SK
KS
.....

Kassahámor

Településrész

címer zászló
27 4% magyar 1910
20 4% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Košické Hámre
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Kassai járás
kisközség
Más földrajzi nevek:
Apátka-patak (Opátka), Bradlo, Chodníky, (Cigánska kolónia), Diel, Drieniny, Galova, Galová lúka, Holička, Hŕbok, Javoriny, Kopaniny, Košická strana, Na Úber, Na uhliská, Od Opátky, Roveň, Rozkrot, Ružín, Slatviny, Táleng, Tisovec, Za Bradlom, Za rovňou, Ždiar, Ždiarik, Žriedlo
Koordináták:
48.82896105, 21.07875109
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
378 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04465

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

HÁMOR. vagy Hammer. Elegyes falu Abaúj Várm. földes Ura Kassa Városa, és G. Csáky Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Szepes Vármegyének határa szélén, Belárdnak filiája, minthogy itt Kassa Városa sok vasat készíttete, onnan vette a’ helység is a’ maga nevezetét. lakosai tótok, erőss, és izmos emberek, sovány a’ termő földgyök, fával való kereskedésből élnek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Hámor, tót falu, Abauj vármegyében, Szepes vmegye szélén. Egy patak két felé választván; nagyobb része 586 kath., 5 evang. lak. Abaujhoz tartozik, sokkal kisebb része pedig Szepeshez. Van itt vasbánya és vashámor, gyönyörü fenyves erdő. F. u. a Kassa városa, melly ut. postája.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

E völgynek felső, fegyvesekkel borított magas hegyek közt kanyargó részeiben, Kassa-Béla és Kassa-Hámor községek határaiban nevezetes és fontos bányák, kohók, vasgyárak és fűrésztelepek vannak. Itt nagy részt Kassa városa a földesúr.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Bélától Hámort pillantjuk meg, mely a vármegye legészakibb pontján, éppen Szepes és Abauj-Torna vármegye határvonalán fekszik. 112 háza és 654 lakosa van, akik, mint magyar neveik bizonyitják, nagyobbrészt eltótosodott magyarok. Itt van Jakobs Ottokár nagyszabásu vasgyára és hámora, melyet a jelenlegi tulajdonos nagybátyja alapított 1852-ben. A gyár 19 épületből áll, 260 munkással; 12 lóerőre berendezett vizművel dolgozik. Évenkint körülbelül 22,000 mmázsa nyersvasat, vasöntvényt, vascsövet, mérlegsúlyokat, géprészeket, ekevasakat, takaréktüzhelyeket készít. Gyártmányait részben Galicziába és Szerbiába szállitja. A tulajdonos a megye határáig kavicsozott utat készíttetett, a Hernádon át hidat veretett, összekötvén ekképen a falut és gyártelepét a kassa-oderbergi vasuttal. Kassa-Hámor határán három vármegye szögellik össze, t. i. Abauj-Torna, Szepes- és Sárosvármegye. Vasúti megállóhely, posta- és táviróállomás.

Helységnévtár

Hámor (Kassa-) (Kaschauer Hammer), rk. 680 Béla, gk. 1 Kojsov, ág. 32 Göllnicbánya, ref. 1 —. izr. 6 Rozgony.

Névelőfordulások
1505
Malleum
1507
Maleum
1773
Hamor
1786
Hammer
1808
Hámor, Hammer
1863
Hámor
1873
Kassahámor
1920
Košické Hámry
1948
Košické Hámre

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
németek
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 9 1%
szlovákok 636 88%
romák 0 0%
németek 59 8%
egyéb 16 2%
összlétszám 720
magyarok 27 4%
szlovákok 526 85%
romák 32 5%
németek 31 5%
egyéb 0 0%
összlétszám 616
magyarok 20 4%
szlovákok 445 90%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 28 6%
összlétszám 493
Mai közigazgatás

Bejelentések