SK
GA
.....

Kismácséd

Község

címer zászló
687 99% magyar 1910
284 49% magyar 2011
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Kismácséd
Hivatalos szlovák megnevezés:
Malá Mača
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Galántai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Galántai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Alsó-Vágmente
Más földrajzi nevek:
Diószegi úton túl, Első osztály, Felső-kertek, Felső-rét, Fenéki dűlő, Harmadik osztály, Makkhely, Második osztály, Zsellérföld
Koordináták:
48.22248459, 17.63990402
Terület:
7,97 km2
Rang:
község
Népesség:
606
Tszf. magasság:
122 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92521
Település kód:
582638
Szervezeti azonosító:
37842358
Adóazonosító:
2021699416

A község a Kisalföldön, a Mátyusföld középső részén, az Alsó-Vágmente kistájon, a Dudvág és a Gidra-patak összefolyásánál található, Diószegtől 2,5 km-re északra, Ábrahámtól 4 km-re délkeletre, Szeredtől 11 km-re délnyugatra, a Diószeget Nagyszombattal (21 km) összekötő út mentén. Délről Diószeg, északról Ábrahám, keletről pedig Nagymácséd községekkel határos.

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Galántai járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Galántai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után végig a (változó területű) Galántai járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegye, Galántai járás). Ebben az időszakban határközséggé vált, északi határa egyben államhatárt alkotott Szlovákia és Magyarország között. Területe (7,98 km²) az elmúlt száz évben nem változott. 1986-2002 között Diószeghez csatolták.

Népesség

Kismácséd a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. 1910-ben 696, 1921-ben 721, 1939-ben pedig 833, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. Az 1945 utáni lakosságcsere keretében 53 magyar családot telepítettek ki a községből, ezzel megváltozott a község etnikai arculata és vegyes népességűvé vált. 2011-be 584 lakosa volt, lakosai csaknem egyenlő arányban vallották magukat magyar (48,6 %) és szlovák (47,8 %) nemzetiségűnek. A lakosság túlnyomó többsége (70,0 %) római katolikus vallású, az evangélikusok aránya 13 %.

Történelem

Írásos említései alapján a 15. századig nem különíthető el Nagymácsédtól, de ekkor már külön faluként szerepel. Kismácséd és Gyékényesmácséd néven is szerepel, ura pedig a Pókateleki család, amely a Gyékényes-Mácsédi családtól örökölte. A középkor végén a Csúzy, Erdőhegyi, Szalay, Kapróczy és Zomor családoknak volt itt birtoka, később pedig a Szegedy, Galgóczy, Tapolcsányi és Schlossberg családoknak. A kora újkortól, a környék legtöbb településéhez hasonlóan, az Esterházyak tulajdonában volt. Iskoláját 1840-ben említik először. Román temploma a 13. században épült, feltételezések szerint azért áll 1 kilométerre a falutól, a lakott részen kívül, mert ekörül lehetett a középkori település. A trianoni béke Csehszlovákiához csatolta Kismácsédot, az 1920-as években gyakoriak voltak a helyi mezőgazdasági munkások sztrájkjai. A bécsi döntés 1938. november 2-án visszaadta Magyarországnak, majd 1945-től ismét Csehszlovákiához került. A második világháború után 53 magyar családot telepítettek át kényszerrel Magyarországra, a helyükre pedig szlovák családokat költöztettek onnan. 1986-ban Diószeghez csatolták a falut, de a helyiek 2000-ben népszavazáson döntöttek az elszakadásról, és ennek értelmében, 2002-től ismét önálló község. Magyar alapiskoláját 1976-ban megszüntették, mezőgazdasági szövetkezete ma is működik.

Mai jelentősége

A községben szlovák óvoda működik. Országos jelentőségű műemléke a Kismácséd és Diószeg határán található, a 13. században román stílusban épült, Szent Margitnak szentelt római katolikus temploma.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

MACSED. Kis, és Nagy Macsed. Két magyar falu Posony Várm. földes Ura G. Eszterházi, Kis Macsednak G. Eszterházi, Draveczky, és több Urak, lakosai katolikusok, fekszik egyik Geszthez 1, másik Szeredhez 1 órányira, határjai két nyomásbéliek, eggyiknek erdője is van, legelőjök, réttyeik középszerűek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Mácséd (Kis), magyar falu, Poson vármegyében, Diószegh mellett egy kies termékeny lapályföldön. Táplál 447 kath. lak. F. u. gr. Eszterházy.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kismácséd, magyar kisközség a Mátyusföldön, 81 házzal és 641 lakossal, a kik róm. katholikusok. E községről először egy 1326-ból való határjáró levélben van említés Mached néven. 1412 január 4-én a Pozsony vidékén megtartott nádori gyűlés egyebek között a kismácsédiak birtokügyeit is tárgyalta. 1439-ben Gyékényes-Mácséd (Gyekenes Maczed) néven is szerepel, a mikor a Pókateleki család az ura, a mely e birtokhoz női ágon Gyékényes-Mácsédi János leánya, Dorottya útján jutott. 1518-ban II. Lajos egyik levele már Kys Mahed-nak írja. 1511-ben a Czuzy család is birtokos itt. Az 1553-iki portális összeírásban Erdőhegyi Benedek 4, Szalay Péter 2, Kapróczy Imre 1, és Zomor János 4 portájára rónak ki adót. Később még a Szegedy, Galgóczy, Tapolcsányi és Schlossberg családot is a birtokosok között találjuk, míg végre az Esterházyak kezébe jut. Temploma nagyon régi, érdekes építmény. Félholddal ellátott keresztje a török uralomra emlékeztet. A község postája, távírója és vasúti állomása Diószeg.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Kismácséd. 1326-ból elsőnek Mached alakban merül fel neve. A XV. század derekán Gyekenes Maczed néven is szerepel a hasonnevű nemesi család kezén, majd házasság révén a Pókatelekiek kapják. II. Lajos egy levele 1518-tól Kys Mahed-ként említi. Később birtoka van itt a Czuczy-, Erdőhegyi-, Szalay-, Kapróczy-, Zomor-, Szegedy-, Galgóczy- Tapolcsányi-, Schlossberg-családnak, a legújabb időkben pedig az Esterházy grófoknak, ösi templomának érdekessége a török félholddal ellátott kereszt. A község területe 1.387 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 833.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Kismácséd kk., galántai járás. Már 1326-ban Mached néven említik, míg 1439-ben Gyékényes-Mácséd néven szerepel. Templomán a félholddal ellátott kereszt a török időkre emlékeztet. Területe: 1.387 k. h. Lakosság: 833. Ebből m.: 830, szl.: 3. Magy. beszél: 832. Vallás szerint: r. k.: 831, réf.: 1. Fb. I. 0, II. 7, III. 92. Népsűrűség: 104.4. Lakóház: 142. Községi bíró: Gersitz Sándor. R. k. népiskola 3 tanerővel. KALOT. Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet. A község 1938. nov. 10-én szabadult fel. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. Galánta. Csö. Magyardiószeg. V. á. Németdiószeg. U. p. és u. t. Magyardiószeg.

Névelőfordulások
1326
Mached
1773
Dioszegh,
1773
Kis-Macséd, Klein-Macsid, Maly Maczid,
1786
Dioszeg,
1786
Kisch-Macschéd,
1808
Kis-Macséd,
1808
Diószeg,
1863
Kismácséd,
1920
Malý Mačad, Kis-Mácséd,
1938
Kismácséd,
1943
Diószeg,
1945
Diosek,
1945
Malý Mačad, Kis-Mácséd,
1948
Sládkovičovo
1948
Malá Mača
2013
Kismácséd

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő utca (Hlavná) 127/46
Telefon: 0317018322
Fax: 0317018321

Honlap: malamaca.sk/
Polgármester:
Hontvári František (SMK-MKP, MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Búranová Bernadeta (Független)
Miklos Ján (MOST - HÍD)
Babóš Marek (SMK-MKP)
Popluhárová Lýdia (SMK-MKP)
Katona Štefan (SMK-MKP)
Mészáros Karol (SMK-MKP)
Oravec Attila (SMK-MKP)
Független 14% Független 1 képviselö MOST - HÍD 14% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 71% SMK-MKP 5 képviselö 7 képviselö
Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Hősök tere 30/6

Kismácsédi Községi Hivatal

Fő utca 127/46

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
2011
Nemzet Arány
magyarok 516 96%
szlovákok 0 0%
csehek 0 0%
németek 7 1%
egyéb 14 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 537
magyarok 687 99%
szlovákok 8 1%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 696
magyarok 689 96%
szlovákok 4 1%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 28 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 721
magyarok 284 49%
szlovákok 279 48%
csehek 8 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 13 2%
összlétszám 584
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 504
Választási részvétel: 54.17 %
Kiadott boríték: 273
Bedobott boríték: 273

Polgármester

Érvényes szavazólap: 270
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Hontvári František 195 72.22 % SMK-MKP, MOST - HÍD
Struhár Ján 75 27.78 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Babóš Marek 195 SMK-MKP
Miklos Ján 168 MOST - HÍD
Popluhárová Lýdia 166 SMK-MKP
Katona Štefan 163 SMK-MKP
Mészáros Karol 150 SMK-MKP
Oravec Attila 136 SMK-MKP
Búranová Bernadeta 123 Független

Képviselők

2014
SMK-MKP 85.71% SMK-MKP 6 képviselö PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ 14.29% PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ 1 képviselö 7 képviselö
2018
SMK-MKP 71.43% SMK-MKP 5 képviselö MOST - HÍD 14.29% MOST - HÍD 1 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 504
Választási részvétel: 23.02 %
Kiadott boríték: 116
Bedobott boríték: 116
Választásra jogosult: 502
Választási részvétel: 24.70 %
Kiadott boríték: 124
Bedobott boríték: 124
Választásra jogosult: 509
Választási részvétel: 28,29 %
Kiadott boríték: 144
Bedobott boríték: 144

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 112
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 135
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
József Berényi 45 40.18 % SMK-MKP, OKS
József Nagy 38 33.93 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 25 22.32 % Független
Andrej Richnák 2 1.79 % NP
Ivan Uhliarik 2 1.79 % KDH, SDKÚ - DS
Jozef Ravasz 0 0.00 % SRÚS
Tibor Mikuš 29 23.39% Független
József Berényi 80 59.26 % SMK-MKP
Tibor Mikuš 26 19.26 % Független
Jozef Viskupič 23 17.04 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Konrád Rigó 4 2.96 % MOST - HÍD
Márius Novák 2 1.48 % NP
Jaroslav Cehlárik 0 0.00 % Független
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 113
Érvényes szavazólap: 142
Érvényes szavazólap: 19607
# Név Szavazat Százalék Párt
József Berényi 63 55.75% SMK-MKP
Gábor Gál 51 45.13% MOST - HÍD
Krisztián Forró 46 40.71% SMK-MKP
László Biró 40 35.40% SMK-MKP
Boris Brunner 39 34.51% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 38 33.63% MOST - HÍD
Gergely Agócs 38 33.63% SMK-MKP
Zoltán Forró 34 30.09% MOST - HÍD
László Pék 30 26.55% SMK-MKP
Mikuláš Horváth 29 25.66% SMK-MKP
František Juhos 26 23.01% MOST - HÍD
Zsolt Oros 23 20.35% MOST - HÍD
Ervin Chomča 23 20.35% MOST - HÍD
Pavol Doval 20 17.70% SMER - SD
Slávka Kramárová 13 11.50% SNS
Jozef Nagy 10 8.85% Független
Ľuboš Šúry 9 7.96% SMER - SD
Bystrík Horváth 8 7.08% SNS
Vladimír Vranovič 8 7.08% SMER - SD
Roman Súkeník 6 5.31% SMER - SD
Júlia Gálová 6 5.31% SMER - SD
Peter Kolek 6 5.31% KSS
Stanislava Režnáková 6 5.31% SNS
Milan Vlček 6 5.31% ĽS-HZDS
František Gőgh 5 4.42% ND
Róbert Korec 4 3.54% KDH, SDKÚ - DS
Miloš Majko 4 3.54% DÚ, Zmena zdola
Ladislav Klempa 3 2.65% KSS
Gábor Pallya 3 2.65% ND
Michal Nagy 2 1.77% SMS
Ružena Vongrejová 2 1.77% NOVA
Adrián Macho 2 1.77% SaS, OKS
Roland Szekera 0 0.00% NOVA
József Berényi 80 56.34% SMK-MKP
Krisztián Forró 75 52.82% SMK-MKP
László Biró 57 40.14% SMK-MKP
László Pék 51 35.92% SMK-MKP
Gergely Agócs 49 34.51% SMK-MKP
Andrea Klabuzai 49 34.51% SMK-MKP
Gábor Gál 46 32.39% MOST - HÍD
Tamás Zupko 35 24.65% SMK-MKP
Zuzana Csadyová 29 20.42% MOST - HÍD
Zoltán Forró 27 19.01% MOST - HÍD
Ervin Chomča 26 18.31% MOST - HÍD
Jana Hanuliaková 19 13.38% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
František Juhos 18 12.68% MOST - HÍD
Jozef Pinček 17 11.97% NP
Peter Paška 16 11.27% Független
Igor Németh 13 9.15% SMER-SD
Martin Drobný 12 8.45% SNS
Marta Vajdová 11 7.75% Független
Janka Repčoková 10 7.04% ĽS Naše Slovensko
Adrián Kubica 10 7.04% MOST - HÍD
Peter Szabó 10 7.04% MOST - HÍD
Júlia Gálová 9 6.34% SMER-SD
Marek Tóth 8 5.63% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Miloš Majko 8 5.63% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Jozef Boledovič 8 5.63% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Ľubomír Noga 8 5.63% ĽS Naše Slovensko
Martin Práznovský 7 4.93% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Andrej Tábori 7 4.93% Független
Ľuboš Šúry 7 4.93% SMER-SD
Roman Vančo 7 4.93% ĽS Naše Slovensko
Róbert Korec 7 4.93% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Slávka Kramárová 7 4.93% SNS
Stanislav Tvrdík 6 4.23% ĽS Naše Slovensko
Adrián Macho 6 4.23% Független
David Slíž 6 4.23% ĽS Naše Slovensko
Marta Némethová 5 3.52% SMER-SD
Roman Sukeník 3 2.11% SMER-SD
Milan Bánovský 3 2.11% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Stanislav Lipovský 2 1.41% DOMA DOBRE
Václav Jurčaga 2 1.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
József Berényi 4671 0.00% SMK-MKP
Krisztián Forró 3698 0.00% SMK-MKP
Gábor Gál 3608 0.00% MOST - HÍD
László Biró 3576 0.00% SMK-MKP
Gergely Agócs 3136 0.00% SMK-MKP
László Pék 3126 0.00% SMK-MKP
Ervin Chomča 3050 0.00% MOST - HÍD
Ľuboš Šúry 3042 0.00% SMER - SD
František Juhos 2956 0.00% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 2948 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Vranovič 2790 0.00% SMER - SD
Roman Súkeník 2653 0.00% SMER - SD
Mikuláš Horváth 2605 0.00% SMK-MKP
Zoltán Forró 2531 0.00% MOST - HÍD
Slávka Kramárová 2390 0.00% SNS
Júlia Gálová 1969 0.00% SMER - SD
Bystrík Horváth 1830 0.00% SNS
Pavol Doval 1823 0.00% SMER - SD
Boris Brunner 1815 0.00% MOST - HÍD
Miloš Majko 1741 0.00% Zmena zdola, DÚ
Zsolt Oros 1635 0.00% MOST - HÍD
Róbert Korec 1535 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Jozef Nagy 1383 0.00% Független
Adrián Macho 1152 0.00% SaS, OKS
Stanislava Režnáková 1074 0.00% SNS
František Gőgh 965 0.00% ND
Milan Vlček 857 0.00% ĽS-HZDS
Peter Kolek 740 0.00% KSS
Ružena Vongrejová 714 0.00% NOVA
Gábor Pallya 683 0.00% ND
Ladislav Klempa 639 0.00% KSS
Roland Szekera 554 0.00% NOVA
Michal Nagy 413 0.00% SMS
József Berényi 5986 30.53% SMK-MKP
Krisztián Forró 4913 25.06% SMK-MKP
Gergely Agócs 4345 22.16% SMK-MKP
László Biró 4316 22.01% SMK-MKP
László Pék 4116 20.99% SMK-MKP
Ľuboš Šúry 3857 19.67% SMER-SD
Ervin Chomča 3474 17.72% MOST - HÍD
Miloš Majko 3386 17.27% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Zuzana Csadyová 3228 16.46% MOST - HÍD
Gábor Gál 3200 16.32% MOST - HÍD
Andrea Klabuzai 3164 16.14% SMK-MKP
Roman Sukeník 2758 14.07% SMER-SD
Slávka Kramárová 2730 13.92% SNS
Marek Tóth 2689 13.71% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Adrián Macho 2686 13.70% Független
Martin Drobný 2672 13.63% SNS
Martin Práznovský 2648 13.51% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Juhos 2628 13.40% MOST - HÍD
Róbert Korec 2588 13.20% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Peter Paška 2558 13.05% Független
Jana Hanuliaková 2535 12.93% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Jozef Boledovič 2530 12.90% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Marta Némethová 2505 12.78% SMER-SD
Tamás Zupko 2445 12.47% SMK-MKP
Júlia Gálová 2245 11.45% SMER-SD
Zoltán Forró 2062 10.52% MOST - HÍD
Igor Németh 2044 10.42% SMER-SD
Marta Vajdová 1657 8.45% Független
Peter Szabó 1575 8.03% MOST - HÍD
Andrej Tábori 1478 7.54% Független
Roman Vančo 1338 6.82% ĽS Naše Slovensko
Adrián Kubica 1157 5.90% MOST - HÍD
Stanislav Tvrdík 1053 5.37% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Lipovský 1027 5.24% DOMA DOBRE
Milan Bánovský 938 4.78% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Janka Repčoková 886 4.52% ĽS Naše Slovensko
David Slíž 871 4.44% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Noga 820 4.18% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 785 4.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Pinček 178 0.91% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vága 217 9.48 %
Galánta 214 9.34 %
Szered 92 4.02 %
Nagymácséd 70 3.06 %
Feketenyék 52 2.27 %
Nagyfödémes 42 1.83 %
Felsőszeli 40 1.75 %
Nádszeg 39 1.70 %
Jóka 38 1.66 %
Taksonyfalva 38 1.66 %
Diószeg 35 1.53 %
Nemeskajal 34 1.48 %
Alsószerdahely 28 1.22 %
Tallós 27 1.18 %
Vízkelet 26 1.14 %
Alsószeli 26 1.14 %
Sopornya 19 0.83 %
Nemeskosút 17 0.74 %
Hidaskürt 16 0.70 %
Tósnyárasd 11 0.48 %
Pozsonyvezekény 11 0.48 %
Kismácséd 10 0.44 %
Királyrév 8 0.35 %
Vágpatta 7 0.31 %
Magyargurab 7 0.31 %
Sempte 6 0.26 %
Ábrahám 4 0.17 %
Gány 4 0.17 %
Pusztakürt 4 0.17 %
Nemeskürt 3 0.13 %
Pusztafödémes 3 0.13 %
Szentharaszt 3 0.13 %
Dunajánosháza 3 0.13 %
Salgócska 2 0.09 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Sopornya 803 60.74 %
Szered 494 37.37 %
Galánta 251 18.99 %
Alsószerdahely 241 18.23 %
Vágpatta 159 12.03 %
Sempte 133 10.06 %
Nemeskürt 72 5.45 %
Diószeg 64 4.84 %
Pusztakürt 55 4.16 %
Pusztafödémes 46 3.48 %
Szentharaszt 40 3.03 %
Ábrahám 37 2.80 %
Magyargurab 31 2.34 %
Nagyfödémes 29 2.19 %
Felsőszeli 28 2.12 %
Salgócska 23 1.74 %
Nemeskosút 22 1.66 %
Kisgeszt 20 1.51 %
Gány 17 1.29 %
Vága 17 1.29 %
Taksonyfalva 16 1.21 %
Nagymácséd 13 0.98 %
Tósnyárasd 11 0.83 %
Alsószeli 10 0.76 %
Nemeskajal 10 0.76 %
Dunajánosháza 8 0.61 %
Tallós 7 0.53 %
Jóka 7 0.53 %
Kismácséd 6 0.45 %
Hidaskürt 6 0.45 %
Királyrév 4 0.30 %
Feketenyék 2 0.15 %
Pozsonyvezekény 2 0.15 %
Nádszeg 1 0.08 %
Vízkelet 1 0.08 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Hidaskürt 377 8.84 %
Galánta 368 8.63 %
Alsószeli 270 6.33 %
Nádszeg 238 5.58 %
Felsőszeli 216 5.06 %
Nagyfödémes 192 4.50 %
Taksonyfalva 184 4.31 %
Feketenyék 170 3.99 %
Jóka 166 3.89 %
Pozsonyvezekény 139 3.26 %
Nagymácséd 137 3.21 %
Diószeg 126 2.95 %
Vága 123 2.88 %
Tallós 99 2.32 %
Nemeskosút 81 1.90 %
Vízkelet 69 1.62 %
Királyrév 53 1.24 %
Kismácséd 49 1.15 %
Nemeskajal 45 1.06 %
Tósnyárasd 28 0.66 %
Szered 11 0.26 %
Sopornya 6 0.14 %
Alsószerdahely 3 0.07 %
Pusztafödémes 3 0.07 %
Gány 2 0.05 %
Kisgeszt 2 0.05 %
Magyargurab 2 0.05 %
Sempte 1 0.02 %
Alsóhatár 1 0.02 %
Ábrahám 1 0.02 %
Dunajánosháza 1 0.02 %
Vágpatta 1 0.02 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 773 31.55 %
Szered 98 4.00 %
Diószeg 95 3.88 %
Taksonyfalva 62 2.53 %
Gány 49 2.00 %
Nagyfödémes 41 1.67 %
Felsőszeli 37 1.51 %
Sopornya 37 1.51 %
Nemeskosút 20 0.82 %
Jóka 18 0.73 %
Alsószerdahely 18 0.73 %
Alsószeli 16 0.65 %
Nemeskajal 16 0.65 %
Magyargurab 16 0.65 %
Pusztafödémes 16 0.65 %
Tósnyárasd 15 0.61 %
Dunajánosháza 14 0.57 %
Kisgeszt 12 0.49 %
Nádszeg 10 0.41 %
Királyrév 9 0.37 %
Ábrahám 9 0.37 %
Vízkelet 9 0.37 %
Nemeskürt 9 0.37 %
Pozsonyvezekény 9 0.37 %
Vága 9 0.37 %
Nagymácséd 8 0.33 %
Sempte 8 0.33 %
Vágpatta 7 0.29 %
Hidaskürt 7 0.29 %
Kismácséd 7 0.29 %
Tallós 6 0.24 %
Feketenyék 5 0.20 %
Pusztakürt 4 0.16 %
Szentharaszt 4 0.16 %
Salgócska 3 0.12 %
Alsóhatár 2 0.08 %
Szered 253 14.59 %
Galánta 126 7.27 %
Sopornya 71 4.09 %
Alsószerdahely 56 3.23 %
Szentharaszt 47 2.71 %
Sempte 36 2.08 %
Vágpatta 30 1.73 %
Pusztafödémes 27 1.56 %
Ábrahám 26 1.50 %
Diószeg 24 1.38 %
Nagyfödémes 17 0.98 %
Vága 15 0.87 %
Magyargurab 14 0.81 %
Gány 13 0.75 %
Taksonyfalva 13 0.75 %
Kisgeszt 12 0.69 %
Jóka 12 0.69 %
Felsőszeli 9 0.52 %
Salgócska 9 0.52 %
Pusztakürt 9 0.52 %
Nemeskürt 7 0.40 %
Tallós 7 0.40 %
Nemeskosút 6 0.35 %
Kismácséd 6 0.35 %
Alsószeli 5 0.29 %
Nádszeg 4 0.23 %
Királyrév 3 0.17 %
Hidaskürt 3 0.17 %
Nagymácséd 3 0.17 %
Nemeskajal 2 0.12 %
Tósnyárasd 2 0.12 %
Vízkelet 2 0.12 %
Feketenyék 1 0.06 %
Pozsonyvezekény 1 0.06 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 920 27.14 %
Szered 254 7.49 %
Nádszeg 246 7.26 %
Diószeg 178 5.25 %
Nagyfödémes 150 4.42 %
Felsőszeli 140 4.13 %
Taksonyfalva 134 3.95 %
Feketenyék 127 3.75 %
Jóka 107 3.16 %
Nagymácséd 107 3.16 %
Alsószeli 99 2.92 %
Királyrév 90 2.65 %
Hidaskürt 80 2.36 %
Sopornya 77 2.27 %
Nemeskajal 73 2.15 %
Tallós 70 2.06 %
Vága 68 2.01 %
Nemeskosút 60 1.77 %
Vízkelet 58 1.71 %
Pozsonyvezekény 43 1.27 %
Gány 42 1.24 %
Ábrahám 39 1.15 %
Magyargurab 37 1.09 %
Sempte 36 1.06 %
Tósnyárasd 36 1.06 %
Pusztafödémes 32 0.94 %
Vágpatta 31 0.91 %
Kismácséd 26 0.77 %
Alsószerdahely 25 0.74 %
Alsóhatár 24 0.71 %
Szentharaszt 22 0.65 %
Dunajánosháza 11 0.32 %
Nemeskürt 10 0.29 %
Kisgeszt 10 0.29 %
Salgócska 7 0.21 %
Pusztakürt 5 0.15 %
Nádszeg 583 15.27 %
Galánta 477 12.50 %
Feketenyék 152 3.98 %
Felsőszeli 126 3.30 %
Alsószeli 119 3.12 %
Nagyfödémes 110 2.88 %
Taksonyfalva 104 2.72 %
Királyrév 104 2.72 %
Tallós 95 2.49 %
Jóka 94 2.46 %
Nagymácséd 89 2.33 %
Diószeg 78 2.04 %
Hidaskürt 75 1.96 %
Pozsonyvezekény 60 1.57 %
Vízkelet 57 1.49 %
Nemeskajal 55 1.44 %
Vága 49 1.28 %
Szered 37 0.97 %
Tósnyárasd 36 0.94 %
Nemeskosút 34 0.89 %
Alsóhatár 29 0.76 %
Kismácséd 18 0.47 %
Ábrahám 10 0.26 %
Magyargurab 6 0.16 %
Gány 5 0.13 %
Sopornya 5 0.13 %
Dunajánosháza 5 0.13 %
Alsószerdahely 4 0.10 %
Vágpatta 3 0.08 %
Pusztafödémes 3 0.08 %
Kisgeszt 2 0.05 %
Nemeskürt 2 0.05 %
Sempte 1 0.03 %
Szentharaszt 1 0.03 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Nádszeg 607 13.31 %
Galánta 481 10.55 %
Alsószeli 379 8.31 %
Felsőszeli 336 7.37 %
Nagyfödémes 276 6.05 %
Jóka 255 5.59 %
Taksonyfalva 240 5.26 %
Királyrév 215 4.72 %
Nagymácséd 205 4.50 %
Hidaskürt 200 4.39 %
Pozsonyvezekény 161 3.53 %
Vága 154 3.38 %
Feketenyék 146 3.20 %
Tallós 144 3.16 %
Diószeg 123 2.70 %
Nemeskosút 106 2.33 %
Vízkelet 80 1.75 %
Nemeskajal 73 1.60 %
Kismácséd 49 1.07 %
Tósnyárasd 35 0.77 %
Alsóhatár 27 0.59 %
Szered 18 0.39 %
Pusztafödémes 10 0.22 %
Dunajánosháza 7 0.15 %
Ábrahám 4 0.09 %
Magyargurab 3 0.07 %
Szentharaszt 2 0.04 %
Nemeskürt 2 0.04 %
Sopornya 2 0.04 %
Gány 2 0.04 %
Vágpatta 2 0.04 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Alsószerdahely 0 0.00 %
Galánta 549 20.40 %
Nádszeg 297 11.04 %
Nagymácséd 225 8.36 %
Nagyfödémes 195 7.25 %
Feketenyék 176 6.54 %
Taksonyfalva 171 6.35 %
Diószeg 158 5.87 %
Jóka 158 5.87 %
Felsőszeli 154 5.72 %
Alsószeli 129 4.79 %
Vága 116 4.31 %
Hidaskürt 114 4.24 %
Szered 102 3.79 %
Tallós 95 3.53 %
Pozsonyvezekény 74 2.75 %
Vízkelet 71 2.64 %
Nemeskajal 64 2.38 %
Nemeskosút 60 2.23 %
Királyrév 47 1.75 %
Kismácséd 46 1.71 %
Tósnyárasd 39 1.45 %
Magyargurab 20 0.74 %
Alsószerdahely 20 0.74 %
Alsóhatár 17 0.63 %
Pusztafödémes 15 0.56 %
Ábrahám 14 0.52 %
Gány 13 0.48 %
Dunajánosháza 12 0.45 %
Sopornya 10 0.37 %
Szentharaszt 10 0.37 %
Vágpatta 9 0.33 %
Nemeskürt 7 0.26 %
Sempte 6 0.22 %
Kisgeszt 5 0.19 %
Salgócska 2 0.07 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 391 21.52 %
Galánta 255 14.03 %
Sopornya 244 13.43 %
Alsószerdahely 196 10.79 %
Ábrahám 181 9.96 %
Pusztafödémes 103 5.67 %
Diószeg 98 5.39 %
Sempte 60 3.30 %
Nemeskürt 58 3.19 %
Kisgeszt 51 2.81 %
Vágpatta 44 2.42 %
Nagyfödémes 43 2.37 %
Felsőszeli 43 2.37 %
Magyargurab 33 1.82 %
Szentharaszt 30 1.65 %
Nemeskosút 29 1.60 %
Gány 22 1.21 %
Pusztakürt 22 1.21 %
Taksonyfalva 21 1.16 %
Jóka 17 0.94 %
Kismácséd 13 0.72 %
Nádszeg 13 0.72 %
Alsószeli 10 0.55 %
Pozsonyvezekény 9 0.50 %
Vága 9 0.50 %
Nemeskajal 8 0.44 %
Nagymácséd 8 0.44 %
Tallós 7 0.39 %
Salgócska 6 0.33 %
Tósnyárasd 5 0.28 %
Dunajánosháza 4 0.22 %
Feketenyék 3 0.17 %
Vízkelet 3 0.17 %
Alsóhatár 2 0.11 %
Hidaskürt 2 0.11 %
Királyrév 1 0.06 %
Szered 584 26.00 %
Galánta 455 20.26 %
Ábrahám 198 8.82 %
Diószeg 166 7.39 %
Sopornya 115 5.12 %
Pusztafödémes 100 4.45 %
Sempte 88 3.92 %
Vágpatta 81 3.61 %
Nagyfödémes 74 3.29 %
Alsószerdahely 68 3.03 %
Felsőszeli 67 2.98 %
Szentharaszt 61 2.72 %
Magyargurab 54 2.40 %
Kisgeszt 48 2.14 %
Taksonyfalva 38 1.69 %
Jóka 36 1.60 %
Nemeskosút 35 1.56 %
Nemeskürt 28 1.25 %
Gány 27 1.20 %
Dunajánosháza 25 1.11 %
Kismácséd 19 0.85 %
Pusztakürt 18 0.80 %
Alsószeli 18 0.80 %
Vága 18 0.80 %
Nagymácséd 18 0.80 %
Tósnyárasd 16 0.71 %
Salgócska 16 0.71 %
Hidaskürt 11 0.49 %
Nádszeg 11 0.49 %
Feketenyék 11 0.49 %
Nemeskajal 11 0.49 %
Vízkelet 7 0.31 %
Tallós 6 0.27 %
Pozsonyvezekény 4 0.18 %
Alsóhatár 2 0.09 %
Királyrév 1 0.04 %
Szered 180 9.00 %
Galánta 168 8.40 %
Sopornya 77 3.85 %
Szentharaszt 45 2.25 %
Vágpatta 35 1.75 %
Ábrahám 32 1.60 %
Felsőszeli 31 1.55 %
Diószeg 29 1.45 %
Sempte 29 1.45 %
Pusztafödémes 28 1.40 %
Magyargurab 22 1.10 %
Nagyfödémes 19 0.95 %
Alsószerdahely 19 0.95 %
Pusztakürt 18 0.90 %
Taksonyfalva 17 0.85 %
Vága 14 0.70 %
Jóka 14 0.70 %
Salgócska 13 0.65 %
Kisgeszt 11 0.55 %
Gány 10 0.50 %
Kismácséd 10 0.50 %
Nagymácséd 8 0.40 %
Nemeskürt 8 0.40 %
Nádszeg 7 0.35 %
Hidaskürt 6 0.30 %
Alsószeli 6 0.30 %
Tallós 5 0.25 %
Tósnyárasd 5 0.25 %
Nemeskosút 5 0.25 %
Királyrév 4 0.20 %
Vízkelet 3 0.15 %
Alsóhatár 3 0.15 %
Feketenyék 2 0.10 %
Dunajánosháza 1 0.05 %
Nemeskajal 1 0.05 %
Pozsonyvezekény 1 0.05 %
Galánta 602 23.98 %
Szered 563 22.43 %
Diószeg 140 5.58 %
Sopornya 96 3.82 %
Sempte 89 3.55 %
Vágpatta 78 3.11 %
Nagyfödémes 71 2.83 %
Alsószerdahely 69 2.75 %
Pusztafödémes 69 2.75 %
Gány 66 2.63 %
Ábrahám 66 2.63 %
Felsőszeli 61 2.43 %
Szentharaszt 60 2.39 %
Taksonyfalva 53 2.11 %
Magyargurab 51 2.03 %
Hidaskürt 43 1.71 %
Nemeskosút 38 1.51 %
Jóka 35 1.39 %
Kisgeszt 32 1.27 %
Nemeskürt 30 1.20 %
Nagymácséd 26 1.04 %
Dunajánosháza 24 0.96 %
Tósnyárasd 22 0.88 %
Salgócska 21 0.84 %
Alsószeli 19 0.76 %
Vága 18 0.72 %
Pusztakürt 17 0.68 %
Nemeskajal 15 0.60 %
Nádszeg 13 0.52 %
Vízkelet 12 0.48 %
Feketenyék 8 0.32 %
Kismácséd 8 0.32 %
Királyrév 6 0.24 %
Tallós 5 0.20 %
Pozsonyvezekény 3 0.12 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Szered 30 3.18 %
Galánta 27 2.87 %
Diószeg 19 2.02 %
Kismácséd 17 1.80 %
Ábrahám 14 1.49 %
Nagyfödémes 7 0.74 %
Magyargurab 6 0.64 %
Taksonyfalva 5 0.53 %
Sopornya 5 0.53 %
Kisgeszt 5 0.53 %
Felsőszeli 4 0.42 %
Vága 4 0.42 %
Tósnyárasd 4 0.42 %
Jóka 3 0.32 %
Pozsonyvezekény 3 0.32 %
Nemeskosút 2 0.21 %
Dunajánosháza 2 0.21 %
Alsóhatár 2 0.21 %
Nagymácséd 2 0.21 %
Nemeskürt 2 0.21 %
Nemeskajal 2 0.21 %
Alsószerdahely 2 0.21 %
Sempte 2 0.21 %
Hidaskürt 1 0.11 %
Salgócska 1 0.11 %
Pusztakürt 1 0.11 %
Tallós 1 0.11 %
Vágpatta 1 0.11 %
Nádszeg 1 0.11 %
Pusztafödémes 1 0.11 %
Királyrév 1 0.11 %
Szentharaszt 1 0.11 %
Feketenyék 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Alsószeli 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Galánta 817 18.91 %
Nádszeg 591 13.68 %
Alsószeli 525 12.15 %
Felsőszeli 418 9.67 %
Nagyfödémes 379 8.77 %
Taksonyfalva 352 8.15 %
Nagymácséd 328 7.59 %
Jóka 310 7.17 %
Hidaskürt 298 6.90 %
Feketenyék 255 5.90 %
Vága 252 5.83 %
Pozsonyvezekény 233 5.39 %
Diószeg 202 4.67 %
Királyrév 170 3.93 %
Tallós 158 3.66 %
Nemeskosút 131 3.03 %
Vízkelet 126 2.92 %
Nemeskajal 98 2.27 %
Kismácséd 80 1.85 %
Tósnyárasd 74 1.71 %
Szered 53 1.23 %
Ábrahám 18 0.42 %
Gány 15 0.35 %
Dunajánosháza 15 0.35 %
Pusztafödémes 13 0.30 %
Alsóhatár 13 0.30 %
Magyargurab 12 0.28 %
Alsószerdahely 10 0.23 %
Sopornya 9 0.21 %
Vágpatta 8 0.19 %
Salgócska 7 0.16 %
Sempte 6 0.14 %
Szentharaszt 5 0.12 %
Kisgeszt 3 0.07 %
Nemeskürt 1 0.02 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Galánta 517 26.51 %
Szered 357 18.31 %
Sopornya 253 12.97 %
Alsószerdahely 227 11.64 %
Diószeg 97 4.97 %
Sempte 89 4.56 %
Nemeskürt 67 3.44 %
Vágpatta 58 2.97 %
Nagyfödémes 42 2.15 %
Pusztafödémes 42 2.15 %
Ábrahám 40 2.05 %
Felsőszeli 39 2.00 %
Nagymácséd 34 1.74 %
Pusztakürt 33 1.69 %
Taksonyfalva 31 1.59 %
Szentharaszt 28 1.44 %
Nemeskosút 25 1.28 %
Gány 24 1.23 %
Nádszeg 24 1.23 %
Jóka 24 1.23 %
Magyargurab 22 1.13 %
Salgócska 21 1.08 %
Vága 20 1.03 %
Alsószeli 19 0.97 %
Feketenyék 13 0.67 %
Tósnyárasd 13 0.67 %
Nemeskajal 13 0.67 %
Kisgeszt 11 0.56 %
Pozsonyvezekény 11 0.56 %
Hidaskürt 10 0.51 %
Kismácséd 9 0.46 %
Királyrév 8 0.41 %
Tallós 8 0.41 %
Dunajánosháza 7 0.36 %
Vízkelet 5 0.26 %
Alsóhatár 4 0.21 %
Galánta 591 11.95 %
Nádszeg 469 9.48 %
Alsószeli 392 7.93 %
Nagymácséd 391 7.91 %
Felsőszeli 344 6.96 %
Nagyfödémes 334 6.75 %
Taksonyfalva 322 6.51 %
Jóka 269 5.44 %
Hidaskürt 260 5.26 %
Vága 233 4.71 %
Feketenyék 211 4.27 %
Pozsonyvezekény 174 3.52 %
Diószeg 142 2.87 %
Tallós 135 2.73 %
Királyrév 112 2.26 %
Nemeskosút 107 2.16 %
Vízkelet 95 1.92 %
Tósnyárasd 93 1.88 %
Nemeskajal 88 1.78 %
Kismácséd 75 1.52 %
Szered 23 0.47 %
Alsóhatár 15 0.30 %
Gány 8 0.16 %
Dunajánosháza 6 0.12 %
Pusztafödémes 5 0.10 %
Ábrahám 4 0.08 %
Alsószerdahely 4 0.08 %
Sopornya 3 0.06 %
Sempte 2 0.04 %
Vágpatta 2 0.04 %
Szentharaszt 2 0.04 %
Salgócska 1 0.02 %
Magyargurab 1 0.02 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 845 16.86 %
Nádszeg 385 7.68 %
Alsószeli 314 6.26 %
Felsőszeli 304 6.07 %
Taksonyfalva 291 5.81 %
Nagyfödémes 260 5.19 %
Jóka 240 4.79 %
Nagymácséd 215 4.29 %
Hidaskürt 194 3.87 %
Diószeg 159 3.17 %
Vága 158 3.15 %
Feketenyék 147 2.93 %
Pozsonyvezekény 128 2.55 %
Nemeskosút 118 2.35 %
Tallós 113 2.25 %
Királyrév 102 2.04 %
Vízkelet 80 1.60 %
Nemeskajal 79 1.58 %
Kismácséd 57 1.14 %
Tósnyárasd 48 0.96 %
Szered 26 0.52 %
Alsóhatár 12 0.24 %
Dunajánosháza 11 0.22 %
Gány 7 0.14 %
Magyargurab 5 0.10 %
Pusztafödémes 5 0.10 %
Sopornya 5 0.10 %
Nemeskürt 2 0.04 %
Ábrahám 2 0.04 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Alsószerdahely 1 0.02 %
Szentharaszt 1 0.02 %
Vágpatta 1 0.02 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 632 19.94 %
Nádszeg 398 12.56 %
Taksonyfalva 357 11.27 %
Alsószeli 313 9.88 %
Felsőszeli 311 9.81 %
Nagyfödémes 247 7.79 %
Jóka 228 7.19 %
Hidaskürt 217 6.85 %
Nagymácséd 217 6.85 %
Feketenyék 170 5.36 %
Pozsonyvezekény 160 5.05 %
Vága 144 4.54 %
Tallós 128 4.04 %
Diószeg 122 3.85 %
Nemeskosút 99 3.12 %
Királyrév 94 2.97 %
Vízkelet 76 2.40 %
Nemeskajal 67 2.11 %
Kismácséd 51 1.61 %
Tósnyárasd 48 1.51 %
Alsóhatár 12 0.38 %
Szered 11 0.35 %
Sopornya 3 0.09 %
Alsószerdahely 2 0.06 %
Dunajánosháza 2 0.06 %
Pusztafödémes 2 0.06 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Ábrahám 1 0.03 %
Gány 1 0.03 %
Sempte 1 0.03 %
Szentharaszt 1 0.03 %
Salgócska 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szered 995 64.86 %
Galánta 361 23.53 %
Diószeg 130 8.47 %
Vágpatta 129 8.41 %
Sopornya 123 8.02 %
Sempte 106 6.91 %
Alsószerdahely 94 6.13 %
Ábrahám 75 4.89 %
Nagyfödémes 71 4.63 %
Szentharaszt 69 4.50 %
Pusztafödémes 61 3.98 %
Magyargurab 43 2.80 %
Felsőszeli 40 2.61 %
Nemeskürt 37 2.41 %
Pusztakürt 36 2.35 %
Jóka 33 2.15 %
Taksonyfalva 29 1.89 %
Kisgeszt 24 1.56 %
Gány 24 1.56 %
Nemeskosút 23 1.50 %
Nagymácséd 20 1.30 %
Dunajánosháza 20 1.30 %
Salgócska 20 1.30 %
Vága 17 1.11 %
Nemeskajal 16 1.04 %
Tósnyárasd 15 0.98 %
Nádszeg 14 0.91 %
Alsószeli 12 0.78 %
Hidaskürt 11 0.72 %
Tallós 9 0.59 %
Kismácséd 8 0.52 %
Feketenyék 7 0.46 %
Pozsonyvezekény 7 0.46 %
Vízkelet 6 0.39 %
Alsóhatár 2 0.13 %
Királyrév 2 0.13 %
Szered 1 128 45.76 %
Sopornya 299 12.13 %
Alsószerdahely 236 9.57 %
Galánta 115 4.67 %
Vágpatta 98 3.98 %
Sempte 84 3.41 %
Szentharaszt 58 2.35 %
Nemeskürt 58 2.35 %
Diószeg 47 1.91 %
Ábrahám 46 1.87 %
Pusztafödémes 41 1.66 %
Pusztakürt 28 1.14 %
Nagyfödémes 27 1.10 %
Felsőszeli 24 0.97 %
Vága 21 0.85 %
Magyargurab 19 0.77 %
Nagymácséd 18 0.73 %
Taksonyfalva 18 0.73 %
Alsószeli 18 0.73 %
Gány 16 0.65 %
Jóka 15 0.61 %
Salgócska 14 0.57 %
Nemeskosút 14 0.57 %
Kisgeszt 13 0.53 %
Feketenyék 7 0.28 %
Nádszeg 7 0.28 %
Tósnyárasd 6 0.24 %
Vízkelet 6 0.24 %
Kismácséd 5 0.20 %
Tallós 5 0.20 %
Dunajánosháza 5 0.20 %
Nemeskajal 4 0.16 %
Hidaskürt 2 0.08 %
Pozsonyvezekény 2 0.08 %
Királyrév 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 857 24.01 %
Szered 121 3.39 %
Nagyfödémes 72 2.02 %
Diószeg 71 1.99 %
Taksonyfalva 49 1.37 %
Jóka 38 1.06 %
Sopornya 35 0.98 %
Felsőszeli 34 0.95 %
Gány 32 0.90 %
Pusztafödémes 30 0.84 %
Hidaskürt 26 0.73 %
Alsószeli 24 0.67 %
Feketenyék 21 0.59 %
Vágpatta 20 0.56 %
Nemeskajal 19 0.53 %
Szentharaszt 16 0.45 %
Nemeskosút 16 0.45 %
Pozsonyvezekény 16 0.45 %
Tósnyárasd 16 0.45 %
Vága 15 0.42 %
Magyargurab 15 0.42 %
Alsószerdahely 14 0.39 %
Sempte 12 0.34 %
Kisgeszt 11 0.31 %
Kismácséd 11 0.31 %
Dunajánosháza 9 0.25 %
Ábrahám 9 0.25 %
Salgócska 8 0.22 %
Vízkelet 8 0.22 %
Nemeskürt 8 0.22 %
Nádszeg 6 0.17 %
Nagymácséd 6 0.17 %
Tallós 5 0.14 %
Pusztakürt 5 0.14 %
Királyrév 2 0.06 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 1 189 55.61 %
Galánta 283 13.24 %
Sopornya 188 8.79 %
Sempte 112 5.24 %
Szentharaszt 107 5.00 %
Vágpatta 94 4.40 %
Alsószerdahely 88 4.12 %
Diószeg 86 4.02 %
Pusztafödémes 64 2.99 %
Felsőszeli 54 2.53 %
Ábrahám 47 2.20 %
Nagyfödémes 36 1.68 %
Taksonyfalva 36 1.68 %
Pusztakürt 33 1.54 %
Nemeskürt 31 1.45 %
Nemeskosút 29 1.36 %
Magyargurab 29 1.36 %
Jóka 23 1.08 %
Gány 22 1.03 %
Kisgeszt 18 0.84 %
Tósnyárasd 13 0.61 %
Kismácséd 12 0.56 %
Nemeskajal 12 0.56 %
Vága 12 0.56 %
Nagymácséd 11 0.51 %
Alsószeli 9 0.42 %
Salgócska 9 0.42 %
Vízkelet 6 0.28 %
Hidaskürt 5 0.23 %
Feketenyék 4 0.19 %
Nádszeg 3 0.14 %
Dunajánosháza 3 0.14 %
Királyrév 2 0.09 %
Tallós 1 0.05 %
Pozsonyvezekény 1 0.05 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 669 23.05 %
Galánta 369 12.71 %
Vágpatta 301 10.37 %
Sopornya 216 7.44 %
Diószeg 119 4.10 %
Sempte 113 3.89 %
Alsószerdahely 85 2.93 %
Szentharaszt 83 2.86 %
Nemeskürt 65 2.24 %
Pusztafödémes 63 2.17 %
Ábrahám 62 2.14 %
Nagyfödémes 60 2.07 %
Felsőszeli 52 1.79 %
Magyargurab 46 1.58 %
Pusztakürt 45 1.55 %
Jóka 31 1.07 %
Taksonyfalva 30 1.03 %
Kisgeszt 29 1.00 %
Nemeskosút 26 0.90 %
Salgócska 24 0.83 %
Gány 22 0.76 %
Tósnyárasd 21 0.72 %
Nagymácséd 16 0.55 %
Dunajánosháza 16 0.55 %
Vága 14 0.48 %
Alsószeli 13 0.45 %
Nemeskajal 11 0.38 %
Hidaskürt 9 0.31 %
Vízkelet 9 0.31 %
Kismácséd 7 0.24 %
Nádszeg 6 0.21 %
Tallós 5 0.17 %
Feketenyék 4 0.14 %
Pozsonyvezekény 4 0.14 %
Királyrév 2 0.07 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Szered 480 63.41 %
Galánta 74 9.78 %
Sopornya 32 4.23 %
Felsőszeli 30 3.96 %
Alsószerdahely 28 3.70 %
Sempte 24 3.17 %
Diószeg 24 3.17 %
Vágpatta 23 3.04 %
Szentharaszt 22 2.91 %
Pusztafödémes 18 2.38 %
Nagyfödémes 16 2.11 %
Jóka 16 2.11 %
Taksonyfalva 14 1.85 %
Gány 12 1.59 %
Alsószeli 11 1.45 %
Vága 11 1.45 %
Nemeskürt 11 1.45 %
Nemeskosút 10 1.32 %
Tósnyárasd 9 1.19 %
Nádszeg 9 1.19 %
Ábrahám 8 1.06 %
Magyargurab 8 1.06 %
Tallós 7 0.92 %
Pusztakürt 7 0.92 %
Hidaskürt 6 0.79 %
Feketenyék 5 0.66 %
Nagymácséd 4 0.53 %
Kismácséd 3 0.40 %
Nemeskajal 3 0.40 %
Vízkelet 3 0.40 %
Kisgeszt 3 0.40 %
Dunajánosháza 3 0.40 %
Királyrév 2 0.26 %
Salgócska 1 0.13 %
Alsóhatár 1 0.13 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Szered 1 197 63.43 %
Galánta 513 27.19 %
Sopornya 187 9.91 %
Vágpatta 161 8.53 %
Diószeg 150 7.95 %
Alsószerdahely 142 7.53 %
Sempte 126 6.68 %
Szentharaszt 99 5.25 %
Ábrahám 96 5.09 %
Pusztafödémes 69 3.66 %
Nemeskürt 67 3.55 %
Nagyfödémes 67 3.55 %
Felsőszeli 58 3.07 %
Taksonyfalva 44 2.33 %
Magyargurab 41 2.17 %
Jóka 35 1.85 %
Kisgeszt 33 1.75 %
Gány 33 1.75 %
Nemeskosút 30 1.59 %
Salgócska 28 1.48 %
Vága 25 1.32 %
Pusztakürt 23 1.22 %
Nagymácséd 22 1.17 %
Dunajánosháza 22 1.17 %
Tósnyárasd 19 1.01 %
Alsószeli 19 1.01 %
Nemeskajal 13 0.69 %
Tallós 11 0.58 %
Nádszeg 10 0.53 %
Vízkelet 9 0.48 %
Hidaskürt 8 0.42 %
Kismácséd 8 0.42 %
Feketenyék 8 0.42 %
Királyrév 6 0.32 %
Pozsonyvezekény 5 0.26 %
Alsóhatár 2 0.11 %
Galánta 1 158 38.24 %
Szered 302 9.97 %
Diószeg 93 3.07 %
Sopornya 87 2.87 %
Taksonyfalva 87 2.87 %
Nagyfödémes 73 2.41 %
Felsőszeli 67 2.21 %
Gány 45 1.49 %
Vágpatta 44 1.45 %
Nemeskosút 43 1.42 %
Nemeskajal 42 1.39 %
Tósnyárasd 37 1.22 %
Magyargurab 34 1.12 %
Sempte 33 1.09 %
Alsószerdahely 33 1.09 %
Alsószeli 30 0.99 %
Ábrahám 29 0.96 %
Jóka 29 0.96 %
Vága 28 0.92 %
Pusztafödémes 26 0.86 %
Nemeskürt 24 0.79 %
Szentharaszt 23 0.76 %
Feketenyék 19 0.63 %
Tallós 19 0.63 %
Nagymácséd 19 0.63 %
Hidaskürt 19 0.63 %
Vízkelet 18 0.59 %
Kismácséd 16 0.53 %
Nádszeg 16 0.53 %
Pozsonyvezekény 13 0.43 %
Pusztakürt 13 0.43 %
Kisgeszt 12 0.40 %
Salgócska 9 0.30 %
Dunajánosháza 8 0.26 %
Királyrév 8 0.26 %
Alsóhatár 2 0.07 %
Galánta 348 32.13 %
Taksonyfalva 160 14.77 %
Feketenyék 101 9.33 %
Felsőszeli 93 8.59 %
Nagyfödémes 87 8.03 %
Nagymácséd 78 7.20 %
Nádszeg 78 7.20 %
Jóka 78 7.20 %
Diószeg 77 7.11 %
Alsószeli 65 6.00 %
Vága 46 4.25 %
Nemeskajal 42 3.88 %
Tósnyárasd 40 3.69 %
Vízkelet 37 3.42 %
Hidaskürt 37 3.42 %
Tallós 33 3.05 %
Nemeskosút 29 2.68 %
Pozsonyvezekény 28 2.59 %
Szered 28 2.59 %
Királyrév 18 1.66 %
Sopornya 14 1.29 %
Magyargurab 13 1.20 %
Kismácséd 10 0.92 %
Dunajánosháza 7 0.65 %
Alsószerdahely 7 0.65 %
Nemeskürt 4 0.37 %
Ábrahám 4 0.37 %
Pusztafödémes 4 0.37 %
Gány 4 0.37 %
Vágpatta 3 0.28 %
Alsóhatár 1 0.09 %
Kisgeszt 1 0.09 %
Sempte 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 624 25.63 %
Sopornya 433 17.78 %
Nemeskürt 281 11.54 %
Vágpatta 263 10.80 %
Alsószerdahely 237 9.73 %
Galánta 225 9.24 %
Sempte 106 4.35 %
Pusztakürt 104 4.27 %
Szentharaszt 73 3.00 %
Salgócska 48 1.97 %
Diószeg 43 1.77 %
Felsőszeli 38 1.56 %
Pusztafödémes 36 1.48 %
Ábrahám 32 1.31 %
Taksonyfalva 26 1.07 %
Gány 26 1.07 %
Magyargurab 23 0.94 %
Nagyfödémes 21 0.86 %
Nemeskosút 19 0.78 %
Kisgeszt 19 0.78 %
Jóka 16 0.66 %
Tósnyárasd 12 0.49 %
Nagymácséd 11 0.45 %
Vága 10 0.41 %
Alsószeli 6 0.25 %
Nemeskajal 6 0.25 %
Pozsonyvezekény 4 0.16 %
Nádszeg 3 0.12 %
Kismácséd 3 0.12 %
Dunajánosháza 3 0.12 %
Királyrév 3 0.12 %
Vízkelet 1 0.04 %
Feketenyék 1 0.04 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Tallós 1 0.04 %
Hidaskürt 0 0.00 %
Szered 484 53.78 %
Galánta 177 19.67 %
Sopornya 123 13.67 %
Alsószerdahely 77 8.56 %
Szentharaszt 60 6.67 %
Sempte 56 6.22 %
Vágpatta 42 4.67 %
Diószeg 34 3.78 %
Pusztafödémes 34 3.78 %
Ábrahám 33 3.67 %
Nemeskürt 23 2.56 %
Vága 18 2.00 %
Gány 18 2.00 %
Jóka 15 1.67 %
Magyargurab 15 1.67 %
Pusztakürt 15 1.67 %
Nagyfödémes 14 1.56 %
Kisgeszt 13 1.44 %
Felsőszeli 13 1.44 %
Taksonyfalva 11 1.22 %
Salgócska 9 1.00 %
Nemeskosút 9 1.00 %
Alsószeli 9 1.00 %
Tósnyárasd 9 1.00 %
Kismácséd 7 0.78 %
Királyrév 4 0.44 %
Hidaskürt 4 0.44 %
Tallós 3 0.33 %
Dunajánosháza 2 0.22 %
Nagymácséd 2 0.22 %
Alsóhatár 2 0.22 %
Nemeskajal 2 0.22 %
Vízkelet 1 0.11 %
Feketenyék 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Nádszeg 0 0.00 %
Szered 628 46.28 %
Galánta 323 23.80 %
Vágpatta 321 23.66 %
Sopornya 208 15.33 %
Sempte 129 9.51 %
Diószeg 107 7.89 %
Nemeskürt 83 6.12 %
Alsószerdahely 77 5.67 %
Szentharaszt 71 5.23 %
Ábrahám 66 4.86 %
Pusztakürt 62 4.57 %
Nagyfödémes 56 4.13 %
Pusztafödémes 54 3.98 %
Felsőszeli 45 3.32 %
Magyargurab 39 2.87 %
Gány 35 2.58 %
Salgócska 32 2.36 %
Jóka 29 2.14 %
Taksonyfalva 25 1.84 %
Kisgeszt 25 1.84 %
Hidaskürt 22 1.62 %
Nemeskosút 21 1.55 %
Vága 21 1.55 %
Nagymácséd 20 1.47 %
Alsószeli 15 1.11 %
Dunajánosháza 15 1.11 %
Tósnyárasd 15 1.11 %
Nemeskajal 8 0.59 %
Vízkelet 7 0.52 %
Kismácséd 7 0.52 %
Pozsonyvezekény 7 0.52 %
Tallós 5 0.37 %
Feketenyék 4 0.29 %
Nádszeg 4 0.29 %
Alsóhatár 1 0.07 %
Királyrév 1 0.07 %
Szered 1 287 46.21 %
Galánta 263 9.44 %
Sopornya 164 5.89 %
Diószeg 144 5.17 %
Sempte 111 3.99 %
Alsószerdahely 91 3.27 %
Vágpatta 85 3.05 %
Szentharaszt 79 2.84 %
Felsőszeli 55 1.97 %
Pusztafödémes 54 1.94 %
Ábrahám 50 1.80 %
Taksonyfalva 44 1.58 %
Nagyfödémes 40 1.44 %
Nemeskürt 30 1.08 %
Pusztakürt 26 0.93 %
Jóka 25 0.90 %
Gány 21 0.75 %
Nemeskosút 21 0.75 %
Magyargurab 19 0.68 %
Kisgeszt 14 0.50 %
Vága 12 0.43 %
Nagymácséd 11 0.39 %
Tósnyárasd 11 0.39 %
Salgócska 11 0.39 %
Alsószeli 10 0.36 %
Nemeskajal 9 0.32 %
Hidaskürt 8 0.29 %
Kismácséd 7 0.25 %
Vízkelet 7 0.25 %
Nádszeg 6 0.22 %
Feketenyék 5 0.18 %
Dunajánosháza 4 0.14 %
Tallós 2 0.07 %
Alsóhatár 2 0.07 %
Pozsonyvezekény 2 0.07 %
Királyrév 0 0.00 %
Sopornya 255 30.14 %
Szered 203 24.00 %
Galánta 104 12.29 %
Vágpatta 80 9.46 %
Diószeg 48 5.67 %
Sempte 45 5.32 %
Ábrahám 30 3.55 %
Pusztakürt 27 3.19 %
Szentharaszt 23 2.72 %
Nemeskürt 23 2.72 %
Pusztafödémes 21 2.48 %
Felsőszeli 20 2.36 %
Alsószerdahely 20 2.36 %
Taksonyfalva 15 1.77 %
Magyargurab 14 1.65 %
Nagyfödémes 14 1.65 %
Nemeskosút 14 1.65 %
Salgócska 12 1.42 %
Gány 8 0.95 %
Nagymácséd 6 0.71 %
Vága 6 0.71 %
Nemeskajal 5 0.59 %
Jóka 5 0.59 %
Kisgeszt 5 0.59 %
Tósnyárasd 3 0.35 %
Nádszeg 3 0.35 %
Alsószeli 3 0.35 %
Pozsonyvezekény 3 0.35 %
Tallós 2 0.24 %
Kismácséd 2 0.24 %
Királyrév 2 0.24 %
Feketenyék 2 0.24 %
Hidaskürt 1 0.12 %
Alsóhatár 1 0.12 %
Dunajánosháza 1 0.12 %
Vízkelet 1 0.12 %
Szered 392 11.93 %
Galánta 138 4.20 %
Sopornya 93 2.83 %
Szentharaszt 55 1.67 %
Sempte 38 1.16 %
Ábrahám 33 1.00 %
Alsószerdahely 31 0.94 %
Vágpatta 31 0.94 %
Pusztafödémes 26 0.79 %
Diószeg 25 0.76 %
Nagyfödémes 18 0.55 %
Kisgeszt 16 0.49 %
Felsőszeli 15 0.46 %
Taksonyfalva 14 0.43 %
Magyargurab 13 0.40 %
Vága 12 0.37 %
Jóka 11 0.33 %
Nemeskürt 10 0.30 %
Pusztakürt 10 0.30 %
Gány 10 0.30 %
Salgócska 9 0.27 %
Nemeskosút 8 0.24 %
Alsószeli 8 0.24 %
Tósnyárasd 7 0.21 %
Kismácséd 6 0.18 %
Nagymácséd 6 0.18 %
Hidaskürt 5 0.15 %
Tallós 4 0.12 %
Nádszeg 3 0.09 %
Királyrév 2 0.06 %
Nemeskajal 1 0.03 %
Vízkelet 1 0.03 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Pozsonyvezekény 1 0.03 %
Feketenyék 0 0.00 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 267 13.99 %
Galánta 243 12.73 %
Alsószeli 230 12.05 %
Felsőszeli 219 11.47 %
Nádszeg 216 11.31 %
Nagyfödémes 156 8.17 %
Jóka 145 7.60 %
Hidaskürt 141 7.39 %
Taksonyfalva 138 7.23 %
Nagymácséd 95 4.98 %
Feketenyék 87 4.56 %
Vága 83 4.35 %
Tallós 81 4.24 %
Diószeg 80 4.19 %
Nemeskosút 67 3.51 %
Királyrév 66 3.46 %
Kismácséd 35 1.83 %
Vízkelet 30 1.57 %
Nemeskajal 30 1.57 %
Tósnyárasd 13 0.68 %
Alsóhatár 7 0.37 %
Szered 7 0.37 %
Sopornya 3 0.16 %
Pusztafödémes 2 0.10 %
Sempte 1 0.05 %
Dunajánosháza 1 0.05 %
Alsószerdahely 1 0.05 %
Nemeskürt 1 0.05 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Ábrahám 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Szered 272 12.40 %
Sempte 141 6.43 %
Sopornya 57 2.60 %
Galánta 55 2.51 %
Szentharaszt 39 1.78 %
Vágpatta 32 1.46 %
Alsószerdahely 27 1.23 %
Diószeg 19 0.87 %
Hidaskürt 15 0.68 %
Felsőszeli 15 0.68 %
Pusztafödémes 13 0.59 %
Taksonyfalva 12 0.55 %
Ábrahám 10 0.46 %
Nemeskürt 9 0.41 %
Gány 8 0.36 %
Magyargurab 7 0.32 %
Nagymácséd 6 0.27 %
Nemeskosút 6 0.27 %
Nagyfödémes 5 0.23 %
Pusztakürt 5 0.23 %
Nádszeg 5 0.23 %
Alsószeli 4 0.18 %
Tósnyárasd 4 0.18 %
Salgócska 4 0.18 %
Vága 3 0.14 %
Jóka 2 0.09 %
Kisgeszt 2 0.09 %
Tallós 2 0.09 %
Kismácséd 2 0.09 %
Királyrév 2 0.09 %
Nemeskajal 1 0.05 %
Dunajánosháza 1 0.05 %
Feketenyék 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Nádszeg 415 20.27 %
Feketenyék 278 13.58 %
Galánta 182 8.89 %
Nagyfödémes 139 6.79 %
Hidaskürt 133 6.50 %
Jóka 92 4.49 %
Tallós 82 4.01 %
Felsőszeli 78 3.81 %
Taksonyfalva 68 3.32 %
Diószeg 66 3.22 %
Alsószeli 66 3.22 %
Pozsonyvezekény 60 2.93 %
Nagymácséd 60 2.93 %
Királyrév 50 2.44 %
Nemeskosút 49 2.39 %
Vága 46 2.25 %
Vízkelet 44 2.15 %
Nemeskajal 34 1.66 %
Kismácséd 27 1.32 %
Tósnyárasd 21 1.03 %
Szered 16 0.78 %
Alsóhatár 16 0.78 %
Ábrahám 7 0.34 %
Dunajánosháza 5 0.24 %
Alsószerdahely 5 0.24 %
Magyargurab 4 0.20 %
Vágpatta 4 0.20 %
Pusztafödémes 4 0.20 %
Nemeskürt 3 0.15 %
Salgócska 2 0.10 %
Pusztakürt 2 0.10 %
Sopornya 1 0.05 %
Sempte 1 0.05 %
Szentharaszt 1 0.05 %
Gány 1 0.05 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 491 20.60 %
Feketenyék 473 19.85 %
Nádszeg 255 10.70 %
Hidaskürt 205 8.60 %
Nagyfödémes 195 8.18 %
Felsőszeli 162 6.80 %
Alsószeli 133 5.58 %
Jóka 123 5.16 %
Taksonyfalva 122 5.12 %
Nagymácséd 121 5.08 %
Diószeg 115 4.83 %
Vága 109 4.57 %
Tallós 103 4.32 %
Vízkelet 99 4.15 %
Pozsonyvezekény 97 4.07 %
Nemeskosút 78 3.27 %
Királyrév 63 2.64 %
Nemeskajal 59 2.48 %
Szered 32 1.34 %
Kismácséd 29 1.22 %
Dunajánosháza 28 1.17 %
Alsóhatár 24 1.01 %
Tósnyárasd 24 1.01 %
Magyargurab 14 0.59 %
Ábrahám 14 0.59 %
Alsószerdahely 13 0.55 %
Salgócska 10 0.42 %
Pusztafödémes 7 0.29 %
Gány 7 0.29 %
Sopornya 6 0.25 %
Sempte 4 0.17 %
Vágpatta 3 0.13 %
Kisgeszt 3 0.13 %
Nemeskürt 3 0.13 %
Pusztakürt 2 0.08 %
Szentharaszt 2 0.08 %
Szered 177 13.99 %
Galánta 145 11.46 %
Diószeg 69 5.45 %
Sopornya 61 4.82 %
Szentharaszt 39 3.08 %
Pusztafödémes 36 2.85 %
Ábrahám 30 2.37 %
Vágpatta 26 2.06 %
Alsószerdahely 22 1.74 %
Nagyfödémes 21 1.66 %
Sempte 21 1.66 %
Magyargurab 19 1.50 %
Jóka 16 1.26 %
Kisgeszt 15 1.19 %
Felsőszeli 14 1.11 %
Taksonyfalva 12 0.95 %
Vága 12 0.95 %
Gány 11 0.87 %
Nemeskosút 10 0.79 %
Kismácséd 8 0.63 %
Alsószeli 6 0.47 %
Pusztakürt 6 0.47 %
Salgócska 6 0.47 %
Nagymácséd 6 0.47 %
Tósnyárasd 5 0.40 %
Nemeskürt 4 0.32 %
Nemeskajal 4 0.32 %
Tallós 4 0.32 %
Királyrév 3 0.24 %
Nádszeg 2 0.16 %
Alsóhatár 2 0.16 %
Hidaskürt 2 0.16 %
Vízkelet 2 0.16 %
Feketenyék 2 0.16 %
Dunajánosháza 1 0.08 %
Pozsonyvezekény 1 0.08 %
Szered 1 306 69.91 %
Alsószerdahely 567 30.35 %
Sopornya 465 24.89 %
Galánta 356 19.06 %
Sempte 179 9.58 %
Vágpatta 144 7.71 %
Nemeskürt 91 4.87 %
Szentharaszt 84 4.50 %
Pusztakürt 70 3.75 %
Vága 64 3.43 %
Diószeg 56 3.00 %
Pusztafödémes 52 2.78 %
Gány 48 2.57 %
Ábrahám 46 2.46 %
Taksonyfalva 45 2.41 %
Felsőszeli 44 2.36 %
Nagyfödémes 29 1.55 %
Magyargurab 27 1.45 %
Kisgeszt 27 1.45 %
Nemeskosút 22 1.18 %
Salgócska 21 1.12 %
Tallós 18 0.96 %
Alsószeli 17 0.91 %
Jóka 13 0.70 %
Nagymácséd 13 0.70 %
Nemeskajal 11 0.59 %
Tósnyárasd 11 0.59 %
Hidaskürt 7 0.37 %
Kismácséd 7 0.37 %
Királyrév 4 0.21 %
Pozsonyvezekény 4 0.21 %
Nádszeg 3 0.16 %
Vízkelet 2 0.11 %
Feketenyék 2 0.11 %
Alsóhatár 1 0.05 %
Dunajánosháza 1 0.05 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
MKP
205 68.79%
SMER
42 14.09%
ĽS HZDS
13 4.36%
SNS
12 4.03%
SDKU DS
7 2.35%
ANO
7 2.35%
KSS
6 2.01%
SF
2 0.67%
NADEJ
2 0.67%
Egyéb
2 0.67%
Érvényes szavazatok 298
Most-Híd
128 42.52%
MKP
71 23.59%
SMER
33 10.96%
SDKU DS
19 6.31%
SaS
14 4.65%
SDĽ
11 3.65%
SNS
10 3.32%
ĽS HZDS
7 2.33%
EDS
3 1.00%
Egyéb
5 1.66%
Érvényes szavazatok 301
Most-Híd
108 37.11%
SMER SD
72 24.74%
MKP
60 20.62%
SNS
11 3.78%
OĽaNO
8 2.75%
SaS
8 2.75%
Zmena zdola DU
5 1.72%
LSNS
4 1.37%
SDKU DS
4 1.37%
99 Percent
3 1.03%
KDH
2 0.69%
SSS NM
2 0.69%
Egyéb
4 1.37%
Érvényes szavazatok 291
Most-Híd
83 25.94%
MKP
81 25.31%
SMER SD
61 19.06%
LSNS
21 6.56%
SaS
15 4.69%
SME RODINA
15 4.69%
SNS
12 3.75%
OĽANO-NOVA
10 3.13%
SKOK!
6 1.88%
#SIEŤ
5 1.56%
SMS
3 0.94%
KDH
2 0.63%
Egyéb
6 1.88%
Érvényes szavazatok 320
Galántai járás
Szlovákia

Bejelentések