SK
LC
.....

Bozita

Község

címer zászló
56 10% magyar 1991
46 10% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Buzitka
1918 előtti vármegye, járás:
Nógrád vármegye
Füleki járás
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Losonci járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Medvesvidék, Füleki-medence - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence
Más földrajzi nevek:
(Agyagos-erdő), Bozitapuszta, Bükk-erdő (Bukovina), Dóra, Fülöpszállás (Ipeľka), Isten-völgy, (Jakabos-kút), (Nagy-erdő), Nový Sad, (Rednek-kút), Széplak (Krásna), (Új-major), Villény-völgy
Koordináták:
48.30823898, 19.80099106
Terület:
13,81 km2
Rang:
község
Népesség:
503
Tszf. magasság:
205 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98541
Település kód:
511293
Szervezeti azonosító:
315982

A község a Szuha-patak (Suchá) völgyében, a Losonci-medence délkeleti és a Füleki-medence északi részén, 205 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Fülektől 6 km-re északra, Losonctól 15 km-re keletre. Több településrészből tevődik össze, a község központja, Bozitapuszta Perse közvetlen északi szomszédságában található, egykori anyaközségétől 1 km-re északkeletre. A Persét Nagydaróccal (5,5 km) és Kétkeresztúrral (8 km) összekötő 2669-es út mentén találhatóak Széplak (Krásna), és Nový Sad, tovább észak felé pedig Fülöpszállás (Ipeľka) és Dóra településrészeket találjuk. A község 179-281 méteres tengerszint feletti magassában húzódó határa hosszan elnyúlik észak-déli irányban, keleten benyúlik az Osgyáni-dombság erdei közé is, itt találjuk legmagasabb pontját is a Csicska-hegyen. 2010-ben területének 58,1 %-át (808 ha) szántó, 10,9 %-át (151 ha) rét és legelő, 10,6 %-át (147 ha) erdő, 6,2 %-át (85 ha) pedig gyümölcsös foglalta el. Erdei legkeletebbi határrészén (Bükk erdő/Bukovina) összpontosulnak. Délről Fülekkovácsi (3,5 km) és Perse felől, valamint északról Kétkeresztúr és Nagydaróc felől a 2669-es úton közelíthető meg, a 2670-es út Füleksávoly (2 km) és Fülek felé teremt összeköttetést. Délnyugatról Perse, nyugatról Ipolynyitra, északnyugatról Pinc, északról Kétkeresztúr, északkeletről Nagydaróc, keletről Guszona, délkeletről Sávoly, délről pedig Fülek kataszterével határos. Határa délnyugaton egy ponton érintkezik Fülekkovácsiéval. Északi határát a 16-os (50-es) főút Losonc-Rimaszombat közötti szakaszának vonala alkotja. Guszonával közös határa Nógrád és Gömör-Kishont vármegyék történelmi határa mentén húzódik.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Losonci járáshoz tartozó község. Bozita egyike az 1920-as évek csehszlovák földbirtokreformja során létrejött telepesközségeknek. 1936-ban alakult önálló községgé Perse (a mai községterület mintegy 45 %-a) és Nagydaróc (kb. 55 %) határából: Bozitapuszta és Széplak Perse; Nový Sad, Fülöpszállás és Dóra pedig Nagydaróc határához tartozott. Perse 1913-ig Nógrád vármegye Füleki járásához, Nagydaróc pedig a Losonci járáshoz tartozott. 1913-tól a Füleki járás megszüntetésével Persét is a Losonci járáshoz csatolták. A község a csehszlovák közigazgatásban 1936-51 között és 1960 után a Losonci járáshoz, 1951-1960 között pedig a Füleki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Losonci járás), 1939-ben közigazgatási önállóságát megszüntették, területe visszakerült az anyaközségekhez. 1957. január 1-jén alakult újra önálló községgé. Területe 2011-ben 13,81 km² volt.

Népesség

2011-ben Bozitának 526 lakosa volt, melynek 85,6 %-a volt szlovák, 8,0 %-a (42 fő) pedig magyar nemzetiségű (9,7 %-a – 51 fő – magyar anyanyelvű). A magyar nemzetiségűek aránya 1991-2011 között 10,2 %-ról (56 fő) 8,0 %-ra csökkent. A község más telepesközségekhez hasonlóan az észak-nógrádi palóc nyelvterületbe ékelődő szlovák nyelvszigetet alkot. 1970-ben volt a legnépesebb (620 fő), 1970-2017 között mérsékelt, de folyamatos népességfogyással lakosságának csaknem egyötödét elveszítette (népessége 620 főről 501-re csökkent). 2011-ben népességének 63,7 %-a volt római katolikus és 9,1 %-a evangélikus vallású, 17,7 %-a pedig felekezeten kívüli. Ugyanekkor a népesség 70,0 százaléka (368 fő) élt a községközpontban, Dóra lakossága 63 fő, Nový Sadé 44 fő, Széplaké 37 fő, Fülöpszállásé pedig 11 fő volt. A község népsűrűsége a járási átlagnak kevesebb, mint a fele (2011-ben 38,1 fő/km²).

Történelem

Bozitapuszta helyén feküdt a középkorban Bozita falu. 1350-ben „Bozyta” alakban említik először írásos források. A füleki váruradalom része volt, majd 1554-1594 között a török hódoltsági terület része lett. A 17. század elején a Serényi család birtoka volt, majd 1625-ben újra a töröknek fizetett adót. A 17. század közepén elpusztult és csak a 18. században, mint a Koháry-Coburg család pusztája települt újjá. 1828-ban hat háza és 52 lakosa volt. Széplak a 19. század első felében, Fülöpszállás a század második felében (elsőként a harmadik katonai felmérés térképén tűnik fel) jött létre. A mai községterület nagy részét a 19. század végén még erdő borította (délen az Agyagos-erdő, a mai Dóra helyén pedig a Nagy-erdő terült el). Az 1870-es években Bozitapusztának 142 (121 római katolikus és 21 evangélikus) lakosa volt, Shvoy Miklós Nógrád vármegyét bemutató monográfiájában (1874-75), mint a Koburg-Coháry család rappi uradalmának központját és a főtiszt székhelyét írja le, kiváló búza- és repcetermő földekkel és rétekkel, fejlett juhtenyésztéssel, mint a megye legrendezettebb gazdaságainak egyikét jellemzi. 1920-ban a terület Csehszlovákiához került és a Losoncot Fülekkel összekötő vasút védelmére cseh, morva és szlovák legionistákat telepítettek ide. 1924 végén 34 telepesbirtokot osztottak itt fel összesen 627 hektáron, 32 telepescsalád érkezett a legnagyobb nógrádi kolóniára. 1926-ban már szlovák tannyelvű iskola, 1936-ban pedig kultúrház működött a faluban. 1930-ban 405 lakosa volt. 1936-ban önálló községgé szervezték Bozita néven. 1938. novemberében az első bécsi döntés értelmében visszacsatolták Magyarországhoz, ekkor a telepesek nagy része elmenekült (egy csoportban telepedtek le Véglesen). Az 1938-as összeírásban a település 43 házzal és 198 lakossal szerepelt. 1939. október 3-án a községet megszüntették, területét visszacsatolták anyaközségeihez. 1945. januárjában a csehszlovák közigazgatás visszaállt, ezután a telepesek nagy része is visszatért. 1957. január 1-jén a községet Buzitka néven újjászervezték. Ekkor 512 lakosa volt, Bozitapusztán 186, Dórán 107, Nový Sadban 84, Széplakon 79, Fülöpszálláson 56-an éltek. 1961-ben 587 lakosának 11,9 %-a (70 fő) volt magyar nemzetiségű. 1970-ben érte el népességének maximumát (620 fő). A község címerét és zászlaját 1996-ban fogadták el. 2009-ben Szlovákiában elsőként megkezdődött a község határában a napkollektoros erőművek építése.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű községben sem alapiskola, sem óvoda nem található. Határában több fotovoltaikus erőmű működik, 2016-ban négy helyszínen már 36 hektáros területet foglaltak el. Az Oltáriszentség tiszteletére szentelt róma katolikus temploma 2007-ben épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BOZITA. Szabad puszta Nógrád Vármegyében, földes Ura Gróf Koháry Uraság, fekszik Losontzhoz egy mértföldnyire, határja jó, legelője, ’s fája is elég van.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

A községhez tartozik Bozita-puszta, Széplak és Ujszállás-major. Bozita-puszta, mely az úgy nevezett Faluhely dülővel határos, a középkorban önálló helység volt. 1435-ben Fülek várának tartozékai között szerepel. 1598-ban Serényi Mihály volt a helység földesura. A XVII. században pusztult el.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Bozita. A határában feltárt leletek (konyhahulladékhalmok, eszközök, edények stb.) tanúsága szerint már az őskorban települt hely. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Dórapuszta, Fülöpszálláspuszta, Széplakpuszta. A község területe (Perse község területében), lélekszáma a visszacsatoláskor 198.

Névelőfordulások
1350
Bozyta
1806
Bozita Puszta
1869
Bozita psz.
1936
Bozita,
1957
Buzitka

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Buzitka)
Telefon: 0474380183
Fax: 0474380291

Honlap: buzitka.estr...y.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Malatinec Miroslav (Független)

Képviselő-testület:
Očovanová Slavomíra (Független)
Balážová Veronika (Független)
Gibalová Jana (Független)
Malček Tomáš (SMER-SD)
Adamec Ján (SMER-SD)
Kancková Jana (SMER-SD)
Bujdák Miloš (SMER-SD)
Független 43% Független 3 képviselö SMER-SD 57% SMER-SD 4 képviselö 7 képviselö
Alapiskola

Buzitka 138

Óvoda

Buzitka 162

Bozitai Anyakönyvi Hivatal

Buzitka

Bozitapusztai Községi Hivatal

Buzitka

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
csehek
egyéb
ismeretlen
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 56 10%
szlovákok 475 86%
csehek 15 3%
egyéb 3 1%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 550
magyarok 45 9%
szlovákok 473 89%
csehek 11 2%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 529
magyarok 42 8%
szlovákok 450 86%
csehek 7 1%
egyéb 2 0%
ismeretlen 25 5%
összlétszám 526
magyarok 46 10%
szlovákok 413 86%
csehek 8 2%
egyéb 2 0%
ismeretlen 9 2%
összlétszám 478
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 411
Választási részvétel: 62.77 %
Kiadott boríték: 258
Bedobott boríték: 258

Polgármester

Érvényes szavazólap: 255
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Malatinec Miroslav 209 81.96 % Független
Jačmeník Marian 46 18.04 % DOMA DOBRE

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Malček Tomáš 135 SMER-SD
Adamec Ján 124 SMER-SD
Kancková Jana 121 SMER-SD
Očovanová Slavomíra 117 Független
Bujdák Miloš 116 SMER-SD
Balážová Veronika 100 Független
Gibalová Jana 100 Független

Képviselők

2014
0 képviselö
2018
SMER-SD 57.14% SMER-SD 4 képviselö Független 42.86% Független 3 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 432
Választási részvétel: 28.94 %
Kiadott boríték: 125
Bedobott boríték: 125
Választásra jogosult: 433
Választási részvétel: 31.87 %
Kiadott boríték: 138
Bedobott boríték: 138
Választásra jogosult: 405
Választási részvétel: 45,67 %
Kiadott boríték: 185
Bedobott boríték: 185

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 121
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 183
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 77 63.64 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 24 19.83 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 11 9.09 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Ondrej Binder 3 2.48 % Független
Jaroslav Sekerka 2 1.65 % KSS
Karol Konárik 2 1.65 % SNS
Andrea Jenčíková 1 0.83 % NP
Ladislav Fízik 1 0.83 % ASV
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Vladimír Maňka 63 45.99% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Ján Lunter 67 36.61 % Független
Marian Kotleba 48 26.23 % ĽSNS
Igor Kašper 42 22.95 % Független
Martin Juhaniak 12 6.56 % Független
Pavel Greksa 9 4.92 % Független
Martin Klus 2 1.09 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Milan Urbáni 1 0.55 % SMS
Alena Pivovarčiová 1 0.55 % NP
Miroslav Gálik 1 0.55 % NAS
Vojtech Kökény 0 0.00 % SRK
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 122
Érvényes szavazólap: 178
Érvényes szavazólap: 18512
# Név Szavazat Százalék Párt
Branislav Hámorník 67 54.92% SMER - SD, KDH
Milan Spodniak 56 45.90% HZD, ĽS-HZDS
Vladimír Cirbus 22 18.03% Független
Vladimír Rehánek 22 18.03% SMER - SD, KDH
Ján Mičuda 22 18.03% SMER - SD, KDH
Zaher Mahmoud 19 15.57% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Juraj Pelč 19 15.57% Független
Martin Olšiak 17 13.93% SNS
Pavol Baculík 16 13.11% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Pavel Greksa 12 9.84% 99%
Alena Rezková 11 9.02% Független
Radovan Konečný 9 7.38% MOST - HÍD
Attila Agócs 9 7.38% Független
Radoslav Čičmanec 8 6.56% ASV
Péter Csúsz 8 6.56% SMK-MKP
Miroslav Morháč 6 4.92% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Róbert Eibner 6 4.92% MOST - HÍD
Marian Bozó 6 4.92% SMS
Michal Novodomský 5 4.10% SMS
Ján Krahulec 5 4.10% KSS
Mária Salajová 4 3.28% KSS
Karol Márkuš 4 3.28% PD
Ján Karman 4 3.28% KSS
Ľubomír Činčura 3 2.46% Független
Ján Kašiar 3 2.46% KSS
Zsuzsanna Szvorák 3 2.46% SMK-MKP
Marian Šulek 3 2.46% KSS
Rudolf Slivka 3 2.46% ND
Peter Pánik 3 2.46% SĽS
Štefan Kertész 2 1.64% MOST - HÍD
Péter György 2 1.64% SMK-MKP
Monika Albertiová 2 1.64% 99%
Milan Ďurák 2 1.64% SNS
Vojtech Botoš 1 0.82% SRK
František Kelemen 1 0.82% SĽS
Marcel Hudec 0 0.00% PD
Katarína Sabová 0 0.00% PD
Ondrej Drugda 0 0.00% SĽS
Ján Poničan 0 0.00% SNS
Igor Sivok 0 0.00% PD
Branislav Hámorník 66 37.08% SMER-SD
Jana Haláková 65 36.52% SMER-SD
Milan Spodniak 55 30.90% DOMA DOBRE
Attila Agócs 43 24.16% MOST - HÍD
Denisa Nincová 33 18.54% Független
Marek Hudec 31 17.42% ĽS Naše Slovensko
Juraj Pelč 29 16.29% Független
Radoslav Jánošik 29 16.29% ĽS Naše Slovensko
Pavel Greksa 29 16.29% Független
Ján Mičuda 24 13.48% SMER-SD
Rudolf Slivka 20 11.24% SNS
Jozef Týnus 20 11.24% ĽS Naše Slovensko
Zaher Mahmoud 18 10.11% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Lukáš Čavoj 18 10.11% Független
Vojtech Papp 17 9.55% ĽS Naše Slovensko
Pavol Baculík 13 7.30% Független
Pavol Križo 12 6.74% SNS
Karol Ferencz 11 6.18% MOST - HÍD
Anna Václavíková 11 6.18% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Zsuzsanna Szvorák 10 5.62% SMK-MKP
László Kerekes 10 5.62% SMK-MKP
Michal Kováč 8 4.49% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Jozef Kramec 7 3.93% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Marian Šulek 6 3.37% KSS
Péter György 6 3.37% SMK-MKP
Veronika Poznánová 6 3.37% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Matej Bella 6 3.37% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Zoltán Balog 5 2.81% Független
Péter Csúsz 5 2.81% SMK-MKP
Lucia Kašiarová 4 2.25% KSS
Radoslav Čičmanec 4 2.25% DOMA DOBRE
Milan Alberti 3 1.69% Független
Zoltán Marcinkó 3 1.69% SMK-MKP
Tibor Tóth 2 1.12% MOST - HÍD
Ondrej Drugda 2 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
István Mázik 2 1.12% MKDA-MKDSZ
Peter Pánik 1 0.56% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ján Svoreň 1 0.56% KSS
Patrik Svediak 0 0.00% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Bari 0 0.00% SRK
Július Čipčala 0 0.00% SRK
Monika Kováčová 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Štefan Kertész 0 0.00% MOST - HÍD
František Kelemen 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Branislav Hámorník 4145 0.00% KDH, SMER - SD
Péter Csúsz 3192 0.00% SMK-MKP
Pavol Baculík 2797 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Juraj Pelč 2534 0.00% Független
Milan Spodniak 2473 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Zsuzsanna Szvorák 2459 0.00% SMK-MKP
Vladimír Rehánek 2341 0.00% SMER - SD, KDH
Zaher Mahmoud 2274 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Péter György 2155 0.00% SMK-MKP
Attila Agócs 1978 0.00% Független
Ján Mičuda 1967 0.00% SMER - SD, KDH
Rudolf Slivka 1807 0.00% ND
Pavel Greksa 1391 0.00% 99%
Róbert Eibner 1376 0.00% MOST - HÍD
Ľubomír Činčura 1114 0.00% Független
Martin Olšiak 1062 0.00% SNS
Alena Rezková 819 0.00% Független
Radovan Konečný 751 0.00% MOST - HÍD
Štefan Kertész 736 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Cirbus 708 0.00% Független
Miroslav Morháč 689 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Monika Albertiová 639 0.00% 99%
Vojtech Botoš 537 0.00% SRK
Ján Karman 537 0.00% KSS
Radoslav Čičmanec 480 0.00% ASV
Ján Kašiar 451 0.00% KSS
Marian Bozó 415 0.00% SMS
Milan Ďurák 391 0.00% SNS
Mária Salajová 359 0.00% KSS
Marian Šulek 347 0.00% KSS
Marcel Hudec 319 0.00% PD
Ján Krahulec 314 0.00% KSS
Ján Poničan 311 0.00% SNS
Ondrej Drugda 296 0.00% SĽS
Michal Novodomský 296 0.00% SMS
Karol Márkuš 220 0.00% PD
Katarína Sabová 175 0.00% PD
Igor Sivok 164 0.00% PD
Peter Pánik 144 0.00% SĽS
František Kelemen 136 0.00% SĽS
Pavol Baculík 4962 26.80% Független
Branislav Hámorník 4069 21.98% SMER-SD
Pavel Greksa 4063 21.95% Független
Juraj Pelč 3988 21.54% Független
Attila Agócs 3921 21.18% MOST - HÍD
Péter Csúsz 3671 19.83% SMK-MKP
Rudolf Slivka 3285 17.75% SNS
Milan Spodniak 2877 15.54% DOMA DOBRE
Zaher Mahmoud 2818 15.22% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Zsuzsanna Szvorák 2653 14.33% SMK-MKP
Ján Mičuda 2398 12.95% SMER-SD
Anna Václavíková 2266 12.24% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jana Haláková 2086 11.27% SMER-SD
Péter György 2008 10.85% SMK-MKP
Denisa Nincová 1974 10.66% Független
László Kerekes 1852 10.00% SMK-MKP
Pavol Križo 1765 9.53% SNS
Zoltán Marcinkó 1590 8.59% SMK-MKP
Radoslav Jánošik 1556 8.41% ĽS Naše Slovensko
Marek Hudec 1373 7.42% ĽS Naše Slovensko
Michal Kováč 1321 7.14% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Radoslav Čičmanec 1264 6.83% DOMA DOBRE
Vojtech Papp 1170 6.32% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 1077 5.82% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kramec 951 5.14% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Lukáš Čavoj 944 5.10% Független
Milan Alberti 747 4.04% Független
Lucia Kašiarová 729 3.94% KSS
István Mázik 572 3.09% MKDA-MKDSZ
Karol Ferencz 563 3.04% MOST - HÍD
Zoltán Balog 546 2.95% Független
Štefan Kertész 541 2.92% MOST - HÍD
Ján Svoreň 530 2.86% KSS
Tibor Tóth 488 2.64% MOST - HÍD
Matej Bella 462 2.50% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Patrik Svediak 406 2.19% SME RODINA - Boris Kollár
Ondrej Drugda 334 1.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marian Šulek 311 1.68% KSS
Jozef Bari 306 1.65% SRK
Monika Kováčová 280 1.51% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Veronika Poznánová 241 1.30% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Július Čipčala 232 1.25% SRK
František Kelemen 219 1.18% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Pánik 148 0.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Losonc 1 256 57.46 %
Divény 153 7.00 %
Gács 99 4.53 %
Videfalva 97 4.44 %
Tugár 75 3.43 %
Lónyabánya 52 2.38 %
Losonctamási 51 2.33 %
Fülek 48 2.20 %
Gácsfalva 45 2.06 %
Rózsaszállás 42 1.92 %
Terbeléd 42 1.92 %
Panyidaróc 25 1.14 %
Budaszállás 20 0.91 %
Vámosfalva 17 0.78 %
Nagydaróc 16 0.73 %
Bolyk 15 0.69 %
Dabar 13 0.59 %
Gácslápos 13 0.59 %
Patakalja 12 0.55 %
Bozita 11 0.50 %
Gácsliget 11 0.50 %
Ipolygalsa 11 0.50 %
Rátkapuszta 9 0.41 %
Rapp 9 0.41 %
Nagylibercse 8 0.37 %
Csomatelke 8 0.37 %
Vilke 8 0.37 %
Ragyolc 8 0.37 %
Romhánypuszta 7 0.32 %
Ábelfalva 7 0.32 %
Fülekkovácsi 7 0.32 %
Maskófalva 7 0.32 %
Mucsény 7 0.32 %
Kotmány 7 0.32 %
Tósár 6 0.27 %
Tőrincs 5 0.23 %
Sátorosbánya 4 0.18 %
Miksi 4 0.18 %
Kalonda 4 0.18 %
Fűrész 4 0.18 %
Perse 3 0.14 %
Fülekpüspöki 3 0.14 %
Kétkeresztúr 2 0.09 %
Pinc 2 0.09 %
Füleksávoly 2 0.09 %
Gergelyfalva 2 0.09 %
Gömörsíd 2 0.09 %
Ipolynyitra 1 0.05 %
Sőreg 1 0.05 %
Fülekpilis 1 0.05 %
Gácsprága 1 0.05 %
Parlagos 1 0.05 %
Jelsőc 1 0.05 %
Csákányháza 1 0.05 %
Béna 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülek 1 335 36.57 %
Losonc 1 055 28.90 %
Ragyolc 198 5.42 %
Fülekpüspöki 157 4.30 %
Csomatelke 99 2.71 %
Nagydaróc 88 2.41 %
Fülekkovácsi 77 2.11 %
Füleksávoly 60 1.64 %
Sőreg 54 1.48 %
Perse 50 1.37 %
Ipolygalsa 50 1.37 %
Sátorosbánya 46 1.26 %
Videfalva 45 1.23 %
Csákányháza 44 1.21 %
Bozita 43 1.18 %
Panyidaróc 42 1.15 %
Béna 40 1.10 %
Rátkapuszta 36 0.99 %
Bolyk 32 0.88 %
Pinc 30 0.82 %
Rapp 29 0.79 %
Terbeléd 28 0.77 %
Vilke 24 0.66 %
Gács 23 0.63 %
Losonctamási 22 0.60 %
Mucsény 21 0.58 %
Bolgárom 20 0.55 %
Tőrincs 15 0.41 %
Vámosfalva 15 0.41 %
Fülekpilis 14 0.38 %
Divény 13 0.36 %
Miksi 12 0.33 %
Patakalja 11 0.30 %
Kalonda 10 0.27 %
Kétkeresztúr 10 0.27 %
Ipolynyitra 9 0.25 %
Lónyabánya 9 0.25 %
Jelsőc 7 0.19 %
Rózsaszállás 6 0.16 %
Gácsfalva 6 0.16 %
Budaszállás 5 0.14 %
Maskófalva 5 0.14 %
Tugár 4 0.11 %
Dabar 3 0.08 %
Gácsliget 2 0.05 %
Fűrész 2 0.05 %
Gácsprága 2 0.05 %
Parlagos 2 0.05 %
Gácslápos 2 0.05 %
Tósár 2 0.05 %
Kotmány 2 0.05 %
Gergelyfalva 1 0.03 %
Gömörsíd 1 0.03 %
Lentő 1 0.03 %
Ábelfalva 1 0.03 %
Nagylibercse 1 0.03 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 1 742 47.48 %
Losonctamási 190 5.18 %
Fülek 178 4.85 %
Videfalva 153 4.17 %
Gács 136 3.71 %
Divény 123 3.35 %
Lónyabánya 111 3.03 %
Terbeléd 79 2.15 %
Vámosfalva 70 1.91 %
Nagydaróc 70 1.91 %
Gácsfalva 69 1.88 %
Bozita 66 1.80 %
Gácsliget 65 1.77 %
Budaszállás 56 1.53 %
Tugár 56 1.53 %
Jelsőc 51 1.39 %
Sátorosbánya 50 1.36 %
Dabar 50 1.36 %
Bolyk 47 1.28 %
Miksi 45 1.23 %
Csomatelke 39 1.06 %
Rapp 36 0.98 %
Füleksávoly 35 0.95 %
Maskófalva 35 0.95 %
Rózsaszállás 34 0.93 %
Patakalja 33 0.90 %
Tósár 32 0.87 %
Panyidaróc 30 0.82 %
Nagylibercse 29 0.79 %
Mucsény 26 0.71 %
Gácslápos 23 0.63 %
Vilke 23 0.63 %
Sőreg 21 0.57 %
Kotmány 17 0.46 %
Parlagos 17 0.46 %
Romhánypuszta 17 0.46 %
Ragyolc 16 0.44 %
Ipolygalsa 15 0.41 %
Gömörsíd 15 0.41 %
Ábelfalva 15 0.41 %
Csákányháza 15 0.41 %
Tőrincs 15 0.41 %
Rátkapuszta 14 0.38 %
Fülekkovácsi 14 0.38 %
Fülekpilis 12 0.33 %
Fűrész 10 0.27 %
Gergelyfalva 10 0.27 %
Pinc 9 0.25 %
Kalonda 9 0.25 %
Gácsprága 8 0.22 %
Ipolynyitra 7 0.19 %
Perse 7 0.19 %
Béna 7 0.19 %
Kétkeresztúr 7 0.19 %
Bolgárom 4 0.11 %
Lentő 3 0.08 %
Fülekpüspöki 3 0.08 %
Losonc 935 50.40 %
Fülek 380 20.49 %
Videfalva 65 3.50 %
Gács 55 2.96 %
Losonctamási 53 2.86 %
Lónyabánya 38 2.05 %
Vámosfalva 33 1.78 %
Bozita 33 1.78 %
Divény 30 1.62 %
Fülekpüspöki 22 1.19 %
Patakalja 21 1.13 %
Rózsaszállás 20 1.08 %
Jelsőc 19 1.02 %
Panyidaróc 18 0.97 %
Dabar 17 0.92 %
Budaszállás 16 0.86 %
Terbeléd 16 0.86 %
Fülekkovácsi 15 0.81 %
Ragyolc 15 0.81 %
Gácsfalva 15 0.81 %
Bolyk 13 0.70 %
Nagydaróc 12 0.65 %
Miksi 11 0.59 %
Kotmány 10 0.54 %
Gömörsíd 10 0.54 %
Vilke 10 0.54 %
Rátkapuszta 9 0.49 %
Rapp 8 0.43 %
Maskófalva 8 0.43 %
Kétkeresztúr 7 0.38 %
Gergelyfalva 7 0.38 %
Sátorosbánya 7 0.38 %
Perse 5 0.27 %
Csomatelke 5 0.27 %
Mucsény 4 0.22 %
Tugár 4 0.22 %
Sőreg 3 0.16 %
Ipolygalsa 3 0.16 %
Füleksávoly 3 0.16 %
Csákányháza 2 0.11 %
Romhánypuszta 2 0.11 %
Kalonda 2 0.11 %
Nagylibercse 2 0.11 %
Ipolynyitra 2 0.11 %
Gácsliget 2 0.11 %
Ábelfalva 1 0.05 %
Béna 1 0.05 %
Fülekpilis 1 0.05 %
Pinc 1 0.05 %
Bolgárom 1 0.05 %
Fűrész 1 0.05 %
Parlagos 1 0.05 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 91 39.91 %
Fülek 18 7.89 %
Divény 10 4.39 %
Videfalva 9 3.95 %
Lónyabánya 7 3.07 %
Gömörsíd 6 2.63 %
Ragyolc 5 2.19 %
Bolyk 5 2.19 %
Vámosfalva 4 1.75 %
Vilke 4 1.75 %
Gács 4 1.75 %
Rátkapuszta 4 1.75 %
Csomatelke 3 1.32 %
Rózsaszállás 3 1.32 %
Tugár 3 1.32 %
Pinc 3 1.32 %
Nagydaróc 3 1.32 %
Ipolynyitra 2 0.88 %
Sőreg 2 0.88 %
Kotmány 2 0.88 %
Rapp 2 0.88 %
Lentő 2 0.88 %
Gácsfalva 2 0.88 %
Terbeléd 2 0.88 %
Mucsény 2 0.88 %
Kétkeresztúr 2 0.88 %
Füleksávoly 2 0.88 %
Losonctamási 2 0.88 %
Jelsőc 1 0.44 %
Fülekpüspöki 1 0.44 %
Panyidaróc 1 0.44 %
Fűrész 1 0.44 %
Patakalja 1 0.44 %
Gácsliget 1 0.44 %
Miksi 1 0.44 %
Gácslápos 1 0.44 %
Ipolygalsa 1 0.44 %
Sátorosbánya 1 0.44 %
Dabar 1 0.44 %
Tósár 1 0.44 %
Béna 1 0.44 %
Bolgárom 1 0.44 %
Budaszállás 1 0.44 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Fülek 274 33.25 %
Losonc 70 8.50 %
Ragyolc 29 3.52 %
Fülekpüspöki 28 3.40 %
Gömörsíd 23 2.79 %
Sőreg 14 1.70 %
Nagydaróc 13 1.58 %
Csomatelke 11 1.33 %
Csákányháza 8 0.97 %
Bolgárom 8 0.97 %
Vilke 8 0.97 %
Perse 8 0.97 %
Fülekkovácsi 7 0.85 %
Béna 7 0.85 %
Füleksávoly 6 0.73 %
Rapp 6 0.73 %
Terbeléd 4 0.49 %
Mucsény 4 0.49 %
Lónyabánya 4 0.49 %
Panyidaróc 3 0.36 %
Kalonda 3 0.36 %
Ipolynyitra 3 0.36 %
Ipolygalsa 3 0.36 %
Gács 3 0.36 %
Rátkapuszta 2 0.24 %
Bolyk 2 0.24 %
Pinc 2 0.24 %
Sátorosbánya 2 0.24 %
Tósár 2 0.24 %
Bozita 2 0.24 %
Gácsprága 1 0.12 %
Kétkeresztúr 1 0.12 %
Losonctamási 1 0.12 %
Fűrész 1 0.12 %
Tugár 1 0.12 %
Fülekpilis 1 0.12 %
Patakalja 1 0.12 %
Divény 1 0.12 %
Videfalva 1 0.12 %
Jelsőc 1 0.12 %
Vámosfalva 1 0.12 %
Dabar 1 0.12 %
Budaszállás 1 0.12 %
Gácslápos 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Losonc 779 39.70 %
Losonctamási 154 7.85 %
Videfalva 97 4.94 %
Gács 71 3.62 %
Divény 68 3.47 %
Bozita 65 3.31 %
Lónyabánya 61 3.11 %
Tugár 49 2.50 %
Budaszállás 48 2.45 %
Fülek 47 2.40 %
Gácsliget 42 2.14 %
Jelsőc 41 2.09 %
Vámosfalva 36 1.83 %
Tósár 31 1.58 %
Sátorosbánya 30 1.53 %
Gácsfalva 28 1.43 %
Nagydaróc 26 1.33 %
Terbeléd 26 1.33 %
Bolyk 24 1.22 %
Maskófalva 23 1.17 %
Tőrincs 21 1.07 %
Rapp 21 1.07 %
Kotmány 21 1.07 %
Ábelfalva 18 0.92 %
Gácslápos 18 0.92 %
Rózsaszállás 17 0.87 %
Romhánypuszta 16 0.82 %
Gergelyfalva 16 0.82 %
Panyidaróc 15 0.76 %
Csákányháza 15 0.76 %
Dabar 13 0.66 %
Nagylibercse 12 0.61 %
Patakalja 12 0.61 %
Fülekkovácsi 11 0.56 %
Vilke 11 0.56 %
Mucsény 9 0.46 %
Ipolygalsa 9 0.46 %
Fülekpilis 8 0.41 %
Gömörsíd 7 0.36 %
Parlagos 7 0.36 %
Kétkeresztúr 7 0.36 %
Miksi 6 0.31 %
Fűrész 6 0.31 %
Ragyolc 5 0.25 %
Gácsprága 5 0.25 %
Sőreg 5 0.25 %
Füleksávoly 5 0.25 %
Rátkapuszta 4 0.20 %
Lentő 4 0.20 %
Pinc 3 0.15 %
Csomatelke 3 0.15 %
Perse 3 0.15 %
Fülekpüspöki 3 0.15 %
Ipolynyitra 2 0.10 %
Bolgárom 2 0.10 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 83 29.12 %
Losonc 59 20.70 %
Gömörsíd 17 5.96 %
Nagydaróc 11 3.86 %
Tőrincs 9 3.16 %
Ragyolc 9 3.16 %
Panyidaróc 8 2.81 %
Fülekkovácsi 8 2.81 %
Fülekpüspöki 7 2.46 %
Mucsény 7 2.46 %
Csomatelke 7 2.46 %
Füleksávoly 7 2.46 %
Bolgárom 7 2.46 %
Jelsőc 6 2.11 %
Csákányháza 6 2.11 %
Rapp 4 1.40 %
Ipolynyitra 4 1.40 %
Fülekpilis 3 1.05 %
Gács 3 1.05 %
Vilke 3 1.05 %
Béna 3 1.05 %
Terbeléd 3 1.05 %
Losonctamási 3 1.05 %
Lónyabánya 2 0.70 %
Gácsfalva 2 0.70 %
Rózsaszállás 2 0.70 %
Dabar 2 0.70 %
Miksi 2 0.70 %
Perse 2 0.70 %
Pinc 2 0.70 %
Kalonda 2 0.70 %
Kotmány 2 0.70 %
Fűrész 1 0.35 %
Videfalva 1 0.35 %
Patakalja 1 0.35 %
Parlagos 1 0.35 %
Rátkapuszta 1 0.35 %
Vámosfalva 1 0.35 %
Sátorosbánya 1 0.35 %
Bolyk 1 0.35 %
Nagylibercse 1 0.35 %
Gácsliget 1 0.35 %
Ipolygalsa 1 0.35 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Losonc 590 64.55 %
Videfalva 42 4.60 %
Gács 38 4.16 %
Lónyabánya 27 2.95 %
Losonctamási 20 2.19 %
Divény 18 1.97 %
Fülek 17 1.86 %
Dabar 16 1.75 %
Gácsfalva 15 1.64 %
Panyidaróc 12 1.31 %
Fülekkovácsi 10 1.09 %
Rapp 9 0.98 %
Kotmány 8 0.88 %
Vámosfalva 8 0.88 %
Terbeléd 7 0.77 %
Bozita 7 0.77 %
Miksi 5 0.55 %
Gácsliget 5 0.55 %
Budaszállás 5 0.55 %
Kétkeresztúr 5 0.55 %
Vilke 5 0.55 %
Fűrész 5 0.55 %
Jelsőc 4 0.44 %
Tugár 4 0.44 %
Ipolynyitra 4 0.44 %
Gácslápos 4 0.44 %
Bolyk 4 0.44 %
Kalonda 4 0.44 %
Csákányháza 4 0.44 %
Rózsaszállás 4 0.44 %
Ábelfalva 3 0.33 %
Fülekpüspöki 3 0.33 %
Ragyolc 3 0.33 %
Csomatelke 3 0.33 %
Rátkapuszta 3 0.33 %
Romhánypuszta 2 0.22 %
Bolgárom 2 0.22 %
Tósár 2 0.22 %
Nagylibercse 2 0.22 %
Perse 2 0.22 %
Ipolygalsa 2 0.22 %
Nagydaróc 2 0.22 %
Lentő 2 0.22 %
Tőrincs 2 0.22 %
Füleksávoly 2 0.22 %
Sátorosbánya 2 0.22 %
Gömörsíd 1 0.11 %
Mucsény 1 0.11 %
Gergelyfalva 1 0.11 %
Parlagos 1 0.11 %
Patakalja 1 0.11 %
Maskófalva 1 0.11 %
Pinc 1 0.11 %
Béna 1 0.11 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 429 30.62 %
Lónyabánya 71 5.07 %
Videfalva 70 5.00 %
Divény 60 4.28 %
Losonctamási 54 3.85 %
Gács 48 3.43 %
Fülek 34 2.43 %
Vámosfalva 27 1.93 %
Kotmány 26 1.86 %
Rózsaszállás 20 1.43 %
Bozita 20 1.43 %
Gácsfalva 18 1.28 %
Dabar 13 0.93 %
Patakalja 13 0.93 %
Bolyk 12 0.86 %
Rapp 10 0.71 %
Fűrész 9 0.64 %
Tósár 9 0.64 %
Rátkapuszta 9 0.64 %
Panyidaróc 9 0.64 %
Mucsény 8 0.57 %
Vilke 8 0.57 %
Nagydaróc 7 0.50 %
Terbeléd 7 0.50 %
Jelsőc 7 0.50 %
Gácslápos 6 0.43 %
Maskófalva 6 0.43 %
Tugár 6 0.43 %
Sátorosbánya 6 0.43 %
Ragyolc 5 0.36 %
Budaszállás 5 0.36 %
Kalonda 4 0.29 %
Gácsliget 4 0.29 %
Lentő 4 0.29 %
Pinc 4 0.29 %
Ábelfalva 3 0.21 %
Miksi 3 0.21 %
Kétkeresztúr 3 0.21 %
Füleksávoly 3 0.21 %
Fülekkovácsi 3 0.21 %
Gergelyfalva 2 0.14 %
Romhánypuszta 2 0.14 %
Csomatelke 2 0.14 %
Nagylibercse 1 0.07 %
Gömörsíd 1 0.07 %
Ipolygalsa 1 0.07 %
Béna 1 0.07 %
Tőrincs 1 0.07 %
Fülekpilis 1 0.07 %
Csákányháza 1 0.07 %
Gácsprága 1 0.07 %
Bolgárom 0 0.00 %
Fülekpüspöki 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 2 037 52.31 %
Gács 204 5.24 %
Fülek 176 4.52 %
Videfalva 172 4.42 %
Losonctamási 135 3.47 %
Divény 125 3.21 %
Vámosfalva 107 2.75 %
Lónyabánya 106 2.72 %
Gácsfalva 95 2.44 %
Gácsliget 77 1.98 %
Terbeléd 42 1.08 %
Dabar 38 0.98 %
Patakalja 37 0.95 %
Panyidaróc 37 0.95 %
Nagylibercse 34 0.87 %
Rózsaszállás 34 0.87 %
Ragyolc 33 0.85 %
Tugár 33 0.85 %
Maskófalva 33 0.85 %
Vilke 31 0.80 %
Bolyk 29 0.74 %
Bozita 29 0.74 %
Budaszállás 26 0.67 %
Tósár 25 0.64 %
Gácslápos 24 0.62 %
Kotmány 23 0.59 %
Pinc 18 0.46 %
Fülekkovácsi 17 0.44 %
Nagydaróc 16 0.41 %
Rapp 15 0.39 %
Csomatelke 14 0.36 %
Fűrész 14 0.36 %
Rátkapuszta 13 0.33 %
Gergelyfalva 13 0.33 %
Miksi 12 0.31 %
Mucsény 12 0.31 %
Fülekpüspöki 10 0.26 %
Ábelfalva 10 0.26 %
Ipolygalsa 10 0.26 %
Sátorosbánya 9 0.23 %
Romhánypuszta 9 0.23 %
Jelsőc 8 0.21 %
Fülekpilis 7 0.18 %
Kétkeresztúr 5 0.13 %
Gácsprága 5 0.13 %
Perse 4 0.10 %
Gömörsíd 4 0.10 %
Ipolynyitra 4 0.10 %
Tőrincs 4 0.10 %
Kalonda 4 0.10 %
Lentő 2 0.05 %
Füleksávoly 2 0.05 %
Bolgárom 2 0.05 %
Sőreg 2 0.05 %
Parlagos 1 0.03 %
Béna 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Losonc 591 25.23 %
Losonctamási 480 20.50 %
Videfalva 193 8.24 %
Gács 113 4.82 %
Lónyabánya 106 4.53 %
Divény 100 4.27 %
Vámosfalva 79 3.37 %
Gácsfalva 66 2.82 %
Fülek 66 2.82 %
Patakalja 51 2.18 %
Tugár 41 1.75 %
Tósár 36 1.54 %
Gergelyfalva 33 1.41 %
Budaszállás 33 1.41 %
Gácsliget 25 1.07 %
Bozita 24 1.02 %
Dabar 24 1.02 %
Rózsaszállás 23 0.98 %
Maskófalva 23 0.98 %
Nagylibercse 22 0.94 %
Bolyk 21 0.90 %
Sátorosbánya 17 0.73 %
Parlagos 17 0.73 %
Terbeléd 16 0.68 %
Rapp 15 0.64 %
Kotmány 12 0.51 %
Romhánypuszta 12 0.51 %
Jelsőc 12 0.51 %
Panyidaróc 11 0.47 %
Ipolygalsa 11 0.47 %
Gácslápos 11 0.47 %
Ragyolc 10 0.43 %
Rátkapuszta 10 0.43 %
Fülekkovácsi 8 0.34 %
Kétkeresztúr 8 0.34 %
Fűrész 7 0.30 %
Ábelfalva 7 0.30 %
Vilke 6 0.26 %
Tőrincs 6 0.26 %
Pinc 6 0.26 %
Füleksávoly 5 0.21 %
Gácsprága 5 0.21 %
Nagydaróc 5 0.21 %
Lentő 5 0.21 %
Fülekpüspöki 5 0.21 %
Csomatelke 3 0.13 %
Fülekpilis 3 0.13 %
Bolgárom 3 0.13 %
Ipolynyitra 2 0.09 %
Kalonda 2 0.09 %
Csákányháza 2 0.09 %
Mucsény 2 0.09 %
Sőreg 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Perse 1 0.04 %
Miksi 0 0.00 %
Losonc 249 42.71 %
Fülek 40 6.86 %
Nagydaróc 40 6.86 %
Videfalva 21 3.60 %
Gács 18 3.09 %
Divény 15 2.57 %
Losonctamási 12 2.06 %
Lónyabánya 11 1.89 %
Terbeléd 10 1.72 %
Bolyk 8 1.37 %
Vámosfalva 7 1.20 %
Dabar 6 1.03 %
Patakalja 6 1.03 %
Vilke 6 1.03 %
Panyidaróc 6 1.03 %
Ragyolc 5 0.86 %
Rózsaszállás 5 0.86 %
Füleksávoly 5 0.86 %
Budaszállás 4 0.69 %
Miksi 4 0.69 %
Tósár 4 0.69 %
Maskófalva 4 0.69 %
Tugár 3 0.51 %
Csákányháza 3 0.51 %
Gácsprága 3 0.51 %
Gácsfalva 3 0.51 %
Sátorosbánya 3 0.51 %
Pinc 3 0.51 %
Fűrész 2 0.34 %
Nagylibercse 2 0.34 %
Gácsliget 2 0.34 %
Perse 2 0.34 %
Kotmány 2 0.34 %
Jelsőc 2 0.34 %
Fülekkovácsi 2 0.34 %
Ipolynyitra 1 0.17 %
Bozita 1 0.17 %
Gömörsíd 1 0.17 %
Fülekpüspöki 1 0.17 %
Gácslápos 1 0.17 %
Tőrincs 1 0.17 %
Rapp 1 0.17 %
Rátkapuszta 1 0.17 %
Csomatelke 1 0.17 %
Romhánypuszta 1 0.17 %
Fülekpilis 1 0.17 %
Mucsény 1 0.17 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Losonc 59 18.27 %
Tőrincs 30 9.29 %
Fülek 26 8.05 %
Jelsőc 10 3.10 %
Vilke 9 2.79 %
Gömörsíd 9 2.79 %
Panyidaróc 8 2.48 %
Nagydaróc 7 2.17 %
Bolgárom 5 1.55 %
Losonctamási 4 1.24 %
Gácsfalva 4 1.24 %
Ipolynyitra 4 1.24 %
Kotmány 4 1.24 %
Divény 4 1.24 %
Fűrész 3 0.93 %
Gács 3 0.93 %
Csákányháza 3 0.93 %
Csomatelke 3 0.93 %
Videfalva 3 0.93 %
Füleksávoly 3 0.93 %
Fülekpilis 3 0.93 %
Lónyabánya 3 0.93 %
Mucsény 3 0.93 %
Tugár 2 0.62 %
Fülekpüspöki 2 0.62 %
Miksi 2 0.62 %
Bolyk 2 0.62 %
Vámosfalva 2 0.62 %
Tósár 2 0.62 %
Ipolygalsa 2 0.62 %
Dabar 2 0.62 %
Budaszállás 1 0.31 %
Perse 1 0.31 %
Terbeléd 1 0.31 %
Rózsaszállás 1 0.31 %
Rapp 1 0.31 %
Ragyolc 1 0.31 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 113 16.62 %
Fülek 112 16.47 %
Ipolygalsa 92 13.53 %
Terbeléd 29 4.26 %
Nagydaróc 19 2.79 %
Füleksávoly 17 2.50 %
Ipolynyitra 13 1.91 %
Fülekpüspöki 11 1.62 %
Bolyk 11 1.62 %
Bozita 11 1.62 %
Videfalva 10 1.47 %
Csákányháza 10 1.47 %
Ragyolc 9 1.32 %
Rapp 9 1.32 %
Gömörsíd 9 1.32 %
Fülekkovácsi 8 1.18 %
Panyidaróc 7 1.03 %
Rátkapuszta 7 1.03 %
Perse 6 0.88 %
Csomatelke 6 0.88 %
Bolgárom 5 0.74 %
Losonctamási 4 0.59 %
Gács 4 0.59 %
Fülekpilis 4 0.59 %
Béna 4 0.59 %
Vámosfalva 4 0.59 %
Pinc 3 0.44 %
Miksi 3 0.44 %
Vilke 3 0.44 %
Gácsliget 3 0.44 %
Dabar 3 0.44 %
Sőreg 3 0.44 %
Tőrincs 2 0.29 %
Budaszállás 1 0.15 %
Maskófalva 1 0.15 %
Gácslápos 1 0.15 %
Ábelfalva 1 0.15 %
Tugár 1 0.15 %
Mucsény 1 0.15 %
Kalonda 1 0.15 %
Lónyabánya 1 0.15 %
Rózsaszállás 1 0.15 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 418 51.35 %
Fülek 28 3.44 %
Videfalva 27 3.32 %
Lónyabánya 24 2.95 %
Divény 22 2.70 %
Dabar 22 2.70 %
Losonctamási 20 2.46 %
Gács 14 1.72 %
Vámosfalva 13 1.60 %
Rózsaszállás 9 1.11 %
Bolyk 9 1.11 %
Terbeléd 8 0.98 %
Nagylibercse 6 0.74 %
Jelsőc 6 0.74 %
Vilke 6 0.74 %
Panyidaróc 6 0.74 %
Romhánypuszta 5 0.61 %
Csomatelke 5 0.61 %
Tósár 5 0.61 %
Gácsfalva 5 0.61 %
Tugár 4 0.49 %
Bozita 4 0.49 %
Mucsény 4 0.49 %
Budaszállás 4 0.49 %
Rapp 4 0.49 %
Kétkeresztúr 3 0.37 %
Fülekpüspöki 3 0.37 %
Gácsliget 3 0.37 %
Sátorosbánya 3 0.37 %
Füleksávoly 3 0.37 %
Gácsprága 3 0.37 %
Gergelyfalva 3 0.37 %
Ragyolc 3 0.37 %
Nagydaróc 3 0.37 %
Rátkapuszta 3 0.37 %
Ipolygalsa 2 0.25 %
Tőrincs 2 0.25 %
Ipolynyitra 2 0.25 %
Kalonda 2 0.25 %
Fülekkovácsi 2 0.25 %
Gácslápos 2 0.25 %
Fűrész 2 0.25 %
Maskófalva 2 0.25 %
Béna 1 0.12 %
Patakalja 1 0.12 %
Fülekpilis 1 0.12 %
Sőreg 1 0.12 %
Miksi 1 0.12 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Losonc 413 44.60 %
Videfalva 174 18.79 %
Losonctamási 34 3.67 %
Vámosfalva 24 2.59 %
Gács 24 2.59 %
Divény 22 2.38 %
Lónyabánya 21 2.27 %
Terbeléd 18 1.94 %
Bozita 18 1.94 %
Tugár 17 1.84 %
Fülek 14 1.51 %
Bolyk 11 1.19 %
Panyidaróc 8 0.86 %
Maskófalva 8 0.86 %
Csákányháza 8 0.86 %
Mucsény 8 0.86 %
Gácsfalva 8 0.86 %
Dabar 7 0.76 %
Budaszállás 7 0.76 %
Gácsliget 7 0.76 %
Rózsaszállás 7 0.76 %
Romhánypuszta 7 0.76 %
Pinc 5 0.54 %
Gácslápos 5 0.54 %
Rapp 4 0.43 %
Vilke 4 0.43 %
Kétkeresztúr 4 0.43 %
Kotmány 4 0.43 %
Tőrincs 4 0.43 %
Patakalja 4 0.43 %
Tósár 4 0.43 %
Fülekkovácsi 4 0.43 %
Jelsőc 3 0.32 %
Nagylibercse 3 0.32 %
Kalonda 3 0.32 %
Gömörsíd 3 0.32 %
Fűrész 3 0.32 %
Fülekpüspöki 2 0.22 %
Miksi 2 0.22 %
Ipolygalsa 2 0.22 %
Ragyolc 2 0.22 %
Nagydaróc 2 0.22 %
Rátkapuszta 2 0.22 %
Gergelyfalva 2 0.22 %
Füleksávoly 2 0.22 %
Csomatelke 1 0.11 %
Sőreg 1 0.11 %
Parlagos 1 0.11 %
Bolgárom 1 0.11 %
Ábelfalva 1 0.11 %
Ipolynyitra 1 0.11 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 701 43.30 %
Losonc 253 15.63 %
Ragyolc 150 9.26 %
Fülekpüspöki 126 7.78 %
Gömörsíd 88 5.44 %
Csomatelke 75 4.63 %
Béna 48 2.96 %
Csákányháza 45 2.78 %
Füleksávoly 33 2.04 %
Fülekkovácsi 32 1.98 %
Sőreg 30 1.85 %
Nagydaróc 30 1.85 %
Vilke 25 1.54 %
Rapp 25 1.54 %
Bolgárom 25 1.54 %
Perse 19 1.17 %
Panyidaróc 16 0.99 %
Ipolygalsa 14 0.86 %
Terbeléd 14 0.86 %
Kalonda 13 0.80 %
Pinc 10 0.62 %
Bozita 10 0.62 %
Fülekpilis 9 0.56 %
Mucsény 9 0.56 %
Rátkapuszta 7 0.43 %
Bolyk 6 0.37 %
Losonctamási 6 0.37 %
Gácsfalva 4 0.25 %
Videfalva 4 0.25 %
Gács 4 0.25 %
Lónyabánya 2 0.12 %
Rózsaszállás 2 0.12 %
Sátorosbánya 2 0.12 %
Ipolynyitra 2 0.12 %
Divény 2 0.12 %
Vámosfalva 2 0.12 %
Patakalja 1 0.06 %
Gácsliget 1 0.06 %
Parlagos 1 0.06 %
Gácsprága 1 0.06 %
Fűrész 1 0.06 %
Kétkeresztúr 1 0.06 %
Tőrincs 1 0.06 %
Tugár 1 0.06 %
Gergelyfalva 1 0.06 %
Maskófalva 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Losonc 440 33.82 %
Divény 116 8.92 %
Gács 76 5.84 %
Rózsaszállás 72 5.53 %
Videfalva 69 5.30 %
Lónyabánya 63 4.84 %
Losonctamási 57 4.38 %
Vámosfalva 56 4.30 %
Fülek 38 2.92 %
Bozita 31 2.38 %
Gácsfalva 29 2.23 %
Dabar 28 2.15 %
Kotmány 23 1.77 %
Rapp 17 1.31 %
Fűrész 15 1.15 %
Sátorosbánya 13 1.00 %
Vilke 12 0.92 %
Budaszállás 12 0.92 %
Panyidaróc 12 0.92 %
Bolyk 12 0.92 %
Tugár 10 0.77 %
Ragyolc 10 0.77 %
Patakalja 9 0.69 %
Terbeléd 9 0.69 %
Nagylibercse 9 0.69 %
Mucsény 9 0.69 %
Nagydaróc 9 0.69 %
Tósár 8 0.61 %
Rátkapuszta 8 0.61 %
Maskófalva 8 0.61 %
Kalonda 8 0.61 %
Füleksávoly 8 0.61 %
Pinc 6 0.46 %
Gácsliget 6 0.46 %
Gácslápos 6 0.46 %
Romhánypuszta 5 0.38 %
Kétkeresztúr 5 0.38 %
Jelsőc 5 0.38 %
Ipolygalsa 5 0.38 %
Lentő 5 0.38 %
Fülekpüspöki 4 0.31 %
Fülekkovácsi 4 0.31 %
Miksi 4 0.31 %
Ábelfalva 4 0.31 %
Fülekpilis 3 0.23 %
Csákányháza 3 0.23 %
Béna 2 0.15 %
Sőreg 2 0.15 %
Parlagos 2 0.15 %
Tőrincs 2 0.15 %
Perse 1 0.08 %
Gácsprága 1 0.08 %
Gömörsíd 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 146 41.13 %
Videfalva 18 5.07 %
Fülek 14 3.94 %
Vámosfalva 13 3.66 %
Terbeléd 10 2.82 %
Gács 9 2.54 %
Divény 9 2.54 %
Lónyabánya 9 2.54 %
Bozita 6 1.69 %
Fűrész 5 1.41 %
Tósár 5 1.41 %
Nagylibercse 4 1.13 %
Losonctamási 4 1.13 %
Rátkapuszta 4 1.13 %
Rapp 4 1.13 %
Kotmány 3 0.85 %
Mucsény 3 0.85 %
Panyidaróc 3 0.85 %
Tugár 3 0.85 %
Sátorosbánya 3 0.85 %
Maskófalva 2 0.56 %
Füleksávoly 2 0.56 %
Nagydaróc 2 0.56 %
Romhánypuszta 2 0.56 %
Bolyk 2 0.56 %
Gömörsíd 2 0.56 %
Gácsfalva 2 0.56 %
Gácslápos 2 0.56 %
Ragyolc 2 0.56 %
Gácsprága 2 0.56 %
Kétkeresztúr 2 0.56 %
Patakalja 1 0.28 %
Pinc 1 0.28 %
Fülekpüspöki 1 0.28 %
Rózsaszállás 1 0.28 %
Miksi 1 0.28 %
Jelsőc 1 0.28 %
Fülekpilis 1 0.28 %
Fülekkovácsi 1 0.28 %
Dabar 1 0.28 %
Csomatelke 1 0.28 %
Csákányháza 1 0.28 %
Budaszállás 1 0.28 %
Vilke 1 0.28 %
Ipolygalsa 1 0.28 %
Bolgárom 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Losonc 194 39.51 %
Fülek 25 5.09 %
Videfalva 22 4.48 %
Lónyabánya 22 4.48 %
Losonctamási 18 3.67 %
Gács 17 3.46 %
Vámosfalva 17 3.46 %
Dabar 12 2.44 %
Divény 9 1.83 %
Gömörsíd 9 1.83 %
Fűrész 7 1.43 %
Csákányháza 7 1.43 %
Terbeléd 6 1.22 %
Bozita 6 1.22 %
Gácsliget 6 1.22 %
Kalonda 5 1.02 %
Nagydaróc 5 1.02 %
Mucsény 5 1.02 %
Rózsaszállás 5 1.02 %
Csomatelke 5 1.02 %
Bolyk 5 1.02 %
Sátorosbánya 4 0.81 %
Gácsfalva 3 0.61 %
Budaszállás 3 0.61 %
Jelsőc 3 0.61 %
Fülekkovácsi 3 0.61 %
Fülekpilis 3 0.61 %
Pinc 3 0.61 %
Kotmány 3 0.61 %
Tugár 3 0.61 %
Ipolynyitra 3 0.61 %
Panyidaróc 3 0.61 %
Nagylibercse 2 0.41 %
Fülekpüspöki 2 0.41 %
Perse 2 0.41 %
Ipolygalsa 2 0.41 %
Rapp 2 0.41 %
Rátkapuszta 2 0.41 %
Tósár 2 0.41 %
Maskófalva 1 0.20 %
Romhánypuszta 1 0.20 %
Gácslápos 1 0.20 %
Ragyolc 1 0.20 %
Tőrincs 1 0.20 %
Vilke 1 0.20 %
Bolgárom 1 0.20 %
Béna 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Losonc 804 56.18 %
Gács 58 4.05 %
Videfalva 53 3.70 %
Divény 49 3.42 %
Fülek 39 2.73 %
Lónyabánya 34 2.38 %
Losonctamási 29 2.03 %
Vámosfalva 20 1.40 %
Dabar 20 1.40 %
Gácsfalva 17 1.19 %
Tugár 10 0.70 %
Fülekkovácsi 10 0.70 %
Terbeléd 9 0.63 %
Panyidaróc 9 0.63 %
Bozita 8 0.56 %
Vilke 8 0.56 %
Budaszállás 8 0.56 %
Rózsaszállás 8 0.56 %
Bolyk 7 0.49 %
Rapp 7 0.49 %
Ipolygalsa 7 0.49 %
Pinc 7 0.49 %
Fűrész 7 0.49 %
Ábelfalva 7 0.49 %
Jelsőc 6 0.42 %
Ragyolc 6 0.42 %
Kalonda 5 0.35 %
Kotmány 5 0.35 %
Nagydaróc 5 0.35 %
Patakalja 4 0.28 %
Gácsliget 4 0.28 %
Gácslápos 4 0.28 %
Miksi 4 0.28 %
Gömörsíd 4 0.28 %
Parlagos 3 0.21 %
Tőrincs 3 0.21 %
Nagylibercse 3 0.21 %
Füleksávoly 3 0.21 %
Ipolynyitra 3 0.21 %
Maskófalva 3 0.21 %
Fülekpüspöki 2 0.14 %
Béna 2 0.14 %
Rátkapuszta 2 0.14 %
Csákányháza 2 0.14 %
Mucsény 2 0.14 %
Sőreg 2 0.14 %
Tósár 2 0.14 %
Perse 2 0.14 %
Romhánypuszta 1 0.07 %
Lentő 1 0.07 %
Gergelyfalva 1 0.07 %
Bolgárom 1 0.07 %
Kétkeresztúr 1 0.07 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 166 17.22 %
Lónyabánya 165 17.12 %
Divény 72 7.47 %
Vámosfalva 64 6.64 %
Rózsaszállás 27 2.80 %
Dabar 25 2.59 %
Fülek 19 1.97 %
Losonctamási 19 1.97 %
Videfalva 18 1.87 %
Gács 16 1.66 %
Nagydaróc 13 1.35 %
Patakalja 13 1.35 %
Kétkeresztúr 11 1.14 %
Kotmány 10 1.04 %
Fülekkovácsi 9 0.93 %
Tugár 9 0.93 %
Fűrész 8 0.83 %
Vilke 7 0.73 %
Csomatelke 6 0.62 %
Gácsliget 5 0.52 %
Terbeléd 5 0.52 %
Mucsény 4 0.41 %
Kalonda 4 0.41 %
Bozita 3 0.31 %
Bolyk 3 0.31 %
Gergelyfalva 3 0.31 %
Romhánypuszta 3 0.31 %
Jelsőc 3 0.31 %
Füleksávoly 3 0.31 %
Ragyolc 2 0.21 %
Tőrincs 2 0.21 %
Miksi 2 0.21 %
Panyidaróc 2 0.21 %
Ipolygalsa 2 0.21 %
Gácsfalva 2 0.21 %
Fülekpilis 2 0.21 %
Budaszállás 2 0.21 %
Gömörsíd 2 0.21 %
Bolgárom 2 0.21 %
Rátkapuszta 2 0.21 %
Csákányháza 2 0.21 %
Nagylibercse 1 0.10 %
Fülekpüspöki 1 0.10 %
Ipolynyitra 1 0.10 %
Lentő 1 0.10 %
Sátorosbánya 1 0.10 %
Parlagos 1 0.10 %
Pinc 1 0.10 %
Rapp 1 0.10 %
Tósár 1 0.10 %
Ábelfalva 1 0.10 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Losonc 902 37.18 %
Fülek 431 17.77 %
Rátkapuszta 111 4.58 %
Terbeléd 104 4.29 %
Videfalva 89 3.67 %
Sátorosbánya 80 3.30 %
Gács 73 3.01 %
Losonctamási 62 2.56 %
Tugár 61 2.51 %
Divény 58 2.39 %
Bozita 55 2.27 %
Lónyabánya 53 2.18 %
Vámosfalva 47 1.94 %
Gácsfalva 43 1.77 %
Ragyolc 43 1.77 %
Romhánypuszta 42 1.73 %
Fülekpüspöki 41 1.69 %
Budaszállás 37 1.53 %
Bolyk 37 1.53 %
Fülekkovácsi 36 1.48 %
Mucsény 35 1.44 %
Csákányháza 35 1.44 %
Csomatelke 32 1.32 %
Rapp 29 1.20 %
Nagydaróc 29 1.20 %
Ipolygalsa 22 0.91 %
Rózsaszállás 21 0.87 %
Gácsliget 18 0.74 %
Gácslápos 18 0.74 %
Fülekpilis 17 0.70 %
Panyidaróc 15 0.62 %
Dabar 14 0.58 %
Gömörsíd 14 0.58 %
Patakalja 13 0.54 %
Fűrész 13 0.54 %
Kotmány 13 0.54 %
Parlagos 12 0.49 %
Perse 12 0.49 %
Tósár 12 0.49 %
Gergelyfalva 12 0.49 %
Tőrincs 10 0.41 %
Ipolynyitra 9 0.37 %
Maskófalva 9 0.37 %
Füleksávoly 7 0.29 %
Sőreg 6 0.25 %
Miksi 6 0.25 %
Jelsőc 5 0.21 %
Kalonda 5 0.21 %
Bolgárom 5 0.21 %
Kétkeresztúr 5 0.21 %
Vilke 5 0.21 %
Pinc 5 0.21 %
Nagylibercse 4 0.16 %
Ábelfalva 2 0.08 %
Béna 2 0.08 %
Gácsprága 1 0.04 %
Lentő 0 0.00 %
Losonc 94 12.62 %
Fülek 25 3.36 %
Gömörsíd 15 2.01 %
Divény 14 1.88 %
Videfalva 12 1.61 %
Losonctamási 9 1.21 %
Mucsény 6 0.81 %
Ragyolc 6 0.81 %
Csomatelke 6 0.81 %
Budaszállás 6 0.81 %
Gács 5 0.67 %
Füleksávoly 5 0.67 %
Lónyabánya 5 0.67 %
Patakalja 5 0.67 %
Vámosfalva 5 0.67 %
Gácsfalva 5 0.67 %
Sátorosbánya 4 0.54 %
Fülekpüspöki 4 0.54 %
Terbeléd 3 0.40 %
Dabar 3 0.40 %
Vilke 2 0.27 %
Tugár 2 0.27 %
Csákányháza 2 0.27 %
Bolyk 2 0.27 %
Nagylibercse 2 0.27 %
Rózsaszállás 2 0.27 %
Rátkapuszta 2 0.27 %
Ipolygalsa 2 0.27 %
Jelsőc 2 0.27 %
Kalonda 2 0.27 %
Fűrész 2 0.27 %
Bolgárom 2 0.27 %
Kétkeresztúr 2 0.27 %
Panyidaróc 1 0.13 %
Pinc 1 0.13 %
Nagydaróc 1 0.13 %
Fülekkovácsi 1 0.13 %
Tőrincs 1 0.13 %
Gácsprága 1 0.13 %
Perse 1 0.13 %
Miksi 1 0.13 %
Rapp 1 0.13 %
Gergelyfalva 1 0.13 %
Gácslápos 1 0.13 %
Ipolynyitra 1 0.13 %
Kotmány 1 0.13 %
Ábelfalva 1 0.13 %
Tósár 1 0.13 %
Sőreg 1 0.13 %
Romhánypuszta 1 0.13 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 102 18.09 %
Divény 35 6.21 %
Fülek 26 4.61 %
Videfalva 16 2.84 %
Gács 14 2.48 %
Lónyabánya 11 1.95 %
Dabar 11 1.95 %
Ragyolc 9 1.60 %
Losonctamási 8 1.42 %
Vámosfalva 8 1.42 %
Kotmány 8 1.42 %
Tugár 7 1.24 %
Rózsaszállás 7 1.24 %
Terbeléd 6 1.06 %
Gácsfalva 6 1.06 %
Jelsőc 5 0.89 %
Fűrész 4 0.71 %
Csákányháza 4 0.71 %
Rátkapuszta 3 0.53 %
Sátorosbánya 3 0.53 %
Csomatelke 3 0.53 %
Fülekpüspöki 3 0.53 %
Tósár 2 0.35 %
Bozita 2 0.35 %
Nagylibercse 2 0.35 %
Ipolynyitra 2 0.35 %
Maskófalva 2 0.35 %
Budaszállás 2 0.35 %
Patakalja 2 0.35 %
Gömörsíd 2 0.35 %
Bolyk 2 0.35 %
Fülekpilis 2 0.35 %
Panyidaróc 2 0.35 %
Bolgárom 2 0.35 %
Pinc 2 0.35 %
Gácsliget 1 0.18 %
Mucsény 1 0.18 %
Vilke 1 0.18 %
Tőrincs 1 0.18 %
Ábelfalva 1 0.18 %
Miksi 1 0.18 %
Füleksávoly 1 0.18 %
Gácslápos 1 0.18 %
Romhánypuszta 1 0.18 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Rapp 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 217 57.87 %
Videfalva 19 5.07 %
Gács 13 3.47 %
Fülek 12 3.20 %
Losonctamási 12 3.20 %
Divény 12 3.20 %
Lónyabánya 11 2.93 %
Vilke 10 2.67 %
Panyidaróc 8 2.13 %
Terbeléd 7 1.87 %
Vámosfalva 7 1.87 %
Dabar 6 1.60 %
Rapp 6 1.60 %
Nagylibercse 6 1.60 %
Rózsaszállás 4 1.07 %
Fülekpüspöki 4 1.07 %
Bolyk 4 1.07 %
Csákányháza 4 1.07 %
Patakalja 3 0.80 %
Maskófalva 3 0.80 %
Rátkapuszta 3 0.80 %
Fülekkovácsi 3 0.80 %
Fűrész 3 0.80 %
Gácsfalva 3 0.80 %
Romhánypuszta 2 0.53 %
Fülekpilis 2 0.53 %
Sátorosbánya 2 0.53 %
Perse 2 0.53 %
Jelsőc 2 0.53 %
Ábelfalva 2 0.53 %
Budaszállás 1 0.27 %
Tósár 1 0.27 %
Lentő 1 0.27 %
Nagydaróc 1 0.27 %
Pinc 1 0.27 %
Mucsény 1 0.27 %
Ipolygalsa 1 0.27 %
Gácslápos 1 0.27 %
Csomatelke 1 0.27 %
Kalonda 1 0.27 %
Ragyolc 1 0.27 %
Béna 1 0.27 %
Kotmány 1 0.27 %
Gácsliget 1 0.27 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 1 751 47.43 %
Divény 313 8.48 %
Vámosfalva 241 6.53 %
Lónyabánya 241 6.53 %
Videfalva 209 5.66 %
Fülek 127 3.44 %
Gács 116 3.14 %
Losonctamási 112 3.03 %
Dabar 108 2.93 %
Rózsaszállás 86 2.33 %
Rapp 57 1.54 %
Patakalja 50 1.35 %
Fűrész 50 1.35 %
Kotmány 47 1.27 %
Gácsfalva 46 1.25 %
Terbeléd 43 1.16 %
Tugár 40 1.08 %
Budaszállás 34 0.92 %
Bolyk 32 0.87 %
Bozita 29 0.79 %
Panyidaróc 25 0.68 %
Nagydaróc 24 0.65 %
Gergelyfalva 20 0.54 %
Mucsény 20 0.54 %
Sátorosbánya 19 0.51 %
Gácslápos 17 0.46 %
Tósár 16 0.43 %
Ragyolc 15 0.41 %
Fülekkovácsi 15 0.41 %
Nagylibercse 15 0.41 %
Pinc 13 0.35 %
Ipolygalsa 13 0.35 %
Kétkeresztúr 11 0.30 %
Fülekpüspöki 10 0.27 %
Vilke 10 0.27 %
Rátkapuszta 10 0.27 %
Kalonda 8 0.22 %
Maskófalva 8 0.22 %
Gácsliget 7 0.19 %
Miksi 7 0.19 %
Fülekpilis 7 0.19 %
Csákányháza 5 0.14 %
Ábelfalva 5 0.14 %
Gömörsíd 4 0.11 %
Jelsőc 4 0.11 %
Romhánypuszta 4 0.11 %
Füleksávoly 4 0.11 %
Parlagos 3 0.08 %
Lentő 2 0.05 %
Csomatelke 2 0.05 %
Perse 2 0.05 %
Gácsprága 1 0.03 %
Tőrincs 1 0.03 %
Sőreg 1 0.03 %
Béna 1 0.03 %
Bolgárom 1 0.03 %
Ipolynyitra 1 0.03 %
Losonc 3 173 62.49 %
Videfalva 200 3.94 %
Gács 166 3.27 %
Fülek 165 3.25 %
Losonctamási 116 2.28 %
Lónyabánya 109 2.15 %
Divény 98 1.93 %
Vámosfalva 75 1.48 %
Panyidaróc 58 1.14 %
Rapp 57 1.12 %
Terbeléd 48 0.95 %
Bolyk 47 0.93 %
Gácsfalva 46 0.91 %
Vilke 42 0.83 %
Dabar 39 0.77 %
Patakalja 37 0.73 %
Rózsaszállás 32 0.63 %
Pinc 30 0.59 %
Mucsény 25 0.49 %
Tugár 24 0.47 %
Miksi 23 0.45 %
Fülekpüspöki 22 0.43 %
Fülekkovácsi 21 0.41 %
Nagydaróc 20 0.39 %
Ragyolc 19 0.37 %
Budaszállás 18 0.35 %
Gergelyfalva 17 0.33 %
Maskófalva 16 0.32 %
Rátkapuszta 14 0.28 %
Kalonda 14 0.28 %
Fűrész 14 0.28 %
Romhánypuszta 13 0.26 %
Bozita 13 0.26 %
Nagylibercse 10 0.20 %
Kétkeresztúr 10 0.20 %
Tósár 10 0.20 %
Jelsőc 10 0.20 %
Csomatelke 9 0.18 %
Kotmány 9 0.18 %
Ipolygalsa 9 0.18 %
Fülekpilis 9 0.18 %
Ábelfalva 8 0.16 %
Gácsliget 8 0.16 %
Gácslápos 8 0.16 %
Füleksávoly 8 0.16 %
Sátorosbánya 8 0.16 %
Perse 7 0.14 %
Ipolynyitra 6 0.12 %
Lentő 4 0.08 %
Csákányháza 4 0.08 %
Tőrincs 4 0.08 %
Bolgárom 3 0.06 %
Parlagos 3 0.06 %
Gömörsíd 2 0.04 %
Sőreg 1 0.02 %
Béna 1 0.02 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 932 56.59 %
Divény 82 4.98 %
Fülek 74 4.49 %
Videfalva 62 3.76 %
Vámosfalva 61 3.70 %
Gács 60 3.64 %
Losonctamási 55 3.34 %
Lónyabánya 48 2.91 %
Patakalja 29 1.76 %
Dabar 26 1.58 %
Terbeléd 24 1.46 %
Bolyk 20 1.21 %
Rapp 18 1.09 %
Rózsaszállás 15 0.91 %
Panyidaróc 15 0.91 %
Vilke 15 0.91 %
Sátorosbánya 14 0.85 %
Gácsfalva 14 0.85 %
Tugár 13 0.79 %
Fűrész 13 0.79 %
Miksi 12 0.73 %
Bozita 12 0.73 %
Mucsény 10 0.61 %
Ragyolc 9 0.55 %
Rátkapuszta 9 0.55 %
Kotmány 8 0.49 %
Gácsliget 8 0.49 %
Fülekpüspöki 8 0.49 %
Ipolygalsa 7 0.43 %
Budaszállás 7 0.43 %
Romhánypuszta 7 0.43 %
Csomatelke 6 0.36 %
Ábelfalva 6 0.36 %
Gergelyfalva 5 0.30 %
Nagylibercse 5 0.30 %
Jelsőc 5 0.30 %
Nagydaróc 5 0.30 %
Gácslápos 5 0.30 %
Maskófalva 4 0.24 %
Füleksávoly 4 0.24 %
Lentő 4 0.24 %
Kétkeresztúr 4 0.24 %
Pinc 3 0.18 %
Csákányháza 3 0.18 %
Gömörsíd 3 0.18 %
Tósár 3 0.18 %
Kalonda 3 0.18 %
Tőrincs 3 0.18 %
Fülekpilis 2 0.12 %
Perse 1 0.06 %
Ipolynyitra 1 0.06 %
Béna 1 0.06 %
Sőreg 1 0.06 %
Fülekkovácsi 1 0.06 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 55 7.47 %
Fülek 10 1.36 %
Losonctamási 7 0.95 %
Divény 5 0.68 %
Videfalva 4 0.54 %
Nagylibercse 4 0.54 %
Lónyabánya 4 0.54 %
Kotmány 4 0.54 %
Ragyolc 4 0.54 %
Mucsény 4 0.54 %
Fűrész 3 0.41 %
Gácsfalva 3 0.41 %
Sátorosbánya 3 0.41 %
Patakalja 3 0.41 %
Vámosfalva 3 0.41 %
Gács 3 0.41 %
Bolyk 3 0.41 %
Jelsőc 2 0.27 %
Budaszállás 2 0.27 %
Panyidaróc 2 0.27 %
Pinc 2 0.27 %
Rapp 2 0.27 %
Fülekpüspöki 1 0.14 %
Gergelyfalva 1 0.14 %
Kétkeresztúr 1 0.14 %
Lentő 1 0.14 %
Vilke 1 0.14 %
Gácsliget 1 0.14 %
Perse 1 0.14 %
Béna 1 0.14 %
Miksi 1 0.14 %
Füleksávoly 1 0.14 %
Gömörsíd 1 0.14 %
Bozita 1 0.14 %
Sőreg 1 0.14 %
Terbeléd 1 0.14 %
Tugár 1 0.14 %
Fülekkovácsi 1 0.14 %
Gácsprága 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 1 182 36.05 %
Fülek 644 19.64 %
Ragyolc 275 8.39 %
Fülekpüspöki 154 4.70 %
Csomatelke 118 3.60 %
Csákányháza 116 3.54 %
Nagydaróc 97 2.96 %
Gömörsíd 95 2.90 %
Béna 84 2.56 %
Vilke 66 2.01 %
Rapp 65 1.98 %
Fülekkovácsi 60 1.83 %
Panyidaróc 58 1.77 %
Füleksávoly 54 1.65 %
Videfalva 54 1.65 %
Perse 50 1.52 %
Sőreg 47 1.43 %
Pinc 47 1.43 %
Ipolygalsa 46 1.40 %
Miksi 45 1.37 %
Terbeléd 36 1.10 %
Bolgárom 32 0.98 %
Kalonda 31 0.95 %
Gács 27 0.82 %
Mucsény 22 0.67 %
Fülekpilis 17 0.52 %
Ipolynyitra 16 0.49 %
Bolyk 15 0.46 %
Divény 14 0.43 %
Rátkapuszta 9 0.27 %
Losonctamási 9 0.27 %
Lónyabánya 8 0.24 %
Jelsőc 7 0.21 %
Kétkeresztúr 7 0.21 %
Vámosfalva 6 0.18 %
Sátorosbánya 6 0.18 %
Rózsaszállás 6 0.18 %
Tőrincs 6 0.18 %
Patakalja 6 0.18 %
Bozita 5 0.15 %
Gácsfalva 5 0.15 %
Fűrész 5 0.15 %
Dabar 4 0.12 %
Kotmány 3 0.09 %
Romhánypuszta 3 0.09 %
Nagylibercse 2 0.06 %
Tósár 1 0.03 %
Tugár 1 0.03 %
Maskófalva 1 0.03 %
Gergelyfalva 1 0.03 %
Gácsprága 1 0.03 %
Budaszállás 1 0.03 %
Gácslápos 1 0.03 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülek 468 28.21 %
Ragyolc 327 19.71 %
Losonc 324 19.53 %
Fülekpüspöki 128 7.72 %
Csákányháza 93 5.61 %
Csomatelke 77 4.64 %
Béna 76 4.58 %
Gömörsíd 64 3.86 %
Rapp 51 3.07 %
Nagydaróc 46 2.77 %
Vilke 34 2.05 %
Füleksávoly 32 1.93 %
Perse 29 1.75 %
Sőreg 28 1.69 %
Fülekkovácsi 28 1.69 %
Pinc 23 1.39 %
Bolgárom 22 1.33 %
Terbeléd 22 1.33 %
Kalonda 21 1.27 %
Panyidaróc 15 0.90 %
Miksi 15 0.90 %
Mucsény 13 0.78 %
Fülekpilis 11 0.66 %
Bolyk 9 0.54 %
Sátorosbánya 9 0.54 %
Ipolygalsa 7 0.42 %
Videfalva 6 0.36 %
Bozita 6 0.36 %
Ipolynyitra 4 0.24 %
Rátkapuszta 3 0.18 %
Jelsőc 2 0.12 %
Gács 2 0.12 %
Divény 2 0.12 %
Losonctamási 2 0.12 %
Kétkeresztúr 1 0.06 %
Budaszállás 1 0.06 %
Rózsaszállás 1 0.06 %
Dabar 1 0.06 %
Maskófalva 1 0.06 %
Gácsprága 1 0.06 %
Tósár 1 0.06 %
Lónyabánya 1 0.06 %
Vámosfalva 1 0.06 %
Patakalja 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 564 33.57 %
Videfalva 88 5.24 %
Gács 87 5.18 %
Divény 85 5.06 %
Losonctamási 69 4.11 %
Fülek 69 4.11 %
Lónyabánya 64 3.81 %
Tósár 54 3.21 %
Vámosfalva 41 2.44 %
Gácsfalva 32 1.90 %
Bozita 29 1.73 %
Dabar 25 1.49 %
Bolyk 21 1.25 %
Terbeléd 18 1.07 %
Rapp 18 1.07 %
Rózsaszállás 18 1.07 %
Kotmány 18 1.07 %
Sátorosbánya 14 0.83 %
Budaszállás 14 0.83 %
Patakalja 14 0.83 %
Rátkapuszta 13 0.77 %
Maskófalva 13 0.77 %
Tugár 12 0.71 %
Vilke 12 0.71 %
Romhánypuszta 11 0.65 %
Mucsény 11 0.65 %
Fűrész 10 0.60 %
Ragyolc 10 0.60 %
Nagylibercse 9 0.54 %
Panyidaróc 9 0.54 %
Füleksávoly 9 0.54 %
Nagydaróc 8 0.48 %
Fülekkovácsi 7 0.42 %
Gácslápos 7 0.42 %
Pinc 6 0.36 %
Ábelfalva 6 0.36 %
Jelsőc 6 0.36 %
Kétkeresztúr 5 0.30 %
Gácsprága 5 0.30 %
Miksi 5 0.30 %
Tőrincs 5 0.30 %
Gácsliget 4 0.24 %
Parlagos 4 0.24 %
Lentő 4 0.24 %
Sőreg 4 0.24 %
Kalonda 4 0.24 %
Fülekpilis 3 0.18 %
Csomatelke 3 0.18 %
Fülekpüspöki 2 0.12 %
Csákányháza 2 0.12 %
Gergelyfalva 1 0.06 %
Bolgárom 1 0.06 %
Béna 1 0.06 %
Ipolygalsa 1 0.06 %
Gömörsíd 1 0.06 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 614 49.84 %
Gács 150 12.18 %
Videfalva 41 3.33 %
Losonctamási 41 3.33 %
Lónyabánya 41 3.33 %
Divény 34 2.76 %
Fülek 32 2.60 %
Gácsfalva 29 2.35 %
Terbeléd 20 1.62 %
Patakalja 19 1.54 %
Vámosfalva 18 1.46 %
Bolyk 18 1.46 %
Fülekkovácsi 13 1.06 %
Dabar 12 0.97 %
Jelsőc 12 0.97 %
Panyidaróc 12 0.97 %
Rapp 10 0.81 %
Budaszállás 10 0.81 %
Mucsény 9 0.73 %
Gergelyfalva 8 0.65 %
Ragyolc 7 0.57 %
Nagylibercse 7 0.57 %
Gácslápos 7 0.57 %
Maskófalva 7 0.57 %
Vilke 6 0.49 %
Tugár 6 0.49 %
Romhánypuszta 6 0.49 %
Pinc 6 0.49 %
Gömörsíd 5 0.41 %
Kotmány 5 0.41 %
Fűrész 4 0.32 %
Bozita 4 0.32 %
Gácsliget 4 0.32 %
Rózsaszállás 4 0.32 %
Nagydaróc 4 0.32 %
Ipolynyitra 4 0.32 %
Ipolygalsa 3 0.24 %
Sátorosbánya 3 0.24 %
Gácsprága 3 0.24 %
Kalonda 3 0.24 %
Lentő 3 0.24 %
Sőreg 3 0.24 %
Füleksávoly 2 0.16 %
Csomatelke 2 0.16 %
Kétkeresztúr 2 0.16 %
Fülekpüspöki 2 0.16 %
Ábelfalva 2 0.16 %
Miksi 2 0.16 %
Tósár 1 0.08 %
Fülekpilis 1 0.08 %
Rátkapuszta 1 0.08 %
Parlagos 1 0.08 %
Béna 1 0.08 %
Tőrincs 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Losonc 1 552 47.25 %
Fülek 137 4.17 %
Divény 132 4.02 %
Videfalva 119 3.62 %
Losonctamási 113 3.44 %
Lónyabánya 104 3.17 %
Vilke 87 2.65 %
Gács 84 2.56 %
Vámosfalva