SK
VK
.....

Kékkő

Város

címer zászló
357 27% magyar 1910
25 2% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Modrý Kameň
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Kékkői járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Selmeci-körhegység, Korponai-erdő
Más földrajzi nevek:
Baza, Chlanačka, Ćierťaž, Dolné Lúky, Drieňovka, Dubina, Dubový vrch, Gaštanov sad, Holý vrch, Horné lúky, Horné riečky, Hradské pole, Imrovka, Jelšova jama, Júdás-hegy (Judin vrch), Kálvária-hegy (Kalvárske vrchy), Kamienka, Kanov, Katovka, Kačov vrch, Koliesko, Korpáš, Kozí vrch, Krtíšok, Krákorov vrch, (Középmajor), Líšne diery, Majorföldek (Majerské zeme), Malé buky, Mandove lúky, Mankova, Mešov kopec, Močiar, Mrázovka, Nad hradskou, Nad mestom, Obecná lúka, Očenáška, Persdolina (Dolina), Perspuszta (Prše), Pečná stráňa, Plachtinský vrch, Pod Holým vrchom, Pod Selčianskou cestou, Polianky, Pri kríži, Pusté, Pánske pole, Ravnyapuszta (Rovné), Récskapuszta (Riečky), Šibeničný vŕšok, Štepnica, Sečedovská hora, Spodná Srňajka, Srňajka, Starý vrch, Stavenô, Stolce, Strhársky vrch, Tortuška, Veľká hora, Veľké buky, Vrchná Srňajka, Vysoká hora, Za katovkou, Za vrchmi, Zsidólyuk (Židova diera), Žičovská hora
Koordináták:
48.24047089, 19.33459091
Terület:
19,64 km2
Rang:
város
Népesség:
1600
Tszf. magasság:
250 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99201
Település kód:
516210
Szervezeti azonosító:
319457
Adóazonosító:
2021243191

Kékkő a Korponai-erdő délkeleti lábánál, a Kürtös-patak bal oldali mellékvizének, a Riečka-pataknak a völgyében, 255 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Nagykürtöstől 4,5 km-re, Balassagyarmattól pedig 22 km-re északra. A Korponai-erdő déli előhegyei, a Kozí vrch („Kecskehegy”, régi nevén Bástya-hegy), a Júdás-hegy (Judin vrch) és a Kálvária-hegy (régi nevén Pap-hegy) a várostól északra magasodnak, utóbbin épült a kékkői vár. Kékkőtől délre egyesül a Riečka-patak az északnyugatról érkező Kürtös-patakkal (Krtíš), melynek völgye szintén Kékkő határához tartozik. A Kürtös-patak mentén találjuk Perspuszta (Prše) és Persdolina (Dolina) külterületi lakott helyeket. A város területének déli egyharmadát 216-350 méteres magasságú dombvidék foglalja el, ahol a város belterülete és mezőgazdaságilag művelt területei összpontosulnak. Kékkőtől északra az andezittufás hegyhátakat bükk- és tölgyerdők borítják. Észak felé Kékkő határa a Korponai-fennsík 500 méter feletti magasságban húzódó hegyi legelőiig („lázok”) terjed, itt találjuk a város központjától 4,5 km-re északra Récskapuszta (Riečky) települést 425 méteres magasságban. A város kataszteri területe 216-558 méteres tengerszint feletti magasságban húzódik, legmagasabb pontja északnyugaton a Veľká hora (558 m). 2010-ben területének 65,6 %-át (1289 ha) erdő, 12,4 %-át (244 ha) szántó, 9,3 %-át (182 ha) rét és legelő, 4,1 %-át (80 ha) pedig gyümölcsöskertek foglalták el. Egykor jelentős szőlőtermesztése mára visszaszorult (11 ha). Délnyugatról (rövid szakaszon) Alsópalojta, nyugatról Középalojta, északnyugatról Dacsólám, északról és északkeletről Felsőesztergár, délkeletről Alsóesztergár községekkel, délről pedig Nagykürtös várossal határos. Délnyugati, nyugati és északnyugati határa évszázadokon át megyehatárt képezett Nógrád és Hont vármegyék között. Kékkőn áthalad a Nagykürtöst Szénaváron (19 km) át Bábaszékkel (35 km) összekötő 527-es út.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó város (1968 óta). 1658-ban elnyert mezővárosi rangját 1872-ben elveszítette, akárcsak járási székhely rangját. 1872-1913 között kisközségként a Balassagyarmati járáshoz tartozott, majd a Kékkői járás helyreállítása után annak székhelye maradt a csehszlovák közigazgatásban is egészen 1960-ig. 1920-ig Nógrád vármegyéhez tartozott. 1939-1945 között a Szlovák Államhoz csatolták (Garammenti megye, Kékkői járás). 1960-1968 között a Losonci járáshoz, majd 1968 után a Nagykürtösi járáshoz tartozott. 1910/21-ben területe 14,20 km² volt, 1952-ben hozzácsatolták a korábban Nagykürtöshöz tartozó Perspusztát és Persdolinát, területét ezzel 38,3 %-kal, a mai 19,64 km²-re növelve.

Népesség

Kékkőnek 2011-ben 1555 lakosa volt, melynek 89,5 %-a vallotta magát szlovák és 1,6 %-a (25 fő) magyar nemzetiségűnek. A lakosság több mint egyötöde (2013-ban 21,5 %) a roma etnikumhoz tartozik. Kékkő ma Szlovákia 2. legkisebb népességű városa (Gyűgy után). Kékkő népessége lassú, de folyamatos gyarapodással csaknem a duplájára nőtt 1880-1950 között, míg 1880-ban 1081, 1921-ben 1373, 1930-ban 1556, 1950-ben pedig már 1886 lakosa volt. Az 1970-es évektől a szomszédos Nagykürtös ugrásszerű fejlődésével párhuzamosan Kékkő hanyatlásnak indult, 1970-1991 között csaknem egynegyedével csökkent a lakosság száma (1793 főről 1374 főre). A rendszerváltás után a folyamat megfordult és az elmúlt negyed évszázadban mérsékelt növekedés figyelhető meg, 1991-2017 között egyhatodával nőtt a lakosság száma (1374 főről 1597 főre). A szlovák többségű Kékkőn korábban magyar kisebbség is élt, mely azonban a 20. század harmincas éveire asszimilálódott (1880-ban 15,8 %, 1910-ben 26,5 % volt a magyar anyanyelvűek aránya, 1921-ben már csak a lakosság 5,5 %-a, 1930-ban pedig 3,3 %-a vallotta magyarnak magát). 2011-ben a lakosság 71,0 %-a (1921-ben még 95,2 %) volt római katolikus, 7,8 %-a evangélikus vallású, 8,2 %-a pedig felekezeten kívüli. 2011-ben a város népességének 13,2 %-a élt a külterületeken (220 fő, ebből 88 fő Récskapusztán, 78 fő Perspusztán és 40 fő Persdolinán). Népsűrűsége ugyanekkor 79,2 fő/km² volt.

Történelem

Kékkő története szorosan összefonódik a fölötte emelkedő váréval, mely a Nógrád történelmében fontos szerepet játszó Balassa család ősi fészke volt mintegy fél évezreden keresztül. A vár a tatárjárás után, a 13. század második felében épült, első okleveles említését 1290-ben „Keykkw” alakban találjuk. Ebben az évben foglalták vissza a Balassák a Hontpázmány nemzetségbeli Kázmér fiától. A 14. század elején egy időre Csák Máté kezére jutott a vár. A középkorban a Balassák egyik rablófészke lett. 1446-ban „Kekkew” néven említik. A 16. században a várat olaszbástyás védőfallal vették körül. Miután 1552-ben Drégely és Gyarmat is elesett, megerősödött Kékkő védelmi szerepe, a bányavárosok felé vezető utat őrizte az előrenyomuló oszmánok elől. A várban gyakran megfordult az 1554-ben Zólyomban született Balassi Bálint is. A 16. században a Balassa család evangélikus hitre tért és velük együtt a Balassa-birtokok lakossága is. Nógrád megyében a kékkői várban működött először evangélikus lelkész 1537 körül. 1576-ban a vár harc nélkül került török kézre, amikor őrsége az ellenség közeledtének hírére Divény várába menekült. 1593-ban Pálffy Miklós hadai foglalták vissza, de a törökök visszavonulásuk előtt felrobbantották a várat. 1604 és 1612 között Balassa Zsigmond országos segítséggel építette újjá a várat, mely fontos királyi végvárrá vált. Ekkor települt újjá a vár alatti falu is, melynek legtöbb lakosa a Balassák birtokának jobbágya volt. 1658-ban Kékkőalja mezővárosi rangot is nyert és ugyanez év október 6-án vásártartási jogot kapott I. Lipót királytól. 1664-ben az előrenyomuló törökök elől Balassagyarmat lakosságának egy része Kékkőre menekült. A 17. század második felében több céh is működött itt (1673-ban a szabók, 1691-ben a csizmadiák kaptak működési engedélyt). Ebben az időszakban a Balassák és Kékkő lakossága is rekatolizált. 1703-ban Bercsényi kurucai elfoglalták a várat, melyet 1704-ben felgyújtottak, ettől fogva romokban állt. A város első pecsétje (mely mai címerének is az alapját képezi) 1710-ből ismert. 1715-ben két magyar és hat szlovák háztartás volt Kékkőn. 1730-ban itt született Balassa Ferenc, II. József császár kamaraelnöke és koronaőre. 1750-ben Balassa Gábor a régi vár romjain barokk kastélyt és várkápolnát (1759) építtetett (a kápolna 1879-ig egyben Kékkő templomaként szolgált). Kékkő 1787-ben vált önálló plébániává, ekkor hozzá tartoztak Alsóesztergály, Erdőszele, Felsőesztergály és Száraznyirjes falvak is, anyakönyveit 1817-től vezették. A kastély 1807-ben bekövetkezett haláláig Balassa Ferenc, majd Balassa Sándor királyi kamarás tulajdonában volt. Kékkő mezővárosnak 1828-ban 163 háza és 1545 lakosa volt, akik főként kőfaragással, kőművességgel, fakitermeléssel, juhtenyésztéssel, gyümölcs- és szőlőtermesztéssel foglalkoztak. Kékkő különösen híres volt gesztenyetermesztéséről (a vár melletti nagy gesztenyeligetet még a 16. század végén ültették). Az 1860-as években a kastély Forgách Antal gróf birtokába került. 1866-ban Kékkő nagy része leégett. A közigazgatás újjászervezésével 1871-ben elvesztette mezővárosi rangját és egyben (1913-ig) a Kékkői járást is megszüntették. 1873. nyarán a kolerajárvány itt is számos áldozatot követelt. A 20. század elején Almássy Dénesné Károlyi Ella volt a kastély utolsó főúri birtokosa. A község 1920-ig Nógrád vármegye Kékkői járásának székhelye volt. A csehszlovák fennhatóság alatt is járásszékhely maradt, a közigazgatás hivatalait a kastélyban rendezték be, ahol később levéltárat rendeztek be. A Kékkői járást különösen erősen sújtotta a nagy gazdasági világválság, ezért több alkalommal is felkeresték országos politikai szereplők (1929-ben Andrej Hlinka, 1930-ban T.G. Masaryk köztársasági elnök). 1931-ben az építőmunkások sztrájkja zajlott a községben. 1939. márciusától 1945. januárjáig a fasiszta szlovák bábállamhoz tartozott. 1942-ben 330 háza és 1564 lakosa volt. 1944-től határában partizánosztagok működtek Vorobjov kapitány vezetésével (a partizánok „Zvesti” néven saját újságot is kiadtak). Kékkő 1945. január 5-én szabadult fel. 1948-ban érte el népességének maximumát (2092 fő), 1950-ben még 1886 lakosa volt, de az 1950-es években a nagykürtösi bányászat fejlesztésével háttérbe szorult és 1953-1970 között a szénbányászat miatt építési tilalommal is sújtották a hosszú távon megszüntetésre ítélt települést (a szomszédos Erdőszele teljes egészében a bányászat áldozatául esett). 1952-ben hozzácsatolták a korábban Nagykürtöshöz tartozó Perspusztát és Persdolinát (utóbbit a 18. század közepén Trencsén vármegyéből érkező pásztorok alapították). 1960-ban járási székhelyi rangját is elveszítette. Bár 1968-ban várossá nyilvánították (ekkor Szlovákia legkisebb városa volt) és két évvel később az építési tilalmat is feloldották, a rendszerváltásig népessége folyamatosan csökkent. Ennek az „alulfejlesztésnek” köszönhető ugyanakkor, hogy a történelmi településkép érintetlen maradt és a régi épületek megmenekültek a tömeges szanálástól. Kékkő ma is Szlovákia egyetlen városa, ahol nem épültek panelházak. A Hradčianka fuvósegyüttes 1974-ben alakult. Kékkő határában az államszocializmus idején állami gazdaság gazdálkodott, mely 83 hektáron telepített gesztenyést az 1980-as évek elején (ekkor szüntették meg Ravnyapuszta települést is).

Mai jelentősége

Kékkőn szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda működik. A várost a 20. század második felének urbanizációja nagyrészt elkerülte, ma is őrzi vidéki jellegét. A 13. században épült, a 16-17. században átalakított várában és 18. századi kastélyában játékmúzeum és néprajzi kiállítás működik. A múzeumhoz tartozik a Balassi Bálint-emlékkiállítás is, mely 1994-ben nyílt meg, ekkor helyezték el a nagy költő emléktábláját is. Páduai Szent Antalnak szentelt római katolikus temploma 1879-ben épült. A vár fölötti Kálváriát a 18. században építették, 1855-ben felújították, sokáig ismert búcsújáróhely volt. A hozzá tartozó kápolna 1859-ben épült. Kékkő gazdag szakrális kisemlékekben is, legrégebbi közülük a főtéren álló 18. századi barokk Mária-oszlop. A Kálvária-hegyen található több évszázados vadgesztenyeliget 1986 óta 12 hektáron természetvédelmi rezervátum (Kékkői erdőssztyep). A Balassa-család régi temetőjét 2010-ben tárták fel. A város határában található a 39 méter hosszú Zsidólyuk-barlang (Židova diera).

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

KÉKKŐ VÁRA. Blauenstein. Modri Kámen. Vár, és mező Város Nógrád Várm. földes Ura G. Balassa Uraság. Nevezetét vette a’ kék színű kősziklától, mellyre építtetett. Jelesen el képzelteti e’ Várnak eredetét, és történetét is az alsó kapu felébe alkalmaztatott márványkő e’ szavak által: Anno Domini, MCCXXXVII. Sum arx KÉKKŐ, ab Inclyta Domo BALASSA fundata, et continue possidebar. Anno MDLXXVI. In potestatem perveni Turcicam. Anno MDXCIII. A Turcis pulvere disjecta. Domini Imperatoris Romanorum ac Regis Hungariae RUDOLFI II. Praefectorum incuria, ad extremam deveni ruinam. Anno MDCIX. a Serenissimo Rege Hungariae, Mathia II. haereditariis meis reddita, Dominis, industria Spectabilis ac Magnifici Domini, SIGISMUNDI BALASSA, muris ac propugnaculis, e fundamento ampliata, habitationibus exornata, in hunc, in quo ante fui, perveni, statum. Ab eadem Illustri Familia, ut aevo durante, feliciter possidear, favit Deus ter Opt. Max. cui laus, s gloria Anno MDCXII. Öregbedvén az Ozmanoknak erejek, közönséges költséggel nagyobbíttatott erőssége, annakutánna az Ozmanok által keménnyen ostromoltatott, ’s ki nem állhatván Temesi Imre az ellenségnek ostromát alattomban Divinbe ment által; holott meg ölettetett az Ozmanok által, a’ kik a’ Kékkői Várát 1576-dikben meg erősíttették a’ mint lehetett, ’s a’ szomszéd vidékeken, (már birotkokban lévén a’ Vár), gyakorta kártékonykodtak, ’s újjabb még újjabb viaskodásokra szolgáltatának alkalmatosságot, míg 1603dikban Filek Vára után viszsza nem nyerődött. Viszsza adattatott régi Urának 1609dikben, és a’ német őrizettől is a’ közönséges Törvény szerént ki üressíttettet. Jelesen meg újjítódott azután G. Balassa Zsigmond által; ’s épségben maradott vala, míg Rákótzynak Követőji közűl Kókay nevű embere által fel gyújtatván, egészszen el égettetett. Annakutánna néhai G. Balassa Gábornak Özvegye újjíttatá meg egy részét. A’ mi a’ mező Várost illeti épűletei elég számosak; régi lakosai katonáskodtak, most a’ szőlő, ’s gazdáskodás által táplállyák életeket. Lakosai katolikusok, fekszik az előtt nevezetes hírű Vár alatt, határja közép termékenységű, legelője, erdeje, malma van, piatzozása közel.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kékkő, (Madrikamen), Nógrád m. tót mv. Fekszik meredek nagy hegyek közt, egy mély völgyben, Bal.-Gyarmattól éjszakra 3 mfldnyire: 1572 kath., 20 evang. lak., kik hegyen völgyön elszórt házakban laknak. Kath. paroch. templom. Földje kevés és sovány; bora nem jó; gyümölcse sok, a minthogy ebből és mesterségekből élnek leginkább; gesztenyés erdeje felette szép. A helység felett egy kék szinü kősziklás hegyen láthatni régi várát, melly hajdan nagyobb kiterjedésü, s erősebb volt mint jelenleg. Most csak egy része szolgál lakóhelyül elég rendesen felkészitve. Kapuja előtt mély sáncz van, melly azt egészen körülkeríti, s csak egy kőhidon lehet bemenni. A sánczban pinczék vannak a kősziklába bevágva, s ugyan itt több rejtekhelyek találtatnak. Egy pinczében forráskut is van, mellynek vize hideg ugyan, de kellemetlen izű; azonban jelenleg a tovább eső hegyekről vezettetik be friss forrásviz csatornák segedelmével. A palotát nem kevéssé ékesítik a Balassa nemzetség mindkét nemből való jeles tagjainak függő képei. Birja b. Balassa Sándor.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Nagy-Kürtösön túl az erdőkkel borított Osztrovszki hegylánczolat déli nyúlványai húzódnak három egyközű lánczolatban. E nyúlványok egyikén, a Paphegy szikláin emelkednek a festői fekvésű Kékkő várának magas falu romjai és palotája; kelet felől magaslik a Báshegye, mely az erődnek egyik előörsi állomásáúl szolgált. A szomszédos Júdáshegy valamely árúlási tényről kaphatta nevét. Kékkő vára több mint hat századon át (1239–1862) a történelmi nevezetességű kékkői Balassa nemzetségé volt és annyi idő folyásában, kivált a török korszakban sok vihart látott. 1576-ban török kézbe jutott s 1593-ig bírták a törökök. Ekkor Fülek és a szomszéd várak a Mátyás főherczeg vezénylete alatt álló egyesűlt császári és magyar hadsereg győzelmei által visszakerűltek az ország birtokába, a kékkői törökök pedig nem bízván erejökben, a várat fölrobbantották és üresen hagyták. Az ország újra megerősítteté a várat fölrobbantották és üresen hagyták. Az ország újra megerősítteté a várat s azután nem sokára Balassa Zsigmond utánjárása folytán II. Mátyás király az előbbi joggal a Balassa családnak, névszerint Balassa Zsigmondnak visszaadta, a ki azt 1612-ben nagyobbítva, kijavítva és derekasan megerősítve ismét védhető állapotba helyezte és kapuja fölé vörös márványból fölíratos emléktáblát helyeztetett. A következő háborús időkben Kékkő vára még sok dúlást, romlást szenvedett, míg végre az utolsó Rákóczi-féle fölkelés idejében Kókay Márton kurucz ezredes romba döntötte. Ily állapotban jutott az örökösödés fonalán Balassa Gábor özvegye, Perényi Mária birtokába, ki 1730 táján a belső vár éjszaki oldalán egy tágas, a Kürtös völgyére gyönyörű kilátást nyújtó palotát építtetett. E palota nagy termét a Balassa ősök képeinek hosszú sora díszíté, míg a vár és az uradalom e nemzetség birtokában volt a jelen század hatvanas éveiig. Most gróf Károlyi Tibor birtoka és egyik kedves nyaralója. Nevezetes Kékkő vára irodalomtörténelmi tekintetben is, mert valószinűleg itt született Balassa Bálint (1551–1594) első jeles lantos költőnk, valamint II. Balassa Bálint is a XVII. században, ki szintén régi versíróink közé tartozik. A vár alatt fekvő hasonnevű csinos mezővárosnak 1.189 lakosa van, kiknek fő foglalkozásuk az iparosság és gyümölcstermesztés. Különösen gesztenyét sokat termesztenek.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kékkő. Hont vármegye határán, a Kürtös-patak mellett fekvő kisközség, körjegyzői székhely. Házainak száma 233, lakosaié 1341, a kik vegyesen magyarok és tótok, de mindannyian róm. kath. vallásúak. Postája helyben van és táviróállomása Balassagyarmat. Már a tatárjárás előtti korszakban fennállott. A XIII. század második felében Mikó fia Péter, honti főispán (1271-1277), a Balassák őse, építtette az itteni várat, melyről az 1290-ben kelt egyezséglevél is megemlékezik. Ez egyezség szerint a várat Dolyán, Zsély és Olvár helységekkel együtt, Péter főispán firokonai nyerik. Az egész középkoron át a Balassa család birtokában találjuk. A XVI. század második felében (1572) Balassa János, Hont és Zólyom vármegyék főispánja, bírta a várat. Musztafa basa, Balassa gyakori támadásait megtorlandó, 1576-ban Ali béget küldte Kékkő elfoglalására, de a várbeliek a török had közeledtére Divénybe menekültek és a vár kardcsapás nélkül került a törökök birtokába. 1593-ban Pálffy Miklós és Tiefenbach Kristóf visszafoglalták ugyan a várat, de a kivonuló törökök a levegőbe röpítették. Az 1598. évi megyei adóösszeírásban Kékkőváraljának Balassa Zsigmond volt a földesura. II. Mátyás király a várat 1609-ben visszaadván a Balassáknak, Balassa Zsigmond 1609-1612 között nagy költséggel helyreállíttatta. A XVII. század második felében a vár újból elpusztult. 1658 október 6-án a helység országos és heti vásárok tartására nyert kiváltságokat. 1715-ben két magyar és hat tót háztartást vettek itt fel az összeírásba, de 1720-ban már nemes községként szerepel. A XVIII. század első felében báró Balassa Gábor a vár egy részét újra felépíttette. A XVIII. század második felében (1756-1807) a vár a grófi ág utolsó sarjáé: Balassa Ferenczé volt, a ki életének végszakát itt töltötte. Halála után az uradalmat báró Balassa Sándor cs. kir. kamarás örökölte. Jelenleg gróf Almássy Dénesné szül. gróf Károlyi Ella a vár és a község legnagyobb birtokosa. Érdekes a várban a várkápolna, melyet 1759-ben szenteltek fel. A várkastélyban sok érdekes látnivaló van. Remek régi bútorok, festmények, műtárgyak, metszetek. A könyvtár is gazdag és érdekes. A szépen gondozott várkert és a várbástyák terraszairól fenségesen szép kilátás nyílik a távol vidékre. A községbeli szép róm. kath. templom 1879-ben épült. 1866-ban a község nagy része leégett, 1873-ban pedig a kolera tizedelte meg a lakosságot. A balassagyarmati népbanknak a helységben fiókintézete van. A községhez tartoznak: Récska-puszta, továbbá Szrnajka, Ocsenáska, Ravnya. Majorföldek és Drjenovka tanyák.

Magyar Katolikus Lexikon

Kékkő, Kékkőváralja, Blauenstein, v. Nógrád vm. (Modrý Kameň, Szl.): kisváros a mai nagykürtösi járásban (okreš Vel'ký Krtíš), a v. Nógrád vm. járási székhelye az esztergomi, majd a nagyszombati érsség területén. - 1. Várát a Balassák őse, Mikó fia, Péter építtette IV. Béla (ur. 1235-70) uralkodása alatt, a tatárdúlás (1241-42) után. 1290: az örökösök ostrommal vették vissza a Hontpázmány nemzetségtől. Később a család egyik rablófészke lett. 1576: a törökök harc nélkül elfoglalták, 1593: Fülek elestének hírére fölgyújtották és elmenekültek. 1603-12: Balassa Zsigmond helyreállíttatta. A kuruc harcokban Bercsényi csapatai fölégették. Szabálytalan alaprajzú hegyi vár volt, melyet később olaszbástyás védőövvel erősítettek meg. Jelentős romjai állnak. - A Balassa-család 1750: fölépíttette a barokk kastélyt. Benne levéltár, a várkápolnában a ~i Honismereti Múz. állandó képzőművészeti kiállítása működik. - 2. esperesség a v. esztergomi főegyhm-ben. Plébániái: Alsópalojta, Bussa, Csáb, Felsőzellő, Ipolyvarbó, Lukanénye, Mikszáthfalva, Óvár, Zsély. - 3. plébánia. Alsópalojta, majd Alsóesztergály (Alsó-Sztregova) filiájából 1787: alapították. A szentmisét a vár Szt Anna-kpnájában tartották. A Szt Anna plébtp-ot 1879: építették. - A 16-17. sz: a birtokos Balassa család lutheránus hitre tért, majd visszatértek a kat. egyh-ba. Balassa Pál a kat. restauráció vezető alakja volt, Nógrád és Hont vm-kben 16 tp-ot és pléb-t építtetett és újított meg a saját költségén. XIV. Benedek p-tól (ur. 1740-58) az apostoli gróf c-et kapta. - Anyakönyvei 1817-től. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve 1880: szl. - Filiái 1917: Alsóesztergály, Erdőszele, Felsőesztergály, Száraznyirjes. - Első plnosa Zsigovényi Fábián OTrin volt. - 4. búcsújáró hely. a) A Kálváriát az 1700-as évek utolsó harmadában említik először: számára Balassa Pál gr. teljes búcsút kért és nyert Szt Olvasó királynéja ünnepére (X. 7.). A búcsújárás és a Rózsafüzér Társulat működése a 19. sz. közepére azonban megszűnt, s a Kálváriahegy építményei pusztulásnak indultak. 1855: építették újjá Balassa Antal és a helyi hívek adományaiból. Ezt követően folyamodtak Scitovszky János esztergomi érs. révén p. búcsúkiváltságért, amit 1858. I. 26: kelt levelében IX. Pius (ur. 1846-78) megadott a Szt Kereszt feltalálása (V. 3.) és felmagasztalása (IX. 14.) ünnepeire. A Fájdalmas Anya kpnájának építését 1859: Munkay János plnos vezetésével kezdték meg a Kálvária-hegyen. Az 1860-as években a keresztút és a Fájdalmas Anya kápolnája között öt kpnát (állomást) építtettek: 1. a tisztítóhely, 2. utolsó ítélet, 3. Krisztus föltámadása, 4. őrangyal, 5. Mária, a bűnösök menedéke oltárképpel. A 19. sz: a Szt Kereszt ünnepein 7-8 ezer zarándok kereste föl a Kálváriát. - b) A Fájdalmas Anya ezüst keretbe foglalt kegyképe a plébtp. mellékoltárán áll (a Balassa család patrónájaként is tisztelték a Fájdalmas Anyát). A hagyomány úgy tudja, hogy a képet a török által fölrobbantott vár romjai között találták. Az imameghallgatásokat jelző ezüst fogadalmi ajándékok között figyelemre méltó a Balassa családot ábrázoló ezüst offer, melyen a család tagjai apjuk, Balassa Pál egészségéért imádkoznak. - Sokan látogatták a kpna búcsúját is, Szt Anna napján (VII. 26). Bá.B.-B.G-** 1. Fügedi 1977:149. - Varjú 1932:64. - 2-3. Némethy 1894:125. - Gerecze II:538. - Schem. Strig. 1917:23. - Aggházy II:133. - 4. Magyar Sion 1864. (Munkay J.: A kékkeői Plebánia tört.) - Balogh 1872:491. - ~ mint búcsújáróhely és a kálváriai ájtatosságok. Nagyszombat (Trnava), 1934.

Helységnévtár

Kékkő (Blaustein, Modry Kamen), [Riecska], RK. 1014 Esztergom, ág. 31 Nagy-Kürtös, izr. 36 Balassa-Gyarmat.

Névelőfordulások
1290
Keykkw
1446
Kekkew
1773
Kékkő, Modri Kamen,
1786
Kékkő, Blauenstein, Modry Kamen,
1808
Kékkő, Blauenstein, Modrý Kámen,
1863
Kékkó,
1873
Kékkő,
1920
Modrý Kameň,
1927
Modrý Kameň, Kékkő,
1938
Modrý Kameň

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Mariánske nám.) 1
Telefon: 0474870288
Fax: 0474870288

Honlap: modrykamen.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Bednárová Mária (KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS)

Képviselő-testület:
Barjak Jozef (Demokrati Slovenska)
Vaník Dalibor (KDH)
Srník Miroslav (KDH)
Bednárová Mária (KDH)
Vámoš Rudolf (KDH)
Adamová Angelika (KDH)
Lavičková Miroslava (SPOLU)
Longaj Slavomír (SPOLU)
Bariak Aladár (SPOLU)
Demokrat... 11% Demokrati Slovenska 1 képviselö KDH 56% KDH 5 képviselö SPOLU 33% SPOLU 3 képviselö 9 képviselö
Kékkői Posta

Lipové námestie 293

Mestské kultúrne a osvetové stredisko

Mariánske námestie 1

Základná škola s materskou školou Modrý Kameň

Lipové námestie 296/28

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA MODRÝ KAMEŇ

Lipové námestie 294/26

Spojená škola

Jarmočná 1

Alapiskola és óvoda

Lipové nám. 296/28

EP - ZŠ s MŠ

Poľná 540

Spojená škola - OA

Jarmočná 1

Kékkői Anyakönyvi Hivatal

Mariánske nám. 1

Kékkői Városi Hivatal

Mariánske nám. 1

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 171 16%
szlovákok 842 78%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 62 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1081
magyarok 357 27%
szlovákok 974 72%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 14 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1347
magyarok 75 5%
szlovákok 1284 94%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 13 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1373
magyarok 26 2%
szlovákok 1304 95%
romák 32 2%
csehek 7 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 0%
összlétszám 1374
magyarok 29 2%
szlovákok 1331 93%
romák 40 3%
csehek 5 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 28 2%
összlétszám 1434
magyarok 25 2%
szlovákok 1391 89%
romák 19 1%
csehek 6 0%
németek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 110 7%
összlétszám 1555
magyarok 25 2%
szlovákok 1515 94%
romák 9 1%
csehek 5 0%
németek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 61 4%
összlétszám 1620
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1301
Választási részvétel: 59.72 %
Kiadott boríték: 777
Bedobott boríték: 777

Polgármester

Érvényes szavazólap: 765
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Bednárová Mária 296 38.69 % KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Bariak Aladár 263 34.38 % SPOLU
Pecníková Anna 130 16.99 % Független
Timek Jozef 61 7.97 % SMER-SD, SNS
Dobrocký Peter 15 1.96 % ĽS Naše Slovensko

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Lavičková Miroslava 317 SPOLU
Vaník Dalibor 311 KDH
Barjak Jozef 276 Demokrati Slovenska
Srník Miroslav 243 KDH
Bednárová Mária 241 KDH
Vámoš Rudolf 233 KDH
Longaj Slavomír 217 SPOLU
Bariak Aladár 209 SPOLU
Adamová Angelika 206 KDH

Képviselők

2014
SDKÚ-DS, NOVA 33.33% SDKÚ-DS, NOVA 3 képviselö SMER-SD 44.44% SMER-SD 4 képviselö KDH 22.22% KDH 2 képviselö 9 képviselö
2018
SPOLU 33.33% SPOLU 3 képviselö KDH 55.56% KDH 5 képviselö Demokrati Slovenska 11.11% Demokrati Slovenska 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1282
Választási részvétel: 17.71 %
Kiadott boríték: 227
Bedobott boríték: 227
Választásra jogosult: 1286
Választási részvétel: 19.83 %
Kiadott boríték: 255
Bedobott boríték: 255
Választásra jogosult: 1 297
Választási részvétel: 33,77 %
Kiadott boríték: 438
Bedobott boríték: 438

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 217
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 425
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 116 53.46 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 46 21.20 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 29 13.36 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 12 5.53 % SNS
Ondrej Binder 4 1.84 % Független
Ladislav Fízik 2 0.92 % ASV
Pavel Chovanec 2 0.92 % ÚSVIT
Jozef Sásik 2 0.92 % SĽS
Jaroslav Sekerka 2 0.92 % KSS
Andrea Jenčíková 1 0.46 % NP
Emil Samko 1 0.46 % KĽS
Vladimír Maňka 124 48.63% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Ján Lunter 206 48.47 % Független
Marian Kotleba 128 30.12 % ĽSNS
Igor Kašper 30 7.06 % Független
Martin Juhaniak 30 7.06 % Független
Martin Klus 7 1.65 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Miroslav Gálik 5 1.18 % NAS
Viliam Baňák 5 1.18 % JĽSS
Stanislav Mičev 4 0.94 % Független
Milan Urbáni 3 0.71 % SMS
Alena Pivovarčiová 2 0.47 % NP
Pavel Greksa 1 0.24 % Független
Vojtech Kökény 1 0.24 % SRK
Michal Kantor 1 0.24 % SZS
Ivan Saktor 1 0.24 % Független
Jozef Sásik 1 0.24 % SĽSAH
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 223
Érvényes szavazólap: 425
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
Mirko Trojčák 181 81.17% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 103 46.19% SMER - SD, KDH
Jaroslav Zauška 52 23.32% SMER - SD, KDH
Peter Šiška 42 18.83% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Václav Hájevský 32 14.35% Független
Darina Antolíková 30 13.45% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Jozef Filip 25 11.21% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Dušan Backo 24 10.76% SNS
László Jámbor 18 8.07% SMK-MKP
Anna Hlivárová 10 4.48% ASV
Peter Bartoš 10 4.48% ĽS Naše Slovensko
Attila Baki 10 4.48% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 8 3.59% Független
Pavol Goda 7 3.14% SĽS
Bohuslav Beňo 6 2.69% OKS
Richárd Hamerlik 6 2.69% SMS
Miroslav Bartoš 2 0.90% SRK
Mirko Trojčák 203 47.76% SMER-SD
Peter Šalko 110 25.88% Független
Ondrej Kollár 105 24.71% SMER-SD
Miloš Krchňavý 93 21.88% Független
Igor Boreš 70 16.47% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Michal Györgyík 64 15.06% ĽS Naše Slovensko
Dana Havrilová 63 14.82% Független
Nicolas Dobrocký 61 14.35% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Dudáš 56 13.18% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 53 12.47% ŠANCA
Erika Kušická 50 11.76% MOST - HÍD
Mária Košíková 35 8.24% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ladislav Nozdrovický 32 7.53% Független
Jaroslav Filip 32 7.53% SMER-SD
Darina Antolíková 26 6.12% ŠANCA
Tomáš Krahulec 24 5.65% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Ladislav Balík 22 5.18% SMK-MKP
Michaela Činčurová 16 3.76% SNS
László Jámbor 13 3.06% SMK-MKP
Viktor Lestyánszky 5 1.18% MOST - HÍD
Anikó Korčoková 3 0.71% SMK-MKP
Marcel Fagyas 1 0.24% MKDA-MKDSZ
Rózsa Skabela 1 0.24% MOST - HÍD
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 12.12 %
Ipolynyék 120 10.62 %
Nagycsalomja 65 5.75 %
Ipolykeszi 57 5.04 %
Lukanénye 53 4.69 %
Csáb 43 3.81 %
Nagykürtös 40 3.54 %
Inám 38 3.36 %
Kóvár 34 3.01 %
Ipolyvarbó 28 2.48 %
Ipolynagyfalu 28 2.48 %
Ipolyszécsényke 26 2.30 %
Kelenye 22 1.95 %
Kőkeszi 21 1.86 %
Apátújfalu 20 1.77 %
Bussa 19 1.68 %
Terbegec 19 1.68 %
Ipolyhídvég 18 1.59 %
Zsély 17 1.50 %
Óvár 15 1.33 %
Leszenye 9 0.80 %
Dacsókeszi 6 0.53 %
Szelény 5 0.44 %
Csalár 5 0.44 %
Magasmajtény 5 0.44 %
Galábocs 4 0.35 %
Felsőzellő 4 0.35 %
Kiscsalomja 4 0.35 %
Tótgyarmat 3 0.27 %
Kékkő 3 0.27 %
Ipolyharaszti 3 0.27 %
Kislibercse 2 0.18 %
Rárósmulyad 2 0.18 %
Kiskürtös 2 0.18 %
Ebeck 2 0.18 %
Gyürki 2 0.18 %
Paróca 1 0.09 %
Nógrádszenna 1 0.09 %
Ipolykér 1 0.09 %
Felsőpalojta 1 0.09 %
Sirak 1 0.09 %
Hartyán 1 0.09 %
Bátorfalu 1 0.09 %
Szécsénykovácsi 1 0.09 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 24.15 %
Mikszáthfalva 149 8.14 %
Ebeck 70 3.83 %
Kürtösújfalu 69 3.77 %
Kékkő 63 3.44 %
Zsély 51 2.79 %
Alsópalojta 39 2.13 %
Kiskürtös 30 1.64 %
Középpalojta 20 1.09 %
Nógrádszentpéter 18 0.98 %
Magasmajtény 15 0.82 %
Érújfalu 15 0.82 %
Erdőszelestény 15 0.82 %
Bereklak 15 0.82 %
Bussa 13 0.71 %
Alsózellő 10 0.55 %
Dacsólam 10 0.55 %
Csalár 9 0.49 %
Lukanénye 9 0.49 %
Nagyhalom 9 0.49 %
Leszenye 8 0.44 %
Kishalom 8 0.44 %
Dacsókeszi 8 0.44 %
Felsőpalojta 8 0.44 %
Alsósztregova 7 0.38 %
Bátorfalu 7 0.38 %
Csáb 7 0.38 %
Nógrádszenna 6 0.33 %
Felsőesztergály 6 0.33 %
Ipolynyék 6 0.33 %
Ipolykér 6 0.33 %
Alsóesztergály 6 0.33 %
Száraznyírjes 6 0.33 %
Tótgyarmat 5 0.27 %
Paróca 5 0.27 %
Felsősztregova 5 0.27 %
Apátújfalu 4 0.22 %
Szécsénykovácsi 4 0.22 %
Apafalva 3 0.16 %
Kóvár 3 0.16 %
Kőkeszi 3 0.16 %
Szelény 3 0.16 %
Kiscsalomja 3 0.16 %
Sirak 3 0.16 %
Kelenye 3 0.16 %
Gyürki 2 0.11 %
Szuhány 2 0.11 %
Felsőzellő 2 0.11 %
Óvár 2 0.11 %
Kislibercse 2 0.11 %
Zobor 2 0.11 %
Galábocs 2 0.11 %
Nagycsalomja 2 0.11 %
Nagylám 1 0.05 %
Veres 1 0.05 %
Ipolyharaszti 1 0.05 %
Süllye 1 0.05 %
Hartyán 1 0.05 %
Ipolyszécsényke 1 0.05 %
Csall 1 0.05 %
Tótkisfalu 1 0.05 %
Ipolykeszi 1 0.05 %
Ipolyvarbó 1 0.05 %
Ipolyhídvég 1 0.05 %
Ipolybalog 1 0.05 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 16.70 %
Nagykürtös 169 12.22 %
Magasmajtény 85 6.15 %
Apátújfalu 79 5.71 %
Ipolynyék 78 5.64 %
Csáb 69 4.99 %
Leszenye 64 4.63 %
Zsély 43 3.11 %
Bátorfalu 37 2.68 %
Óvár 27 1.95 %
Tótgyarmat 27 1.95 %
Kékkő 26 1.88 %
Bussa 24 1.74 %
Nagycsalomja 24 1.74 %
Ipolybalog 24 1.74 %
Szécsénykovácsi 23 1.66 %
Dacsókeszi 22 1.59 %
Kőkeszi 22 1.59 %
Inám 21 1.52 %
Ipolyharaszti 21 1.52 %
Bereklak 20 1.45 %
Középpalojta 18 1.30 %
Ipolyvarbó 18 1.30 %
Erdőszelestény 18 1.30 %
Csall 17 1.23 %
Nógrádszentpéter 16 1.16 %
Alsósztregova 16 1.16 %
Szelény 15 1.08 %
Ipolykeszi 14 1.01 %
Felsőzellő 13 0.94 %
Terbegec 13 0.94 %
Kiscsalomja 13 0.94 %
Kóvár 13 0.94 %
Sirak 12 0.87 %
Borosznok 12 0.87 %
Kiskürtös 11 0.80 %
Tótkisfalu 11 0.80 %
Ebeck 11 0.80 %
Szuhány 11 0.80 %
Ipolynagyfalu 10 0.72 %
Ipolykér 10 0.72 %
Kishalom 9 0.65 %
Kürtösújfalu 8 0.58 %
Gyürki 8 0.58 %
Alsózellő 8 0.58 %
Alsópalojta 7 0.51 %
Csalár 6 0.43 %
Nógrádszenna 6 0.43 %
Dacsólam 6 0.43 %
Érújfalu 5 0.36 %
Süllye 5 0.36 %
Nagyhalom 5 0.36 %
Felsősztregova 5 0.36 %
Apafalva 5 0.36 %
Felsőesztergály 5 0.36 %
Ipolyhídvég 4 0.29 %
Tótkelecsény 4 0.29 %
Galábocs 4 0.29 %
Mikszáthfalva 4 0.29 %
Kislibercse 4 0.29 %
Rárósmulyad 4 0.29 %
Kelenye 3 0.22 %
Hartyán 3 0.22 %
Alsóesztergály 2 0.14 %
Ipolyszécsényke 2 0.14 %
Nagylám 2 0.14 %
Felsőpalojta 2 0.14 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 36.30 %
Nagykürtös 228 26.03 %
Magasmajtény 105 11.99 %
Óvár 76 8.68 %
Lukanénye 71 8.11 %
Ipolybalog 70 7.99 %
Ipolykér 69 7.88 %
Kékkő 50 5.71 %
Inám 43 4.91 %
Csalár 42 4.79 %
Ipolyhídvég 39 4.45 %
Bussa 34 3.88 %
Ipolykeszi 30 3.42 %
Kőkeszi 26 2.97 %
Csall 25 2.85 %
Csáb 23 2.63 %
Szécsénykovácsi 21 2.40 %
Nagycsalomja 20 2.28 %
Alsópalojta 20 2.28 %
Nógrádszentpéter 18 2.05 %
Ipolynagyfalu 17 1.94 %
Leszenye 16 1.83 %
Zsély 14 1.60 %
Erdőszelestény 14 1.60 %
Dacsókeszi 13 1.48 %
Ipolyharaszti 13 1.48 %
Bátorfalu 11 1.26 %
Gyürki 11 1.26 %
Ebeck 11 1.26 %
Kishalom 10 1.14 %
Bereklak 10 1.14 %
Alsósztregova 10 1.14 %
Szelény 9 1.03 %
Ipolyvarbó 9 1.03 %
Tótkisfalu 9 1.03 %
Apátújfalu 8 0.91 %
Kóvár 7 0.80 %
Felsőzellő 7 0.80 %
Kelenye 7 0.80 %
Terbegec 7 0.80 %
Mikszáthfalva 6 0.68 %
Felsőesztergály 6 0.68 %
Galábocs 5 0.57 %
Sirak 5 0.57 %
Tótgyarmat 5 0.57 %
Középpalojta 5 0.57 %
Apafalva 5 0.57 %
Kiskürtös 4 0.46 %
Kürtösújfalu 4 0.46 %
Rárósmulyad 4 0.46 %
Szuhány 4 0.46 %
Nagyhalom 3 0.34 %
Zobor 3 0.34 %
Ipolyszécsényke 3 0.34 %
Felsősztregova 3 0.34 %
Nógrádszenna 3 0.34 %
Felsőpalojta 3 0.34 %
Alsóesztergály 2 0.23 %
Alsózellő 2 0.23 %
Veres 2 0.23 %
Hartyán 2 0.23 %
Dacsólam 2 0.23 %
Kislibercse 2 0.23 %
Nagylám 2 0.23 %
Száraznyírjes 1 0.11 %
Kiscsalomja 1 0.11 %
Tótkelecsény 1 0.11 %
Érújfalu 1 0.11 %
Borosznok 1 0.11 %
Süllye 1 0.11 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 36.26 %
Kékkő 70 5.17 %
Magasmajtény 34 2.51 %
Zsély 31 2.29 %
Kiskürtös 31 2.29 %
Nógrádszentpéter 30 2.22 %
Bussa 19 1.40 %
Mikszáthfalva 18 1.33 %
Felsőzellő 14 1.03 %
Ipolynyék 14 1.03 %
Lukanénye 13 0.96 %
Leszenye 13 0.96 %
Alsózellő 12 0.89 %
Alsópalojta 12 0.89 %
Alsósztregova 11 0.81 %
Bereklak 11 0.81 %
Érújfalu 11 0.81 %
Alsóesztergály 11 0.81 %
Felsőesztergály 11 0.81 %
Szécsénykovácsi 10 0.74 %
Dacsólam 8 0.59 %
Nagyhalom 8 0.59 %
Csalár 8 0.59 %
Ipolyvarbó 7 0.52 %
Csáb 7 0.52 %
Kishalom 7 0.52 %
Tótkisfalu 7 0.52 %
Kürtösújfalu 7 0.52 %
Ebeck 7 0.52 %
Kiscsalomja 7 0.52 %
Szelény 6 0.44 %
Hartyán 6 0.44 %
Középpalojta 6 0.44 %
Tótkelecsény 5 0.37 %
Nagycsalomja 5 0.37 %
Kőkeszi 5 0.37 %
Szuhány 5 0.37 %
Terbegec 4 0.30 %
Csall 4 0.30 %
Apátújfalu 4 0.30 %
Ipolykér 4 0.30 %
Kislibercse 4 0.30 %
Erdőszelestény 4 0.30 %
Ipolybalog 4 0.30 %
Száraznyírjes 4 0.30 %
Dacsókeszi 4 0.30 %
Sirak 3 0.22 %
Óvár 3 0.22 %
Galábocs 3 0.22 %
Ipolyszécsényke 3 0.22 %
Bátorfalu 3 0.22 %
Zobor 2 0.15 %
Gyürki 2 0.15 %
Tótgyarmat 2 0.15 %
Felsősztregova 2 0.15 %
Felsőpalojta 2 0.15 %
Ipolyharaszti 1 0.07 %
Paróca 1 0.07 %
Inám 1 0.07 %
Kóvár 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Nógrádszenna 1 0.07 %
Ipolyhídvég 1 0.07 %
Ipolykeszi 1 0.07 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 45.06 %
Kékkő 56 5.27 %
Zsély 50 4.70 %
Lukanénye 43 4.05 %
Alsópalojta 41 3.86 %
Mikszáthfalva 36 3.39 %
Erdőszelestény 31 2.92 %
Érújfalu 30 2.82 %
Kiskürtös 30 2.82 %
Nógrádszentpéter 28 2.63 %
Alsósztregova 28 2.63 %
Középpalojta 23 2.16 %
Dacsókeszi 23 2.16 %
Ebeck 22 2.07 %
Bereklak 22 2.07 %
Bussa 21 1.98 %
Alsózellő 21 1.98 %
Kőkeszi 21 1.98 %
Csáb 20 1.88 %
Apátújfalu 19 1.79 %
Kürtösújfalu 17 1.60 %
Tótgyarmat 16 1.51 %
Nógrádszenna 15 1.41 %
Ipolynyék 14 1.32 %
Felsőzellő 14 1.32 %
Leszenye 14 1.32 %
Csalár 13 1.22 %
Kiscsalomja 13 1.22 %
Nagycsalomja 12 1.13 %
Alsóesztergály 11 1.03 %
Kislibercse 11 1.03 %
Felsőesztergály 11 1.03 %
Hartyán 10 0.94 %
Inám 10 0.94 %
Tótkisfalu 10 0.94 %
Szelény 10 0.94 %
Magasmajtény 10 0.94 %
Nagylám 9 0.85 %
Szécsénykovácsi 9 0.85 %
Szuhány 8 0.75 %
Felsőpalojta 7 0.66 %
Dacsólam 7 0.66 %
Apafalva 7 0.66 %
Bátorfalu 6 0.56 %
Sirak 6 0.56 %
Ipolynagyfalu 6 0.56 %
Nagyhalom 6 0.56 %
Ipolyhídvég 5 0.47 %
Tótkelecsény 5 0.47 %
Gyürki 5 0.47 %
Csall 5 0.47 %
Óvár 5 0.47 %
Ipolykér 5 0.47 %
Terbegec 5 0.47 %
Kishalom 5 0.47 %
Kelenye 5 0.47 %
Galábocs 4 0.38 %
Paróca 4 0.38 %
Ipolyharaszti 4 0.38 %
Süllye 3 0.28 %
Száraznyírjes 3 0.28 %
Rárósmulyad 3 0.28 %
Kóvár 3 0.28 %
Zobor 2 0.19 %
Ipolykeszi 2 0.19 %
Ipolybalog 2 0.19 %
Borosznok 2 0.19 %
Veres 2 0.19 %
Ipolyvarbó 1 0.09 %
Ipolyszécsényke 1 0.09 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Nagykürtös 246 18.65 %
Erdőszelestény 168 12.74 %
Zsély 73 5.53 %
Kékkő 32 2.43 %
Leszenye 27 2.05 %
Csáb 25 1.90 %
Magasmajtény 24 1.82 %
Mikszáthfalva 22 1.67 %
Kiscsalomja 21 1.59 %
Lukanénye 21 1.59 %
Dacsólam 21 1.59 %
Bussa 21 1.59 %
Apátújfalu 19 1.44 %
Nógrádszentpéter 18 1.36 %
Középpalojta 15 1.14 %
Bereklak 15 1.14 %
Kiskürtös 14 1.06 %
Alsópalojta 14 1.06 %
Érújfalu 14 1.06 %
Kürtösújfalu 14 1.06 %
Csall 13 0.99 %
Ipolyvarbó 13 0.99 %
Ipolybalog 13 0.99 %
Terbegec 13 0.99 %
Ipolynyék 12 0.91 %
Nagycsalomja 12 0.91 %
Alsósztregova 12 0.91 %
Nagyhalom 12 0.91 %
Szécsénykovácsi 12 0.91 %
Ebeck 11 0.83 %
Alsózellő 8 0.61 %
Felsőzellő 8 0.61 %
Bátorfalu 7 0.53 %
Ipolyharaszti 7 0.53 %
Tótgyarmat 6 0.45 %
Csalár 6 0.45 %
Kishalom 6 0.45 %
Felsőesztergály 6 0.45 %
Felsőpalojta 6 0.45 %
Gyürki 6 0.45 %
Szelény 6 0.45 %
Dacsókeszi 5 0.38 %
Ipolynagyfalu 5 0.38 %
Kőkeszi 5 0.38 %
Kóvár 5 0.38 %
Tótkisfalu 5 0.38 %
Nógrádszenna 5 0.38 %
Kislibercse 4 0.30 %
Borosznok 4 0.30 %
Hartyán 4 0.30 %
Sirak 4 0.30 %
Zobor 4 0.30 %
Ipolykeszi 3 0.23 %
Felsősztregova 3 0.23 %
Ipolykér 3 0.23 %
Szuhány 3 0.23 %
Ipolyhídvég 3 0.23 %
Nagylám 3 0.23 %
Alsóesztergály 3 0.23 %
Inám 2 0.15 %
Süllye 2 0.15 %
Száraznyírjes 2 0.15 %
Galábocs 2 0.15 %
Óvár 1 0.08 %
Tótkelecsény 1 0.08 %
Apafalva 1 0.08 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 30.24 %
Nagykürtös 217 30.10 %
Ipolybalog 189 26.21 %
Lukanénye 124 17.20 %
Csáb 91 12.62 %
Nagycsalomja 80 11.10 %
Inám 72 9.99 %
Ipolyhídvég 64 8.88 %
Zsély 59 8.18 %
Bussa 51 7.07 %
Ipolykeszi 48 6.66 %
Kóvár 45 6.24 %
Ipolyvarbó 43 5.96 %
Apátújfalu 43 5.96 %
Óvár 42 5.83 %
Ipolynagyfalu 38 5.27 %
Ipolyszécsényke 36 4.99 %
Kőkeszi 36 4.99 %
Kelenye 27 3.74 %
Kékkő 22 3.05 %
Terbegec 21 2.91 %
Dacsókeszi 20 2.77 %
Leszenye 19 2.64 %
Szécsénykovácsi 18 2.50 %
Felsőzellő 15 2.08 %
Alsósztregova 15 2.08 %
Szelény 15 2.08 %
Bátorfalu 14 1.94 %
Csalár 13 1.80 %
Nógrádszentpéter 11 1.53 %
Kiscsalomja 10 1.39 %
Galábocs 10 1.39 %
Magasmajtény 10 1.39 %
Alsópalojta 9 1.25 %
Erdőszelestény 9 1.25 %
Szuhány 8 1.11 %
Mikszáthfalva 8 1.11 %
Sirak 8 1.11 %
Tótkisfalu 7 0.97 %
Érújfalu 7 0.97 %
Alsózellő 7 0.97 %
Kiskürtös 7 0.97 %
Rárósmulyad 7 0.97 %
Hartyán 6 0.83 %
Tótgyarmat 6 0.83 %
Kürtösújfalu 6 0.83 %
Gyürki 6 0.83 %
Dacsólam 5 0.69 %
Tótkelecsény 5 0.69 %
Felsőesztergály 5 0.69 %
Kishalom 5 0.69 %
Ipolykér 5 0.69 %
Ipolyharaszti 5 0.69 %
Ebeck 4 0.55 %
Nagyhalom 4 0.55 %
Nagylám 4 0.55 %
Bereklak 4 0.55 %
Felsőpalojta 3 0.42 %
Középpalojta 3 0.42 %
Zobor 3 0.42 %
Csall 3 0.42 %
Nógrádszenna 2 0.28 %
Alsóesztergály 2 0.28 %
Kislibercse 2 0.28 %
Paróca 2 0.28 %
Apafalva 2 0.28 %
Felsősztregova 1 0.14 %
Száraznyírjes 1 0.14 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 24.33 %
Középpalojta 113 10.78 %
Alsópalojta 91 8.68 %
Lukanénye 90 8.59 %
Felsőpalojta 79 7.54 %
Bereklak 61 5.82 %
Kékkő 32 3.05 %
Ebeck 32 3.05 %
Tótgyarmat 24 2.29 %
Csáb 22 2.10 %
Mikszáthfalva 21 2.00 %
Magasmajtény 20 1.91 %
Kőkeszi 17 1.62 %
Leszenye 16 1.53 %
Erdőszelestény 15 1.43 %
Ipolynyék 15 1.43 %
Dacsólam 15 1.43 %
Kiskürtös 14 1.34 %
Szuhány 14 1.34 %
Zsély 12 1.15 %
Dacsókeszi 11 1.05 %
Bussa 8 0.76 %
Kürtösújfalu 8 0.76 %
Alsóesztergály 7 0.67 %
Érújfalu 7 0.67 %
Apátújfalu 6 0.57 %
Nagycsalomja 6 0.57 %
Óvár 6 0.57 %
Nógrádszentpéter 6 0.57 %
Csalár 6 0.57 %
Terbegec 5 0.48 %
Csall 5 0.48 %
Alsózellő 5 0.48 %
Alsósztregova 5 0.48 %
Tótkisfalu 5 0.48 %
Hartyán 5 0.48 %
Ipolykeszi 5 0.48 %
Felsőzellő 4 0.38 %
Bátorfalu 4 0.38 %
Szelény 4 0.38 %
Kiscsalomja 4 0.38 %
Felsőesztergály 4 0.38 %
Sirak 3 0.29 %
Ipolynagyfalu 3 0.29 %
Nagylám 3 0.29 %
Apafalva 3 0.29 %
Gyürki 3 0.29 %
Ipolyhídvég 2 0.19 %
Ipolyharaszti 2 0.19 %
Száraznyírjes 2 0.19 %
Nógrádszenna 2 0.19 %
Ipolybalog 2 0.19 %
Kislibercse 2 0.19 %
Felsősztregova 1 0.10 %
Kishalom 1 0.10 %
Rárósmulyad 1 0.10 %
Kelenye 1 0.10 %
Szécsénykovácsi 1 0.10 %
Kóvár 1 0.10 %
Inám 1 0.10 %
Veres 1 0.10 %
Nagyhalom 1 0.10 %
Tótkelecsény 1 0.10 %
Zobor 1 0.10 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 12.49 %
Ipolybalog 179 9.59 %
Lukanénye 173 9.27 %
Csáb 132 7.07 %
Nagykürtös 125 6.70 %
Apátújfalu 119 6.38 %
Nagycsalomja 96 5.14 %
Zsély 80 4.29 %
Leszenye 69 3.70 %
Inám 61 3.27 %
Ipolykeszi 61 3.27 %
Bussa 59 3.16 %
Ipolyhídvég 59 3.16 %
Kőkeszi 58 3.11 %
Ipolyszécsényke 50 2.68 %
Tótgyarmat 48 2.57 %
Ipolyvarbó 48 2.57 %
Óvár 46 2.47 %
Kelenye 46 2.47 %
Kóvár 42 2.25 %
Terbegec 41 2.20 %
Bátorfalu 36 1.93 %
Ipolynagyfalu 34 1.82 %
Dacsókeszi 30 1.61 %
Szécsénykovácsi 26 1.39 %
Ipolyharaszti 18 0.96 %
Szelény 17 0.91 %
Sirak 15 0.80 %
Erdőszelestény 15 0.80 %
Csalár 14 0.75 %
Kékkő 13 0.70 %
Magasmajtény 12 0.64 %
Ipolykér 12 0.64 %
Ebeck 11 0.59 %
Mikszáthfalva 10 0.54 %
Felsőzellő 9 0.48 %
Csall 9 0.48 %
Gyürki 8 0.43 %
Galábocs 8 0.43 %
Bereklak 6 0.32 %
Rárósmulyad 6 0.32 %
Középpalojta 4 0.21 %
Alsóesztergály 4 0.21 %
Felsőpalojta 3 0.16 %
Kiscsalomja 3 0.16 %
Alsósztregova 3 0.16 %
Kiskürtös 2 0.11 %
Nagyhalom 2 0.11 %
Alsópalojta 2 0.11 %
Nógrádszenna 2 0.11 %
Szuhány 2 0.11 %
Nógrádszentpéter 2 0.11 %
Alsózellő 2 0.11 %
Felsősztregova 1 0.05 %
Apafalva 1 0.05 %
Kürtösújfalu 1 0.05 %
Kislibercse 1 0.05 %
Tótkisfalu 1 0.05 %
Hartyán 1 0.05 %
Érújfalu 1 0.05 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 3.97 %
Ipolykér 25 2.68 %
Bussa 21 2.25 %
Lukanénye 21 2.25 %
Szécsénykovácsi 21 2.25 %
Nagykürtös 19 2.04 %
Ipolynyék 17 1.82 %
Óvár 12 1.29 %
Zsély 12 1.29 %
Terbegec 11 1.18 %
Apátújfalu 11 1.18 %
Ipolybalog 11 1.18 %
Csáb 10 1.07 %
Felsőzellő 10 1.07 %
Nagycsalomja 8 0.86 %
Ipolyhídvég 7 0.75 %
Kőkeszi 7 0.75 %
Inám 7 0.75 %
Leszenye 7 0.75 %
Galábocs 5 0.54 %
Csalár 4 0.43 %
Ipolynagyfalu 4 0.43 %
Érújfalu 3 0.32 %
Hartyán 3 0.32 %
Dacsókeszi 3 0.32 %
Gyürki 3 0.32 %
Kóvár 3 0.32 %
Paróca 3 0.32 %
Ipolyszécsényke 3 0.32 %
Szelény 3 0.32 %
Erdőszelestény 3 0.32 %
Tótgyarmat 2 0.21 %
Felsőesztergály 2 0.21 %
Ipolyharaszti 2 0.21 %
Alsósztregova 2 0.21 %
Sirak 2 0.21 %
Mikszáthfalva 2 0.21 %
Alsózellő 1 0.11 %
Kelenye 1 0.11 %
Alsópalojta 1 0.11 %
Ebeck 1 0.11 %
Alsóesztergály 1 0.11 %
Ipolykeszi 1 0.11 %
Magasmajtény 1 0.11 %
Nógrádszentpéter 1 0.11 %
Dacsólam 1 0.11 %
Bereklak 1 0.11 %
Nagylám 1 0.11 %
Kiscsalomja 1 0.11 %
Csall 1 0.11 %
Kékkő 1 0.11 %
Kiskürtös 1 0.11 %
Rárósmulyad 1 0.11 %
Szuhány 1 0.11 %
Középpalojta 1 0.11 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 6.90 %
Nagykürtös 96 6.02 %
Nógrádszentpéter 34 2.13 %
Érújfalu 17 1.07 %
Kékkő 16 1.00 %
Kislibercse 15 0.94 %
Tótkisfalu 15 0.94 %
Bussa 15 0.94 %
Magasmajtény 14 0.88 %
Borosznok 13 0.82 %
Süllye 11 0.69 %
Felsőesztergály 11 0.69 %
Lukanénye 9 0.56 %
Alsópalojta 9 0.56 %
Zsély 9 0.56 %
Csáb 9 0.56 %
Ipolyharaszti 9 0.56 %
Bereklak 8 0.50 %
Felsősztregova 8 0.50 %
Dacsólam 7 0.44 %
Tótkelecsény 7 0.44 %
Nagylám 7 0.44 %
Nógrádszenna 6 0.38 %
Felsőzellő 6 0.38 %
Csall 6 0.38 %
Szelény 5 0.31 %
Hartyán 5 0.31 %
Ipolynyék 5 0.31 %
Kiscsalomja 5 0.31 %
Bátorfalu 4 0.25 %
Nagycsalomja 4 0.25 %
Kiskürtös 4 0.25 %
Alsózellő 4 0.25 %
Szuhány 4 0.25 %
Paróca 4 0.25 %
Kürtösújfalu 3 0.19 %
Kelenye 3 0.19 %
Nagyhalom 3 0.19 %
Kőkeszi 2 0.13 %
Rárósmulyad 2 0.13 %
Ipolybalog 2 0.13 %
Dacsókeszi 2 0.13 %
Leszenye 2 0.13 %
Középpalojta 2 0.13 %
Száraznyírjes 2 0.13 %
Kishalom 1 0.06 %
Veres 1 0.06 %
Inám 1 0.06 %
Ebeck 1 0.06 %
Gyürki 1 0.06 %
Erdőszelestény 1 0.06 %
Mikszáthfalva 1 0.06 %
Tótgyarmat 1 0.06 %
Ipolyvarbó 1 0.06 %
Apafalva 1 0.06 %
Ipolyhídvég 1 0.06 %
Ipolykeszi 1 0.06 %
Zobor 1 0.06 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 22.25 %
Zsély 73 3.19 %
Kékkő 64 2.80 %
Alsózellő 62 2.71 %
Lukanénye 49 2.14 %
Csáb 37 1.62 %
Alsósztregova 37 1.62 %
Középpalojta 36 1.57 %
Apátújfalu 35 1.53 %
Dacsókeszi 33 1.44 %
Nógrádszentpéter 29 1.27 %
Bereklak 28 1.22 %
Mikszáthfalva 28 1.22 %
Erdőszelestény 26 1.14 %
Kiskürtös 25 1.09 %
Érújfalu 25 1.09 %
Felsőzellő 23 1.01 %
Ipolynyék 23 1.01 %
Alsópalojta 21 0.92 %
Nagycsalomja 20 0.87 %
Ebeck 20 0.87 %
Leszenye 20 0.87 %
Kőkeszi 18 0.79 %
Felsőesztergály 18 0.79 %
Bussa 18 0.79 %
Szécsénykovácsi 18 0.79 %
Alsóesztergály 18 0.79 %
Csalár 17 0.74 %
Kiscsalomja 17 0.74 %
Tótgyarmat 16 0.70 %
Nógrádszenna 15 0.66 %
Terbegec 14 0.61 %
Ipolykér 14 0.61 %
Bátorfalu 11 0.48 %
Ipolybalog 11 0.48 %
Óvár 11 0.48 %
Tótkelecsény 11 0.48 %
Kelenye 11 0.48 %
Tótkisfalu 9 0.39 %
Szuhány 9 0.39 %
Kürtösújfalu 9 0.39 %
Sirak 9 0.39 %
Ipolyhídvég 9 0.39 %
Száraznyírjes 8 0.35 %
Inám 8 0.35 %
Ipolyvarbó 8 0.35 %
Felsőpalojta 7 0.31 %
Szelény 7 0.31 %
Apafalva 7 0.31 %
Süllye 6 0.26 %
Ipolyszécsényke 6 0.26 %
Galábocs 6 0.26 %
Ipolynagyfalu 6 0.26 %
Nagyhalom 6 0.26 %
Kóvár 6 0.26 %
Csall 6 0.26 %
Kislibercse 6 0.26 %
Magasmajtény 4 0.17 %
Ipolyharaszti 4 0.17 %
Ipolykeszi 3 0.13 %
Paróca 3 0.13 %
Nagylám 3 0.13 %
Gyürki 3 0.13 %
Felsősztregova 3 0.13 %
Kishalom 3 0.13 %
Dacsólam 3 0.13 %
Rárósmulyad 3 0.13 %
Veres 2 0.09 %
Borosznok 2 0.09 %
Zobor 2 0.09 %
Hartyán 1 0.04 %
Nagykürtös 717 70.36 %
Kékkő 93 9.13 %
Mikszáthfalva 76 7.46 %
Alsópalojta 67 6.58 %
Magasmajtény 59 5.79 %
Kiskürtös 39 3.83 %
Alsósztregova 36 3.53 %
Középpalojta 32 3.14 %
Zsély 31 3.04 %
Nógrádszentpéter 27 2.65 %
Erdőszelestény 25 2.45 %
Ebeck 22 2.16 %
Bereklak 22 2.16 %
Alsózellő 22 2.16 %
Ipolynyék 21 2.06 %
Bussa 18 1.77 %
Nagyhalom 14 1.37 %
Kürtösújfalu 13 1.28 %
Dacsókeszi 11 1.08 %
Csalár 9 0.88 %
Alsóesztergály 8 0.79 %
Dacsólam 8 0.79 %
Kislibercse 7 0.69 %
Csáb 7 0.69 %
Leszenye 6 0.59 %
Csall 6 0.59 %
Lukanénye 5 0.49 %
Tótkisfalu 5 0.49 %
Érújfalu 5 0.49 %
Szuhány 5 0.49 %
Kishalom 5 0.49 %
Felsőpalojta 4 0.39 %
Szécsénykovácsi 4 0.39 %
Sirak 4 0.39 %
Ipolyhídvég 4 0.39 %
Kőkeszi 4 0.39 %
Óvár 4 0.39 %
Szelény 4 0.39 %
Felsőzellő 4 0.39 %
Száraznyírjes 4 0.39 %
Nagylám 3 0.29 %
Ipolyharaszti 3 0.29 %
Bátorfalu 3 0.29 %
Ipolykér 3 0.29 %
Hartyán 3 0.29 %
Galábocs 3 0.29 %
Nagycsalomja 3 0.29 %
Terbegec 3 0.29 %
Ipolybalog 3 0.29 %
Apátújfalu 2 0.20 %
Ipolykeszi 2 0.20 %
Felsősztregova 2 0.20 %
Tótgyarmat 2 0.20 %
Zobor 2 0.20 %
Kóvár 2 0.20 %
Felsőesztergály 2 0.20 %
Nógrádszenna 2 0.20 %
Rárósmulyad 1 0.10 %
Süllye 1 0.10 %
Tótkelecsény 1 0.10 %
Ipolynagyfalu 1 0.10 %
Kelenye 1 0.10 %
Apafalva 1 0.10 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 86.70 %
Kékkő 203 12.39 %
Magasmajtény 163 9.95 %
Erdőszelestény 118 7.20 %
Nógrádszentpéter 116 7.08 %
Bereklak 105 6.41 %
Lukanénye 105 6.41 %
Bussa 104 6.35 %
Csáb 102 6.22 %
Alsópalojta 102 6.22 %
Alsósztregova 87 5.31 %
Zsély 86 5.25 %
Mikszáthfalva 80 4.88 %
Középpalojta 78 4.76 %
Kürtösújfalu 76 4.64 %
Dacsókeszi 69 4.21 %
Kőkeszi 63 3.84 %
Érújfalu 61 3.72 %
Kiskürtös 55 3.36 %
Szuhány 55 3.36 %
Leszenye 55 3.36 %
Ebeck 51 3.11 %
Dacsólam 51 3.11 %
Apátújfalu 51 3.11 %
Ipolynyék 45 2.75 %
Alsózellő 42 2.56 %
Felsőpalojta 41 2.50 %
Nógrádszenna 40 2.44 %
Kiscsalomja 36 2.20 %
Felsőesztergály 35 2.14 %
Bátorfalu 35 2.14 %
Csall 34 2.07 %
Tótgyarmat 32 1.95 %
Tótkisfalu 32 1.95 %
Csalár 31 1.89 %
Felsőzellő 31 1.89 %
Nagylám 30 1.83 %
Szelény 29 1.77 %
Nagycsalomja 28 1.71 %
Szécsénykovácsi 27 1.65 %
Alsóesztergály 26 1.59 %
Ipolybalog 25 1.53 %
Tótkelecsény 24 1.46 %
Sirak 24 1.46 %
Hartyán 24 1.46 %
Felsősztregova 24 1.46 %
Nagyhalom 22 1.34 %
Ipolykér 22 1.34 %
Óvár 21 1.28 %
Terbegec 21 1.28 %
Ipolyharaszti 20 1.22 %
Ipolykeszi 20 1.22 %
Kislibercse 17 1.04 %
Ipolyvarbó 16 0.98 %
Borosznok 15 0.92 %
Gyürki 15 0.92 %
Paróca 14 0.85 %
Kishalom 13 0.79 %
Apafalva 12 0.73 %
Ipolynagyfalu 12 0.73 %
Galábocs 12 0.73 %
Zobor 11 0.67 %
Inám 10 0.61 %
Ipolyhídvég 10 0.61 %
Száraznyírjes 8 0.49 %
Kóvár 8 0.49 %
Süllye 6 0.37 %
Ipolyszécsényke 6 0.37 %
Veres 5 0.31 %
Rárósmulyad 5 0.31 %
Kelenye 1 0.06 %
Nagykürtös 284 38.53 %
Kékkő 35 4.75 %
Magasmajtény 20 2.71 %
Nógrádszentpéter 19 2.58 %
Kiskürtös 17 2.31 %
Zsély 16 2.17 %
Bussa 14 1.90 %
Erdőszelestény 12 1.63 %
Csall 9 1.22 %
Száraznyírjes 9 1.22 %
Ebeck 9 1.22 %
Csáb 8 1.09 %
Alsópalojta 8 1.09 %
Mikszáthfalva 8 1.09 %
Bereklak 8 1.09 %
Galábocs 8 1.09 %
Dacsólam 8 1.09 %
Lukanénye 8 1.09 %
Leszenye 8 1.09 %
Érújfalu 8 1.09 %
Dacsókeszi 7 0.95 %
Kőkeszi 6 0.81 %
Ipolyvarbó 6 0.81 %
Ipolynyék 6 0.81 %
Apátújfalu 5 0.68 %
Középpalojta 5 0.68 %
Kiscsalomja 4 0.54 %
Szuhány 4 0.54 %
Borosznok 4 0.54 %
Csalár 4 0.54 %
Tótkisfalu 4 0.54 %
Óvár 4 0.54 %
Kóvár 3 0.41 %
Bátorfalu 3 0.41 %
Felsőesztergály 3 0.41 %
Alsóesztergály 3 0.41 %
Hartyán 3 0.41 %
Szelény 2 0.27 %
Gyürki 2 0.27 %
Kürtösújfalu 2 0.27 %
Tótkelecsény 2 0.27 %
Felsősztregova 2 0.27 %
Ipolybalog 2 0.27 %
Alsósztregova 2 0.27 %
Süllye 2 0.27 %
Tótgyarmat 2 0.27 %
Felsőpalojta 1 0.14 %
Zobor 1 0.14 %
Rárósmulyad 1 0.14 %
Nógrádszenna 1 0.14 %
Sirak 1 0.14 %
Ipolyharaszti 1 0.14 %
Ipolyhídvég 1 0.14 %
Inám 1 0.14 %
Ipolykér 1 0.14 %
Kelenye 1 0.14 %
Apafalva 1 0.14 %
Kishalom 1 0.14 %
Paróca 1 0.14 %
Nagycsalomja 1 0.14 %
Ipolynagyfalu 1 0.14 %
Felsőzellő 1 0.14 %
Alsózellő 1 0.14 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 19.82 %
Kékkő 61 4.14 %
Lukanénye 39 2.65 %
Zsély 38 2.58 %
Alsósztregova 28 1.90 %
Nógrádszentpéter 26 1.77 %
Bereklak 20 1.36 %
Alsózellő 19 1.29 %
Ebeck 18 1.22 %
Erdőszelestény 18 1.22 %
Csáb 16 1.09 %
Mikszáthfalva 16 1.09 %
Érújfalu 16 1.09 %
Felsőzellő 16 1.09 %
Nógrádszenna 15 1.02 %
Ipolynyék 14 0.95 %
Kürtösújfalu 13 0.88 %
Magasmajtény 13 0.88 %
Bussa 13 0.88 %
Alsópalojta 12 0.81 %
Kőkeszi 12 0.81 %
Középpalojta 12 0.81 %
Leszenye 12 0.81 %
Dacsókeszi 12 0.81 %
Kiskürtös 11 0.75 %
Tótgyarmat 10 0.68 %
Tótkisfalu 9 0.61 %
Inám 9 0.61 %
Dacsólam 9 0.61 %
Ipolykér 8 0.54 %
Csalár 8 0.54 %
Alsóesztergály 8 0.54 %
Apátújfalu 8 0.54 %
Kislibercse 7 0.48 %
Kelenye 7 0.48 %
Nagycsalomja 7 0.48 %
Csall 6 0.41 %
Apafalva 6 0.41 %
Kiscsalomja 6 0.41 %
Szelény 6 0.41 %
Nagylám 6 0.41 %
Óvár 6 0.41 %
Ipolyhídvég 5 0.34 %
Felsőesztergály 5 0.34 %
Szuhány 5 0.34 %
Felsőpalojta 4 0.27 %
Süllye 4 0.27 %
Ipolybalog 4 0.27 %
Nagyhalom 4 0.27 %
Tótkelecsény 4 0.27 %
Paróca 3 0.20 %
Kóvár 3 0.20 %
Sirak 3 0.20 %
Terbegec 3 0.20 %
Szécsénykovácsi 3 0.20 %
Ipolynagyfalu 3 0.20 %
Kishalom 3 0.20 %
Száraznyírjes 3 0.20 %
Veres 2 0.14 %
Bátorfalu 2 0.14 %
Ipolyszécsényke 2 0.14 %
Rárósmulyad 2 0.14 %
Borosznok 2 0.14 %
Ipolyharaszti 2 0.14 %
Hartyán 2 0.14 %
Gyürki 2 0.14 %
Zobor 2 0.14 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Galábocs 1 0.07 %
Felsősztregova 1 0.07 %
Ipolykeszi 1 0.07 %
Nagykürtös 758 40.77 %
Kékkő 105 5.65 %
Erdőszelestény 71 3.82 %
Magasmajtény 63 3.39 %
Bussa 62 3.34 %
Nógrádszentpéter 59 3.17 %
Bereklak 55 2.96 %
Csáb 51 2.74 %
Középpalojta 50 2.69 %
Alsópalojta 49 2.64 %
Zsély 48 2.58 %
Lukanénye 46 2.47 %
Ipolyhídvég 45 2.42 %
Kürtösújfalu 44 2.37 %
Alsósztregova 43 2.31 %
Felsőzellő 39 2.10 %
Mikszáthfalva 38 2.04 %
Dacsókeszi 38 2.04 %
Szuhány 35 1.88 %
Felsőesztergály 31 1.67 %
Apátújfalu 28 1.51 %
Kiskürtös 28 1.51 %
Csalár 27 1.45 %
Leszenye 27 1.45 %
Kőkeszi 26 1.40 %
Alsózellő 25 1.34 %
Dacsólam 25 1.34 %
Kiscsalomja 24 1.29 %
Ipolynyék 23 1.24 %
Érújfalu 23 1.24 %
Csall 21 1.13 %
Szécsénykovácsi 21 1.13 %
Felsősztregova 21 1.13 %
Felsőpalojta 20 1.08 %
Szelény 20 1.08 %
Alsóesztergály 20 1.08 %
Hartyán 19 1.02 %
Nagylám 18 0.97 %
Ipolynagyfalu 18 0.97 %
Ipolykér 17 0.91 %
Ipolyvarbó 17 0.91 %
Óvár 17 0.91 %
Ebeck 16 0.86 %
Tótgyarmat 16 0.86 %
Tótkisfalu 15 0.81 %
Kislibercse 15 0.81 %
Tótkelecsény 15 0.81 %
Nógrádszenna 15 0.81 %
Paróca 13 0.70 %
Ipolykeszi 13 0.70 %
Ipolybalog 12 0.65 %
Ipolyharaszti 12 0.65 %
Apafalva 11 0.59 %
Zobor 11 0.59 %
Terbegec 11 0.59 %
Galábocs 11 0.59 %
Borosznok 10 0.54 %
Kóvár 9 0.48 %
Kishalom 9 0.48 %
Száraznyírjes 8 0.43 %
Kelenye 7 0.38 %
Bátorfalu 7 0.38 %
Sirak 6 0.32 %
Gyürki 6 0.32 %
Ipolyszécsényke 6 0.32 %
Inám 6 0.32 %
Süllye 5 0.27 %
Nagycsalomja 5 0.27 %
Nagyhalom 4 0.22 %
Rárósmulyad 3 0.16 %
Veres 3 0.16 %
Nagykürtös 629 57.81 %
Kékkő 110 10.11 %
Zsély 56 5.15 %
Mikszáthfalva 54 4.96 %
Alsópalojta 51 4.69 %
Bereklak 42 3.86 %
Nógrádszentpéter 38 3.49 %
Bussa 35 3.22 %
Erdőszelestény 35 3.22 %
Kiskürtös 32 2.94 %
Csáb 28 2.57 %
Felsőesztergály 26 2.39 %
Kürtösújfalu 23 2.11 %
Alsózellő 22 2.02 %
Alsósztregova 22 2.02 %
Lukanénye 19 1.75 %
Ebeck 17 1.56 %
Magasmajtény 17 1.56 %
Nagyhalom 13 1.19 %
Dacsókeszi 13 1.19 %
Leszenye 13 1.19 %
Ipolykér 13 1.19 %
Érújfalu 13 1.19 %
Középpalojta 12 1.10 %
Felsőzellő 12 1.10 %
Szécsénykovácsi 11 1.01 %
Szuhány 10 0.92 %
Csalár 10 0.92 %
Száraznyírjes 10 0.92 %
Kőkeszi 9 0.83 %
Kiscsalomja 9 0.83 %
Dacsólam 9 0.83 %
Nógrádszenna 8 0.74 %
Galábocs 8 0.74 %
Tótgyarmat 8 0.74 %
Óvár 7 0.64 %
Felsőpalojta 7 0.64 %
Bátorfalu 6 0.55 %
Kislibercse 5 0.46 %
Ipolyharaszti 4 0.37 %
Ipolynagyfalu 4 0.37 %
Ipolynyék 4 0.37 %
Apátújfalu 4 0.37 %
Csall 4 0.37 %
Tótkelecsény 4 0.37 %
Zobor 4 0.37 %
Ipolyhídvég 3 0.28 %
Ipolybalog 3 0.28 %
Szelény 3 0.28 %
Apafalva 3 0.28 %
Alsóesztergály 3 0.28 %
Tótkisfalu 3 0.28 %
Kishalom 3 0.28 %
Süllye 2 0.18 %
Felsősztregova 2 0.18 %
Nagycsalomja 2 0.18 %
Kelenye 2 0.18 %
Ipolyvarbó 2 0.18 %
Borosznok 1 0.09 %
Gyürki 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Rárósmulyad 1 0.09 %
Inám 1 0.09 %
Ipolyszécsényke 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 6.61 %
Ipolybalog 57 5.98 %
Ipolykeszi 48 5.04 %
Ipolyhídvég 41 4.30 %
Nagycsalomja 24 2.52 %
Nagykürtös 22 2.31 %
Lukanénye 20 2.10 %
Ipolykér 13 1.36 %
Óvár 13 1.36 %
Ipolynagyfalu 12 1.26 %
Inám 12 1.26 %
Kóvár 11 1.15 %
Magasmajtény 8 0.84 %
Bussa 6 0.63 %
Ipolyszécsényke 6 0.63 %
Tótgyarmat 5 0.52 %
Kőkeszi 5 0.52 %
Zsély 4 0.42 %
Ipolyvarbó 4 0.42 %
Apátújfalu 4 0.42 %
Kelenye 4 0.42 %
Csalár 4 0.42 %
Szécsénykovácsi 4 0.42 %
Leszenye 3 0.31 %
Csáb 3 0.31 %
Kiscsalomja 2 0.21 %
Sirak 2 0.21 %
Érújfalu 2 0.21 %
Gyürki 2 0.21 %
Alsózellő 1 0.10 %
Tótkisfalu 1 0.10 %
Terbegec 1 0.10 %
Bátorfalu 1 0.10 %
Kékkő 1 0.10 %
Kishalom 1 0.10 %
Mikszáthfalva 1 0.10 %
Alsósztregova 1 0.10 %
Rárósmulyad 1 0.10 %
Dacsókeszi 1 0.10 %
Szelény 1 0.10 %
Zobor 1 0.10 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 31.20 %
Alsósztregova 136 22.33 %
Felsőzellő 91 14.94 %
Bussa 76 12.48 %
Nógrádszentpéter 31 5.09 %
Kékkő 24 3.94 %
Alsózellő 23 3.78 %
Mikszáthfalva 18 2.96 %
Kislibercse 16 2.63 %
Alsópalojta 16 2.63 %
Érújfalu 15 2.46 %
Magasmajtény 13 2.13 %
Középpalojta 10 1.64 %
Felsőesztergály 10 1.64 %
Rárósmulyad 9 1.48 %
Leszenye 9 1.48 %
Tótkelecsény 8 1.31 %
Nógrádszenna 8 1.31 %
Ipolynyék 7 1.15 %
Csáb 7 1.15 %
Dacsólam 7 1.15 %
Hartyán 7 1.15 %
Apátújfalu 7 1.15 %
Csalár 6 0.99 %
Ipolyvarbó 6 0.99 %
Zsély 6 0.99 %
Ebeck 6 0.99 %
Kishalom 5 0.82 %
Kiskürtös 5 0.82 %
Tótkisfalu 5 0.82 %
Lukanénye 5 0.82 %
Szuhány 4 0.66 %
Felsősztregova 4 0.66 %
Nagycsalomja 4 0.66 %
Erdőszelestény 4 0.66 %
Borosznok 4 0.66 %
Kürtösújfalu 4 0.66 %
Bereklak 4 0.66 %
Terbegec 4 0.66 %
Kőkeszi 3 0.49 %
Galábocs 3 0.49 %
Nagyhalom 3 0.49 %
Tótgyarmat 3 0.49 %
Alsóesztergály 2 0.33 %
Bátorfalu 2 0.33 %
Gyürki 2 0.33 %
Ipolykeszi 2 0.33 %
Csall 2 0.33 %
Nagylám 2 0.33 %
Dacsókeszi 2 0.33 %
Ipolybalog 2 0.33 %
Ipolyharaszti 2 0.33 %
Szécsénykovácsi 2 0.33 %
Ipolynagyfalu 2 0.33 %
Ipolykér 2 0.33 %
Kiscsalomja 2 0.33 %
Ipolyhídvég 2 0.33 %
Ipolyszécsényke 1 0.16 %
Süllye 1 0.16 %
Felsőpalojta 1 0.16 %
Kelenye 1 0.16 %
Kóvár 1 0.16 %
Sirak 1 0.16 %
Óvár 1 0.16 %
Száraznyírjes 1 0.16 %
Paróca 1 0.16 %
Zobor 1 0.16 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 12.59 %
Ipolyhídvég 131 10.05 %
Ipolybalog 83 6.37 %
Ipolynagyfalu 47 3.61 %
Inám 44 3.38 %
Nagykürtös 41 3.15 %
Óvár 35 2.69 %
Ipolykér 31 2.38 %
Ipolykeszi 27 2.07 %
Lukanénye 19 1.46 %
Csáb 18 1.38 %
Nagycsalomja 18 1.38 %
Kelenye 18 1.38 %
Ipolyszécsényke 17 1.30 %
Kóvár 15 1.15 %
Csalár 15 1.15 %
Apátújfalu 13 1.00 %
Sirak 11 0.84 %
Terbegec 11 0.84 %
Szécsénykovácsi 10 0.77 %
Kőkeszi 9 0.69 %
Bussa 9 0.69 %
Bátorfalu 8 0.61 %
Leszenye 7 0.54 %
Tótgyarmat 6 0.46 %
Dacsókeszi 5 0.38 %
Gyürki 5 0.38 %
Kékkő 5 0.38 %
Magasmajtény 4 0.31 %
Szelény 4 0.31 %
Ipolyvarbó 4 0.31 %
Zsély 4 0.31 %
Galábocs 3 0.23 %
Hartyán 3 0.23 %
Érújfalu 3 0.23 %
Mikszáthfalva 2 0.15 %
Alsózellő 2 0.15 %
Rárósmulyad 2 0.15 %
Erdőszelestény 2 0.15 %
Zobor 1 0.08 %
Kiskürtös 1 0.08 %
Bereklak 1 0.08 %
Kiscsalomja 1 0.08 %
Alsósztregova 1 0.08 %
Felsőzellő 1 0.08 %
Ipolyharaszti 1 0.08 %
Csall 1 0.08 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 9.13 %
Alsósztregova 235 6.54 %
Nógrádszentpéter 76 2.12 %
Érújfalu 75 2.09 %
Kékkő 53 1.48 %
Bussa 40 1.11 %
Magasmajtény 39 1.09 %
Kislibercse 32 0.89 %
Hartyán 30 0.83 %
Felsősztregova 29 0.81 %
Tótkisfalu 28 0.78 %
Nógrádszenna 23 0.64 %
Mikszáthfalva 20 0.56 %
Erdőszelestény 19 0.53 %
Tótkelecsény 19 0.53 %
Zsély 18 0.50 %
Alsópalojta 18 0.50 %
Süllye 18 0.50 %
Borosznok 16 0.45 %
Felsőzellő 12 0.33 %
Kiskürtös 12 0.33 %
Bereklak 12 0.33 %
Apátújfalu 11 0.31 %
Felsőesztergály 11 0.31 %
Alsózellő 10 0.28 %
Alsóesztergály 9 0.25 %
Dacsókeszi 9 0.25 %
Középpalojta 9 0.25 %
Rárósmulyad 8 0.22 %
Leszenye 8 0.22 %
Nagylám 8 0.22 %
Lukanénye 8 0.22 %
Kóvár 8 0.22 %
Kürtösújfalu 7 0.19 %
Csáb 7 0.19 %
Paróca 7 0.19 %
Nagyhalom 6 0.17 %
Óvár 6 0.17 %
Ipolykér 6 0.17 %
Dacsólam 5 0.14 %
Szelény 4 0.11 %
Szuhány 4 0.11 %
Tótgyarmat 4 0.11 %
Csalár 4 0.11 %
Gyürki 4 0.11 %
Csall 4 0.11 %
Kishalom 4 0.11 %
Ipolykeszi 3 0.08 %
Ipolynyék 3 0.08 %
Szécsénykovácsi 3 0.08 %
Ebeck 3 0.08 %
Kelenye 3 0.08 %
Kiscsalomja 3 0.08 %
Nagycsalomja 2 0.06 %
Bátorfalu 2 0.06 %
Felsőpalojta 2 0.06 %
Kőkeszi 2 0.06 %
Veres 2 0.06 %
Terbegec 2 0.06 %
Zobor 2 0.06 %
Ipolyharaszti 2 0.06 %
Ipolyhídvég 1 0.03 %
Ipolynagyfalu 1 0.03 %
Száraznyírjes 1 0.03 %
Galábocs 1 0.03 %
Ipolyvarbó 1 0.03 %
Sirak 1 0.03 %
Ipolybalog 1 0.03 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
VPN
306 31.10%
KDH
189 19.21%
KSČ
146 14.84%
SNS
110 11.18%
SSL
103 10.47%
DS
46 4.67%
SZ
34 3.46%
SPV
19 1.93%
DÚRS
19 1.93%
Együttélés-MKDM
4 0.41%
Egyéb
8 0.81%
Érvényes szavazatok 984
HZDS
540 60.27%
SDĽ
105 11.72%
SNS
51 5.69%
SKDH
48 5.36%
KDH
36 4.02%
SDSS
26 2.90%
SZS
16 1.79%
ODÚ
15 1.67%
ROI
12 1.34%
SSL-SNZ
10 1.12%
DS-ODS
9 1.00%
KSS
8 0.89%
SPI
7 0.78%
SZ
4 0.45%
Egyéb
9 1.00%
Érvényes szavazatok 896
HZDS-RSS
331 39.93%
ZRS
98 11.82%
SP-VOĽBA
93 11.22%
89 10.74%
SNS
70 8.44%
KSÚ
41 4.95%
KDH
34 4.10%
KSS
16 1.93%
DS
13 1.57%
NS
10 1.21%
ROISR
9 1.09%
SPK
8 0.97%
HZPCS
6 0.72%
MK
6 0.72%
SD
5 0.60%
Érvényes szavazatok 829
HZDS
315 34.02%
SDK
183 19.76%
SDĽ
154 16.63%
SNS
134 14.47%
SOP
65 7.02%
KSS
37 4.00%
ZRS
17 1.84%
NSK
7 0.76%
NaAS
5 0.54%
SLS
4 0.43%
MKP
2 0.22%
Egyéb
3 0.32%
Érvényes szavazatok 926
HZDS
188 23.01%
SMER
137 16.77%
SDKU
84 10.28%
ANO
69 8.45%
KSS
68 8.32%
KDH
56 6.85%
SNS
42 5.14%
HZD
37 4.53%
PSNS
34 4.16%
MKP
17 2.08%
SZS
17 2.08%
SDA
12 1.47%
SDĽ
10 1.22%
ZRS
9 1.10%
NOSNP
7 0.86%
ZAR
6 0.73%
ROSA
6 0.73%
ROISR
5 0.61%
ROMA
4 0.49%
SNJ
4 0.49%
Egyéb
5 0.61%
Érvényes szavazatok 817
SMER
240 34.63%
SNS
115 16.59%
SDKU DS
107 15.44%
ĽS HZDS
77 11.11%
KDH
42 6.06%
KSS
34 4.91%
MKP
19 2.74%
SF
18 2.60%
NADEJ
14 2.02%
ANO
6 0.87%
ASV
5 0.72%
ZRS
4 0.58%
LB
3 0.43%
HZD
3 0.43%
Egyéb
6 0.87%
Érvényes szavazatok 693
SMER
296 43.21%
SaS
94 13.72%
SDKU DS
79 11.53%
ĽS HZDS
58 8.47%
SNS
50 7.30%
KDH
32 4.67%
Most-Híd
21 3.07%
SDĽ
17 2.48%
LSNS
16 2.34%
KSS
6 0.88%
Únia
5 0.73%
Paliho Kapurkova
3 0.44%
MKP
3 0.44%
Egyéb
5 0.73%
Érvényes szavazatok 685
SMER SD
378 55.18%
SNS
72 10.51%
OĽaNO
44 6.42%
KDH
41 5.99%
SDKU DS
30 4.38%
SaS
27 3.94%
Most-Híd
26 3.80%
LSNS
13 1.90%
Zmena zdola DU
10 1.46%
ĽS HZDS
9 1.31%
Zelení
7 1.02%
99 Percent
6 0.88%
SF
5 0.73%
SZ
4 0.58%
KSS
3 0.44%
PaS
3 0.44%
MKP
2 0.29%
Egyéb
5 0.73%
Érvényes szavazatok 685
SMER SD
225 34.56%
LSNS
86 13.21%
SNS
82 12.60%
SaS
45 6.91%
SME RODINA
44 6.76%
OĽANO-NOVA
41 6.30%
Most-Híd
32 4.92%
#SIEŤ
26 3.99%
SKOK!
23 3.53%
KDH
13 2.00%
TIP
6 0.92%
KSS
5 0.77%
SMS
4 0.61%
ŠANCA
4 0.61%
Odvaha
3 0.46%
SZS
3 0.46%
PD
3 0.46%
MKP
2 0.31%
Egyéb
4 0.61%
Érvényes szavazatok 651
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések