SK
BA
.....

Károlyfalu

Község

címer zászló
565 3% magyar 1991
596 2% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Karlova Ves
1918 előtti vármegye, járás:
Pozsony vármegye
Pozsonyi járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Kis-Kárpátok, Dévényi-hegycsoport
Más földrajzi nevek:
Cigánska dolina, Červený most, Dlhé diely, Doktorov jarok, Jurigrad, Katušina lúka, Károlyfalui-ág (Karlovské rameno), Lackova dráha, Laurincová dráha, Longitál, Malomvölgy (Mlynská dolina), Nad Sitinou, Pri tehelni, Pustý kostolík, Riviéra, Sihoť, Sitina-alagút, Sitiny, Slávičie údolie, Staré grunty, Starý Grunt I., Starý Grunt II., Suchá Vydrica, Tôňava, Tölténygyár (Patrónka)
Koordináták:
48.15022278, 17.06212234
Terület:
10,95 km2
Rang:
község
Népesség:
33260
Tszf. magasság:
176 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
00000
Település kód:
529397
Szervezeti azonosító:
603520

Károlyfalu a Duna bal partján, a Kis-Kárpátok legdélebbi részének, a Dévényi-hegycsoportnak a délnyugati lábánál, 150 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Pozsony központjától 6 km-re nyugatra, Dévénytől 8 km-re keletre, Pozsonyhidegkúttól 5 km-re délkeletre, a Királyhegy (Kráľov vrch, 282 m) keleti lábánál. A 150-200 méteres magasságban húzódó Károlyfalui-völgyben (Longitál), az egykori Károlyfalu település helyén, valamint a Duna fölé magasodó, mintegy 250 méteres magasságban található egykori szőlőhegyen az 1960-70-es években kiépített hatalmas lakótelepeken (Dlhé diely, valamint a hozzá délkeletről csatlakozó Riviéra és az északkeletről csatlakozó Kútiky) él a városrész népességének túlnyomó többsége. Keleti határát a Vödric-patak (Vydrica) völgyének, a Malomvölgynek (Mlynská dolina) alsó része alkotja, melyen a D2-es (Prága-Pozsony) autópálya fővárosi szakasza vezet keresztül (az 1440 méter hosszú Sitina-alagúttal), mely a Lafranconi-hídban folytatódik és teremt összeköttetést Pozsonyligetfaluval. A Malomvölgy és a Károlyfalui-völgy között a legmagasabb részén (Nad Sitinou), 264 méteres (délről észak felé emelkedő) Starý Grunt-domb (Steier Grund) húzódik, mely a Komenský Egyetem különböző karainak, a kollégiumi központnak, a Szlovák Televízió épületeinek és a Slávičie údolie-temetőnek ad otthont. Károlyfaluhoz tartozik a nagyrészt erdővel borított Sihoť-sziget (Käsmacher-sziget) a főváros egyik fontos ivóvízbázisa. Területe 134 – 280 méteres tengerszint feletti magasságban húzódik, 2010-ben 29 %-a (320 ha) volt beépített terület, 21,5 %-a (237 ha) erdő, 11,5 %-át (127 ha) pedig vízfelület (a Duna) foglalta el. Nyugatról Dévény, északról Pozsonyhidegkút, Lamacs és Pozsony-Újváros, keletről Pozsony-Óváros, délkeletről pedig Pozsonyligetfalu pozsonyi városrészekkel, délről Wolfsthal alsó-ausztriai községgel határos. Déli határát (mely egyben államhatárt alkot Szlovákia és Ausztria között) a Duna középvonala alkotja. A városrész északi részén (Patrónka településrészen) keresztülhalad a Pozsonyt Holiccsal összekötő 2-es számú főút és a Pozsonyt Brünn-nel összekötő vasúti fővonal (Vaskutacska – Železná studnička – megállóhely). Károlyfalut villamosjáratok kötik össze a városközponttal és Pozsonyhidegkúttal.

Közigazgatás

Károlyfalu 1944 óta tartozik Pozsonyhoz, 1972 óta a Pozsony – IV. járás részeként (1996-ig IV. körzet) Pozsony egyik városrészének számít. 1938-ig Dévényhez tartozott. 1920-ig Dévény nagyközség részeként Pozsony vármegye Pozsonyi járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után is a Pozsonyi járáshoz. Miután Dévényt 1938. októberében Németország annektálta, Károlyfalu Csehszlovákia része maradt és önálló községgé alakult. 1939. márciusától 1945. áprilisáig a Szlovák Államhoz tartozott (Pozsony megye, Pozsonyi járás). 1944-ben első községként csatolták a fővároshoz, 1946-ban 7 további község is követte. 1949-1954 között Pozsony VI. kerületét alkotta, 1954-1960 között az Óvárossal, Dévénnyel és (1957-ig) Pozsonyligetfaluval együtt alkotta az I. kerületet, majd 1960-1972 között Dévénnyel együtt a VI. kerületet. Területét 1972-ben alakították ki, Dévénnyel közös határát a beépített területek nyugati pereménél húzták meg és Pozsonyhidegkút korábbi határának egy részét is hozzá csatolták. Mai területének több mint egyharmada (a Malomvölgy, a Tölténygyár /Patrónka/ városrész és a Staré Grunty) már 1944 előtt is Pozsonyhoz tartozott. Területe 2011-ben 11,02 km² volt (2014-ben 10,95 km²).

Népesség

Károlyfalunak 2011-ben 32 650 lakosa volt, itt élt a főváros lakosságának 7,9 %-a. Népességének 91,8 %-a volt szlovák és 2,6 %-a (859 fő) magyar nemzetiségű (2,9 %-a – 933 fő – magyar anyanyelvű); fele (50,4 %) római katolikus, 5,4 %-a evangélikus vallású, egyharmada (33,3 %) pedig felekezeten kívüli. 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek száma jelentős, aránya kisebb mértékben nőtt (565 főről 859 főre, illetve 2,6 %-ról 2,9 %-ra). Az egykori, vegyes szlovák-német lakosságú Károlyfalu községnek 1940-ben 1139 lakosa volt. A lakótelep-építéssel népessége 1980-ig tizennyolcszorosára nőtt; majd az 1980-1991 közötti 7,9 %-os (20 856 főről 22 514 főre) népességnövekedés után az 1991-2001 közötti évtizedben a lakosság száma csaknem másfélszeresére ugrott (22 514 főről 32 843 főre). Ez a Dlhé diely-lakótelep kései befejezésével magyarázható, a még az 1970-es évek végén elkezdett építkezés az 1990-es évek elejéig húzódott el, az új beköltőzők nagy része már 1991 után érkezett. A 2001-2011 közötti stagnálás után 2011-2017 között ismét kismértékű lakosságszám-gyarapodás (32 650 főről 33 586 főre) figyelhető meg. 2011-ben a városrész népességének 84,9 %-a élt együttesen Dlhé diely (16 547 fő), valamint a hozzá csatlakozó Riviéra (4019 fő) és Kútiky (7147 fő) lakótelepeken. Népsűrűsége (2011-ben 2963 fő/km²) a pozsonyi városrészek között a legmagasabbak közé tartozik.

Történelem

A mai botanikus kert helyén 9. századi temetőt tártak fel, Károlyfalu mai területe már akkor is lakott volt. A dévényi váruradalomhoz tartozó középkori település (Vödric) 1242-ben a tatárjárás során pusztult el. 1288-ban IV. László király Jakab pozsonyi bírónak adományozta a területet, aki újratelepítette a falut, melynek malma és szőlőskertje is volt. Lakossága 1360-ban Nagy Lajos királytól kapott kiváltságokat. 1605-ben Bocskai István hajdúi szállták meg a vidéket, majd 1619-1621 között Bethlen Gábor csapatai foglalták el. 1635-ben Károlyfalu Dévény várával együtt a Pálffy-nagybirtok része lett (a Pálffy család 1932-ig maradt itt birtokos), erdeiben nagy vadászatokat tartottak. 1677-ben súlyos pestisjárvány pusztított a faluban. A 18. században lakói nagyrészt német nyelvűek voltak, szőlőtermesztéssel, halászattal és folyami hajózással foglalkoztak. A 18. század végén a falu már Dévény részeként szerepelt. 1828-ban 120 lakosa volt. 1831-ben és 1836-ban kolerajárvány pusztított a faluban. 1851-ben Fényes Elek már szlovák többségű faluként jellemezte, ekkor 177 lakosa volt (ebből 175 római katolikus vallású). 1863-ban (ekkor 207 lakosa volt) még Károlyfalva, a 20. század elején már Károlyfalu alakban szerepelt a térképeken. 1870-ben a már akkor is Pozsonyhoz tartozó területen jött létre a Róth-féle tölténygyár, melyet 1937-ben Vágbesztercére telepítettek át. 1886-ban épült fel a vízmű a Duna partján, tűzoltóegylete 1897-ben alakult. 1920-ig Dévény nagyközség részeként Pozsony vármegye Pozsonyi járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. Az eredetileg 1912-ben a szegények temetőjeként létrehozott Slávičie údolie-temetőt később kibővítették, ma egyike a főváros legnagyobb temetőinek. Az 1920-as években Károlyfalu határáig hosszabbították meg a pozsonyi villamoshálózatot. 1938. októberében anyaközsége (Pozsonyligetfaluval együtt) német megszállás alá került és annektálták a Harmadik Birodalomba, Károlyfalu azonban Csehszlovákia (1939. márciusától a fasiszta szlovák bábállam) része maradt és önálló községgé alakult. 1940-ben 205 háza és 1139 lakosa volt. 1944-ben Pozsonyhoz csatolták, elsőként a városba kebelezett falvak sorában. Az 1960-as évektől kezdődő lakótelepépítéssel arculatát teljesen átalakították és a régi falu helyén a főváros egyik legnagyobb lakóövezetét alakították ki. 1965-ben kezdődött meg a Kútiky lakótelep építése. 1965-1975 között épült fel a Malomvölgyben a Szlovák Televízió új központja, melynek 108 méter magas toronyháza 2002-ig (a Szlovák Nemzeti Bank óvárosi székházának átadásáig) a főváros (és az ország) legmagasabb épülete volt. 1969-1977 között a Staré gruntyn felépült a Komenský egyetem Ľudovít Štúrról elnevezett nagy kollégiumi központja, mely ma is 10-15 ezer diáknak nyújt szálláslehetőséget. Ezt követte 1981-85 között az új egyetemi városrész és a Barástág diákotthon felépítése. Az 1970-es évek végétől az egykori károlyfalui szőlőhegyen létesítették a Dlhé diely lakótelepet (az 1990-es évek elején fejezték be). A Malomvölgyet és Pozsonyligetfalut összekötő Lafranconi-hidat (korábbi nevén az Ifjúság hídját) ötéves építkezés után, 1992-ben adták át a forgalomnak. 2004-ben adták át a város új központját, a Szent Ferenc teret. 2003-2007 között felépült a D2-es autópálya Malomvölgyön átvezető szakasza a Sitina-alagúttal.

Mai jelentősége

A városrész elsősorban lakófunkciókat tölt be, de számos oktatási intézménynek és a Komenský egyetem természettudományi, matematika-fizikai és informatikai karának, könyvtárának és kollégiumi negyedének is otthont ad. Itt található a Szlovák Televízió székháza, valamint a Szlovák Meteorológiai Intézet. Egykor jelentős szőlőtermesztése és bortermelése mára csaknem teljesen megszűnt (alig 19 hektár szőlőterület 2010-ben). Itt található az 1960 óta látogatható pozsonyi állatkert (eredeti 9 hektáros területe mára 90 hektárra nőtt) és az 1942-43-ban létesített botanikus kert 51 hektáron. Szent Mihály arkangyalnak szentelt római katolikus temploma egy 18. századi barokk kápolna kibővítésével 1935 után épült. A Dlhé diely-lakótelepen a Szűz Mária születésének szentelt római katolikus templom 1995-ben épült, az új városközpontban az Assisi Szent Ferenc-templomot 2002-ben szentelték fel. A Vízgazdálkodási múzeum a régi vízmű épületében 2006-ban nyílt meg. A Sihoť-szigeten a régi vízemelő-állomás 1912-ben épült szecessziós épülete ma műemlék.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

KÁROLYFALVA. Német Kis falu Posony várm. földes Ura G. Pálffy Uraság, lakosai katolikusok, és evangelikusok, fekszik a’ Duna mellett, Posony, és Dévény között, határja középszerű, szőleje, réttye, fája elég van, piatza Pozsonyban.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Károlyfalva (Carldorf), tót f., Pozson m. Dévén filialisa: 175 kath., 2 zsidó lak., s a Pálffy majorságával

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A járás hegyen túli részében Károlyfalva, Besztercze, Maászt helységek következnek az országút irányában egymás után.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

A községhez tartozó Károlyfalu telepen álló kápolnát 1860-ban Lucsenics Mátyás építtette.

Névelőfordulások
1786
Karlsdorf
1808
Károlyfalva, Karlsdorf, Karlowa
1863
Károlyfalva
1920
Karlova Ves
1938
Karlova Ves, Vydrica

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Námestie sv. Františka) 8
Telefon:

Honlap: karlovaves.sk
Polgármester:
Čahojová Dana (Független)

Képviselő-testület:
Čahojová Dana (Független)
Buzáš Peter (Független)
Kmeťko Juraj (Független)
Martinický Pavol (Független)
Poláchová Lívia (Független)
Volková Zuzana (Független)
Petrinec Filip (Független)
Rosina Rudolf (Független)
Šíbl Jaromír (Független)
Melušová Kutarňová Zuzana (Független)
Záhradník Branislav (Független)
Kotal Matej (Független)
Magátová Martina (Független)
Horecký Ján (Független)
Záhradníková Daniela (Független)
Ďurica Milan (Független)
Magát Peter (Független)
Zemanová Anna (Független)
Lenč Peter (Független)
Kovács Michal (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Hudáková Petra (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Hrda Stanislav (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Ganz Martin (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Vician Martin (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Šmotlák Anton (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena )
Független 76% Független 19 képviselö Progresí... 20% Progresívne Slovensko, SPOLU 5 képviselö 4% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena 1 képviselö 25 képviselö
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA

Dúbravská cesta 1

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Botanická 17

IUVENTA

Karloveská 64

Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9

Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9

Chemický ústav Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9

Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 21

Virologický ústav Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9

Ústav experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9

Encyklopedický ústav SAV

Dúbravská cesta 9

Zoologická záhrada

Mlynská dolina 1

Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9

Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9

Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9

Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9

Geofyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9

Geologický ústav Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9

Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9

Ústav divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9

Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9

Ústredný archív SAV

Dúbravská cesta 9

Ústav merania Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9

Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9

Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9

GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie

Mokrohájska 3

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

Mokrohájska 1

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Námestie sv. Františka 8

Botanický ústav Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9

Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9

Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9

Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9

Poliklinika Karlova Ves Bratislava

Líščie údolie 57

Gymnázium, Ulica Ladislava Sáru 1, 841 04 Bratislava

Ladislava Sáru 1

Slovenský metrologický ústav

Karloveská 63

REO - Združenie pre separovaný zber

Janotova 12

Odborné učilište

Dúbravská cesta 1

Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Lamačská cesta 3

Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.

Lamačská cesta 3

Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9

Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9

Medzinárodné laserové centrum

Ilkovičova 3

Karloveský športový klub

Janotova 12

Štátna školská inšpekcia

Staré grunty 52

Technologický inštitút Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9

Rozhlas a televízia Slovenska

Mlynská dolina

Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava

Dúbravská cesta 11

Spojená škola Mokrohájska 3 84413 Bratislava

Mokrohájska cesta 3

Spojená škola internátna Svrčia 6 842 11 Bratislava

Svrčia 6

Spojená škola Dúbravská cesta 1 84525 Bratislava

Dúbravská 1

Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava

Tilgnerova 14

Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava

Majerníkova 62

Základná škola, Karloveská 61, Bratislava

Karloveská 61

Základná škola, Veternicová 20, Bratislava

Veternicová 20

Základná umelecká škola J. Kresánka

Karloveská 3

SŠ- ZŠ sv.Františka

Karloveská 32

Alapiskola

Karloveská 61

Súkromná ZŠ-Esprit

Majerníkova 62

Alapiskola

Majerníkova 62

Spojená škola - ZŠ

Tilgnerova 14

Alapiskola

Veternicova 20

Odborné učilište

Dúbravská cesta 1

Praktická škola

Dúbravská cesta 1

Súkr. gym. CENADA

Majerníkova 60

SOŠ pre žiakov s TP

Mokrohájska cesta 1

SŠ - OA preTP

Mokrohájska cesta 3

SŠ - MŠ pre TP

Mokrohájska cesta 3

SŠ - ŠMŠI zrak.postih.

Svrčia 6

SŠ - GYM sv.Františka

Karloveská 32

Gimnázium

Ladislava Sáru 1

Súkromné gymnázium

Majerníkova 62

Spojená škola-Gymnázium

Tilgnerova 14

Óvoda

Adámiho 11

Óvoda

Borská 4

Óvoda

Kolískova 14

Óvoda

Ladislava Sáru 3

Óvoda

Majerníkova 11

Óvoda

Majerníkova 60

Óvoda

Pod Rovnicami 1

Óvoda

Suchohradská 3

Óvoda

Ľudovíta Fullu 12

Škola úžit.výtvarníctva

Dúbravská cesta 11

Špeciálna ZŠ pre TP

Dúbravská cesta 1

Súkr. ZŠ - Cenada

Majerníkova 60

SŠ - ZŠ pre TP

Mokrohájska cesta 3

SŠ - ŠZŠI zrak.postih.

Svrčia 6

SŠ - ZŠI zrak.postih.

Svrčia 6

Károlyfalui Anyakönyvi Hivatal

Námestie sv. Františka 8

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 565 3%
szlovákok 20667 93%
ruszinok 27 0%
romák 16 0%
ukránok 16 0%
csehek 585 3%
németek 58 0%
lengyelek 22 0%
egyéb 93 0%
ismeretlen 105 0%
összlétszám 22154
magyarok 818 2%
szlovákok 30344 92%
ruszinok 49 0%
romák 7 0%
ukránok 36 0%
csehek 663 2%
németek 85 0%
lengyelek 30 0%
egyéb 69 0%
ismeretlen 742 2%
összlétszám 32843
magyarok 859 3%
szlovákok 30071 92%
ruszinok 73 0%
romák 24 0%
ukránok 32 0%
csehek 476 1%
németek 67 0%
lengyelek 37 0%
egyéb 375 1%
ismeretlen 636 2%
összlétszám 32650
magyarok 596 2%
szlovákok 30951 87%
ruszinok 63 0%
romák 16 0%
ukránok 117 0%
csehek 442 1%
németek 51 0%
lengyelek 41 0%
egyéb 531 1%
ismeretlen 2836 8%
összlétszám 35644
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 31428
Választási részvétel: 41.8 %
Kiadott boríték: 13136
Bedobott boríték: 13120

Polgármester

Érvényes szavazólap: 12432
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Čahojová Dana 8579 69.01 % Független
Šmotlák Anton 3504 28.19 % SaS, KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS
Kadnár Miroslav 349 2.81 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Záhradník Branislav 1595 Független
Lenč Peter 1524 Független
Zemanová Anna 1425 Független
Magát Peter 1231 Független
Ganz Martin 1133 Progresívne Slovensko, SPOLU
Zajac Marcel 809 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Mráz Branislav 734 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Barát Samuel 598 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Havelka Roman 499 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Dravecký Jozef 487 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Studeničová Monika 461 SMER-SD, SNS
Horňáková Mária 254 ĽS Naše Slovensko
Ďurica Milan 1638 Független
Záhradníková Daniela 1558 Független
Horecký Ján 1462 Független
Magátová Martina 1286 Független
Hudáková Petra 1285 Progresívne Slovensko, SPOLU
Kovács Michal 1157 Progresívne Slovensko, SPOLU
Kotal Matej 1130 Független
Petrová Dagmar 1122 Független
Fejerová Milena 1071 Progresívne Slovensko, SPOLU
Garajová Ľuboslava 797 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Slezák Viliam 774 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Gunar Andrej 759 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Kadnár Miroslav 729 Független
Krampl Robert 715 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Berta Martin 677 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Hanulíková Iveta 674 SMER-SD, SNS
Balga Tibor 473 SMER-SD, SNS
Hulajová Ľubica 386 SMER-SD, SNS
Hrčka Peter 384 SMER-SD, SNS
Kubička Vladimír 350 SMER-SD, SNS
Hulík Eduard 313 SMER-SD, SNS
Orlický Ľuboš 264 SMER-SD, SNS
Balogh Vladimír 207 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Palásti Peter 130 MOST - HÍD
Čahojová Dana 1841 Független
Melušová Kutarňová Zuzana 1530 Független
Šíbl Jaromír 1508 Független
Rosina Rudolf 1468 Független
Petrinec Filip 1438 Független
Hrda Stanislav 1399 Progresívne Slovensko, SPOLU
Šmotlák Anton 1378 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Savčinský Richard 1299 Független
Griač Jozef 1214 Független
Bendík Igor 1057 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Svoboda Denis 720 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Szamaranszký Balázs 716 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Kašuba Ľuboslav 705 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Bandžáková Helena 699 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Borovička Zdeněk 680 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Volková Zuzana 1653 Független
Poláchová Lívia 1552 Független
Vician Martin 1470 Progresívne Slovensko, SPOLU
Martinický Pavol 1363 Független
Kmeťko Juraj 1359 Független
Buzáš Peter 1319 Független
Tiňová Mária 1287 Független
Marek Jozef 1128 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Baxa Matej 885 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Čerňanský Ladislav 612 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Ondriáš Karol 301 KSS
Ďurčová Janka 283 ĽS Naše Slovensko

Képviselők

2014
OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Zmena zdola, DÚ 68.00% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Zmena zdola, DÚ 17 képviselö 4.00% SNS, SMER-SD, Strana moderného Slovenska, SZS 1 képviselö KDH, MOST - HÍD, NOVA, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ 20.00% KDH, MOST - HÍD, NOVA, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ 5 képviselö 8.00% Független 2 képviselö 25 képviselö
2018
Független 76.00% Független 19 képviselö Progresívne Slovensko, SPOLU 20.00% Progresívne Slovensko, SPOLU 5 képviselö 4.00% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ 1 képviselö 25 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 30728
Választási részvétel: 24.72 %
Kiadott boríték: 7595
Bedobott boríték: 7592
Választásra jogosult: 30741
Választási részvétel: 20.90 %
Kiadott boríték: 6425
Bedobott boríték: 6423
Választásra jogosult: 31 471
Választási részvétel: 33,53 %
Kiadott boríték: 10 555
Bedobott boríték: 10 550

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 7494
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 10 450
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pavol Frešo 3686 49.19 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 1634 21.80 % SMER - SD
Daniel Krajcer 1171 15.63 % NOVA
Oskar Dobrovodský 379 5.06 % NaS - ns
Jaroslav Paška 200 2.67 % SNS
Rastislav Blaško 119 1.59 % Független
Karol Ondriáš 103 1.37 % KSS
Anton Čulen 75 1.00 % MS
Zdenka Beňová 63 0.84 % ĽS Naše Slovensko
Roman Ruhig 36 0.48 % NP
Gabriel Karácsony 22 0.29 % PD
Peter Marček 6 0.08 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 1334 20.99% SMER - SD
Juraj Droba 2 631 25.18 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Milan Ftáčnik 1 850 17.70 % Független
Ján Mrva 1 703 16.30 % Független
Rudolf Kusý 1 340 12.82 % Független
Daniel Krajcer 979 9.37 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Pavol Frešo 963 9.22 % Független
Ľubomír Huďo 392 3.75 % Független
Jozef Uhler 216 2.07 % Független
Natália Hanulíková 162 1.55 % SZS
Martin Jakubec 43 0.41 % Független
Jalal Suleiman 41 0.39 % KSS
Lukáš Parízek 34 0.33 % SNS
Jozef Danko 26 0.25 % Független
Andrej Trnovec 23 0.22 % SĽSAH
Rastislav Blaško 19 0.18 % Független
Marián Leinerovič 11 0.11 % NP
Ľubomír Kolárik 9 0.09 % SZaSZO
Milan Lopašovský 8 0.08 % SMS
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 7369
Érvényes szavazólap: 10 178
Érvényes szavazólap: 10178
# Név Szavazat Százalék Párt
Martin Berta 2718 36.88% SZ, MOST - HÍD, SaS, KDH, SDKÚ - DS, OKS, SMK-MKP
Juraj Kadnár 2595 35.22% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ
Igor Bendík 2584 35.07% KDH, MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS
Jana Cigániková 2527 34.29% SZ, KDH, MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SDKÚ - DS
Iveta Hanulíková 2351 31.90% SMER - SD
Mária Dubčeková 1652 22.42% SMER - SD
Vladimír Dulla 1347 18.28% Független
František Palko 1312 17.80% SMER - SD
Jaromír Šíbl 1208 16.39% Zmena zdola, DÚ
Radomír Bučák 1164 15.80% Független
Vladislav Hečko 884 12.00% NOVA
Andrej Kovarik 714 9.69% Zmena zdola, DÚ
Ľuboš Krajčír 689 9.35% NOVA
Ivan Bielik 536 7.27% ĽS Naše Slovensko
Karol Ondriáš 476 6.46% KSS
Ján Garaj 429 5.82% SNS
Viera Haruštiaková 335 4.55% PD
Denis Svoboda 333 4.52% DÚ, Zmena zdola
Michal Hušek 267 3.62% KDS
Alena Dušatková 240 3.26% 99%
Peter Mikletič 228 3.09% 99%
Igor Strasser 218 2.96% NaS - ns
Jaroslav Hrubý 111 1.51% NP
Jaromír Šíbl 3 467 34.06% Független
Lívia Poláchová 3 350 32.91% Független
Peter Buzáš 2 639 25.93% Független
Igor Bendík 2 029 19.94% KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, Zmena zdola
Iveta Hanulíková 1 964 19.30% SMER-SD, SKOK - ELD, MOST - HÍD, SDKÚ-DS, SZ, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Robert Krampl 1 682 16.53% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, OKS, NOVA, SaS, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP
Juraj Kadnár 1 658 16.29% SDKÚ-DS, SKOK - ELD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SZ, SMER-SD, MOST - HÍD
Petra Nagyová Džerengová 1 530 15.03% SZ, SKOK - ELD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SDKÚ-DS, SMER-SD, MOST - HÍD
Martin Berta 1 446 14.21% Független
Peter Húska 1 341 13.18% Független
Balázs Szamaranszký 1 249 12.27% SMK-MKP, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, SaS, KDH
Natália Hanulíková 869 8.54% SZS
Rastislav Velček 757 7.44% SZS
Zuzana Garelová 488 4.79% ĽS Naše Slovensko
Janka Ďurčová 464 4.56% ĽS Naše Slovensko
Tibor Balga 462 4.54% SNS
Peter Hrčka 409 4.02% SNS
Peter Karlík 403 3.96% SZS
Michal Meňhár 390 3.83% ĽS Naše Slovensko
Eva Kováčová 347 3.41% SME RODINA - Boris Kollár
Ľuboš Orlický 239 2.35% SNS
Vladimír Balogh 219 2.15% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ivan Šimčík 219 2.15% NP
Ľubica Chmelová 139 1.37% NP
Martin Berta 3654 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SZ, OKS, KDH, SMK-MKP, SaS
Igor Bendík 3624 0.00% MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS, KDH
Jana Cigániková 3576 0.00% SMK-MKP, KDH, OKS, MOST - HÍD, SZ, SDKÚ - DS, SaS
Juraj Kadnár 3448 0.00% SDKÚ - DS, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH, SZ
Iveta Hanulíková 2969 0.00% SMER - SD
Mária Dubčeková 2267 0.00% SMER - SD
Vladimír Dulla 1773 0.00% Független
František Palko 1745 0.00% SMER - SD
Jaromír Šíbl 1729 0.00% DÚ, Zmena zdola
Radomír Bučák 1598 0.00% Független
Vladislav Hečko 1516 0.00% NOVA
Andrej Kovarik 1220 0.00% Zmena zdola, DÚ
Ľuboš Krajčír 1141 0.00% NOVA
Ivan Bielik 890 0.00% ĽS Naše Slovensko
Karol Ondriáš 698 0.00% KSS
Ján Garaj 651 0.00% SNS
Viera Haruštiaková 515 0.00% PD
Denis Svoboda 494 0.00% DÚ, Zmena zdola
Michal Hušek 475 0.00% KDS
Alena Dušatková 392 0.00% 99%
Peter Mikletič 362 0.00% 99%
Igor Strasser 352 0.00% NaS - ns
Jaroslav Hrubý 171 0.00% NP
Jaromír Šíbl 3467 34.06% Független
Lívia Poláchová 3350 32.91% Független
Peter Buzáš 2639 25.93% Független
Igor Bendík 2029 19.94% KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, Zmena zdola
Iveta Hanulíková 1964 19.30% SMER-SD, SKOK - ELD, MOST - HÍD, SDKÚ-DS, SZ, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Robert Krampl 1682 16.53% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, OKS, NOVA, SaS, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP
Juraj Kadnár 1658 16.29% SDKÚ-DS, SKOK - ELD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SZ, SMER-SD, MOST - HÍD
Petra Nagyová Džerengová 1530 15.03% SZ, SKOK - ELD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SDKÚ-DS, SMER-SD, MOST - HÍD
Martin Berta 1446 14.21% Független
Peter Húska 1341 13.18% Független
Balázs Szamaranszký 1249 12.27% SMK-MKP, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, SaS, KDH
Natália Hanulíková 869 8.54% SZS
Rastislav Velček 757 7.44% SZS
Zuzana Garelová 488 4.79% ĽS Naše Slovensko
Janka Ďurčová 464 4.56% ĽS Naše Slovensko
Tibor Balga 462 4.54% SNS
Peter Hrčka 409 4.02% SNS
Peter Karlík 403 3.96% SZS
Michal Meňhár 390 3.83% ĽS Naše Slovensko
Eva Kováčová 347 3.41% SME RODINA - Boris Kollár
Ľuboš Orlický 239 2.35% SNS
Vladimír Balogh 219 2.15% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ivan Šimčík 219 2.15% NP
Ľubica Chmelová 139 1.37% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Károlyfalu 1 249 100.00 %
Károlyfalu 347 100.00 %
Károlyfalu 2 029 100.00 %
Károlyfalu 219 100.00 %
Károlyfalu 1 964 100.00 %
Károlyfalu 464 100.00 %
Károlyfalu 3 467 100.00 %
Károlyfalu 1 658 100.00 %
Károlyfalu 3 350 100.00 %
Károlyfalu 1 446 100.00 %
Károlyfalu 390 100.00 %
Károlyfalu 869 100.00 %
Károlyfalu 2 639 100.00 %
Károlyfalu 409 100.00 %
Károlyfalu 1 341 100.00 %
Károlyfalu 403 100.00 %
Károlyfalu 1 530 100.00 %
Károlyfalu 757 100.00 %
Károlyfalu 1 682 100.00 %
Károlyfalu 462 100.00 %
Károlyfalu 219 100.00 %
Károlyfalu 488 100.00 %
Károlyfalu 139 100.00 %
Károlyfalu 239 100.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
HZDS
3984 27.02%
SNS
2677 18.15%
SDĽ
2235 15.16%
DS-ODS
1154 7.83%
ODÚ
1065 7.22%
KDH
1056 7.16%
SKDH
663 4.50%
SDSS
617 4.18%
SZS
436 2.96%
SZ
256 1.74%
Együttélés-MKDM
195 1.32%
KSS
73 0.50%
Magyar Polgári Párt
60 0.41%
Egyéb
276 1.87%
Érvényes szavazatok 14747
HZDS-RSS
3578 23.22%
3133 20.33%
SP-VOĽBA
2261 14.67%
KDH
2106 13.67%
SNS
1419 9.21%
DS
970 6.30%
ZRS
513 3.33%
NS
370 2.40%
MK
313 2.03%
SPK
238 1.54%
KSS
195 1.27%
KSÚ
187 1.21%
HZPCS
91 0.59%
Egyéb
34 0.22%
Érvényes szavazatok 15408
SDK
10552 49.25%
HZDS
3631 16.95%
SDĽ
3424 15.98%
SNS
1512 7.06%
SOP
1439 6.72%
MKP
349 1.63%
KSS
250 1.17%
Egyéb
270 1.26%
Érvényes szavazatok 21427
SDKU
7579 39.06%
SMER
2356 12.14%
HZDS
2045 10.54%
KDH
1671 8.61%
ANO
1562 8.05%
MKP
857 4.42%
SNS
625 3.22%
KSS
609 3.14%
SDA
591 3.05%
HZD
525 2.71%
PSNS
264 1.36%
OKS
169 0.87%
SDĽ
166 0.86%
SZS
145 0.75%
Egyéb
237 1.22%
Érvényes szavazatok 19401
SDKU DS
7091 42.24%
SMER
3132 18.66%
KDH
1469 8.75%
SF
1186 7.06%
SNS
1184 7.05%
ĽS HZDS
894 5.32%
MKP
651 3.88%
KSS
392 2.33%
ANO
318 1.89%
OKS
131 0.78%
NADEJ
73 0.43%
Egyéb
268 1.60%
Érvényes szavazatok 16789
SDKU DS
6064 30.52%
SMER
4216 21.22%
SaS
3941 19.84%
KDH
1817 9.15%
Most-Híd
1702 8.57%
SNS
606 3.05%
ĽS HZDS
457 2.30%
SDĽ
328 1.65%
Únia
276 1.39%
Paliho Kapurkova
130 0.65%
LSNS
101 0.51%
MKP
63 0.32%
Egyéb
166 0.84%
Érvényes szavazatok 19867
SMER SD
5484 28.06%
SaS
3277 16.77%
SDKU DS
2878 14.73%
KDH
1986 10.16%
OĽaNO
1903 9.74%
Most-Híd
1477 7.56%
SNS
616 3.15%
Zmena zdola DU
594 3.04%
99 Percent
254 1.30%
LSNS
150 0.77%
SZ
146 0.75%
SSS NM
126 0.64%
SF
104 0.53%
PaS
85 0.43%
MKP
77 0.39%
Egyéb
386 1.98%
Érvényes szavazatok 19543
SaS
6108 28.67%
SMER SD
3485 16.36%
OĽANO-NOVA
3245 15.23%
Most-Híd
1897 8.91%
#SIEŤ
1511 7.09%
SME RODINA
1230 5.77%
SNS
1198 5.62%
KDH
897 4.21%
LSNS
858 4.03%
SKOK!
317 1.49%
SZS
155 0.73%
MKP
79 0.37%
Egyéb
322 1.51%
Érvényes szavazatok 21302
Pozsony IV járás
Szlovákia

Bejelentések