SK
BA
.....

Horvátjárfalu

Község

címer zászló
15 2% magyar 1910
129 5% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Jarovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Moson vármegye
Rajka járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mosoni-síkság , Lajtazug
Más földrajzi nevek:
Bažantnická šírina, Celiny, Dolné Senokosy, Dolný hon, Fácánkert, Gajerské, Horný hon, Jarovské rameno, Kláštorské, Lesná lúka, Pratná, Rajné, Špíce, Streckäcker, Stredný hon, Trávniky, Veľký diel, Veľký Zemník, Za bažantnicou
Koordináták:
48.06505585, 17.11404419
Terület:
21,34 km2
Rang:
község
Népesség:
2011
Tszf. magasság:
135 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
85110
Település kód:
529443
Szervezeti azonosító:
304603

Horvátjárfalu a Kisalföld nyugati peremén, a Lajtazug (Fenyér) kistájon, 135 méteres tengerszint feletti magasságban, a szlovák-osztrák államhatár és a Duna jobb partjának közelében fekszik, Pozsony központjától 11 km-re délre, Mosonmagyaróvártól 26 km-re északnyugatra, Hainburgtól 18 km-re délkeletre. Határa sík, nagyrészt mezőgazdaságilag művelt terület, 2010-ben területének 67,4 %-át (1438 ha) szántó, 4,5 %-át (97 ha) erdő, 5,4 %-át (115 ha) pedig vízfelület foglalta el. Külterületi lakott helye nincs, erdeit a Duna árterében és a településtől északnyugatra (Fácánkert) találjuk. Délkeletről Oroszvár, keletről Pozsonypüspöki, északról Pozsonyligetfalu, nyugatról pedig Köpcsény és Lajtakörtvélyes határolja. Katasztere, annak legdélebbi pontjánál egy ponton Németjárfaluéval érintkezik. Keleti határát a Duna alkotja, nyugati határa egyben államhatárt képez Szlovákia és Ausztria között. Északi és keleti határa 1920-47 között Magyarország és Csehszlovákia határát alkotta. Területén áthalad a Pozsonyt a szlovák-magyar határral összekötő D2-es autópálya, melyhez itt csatlakozik az ausztriai Királyhida felől érkező A6-os autópálya. Mellékutak kötik össze Oroszvárral (2,5 km) és Köpcsénnyel (4 km).

Közigazgatás

1972-ig önálló község, azóta Pozsony városrésze a Pozsony-V. járás részeként. 1947-ig kisközségként Moson vármegye (1923-tól Győr, Moson és Pozsony egyesített vármegye) Rajkai járásához tartozott. Trianon után Magyarország része maradt, de területe megváltozott; az új csehszlovák-magyar határt a Duna főmedre alkotta, a folyó bal partjára eső határrészét Csehszlovákiához csatolták (ma Pozsonypüspökihez tartozik), ugyanakkor az Ausztriához csatolt Köpcsény határának egy része Horvátjárfaluhoz került. Határának egy kis részét Pozsonyligetfaluhoz csatolták. Területe így 16,65 km²-ről 21,34 km²-re nőtt. 1947-ben a pozsonyi hídfő részeként a párizsi békeszerződés Csehszlovákiához csatolta. A csehszlovák közigazgatásban 1972-ig a Pozsony-környéki járáshoz tartozott.

Népesség

2011-ben 1438 lakosa volt, melynek 70,7 %-a volt szlovák, 15,3 %-a horvát, 8,5 %-a pedig magyar nemzetiségű. A 16. század óta főként horvátok lakta községben 1910-ben a lakosság négyötöde volt horvát, egyhatoda pedig német nemzetiségű. 1946-ban német lakosságát kitelepítették, ezzel megnőtt a magyarok aránya (1930-ban 21,5 %, 1961-ben 25,7 %). 1961-ben még a lakosság többségét horvátok alkották. Az ezredforduló után a település népessége gyors növekedésnek indult a városból ideköltözők révén, 2001-2011 között egyötödével (1199 főről 1438-ra), az 2011-2016 közötti fél évtized alatt pedig már csaknem másfélszeresére (1438 főről 2100-ra) nőtt a lakosságszám. Ezzel párhuzamosan a horvát (1991-2011 között 28,9 %-ról 15,3 %-ra) és a magyar (17,4 %-ról 8,5 %-ra) nemzetiségű lakosság arányának folyamatos csökkenése figyelhető meg. 2011-ben Horvátjárfalu lakosságának 72,2 %-a (1880-ban még 98,5 %) római katolikus vallású volt.

Történelem

A község első írásos említése 1208-ból származik, ekkor a lébényi bencés apátság birtoka volt. A középkorban a település a személynévi eredetű Bán nevet viselte, 1235-ben Villa Baan, 1308-ban Ban, 1315-ben pedig Bayn formában említik. A 13. század második felében Konrád magiszter, a 14. század kezdetén pedig az oroszvári István tulajdonában volt. 1424-ben tűnt fel elsőként az írásos forrásokban a német Jerendorf névváltozat. Bán az 1409-1410-es pestisjárványban, majd a 15. század második felében a Hunyadi Mátyás és III. Frigyes közti harcok során elpusztult. A 16. század elején a törökök elől menekülő horvátok telepedtek le itt, az új település 1522-ben már „Horwathfalu” néven szerepelt. A 17. századtól kezdve az Esterházy család birtoka volt. A 18. században német és magyar lakosság telepedett le a faluban, de horvát többségét a 20. század második feléig megőrizte. Az 1920-ban Horvátjárfaluhoz csatolt egykori köpcsényi határrészen egy középkori várkastély helyén Esterházy Pál barokk kastélyt, geometrikus rendszerű parkot (fácánost) és majorságot hozott létre a 18. században. A 19. században lakói mezőgazdasággal, lótenyésztéssel, fuvarozással és méhészkedéssel foglalkoztak. 1891-ben megépült a Pozsonyt Hegyeshalommal összekötő vasútvonal (megállóhelyét 1960 után megszüntették). Az első világháború során 25, a második világháborúban pedig 26 lakosa vesztette életét. 1920-ban a trianoni határok megvonásakor a község Magyarországon maradt, de határközséggé vált, határátkelőhellyel Csehszlovákia (Pozsonyligetfalu) és Ausztria (Köpcsény) felé. 1945. április 3-án a kivonuló német csapatok felrobbantották templomát. 1946-ben német lakosságát kitelepítették. 1947. október 15-én Dunacsúnnal és Oroszvárral együtt a párizsi béke (1947. február 10.) rendelkezései alapján Csehszlovákiához csatolták. 1949-én kialakították a szigorúan őrzött határsávot, ennek eredményeként 1951-ben az egykori Fácánkertmajor elnéptelenedett. 1972. január 1-jén Pozsonyhoz csatolták. Új iskoláját 1975-81 között a „Z akció” keretében építették. A rendszerváltás után újra megnyitották a második világháború után megszüntetett határátkelőjét Ausztria felé. 1987-ben megépült a Pozsonyt a magyar határral összekötő autópályaszakasz, 2004-2007 között pedig a Királyhida-Horvátjárfalu közötti A6-os autópálya. Az ezredforduló után a rohamos betelepülés révén megnőtt a lakosságszám, a belterülethez északról csatlakozó új családi házas lakóövezet jött létre.

Mai jelentősége

A településen szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda található. A Duna horvátjárfalui holtága kedvelt horgászparadicsom. Szent Miklósnak szentelt római katolikus temploma 1760-ban épült későbarokk stílusban. A templom értékes műemléke Szűz Mária 15. századi szobra. Az egykori köpcsényi Fácánkert 2001 óta 78 hektáron természetvédelmi terület, a 18. századi kastélyból és majorságból csak egy barokk stílusú kőhíd maradt fent.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

JÁNDORF. Horvát Jándorff. Horvát falu Mosony Várm. földes Ura H. Eszterházy Uraság, lakosai katolikusok, kik német nyelven is beszélnek, fekszik Köptsényhez 1, és Oroszvárhoz 1/4, Posonyhoz pedig 1 1/2 órányira, sík, és egyenes, de egyszer’smind agyagos, határja három nyomásbéli, leg inkább rozsot, árpát, zabot, és búzát silányabban terem, az erdő fogyatkozását fűzfa neveléssel pótolyák, legelőjök elégtelen, réttyeik térségéhez szabattak, szőllejek nints, piatzok Posonyban, és Nizsideren.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Horváth-Járndorf, horvát f., Mosony vmegyében, a pozsonyi országutban, 514 kath. lak. s paroch. szentegyházzal. Erdeje kicsiny. 66 6/ másodrendü telke után, 49 telkesgazda bir 881 3/ hold második, 656 2/ hold harmadik, 404 2/ hold negyedik osztálybeli szántóföldet; 75 embervágó másod, 295 4/ harmadrendü rétet. Lakosai főkép lovakat tartanak s a szekerezést erősen üzik, ugy a méhtenyésztést 20 kasban. F. u. h. Eszterházy. Ut. p. Köpcsény.

Magyar Katolikus Lexikon

Horvátjárfalu, v. Moson vm. (Jarovce, Szl.): plébánia a v. győri egyhm. magyaróvári esp. ker-ében. - Tp-át 1432 e. Szt Miklós tit-ra sztelték. Kegyura 1880: Batthyány Lujza grnő. Anyanyelve horvát. - 1947: csatolták CS-hoz. ** Búzás kz. 279.

Helységnévtár

Járfalu (Horvát-) (Kroatisch-Jarendorf), RK. 643 Győr, ref. - Rajka, izr. 10 - .

Névelőfordulások
1208
Villa Baan
1308
Ban
1315
Bayn
1424
Jerendorf
1432
Jarondorff
1437
Jarendorf
1522
Horwathfalu
1659
Horvath Jándorf
1731
Krabatisch Jandorf
1773
Horváth-Jándorf, Krabatisch-Jandorf
1786
Horwath-Jándorf, Grabatisch-Jándorf
1808
Horvát-Jándorf, Kroatisch-Jarendorf
1863
Horvátjárfalu
1947
Jarovce

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Palmová) 1
Telefon:

Honlap: jarovce.sk
Polgármester:
Uhler Jozef (Független)

Képviselő-testület:
Czafík Michal (Független)
Németh Denis (Független)
Szabó Richard (Független)
Klapka Andrej (Független)
Škodlerová Marcela (Független)
Husár Milan (Független)
Kotvasová Zuzana (Független)
Független 100% Független 7 képviselö 7 képviselö
Mestská časť Bratislava - Jarovce

Palmová 1

Základná škola s materskou školou Trnková 1, 851 10 Bratislava - Jarovce

Trnková 1

Alapiskola és óvoda

Trnková 1

EP - MŠ pri ZŠ

Trnková 4

Horvátjárfalui Anyakönyvi Hivatal

Palmová 1

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 3 0%
szlovákok 6 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 69 11%
egyéb 575 88%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 653
magyarok 15 2%
szlovákok 3 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 108 17%
egyéb 521 81%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 647
magyarok 195 17%
szlovákok 589 52%
ruszinok 2 0%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 10 1%
németek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 325 29%
összlétszám 1124
magyarok 160 13%
szlovákok 765 64%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 9 1%
németek 6 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 257 21%
összlétszám 1199
magyarok 122 8%
szlovákok 1044 73%
ruszinok 1 0%
romák 3 0%
ukránok 1 0%
csehek 9 1%
németek 8 1%
egyéb 230 16%
ismeretlen 20 1%
összlétszám 1438
magyarok 129 5%
szlovákok 2288 85%
ruszinok 4 0%
romák 2 0%
ukránok 3 0%
csehek 18 1%
németek 9 0%
egyéb 182 7%
ismeretlen 71 3%
összlétszám 2706
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1867
Választási részvétel: 62.56 %
Kiadott boríték: 1168
Bedobott boríték: 1168

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1049
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Uhler Jozef 749 71.40 % Független
Škodler Pavel 259 24.69 % Független
Valovič Albín 41 3.91 % NAJ

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Czafík Michal 874 Független
Németh Denis 776 Független
Szabó Richard 732 Független
Klapka Andrej 713 Független
Škodlerová Marcela 677 Független
Husár Milan 672 Független
Kotvasová Zuzana 614 Független

Képviselők

2014
SDKÚ-DS, MOST - HÍD, KDH, SIEŤ, NOVA, SaS, SZ 85.71% SDKÚ-DS, MOST - HÍD, KDH, SIEŤ, NOVA, SaS, SZ 6 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö 7 képviselö
2018
Független 100.00% Független 7 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1472
Választási részvétel: 28.06 %
Kiadott boríték: 413
Bedobott boríték: 413
Választásra jogosult: 1474
Választási részvétel: 25.44 %
Kiadott boríték: 375
Bedobott boríték: 375
Választásra jogosult: 1 794
Választási részvétel: 50,44 %
Kiadott boríték: 905
Bedobott boríték: 905

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 406
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 901
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pavol Frešo 239 58.87 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 64 15.76 % SMER - SD
Daniel Krajcer 57 14.04 % NOVA
Gabriel Karácsony 13 3.20 % PD
Oskar Dobrovodský 12 2.96 % NaS - ns
Jaroslav Paška 8 1.97 % SNS
Peter Marček 5 1.23 % SOSKA
Zdenka Beňová 4 0.99 % ĽS Naše Slovensko
Roman Ruhig 3 0.74 % NP
Rastislav Blaško 1 0.25 % Független
Anton Čulen 0 0.00 % MS
Karol Ondriáš 0 0.00 % KSS
Monika Flašíková - Beňová 62 16.62% SMER - SD
Jozef Uhler 462 51.28 % Független
Juraj Droba 127 14.10 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Milan Ftáčnik 84 9.32 % Független
Pavol Frešo 57 6.33 % Független
Ján Mrva 51 5.66 % Független
Daniel Krajcer 49 5.44 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Rudolf Kusý 48 5.33 % Független
Ľubomír Huďo 11 1.22 % Független
Marián Leinerovič 4 0.44 % NP
Lukáš Parízek 3 0.33 % SNS
Jalal Suleiman 2 0.22 % KSS
Rastislav Blaško 1 0.11 % Független
Ľubomír Kolárik 1 0.11 % SZaSZO
Natália Hanulíková 1 0.11 % SZS
Andrej Trnovec 0 0.00 % SĽSAH
Milan Lopašovský 0 0.00 % SMS
Jozef Danko 0 0.00 % Független
Martin Jakubec 0 0.00 % Független
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 379
Érvényes szavazólap: 900
Érvényes szavazólap: 30041
# Név Szavazat Százalék Párt
Gabriela Ferenčáková 165 43.54% SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
František Šebej 148 39.05% SZ, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, KDH, OKS
Ladislav Snopko 139 36.68% OKS, KDH, MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, SZ, SDKÚ - DS
Eduard Demel 103 27.18% KDH, SaS, SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, MOST - HÍD
Tatiana Mikušová 93 24.54% SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, OKS, KDH, SZ, SDKÚ - DS
Marián Greksa 87 22.96% NOVA
Ján Karman 82 21.64% SMK-MKP, KDH, MOST - HÍD, SaS, OKS, SZ, SDKÚ - DS
Peter Mach 77 20.32% SMK-MKP, OKS, SZ, KDH, MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS
Martin Jóna 69 18.21% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, KDH, SZ, OKS, SMK-MKP
Martin Miškov 60 15.83% NOVA
Peter Hochschorner 57 15.04% DÚ, Zmena zdola
Ľudmila Farkašovská 50 13.19% SMER - SD
Iveta Plšeková 49 12.93% Független
Ivana Antošová 45 11.87% SMER - SD
Ľubica Rybárska 41 10.82% NOVA
Mária Fratričová 40 10.55% NOVA
Tomáš Žiak 40 10.55% SMS
Elena Pätoprstá 37 9.76% Zmena zdola, DÚ
Daniel Moško 36 9.50% NOVA
Henrich Haščák 35 9.23% NOVA
Andrea Bratislavská 35 9.23% SMER - SD
Ľubica Janegová 35 9.23% NOVA
Ján Hrčka 31 8.18% Független
Daniela Lengyelová 31 8.18% SMER - SD
Roman Masár 31 8.18% SMER - SD
Jozef Krajča 30 7.92% SMER - SD
Richard Rikkon 28 7.39% SMS
Vladimír Kesegh 25 6.60% SMER - SD
Peter Podolay 24 6.33% SMER - SD
Mária Javoreková 23 6.07% NP
Anton Čulen 21 5.54% MS
Alena Chudíková 17 4.49% DÚ, Zmena zdola
Viliam Ovsepian 17 4.49% NOVA
Karol Fajnor 16 4.22% SDĽ
Ivan Lučanič 15 3.96% KDS
Ľuboš Homola 14 3.69% DÚ, Zmena zdola
Zdenka Beňová 13 3.43% ĽS Naše Slovensko
Beata Novomeská 13 3.43% Független
Eva Gašparíková 12 3.17% NaS - ns
Róbert Kalmár 12 3.17% SDĽ
Eva Krnáčová 11 2.90% Zmena zdola, DÚ
Jozef Vydra 11 2.90% DÚ, Zmena zdola
Pavel Vlček 10 2.64% SOSKA
Peter Marček 10 2.64% SOSKA
Miloš Gloznek 10 2.64% Független
Miriam Benešová 10 2.64% SDĽ
Jana Lachkovičová 8 2.11% PD
Dominika Marošiová 8 2.11% NP
Vladimír Kopča 7 1.85% SDĽ
Július Hauser 7 1.85% NaS - ns
Miloš Černák 7 1.85% SNS
Jana Tanglmayerová 7 1.85% PD
Marián Chmelár 7 1.85% ĽS Naše Slovensko
Tibor Gódány 7 1.85% NP
Peter Senko 6 1.58% NP
Rastislav Schlosár 6 1.58% ĽS Naše Slovensko
Ivan Lulják 6 1.58% KSS
Peter Hopjak 6 1.58% NP
Andrej Turzo 6 1.58% SNS
Ján Kordoš 6 1.58% SNS
Darina Jurčacková 6 1.58% SMS
Ján Gréner 4 1.06% SNS
Marek Máchal 4 1.06% MS
Stanislav Čižmárik 2 0.53% NÁŠ KRAJ
Ján Havlík 2 0.53% NP
František Tanko 1 0.26% SRÚS
Ľubor Čuda 1 0.26% NÁŠ KRAJ
Jozef Uhler 663 73.67% Független
Pavel Škodler 368 40.89% NF
Gabriela Ferenčáková 277 30.78% NF
Peter Hochschorner 210 23.33% SaS, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Michal Borguľa 197 21.89% NP
Elena Pätoprstá 157 17.44% SaS, Zmena zdola, KDH, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, SMK-MKP
Marian Greksa 136 15.11% Független
Miroslav Dragun 128 14.22% Független
Vladimír Dolinay 121 13.44% SMK-MKP, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS, DÚ, KDH, Zmena zdola
Miroslav Lažo 115 12.78% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD, SDKÚ-DS, SZ, SMER-SD, MOST - HÍD
Vladimír Bajan 107 11.89% SZ, MOST - HÍD, SMER-SD, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
František Valášek 103 11.44% NP
Roman Kollár 99 11.00% SZS
Lýdia Ovečková 94 10.44% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, NOVA, SMK-MKP, KDH
Ladislav Snopko 90 10.00% NF
František Šebej 90 10.00% MOST - HÍD, SZ, SDKÚ-DS, SKOK - ELD, SMER-SD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Ľudmila Farkašovská 84 9.33% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD, SDKÚ-DS, SMER-SD, SZ, MOST - HÍD
Lenka Jakubčová 79 8.78% SaS, NOVA, SMK-MKP, OKS, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Ján Karman 78 8.67% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS
Tatiana Mikušová 78 8.67% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, NOVA, SMK-MKP, KDH, SaS
Peter Mach 68 7.56% SMK-MKP, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, NOVA, KDH, SaS
Jana Hrehorová 66 7.33% Független
Milan Dvorský 66 7.33% Demokrati Slovenska
Iveta Plšeková 57 6.33% MOST - HÍD, SZ, SMER-SD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SDKÚ-DS, SKOK - ELD
Martin Štuk 52 5.78% SaS, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Juraj Kríž 47 5.22% MLADÁ BRATISLAVA
Michal Radosa 45 5.00% Független
Ivana Antošová 44 4.89% SZ, SMER-SD, MOST - HÍD, SDKÚ-DS, SKOK - ELD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Stela Kiššová 44 4.89% MLADÁ BRATISLAVA
Libuša Kollárová 42 4.67% Független
Pavel Chvojka 35 3.89% Független
Martin Jóna 32 3.56% SDKÚ-DS, SKOK - ELD, MOST - HÍD, SMER-SD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SZ
Ladislav Nedelka 32 3.56% VZDOR
Beata Novomeská 30 3.33% Független
Rudolf Daniš 29 3.22% ĽS Naše Slovensko
Ján Bučan 27 3.00% Független
Anton Čulen 27 3.00% ĽS Naše Slovensko
Maroš Krajči 26 2.89% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SDKÚ-DS, SZ, SMER-SD, MOST - HÍD, SKOK - ELD
Mária Hofferová 23 2.56% ĽS Naše Slovensko
Ernest Huska 23 2.56% NF
Eduard Demel 23 2.56% Független
Jozef Valo 22 2.44% ĽS Naše Slovensko
Ivan Nemček 22 2.44% ĽS Naše Slovensko
Nina Uherčíková 22 2.44% ĽS Naše Slovensko
Jarmila Vidová 21 2.33% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Milan Valko 20 2.22% NP
Marian Chmelár 20 2.22% ĽS Naše Slovensko
Michal Sopko 20 2.22% NP
Michal Babiar 19 2.11% SNS
Denisa Krásna 19 2.11% SNS
Augustín Arnold 19 2.11% SZ, SKOK - ELD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SMER-SD, SDKÚ-DS
Oľga Paučová 18 2.00% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Setnický 15 1.67% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Juraj Galbavý 15 1.67% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Veronika Patrovičová 13 1.44% NP
Štefan Rehák 13 1.44% SNS
Dušan Kosík 11 1.22% NP
Patrik Škrášek 10 1.11% SME RODINA - Boris Kollár
Miloš Černák 10 1.11% SNS
Štefan Škrabák 8 0.89% KSS
Anton Gábor 8 0.89% NP
Miroslav Kučera 5 0.56% NP
Juliana Kozáková 2 0.22% NAJ
František Šebej 6475 0.00% SaS, SMK-MKP, KDH, SZ, SDKÚ - DS, OKS, MOST - HÍD
Ladislav Snopko 5878 0.00% SZ, SaS, SMK-MKP, OKS, SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Tatiana Mikušová 4415 0.00% KDH, SMK-MKP, SZ, SaS, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Eduard Demel 4363 0.00% SDKÚ - DS, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, KDH, MOST - HÍD
Gabriela Ferenčáková 4228 0.00% KDH, SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD
Peter Mach 4105 0.00% SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Elena Pätoprstá 4075 0.00% DÚ, Zmena zdola
Ján Karman 4068 0.00% KDH, SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD
Peter Hochschorner 3940 0.00% DÚ, Zmena zdola
Marián Greksa 3573 0.00% NOVA
Martin Jóna 3513 0.00% SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľudmila Farkašovská 3249 0.00% SMER - SD
Ján Hrčka 3058 0.00% Független
Ivana Antošová 2827 0.00% SMER - SD
Roman Masár 2820 0.00% SMER - SD
Martin Miškov 2808 0.00% NOVA
Iveta Plšeková 2543 0.00% Független
Daniela Lengyelová 2329 0.00% SMER - SD
Andrea Bratislavská 2313 0.00% SMER - SD
Vladimír Kesegh 2204 0.00% SMER - SD
Ľubica Rybárska 2172 0.00% NOVA
Alena Chudíková 1990 0.00% DÚ, Zmena zdola
Mária Fratričová 1975 0.00% NOVA
Jozef Krajča 1875 0.00% SMER - SD
Henrich Haščák 1839 0.00% NOVA
Richard Rikkon 1789 0.00% SMS
Ľuboš Homola 1787 0.00% DÚ, Zmena zdola
Ľubica Janegová 1748 0.00% NOVA
Peter Podolay 1695 0.00% SMER - SD
Jozef Vydra 1680 0.00% Zmena zdola, DÚ
Anton Čulen 1475 0.00% MS
Daniel Moško 1461 0.00% NOVA
Eva Krnáčová 1354 0.00% DÚ, Zmena zdola
Ivan Lučanič 1280 0.00% KDS
Beata Novomeská 1225 0.00% Független
Miloš Gloznek 1182 0.00% Független
Karol Fajnor 1140 0.00% SDĽ
Viliam Ovsepian 933 0.00% NOVA
Tomáš Žiak 816 0.00% SMS
Andrej Turzo 768 0.00% SNS
Ján Gréner 634 0.00% SNS
Róbert Kalmár 611 0.00% SDĽ
Zdenka Beňová 611 0.00% ĽS Naše Slovensko
Miloš Černák 596 0.00% SNS
Ivan Lulják 563 0.00% KSS
Ján Kordoš 551 0.00% SNS
Marek Máchal 544 0.00% MS
Július Hauser 500 0.00% NaS - ns
Peter Senko 490 0.00% NP
Eva Gašparíková 474 0.00% NaS - ns
Mária Javoreková 473 0.00% NP
Marián Chmelár 468 0.00% ĽS Naše Slovensko
Miriam Benešová 467 0.00% SDĽ
Dominika Marošiová 440 0.00% NP
Vladimír Kopča 432 0.00% SDĽ
Jana Tanglmayerová 422 0.00% PD
Peter Marček 402 0.00% SOSKA
Rastislav Schlosár 343 0.00% ĽS Naše Slovensko
Pavel Vlček 342 0.00% SOSKA
Darina Jurčacková 332 0.00% SMS
Stanislav Čižmárik 302 0.00% NÁŠ KRAJ
Peter Hopjak 290 0.00% NP
Jana Lachkovičová 285 0.00% PD
Ľubor Čuda 272 0.00% NÁŠ KRAJ
František Tanko 254 0.00% SRÚS
Ján Havlík 243 0.00% NP
Tibor Gódány 210 0.00% NP
Elena Pätoprstá 10665 35.50% SaS, Zmena zdola, KDH, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, SMK-MKP
Peter Hochschorner 9671 32.19% SaS, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Lýdia Ovečková 8474 28.21% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, NOVA, SMK-MKP, KDH
Vladimír Dolinay 7770 25.86% SMK-MKP, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS, DÚ, KDH, Zmena zdola
Marian Greksa 5934 19.75% Független
Vladimír Bajan 5915 19.69% SZ, MOST - HÍD, SMER-SD, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
Jozef Uhler 5633 18.75% Független
Ján Karman 5622 18.71% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS
Jana Hrehorová 5541 18.44% Független
Ľudmila Farkašovská 5476 18.23% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD, SDKÚ-DS, SMER-SD, SZ, MOST - HÍD
Lenka Jakubčová 5467 18.20% SaS, NOVA, SMK-MKP, OKS, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Tatiana Mikušová 5344 17.79% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, NOVA, SMK-MKP, KDH, SaS
Juraj Kríž 5234 17.42% MLADÁ BRATISLAVA
Miroslav Dragun 5224 17.39% Független
Ján Bučan 4708 15.67% Független
Peter Mach 4300 14.31% SMK-MKP, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, NOVA, KDH, SaS
František Šebej 4081 13.58% MOST - HÍD, SZ, SDKÚ-DS, SKOK - ELD, SMER-SD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Martin Štuk 4049 13.48% SaS, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ladislav Snopko 4036 13.43% NF
Miroslav Lažo 3932 13.09% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD, SDKÚ-DS, SZ, SMER-SD, MOST - HÍD
Pavel Chvojka 3903 12.99% Független
Ivana Antošová 3740 12.45% SZ, SMER-SD, MOST - HÍD, SDKÚ-DS, SKOK - ELD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Iveta Plšeková 3682 12.26% MOST - HÍD, SZ, SMER-SD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SDKÚ-DS, SKOK - ELD
Eduard Demel 3625 12.07% Független
Stela Kiššová 3119 10.38% MLADÁ BRATISLAVA
Libuša Kollárová 3070 10.22% Független
Michal Radosa 3054 10.17% Független
Ernest Huska 2653 8.83% NF
Martin Jóna 2631 8.76% SDKÚ-DS, SKOK - ELD, MOST - HÍD, SMER-SD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SZ
Gabriela Ferenčáková 2369 7.89% NF
Beata Novomeská 2162 7.20% Független
Roman Kollár 2073 6.90% SZS
Marian Chmelár 1981 6.59% ĽS Naše Slovensko
Anton Čulen 1974 6.57% ĽS Naše Slovensko
Nina Uherčíková 1795 5.98% ĽS Naše Slovensko
Jarmila Vidová 1746 5.81% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Maroš Krajči 1680 5.59% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SDKÚ-DS, SZ, SMER-SD, MOST - HÍD, SKOK - ELD
Jozef Valo 1587 5.28% ĽS Naše Slovensko
Milan Dvorský 1574 5.24% Demokrati Slovenska
Rudolf Daniš 1560 5.19% ĽS Naše Slovensko
Oľga Paučová 1538 5.12% ĽS Naše Slovensko
Michal Borguľa 1480 4.93% NP
Pavel Škodler 1450 4.83% NF
Ladislav Nedelka 1433 4.77% VZDOR
Ivan Nemček 1426 4.75% ĽS Naše Slovensko
Mária Hofferová 1413 4.70% ĽS Naše Slovensko
Augustín Arnold 1409 4.69% SZ, SKOK - ELD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SMER-SD, SDKÚ-DS
Juraj Galbavý 1023 3.41% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Denisa Krásna 1006 3.35% SNS
Štefan Rehák 948 3.16% SNS
Patrik Škrášek 924 3.08% SME RODINA - Boris Kollár
František Valášek 835 2.78% NP
Miloš Černák 826 2.75% SNS
Michal Babiar 808 2.69% SNS
Milan Valko 727 2.42% NP
Michal Sopko 714 2.38% NP
Štefan Škrabák 574 1.91% KSS
Dušan Kosík 470 1.56% NP
Anton Gábor 427 1.42% NP
Veronika Patrovičová 416 1.38% NP
Ladislav Setnický 415 1.38% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Juliana Kozáková 297 0.99% NAJ
Miroslav Kučera 264 0.88% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Pozsonyligetfalu 408 95.55 %
Horvátjárfalu 8 1.87 %
Oroszvár 7 1.64 %
Dunacsún 4 0.94 %
Pozsonyligetfalu 1 895 96.00 %
Oroszvár 33 1.67 %
Horvátjárfalu 27 1.37 %
Dunacsún 19 0.96 %
Pozsonyligetfalu 1 359 96.45 %
Oroszvár 24 1.70 %
Horvátjárfalu 19 1.35 %
Dunacsún 7 0.50 %
Pozsonyligetfalu 2 054 95.00 %
Oroszvár 59 2.73 %
Horvátjárfalu 30 1.39 %
Dunacsún 19 0.88 %
Pozsonyligetfalu 967 96.12 %
Horvátjárfalu 19 1.89 %
Oroszvár 15 1.49 %
Dunacsún 5 0.50 %
Pozsonyligetfalu 435 92.55 %
Oroszvár 15 3.19 %
Horvátjárfalu 11 2.34 %
Dunacsún 9 1.91 %
Pozsonyligetfalu 3 511 96.86 %
Oroszvár 58 1.60 %
Dunacsún 33 0.91 %
Horvátjárfalu 23 0.63 %
Pozsonyligetfalu 10 065 94.37 %
Oroszvár 334 3.13 %
Horvátjárfalu 157 1.47 %
Dunacsún 109 1.02 %
Pozsonyligetfalu 2 550 96.12 %
Oroszvár 63 2.37 %
Horvátjárfalu 23 0.87 %
Dunacsún 17 0.64 %
Pozsonyligetfalu 523 62.63 %
Oroszvár 187 22.40 %
Horvátjárfalu 103 12.34 %
Dunacsún 22 2.63 %
Pozsonyligetfalu 3 770 92.38 %
Oroszvár 164 4.02 %
Horvátjárfalu 90 2.21 %
Dunacsún 57 1.40 %
Pozsonyligetfalu 1 530 64.58 %
Oroszvár 303 12.79 %
Horvátjárfalu 277 11.69 %
Dunacsún 259 10.93 %
Pozsonyligetfalu 1 364 95.65 %
Horvátjárfalu 22 1.54 %
Oroszvár 22 1.54 %
Dunacsún 18 1.26 %
Pozsonyligetfalu 3 577 95.64 %
Oroszvár 92 2.46 %
Horvátjárfalu 44 1.18 %
Dunacsún 27 0.72 %
Pozsonyligetfalu 3 498 95.00 %
Oroszvár 98 2.66 %
Horvátjárfalu 57 1.55 %
Dunacsún 29 0.79 %
Pozsonyligetfalu 5 297 95.60 %
Oroszvár 135 2.44 %
Horvátjárfalu 66 1.19 %
Dunacsún 43 0.78 %
Pozsonyligetfalu 1 659 95.02 %
Oroszvár 45 2.58 %
Dunacsún 21 1.20 %
Horvátjárfalu 21 1.20 %
Pozsonyligetfalu 4 338 77.01 %
Horvátjárfalu 663 11.77 %
Oroszvár 442 7.85 %
Dunacsún 190 3.37 %
Pozsonyligetfalu 1 519 95.72 %
Oroszvár 27 1.70 %
Horvátjárfalu 22 1.39 %
Dunacsún 19 1.20 %
Pozsonyligetfalu 288 96.97 %
Oroszvár 4 1.35 %
Dunacsún 3 1.01 %
Horvátjárfalu 2 0.67 %
Pozsonyligetfalu 971 94.92 %
Oroszvár 22 2.15 %
Dunacsún 15 1.47 %
Horvátjárfalu 15 1.47 %
Pozsonyligetfalu 5 106 97.55 %
Oroszvár 56 1.07 %
Horvátjárfalu 47 0.90 %
Dunacsún 25 0.48 %
Pozsonyligetfalu 4 581 97.30 %
Oroszvár 68 1.44 %
Dunacsún 32 0.68 %
Horvátjárfalu 27 0.57 %
Pozsonyligetfalu 5 327 94.75 %
Oroszvár 152 2.70 %
Horvátjárfalu 78 1.39 %
Dunacsún 65 1.16 %
Pozsonyligetfalu 1 370 95.60 %
Horvátjárfalu 32 2.23 %
Oroszvár 19 1.33 %
Dunacsún 12 0.84 %
Pozsonyligetfalu 382 92.05 %
Horvátjárfalu 15 3.61 %
Oroszvár 10 2.41 %
Dunacsún 8 1.93 %
Pozsonyligetfalu 3 760 93.16 %
Oroszvár 153 3.79 %
Horvátjárfalu 90 2.23 %
Dunacsún 33 0.82 %
Pozsonyligetfalu 5 155 94.29 %
Oroszvár 177 3.24 %
Horvátjárfalu 79 1.45 %
Dunacsún 56 1.02 %
Pozsonyligetfalu 2 946 95.96 %
Oroszvár 59 1.92 %
Horvátjárfalu 42 1.37 %
Dunacsún 23 0.75 %
Pozsonyligetfalu 8 011 94.54 %
Oroszvár 274 3.23 %
Dunacsún 95 1.12 %
Horvátjárfalu 94 1.11 %
Pozsonyligetfalu 1 903 96.06 %
Oroszvár 33 1.67 %
Dunacsún 25 1.26 %
Horvátjárfalu 20 1.01 %
Pozsonyligetfalu 5 574 93.93 %
Oroszvár 162 2.73 %
Horvátjárfalu 136 2.29 %
Dunacsún 62 1.04 %
Pozsonyligetfalu 1 594 94.88 %
Oroszvár 46 2.74 %
Horvátjárfalu 26 1.55 %
Dunacsún 14 0.83 %
Pozsonyligetfalu 2 511 95.44 %
Oroszvár 70 2.66 %
Horvátjárfalu 32 1.22 %
Dunacsún 18 0.68 %
Pozsonyligetfalu 3 819 94.32 %
Oroszvár 137 3.38 %
Horvátjárfalu 52 1.28 %
Dunacsún 41 1.01 %
Pozsonyligetfalu 759 93.94 %
Horvátjárfalu 19 2.35 %
Dunacsún 15 1.86 %
Oroszvár 15 1.86 %
Pozsonyligetfalu 1 125 76.01 %
Horvátjárfalu 197 13.31 %
Oroszvár 124 8.38 %
Dunacsún 34 2.30 %
Pozsonyligetfalu 2 896 94.83 %
Oroszvár 79 2.59 %
Horvátjárfalu 45 1.47 %
Dunacsún 34 1.11 %
Pozsonyligetfalu 652 91.32 %
Oroszvár 30 4.20 %
Horvátjárfalu 20 2.80 %
Dunacsún 12 1.68 %
Pozsonyligetfalu 1 446 91.87 %
Horvátjárfalu 66 4.19 %
Oroszvár 41 2.60 %
Dunacsún 21 1.33 %
Pozsonyligetfalu 685 94.22 %
Horvátjárfalu 20 2.75 %
Oroszvár 17 2.34 %
Dunacsún 5 0.69 %
Pozsonyligetfalu 800 96.85 %
Horvátjárfalu 10 1.21 %
Dunacsún 8 0.97 %
Oroszvár 8 0.97 %
Pozsonyligetfalu 4 872 93.26 %
Oroszvár 162 3.10 %
Horvátjárfalu 128 2.45 %
Dunacsún 62 1.19 %
Pozsonyligetfalu 254 96.21 %
Horvátjárfalu 5 1.89 %
Oroszvár 4 1.52 %
Dunacsún 1 0.38 %
Pozsonyligetfalu 3 635 92.45 %
Oroszvár 127 3.23 %
Horvátjárfalu 115 2.92 %
Dunacsún 55 1.40 %
Pozsonyligetfalu 1 351 95.61 %
Horvátjárfalu 23 1.63 %
Dunacsún 20 1.42 %
Oroszvár 19 1.34 %
Pozsonyligetfalu 1 720 95.82 %
Oroszvár 32 1.78 %
Horvátjárfalu 22 1.23 %
Dunacsún 21 1.17 %
Pozsonyligetfalu 1 472 95.71 %
Oroszvár 25 1.63 %
Dunacsún 23 1.50 %
Horvátjárfalu 18 1.17 %
Pozsonyligetfalu 885 95.78 %
Oroszvár 23 2.49 %
Horvátjárfalu 10 1.08 %
Dunacsún 6 0.65 %
Pozsonyligetfalu 3 743 95.90 %
Oroszvár 101 2.59 %
Horvátjárfalu 35 0.90 %
Dunacsún 24 0.61 %
Pozsonyligetfalu 715 49.31 %
Horvátjárfalu 368 25.38 %
Oroszvár 237 16.34 %
Dunacsún 130 8.97 %
Pozsonyligetfalu 8 899 92.02 %
Oroszvár 381 3.94 %
Horvátjárfalu 210 2.17 %
Dunacsún 181 1.87 %
Pozsonyligetfalu 4 047 94.12 %
Oroszvár 138 3.21 %
Horvátjárfalu 68 1.58 %
Dunacsún 47 1.09 %
Pozsonyligetfalu 1 689 81.48 %
Oroszvár 234 11.29 %
Horvátjárfalu 99 4.78 %
Dunacsún 51 2.46 %
Pozsonyligetfalu 1 481 94.94 %
Oroszvár 33 2.12 %
Horvátjárfalu 29 1.86 %
Dunacsún 17 1.09 %
Pozsonyligetfalu 2 983 95.64 %
Oroszvár 70 2.24 %
Horvátjárfalu 44 1.41 %
Dunacsún 22 0.71 %
Pozsonyligetfalu 5 047 94.44 %
Oroszvár 170 3.18 %
Horvátjárfalu 78 1.46 %
Dunacsún 49 0.92 %
Pozsonyligetfalu 388 93.27 %
Horvátjárfalu 13 3.13 %
Oroszvár 8 1.92 %
Dunacsún 7 1.68 %
Pozsonyligetfalu 5 613 94.89 %
Oroszvár 131 2.21 %
Horvátjárfalu 107 1.81 %
Dunacsún 64 1.08 %
Pozsonyligetfalu 7 313 94.12 %
Oroszvár 256 3.29 %
Horvátjárfalu 121 1.56 %
Dunacsún 80 1.03 %
Pozsonyligetfalu 5 163 94.28 %
Oroszvár 191 3.49 %
Horvátjárfalu 84 1.53 %
Dunacsún 38 0.69 %
Pozsonyligetfalu 906 95.57 %
Dunacsún 15 1.58 %
Oroszvár 14 1.48 %
Horvátjárfalu 13 1.37 %
Pozsonyligetfalu 550 95.82 %
Dunacsún 8 1.39 %
Horvátjárfalu 8 1.39 %
Oroszvár 8 1.39 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
HZDS
259 37.21%
KDH
80 11.49%
SDĽ
73 10.49%
ODÚ
58 8.33%
SDSS
52 7.47%
SNS
44 6.32%
Együttélés-MKDM
33 4.74%
SKDH
28 4.02%
SZS
24 3.45%
DS-ODS
22 3.16%
SZ
6 0.86%
Magyar Polgári Párt
5 0.72%
HSS
4 0.57%
SSL-SNZ
3 0.43%
Egyéb
5 0.72%
Érvényes szavazatok 696
HZDS-RSS
149 23.69%
118 18.76%
KDH
109 17.33%
SP-VOĽBA
78 12.40%
MK
42 6.68%
SNS
32 5.09%
ZRS
20 3.18%
NS
18 2.86%
DS
17 2.70%
KSÚ
13 2.07%
KSS
10 1.59%
SPK
9 1.43%
HZPCS
8 1.27%
SD
5 0.79%
Egyéb
1 0.16%
Érvényes szavazatok 629
SDK
411 50.06%
SDĽ
140 17.05%
HZDS
126 15.35%
SOP
51 6.21%
MKP
43 5.24%
SNS
31 3.78%
NSK
9 1.10%
ZRS
4 0.49%
Egyéb
6 0.73%
Érvényes szavazatok 821
SDKU
326 41.32%
MKP
112 14.20%
SMER
86 10.90%
HZDS
70 8.87%
KDH
55 6.97%
ANO
43 5.45%
KSS
23 2.92%
SDA
16 2.03%
SNS
15 1.90%
HZD
13 1.65%
SDĽ
9 1.14%
PSNS
5 0.63%
SZS
4 0.51%
ZAR
4 0.51%
Egyéb
8 1.01%
Érvényes szavazatok 789
SDKU DS
265 40.46%
MKP
98 14.96%
SMER
87 13.28%
KDH
58 8.85%
SF
54 8.24%
ĽS HZDS
42 6.41%
SNS
21 3.21%
KSS
12 1.83%
ANO
9 1.37%
HZD
3 0.46%
PS
3 0.46%
Egyéb
3 0.46%
Érvényes szavazatok 655
SDKU DS
334 36.62%
SMER
163 17.87%
SaS
140 15.35%
Most-Híd
123 13.49%
KDH
65 7.13%
ĽS HZDS
19 2.08%
SNS
16 1.75%
Únia
14 1.54%
MKP
9 0.99%
SDĽ
8 0.88%
LSNS
7 0.77%
EDS
6 0.66%
Egyéb
8 0.88%
Érvényes szavazatok 912
SMER SD
232 25.00%
SDKU DS
161 17.35%
Most-Híd
136 14.66%
SaS
110 11.85%
KDH
98 10.56%
OĽaNO
91 9.81%
Zmena zdola DU
29 3.13%
SNS
14 1.51%
99 Percent
11 1.19%
PaS
10 1.08%
NaS ns
7 0.75%
LSNS
6 0.65%
MKP
5 0.54%
Egyéb
18 1.94%
Érvényes szavazatok 928
SaS
315 23.20%
OĽANO-NOVA
231 17.01%
SMER SD
208 15.32%
Most-Híd
167 12.30%
#SIEŤ
118 8.69%
SME RODINA
112 8.25%
SNS
67 4.93%
LSNS
47 3.46%
KDH
32 2.36%
SKOK!
18 1.33%
SZS
13 0.96%
MKP
5 0.37%
Egyéb
25 1.84%
Érvényes szavazatok 1358
Pozsony V járás
Szlovákia

Bejelentések