SK
VK
.....

Ipolykér

Község

címer zászló
329 97% magyar 1910
156 57% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Ipolykér
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kiarov
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Balassagyarmati járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Balassagyarmati járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Balassagyarmati-medence
Más földrajzi nevek:
Kéri-hegy, Kiskér, Kiskéripuszta, Kocó, Murik dűlő, Nagykér
Koordináták:
48.10902405, 19.40660286
Terület:
9,00 km2
Rang:
község
Népesség:
308
Tszf. magasság:
182 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99131
Település kód:
516091
Szervezeti azonosító:
319376
Adóazonosító:
2021243169

A község a Balassagyarmati-medence részét alkotó Középső Ipoly-völgy kistáj keleti részén fekszik, a Zsély-Bussa mellékút mentén, Zsélytől 7, Balassagyarmattól 16 km-re keletre, Bussától 15 km-re délnyugatra, a Kéri-hegy (276 m) lábánál. Két településrészét, Nagykért és Kiskért mintegy másfél kilométer választja el egymástól. Határa dombos, nagyobb részben mezőgazdaságilag művelt terület. Délnyugatról Ipolyvarbó, északnyugatról Zsély, északról Óvár, északkeletről Zobor, keletről Szécsénykovácsi, délről pedig Hugyag községekkel határos. Déli határát (mely egyben államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország között) az Ipoly-folyó alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Balassagyarmati járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1960 között a Kékkői járáshoz tartozott, majd annak megszüntetése után 1960-ban a Losonci járáshoz, 1968-ban pedig a Nagykürtösi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Balassagyarmati járás). 1920-ban a trianoni határ megvonásakor Hugyag községnek az Ipolytól északra eső határrészeit Ipolykérhez csatolták (111 ha), területe így 14,1 %-al növekedett (9,00 km²-re), mely 1920 óta változatlan.

Népesség

1910-ben 340, 1921-ben 380, 1938-ban pedig 457, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1991-2011 között népességének csaknem egyötödét elveszítette (lakossága 376 főről 308-ra csökkent), ugyanakkor a szlovák nemzetiségűek aránya ugrásszerűen megnőtt (14,9 %-ról 36,4 %-ra), bár a lakosság többsége (57,1 %) továbbra is magyar nemzetiségű. A lakosság 7,2 %-a a roma etnikumhoz tartozik. A túlnyomó többség (87 %) római katolikus vallású. Ipolykér két településrészre oszlik, 2011-ben Nagykéren élt a lakosság 68,8 %-a (212 fő), Kiskéren pedig 31,2 %-a (96 fő).

Történelem

Neve a magyar Kér törzsnévből származik, melynek szálláshelye lehetett már 900 körül. Nevét egyes források szerint 1271-ben említi először írott dokumentum, „Keer”alakban (amikor Bogdan fia Cegde 10 márkáért két ekényi kéri földjét adta el), más források szerint az első említés 1327-es keltezésű. A 15. századra két falu állt a mai Ipolykér helyén, melyeket 1481-ben „Naghkeer”, 1486-ban „Kyskeer” alakban említenek. A 16. század közepén a két kér az oszmán megszállás alá került. A török uralom alatt a két kér megsemmisült, viszont később újjáépült. A 19. század közepén a település ismét egy községgé egyesült. A 20. század elején még kisnemesi falunak tartották, lakói főként mezőgazdasággal foglalkoztak. 1920-ig Nógrád vármegye Balassagyarmati járásához tartozott. A trianoni béke és 1950 között csak szlovák iskolája volt, ekkor magyar iskolát hoztak létre. Magyar nyelvű óvodáját viszont még a rendszerváltás előtt megszüntették.

Mai jelentősége

Fájdalmas Szűzanyának szentelt római katolikus kápolnája barokk stílusban épült a 18. században, az Oroszlányi-kúria 19. századi neoklasszicista épület. Határában található a Kéri-mocsár, mely a legmagasabb szintű természeti védettséget élvezi.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Ipoly-Kis-Kér, Nógrád vm. népes puszta, 91 kath., 69 evang., 5 zsidó lak. Ipoly-Nagy-Kér, Nógrád vm. népes puszta, 147 kathol., 37 evang. lak. Ut. p. Balassa-Gyarmat.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Ipolykér. Az Ipoly közelében fekvő magyar kisközség. Házainak száma 56, lakosaié 303, a kik nagyobbára róm. kath. vallásúak. Postája Ipolyvarbó, távírója és vasúti állomása Őrhalom. Nagy-Kér és Kis-Kér egyesüléséből keletkezett. A régi időben Ipoly vagy Puszta-Nagy-Kér és Kis-Kér volt a neve. Kis-Kér a középkorban valószínűleg a Murik nevű dülőben feküdt, mivel az itt talált régi pénzek és épületkövek arra vallanak. Első ízben 1327-ben Vaskó határjárásában tűnik fel. 1481-ben és 1846-ban már Nagy-Kér és Kis-Kér helységekről emlékeznek meg az oklevelek. Nagy-Kér a Toldi család birtokában volt és itteni birtokrészeit 1481-ben Asszupataki Hencz Pál bírta zálogban. 1548-ban Kis-Kér Kéry Mihály és Orbán birtokában volt, míg Nagykéren Sörényi Péter, Luka János, Kéry László, Madách Miklós és Horváth Ferencz voltak az urak. 1598-ban mindkét helység a Kéry családot uralta, mely Ipolykéri előnevét is innen vette és 1712-ben még gróf Kéry János tulajdona volt. A XVIII. századtól kezdve nemes község volt. Jelenleg nagyobb birtokosa nincsen. A községben levő régi úrilak Oroszlányi László tulajdona. 1831-ben és 1873-ban itt pusztított a kolera. E községhez tartoznak: Koczó (azelőtt Szepessy-tanya), Máli (azelőtt Zálogosi-puszta), Prónay-tanya és Zálogos (azelőtt Okolicsányi-tanya).

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Ipolykér. Okleveles említését elsőnek 1327-ben találjuk. A XV. században két Kér nevű helységről, NagyKér és Kis-Kér községről történik feljegyzés, az előbbi pedig előfordul még Ipoly vagy Puszta-Nagy-Kér alakban is. Nagy-Kér a Toldi-család, Kis-Kér pedig a Kéry-család birtoka volt. A törökvilág előtt feljegyezték még, mint egykori birtokosokat: Sörényi Péter, Luka János, Kéry László, Madách Miklós és Horváth Ferenc nevét. A török eltakarodása után mindkét Kér a Kéry-család kezén egyesült. Az úrbéri rendezés óta nagyobb birtokosa nincs. A község területe 1564 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 457.

Névelőfordulások
1271
Keer
1481
Naghkeer
1486
Kyskeer
1873
Kiskér és Nagykér,
1907
Ipolykér,
1920
Kiarov,
1927
Kiarov, Ipoly-Kér,
1938
Ipolykér,
1945
Kiarov, Ipoly-Kér,
1948
Kiarov
1994
Ipolykér

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Ipolykér (Kiarov) 25
Telefon: 0474881180
Fax: 0474881180

Honlap: kiarov.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Suchánsky Pavol (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Juhász Víťazoslav (MOST - HÍD)
Kajtor Gabriel (MOST - HÍD)
Gyürky Ladislav (MOST - HÍD)
Hlinica Ladislav (MOST - HÍD)
Déneš Ján (MOST - HÍD)
MOST - HÍD 100% MOST - HÍD 5 képviselö 5 képviselö
Ipolykéri Községi Hivatal

Ipolykér 25

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 247 84%
szlovákok 13 4%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 7 2%
egyéb 26 9%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 293
magyarok 329 97%
szlovákok 7 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 340
magyarok 312 82%
szlovákok 6 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 62 16%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 380
magyarok 311 83%
szlovákok 56 15%
romák 6 2%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 376
magyarok 245 74%
szlovákok 78 23%
romák 5 2%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 1%
összlétszám 332
magyarok 176 57%
szlovákok 112 36%
romák 2 1%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 17 6%
összlétszám 308
magyarok 156 57%
szlovákok 113 41%
romák 1 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 1%
összlétszám 273
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 252
Választási részvétel: 68.25 %
Kiadott boríték: 172
Bedobott boríték: 172

Polgármester

Érvényes szavazólap: 155
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Suchánsky Pavol 155 100.00 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Juhász Víťazoslav 115 MOST - HÍD
Kajtor Gabriel 105 MOST - HÍD
Gyürky Ladislav 104 MOST - HÍD
Hlinica Ladislav 99 MOST - HÍD
Déneš Ján 94 MOST - HÍD

Képviselők

2014
MOST - HÍD 100.00% MOST - HÍD 5 képviselö 5 képviselö
2018
MOST - HÍD 100.00% MOST - HÍD 5 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 266
Választási részvétel: 50.38 %
Kiadott boríték: 134
Bedobott boríték: 134
Választásra jogosult: 264
Választási részvétel: 27.27 %
Kiadott boríték: 72
Bedobott boríték: 72
Választásra jogosult: 252
Választási részvétel: 44,44 %
Kiadott boríték: 112
Bedobott boríték: 112

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 113
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 91
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 61 53.98 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 32 28.32 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 7 6.19 % ĽS Naše Slovensko
Pavel Chovanec 5 4.42 % ÚSVIT
Ladislav Fízik 3 2.65 % ASV
Ondrej Binder 3 2.65 % Független
Jaroslav Sekerka 1 0.88 % KSS
Karol Konárik 1 0.88 % SNS
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Marian Kotleba 11 16.42% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 48 52.75 % Független
Marian Kotleba 35 38.46 % ĽSNS
Igor Kašper 3 3.30 % Független
Martin Juhaniak 3 3.30 % Független
Michal Kantor 1 1.10 % SZS
Miroslav Gálik 1 1.10 % NAS
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Vojtech Kökény 0 0.00 % SRK
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 131
Érvényes szavazólap: 111
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
Mária Lőrincz 65 49.62% Független
Attila Baki 54 41.22% MOST - HÍD
László Jámbor 45 34.35% SMK-MKP
Jozef Filip 31 23.66% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jaroslav Zauška 28 21.37% SMER - SD, KDH
Mirko Trojčák 22 16.79% KDH, SMER - SD
Darina Antolíková 15 11.45% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Ondrej Kollár 15 11.45% SMER - SD, KDH
Richárd Hamerlik 7 5.34% SMS
Dušan Backo 4 3.05% SNS
Pavol Goda 3 2.29% SĽS
Peter Šiška 2 1.53% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Anna Hlivárová 0 0.00% ASV
Peter Bartoš 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Bartoš 0 0.00% SRK
Bohuslav Beňo 0 0.00% OKS
Václav Hájevský 0 0.00% Független
Erika Kušická 69 62.16% MOST - HÍD
Viktor Lestyánszky 31 27.93% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 25 22.52% MKDA-MKDSZ
Mirko Trojčák 22 19.82% SMER-SD
Ondrej Kollár 17 15.32% SMER-SD
Michal Györgyík 14 12.61% ĽS Naše Slovensko
Peter Šalko 13 11.71% Független
Rózsa Skabela 13 11.71% MOST - HÍD
László Jámbor 12 10.81% SMK-MKP
Darina Antolíková 10 9.01% ŠANCA
Nicolas Dobrocký 8 7.21% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 6 5.41% ŠANCA
Dana Havrilová 6 5.41% Független
Ladislav Balík 5 4.50% SMK-MKP
Jaroslav Dudáš 5 4.50% ĽS Naše Slovensko
Igor Boreš 4 3.60% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Jaroslav Filip 3 2.70% SMER-SD
Miloš Krchňavý 3 2.70% Független
Tomáš Krahulec 2 1.80% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Mária Košíková 1 0.90% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Anikó Korčoková 1 0.90% SMK-MKP
Ladislav Nozdrovický 0 0.00% Független
Michaela Činčurová 0 0.00% SNS
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 8.67 %
Ipolynyék 120 7.59 %
Nagycsalomja 65 4.11 %
Ipolykeszi 57 3.61 %
Lukanénye 53 3.35 %
Csáb 43 2.72 %
Nagykürtös 40 2.53 %
Inám 38 2.40 %
Kóvár 34 2.15 %
Ipolyvarbó 28 1.77 %
Ipolynagyfalu 28 1.77 %
Ipolyszécsényke 26 1.64 %
Kelenye 22 1.39 %
Kőkeszi 21 1.33 %
Apátújfalu 20 1.27 %
Bussa 19 1.20 %
Terbegec 19 1.20 %
Ipolyhídvég 18 1.14 %
Zsély 17 1.08 %
Óvár 15 0.95 %
Leszenye 9 0.57 %
Dacsókeszi 6 0.38 %
Szelény 5 0.32 %
Csalár 5 0.32 %
Magasmajtény 5 0.32 %
Galábocs 4 0.25 %
Felsőzellő 4 0.25 %
Kiscsalomja 4 0.25 %
Tótgyarmat 3 0.19 %
Kékkő 3 0.19 %
Ipolyharaszti 3 0.19 %
Kislibercse 2 0.13 %
Rárósmulyad 2 0.13 %
Kiskürtös 2 0.13 %
Ebeck 2 0.13 %
Gyürki 2 0.13 %
Paróca 1 0.06 %
Nógrádszenna 1 0.06 %
Ipolykér 1 0.06 %
Felsőpalojta 1 0.06 %
Sirak 1 0.06 %
Hartyán 1 0.06 %
Bátorfalu 1 0.06 %
Szécsénykovácsi 1 0.06 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 66.47 %
Mikszáthfalva 149 22.41 %
Ebeck 70 10.53 %
Kürtösújfalu 69 10.38 %
Kékkő 63 9.47 %
Zsély 51 7.67 %
Alsópalojta 39 5.86 %
Kiskürtös 30 4.51 %
Középpalojta 20 3.01 %
Nógrádszentpéter 18 2.71 %
Magasmajtény 15 2.26 %
Érújfalu 15 2.26 %
Erdőszelestény 15 2.26 %
Bereklak 15 2.26 %
Bussa 13 1.95 %
Alsózellő 10 1.50 %
Dacsólam 10 1.50 %
Csalár 9 1.35 %
Lukanénye 9 1.35 %
Nagyhalom 9 1.35 %
Leszenye 8 1.20 %
Kishalom 8 1.20 %
Dacsókeszi 8 1.20 %
Felsőpalojta 8 1.20 %
Alsósztregova 7 1.05 %
Bátorfalu 7 1.05 %
Csáb 7 1.05 %
Nógrádszenna 6 0.90 %
Felsőesztergály 6 0.90 %
Ipolynyék 6 0.90 %
Ipolykér 6 0.90 %
Alsóesztergály 6 0.90 %
Száraznyírjes 6 0.90 %
Tótgyarmat 5 0.75 %
Paróca 5 0.75 %
Felsősztregova 5 0.75 %
Apátújfalu 4 0.60 %
Szécsénykovácsi 4 0.60 %
Apafalva 3 0.45 %
Kóvár 3 0.45 %
Kőkeszi 3 0.45 %
Szelény 3 0.45 %
Kiscsalomja 3 0.45 %
Sirak 3 0.45 %
Kelenye 3 0.45 %
Gyürki 2 0.30 %
Szuhány 2 0.30 %
Felsőzellő 2 0.30 %
Óvár 2 0.30 %
Kislibercse 2 0.30 %
Zobor 2 0.30 %
Galábocs 2 0.30 %
Nagycsalomja 2 0.30 %
Nagylám 1 0.15 %
Veres 1 0.15 %
Ipolyharaszti 1 0.15 %
Süllye 1 0.15 %
Hartyán 1 0.15 %
Ipolyszécsényke 1 0.15 %
Csall 1 0.15 %
Tótkisfalu 1 0.15 %
Ipolykeszi 1 0.15 %
Ipolyvarbó 1 0.15 %
Ipolyhídvég 1 0.15 %
Ipolybalog 1 0.15 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 21.21 %
Nagykürtös 169 15.52 %
Magasmajtény 85 7.81 %
Apátújfalu 79 7.25 %
Ipolynyék 78 7.16 %
Csáb 69 6.34 %
Leszenye 64 5.88 %
Zsély 43 3.95 %
Bátorfalu 37 3.40 %
Óvár 27 2.48 %
Tótgyarmat 27 2.48 %
Kékkő 26 2.39 %
Bussa 24 2.20 %
Nagycsalomja 24 2.20 %
Ipolybalog 24 2.20 %
Szécsénykovácsi 23 2.11 %
Dacsókeszi 22 2.02 %
Kőkeszi 22 2.02 %
Inám 21 1.93 %
Ipolyharaszti 21 1.93 %
Bereklak 20 1.84 %
Középpalojta 18 1.65 %
Ipolyvarbó 18 1.65 %
Erdőszelestény 18 1.65 %
Csall 17 1.56 %
Nógrádszentpéter 16 1.47 %
Alsósztregova 16 1.47 %
Szelény 15 1.38 %
Ipolykeszi 14 1.29 %
Felsőzellő 13 1.19 %
Terbegec 13 1.19 %
Kiscsalomja 13 1.19 %
Kóvár 13 1.19 %
Sirak 12 1.10 %
Borosznok 12 1.10 %
Kiskürtös 11 1.01 %
Tótkisfalu 11 1.01 %
Ebeck 11 1.01 %
Szuhány 11 1.01 %
Ipolynagyfalu 10 0.92 %
Ipolykér 10 0.92 %
Kishalom 9 0.83 %
Kürtösújfalu 8 0.73 %
Gyürki 8 0.73 %
Alsózellő 8 0.73 %
Alsópalojta 7 0.64 %
Csalár 6 0.55 %
Nógrádszenna 6 0.55 %
Dacsólam 6 0.55 %
Érújfalu 5 0.46 %
Süllye 5 0.46 %
Nagyhalom 5 0.46 %
Felsősztregova 5 0.46 %
Apafalva 5 0.46 %
Felsőesztergály 5 0.46 %
Ipolyhídvég 4 0.37 %
Tótkelecsény 4 0.37 %
Galábocs 4 0.37 %
Mikszáthfalva 4 0.37 %
Kislibercse 4 0.37 %
Rárósmulyad 4 0.37 %
Kelenye 3 0.28 %
Hartyán 3 0.28 %
Alsóesztergály 2 0.18 %
Ipolyszécsényke 2 0.18 %
Nagylám 2 0.18 %
Felsőpalojta 2 0.18 %
Száraznyírjes 1 0.09 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 13.58 %
Nagykürtös 228 9.74 %
Magasmajtény 105 4.48 %
Óvár 76 3.25 %
Lukanénye 71 3.03 %
Ipolybalog 70 2.99 %
Ipolykér 69 2.95 %
Kékkő 50 2.13 %
Inám 43 1.84 %
Csalár 42 1.79 %
Ipolyhídvég 39 1.67 %
Bussa 34 1.45 %
Ipolykeszi 30 1.28 %
Kőkeszi 26 1.11 %
Csall 25 1.07 %
Csáb 23 0.98 %
Szécsénykovácsi 21 0.90 %
Nagycsalomja 20 0.85 %
Alsópalojta 20 0.85 %
Nógrádszentpéter 18 0.77 %
Ipolynagyfalu 17 0.73 %
Leszenye 16 0.68 %
Zsély 14 0.60 %
Erdőszelestény 14 0.60 %
Dacsókeszi 13 0.56 %
Ipolyharaszti 13 0.56 %
Bátorfalu 11 0.47 %
Gyürki 11 0.47 %
Ebeck 11 0.47 %
Kishalom 10 0.43 %
Bereklak 10 0.43 %
Alsósztregova 10 0.43 %
Szelény 9 0.38 %
Ipolyvarbó 9 0.38 %
Tótkisfalu 9 0.38 %
Apátújfalu 8 0.34 %
Kóvár 7 0.30 %
Felsőzellő 7 0.30 %
Kelenye 7 0.30 %
Terbegec 7 0.30 %
Mikszáthfalva 6 0.26 %
Felsőesztergály 6 0.26 %
Galábocs 5 0.21 %
Sirak 5 0.21 %
Tótgyarmat 5 0.21 %
Középpalojta 5 0.21 %
Apafalva 5 0.21 %
Kiskürtös 4 0.17 %
Kürtösújfalu 4 0.17 %
Rárósmulyad 4 0.17 %
Szuhány 4 0.17 %
Nagyhalom 3 0.13 %
Zobor 3 0.13 %
Ipolyszécsényke 3 0.13 %
Felsősztregova 3 0.13 %
Nógrádszenna 3 0.13 %
Felsőpalojta 3 0.13 %
Alsóesztergály 2 0.09 %
Alsózellő 2 0.09 %
Veres 2 0.09 %
Hartyán 2 0.09 %
Dacsólam 2 0.09 %
Kislibercse 2 0.09 %
Nagylám 2 0.09 %
Száraznyírjes 1 0.04 %
Kiscsalomja 1 0.04 %
Tótkelecsény 1 0.04 %
Érújfalu 1 0.04 %
Borosznok 1 0.04 %
Süllye 1 0.04 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 45.46 %
Kékkő 70 6.48 %
Magasmajtény 34 3.15 %
Zsély 31 2.87 %
Kiskürtös 31 2.87 %
Nógrádszentpéter 30 2.78 %
Bussa 19 1.76 %
Mikszáthfalva 18 1.67 %
Felsőzellő 14 1.30 %
Ipolynyék 14 1.30 %
Lukanénye 13 1.20 %
Leszenye 13 1.20 %
Alsózellő 12 1.11 %
Alsópalojta 12 1.11 %
Alsósztregova 11 1.02 %
Bereklak 11 1.02 %
Érújfalu 11 1.02 %
Alsóesztergály 11 1.02 %
Felsőesztergály 11 1.02 %
Szécsénykovácsi 10 0.93 %
Dacsólam 8 0.74 %
Nagyhalom 8 0.74 %
Csalár 8 0.74 %
Ipolyvarbó 7 0.65 %
Csáb 7 0.65 %
Kishalom 7 0.65 %
Tótkisfalu 7 0.65 %
Kürtösújfalu 7 0.65 %
Ebeck 7 0.65 %
Kiscsalomja 7 0.65 %
Szelény 6 0.56 %
Hartyán 6 0.56 %
Középpalojta 6 0.56 %
Tótkelecsény 5 0.46 %
Nagycsalomja 5 0.46 %
Kőkeszi 5 0.46 %
Szuhány 5 0.46 %
Terbegec 4 0.37 %
Csall 4 0.37 %
Apátújfalu 4 0.37 %
Ipolykér 4 0.37 %
Kislibercse 4 0.37 %
Erdőszelestény 4 0.37 %
Ipolybalog 4 0.37 %
Száraznyírjes 4 0.37 %
Dacsókeszi 4 0.37 %
Sirak 3 0.28 %
Óvár 3 0.28 %
Galábocs 3 0.28 %
Ipolyszécsényke 3 0.28 %
Bátorfalu 3 0.28 %
Zobor 2 0.19 %
Gyürki 2 0.19 %
Tótgyarmat 2 0.19 %
Felsősztregova 2 0.19 %
Felsőpalojta 2 0.19 %
Ipolyharaszti 1 0.09 %
Paróca 1 0.09 %
Inám 1 0.09 %
Kóvár 1 0.09 %
Ipolynagyfalu 1 0.09 %
Nógrádszenna 1 0.09 %
Ipolyhídvég 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 38.26 %
Kékkő 56 4.47 %
Zsély 50 3.99 %
Lukanénye 43 3.43 %
Alsópalojta 41 3.27 %
Mikszáthfalva 36 2.88 %
Erdőszelestény 31 2.48 %
Érújfalu 30 2.40 %
Kiskürtös 30 2.40 %
Nógrádszentpéter 28 2.24 %
Alsósztregova 28 2.24 %
Középpalojta 23 1.84 %
Dacsókeszi 23 1.84 %
Ebeck 22 1.76 %
Bereklak 22 1.76 %
Bussa 21 1.68 %
Alsózellő 21 1.68 %
Kőkeszi 21 1.68 %
Csáb 20 1.60 %
Apátújfalu 19 1.52 %
Kürtösújfalu 17 1.36 %
Tótgyarmat 16 1.28 %
Nógrádszenna 15 1.20 %
Ipolynyék 14 1.12 %
Felsőzellő 14 1.12 %
Leszenye 14 1.12 %
Csalár 13 1.04 %
Kiscsalomja 13 1.04 %
Nagycsalomja 12 0.96 %
Alsóesztergály 11 0.88 %
Kislibercse 11 0.88 %
Felsőesztergály 11 0.88 %
Hartyán 10 0.80 %
Inám 10 0.80 %
Tótkisfalu 10 0.80 %
Szelény 10 0.80 %
Magasmajtény 10 0.80 %
Nagylám 9 0.72 %
Szécsénykovácsi 9 0.72 %
Szuhány 8 0.64 %
Felsőpalojta 7 0.56 %
Dacsólam 7 0.56 %
Apafalva 7 0.56 %
Bátorfalu 6 0.48 %
Sirak 6 0.48 %
Ipolynagyfalu 6 0.48 %
Nagyhalom 6 0.48 %
Ipolyhídvég 5 0.40 %
Tótkelecsény 5 0.40 %
Gyürki 5 0.40 %
Csall 5 0.40 %
Óvár 5 0.40 %
Ipolykér 5 0.40 %
Terbegec 5 0.40 %
Kishalom 5 0.40 %
Kelenye 5 0.40 %
Galábocs 4 0.32 %
Paróca 4 0.32 %
Ipolyharaszti 4 0.32 %
Süllye 3 0.24 %
Száraznyírjes 3 0.24 %
Rárósmulyad 3 0.24 %
Kóvár 3 0.24 %
Zobor 2 0.16 %
Ipolykeszi 2 0.16 %
Ipolybalog 2 0.16 %
Borosznok 2 0.16 %
Veres 2 0.16 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Ipolyszécsényke 1 0.08 %
Felsősztregova 1 0.08 %
Nagykürtös 246 25.15 %
Erdőszelestény 168 17.18 %
Zsély 73 7.46 %
Kékkő 32 3.27 %
Leszenye 27 2.76 %
Csáb 25 2.56 %
Magasmajtény 24 2.45 %
Mikszáthfalva 22 2.25 %
Kiscsalomja 21 2.15 %
Lukanénye 21 2.15 %
Dacsólam 21 2.15 %
Bussa 21 2.15 %
Apátújfalu 19 1.94 %
Nógrádszentpéter 18 1.84 %
Középpalojta 15 1.53 %
Bereklak 15 1.53 %
Kiskürtös 14 1.43 %
Alsópalojta 14 1.43 %
Érújfalu 14 1.43 %
Kürtösújfalu 14 1.43 %
Csall 13 1.33 %
Ipolyvarbó 13 1.33 %
Ipolybalog 13 1.33 %
Terbegec 13 1.33 %
Ipolynyék 12 1.23 %
Nagycsalomja 12 1.23 %
Alsósztregova 12 1.23 %
Nagyhalom 12 1.23 %
Szécsénykovácsi 12 1.23 %
Ebeck 11 1.12 %
Alsózellő 8 0.82 %
Felsőzellő 8 0.82 %
Bátorfalu 7 0.72 %
Ipolyharaszti 7 0.72 %
Tótgyarmat 6 0.61 %
Csalár 6 0.61 %
Kishalom 6 0.61 %
Felsőesztergály 6 0.61 %
Felsőpalojta 6 0.61 %
Gyürki 6 0.61 %
Szelény 6 0.61 %
Dacsókeszi 5 0.51 %
Ipolynagyfalu 5 0.51 %
Kőkeszi 5 0.51 %
Kóvár 5 0.51 %
Tótkisfalu 5 0.51 %
Nógrádszenna 5 0.51 %
Kislibercse 4 0.41 %
Borosznok 4 0.41 %
Hartyán 4 0.41 %
Sirak 4 0.41 %
Zobor 4 0.41 %
Ipolykeszi 3 0.31 %
Felsősztregova 3 0.31 %
Ipolykér 3 0.31 %
Szuhány 3 0.31 %
Ipolyhídvég 3 0.31 %
Nagylám 3 0.31 %
Alsóesztergály 3 0.31 %
Inám 2 0.20 %
Süllye 2 0.20 %
Száraznyírjes 2 0.20 %
Galábocs 2 0.20 %
Óvár 1 0.10 %
Tótkelecsény 1 0.10 %
Apafalva 1 0.10 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 11.47 %
Nagykürtös 217 11.42 %
Ipolybalog 189 9.94 %
Lukanénye 124 6.52 %
Csáb 91 4.79 %
Nagycsalomja 80 4.21 %
Inám 72 3.79 %
Ipolyhídvég 64 3.37 %
Zsély 59 3.10 %
Bussa 51 2.68 %
Ipolykeszi 48 2.52 %
Kóvár 45 2.37 %
Ipolyvarbó 43 2.26 %
Apátújfalu 43 2.26 %
Óvár 42 2.21 %
Ipolynagyfalu 38 2.00 %
Ipolyszécsényke 36 1.89 %
Kőkeszi 36 1.89 %
Kelenye 27 1.42 %
Kékkő 22 1.16 %
Terbegec 21 1.10 %
Dacsókeszi 20 1.05 %
Leszenye 19 1.00 %
Szécsénykovácsi 18 0.95 %
Felsőzellő 15 0.79 %
Alsósztregova 15 0.79 %
Szelény 15 0.79 %
Bátorfalu 14 0.74 %
Csalár 13 0.68 %
Nógrádszentpéter 11 0.58 %
Kiscsalomja 10 0.53 %
Galábocs 10 0.53 %
Magasmajtény 10 0.53 %
Alsópalojta 9 0.47 %
Erdőszelestény 9 0.47 %
Szuhány 8 0.42 %
Mikszáthfalva 8 0.42 %
Sirak 8 0.42 %
Tótkisfalu 7 0.37 %
Érújfalu 7 0.37 %
Alsózellő 7 0.37 %
Kiskürtös 7 0.37 %
Rárósmulyad 7 0.37 %
Hartyán 6 0.32 %
Tótgyarmat 6 0.32 %
Kürtösújfalu 6 0.32 %
Gyürki 6 0.32 %
Dacsólam 5 0.26 %
Tótkelecsény 5 0.26 %
Felsőesztergály 5 0.26 %
Kishalom 5 0.26 %
Ipolykér 5 0.26 %
Ipolyharaszti 5 0.26 %
Ebeck 4 0.21 %
Nagyhalom 4 0.21 %
Nagylám 4 0.21 %
Bereklak 4 0.21 %
Felsőpalojta 3 0.16 %
Középpalojta 3 0.16 %
Zobor 3 0.16 %
Csall 3 0.16 %
Nógrádszenna 2 0.11 %
Alsóesztergály 2 0.11 %
Kislibercse 2 0.11 %
Paróca 2 0.11 %
Apafalva 2 0.11 %
Felsősztregova 1 0.05 %
Száraznyírjes 1 0.05 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 32.78 %
Középpalojta 113 14.52 %
Alsópalojta 91 11.70 %
Lukanénye 90 11.57 %
Felsőpalojta 79 10.15 %
Bereklak 61 7.84 %
Kékkő 32 4.11 %
Ebeck 32 4.11 %
Tótgyarmat 24 3.08 %
Csáb 22 2.83 %
Mikszáthfalva 21 2.70 %
Magasmajtény 20 2.57 %
Kőkeszi 17 2.19 %
Leszenye 16 2.06 %
Erdőszelestény 15 1.93 %
Ipolynyék 15 1.93 %
Dacsólam 15 1.93 %
Kiskürtös 14 1.80 %
Szuhány 14 1.80 %
Zsély 12 1.54 %
Dacsókeszi 11 1.41 %
Bussa 8 1.03 %
Kürtösújfalu 8 1.03 %
Alsóesztergály 7 0.90 %
Érújfalu 7 0.90 %
Apátújfalu 6 0.77 %
Nagycsalomja 6 0.77 %
Óvár 6 0.77 %
Nógrádszentpéter 6 0.77 %
Csalár 6 0.77 %
Terbegec 5 0.64 %
Csall 5 0.64 %
Alsózellő 5 0.64 %
Alsósztregova 5 0.64 %
Tótkisfalu 5 0.64 %
Hartyán 5 0.64 %
Ipolykeszi 5 0.64 %
Felsőzellő 4 0.51 %
Bátorfalu 4 0.51 %
Szelény 4 0.51 %
Kiscsalomja 4 0.51 %
Felsőesztergály 4 0.51 %
Sirak 3 0.39 %
Ipolynagyfalu 3 0.39 %
Nagylám 3 0.39 %
Apafalva 3 0.39 %
Gyürki 3 0.39 %
Ipolyhídvég 2 0.26 %
Ipolyharaszti 2 0.26 %
Száraznyírjes 2 0.26 %
Nógrádszenna 2 0.26 %
Ipolybalog 2 0.26 %
Kislibercse 2 0.26 %
Felsősztregova 1 0.13 %
Kishalom 1 0.13 %
Rárósmulyad 1 0.13 %
Kelenye 1 0.13 %
Szécsénykovácsi 1 0.13 %
Kóvár 1 0.13 %
Inám 1 0.13 %
Veres 1 0.13 %
Nagyhalom 1 0.13 %
Tótkelecsény 1 0.13 %
Zobor 1 0.13 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 13.14 %
Ipolybalog 179 10.10 %
Lukanénye 173 9.76 %
Csáb 132 7.45 %
Nagykürtös 125 7.05 %
Apátújfalu 119 6.71 %
Nagycsalomja 96 5.41 %
Zsély 80 4.51 %
Leszenye 69 3.89 %
Inám 61 3.44 %
Ipolykeszi 61 3.44 %
Bussa 59 3.33 %
Ipolyhídvég 59 3.33 %
Kőkeszi 58 3.27 %
Ipolyszécsényke 50 2.82 %
Tótgyarmat 48 2.71 %
Ipolyvarbó 48 2.71 %
Óvár 46 2.59 %
Kelenye 46 2.59 %
Kóvár 42 2.37 %
Terbegec 41 2.31 %
Bátorfalu 36 2.03 %
Ipolynagyfalu 34 1.92 %
Dacsókeszi 30 1.69 %
Szécsénykovácsi 26 1.47 %
Ipolyharaszti 18 1.02 %
Szelény 17 0.96 %
Sirak 15 0.85 %
Erdőszelestény 15 0.85 %
Csalár 14 0.79 %
Kékkő 13 0.73 %
Magasmajtény 12 0.68 %
Ipolykér 12 0.68 %
Ebeck 11 0.62 %
Mikszáthfalva 10 0.56 %
Felsőzellő 9 0.51 %
Csall 9 0.51 %
Gyürki 8 0.45 %
Galábocs 8 0.45 %
Bereklak 6 0.34 %
Rárósmulyad 6 0.34 %
Középpalojta 4 0.23 %
Alsóesztergály 4 0.23 %
Felsőpalojta 3 0.17 %
Kiscsalomja 3 0.17 %
Alsósztregova 3 0.17 %
Kiskürtös 2 0.11 %
Nagyhalom 2 0.11 %
Alsópalojta 2 0.11 %
Nógrádszenna 2 0.11 %
Szuhány 2 0.11 %
Nógrádszentpéter 2 0.11 %
Alsózellő 2 0.11 %
Felsősztregova 1 0.06 %
Apafalva 1 0.06 %
Kürtösújfalu 1 0.06 %
Kislibercse 1 0.06 %
Tótkisfalu 1 0.06 %
Hartyán 1 0.06 %
Érújfalu 1 0.06 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 4.03 %
Ipolykér 25 2.73 %
Bussa 21 2.29 %
Lukanénye 21 2.29 %
Szécsénykovácsi 21 2.29 %
Nagykürtös 19 2.07 %
Ipolynyék 17 1.85 %
Óvár 12 1.31 %
Zsély 12 1.31 %
Terbegec 11 1.20 %
Apátújfalu 11 1.20 %
Ipolybalog 11 1.20 %
Csáb 10 1.09 %
Felsőzellő 10 1.09 %
Nagycsalomja 8 0.87 %
Ipolyhídvég 7 0.76 %
Kőkeszi 7 0.76 %
Inám 7 0.76 %
Leszenye 7 0.76 %
Galábocs 5 0.55 %
Csalár 4 0.44 %
Ipolynagyfalu 4 0.44 %
Érújfalu 3 0.33 %
Hartyán 3 0.33 %
Dacsókeszi 3 0.33 %
Gyürki 3 0.33 %
Kóvár 3 0.33 %
Paróca 3 0.33 %
Ipolyszécsényke 3 0.33 %
Szelény 3 0.33 %
Erdőszelestény 3 0.33 %
Tótgyarmat 2 0.22 %
Felsőesztergály 2 0.22 %
Ipolyharaszti 2 0.22 %
Alsósztregova 2 0.22 %
Sirak 2 0.22 %
Mikszáthfalva 2 0.22 %
Alsózellő 1 0.11 %
Kelenye 1 0.11 %
Alsópalojta 1 0.11 %
Ebeck 1 0.11 %
Alsóesztergály 1 0.11 %
Ipolykeszi 1 0.11 %
Magasmajtény 1 0.11 %
Nógrádszentpéter 1 0.11 %
Dacsólam 1 0.11 %
Bereklak 1 0.11 %
Nagylám 1 0.11 %
Kiscsalomja 1 0.11 %
Csall 1 0.11 %
Kékkő 1 0.11 %
Kiskürtös 1 0.11 %
Rárósmulyad 1 0.11 %
Szuhány 1 0.11 %
Középpalojta 1 0.11 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 13.56 %
Nagykürtös 96 11.84 %
Nógrádszentpéter 34 4.19 %
Érújfalu 17 2.10 %
Kékkő 16 1.97 %
Kislibercse 15 1.85 %
Tótkisfalu 15 1.85 %
Bussa 15 1.85 %
Magasmajtény 14 1.73 %
Borosznok 13 1.60 %
Süllye 11 1.36 %
Felsőesztergály 11 1.36 %
Lukanénye 9 1.11 %
Alsópalojta 9 1.11 %
Zsély 9 1.11 %
Csáb 9 1.11 %
Ipolyharaszti 9 1.11 %
Bereklak 8 0.99 %
Felsősztregova 8 0.99 %
Dacsólam 7 0.86 %
Tótkelecsény 7 0.86 %
Nagylám 7 0.86 %
Nógrádszenna 6 0.74 %
Felsőzellő 6 0.74 %
Csall 6 0.74 %
Szelény 5 0.62 %
Hartyán 5 0.62 %
Ipolynyék 5 0.62 %
Kiscsalomja 5 0.62 %
Bátorfalu 4 0.49 %
Nagycsalomja 4 0.49 %
Kiskürtös 4 0.49 %
Alsózellő 4 0.49 %
Szuhány 4 0.49 %
Paróca 4 0.49 %
Kürtösújfalu 3 0.37 %
Kelenye 3 0.37 %
Nagyhalom 3 0.37 %
Kőkeszi 2 0.25 %
Rárósmulyad 2 0.25 %
Ipolybalog 2 0.25 %
Dacsókeszi 2 0.25 %
Leszenye 2 0.25 %
Középpalojta 2 0.25 %
Száraznyírjes 2 0.25 %
Kishalom 1 0.12 %
Veres 1 0.12 %
Inám 1 0.12 %
Ebeck 1 0.12 %
Gyürki 1 0.12 %
Erdőszelestény 1 0.12 %
Mikszáthfalva 1 0.12 %
Tótgyarmat 1 0.12 %
Ipolyvarbó 1 0.12 %
Apafalva 1 0.12 %
Ipolyhídvég 1 0.12 %
Ipolykeszi 1 0.12 %
Zobor 1 0.12 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 33.40 %
Zsély 73 4.79 %
Kékkő 64 4.20 %
Alsózellő 62 4.07 %
Lukanénye 49 3.22 %
Csáb 37 2.43 %
Alsósztregova 37 2.43 %
Középpalojta 36 2.36 %
Apátújfalu 35 2.30 %
Dacsókeszi 33 2.17 %
Nógrádszentpéter 29 1.90 %
Bereklak 28 1.84 %
Mikszáthfalva 28 1.84 %
Erdőszelestény 26 1.71 %
Kiskürtös 25 1.64 %
Érújfalu 25 1.64 %
Felsőzellő 23 1.51 %
Ipolynyék 23 1.51 %
Alsópalojta 21 1.38 %
Nagycsalomja 20 1.31 %
Ebeck 20 1.31 %
Leszenye 20 1.31 %
Kőkeszi 18 1.18 %
Felsőesztergály 18 1.18 %
Bussa 18 1.18 %
Szécsénykovácsi 18 1.18 %
Alsóesztergály 18 1.18 %
Csalár 17 1.12 %
Kiscsalomja 17 1.12 %
Tótgyarmat 16 1.05 %
Nógrádszenna 15 0.98 %
Terbegec 14 0.92 %
Ipolykér 14 0.92 %
Bátorfalu 11 0.72 %
Ipolybalog 11 0.72 %
Óvár 11 0.72 %
Tótkelecsény 11 0.72 %
Kelenye 11 0.72 %
Tótkisfalu 9 0.59 %
Szuhány 9 0.59 %
Kürtösújfalu 9 0.59 %
Sirak 9 0.59 %
Ipolyhídvég 9 0.59 %
Száraznyírjes 8 0.52 %
Inám 8 0.52 %
Ipolyvarbó 8 0.52 %
Felsőpalojta 7 0.46 %
Szelény 7 0.46 %
Apafalva 7 0.46 %
Süllye 6 0.39 %
Ipolyszécsényke 6 0.39 %
Galábocs 6 0.39 %
Ipolynagyfalu 6 0.39 %
Nagyhalom 6 0.39 %
Kóvár 6 0.39 %
Csall 6 0.39 %
Kislibercse 6 0.39 %
Magasmajtény 4 0.26 %
Ipolyharaszti 4 0.26 %
Ipolykeszi 3 0.20 %
Paróca 3 0.20 %
Nagylám 3 0.20 %
Gyürki 3 0.20 %
Felsősztregova 3 0.20 %
Kishalom 3 0.20 %
Dacsólam 3 0.20 %
Rárósmulyad 3 0.20 %
Veres 2 0.13 %
Borosznok 2 0.13 %
Zobor 2 0.13 %
Hartyán 1 0.07 %
Nagykürtös 717 65.90 %
Kékkő 93 8.55 %
Mikszáthfalva 76 6.99 %
Alsópalojta 67 6.16 %
Magasmajtény 59 5.42 %
Kiskürtös 39 3.58 %
Alsósztregova 36 3.31 %
Középpalojta 32 2.94 %
Zsély 31 2.85 %
Nógrádszentpéter 27 2.48 %
Erdőszelestény 25 2.30 %
Ebeck 22 2.02 %
Bereklak 22 2.02 %
Alsózellő 22 2.02 %
Ipolynyék 21 1.93 %
Bussa 18 1.65 %
Nagyhalom 14 1.29 %
Kürtösújfalu 13 1.19 %
Dacsókeszi 11 1.01 %
Csalár 9 0.83 %
Alsóesztergály 8 0.74 %
Dacsólam 8 0.74 %
Kislibercse 7 0.64 %
Csáb 7 0.64 %
Leszenye 6 0.55 %
Csall 6 0.55 %
Lukanénye 5 0.46 %
Tótkisfalu 5 0.46 %
Érújfalu 5 0.46 %
Szuhány 5 0.46 %
Kishalom 5 0.46 %
Felsőpalojta 4 0.37 %
Szécsénykovácsi 4 0.37 %
Sirak 4 0.37 %
Ipolyhídvég 4 0.37 %
Kőkeszi 4 0.37 %
Óvár 4 0.37 %
Szelény 4 0.37 %
Felsőzellő 4 0.37 %
Száraznyírjes 4 0.37 %
Nagylám 3 0.28 %
Ipolyharaszti 3 0.28 %
Bátorfalu 3 0.28 %
Ipolykér 3 0.28 %
Hartyán 3 0.28 %
Galábocs 3 0.28 %
Nagycsalomja 3 0.28 %
Terbegec 3 0.28 %
Ipolybalog 3 0.28 %
Apátújfalu 2 0.18 %
Ipolykeszi 2 0.18 %
Felsősztregova 2 0.18 %
Tótgyarmat 2 0.18 %
Zobor 2 0.18 %
Kóvár 2 0.18 %
Felsőesztergály 2 0.18 %
Nógrádszenna 2 0.18 %
Rárósmulyad 1 0.09 %
Süllye 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Ipolynagyfalu 1 0.09 %
Kelenye 1 0.09 %
Apafalva 1 0.09 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 49.41 %
Kékkő 203 7.06 %
Magasmajtény 163 5.67 %
Erdőszelestény 118 4.10 %
Nógrádszentpéter 116 4.03 %
Bereklak 105 3.65 %
Lukanénye 105 3.65 %
Bussa 104 3.62 %
Csáb 102 3.55 %
Alsópalojta 102 3.55 %
Alsósztregova 87 3.03 %
Zsély 86 2.99 %
Mikszáthfalva 80 2.78 %
Középpalojta 78 2.71 %
Kürtösújfalu 76 2.64 %
Dacsókeszi 69 2.40 %
Kőkeszi 63 2.19 %
Érújfalu 61 2.12 %
Kiskürtös 55 1.91 %
Szuhány 55 1.91 %
Leszenye 55 1.91 %
Ebeck 51 1.77 %
Dacsólam 51 1.77 %
Apátújfalu 51 1.77 %
Ipolynyék 45 1.56 %
Alsózellő 42 1.46 %
Felsőpalojta 41 1.43 %
Nógrádszenna 40 1.39 %
Kiscsalomja 36 1.25 %
Felsőesztergály 35 1.22 %
Bátorfalu 35 1.22 %
Csall 34 1.18 %
Tótgyarmat 32 1.11 %
Tótkisfalu 32 1.11 %
Csalár 31 1.08 %
Felsőzellő 31 1.08 %
Nagylám 30 1.04 %
Szelény 29 1.01 %
Nagycsalomja 28 0.97 %
Szécsénykovácsi 27 0.94 %
Alsóesztergály 26 0.90 %
Ipolybalog 25 0.87 %
Tótkelecsény 24 0.83 %
Sirak 24 0.83 %
Hartyán 24 0.83 %
Felsősztregova 24 0.83 %
Nagyhalom 22 0.76 %
Ipolykér 22 0.76 %
Óvár 21 0.73 %
Terbegec 21 0.73 %
Ipolyharaszti 20 0.70 %
Ipolykeszi 20 0.70 %
Kislibercse 17 0.59 %
Ipolyvarbó 16 0.56 %
Borosznok 15 0.52 %
Gyürki 15 0.52 %
Paróca 14 0.49 %
Kishalom 13 0.45 %
Apafalva 12 0.42 %
Ipolynagyfalu 12 0.42 %
Galábocs 12 0.42 %
Zobor 11 0.38 %
Inám 10 0.35 %
Ipolyhídvég 10 0.35 %
Száraznyírjes 8 0.28 %
Kóvár 8 0.28 %
Süllye 6 0.21 %
Ipolyszécsényke 6 0.21 %
Veres 5 0.17 %
Rárósmulyad 5 0.17 %
Kelenye 1 0.03 %
Nagykürtös 284 10.85 %
Kékkő 35 1.34 %
Magasmajtény 20 0.76 %
Nógrádszentpéter 19 0.73 %
Kiskürtös 17 0.65 %
Zsély 16 0.61 %
Bussa 14 0.53 %
Erdőszelestény 12 0.46 %
Csall 9 0.34 %
Száraznyírjes 9 0.34 %
Ebeck 9 0.34 %
Csáb 8 0.31 %
Alsópalojta 8 0.31 %
Mikszáthfalva 8 0.31 %
Bereklak 8 0.31 %
Galábocs 8 0.31 %
Dacsólam 8 0.31 %
Lukanénye 8 0.31 %
Leszenye 8 0.31 %
Érújfalu 8 0.31 %
Dacsókeszi 7 0.27 %
Kőkeszi 6 0.23 %
Ipolyvarbó 6 0.23 %
Ipolynyék 6 0.23 %
Apátújfalu 5 0.19 %
Középpalojta 5 0.19 %
Kiscsalomja 4 0.15 %
Szuhány 4 0.15 %
Borosznok 4 0.15 %
Csalár 4 0.15 %
Tótkisfalu 4 0.15 %
Óvár 4 0.15 %
Kóvár 3 0.11 %
Bátorfalu 3 0.11 %
Felsőesztergály 3 0.11 %
Alsóesztergály 3 0.11 %
Hartyán 3 0.11 %
Szelény 2 0.08 %
Gyürki 2 0.08 %
Kürtösújfalu 2 0.08 %
Tótkelecsény 2 0.08 %
Felsősztregova 2 0.08 %
Ipolybalog 2 0.08 %
Alsósztregova 2 0.08 %
Süllye 2 0.08 %
Tótgyarmat 2 0.08 %
Felsőpalojta 1 0.04 %
Zobor 1 0.04 %
Rárósmulyad 1 0.04 %
Nógrádszenna 1 0.04 %
Sirak 1 0.04 %
Ipolyharaszti 1 0.04 %
Ipolyhídvég 1 0.04 %
Inám 1 0.04 %
Ipolykér 1 0.04 %
Kelenye 1 0.04 %
Apafalva 1 0.04 %
Kishalom 1 0.04 %
Paróca 1 0.04 %
Nagycsalomja 1 0.04 %
Ipolynagyfalu 1 0.04 %
Felsőzellő 1 0.04 %
Alsózellő 1 0.04 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 24.62 %
Kékkő 61 5.14 %
Lukanénye 39 3.29 %
Zsély 38 3.20 %
Alsósztregova 28 2.36 %
Nógrádszentpéter 26 2.19 %
Bereklak 20 1.69 %
Alsózellő 19 1.60 %
Ebeck 18 1.52 %
Erdőszelestény 18 1.52 %
Csáb 16 1.35 %
Mikszáthfalva 16 1.35 %
Érújfalu 16 1.35 %
Felsőzellő 16 1.35 %
Nógrádszenna 15 1.26 %
Ipolynyék 14 1.18 %
Kürtösújfalu 13 1.10 %
Magasmajtény 13 1.10 %
Bussa 13 1.10 %
Alsópalojta 12 1.01 %
Kőkeszi 12 1.01 %
Középpalojta 12 1.01 %
Leszenye 12 1.01 %
Dacsókeszi 12 1.01 %
Kiskürtös 11 0.93 %
Tótgyarmat 10 0.84 %
Tótkisfalu 9 0.76 %
Inám 9 0.76 %
Dacsólam 9 0.76 %
Ipolykér 8 0.67 %
Csalár 8 0.67 %
Alsóesztergály 8 0.67 %
Apátújfalu 8 0.67 %
Kislibercse 7 0.59 %
Kelenye 7 0.59 %
Nagycsalomja 7 0.59 %
Csall 6 0.51 %
Apafalva 6 0.51 %
Kiscsalomja 6 0.51 %
Szelény 6 0.51 %
Nagylám 6 0.51 %
Óvár 6 0.51 %
Ipolyhídvég 5 0.42 %
Felsőesztergály 5 0.42 %
Szuhány 5 0.42 %
Felsőpalojta 4 0.34 %
Süllye 4 0.34 %
Ipolybalog 4 0.34 %
Nagyhalom 4 0.34 %
Tótkelecsény 4 0.34 %
Paróca 3 0.25 %
Kóvár 3 0.25 %
Sirak 3 0.25 %
Terbegec 3 0.25 %
Szécsénykovácsi 3 0.25 %
Ipolynagyfalu 3 0.25 %
Kishalom 3 0.25 %
Száraznyírjes 3 0.25 %
Veres 2 0.17 %
Bátorfalu 2 0.17 %
Ipolyszécsényke 2 0.17 %
Rárósmulyad 2 0.17 %
Borosznok 2 0.17 %
Ipolyharaszti 2 0.17 %
Hartyán 2 0.17 %
Gyürki 2 0.17 %
Zobor 2 0.17 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Galábocs 1 0.08 %
Felsősztregova 1 0.08 %
Ipolykeszi 1 0.08 %
Nagykürtös 758 37.27 %
Kékkő 105 5.16 %
Erdőszelestény 71 3.49 %
Magasmajtény 63 3.10 %
Bussa 62 3.05 %
Nógrádszentpéter 59 2.90 %
Bereklak 55 2.70 %
Csáb 51 2.51 %
Középpalojta 50 2.46 %
Alsópalojta 49 2.41 %
Zsély 48 2.36 %
Lukanénye 46 2.26 %
Ipolyhídvég 45 2.21 %
Kürtösújfalu 44 2.16 %
Alsósztregova 43 2.11 %
Felsőzellő 39 1.92 %
Mikszáthfalva 38 1.87 %
Dacsókeszi 38 1.87 %
Szuhány 35 1.72 %
Felsőesztergály 31 1.52 %
Apátújfalu 28 1.38 %
Kiskürtös 28 1.38 %
Csalár 27 1.33 %
Leszenye 27 1.33 %
Kőkeszi 26 1.28 %
Alsózellő 25 1.23 %
Dacsólam 25 1.23 %
Kiscsalomja 24 1.18 %
Ipolynyék 23 1.13 %
Érújfalu 23 1.13 %
Csall 21 1.03 %
Szécsénykovácsi 21 1.03 %
Felsősztregova 21 1.03 %
Felsőpalojta 20 0.98 %
Szelény 20 0.98 %
Alsóesztergály 20 0.98 %
Hartyán 19 0.93 %
Nagylám 18 0.88 %
Ipolynagyfalu 18 0.88 %
Ipolykér 17 0.84 %
Ipolyvarbó 17 0.84 %
Óvár 17 0.84 %
Ebeck 16 0.79 %
Tótgyarmat 16 0.79 %
Tótkisfalu 15 0.74 %
Kislibercse 15 0.74 %
Tótkelecsény 15 0.74 %
Nógrádszenna 15 0.74 %
Paróca 13 0.64 %
Ipolykeszi 13 0.64 %
Ipolybalog 12 0.59 %
Ipolyharaszti 12 0.59 %
Apafalva 11 0.54 %
Zobor 11 0.54 %
Terbegec 11 0.54 %
Galábocs 11 0.54 %
Borosznok 10 0.49 %
Kóvár 9 0.44 %
Kishalom 9 0.44 %
Száraznyírjes 8 0.39 %
Kelenye 7 0.34 %
Bátorfalu 7 0.34 %
Sirak 6 0.29 %
Gyürki 6 0.29 %
Ipolyszécsényke 6 0.29 %
Inám 6 0.29 %
Süllye 5 0.25 %
Nagycsalomja 5 0.25 %
Nagyhalom 4 0.20 %
Rárósmulyad 3 0.15 %
Veres 3 0.15 %
Nagykürtös 629 82.01 %
Kékkő 110 14.34 %
Zsély 56 7.30 %
Mikszáthfalva 54 7.04 %
Alsópalojta 51 6.65 %
Bereklak 42 5.48 %
Nógrádszentpéter 38 4.95 %
Bussa 35 4.56 %
Erdőszelestény 35 4.56 %
Kiskürtös 32 4.17 %
Csáb 28 3.65 %
Felsőesztergály 26 3.39 %
Kürtösújfalu 23 3.00 %
Alsózellő 22 2.87 %
Alsósztregova 22 2.87 %
Lukanénye 19 2.48 %
Ebeck 17 2.22 %
Magasmajtény 17 2.22 %
Nagyhalom 13 1.69 %
Dacsókeszi 13 1.69 %
Leszenye 13 1.69 %
Ipolykér 13 1.69 %
Érújfalu 13 1.69 %
Középpalojta 12 1.56 %
Felsőzellő 12 1.56 %
Szécsénykovácsi 11 1.43 %
Szuhány 10 1.30 %
Csalár 10 1.30 %
Száraznyírjes 10 1.30 %
Kőkeszi 9 1.17 %
Kiscsalomja 9 1.17 %
Dacsólam 9 1.17 %
Nógrádszenna 8 1.04 %
Galábocs 8 1.04 %
Tótgyarmat 8 1.04 %
Óvár 7 0.91 %
Felsőpalojta 7 0.91 %
Bátorfalu 6 0.78 %
Kislibercse 5 0.65 %
Ipolyharaszti 4 0.52 %
Ipolynagyfalu 4 0.52 %
Ipolynyék 4 0.52 %
Apátújfalu 4 0.52 %
Csall 4 0.52 %
Tótkelecsény 4 0.52 %
Zobor 4 0.52 %
Ipolyhídvég 3 0.39 %
Ipolybalog 3 0.39 %
Szelény 3 0.39 %
Apafalva 3 0.39 %
Alsóesztergály 3 0.39 %
Tótkisfalu 3 0.39 %
Kishalom 3 0.39 %
Süllye 2 0.26 %
Felsősztregova 2 0.26 %
Nagycsalomja 2 0.26 %
Kelenye 2 0.26 %
Ipolyvarbó 2 0.26 %
Borosznok 1 0.13 %
Gyürki 1 0.13 %
Veres 1 0.13 %
Rárósmulyad 1 0.13 %
Inám 1 0.13 %
Ipolyszécsényke 1 0.13 %
Ipolykeszi 1 0.13 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 8.69 %
Ipolybalog 57 7.86 %
Ipolykeszi 48 6.62 %
Ipolyhídvég 41 5.66 %
Nagycsalomja 24 3.31 %
Nagykürtös 22 3.03 %
Lukanénye 20 2.76 %
Ipolykér 13 1.79 %
Óvár 13 1.79 %
Ipolynagyfalu 12 1.66 %
Inám 12 1.66 %
Kóvár 11 1.52 %
Magasmajtény 8 1.10 %
Bussa 6 0.83 %
Ipolyszécsényke 6 0.83 %
Tótgyarmat 5 0.69 %
Kőkeszi 5 0.69 %
Zsély 4 0.55 %
Ipolyvarbó 4 0.55 %
Apátújfalu 4 0.55 %
Kelenye 4 0.55 %
Csalár 4 0.55 %
Szécsénykovácsi 4 0.55 %
Leszenye 3 0.41 %
Csáb 3 0.41 %
Kiscsalomja 2 0.28 %
Sirak 2 0.28 %
Érújfalu 2 0.28 %
Gyürki 2 0.28 %
Alsózellő 1 0.14 %
Tótkisfalu 1 0.14 %
Terbegec 1 0.14 %
Bátorfalu 1 0.14 %
Kékkő 1 0.14 %
Kishalom 1 0.14 %
Mikszáthfalva 1 0.14 %
Alsósztregova 1 0.14 %
Rárósmulyad 1 0.14 %
Dacsókeszi 1 0.14 %
Szelény 1 0.14 %
Zobor 1 0.14 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 22.78 %
Alsósztregova 136 16.31 %
Felsőzellő 91 10.91 %
Bussa 76 9.11 %
Nógrádszentpéter 31 3.72 %
Kékkő 24 2.88 %
Alsózellő 23 2.76 %
Mikszáthfalva 18 2.16 %
Kislibercse 16 1.92 %
Alsópalojta 16 1.92 %
Érújfalu 15 1.80 %
Magasmajtény 13 1.56 %
Középpalojta 10 1.20 %
Felsőesztergály 10 1.20 %
Rárósmulyad 9 1.08 %
Leszenye 9 1.08 %
Tótkelecsény 8 0.96 %
Nógrádszenna 8 0.96 %
Ipolynyék 7 0.84 %
Csáb 7 0.84 %
Dacsólam 7 0.84 %
Hartyán 7 0.84 %
Apátújfalu 7 0.84 %
Csalár 6 0.72 %
Ipolyvarbó 6 0.72 %
Zsély 6 0.72 %
Ebeck 6 0.72 %
Kishalom 5 0.60 %
Kiskürtös 5 0.60 %
Tótkisfalu 5 0.60 %
Lukanénye 5 0.60 %
Szuhány 4 0.48 %
Felsősztregova 4 0.48 %
Nagycsalomja 4 0.48 %
Erdőszelestény 4 0.48 %
Borosznok 4 0.48 %
Kürtösújfalu 4 0.48 %
Bereklak 4 0.48 %
Terbegec 4 0.48 %
Kőkeszi 3 0.36 %
Galábocs 3 0.36 %
Nagyhalom 3 0.36 %
Tótgyarmat 3 0.36 %
Alsóesztergály 2 0.24 %
Bátorfalu 2 0.24 %
Gyürki 2 0.24 %
Ipolykeszi 2 0.24 %
Csall 2 0.24 %
Nagylám 2 0.24 %
Dacsókeszi 2 0.24 %
Ipolybalog 2 0.24 %
Ipolyharaszti 2 0.24 %
Szécsénykovácsi 2 0.24 %
Ipolynagyfalu 2 0.24 %
Ipolykér 2 0.24 %
Kiscsalomja 2 0.24 %
Ipolyhídvég 2 0.24 %
Ipolyszécsényke 1 0.12 %
Süllye 1 0.12 %
Felsőpalojta 1 0.12 %
Kelenye 1 0.12 %
Kóvár 1 0.12 %
Sirak 1 0.12 %
Óvár 1 0.12 %
Száraznyírjes 1 0.12 %
Paróca 1 0.12 %
Zobor 1 0.12 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 10.10 %
Ipolyhídvég 131 8.07 %
Ipolybalog 83 5.11 %
Ipolynagyfalu 47 2.89 %
Inám 44 2.71 %
Nagykürtös 41 2.52 %
Óvár 35 2.16 %
Ipolykér 31 1.91 %
Ipolykeszi 27 1.66 %
Lukanénye 19 1.17 %
Csáb 18 1.11 %
Nagycsalomja 18 1.11 %
Kelenye 18 1.11 %
Ipolyszécsényke 17 1.05 %
Kóvár 15 0.92 %
Csalár 15 0.92 %
Apátújfalu 13 0.80 %
Sirak 11 0.68 %
Terbegec 11 0.68 %
Szécsénykovácsi 10 0.62 %
Kőkeszi 9 0.55 %
Bussa 9 0.55 %
Bátorfalu 8 0.49 %
Leszenye 7 0.43 %
Tótgyarmat 6 0.37 %
Dacsókeszi 5 0.31 %
Gyürki 5 0.31 %
Kékkő 5 0.31 %
Magasmajtény 4 0.25 %
Szelény 4 0.25 %
Ipolyvarbó 4 0.25 %
Zsély 4 0.25 %
Galábocs 3 0.18 %
Hartyán 3 0.18 %
Érújfalu 3 0.18 %
Mikszáthfalva 2 0.12 %
Alsózellő 2 0.12 %
Rárósmulyad 2 0.12 %
Erdőszelestény 2 0.12 %
Zobor 1 0.06 %
Kiskürtös 1 0.06 %
Bereklak 1 0.06 %
Kiscsalomja 1 0.06 %
Alsósztregova 1 0.06 %
Felsőzellő 1 0.06 %
Ipolyharaszti 1 0.06 %
Csall 1 0.06 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 26.54 %
Alsósztregova 235 19.01 %
Nógrádszentpéter 76 6.15 %
Érújfalu 75 6.07 %
Kékkő 53 4.29 %
Bussa 40 3.24 %
Magasmajtény 39 3.16 %
Kislibercse 32 2.59 %
Hartyán 30 2.43 %
Felsősztregova 29 2.35 %
Tótkisfalu 28 2.27 %
Nógrádszenna 23 1.86 %
Mikszáthfalva 20 1.62 %
Erdőszelestény 19 1.54 %
Tótkelecsény 19 1.54 %
Zsély 18 1.46 %
Alsópalojta 18 1.46 %
Süllye 18 1.46 %
Borosznok 16 1.29 %
Felsőzellő 12 0.97 %
Kiskürtös 12 0.97 %
Bereklak 12 0.97 %
Apátújfalu 11 0.89 %
Felsőesztergály 11 0.89 %
Alsózellő 10 0.81 %
Alsóesztergály 9 0.73 %
Dacsókeszi 9 0.73 %
Középpalojta 9 0.73 %
Rárósmulyad 8 0.65 %
Leszenye 8 0.65 %
Nagylám 8 0.65 %
Lukanénye 8 0.65 %
Kóvár 8 0.65 %
Kürtösújfalu 7 0.57 %
Csáb 7 0.57 %
Paróca 7 0.57 %
Nagyhalom 6 0.49 %
Óvár 6 0.49 %
Ipolykér 6 0.49 %
Dacsólam 5 0.40 %
Szelény 4 0.32 %
Szuhány 4 0.32 %
Tótgyarmat 4 0.32 %
Csalár 4 0.32 %
Gyürki 4 0.32 %
Csall 4 0.32 %
Kishalom 4 0.32 %
Ipolykeszi 3 0.24 %
Ipolynyék 3 0.24 %
Szécsénykovácsi 3 0.24 %
Ebeck 3 0.24 %
Kelenye 3 0.24 %
Kiscsalomja 3 0.24 %
Nagycsalomja 2 0.16 %
Bátorfalu 2 0.16 %
Felsőpalojta 2 0.16 %
Kőkeszi 2 0.16 %
Veres 2 0.16 %
Terbegec 2 0.16 %
Zobor 2 0.16 %
Ipolyharaszti 2 0.16 %
Ipolyhídvég 1 0.08 %
Ipolynagyfalu 1 0.08 %
Száraznyírjes 1 0.08 %
Galábocs 1 0.08 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Sirak 1 0.08 %
Ipolybalog 1 0.08 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
133 46.83%
KSČ
43 15.14%
SPV
34 11.97%
VPN
30 10.56%
SZ
12 4.23%
DÚRS
6 2.11%
SSL
5 1.76%
DS
5 1.76%
KDH
5 1.76%
SNS
5 1.76%
SD
3 1.06%
VDSPR
2 0.70%
Egyéb
1 0.35%
Érvényes szavazatok 284
Együttélés-MKDM
141 54.23%
SDĽ
40 15.38%
Magyar Polgári Párt
32 12.31%
HZDS
10 3.85%
SDSS
10 3.85%
ODÚ
4 1.54%
DS-ODS
3 1.15%
SZ
3 1.15%
KDH
3 1.15%
ZPR-RČS
3 1.15%
ROI
3 1.15%
SPI
3 1.15%
SSL-SNZ
2 0.77%
Egyéb
3 1.15%
Érvényes szavazatok 260
MK
123 53.25%
SP-VOĽBA
41 17.75%
ZRS
22 9.52%
9 3.90%
HZPCS
8 3.46%
HZDS-RSS
7 3.03%
KSS
7 3.03%
SNS
4 1.73%
SPK
3 1.30%
DS
2 0.87%
KDH
2 0.87%
ROISR
1 0.43%
RSDSS
1 0.43%
SD
1 0.43%
Érvényes szavazatok 231
MKP
107 44.40%
SDĽ
76 31.54%
SDK
27 11.20%
KSS
11 4.56%
HZDS
8 3.32%
SOP
5 2.07%
SNJ
4 1.66%
SNS
1 0.41%
ZRS
1 0.41%
MLHZP
1 0.41%
Érvényes szavazatok 241
MKP
103 64.38%
SDKU
15 9.38%
SDA
8 5.00%
HZDS
7 4.38%
SMER
6 3.75%
ROISR
6 3.75%
ANO
4 2.50%
SDĽ
2 1.25%
KDH
2 1.25%
KSS
2 1.25%
ZAR
1 0.63%
HZD
1 0.63%
ROSA
1 0.63%
PSNS
1 0.63%
SDPO
1 0.63%
Érvényes szavazatok 160
MKP
94 53.41%
KDH
32 18.18%
SMER
26 14.77%
SDKU DS
14 7.95%
ĽS HZDS
3 1.70%
NADEJ
3 1.70%
KSS
2 1.14%
SOS
1 0.57%
ANO
1 0.57%
Érvényes szavazatok 176
Most-Híd
54 31.95%
MKP
47 27.81%
SMER
28 16.57%
SDKU DS
15 8.88%
SDĽ
5 2.96%
KDH
5 2.96%
ĽS HZDS
4 2.37%
Únia
4 2.37%
SNS
2 1.18%
SaS
2 1.18%
EDS
1 0.59%
Paliho Kapurkova
1 0.59%
LSNS
1 0.59%
Érvényes szavazatok 169
Most-Híd
71 44.94%
MKP
23 14.56%
SMER SD
23 14.56%
SDKU DS
15 9.49%
KDH
9 5.70%
SNS
4 2.53%
99 Percent
4 2.53%
SaS
2 1.27%
Zmena zdola DU
2 1.27%
ĽS HZDS
2 1.27%
Zelení
1 0.63%
SOSKA
1 0.63%
SZ
1 0.63%
Érvényes szavazatok 158
Most-Híd
85 52.15%
SMER SD
15 9.20%
MKP
15 9.20%
LSNS
15 9.20%
OĽANO-NOVA
12 7.36%
#SIEŤ
6 3.68%
KDH
5 3.07%
SaS
4 2.45%
SNS
2 1.23%
SDKU DS
1 0.61%
TIP
1 0.61%
SME RODINA
1 0.61%
MKDA-MKDSZ
1 0.61%
Érvényes szavazatok 163
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések