SK
RA
.....

Gömörliget

Község

címer zászló
415 98% magyar 1910
111 37% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Gömörliget
Hivatalos szlovák megnevezés:
Gemerský Sad
1918 előtti vármegye, járás:
Gömör-Kishont vármegye
Nagyrőcei járás
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Rozsonyói járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Gömör-Tornai-karszt, Jolsvai-karszt
Más földrajzi nevek:
Csentova, Gömörnánás, Kemenice-kút, Mikolcsány, Sedletina, Siroka, Somkútpuszta, Stremino
Koordináták:
48.58543015, 20.31439781
Terület:
12,18 km2
Rang:
község
Népesség:
308
Tszf. magasság:
253 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04913
Település kód:
525685
Szervezeti azonosító:
328243
Adóazonosító:
2020724662

A község a Murány-patak völgyében, a Jolsvai-karszt délnyugati lábánál fekszik, Tornaljától 22 km-re északra, Jolsvától 9 km-re, Nagyrőcétől 21 km-re délkeletre, Pelsőctől 14 km-re északnyugatra. A községet alkotó települések Mikolcsány és a tőle 1 km-re délkeletre fekvő Gömörnánás. Gömörliget zsákfalu, egyetlen Gicéről ide vezető (Mikolcsányig 3 km, Gömörnánásig 4 km) úton közelíthető meg. Egyike az ún. "agyagövezet" községeinek. Határának mintegy felét erdő borítja. Délről és nyugatról Gice, nyugatról Jolsvatapolca (Miglészpataka katasztere), északról Hámosfalva, keletről pedig Csetnek és Özörény határolja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagyrőcei járáshoz tartozó község. 1964-ben alakult Mikolcsány és Gömörnánás egyesítésével. Elődközségei kisközségként Gömör-Kishont vármegye Nagyrőcei járásához (1900-ban még Tornaljai járásához) tartoztak. Csehszlovákiához csatolásuk után 1960-ig a Nagyrőcei járáshoz, majd a Rozsnyói járáshoz tartoztak. Mindkét községet 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Rozsnyói járás), ebben az időszakban határközségek voltak (északi - Hámosfalvával közös - határuk államhatárt alkotott Magyarország és Szlovákia között). Az egyesített község 1964-1996 között a Rozsnyói járáshoz tartozott, 1996-ban a Nagyrőcei járáshoz csatolták. A község két kataszteri területre oszlik (Mikolcsány - 5,72 km², Gömörnánás - 6,46 km²), területük az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

Gömörliget a magyar-szlovák nyelvhatáron fekszik. Mikolcsány és Gömörnánás (Nasztraj) a 18. század végéig szlovák, majd vegyes lakosságú falvak voltak, melyeknek lakossága a 19. század végére teljesen magyarrá vált. 1910-ben a két községnek összesen 424, 1921-ben 435, 1938-ban pedig 408, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosuk volt, a (cseh)szlovákok aránya 1930-ban Mikolcsányban 15,3 %, Gömörnánáson 11 % volt. 1961-1991 között a község népességszáma stabil maradt, 1991-2011 között azonban már 19 %-os csökkenés (353 főről 286-ra) figyelhető meg, ezzel párhuzamosan az asszimiláció és az elöregedés révén a magyar nemzetiségűek aránya 61,5 %-ról 47,2 %-ra csökkent (a magyar anyanyelvűek aránya 55,6 %), a szlovákoké pedig 33,1 %-ról 46,2 %-ra nőtt. A lakosság mintegy egynegyedét (25,3 %) alkotó romák többsége a községben szlovák anyanyelvƒű és nemzetiségű. 1921-ben Mikolcsány (53,6 %) és Gömörnánás (70,6 %) egyaránt református többségű volt, az evangélikusok aránya Mikolcsányban 43 %, Gömörnánáson 19,3 % volt. 2011-ben Gömörligeten a lakosság 44,8 %-a volt református, 14,3 %-a római katolikus és 11,6 %-a evangélikus vallású. 2011-ben az összlakosság 42,3 %-a élt Mikolcsány (121 fő), 57,7 %-a pedig Gömörnánás (165 fő) településrészen.

Történelem

Mikolcsány a 13. században keletkezett, 1337-ben "Mykoucha" alakban említik először. Neve a Mikó magyar személynév továbbképzéséből (Mikócsa) eredeztethető. 1340-ben "Mykocha", 1351-ben "Mykochan" a neve. A Záchok után több nemesi család birtoka volt. 1427-ben Székely Lászlónak 22 portája volt a településen. 1582-ben lakói elmenekültek e török elől, de később újratelepült. A nyelvhatáron fekvő település középkori és kora újkori lakói egyaránt többségükben szlávok voltak, de a magyar nyelvet is ismerték is használták. Lakosai a 16. században evangélikus hitre tértek. 1709-1710-ben a pestis 150 áldozatot szedett a községben, a 18. század elejére lakossága teljesen kicserélődött. A 18. század végétől vegyes szlovák-magyar faluként szerepel, a 19. század végére lakossága teljesen magyarrá vált (ezt a dél felé irányuló oktatási, egyházi – a falu lakói Gicére jártak templomba – és kereskedelmi kapcsolatok is elősegítették). 1828-ban 44 házában 340 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal és fazekassággal foglalkoztak. Gömörnánás a Zách család birtokán keletkezett a 13. században, első írásos említése 1258-ból "Zahy" alakban történik. 1337-ben "Noztre", 1427-ben "Naztrad", 1486-ban "Nostray", 1563-ban "Nowaczan" alakban említik. A középkorban lakossága szláv volt, 16. század második felétől vegyes magyar-szláv lakosságú település. 1427-ben 16 porta után adózott. A 15. században a Giczey család birtoka volt, így a falu birtokosát követve lakói a 16. század végén református hitre tértek. A 16. századtól több nemesi család birtoka volt. 1828-ban 50 házában 334 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. A 19. században fazekasságáról volt híres. Lakossága a 19. század végére teljesen magyarrá vált, a nemzetiségváltást elősegítette a magyar nyelvű istentisztelet és az oktatás. 1907-ig Nasztraj néven szerepelt, ekkor kapta hivatalosan a Gömörnánás nevet. Gömörnánás kataszterében található Somkútpuszta, melynek neve egy középkori település, Somkút nevét őrzi. A 12. században a Zách-nemzetség birtokain jött létre, később a Bebekek vlach pásztorokat telepítettek ide. Középkori lakossága szláv volt. A 16. század második felében, a török betöréskor pusztult el, 1567-ben már lakatlan helyként említik. 1920-ig mindkét község Gömör-Kishont vármegye Nagyrőcei (1900-ban még Tornaljai) járásához tartozott. 1938-45-ben között az újonnan meghúzott magyar-szlovák határ a két falu északi határánál húzódott. Gömörnánást és Mikolcsányt 1964-ben egyesítették "Gemerský Sad" (Gömörliget) néven. Az 1960-as évektől kezdődően a községben szlovák anyanyelvű romák telepedtek le.

Mai jelentősége

Gömörnánás református temploma 1789-ben épült, tornyát a 20. század elején építették hozzá.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

MIKOLCSÁNY. Tót falu Gömör Várm. földes Ura Czékus Uraság, lakosai többfélék, fekszik Süvetének szomszédságában, mellynek filiája, földgye búzát is jól terem, piatzozása közel, legelője elég, fája mind a’ két féle van, tserép edényeket is készítenek, és azzal kereskednek. NASZTRAJ. Novacani. Tót falu Gömör Várm. földes Urai Czékus, és több Uraságok, lakosai külömbfélék, fekszik Süvetének szomszédságában, és annak filiája, földgye termékeny, piatzozása közel, fája mind a’ két féle van, malma közel, legelője szoross.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Mikocsán, magyar-tót falu, Gömör és Kis-Honth egyesült vármegyékben, Pelsőcz és Jolsva közt: 11 kath., 221 evang., 130 ref. lak., kik sok cserépedényt égetnek. Evang. szentegyház. F. u. h. Coburg s m. Ut. postája Rosnyó. Nasztraj, magyar-tót falu, Gömör és Kis-Honth egyesült vmegyékben, 216 kath., 68 evang., 43 ref. lak. Cserépedény égetés. Jó határ. F. u. többen.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Mikolcsány, murányvölgyi magyar kisközség, 45 házzal és 214, nagyobbára ág. ev. h. vallású lakossal. 1351-ben e község nevét Mykochan, 1427-ben pedig Mykolchy alakban találjuk feljegyezve. Ez időben a Székely család volt a földesura, 1486-babn a Giczey cs. ezután pedig az Orosz család. Birtoka fölött később a Diószeghy, Hámos, Fáy és a Czékus családok osztoztak. Ág. h. ev. temploma 1825-ben épült. A község postája, távírója és vasúti állomása Licze-Gicze. Nasztraj, murányvölgyi magyar kisközség, 55 házzal és 225 ev. ref. vallású lakossal. Már 1351-ben Nostre néven szerepel. 1427-ben Naztrad alakban van említve, a XVI. század elején ellenben, a mikor a Giczey család a földesura, Nosztraj a neve. Később az Orosz család, azután a Diószeghy, Hámos, Fáy és a Czékus családok az urai. Református temploma 1760-ban épült. Postája, távírója és vasúti állomása Licze-Gicze.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Mikolcsány. Ennek a muránymenti községnek a neve egy 1351-ből származó feljegyzésben is előfordul, mely Mykochan-nak írja. Az 1427-es okiratokban Mykolchy néven fordul elő. Ezek a Székely-családot ismerik el a mikolcsányi földbirtokban. Utána következtek 1486-ban a Giczey-család, majd az Orosz-család. Idők folyamán a Diószeghy-, Hámos-, Fay- és Czékus-családok váltották le egymást a föld birtokában. 1825-ben épült a helybeli ág. ev. templom. A község területe 994 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 193. Gömörnánás. A községhez tartozó külterületi lakott hely: Somkútpuszla. A község területe 1123 kat. hold, élekszáma a visszacsatoláskor 215.

Névelőfordulások
1964
Gemerský Sad
1994
Gömörliget

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Gömörliget (Gemerský Sad) 50
Telefon: 0584882423
Fax: 0584882425

Honlap:
Polgármester:
Pataki Vojtech (Független)

Képviselő-testület:
Lipták Arpád (Független)
Tomšíková Jana (Független)
Remperová Zuzana (Független)
Stachurová Edita (Független)
Vrbjarová Beáta (Független)
Független 100% Független 5 képviselö 5 képviselö
Gömörligeti Községi Hivatal

Gömörliget 50

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 382 99%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 386
magyarok 415 98%
szlovákok 9 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 424
magyarok 373 86%
szlovákok 59 14%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 3 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 435
magyarok 217 61%
szlovákok 117 33%
romák 18 5%
csehek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 353
magyarok 172 54%
szlovákok 120 38%
romák 24 8%
csehek 4 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 320
magyarok 135 47%
szlovákok 132 46%
romák 1 0%
csehek 2 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 16 6%
összlétszám 286
magyarok 111 37%
szlovákok 158 53%
romák 14 5%
csehek 4 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 12 4%
összlétszám 299
összlétszám 183
magyarok 182 99%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 1 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 203
magyarok 200 99%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 3 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 195
magyarok 186 95%
szlovákok 9 5%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 229
magyarok 229 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 228
magyarok 181 79%
szlovákok 44 19%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 3 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 207
magyarok 192 93%
szlovákok 15 7%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 244
Választási részvétel: 55.74 %
Kiadott boríték: 136
Bedobott boríték: 136

Polgármester

Érvényes szavazólap: 131
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pataki Vojtech 131 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Lipták Arpád 114 Független
Tomšíková Jana 111 Független
Remperová Zuzana 104 Független
Stachurová Edita 102 Független
Vrbjarová Beáta 97 Független

Képviselők

2014
Független 100.00% Független 5 képviselö 5 képviselö
2018
Független 100.00% Független 5 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 241
Választási részvétel: 32.37 %
Kiadott boríték: 78
Bedobott boríték: 78
Választásra jogosult: 241
Választási részvétel: 33.20 %
Kiadott boríték: 80
Bedobott boríték: 80
Választásra jogosult: 249
Választási részvétel: 40,56 %
Kiadott boríték: 101
Bedobott boríték: 101

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 69
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 92
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 26 37.68 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 21 30.43 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 7 10.14 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Jaroslav Sekerka 3 4.35 % KSS
Karol Konárik 3 4.35 % SNS
Ondrej Binder 3 4.35 % Független
Ladislav Fízik 2 2.90 % ASV
Pavel Chovanec 2 2.90 % ÚSVIT
Andrea Jenčíková 2 2.90 % NP
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Vladimír Maňka 33 42.31% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Marian Kotleba 40 43.48 % ĽSNS
Ján Lunter 29 31.52 % Független
Igor Kašper 7 7.61 % Független
Martin Juhaniak 5 5.43 % Független
Ivan Saktor 3 3.26 % Független
Milan Urbáni 2 2.17 % SMS
Martin Klus 1 1.09 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1 1.09 % Független
Miroslav Gálik 1 1.09 % NAS
Vojtech Kökény 1 1.09 % SRK
Michal Kantor 1 1.09 % SZS
Viliam Baňák 1 1.09 % JĽSS
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 75
Érvényes szavazólap: 94
Érvényes szavazólap: 9620
# Név Szavazat Százalék Párt
Anna Szögedi 47 62.67% SMK-MKP
Ján Šeševička 34 45.33% Független
Július Laššan 25 33.33% KDH, SMER - SD
Eva Cireňová 17 22.67% SMER - SD, KDH
Július Buchta 11 14.67% SNS
Ladislav Nagy 6 8.00% MOST - HÍD
Ján Germánus 5 6.67% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Katarína Danišová 5 6.67% KDH, SMER - SD
Eva Hicárová 4 5.33% Független
Andrea Jenčíková 3 4.00% NP
Zuzana Nemogová 2 2.67% ĽS Naše Slovensko
Marek Nosko 2 2.67% Független
Rudolf Steigavf 1 1.33% SĽS
Nikoleta Gallová 1 1.33% NP
Andrea Hroncová 1 1.33% HZD, ĽS-HZDS
Branislav Skaloš 1 1.33% KSS
Jozef Gurský 1 1.33% KSS
Ľudovít Sendrei 0 0.00% SRK
Ľudovít Štítnický 0 0.00% SMS
Jaroslav Kacián 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Emil Samko 0 0.00% KĽS
Dušan Ďuriška 0 0.00% SĽS
Milan Kolesár 65 69.15% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Anna Szögedi 18 19.15% SMK-MKP
Július Laššan 18 19.15% SMER-SD
Martin Kvetko 14 14.89% Független
Július Buchta 13 13.83% SNS
Ondrej Bafia 12 12.77% SMER-SD
Dávid Galovič 12 12.77% Független
Svetoslav Albíni 10 10.64% Független
János Deák 10 10.64% SMK-MKP
Pavel Alexa 9 9.57% ĽS Naše Slovensko
Hilda Puterová 8 8.51% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ján Brzáč 5 5.32% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Stanislav Ružáni 5 5.32% ĽS Naše Slovensko
Roland Kovács 3 3.19% Független
Ladislav Lukáč 3 3.19% SNS
Dušan Ďuriška 2 2.13% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zsuzsa Hunyák 2 2.13% SMK-MKP
Mária Duszová 2 2.13% Független
Gabriela Tamášová 2 2.13% SRK
Vladimíra Šmidtová 2 2.13% ĽS Naše Slovensko
Alena Zelinová 1 1.06% SNS
Ján Šeševička 2256 0.00% Független
Eva Cireňová 2205 0.00% SMER - SD, KDH
Július Laššan 2152 0.00% KDH, SMER - SD
Anna Szögedi 1855 0.00% SMK-MKP
Marek Nosko 1160 0.00% Független
Katarína Danišová 1069 0.00% SMER - SD, KDH
Ladislav Nagy 966 0.00% MOST - HÍD
Eva Hicárová 533 0.00% Független
Zuzana Nemogová 530 0.00% ĽS Naše Slovensko
Július Buchta 509 0.00% SNS
Ján Germánus 468 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jaroslav Kacián 421 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Gurský 289 0.00% KSS
Ľudovít Sendrei 280 0.00% SRK
Dušan Ďuriška 255 0.00% SĽS
Ľudovít Štítnický 236 0.00% SMS
Nikoleta Gallová 234 0.00% NP
Emil Samko 187 0.00% KĽS
Andrea Jenčíková 156 0.00% NP
Andrea Hroncová 151 0.00% HZD, ĽS-HZDS
Rudolf Steigavf 147 0.00% SĽS
Branislav Skaloš 110 0.00% KSS
Milan Kolesár 2906 30.21% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Július Laššan 2480 25.78% SMER-SD
Július Buchta 2061 21.42% SNS
Svetoslav Albíni 1635 17.00% Független
Ondrej Bafia 1490 15.49% SMER-SD
Martin Kvetko 1470 15.28% Független
Anna Szögedi 1448 15.05% SMK-MKP
Pavel Alexa 1212 12.60% ĽS Naše Slovensko
Mária Duszová 1136 11.81% Független
János Deák 1018 10.58% SMK-MKP
Vladimíra Šmidtová 1017 10.57% ĽS Naše Slovensko
Zsuzsa Hunyák 995 10.34% SMK-MKP
Dávid Galovič 968 10.06% Független
Hilda Puterová 846 8.79% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Stanislav Ružáni 802 8.34% ĽS Naše Slovensko
Ján Brzáč 519 5.40% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Zelinová 447 4.65% SNS
Dušan Ďuriška 365 3.79% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Roland Kovács 327 3.40% Független
Ladislav Lukáč 248 2.58% SNS
Gabriela Tamášová 230 2.39% SRK

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Tornalja 264 14.85 %
Nagyrőce 45 2.53 %
Ratkósebes 25 1.41 %
Lice 23 1.29 %
Sajógömör 13 0.73 %
Felsőfalu 7 0.39 %
Lubény 7 0.39 %
Jolsva 6 0.34 %
Ratkó 6 0.34 %
Kövi 5 0.28 %
Gerlice 4 0.22 %
Szkáros 4 0.22 %
Gömörfalva 4 0.22 %
Murányhosszúrét 4 0.22 %
Murányalja 3 0.17 %
Lehelfalva 3 0.17 %
Újvásár 2 0.11 %
Hizsnyó 2 0.11 %
Alsófalu 2 0.11 %
Deresk 2 0.11 %
Szásza 2 0.11 %
Zsór 2 0.11 %
Otrokócs 2 0.11 %
Murányhuta 2 0.11 %
Murányszabadi 1 0.06 %
Kisperlász 1 0.06 %
Gömörrákos 1 0.06 %
Baráttelke 1 0.06 %
Lévárt 1 0.06 %
Gömörliget 1 0.06 %
Szirk 1 0.06 %
Turcsok 1 0.06 %
Nandrás 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Süvete 0 0.00 %
Jolsvatapolca 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Tornalja 932 44.70 %
Sajógömör 81 3.88 %
Nagyrőce 57 2.73 %
Lice 45 2.16 %
Gömörfalva 40 1.92 %
Gice 37 1.77 %
Szirk 37 1.77 %
Deresk 33 1.58 %
Felsőrás 30 1.44 %
Lévárt 20 0.96 %
Gömörliget 18 0.86 %
Lőkös 16 0.77 %
Otrokócs 15 0.72 %
Alsófalu 13 0.62 %
Szkáros 12 0.58 %
Zsór 9 0.43 %
Felsőfalu 7 0.34 %
Jolsvatapolca 7 0.34 %
Jolsva 7 0.34 %
Ratkósebes 5 0.24 %
Ratkó 4 0.19 %
Murányalja 3 0.14 %
Kisvisnyó 3 0.14 %
Lubény 3 0.14 %
Lehelfalva 2 0.10 %
Kövi 2 0.10 %
Szásza 2 0.10 %
Újvásár 2 0.10 %
Murányhuta 1 0.05 %
Murányhosszúrét 1 0.05 %
Baráttelke 1 0.05 %
Süvete 1 0.05 %
Turcsok 1 0.05 %
Vizesrét 1 0.05 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 73 5.23 %
Kövi 72 5.16 %
Tornalja 26 1.86 %
Kisperlász 20 1.43 %
Szirk 19 1.36 %
Jolsva 18 1.29 %
Ratkósebes 14 1.00 %
Murányalja 13 0.93 %
Gömörrákos 9 0.64 %
Deresk 8 0.57 %
Ratkó 8 0.57 %
Szásza 7 0.50 %
Lubény 7 0.50 %
Nandrás 6 0.43 %
Jolsvatapolca 5 0.36 %
Turcsok 5 0.36 %
Gömörfalva 5 0.36 %
Lice 4 0.29 %
Hizsnyó 4 0.29 %
Murányhosszúrét 4 0.29 %
Sajógömör 4 0.29 %
Kakasalja 4 0.29 %
Vizesrét 3 0.21 %
Újvásár 3 0.21 %
Zsór 3 0.21 %
Baráttelke 3 0.21 %
Poloszkó 2 0.14 %
Murányhuta 2 0.14 %
Otrokócs 2 0.14 %
Felsőfalu 2 0.14 %
Süvete 2 0.14 %
Gömörliget 2 0.14 %
Lehelfalva 2 0.14 %
Alsófalu 1 0.07 %
Szkáros 1 0.07 %
Murányszabadi 1 0.07 %
Gice 1 0.07 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 553 131.67 %
Tornalja 71 16.90 %
Murányhosszúrét 40 9.52 %
Murányalja 39 9.29 %
Lubény 39 9.29 %
Lehelfalva 39 9.29 %
Vizesrét 33 7.86 %
Jolsva 24 5.71 %
Szirk 13 3.10 %
Gömörliget 12 2.86 %
Ratkósebes 11 2.62 %
Ratkó 8 1.90 %
Gice 7 1.67 %
Hizsnyó 7 1.67 %
Murányhuta 6 1.43 %
Gömörrákos 6 1.43 %
Jolsvatapolca 6 1.43 %
Kakasalja 6 1.43 %
Murányszabadi 6 1.43 %
Lice 5 1.19 %
Sajógömör 5 1.19 %
Szásza 4 0.95 %
Turcsok 4 0.95 %
Kövi 3 0.71 %
Deresk 3 0.71 %
Otrokócs 2 0.48 %
Süvete 2 0.48 %
Gömörfalva 2 0.48 %
Szkáros 2 0.48 %
Újvásár 2 0.48 %
Baráttelke 2 0.48 %
Poloszkó 1 0.24 %
Alsófalu 1 0.24 %
Kisperlász 1 0.24 %
Nandrás 1 0.24 %
Zsór 1 0.24 %
Felsőfalu 1 0.24 %
Gerlice 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Tornalja 43 2.24 %
Gömörfalva 38 1.98 %
Nagyrőce 30 1.57 %
Lice 22 1.15 %
Kövi 14 0.73 %
Jolsva 13 0.68 %
Murányhosszúrét 9 0.47 %
Süvete 9 0.47 %
Sajógömör 8 0.42 %
Deresk 5 0.26 %
Otrokócs 5 0.26 %
Szirk 4 0.21 %
Ratkó 4 0.21 %
Turcsok 3 0.16 %
Felsőfalu 3 0.16 %
Ratkósebes 2 0.10 %
Lubény 2 0.10 %
Gömörliget 2 0.10 %
Murányhuta 2 0.10 %
Murányalja 2 0.10 %
Gömörrákos 2 0.10 %
Vizesrét 1 0.05 %
Zsór 1 0.05 %
Jolsvatapolca 1 0.05 %
Szásza 1 0.05 %
Baráttelke 1 0.05 %
Lehelfalva 1 0.05 %
Alsófalu 1 0.05 %
Kisperlász 1 0.05 %
Nandrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Szkáros 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Nagyrőce 523 137.27 %
Lubény 44 11.55 %
Jolsva 26 6.82 %
Vizesrét 21 5.51 %
Murányhosszúrét 19 4.99 %
Süvete 17 4.46 %
Tornalja 15 3.94 %
Nandrás 15 3.94 %
Lehelfalva 14 3.67 %
Kakasalja 12 3.15 %
Hizsnyó 11 2.89 %
Turcsok 11 2.89 %
Lice 11 2.89 %
Baráttelke 10 2.62 %
Murányhuta 10 2.62 %
Jolsvatapolca 10 2.62 %
Murányalja 9 2.36 %
Ratkósebes 9 2.36 %
Gömörrákos 8 2.10 %
Gömörliget 8 2.10 %
Murányszabadi 6 1.57 %
Otrokócs 5 1.31 %
Ratkó 5 1.31 %
Kisperlász 4 1.05 %
Szirk 4 1.05 %
Sajógömör 4 1.05 %
Szásza 3 0.79 %
Gice 3 0.79 %
Poloszkó 2 0.52 %
Gömörfalva 2 0.52 %
Szkáros 2 0.52 %
Kövi 1 0.26 %
Újvásár 1 0.26 %
Felsőfalu 1 0.26 %
Lévárt 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Szirk 147 29.64 %
Nagyrőce 90 18.15 %
Turcsok 35 7.06 %
Ratkó 22 4.44 %
Nandrás 17 3.43 %
Szásza 16 3.23 %
Jolsva 14 2.82 %
Gömörrákos 12 2.42 %
Tornalja 11 2.22 %
Sajógömör 11 2.22 %
Lubény 10 2.02 %
Baráttelke 9 1.81 %
Jolsvatapolca 8 1.61 %
Kövi 8 1.61 %
Gerlice 8 1.61 %
Ratkósebes 8 1.61 %
Lehelfalva 8 1.61 %
Gömörfalva 7 1.41 %
Újvásár 7 1.41 %
Kisperlász 7 1.41 %
Murányhosszúrét 6 1.21 %
Lice 6 1.21 %
Vizesrét 6 1.21 %
Murányalja 5 1.01 %
Poloszkó 5 1.01 %
Gömörliget 5 1.01 %
Otrokócs 4 0.81 %
Süvete 4 0.81 %
Hizsnyó 4 0.81 %
Kakasalja 4 0.81 %
Felsőfalu 4 0.81 %
Deresk 3 0.60 %
Murányszabadi 3 0.60 %
Gice 2 0.40 %
Lévárt 1 0.20 %
Murányhuta 1 0.20 %
Szkáros 1 0.20 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 601 45.98 %
Sajógömör 59 4.51 %
Gömörfalva 40 3.06 %
Nagyrőce 27 2.07 %
Deresk 24 1.84 %
Süvete 23 1.76 %
Otrokócs 22 1.68 %
Lévárt 22 1.68 %
Gice 22 1.68 %
Alsófalu 17 1.30 %
Jolsva 16 1.22 %
Felsőrás 15 1.15 %
Lőkös 15 1.15 %
Szásza 15 1.15 %
Lice 14 1.07 %
Gömörliget 10 0.77 %
Jolsvatapolca 10 0.77 %
Szkáros 10 0.77 %
Zsór 9 0.69 %
Szirk 7 0.54 %
Murányalja 5 0.38 %
Turcsok 5 0.38 %
Felsőfalu 5 0.38 %
Murányhosszúrét 5 0.38 %
Baráttelke 4 0.31 %
Lubény 3 0.23 %
Ratkó 2 0.15 %
Murányszabadi 2 0.15 %
Kövi 2 0.15 %
Gömörrákos 1 0.08 %
Ratkósebes 1 0.08 %
Kisperlász 1 0.08 %
Nandrás 1 0.08 %
Hizsnyó 1 0.08 %
Kakasalja 1 0.08 %
Kisvisnyó 1 0.08 %
Murányhuta 0 0.00 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Nagyrőce 1 270 120.15 %
Jolsva 111 10.50 %
Tornalja 74 7.00 %
Murányalja 61 5.77 %
Ratkósebes 59 5.58 %
Vizesrét 54 5.11 %
Lehelfalva 51 4.82 %
Lubény 51 4.82 %
Szirk 37 3.50 %
Murányhosszúrét 34 3.22 %
Hizsnyó 28 2.65 %
Baráttelke 25 2.37 %
Jolsvatapolca 21 1.99 %
Kövi 20 1.89 %
Murányszabadi 16 1.51 %
Murányhuta 15 1.42 %
Gömörliget 13 1.23 %
Ratkó 13 1.23 %
Turcsok 10 0.95 %
Szásza 10 0.95 %
Gice 9 0.85 %
Újvásár 9 0.85 %
Gömörrákos 8 0.76 %
Kakasalja 7 0.66 %
Lice 6 0.57 %
Kisperlász 6 0.57 %
Poloszkó 6 0.57 %
Gömörfalva 5 0.47 %
Nandrás 5 0.47 %
Sajógömör 5 0.47 %
Szkáros 4 0.38 %
Gerlice 4 0.38 %
Süvete 3 0.28 %
Deresk 3 0.28 %
Felsőfalu 3 0.28 %
Zsór 3 0.28 %
Otrokócs 1 0.09 %
Alsófalu 1 0.09 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 1 264 247.84 %
Vizesrét 190 37.25 %
Lubény 95 18.63 %
Jolsva 88 17.25 %
Murányalja 77 15.10 %
Tornalja 67 13.14 %
Lehelfalva 67 13.14 %
Murányhosszúrét 63 12.35 %
Hizsnyó 54 10.59 %
Jolsvatapolca 52 10.20 %
Baráttelke 46 9.02 %
Turcsok 41 8.04 %
Szirk 41 8.04 %
Murányszabadi 33 6.47 %
Ratkósebes 33 6.47 %
Otrokócs 31 6.08 %
Kövi 25 4.90 %
Lice 24 4.71 %
Kakasalja 21 4.12 %
Ratkó 20 3.92 %
Gömörrákos 20 3.92 %
Gömörliget 18 3.53 %
Nandrás 17 3.33 %
Gice 14 2.75 %
Murányhuta 13 2.55 %
Felsőfalu 7 1.37 %
Kisperlász 7 1.37 %
Sajógömör 6 1.18 %
Szásza 6 1.18 %
Szkáros 5 0.98 %
Deresk 5 0.98 %
Gömörfalva 5 0.98 %
Poloszkó 5 0.98 %
Újvásár 5 0.98 %
Süvete 4 0.78 %
Zsór 4 0.78 %
Lőkös 3 0.59 %
Gerlice 1 0.20 %
Lévárt 1 0.20 %
Alsófalu 1 0.20 %
Kisvisnyó 1 0.20 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 84 3.48 %
Tornalja 24 0.99 %
Lubény 17 0.70 %
Szirk 12 0.50 %
Jolsva 11 0.46 %
Gerlice 10 0.41 %
Vizesrét 9 0.37 %
Lehelfalva 7 0.29 %
Murányalja 7 0.29 %
Kövi 6 0.25 %
Turcsok 6 0.25 %
Jolsvatapolca 5 0.21 %
Lice 4 0.17 %
Murányhosszúrét 4 0.17 %
Sajógömör 4 0.17 %
Hizsnyó 3 0.12 %
Gice 3 0.12 %
Gömörliget 3 0.12 %
Baráttelke 3 0.12 %
Gömörfalva 3 0.12 %
Ratkósebes 3 0.12 %
Gömörrákos 3 0.12 %
Murányszabadi 2 0.08 %
Szkáros 2 0.08 %
Újvásár 2 0.08 %
Otrokócs 2 0.08 %
Zsór 2 0.08 %
Murányhuta 2 0.08 %
Nandrás 1 0.04 %
Kakasalja 1 0.04 %
Szásza 1 0.04 %
Süvete 1 0.04 %
Felsőfalu 1 0.04 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Ratkó 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Nagyrőce 687 241.90 %
Murányhosszúrét 163 57.39 %
Murányalja 120 42.25 %
Tornalja 73 25.70 %
Jolsva 69 24.30 %
Lehelfalva 43 15.14 %
Vizesrét 36 12.68 %
Lubény 30 10.56 %
Ratkósebes 23 8.10 %
Szirk 22 7.75 %
Ratkó 21 7.39 %
Hizsnyó 20 7.04 %
Gömörliget 14 4.93 %
Gice 13 4.58 %
Kövi 13 4.58 %
Murányhuta 12 4.23 %
Murányszabadi 12 4.23 %
Baráttelke 12 4.23 %
Jolsvatapolca 12 4.23 %
Lice 11 3.87 %
Gömörrákos 10 3.52 %
Kisperlász 9 3.17 %
Süvete 9 3.17 %
Deresk 8 2.82 %
Kakasalja 6 2.11 %
Nandrás 5 1.76 %
Otrokócs 4 1.41 %
Turcsok 4 1.41 %
Újvásár 3 1.06 %
Felsőfalu 2 0.70 %
Szásza 1 0.35 %
Lőkös 1 0.35 %
Szkáros 1 0.35 %
Sajógömör 1 0.35 %
Zsór 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Gömörfalva 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 980 53.32 %
Jolsva 441 23.99 %
Tornalja 166 9.03 %
Lubény 125 6.80 %
Lehelfalva 105 5.71 %
Jolsvatapolca 90 4.90 %
Murányalja 84 4.57 %
Sajógömör 82 4.46 %
Vizesrét 75 4.08 %
Murányhosszúrét 71 3.86 %
Hizsnyó 66 3.59 %
Gömörliget 65 3.54 %
Lice 64 3.48 %
Kövi 52 2.83 %
Baráttelke 47 2.56 %
Gömörrákos 40 2.18 %
Gice 34 1.85 %
Szirk 31 1.69 %
Otrokócs 29 1.58 %
Kisperlász 27 1.47 %
Nandrás 26 1.41 %
Ratkó 20 1.09 %
Kakasalja 20 1.09 %
Süvete 20 1.09 %
Deresk 19 1.03 %
Ratkósebes 19 1.03 %
Murányszabadi 16 0.87 %
Szkáros 13 0.71 %
Felsőrás 12 0.65 %
Turcsok 11 0.60 %
Murányhuta 9 0.49 %
Lőkös 8 0.44 %
Felsőfalu 8 0.44 %
Gömörfalva 7 0.38 %
Lévárt 4 0.22 %
Szásza 4 0.22 %
Alsófalu 4 0.22 %
Gerlice 4 0.22 %
Újvásár 3 0.16 %
Kisvisnyó 3 0.16 %
Poloszkó 1 0.05 %
Zsór 1 0.05 %
Tornalja 315 11.51 %
Deresk 153 5.59 %
Sajógömör 109 3.98 %
Gömörfalva 80 2.92 %
Szirk 73 2.67 %
Nagyrőce 69 2.52 %
Otrokócs 62 2.27 %
Lice 34 1.24 %
Lévárt 30 1.10 %
Szkáros 28 1.02 %
Felsőrás 26 0.95 %
Zsór 17 0.62 %
Süvete 16 0.58 %
Lőkös 15 0.55 %
Kisvisnyó 12 0.44 %
Jolsva 11 0.40 %
Felsőfalu 10 0.37 %
Alsófalu 10 0.37 %
Kövi 7 0.26 %
Gice 7 0.26 %
Murányhosszúrét 6 0.22 %
Szásza 6 0.22 %
Gömörrákos 5 0.18 %
Murányalja 5 0.18 %
Ratkó 5 0.18 %
Lubény 4 0.15 %
Murányhuta 3 0.11 %
Turcsok 3 0.11 %
Ratkósebes 2 0.07 %
Lehelfalva 2 0.07 %
Nandrás 2 0.07 %
Gömörliget 2 0.07 %
Jolsvatapolca 2 0.07 %
Baráttelke 1 0.04 %
Poloszkó 1 0.04 %
Murányszabadi 1 0.04 %
Hizsnyó 1 0.04 %
Vizesrét 1 0.04 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Nagyrőce 726 191.05 %
Vizesrét 157 41.32 %
Lubény 62 16.32 %
Jolsvatapolca 44 11.58 %
Kövi 42 11.05 %
Lehelfalva 39 10.26 %
Murányhosszúrét 39 10.26 %
Murányalja 37 9.74 %
Jolsva 37 9.74 %
Szirk 30 7.89 %
Tornalja 30 7.89 %
Hizsnyó 28 7.37 %
Süvete 24 6.32 %
Baráttelke 20 5.26 %
Murányhuta 19 5.00 %
Murányszabadi 15 3.95 %
Ratkó 14 3.68 %
Gice 13 3.42 %
Szásza 13 3.42 %
Gömörliget 12 3.16 %
Turcsok 12 3.16 %
Gömörrákos 11 2.89 %
Ratkósebes 10 2.63 %
Kisperlász 10 2.63 %
Kakasalja 8 2.11 %
Nandrás 7 1.84 %
Deresk 6 1.58 %
Sajógömör 5 1.32 %
Lice 4 1.05 %
Felsőfalu 4 1.05 %
Újvásár 3 0.79 %
Gömörfalva 2 0.53 %
Poloszkó 2 0.53 %
Otrokócs 1 0.26 %
Gerlice 1 0.26 %
Szkáros 1 0.26 %
Lévárt 1 0.26 %
Kisvisnyó 1 0.26 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 527 52.75 %
Szirk 80 8.01 %
Jolsva 78 7.81 %
Tornalja 57 5.71 %
Lubény 52 5.21 %
Murányalja 49 4.90 %
Murányhosszúrét 43 4.30 %
Ratkósebes 38 3.80 %
Ratkó 20 2.00 %
Baráttelke 20 2.00 %
Gömörrákos 19 1.90 %
Kakasalja 19 1.90 %
Turcsok 18 1.80 %
Vizesrét 17 1.70 %
Hizsnyó 16 1.60 %
Lehelfalva 16 1.60 %
Jolsvatapolca 15 1.50 %
Sajógömör 12 1.20 %
Murányszabadi 12 1.20 %
Gömörfalva 11 1.10 %
Kövi 11 1.10 %
Gice 10 1.00 %
Szkáros 9 0.90 %
Gömörliget 9 0.90 %
Süvete 8 0.80 %
Gerlice 8 0.80 %
Lice 7 0.70 %
Felsőfalu 6 0.60 %
Nandrás 6 0.60 %
Poloszkó 5 0.50 %
Murányhuta 3 0.30 %
Alsófalu 3 0.30 %
Kisperlász 2 0.20 %
Szásza 2 0.20 %
Újvásár 1 0.10 %
Otrokócs 1 0.10 %
Lévárt 1 0.10 %
Deresk 1 0.10 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 185 20.90 %
Sajógömör 22 2.49 %
Nagyrőce 19 2.15 %
Gömörfalva 13 1.47 %
Otrokócs 9 1.02 %
Lice 7 0.79 %
Deresk 6 0.68 %
Gice 5 0.56 %
Jolsva 5 0.56 %
Lévárt 4 0.45 %
Süvete 4 0.45 %
Lubény 4 0.45 %
Szkáros 4 0.45 %
Murányhosszúrét 4 0.45 %
Gömörliget 3 0.34 %
Szásza 3 0.34 %
Zsór 3 0.34 %
Alsófalu 3 0.34 %
Jolsvatapolca 3 0.34 %
Murányalja 3 0.34 %
Ratkó 2 0.23 %
Hizsnyó 2 0.23 %
Lőkös 2 0.23 %
Poloszkó 2 0.23 %
Vizesrét 1 0.11 %
Kisvisnyó 1 0.11 %
Turcsok 1 0.11 %
Kövi 1 0.11 %
Szirk 1 0.11 %
Gömörrákos 1 0.11 %
Felsőrás 1 0.11 %
Baráttelke 1 0.11 %
Ratkósebes 1 0.11 %
Murányhuta 1 0.11 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 395 80.78 %
Jolsva 52 10.63 %
Tornalja 45 9.20 %
Murányhosszúrét 35 7.16 %
Szirk 32 6.54 %
Lubény 31 6.34 %
Murányalja 26 5.32 %
Baráttelke 18 3.68 %
Ratkó 16 3.27 %
Hizsnyó 14 2.86 %
Gömörrákos 13 2.66 %
Kakasalja 13 2.66 %
Ratkósebes 11 2.25 %
Vizesrét 11 2.25 %
Gömörfalva 10 2.04 %
Jolsvatapolca 8 1.64 %
Kövi 8 1.64 %
Lehelfalva 7 1.43 %
Gice 7 1.43 %
Sajógömör 6 1.23 %
Szkáros 6 1.23 %
Murányszabadi 6 1.23 %
Felsőfalu 6 1.23 %
Turcsok 6 1.23 %
Gömörliget 5 1.02 %
Nandrás 3 0.61 %
Lice 2 0.41 %
Deresk 2 0.41 %
Szásza 2 0.41 %
Murányhuta 1 0.20 %
Lőkös 1 0.20 %
Otrokócs 1 0.20 %
Süvete 1 0.20 %
Alsófalu 1 0.20 %
Kisperlász 1 0.20 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 813 83.73 %
Murányalja 283 29.15 %
Murányhosszúrét 88 9.06 %
Murányszabadi 69 7.11 %
Jolsva 53 5.46 %
Tornalja 46 4.74 %
Vizesrét 40 4.12 %
Murányhuta 34 3.50 %
Szirk 26 2.68 %
Hizsnyó 19 1.96 %
Jolsvatapolca 16 1.65 %
Lubény 15 1.54 %
Kakasalja 14 1.44 %
Lehelfalva 14 1.44 %
Gömörrákos 11 1.13 %
Ratkósebes 10 1.03 %
Gömörliget 10 1.03 %
Gice 9 0.93 %
Baráttelke 9 0.93 %
Ratkó 7 0.72 %
Turcsok 6 0.62 %
Lice 5 0.51 %
Deresk 5 0.51 %
Kövi 5 0.51 %
Süvete 4 0.41 %
Szásza 4 0.41 %
Sajógömör 4 0.41 %
Gömörfalva 4 0.41 %
Kisperlász 3 0.31 %
Nandrás 3 0.31 %
Alsófalu 2 0.21 %
Szkáros 1 0.10 %
Poloszkó 1 0.10 %
Otrokócs 1 0.10 %
Újvásár 1 0.10 %
Felsőrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 416 115.24 %
Jolsva 71 19.67 %
Tornalja 65 18.01 %
Szirk 62 17.17 %
Lubény 45 12.47 %
Murányalja 36 9.97 %
Murányhosszúrét 34 9.42 %
Ratkó 31 8.59 %
Turcsok 31 8.59 %
Ratkósebes 25 6.93 %
Hizsnyó 24 6.65 %
Baráttelke 21 5.82 %
Gömörrákos 19 5.26 %
Kövi 14 3.88 %
Szkáros 13 3.60 %
Kakasalja 12 3.32 %
Nandrás 12 3.32 %
Lehelfalva 11 3.05 %
Vizesrét 9 2.49 %
Gömörfalva 8 2.22 %
Jolsvatapolca 8 2.22 %
Gerlice 7 1.94 %
Deresk 7 1.94 %
Gice 6 1.66 %
Felsőfalu 6 1.66 %
Murányszabadi 5 1.39 %
Lice 4 1.11 %
Poloszkó 3 0.83 %
Gömörliget 2 0.55 %
Kisperlász 2 0.55 %
Sajógömör 2 0.55 %
Zsór 1 0.28 %
Otrokócs 1 0.28 %
Kisvisnyó 1 0.28 %
Süvete 1 0.28 %
Szásza 1 0.28 %
Murányhuta 1 0.28 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Tornalja 687 75.08 %
Sajógömör 57 6.23 %
Gömörfalva 33 3.61 %
Gice 21 2.30 %
Lice 21 2.30 %
Murányhosszúrét 18 1.97 %
Lőkös 17 1.86 %
Nagyrőce 16 1.75 %
Otrokócs 15 1.64 %
Deresk 14 1.53 %
Szkáros 13 1.42 %
Lévárt 12 1.31 %
Alsófalu 12 1.31 %
Felsőrás 11 1.20 %
Zsór 10 1.09 %
Süvete 6 0.66 %
Kövi 6 0.66 %
Felsőfalu 5 0.55 %
Ratkó 3 0.33 %
Murányalja 2 0.22 %
Kisvisnyó 2 0.22 %
Jolsva 2 0.22 %
Lubény 2 0.22 %
Turcsok 2 0.22 %
Gömörliget 2 0.22 %
Murányszabadi 1 0.11 %
Ratkósebes 1 0.11 %
Újvásár 1 0.11 %
Szásza 1 0.11 %
Szirk 1 0.11 %
Jolsvatapolca 1 0.11 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Baráttelke 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Murányhuta 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
95 42.04%
VPN
52 23.01%
KSČ
33 14.60%
DÚRS
19 8.41%
SPV
8 3.54%
SZ
6 2.65%
DS
5 2.21%
KDH
3 1.33%
SNS
3 1.33%
SSL
1 0.44%
SD
1 0.44%
Érvényes szavazatok 226
Együttélés-MKDM
94 45.63%
SDĽ
35 16.99%
Magyar Polgári Párt
17 8.25%
HZDS
14 6.80%
ODÚ
10 4.85%
SPI
9 4.37%
ROI
8 3.88%
DS-ODS
7 3.40%
SDSS
5 2.43%
KSS
2 0.97%
KDH
2 0.97%
SZ
1 0.49%
SSL-SNZ
1 0.49%
SKDH
1 0.49%
Érvényes szavazatok 206
MK
106 53.27%
SP-VOĽBA
31 15.58%
KSS
20 10.05%
ZRS
11 5.53%
HZDS-RSS
6 3.02%
SPK
6 3.02%
6 3.02%
HZPCS
4 2.01%
ROISR
3 1.51%
KDH
2 1.01%
NS
2 1.01%
SD
1 0.50%
RSDSS
1 0.50%
Érvényes szavazatok 199
MKP
89 44.28%
SDK
41 20.40%
SDĽ
23 11.44%
HZDS
18 8.96%
KSS
14 6.97%
SOP
10 4.98%
SNS
3 1.49%
ZRS
2 1.00%
B-RRS
1 0.50%
Érvényes szavazatok 201
MKP
104 56.22%
SDKU
16 8.65%
KSS
14 7.57%
HZDS
10 5.41%
SMER
9 4.86%
ROISR
6 3.24%
ANO
6 3.24%
PSNS
4 2.16%
NOSNP
4 2.16%
ROMA
2 1.08%
SDA
2 1.08%
SNJ
2 1.08%
SZS
2 1.08%
SDĽ
1 0.54%
ZAR
1 0.54%
ZRS
1 0.54%
SDPO
1 0.54%
Érvényes szavazatok 185
MKP
90 62.50%
SMER
24 16.67%
KSS
15 10.42%
ĽS HZDS
9 6.25%
SDKU DS
2 1.39%
LB
2 1.39%
SF
1 0.69%
HZD
1 0.69%
Érvényes szavazatok 144
MKP
46 27.88%
ĽS HZDS
39 23.64%
Most-Híd
35 21.21%
SMER
17 10.30%
SDKU DS
10 6.06%
SNS
4 2.42%
SaS
3 1.82%
EDS
3 1.82%
Paliho Kapurkova
3 1.82%
SRK
2 1.21%
LSNS
1 0.61%
SDĽ
1 0.61%
KSS
1 0.61%
Érvényes szavazatok 165
Most-Híd
41 25.15%
MKP
38 23.31%
SMER SD
36 22.09%
ĽS HZDS
15 9.20%
OĽaNO
9 5.52%
KSS
6 3.68%
SaS
5 3.07%
SNS
3 1.84%
SDKU DS
3 1.84%
KDH
2 1.23%
SDĽ
1 0.61%
Zmena zdola DU
1 0.61%
99 Percent
1 0.61%
Zelení
1 0.61%
SSS NM
1 0.61%
Érvényes szavazatok 163
Most-Híd
35 24.48%
SMER SD
28 19.58%
MKP
26 18.18%
#SIEŤ
15 10.49%
SNS
9 6.29%
SaS
7 4.90%
TIP
6 4.20%
OĽANO-NOVA
5 3.50%
SZS
2 1.40%
MKDA-MKDSZ
2 1.40%
LSNS
2 1.40%
SME RODINA
2 1.40%
SDKU DS
2 1.40%
Demokrati Slovenska
1 0.70%
KSS
1 0.70%
Érvényes szavazatok 143
Nagyrőcei járás
Szlovákia

Bejelentések