SK
KE
.....

Észak

Község

címer zászló
1206 6% magyar 1991
563 3% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Sever
1918 előtti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye
Kassa szabad királyi város járás
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassa sz.kir.tjv.
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Kassai-hegyalja - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Alsó-Hernád-völgy
Más földrajzi nevek:
Alpínka, Anička, Bankó, Bárányka, Bánya, Béke-lakótelep, Biely potok, Blisz, Bornemissza, Červený kríž, Červený potok, Čierne, Čičky, (Czimborka), Csermely, Csermelyi-völgy, Csermely-patak, Csorgó, Detrichová, Drobná, Dubina, Eprestető (Jahodná), Északi-lakótelep, Fehér-kő (Biely kameň), (Felső-Káposztások), Fenyves, (Fűrészmalom), (Glevitzkimajor), Hibišov pozemok, Humnisko, Jánošova lúka, Kamenný hrb, Kálvária, Kastély, Kassa város-erdő, (Két Csermely közt), Komenský-lakótelep, Kurišková, (Lajos-forrás), Lukáčikova, Malomárok, Malá Praha, Medvehegy, Nad valaškým, Panská lúka, Plavečín, Prielohy, Pštrosov fľak, Rákóczi-forrás, Rák-patak, Repy-hágó, Rozpuč, Sajba, Sáncpart, (Sáncpart alatt), Stará Jahodná, Szárazvölgy, Térharaszt, Ugarföldek, Váralja, Várhegy, Várhegy alatt, Viničná stráň, Vörös-hegy, Watson-lakótelep, Wolfsberg, Ždiarik
Koordináták:
48.73600388, 21.24572182
Terület:
54,62 km2
Rang:
község
Népesség:
20143
Tszf. magasság:
260 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04001
Település kód:
598151
Szervezeti azonosító:
690929

A Kassa belvárosától északra elterülő, a város közigazgatási területének több mint egyötödét elfoglaló városrész a Csermely-patak mentén, a Gömör-Szepesi érchegység legkeletebbi vonulatainak (Kassai-hegyek, Fekete-hegyek) a lábánál terül el, a Kassai-hegyalja és az Alsó-Hernád-völgy kistájakon. A városrész központja a városközponttól (a Fő tértől) 3 km-re északnyugatra, 215 méteres tengerszint feletti magasságban található, északnyugat-délkeleti tengelyét a Komenský utca (a kassai Fő utca északi folytatása), északkelet-délnyugati tengelyét pedig a Hlinka utca és annak nyugati folytatása a Watson utca képezi. A Komenský utca észak felé, a Lokomotív-stadionnál, fontos közlekedési csomópontban (egyben villamos-végállomás) folytatódik, itt ágazik el az északnyugat felé, a Csermely-patak völgyében Kassabélán (17 km) át Margitfalva (34 km) felé vezető 547-es út és az észak felé a Hernád mentén Hernádszentistvánra (7,5 km) tartó 3390-es út. A 3391-es út Kavocsán (6 km) felé teremt összeköttetést. A Hlinka utca a Hernádon túl az R4-es gyorsforgalmi útban és a Dargói-lakótelepre (3 km) vezető Svoboda Generális utcában folytatódik. A városrész magját az egykori Ferenc József-kaszárnya és a Mezőgazdasági Akadémia körül kialakult, panelházas beépítésű (nyugat felé a Watson-lakótelepben, északkelet felé a Béke-lakótelepben folytatódó), a 20. század második felében beépült terület alkotja (Komenský-lakótelep, Északi-lakótelep). Ezt nyugatról a Kálvária, északnyugatról a Csermely, keletről pedig, a Malomárkon túl a „Kis-Prága” (Malá Praha) családi házas beépítésű városrészei övezik. A Kassa-Poprád vasútvonaltól keletre, az egykori Felső-Káposztások dűlő helyén ipari övezetet találunk, a Lokomotív-stadiontól északra pedig a kassai Várhegy (Hradová, 466 m) déli lábánál a vegyes (panelházas és családi házas beépítésű) Váralja (Podhradová) településrész következik. A városrész belterületét nyugatról a Medvehegy (Medvedia) és a Vöröshegy (Červený breh) határolják, utóbbi keleti lejtőin található a kassai botanikus kert és a régi Rozália-temető. Kassa-Észak déli határán, a Fesztivál téren található a városrész önkormányzati hivatala, innen 2,5 km-re északnyugatra a Bánya (Baňa), 4 km-re pedig a 400 m-es magasságban fekvő történelmi múltú üdülőhely, Bankó (Banka) következik. A városrész területén kiterjedt hétvégi házas településrészek is találhatóak: a Kálvária nyugati részén, a Rák-pataknál (Račí potok) és Kavecsán határánál, a Száraz-völgyben (Suchá dolina), valamint a Bankó melletti Bárányka-dűlőben (Barasky). A Csermely-völgyben található az Alpínka, a városrész legnyugatabbi részén, 580 méteres magasságban pedig a város sífelvonójának otthont adó Eprestető (Jahodná) üdülőtelepülés. Területének 2010-ben csaknem háromnegyedét (74,1 %, 4047 ha) erdő foglalta el, a beépített területek 6,8 %-át (372 ha), a kertek 4,9 %-át (266 ha), a rétek és legelők 4,3 %-át (235 ha), a szántók 4,1 %-át (222 ha) tették ki. Délről Miszlóka, a KVP-lakótelep, Kassa-Nyugat és Kassa-Óváros, keletről a Dzsungel, Hernádtihanyi-lakótelep és Hernádtihany kassai városrészekkel, északról Hernádszentistván, Hernádszokoly és Nagyladna községgel, valamint Kavocsán városrésszel, nyugatról Kassabéla és Felsőtőkés, délnyugatról pedig Alsótőkés községekkel határos. Hernádszokollyal és Nagyladnával közös határa 1920-ig Abaúj-Torna és Sáros vármegyék határát képezte. Hernádtihannyal közös határát a Hernád-folyó, a Tihanyi-lakóteleppel és Dzsungellel közös határát pedig annak balparti töltése alkotja, déli határa a Rámpa, Alvinczy, Nyár utcák, a Szlovák Egység utcája, a Fesztivál tér és a Rák-patak mentén húzódik. A városrész területe 206-851 méteres tengerszint feletti magasságban található, legalacsonyabb pontját a Hernádnál találjuk, legmagasabb pontja pedig a Kassa és Hernádszokoly határánál magasodó Magas-hegy (Vysoký vrch).

Közigazgatás

1990. október 1. óta Kassa önkormányzattal rendelkező városrésze, 1996 óta a Kassa-I. járás részét alkotja. Itt található a Kassa I.-IV. járások járási hivatala, valamint a Kassa-környéki járásé is. A városrész teljes területe már a 20. század elején is Kassa város határához tartozott. Kassa-Észak a legnagyobb területű Kassa városrészei közül, területe 2011-ben 54,62 km² volt, mely a város területének 22,4 %-át alkotta. Három kataszteri területre oszlik: a belterületét magába foglaló Severné Mesto (8,42 km²), a délnyugati Kamenné (19,49 km²) és az északnyugati Csermely (Črmeľ, 26,71 km²). 1910-ben az akkori város határának még 58,1 %-át foglalta el a mai városrész területe.

Népesség

Kassa-Észak egyike Kassa népesebb városrészeinek, 2011-ben 20 368 lakosa volt, itt élt a város összlakosságának 8,5 %-a. 2011-ben népességének 72,1 %-a vallotta magát szlovák, 3,3 %-a (681 fő) magyar nemzetiségűnek (4,8 %-a – 987 fő – magyar anyanyelvűnek), több mint egyötöde (21,6 %) viszont nem nyilatkozott nemzetiségéről. A városrészben a magyarok aránya meghaladja a városi átlagot, bár számuk 1991 óta csaknem felére csökkent (1991-ben 1206 fő – 5,5 %, 2001-ben 1024 fő – 5,0 %). 1970-1991 között a városrész népessége egynegyedével csökkent (29 225 főről 21 926 főre). 1991-2001 között további 7,4 %-os fogyás figyelhető meg (21 926 főről 20 309 főre), 2001 után lakosságszáma viszonylag stabilan alakult, 2017-ben 20 281 lakosa volt. 2011-ben a városrész népességének 40,6 %-a volt római katolikus, 5,4 %-a görög katolikus, 3,9 %-a evangélikus és 2,2 %-a református vallású, 18,3 %-a pedig felekezeten kívüli. Kassa-Észak népsűrűsége 2011-ben a kassai átlag mintegy egyharmada, 373 fő/km² volt. A városrészen belül 2011-ben a Malomárok (Mlynský náhon, 4979 fő), a Váralja (Podhradová, 3695 fő) és a Béke-lakótelep (Mier, 2472 fő) településrészek voltak a legnépesebbek Bankó (Banka) népessége mindössze 220 fő volt.

Történelem

A mai városrész területe évszázadokon át Kassa szabad királyi város határához tartozott, 1910-ben az akkor 94,03 km²-es területű Kassa határának több mint felét foglalta el, a város birtokában lévő erdőknek (a korabeli térképeken Kassa város-erdő, ma Košický les) csaknem egészével. Az Abaúj és Sáros vármegyék határánál emelkedő kassai várhegyen az Amadék 1303-1307 között építették fel várukat, melyet azonban már 1445-ben leromboltatott Rozgonyi György. Bankó első írásos említése 1703-ból származik, Szent Keresztnek szentelt kápolnáját 1765-ben emelték. A 18. században a város akkori északi peremén túl már létezett a ma is fennálló Rozália-temető (1764-től) ahol az 1711-es pestisjárvány áldozatait is eltemették. A tőle délre található, 1849-ben megnyitott Kálvária-temetőt az 1960-as években számoltak fel. A 19. században a Csermely-völgy (ahol már a 16. században is papírmalom működött), a Lajos-forrás és Bankó a kassai polgárság kedvelt kirándulóhelyévé vált, 1867-ben épült fel a ma is álló Bankó Szálló. A Kassa északi külvárosán, a Ferencvároson túl eső terület a 20. század elején még nagyrészt beépítetlen terület volt, itt állt az 1854-ben épült Ferenc József-kaszárnya (hadapródiskola) és katonai kórház, szomszédságában pedig az 1875-ben alapított Magyar Királyi Gazdasági Tanintézet (1906-tól Akadémia) és annak tangazdasága. A városrész főutcáját, a Csermely utcát később Bubics Zsigmond kassai érsekről nevezték el, 1912-ben már villamosjárat közlekedett rajta a Vámház érintésével egészen a mai Állatorvosi Egyetem helyén álló Javítóintézetig (1903-ban alapították). A Csermely-patak vízenergiájára települt az 1870-ben alapított vaslemezgyár (kezdetben Halvax-féle, majd Clas Nándor-féle Vasárugyár), mely elsősorban tűzhelyeket, lámpákat és vasöntvényeket állított elő, 1914-ben már mintegy 50 munkással. A 19. század végén a Hernád-közelében fakadó gyógyhatású forrásnál („Lajos-forrás”) népszerű fürdőhely jött létre, melyet 1923-ban a csehszlovák tiszti szövetség restaurált és Rudolf Gajdáról nevezett el („Gajdovka”, a mai Anička-fürdő). 1912-ben a mai városrész területén, a vasúti híd közelében épült fel a kassai magnezitgyár első telephelye (később Hernádtihany közelébe telepítették). Az első csehszlovák köztársaság idején a városba érkező cseh hivatalnokok számára új családi házas negyedet hoztak létre Kis Prága (Malá Praha) néven. A Vöröshegy lábánál kertvárosi negyed jött létre. 1938-ban a Kelet-szlovákiai Kiállítás színhelye volt a városrész. Ekkor kezdte meg működését a korábbi gazdasági akadémia helyén a Kassai Műszaki Főiskola (1952-től Egyetem). A városrész mai, Kassabélával, Nagyladnával és Hernádszokollyal közös határa 1938-1945 között államhatárt alkotott Magyarország és Szlovákia között. A magyar fennhatóság alatt a hadapródiskola épületébe telepítették a Horthy Miklós Repülőakadémiát (1939-44). Az 1950-es években kezdődő lakótelep-építéssel alakult ki a városrész mai arculata, az eredetileg a város peremén létesült lakótelepek fokozatosan egybeépültek a régi belvárossal. Az egyik első új kassai lakótelep a Komenský utcában épült fel 1954-58 között (már hétemeletes épületekkel), ezt követte 1958-61 között a városrész nevét adó Északi-, valamint a Malomárok- és a Béke-lakótelep, majd 1959-61 között a Szolovjov-lakótelep (ma Watson-ltp.). Utolsóként, 1963-65 között jött létre a Váralja-lakótelep. Az államszocializmus évtizedeiben létesült többek között a Csermely-völgyi úttörővasút (1955-56), a kassai Amfiteátrum (1955-65) és a Lokomotív-stadion (1970). A városrésznek 1970-ben volt a legtöbb lakosa, ekkor 29 225-en éltek itt, ez a szám 1980-ra 26 531-re, 1991-re 21 926-ra csökkent. Az 1970-ben már mai határai között létező városrész 1990 óta rendelkezik saját önkormányzattal, önkormányzati hivatalának 1995 óta az Amfiteátrum ad otthont.

Mai jelentősége

Kassa-Észak területén találhatóak a kassai Állatorvosi Egyetem és a Műszaki Egyetem kiterjedt épületegyüttesei, a városrészben kereskedelmi akadémia, elektrotechnikai szakközépiskola, diákotthon és szlovák tannyelvű gimnázium, valamint három szlovák tannyelvű alapiskola (Hroncova, Polianská, Tomášikova) is működik. Itt található a Lokomotív-stadion, a városi korcsolyapálya (Crow Aréna), a kassai hidrometeorológiai intézet, valamint a városi vízmű. A Hernád völgyében, a Várhegy északi oldalánál gránitkitermelés folyik, a Hernádon kis vízierőművet létesítettek 1994-ben (0,44 MW), Bánya településrészen pedig nagy területen létesültek 2010 után napkollektor-telepek. A városrész fő ipari létesítménye a Kelet-szlovákiai Nyomda, Bankó közelében az 1907-ben feltárt magnezitkészletek kitermelése 1995-ig folyt. Idegenforgalmi szempontból kiemelt jelentőségű városrész az itt található kassai botanikus kert (30 hektáron, 1950 óta), az Anička-gyógyfürdő, a Csermely-völgyi gyermekvasút, az eprestetői sífelvonó, hatalmas kiterjedésű erdei, számos túraösvénye és kedvelt kirándulóhelyei (Bánka, Rákóczi-forrás, Várhegy) révén. A Várhegyen a 14. századi vár maradványai (6,5 hektáron) mellett 1986-ban 21 méteres kilátótornyot emeltek. A városrész műemlékei közül a Szent Rozália-kápolna (1715) az 1711-es pestisjárvány után hálaadásként épült barokk stílusban, a jezsuiták Hétfájdalmú Szűz Máriának szentelt Kálvária-temploma 1742-58 között szintén barokk stílusban. A Rozália-temető is műemléki védelmet élvez. Bankón a Mária mennybevitele-kápolna 1903-ban, a Nepomuki Szent János-kápolna 1922-ben épült neogótikus stílusban, az 1765-ben épült Szent Kereszt-kápolnát a Bankó Szálló építésekor (1867, ma luxusszállodaként üzemel) lebontották. Váralja Szent Andrásnak szentelt római katolikus temploma 1995-ben épült.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Kassának gyönyörű környékén több szép nyaraló és üdűlőhely kinálkozik a kirándúlásra. Ezek közűl külön megemlítést érdemel a Hernád balpartján a Várhegy alatt levő s igen szép ültetvénynyel környezett Lajos-forrás, mely mellett fürdő és vendéglő van; továbbá a várostól éjszaknyugatra nyíló Csermely-völgy bükkös és tölgyes erdőségében rejtező igen kies Bankó fürdő, melyhez csaknem egészen fölfut a városon végig vonúló gőzgépű közúti vaspálya.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kálvária. Régi temető. Rozáliahegy. A Ferencz-József térről a Kálvária-utczán át rövid idő alatt kisétálhatunk a kálvária-hegyre, melyen a fájdalmas Sz. Szűz tiszteletére 1730-ban készült emeletes bejáratu, stiltelen épitésü templom áll. A Kálvária mellett a régi temető sírkeresztjei állanak, hárs- és vadgesztenye-lombok susognak a mulandóságról. Az uj temetőt kiköltöztették messze, a Pesti útra. Temetőhely volt maga a kálvária is. Sajátságosan használták föl egyes családok, a kik a stácziókat épittették, e szent helyet sirboltjukul. Mind a tizennégy stáczió, mely zeg-zug vonalban emelkedik egymás fölött a hegyoldalon, egy-egy kápolna, kis oltárral, melynél isteni tisztelet tartható; a kápolna aljában van a sirbolt, melynek lakóit a kápolna falába illesztett tábla jegyezte föl. A szomszéd Rozália-hegyen áll a Rozália-kápolna, melyet a kassai polgárok 1715-ben épittettek a pestis megszüntének emlékére; ugyanott a Rozália-temető, mely sok kiváló kassai polgárnak szolgál nyugvó helyül. Katonai alreáliskola. Gazdasági tanintézet. E kitérő után visszamegyünk ismét a Ferencz-József-térre, a honnan a közúti vasút mozdonya visz bennünket odébb a Csermely-utczába és a Csermelyvölgybe. Az egymás mellé sorakozó emeletes házak elmaradnak; kertek és kerti lakok váltják fel őket. Az apáczák kertjének és a püspöki kert fala után, mely egy csinos nyaralót zár el az utczán járók tekintete elől, egyszerre tágas udvarkert közepén két nagy épületet pillantunk meg. Az egyik, jobbfelől, a katonai alreáliskola, a másik, balról, a gazdasági tanintézet; a modern Kassa legszemrevalóbb és legimponálóbb épületei. A völgy összébb-összébb szűkül, a kertek után erdős szurdék, lombos lankák fogadnak bennünket: a Csermelyvölgy. Itt van a Halvax-féle vaslemezgyár; itt vezet az út a kassaiak kiránduló helyeire, a Báránykához és a Bankóra. Lajosforrás. A Hernád malomárka mentén északra haladva, a folyó és a vasút közt, a virágos réten át, miközben előttünk látjuk sötétleni a Várhegyet, majd a Tihany községet rejtegető vápás domboldalt, eljutunk a Hernád ama pontjára, a hol a malom-árok szakad ki az anyafolyóból, míg ez egy bukó gáton át tajtékozva, örvényezve zúg le, hogy a főmederben folytassa útját a város irányában. Innen pár percznyi gyaloglás után a Lajos-forráshoz érünk, mely a Várhegy alatt, a Hernádvölgy kiszélesedése kezdetén, csinos parkültetvény közepette bugyog föl. Fürdőhely és vendéglő van mellette, a hová szép számmal szoktak délutánonkint kirándulni az üdülni és szórakozni vágyó városiak. Hideg sós-kénes vizének ize hasonlit a ránkherlányihoz, némileg a parádihoz. Bankó. Kedveltebb és látogatottabb kiránduló helye Kassának a Bankó. A Csermelyvölgyön át kocsin jó félóra alatt ott lehetünk. De gyalogkirándulásra is egyike a legkedvesebb és legszebb pontoknak. A szűk Csermelyvölgyön, tisztes koru, fenséges koronáju bükkök és tölgyek közt csavarog az út, a folyvást locsogó patak medrét követve; hol elbúvik a fák alkotta alagutakban, hol egy magaslat leszelt peremén fut végig; az utat védő korlátfák alatt meredek eséssel szakad a völgybe a pázsitos hegyoldal, mely a virágzó és gyümölcsöző cserjék sokféle fajtájával tarkitja a szálfák sötétségét. A közúti vasút mozdonya kivezet a völgy egyik hajlásánál levő Bárányka vendéglőig, a honnan azután már rövid séta a Bankóig. Pihenőül azonban nemcsak ez kinálkozik, hanem a csermelyvölgyi csinos kioszk is. Török Sándor emléke. Jobb kéz felől magasan a lombok közt egy elhagyott épületet látunk, a szünetelő papirgyárat, a hol szintén vendéglő nyújt pihenőt a turistának, a kit csakhamar tovább csábit a most már szakadatlan szélességben észak felé vonuló erdőség, valóságos rengeteg, melyben már a fenyő is tért foglal a bükk és tölgy rovására. Egy obeliszk is magára vonja figyelmünket az erdei úton, mely azelőtt Bankóra vezető kocsiút volt. Ez a kő Török Sándor egykori polgármesternek emléke, a ki itt 1863-ban, egy majálisról jövet, oly szerencsétlenül bukott le kocsijával, hogy sérülései következtében meghalt. Barátai és tisztelői állitották az emléket a szerencsétlenség színhelyén. Nemsokára eltünik előttünk a völgynek ez a hajlása is. A kocsiút magasabbra és magasabbra emelkedik; szűkebb és sötétebb lesz az erdős torok, míg egyszerre két lombfal között czifra tetejü nyaralók köszöntenek, megnyilik fölöttünk a szabad kék égbolt s följutunk négyszáz méter magasságban a Bankó fürdőintézetéhez és vendéglőjéhez. Ha még néhány lépcsőn át felkanyarodunk a tölgyerdőbe, gyönyörü kilátást élvezhetünk. Az erdőhasadékon át, mint egy panorámában, ugy csillanik föl előttünk egyszerre Kassának napfényben úszó, kicsinyitett képe.

Közigazgatás

Polgármester:
Ténai František (KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SPOLU, SM

Képviselő-testület:
Takáčová Andreja (Független)
Sadovská Mária (KDH, SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SPOLU, SMK-MKP)
Rogovský Martin (KDH, SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SPOLU, SMK-MKP)
Kuczik Ladislav (KDH, SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SPOLU, SMK-MKP)
Tomášová Mária (KDH, SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SPOLU, SMK-MKP)
Filipko Jozef (KDH, SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SPOLU, SMK-MKP)
Beňo Viliam (KDH, SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SPOLU, SMK-MKP)
Kokošková Monika (KDH, SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SPOLU, SMK-MKP)
Novák Lukáš (KDH, SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SPOLU, SMK-MKP)
Szabó Bartolomej (KDH, SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SPOLU, SMK-MKP)
Puškár Vladimír (KDH, SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SPOLU, SMK-MKP)
Holečko Pavol (KDH, SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SPOLU, SMK-MKP)
Baraník Milan (KDH, SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SPOLU, SMK-MKP)
8% Független 1 képviselö KDH, SaS... 92% KDH, SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SPOLU, SMK-MKP 12 képviselö 13 képviselö
DOMKO - Domov sociálnych služieb

Park mládeže 3

Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied

Watsonova 45

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Slovenskej jednoty 29

Reedukačné centrum

Bankov 15

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice

Watsonova 61

Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied

Watsonova 45

Ústav materiálového výskumu SAV

Watsonova 47

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Watsonova 47

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Komenského 73

Parazitologický ústav SAV

Hlinkova 3

Technická univerzita v Košiciach

Letná 9

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov

Cesta pod Hradovou 13/a

Detský domov Košice, Hurbanova 42

Hurbanova 42

Správa finančnej kontroly Košice

Komenského 52

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto

Hlinkova 1/C

Gimnázium

Park mládeže 5

Kassai Rendőrörs - Észak

Tolstého 34

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice

Komenského 44

Špeciálna základná škola Odborárska 2 040 01 Košice

Odborárska 2

Základná škola

Polianska 1

Základná škola Hroncova 23, Košice

Hroncova 23

Základná škola

Tomášikova 31

Alapiskola

Hroncova 23

Alapiskola

Polianska 1

Alapiskola

Tomášikova 31

Odborné učilištepri RC

Bankov č. 15

Gimnázium

Park mládeže 5

Súkromná materská škola

Mánesova 23

Óvoda

Němcovej 4

Óvoda

Obrancov mieru 16

Óvoda

Obrancov mieru 20

Óvoda

Park mládeže 4

Óvoda

Polianska 4

Óvoda

Watsonova 2

SPŠ elektrotechnická

Komenského 44

Obchodná akadémia

Watsonova 61

Základná škola pri RC

Bankov 15

Speciális Alapiskola

Odborárska 2

Súkromná materská škola

Alešovo nábrežie 6

Kassai Járási Hivatal

Komenský utca 52.

Kassa-környéki Járási Hivatal

Hroncova 13.

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1206 6%
szlovákok 19466 89%
ruszinok 68 0%
romák 441 2%
ukránok 110 1%
csehek 388 2%
németek 57 0%
lengyelek 11 0%
egyéb 35 0%
ismeretlen 144 1%
összlétszám 21926
magyarok 1024 5%
szlovákok 18213 90%
ruszinok 97 0%
romák 234 1%
ukránok 91 0%
csehek 297 1%
németek 75 0%
lengyelek 10 0%
egyéb 8 0%
ismeretlen 260 1%
összlétszám 20309
magyarok 681 3%
szlovákok 14679 72%
ruszinok 111 1%
romák 104 1%
ukránok 66 0%
csehek 158 1%
németek 55 0%
lengyelek 6 0%
egyéb 115 1%
ismeretlen 4393 22%
összlétszám 20368
magyarok 563 3%
szlovákok 16425 86%
ruszinok 94 0%
romák 68 0%
ukránok 60 0%
csehek 138 1%
németek 27 0%
lengyelek 9 0%
egyéb 145 1%
ismeretlen 1594 8%
összlétszám 19123
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 17026
Választási részvétel: 36.82 %
Kiadott boríték: 6269
Bedobott boríték: 6257

Polgármester

Érvényes szavazólap: 5965
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ténai František 3473 58.22 % KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SPOLU, SMK-MKP
Gaj Marián 1500 25.15 % ŠKV
Mutafov Pavol 686 11.50 % SMER-SD
Surmánek Štefan 306 5.13 % ĽS Naše Slovensko

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Sadovská Mária 689 KDH, SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SPOLU, SMK-MKP
Rogovský Martin 688 KDH, SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SPOLU, SMK-MKP
Kuczik Ladislav 644 KDH, SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SPOLU, SMK-MKP
Tomášová Mária 642 KDH, SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SPOLU, SMK-MKP
Filipko Jozef 977 KDH, SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SPOLU, SMK-MKP
Beňo Viliam 861 KDH, SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SPOLU, SMK-MKP
Kokošková Monika 815 KDH, SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SPOLU, SMK-MKP
Novák Lukáš 757 KDH, SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SPOLU, SMK-MKP
Szabó Bartolomej 747 KDH, SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SPOLU, SMK-MKP
Puškár Vladimír 929 KDH, SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SPOLU, SMK-MKP
Holečko Pavol 843 KDH, SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SPOLU, SMK-MKP
Baraník Milan 819 KDH, SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SPOLU, SMK-MKP
Takáčová Andreja 608 Független

Képviselők

2014
Független 38.46% Független 5 képviselö NOVA, SIEŤ, SMK-MKP 30.77% NOVA, SIEŤ, SMK-MKP 4 képviselö 7.69% MOST - HÍD 1 képviselö 7.69% KDH 1 képviselö SMER-SD 15.38% SMER-SD 2 képviselö 13 képviselö
2018
KDH, SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SPOLU, SMK-MKP 92.31% KDH, SaS, SME RODINA - Boris Kollár, SPOLU, SMK-MKP 12 képviselö 7.69% Független 1 képviselö 13 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 17352
Választási részvétel: 18.68 %
Kiadott boríték: 3242
Bedobott boríték: 3238
Választásra jogosult: 17359
Választási részvétel: 18.80 %
Kiadott boríték: 3263
Bedobott boríték: 3263
Választásra jogosult: 17 189
Választási részvétel: 33,11 %
Kiadott boríték: 5 692
Bedobott boríték: 5 690

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 3127
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 5 599
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Rudolf Bauer 1106 35.37 % KDS
Zdenko Trebuľa 923 29.52 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rastislav Masnyk 335 10.71 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 256 8.19 % 7 STATOČNÝCH
Dominika Palaščáková 181 5.79 % NOVA
Jaroslav Džunko 81 2.59 % Független
Jozef Holečko 74 2.37 % Független
Lukáš Sisák 68 2.17 % KSS
Ivan Kuhn 59 1.89 % OKS
Marek Ďurán 44 1.41 % ĽS Naše Slovensko
Zdenko Trebuľa 1010 31.61% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 3 578 63.90 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 1 164 20.79 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 205 3.66 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 198 3.54 % ĽSNS
Róbert Bačinský 153 2.73 % Független
Jarmila Tkáčová 137 2.45 % SNS
Adam Šepetka 42 0.75 % NAJ
Lukáš Sisák 27 0.48 % KSS
Jaroslav Džunko 27 0.48 % Független
Vladislav Stanko 19 0.34 % Független
Oliver Petrík 15 0.27 % JĽSS
Jozef Červeňák 11 0.20 % RIS
Ján Struk 11 0.20 % SMS
Jozef Bobík 10 0.18 % Független
Rudolf Botka 2 0.04 % NP
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 3147
Érvényes szavazólap: 5 530
Érvényes szavazólap: 17247
# Név Szavazat Százalék Párt
Jaroslav Polaček 647 20.56% Független
Marek Vargovčák 625 19.86% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Andreja Takáčová 614 19.51% Független
Marcel Gibóda 572 18.18% Független
Vladimír Vágási 531 16.87% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Ľubica Blaškovičová 523 16.62% Független
Jozef Burian 502 15.95% SMER - SD
Rastislav Trnka 493 15.67% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Figeľ 488 15.51% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Michal Kravčík 463 14.71% 7 STATOČNÝCH
Rastislav Amrich 453 14.39% NOVA
Vladimír Gürtler 449 14.27% 7 STATOČNÝCH
Peter Berta 408 12.96% Független
Marián Macej 400 12.71% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Štefan Laský 397 12.62% SMER - SD
Miloš Ihnát 368 11.69% SMER - SD
Štefan Baláž 360 11.44% NOVA
Jozef Filipko 323 10.26% SMK-MKP
Ľubica Gaľová 311 9.88% Független
Kosmas Bekiaris 303 9.63% 7 STATOČNÝCH
Ľubomír Grega 269 8.55% Független
Štefan Bereš 263 8.36% Független
Renáta Bagiová 260 8.26% KDS
Robert Roland 227 7.21% DS
Juraj Gubík 219 6.96% NOVA
Peter Pihorňa 212 6.74% SaS
Zsolt Lukács 203 6.45% Független
Terézia Dančáková 179 5.69% KSS
Cyril Betuš 176 5.59% PD
Jozef Holečko 160 5.08% Független
Jaroslav Macko 144 4.58% KSS
Miroslav Čonka 134 4.26% MS
Peter Kolár 133 4.23% SMK-MKP
Nikola Kibritov 133 4.23% DS
Alexander Murin 95 3.02% SĽS
Monika Makeľová 81 2.57% ĽS-HZDS
Vlastimil Eštvan 70 2.22% SNS
Viera Idesová 69 2.19% SĽS
Ivan Pramuk 60 1.91% SĽS
Ladislav Nagy 59 1.87% SĽS
Maroš Štupák 51 1.62% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Ondrášek 50 1.59% OKS
Ján Struk 45 1.43% SMS
Jaroslav Polaček 1 907 34.48% Független
Igor Petrovčik 1 231 22.26% Független
Michal Kravčík 1 153 20.85% SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Marián Gaj 1 028 18.59% ŠKV
Jozef Figeľ 1 000 18.08% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Ľubica Blaškovičová 799 14.45% Független
Mária Sadovská 790 14.29% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Juraj Mazák 788 14.25% NOVA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Andreja Takáčová 770 13.92% Független
Lucia Rennerová 613 11.08% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jozef Burian 577 10.43% SMER-SD
Ľubomír Grega 561 10.14% Független
Igor Babják 487 8.81% Független
Ján Bartko 475 8.59% Független
Miloš Ihnát 473 8.55% Független
Pavol Mutafov 471 8.52% SMER-SD
Dagmar Kažimírová 467 8.44% Független
Miroslav Špak 418 7.56% Független
Tomáš Kišiday 384 6.94% Független
Zuzana Slivenská 380 6.87% Független
Jozef Filipko 365 6.60% SMK-MKP
Michal Djordjevič 354 6.40% Független
Vladimír Vágási 344 6.22% MOST - HÍD
Štefan Surmánek 343 6.20% ĽS Naše Slovensko
Zdeňka Olejárová 335 6.06% Független
Cyril Betuš 328 5.93% ŠKV
Peter Slávik 319 5.77% ŠKV
Mariana Makó 295 5.33% ĽS Naše Slovensko
Tibor Mátyás 269 4.86% ŠKV
Marek Kondáš 265 4.79% ĽS Naše Slovensko
Štefan Fejko 262 4.74% ĽS Naše Slovensko
Jozef Molnár 254 4.59% Független
Zoltán Hanesz 225 4.07% SMK-MKP
Robert Roland 224 4.05% DS
Zuzana Sedláková 212 3.83% MOST - HÍD
Emil Petrvalský 209 3.78% ŠKV
Lukáš Novák 180 3.25% DS
Zuzana Demjanová 173 3.13% OKS
Štefan Bereš 164 2.97% Független
Jozef Holečko 163 2.95% SME RODINA - Boris Kollár
Iveta Kohanová 149 2.69% KSS
Peter Bajus 146 2.64% DS
Peter Beňo 144 2.60% MOST - HÍD
Adam Šepetka 117 2.12% NAJ
Pavol Novotný 107 1.93% VZDOR
Martin Ferdinandy 95 1.72% JEDNOTA-ĽSS
Ľudovít Demian 91 1.65% MOST - HÍD
Adriana Pištejová 82 1.48% ŠANCA
Jozef Kmeťko 68 1.23% NAJ
Peter Gašpar 65 1.18% JEDNOTA-ĽSS
Vlastimil Eštvan 64 1.16% SNS
Ján Struk 46 0.83% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Marek Vargovčák 1803 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 1727 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Ľubica Blaškovičová 1721 0.00% Független
Jozef Figeľ 1651 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jozef Burian 1508 0.00% SMER - SD
Ľubomír Grega 1502 0.00% Független
Andreja Takáčová 1452 0.00% Független
Miloš Ihnát 1436 0.00% SMER - SD
Štefan Laský 1365 0.00% SMER - SD
Rastislav Amrich 1343 0.00% NOVA
Vladimír Vágási 1276 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Marcel Gibóda 1202 0.00% Független
Michal Kravčík 1177 0.00% 7 STATOČNÝCH
Marián Macej 1156 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Jaroslav Polaček 1146 0.00% Független
Vladimír Gürtler 1122 0.00% 7 STATOČNÝCH
Štefan Baláž 1106 0.00% NOVA
Peter Berta 1088 0.00% Független
Štefan Bereš 1055 0.00% Független
Cyril Betuš 949 0.00% PD
Ľubica Gaľová 935 0.00% Független
Kosmas Bekiaris 768 0.00% 7 STATOČNÝCH
Jozef Filipko 719 0.00% SMK-MKP
Renáta Bagiová 677 0.00% KDS
Robert Roland 645 0.00% DS
Juraj Gubík 642 0.00% NOVA
Zsolt Lukács 626 0.00% Független
Peter Pihorňa 548 0.00% SaS
Jozef Holečko 521 0.00% Független
Miroslav Čonka 449 0.00% MS
Terézia Dančáková 437 0.00% KSS
Peter Kolár 393 0.00% SMK-MKP
Jaroslav Macko 371 0.00% KSS
Nikola Kibritov 287 0.00% DS
Alexander Murin 263 0.00% SĽS
Monika Makeľová 237 0.00% ĽS-HZDS
Ladislav Nagy 231 0.00% SĽS
Vlastimil Eštvan 225 0.00% SNS
Maroš Štupák 211 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ivan Pramuk 192 0.00% SĽS
Viera Idesová 189 0.00% SĽS
Ján Struk 165 0.00% SMS
Ladislav Ondrášek 163 0.00% OKS
Jaroslav Polaček 4259 24.69% Független
Igor Petrovčik 3544 20.55% Független
Jozef Figeľ 3358 19.47% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Miloš Ihnát 3229 18.72% Független
Michal Kravčík 3140 18.21% SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Ľubica Blaškovičová 2676 15.52% Független
Juraj Mazák 2664 15.45% NOVA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Ľubomír Grega 2596 15.05% Független
Mária Sadovská 2229 12.92% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Miroslav Špak 2161 12.53% Független
Zuzana Slivenská 2071 12.01% Független
Marián Gaj 1965 11.39% ŠKV
Lucia Rennerová 1914 11.10% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Cyril Betuš 1826 10.59% ŠKV
Michal Djordjevič 1629 9.45% Független
Jozef Holečko 1559 9.04% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Burian 1535 8.90% SMER-SD
Andreja Takáčová 1515 8.78% Független
Pavol Mutafov 1303 7.55% SMER-SD
Zdeňka Olejárová 1282 7.43% Független
Emil Petrvalský 1214 7.04% ŠKV
Jozef Molnár 1186 6.88% Független
Igor Babják 1167 6.77% Független
Ján Bartko 1142 6.62% Független
Dagmar Kažimírová 1135 6.58% Független
Peter Slávik 1042 6.04% ŠKV
Štefan Surmánek 1009 5.85% ĽS Naše Slovensko
Tibor Mátyás 992 5.75% ŠKV
Štefan Bereš 978 5.67% Független
Marek Kondáš 902 5.23% ĽS Naše Slovensko
Tomáš Kišiday 874 5.07% Független
Jozef Filipko 863 5.00% SMK-MKP
Mariana Makó 858 4.97% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Vágási 848 4.92% MOST - HÍD
Štefan Fejko 769 4.46% ĽS Naše Slovensko
Robert Roland 747 4.33% DS
Zoltán Hanesz 703 4.08% SMK-MKP
Zuzana Demjanová 672 3.90% OKS
Zuzana Sedláková 569 3.30% MOST - HÍD
Peter Beňo 535 3.10% MOST - HÍD
Iveta Kohanová 490 2.84% KSS
Peter Bajus 478 2.77% DS
Adriana Pištejová 455 2.64% ŠANCA
Lukáš Novák 385 2.23% DS
Ľudovít Demian 346 2.01% MOST - HÍD
Pavol Novotný 312 1.81% VZDOR
Adam Šepetka 295 1.71% NAJ
Jozef Kmeťko 269 1.56% NAJ
Vlastimil Eštvan 260 1.51% SNS
Peter Gašpar 251 1.46% JEDNOTA-ĽSS
Ján Struk 213 1.23% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Martin Ferdinandy 190 1.10% JEDNOTA-ĽSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Észak 117 39.66 %
Óváros 98 33.22 %
Tihanyi-lakótelep 56 18.98 %
Hernádtihany 13 4.41 %
Kavocsán 6 2.03 %
Dzsungel 5 1.69 %
Tihanyi-lakótelep 251 55.16 %
Óváros 98 21.54 %
Észak 82 18.02 %
Hernádtihany 16 3.52 %
Kavocsán 6 1.32 %
Dzsungel 2 0.44 %
Észak 770 50.83 %
Óváros 421 27.79 %
Tihanyi-lakótelep 218 14.39 %
Dzsungel 39 2.57 %
Hernádtihany 35 2.31 %
Kavocsán 32 2.11 %
Tihanyi-lakótelep 966 52.90 %
Óváros 410 22.45 %
Észak 328 17.96 %
Hernádtihany 86 4.71 %
Dzsungel 23 1.26 %
Kavocsán 13 0.71 %
Észak 467 41.15 %
Óváros 458 40.35 %
Tihanyi-lakótelep 159 14.01 %
Hernádtihany 28 2.47 %
Kavocsán 17 1.50 %
Dzsungel 6 0.53 %
Tihanyi-lakótelep 675 55.60 %
Óváros 226 18.62 %
Észak 209 17.22 %
Hernádtihany 58 4.78 %
Dzsungel 36 2.97 %
Kavocsán 10 0.82 %
Észak 487 41.73 %
Óváros 363 31.11 %
Tihanyi-lakótelep 235 20.14 %
Kavocsán 37 3.17 %
Hernádtihany 32 2.74 %
Dzsungel 13 1.11 %
Óváros 1 687 47.60 %
Észak 1 231 34.73 %
Tihanyi-lakótelep 523 14.76 %
Hernádtihany 57 1.61 %
Kavocsán 38 1.07 %
Dzsungel 8 0.23 %
Óváros 241 49.18 %
Észak 149 30.41 %
Tihanyi-lakótelep 88 17.96 %
Hernádtihany 8 1.63 %
Dzsungel 2 0.41 %
Kavocsán 2 0.41 %
Észak 1 907 44.78 %
Óváros 1 510 35.45 %
Tihanyi-lakótelep 702 16.48 %
Kavocsán 65 1.53 %
Hernádtihany 58 1.36 %
Dzsungel 17 0.40 %
Óváros 613 39.93 %
Észak 577 37.59 %
Tihanyi-lakótelep 259 16.87 %
Dzsungel 35 2.28 %
Hernádtihany 35 2.28 %
Kavocsán 16 1.04 %
Tihanyi-lakótelep 1 092 32.52 %
Óváros 1 022 30.43 %
Észak 1 000 29.78 %
Hernádtihany 154 4.59 %
Kavocsán 74 2.20 %
Dzsungel 16 0.48 %
Észak 365 42.29 %
Óváros 319 36.96 %
Tihanyi-lakótelep 145 16.80 %
Kavocsán 16 1.85 %
Hernádtihany 16 1.85 %
Dzsungel 2 0.23 %
Észak 163 37.56 %
Óváros 157 36.18 %
Tihanyi-lakótelep 94 21.66 %
Kavocsán 11 2.53 %
Hernádtihany 6 1.38 %
Dzsungel 3 0.69 %
Óváros 122 45.35 %
Észak 68 25.28 %
Tihanyi-lakótelep 64 23.79 %
Hernádtihany 10 3.72 %
Kavocsán 4 1.49 %
Dzsungel 1 0.37 %
Tihanyi-lakótelep 582 49.07 %
Óváros 277 23.36 %
Észak 254 21.42 %
Hernádtihany 49 4.13 %
Kavocsán 17 1.43 %
Dzsungel 7 0.59 %
Óváros 949 35.62 %
Észak 788 29.58 %
Tihanyi-lakótelep 751 28.19 %
Hernádtihany 112 4.20 %
Kavocsán 43 1.61 %
Dzsungel 21 0.79 %
Észak 475 41.59 %
Óváros 429 37.57 %
Tihanyi-lakótelep 192 16.81 %
Hernádtihany 19 1.66 %
Kavocsán 14 1.23 %
Dzsungel 13 1.14 %
Óváros 114 53.52 %
Észak 46 21.60 %
Tihanyi-lakótelep 41 19.25 %
Kavocsán 5 2.35 %
Hernádtihany 5 2.35 %
Dzsungel 2 0.94 %
Óváros 844 44.10 %
Észak 613 32.03 %
Tihanyi-lakótelep 346 18.08 %
Hernádtihany 61 3.19 %
Kavocsán 33 1.72 %
Dzsungel 17 0.89 %
Észak 180 46.75 %
Óváros 116 30.13 %
Tihanyi-lakótelep 70 18.18 %
Hernádtihany 9 2.34 %
Kavocsán 6 1.56 %
Dzsungel 4 1.04 %
Óváros 302 33.48 %
Észak 265 29.38 %
Tihanyi-lakótelep 263 29.16 %
Hernádtihany 38 4.21 %
Dzsungel 17 1.88 %
Kavocsán 17 1.88 %
Óváros 313 36.48 %
Észak 295 34.38 %
Tihanyi-lakótelep 212 24.71 %
Hernádtihany 19 2.21 %
Dzsungel 10 1.17 %
Kavocsán 9 1.05 %
Észak 1 028 52.32 %
Óváros 603 30.69 %
Tihanyi-lakótelep 266 13.54 %
Hernádtihany 29 1.48 %
Kavocsán 27 1.37 %
Dzsungel 12 0.61 %
Észak 95 50.00 %
Óváros 58 30.53 %
Tihanyi-lakótelep 30 15.79 %
Kavocsán 3 1.58 %
Dzsungel 2 1.05 %
Hernádtihany 2 1.05 %
Óváros 990 60.77 %
Észak 354 21.73 %
Tihanyi-lakótelep 191 11.72 %
Dzsungel 37 2.27 %
Hernádtihany 29 1.78 %
Kavocsán 28 1.72 %
Óváros 1 236 39.36 %
Észak 1 153 36.72 %
Tihanyi-lakótelep 586 18.66 %
Hernádtihany 92 2.93 %
Kavocsán 55 1.75 %
Dzsungel 18 0.57 %
Tihanyi-lakótelep 2 002 62.00 %
Óváros 588 18.21 %
Észak 473 14.65 %
Hernádtihany 125 3.87 %
Kavocsán 33 1.02 %
Dzsungel 8 0.25 %
Tihanyi-lakótelep 1 163 53.82 %
Óváros 453 20.96 %
Észak 418 19.34 %
Hernádtihany 96 4.44 %
Kavocsán 20 0.93 %
Dzsungel 11 0.51 %
Óváros 835 37.46 %
Észak 790 35.44 %
Tihanyi-lakótelep 460 20.64 %
Hernádtihany 76 3.41 %
Kavocsán 48 2.15 %
Dzsungel 20 0.90 %
Óváros 538 41.29 %
Észak 471 36.15 %
Tihanyi-lakótelep 209 16.04 %
Dzsungel 41 3.15 %
Hernádtihany 28 2.15 %
Kavocsán 16 1.23 %
Óváros 131 41.99 %
Észak 107 34.29 %
Tihanyi-lakótelep 58 18.59 %
Kavocsán 9 2.88 %
Hernádtihany 4 1.28 %
Dzsungel 3 0.96 %
Óváros 250 52.30 %
Észak 146 30.54 %
Tihanyi-lakótelep 62 12.97 %
Kavocsán 11 2.30 %
Hernádtihany 8 1.67 %
Dzsungel 1 0.21 %
Óváros 319 59.63 %
Észak 144 26.92 %
Tihanyi-lakótelep 56 10.47 %
Hernádtihany 11 2.06 %
Dzsungel 3 0.56 %
Kavocsán 2 0.37 %
Óváros 117 46.61 %
Észak 65 25.90 %
Tihanyi-lakótelep 58 23.11 %
Hernádtihany 7 2.79 %
Kavocsán 3 1.20 %
Dzsungel 1 0.40 %
Tihanyi-lakótelep 341 32.73 %
Észak 319 30.61 %
Óváros 302 28.98 %
Hernádtihany 56 5.37 %
Kavocsán 18 1.73 %
Dzsungel 6 0.58 %
Óváros 431 57.70 %
Észak 224 29.99 %
Tihanyi-lakótelep 68 9.10 %
Hernádtihany 13 1.74 %
Kavocsán 7 0.94 %
Dzsungel 4 0.54 %
Óváros 503 50.71 %
Észak 269 27.12 %
Tihanyi-lakótelep 164 16.53 %
Kavocsán 37 3.73 %
Hernádtihany 14 1.41 %
Dzsungel 5 0.50 %
Észak 384 43.94 %
Óváros 291 33.30 %
Tihanyi-lakótelep 162 18.54 %
Hernádtihany 21 2.40 %
Kavocsán 12 1.37 %
Dzsungel 4 0.46 %
Óváros 357 42.10 %
Észak 344 40.57 %
Tihanyi-lakótelep 111 13.09 %
Kavocsán 15 1.77 %
Hernádtihany 14 1.65 %
Dzsungel 7 0.83 %
Tihanyi-lakótelep 97 37.31 %
Óváros 66 25.38 %
Észak 64 24.62 %
Hernádtihany 28 10.77 %
Dzsungel 3 1.15 %
Kavocsán 2 0.77 %
Tihanyi-lakótelep 515 40.17 %
Óváros 351 27.38 %
Észak 335 26.13 %
Hernádtihany 47 3.67 %
Kavocsán 28 2.18 %
Dzsungel 6 0.47 %
Óváros 329 46.80 %
Észak 225 32.01 %
Tihanyi-lakótelep 111 15.79 %
Kavocsán 25 3.56 %
Hernádtihany 10 1.42 %
Dzsungel 3 0.43 %
Óváros 302 44.94 %
Észak 173 25.74 %
Tihanyi-lakótelep 152 22.62 %
Hernádtihany 24 3.57 %
Kavocsán 15 2.23 %
Dzsungel 6 0.89 %
Óváros 234 41.12 %
Észak 212 37.26 %
Tihanyi-lakótelep 102 17.93 %
Hernádtihany 10 1.76 %
Kavocsán 9 1.58 %
Dzsungel 2 0.35 %
Tihanyi-lakótelep 1 177 56.83 %
Óváros 415 20.04 %
Észak 380 18.35 %
Hernádtihany 70 3.38 %
Kavocsán 16 0.77 %
Dzsungel 13 0.63 %
Óváros 1 379 51.53 %
Észak 799 29.86 %
Tihanyi-lakótelep 417 15.58 %
Hernádtihany 36 1.35 %
Kavocsán 27 1.01 %
Dzsungel 18 0.67 %
Óváros 1 674 64.48 %
Észak 561 21.61 %
Tihanyi-lakótelep 241 9.28 %
Kavocsán 62 2.39 %
Hernádtihany 38 1.46 %
Dzsungel 20 0.77 %
Tihanyi-lakótelep 139 40.17 %
Óváros 95 27.46 %
Észak 91 26.30 %
Hernádtihany 14 4.05 %
Kavocsán 5 1.45 %
Dzsungel 2 0.58 %
Tihanyi-lakótelep 552 56.44 %
Óváros 195 19.94 %
Észak 164 16.77 %
Hernádtihany 47 4.81 %
Kavocsán 15 1.53 %
Dzsungel 5 0.51 %
Óváros 280 36.41 %
Észak 262 34.07 %
Tihanyi-lakótelep 193 25.10 %
Hernádtihany 20 2.60 %
Kavocsán 8 1.04 %
Dzsungel 6 0.78 %
Óváros 370 36.67 %
Észak 343 33.99 %
Tihanyi-lakótelep 253 25.07 %
Hernádtihany 18 1.78 %
Kavocsán 15 1.49 %
Dzsungel 10 0.99 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
SDĽ
2608 19.12%
HZDS
2498 18.32%
ODÚ
2290 16.79%
KDH
1378 10.10%
DS-ODS
1150 8.43%
Együttélés-MKDM
702 5.15%
SDSS
702 5.15%
SNS
648 4.75%
SZS
424 3.11%
SZ
253 1.85%
SKDH
231 1.69%
SPI
192 1.41%
KSS
131 0.96%
ZPR-RČS
127 0.93%
Magyar Polgári Párt
116 0.85%
ROI
55 0.40%
Egyéb
134 0.98%
Érvényes szavazatok 13639
2702 21.76%
HZDS-RSS
2233 17.98%
SP-VOĽBA
1861 14.99%
KDH
1632 13.14%
DS
930 7.49%
MK
824 6.63%
ZRS
685 5.52%
SNS
380 3.06%
KSS
339 2.73%
NS
235 1.89%
HZPCS
209 1.68%
SPK
140 1.13%
KSÚ
112 0.90%
ROISR
59 0.48%
Egyéb
78 0.63%
Érvényes szavazatok 12419
SDK
5692 39.32%
SOP
3306 22.84%
HZDS
2177 15.04%
SDĽ
1626 11.23%
MKP
668 4.61%
SNS
510 3.52%
KSS
327 2.26%
Egyéb
171 1.18%
Érvényes szavazatok 14477
SDKU
3685 30.48%
ANO
1455 12.04%
MKP
1242 10.27%
SMER
1182 9.78%
HZDS
1092 9.03%
KDH
887 7.34%
KSS
827 6.84%
SDA
405 3.35%
SNS
276 2.28%
HZD
225 1.86%
PSNS
209 1.73%
SZS
130 1.08%
SDĽ
101 0.84%
SDPO
100 0.83%
OKS
59 0.49%
ZAR
59 0.49%
NOSNP
57 0.47%
Egyéb
97 0.80%
Érvényes szavazatok 12088
SDKU DS
3001 32.97%
SMER
2052 22.54%
MKP
873 9.59%
KDH
816 8.97%
SNS
509 5.59%
SF
507 5.57%
ĽS HZDS
496 5.45%
KSS
409 4.49%
ANO
184 2.02%
HZD
47 0.52%
OKS
42 0.46%
NADEJ
39 0.43%
Egyéb
127 1.40%
Érvényes szavazatok 9102
SDKU DS
2675 27.33%
SMER
2321 23.71%
SaS
1528 15.61%
Most-Híd
960 9.81%
KDH
942 9.62%
SNS
285 2.91%
ĽS HZDS
236 2.41%
MKP
227 2.32%
SDĽ
222 2.27%
LSNS
82 0.84%
KSS
74 0.76%
Únia
72 0.74%
Paliho Kapurkova
71 0.73%
Egyéb
93 0.95%
Érvényes szavazatok 9788
SMER SD
2792 29.01%
SDKU DS
1226 12.74%
OĽaNO
1110 11.53%
KDH
1008 10.47%
SaS
906 9.41%
Most-Híd
895 9.30%
SSS NM
315 3.27%
MKP
228 2.37%
Zmena zdola DU
224 2.33%
SNS
219 2.28%
99 Percent
146 1.52%
LSNS
78 0.81%
KSS
75 0.78%
ĽS HZDS
61 0.63%
SZ
59 0.61%
SF
54 0.56%
NaS ns
49 0.51%
NÁŠ KRAJ
48 0.50%
PaS
40 0.42%
Egyéb
92 0.96%
Érvényes szavazatok 9625
SaS
1899 19.40%
SMER SD
1799 18.37%
OĽANO-NOVA
1551 15.84%
Most-Híd
812 8.29%
#SIEŤ
803 8.20%
KDH
643 6.57%
SME RODINA
556 5.68%
SNS
553 5.65%
LSNS
531 5.42%
MKP
205 2.09%
SKOK!
121 1.24%
SZS
72 0.74%
KSS
59 0.60%
TIP
54 0.55%
Egyéb
133 1.36%
Érvényes szavazatok 9791
Kassa I járás
Szlovákia

Bejelentések