SK
LV
.....

Horhi

Településrész

címer zászló
220 62% magyar 1910
83 25% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Horša
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Hont vármegye
Báti járás
kisközség
Más földrajzi nevek:
Djeráki, (Horhi szállás), Hrabina, Kutina, Velko drevo
Koordináták:
48.23959481, 18.69183183
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
165 m
Körzethívószám:
+421 (0) 36
Irányítószám:
93401

Horhi az Ipolymenti-hátság dombvidékének északi részén, a Szikince-patak 50-70 méterre bevágódott szurdokvölgyében fekszik, Léva központjától 9 km-re északkeletre. Horhi katasztere exklávéként Lévához tartozik, délnyugatról Kereskény, északnyugatról Garamújfalu, északkeletről Derzsenye, északkeletről Zsember, délkeletről pedig Borfő községekkel határos. Garamújfaluval közös határa Hont és Bars megyék történelmi határát alkotja. Területén keresztülhalad az 51-es főút Léva és Hontnémeti közti szakasza, Horhi az erről leágazó 1 km-es mellékúton közelíthető meg. Területének csaknem felét erdő borítja.

Közigazgatás

1986-ig önálló község, azóta Léva városrésze és 5 kataszteri területének egyike. 1920-ig kisközségként Hont vármegye Báti járásához tartozott, Csehszlovákiához csatolása után pedig végig a (változó területű) Lévai járáshoz. 1939-1945 között a Szlovák Államhoz csatolták (Garammenti megye, Selmecbányai járás). Területe 5,96 km², a város területének 9,8 %-át alkotja, az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

Horhinak 1910-ben 356, 1921-ben 336, 1940-ben pedig 384 lakosa volt. A 18. században még magyarok lakta, a nyelvhatáron túli nyelvszigetet alkotó falu lakossága 1880-ra túlnyomórészt szlovákká vált. A kettős identitású lakosság többsége (61,8 %) 1910-ben már magyarnak, 1921-ben viszont ismét szlováknak (74,4 %) vallotta magát. Az 1921-ben még 24,7 %-ot alkotó magyar lakosság 1961-re teljesen eltűnt az addigra kizárólag szlováklakta településről. Horhi az 1940 óta eltelt időszakban népességének 60 %-át elveszítette, ma a legkisebb a Lévához csatolt falvak közül, 2011-ben 154 lakosa volt (a város lakosságának 0,4 %-a). 1921-ben a lakosság 60,7 %-a evangélikus, 22,3 %-a római katolikus, 16,4 %-a pedig református vallású volt.

Történelem

1295-ben a közeli Borfő határjárásában említik először. Neve a régi magyar horh főnévből származik, amely mély vízmosta árkot, mélyútat, horhost jelent. 1552-ben a Horhy család birtokolja, 1629-től a Pomothyaké. A 18. században már kuriális falu, melyben a legjelentősebb családok közül a Belházyak és az Udvardyak említhetőek. 1828-ban 55 háza és 533 lakosa volt. 1876-ban Majláth István Bars vármegye ispánjának támogatásával épült a népiskola. 1889-ben új épületet kaptak. 1927-ben 346 lakosa 91 házban élt. Régi pecsétje 1770-ből származik. A falu lakóinak története során főként a mezőgazdaság jelentette a fő megélhetést. Fényes Elek is említi, hogy jó rétekkel, vízimalmokkal rendelkező község volt. A falunak két malma is volt. 1939-45 között a Szlovák Államhoz tartozott. 1944-ben 5 zsidó lakost hurcoltak el. 1986-tól Léva városrésze.

Mai jelentősége

A Szikince-völgy természetvédelmi terület és kedvelt kirándulóhely. Evangélikus temploma 1820-ban klasszicista, református temploma 1869-ben későbarokk stílusban épült. A Belházy-kúria barokk stílusú, 1855-ben épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

HORHI. Magyar falu Hont Várm. földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, evangelikusok, és reformátusok, fekszik Lévához nap nyugot felé egy órányira, határja jó tulajdonságú, vagyonnyaikat Báton, boraikat pedig Selymetzen szokták el adni; de Szikintze vize néha házaikat is meg nedvesíti árjával.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Horhi, magyar-tót falu, Honth vmegyében, ut. p. Lévához 3/4 mfd. 100 kath., 161 evang., 82 ref. lak. Jó rétekkel, és vizimalommal. F. u. többen.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Horhi, a Szikincze-patak mentén fekvő magyar kisközség, 88 házzal és 370 ág. h. ev. és ev. ref. vallású lakossal; vasúti állomása, postája és távirója Léva. Ősidők óta megült hely, a mit a határában kiásott római tárgyak bizonyítanak. A faluról már 1349-ben oklevél emlékezik meg, mely Horeh alakban jegyzi fel a nevét. A Horhy család névadó birtoka volt, a miről az 1552. évi örökvallás tanuskodik. Később, 1629-ban a Pomoti családot találjuk a birtokban. a XVIII. században nemes közbirtokosság lakta a falut; közöttük legjelentékenyebb volt a Belházy család, melynek 1755-ből való nyárilaka ma is áll és jelenleg Belházy László tulajdona. Ebben a nyaralóban sok becses régi oklevél, könyv, kép és czímer látható. A község ág. h. ev. temploma 1820-ban, az ev. ref. pedig 1869-ben épült.

Névelőfordulások
1349
Horeh
1773
Horhy,
1786
Horhi,
1808
Horhi, Hoři, Hory, Hurssa,
1863
Horhi,
1920
Hurša, Hory,
1927
Hurša,
1948
Horša

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 71 24%
szlovákok 211 70%
németek 12 4%
egyéb 8 3%
összlétszám 302
magyarok 220 62%
szlovákok 133 37%
németek 3 1%
egyéb 0 0%
összlétszám 356
magyarok 83 25%
szlovákok 250 74%
németek 0 0%
egyéb 3 1%
összlétszám 336
Mai közigazgatás

Bejelentések