SK
GA
.....

Királyrév

Településrész

címer zászló
846 99% magyar 1921
Nincs újabb népszámlálási adat
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kráľov Brod
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Galántai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Galántai járás
Más földrajzi nevek:
Ld. Királyrév
Koordináták:
48.06023788, 17.82685089
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
112 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92541

Ld. Királyrév

Közigazgatás

Ld. Királyrév

Népesség

Ld. Királyrév

Történelem

Ld. Királyrév

Mai jelentősége

Ld. Királyrév

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Királyrév, magyar falu, Poson vgyében, 650 kath. lak., róna termékeny határral, szép erdővel. A sellyei urad. tartozik, s ut. p. Szered.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Királyrév, mátyusföldi magyar kisközség, 122 házzal és 888 lakossal, a kik róm. kath. vallásúak. Kezdetben királyi birtok volt, melyet később a nagyszombati jezsuiták kaptak. Mikor II. József e rendet eltörölte, az államé lett. Hajdan Szent-Mihály puszta volt a neve. 1490 és 1505 között Miksa császár seregei elpusztították. Hosszú ideig lakatlan volt, 1787-ben mint praedium Pered községhez csatoltatott és csak a XVIII. század közepe táján telepítették újra, a mikor nevét mint királyi birtok az itteni révtől vette. Későbbi földesura a pesti egyetem lett. 1848-ban a peredi csatának első felvonása itt folyt le és a magyarok ezt az osztrákoktól megszállott községet bevették. Katholikus temploma a mult század közepe táján épült. Saját postája van, távírója és vasúti állomása pedig Galánta.

Magyar Katolikus Lexikon

Királyrév, v. Pozsony vm. (Králov Brod, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. vágsellyei esp. ker-ében. - Zsigárd filiájából 1843: alapították. Szt Imre tp-a 1850 k. épült. Kegyura 1880: a bpi M. Kir. Tudegy. Anyanyelve 1940: m. - Lakói 1940: 873 r.k., 2 ev., össz. 875; 1970: össz. 1000 (82,2% m); 1991: össz. 1191, m. 1036 (86,99%); 2001: össz. 1187, m. 991 (83,49%). ** Némethy 1894:129. - Pozsony vm. 1895:78. - Schem. Strig. 1917:114. - Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Királyrév. Hajdan Szent Mihálypuszta néven királyi birtok, majd a nagyszombati jezsuiták kapják. A magyarországi jezsuita rend eltörlése után állami tulajdonba megy át. A török időkben teljesen megsemmisült s csak a XVIII. század közepén népesítették újra. Ujabb nevét, mint királyi birtok, az itteni révtől nyerte. A mult században a pesti tudományegyetem tulajdonába került. Hozzátartozik Szivattyútelep. A község területe 1195 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1004.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Királyrév kk. galántai járás. Hajdan Szent Mihály puszta. Királyi birtok, később a nagyszombati jezsuiták birtoka. 1500 körül a német seregek elpusztították. Sokáig lakatlan. A XVIII. sz.-ban újra telepítik. Későbbi földesura a bpesti Pázmány Péter Tud. Egyetem. Területe: 1.195 k. h. Lakosság: 1.014. Ebből m.: 998, szl.: 5. Magy. beszél: 999. Vallás szerint: r. k.: 1.002, ev.: 2. Fb. I. 0, II. 5, III. 82". Népsűrűség: 146. Lakóház: 183. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. Galánta, csö. Zsigárd. V. á. Zsigárd. Posta és távbeszélő helyben.

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
németek
egyéb
1921
Nemzet Arány
magyarok 846 99%
németek 1 0%
egyéb 11 1%
összlétszám 858
Mai közigazgatás

Bejelentések