36 2.42 %
Komaróc 35 2.36 %
Alsólánc 34 2.29 %
Áj 32 2.15 %
Abaújszina 32 2.15 %
Jánok 31 2.09 %
Zsarnó 30 2.02 %
Jászó 30 2.02 %
Pány 22 1.48 %
Péder 22 1.48 %
Bódvavendégi 19 1.28 %
Mecenzéf 13 0.88 %
Tornahorváti 12 0.81 %
Kecer 11 0.74 %
Hernádcsány 8 0.54 %
Izdobabeszter 8 0.54 %
Szádelő 7 0.47 %
Rudnok 7 0.47 %
Jászóújfalu 7 0.47 %
Stósz 6 0.40 %
Budamér 6 0.40 %
Lapispatak 6 0.40 %
Györke 5 0.34 %
Kassamindszent 5 0.34 %
Kenyhec 5 0.34 %
Jászómindszent 4 0.27 %
Sároskőszeg 4 0.27 %
Lapispatakújtelep 4 0.27 %
Magyarbőd 4 0.27 %
Alsómislye 3 0.20 %