SK
KS
.....

Bocsárd

Község

címer zászló
105 72% magyar 1910
0 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Bočiar
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Kassai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Alsó-Hernád-völgy
Más földrajzi nevek:
Košická lúka, Na Kradiny, Na hradbu
Koordináták:
48.59187317, 21.23555374
Terület:
0,47 km2
Rang:
község
Népesség:
252
Tszf. magasság:
205 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04456
Település kód:
559831
Szervezeti azonosító:
690171
Adóazonosító:
2021235986

Bocsárd a Kassai-medence déli részén, az Alsó-Hernád-völgy kistájon, a Szakályi-patak v. Bocsárd-patak (Sokoliansky potok) mentén, 204 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassától 16 km-re, Abaújszakalytól pedig 2 km-re délre. Területe mindössze 47 hektár, ezzel Szlovákia második legkisebb területű községe (Zlatnó után) és harmadik legkisebb területű önkormányzata. 2010-ben területének 29,8 %-át (14 ha) szántóföld, 21,3 %-át (10 ha) beépített terület, 19,2 %-át (9 ha) kert és 12,8 %-át (6 ha) vízfelület foglalta el. A község jellegét meghatározza a Kelet-szlovákiai vasmű (US Steel) közelsége (légvonalban alig 2 km-re található északnyugat felé), illetve a közelmúltban felépült R4-es gyorsforgalmi úté (mintegy 1 km-re keletre). Bocsárdot a 3318-as út köti össze Abaújszakalyon keresztül Enyickével (4 km), valamint Nagyidával (8 km). Keletről Abaújszina, északról pedig Abaújszakaly községekkel, nyugatról pedig Saca kassai városrésszel határos. Nyugati határának egy részét a 3318-as út vonala alkotja, keleti határát a Szakályi-patak egykori medre képezi.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassa járáshoz, majd annak megszüntetése után a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Kassai járás). 1960-1990 között Hutníky néven egyesítették a szomszédos Abaújszakallyal. 1979-ben területének 84,1 %-át elvesztette, amikor csaknem teljes határát a Kelet-szlovákiai vasmű számára kialakított (Sacához tartozó) kataszteri területhez csatolták. Területe 1910-38-ban 2,95 km², 2011-ben 0,47 km² volt.

Népesség

Bocsárdnak 2011-ben 226 lakosa volt, melynek 98,2 %-a szlovák nemzetiségűnek vallotta magát. A 18. században betelepített ruszin és szlovák lakosság nagy része a 19. század második felére magyarrá vált: 1880-ban már a lakosság 95,2 %-a magyar anyanyelvű volt, ez az arány 1910-re 71,9 %-ra csökkent. Miután a községet Csehszlovákiához csatolták, etnikai arculata is gyökeresen megváltozott: 1921-ben már a lakosság négyötöde csehszlováknak vallotta magát, a magyarok aránya 19,9 %-ra esett vissza. A kettős identitás megszűnésével a 20. század második felére a község egynemzetiségűvé vált. 2011-ben lakosságának 80,5 %-a volt római katolikus (1921-ben 85,3 %) és 3,1 %-a görög katolikus (1921-ben még 14,0 %) vallású. Bölzse száz éve is a térség egyik legkisebb falva volt, népessége 1880-1921 között 126-159 fő között ingadozott, majd 1941-re 174-re, 1980-ra pedig 237 főre nőtt. 1980-2001 között csökkent a lakosság száma, 2001-2011 között is csak 3 fővel gyarapodott (223 főről 226-ra), 2011-2017 között azonban a növekedés felgyorsulását (9,2 %, 226 főről 247 főre) figyelhetjük meg. Kis területe révén Bocsárd népsűrűsége magas, a járási átlag több, mint hatszorosa (2011-ben 481 fő/km²).

Történelem

Bocsárd neve magyar eredetű, a „bocsár” (kádár, pohárnok) foglalkozásnévből ered (az Árpád-korban a bocsárok tárolhatták a várszervezet alá rendelt szőlősök által termelt bort). 1232-ben Bolchart néven említik írásos források, 1249-ben Boltsschar, 1251-ben Boltchard, 1267-ben Bolchar, 1314-ben pedig Bulchard alakban szerepelt. A középkorban két részből álló várbirtok volt, melyet a Bocsárd-patak (akkori nevén Egres-patak) osztott két részre: a pataktól keletre feküdt a várnépek által lakott Eszebocsárd, nyugatra (a mai falu helyén) a várjobbágyok faluja, Péterbocsárd. 1612-ben előbbi falu Szabocsárd, utóbbi pedig Pelbocsárd néven szerepelt. Eszebocsárd/Szabocsárd az idők folyamán nyomtalanul eltűnt. 1327-ben említik először a falu templomát, ekkor lakói főleg állattenyésztéssel foglalkoztak. 1427-ben 8 portája volt és az enyickei uradalomhoz tartozott. 1652. szeptember 20-án egy török rajtaütés során kifosztották a falut és számos lakóit rabságba hurcolták. 1673-ban a források egy udvarházat is említenek itt. A 18. század elején, a nagy pestisjárvány után elnéptelenedett falut Lobkovicz Keresztély enyickei földesúr görög katolikus ruszinokkal és római katolikus szlovákokkal telepítette újjá, de csehországi husziták is érkeztek a faluba. Templomát 1773-ban a régi templom helyén, Meskó Jakab jóvoltából építették, a falu az enyickei egyházközséghez tartozott. A község pecsétje 1839-ből ismert. 1851-ben Fényes Elek monográfiájában még „orosz-tót” faluként említi, 1880-ra azonban már csaknem teljes lakossága magyar anyanyelvű volt. 1880-ban 126, 1890-ben 159, 1900-ben 153, 1910-ben pedig 146 lakosa volt, 1890-ben 27 ház állt a községben. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1938. novemberétől 1945. januárjáig ismét magyar fennhatóság alá került. 1941-ben 38 háza és 174 lakosa volt. 1948-ban hivatalos nevét a korábban használt Bočarról (1920-ban Bočár) Bočiarra változtatták. 1960-ban Bocsárd és Abaújszakály egyesítésével létrehozták az ekkor épülő vasműről elnevezett Hutníky (tkp. „kohászok”) községet. Ugyanekkor építési tilalmat is elrendeltek, mely egészen 1991-ig érvényben volt. 1979-ben Bocsárd korábban is kicsi határának több mint nyolctizedét (csaknem teljes külterületét) a vasmű számára létrehozott, Sacához tartozó kataszterhez (Katastrálne územie Železiarne) csatolták át, területét 295 hektárról 47 hektárra csökkentve. 1970-ben 229, 1980-ban 237, 1991-ben pedig 228 lakosa volt. 1990-ben ismét önálló községgé alakult. 2001-ben 223, 2011-ben 226, 2017-ben 247 lakosa volt. A község zászlaját és címerét 2005-ben fogadták el.

Mai jelentősége

A községben sem alapiskola, sem óvoda nem működik. Szent Imrének szentelt római katolikus temploma 1773-ban épült barokk-klasszicista stílusban egy 13. századi gótikus templom helyén.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BOCSÁRD. Elegyes falu Abaúj Vármegyében, földes Ura Báró Mesko Uraság, lakosai katolikusok, fekszik a’ Hernádhoz közel, Kassa Városához sem meszsze, határja termékeny, és fája mind a’ kétféle, az Uraságnak szomszéd helységeiben; de a’ réteknek, és a’ legelőnek kevés volta miatt, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Bocsárd, orosz-tót falu, Abauj vármegyében, Enyiczkéhez délre 3 fertálynyira: 201 róm. kath., 281 g. kath., 1 zsidó lak. F. u. b. Meskó. Ut. p. Kassa.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Bocsárd 27 házzal és 159 tót ajku lakossal. Postája és távirója Enyiczke. Bocsárd jelenleg egyike a legigénytelenebb kisközségnek, pedig régi okmányok szerint már az Árpádházi királyok korában fennállott, mint Pel-Bocsárd és Sza-Bocsárd, melyeket az "Egras" pataka (a mostani Szakály-patak) választott el. Ma már csak a patak egyik oldalán áll község.

Helységnévtár

Bocsárd, rk. 106 Enyicke, gk. 14 Bölzse-Sziget, izr. 6 Szina.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Bocsárd. A századok folyamán az egyházi birtokok között találjuk. A község területe 513 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 174.

Névelőfordulások
1249
Boltsschar
1251
Boltchard
1267
Bolchar
1314
Bulchard
1474
Bochard
1630
Bocsard
1773
Bocsard, Bocsárd,
1786
Bocschard,
1808
Bocsárd,
1863
Bocsárd,
1920
Bočár,
1927
Bočar,
1945
Bočar,
1948
Bočiar
1990
Bočiar

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Bočiar)
Telefon: 0556930298
Fax: 0556930298

Honlap: bociar.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Szabóová Elena (Független)

Képviselő-testület:
Čerkala Peter (Független)
Bobková Alena (Független)
Čarná Erika (Független)
Čarný Martin (Független)
Kačmarik Eduard (Független)
Független 100% Független 5 képviselö 5 képviselö
Bocsárdi Községi Hivatal

Bočiar

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 120 95%
szlovákok 1 1%
németek 0 0%
egyéb 5 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 126
magyarok 105 72%
szlovákok 40 27%
németek 1 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 146
magyarok 27 20%
szlovákok 109 80%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 136
magyarok 0 0%
szlovákok 228 100%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 228
magyarok 0 0%
szlovákok 216 97%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 7 3%
összlétszám 223
magyarok 0 0%
szlovákok 222 98%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 2%
összlétszám 226
magyarok 0 0%
szlovákok 238 96%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 11 4%
összlétszám 249
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 193
Választási részvétel: 30.05 %
Kiadott boríték: 58
Bedobott boríték: 58

Polgármester

Érvényes szavazólap: 55
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Szabóová Elena 55 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Čerkala Peter 49 Független
Bobková Alena 47 Független
Čarná Erika 47 Független
Čarný Martin 45 Független
Kačmarik Eduard 43 Független

Képviselők

2014
Független 100.00% Független 5 képviselö 5 képviselö
2018
Független 100.00% Független 5 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 188
Választási részvétel: 6.38 %
Kiadott boríték: 12
Bedobott boríték: 12
Választásra jogosult: 187
Választási részvétel: 6.95 %
Kiadott boríték: 13
Bedobott boríték: 13
Választásra jogosult: 194
Választási részvétel: 10,30 %
Kiadott boríték: 20
Bedobott boríték: 20

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 12
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 19
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Rudolf Bauer 5 41.67 % KDS
Zdenko Trebuľa 4 33.33 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Marek Ďurán 2 16.67 % ĽS Naše Slovensko
Dominika Palaščáková 1 8.33 % NOVA
Jozef Holečko 0 0.00 % Független
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Rastislav Masnyk 0 0.00 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Zdenko Trebuľa 5 38.46% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 8 42.11 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 8 42.11 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Štefan Surmánek 3 15.79 % ĽSNS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Róbert Bačinský 0 0.00 % Független
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Karol Pataky 0 0.00 % MOST - HÍD, SKOK
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 12
Érvényes szavazólap: 18
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Miloš Barcal 9 75.00% Független
Jozef Konkoly 8 66.67% SMER - SD
Tomáš Suchý 7 58.33% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Miroslav Bačenko 5 41.67% Független
Michal Rečka 5 41.67% SMER - SD
Monika Bérešová 4 33.33% SZS
Ján Kokarda 3 25.00% Független
Vojtech Staňo 2 16.67% SMER - SD
Štefan Petrík 2 16.67% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
František Petro 2 16.67% SMER - SD
István Zachariaš 1 8.33% SMK-MKP
Dominika Palaščáková 1 8.33% NOVA
Slavomír Horváth 1 8.33% SNS
Roman Horváth 1 8.33% SRÚS
Alexander Bimbo 1 8.33% SRÚS
Róbert Čarny 1 8.33% SNS
Ľubomír Šimko 1 8.33% SMER - SD
Ján Stanislav 1 8.33% SNS
Ladislav Miko 1 8.33% 7 STATOČNÝCH
Ladislav Bartók 1 8.33% Független
Július Grulyo 1 8.33% Független
Jozef Koňa 1 8.33% SĽS
Imrich Kohút 1 8.33% SĽS
Július Beluscák 1 8.33% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Monika Vargová 0 0.00% SNS
Jozef Tischler 0 0.00% SĽS
Karol Dzugas 0 0.00% Független
Jenő Csoltkó 0 0.00% Független
Jaroslav Pástor 0 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ladislav Vojtko 0 0.00% KSS
Anton Király 0 0.00% SMK-MKP
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Ľubica Holováčová 0 0.00% SĽS
Ján Mikloš 0 0.00% KSS
Marián Kertész 0 0.00% PD
Marián Tóth 0 0.00% SaS
Mária Topoľančinová 0 0.00% ĽS-HZDS
Martin Baltes 0 0.00% SĽS
Ján Marton 0 0.00% NOVA
Ján Bačo 0 0.00% SĽS
Ivan Hriczko 0 0.00% Független
Ivan Buchla 0 0.00% SNS
Jozef Holečko 0 0.00% Független
Norbert Krušinský 0 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Peter Palaščák 0 0.00% SOĽ
Peter Papáč 0 0.00% KSS
Radoslav Šimko 0 0.00% SNS
Rastislav Moric 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Františka Kočišová 0 0.00% SĽS
Róbert Šándor 0 0.00% Független
Elena Majancsíková 0 0.00% SĽS
Elena Fialková 0 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Štefan Laczkó 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Štefan Markovič 0 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Božena Letková 0 0.00% Független
Anton Medvec 0 0.00% Független
Viktor Dulina 0 0.00% Független
Viktor Sasák 0 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Viliam Bačo 0 0.00% Független
Vladimír Popovič 0 0.00% SMS
László Iván 0 0.00% SMK-MKP
Miloš Barcal 14 77.78% Független
Tomáš Suchý 9 50.00% ŠANCA
Ján Kokarda 8 44.44% Független
Peter Seman 5 27.78% KSS
Marcela Demkeová 5 27.78% ĽS Naše Slovensko
Michal Rečka 4 22.22% SMER-SD
Imrich Bakši 4 22.22% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Baltes 3 16.67% ĽS Naše Slovensko
Jozef Krešák 3 16.67% ŠANCA
František Gedra 2 11.11% ĽS Naše Slovensko
Mária Dulovičová 2 11.11% Független
Peter Derevjaník 2 11.11% SMER-SD
Slavomír Borovský 2 11.11% DS
František Petro 2 11.11% SMER-SD
Ondrej Bernát 2 11.11% SMER-SD
Július Beluscsák 2 11.11% Független
Ján Serbin 2 11.11% Független
Peter Solár 2 11.11% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Slavomír Horváth 2 11.11% SNS
Viktor Dulina 1 5.56% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
István Zachariaš 1 5.56% SMK-MKP
Július Begala 1 5.56% Független
Mária Lacková 1 5.56% Független
Pavol Lehotský 1 5.56% Független
Monika Gergelová 1 5.56% SNS
Radoslav Hodor 1 5.56% Független
Ján Horváth 1 5.56% Független
Gabriel Böhm 1 5.56% Független
Martin Smrčo 1 5.56% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Jozef Hric 1 5.56% KSS
Štefan Hudák 1 5.56% ĽS Naše Slovensko
Roland Szabó 1 5.56% SMER-SD
Alexander Képes 0 0.00% SMK-MKP
Anton Király 0 0.00% SMK-MKP
Peter Kocai 0 0.00% NAJ
Ladislav Andrejanin 0 0.00% ÚSVIT
Ervín Kompuš 0 0.00% NAJ
Augustín Köteles 0 0.00% NAJ
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Tomáš Kozlai 0 0.00% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Adrianna Gergely Papp 0 0.00% SMK-MKP
Norbert Krušinský 0 0.00% MOST - HÍD
Július Grulyo 0 0.00% Független
Vlastimil Lakatoš 0 0.00% Független
Tibor Bráz 0 0.00% Független
Anton Medvec 0 0.00% Független
Attila Oravecz 0 0.00% MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 0 0.00% MOST - HÍD
Július Pelegrin 0 0.00% Független
Alexander Horváth 0 0.00% MOST - HÍD
Pavol Bujňák 0 0.00% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martina Dutková 0 0.00% Független
Vojtech Farkaš 0 0.00% Független
Csaba Simkó 0 0.00% SMK-MKP
Ivan Hriczko 0 0.00% ŠKV
Elena Fialková 0 0.00% MOST - HÍD
Anetta Strýčková 0 0.00% Független
Tamás Iván 0 0.00% SMK-MKP
Csaba Káposztás 0 0.00% MKDA-MKDSZ
Gábor Szalay 0 0.00% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 0 0.00% ŠKV
Rudolf Varga 0 0.00% VZDOR
Ladislav Vojtko 0 0.00% KSS
Ladislav Bartók 0 0.00% MKDA-MKDSZ
Erika Zámboriová 0 0.00% ŠKV
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 28.61 %
Torna 145 6.13 %
Buzita 141 5.96 %
Somodi 111 4.69 %
Makranc 110 4.65 %
Debrőd 109 4.61 %
Csécs 94 3.97 %
Szeszta 73 3.09 %
Jászó 69 2.92 %
Jánok 64 2.70 %
Perény - Hím 63 2.66 %
Komaróc 63 2.66 %
Áj 57 2.41 %
Reste 57 2.41 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.16 %
Tornaújfalu 49 2.07 %
Alsólánc 48 2.03 %
Zsarnó 47 1.99 %
Bódvavendégi 40 1.69 %
Nagyida 40 1.69 %
Péder 40 1.69 %
Abaújszina 33 1.39 %
Pány 22 0.93 %
Mecenzéf 21 0.89 %
Jászómindszent 12 0.51 %
Tornahorváti 12 0.51 %
Szádelő 12 0.51 %
Kenyhec 11 0.46 %
Miglécnémeti 11 0.46 %
Stósz 7 0.30 %
Kisida 7 0.30 %
Felsőmecenzéf 5 0.21 %
Hernádcsány 4 0.17 %
Hernádzsadány 4 0.17 %
Kassamindszent 4 0.17 %
Magyarbőd 4 0.17 %
Jászóújfalu 3 0.13 %
Felsőtőkés 3 0.13 %
Koksóbaksa 3 0.13 %
Izdobabeszter 3 0.13 %
Hernádszokoly 3 0.13 %
Enyicke 3 0.13 %
Petőszinye 3 0.13 %
Rás 2 0.08 %
Baska 2 0.08 %
Hernádszentistván 2 0.08 %
Benyék 2 0.08 %
Felsőcsáj 2 0.08 %
Kalsa 2 0.08 %
Hilyó 2 0.08 %
Patacskő 2 0.08 %
Alsókemence 2 0.08 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.08 %
Györke 2 0.08 %
Alsómislye 2 0.08 %
Alsótőkés 2 0.08 %
Kassaolcsvár 2 0.08 %
Felsőkemence 1 0.04 %
Abaújnádasd 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Sároskőszeg 1 0.04 %
Semse 1 0.04 %
Rudnok 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Lengyelfalva 1 0.04 %
Abaújharaszti 1 0.04 %
Bolyár 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Kisladna 1 0.04 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 38.15 %
Torna 110 12.91 %
Kecer 63 7.39 %
Szepsi 47 5.52 %
Mecenzéf 28 3.29 %
Áj 16 1.88 %
Buzita 14 1.64 %
Jászómindszent 13 1.53 %
Csécs 11 1.29 %
Jászóújfalu 10 1.17 %
Kisida 9 1.06 %
Abaújszakaly 9 1.06 %
Györke 8 0.94 %
Kenyhec 8 0.94 %
Hernádcsány 8 0.94 %
Tornaújfalu 7 0.82 %
Abos 7 0.82 %
Izdobabeszter 7 0.82 %
Abaújszina 6 0.70 %
Stósz 6 0.70 %
Budamér 5 0.59 %
Hernádszentistván 5 0.59 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.59 %
Hernádszokoly 5 0.59 %
Pány 5 0.59 %
Enyicke 5 0.59 %
Benyék 5 0.59 %
Semse 5 0.59 %
Bolyár 5 0.59 %
Hernádzsadány 4 0.47 %
Rozgony 4 0.47 %
Debrőd 4 0.47 %
Koksóbaksa 4 0.47 %
Nagyida 4 0.47 %
Miglécnémeti 4 0.47 %
Zsarnó 4 0.47 %
Alsókemence 4 0.47 %
Lapispatakújtelep 4 0.47 %
Szeszta 3 0.35 %
Hilyó 3 0.35 %
Komaróc 3 0.35 %
Nagyszalánc 3 0.35 %
Alsólánc 3 0.35 %
Patacskő 3 0.35 %
Sároskőszeg 3 0.35 %
Felsőmislye 3 0.35 %
Felsőmecenzéf 3 0.35 %
Szaláncújváros 3 0.35 %
Ránk 3 0.35 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.35 %
Alsómislye 3 0.35 %
Rudnok 3 0.35 %
Baska 3 0.35 %
Perény - Hím 3 0.35 %
Lapispatak 2 0.23 %
Lengyelfalva 2 0.23 %
Makranc 2 0.23 %
Petőszinye 2 0.23 %
Alsóhutka 2 0.23 %
Felsőtőkés 2 0.23 %
Aranyida 2 0.23 %
Királynép 2 0.23 %
Kassamindszent 2 0.23 %
Garbócbogdány 2 0.23 %
Hernádgecse 1 0.12 %
Alsótőkés 1 0.12 %
Kassaolcsvár 1 0.12 %
Abaújrákos 1 0.12 %
Reste 1 0.12 %
Jánok 1 0.12 %
Rás 1 0.12 %
Bódvavendégi 1 0.12 %
Hatkóc 1 0.12 %
Eszkáros 1 0.12 %
Ájfalucska 1 0.12 %
Szalánchuta 1 0.12 %
Alsócsáj 1 0.12 %
Kelecsenyborda 1 0.12 %
Györgyi 1 0.12 %
Somodi 1 0.12 %
Terebő 1 0.12 %
Abaújnádasd 1 0.12 %
Abaújharaszti 1 0.12 %
Tornahorváti 1 0.12 %
Idabukóc 1 0.12 %
Felsőhutka 1 0.12 %
Felsőkemence 1 0.12 %
Balogd 1 0.12 %
Magyarbőd 1 0.12 %
Bölzse 1 0.12 %
Bátyok 1 0.12 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 26.56 %
Buzita 223 11.59 %
Csécs 84 4.37 %
Perény - Hím 79 4.11 %
Torna 77 4.00 %
Szeszta 77 4.00 %
Reste 67 3.48 %
Makranc 66 3.43 %
Komaróc 55 2.86 %
Debrőd 55 2.86 %
Somodi 53 2.75 %
Alsólánc 51 2.65 %
Nagyida 49 2.55 %
Tornaújfalu 38 1.98 %
Jászó 37 1.92 %
Áj 37 1.92 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.66 %
Zsarnó 31 1.61 %
Péder 30 1.56 %
Abaújszina 29 1.51 %
Jánok 28 1.46 %
Bódvavendégi 25 1.30 %
Mecenzéf 15 0.78 %
Semse 11 0.57 %
Pány 10 0.52 %
Kenyhec 9 0.47 %
Hernádcsány 9 0.47 %
Tornahorváti 8 0.42 %
Kassamindszent 8 0.42 %
Miglécnémeti 8 0.42 %
Györke 7 0.36 %
Enyicke 6 0.31 %
Kecer 6 0.31 %
Kisida 5 0.26 %
Izdobabeszter 5 0.26 %
Jászómindszent 5 0.26 %
Hernádszentistván 5 0.26 %
Regeteruszka 4 0.21 %
Királynép 4 0.21 %
Jászóújfalu 4 0.21 %
Szádelő 4 0.21 %
Felsőcsáj 3 0.16 %
Patacskő 3 0.16 %
Hernádszokoly 3 0.16 %
Hatkóc 3 0.16 %
Rozgony 3 0.16 %
Hernádzsadány 3 0.16 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Kassaolcsvár 2 0.10 %
Felsőtőkés 2 0.10 %
Aranyida 2 0.10 %
Felsőkemence 2 0.10 %
Sároskőszeg 2 0.10 %
Bolyár 2 0.10 %
Alsótőkés 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Felsőmecenzéf 2 0.10 %
Alsómislye 2 0.10 %
Nagyszalánc 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Abos 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Hilyó 1 0.05 %
Ránk 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Györgyi 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Lapispatakújtelep 1 0.05 %
Szaláncújváros 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Tarcavajkóc 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Budamér 1 0.05 %
Felsőhutka 1 0.05 %
Felsőmislye 1 0.05 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 18.62 %
Jászómindszent 108 10.93 %
Stósz 76 7.69 %
Felsőmecenzéf 50 5.06 %
Szepsi 38 3.85 %
Kisida 36 3.64 %
Hernádcsány 24 2.43 %
Jászó 24 2.43 %
Kassamindszent 24 2.43 %
Jászóújfalu 22 2.23 %
Kassabéla 19 1.92 %
Rozgony 18 1.82 %
Budamér 18 1.82 %
Hernádszokoly 17 1.72 %
Semse 17 1.72 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.52 %
Sároskőszeg 15 1.52 %
Felsőtőkés 14 1.42 %
Kassaolcsvár 14 1.42 %
Csécs 12 1.21 %
Lengyelfalva 12 1.21 %
Torna 12 1.21 %
Izdobabeszter 12 1.21 %
Hernádszentistván 12 1.21 %
Idabukóc 11 1.11 %
Aranyida 11 1.11 %
Lapispatak 11 1.11 %
Koksóbaksa 10 1.01 %
Felsőmislye 9 0.91 %
Alsótőkés 9 0.91 %
Tarcavajkóc 8 0.81 %
Abaújszakaly 8 0.81 %
Tizsite 8 0.81 %
Baska 8 0.81 %
Hatkóc 7 0.71 %
Szalánchuta 7 0.71 %
Enyicke 7 0.71 %
Abaújnádasd 7 0.71 %
Nagyida 7 0.71 %
Abaújszina 7 0.71 %
Hilyó 7 0.71 %
Perény - Hím 7 0.71 %
Magyarbőd 7 0.71 %
Hernádgecse 7 0.71 %
Nagyszalánc 7 0.71 %
Györke 6 0.61 %
Garbócbogdány 6 0.61 %
Makranc 6 0.61 %
Lapispatakújtelep 6 0.61 %
Kelecsenyborda 6 0.61 %
Kecer 6 0.61 %
Királynép 6 0.61 %
Hernádzsadány 6 0.61 %
Rás 5 0.51 %
Pány 5 0.51 %
Rudnok 5 0.51 %
Kisladna 5 0.51 %
Terebő 5 0.51 %
Hernádgönyű 4 0.40 %
Buzita 4 0.40 %
Ájfalucska 4 0.40 %
Abaújharaszti 4 0.40 %
Zsarnó 4 0.40 %
Kalsa 4 0.40 %
Petőszinye 4 0.40 %
Szeszta 4 0.40 %
Nagyladna 4 0.40 %
Ósvacsákány 3 0.30 %
Felsőcsáj 3 0.30 %
Györgyi 3 0.30 %
Abaújrákos 3 0.30 %
Apátka 3 0.30 %
Jánok 3 0.30 %
Alsómislye 3 0.30 %
Abos 3 0.30 %
Alsóhutka 3 0.30 %
Benyék 3 0.30 %
Miglécnémeti 3 0.30 %
Újszállás 2 0.20 %
Alsókemence 2 0.20 %
Ósva 2 0.20 %
Szaláncújváros 2 0.20 %
Balogd 2 0.20 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.20 %
Bolyár 2 0.20 %
Somodi 2 0.20 %
Regeteruszka 2 0.20 %
Bátyok 2 0.20 %
Debrőd 2 0.20 %
Tornaújfalu 2 0.20 %
Kenyhec 2 0.20 %
Bölzse 2 0.20 %
Tornahorváti 1 0.10 %
Bódvavendégi 1 0.10 %
Felsőkemence 1 0.10 %
Füzérnádaska 1 0.10 %
Kecerlipóc 1 0.10 %
Alsócsáj 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Modrafalva 1 0.10 %
Felsőhutka 1 0.10 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 36.64 %
Buzita 84 5.83 %
Torna 66 4.58 %
Makranc 50 3.47 %
Szeszta 45 3.12 %
Csécs 39 2.71 %
Debrőd 38 2.64 %
Áj 31 2.15 %
Somodi 30 2.08 %
Tornaújfalu 30 2.08 %
Szádudvarnok - Méhész 28 1.94 %
Nagyida 27 1.87 %
Perény - Hím 26 1.80 %
Alsólánc 26 1.80 %
Zsarnó 26 1.80 %
Jánok 26 1.80 %
Reste 23 1.60 %
Péder 22 1.53 %
Jászó 22 1.53 %
Bódvavendégi 21 1.46 %
Rudnok 17 1.18 %
Komaróc 17 1.18 %
Mecenzéf 15 1.04 %
Jászómindszent 13 0.90 %
Hernádcsány 13 0.90 %
Abaújszina 12 0.83 %
Tornahorváti 11 0.76 %
Miglécnémeti 9 0.62 %
Pány 9 0.62 %
Kassamindszent 8 0.56 %
Aranyida 7 0.49 %
Stósz 6 0.42 %
Izdobabeszter 6 0.42 %
Jászóújfalu 6 0.42 %
Györke 6 0.42 %
Rás 6 0.42 %
Enyicke 5 0.35 %
Ránk 5 0.35 %
Lapispatak 4 0.28 %
Patacskő 4 0.28 %
Sároskőszeg 4 0.28 %
Kisida 4 0.28 %
Alsómislye 4 0.28 %
Hernádgecse 4 0.28 %
Koksóbaksa 3 0.21 %
Felsőmecenzéf 3 0.21 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.21 %
Hernádszokoly 3 0.21 %
Szalánchuta 3 0.21 %
Kenyhec 3 0.21 %
Abaújszakaly 3 0.21 %
Garbócbogdány 3 0.21 %
Semse 3 0.21 %
Alsótőkés 3 0.21 %
Szádelő 2 0.14 %
Tarcavajkóc 2 0.14 %
Hernádzsadány 2 0.14 %
Hilyó 2 0.14 %
Magyarbőd 2 0.14 %
Nagyszalánc 2 0.14 %
Kisszalánc 2 0.14 %
Kassabéla 2 0.14 %
Budamér 2 0.14 %
Hernádgönyű 2 0.14 %
Bolyár 2 0.14 %
Abaújnádasd 2 0.14 %
Petőszinye 2 0.14 %
Kalsa 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Kisladna 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Sárosófalu 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Alsókemence 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Rozgony 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Királynép 1 0.07 %
Bölzse 1 0.07 %
Nagyladna 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Kelecsenyborda 1 0.07 %
Kassaolcsvár 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 12.87 %
Hernádszentistván 216 10.82 %
Sároskőszeg 164 8.21 %
Hernádszokoly 138 6.91 %
Budamér 79 3.96 %
Rozgony 58 2.90 %
Kassabéla 40 2.00 %
Abos 40 2.00 %
Kassamindszent 39 1.95 %
Kisida 37 1.85 %
Terebő 34 1.70 %
Hernádcsány 30 1.50 %
Enyicke 28 1.40 %
Jászómindszent 28 1.40 %
Királynép 28 1.40 %
Szepsi 26 1.30 %
Tarcavajkóc 25 1.25 %
Koksóbaksa 23 1.15 %
Izdobabeszter 23 1.15 %
Lapispatak 19 0.95 %
Benyék 18 0.90 %
Hernádzsadány 18 0.90 %
Kisladna 18 0.90 %
Felsőmislye 17 0.85 %
Rás 17 0.85 %
Hernádgecse 17 0.85 %
Nagyszalánc 16 0.80 %
Kassaolcsvár 16 0.80 %
Lapispatakújtelep 15 0.75 %
Kenyhec 15 0.75 %
Alsómislye 15 0.75 %
Eszkáros 14 0.70 %
Baska 14 0.70 %
Regeteruszka 14 0.70 %
Alsótőkés 14 0.70 %
Perény - Hím 13 0.65 %
Bölzse 13 0.65 %
Abaújnádasd 13 0.65 %
Csécs 12 0.60 %
Hatkóc 12 0.60 %
Nagyladna 12 0.60 %
Lengyelfalva 12 0.60 %
Aranyida 12 0.60 %
Abaújszina 11 0.55 %
Semse 11 0.55 %
Felsőhutka 11 0.55 %
Mecenzéf 11 0.55 %
Garbócbogdány 10 0.50 %
Kalsa 10 0.50 %
Buzita 10 0.50 %
Jászóújfalu 10 0.50 %
Torna 10 0.50 %
Kecer 10 0.50 %
Magyarbőd 10 0.50 %
Felsőtőkés 10 0.50 %
Györke 10 0.50 %
Alsóhutka 9 0.45 %
Abaújszakaly 9 0.45 %
Hilyó 8 0.40 %
Idabukóc 8 0.40 %
Alsókemence 8 0.40 %
Tizsite 7 0.35 %
Jászó 7 0.35 %
Szalánchuta 7 0.35 %
Hernádgönyű 7 0.35 %
Stósz 7 0.35 %
Felsőmecenzéf 7 0.35 %
Abaújharaszti 6 0.30 %
Bolyár 6 0.30 %
Ósva 6 0.30 %
Bunyita 6 0.30 %
Györgyi 6 0.30 %
Bátyok 5 0.25 %
Szaláncújváros 5 0.25 %
Nagyida 5 0.25 %
Pány 5 0.25 %
Felsőcsáj 4 0.20 %
Ránkfüred 4 0.20 %
Ránk 3 0.15 %
Jánok 3 0.15 %
Szeszta 3 0.15 %
Újszállás 3 0.15 %
Ósvacsákány 3 0.15 %
Rudnok 3 0.15 %
Miglécnémeti 3 0.15 %
Balogd 3 0.15 %
Sárosófalu 3 0.15 %
Alsócsáj 3 0.15 %
Petőszinye 3 0.15 %
Áj 3 0.15 %
Füzérnádaska 3 0.15 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.15 %
Felsőkemence 3 0.15 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Kecerlipóc 2 0.10 %
Somodi 2 0.10 %
Abaújrákos 2 0.10 %
Apátka 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Makranc 2 0.10 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 35.35 %
Szepsi 178 16.05 %
Csécs 34 3.07 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.89 %
Áj 31 2.80 %
Makranc 29 2.61 %
Somodi 26 2.34 %
Tornaújfalu 25 2.25 %
Jánok 23 2.07 %
Perény - Hím 20 1.80 %
Zsarnó 20 1.80 %
Bódvavendégi 18 1.62 %
Mecenzéf 14 1.26 %
Szeszta 14 1.26 %
Tornahorváti 14 1.26 %
Jászó 12 1.08 %
Buzita 11 0.99 %
Debrőd 11 0.99 %
Kenyhec 11 0.99 %
Nagyida 10 0.90 %
Pány 10 0.90 %
Péder 8 0.72 %
Hernádcsány 6 0.54 %
Rozgony 6 0.54 %
Kisida 5 0.45 %
Hernádgecse 5 0.45 %
Reste 5 0.45 %
Ájfalucska 4 0.36 %
Szádelő 4 0.36 %
Alsólánc 4 0.36 %
Jászóújfalu 4 0.36 %
Lapispatakújtelep 4 0.36 %
Jászómindszent 4 0.36 %
Magyarbőd 3 0.27 %
Garbócbogdány 3 0.27 %
Izdobabeszter 3 0.27 %
Alsótőkés 3 0.27 %
Komaróc 3 0.27 %
Hernádszokoly 3 0.27 %
Nagyszalánc 3 0.27 %
Abos 3 0.27 %
Hernádzsadány 3 0.27 %
Enyicke 3 0.27 %
Abaújszina 3 0.27 %
Kassamindszent 3 0.27 %
Abaújnádasd 2 0.18 %
Hilyó 2 0.18 %
Eszkáros 2 0.18 %
Rudnok 2 0.18 %
Bolyár 2 0.18 %
Hernádgönyű 2 0.18 %
Budamér 2 0.18 %
Kassaolcsvár 2 0.18 %
Idabukóc 2 0.18 %
Szalánchuta 2 0.18 %
Kassabéla 2 0.18 %
Kecer 1 0.09 %
Tizsite 1 0.09 %
Alsóhutka 1 0.09 %
Semse 1 0.09 %
Alsómislye 1 0.09 %
Benyék 1 0.09 %
Koksóbaksa 1 0.09 %
Felsőmislye 1 0.09 %
Tarcavajkóc 1 0.09 %
Baska 1 0.09 %
Balogd 1 0.09 %
Györke 1 0.09 %
Hernádszentistván 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Sároskőszeg 1 0.09 %
Felsőtőkés 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Kalsa 1 0.09 %
Lapispatak 1 0.09 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 14.25 %
Torna 20 4.83 %
Csécs 12 2.90 %
Jászó 11 2.66 %
Tornaújfalu 10 2.42 %
Rozgony 10 2.42 %
Nagyida 10 2.42 %
Buzita 8 1.93 %
Somodi 8 1.93 %
Makranc 7 1.69 %
Zsarnó 6 1.45 %
Reste 6 1.45 %
Lapispatak 6 1.45 %
Idabukóc 6 1.45 %
Debrőd 5 1.21 %
Jánok 5 1.21 %
Perény - Hím 5 1.21 %
Abaújszina 5 1.21 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.97 %
Kassamindszent 4 0.97 %
Alsólánc 4 0.97 %
Tornahorváti 4 0.97 %
Szeszta 4 0.97 %
Izdobabeszter 3 0.72 %
Petőszinye 3 0.72 %
Magyarbőd 3 0.72 %
Komaróc 3 0.72 %
Hernádszokoly 3 0.72 %
Jászóújfalu 3 0.72 %
Kisida 3 0.72 %
Györke 3 0.72 %
Ránk 3 0.72 %
Terebő 3 0.72 %
Enyicke 3 0.72 %
Nagyszalánc 2 0.48 %
Bódvavendégi 2 0.48 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.48 %
Hernádcsány 2 0.48 %
Budamér 2 0.48 %
Kalsa 2 0.48 %
Kecer 2 0.48 %
Kenyhec 2 0.48 %
Mecenzéf 2 0.48 %
Abos 2 0.48 %
Patacskő 2 0.48 %
Abaújszakaly 2 0.48 %
Kassaolcsvár 2 0.48 %
Felsőmislye 2 0.48 %
Alsókemence 2 0.48 %
Jászómindszent 1 0.24 %
Pány 1 0.24 %
Lapispatakújtelep 1 0.24 %
Rudnok 1 0.24 %
Regeteruszka 1 0.24 %
Alsótőkés 1 0.24 %
Benyék 1 0.24 %
Eszkáros 1 0.24 %
Sároskőszeg 1 0.24 %
Szaláncújváros 1 0.24 %
Királynép 1 0.24 %
Lengyelfalva 1 0.24 %
Stósz 1 0.24 %
Péder 1 0.24 %
Rás 1 0.24 %
Abaújnádasd 1 0.24 %
Hatkóc 1 0.24 %
Áj 1 0.24 %
Tarcavajkóc 1 0.24 %
Ájfalucska 1 0.24 %
Hernádgecse 1 0.24 %
Györgyi 1 0.24 %
Bolyár 1 0.24 %
Felsőcsáj 1 0.24 %
Felsőtőkés 1 0.24 %
Felsőmecenzéf 1 0.24 %
Kassabéla 1 0.24 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 23.14 %
Szepsi 82 14.16 %
Csécs 20 3.45 %
Tornaújfalu 18 3.11 %
Nagyida 17 2.94 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.59 %
Buzita 12 2.07 %
Áj 12 2.07 %
Szeszta 12 2.07 %
Somodi 11 1.90 %
Bódvavendégi 11 1.90 %
Zsarnó 10 1.73 %
Jászó 10 1.73 %
Makranc 10 1.73 %
Mecenzéf 9 1.55 %
Péder 9 1.55 %
Jászómindszent 8 1.38 %
Tornahorváti 8 1.38 %
Perény - Hím 7 1.21 %
Eszkáros 6 1.04 %
Hernádcsány 6 1.04 %
Abaújszina 6 1.04 %
Alsólánc 5 0.86 %
Kassamindszent 5 0.86 %
Reste 5 0.86 %
Jánok 4 0.69 %
Budamér 4 0.69 %
Baska 4 0.69 %
Kenyhec 4 0.69 %
Jászóújfalu 4 0.69 %
Hernádzsadány 4 0.69 %
Debrőd 4 0.69 %
Komaróc 4 0.69 %
Magyarbőd 4 0.69 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.69 %
Hernádszentistván 3 0.52 %
Kecer 3 0.52 %
Abaújnádasd 3 0.52 %
Alsótőkés 3 0.52 %
Enyicke 3 0.52 %
Hernádgönyű 3 0.52 %
Pány 3 0.52 %
Lapispatak 3 0.52 %
Semse 3 0.52 %
Györke 2 0.35 %
Abaújszakaly 2 0.35 %
Koksóbaksa 2 0.35 %
Kassabéla 2 0.35 %
Felsőmislye 2 0.35 %
Kassaolcsvár 2 0.35 %
Tizsite 2 0.35 %
Abaújrákos 2 0.35 %
Bolyár 2 0.35 %
Rozgony 2 0.35 %
Rudnok 2 0.35 %
Izdobabeszter 2 0.35 %
Miglécnémeti 2 0.35 %
Szádelő 2 0.35 %
Benyék 2 0.35 %
Nagyszalánc 2 0.35 %
Alsómislye 1 0.17 %
Hernádgecse 1 0.17 %
Bölzse 1 0.17 %
Ájfalucska 1 0.17 %
Felsőcsáj 1 0.17 %
Lapispatakújtelep 1 0.17 %
Újszállás 1 0.17 %
Abos 1 0.17 %
Stósz 1 0.17 %
Balogd 1 0.17 %
Hernádszokoly 1 0.17 %
Ránkfüred 1 0.17 %
Patacskő 1 0.17 %
Aranyida 1 0.17 %
Rás 1 0.17 %
Hilyó 1 0.17 %
Királynép 1 0.17 %
Ránk 1 0.17 %
Sároskőszeg 1 0.17 %
Kisida 1 0.17 %
Kisladna 1 0.17 %
Szaláncújváros 1 0.17 %
Idabukóc 1 0.17 %
Felsőtőkés 1 0.17 %
Abaújharaszti 1 0.17 %
Alsóhutka 1 0.17 %
Alsókemence 1 0.17 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 15.95 %
Torna 295 15.17 %
Jászó 262 13.48 %
Szádudvarnok - Méhész 126 6.48 %
Mecenzéf 91 4.68 %
Buzita 78 4.01 %
Szeszta 60 3.09 %
Zsarnó 56 2.88 %
Somodi 52 2.67 %
Tornaújfalu 50 2.57 %
Áj 47 2.42 %
Jászóújfalu 38 1.95 %
Debrőd 35 1.80 %
Bódvavendégi 33 1.70 %
Csécs 33 1.70 %
Alsólánc 29 1.49 %
Perény - Hím 28 1.44 %
Jánok 26 1.34 %
Szádelő 24 1.23 %
Abaújszina 23 1.18 %
Komaróc 22 1.13 %
Nagyida 20 1.03 %
Makranc 20 1.03 %
Reste 20 1.03 %
Péder 17 0.87 %
Felsőmecenzéf 14 0.72 %
Tornahorváti 11 0.57 %
Jászómindszent 8 0.41 %
Miglécnémeti 6 0.31 %
Királynép 6 0.31 %
Kenyhec 5 0.26 %
Hernádzsadány 5 0.26 %
Hernádcsány 5 0.26 %
Magyarbőd 4 0.21 %
Abaújszakaly 4 0.21 %
Enyicke 4 0.21 %
Kisida 3 0.15 %
Nagyszalánc 3 0.15 %
Kassamindszent 3 0.15 %
Lapispatakújtelep 2 0.10 %
Ájfalucska 2 0.10 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Rudnok 2 0.10 %
Sároskőszeg 2 0.10 %
Pány 2 0.10 %
Hernádszokoly 2 0.10 %
Lapispatak 2 0.10 %
Abaújnádasd 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Tizsite 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Felsőmislye 2 0.10 %
Bolyár 2 0.10 %
Györke 2 0.10 %
Ránk 1 0.05 %
Kecer 1 0.05 %
Rozgony 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Regeteruszka 1 0.05 %
Izdobabeszter 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsókemence 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Hernádszentistván 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kassabéla 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Felsőtőkés 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Hernádgönyű 1 0.05 %
Benyék 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 24.75 %
Makranc 115 8.76 %
Csécs 73 5.56 %
Torna 68 5.18 %
Buzita 39 2.97 %
Perény - Hím 36 2.74 %
Tornaújfalu 35 2.67 %
Jánok 30 2.28 %
Pány 26 1.98 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.90 %
Nagyida 23 1.75 %
Mecenzéf 23 1.75 %
Zsarnó 22 1.68 %
Áj 22 1.68 %
Szeszta 20 1.52 %
Györke 19 1.45 %
Komaróc 19 1.45 %
Péder 18 1.37 %
Somodi 17 1.29 %
Jászó 16 1.22 %
Reste 16 1.22 %
Debrőd 15 1.14 %
Kisida 14 1.07 %
Jászómindszent 14 1.07 %
Kenyhec 12 0.91 %
Alsólánc 12 0.91 %
Bódvavendégi 10 0.76 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.69 %
Sároskőszeg 9 0.69 %
Hernádcsány 9 0.69 %
Budamér 8 0.61 %
Rozgony 8 0.61 %
Kassamindszent 8 0.61 %
Hernádszentistván 7 0.53 %
Hernádszokoly 6 0.46 %
Izdobabeszter 6 0.46 %
Semse 6 0.46 %
Tornahorváti 6 0.46 %
Abaújszina 6 0.46 %
Idabukóc 6 0.46 %
Abos 6 0.46 %
Hilyó 6 0.46 %
Jászóújfalu 5 0.38 %
Tarcavajkóc 4 0.30 %
Koksóbaksa 4 0.30 %
Miglécnémeti 4 0.30 %
Bolyár 4 0.30 %
Nagyszalánc 4 0.30 %
Szádelő 4 0.30 %
Abaújnádasd 4 0.30 %
Kassabéla 4 0.30 %
Rás 4 0.30 %
Benyék 4 0.30 %
Hernádgecse 4 0.30 %
Rudnok 4 0.30 %
Stósz 3 0.23 %
Lapispatakújtelep 3 0.23 %
Kassaolcsvár 3 0.23 %
Enyicke 3 0.23 %
Bölzse 3 0.23 %
Felsőhutka 3 0.23 %
Hernádgönyű 3 0.23 %
Nagyladna 3 0.23 %
Alsótőkés 3 0.23 %
Balogd 2 0.15 %
Királynép 2 0.15 %
Kecer 2 0.15 %
Felsőmislye 2 0.15 %
Hatkóc 2 0.15 %
Patacskő 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Felsőcsáj 2 0.15 %
Lengyelfalva 2 0.15 %
Alsókemence 2 0.15 %
Regeteruszka 2 0.15 %
Szaláncújváros 2 0.15 %
Alsócsáj 2 0.15 %
Ránk 2 0.15 %
Modrafalva 2 0.15 %
Bátyok 2 0.15 %
Abaújrákos 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Hernádzsadány 1 0.08 %
Apátka 1 0.08 %
Baska 1 0.08 %
Magyarbőd 1 0.08 %
Kisszalánc 1 0.08 %
Felsőmecenzéf 1 0.08 %
Bunyita 1 0.08 %
Ósvacsákány 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Abaújszakaly 1 0.08 %
Kisladna 1 0.08 %
Petőszinye 1 0.08 %
Terebő 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Kalsa 1 0.08 %
Lapispatak 1 0.08 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 6.89 %
Rozgony 83 3.74 %
Izdobabeszter 61 2.75 %
Kisida 61 2.75 %
Kassamindszent 53 2.39 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.34 %
Györgyi 51 2.30 %
Hernádcsány 50 2.25 %
Jászómindszent 46 2.07 %
Györke 45 2.03 %
Alsókemence 44 1.98 %
Szepsi 42 1.89 %
Sároskőszeg 42 1.89 %
Kassaolcsvár 41 1.85 %
Regeteruszka 40 1.80 %
Garbócbogdány 39 1.76 %
Budamér 37 1.67 %
Petőszinye 37 1.67 %
Bolyár 36 1.62 %
Mecenzéf 36 1.62 %
Kelecsenyborda 36 1.62 %
Nagyszalánc 33 1.49 %
Benyék 31 1.40 %
Felsőmislye 29 1.31 %
Koksóbaksa 28 1.26 %
Tarcavajkóc 28 1.26 %
Csécs 28 1.26 %
Idabukóc 27 1.22 %
Ránkfüred 27 1.22 %
Lapispatak 27 1.22 %
Kecer 25 1.13 %
Alsótőkés 25 1.13 %
Királynép 25 1.13 %
Felsőcsáj 24 1.08 %
Lengyelfalva 24 1.08 %
Hernádzsadány 24 1.08 %
Rás 23 1.04 %
Hernádszentistván 23 1.04 %
Bátyok 23 1.04 %
Felsőkemence 22 0.99 %
Alsómislye 22 0.99 %
Kassabéla 21 0.95 %
Kalsa 20 0.90 %
Hernádszokoly 20 0.90 %
Füzérnádaska 18 0.81 %
Hernádgecse 18 0.81 %
Baska 18 0.81 %
Semse 17 0.77 %
Ránk 16 0.72 %
Tizsite 16 0.72 %
Torna 15 0.68 %
Abaújszakaly 15 0.68 %
Enyicke 15 0.68 %
Ósvacsákány 15 0.68 %
Aranyida 15 0.68 %
Hilyó 14 0.63 %
Alsóhutka 14 0.63 %
Abaújnádasd 14 0.63 %
Kenyhec 14 0.63 %
Jászó 14 0.63 %
Ósva 14 0.63 %
Abaújszina 13 0.59 %
Jászóújfalu 13 0.59 %
Abaújrákos 13 0.59 %
Abaújharaszti 12 0.54 %
Pány 12 0.54 %
Stósz 12 0.54 %
Szaláncújváros 12 0.54 %
Szeszta 11 0.50 %
Lapispatakújtelep 11 0.50 %
Somodi 11 0.50 %
Abos 11 0.50 %
Kecerlipóc 10 0.45 %
Felsőhutka 10 0.45 %
Terebő 10 0.45 %
Eszkáros 10 0.45 %
Sárosófalu 10 0.45 %
Balogd 9 0.41 %
Hernádgönyű 9 0.41 %
Bölzse 9 0.41 %
Alsócsáj 8 0.36 %
Szalánchuta 8 0.36 %
Perény - Hím 7 0.32 %
Nagyida 7 0.32 %
Makranc 6 0.27 %
Rudnok 6 0.27 %
Felsőtőkés 6 0.27 %
Nagyladna 5 0.23 %
Péder 5 0.23 %
Áj 5 0.23 %
Komaróc 5 0.23 %
Buzita 5 0.23 %
Újszállás 5 0.23 %
Modrafalva 4 0.18 %
Jánok 4 0.18 %
Bódvavendégi 4 0.18 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.18 %
Zsarnó 4 0.18 %
Hatkóc 4 0.18 %
Bunyita 3 0.14 %
Apátka 3 0.14 %
Miglécnémeti 2 0.09 %
Debrőd 2 0.09 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 32.67 %
Somodi 42 7.00 %
Kecer 28 4.67 %
Mecenzéf 22 3.67 %
Jászómindszent 16 2.67 %
Nagyida 14 2.33 %
Magyarbőd 13 2.17 %
Jászóújfalu 13 2.17 %
Torna 12 2.00 %
Csécs 10 1.67 %
Hernádcsány 8 1.33 %
Buzita 8 1.33 %
Szepsi 8 1.33 %
Kisida 8 1.33 %
Stósz 7 1.17 %
Patacskő 6 1.00 %
Abaújszina 6 1.00 %
Koksóbaksa 4 0.67 %
Felsőmecenzéf 4 0.67 %
Györke 4 0.67 %
Kassamindszent 4 0.67 %
Abaújszakaly 4 0.67 %
Kenyhec 4 0.67 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.67 %
Abaújnádasd 4 0.67 %
Hilyó 3 0.50 %
Rozgony 3 0.50 %
Rudnok 3 0.50 %
Regeteruszka 3 0.50 %
Budamér 3 0.50 %
Terebő 3 0.50 %
Szeszta 3 0.50 %
Tarcavajkóc 3 0.50 %
Hernádszokoly 2 0.33 %
Kassaolcsvár 2 0.33 %
Királynép 2 0.33 %
Hernádgecse 2 0.33 %
Lengyelfalva 2 0.33 %
Györgyi 2 0.33 %
Alsómislye 2 0.33 %
Bölzse 2 0.33 %
Kassabéla 2 0.33 %
Ósvacsákány 2 0.33 %
Lapispatakújtelep 2 0.33 %
Kelecsenyborda 2 0.33 %
Garbócbogdány 2 0.33 %
Izdobabeszter 2 0.33 %
Pány 2 0.33 %
Hatkóc 2 0.33 %
Perény - Hím 2 0.33 %
Lapispatak 2 0.33 %
Bolyár 2 0.33 %
Hernádzsadány 2 0.33 %
Ránk 2 0.33 %
Alsótőkés 2 0.33 %
Idabukóc 1 0.17 %
Makranc 1 0.17 %
Felsőtőkés 1 0.17 %
Alsóhutka 1 0.17 %
Alsókemence 1 0.17 %
Nagyladna 1 0.17 %
Alsócsáj 1 0.17 %
Füzérnádaska 1 0.17 %
Abaújharaszti 1 0.17 %
Kecerlipóc 1 0.17 %
Benyék 1 0.17 %
Hernádgönyű 1 0.17 %
Abos 1 0.17 %
Ájfalucska 1 0.17 %
Semse 1 0.17 %
Áj 1 0.17 %
Enyicke 1 0.17 %
Ránkfüred 1 0.17 %
Baska 1 0.17 %
Hernádszentistván 1 0.17 %
Aranyida 1 0.17 %
Sároskőszeg 1 0.17 %
Rás 1 0.17 %
Petőszinye 1 0.17 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.30 %
Rozgony 63 3.98 %
Hernádcsány 61 3.85 %
Jászómindszent 59 3.73 %
Kassamindszent 46 2.91 %
Mecenzéf 42 2.65 %
Izdobabeszter 37 2.34 %
Magyarbőd 35 2.21 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.21 %
Kisida 33 2.08 %
Nagyida 31 1.96 %
Györke 27 1.71 %
Enyicke 27 1.71 %
Hernádgecse 26 1.64 %
Jászó 26 1.64 %
Hernádzsadány 25 1.58 %
Kassaolcsvár 23 1.45 %
Csécs 23 1.45 %
Sároskőszeg 22 1.39 %
Hernádszentistván 22 1.39 %
Koksóbaksa 22 1.39 %
Lapispatak 21 1.33 %
Tarcavajkóc 21 1.33 %
Budamér 20 1.26 %
Nagyszalánc 20 1.26 %
Regeteruszka 19 1.20 %
Somodi 19 1.20 %
Királynép 19 1.20 %
Felsőmislye 19 1.20 %
Makranc 19 1.20 %
Felsőmecenzéf 19 1.20 %
Hernádszokoly 17 1.07 %
Alsómislye 17 1.07 %
Lengyelfalva 17 1.07 %
Baska 16 1.01 %
Semse 16 1.01 %
Abaújnádasd 15 0.95 %
Kecer 14 0.88 %
Stósz 14 0.88 %
Garbócbogdány 14 0.88 %
Idabukóc 14 0.88 %
Abaújszakaly 14 0.88 %
Torna 13 0.82 %
Kassabéla 13 0.82 %
Tizsite 12 0.76 %
Györgyi 12 0.76 %
Bölzse 12 0.76 %
Eszkáros 12 0.76 %
Kisladna 12 0.76 %
Pány 12 0.76 %
Füzérnádaska 11 0.69 %
Alsóhutka 11 0.69 %
Kenyhec 11 0.69 %
Perény - Hím 11 0.69 %
Petőszinye 10 0.63 %
Alsókemence 10 0.63 %
Benyék 10 0.63 %
Abaújszina 10 0.63 %
Szeszta 9 0.57 %
Hilyó 9 0.57 %
Jászóújfalu 9 0.57 %
Lapispatakújtelep 9 0.57 %
Felsőhutka 9 0.57 %
Hernádgönyű 9 0.57 %
Ósva 9 0.57 %
Bolyár 8 0.51 %
Alsótőkés 8 0.51 %
Aranyida 8 0.51 %
Zsarnó 8 0.51 %
Alsócsáj 7 0.44 %
Rudnok 7 0.44 %
Kelecsenyborda 7 0.44 %
Bátyok 7 0.44 %
Szalánchuta 7 0.44 %
Abos 7 0.44 %
Jánok 6 0.38 %
Kalsa 6 0.38 %
Balogd 6 0.38 %
Nagyladna 6 0.38 %
Rás 6 0.38 %
Bódvavendégi 6 0.38 %
Ósvacsákány 6 0.38 %
Kecerlipóc 6 0.38 %
Abaújharaszti 6 0.38 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.32 %
Terebő 5 0.32 %
Buzita 4 0.25 %
Felsőtőkés 4 0.25 %
Ránk 4 0.25 %
Komaróc 4 0.25 %
Felsőkemence 4 0.25 %
Patacskő 3 0.19 %
Bunyita 3 0.19 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Tornaújfalu 2 0.13 %
Szádelő 2 0.13 %
Bocsárd 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Ránkfüred 2 0.13 %
Áj 2 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.13 %
Reste 2 0.13 %
Debrőd 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Apátka 1 0.06 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 10.49 %
Lapispatak 242 7.25 %
Budamér 158 4.73 %
Mecenzéf 114 3.42 %
Hernádcsány 106 3.18 %
Lapispatakújtelep 98 2.94 %
Koksóbaksa 86 2.58 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.40 %
Nagyszalánc 77 2.31 %
Királynép 76 2.28 %
Abaújnádasd 76 2.28 %
Kecer 74 2.22 %
Stósz 74 2.22 %
Kisida 74 2.22 %
Rozgony 69 2.07 %
Kalsa 68 2.04 %
Szepsi 58 1.74 %
Izdobabeszter 55 1.65 %
Jászóújfalu 53 1.59 %
Lengyelfalva 50 1.50 %
Szaláncújváros 48 1.44 %
Hernádgecse 47 1.41 %
Jászómindszent 46 1.38 %
Sároskőszeg 46 1.38 %
Hernádszentistván 46 1.38 %
Magyarbőd 44 1.32 %
Regeteruszka 42 1.26 %
Enyicke 40 1.20 %
Benyék 36 1.08 %
Tizsite 35 1.05 %
Abaújszina 34 1.02 %
Bolyár 32 0.96 %
Alsókemence 31 0.93 %
Tarcavajkóc 31 0.93 %
Kelecsenyborda 30 0.90 %
Alsóhutka 29 0.87 %
Hernádgönyű 29 0.87 %
Kassamindszent 28 0.84 %
Sárosófalu 26 0.78 %
Petőszinye 26 0.78 %
Hernádszokoly 26 0.78 %
Újszállás 25 0.75 %
Semse 25 0.75 %
Györke 24 0.72 %
Kassaolcsvár 21 0.63 %
Abaújharaszti 21 0.63 %
Felsőkemence 21 0.63 %
Balogd 21 0.63 %
Garbócbogdány 20 0.60 %
Ósvacsákány 20 0.60 %
Ósva 20 0.60 %
Felsőmecenzéf 20 0.60 %
Abaújrákos 18 0.54 %
Rudnok 18 0.54 %
Hernádzsadány 18 0.54 %
Kassabéla 17 0.51 %
Szalánchuta 17 0.51 %
Györgyi 17 0.51 %
Alsótőkés 16 0.48 %
Felsőmislye 16 0.48 %
Csécs 15 0.45 %
Bunyita 14 0.42 %
Modrafalva 14 0.42 %
Bölzse 14 0.42 %
Torna 14 0.42 %
Alsómislye 14 0.42 %
Eszkáros 13 0.39 %
Baska 13 0.39 %
Bátyok 13 0.39 %
Abos 13 0.39 %
Kecerlipóc 12 0.36 %
Perény - Hím 12 0.36 %
Nagyida 12 0.36 %
Makranc 12 0.36 %
Alsócsáj 12 0.36 %
Felsőcsáj 11 0.33 %
Füzérnádaska 11 0.33 %
Pány 11 0.33 %
Rás 11 0.33 %
Hatkóc 11 0.33 %
Patacskő 11 0.33 %
Kenyhec 10 0.30 %
Aranyida 10 0.30 %
Hilyó 10 0.30 %
Kisszalánc 9 0.27 %
Idabukóc 9 0.27 %
Ránkfüred 9 0.27 %
Ránk 9 0.27 %
Terebő 9 0.27 %
Felsőhutka 7 0.21 %
Felsőtőkés 7 0.21 %
Zsarnó 7 0.21 %
Somodi 5 0.15 %
Reste 3 0.09 %
Jánok 3 0.09 %
Ájfalucska 3 0.09 %
Nagyladna 3 0.09 %
Buzita 3 0.09 %
Bocsárd 2 0.06 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.06 %
Péder 2 0.06 %
Bódvavendégi 2 0.06 %
Komaróc 2 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 34.36 %
Jászómindszent 94 10.69 %
Szepsi 75 8.53 %
Stósz 68 7.74 %
Felsőmecenzéf 59 6.71 %
Jászó 40 4.55 %
Kisida 40 4.55 %
Hernádcsány 21 2.39 %
Rozgony 19 2.16 %
Makranc 18 2.05 %
Kassamindszent 17 1.93 %
Torna 16 1.82 %
Lengyelfalva 15 1.71 %
Rudnok 15 1.71 %
Hatkóc 15 1.71 %
Hernádszokoly 14 1.59 %
Királynép 11 1.25 %
Aranyida 11 1.25 %
Koksóbaksa 11 1.25 %
Družstevná pri Hornáde 11 1.25 %
Jászóújfalu 10 1.14 %
Perény - Hím 9 1.02 %
Pány 9 1.02 %
Idabukóc 9 1.02 %
Garbócbogdány 8 0.91 %
Semse 8 0.91 %
Hernádszentistván 8 0.91 %
Nagyszalánc 8 0.91 %
Magyarbőd 8 0.91 %
Kassaolcsvár 8 0.91 %
Jánok 8 0.91 %
Izdobabeszter 7 0.80 %
Csécs 7 0.80 %
Felsőtőkés 7 0.80 %
Abaújszina 6 0.68 %
Kenyhec 6 0.68 %
Nagyida 6 0.68 %
Györke 6 0.68 %
Abaújszakaly 6 0.68 %
Benyék 6 0.68 %
Sároskőszeg 6 0.68 %
Felsőhutka 6 0.68 %
Abaújnádasd 5 0.57 %
Tarcavajkóc 5 0.57 %
Abos 5 0.57 %
Györgyi 5 0.57 %
Felsőmislye 5 0.57 %
Alsótőkés 5 0.57 %
Budamér 4 0.46 %
Rás 4 0.46 %
Kecerlipóc 4 0.46 %
Kecer 4 0.46 %
Kassabéla 4 0.46 %
Miglécnémeti 4 0.46 %
Buzita 4 0.46 %
Apátka 4 0.46 %
Zsarnó 3 0.34 %
Hernádzsadány 3 0.34 %
Bolyár 3 0.34 %
Enyicke 3 0.34 %
Hernádgönyű 3 0.34 %
Lapispatak 3 0.34 %
Lapispatakújtelep 3 0.34 %
Alsócsáj 3 0.34 %
Szaláncújváros 3 0.34 %
Baska 3 0.34 %
Alsóhutka 3 0.34 %
Somodi 3 0.34 %
Szeszta 3 0.34 %
Hilyó 2 0.23 %
Sárosófalu 2 0.23 %
Ájfalucska 2 0.23 %
Tornaújfalu 2 0.23 %
Alsómislye 2 0.23 %
Tornahorváti 2 0.23 %
Nagyladna 2 0.23 %
Petőszinye 2 0.23 %
Kisladna 2 0.23 %
Szalánchuta 2 0.23 %
Patacskő 2 0.23 %
Újszállás 2 0.23 %
Tizsite 2 0.23 %
Abaújharaszti 2 0.23 %
Kalsa 1 0.11 %
Regeteruszka 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Péder 1 0.11 %
Ósva 1 0.11 %
Alsólánc 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Komaróc 1 0.11 %
Bocsárd 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Áj 1 0.11 %
Felsőcsáj 1 0.11 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.11 %
Debrőd 1 0.11 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 19.08 %
Makranc 152 8.36 %
Buzita 107 5.88 %
Torna 92 5.06 %
Ránk 82 4.51 %
Csécs 79 4.34 %
Nagyida 72 3.96 %
Szeszta 65 3.57 %
Somodi 56 3.08 %
Debrőd 52 2.86 %
Perény - Hím 49 2.69 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.31 %
Reste 39 2.14 %
Tornaújfalu 36 1.98 %
Komaróc 35 1.92 %
Alsólánc 34 1.87 %
Áj 32 1.76 %
Abaújszina 32 1.76 %
Jánok 31 1.70 %
Zsarnó 30 1.65 %
Jászó 30 1.65 %
Pány 22 1.21 %
Péder 22 1.21 %
Bódvavendégi 19 1.04 %
Mecenzéf 13 0.71 %
Tornahorváti 12 0.66 %
Kecer 11 0.60 %
Hernádcsány 8 0.44 %
Izdobabeszter 8 0.44 %
Szádelő 7 0.38 %
Rudnok 7 0.38 %
Jászóújfalu 7 0.38 %
Stósz 6 0.33 %
Budamér 6 0.33 %
Lapispatak 6 0.33 %
Györke 5 0.27 %
Kassamindszent 5 0.27 %
Kenyhec 5 0.27 %
Jászómindszent 4 0.22 %
Sároskőszeg 4 0.22 %
Lapispatakújtelep 4 0.22 %
Magyarbőd 4 0.22 %
Alsómislye 3 0.16 %
Hernádszentistván 3 0.16 %
Hernádszokoly 3 0.16 %
Miglécnémeti 3 0.16 %
Idabukóc 3 0.16 %
Abaújnádasd 3 0.16 %
Alsóhutka 3 0.16 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.16 %
Nagyszalánc 3 0.16 %
Királynép 2 0.11 %
Enyicke 2 0.11 %
Kisida 2 0.11 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Abaújharaszti 2 0.11 %
Semse 2 0.11 %
Patacskő 2 0.11 %
Hernádgecse 2 0.11 %
Abaújszakaly 2 0.11 %
Kassabéla 2 0.11 %
Ájfalucska 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Koksóbaksa 2 0.11 %
Benyék 2 0.11 %
Rás 2 0.11 %
Felsőcsáj 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Felsőmislye 1 0.05 %
Hernádgönyű 1 0.05 %
Lengyelfalva 1 0.05 %
Felsőkemence 1 0.05 %
Szaláncújváros 1 0.05 %
Garbócbogdány 1 0.05 %
Szalánchuta 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Györgyi 1 0.05 %
Aranyida 1 0.05 %
Regeteruszka 1 0.05 %
Hatkóc 1