SK
VK
.....

Bátorfalu

Község

címer zászló
312 94% magyar 1910
41 12% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Bátorfalu
Hivatalos szlovák megnevezés:
Bátorová
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Hont vármegye
Ipolynyéki járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Balassagyarmati járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Balassagyarmati-medence
Más földrajzi nevek:
(Bátorova puszta), (Berdadmajor), Lukanényei-víztároló, Rigli-hegy
Koordináták:
48.13272858, 19.27315903
Terület:
5,94 km2
Rang:
község
Népesség:
384
Tszf. magasság:
159 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99126
Település kód:
515876
Szervezeti azonosító:
649333
Adóazonosító:
2021173462

A község a Balassagyarmati-medence részét alkotó Középső Ipoly-völgy kistájon fekszik, a Csábi-patak partján, Balassagyarmattól 9 km-re északra, Csábtól 7 km-re délre, a Csábot Tótgyarmattal (6 km) összekötő mellékút mentén, Lukanénye déli szomszédságában. Határa dombos, részben mezőgazdaságilag művelt, részben erdővel (a községterület mintegy 1/3-a) borított terület. Délről Apátújfalu, nyugatról rövid szakaszon Terbegec, északról Lukanénye, északkeletről Mikszáthfalva, délkeletről pedig Erdőmeg községekkel határos. Északkeleti és délkeleti határa Hont és Nógrád megyék történelmi határát alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Hont vármegye Ipolynyéki járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1960 között a Kékkői járáshoz tartozott, majd annak megszüntetése után 1960-ban a Losonci járáshoz, 1968-ban pedig a Nagykürtösi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Balassagyarmati járás). Területe (5,94 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

Bátorfalu a szlovák-magyar néprajzi kontakzónában fekvő, kettős identitású lakossággal rendelkező község. Ezt jól mutatják a népszámlálási adatok, míg 1880-ban magyar többség mellett a lakosság több mint egyharmada szlováknak vallotta magát, 1910-ben már csak 5,7 %-a, a Csehszlovákiához csatolás után azonban ez az arány 39,9 %-ra ugrott (1921-ben), 1930-ra pedig már a lakosság többsége szlováknak vallotta magát. 1910-ben 331, 1921-ben 313, 1938-ban pedig 334 lakosa volt, 1991-2011 között 10 %-os népességcsökkenés figyelhető meg (402 főről 362-re). A lakosság túlnyomó többsége ma már szlovák nemzetiségű (81,2 %), a magyarok aránya 1991-2011 között 24,9 %-ról 16,3%-ra csökkent. A lakosság túlnyomó többsége (87 %) római katolikus vallású, az evangélikusok aránya 5,5 % (1921-ben még 27,2 %).

Történelem

1277-ben említik először. 1413-ban Batorfalwa alakban említik. Nevét egykori birtokosáról kapta, a falu ugyanis a nényei Batur birtokán keletkezett. A 15. században a Csehy- és a Kenderesi-családé, majd a 18. században a Kubinyiak és a Koháryak birtoka, a 19. században többek közt a Tihanyi és Egry családok a falu birtokosai. Ebben az időben a Tihanyi, a Buócz, a Blahovics, a Nándory és Tornyos családoknak álltak nemesi úrilakai a községben. 1715-ben 6 háztartása volt. 1828-ban 54 házában 320 lakos élt, akik mezőgazdasággal, szőlőtermesztéssel foglalkoztak. A 19. század végén még evangélikus többségű település volt, állami iskolájának 1885-ben történő megnyitása után szlovák lakossága egyre inkább magyarrá vált, ez a folyamat 1920 után megszakadt. A trianoni békeszerződésig Hont vármegye Ipolynyéki járásához tartozott. 1938 és 1945 között Magyarországhoz tartozott.

Mai jelentősége

A községben szlovák nevelési nyelvű óvoda működik. Szent Teréznek szentelt római katolikus temploma 1926-ban épült szecessziós stílusban, az evangélikus templom 1903-ban épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BÁTOR FALU. Elegyes falu Hont Vármegyében, birtokosai Kubinyi, G. Koháry, és Balog Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik Házas Nénnyének szomszédságában, mellynek filiája. Határbéli földgye középszerű, legelője elegendő, de tűzre fája nem elég, épűletre való pedig nintsen, szőlö hegyek nélkül is szűkölködik, a’ harmadik Osztályba tétettetett.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Bátorfalu, (Batorova), magyar-tót falu, Honth vgyében, ut. p. B.-Gyarmathoz 3/4 mfd. 90 kath., 147 evang. lak. Földje jó buzát, rozsot, kukoriczát terem. Szőlője van. F. u. többen.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Bátorfalú, magyar kisközség, 52 házzal és 348 róm. kath. és ág. ev. vallású lakossal; vasúti állomása és távirója Balassagyarmat, postája Lukanénye; körjegyzőség helyben. A község középkori szerepéről nincs hiteles adatunk. A XVIII. században a Kubinyi, gróf Koháry és a Balogh családoknak volt itt birtokuk. A múlt század elején a Tihanyi, Blaskovics és Egry családok voltak a földesúrai. Négy régi és két új úrilak van a faluban; a régieket a Tihanyi, Buócz és Blaskovics, az újabbakat a Nándory és Tornyos családok építették.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Bátorfalu eredetében magyar, de a nyelvhatár szélén szlovák községekkel érintkezik. Fényes és Czoernig már magyar-szlováknak, illetve szlovák-magyarnak ismerteti. Keleti pedig csak magyarnak ismeri. Az 1880-tól 1910-ig tízévenként megtartott magyar népszámlálások tükrében Bátorfalu magyarságának ereje 59, 63, 92, 94%-ban fejeződik ki. Kisebbségi sorsba jutás után nagy zuhanást vehetünk észre. 1921-ben 51%-ra, 1930-ban pedig 7%-ra morzsolódik a magyarság. A hirtelen zuhanás után az 1938-as magyar népszámlálás aránya éppen a fordítottja, mert a magvarság ekkor már 90%-os, a szlovákok pedig mindössze 10%-ban mutatkoznak. (....) Bátorfalu. A község a jelek szerint a XVIII. század elején keletkezett. E században a Kubinyi-, Balogh- és a gróf Koháry-család osztozkodik a községi földek birtokában. Később a Blaskovics-, Tihanyi- és az Egry-családok a község legjelentősebb birtokosai. A község területe 1032 kat. hold s lélekszáma a visszacsatoláskor 334.

Névelőfordulások
1478
Bathor
1773
Batorfalu, Batorowa,
1786
Bátorfalu, Batorowa,
1808
Bátorfalu, Bátorowá,
1863
Bátorfalu,
1920
Bátorová, Bátorovce,
1927
Bátorová, Bátorfalu,
1938
Bátorfalu,
1945
Bátorová, Bátorfalu,
1948
Bátorová
1994
Bátorfalu

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Bátorfalu (Bátorová) 88
Telefon: 0474514093
Fax: 0474514095

Honlap: batorova.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Máth Ján (Független)

Képviselő-testület:
Máth Ján (Független)
Hajtman Július (Független)
Huťan Ladislav (MOST - HÍD)
Molnár František (MOST - HÍD)
Toma Jozef (SMER-SD)
Független 40% Független 2 képviselö MOST - HÍD 40% MOST - HÍD 2 képviselö SMER-SD 20% SMER-SD 1 képviselö 5 képviselö
Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Bátorfalu 88/55

Bátorfalui Községi Hivatal

Bátorfalu 88

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 192 59%
szlovákok 118 37%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 12 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 323
magyarok 312 94%
szlovákok 19 6%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 331
magyarok 136 43%
szlovákok 125 40%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 52 17%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 313
magyarok 100 25%
szlovákok 301 75%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 402
magyarok 110 29%
szlovákok 267 71%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 378
magyarok 59 16%
szlovákok 294 81%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 9 2%
összlétszám 362
magyarok 41 12%
szlovákok 306 87%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 5 1%
összlétszám 353
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 313
Választási részvétel: 69.97 %
Kiadott boríték: 219
Bedobott boríték: 219

Polgármester

Érvényes szavazólap: 218
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Máth Ján 75 34.40 % Független
Lichvárová Daniela 68 31.19 % SMER-SD, MOST - HÍD
Hajtman Július 39 17.89 % Független
Macko Ján 29 13.30 % Független
Príbeli Ján 7 3.21 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Huťan Ladislav 117 MOST - HÍD
Máth Ján 111 Független
Toma Jozef 106 SMER-SD
Hajtman Július 89 Független
Molnár František 89 MOST - HÍD

Képviselők

2014
MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö KDH 20.00% KDH 1 képviselö 5 képviselö
2018
MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö Független 40.00% Független 2 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 305
Választási részvétel: 13.11 %
Kiadott boríték: 40
Bedobott boríték: 40
Választásra jogosult: 305
Választási részvétel: 7.87 %
Kiadott boríték: 24
Bedobott boríték: 24
Választásra jogosult: 306
Választási részvétel: 27,77 %
Kiadott boríték: 85
Bedobott boríték: 85

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 39
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 81
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 25 64.10 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 7 17.95 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Ondrej Binder 4 10.26 % Független
Marian Kotleba 2 5.13 % ĽS Naše Slovensko
Pavel Chovanec 1 2.56 % ÚSVIT
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Ladislav Fízik 0 0.00 % ASV
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Karol Konárik 0 0.00 % SNS
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Marian Kotleba 6 25.00% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 35 43.21 % Független
Marian Kotleba 25 30.86 % ĽSNS
Igor Kašper 6 7.41 % Független
Martin Juhaniak 5 6.17 % Független
Milan Urbáni 4 4.94 % SMS
Martin Klus 2 2.47 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Viliam Baňák 2 2.47 % JĽSS
Jozef Šimko 1 1.23 % Független
Ivan Saktor 1 1.23 % Független
Vojtech Kökény 0 0.00 % SRK
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 40
Érvényes szavazólap: 81
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
Darina Antolíková 28 70.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Mirko Trojčák 18 45.00% KDH, SMER - SD
László Jámbor 14 35.00% SMK-MKP
Mária Lőrincz 9 22.50% Független
Attila Baki 7 17.50% MOST - HÍD
Ondrej Kollár 6 15.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 5 12.50% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Peter Bartoš 2 5.00% ĽS Naše Slovensko
Pavol Goda 2 5.00% SĽS
Jaroslav Zauška 1 2.50% SMER - SD, KDH
Peter Šiška 1 2.50% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Václav Hájevský 1 2.50% Független
Dušan Backo 1 2.50% SNS
Miroslav Bartoš 0 0.00% SRK
Bohuslav Beňo 0 0.00% OKS
Richárd Hamerlik 0 0.00% SMS
Anna Hlivárová 0 0.00% ASV
Darina Antolíková 37 45.68% ŠANCA
László Jámbor 36 44.44% SMK-MKP
Mirko Trojčák 35 43.21% SMER-SD
Ladislav Balík 14 17.28% SMK-MKP
Erika Kušická 11 13.58% MOST - HÍD
Michal Györgyík 11 13.58% ĽS Naše Slovensko
Viktor Lestyánszky 8 9.88% MOST - HÍD
Dana Havrilová 7 8.64% Független
Jaroslav Filip 7 8.64% SMER-SD
Ondrej Kollár 7 8.64% SMER-SD
Peter Šalko 6 7.41% Független
Jaroslav Dudáš 6 7.41% ĽS Naše Slovensko
Michaela Činčurová 4 4.94% SNS
Ladislav Nozdrovický 4 4.94% Független
Miloš Krchňavý 3 3.70% Független
Igor Boreš 3 3.70% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Mária Košíková 3 3.70% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Nicolas Dobrocký 2 2.47% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 2 2.47% ŠANCA
Tomáš Krahulec 2 2.47% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Rózsa Skabela 1 1.23% MOST - HÍD
Anikó Korčoková 1 1.23% SMK-MKP
Marcel Fagyas 0 0.00% MKDA-MKDSZ
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 15.12 %
Ipolynyék 120 13.25 %
Nagycsalomja 65 7.17 %
Ipolykeszi 57 6.29 %
Lukanénye 53 5.85 %
Csáb 43 4.75 %
Nagykürtös 40 4.42 %
Inám 38 4.19 %
Kóvár 34 3.75 %
Ipolyvarbó 28 3.09 %
Ipolynagyfalu 28 3.09 %
Ipolyszécsényke 26 2.87 %
Kelenye 22 2.43 %
Kőkeszi 21 2.32 %
Apátújfalu 20 2.21 %
Bussa 19 2.10 %
Terbegec 19 2.10 %
Ipolyhídvég 18 1.99 %
Zsély 17 1.88 %
Óvár 15 1.66 %
Leszenye 9 0.99 %
Dacsókeszi 6 0.66 %
Szelény 5 0.55 %
Csalár 5 0.55 %
Magasmajtény 5 0.55 %
Galábocs 4 0.44 %
Felsőzellő 4 0.44 %
Kiscsalomja 4 0.44 %
Tótgyarmat 3 0.33 %
Kékkő 3 0.33 %
Ipolyharaszti 3 0.33 %
Kislibercse 2 0.22 %
Rárósmulyad 2 0.22 %
Kiskürtös 2 0.22 %
Ebeck 2 0.22 %
Gyürki 2 0.22 %
Paróca 1 0.11 %
Nógrádszenna 1 0.11 %
Ipolykér 1 0.11 %
Felsőpalojta 1 0.11 %
Sirak 1 0.11 %
Hartyán 1 0.11 %
Bátorfalu 1 0.11 %
Szécsénykovácsi 1 0.11 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 36.74 %
Mikszáthfalva 149 12.39 %
Ebeck 70 5.82 %
Kürtösújfalu 69 5.74 %
Kékkő 63 5.24 %
Zsély 51 4.24 %
Alsópalojta 39 3.24 %
Kiskürtös 30 2.49 %
Középpalojta 20 1.66 %
Nógrádszentpéter 18 1.50 %
Magasmajtény 15 1.25 %
Érújfalu 15 1.25 %
Erdőszelestény 15 1.25 %
Bereklak 15 1.25 %
Bussa 13 1.08 %
Alsózellő 10 0.83 %
Dacsólam 10 0.83 %
Csalár 9 0.75 %
Lukanénye 9 0.75 %
Nagyhalom 9 0.75 %
Leszenye 8 0.67 %
Kishalom 8 0.67 %
Dacsókeszi 8 0.67 %
Felsőpalojta 8 0.67 %
Alsósztregova 7 0.58 %
Bátorfalu 7 0.58 %
Csáb 7 0.58 %
Nógrádszenna 6 0.50 %
Felsőesztergály 6 0.50 %
Ipolynyék 6 0.50 %
Ipolykér 6 0.50 %
Alsóesztergály 6 0.50 %
Száraznyírjes 6 0.50 %
Tótgyarmat 5 0.42 %
Paróca 5 0.42 %
Felsősztregova 5 0.42 %
Apátújfalu 4 0.33 %
Szécsénykovácsi 4 0.33 %
Apafalva 3 0.25 %
Kóvár 3 0.25 %
Kőkeszi 3 0.25 %
Szelény 3 0.25 %
Kiscsalomja 3 0.25 %
Sirak 3 0.25 %
Kelenye 3 0.25 %
Gyürki 2 0.17 %
Szuhány 2 0.17 %
Felsőzellő 2 0.17 %
Óvár 2 0.17 %
Kislibercse 2 0.17 %
Zobor 2 0.17 %
Galábocs 2 0.17 %
Nagycsalomja 2 0.17 %
Nagylám 1 0.08 %
Veres 1 0.08 %
Ipolyharaszti 1 0.08 %
Süllye 1 0.08 %
Hartyán 1 0.08 %
Ipolyszécsényke 1 0.08 %
Csall 1 0.08 %
Tótkisfalu 1 0.08 %
Ipolykeszi 1 0.08 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Ipolyhídvég 1 0.08 %
Ipolybalog 1 0.08 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 15.48 %
Nagykürtös 169 11.33 %
Magasmajtény 85 5.70 %
Apátújfalu 79 5.29 %
Ipolynyék 78 5.23 %
Csáb 69 4.62 %
Leszenye 64 4.29 %
Zsély 43 2.88 %
Bátorfalu 37 2.48 %
Óvár 27 1.81 %
Tótgyarmat 27 1.81 %
Kékkő 26 1.74 %
Bussa 24 1.61 %
Nagycsalomja 24 1.61 %
Ipolybalog 24 1.61 %
Szécsénykovácsi 23 1.54 %
Dacsókeszi 22 1.47 %
Kőkeszi 22 1.47 %
Inám 21 1.41 %
Ipolyharaszti 21 1.41 %
Bereklak 20 1.34 %
Középpalojta 18 1.21 %
Ipolyvarbó 18 1.21 %
Erdőszelestény 18 1.21 %
Csall 17 1.14 %
Nógrádszentpéter 16 1.07 %
Alsósztregova 16 1.07 %
Szelény 15 1.01 %
Ipolykeszi 14 0.94 %
Felsőzellő 13 0.87 %
Terbegec 13 0.87 %
Kiscsalomja 13 0.87 %
Kóvár 13 0.87 %
Sirak 12 0.80 %
Borosznok 12 0.80 %
Kiskürtös 11 0.74 %
Tótkisfalu 11 0.74 %
Ebeck 11 0.74 %
Szuhány 11 0.74 %
Ipolynagyfalu 10 0.67 %
Ipolykér 10 0.67 %
Kishalom 9 0.60 %
Kürtösújfalu 8 0.54 %
Gyürki 8 0.54 %
Alsózellő 8 0.54 %
Alsópalojta 7 0.47 %
Csalár 6 0.40 %
Nógrádszenna 6 0.40 %
Dacsólam 6 0.40 %
Érújfalu 5 0.34 %
Süllye 5 0.34 %
Nagyhalom 5 0.34 %
Felsősztregova 5 0.34 %
Apafalva 5 0.34 %
Felsőesztergály 5 0.34 %
Ipolyhídvég 4 0.27 %
Tótkelecsény 4 0.27 %
Galábocs 4 0.27 %
Mikszáthfalva 4 0.27 %
Kislibercse 4 0.27 %
Rárósmulyad 4 0.27 %
Kelenye 3 0.20 %
Hartyán 3 0.20 %
Alsóesztergály 2 0.13 %
Ipolyszécsényke 2 0.13 %
Nagylám 2 0.13 %
Felsőpalojta 2 0.13 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 18.62 %
Nagykürtös 228 13.35 %
Magasmajtény 105 6.15 %
Óvár 76 4.45 %
Lukanénye 71 4.16 %
Ipolybalog 70 4.10 %
Ipolykér 69 4.04 %
Kékkő 50 2.93 %
Inám 43 2.52 %
Csalár 42 2.46 %
Ipolyhídvég 39 2.28 %
Bussa 34 1.99 %
Ipolykeszi 30 1.76 %
Kőkeszi 26 1.52 %
Csall 25 1.46 %
Csáb 23 1.35 %
Szécsénykovácsi 21 1.23 %
Nagycsalomja 20 1.17 %
Alsópalojta 20 1.17 %
Nógrádszentpéter 18 1.05 %
Ipolynagyfalu 17 1.00 %
Leszenye 16 0.94 %
Zsély 14 0.82 %
Erdőszelestény 14 0.82 %
Dacsókeszi 13 0.76 %
Ipolyharaszti 13 0.76 %
Bátorfalu 11 0.64 %
Gyürki 11 0.64 %
Ebeck 11 0.64 %
Kishalom 10 0.59 %
Bereklak 10 0.59 %
Alsósztregova 10 0.59 %
Szelény 9 0.53 %
Ipolyvarbó 9 0.53 %
Tótkisfalu 9 0.53 %
Apátújfalu 8 0.47 %
Kóvár 7 0.41 %
Felsőzellő 7 0.41 %
Kelenye 7 0.41 %
Terbegec 7 0.41 %
Mikszáthfalva 6 0.35 %
Felsőesztergály 6 0.35 %
Galábocs 5 0.29 %
Sirak 5 0.29 %
Tótgyarmat 5 0.29 %
Középpalojta 5 0.29 %
Apafalva 5 0.29 %
Kiskürtös 4 0.23 %
Kürtösújfalu 4 0.23 %
Rárósmulyad 4 0.23 %
Szuhány 4 0.23 %
Nagyhalom 3 0.18 %
Zobor 3 0.18 %
Ipolyszécsényke 3 0.18 %
Felsősztregova 3 0.18 %
Nógrádszenna 3 0.18 %
Felsőpalojta 3 0.18 %
Alsóesztergály 2 0.12 %
Alsózellő 2 0.12 %
Veres 2 0.12 %
Hartyán 2 0.12 %
Dacsólam 2 0.12 %
Kislibercse 2 0.12 %
Nagylám 2 0.12 %
Száraznyírjes 1 0.06 %
Kiscsalomja 1 0.06 %
Tótkelecsény 1 0.06 %
Érújfalu 1 0.06 %
Borosznok 1 0.06 %
Süllye 1 0.06 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 44.51 %
Kékkő 70 6.35 %
Magasmajtény 34 3.08 %
Zsély 31 2.81 %
Kiskürtös 31 2.81 %
Nógrádszentpéter 30 2.72 %
Bussa 19 1.72 %
Mikszáthfalva 18 1.63 %
Felsőzellő 14 1.27 %
Ipolynyék 14 1.27 %
Lukanénye 13 1.18 %
Leszenye 13 1.18 %
Alsózellő 12 1.09 %
Alsópalojta 12 1.09 %
Alsósztregova 11 1.00 %
Bereklak 11 1.00 %
Érújfalu 11 1.00 %
Alsóesztergály 11 1.00 %
Felsőesztergály 11 1.00 %
Szécsénykovácsi 10 0.91 %
Dacsólam 8 0.73 %
Nagyhalom 8 0.73 %
Csalár 8 0.73 %
Ipolyvarbó 7 0.63 %
Csáb 7 0.63 %
Kishalom 7 0.63 %
Tótkisfalu 7 0.63 %
Kürtösújfalu 7 0.63 %
Ebeck 7 0.63 %
Kiscsalomja 7 0.63 %
Szelény 6 0.54 %
Hartyán 6 0.54 %
Középpalojta 6 0.54 %
Tótkelecsény 5 0.45 %
Nagycsalomja 5 0.45 %
Kőkeszi 5 0.45 %
Szuhány 5 0.45 %
Terbegec 4 0.36 %
Csall 4 0.36 %
Apátújfalu 4 0.36 %
Ipolykér 4 0.36 %
Kislibercse 4 0.36 %
Erdőszelestény 4 0.36 %
Ipolybalog 4 0.36 %
Száraznyírjes 4 0.36 %
Dacsókeszi 4 0.36 %
Sirak 3 0.27 %
Óvár 3 0.27 %
Galábocs 3 0.27 %
Ipolyszécsényke 3 0.27 %
Bátorfalu 3 0.27 %
Zobor 2 0.18 %
Gyürki 2 0.18 %
Tótgyarmat 2 0.18 %
Felsősztregova 2 0.18 %
Felsőpalojta 2 0.18 %
Ipolyharaszti 1 0.09 %
Paróca 1 0.09 %
Inám 1 0.09 %
Kóvár 1 0.09 %
Ipolynagyfalu 1 0.09 %
Nógrádszenna 1 0.09 %
Ipolyhídvég 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 33.64 %
Kékkő 56 3.93 %
Zsély 50 3.51 %
Lukanénye 43 3.02 %
Alsópalojta 41 2.88 %
Mikszáthfalva 36 2.53 %
Erdőszelestény 31 2.18 %
Érújfalu 30 2.11 %
Kiskürtös 30 2.11 %
Nógrádszentpéter 28 1.97 %
Alsósztregova 28 1.97 %
Középpalojta 23 1.62 %
Dacsókeszi 23 1.62 %
Ebeck 22 1.54 %
Bereklak 22 1.54 %
Bussa 21 1.47 %
Alsózellő 21 1.47 %
Kőkeszi 21 1.47 %
Csáb 20 1.40 %
Apátújfalu 19 1.33 %
Kürtösújfalu 17 1.19 %
Tótgyarmat 16 1.12 %
Nógrádszenna 15 1.05 %
Ipolynyék 14 0.98 %
Felsőzellő 14 0.98 %
Leszenye 14 0.98 %
Csalár 13 0.91 %
Kiscsalomja 13 0.91 %
Nagycsalomja 12 0.84 %
Alsóesztergály 11 0.77 %
Kislibercse 11 0.77 %
Felsőesztergály 11 0.77 %
Hartyán 10 0.70 %
Inám 10 0.70 %
Tótkisfalu 10 0.70 %
Szelény 10 0.70 %
Magasmajtény 10 0.70 %
Nagylám 9 0.63 %
Szécsénykovácsi 9 0.63 %
Szuhány 8 0.56 %
Felsőpalojta 7 0.49 %
Dacsólam 7 0.49 %
Apafalva 7 0.49 %
Bátorfalu 6 0.42 %
Sirak 6 0.42 %
Ipolynagyfalu 6 0.42 %
Nagyhalom 6 0.42 %
Ipolyhídvég 5 0.35 %
Tótkelecsény 5 0.35 %
Gyürki 5 0.35 %
Csall 5 0.35 %
Óvár 5 0.35 %
Ipolykér 5 0.35 %
Terbegec 5 0.35 %
Kishalom 5 0.35 %
Kelenye 5 0.35 %
Galábocs 4 0.28 %
Paróca 4 0.28 %
Ipolyharaszti 4 0.28 %
Süllye 3 0.21 %
Száraznyírjes 3 0.21 %
Rárósmulyad 3 0.21 %
Kóvár 3 0.21 %
Zobor 2 0.14 %
Ipolykeszi 2 0.14 %
Ipolybalog 2 0.14 %
Borosznok 2 0.14 %
Veres 2 0.14 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Ipolyszécsényke 1 0.07 %
Felsősztregova 1 0.07 %
Nagykürtös 246 20.92 %
Erdőszelestény 168 14.29 %
Zsély 73 6.21 %
Kékkő 32 2.72 %
Leszenye 27 2.30 %
Csáb 25 2.13 %
Magasmajtény 24 2.04 %
Mikszáthfalva 22 1.87 %
Kiscsalomja 21 1.79 %
Lukanénye 21 1.79 %
Dacsólam 21 1.79 %
Bussa 21 1.79 %
Apátújfalu 19 1.62 %
Nógrádszentpéter 18 1.53 %
Középpalojta 15 1.28 %
Bereklak 15 1.28 %
Kiskürtös 14 1.19 %
Alsópalojta 14 1.19 %
Érújfalu 14 1.19 %
Kürtösújfalu 14 1.19 %
Csall 13 1.11 %
Ipolyvarbó 13 1.11 %
Ipolybalog 13 1.11 %
Terbegec 13 1.11 %
Ipolynyék 12 1.02 %
Nagycsalomja 12 1.02 %
Alsósztregova 12 1.02 %
Nagyhalom 12 1.02 %
Szécsénykovácsi 12 1.02 %
Ebeck 11 0.94 %
Alsózellő 8 0.68 %
Felsőzellő 8 0.68 %
Bátorfalu 7 0.60 %
Ipolyharaszti 7 0.60 %
Tótgyarmat 6 0.51 %
Csalár 6 0.51 %
Kishalom 6 0.51 %
Felsőesztergály 6 0.51 %
Felsőpalojta 6 0.51 %
Gyürki 6 0.51 %
Szelény 6 0.51 %
Dacsókeszi 5 0.43 %
Ipolynagyfalu 5 0.43 %
Kőkeszi 5 0.43 %
Kóvár 5 0.43 %
Tótkisfalu 5 0.43 %
Nógrádszenna 5 0.43 %
Kislibercse 4 0.34 %
Borosznok 4 0.34 %
Hartyán 4 0.34 %
Sirak 4 0.34 %
Zobor 4 0.34 %
Ipolykeszi 3 0.26 %
Felsősztregova 3 0.26 %
Ipolykér 3 0.26 %
Szuhány 3 0.26 %
Ipolyhídvég 3 0.26 %
Nagylám 3 0.26 %
Alsóesztergály 3 0.26 %
Inám 2 0.17 %
Süllye 2 0.17 %
Száraznyírjes 2 0.17 %
Galábocs 2 0.17 %
Óvár 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Apafalva 1 0.09 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 11.60 %
Nagykürtös 217 11.54 %
Ipolybalog 189 10.05 %
Lukanénye 124 6.60 %
Csáb 91 4.84 %
Nagycsalomja 80 4.26 %
Inám 72 3.83 %
Ipolyhídvég 64 3.40 %
Zsély 59 3.14 %
Bussa 51 2.71 %
Ipolykeszi 48 2.55 %
Kóvár 45 2.39 %
Ipolyvarbó 43 2.29 %
Apátújfalu 43 2.29 %
Óvár 42 2.23 %
Ipolynagyfalu 38 2.02 %
Ipolyszécsényke 36 1.91 %
Kőkeszi 36 1.91 %
Kelenye 27 1.44 %
Kékkő 22 1.17 %
Terbegec 21 1.12 %
Dacsókeszi 20 1.06 %
Leszenye 19 1.01 %
Szécsénykovácsi 18 0.96 %
Felsőzellő 15 0.80 %
Alsósztregova 15 0.80 %
Szelény 15 0.80 %
Bátorfalu 14 0.74 %
Csalár 13 0.69 %
Nógrádszentpéter 11 0.59 %
Kiscsalomja 10 0.53 %
Galábocs 10 0.53 %
Magasmajtény 10 0.53 %
Alsópalojta 9 0.48 %
Erdőszelestény 9 0.48 %
Szuhány 8 0.43 %
Mikszáthfalva 8 0.43 %
Sirak 8 0.43 %
Tótkisfalu 7 0.37 %
Érújfalu 7 0.37 %
Alsózellő 7 0.37 %
Kiskürtös 7 0.37 %
Rárósmulyad 7 0.37 %
Hartyán 6 0.32 %
Tótgyarmat 6 0.32 %
Kürtösújfalu 6 0.32 %
Gyürki 6 0.32 %
Dacsólam 5 0.27 %
Tótkelecsény 5 0.27 %
Felsőesztergály 5 0.27 %
Kishalom 5 0.27 %
Ipolykér 5 0.27 %
Ipolyharaszti 5 0.27 %
Ebeck 4 0.21 %
Nagyhalom 4 0.21 %
Nagylám 4 0.21 %
Bereklak 4 0.21 %
Felsőpalojta 3 0.16 %
Középpalojta 3 0.16 %
Zobor 3 0.16 %
Csall 3 0.16 %
Nógrádszenna 2 0.11 %
Alsóesztergály 2 0.11 %
Kislibercse 2 0.11 %
Paróca 2 0.11 %
Apafalva 2 0.11 %
Felsősztregova 1 0.05 %
Száraznyírjes 1 0.05 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 25.55 %
Középpalojta 113 11.32 %
Alsópalojta 91 9.12 %
Lukanénye 90 9.02 %
Felsőpalojta 79 7.92 %
Bereklak 61 6.11 %
Kékkő 32 3.21 %
Ebeck 32 3.21 %
Tótgyarmat 24 2.40 %
Csáb 22 2.20 %
Mikszáthfalva 21 2.10 %
Magasmajtény 20 2.00 %
Kőkeszi 17 1.70 %
Leszenye 16 1.60 %
Erdőszelestény 15 1.50 %
Ipolynyék 15 1.50 %
Dacsólam 15 1.50 %
Kiskürtös 14 1.40 %
Szuhány 14 1.40 %
Zsély 12 1.20 %
Dacsókeszi 11 1.10 %
Bussa 8 0.80 %
Kürtösújfalu 8 0.80 %
Alsóesztergály 7 0.70 %
Érújfalu 7 0.70 %
Apátújfalu 6 0.60 %
Nagycsalomja 6 0.60 %
Óvár 6 0.60 %
Nógrádszentpéter 6 0.60 %
Csalár 6 0.60 %
Terbegec 5 0.50 %
Csall 5 0.50 %
Alsózellő 5 0.50 %
Alsósztregova 5 0.50 %
Tótkisfalu 5 0.50 %
Hartyán 5 0.50 %
Ipolykeszi 5 0.50 %
Felsőzellő 4 0.40 %
Bátorfalu 4 0.40 %
Szelény 4 0.40 %
Kiscsalomja 4 0.40 %
Felsőesztergály 4 0.40 %
Sirak 3 0.30 %
Ipolynagyfalu 3 0.30 %
Nagylám 3 0.30 %
Apafalva 3 0.30 %
Gyürki 3 0.30 %
Ipolyhídvég 2 0.20 %
Ipolyharaszti 2 0.20 %
Száraznyírjes 2 0.20 %
Nógrádszenna 2 0.20 %
Ipolybalog 2 0.20 %
Kislibercse 2 0.20 %
Felsősztregova 1 0.10 %
Kishalom 1 0.10 %
Rárósmulyad 1 0.10 %
Kelenye 1 0.10 %
Szécsénykovácsi 1 0.10 %
Kóvár 1 0.10 %
Inám 1 0.10 %
Veres 1 0.10 %
Nagyhalom 1 0.10 %
Tótkelecsény 1 0.10 %
Zobor 1 0.10 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 10.94 %
Ipolybalog 179 8.40 %
Lukanénye 173 8.12 %
Csáb 132 6.20 %
Nagykürtös 125 5.87 %
Apátújfalu 119 5.59 %
Nagycsalomja 96 4.51 %
Zsély 80 3.76 %
Leszenye 69 3.24 %
Inám 61 2.86 %
Ipolykeszi 61 2.86 %
Bussa 59 2.77 %
Ipolyhídvég 59 2.77 %
Kőkeszi 58 2.72 %
Ipolyszécsényke 50 2.35 %
Tótgyarmat 48 2.25 %
Ipolyvarbó 48 2.25 %
Óvár 46 2.16 %
Kelenye 46 2.16 %
Kóvár 42 1.97 %
Terbegec 41 1.92 %
Bátorfalu 36 1.69 %
Ipolynagyfalu 34 1.60 %
Dacsókeszi 30 1.41 %
Szécsénykovácsi 26 1.22 %
Ipolyharaszti 18 0.85 %
Szelény 17 0.80 %
Sirak 15 0.70 %
Erdőszelestény 15 0.70 %
Csalár 14 0.66 %
Kékkő 13 0.61 %
Magasmajtény 12 0.56 %
Ipolykér 12 0.56 %
Ebeck 11 0.52 %
Mikszáthfalva 10 0.47 %
Felsőzellő 9 0.42 %
Csall 9 0.42 %
Gyürki 8 0.38 %
Galábocs 8 0.38 %
Bereklak 6 0.28 %
Rárósmulyad 6 0.28 %
Középpalojta 4 0.19 %
Alsóesztergály 4 0.19 %
Felsőpalojta 3 0.14 %
Kiscsalomja 3 0.14 %
Alsósztregova 3 0.14 %
Kiskürtös 2 0.09 %
Nagyhalom 2 0.09 %
Alsópalojta 2 0.09 %
Nógrádszenna 2 0.09 %
Szuhány 2 0.09 %
Nógrádszentpéter 2 0.09 %
Alsózellő 2 0.09 %
Felsősztregova 1 0.05 %
Apafalva 1 0.05 %
Kürtösújfalu 1 0.05 %
Kislibercse 1 0.05 %
Tótkisfalu 1 0.05 %
Hartyán 1 0.05 %
Érújfalu 1 0.05 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 9.25 %
Ipolykér 25 6.25 %
Bussa 21 5.25 %
Lukanénye 21 5.25 %
Szécsénykovácsi 21 5.25 %
Nagykürtös 19 4.75 %
Ipolynyék 17 4.25 %
Óvár 12 3.00 %
Zsély 12 3.00 %
Terbegec 11 2.75 %
Apátújfalu 11 2.75 %
Ipolybalog 11 2.75 %
Csáb 10 2.50 %
Felsőzellő 10 2.50 %
Nagycsalomja 8 2.00 %
Ipolyhídvég 7 1.75 %
Kőkeszi 7 1.75 %
Inám 7 1.75 %
Leszenye 7 1.75 %
Galábocs 5 1.25 %
Csalár 4 1.00 %
Ipolynagyfalu 4 1.00 %
Érújfalu 3 0.75 %
Hartyán 3 0.75 %
Dacsókeszi 3 0.75 %
Gyürki 3 0.75 %
Kóvár 3 0.75 %
Paróca 3 0.75 %
Ipolyszécsényke 3 0.75 %
Szelény 3 0.75 %
Erdőszelestény 3 0.75 %
Tótgyarmat 2 0.50 %
Felsőesztergály 2 0.50 %
Ipolyharaszti 2 0.50 %
Alsósztregova 2 0.50 %
Sirak 2 0.50 %
Mikszáthfalva 2 0.50 %
Alsózellő 1 0.25 %
Kelenye 1 0.25 %
Alsópalojta 1 0.25 %
Ebeck 1 0.25 %
Alsóesztergály 1 0.25 %
Ipolykeszi 1 0.25 %
Magasmajtény 1 0.25 %
Nógrádszentpéter 1 0.25 %
Dacsólam 1 0.25 %
Bereklak 1 0.25 %
Nagylám 1 0.25 %
Kiscsalomja 1 0.25 %
Csall 1 0.25 %
Kékkő 1 0.25 %
Kiskürtös 1 0.25 %
Rárósmulyad 1 0.25 %
Szuhány 1 0.25 %
Középpalojta 1 0.25 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 19.50 %
Nagykürtös 96 17.02 %
Nógrádszentpéter 34 6.03 %
Érújfalu 17 3.01 %
Kékkő 16 2.84 %
Kislibercse 15 2.66 %
Tótkisfalu 15 2.66 %
Bussa 15 2.66 %
Magasmajtény 14 2.48 %
Borosznok 13 2.30 %
Süllye 11 1.95 %
Felsőesztergály 11 1.95 %
Lukanénye 9 1.60 %
Alsópalojta 9 1.60 %
Zsély 9 1.60 %
Csáb 9 1.60 %
Ipolyharaszti 9 1.60 %
Bereklak 8 1.42 %
Felsősztregova 8 1.42 %
Dacsólam 7 1.24 %
Tótkelecsény 7 1.24 %
Nagylám 7 1.24 %
Nógrádszenna 6 1.06 %
Felsőzellő 6 1.06 %
Csall 6 1.06 %
Szelény 5 0.89 %
Hartyán 5 0.89 %
Ipolynyék 5 0.89 %
Kiscsalomja 5 0.89 %
Bátorfalu 4 0.71 %
Nagycsalomja 4 0.71 %
Kiskürtös 4 0.71 %
Alsózellő 4 0.71 %
Szuhány 4 0.71 %
Paróca 4 0.71 %
Kürtösújfalu 3 0.53 %
Kelenye 3 0.53 %
Nagyhalom 3 0.53 %
Kőkeszi 2 0.35 %
Rárósmulyad 2 0.35 %
Ipolybalog 2 0.35 %
Dacsókeszi 2 0.35 %
Leszenye 2 0.35 %
Középpalojta 2 0.35 %
Száraznyírjes 2 0.35 %
Kishalom 1 0.18 %
Veres 1 0.18 %
Inám 1 0.18 %
Ebeck 1 0.18 %
Gyürki 1 0.18 %
Erdőszelestény 1 0.18 %
Mikszáthfalva 1 0.18 %
Tótgyarmat 1 0.18 %
Ipolyvarbó 1 0.18 %
Apafalva 1 0.18 %
Ipolyhídvég 1 0.18 %
Ipolykeszi 1 0.18 %
Zobor 1 0.18 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 30.92 %
Zsély 73 4.43 %
Kékkő 64 3.89 %
Alsózellő 62 3.77 %
Lukanénye 49 2.98 %
Csáb 37 2.25 %
Alsósztregova 37 2.25 %
Középpalojta 36 2.19 %
Apátújfalu 35 2.13 %
Dacsókeszi 33 2.00 %
Nógrádszentpéter 29 1.76 %
Bereklak 28 1.70 %
Mikszáthfalva 28 1.70 %
Erdőszelestény 26 1.58 %
Kiskürtös 25 1.52 %
Érújfalu 25 1.52 %
Felsőzellő 23 1.40 %
Ipolynyék 23 1.40 %
Alsópalojta 21 1.28 %
Nagycsalomja 20 1.22 %
Ebeck 20 1.22 %
Leszenye 20 1.22 %
Kőkeszi 18 1.09 %
Felsőesztergály 18 1.09 %
Bussa 18 1.09 %
Szécsénykovácsi 18 1.09 %
Alsóesztergály 18 1.09 %
Csalár 17 1.03 %
Kiscsalomja 17 1.03 %
Tótgyarmat 16 0.97 %
Nógrádszenna 15 0.91 %
Terbegec 14 0.85 %
Ipolykér 14 0.85 %
Bátorfalu 11 0.67 %
Ipolybalog 11 0.67 %
Óvár 11 0.67 %
Tótkelecsény 11 0.67 %
Kelenye 11 0.67 %
Tótkisfalu 9 0.55 %
Szuhány 9 0.55 %
Kürtösújfalu 9 0.55 %
Sirak 9 0.55 %
Ipolyhídvég 9 0.55 %
Száraznyírjes 8 0.49 %
Inám 8 0.49 %
Ipolyvarbó 8 0.49 %
Felsőpalojta 7 0.43 %
Szelény 7 0.43 %
Apafalva 7 0.43 %
Süllye 6 0.36 %
Ipolyszécsényke 6 0.36 %
Galábocs 6 0.36 %
Ipolynagyfalu 6 0.36 %
Nagyhalom 6 0.36 %
Kóvár 6 0.36 %
Csall 6 0.36 %
Kislibercse 6 0.36 %
Magasmajtény 4 0.24 %
Ipolyharaszti 4 0.24 %
Ipolykeszi 3 0.18 %
Paróca 3 0.18 %
Nagylám 3 0.18 %
Gyürki 3 0.18 %
Felsősztregova 3 0.18 %
Kishalom 3 0.18 %
Dacsólam 3 0.18 %
Rárósmulyad 3 0.18 %
Veres 2 0.12 %
Borosznok 2 0.12 %
Zobor 2 0.12 %
Hartyán 1 0.06 %
Nagykürtös 717 48.15 %
Kékkő 93 6.25 %
Mikszáthfalva 76 5.10 %
Alsópalojta 67 4.50 %
Magasmajtény 59 3.96 %
Kiskürtös 39 2.62 %
Alsósztregova 36 2.42 %
Középpalojta 32 2.15 %
Zsély 31 2.08 %
Nógrádszentpéter 27 1.81 %
Erdőszelestény 25 1.68 %
Ebeck 22 1.48 %
Bereklak 22 1.48 %
Alsózellő 22 1.48 %
Ipolynyék 21 1.41 %
Bussa 18 1.21 %
Nagyhalom 14 0.94 %
Kürtösújfalu 13 0.87 %
Dacsókeszi 11 0.74 %
Csalár 9 0.60 %
Alsóesztergály 8 0.54 %
Dacsólam 8 0.54 %
Kislibercse 7 0.47 %
Csáb 7 0.47 %
Leszenye 6 0.40 %
Csall 6 0.40 %
Lukanénye 5 0.34 %
Tótkisfalu 5 0.34 %
Érújfalu 5 0.34 %
Szuhány 5 0.34 %
Kishalom 5 0.34 %
Felsőpalojta 4 0.27 %
Szécsénykovácsi 4 0.27 %
Sirak 4 0.27 %
Ipolyhídvég 4 0.27 %
Kőkeszi 4 0.27 %
Óvár 4 0.27 %
Szelény 4 0.27 %
Felsőzellő 4 0.27 %
Száraznyírjes 4 0.27 %
Nagylám 3 0.20 %
Ipolyharaszti 3 0.20 %
Bátorfalu 3 0.20 %
Ipolykér 3 0.20 %
Hartyán 3 0.20 %
Galábocs 3 0.20 %
Nagycsalomja 3 0.20 %
Terbegec 3 0.20 %
Ipolybalog 3 0.20 %
Apátújfalu 2 0.13 %
Ipolykeszi 2 0.13 %
Felsősztregova 2 0.13 %
Tótgyarmat 2 0.13 %
Zobor 2 0.13 %
Kóvár 2 0.13 %
Felsőesztergály 2 0.13 %
Nógrádszenna 2 0.13 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Süllye 1 0.07 %
Tótkelecsény 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Kelenye 1 0.07 %
Apafalva 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 32.99 %
Kékkő 203 4.71 %
Magasmajtény 163 3.78 %
Erdőszelestény 118 2.74 %
Nógrádszentpéter 116 2.69 %
Bereklak 105 2.44 %
Lukanénye 105 2.44 %
Bussa 104 2.41 %
Csáb 102 2.37 %
Alsópalojta 102 2.37 %
Alsósztregova 87 2.02 %
Zsély 86 2.00 %
Mikszáthfalva 80 1.86 %
Középpalojta 78 1.81 %
Kürtösújfalu 76 1.76 %
Dacsókeszi 69 1.60 %
Kőkeszi 63 1.46 %
Érújfalu 61 1.42 %
Kiskürtös 55 1.28 %
Szuhány 55 1.28 %
Leszenye 55 1.28 %
Ebeck 51 1.18 %
Dacsólam 51 1.18 %
Apátújfalu 51 1.18 %
Ipolynyék 45 1.04 %
Alsózellő 42 0.98 %
Felsőpalojta 41 0.95 %
Nógrádszenna 40 0.93 %
Kiscsalomja 36 0.84 %
Felsőesztergály 35 0.81 %
Bátorfalu 35 0.81 %
Csall 34 0.79 %
Tótgyarmat 32 0.74 %
Tótkisfalu 32 0.74 %
Csalár 31 0.72 %
Felsőzellő 31 0.72 %
Nagylám 30 0.70 %
Szelény 29 0.67 %
Nagycsalomja 28 0.65 %
Szécsénykovácsi 27 0.63 %
Alsóesztergály 26 0.60 %
Ipolybalog 25 0.58 %
Tótkelecsény 24 0.56 %
Sirak 24 0.56 %
Hartyán 24 0.56 %
Felsősztregova 24 0.56 %
Nagyhalom 22 0.51 %
Ipolykér 22 0.51 %
Óvár 21 0.49 %
Terbegec 21 0.49 %
Ipolyharaszti 20 0.46 %
Ipolykeszi 20 0.46 %
Kislibercse 17 0.39 %
Ipolyvarbó 16 0.37 %
Borosznok 15 0.35 %
Gyürki 15 0.35 %
Paróca 14 0.33 %
Kishalom 13 0.30 %
Apafalva 12 0.28 %
Ipolynagyfalu 12 0.28 %
Galábocs 12 0.28 %
Zobor 11 0.26 %
Inám 10 0.23 %
Ipolyhídvég 10 0.23 %
Száraznyírjes 8 0.19 %
Kóvár 8 0.19 %
Süllye 6 0.14 %
Ipolyszécsényke 6 0.14 %
Veres 5 0.12 %
Rárósmulyad 5 0.12 %
Kelenye 1 0.02 %
Nagykürtös 284 35.28 %
Kékkő 35 4.35 %
Magasmajtény 20 2.48 %
Nógrádszentpéter 19 2.36 %
Kiskürtös 17 2.11 %
Zsély 16 1.99 %
Bussa 14 1.74 %
Erdőszelestény 12 1.49 %
Csall 9 1.12 %
Száraznyírjes 9 1.12 %
Ebeck 9 1.12 %
Csáb 8 0.99 %
Alsópalojta 8 0.99 %
Mikszáthfalva 8 0.99 %
Bereklak 8 0.99 %
Galábocs 8 0.99 %
Dacsólam 8 0.99 %
Lukanénye 8 0.99 %
Leszenye 8 0.99 %
Érújfalu 8 0.99 %
Dacsókeszi 7 0.87 %
Kőkeszi 6 0.75 %
Ipolyvarbó 6 0.75 %
Ipolynyék 6 0.75 %
Apátújfalu 5 0.62 %
Középpalojta 5 0.62 %
Kiscsalomja 4 0.50 %
Szuhány 4 0.50 %
Borosznok 4 0.50 %
Csalár 4 0.50 %
Tótkisfalu 4 0.50 %
Óvár 4 0.50 %
Kóvár 3 0.37 %
Bátorfalu 3 0.37 %
Felsőesztergály 3 0.37 %
Alsóesztergály 3 0.37 %
Hartyán 3 0.37 %
Szelény 2 0.25 %
Gyürki 2 0.25 %
Kürtösújfalu 2 0.25 %
Tótkelecsény 2 0.25 %
Felsősztregova 2 0.25 %
Ipolybalog 2 0.25 %
Alsósztregova 2 0.25 %
Süllye 2 0.25 %
Tótgyarmat 2 0.25 %
Felsőpalojta 1 0.12 %
Zobor 1 0.12 %
Rárósmulyad 1 0.12 %
Nógrádszenna 1 0.12 %
Sirak 1 0.12 %
Ipolyharaszti 1 0.12 %
Ipolyhídvég 1 0.12 %
Inám 1 0.12 %
Ipolykér 1 0.12 %
Kelenye 1 0.12 %
Apafalva 1 0.12 %
Kishalom 1 0.12 %
Paróca 1 0.12 %
Nagycsalomja 1 0.12 %
Ipolynagyfalu 1 0.12 %
Felsőzellő 1 0.12 %
Alsózellő 1 0.12 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 29.80 %
Kékkő 61 6.22 %
Lukanénye 39 3.98 %
Zsély 38 3.88 %
Alsósztregova 28 2.86 %
Nógrádszentpéter 26 2.65 %
Bereklak 20 2.04 %
Alsózellő 19 1.94 %
Ebeck 18 1.84 %
Erdőszelestény 18 1.84 %
Csáb 16 1.63 %
Mikszáthfalva 16 1.63 %
Érújfalu 16 1.63 %
Felsőzellő 16 1.63 %
Nógrádszenna 15 1.53 %
Ipolynyék 14 1.43 %
Kürtösújfalu 13 1.33 %
Magasmajtény 13 1.33 %
Bussa 13 1.33 %
Alsópalojta 12 1.22 %
Kőkeszi 12 1.22 %
Középpalojta 12 1.22 %
Leszenye 12 1.22 %
Dacsókeszi 12 1.22 %
Kiskürtös 11 1.12 %
Tótgyarmat 10 1.02 %
Tótkisfalu 9 0.92 %
Inám 9 0.92 %
Dacsólam 9 0.92 %
Ipolykér 8 0.82 %
Csalár 8 0.82 %
Alsóesztergály 8 0.82 %
Apátújfalu 8 0.82 %
Kislibercse 7 0.71 %
Kelenye 7 0.71 %
Nagycsalomja 7 0.71 %
Csall 6 0.61 %
Apafalva 6 0.61 %
Kiscsalomja 6 0.61 %
Szelény 6 0.61 %
Nagylám 6 0.61 %
Óvár 6 0.61 %
Ipolyhídvég 5 0.51 %
Felsőesztergály 5 0.51 %
Szuhány 5 0.51 %
Felsőpalojta 4 0.41 %
Süllye 4 0.41 %
Ipolybalog 4 0.41 %
Nagyhalom 4 0.41 %
Tótkelecsény 4 0.41 %
Paróca 3 0.31 %
Kóvár 3 0.31 %
Sirak 3 0.31 %
Terbegec 3 0.31 %
Szécsénykovácsi 3 0.31 %
Ipolynagyfalu 3 0.31 %
Kishalom 3 0.31 %
Száraznyírjes 3 0.31 %
Veres 2 0.20 %
Bátorfalu 2 0.20 %
Ipolyszécsényke 2 0.20 %
Rárósmulyad 2 0.20 %
Borosznok 2 0.20 %
Ipolyharaszti 2 0.20 %
Hartyán 2 0.20 %
Gyürki 2 0.20 %
Zobor 2 0.20 %
Ipolyvarbó 1 0.10 %
Galábocs 1 0.10 %
Felsősztregova 1 0.10 %
Ipolykeszi 1 0.10 %
Nagykürtös 758 31.12 %
Kékkő 105 4.31 %
Erdőszelestény 71 2.91 %
Magasmajtény 63 2.59 %
Bussa 62 2.55 %
Nógrádszentpéter 59 2.42 %
Bereklak 55 2.26 %
Csáb 51 2.09 %
Középpalojta 50 2.05 %
Alsópalojta 49 2.01 %
Zsély 48 1.97 %
Lukanénye 46 1.89 %
Ipolyhídvég 45 1.85 %
Kürtösújfalu 44 1.81 %
Alsósztregova 43 1.77 %
Felsőzellő 39 1.60 %
Mikszáthfalva 38 1.56 %
Dacsókeszi 38 1.56 %
Szuhány 35 1.44 %
Felsőesztergály 31 1.27 %
Apátújfalu 28 1.15 %
Kiskürtös 28 1.15 %
Csalár 27 1.11 %
Leszenye 27 1.11 %
Kőkeszi 26 1.07 %
Alsózellő 25 1.03 %
Dacsólam 25 1.03 %
Kiscsalomja 24 0.99 %
Ipolynyék 23 0.94 %
Érújfalu 23 0.94 %
Csall 21 0.86 %
Szécsénykovácsi 21 0.86 %
Felsősztregova 21 0.86 %
Felsőpalojta 20 0.82 %
Szelény 20 0.82 %
Alsóesztergály 20 0.82 %
Hartyán 19 0.78 %
Nagylám 18 0.74 %
Ipolynagyfalu 18 0.74 %
Ipolykér 17 0.70 %
Ipolyvarbó 17 0.70 %
Óvár 17 0.70 %
Ebeck 16 0.66 %
Tótgyarmat 16 0.66 %
Tótkisfalu 15 0.62 %
Kislibercse 15 0.62 %
Tótkelecsény 15 0.62 %
Nógrádszenna 15 0.62 %
Paróca 13 0.53 %
Ipolykeszi 13 0.53 %
Ipolybalog 12 0.49 %
Ipolyharaszti 12 0.49 %
Apafalva 11 0.45 %
Zobor 11 0.45 %
Terbegec 11 0.45 %
Galábocs 11 0.45 %
Borosznok 10 0.41 %
Kóvár 9 0.37 %
Kishalom 9 0.37 %
Száraznyírjes 8 0.33 %
Kelenye 7 0.29 %
Bátorfalu 7 0.29 %
Sirak 6 0.25 %
Gyürki 6 0.25 %
Ipolyszécsényke 6 0.25 %
Inám 6 0.25 %
Süllye 5 0.21 %
Nagycsalomja 5 0.21 %
Nagyhalom 4 0.16 %
Rárósmulyad 3 0.12 %
Veres 3 0.12 %
Nagykürtös 629 41.14 %
Kékkő 110 7.19 %
Zsély 56 3.66 %
Mikszáthfalva 54 3.53 %
Alsópalojta 51 3.34 %
Bereklak 42 2.75 %
Nógrádszentpéter 38 2.49 %
Bussa 35 2.29 %
Erdőszelestény 35 2.29 %
Kiskürtös 32 2.09 %
Csáb 28 1.83 %
Felsőesztergály 26 1.70 %
Kürtösújfalu 23 1.50 %
Alsózellő 22 1.44 %
Alsósztregova 22 1.44 %
Lukanénye 19 1.24 %
Ebeck 17 1.11 %
Magasmajtény 17 1.11 %
Nagyhalom 13 0.85 %
Dacsókeszi 13 0.85 %
Leszenye 13 0.85 %
Ipolykér 13 0.85 %
Érújfalu 13 0.85 %
Középpalojta 12 0.78 %
Felsőzellő 12 0.78 %
Szécsénykovácsi 11 0.72 %
Szuhány 10 0.65 %
Csalár 10 0.65 %
Száraznyírjes 10 0.65 %
Kőkeszi 9 0.59 %
Kiscsalomja 9 0.59 %
Dacsólam 9 0.59 %
Nógrádszenna 8 0.52 %
Galábocs 8 0.52 %
Tótgyarmat 8 0.52 %
Óvár 7 0.46 %
Felsőpalojta 7 0.46 %
Bátorfalu 6 0.39 %
Kislibercse 5 0.33 %
Ipolyharaszti 4 0.26 %
Ipolynagyfalu 4 0.26 %
Ipolynyék 4 0.26 %
Apátújfalu 4 0.26 %
Csall 4 0.26 %
Tótkelecsény 4 0.26 %
Zobor 4 0.26 %
Ipolyhídvég 3 0.20 %
Ipolybalog 3 0.20 %
Szelény 3 0.20 %
Apafalva 3 0.20 %
Alsóesztergály 3 0.20 %
Tótkisfalu 3 0.20 %
Kishalom 3 0.20 %
Süllye 2 0.13 %
Felsősztregova 2 0.13 %
Nagycsalomja 2 0.13 %
Kelenye 2 0.13 %
Ipolyvarbó 2 0.13 %
Borosznok 1 0.07 %
Gyürki 1 0.07 %
Veres 1 0.07 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Inám 1 0.07 %
Ipolyszécsényke 1 0.07 %
Ipolykeszi 1 0.07 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 14.72 %
Ipolybalog 57 13.32 %
Ipolykeszi 48 11.21 %
Ipolyhídvég 41 9.58 %
Nagycsalomja 24 5.61 %
Nagykürtös 22 5.14 %
Lukanénye 20 4.67 %
Ipolykér 13 3.04 %
Óvár 13 3.04 %
Ipolynagyfalu 12 2.80 %
Inám 12 2.80 %
Kóvár 11 2.57 %
Magasmajtény 8 1.87 %
Bussa 6 1.40 %
Ipolyszécsényke 6 1.40 %
Tótgyarmat 5 1.17 %
Kőkeszi 5 1.17 %
Zsély 4 0.93 %
Ipolyvarbó 4 0.93 %
Apátújfalu 4 0.93 %
Kelenye 4 0.93 %
Csalár 4 0.93 %
Szécsénykovácsi 4 0.93 %
Leszenye 3 0.70 %
Csáb 3 0.70 %
Kiscsalomja 2 0.47 %
Sirak 2 0.47 %
Érújfalu 2 0.47 %
Gyürki 2 0.47 %
Alsózellő 1 0.23 %
Tótkisfalu 1 0.23 %
Terbegec 1 0.23 %
Bátorfalu 1 0.23 %
Kékkő 1 0.23 %
Kishalom 1 0.23 %
Mikszáthfalva 1 0.23 %
Alsósztregova 1 0.23 %
Rárósmulyad 1 0.23 %
Dacsókeszi 1 0.23 %
Szelény 1 0.23 %
Zobor 1 0.23 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 21.86 %
Alsósztregova 136 15.65 %
Felsőzellő 91 10.47 %
Bussa 76 8.75 %
Nógrádszentpéter 31 3.57 %
Kékkő 24 2.76 %
Alsózellő 23 2.65 %
Mikszáthfalva 18 2.07 %
Kislibercse 16 1.84 %
Alsópalojta 16 1.84 %
Érújfalu 15 1.73 %
Magasmajtény 13 1.50 %
Középpalojta 10 1.15 %
Felsőesztergály 10 1.15 %
Rárósmulyad 9 1.04 %
Leszenye 9 1.04 %
Tótkelecsény 8 0.92 %
Nógrádszenna 8 0.92 %
Ipolynyék 7 0.81 %
Csáb 7 0.81 %
Dacsólam 7 0.81 %
Hartyán 7 0.81 %
Apátújfalu 7 0.81 %
Csalár 6 0.69 %
Ipolyvarbó 6 0.69 %
Zsély 6 0.69 %
Ebeck 6 0.69 %
Kishalom 5 0.58 %
Kiskürtös 5 0.58 %
Tótkisfalu 5 0.58 %
Lukanénye 5 0.58 %
Szuhány 4 0.46 %
Felsősztregova 4 0.46 %
Nagycsalomja 4 0.46 %
Erdőszelestény 4 0.46 %
Borosznok 4 0.46 %
Kürtösújfalu 4 0.46 %
Bereklak 4 0.46 %
Terbegec 4 0.46 %
Kőkeszi 3 0.35 %
Galábocs 3 0.35 %
Nagyhalom 3 0.35 %
Tótgyarmat 3 0.35 %
Alsóesztergály 2 0.23 %
Bátorfalu 2 0.23 %
Gyürki 2 0.23 %
Ipolykeszi 2 0.23 %
Csall 2 0.23 %
Nagylám 2 0.23 %
Dacsókeszi 2 0.23 %
Ipolybalog 2 0.23 %
Ipolyharaszti 2 0.23 %
Szécsénykovácsi 2 0.23 %
Ipolynagyfalu 2 0.23 %
Ipolykér 2 0.23 %
Kiscsalomja 2 0.23 %
Ipolyhídvég 2 0.23 %
Ipolyszécsényke 1 0.12 %
Süllye 1 0.12 %
Felsőpalojta 1 0.12 %
Kelenye 1 0.12 %
Kóvár 1 0.12 %
Sirak 1 0.12 %
Óvár 1 0.12 %
Száraznyírjes 1 0.12 %
Paróca 1 0.12 %
Zobor 1 0.12 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 19.03 %
Ipolyhídvég 131 15.20 %
Ipolybalog 83 9.63 %
Ipolynagyfalu 47 5.45 %
Inám 44 5.10 %
Nagykürtös 41 4.76 %
Óvár 35 4.06 %
Ipolykér 31 3.60 %
Ipolykeszi 27 3.13 %
Lukanénye 19 2.20 %
Csáb 18 2.09 %
Nagycsalomja 18 2.09 %
Kelenye 18 2.09 %
Ipolyszécsényke 17 1.97 %
Kóvár 15 1.74 %
Csalár 15 1.74 %
Apátújfalu 13 1.51 %
Sirak 11 1.28 %
Terbegec 11 1.28 %
Szécsénykovácsi 10 1.16 %
Kőkeszi 9 1.04 %
Bussa 9 1.04 %
Bátorfalu 8 0.93 %
Leszenye 7 0.81 %
Tótgyarmat 6 0.70 %
Dacsókeszi 5 0.58 %
Gyürki 5 0.58 %
Kékkő 5 0.58 %
Magasmajtény 4 0.46 %
Szelény 4 0.46 %
Ipolyvarbó 4 0.46 %
Zsély 4 0.46 %
Galábocs 3 0.35 %
Hartyán 3 0.35 %
Érújfalu 3 0.35 %
Mikszáthfalva 2 0.23 %
Alsózellő 2 0.23 %
Rárósmulyad 2 0.23 %
Erdőszelestény 2 0.23 %
Zobor 1 0.12 %
Kiskürtös 1 0.12 %
Bereklak 1 0.12 %
Kiscsalomja 1 0.12 %
Alsósztregova 1 0.12 %
Felsőzellő 1 0.12 %
Ipolyharaszti 1 0.12 %
Csall 1 0.12 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 24.42 %
Alsósztregova 235 17.50 %
Nógrádszentpéter 76 5.66 %
Érújfalu 75 5.58 %
Kékkő 53 3.95 %
Bussa 40 2.98 %
Magasmajtény 39 2.90 %
Kislibercse 32 2.38 %
Hartyán 30 2.23 %
Felsősztregova 29 2.16 %
Tótkisfalu 28 2.08 %
Nógrádszenna 23 1.71 %
Mikszáthfalva 20 1.49 %
Erdőszelestény 19 1.41 %
Tótkelecsény 19 1.41 %
Zsély 18 1.34 %
Alsópalojta 18 1.34 %
Süllye 18 1.34 %
Borosznok 16 1.19 %
Felsőzellő 12 0.89 %
Kiskürtös 12 0.89 %
Bereklak 12 0.89 %
Apátújfalu 11 0.82 %
Felsőesztergály 11 0.82 %
Alsózellő 10 0.74 %
Alsóesztergály 9 0.67 %
Dacsókeszi 9 0.67 %
Középpalojta 9 0.67 %
Rárósmulyad 8 0.60 %
Leszenye 8 0.60 %
Nagylám 8 0.60 %
Lukanénye 8 0.60 %
Kóvár 8 0.60 %
Kürtösújfalu 7 0.52 %
Csáb 7 0.52 %
Paróca 7 0.52 %
Nagyhalom 6 0.45 %
Óvár 6 0.45 %
Ipolykér 6 0.45 %
Dacsólam 5 0.37 %
Szelény 4 0.30 %
Szuhány 4 0.30 %
Tótgyarmat 4 0.30 %
Csalár 4 0.30 %
Gyürki 4 0.30 %
Csall 4 0.30 %
Kishalom 4 0.30 %
Ipolykeszi 3 0.22 %
Ipolynyék 3 0.22 %
Szécsénykovácsi 3 0.22 %
Ebeck 3 0.22 %
Kelenye 3 0.22 %
Kiscsalomja 3 0.22 %
Nagycsalomja 2 0.15 %
Bátorfalu 2 0.15 %
Felsőpalojta 2 0.15 %
Kőkeszi 2 0.15 %
Veres 2 0.15 %
Terbegec 2 0.15 %
Zobor 2 0.15 %
Ipolyharaszti 2 0.15 %
Ipolyhídvég 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Galábocs 1 0.07 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Sirak 1 0.07 %
Ipolybalog 1 0.07 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
94 35.61%
VPN
59 22.35%
SPV
38 14.39%
KDH
27 10.23%
KSČ
23 8.71%
DS
16 6.06%
SNS
2 0.76%
SZ
2 0.76%
SSL
2 0.76%
Egyéb
1 0.38%
Érvényes szavazatok 264
Együttélés-MKDM
85 33.33%
HZDS
57 22.35%
SDĽ
42 16.47%
SDSS
23 9.02%
KDH
12 4.71%
SZS
9 3.53%
KSS
7 2.75%
ODÚ
6 2.35%
SNS
4 1.57%
SPI
3 1.18%
SKDH
2 0.78%
Egyéb
5 1.96%
Érvényes szavazatok 255
MK
77 33.19%
28 12.07%
HZDS-RSS
26 11.21%
SP-VOĽBA
26 11.21%
ZRS
25 10.78%
KDH
14 6.03%
KSS
9 3.88%
DS
8 3.45%
SNS
6 2.59%
KSÚ
6 2.59%
HZPCS
3 1.29%
SPK
2 0.86%
NS
1 0.43%
ROISR
1 0.43%
Érvényes szavazatok 232
SDK
94 36.86%
MKP
67 26.27%
SDĽ
29 11.37%
HZDS
29 11.37%
KSS
11 4.31%
ZRS
9 3.53%
SOP
7 2.75%
SNS
5 1.96%
JSP
2 0.78%
Egyéb
2 0.78%
Érvényes szavazatok 255
MKP
73 42.44%
SDKU
21 12.21%
ANO
17 9.88%
HZDS
16 9.30%
SMER
14 8.14%
KSS
10 5.81%
SNS
3 1.74%
SZS
3 1.74%
KDH
3 1.74%
ZAR
2 1.16%
SDA
2 1.16%
HZD
2 1.16%
OKS
1 0.58%
ZRS
1 0.58%
SDĽ
1 0.58%
NOSNP
1 0.58%
ROSA
1 0.58%
PSNS
1 0.58%
Érvényes szavazatok 172
MKP
56 40.58%
SMER
29 21.01%
SF
10 7.25%
SDKU DS
8 5.80%
ĽS HZDS
6 4.35%
KSS
6 4.35%
SNS
5 3.62%
ANO
5 3.62%
ZRS
3 2.17%
LB
2 1.45%
SOS
2 1.45%
Misia 21
1 0.72%
KDH
1 0.72%
PS
1 0.72%
ASV
1 0.72%
SLS
1 0.72%
NADEJ
1 0.72%
Érvényes szavazatok 138
SMER
39 25.66%
Most-Híd
37 24.34%
ĽS HZDS
28 18.42%
SDKU DS
16 10.53%
MKP
15 9.87%
SDĽ
6 3.95%
SaS
4 2.63%
KSS
2 1.32%
Únia
2 1.32%
SNS
1 0.66%
EDS
1 0.66%
Paliho Kapurkova
1 0.66%
Érvényes szavazatok 152
SMER SD
54 46.55%
Most-Híd
21 18.10%
MKP
14 12.07%
SDKU DS
7 6.03%
OĽaNO
4 3.45%
NaS ns
4 3.45%
KSS
3 2.59%
KDH
2 1.72%
99 Percent
2 1.72%
Zmena zdola DU
1 0.86%
SNS
1 0.86%
SaS
1 0.86%
PaS
1 0.86%
SOSKA
1 0.86%
Érvényes szavazatok 116
SMER SD
46 29.68%
Most-Híd
24 15.48%
LSNS
21 13.55%
OĽANO-NOVA
12 7.74%
#SIEŤ
10 6.45%
SaS
9 5.81%
MKP
8 5.16%
TIP
7 4.52%
SNS
5 3.23%
ŠANCA
4 2.58%
SME RODINA
3 1.94%
KDH
2 1.29%
KSS
1 0.65%
SMS
1 0.65%
Odvaha
1 0.65%
SKOK!
1 0.65%
Érvényes szavazatok 155
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések