SK
KE
.....

Dél

Község

címer zászló
1750 7% magyar 1991
794 4% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Juh
1918 előtti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye
Kassa szabad királyi város járás
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassa sz.kir.tjv.
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Alsó-Hernád-völgy
Más földrajzi nevek:
Akasztófahegy, Erzsébetváros, Felszabadítók lakótelepe, Malomárok, (Pesti és Széplaki út közt), (Sáfrány-kert), Seligovo jazero, (Tábor), Táborisko, Turgenyev-lakótelep, Vojvodská-lakótelep, Železníky-lakótelep
Koordináták:
48.70947266, 21.25693703
Terület:
9,77 km2
Rang:
község
Népesség:
22972
Tszf. magasság:
200 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
00000
Település kód:
599824
Szervezeti azonosító:
691046

Kassa-Dél a városközpont déli szomszédságában, a Főtértől 1,5 km-re délre, 203 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik. Külterülete nincs, 2010-ben területének 63,9 %-át (624 hektárt) beépített terület foglalta el, a szántóföldek aránya 8,2 % (80 ha) volt. A városrész tengelyét az egykori Pesti út, a mai Déli sugárút (Južná trieda) alkotja, melynek déli folyatása a 17-es számú, Kassát a miglécnémeti határátkelővel (20 km) összekötő főút. Nyugatról Kassa-Nyugat, északról Kassa-Óváros, keletről Szilvásapáti, délkeletről a Tóvárosi-lakótelep, délről Bárca, délnyugatról pedig a Luník IX. kassai városrészekkel határos. Nyugati határát a Szepsi út, északi határát a Štúr és a Palacký utcák, keleti határát a Hernád jobbparti töltése, délkeleti határát a Kassát megkerülő gyorsforgalmi út (PR3) vonala, déli határának nagy részét pedig a Miszlókai-patak (Myslavský potok) képezi. Rendkívül heterogén összetételű városrész, ahol lakó-, ipari-, közlekedési- és kereskedelmi funkciókat betöltő területek egyaránt megtalálhatóak. Kassa egykori déli elővárosának, Erzsébetvárosnak helyén ma a 20. század második felében épült lakótelepeket találunk; a Déli sugárúttól keletre a Felszabadítók lakótelepét (sídlisko Osloboditeľov), nyugatra pedig a Vojvodská-lakótelepet. Előbbi északi peremén található a város egyik fontos forgalmi csomópontja, a Felszabadítók tere (az egykori Erzsébet tér), ez választja el a városrészt a kassai Óvárostól. Az egykori Erzsébetváros központjában áll a városrész legrégebbi épülete, a 18. századi Szentlélek-templom. A Vojvodská-lakótelep délnyugati szomszédságában a 20. század első felében az egykori Sáfrány-kert helyén kiépült családi házas településrész, majd ettől délre a kassai kórház épületegyüttese és a hozzá csatlakozó Mennyek Királynője római katolikus templom következik. A városrész déli részén a 237 méterig magasodó Akasztófa-hegyen található a 32 hektárt elfoglaló városi temetőt, ettől északra pedig a Železníky-lakótelepet. A panelházas övezetek sorát a Szepsi úton felépült Turgenyev-lakótelep egészíti ki. A városrész délnyugati része csak a közelmúltban épült be, itt több bevásárlóközpont sorakozik egymás szomszédságában, a tervek szerint pedig itt épül fel a a közeljövőben kassai futballstadion. A Déli sugárút mentén ipari telephelyek sorát találjuk, ez az övezet délen egészen Bárca belterületéig húzódik. Délkeleten található a kassai fűtőerőmű és annak hűtővíztava (Seligovo jazero), a városrész legkeletebbi részén, az egykori Malomárkon túl pedig a kassai teherpályaudvar terül el.

Közigazgatás

A városrész területe mindig Kassához tartozott, annak déli elővárosát, illetve külterületét alkotta. 1990. október 1-jén vált különálló, önkormányzattal rendelkező városrésszé. 1996-tól a Kassa – IV. járás része. Területe 2011-ben 9,77 km² volt, mely két kataszteri területre oszlik: Južné Mesto (9,04 km²) és Skladná (0,73 km²). 1968 után Bárcával közös határát módosították, Bárca területének egy kis részét Kassa-Délhez csatolták.

Népesség

Kassa-Dél egyike Kassa népesebb városrészeinek, 2011-ben 23 467 lakosa volt, itt élt Kassa összlakosságának 9,7 %-a. 2011-ben népességének 68,6 %-a vallotta magát szlovák, 3,8 %-a (901 fő) pedig magyar nemzetiségűnek (5,5 %-a – 1280 fő – magyar anyanyelvűnek), csaknem egynegyede (24,8 %) viszont nem nyilatkozott nemzetiségéről. 1900-ban a mai városrész területén található Erzsébetvárosnak 6245, Tábornak pedig 2895 lakosa volt, ekkor itt élt Kassa népességének egynegyede. Népessége 1970-1980 között még egyötödével nőtt (23 523 főről 28 075 főre), majd 1991-re 25 927 főre, 2001-re pedig 23 561 főre csökkent. Az azóta eltelt másfél évtizedben népességszáma viszonylag stabilan alakult (csekély csökkenéssel), 2017-ben 23 030-an éltek a városrészben. A magyar nemzetiségűek száma és aránya is jelentős csökkenést mutat 1991 után, de még mindig meghaladja a kassai városi átlagot. 1991-ben a népesség 6,8 %-a (1750 fő), 2001-ben 6,0 %-a (1418 fő), 2011-ben már csak 3,8 %-a (901 fő) vallotta magyarnak magát, a magyar anyanyelvűek aránya 2011-ben a magyar nemzetiségűekét 42 %-al haladta meg. 2011-ben a városrész népességének 41,1 %-a volt római katolikus, 6,0 %-a görög katolikus, 3,5 %-a evangélikus és 2,6 %-a református vallású, 16,3 %-a pedig felekezeten kívüli. 2011-ben a városrész népességének 28,2 %-a (6614 fő) élt a Felszabadítók lakótelepén, 20,2 %-a (4722 fő) Železníkyn, 12 %-a (2816 fő) a Vojvodská és 12 %-a (2820 fő) a Turgenyev-lakótelepen. 2011-ben Kassa-Dél népsűrűsége a városi átlag több mint kétszerese volt (2402 fő/km²).

Történelem

A mai városrész legészakabbi részén már a középkorban állandó település jött létre, ez volt Kassa déli elővárosa, melynek magja a Szentlélek tiszteletére szentelt ispotálytemplom volt. Tőle délre, az Akasztófahegyen (Galgenberg, Galgovec) állt a városi akasztófa, melyet 1847-ben bontottak le. Az előváros délkeleti peremén, a Malomárok partján alakult ki a Malom-tér. Az 1730-as években a Szentlélek-templomot barokk stílusban újjáépítették. 1849. január 4-én a mai Kassa-Dél területén zajlott le az osztrák győzelemmel végződő kassai ütközet. A városrész a 19. század második felében kapta az Erzsébetváros nevet és ekkor indult rohamos fejlődésnek; 1900-ban már 6245 lakosa volt, a tőle nyugatra, a Szepsi út mentén kialakult, cigányok lakta Tábornak pedig 2895. 1857-ben nyitották meg a Szentlélek-templomhoz csatlakozó, a középkori ispotály helyén épült árvaházat, melyet Erzsébet királynéről neveztek el (Elisabethinum). 1860-ban megnyílt a Kassát Miskolccal összekötő vasútvonal, melynek erzsébetvárosi megállóhelye (a mai Košice-Predmestie állomás) egyben a város teherpályaudvara is lett. A Malom-tér közelében, a vasútvonalon túl állt a városi lőpormalom (szomszédságában az állatvásártérrel), az Elisabethinumtól délre, a Pesti úton pedig egy régi temető, melyet a 19. század végén felszámoltak, helyén később tüzérraktár létesült. A 20. század elejére Erzsébetváros Kassa egyik iparnegyedévé vált, itt működött a Franck-féle pótkávégyár, a cukorgyár, a gőzmalom, a közvágóhíd, a városi gázgyár, de otthont adott likőr-, bútor-, kötszövő-, keményítő-, szék-, parketta- és kékfestőgyáraknak is. Az Erzsébetváros és a Tábor között állt a 3. számú tüzérezred kaszárnyája. Az Akasztófahegy északi oldalán 1889-ben nyílt meg az új városi köztemető, ahová 1912-ben már villamosjárat is közlekedett. A csehszlovák uralom alatt a városrész tovább terjeszkedett dél felé a Pesti út (a mai Déli sugárút) mentén; az egykori Sáfrány-kert beépítésével családi házas építésű új előváros jött létre, tőle délre pedig 1924-ben átadták az új kassai kórház épületegyüttesét (melynek építését 10 évvel korábban kezdték el). 1920-ban a Köztemetővel szemben katonai repülőteret létesítettek, mely 1924-től polgári járatokat is fogadott (ekkor nyílt meg a Kassát Pozsonnyal összekötő légijárat). 1927-ben épült fel a tűzoltóság ma is álló új épülete. 1941-ben Kassa bombázásakor a repülőteret is támadás érte. 1944-ben az Erzsébet tér délkeleti oldalán alakították ki a kassai zsidó gettót, majd a Szepsi út két oldalán található téglagyárakban a gyűjtőtábort, ahonnan mintegy 16 ezer, kassai és környékbeli zsidónak nyilvánított személy hurcoltak az auschwitzi megsemmisítő táborba. Kassa-Dél az államszocializmus évtizedeiben nyerte el mai arculatát: a Hernád szabályozásával a folyó medre keletebbre tolódott, a Malomárkot betemették; az első lakótelepet a Pasteur-tér környékén 1954-56 között létesítették, ezt követte 1968-71 között a Železníky-, 1969-73 között a Vojvodská-lakótelep, az 1970-es években pedig a Felszabadítók lakótelepének felépítése. A Tábor-városrészt felszámolták és felépült az új teherpályaudvar, 1967-ben helyezték üzembe a fűtőerőművet. A korszak emblematikus épületei a Centrum Szálló és a Művészetek Háza (1958-62). Bárca közelében, a Déli sugárúton felépült a város és Kelet-Szlovákia gépiparának legfontosabb üzeme, az 1950-ben alapított Kelet-szlovákiai gépgyár. A városrész népességének maximumát (28 075 fő) 1980-ban érte el. A rendszerváltás utáni időszakban létesültek a Cassovia (2001) és Atrium Optima (2001) bevásárlóközpontok, 2006-ban pedig átadták az új városi télisport-központot (Steel Arena). A Kelet-szlovákiai gépgyár privatizálásával az egykori nagyüzem termelése töredékére csökkent, 2003-ban még 2500-an dolgoztak itt, 2013-ban, a gyár felszámolásakor már csak 150-en.

Mai jelentősége

Kassa-Dél városrészben található a Louis Pasteur Egyetemi Kórház számos részlege, a kassai teherpályaudvar, a városi fűtőerőmű, a Ladislav Vojákról elnevezett téli stadion és több bevásárlóközpont (köztük a legnagyobb a városban, az 53 ezer négyzetméteres Atrium Optima). Itt működik a kataszteri hivatal, a kassai Filharmónia (1968-tól), valamint a szlovák rádió és televízió kelet-szlovákiai stúdiója (1961-től). A Kelet-szlovákiai gépgyár megszűnése után kisebb cégek folytatnak ipari termelést, közülük az autóipari beszállítással foglalkozó Jobelsa és az acélkéményeket gyártó Steelcon Slovakia emelhető ki. A városrészben hat óvoda (köztük egy magyar nyelvű), négy alapiskola, két művészeti alapiskola, egy középiskola és egy gimnázium, valamint sportgimnázium, egészségügyi, technikai- és rendőrségi szakközépiskola működik. A Szentléleknek szentelt római katolikus temploma 1730-1733 között épült egy 13. századi templom helyén, a kórház mellett emelkedő Béke Királynője templomot pedig 1938-39-ben építették. A városrészben található a kassai köztemető, mely egyike az ország legnagyobb temetőinek (32 hektár).

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

A Hernád hídja mellett működik a város tulajdonához tartozó műmalom, mely azonban elvesztvén jellegét, az uj villamos mű áramfejlesztő telepe lesz. A Hernádága és a vasút mentén több nagyobb ipartelepet találunk, egy részét a nagy léptekkel haladó kassai gyáriparnak. A vasúti állomás mellett van a közúti vasút színe, odébb a Dunkel-féle parketgyár, majd az augsburgi gáztársulat légszeszgyára, a Frank-féle pótkávé-gyár és mindjárt a vasuton túl a közvágóhíd, mely azonban már a külterülethez tartozik. A Vám-utczán lemenve, Kassa rohamosan fejlődő déli részébe, az Erzsébetvárosba érünk. A népes hetivásárok helyéül szolgáló Széna-térről és Erzsébet-térről indulnak ki sugárszerüen utczái. A térre látszik az Erzsébet-árvaház (Elisabethinum), csonka tornyu templomával. Más középületet, a katonai épületeken, tárházakon kívül nem is találunk itt; ellenben annál sűrübben emelkednek a kisebb-nagyobb gyárak kéményei. A Vám-utczában van a Fleischer-féle vasöntő; a Pesti úton látjuk a legujabban épült Frank-féle pótkávégyárat, itt van nagyon közel egymáshoz, az Unio-gőzmalom, Adler és Gold likőrgyára, a Holló-utczában a Genzovics-féle parketgyár, a Szerecsen-utczában a Haltenberger-féle kékfestőgyár, ugyancsak az Erzsébetvárosban Legányi Samu butorgyára, Eisler Józsiás és fiai székgyára; a Szepsi-úton Siposs A. Gyula kötő-szövő-gyára, a Lepesch-féle serfőző, az Ungár-féle buzakeményítő- és sikér-gyár, Studinka Gyula és fiai butorgyára, Kohn testvérek likörgyára; az Erzsébet-téren a Haltenberger Péter-féle gőzhusfüstölő.

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Smetanova) 4
Telefon:

Honlap: kosicejuh.sk
Polgármester:
Hlinka Jaroslav (Független)

Képviselő-testület:
Blanár Erich (Független)
Breicha Ladislav (Független)
Knap Viliam (Független)
Sušila Radovan (Független)
Bernát Jozef (Független)
Múdry Peter (KDH, SaS, SMK-MKP, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA)
Majerníček Rastislav (KDH, SaS, SMK-MKP, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA)
Tobák Juraj (KDH, SaS, SMK-MKP, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA)
Ivančová Soňa (KDH, SaS, SMK-MKP, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA)
Nagy Roman (KDH, SaS, SMK-MKP, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA)
Hlinka Pavol (Progresívne Slovensko)
Bacsó Tibor (ŠKV)
Tkáč Stanislav (SPOLU)
Független 38% Független 5 képviselö KDH, SaS... 38% KDH, SaS, SMK-MKP, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA 5 képviselö 8% Progresívne Slovensko 1 képviselö 8% ŠKV 1 képviselö 8% SPOLU 1 képviselö 13 képviselö
Školský internát Antona Garbana Werferova 10, Košice

Werferova 10

Neurobiologický ústav SAV

Šoltésovej 4-6

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV

Šoltésovej 4-6

Knižnica pre mládež mesta Košice

Kukučínova 2

Gymnázium, Alejová 1, Košice

Alejová 1

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Rastislavova 43

Záchranná služba Košice

Rastislavova 43

Mestská časť Košice-Juh

Smetanova 4

Správa mestskej zelene v Košiciach

Rastislavova 79

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie

Kukučínova 24

Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice

Južná trieda 10

ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov

Skladná 4

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny

Rastislavova 43

Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice

Skladná 2

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

Rastislavova 43

K 13 - Košické kultúrne centrá

Kulturpark, Kukučínova 2

Kassai Rendőrörs - Dél

Južná trieda 64

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice

Kukučínova 23

Stredná zdravotnícka škola

Kukučínova 40

Spojená škola, Alejová 6, Košice s organizačnými zložkami: Odborné učilište, Alejová 6, Košice a Praktická škola, Alejová 6, Košice

Alejová 6

Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice

Ostrovského 1

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice

Kukučínova 23

Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice

Moldavská cesta 2

Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice

Gemerská 1

Základná škola Košice

Užhorodská 39

Základná škola Staničná 13, Košice

Staničná 13

Základná škola Košice

Požiarnická 3

Základná škola Košice

Gemerská 2

Základná umelecká škola

Jantárová 6

Jazyková škola

Užhorodská 8

Materská škola

Palárikova 22

Materská škola

Turgenevova 7

Materská škola

Smetanova 11

Alapiskola

Gemerská 2

Alapiskola

Požiarnická 3

Alapiskola

Staničná 13

Alapiskola

Užhorodská 39

Súkromná základná škola

Užhorodská 39

Spojená škola - OU

Alejová 6

Spojená škola - PŠ

Alejová 6

Gimnázium

Alejová 1

Súkr.šport.gymnázium

Užhorodská 39

Óvoda

Miškovecká 20

Óvoda

Oštepová 1

Óvoda

Palárikova 22

Óvoda

Smetanova 11

Óvoda

Turgenevova 38

Óvoda

Turgenevova 7

Óvoda

Žižkova 4

Stredná odborná škola

Gemerská 1

Hotelová akadémia

Južná trieda 10

Katolícka str.pedag.šk.

Južná trieda 48

Súkromná SOŠ PAMIKO

Kukučínova 23

SOŠ poľnoh. a služieb

Kukučínova 23

SOŠ technická

Kukučínova 23

Stredná zdravot.škola

Kukučínova 40

SOŠ automobilová

Moldavská cesta 2

Stredná odborná škola

Ostrovského 1

Súkr.pdg.a soc.akadémia

Požiarnická 1

Súkromná materská škola

Alejová 2

Déli Anyakönyvi Hivatal

Smetanova 4

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1750 7%
szlovákok 23070 89%
ruszinok 86 0%
romák 309 1%
ukránok 114 0%
csehek 384 1%
németek 54 0%
lengyelek 16 0%
egyéb 26 0%
ismeretlen 118 0%
összlétszám 25927
magyarok 1418 6%
szlovákok 20729 88%
ruszinok 148 1%
romák 212 1%
ukránok 82 0%
csehek 304 1%
németek 49 0%
lengyelek 9 0%
egyéb 14 0%
ismeretlen 596 3%
összlétszám 23561
magyarok 901 4%
szlovákok 16104 69%
ruszinok 168 1%
romák 62 0%
ukránok 51 0%
csehek 183 1%
németek 34 0%
lengyelek 18 0%
egyéb 127 1%
ismeretlen 5819 25%
összlétszám 23467
magyarok 794 4%
szlovákok 17839 84%
ruszinok 123 1%
romák 139 1%
ukránok 81 0%
csehek 150 1%
németek 21 0%
lengyelek 11 0%
egyéb 143 1%
ismeretlen 2038 10%
összlétszám 21339
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 19244
Választási részvétel: 34.85 %
Kiadott boríték: 6707
Bedobott boríték: 6698

Polgármester

Érvényes szavazólap: 6348
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Hlinka Jaroslav 2925 46.08 % Független
Knap Viliam 2134 33.62 % Független
Bacsó Tibor 622 9.80 % ŠKV
Demský Ľubomír 293 4.62 % MOST - HÍD
Čekanová Monika 262 4.13 % ĽS Naše Slovensko
Sisák Lukáš 112 1.76 % KSS

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Blanár Erich 1098 Független
Bacsó Tibor 808 ŠKV
Breicha Ladislav 790 Független
Múdry Peter 762 KDH, SaS, SMK-MKP, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Majerníček Rastislav 697 KDH, SaS, SMK-MKP, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Očkaják Adam 532 KDH, SaS, SMK-MKP, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Matoušek Tibor 503 KDH, SaS, SMK-MKP, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Čobík - Ferčík Ľuboslav 413 SMER-SD
Súkeníková Anna 394 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Glaubic Štefan 362 SZS
Kozelová Viktória 336 ŠANCA
Králka František 323 SMER-SD
Čekan Anton 247 ĽS Naše Slovensko
Buday Ernest 221 ŠANCA
Rišian Daniel 212 MOST - HÍD
Muššák Viktor 119 MKDA-MKDSZ
Knap Viliam 738 Független
Tobák Juraj 491 KDH, SaS, SMK-MKP, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Tkáč Stanislav 448 SPOLU
Horňáková Mária 374 KDH, SaS, SMK-MKP, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Socha Ľuboš 303 KDH, SaS, SMK-MKP, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Nagy Peter 253 SPOLU
Račok Tibor 175 SPOLU
Mruzová Janette 173 SMER-SD
Lipták Jozef 168 SMER-SD
Hollá Aneta 131 MOST - HÍD
Sisák Lukáš 116 KSS
Hegedűs Marek 98 MOST - HÍD
Hogya Dalibor 59 MOST - HÍD
Sušila Radovan 628 Független
Hlinka Pavol 580 Progresívne Slovensko
Ivančová Soňa 579 KDH, SaS, SMK-MKP, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Fraenkel Emil 553 KDH, SaS, SMK-MKP, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Vibranský Stanislav 539 SMER-SD
Lučko Jozef 421 Progresívne Slovensko
Olejár Jaroslav 415 ŠANCA
Bernát Jozef 668 Független
Nagy Roman 396 KDH, SaS, SMK-MKP, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Šramková Renáta 334 SMER-SD
Cengel Peter 288 KDH, SaS, SMK-MKP, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Čekanová Monika 186 ĽS Naše Slovensko

Képviselők

2014
SMER-SD 46.15% SMER-SD 6 képviselö Független 15.38% Független 2 képviselö DS, KDS, KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS, SMK-MKP 38.46% DS, KDS, KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS, SMK-MKP 5 képviselö 13 képviselö
2018
Független 38.46% Független 5 képviselö 7.69% ŠKV 1 képviselö KDH, SaS, SMK-MKP, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA 38.46% KDH, SaS, SMK-MKP, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA 5 képviselö 7.69% SPOLU 1 képviselö 7.69% Progresívne Slovensko 1 képviselö 13 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 19603
Választási részvétel: 16.96 %
Kiadott boríték: 3325
Bedobott boríték: 3321
Választásra jogosult: 19593
Választási részvétel: 17.83 %
Kiadott boríték: 3494
Bedobott boríték: 3492
Választásra jogosult: 19 379
Választási részvétel: 30,89 %
Kiadott boríték: 5 988
Bedobott boríték: 5 985

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 3208
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 5 864
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 1239 38.62 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 998 31.11 % KDS
Rastislav Masnyk 264 8.23 % SDKÚ - DS, SaS
Dominika Palaščáková 200 6.23 % NOVA
Vladimír Gürtler 132 4.11 % 7 STATOČNÝCH
Jaroslav Džunko 102 3.18 % Független
Jozef Holečko 73 2.28 % Független
Marek Ďurán 70 2.18 % ĽS Naše Slovensko
Lukáš Sisák 67 2.09 % KSS
Ivan Kuhn 63 1.96 % OKS
Zdenko Trebuľa 1380 40.02% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 3 250 55.42 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 1 582 26.98 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Róbert Bačinský 290 4.95 % Független
Karol Pataky 218 3.72 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 203 3.46 % ĽSNS
Jarmila Tkáčová 119 2.03 % SNS
Jaroslav Džunko 68 1.16 % Független
Lukáš Sisák 43 0.73 % KSS
Vladislav Stanko 25 0.43 % Független
Adam Šepetka 19 0.32 % NAJ
Oliver Petrík 19 0.32 % JĽSS
Jozef Bobík 10 0.17 % Független
Ján Struk 7 0.12 % SMS
Rudolf Botka 6 0.10 % NP
Jozef Červeňák 5 0.09 % RIS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 3213
Érvényes szavazólap: 5 757
Érvényes szavazólap: 14045
# Név Szavazat Százalék Párt
Jaroslav Hlinka 1451 45.16% SMER - SD
Renáta Lenártová 853 26.55% SMER - SD
Ľubomír Demský 734 22.84% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Boris Farkašovský 720 22.41% SMER - SD
Anna Jenčová 603 18.77% SMER - SD
Tibor Bacsó 578 17.99% NOVA
Jarmila Tkáčová 571 17.77% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Vladimír Saxa 541 16.84% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Ivo Čabra 419 13.04% NOVA
Ladislav Breicha 415 12.92% NOVA
Jaroslav Džunko 347 10.80% Független
Rastislav Masnyk 320 9.96% SaS
Karol Linhart 303 9.43% 7 STATOČNÝCH
Rozália Mudrá 281 8.75% SMK-MKP
Miroslav Barnovský 254 7.91% 7 STATOČNÝCH
Jozef Kováč 214 6.66% SaS
Mária Semanová 189 5.88% Független
Ladislav Miko 186 5.79% 7 STATOČNÝCH
Lukáš Sisák 159 4.95% KSS
Rudolf Varga 143 4.45% 99%
Jozef Halász 143 4.45% DS
Roman Radvák 140 4.36% SNS
Gabriel Schwarcz 119 3.70% SMS
Ondrej Vilner 118 3.67% PD
Peter Brugoš 109 3.39% KSS
Rudolf Iškovič 104 3.24% ĽS Naše Slovensko
Vladislav Stankovič 86 2.68% SĽS
Pavol Lehotský 82 2.55% ĽS-HZDS
František Kľučár 80 2.49% 99%
Roman Košč 72 2.24% SĽS
Štefan Varga 66 2.05% 99%
Mária Hofmanová 60 1.87% SĽS
Juraj Mikita 54 1.68% ĽS-HZDS
Anton Čekan 42 1.31% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Hlinka 2 213 38.44% Független
Martin Boldižár 1 341 23.29% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vladimír Saxa 1 075 18.67% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Adriana Čurajová 1 062 18.45% Független
Jaroslav Kaifer 997 17.32% SMER-SD
Renáta Lenártová 827 14.37% SMER-SD
Róbert Schwarcz 808 14.04% Független
Ivo Grobauer 784 13.62% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Krištof 772 13.41% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Tibor Bacsó 747 12.98% ŠKV
Renáta Šramková 669 11.62% SMER-SD
Ľubica Fečková 656 11.39% Független
Jaroslav Olejár 514 8.93% DS
Lenka Kovačevičová 491 8.53% Független
Jaroslav Džunko 477 8.29% Független
Juraj Tobák 473 8.22% ŠANCA
Anna Jenčová 463 8.04% Független
Anton Čekan 437 7.59% ĽS Naše Slovensko
Monika Čekanová 425 7.38% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Demský 416 7.23% MOST - HÍD
Erich Blanár 409 7.10% ŠANCA
Michal Jurko 377 6.55% ĽS Naše Slovensko
Eva Fábiánová 325 5.65% SMK-MKP
Jarmila Tkáčová 298 5.18% SNS
Viktória Kozelová 267 4.64% ŠANCA
Richard Rosival 258 4.48% SME RODINA - Boris Kollár
Štefan Glaubic 201 3.49% SZS
Ondrej Vilner 190 3.30% MOST - HÍD
Mária Semanová 183 3.18% Független
Lukáš Sisák 160 2.78% KSS
Margita Kočišková 151 2.62% DS
Karol Ištván 124 2.15% MOST - HÍD
Ján Bučko 113 1.96% KSS
Daniel Rišian 111 1.93% MOST - HÍD
Peter Brugoš 111 1.93% KSS
Tibor Ferko 71 1.23% NAJ
Jaroslav Hlinka 2375 0.00% SMER - SD
Renáta Lenártová 2176 0.00% SMER - SD
Anna Jenčová 1926 0.00% SMER - SD
Vladimír Saxa 1653 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľubomír Demský 1478 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Boris Farkašovský 1469 0.00% SMER - SD
Jarmila Tkáčová 1244 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Tibor Bacsó 1154 0.00% NOVA
Ivo Čabra 959 0.00% NOVA
Ladislav Breicha 852 0.00% NOVA
Rastislav Masnyk 766 0.00% SaS
Mária Semanová 696 0.00% Független
Jaroslav Džunko 688 0.00% Független
Miroslav Barnovský 554 0.00% 7 STATOČNÝCH
Karol Linhart 497 0.00% 7 STATOČNÝCH
Jozef Kováč 491 0.00% SaS
Rozália Mudrá 447 0.00% SMK-MKP
Roman Radvák 367 0.00% SNS
Rudolf Varga 362 0.00% 99%
Ondrej Vilner 362 0.00% PD
Ladislav Miko 359 0.00% 7 STATOČNÝCH
Lukáš Sisák 355 0.00% KSS
Jozef Halász 266 0.00% DS
Peter Brugoš 264 0.00% KSS
Štefan Varga 234 0.00% 99%
Rudolf Iškovič 220 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anton Čekan 210 0.00% ĽS Naše Slovensko
Gabriel Schwarcz 202 0.00% SMS
Pavol Lehotský 191 0.00% ĽS-HZDS
Roman Košč 173 0.00% SĽS
František Kľučár 173 0.00% 99%
Juraj Mikita 156 0.00% ĽS-HZDS
Vladislav Stankovič 137 0.00% SĽS
Mária Hofmanová 130 0.00% SĽS
Anton Čekan 130 0.00% SĽS
Lenka Kovačevičová 3692 26.29% Független
Vladimír Saxa 3369 23.99% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Jaroslav Hlinka 3110 22.14% Független
Renáta Lenártová 2788 19.85% SMER-SD
Róbert Schwarcz 2749 19.57% Független
Martin Boldižár 2689 19.15% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Krištof 2231 15.88% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Jaroslav Kaifer 1925 13.71% SMER-SD
Adriana Čurajová 1910 13.60% Független
Anna Jenčová 1827 13.01% Független
Ivo Grobauer 1811 12.89% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ľubica Fečková 1614 11.49% Független
Tibor Bacsó 1395 9.93% ŠKV
Renáta Šramková 1324 9.43% SMER-SD
Mária Semanová 1150 8.19% Független
Michal Jurko 946 6.74% ĽS Naše Slovensko
Jarmila Tkáčová 928 6.61% SNS
Jaroslav Olejár 911 6.49% DS
Anton Čekan 908 6.46% ĽS Naše Slovensko
Monika Čekanová 893 6.36% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 812 5.78% Független
Richard Rosival 799 5.69% SME RODINA - Boris Kollár
Juraj Tobák 748 5.33% ŠANCA
Ľubomír Demský 660 4.70% MOST - HÍD
Erich Blanár 615 4.38% ŠANCA
Eva Fábiánová 551 3.92% SMK-MKP
Ondrej Vilner 494 3.52% MOST - HÍD
Margita Kočišková 418 2.98% DS
Viktória Kozelová 415 2.95% ŠANCA
Štefan Glaubic 371 2.64% SZS
Lukáš Sisák 336 2.39% KSS
Ján Bučko 317 2.26% KSS
Peter Brugoš 299 2.13% KSS
Karol Ištván 276 1.97% MOST - HÍD
Tibor Ferko 250 1.78% NAJ
Daniel Rišian 213 1.52% MOST - HÍD

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Dél 1 062 50.84 %
Tóvárosi-lakótelep 500 23.93 %
Bárca 134 6.41 %
Szilvásapáti 109 5.22 %
Abaszéplak 73 3.49 %
Zsebes 32 1.53 %
Tóvárosi-lakótelep 1 048 164.01 %
Dél 463 72.46 %
Abaszéplak 126 19.72 %
Bárca 93 14.55 %
Szilvásapáti 70 10.95 %
Zsebes 27 4.23 %
Dél 437 65.91 %
Tóvárosi-lakótelep 333 50.23 %
Abaszéplak 50 7.54 %
Bárca 42 6.33 %
Szilvásapáti 38 5.73 %
Zsebes 8 1.21 %
Dél 111 14.49 %
Tóvárosi-lakótelep 64 8.36 %
Bárca 17 2.22 %
Szilvásapáti 11 1.44 %
Abaszéplak 5 0.65 %
Zsebes 5 0.65 %
Dél 409 23.07 %
Tóvárosi-lakótelep 138 7.78 %
Bárca 24 1.35 %
Szilvásapáti 23 1.30 %
Abaszéplak 17 0.96 %
Zsebes 4 0.23 %
Dél 325 26.60 %
Tóvárosi-lakótelep 134 10.97 %
Abaszéplak 41 3.36 %
Bárca 36 2.95 %
Szilvásapáti 13 1.06 %
Zsebes 2 0.16 %
Dél 772 71.75 %
Tóvárosi-lakótelep 557 51.77 %
Bárca 546 50.74 %
Szilvásapáti 134 12.45 %
Abaszéplak 112 10.41 %
Zsebes 110 10.22 %
Dél 784 79.35 %
Tóvárosi-lakótelep 629 63.66 %
Szilvásapáti 135 13.66 %
Bárca 120 12.15 %
Abaszéplak 106 10.73 %
Zsebes 37 3.74 %
Tóvárosi-lakótelep 420 33.44 %
Dél 298 23.73 %
Abaszéplak 101 8.04 %
Bárca 62 4.94 %
Szilvásapáti 35 2.79 %
Zsebes 12 0.96 %
Dél 477 58.74 %
Tóvárosi-lakótelep 187 23.03 %
Bárca 74 9.11 %
Szilvásapáti 40 4.93 %
Abaszéplak 22 2.71 %
Zsebes 12 1.48 %
Dél 2 213 93.57 %
Tóvárosi-lakótelep 535 22.62 %
Bárca 146 6.17 %
Abaszéplak 116 4.90 %
Szilvásapáti 76 3.21 %
Zsebes 24 1.01 %
Dél 997 42.52 %
Tóvárosi-lakótelep 584 24.90 %
Bárca 141 6.01 %
Abaszéplak 101 4.31 %
Szilvásapáti 74 3.16 %
Zsebes 28 1.19 %
Dél 514 20.77 %
Tóvárosi-lakótelep 266 10.75 %
Bárca 45 1.82 %
Abaszéplak 37 1.49 %
Szilvásapáti 32 1.29 %
Zsebes 17 0.69 %
Dél 473 65.97 %
Tóvárosi-lakótelep 161 22.45 %
Bárca 44 6.14 %
Szilvásapáti 37 5.16 %
Abaszéplak 24 3.35 %
Zsebes 9 1.26 %
Tóvárosi-lakótelep 155 48.59 %
Dél 113 35.42 %
Szilvásapáti 16 5.02 %
Bárca 15 4.70 %
Abaszéplak 14 4.39 %
Zsebes 4 1.25 %
Dél 124 3.73 %
Tóvárosi-lakótelep 112 3.37 %
Bárca 16 0.48 %
Szilvásapáti 12 0.36 %
Abaszéplak 10 0.30 %
Zsebes 2 0.06 %
Tóvárosi-lakótelep 2 611 272.26 %
Dél 491 51.20 %
Abaszéplak 237 24.71 %
Szilvásapáti 176 18.35 %
Bárca 145 15.12 %
Zsebes 32 3.34 %
Dél 160 51.95 %
Tóvárosi-lakótelep 129 41.88 %
Bárca 23 7.47 %
Abaszéplak 12 3.90 %
Szilvásapáti 8 2.60 %
Zsebes 4 1.30 %
Dél 151 20.97 %
Szilvásapáti 116 16.11 %
Tóvárosi-lakótelep 104 14.44 %
Abaszéplak 25 3.47 %
Bárca 17 2.36 %
Zsebes 5 0.69 %
Dél 1 341 74.01 %
Tóvárosi-lakótelep 787 43.43 %
Bárca 183 10.10 %
Szilvásapáti 179 9.88 %
Abaszéplak 159 8.77 %
Zsebes 40 2.21 %
Tóvárosi-lakótelep 395 61.34 %
Dél 377 58.54 %
Bárca 62 9.63 %
Abaszéplak 51 7.92 %
Szilvásapáti 46 7.14 %
Zsebes 15 2.33 %
Dél 425 22.56 %
Tóvárosi-lakótelep 346 18.37 %
Bárca 43 2.28 %
Abaszéplak 38 2.02 %
Szilvásapáti 36 1.91 %
Zsebes 5 0.27 %
Tóvárosi-lakótelep 759 91.34 %
Dél 183 22.02 %
Bárca 88 10.59 %
Szilvásapáti 74 8.90 %
Abaszéplak 38 4.57 %
Zsebes 8 0.96 %
Dél 190 52.78 %
Bárca 147 40.83 %
Tóvárosi-lakótelep 103 28.61 %
Zsebes 21 5.83 %
Abaszéplak 19 5.28 %
Szilvásapáti 14 3.89 %
Tóvárosi-lakótelep 131 61.50 %
Dél 111 52.11 %
Bárca 20 9.39 %
Abaszéplak 20 9.39 %
Szilvásapáti 13 6.10 %
Zsebes 4 1.88 %
Tóvárosi-lakótelep 1 370 134.98 %
Dél 827 81.48 %
Bárca 216 21.28 %
Abaszéplak 192 18.92 %
Szilvásapáti 120 11.82 %
Zsebes 63 6.21 %
Dél 669 22.58 %
Tóvárosi-lakótelep 460 15.52 %
Bárca 82 2.77 %
Abaszéplak 52 1.75 %
Szilvásapáti 42 1.42 %
Zsebes 19 0.64 %
Tóvárosi-lakótelep 370 46.31 %
Dél 258 32.29 %
Abaszéplak 83 10.39 %
Bárca 49 6.13 %
Szilvásapáti 29 3.63 %
Zsebes 10 1.25 %
Tóvárosi-lakótelep 1 449 146.81 %
Dél 808 81.86 %
Abaszéplak 214 21.68 %
Szilvásapáti 126 12.77 %
Bárca 125 12.66 %
Zsebes 27 2.74 %
Dél 747 46.83 %
Tóvárosi-lakótelep 348 21.82 %
Bárca 120 7.52 %
Szilvásapáti 81 5.08 %
Abaszéplak 73 4.58 %
Zsebes 26 1.63 %
Tóvárosi-lakótelep 139 29.70 %
Dél 71 15.17 %
Bárca 18 3.85 %
Szilvásapáti 12 2.56 %
Abaszéplak 10 2.14 %
Zsebes 0 0.00 %
Dél 267 21.64 %
Tóvárosi-lakótelep 94 7.62 %
Bárca 21 1.70 %
Szilvásapáti 20 1.62 %
Abaszéplak 9 0.73 %
Zsebes 4 0.32 %
Tóvárosi-lakótelep 1 162 38.53 %
Dél 1 075 35.64 %
Abaszéplak 704 23.34 %
Bárca 205 6.80 %
Szilvásapáti 179 5.94 %
Zsebes 44 1.46 %
Dél 656 41.41 %
Tóvárosi-lakótelep 553 34.91 %
Abaszéplak 213 13.45 %
Szilvásapáti 84 5.30 %
Bárca 80 5.05 %
Zsebes 28 1.77 %
Dél 416 39.77 %
Tóvárosi-lakótelep 142 13.58 %
Bárca 31 2.96 %
Abaszéplak 31 2.96 %
Szilvásapáti 24 2.29 %
Zsebes 16 1.53 %
Dél 201 42.23 %
Tóvárosi-lakótelep 104 21.85 %
Szilvásapáti 23 4.83 %
Bárca 20 4.20 %
Abaszéplak 19 3.99 %
Zsebes 4 0.84 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
VPN
16698 43.14%
KSČ
5662 14.63%
KDH
5531 14.29%
SZ
2188 5.65%
SNS
1971 5.09%
SD
1840 4.75%
Együttélés-MKDM
1652 4.27%
DS
1545 3.99%
SSL
716 1.85%
HČSP
293 0.76%
SPV
292 0.75%
VDSPR
201 0.52%
Egyéb
118 0.30%
Érvényes szavazatok 38707
SDĽ
3201 21.07%
HZDS
2722 17.92%
ODÚ
2405 15.83%
KDH
1319 8.68%
DS-ODS
1284 8.45%
Együttélés-MKDM
956 6.29%
SDSS
779 5.13%
SNS
655 4.31%
SZS
501 3.30%
SZ
364 2.40%
SKDH
233 1.53%
SPI
180 1.18%
Magyar Polgári Párt
171 1.13%
ZPR-RČS
135 0.89%
KSS
92 0.61%
Egyéb
195 1.28%
Érvényes szavazatok 15192
2835 20.04%
HZDS-RSS
2390 16.90%
SP-VOĽBA
2287 16.17%
KDH
1760 12.44%
MK
1101 7.78%
DS
1039 7.34%
ZRS
878 6.21%
SNS
433 3.06%
KSS
320 2.26%
HZPCS
302 2.13%
NS
276 1.95%
SPK
200 1.41%
KSÚ
190 1.34%
Egyéb
135 0.95%
Érvényes szavazatok 14146
SDK
6391 37.07%
SOP
4192 24.31%
HZDS
2402 13.93%
SDĽ
2227 12.92%
MKP
933 5.41%
SNS
616 3.57%
KSS
263 1.53%
Egyéb
218 1.26%
Érvényes szavazatok 17242
SDKU
3939 27.75%
ANO
1696 11.95%
SMER
1677 11.81%
MKP
1616 11.38%
HZDS
1243 8.76%
KDH
1118 7.88%
KSS
846 5.96%
SDA
522 3.68%
SNS
251 1.77%
HZD
247 1.74%
PSNS
233 1.64%
SZS
144 1.01%
SDĽ
141 0.99%
SDPO
129 0.91%
NOSNP
93 0.66%
ZAR
85 0.60%
OKS
69 0.49%
Egyéb
147 1.04%
Érvényes szavazatok 14196
SDKU DS
2969 28.88%
SMER
2770 26.95%
MKP
1084 10.54%
KDH
877 8.53%
SNS
629 6.12%
SF
554 5.39%
ĽS HZDS
535 5.20%
KSS
389 3.78%
ANO
198 1.93%
NADEJ
66 0.64%
OKS
57 0.55%
Egyéb
152 1.48%
Érvényes szavazatok 10280
SMER
3201 29.23%
SDKU DS
2584 23.59%
SaS
1489 13.60%
Most-Híd
1177 10.75%
KDH
1028 9.39%
SNS
295 2.69%
MKP
277 2.53%
ĽS HZDS
252 2.30%
SDĽ
243 2.22%
LSNS
98 0.89%
KSS
92 0.84%
Paliho Kapurkova
79 0.72%
Únia
54 0.49%
Egyéb
83 0.76%
Érvényes szavazatok 10952
SMER SD
3880 35.37%
SDKU DS
1166 10.63%
KDH
1149 10.47%
Most-Híd
1050 9.57%
OĽaNO
1021 9.31%
SaS
830 7.57%
SSS NM
320 2.92%
SNS
298 2.72%
MKP
257 2.34%
Zmena zdola DU
249 2.27%
99 Percent
156 1.42%
LSNS
108 0.98%
KSS
98 0.89%
PaS
61 0.56%
NaS ns
55 0.50%
NÁŠ KRAJ
53 0.48%
Egyéb
219 2.00%
Érvényes szavazatok 10970
SMER SD
2570 23.54%
SaS
1631 14.94%
OĽANO-NOVA
1555 14.24%
Most-Híd
939 8.60%
#SIEŤ
938 8.59%
SME RODINA
697 6.38%
KDH
660 6.05%
LSNS
623 5.71%
SNS
621 5.69%
MKP
244 2.23%
SKOK!
109 1.00%
SZS
74 0.68%
TIP
69 0.63%
KSS
65 0.60%
Egyéb
123 1.13%
Érvényes szavazatok 10918
Kassa IV járás
Szlovákia

Bejelentések