SK
KS
.....

Felsőmecenzéf

Község

címer zászló
592 38% magyar 1910
4 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Vyšný Medzev
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Csereháti járás
nagyközség
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Gömör Szepesi-érchegység, Kassai-hegység
Más földrajzi nevek:
Arany-patak (Zlatná), Arany-völgy (Zlatná dolina), Bačov dvor, Bolestná Závora, Borzó-patak, Borzó-völgy, Brezovec, Bükk-erdő (Bukový les, Buchwald), Cieľový vŕšok, Červená ploty, Dubec, Farský vŕšok, Geweidig, Hlboká dolina, Humel-patak (Čmel), Humel-völgy (Dolina Čmel), Jankova dolina, Kantelová lúka, Kékkő (Modrý kameň), Kloptana (Kloptáň), Košiar, Kroviská, Lucia, Lúciabánya (Baňa Lúcia), Malá zlatá dolina, Medvedí potok, Mlynský vŕšok, Mörderfleck, Nad gelnickou cestou, Nižný tanier, Notárske lúky, Nyires-domb (Ovčinec), Opustený-patak, Orwichtova lúka, Peklisko, Polianka (Krovie), Polákova dolina, Pri nových lúkach, Putnik, Rablókő (Zbojnícka skala), Rák-patak (Rakov potok), Rakovo údolie, Rigel, Spodná tabla, Stadlo, Starý závoz, Stratené, Stráň, Stráž, Strážny kopec (Wachhübl), Studienka, Tri studne, Trohánka, Vrchná cesta, Vrchná tabla, Vyšná rúbaň, Závora, Zbojná, Zemičky, Zimná voda, Železná zásoba, Železný cech
Koordináták:
48.71387100, 20.90199280
Terület:
32,44 km2
Rang:
község
Népesség:
516
Tszf. magasság:
387 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04425
Település kód:
582093
Szervezeti azonosító:
31309411
Adóazonosító:
2021473399

Felsőmecenzéf a Kassai-hegység (Szomolnok-Kassai-hegylánc) déli lábánál, az Opustený-patak partján, 390 méteres (határa 290-1153 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassától 38 km-re nyugatra, Szepsitől 18 km-re északnyugatra, Mecenzéftől pedig 2 km-re északra. Lúciabánya településrész a község központjától 3,5 km-re keletre, a Borzó-patak völgyében fekszik, részben Jászó kataszteri területén, 390 méteres tengerszint feletti magasságban. A község orsós piacutcás szerkezetű központja az Opustený-patak teraszain kialakult 40-50 m széles kettős völgyi főutca mentén 1,3 km hosszan húzódik, közepén a Mária Magdolnának szentelt katolikus templommal, mellette a régi városházával. Ettől délre találjuk a település középkori magját, északra pedig a meredekebb (mintegy 40 métert emelkedő) és később (a kora újkorban) kialakult északi részt. A falutól északra magasodik a 774 méter magas Őrhegy (Strážny vrch, Wachhübl). A község határa északon a Kassai-hegység gerincéig nyúlik, itt sorakoznak a Mörderfleck (947 m), a Rablókő (Zbojnícka skala, 1147 m), a Nyíres-domb (Ovčinec, 1012 m) és a Tri studne (969 m) csúcsai, valamint Felsőmecenzéf legmagasabb pontja, a Kloptana-hegy (Kloptáň, 1153 m). A hegygerinc évszázadokon át Abaúj és Szepes vármegyék határát alkotta. Felsőmecenzéf határát nyugatról az Arany-patak (Zlatná, Goldseifen), keletről pedig a Borzó-patak völgye alkotja, a kettő között a Humel-patak (Čmel) völgye húzódik észak felé egészen a gerincig. Délkeleten egészen a Bódva-patakig húzódik a községhatár, itt találjuk a Bükk-erdőt (Bukový les) és a Rák-patak völgyét. 2010-ben területének 76,5 %-át (2483 ha) erdő (tölgyesek, bükkösök, a magasabb részeken erdeifenyvesek), 10,3 %-át szántóföld (333 ha), 8,6 %-át (280 ha) pedig rét és legelő foglalta el. A szántóföldek a határ déli részén, a falu közvetlen keleti és nyugati szomszédságában összpontosulnak. Felsőmecenzéf a közúti közlekedés szempontjából zsákfalunak számít, csak az Alsómecenzéfről ide vezető 3362-es úton (és a vele párhuzamos alsómecenzéfi Kelői utcán – Prochotská ulica) közelíthető meg. Lúciabányára a Bódva-völgyében vezető 548-es útról a ferenctelepi (Počkaj) vasúti megállóhely közelében leágazó 3,5 km hosszú 3361-es mellékút vezet. A Bódva-völgyi vasút egy szárnyvonala az 1990-es évekig vasúti összeköttetést is biztosított a bányatelep számára. Felsőmecenzéfet délről és délnyugatról Mecenzéf, nyugatról Szomolnokhuta, északról Prakfalva és Gölnicbánya, keletről pedig Jászó katasztere határolja. Délnyugati határának egy részét az Arany-patak, déli határának egy részét az 548-as (Jászót Mecenzéffel összekötő) út, keleti határának legnagyobb részét pedig a Borzó-patak (Borzov) alkotja.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1618-ban szerzett bányavárosi címét 1871-ben vesztette el. 1920-ig nagyközségként Abaúj-Torna vármegye Szepsi székhelyű Csereháti járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig, a járás megszüntetéséig a Szepsi járáshoz tartozott. 1939-1945 között a Szlovák Államhoz csatolták (Tátra megye, Gölnicbányai járás). 1960-ban Alsómecenzéffel egyesítették Mecenzéf (Medzev) néven, 1999-ben újra önálló községgé alakult. Területe az elmúlt évszázad során csak minimális mértékben változott (1910-21: 32,42 km², 2011: 32,44 km²).

Népesség

A községnek 2011-ben 535 lakosa volt, melynek 83,0 %-a volt szlovák, 10,7 %-a német és 0,4 %-a (2 fő) magyar nemzetiségű (1,5 %-a – 8 fő – magyar anyanyelvű). A középkorban németekkel benépesített bányásztelepülés lakosságának többsége az 1920-as évekig német nemzetiségű volt. A felsőmecenzéfi németek Alsómecenzéf és Stósz lakóival együtt a Bódva-völgyi mánta néprajzi csoporthoz tartoznak. Míg 1880-ban a lakosság 88,3 %-a, 1890-ben 78,0 %-a, 1900-ban 52,8 %-a, 1910-ben már csak 33,1 %-a volt német anyanyelvű. Ez a csökkenés részben a kivándorlással, részben a számottevő szlovák betelepüléssel (1880-1910 között a szlovák anyanyelvűek aránya 5,0 %-ról 22,2 %-ra nőtt), részben pedig a meginduló magyarosodással magyarázható. A magyarok arányát növelte az 1890-es években alapított lúciabányai gyártelepre magyar nyelvterületről történő betelepülés is. 1890-ben a lakosság 4,4 %-a, 1900-ban már 15,5 %-a, 1910-ben pedig 37,6 %-a volt magyar anyanyelvű, az államfordulat után, 1921-re ez 19,5 %-ra, 1930-ra pedig 13,1 %-ra esett vissza. A magyarul tudók aránya 1910-ben 48,3 %, 1910-ben 67,9 % volt. Az 1921-re visszaállt német relatív többséget (44,2 %) 1930-ra szlovák többség (46,2 %) váltotta fel. A német lakosság nagy részét 1945 után kitelepítették, de kisebb részük helyben maradt és ma Felsőmecenzéf a számottevő német lakossággal rendelkező néhány szlovákiai község egyike (2001-ben 12,7 %, 2011-ben 10,7 % volt a német nemzetiségűek aránya). A községben roma kisebbség is él (2001-ben 9,6 % volt a roma nemzetiségűek, 2011-ben 10,1 % a roma anyanyelvűek aránya). 2013-ban a lakosság 14,6 %-a tartozott a roma etnikumhoz. A község népessége igen jelentős változásokon ment át az elmúlt kétszáz év során: a 18. században még több mint kétezres bányaváros népessége a 19. század végéig folyamatosan csökkent és népességének csaknem felét elveszítette 1828-1890 között (az 1828-as 1938 főről 1869-re 1613 főre, 1880-ra 1359 főre, 1890-re pedig 1066 főre esett vissza). Lúciabánya megnyitásával a helyzet gyökeres fordulatot vett: 1900-ra több, mint egyharmadával, 1411 főre, 1910-re pedig 1575 főre nőtt a község népessége. 1941-ben csaknem ugyanennyien, 1522-en lakták a községet, ez a szám a kitelepítések után, 1950-re 840 főre esett vissza. 1950-1970 között több, mint egyharmadával nőtt a népesség (840 főről 1150 főre), ezután azonban ismét rohamos népességcsökkenés vette kezdetét, az egykori bányaváros falusorba süllyedt, 2001-ig népességének több mint a felét elveszítette. A közigazgatási önállóság visszaszerzése után ez a folyamat megállt, a lakosság száma stabilizálódott (2001: 529 fő, 2011: 535 fő, 2017: 515 fő). A lakosság többsége (1921-ben 85,3 %, 2011-ben 64,1 %) római katolikus vallású, a felekezeten kívüliek 2011-ben a népesség egyötödét (20,4 %) alkották. 1921-ben (a lúciabányai bányatelep más vidékekről ideérkezett népessége révén) számottevő görög katolikus (8,3 %), evangélikus (4,3 %) és református (2,3 %) kisebbség is élt a községben. 2011-ben a lakosság 12,5 %-a (65 fő) élt az erősen elöregedett népességű Lúciabánya településrészen, ugyanekkor a község népsűrűsége 16,5 fő/km² (a járási átlag alig egyötöde) volt.

Történelem

Felsőmecenzéf korai története összekapcsolódik Alsómecenzéfével, a két település csak a 15. század első felében vált szét. A korábban lakatlan, erdővel borított völgyben (a középkorban Abaúj északnyugati részét a hatalmas Fekete-erdő foglalta el) a 13. században, a tatárjárás utáni betelepítéssel jött létre. Nevét a Pivering-patakról kapta, melyet ekkor németül „Metzen seifen” (tkp. Matild pataka) néven ismertek (1332-ben „Mochilidis” alakban fordul elő). Első telepesei egyes források szerint a Rajna vidékéről, mások szerint Elzászból és Stájerországból érkeztek 1255-1272 között. A jászói prépostsághoz tartozó bányásztelepülés 1359-ben „Mechenseuph” néven szerepelt. Régi temploma a mai településközpont déli részén állt, a 19. század első felében bontották le. 1427-ben Alsómecenzéf saját templomának megépültével vált ketté a két Mecenzéf, ekkor említik először „Felsew-Mecenzef” néven. Míg Alsómecenzéf a hámorkohászatra szakosodott, Felsőmecenzéf évszázadokon keresztül bányászközség maradt. 1550 körül lakossága evangélikus hitre tért, a 17. század második felében rekatolizált. 1618-ban bányavárosi címet kapott II. Mátyástól. Legrégebbi pecsétjét 1652-ből ismerjük. A 18. század elején lakóinak nagy része elpusztult az 1709-10-es pestisjárványban: 1715-ben alig 25, öt évvel később pedig 40 lakott portája volt. 1728-ban megerősítették bányavárosi jogait, de ez nem vetett véget az évszázadokon át húzódó harcnak a földesúri jogot érvényesíteni kívánó jászói premontrei apátsággal. 1750-ben alakult meg a felsőmecenzéfi serfözők céhe. 1773-ben épült a Mária Magdolnának szentelt új templom, melynek főoltárát a régi jászói premontrei templomból hozták ide. 1780-ban 255 háza és 2319, zömében német anyanyelvű lakosa volt. 1794-ben területcserére került sor Alsómecenzéffel, az Arany-patak mentén levő rétek Felsőmecenzéfhez, a Mittlere Riegl és a Kirchengezimmer hegydűlők pedig Alsómecenzéfhez kerültek. A 19. században a bányászat hanyatlásával a lakosság szögkovácsolással, zsindelyfaragással, takarmánytermesztéssel foglalkozott, illetve vándorló út- és csatornaépítőként talált megélhetést. Az 1870-es évek elejének közigazgatási átszervezésével bányavárosi címét elveszítve nagyközséggé vált. Az 1870-es évektől a szögkészítés gépesítésével tömegek vesztették el munkájukat és kényszerültek kivándorlásra, az 1869-ben még 1613 lakosú község népessége 1890-re 1066-ra esett vissza. Az emigrációval párhuzamosan számos szlovák gazdálkodó telepedett le a községben, elsősorban Jászómindszentről és a szepesi Nagykuncfalváról. A 19. század végén határában ezüsttartalmú rézérc és vasérc bányászata folyt. 1883-ig antimonkohó is üzemelt a községben. Döntő változást hozott a Felsőmecenzéfhez tartozó Lúciabánya modern vasércbányaközpontjának megnyitása 1891-92-ben (egy régi, már 1785-ben művelt bánya helyén). A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. telepére 1894-ben vasúti szárnyvonal is épült és számos bányász telepedett le az ország más részeiről (de érkeztek lengyelek és szlovének is). A telepen hamarosan magyar tannyelvű iskola is létesült és drótköteles pálya („Sodronyka”) kötötte össze a jászómindszenti Rúfuszbányával. Bár az új települést kettéosztotta a községhatárt alkotó Borzó-patak, közigazgatási szempontból (az 1938-45 közötti időszakot kivéve) Felsőmecenzéfhez sorolták. 1900-ra 1411-re, 1910-re 1575-re nőtt Felsőmecenzéf lakosságának száma. 1919. júniusában harcok zajlottak a község határában a magyar vöröskatonák és a cseh legionárusok között, az ezekben elesett öt vöröskatona a helyi temetőben nyugszik. 1920-ban a községet Csehszlovákiához csatolták. Ebben az időszakban vált szlovák többségűvé: az 1921-es népszámlálás még német (44,2 %), az 1930-as már (cseh)szlovák (46,2 %) relatív többséget mutatott ki. Az első köztársaság idején új, emeletes iskolaépületet építettek a községben. 1938. novemberében az első bécsi döntés az új csehszlovák-magyar határt Felsőmecenzéf és Stósz között húzta meg (a kataszteri határ által kettéosztott egész Lúciabányát Magyarországhoz csatolva), ezzel határközséggé téve a falut. 1939. márciusától 1945. januárjáig a fasiszta szlovák bábállamhoz tartozott. 1944. őszén határában partizántevékenység folyt. A község 1945. január 21-én szabadult fel. A beneši dekrétumok értelmében jogfosztottá váló német lakosságának nagy részét később kitelepítették, ezzel népességének csaknem felét elveszítette: míg 1941-ben 1522, 1950-ben csak 840 lakosa volt. A házak száma 242-ről 184-re esett vissza. 1960-ban Alsómecenzéffel egyesítették Mecenzéf néven. Ugyanebben az évben számolták fel a község határában található cigánytelepet (Goldseifen), lakóit az alsómecenzéfi Parapüschl-telepre költöztették át. 1970. július 1-jén bezárták a lúciabányai vasbányát, ezután a bányatelep rohamos hanyatlásnak indult. 1970-ben Felsőmecenzéfnek még 1150 lakosa volt, ezután azonban gyors népességfogyás vette kezdetét: 1980-ban 844, 1991-ben 630, 2001-ben már csak 529 lakosa volt. A fejlesztés hiánya azonban lehetővé tette az épített örökség nagy részének és a történelmi településképnek a megőrzését. 1978-ban megszüntették a felsőmecenzéfi alapiskolát. 1999. június 3-án népszavazás eredményeként újra önálló községgé alakult. 2003-ban fogadták el a község címerét és zászlaját, előbbi rajzának alapját a 17. századi pecsét alkotja.

Mai jelentősége

A községben szlovák nevelési nyelvű óvoda található. Nagyrészt eredeti állapotában megőrzött történelmi központja (házainak mintegy fele 1945 előtt épült) 1994 óta védett műemléki zónát alkot. Luciabánya településképe jellegzetes bányászházaival szintén műemléki védettséget élvez (1995 óta). Szent Mária Magdolnának szentelt római katolikus temploma 1773-ban barokk-klasszicista stílusban épült. Berendezése barokk, főoltára eredetileg a régi jászói apátsági templomé volt. A mellette álló (ma is a községi hivatalnak otthont adó) régi városháza a 17. század közepén, reneszánsz stílusban épült. A Humel-völgyben található Antl-hámor védett technikai műemlék a 19. század második feléből. Felsőmecenzéfet a sárga turistajelzés köti össze a Kassai-hegység gerincén át (Trohánka, 969 m) Prakfalvával és a szepesi Gölnic-völggyel.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

MECZENZEIFEN. Alsó, és Felső Meczenzeif. Népes két mező Város Abaúj Vármegy. lakosai katolikusok, és evangelikusok, fekszik az Ország útban, fájok van, héti, és Országos vásárjai hasznosak, réttyei soványak, lakosai az Országnak külömbféle részeiben keresik élelmeket árkok’ ásásával.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Felső-Meczenzéf, német-tót m.-város, Abauj vmegyében, az elébbeni városhoz 1/4 órányira; 1949 kath. lak. Kath. paroch. templom. E két város német lakosi hihetőleg Stéjer és Bajor országokból költöztek be, s szavokejtése olly durva és különös, hogy más rokon ajkuak alig érthetik meg. Egyébiránt fáradhatatlan munkás emberek, s vagy az itteni számos vashámorban dolgoznak, vagy kazánokat, patkókat s más vasmiveket készitenek; kézi-mesterségeket folytatnak. Továbbá leghiresebb utcsinálók egész hazánkban, sőt a posványok kiszáritásában is nagyon ügyesek, s innen ritkán szoktak otthon lenni, hanem a földmivelést asszonyaik űzik. F. u. a jászói prépostság.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Pár kilométerrel fölebb, éjszakra van innen Felső-Meczenzéf, hasonlag szabadalmas bányaváros; lakosai régebben nagy jóllétnek örvendtek; de utóbb a nemes ércz megfogyatkozván, zsindelyfaragásra és földmunkára adták magukat. Ma a szögkovácsoláson kivűl földmíveléssel, különösen pedig takarmánytermesztéssel foglalkoznak a lakosok. Közelebb új lendűletnek indúlt a város, mióta a hatalmas „Rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaság” a pát-vaskőben rendkivűl gazdag Luczia-telepet létesítette.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

SZABADALMAZOTT bányaváros, nagyközség. Fekszik Alsó-Meczenzéftől északfelé az Őrhegy (Wachhübl) déli lejtőjén, medenczében, 388 m. magasságban a tenger szine felett. Alsó-Meczenzéfnek Felső-Meczenzéftől való elválása s a területnek szétosztása hatósági közbevetés és ítélet alapján 1631-ben következett be, bár a két község belügyeit már jóval előbb folytonos területi villongások között egymástól függetlenül intézte el. Nem szenved kétséget, hogy Felső-Meczenzéf a multban jólétnek örvendett, miután számos családja bányamívelés folytán itt meggazdagodott. De a mint idővel fogytán volt a nemes ércz, abban az arányban fogyott a jólét is, míg végre a bányászat lassankinti hanyatlása után végképen megszünt, szegénységbe döntve a város lakosságát. Igaz ugyan, hogy a bányászat hanyatlásakor az élelmes és szorgalmas meczenzéfiek más munka után néztek, nevezetesen zsindelyfaragással és földmunkával keresték kenyerüket. Hogy Meczenzéfen a hámoripart is már ősidőkben űzték, bizonyitja az a bérleti szerződés »mely szerint 1366-70 közt a prépost és konventje Tagnagol Illésnek három vashámor felállitására évi dij mellett ugyanannyi helyet engedett át a meczenzéfi határban«. Nagyobb lendületnek azonban a hámoripar csak 1848. után örvendett és leginkább Alsó-meczenzéfiek által emelkedett. De jelentékeny volt Felső-Meczenzéfen a szögkovácsolás, s néhány műhelyben még most is foglalkoznak vele. Ennek hanyatlásától fogva az Amerikába való kivándorlás tömegesen folyt annyira, hogy a város lakossága szemlátomás kezdett fogyni. Legujabban Szepességből Helmanóczról sokan beköltöztek, miáltal Felső-Meczenzéf mostani lakosságának közel egy negyede tót ajkuvá lett. A felső-meczenzéfi népnek főfoglalkozása, ez időszerint a földmívelés; mint Alsó-Meczenzéfen itt is a takarmány-termelésre fektetik a fősúlyt. A város házainak száma 184. A város közepén áll egy kis sétatér előtt az 1777-ben épült templom, melynek díszes főoltára a premontreiek régi jászói templomából került oda. Anyakönyvei 1688-tól vannak. A lakosság száma az 1890-iki népszámlálás szerint 1116; túlnyomó része róm. katholikus. A község nevezetesebb épülete az emeletes városháza; tanácsterme régi fresko festményekkel van diszítve. Földszintjén vannak az elemi iskola helyiségei. Megemlitendő még, hogy a Luczia-telep – melynek főkincse pátvaskövében rejlik, mely ott egész 20 m. vastagságig óriási mennyiségben fordul elő, legujabban a hatalmas Rimamurány-Salgótarjáni vasmű részvénytársaság birtokában – megteremtőjévé vált egy harmadik községnek, a mely a bányák közvetlen közelében a Borzóvölgyben épül. A Luczia-telepnek köszönheti e vidék vasutját is.

Magyar Katolikus Lexikon

Felsőmecenzéf, Ober-Mezenziff, v. Abaúj-Torna vm. (Vysny Medzev, Szl.): plébánia a v. rozsnyói egyhm. jászói esp. ker-ében. - 1430: alapították Alsómecenzéf ter-éből. Mai Szt Mária Magdolna-tp-át 1773: Sauberer András Opraem prép. építtette. 1776-ig exempt volt. Kegyura 1880: a jászói prép. Anyakönyvei 1668-tól. Anyanyelve 1880: ném., szl. - Plébánosai: 1792: Gedeon Ludolf, 1802: Buthy Péter, 1804: Lahmer Frigyes,1810: Bernáth Miksa, 1812: Richter Alajos, 1812: Palles Fülöp, 1825: Kilián Adorján, 1830: Pichler Alajos, 1845: Pyrker Ambrus, 1876: Schwarcz György, 1894: Erben Benedek.** Némethy 1894:346. - JKJN 1902:276. - Gerecze II:69. - Schem. Ros. 1913:79.

Helységnévtár

Mecenzéf (Felső-), RK. 1311 Rozsnyó, gk. 24 Szeszta, ág. 16 - , ref. 8 - .

Névelőfordulások
1427
Felsew-Mecenzef
1630
Felseö-Mecenzef
1773
Felső-Meczenzéff, Ober-Mezenziff, Wissny Meczenziff,
1786
Ober-Metzenseiffen,
1808
Felső-Metzenzéf, Ober-Metzenseif,
1863
Felsőmecenzéf,
1873
Felsőmetzenzéf,
1888
Felsőmecenzéf,
1920
Vyšný Medzev,
1927
Vyšný Medzev, Ober-Metzenseifen, Felső-Mecenzéf,
1938
Vyšný Medzev, Ober-Metzenseifen,
1948
Vyšný Medzev
1960
Medzev

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Hrdinov SNP) 152
Telefon: 0554898271
Fax: 0554667607

Honlap: vysnymedzev.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Nálepka Róbert (Független)

Képviselő-testület:
Sedláková Irena (Független)
Fabian Erich (KDH)
Eližer Helmut (KDH)
Gedeonová Brigita (SMER-SD)
Eiben Erich (SPOLU)
Fabian Július (SPOLU)
Revický František (SPOLU)
Független 14% Független 1 képviselö KDH 29% KDH 2 képviselö SMER-SD 14% SMER-SD 1 képviselö SPOLU 43% SPOLU 3 képviselö 7 képviselö
Felsőmecenzéfi Községi Hivatal

Hrdinov SNP 152

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 10 1%
szlovákok 68 5%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1200 88%
lengyelek 0 0%
egyéb 81 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1359
magyarok 592 38%
szlovákok 235 15%
ruszinok 42 3%
romák 31 2%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 522 33%
lengyelek 130 8%
egyéb 23 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1575
magyarok 297 20%
szlovákok 392 26%
ruszinok 5 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 827 54%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1521
magyarok 7 1%
szlovákok 394 74%
ruszinok 0 0%
romák 51 10%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 67 13%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 8 2%
összlétszám 529
magyarok 2 0%
szlovákok 444 83%
ruszinok 0 0%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 5 1%
németek 57 11%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 25 5%
összlétszám 535
magyarok 4 1%
szlovákok 467 89%
ruszinok 0 0%
romák 3 1%
ukránok 1 0%
csehek 3 1%
németek 23 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 20 4%
összlétszám 522
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 423
Választási részvétel: 72.81 %
Kiadott boríték: 308
Bedobott boríték: 307

Polgármester

Érvényes szavazólap: 306
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Nálepka Róbert 191 62.42 % Független
Sedláková Irena 99 32.35 % Független
Štark Bohuslav 11 3.59 % MOST - HÍD
Cehelnik Martin 5 1.63 % NAJ

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Fabian Erich 139 KDH
Eiben Erich 120 SPOLU
Fabian Július 117 SPOLU
Revický František 114 SPOLU
Eližer Helmut 110 KDH
Gedeonová Brigita 103 SMER-SD
Sedláková Irena 102 Független

Képviselők

2014
SIEŤ 57.14% SIEŤ 4 képviselö Független 28.57% Független 2 képviselö SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö 7 képviselö
2018
KDH 28.57% KDH 2 képviselö SPOLU 42.86% SPOLU 3 képviselö SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 444
Választási részvétel: 11.26 %
Kiadott boríték: 50
Bedobott boríték: 50
Választásra jogosult: 442
Választási részvétel: 9.50 %
Kiadott boríték: 42
Bedobott boríték: 42
Választásra jogosult: 423
Választási részvétel: 30,73 %
Kiadott boríték: 130
Bedobott boríték: 130

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 46
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 110
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 16 34.78 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 10 21.74 % KDS
Marek Ďurán 4 8.70 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Masnyk 4 8.70 % SDKÚ - DS, SaS
Jozef Holečko 3 6.52 % Független
Jaroslav Džunko 3 6.52 % Független
Dominika Palaščáková 3 6.52 % NOVA
Lukáš Sisák 2 4.35 % KSS
Vladimír Gürtler 1 2.17 % 7 STATOČNÝCH
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Rudolf Bauer 15 35.71% KDS
Richard Raši 47 42.73 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 22 20.00 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 15 13.64 % ĽSNS
Róbert Bačinský 6 5.45 % Független
Jarmila Tkáčová 5 4.55 % SNS
Lukáš Sisák 4 3.64 % KSS
Karol Pataky 3 2.73 % MOST - HÍD, SKOK
Jozef Červeňák 3 2.73 % RIS
Jaroslav Džunko 2 1.82 % Független
Ján Struk 1 0.91 % SMS
Rudolf Botka 1 0.91 % NP
Vladislav Stanko 1 0.91 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 40
Érvényes szavazólap: 128
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Ladislav Bartók 9 22.50% Független
Jozef Konkoly 8 20.00% SMER - SD
Martin Baltes 7 17.50% SĽS
Dominika Palaščáková 7 17.50% NOVA
Miroslav Bačenko 6 15.00% Független
Ján Bačo 6 15.00% SĽS
Viktor Dulina 6 15.00% Független
Jozef Holečko 6 15.00% Független
Monika Bérešová 5 12.50% SZS
Norbert Krušinský 5 12.50% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ivan Buchla 5 12.50% SNS
Božena Letková 5 12.50% Független
Vladimír Popovič 5 12.50% SMS
Marián Tóth 5 12.50% SaS
František Petro 5 12.50% SMER - SD
Viliam Bačo 5 12.50% Független
Jenő Csoltkó 4 10.00% Független
Michal Rečka 4 10.00% SMER - SD
Ľubomír Šimko 4 10.00% SMER - SD
Ivan Hriczko 4 10.00% Független
Mária Topoľančinová 4 10.00% ĽS-HZDS
Július Grulyo 4 10.00% Független
Jozef Koňa 3 7.50% SĽS
Ján Mikloš 3 7.50% KSS
Ján Kokarda 3 7.50% Független
Peter Papáč 3 7.50% KSS
Františka Kočišová 3 7.50% SĽS
Róbert Šándor 3 7.50% Független
Viktor Sasák 3 7.50% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Anton Medvec 3 7.50% Független
Ján Stanislav 2 5.00% SNS
Július Beluscák 2 5.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Miloš Barcal 2 5.00% Független
Jaroslav Pástor 2 5.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Karol Dzugas 2 5.00% Független
István Zachariaš 2 5.00% SMK-MKP
Peter Palaščák 2 5.00% SOĽ
László Köteles 2 5.00% SMK-MKP
Ľubica Holováčová 2 5.00% SĽS
Tomáš Suchý 2 5.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Ján Marton 2 5.00% NOVA
Štefan Laczkó 2 5.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 2 5.00% SĽS
Marián Kertész 1 2.50% PD
László Iván 1 2.50% SMK-MKP
Anton Király 1 2.50% SMK-MKP
Radoslav Šimko 1 2.50% SNS
Elena Fialková 1 2.50% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Róbert Čarny 1 2.50% SNS
Alexander Bimbo 1 2.50% SRÚS
Roman Horváth 1 2.50% SRÚS
Imrich Kohút 1 2.50% SĽS
Ladislav Vojtko 1 2.50% KSS
Monika Vargová 1 2.50% SNS
Štefan Petrík 1 2.50% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ladislav Miko 1 2.50% 7 STATOČNÝCH
Štefan Markovič 0 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Slavomír Horváth 0 0.00% SNS
Rastislav Moric 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Jozef Tischler 0 0.00% SĽS
Vojtech Staňo 0 0.00% SMER - SD
Gabriel Böhm 59 46.09% Független
Anetta Strýčková 50 39.06% Független
Ján Serbin 44 34.38% Független
Marcela Demkeová 42 32.81% ĽS Naše Slovensko
Roland Szabó 26 20.31% SMER-SD
Martin Baltes 20 15.63% ĽS Naše Slovensko
František Petro 20 15.63% SMER-SD
Štefan Hudák 20 15.63% ĽS Naše Slovensko
František Gedra 19 14.84% ĽS Naše Slovensko
László Köteles 18 14.06% SMK-MKP
Csaba Simkó 14 10.94% SMK-MKP
Slavomír Borovský 13 10.16% DS
Mária Lacková 12 9.38% Független
Miloš Barcal 10 7.81% Független
Ladislav Bartók 10 7.81% MKDA-MKDSZ
Imrich Bakši 10 7.81% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ondrej Bernát 9 7.03% SMER-SD
Jarmila Vaňová 9 7.03% ŠKV
Anton Medvec 7 5.47% Független
Ivan Hriczko 7 5.47% ŠKV
István Zachariaš 6 4.69% SMK-MKP
Július Pelegrin 6 4.69% Független
Martin Smrčo 6 4.69% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Adrianna Gergely Papp 5 3.91% SMK-MKP
Tomáš Kozlai 5 3.91% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Michal Rečka 5 3.91% SMER-SD
Tibor Bráz 5 3.91% Független
Július Begala 5 3.91% Független
Peter Solár 5 3.91% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Derevjaník 4 3.13% SMER-SD
Ladislav Vojtko 4 3.13% KSS
Ervín Kompuš 4 3.13% NAJ
Július Beluscsák 4 3.13% Független
Pavol Bujňák 4 3.13% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Viktor Dulina 4 3.13% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Norbert Krušinský 4 3.13% MOST - HÍD
Ján Kokarda 3 2.34% Független
Slavomír Horváth 3 2.34% SNS
Alexander Horváth 3 2.34% MOST - HÍD
Vojtech Farkaš 3 2.34% Független
Anton Király 3 2.34% SMK-MKP
Alexander Képes 2 1.56% SMK-MKP
Martina Dutková 2 1.56% Független
Peter Seman 2 1.56% KSS
Rudolf Varga 2 1.56% VZDOR
Pavol Lehotský 2 1.56% Független
Ladislav Andrejanin 2 1.56% ÚSVIT
Jaroslav Pástor 2 1.56% MOST - HÍD
Augustín Köteles 1 0.78% NAJ
Elena Fialková 1 0.78% MOST - HÍD
Erika Zámboriová 1 0.78% ŠKV
Jozef Krešák 1 0.78% ŠANCA
Tomáš Suchý 1 0.78% ŠANCA
Mária Dulovičová 1 0.78% Független
Vlastimil Lakatoš 1 0.78% Független
Monika Gergelová 1 0.78% SNS
Peter Kocai 0 0.00% NAJ
Tamás Iván 0 0.00% SMK-MKP
Gábor Szalay 0 0.00% SMK-MKP
Csaba Káposztás 0 0.00% MKDA-MKDSZ
Radoslav Hodor 0 0.00% Független
Ján Horváth 0 0.00% Független
Jozef Hric 0 0.00% KSS
Július Grulyo 0 0.00% Független
Attila Oravecz 0 0.00% MOST - HÍD
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 28.17 %
Torna 145 6.03 %
Buzita 141 5.87 %
Somodi 111 4.62 %
Makranc 110 4.58 %
Debrőd 109 4.54 %
Csécs 94 3.91 %
Szeszta 73 3.04 %
Jászó 69 2.87 %
Jánok 64 2.66 %
Perény - Hím 63 2.62 %
Komaróc 63 2.62 %
Áj 57 2.37 %
Reste 57 2.37 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.12 %
Tornaújfalu 49 2.04 %
Alsólánc 48 2.00 %
Zsarnó 47 1.96 %
Bódvavendégi 40 1.66 %
Nagyida 40 1.66 %
Péder 40 1.66 %
Abaújszina 33 1.37 %
Pány 22 0.92 %
Mecenzéf 21 0.87 %
Jászómindszent 12 0.50 %
Tornahorváti 12 0.50 %
Szádelő 12 0.50 %
Kenyhec 11 0.46 %
Miglécnémeti 11 0.46 %
Stósz 7 0.29 %
Kisida 7 0.29 %
Felsőmecenzéf 5 0.21 %
Hernádcsány 4 0.17 %
Hernádzsadány 4 0.17 %
Kassamindszent 4 0.17 %
Magyarbőd 4 0.17 %
Jászóújfalu 3 0.12 %
Felsőtőkés 3 0.12 %
Koksóbaksa 3 0.12 %
Izdobabeszter 3 0.12 %
Hernádszokoly 3 0.12 %
Enyicke 3 0.12 %
Petőszinye 3 0.12 %
Rás 2 0.08 %
Baska 2 0.08 %
Hernádszentistván 2 0.08 %
Benyék 2 0.08 %
Felsőcsáj 2 0.08 %
Kalsa 2 0.08 %
Hilyó 2 0.08 %
Patacskő 2 0.08 %
Alsókemence 2 0.08 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.08 %
Györke 2 0.08 %
Alsómislye 2 0.08 %
Alsótőkés 2 0.08 %
Kassaolcsvár 2 0.08 %
Felsőkemence 1 0.04 %
Abaújnádasd 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Sároskőszeg 1 0.04 %
Semse 1 0.04 %
Rudnok 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Lengyelfalva 1 0.04 %
Abaújharaszti 1 0.04 %
Bolyár 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Kisladna 1 0.04 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 35.52 %
Torna 110 12.02 %
Kecer 63 6.89 %
Szepsi 47 5.14 %
Mecenzéf 28 3.06 %
Áj 16 1.75 %
Buzita 14 1.53 %
Jászómindszent 13 1.42 %
Csécs 11 1.20 %
Jászóújfalu 10 1.09 %
Kisida 9 0.98 %
Abaújszakaly 9 0.98 %
Györke 8 0.87 %
Kenyhec 8 0.87 %
Hernádcsány 8 0.87 %
Tornaújfalu 7 0.77 %
Abos 7 0.77 %
Izdobabeszter 7 0.77 %
Abaújszina 6 0.66 %
Stósz 6 0.66 %
Budamér 5 0.55 %
Hernádszentistván 5 0.55 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.55 %
Hernádszokoly 5 0.55 %
Pány 5 0.55 %
Enyicke 5 0.55 %
Benyék 5 0.55 %
Semse 5 0.55 %
Bolyár 5 0.55 %
Hernádzsadány 4 0.44 %
Rozgony 4 0.44 %
Debrőd 4 0.44 %
Koksóbaksa 4 0.44 %
Nagyida 4 0.44 %
Miglécnémeti 4 0.44 %
Zsarnó 4 0.44 %
Alsókemence 4 0.44 %
Lapispatakújtelep 4 0.44 %
Szeszta 3 0.33 %
Hilyó 3 0.33 %
Komaróc 3 0.33 %
Nagyszalánc 3 0.33 %
Alsólánc 3 0.33 %
Patacskő 3 0.33 %
Sároskőszeg 3 0.33 %
Felsőmislye 3 0.33 %
Felsőmecenzéf 3 0.33 %
Szaláncújváros 3 0.33 %
Ránk 3 0.33 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.33 %
Alsómislye 3 0.33 %
Rudnok 3 0.33 %
Baska 3 0.33 %
Perény - Hím 3 0.33 %
Lapispatak 2 0.22 %
Lengyelfalva 2 0.22 %
Makranc 2 0.22 %
Petőszinye 2 0.22 %
Alsóhutka 2 0.22 %
Felsőtőkés 2 0.22 %
Aranyida 2 0.22 %
Királynép 2 0.22 %
Kassamindszent 2 0.22 %
Garbócbogdány 2 0.22 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Reste 1 0.11 %
Jánok 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Szalánchuta 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Somodi 1 0.11 %
Terebő 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Magyarbőd 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 26.01 %
Buzita 223 11.35 %
Csécs 84 4.27 %
Perény - Hím 79 4.02 %
Torna 77 3.92 %
Szeszta 77 3.92 %
Reste 67 3.41 %
Makranc 66 3.36 %
Komaróc 55 2.80 %
Debrőd 55 2.80 %
Somodi 53 2.70 %
Alsólánc 51 2.60 %
Nagyida 49 2.49 %
Tornaújfalu 38 1.93 %
Jászó 37 1.88 %
Áj 37 1.88 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.63 %
Zsarnó 31 1.58 %
Péder 30 1.53 %
Abaújszina 29 1.48 %
Jánok 28 1.42 %
Bódvavendégi 25 1.27 %
Mecenzéf 15 0.76 %
Semse 11 0.56 %
Pány 10 0.51 %
Kenyhec 9 0.46 %
Hernádcsány 9 0.46 %
Tornahorváti 8 0.41 %
Kassamindszent 8 0.41 %
Miglécnémeti 8 0.41 %
Györke 7 0.36 %
Enyicke 6 0.31 %
Kecer 6 0.31 %
Kisida 5 0.25 %
Izdobabeszter 5 0.25 %
Jászómindszent 5 0.25 %
Hernádszentistván 5 0.25 %
Regeteruszka 4 0.20 %
Királynép 4 0.20 %
Jászóújfalu 4 0.20 %
Szádelő 4 0.20 %
Felsőcsáj 3 0.15 %
Patacskő 3 0.15 %
Hernádszokoly 3 0.15 %
Hatkóc 3 0.15 %
Rozgony 3 0.15 %
Hernádzsadány 3 0.15 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Kassaolcsvár 2 0.10 %
Felsőtőkés 2 0.10 %
Aranyida 2 0.10 %
Felsőkemence 2 0.10 %
Sároskőszeg 2 0.10 %
Bolyár 2 0.10 %
Alsótőkés 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Felsőmecenzéf 2 0.10 %
Alsómislye 2 0.10 %
Nagyszalánc 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Abos 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Hilyó 1 0.05 %
Ránk 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Györgyi 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Lapispatakújtelep 1 0.05 %
Szaláncújváros 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Tarcavajkóc 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Budamér 1 0.05 %
Felsőhutka 1 0.05 %
Felsőmislye 1 0.05 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 17.04 %
Jászómindszent 108 10.00 %
Stósz 76 7.04 %
Felsőmecenzéf 50 4.63 %
Szepsi 38 3.52 %
Kisida 36 3.33 %
Hernádcsány 24 2.22 %
Jászó 24 2.22 %
Kassamindszent 24 2.22 %
Jászóújfalu 22 2.04 %
Kassabéla 19 1.76 %
Rozgony 18 1.67 %
Budamér 18 1.67 %
Hernádszokoly 17 1.57 %
Semse 17 1.57 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.39 %
Sároskőszeg 15 1.39 %
Felsőtőkés 14 1.30 %
Kassaolcsvár 14 1.30 %
Csécs 12 1.11 %
Lengyelfalva 12 1.11 %
Torna 12 1.11 %
Izdobabeszter 12 1.11 %
Hernádszentistván 12 1.11 %
Idabukóc 11 1.02 %
Aranyida 11 1.02 %
Lapispatak 11 1.02 %
Koksóbaksa 10 0.93 %
Felsőmislye 9 0.83 %
Alsótőkés 9 0.83 %
Tarcavajkóc 8 0.74 %
Abaújszakaly 8 0.74 %
Tizsite 8 0.74 %
Baska 8 0.74 %
Hatkóc 7 0.65 %
Szalánchuta 7 0.65 %
Enyicke 7 0.65 %
Abaújnádasd 7 0.65 %
Nagyida 7 0.65 %
Abaújszina 7 0.65 %
Hilyó 7 0.65 %
Perény - Hím 7 0.65 %
Magyarbőd 7 0.65 %
Hernádgecse 7 0.65 %
Nagyszalánc 7 0.65 %
Györke 6 0.56 %
Garbócbogdány 6 0.56 %
Makranc 6 0.56 %
Lapispatakújtelep 6 0.56 %
Kelecsenyborda 6 0.56 %
Kecer 6 0.56 %
Királynép 6 0.56 %
Hernádzsadány 6 0.56 %
Rás 5 0.46 %
Pány 5 0.46 %
Rudnok 5 0.46 %
Kisladna 5 0.46 %
Terebő 5 0.46 %
Hernádgönyű 4 0.37 %
Buzita 4 0.37 %
Ájfalucska 4 0.37 %
Abaújharaszti 4 0.37 %
Zsarnó 4 0.37 %
Kalsa 4 0.37 %
Petőszinye 4 0.37 %
Szeszta 4 0.37 %
Nagyladna 4 0.37 %
Ósvacsákány 3 0.28 %
Felsőcsáj 3 0.28 %
Györgyi 3 0.28 %
Abaújrákos 3 0.28 %
Apátka 3 0.28 %
Jánok 3 0.28 %
Alsómislye 3 0.28 %
Abos 3 0.28 %
Alsóhutka 3 0.28 %
Benyék 3 0.28 %
Miglécnémeti 3 0.28 %
Újszállás 2 0.19 %
Alsókemence 2 0.19 %
Ósva 2 0.19 %
Szaláncújváros 2 0.19 %
Balogd 2 0.19 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.19 %
Bolyár 2 0.19 %
Somodi 2 0.19 %
Regeteruszka 2 0.19 %
Bátyok 2 0.19 %
Debrőd 2 0.19 %
Tornaújfalu 2 0.19 %
Kenyhec 2 0.19 %
Bölzse 2 0.19 %
Tornahorváti 1 0.09 %
Bódvavendégi 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Kecerlipóc 1 0.09 %
Alsócsáj 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Modrafalva 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 36.29 %
Buzita 84 5.77 %
Torna 66 4.54 %
Makranc 50 3.44 %
Szeszta 45 3.09 %
Csécs 39 2.68 %
Debrőd 38 2.61 %
Áj 31 2.13 %
Somodi 30 2.06 %
Tornaújfalu 30 2.06 %
Szádudvarnok - Méhész 28 1.92 %
Nagyida 27 1.86 %
Perény - Hím 26 1.79 %
Alsólánc 26 1.79 %
Zsarnó 26 1.79 %
Jánok 26 1.79 %
Reste 23 1.58 %
Péder 22 1.51 %
Jászó 22 1.51 %
Bódvavendégi 21 1.44 %
Rudnok 17 1.17 %
Komaróc 17 1.17 %
Mecenzéf 15 1.03 %
Jászómindszent 13 0.89 %
Hernádcsány 13 0.89 %
Abaújszina 12 0.82 %
Tornahorváti 11 0.76 %
Miglécnémeti 9 0.62 %
Pány 9 0.62 %
Kassamindszent 8 0.55 %
Aranyida 7 0.48 %
Stósz 6 0.41 %
Izdobabeszter 6 0.41 %
Jászóújfalu 6 0.41 %
Györke 6 0.41 %
Rás 6 0.41 %
Enyicke 5 0.34 %
Ránk 5 0.34 %
Lapispatak 4 0.27 %
Patacskő 4 0.27 %
Sároskőszeg 4 0.27 %
Kisida 4 0.27 %
Alsómislye 4 0.27 %
Hernádgecse 4 0.27 %
Koksóbaksa 3 0.21 %
Felsőmecenzéf 3 0.21 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.21 %
Hernádszokoly 3 0.21 %
Szalánchuta 3 0.21 %
Kenyhec 3 0.21 %
Abaújszakaly 3 0.21 %
Garbócbogdány 3 0.21 %
Semse 3 0.21 %
Alsótőkés 3 0.21 %
Szádelő 2 0.14 %
Tarcavajkóc 2 0.14 %
Hernádzsadány 2 0.14 %
Hilyó 2 0.14 %
Magyarbőd 2 0.14 %
Nagyszalánc 2 0.14 %
Kisszalánc 2 0.14 %
Kassabéla 2 0.14 %
Budamér 2 0.14 %
Hernádgönyű 2 0.14 %
Bolyár 2 0.14 %
Abaújnádasd 2 0.14 %
Petőszinye 2 0.14 %
Kalsa 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Kisladna 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Sárosófalu 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Alsókemence 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Rozgony 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Királynép 1 0.07 %
Bölzse 1 0.07 %
Nagyladna 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Kelecsenyborda 1 0.07 %
Kassaolcsvár 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 12.79 %
Hernádszentistván 216 10.75 %
Sároskőszeg 164 8.16 %
Hernádszokoly 138 6.87 %
Budamér 79 3.93 %
Rozgony 58 2.89 %
Kassabéla 40 1.99 %
Abos 40 1.99 %
Kassamindszent 39 1.94 %
Kisida 37 1.84 %
Terebő 34 1.69 %
Hernádcsány 30 1.49 %
Enyicke 28 1.39 %
Jászómindszent 28 1.39 %
Királynép 28 1.39 %
Szepsi 26 1.29 %
Tarcavajkóc 25 1.24 %
Koksóbaksa 23 1.14 %
Izdobabeszter 23 1.14 %
Lapispatak 19 0.95 %
Benyék 18 0.90 %
Hernádzsadány 18 0.90 %
Kisladna 18 0.90 %
Felsőmislye 17 0.85 %
Rás 17 0.85 %
Hernádgecse 17 0.85 %
Nagyszalánc 16 0.80 %
Kassaolcsvár 16 0.80 %
Lapispatakújtelep 15 0.75 %
Kenyhec 15 0.75 %
Alsómislye 15 0.75 %
Eszkáros 14 0.70 %
Baska 14 0.70 %
Regeteruszka 14 0.70 %
Alsótőkés 14 0.70 %
Perény - Hím 13 0.65 %
Bölzse 13 0.65 %
Abaújnádasd 13 0.65 %
Csécs 12 0.60 %
Hatkóc 12 0.60 %
Nagyladna 12 0.60 %
Lengyelfalva 12 0.60 %
Aranyida 12 0.60 %
Abaújszina 11 0.55 %
Semse 11 0.55 %
Felsőhutka 11 0.55 %
Mecenzéf 11 0.55 %
Garbócbogdány 10 0.50 %
Kalsa 10 0.50 %
Buzita 10 0.50 %
Jászóújfalu 10 0.50 %
Torna 10 0.50 %
Kecer 10 0.50 %
Magyarbőd 10 0.50 %
Felsőtőkés 10 0.50 %
Györke 10 0.50 %
Alsóhutka 9 0.45 %
Abaújszakaly 9 0.45 %
Hilyó 8 0.40 %
Idabukóc 8 0.40 %
Alsókemence 8 0.40 %
Tizsite 7 0.35 %
Jászó 7 0.35 %
Szalánchuta 7 0.35 %
Hernádgönyű 7 0.35 %
Stósz 7 0.35 %
Felsőmecenzéf 7 0.35 %
Abaújharaszti 6 0.30 %
Bolyár 6 0.30 %
Ósva 6 0.30 %
Bunyita 6 0.30 %
Györgyi 6 0.30 %
Bátyok 5 0.25 %
Szaláncújváros 5 0.25 %
Nagyida 5 0.25 %
Pány 5 0.25 %
Felsőcsáj 4 0.20 %
Ránkfüred 4 0.20 %
Ránk 3 0.15 %
Jánok 3 0.15 %
Szeszta 3 0.15 %
Újszállás 3 0.15 %
Ósvacsákány 3 0.15 %
Rudnok 3 0.15 %
Miglécnémeti 3 0.15 %
Balogd 3 0.15 %
Sárosófalu 3 0.15 %
Alsócsáj 3 0.15 %
Petőszinye 3 0.15 %
Áj 3 0.15 %
Füzérnádaska 3 0.15 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.15 %
Felsőkemence 3 0.15 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Kecerlipóc 2 0.10 %
Somodi 2 0.10 %
Abaújrákos 2 0.10 %
Apátka 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Makranc 2 0.10 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 36.36 %
Szepsi 178 16.51 %
Csécs 34 3.15 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.97 %
Áj 31 2.88 %
Makranc 29 2.69 %
Somodi 26 2.41 %
Tornaújfalu 25 2.32 %
Jánok 23 2.13 %
Perény - Hím 20 1.86 %
Zsarnó 20 1.86 %
Bódvavendégi 18 1.67 %
Mecenzéf 14 1.30 %
Szeszta 14 1.30 %
Tornahorváti 14 1.30 %
Jászó 12 1.11 %
Buzita 11 1.02 %
Debrőd 11 1.02 %
Kenyhec 11 1.02 %
Nagyida 10 0.93 %
Pány 10 0.93 %
Péder 8 0.74 %
Hernádcsány 6 0.56 %
Rozgony 6 0.56 %
Kisida 5 0.46 %
Hernádgecse 5 0.46 %
Reste 5 0.46 %
Ájfalucska 4 0.37 %
Szádelő 4 0.37 %
Alsólánc 4 0.37 %
Jászóújfalu 4 0.37 %
Lapispatakújtelep 4 0.37 %
Jászómindszent 4 0.37 %
Magyarbőd 3 0.28 %
Garbócbogdány 3 0.28 %
Izdobabeszter 3 0.28 %
Alsótőkés 3 0.28 %
Komaróc 3 0.28 %
Hernádszokoly 3 0.28 %
Nagyszalánc 3 0.28 %
Abos 3 0.28 %
Hernádzsadány 3 0.28 %
Enyicke 3 0.28 %
Abaújszina 3 0.28 %
Kassamindszent 3 0.28 %
Abaújnádasd 2 0.19 %
Hilyó 2 0.19 %
Eszkáros 2 0.19 %
Rudnok 2 0.19 %
Bolyár 2 0.19 %
Hernádgönyű 2 0.19 %
Budamér 2 0.19 %
Kassaolcsvár 2 0.19 %
Idabukóc 2 0.19 %
Szalánchuta 2 0.19 %
Kassabéla 2 0.19 %
Kecer 1 0.09 %
Tizsite 1 0.09 %
Alsóhutka 1 0.09 %
Semse 1 0.09 %
Alsómislye 1 0.09 %
Benyék 1 0.09 %
Koksóbaksa 1 0.09 %
Felsőmislye 1 0.09 %
Tarcavajkóc 1 0.09 %
Baska 1 0.09 %
Balogd 1 0.09 %
Györke 1 0.09 %
Hernádszentistván 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Sároskőszeg 1 0.09 %
Felsőtőkés 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Kalsa 1 0.09 %
Lapispatak 1 0.09 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 17.56 %
Torna 20 5.95 %
Csécs 12 3.57 %
Jászó 11 3.27 %
Tornaújfalu 10 2.98 %
Rozgony 10 2.98 %
Nagyida 10 2.98 %
Buzita 8 2.38 %
Somodi 8 2.38 %
Makranc 7 2.08 %
Zsarnó 6 1.79 %
Reste 6 1.79 %
Lapispatak 6 1.79 %
Idabukóc 6 1.79 %
Debrőd 5 1.49 %
Jánok 5 1.49 %
Perény - Hím 5 1.49 %
Abaújszina 5 1.49 %
Družstevná pri Hornáde 4 1.19 %
Kassamindszent 4 1.19 %
Alsólánc 4 1.19 %
Tornahorváti 4 1.19 %
Szeszta 4 1.19 %
Izdobabeszter 3 0.89 %
Petőszinye 3 0.89 %
Magyarbőd 3 0.89 %
Komaróc 3 0.89 %
Hernádszokoly 3 0.89 %
Jászóújfalu 3 0.89 %
Kisida 3 0.89 %
Györke 3 0.89 %
Ránk 3 0.89 %
Terebő 3 0.89 %
Enyicke 3 0.89 %
Nagyszalánc 2 0.60 %
Bódvavendégi 2 0.60 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.60 %
Hernádcsány 2 0.60 %
Budamér 2 0.60 %
Kalsa 2 0.60 %
Kecer 2 0.60 %
Kenyhec 2 0.60 %
Mecenzéf 2 0.60 %
Abos 2 0.60 %
Patacskő 2 0.60 %
Abaújszakaly 2 0.60 %
Kassaolcsvár 2 0.60 %
Felsőmislye 2 0.60 %
Alsókemence 2 0.60 %
Jászómindszent 1 0.30 %
Pány 1 0.30 %
Lapispatakújtelep 1 0.30 %
Rudnok 1 0.30 %
Regeteruszka 1 0.30 %
Alsótőkés 1 0.30 %
Benyék 1 0.30 %
Eszkáros 1 0.30 %
Sároskőszeg 1 0.30 %
Szaláncújváros 1 0.30 %
Királynép 1 0.30 %
Lengyelfalva 1 0.30 %
Stósz 1 0.30 %
Péder 1 0.30 %
Rás 1 0.30 %
Abaújnádasd 1 0.30 %
Hatkóc 1 0.30 %
Áj 1 0.30 %
Tarcavajkóc 1 0.30 %
Ájfalucska 1 0.30 %
Hernádgecse 1 0.30 %
Györgyi 1 0.30 %
Bolyár 1 0.30 %
Felsőcsáj 1 0.30 %
Felsőtőkés 1 0.30 %
Felsőmecenzéf 1 0.30 %
Kassabéla 1 0.30 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 20.49 %
Szepsi 82 12.54 %
Csécs 20 3.06 %
Tornaújfalu 18 2.75 %
Nagyida 17 2.60 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.29 %
Buzita 12 1.83 %
Áj 12 1.83 %
Szeszta 12 1.83 %
Somodi 11 1.68 %
Bódvavendégi 11 1.68 %
Zsarnó 10 1.53 %
Jászó 10 1.53 %
Makranc 10 1.53 %
Mecenzéf 9 1.38 %
Péder 9 1.38 %
Jászómindszent 8 1.22 %
Tornahorváti 8 1.22 %
Perény - Hím 7 1.07 %
Eszkáros 6 0.92 %
Hernádcsány 6 0.92 %
Abaújszina 6 0.92 %
Alsólánc 5 0.76 %
Kassamindszent 5 0.76 %
Reste 5 0.76 %
Jánok 4 0.61 %
Budamér 4 0.61 %
Baska 4 0.61 %
Kenyhec 4 0.61 %
Jászóújfalu 4 0.61 %
Hernádzsadány 4 0.61 %
Debrőd 4 0.61 %
Komaróc 4 0.61 %
Magyarbőd 4 0.61 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.61 %
Hernádszentistván 3 0.46 %
Kecer 3 0.46 %
Abaújnádasd 3 0.46 %
Alsótőkés 3 0.46 %
Enyicke 3 0.46 %
Hernádgönyű 3 0.46 %
Pány 3 0.46 %
Lapispatak 3 0.46 %
Semse 3 0.46 %
Györke 2 0.31 %
Abaújszakaly 2 0.31 %
Koksóbaksa 2 0.31 %
Kassabéla 2 0.31 %
Felsőmislye 2 0.31 %
Kassaolcsvár 2 0.31 %
Tizsite 2 0.31 %
Abaújrákos 2 0.31 %
Bolyár 2 0.31 %
Rozgony 2 0.31 %
Rudnok 2 0.31 %
Izdobabeszter 2 0.31 %
Miglécnémeti 2 0.31 %
Szádelő 2 0.31 %
Benyék 2 0.31 %
Nagyszalánc 2 0.31 %
Alsómislye 1 0.15 %
Hernádgecse 1 0.15 %
Bölzse 1 0.15 %
Ájfalucska 1 0.15 %
Felsőcsáj 1 0.15 %
Lapispatakújtelep 1 0.15 %
Újszállás 1 0.15 %
Abos 1 0.15 %
Stósz 1 0.15 %
Balogd 1 0.15 %
Hernádszokoly 1 0.15 %
Ránkfüred 1 0.15 %
Patacskő 1 0.15 %
Aranyida 1 0.15 %
Rás 1 0.15 %
Hilyó 1 0.15 %
Királynép 1 0.15 %
Ránk 1 0.15 %
Sároskőszeg 1 0.15 %
Kisida 1 0.15 %
Kisladna 1 0.15 %
Szaláncújváros 1 0.15 %
Idabukóc 1 0.15 %
Felsőtőkés 1 0.15 %
Abaújharaszti 1 0.15 %
Alsóhutka 1 0.15 %
Alsókemence 1 0.15 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 15.81 %
Torna 295 15.04 %
Jászó 262 13.36 %
Szádudvarnok - Méhész 126 6.43 %
Mecenzéf 91 4.64 %
Buzita 78 3.98 %
Szeszta 60 3.06 %
Zsarnó 56 2.86 %
Somodi 52 2.65 %
Tornaújfalu 50 2.55 %
Áj 47 2.40 %
Jászóújfalu 38 1.94 %
Debrőd 35 1.78 %
Bódvavendégi 33 1.68 %
Csécs 33 1.68 %
Alsólánc 29 1.48 %
Perény - Hím 28 1.43 %
Jánok 26 1.33 %
Szádelő 24 1.22 %
Abaújszina 23 1.17 %
Komaróc 22 1.12 %
Nagyida 20 1.02 %
Makranc 20 1.02 %
Reste 20 1.02 %
Péder 17 0.87 %
Felsőmecenzéf 14 0.71 %
Tornahorváti 11 0.56 %
Jászómindszent 8 0.41 %
Miglécnémeti 6 0.31 %
Királynép 6 0.31 %
Kenyhec 5 0.25 %
Hernádzsadány 5 0.25 %
Hernádcsány 5 0.25 %
Magyarbőd 4 0.20 %
Abaújszakaly 4 0.20 %
Enyicke 4 0.20 %
Kisida 3 0.15 %
Nagyszalánc 3 0.15 %
Kassamindszent 3 0.15 %
Lapispatakújtelep 2 0.10 %
Ájfalucska 2 0.10 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Rudnok 2 0.10 %
Sároskőszeg 2 0.10 %
Pány 2 0.10 %
Hernádszokoly 2 0.10 %
Lapispatak 2 0.10 %
Abaújnádasd 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Tizsite 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Felsőmislye 2 0.10 %
Bolyár 2 0.10 %
Györke 2 0.10 %
Ránk 1 0.05 %
Kecer 1 0.05 %
Rozgony 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Regeteruszka 1 0.05 %
Izdobabeszter 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsókemence 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Hernádszentistván 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kassabéla 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Felsőtőkés 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Hernádgönyű 1 0.05 %
Benyék 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 24.81 %
Makranc 115 8.78 %
Csécs 73 5.57 %
Torna 68 5.19 %
Buzita 39 2.98 %
Perény - Hím 36 2.75 %
Tornaújfalu 35 2.67 %
Jánok 30 2.29 %
Pány 26 1.98 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.91 %
Nagyida 23 1.76 %
Mecenzéf 23 1.76 %
Zsarnó 22 1.68 %
Áj 22 1.68 %
Szeszta 20 1.53 %
Györke 19 1.45 %
Komaróc 19 1.45 %
Péder 18 1.37 %
Somodi 17 1.30 %
Jászó 16 1.22 %
Reste 16 1.22 %
Debrőd 15 1.15 %
Kisida 14 1.07 %
Jászómindszent 14 1.07 %
Kenyhec 12 0.92 %
Alsólánc 12 0.92 %
Bódvavendégi 10 0.76 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.69 %
Sároskőszeg 9 0.69 %
Hernádcsány 9 0.69 %
Budamér 8 0.61 %
Rozgony 8 0.61 %
Kassamindszent 8 0.61 %
Hernádszentistván 7 0.53 %
Hernádszokoly 6 0.46 %
Izdobabeszter 6 0.46 %
Semse 6 0.46 %
Tornahorváti 6 0.46 %
Abaújszina 6 0.46 %
Idabukóc 6 0.46 %
Abos 6 0.46 %
Hilyó 6 0.46 %
Jászóújfalu 5 0.38 %
Tarcavajkóc 4 0.31 %
Koksóbaksa 4 0.31 %
Miglécnémeti 4 0.31 %
Bolyár 4 0.31 %
Nagyszalánc 4 0.31 %
Szádelő 4 0.31 %
Abaújnádasd 4 0.31 %
Kassabéla 4 0.31 %
Rás 4 0.31 %
Benyék 4 0.31 %
Hernádgecse 4 0.31 %
Rudnok 4 0.31 %
Stósz 3 0.23 %
Lapispatakújtelep 3 0.23 %
Kassaolcsvár 3 0.23 %
Enyicke 3 0.23 %
Bölzse 3 0.23 %
Felsőhutka 3 0.23 %
Hernádgönyű 3 0.23 %
Nagyladna 3 0.23 %
Alsótőkés 3 0.23 %
Balogd 2 0.15 %
Királynép 2 0.15 %
Kecer 2 0.15 %
Felsőmislye 2 0.15 %
Hatkóc 2 0.15 %
Patacskő 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Felsőcsáj 2 0.15 %
Lengyelfalva 2 0.15 %
Alsókemence 2 0.15 %
Regeteruszka 2 0.15 %
Szaláncújváros 2 0.15 %
Alsócsáj 2 0.15 %
Ránk 2 0.15 %
Modrafalva 2 0.15 %
Bátyok 2 0.15 %
Abaújrákos 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Hernádzsadány 1 0.08 %
Apátka 1 0.08 %
Baska 1 0.08 %
Magyarbőd 1 0.08 %
Kisszalánc 1 0.08 %
Felsőmecenzéf 1 0.08 %
Bunyita 1 0.08 %
Ósvacsákány 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Abaújszakaly 1 0.08 %
Kisladna 1 0.08 %
Petőszinye 1 0.08 %
Terebő 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Kalsa 1 0.08 %
Lapispatak 1 0.08 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 6.82 %
Rozgony 83 3.70 %
Izdobabeszter 61 2.72 %
Kisida 61 2.72 %
Kassamindszent 53 2.36 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.32 %
Györgyi 51 2.27 %
Hernádcsány 50 2.23 %
Jászómindszent 46 2.05 %
Györke 45 2.01 %
Alsókemence 44 1.96 %
Szepsi 42 1.87 %
Sároskőszeg 42 1.87 %
Kassaolcsvár 41 1.83 %
Regeteruszka 40 1.78 %
Garbócbogdány 39 1.74 %
Budamér 37 1.65 %
Petőszinye 37 1.65 %
Bolyár 36 1.60 %
Mecenzéf 36 1.60 %
Kelecsenyborda 36 1.60 %
Nagyszalánc 33 1.47 %
Benyék 31 1.38 %
Felsőmislye 29 1.29 %
Koksóbaksa 28 1.25 %
Tarcavajkóc 28 1.25 %
Csécs 28 1.25 %
Idabukóc 27 1.20 %
Ránkfüred 27 1.20 %
Lapispatak 27 1.20 %
Kecer 25 1.11 %
Alsótőkés 25 1.11 %
Királynép 25 1.11 %
Felsőcsáj 24 1.07 %
Lengyelfalva 24 1.07 %
Hernádzsadány 24 1.07 %
Rás 23 1.02 %
Hernádszentistván 23 1.02 %
Bátyok 23 1.02 %
Felsőkemence 22 0.98 %
Alsómislye 22 0.98 %
Kassabéla 21 0.94 %
Kalsa 20 0.89 %
Hernádszokoly 20 0.89 %
Füzérnádaska 18 0.80 %
Hernádgecse 18 0.80 %
Baska 18 0.80 %
Semse 17 0.76 %
Ránk 16 0.71 %
Tizsite 16 0.71 %
Torna 15 0.67 %
Abaújszakaly 15 0.67 %
Enyicke 15 0.67 %
Ósvacsákány 15 0.67 %
Aranyida 15 0.67 %
Hilyó 14 0.62 %
Alsóhutka 14 0.62 %
Abaújnádasd 14 0.62 %
Kenyhec 14 0.62 %
Jászó 14 0.62 %
Ósva 14 0.62 %
Abaújszina 13 0.58 %
Jászóújfalu 13 0.58 %
Abaújrákos 13 0.58 %
Abaújharaszti 12 0.53 %
Pány 12 0.53 %
Stósz 12 0.53 %
Szaláncújváros 12 0.53 %
Szeszta 11 0.49 %
Lapispatakújtelep 11 0.49 %
Somodi 11 0.49 %
Abos 11 0.49 %
Kecerlipóc 10 0.45 %
Felsőhutka 10 0.45 %
Terebő 10 0.45 %
Eszkáros 10 0.45 %
Sárosófalu 10 0.45 %
Balogd 9 0.40 %
Hernádgönyű 9 0.40 %
Bölzse 9 0.40 %
Alsócsáj 8 0.36 %
Szalánchuta 8 0.36 %
Perény - Hím 7 0.31 %
Nagyida 7 0.31 %
Makranc 6 0.27 %
Rudnok 6 0.27 %
Felsőtőkés 6 0.27 %
Nagyladna 5 0.22 %
Péder 5 0.22 %
Áj 5 0.22 %
Komaróc 5 0.22 %
Buzita 5 0.22 %
Újszállás 5 0.22 %
Modrafalva 4 0.18 %
Jánok 4 0.18 %
Bódvavendégi 4 0.18 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.18 %
Zsarnó 4 0.18 %
Hatkóc 4 0.18 %
Bunyita 3 0.13 %
Apátka 3 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.09 %
Debrőd 2 0.09 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Ájfalucska 1 0.04 %
Tornaújfalu 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Reste 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Felsőmecenzéf 1 0.04 %
Kisladna 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 33.50 %
Somodi 42 7.18 %
Kecer 28 4.79 %
Mecenzéf 22 3.76 %
Jászómindszent 16 2.74 %
Nagyida 14 2.39 %
Magyarbőd 13 2.22 %
Jászóújfalu 13 2.22 %
Torna 12 2.05 %
Csécs 10 1.71 %
Hernádcsány 8 1.37 %
Buzita 8 1.37 %
Szepsi 8 1.37 %
Kisida 8 1.37 %
Stósz 7 1.20 %
Patacskő 6 1.03 %
Abaújszina 6 1.03 %
Koksóbaksa 4 0.68 %
Felsőmecenzéf 4 0.68 %
Györke 4 0.68 %
Kassamindszent 4 0.68 %
Abaújszakaly 4 0.68 %
Kenyhec 4 0.68 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.68 %
Abaújnádasd 4 0.68 %
Hilyó 3 0.51 %
Rozgony 3 0.51 %
Rudnok 3 0.51 %
Regeteruszka 3 0.51 %
Budamér 3 0.51 %
Terebő 3 0.51 %
Szeszta 3 0.51 %
Tarcavajkóc 3 0.51 %
Hernádszokoly 2 0.34 %
Kassaolcsvár 2 0.34 %
Királynép 2 0.34 %
Hernádgecse 2 0.34 %
Lengyelfalva 2 0.34 %
Györgyi 2 0.34 %
Alsómislye 2 0.34 %
Bölzse 2 0.34 %
Kassabéla 2 0.34 %
Ósvacsákány 2 0.34 %
Lapispatakújtelep 2 0.34 %
Kelecsenyborda 2 0.34 %
Garbócbogdány 2 0.34 %
Izdobabeszter 2 0.34 %
Pány 2 0.34 %
Hatkóc 2 0.34 %
Perény - Hím 2 0.34 %
Lapispatak 2 0.34 %
Bolyár 2 0.34 %
Hernádzsadány 2 0.34 %
Ránk 2 0.34 %
Alsótőkés 2 0.34 %
Idabukóc 1 0.17 %
Makranc 1 0.17 %
Felsőtőkés 1 0.17 %
Alsóhutka 1 0.17 %
Alsókemence 1 0.17 %
Nagyladna 1 0.17 %
Alsócsáj 1 0.17 %
Füzérnádaska 1 0.17 %
Abaújharaszti 1 0.17 %
Kecerlipóc 1 0.17 %
Benyék 1 0.17 %
Hernádgönyű 1 0.17 %
Abos 1 0.17 %
Ájfalucska 1 0.17 %
Semse 1 0.17 %
Áj 1 0.17 %
Enyicke 1 0.17 %
Ránkfüred 1 0.17 %
Baska 1 0.17 %
Hernádszentistván 1 0.17 %
Aranyida 1 0.17 %
Sároskőszeg 1 0.17 %
Rás 1 0.17 %
Petőszinye 1 0.17 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.33 %
Rozgony 63 4.02 %
Hernádcsány 61 3.89 %
Jászómindszent 59 3.76 %
Kassamindszent 46 2.93 %
Mecenzéf 42 2.68 %
Izdobabeszter 37 2.36 %
Magyarbőd 35 2.23 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.23 %
Kisida 33 2.10 %
Nagyida 31 1.98 %
Györke 27 1.72 %
Enyicke 27 1.72 %
Hernádgecse 26 1.66 %
Jászó 26 1.66 %
Hernádzsadány 25 1.59 %
Kassaolcsvár 23 1.47 %
Csécs 23 1.47 %
Sároskőszeg 22 1.40 %
Hernádszentistván 22 1.40 %
Koksóbaksa 22 1.40 %
Lapispatak 21 1.34 %
Tarcavajkóc 21 1.34 %
Budamér 20 1.27 %
Nagyszalánc 20 1.27 %
Regeteruszka 19 1.21 %
Somodi 19 1.21 %
Királynép 19 1.21 %
Felsőmislye 19 1.21 %
Makranc 19 1.21 %
Felsőmecenzéf 19 1.21 %
Hernádszokoly 17 1.08 %
Alsómislye 17 1.08 %
Lengyelfalva 17 1.08 %
Baska 16 1.02 %
Semse 16 1.02 %
Abaújnádasd 15 0.96 %
Kecer 14 0.89 %
Stósz 14 0.89 %
Garbócbogdány 14 0.89 %
Idabukóc 14 0.89 %
Abaújszakaly 14 0.89 %
Torna 13 0.83 %
Kassabéla 13 0.83 %
Tizsite 12 0.76 %
Györgyi 12 0.76 %
Bölzse 12 0.76 %
Eszkáros 12 0.76 %
Kisladna 12 0.76 %
Pány 12 0.76 %
Füzérnádaska 11 0.70 %
Alsóhutka 11 0.70 %
Kenyhec 11 0.70 %
Perény - Hím 11 0.70 %
Petőszinye 10 0.64 %
Alsókemence 10 0.64 %
Benyék 10 0.64 %
Abaújszina 10 0.64 %
Szeszta 9 0.57 %
Hilyó 9 0.57 %
Jászóújfalu 9 0.57 %
Lapispatakújtelep 9 0.57 %
Felsőhutka 9 0.57 %
Hernádgönyű 9 0.57 %
Ósva 9 0.57 %
Bolyár 8 0.51 %
Alsótőkés 8 0.51 %
Aranyida 8 0.51 %
Zsarnó 8 0.51 %
Alsócsáj 7 0.45 %
Rudnok 7 0.45 %
Kelecsenyborda 7 0.45 %
Bátyok 7 0.45 %
Szalánchuta 7 0.45 %
Abos 7 0.45 %
Jánok 6 0.38 %
Kalsa 6 0.38 %
Balogd 6 0.38 %
Nagyladna 6 0.38 %
Rás 6 0.38 %
Bódvavendégi 6 0.38 %
Ósvacsákány 6 0.38 %
Kecerlipóc 6 0.38 %
Abaújharaszti 6 0.38 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.32 %
Terebő 5 0.32 %
Buzita 4 0.25 %
Felsőtőkés 4 0.25 %
Ránk 4 0.25 %
Komaróc 4 0.25 %
Felsőkemence 4 0.25 %
Patacskő 3 0.19 %
Bunyita 3 0.19 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Tornaújfalu 2 0.13 %
Szádelő 2 0.13 %
Bocsárd 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Ránkfüred 2 0.13 %
Áj 2 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.13 %
Reste 2 0.13 %
Debrőd 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Apátka 1 0.06 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 10.05 %
Lapispatak 242 6.95 %
Budamér 158 4.54 %
Mecenzéf 114 3.27 %
Hernádcsány 106 3.04 %
Lapispatakújtelep 98 2.81 %
Koksóbaksa 86 2.47 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.30 %
Nagyszalánc 77 2.21 %
Királynép 76 2.18 %
Abaújnádasd 76 2.18 %
Kecer 74 2.13 %
Stósz 74 2.13 %
Kisida 74 2.13 %
Rozgony 69 1.98 %
Kalsa 68 1.95 %
Szepsi 58 1.67 %
Izdobabeszter 55 1.58 %
Jászóújfalu 53 1.52 %
Lengyelfalva 50 1.44 %
Szaláncújváros 48 1.38 %
Hernádgecse 47 1.35 %
Jászómindszent 46 1.32 %
Sároskőszeg 46 1.32 %
Hernádszentistván 46 1.32 %
Magyarbőd 44 1.26 %
Regeteruszka 42 1.21 %
Enyicke 40 1.15 %
Benyék 36 1.03 %
Tizsite 35 1.01 %
Abaújszina 34 0.98 %
Bolyár 32 0.92 %
Alsókemence 31 0.89 %
Tarcavajkóc 31 0.89 %
Kelecsenyborda 30 0.86 %
Alsóhutka 29 0.83 %
Hernádgönyű 29 0.83 %
Kassamindszent 28 0.80 %
Sárosófalu 26 0.75 %
Petőszinye 26 0.75 %
Hernádszokoly 26 0.75 %
Újszállás 25 0.72 %
Semse 25 0.72 %
Györke 24 0.69 %
Kassaolcsvár 21 0.60 %
Abaújharaszti 21 0.60 %
Felsőkemence 21 0.60 %
Balogd 21 0.60 %
Garbócbogdány 20 0.57 %
Ósvacsákány 20 0.57 %
Ósva 20 0.57 %
Felsőmecenzéf 20 0.57 %
Abaújrákos 18 0.52 %
Rudnok 18 0.52 %
Hernádzsadány 18 0.52 %
Kassabéla 17 0.49 %
Szalánchuta 17 0.49 %
Györgyi 17 0.49 %
Alsótőkés 16 0.46 %
Felsőmislye 16 0.46 %
Csécs 15 0.43 %
Bunyita 14 0.40 %
Modrafalva 14 0.40 %
Bölzse 14 0.40 %
Torna 14 0.40 %
Alsómislye 14 0.40 %
Eszkáros 13 0.37 %
Baska 13 0.37 %
Bátyok 13 0.37 %
Abos 13 0.37 %
Kecerlipóc 12 0.34 %
Perény - Hím 12 0.34 %
Nagyida 12 0.34 %
Makranc 12 0.34 %
Alsócsáj 12 0.34 %
Felsőcsáj 11 0.32 %
Füzérnádaska 11 0.32 %
Pány 11 0.32 %
Rás 11 0.32 %
Hatkóc 11 0.32 %
Patacskő 11 0.32 %
Kenyhec 10 0.29 %
Aranyida 10 0.29 %
Hilyó 10 0.29 %
Kisszalánc 9 0.26 %
Idabukóc 9 0.26 %
Ránkfüred 9 0.26 %
Ránk 9 0.26 %
Terebő 9 0.26 %
Felsőhutka 7 0.20 %
Felsőtőkés 7 0.20 %
Zsarnó 7 0.20 %
Somodi 5 0.14 %
Reste 3 0.09 %
Jánok 3 0.09 %
Ájfalucska 3 0.09 %
Nagyladna 3 0.09 %
Buzita 3 0.09 %
Bocsárd 2 0.06 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.06 %
Péder 2 0.06 %
Bódvavendégi 2 0.06 %
Komaróc 2 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 27.28 %
Jászómindszent 94 8.49 %
Szepsi 75 6.78 %
Stósz 68 6.14 %
Felsőmecenzéf 59 5.33 %
Jászó 40 3.61 %
Kisida 40 3.61 %
Hernádcsány 21 1.90 %
Rozgony 19 1.72 %
Makranc 18 1.63 %
Kassamindszent 17 1.54 %
Torna 16 1.45 %
Lengyelfalva 15 1.36 %
Rudnok 15 1.36 %
Hatkóc 15 1.36 %
Hernádszokoly 14 1.26 %
Királynép 11 0.99 %
Aranyida 11 0.99 %
Koksóbaksa 11 0.99 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.99 %
Jászóújfalu 10 0.90 %
Perény - Hím 9 0.81 %
Pány 9 0.81 %
Idabukóc 9 0.81 %
Garbócbogdány 8 0.72 %
Semse 8 0.72 %
Hernádszentistván 8 0.72 %
Nagyszalánc 8 0.72 %
Magyarbőd 8 0.72 %
Kassaolcsvár 8 0.72 %
Jánok 8 0.72 %
Izdobabeszter 7 0.63 %
Csécs 7 0.63 %
Felsőtőkés 7 0.63 %
Abaújszina 6 0.54 %
Kenyhec 6 0.54 %
Nagyida 6 0.54 %
Györke 6 0.54 %
Abaújszakaly 6 0.54 %
Benyék 6 0.54 %
Sároskőszeg 6 0.54 %
Felsőhutka 6 0.54 %
Abaújnádasd 5 0.45 %
Tarcavajkóc 5 0.45 %
Abos 5 0.45 %
Györgyi 5 0.45 %
Felsőmislye 5 0.45 %
Alsótőkés 5 0.45 %
Budamér 4 0.36 %
Rás 4 0.36 %
Kecerlipóc 4 0.36 %
Kecer 4 0.36 %
Kassabéla 4 0.36 %
Miglécnémeti 4 0.36 %
Buzita 4 0.36 %
Apátka 4 0.36 %
Zsarnó 3 0.27 %
Hernádzsadány 3 0.27 %
Bolyár 3 0.27 %
Enyicke 3 0.27 %
Hernádgönyű 3 0.27 %
Lapispatak 3 0.27 %
Lapispatakújtelep 3 0.27 %
Alsócsáj 3 0.27 %
Szaláncújváros 3 0.27 %
Baska 3 0.27 %
Alsóhutka 3 0.27 %
Somodi 3 0.27 %
Szeszta 3 0.27 %
Hilyó 2 0.18 %
Sárosófalu 2 0.18 %
Ájfalucska 2 0.18 %
Tornaújfalu 2 0.18 %
Alsómislye 2 0.18 %
Tornahorváti 2 0.18 %
Nagyladna 2 0.18 %
Petőszinye 2 0.18 %
Kisladna 2 0.18 %
Szalánchuta 2 0.18 %
Patacskő 2 0.18 %
Újszállás 2 0.18 %
Tizsite 2 0.18 %
Abaújharaszti 2 0.18 %
Kalsa 1 0.09 %
Regeteruszka 1 0.09 %
Abaújrákos 1 0.09 %
Péder 1 0.09 %
Ósva 1 0.09 %
Alsólánc 1 0.09 %
Bölzse 1 0.09 %
Komaróc 1 0.09 %
Bocsárd 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Felsőcsáj 1 0.09 %
Hernádgecse 1 0.09 %
Bátyok 1 0.09 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.09 %
Debrőd 1 0.09 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 19.78 %
Makranc 152 8.67 %
Buzita 107 6.10 %
Torna 92 5.25 %
Ránk 82 4.68 %
Csécs 79 4.50 %
Nagyida 72 4.10 %