SK
RV
.....

Lekenye

Község

címer zászló
446 100% magyar 1910
203 72% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Lekenye
Hivatalos szlovák megnevezés:
Bohúňovo
Településrészek:
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Tornaljai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Tornaljai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Gömör-Tornai-karszt, Jolsvai-karszt - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Szilicei-fennsík
Más földrajzi nevek:
Fenek-völgy, Gödölyek, Hideg-völgy, Jablonka, Kis-lápos, Lápos, Sajótiba, (Szőlőcske)
Koordináták:
48.51366806, 20.38452339
Terület:
6,81 km2
Rang:
község
Népesség:
284
Tszf. magasság:
210 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04912
Település kód:
525553
Szervezeti azonosító:
328111
Adóazonosító:
2020961195

A község a Sajó összeszűkülő v˜ölgyében, a Sajó-folyó jobb partján fekszik, a 16-os főút (Tornalja-Rozsnyó szakasz) és a Bánréve-Rozsnyó vasútvonal (megállóhely) mentén, Tornaljától 12 km-re északra, Rozsnyótól 22 km-re délnyugatra, Pelsőctől 5 km-re délre. Határának keleti része a Szilicei-fennsík délnyugati lejtőit, nyugati része pedig a Jolsvai-karszt délkeleti részét foglalja magában, területének mintegy felét erdő borítja. Településrészeit, Lekenyét és Sajótibát a Sajó-folyó választja el egymástól. Délről Csoltó, nyugatról Beretke és Melléte, északról Özörény, Pelsőc és Pelsőcardó, keletről pedig Gömörhosszúszó községekkel határos.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Rozsnyói járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Tornaljai járáshoz tartozott, majd a Rozsnyói járáshoz csatolták. 1924-ben Lekenyéhez csatolták Sajótiba községet. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Tornaljai járás). Területe 1910-38-hoz képest (6,78 km²) csak minimális mértékben változott (3 hektárral, 6,81 km²-re gyarapodott). Területe két kataszteri területre oszlik: Lekenye (4,60 km²) és Sajótiba (2,21 km²).

Népesség

Lekenyének és Sajótibának együtt 1910-ben 446, 1921-ben 475, 1938-ban pedig szintén 475, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosuk volt. 1938-1991 között népességének csaknem egyharmadát elveszítette, majd 1991-2011 között további 9,2 %-al csökkent lakosságszáma (326 főről 296-ra). Túlnyomó magyar többségét napjainkig megőrizte, bár 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 95,1 %-ról 83,1 %-ra csökkent, a szlovákoké pedig 4,6 %-ról 14,9 %-ra nőtt. Lakosságának 31,4 %-a római katolikus, 29,7 %-a evangélikus, 20,3 %-a pedig református vallású (1921-ben még evangélikus többségű - 53,5 % - volt). 2011-ben összlakosságának 76,7 %-a (227 fő) élt Lekenyén, 23,3 %-a (69 fő) pedig Sajótibán.

Történelem

A falu a 12. században keletkezett, királyi földeken. 1243-tól – amikor először említik – az Ákos nemzetség birtoka. Első említése IV. Béla adománylevelében "Lokuna" alakban történik. A későbbiek során 1318-ben "Lekyne", illetve "Lekune", 1320-ban "Leklene", 1336-ban "Lekene" néven szerepel az oklevelekben. A 15. században 13 portával a Forgách család birtoka. 1526-tól részben a Széchy családé, majd köznemesi birtok. Lakói állattenyésztéssel, szénégetéssel foglalkoztak. A 16.-17. században lakói tömegesen menekültek a török betörések elől. A 16. század második felében lakói református hitre tértek. 1739-40-ben pestis pusztított. 1828-ban 45 házában 324 lakosa volt. A lakosság mezőgazdaságból, állattenyésztésből, szénégetésből és fuvarozásból élt. A 19. -20. században sokan kőműves munkákkal keresték kenyerüket. A történelem során többször kicserélődött a község lakossága, ami többek között azzal is magyarázható, hogy a földművelés mellett nagy szerepe volt a pásztorkodásnak, a szénégetésnek és a fuvarozásnak. Ilyen népességváltozás történt a középkor végén, majd a 17. századi török megszállás idején, úgyhogy 1773-ra már a harmadik jobbágytársadalmat találjuk a faluban. Ezidőtájt a lakatlan telkek egy részét armálista nemesek szerezték meg, akik nemesi kúriákat építettek. A betelepülők minden társadalmi rétege vegyes nemzetiségű, de nagyrészt elmagyarosodtak és a falu magyar jellege megmaradt. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. 1924-ben hozzácsatolták a korábban önálló Sajótiba községet. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1948-ban Peter Michal Bohúň festőművész után a Bohúňovo szlovák nevet kapta. Magyar kisiskoláját 1993-ban bezárták és bár 1997-ben sikerült újraindítani, 2003-ban végleg megszűnt. A magyar óvodát 2006-ban szüntették meg a faluban.

Mai jelentősége

Református temploma a 15. század végén épült gótikus stílusban, műemléki védettséget élvez. Fából készült zsindelytetős harangtornyát a 18. században építették hozzá. A vele szemben található evangélikus templomot 1902-ben építették.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

LEKENYE. Magyar falu Gömör Várm. földes Ura Kiss, és más Uraságok, lakosai reformatusok, és evangelikusok, a’ kiknek példás meg egyézésekből oskólájok, oskola mesterjek, sőt Templomjok is közös, fekszik Pelsőztől 3/4 órányira Sajó vize partyán, földgyének 2/4 része kőves, piatzozása 2 1/2 mértföldnyire Rozsnyón, edeje el pusztúlt, legelője elég van. TIBA. Magyar falu Gömör Várm. földes Ura Pletrich Uraság, lakosai többfélék, fekszik Csoltóhoz közel, és annak filiája; földgye meglehetős, piatza közel, fája van, mész, és szénégetésből hasznok van, legelője kevés, malma közel.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Lekenye, helység, Gömör vmegyében, Tiba és Csoltó helységekkel határos, a Rosnyótól lejövő országut és Sajó vize mellett fekszik. Van benne a reformatusok és evangelikusoknak közösen használt templomjuk. Lakosok száma 314, kik közűl 1/4-de evangelikus, a többi reformatus, mindnyájan magyar eredetüek s beszélők. Van 5 3/8 urbéri és 4 majorsági telek, 1 zsellér; 300 hold erdő. Szántóföldje mindamellett hogy köves és hegyes, megtermi a tiszta buzát is; rétje sok és jó takarmányt ad; van a Sajó vizén jó malma; a lakosok mindenféléknek fuvarosai. Birják Kerepessi, Szeleczki és Palkovicsné aszszony; lakja a ns Jánosdeák és Oskó család. Tiba, magyar falu, Gömör vgyében, Lekenye és Csoltó helységekkel határos, a Rosnyótól lejövő országuthoz negyed órányira, hegy alatt fekszik. Van benne Palkovics Ferencz nőnek csinos uri laka s kertje. A lakosok száma 355 megy. A közbirtok áll 3 urbéri és 2 majorsági telekből, van 3 zsellér és 162 hold erdő; szántófölde mindent megterem, rétje jó s elegendő takarmányt szolgáltat; legelője elegendő. Az egész helységet Palkovics Ferencnő asszony birja. Ut. p. Tornalja.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Lekenye, sajómenti magyar kisközség, 62 házzal és 324 ág. h. ev. és ev. ref. vallású lakossal. Egyike azoknak a községeknek, melyeket IV. Béla király 1243-ban Bebek Detriknek és Fülöpnek adományozott. 1427-ben a Forgách családot, 1482-ben a Fügedy családot is mint birtokosokat találjuk itt. 1496-ban a Thornallyay család is birtokosa, később pedig a Kerepesy, Szeleczky, Palkovich, Jánosdeák, Osskó és a Gotthard családok. A községben levő ev. ref. templom Árpád-korbeli építmény. A község postája, távírója és vasúti állomása Horka. Tiba, sajóvölgyi magyar kisközség, 24 házzal és 144 ág. ev. h. vallású lakossal. E község 1475-ben már a mai nevén szerepel. Hajdan a Várnay vagy Sztárnay család volt a földesura, de azután a Pletrich család tulajdonába ment át. Később a Palkovics család lett a birtokosa, a mely itt kastélyt is építtetett; ez jelenleg Farkas Zoltánnéé. A községben nincs templom. Postája, távírója és vasúti állomása Horka.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Lekenye. Temploma, mely most az ág. ev. egyház tulajdonában van, az árpádházi időkből származik. Ez a község is első időben a Bebek-nemzetség adománybirtoka volt. 1243-ban kapta IV. Bélától más községekkel együtt Bebek Detrik és Fülöp. A Forgáchok kaptak itt birtokot 1427-ben, kevéssel később 1482-ben a Fügedycsalád is részt kapott a községi birtokosok között. Ezután a Kerepessy-, Szeleczky-, Palkovich-, Jánosdeák-, Orskó- és Gotthard-nemzetségek következnek egymásután. A község területe 1178 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 475. Hozzátartozik még Sajótiba.

Takács András

1931. 1. 8.
Sajótiba - megszületett
Névelőfordulások
1243
Lokuna
1318
Lekyne
1320
Leklene
1336
Lekene
1773
Lekenye,
1786
Lekenye,
1927
Lekeňa, Lekenye,
1945
Lekeňa, Lekenye,
1948
Bohúňovo
2013
Lekenye

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Lekenye (Bohúňovo) 72
Telefon: 0587920127
Fax: 0587920127

Honlap: bohunovo.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Takács Ágnes (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Jánosdeák Béla (SMK-MKP)
Ferdinandová Andrea (SMK-MKP)
Lenkey Gabriel (SMK-MKP)
Mihálik Ondrej (SMK-MKP)
Veszelovszky Róbert (SMK-MKP)
SMK-MKP 100% SMK-MKP 5 képviselö 5 képviselö
Lekenyei Községi Hivatal

Lekenye 72

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 420 95%
szlovákok 5 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 3 1%
egyéb 14 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 442
magyarok 446 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 446
magyarok 469 99%
szlovákok 2 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 475
magyarok 310 95%
szlovákok 15 5%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 326
magyarok 279 87%
szlovákok 37 12%
romák 3 1%
ukránok 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 320
magyarok 246 83%
szlovákok 44 15%
romák 2 1%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 2 1%
ismeretlen 2 1%
összlétszám 296
magyarok 203 72%
szlovákok 68 24%
romák 0 0%
ukránok 3 1%
németek 0 0%
egyéb 2 1%
ismeretlen 6 2%
összlétszám 282
összlétszám 325
magyarok 310 95%
szlovákok 2 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 1 0%
egyéb 12 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 117
magyarok 110 94%
szlovákok 3 3%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 2 2%
egyéb 2 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 108
magyarok 108 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 338
magyarok 338 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 475
magyarok 469 99%
szlovákok 2 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 246
Választási részvétel: 69.11 %
Kiadott boríték: 170
Bedobott boríték: 170

Polgármester

Érvényes szavazólap: 169
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Takács Ágnes 116 68.64 % SMK-MKP
Šilling Martin 53 31.36 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Jánosdeák Béla 134 SMK-MKP
Ferdinandová Andrea 132 SMK-MKP
Lenkey Gabriel 117 SMK-MKP
Mihálik Ondrej 112 SMK-MKP
Veszelovszky Róbert 103 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 80.00% SMK-MKP 4 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 100.00% SMK-MKP 5 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 244
Választási részvétel: 44.67 %
Kiadott boríték: 109
Bedobott boríték: 109
Választásra jogosult: 244
Választási részvétel: 13.11 %
Kiadott boríték: 32
Bedobott boríték: 32
Választásra jogosult: 240
Választási részvétel: 47,50 %
Kiadott boríték: 114
Bedobott boríték: 113

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 92
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 96
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 48 52.17 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 30 32.61 % KDS
Jaroslav Džunko 4 4.35 % Független
Vladimír Gürtler 3 3.26 % 7 STATOČNÝCH
Ivan Kuhn 3 3.26 % OKS
Jozef Holečko 2 2.17 % Független
Rastislav Masnyk 1 1.09 % SDKÚ - DS, SaS
Dominika Palaščáková 1 1.09 % NOVA
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Marek Ďurán 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Rudolf Bauer 8 25.00% KDS
Richard Raši 64 66.67 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 16 16.67 % MOST - HÍD, SKOK
Róbert Bačinský 6 6.25 % Független
Rastislav Trnka 3 3.13 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 3 3.13 % ĽSNS
Jaroslav Džunko 3 3.13 % Független
Jozef Červeňák 1 1.04 % RIS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 107
Érvényes szavazólap: 113
Érvényes szavazólap: 11402
# Név Szavazat Százalék Párt
Beáta Bekeová 86 80.37% SMK-MKP
Ferenc Porubán 61 57.01% SMK-MKP
Ján Szöllös 43 40.19% SMK-MKP
Juraj Nagy 43 40.19% Független
Pavol Burdiga 20 18.69% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Peter Bollo 15 14.02% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Gejza Milko 13 12.15% SMER - SD
Július Kerekes 11 10.28% Független
Ján Babič 10 9.35% SMER - SD
Miloš Gallo-Barnák 9 8.41% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Lach 8 7.48% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Božena Czmórová 6 5.61% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jozef Kováč 5 4.67% SaS
Milan Fafrák 4 3.74% KSS
Janka Vavreková 3 2.80% KSS
Štefan Bašták 3 2.80% SMER - SD
Tibor Takáč 2 1.87% OKS
Ľuboš Gál 2 1.87% 7 STATOČNÝCH
Juraj Bernár 2 1.87% KSS
Ján Frák 2 1.87% Független
Ľudovít Gunár 1 0.93% SRÚS
Jozef Kušnier 1 0.93% ĽS Naše Slovensko
Izabella Hurajtová 1 0.93% NOVA
Jana Gallová 1 0.93% ÚSVIT
Matúš Bischof 1 0.93% OKS
Ivan Kuhn 0 0.00% OKS
Karol Horník 0 0.00% SMER - SD
Zlatica Bachňáková 0 0.00% KSS
Eduard Mako 0 0.00% SRÚS
Peter Pamula 0 0.00% SNS
Stanislav Kučerák 0 0.00% SRÚS
Jaroslav Kočiš 0 0.00% KSS
Štefan Szaniszló 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Milan Mlynár 0 0.00% SNS
Jozef Šebalj 0 0.00% DS
Beáta Beke 103 91.15% SMK-MKP
Ferenc Porubán 50 44.25% SMK-MKP
Tibor Balázs 40 35.40% MOST - HÍD
Zoltán Várady 38 33.63% SMK-MKP
Attila Anna 27 23.89% Független
Juraj Nagy 22 19.47% Független
Peter Bollo 8 7.08% MOST - HÍD
Ladislav Juhász 8 7.08% ĽS Naše Slovensko
Pavol Burdiga 7 6.19% MOST - HÍD
Monika Šeďová 5 4.42% MOST - HÍD
Štefan Bašták 5 4.42% SMER-SD
Dušan Žiak 4 3.54% ĽS Naše Slovensko
Jarmila Breznenová 3 2.65% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Matúš Bischof 3 2.65% OKS
Jozef Kušnier 3 2.65% ĽS Naše Slovensko
Ariana Palme 3 2.65% ĽS Naše Slovensko
Karol Kováč 3 2.65% OKS
Dušan Pollák 3 2.65% ŠKV
Gejza Záhn 3 2.65% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Ján Babič 3 2.65% SMER-SD
Július Barkai 3 2.65% SME RODINA - Boris Kollár
Erika Ocelníková 2 1.77% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Matej Lada 2 1.77% ŠKV
Jaroslav Kočiš 2 1.77% KSS
Monika Repaszká 2 1.77% ŠKV
Hildegarda Támárová 2 1.77% MOST - HÍD
Juraj Bernár 1 0.88% KSS
Eva Mihóková 1 0.88% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Róbert Bezek 1 0.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Martin Gallo 1 0.88% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Helena Laliková 1 0.88% KSS
Mária Bernáthová 1 0.88% KSS
Juraj Balázs 1 0.88% Független
Karol Horník 0 0.00% SMER-SD
Peter Pamula 0 0.00% SNS
Miloš Gallo 0 0.00% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 0 0.00% Független
Michal Terrai 0 0.00% Független
Viliam Hlaváč 0 0.00% ŠKV
Jozef Červeňák 0 0.00% RIS
Ivan Kuhn 0 0.00% OKS
Ján Babič 2301 0.00% SMER - SD
Pavol Burdiga 2164 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Nagy 1904 0.00% Független
Štefan Bašták 1811 0.00% SMER - SD
Karol Horník 1533 0.00% SMER - SD
Peter Bollo 1457 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 1395 0.00% SMK-MKP
Gejza Milko 1292 0.00% SMER - SD
Ferenc Porubán 1191 0.00% SMK-MKP
Beáta Bekeová 1170 0.00% SMK-MKP
Ján Lach 980 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Milan Mlynár 922 0.00% SNS
Július Kerekes 909 0.00% Független
Ivan Kuhn 842 0.00% OKS
Peter Pamula 812 0.00% SNS
Miloš Gallo-Barnák 772 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Matúš Bischof 643 0.00% OKS
Štefan Szaniszló 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Gunár 556 0.00% SRÚS
Jana Gallová 489 0.00% ÚSVIT
Eduard Mako 488 0.00% SRÚS
Ľuboš Gál 464 0.00% 7 STATOČNÝCH
Tibor Takáč 459 0.00% OKS
Ján Frák 454 0.00% Független
Milan Fafrák 441 0.00% KSS
Izabella Hurajtová 420 0.00% NOVA
Jozef Kováč 401 0.00% NOVA
Božena Czmórová 353 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Bernár 349 0.00% KSS
Janka Vavreková 344 0.00% KSS
Stanislav Kučerák 316 0.00% SRÚS
Zlatica Bachňáková 296 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 280 0.00% KSS
Jozef Šebalj 150 0.00% DS
Attila Anna 3118 27.35% Független
Juraj Nagy 2752 24.14% Független
Pavol Burdiga 2340 20.52% MOST - HÍD
Štefan Bašták 1886 16.54% SMER-SD
Karol Horník 1733 15.20% SMER-SD
Beáta Beke 1702 14.93% SMK-MKP
Ján Babič 1609 14.11% SMER-SD
Peter Bollo 1544 13.54% MOST - HÍD
Dušan Pollák 1257 11.02% ŠKV
Ferenc Porubán 1254 11.00% SMK-MKP
Monika Šeďová 1249 10.95% MOST - HÍD
Michal Terrai 1215 10.66% Független
Július Barkai 1179 10.34% SME RODINA - Boris Kollár
Matúš Bischof 1047 9.18% OKS
Juraj Balázs 1038 9.10% Független
Peter Pamula 1017 8.92% SNS
Monika Repaszká 1016 8.91% ŠKV
Zoltán Várady 990 8.68% SMK-MKP
Tibor Balázs 953 8.36% MOST - HÍD
Matej Lada 932 8.17% ŠKV
Erika Ocelníková 911 7.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Karol Kováč 857 7.52% OKS
Eva Mihóková 845 7.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ivan Kuhn 826 7.24% OKS
Jozef Kušnier 778 6.82% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 720 6.31% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 694 6.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Hildegarda Támárová 666 5.84% MOST - HÍD
Ariana Palme 663 5.81% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 583 5.11% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 553 4.85% Független
Jarmila Breznenová 507 4.45% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 395 3.46% ŠKV
Gejza Záhn 307 2.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 297 2.60% KSS
Juraj Bernár 288 2.53% KSS
Jozef Červeňák 218 1.91% RIS
Mária Bernáthová 213 1.87% KSS
Helena Laliková 188 1.65% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rozsnyó 227 11.23 %
Krasznahorkaváralja 33 1.63 %
Csetnek 31 1.53 %
Dobsina 30 1.48 %
Nagyveszverés 30 1.48 %
Nagyszabos 27 1.34 %
Betlér 19 0.94 %
Alsósajó 18 0.89 %
Pelsőc 15 0.74 %
Rekenyeújfalu 13 0.64 %
Oláhpatak 13 0.64 %
Andrási 13 0.64 %
Rozsnyórudna 13 0.64 %
Henckó 11 0.54 %
Jólész 11 0.54 %
Kisfeketepatak 11 0.54 %
Berzéte 11 0.54 %
Dernő 8 0.40 %
Sebespatak 8 0.40 %
Gócs 8 0.40 %
Kisszabos 8 0.40 %
Szabados 8 0.40 %
Csucsom 7 0.35 %
Özörény 6 0.30 %
Martonháza 6 0.30 %
Körtvélyes 6 0.30 %
Berzétekőrös 5 0.25 %
Rozsfalva 4 0.20 %
Lucska 4 0.20 %
Szádalmás 4 0.20 %
Barka 4 0.20 %
Hámosfalva 4 0.20 %
Gömörpanyit 4 0.20 %
Gacsalk 3 0.15 %
Kecső 3 0.15 %
Restér 3 0.15 %
Lekenye 3 0.15 %
Pétermány 3 0.15 %
Kisgencs 3 0.15 %
Szalóc 2 0.10 %
Hárskút 2 0.10 %
Gecelfalva 2 0.10 %
Tornagörgő 2 0.10 %
Gömörhosszúszó 2 0.10 %
Imrikfalva 2 0.10 %
Szilice 2 0.10 %
Szádvárborsa 2 0.10 %
Kiskovácsvágása 1 0.05 %
Pelsőcardó 1 0.05 %
Páskaháza 1 0.05 %
Beretke 1 0.05 %
Annafalva 1 0.05 %
Felsősajó 1 0.05 %
Sajóréde 1 0.05 %
Jablonca 1 0.05 %
Várhosszúrét 1 0.05 %
Melléte 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Rozsnyó 1 050 45.87 %
Krasznahorkaváralja 210 9.17 %
Hárskút 174 7.60 %
Várhosszúrét 170 7.43 %
Szádalmás 78 3.41 %
Tornagörgő 75 3.28 %
Dernő 73 3.19 %
Barka 72 3.15 %
Pelsőc 65 2.84 %
Berzéte 62 2.71 %
Nagyveszverés 60 2.62 %
Jólész 58 2.53 %
Betlér 53 2.32 %
Szilice 50 2.18 %
Körtvélyes 46 2.01 %
Csetnek 45 1.97 %
Oláhpatak 45 1.97 %
Özörény 42 1.83 %
Dobsina 41 1.79 %
Andrási 40 1.75 %
Nagyszabos 39 1.70 %
Rekenyeújfalu 35 1.53 %
Gömörhosszúszó 35 1.53 %
Berzétekőrös 32 1.40 %
Jablonca 27 1.18 %
Lekenye 27 1.18 %
Lucska 26 1.14 %
Rozsnyórudna 24 1.05 %
Kiskovácsvágása 24 1.05 %
Csucsom 24 1.05 %
Szalóc 24 1.05 %
Gócs 23 1.00 %
Alsósajó 22 0.96 %
Sebespatak 21 0.92 %
Kecső 19 0.83 %
Kuntapolca 14 0.61 %
Szabados 14 0.61 %
Gömörpanyit 14 0.61 %
Felsősajó 13 0.57 %
Henckó 12 0.52 %
Kisfeketepatak 12 0.52 %
Kisgencs 10 0.44 %
Beretke 10 0.44 %
Sajóréde 10 0.44 %
Gecelfalva 9 0.39 %
Restér 9 0.39 %
Melléte 9 0.39 %
Rozsfalva 8 0.35 %
Hámosfalva 8 0.35 %
Csoltó 8 0.35 %
Pelsőcardó 7 0.31 %
Páskaháza 7 0.31 %
Martonháza 7 0.31 %
Szádvárborsa 6 0.26 %
Imrikfalva 6 0.26 %
Kisszabos 5 0.22 %
Márkuska 4 0.17 %
Annafalva 3 0.13 %
Gacsalk 1 0.04 %
Pétermány 1 0.04 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 251 20.78 %
Lekenye 103 8.53 %
Tornagörgő 100 8.28 %
Pelsőc 88 7.28 %
Gömörhosszúszó 87 7.20 %
Özörény 72 5.96 %
Beretke 72 5.96 %
Körtvélyes 69 5.71 %
Szilice 67 5.55 %
Várhosszúrét 62 5.13 %
Berzéte 58 4.80 %
Szalóc 58 4.80 %
Szádalmás 52 4.30 %
Krasznahorkaváralja 44 3.64 %
Barka 44 3.64 %
Jablonca 42 3.48 %
Kecső 42 3.48 %
Berzétekőrös 42 3.48 %
Jólész 38 3.15 %
Szádvárborsa 34 2.81 %
Kuntapolca 32 2.65 %
Gömörpanyit 30 2.48 %
Melléte 29 2.40 %
Csucsom 27 2.24 %
Csoltó 24 1.99 %
Hárskút 23 1.90 %
Dernő 20 1.66 %
Lucska 17 1.41 %
Pelsőcardó 15 1.24 %
Páskaháza 12 0.99 %
Kiskovácsvágása 12 0.99 %
Rozsnyórudna 8 0.66 %
Csetnek 4 0.33 %
Sebespatak 4 0.33 %
Nagyszabos 2 0.17 %
Pétermány 2 0.17 %
Gócs 2 0.17 %
Nagyveszverés 2 0.17 %
Szabados 1 0.08 %
Alsósajó 1 0.08 %
Annafalva 1 0.08 %
Henckó 1 0.08 %
Betlér 1 0.08 %
Dobsina 1 0.08 %
Gacsalk 1 0.08 %
Márkuska 1 0.08 %
Sajóréde 1 0.08 %
Rozsfalva 1 0.08 %
Hámosfalva 1 0.08 %
Felsősajó 1 0.08 %
Restér 0 0.00 %
Andrási 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Rozsnyó 452 44.36 %
Felsősajó 92 9.03 %
Sajóréde 72 7.07 %
Nagyveszverés 64 6.28 %
Oláhpatak 61 5.99 %
Dobsina 60 5.89 %
Betlér 32 3.14 %
Gócs 32 3.14 %
Nagyszabos 27 2.65 %
Rozsnyórudna 27 2.65 %
Sebespatak 23 2.26 %
Andrási 21 2.06 %
Pelsőc 19 1.86 %
Alsósajó 18 1.77 %
Várhosszúrét 16 1.57 %
Kisfeketepatak 14 1.37 %
Berzéte 13 1.28 %
Szádalmás 13 1.28 %
Csetnek 12 1.18 %
Csucsom 12 1.18 %
Rekenyeújfalu 12 1.18 %
Krasznahorkaváralja 11 1.08 %
Kisgencs 11 1.08 %
Jólész 11 1.08 %
Dernő 11 1.08 %
Gömörhosszúszó 10 0.98 %
Restér 7 0.69 %
Szalóc 7 0.69 %
Hámosfalva 7 0.69 %
Özörény 6 0.59 %
Martonháza 6 0.59 %
Gacsalk 6 0.59 %
Kuntapolca 6 0.59 %
Berzétekőrös 6 0.59 %
Hárskút 6 0.59 %
Henckó 5 0.49 %
Imrikfalva 5 0.49 %
Szilice 5 0.49 %
Barka 4 0.39 %
Pelsőcardó 3 0.29 %
Lekenye 3 0.29 %
Szabados 3 0.29 %
Csoltó 3 0.29 %
Lucska 3 0.29 %
Márkuska 2 0.20 %
Körtvélyes 2 0.20 %
Sztracena 2 0.20 %
Rozsfalva 2 0.20 %
Gecelfalva 2 0.20 %
Beretke 2 0.20 %
Pétermány 2 0.20 %
Gömörpanyit 1 0.10 %
Szádvárborsa 1 0.10 %
Tornagörgő 1 0.10 %
Annafalva 1 0.10 %
Kecső 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 272 28.19 %
Csetnek 43 4.46 %
Dobsina 41 4.25 %
Nagyveszverés 38 3.94 %
Krasznahorkaváralja 30 3.11 %
Betlér 27 2.80 %
Nagyszabos 25 2.59 %
Pelsőc 20 2.07 %
Oláhpatak 20 2.07 %
Alsósajó 20 2.07 %
Andrási 19 1.97 %
Rekenyeújfalu 18 1.87 %
Henckó 17 1.76 %
Rozsnyórudna 11 1.14 %
Sebespatak 10 1.04 %
Restér 10 1.04 %
Berzéte 9 0.93 %
Gócs 9 0.93 %
Jólész 8 0.83 %
Özörény 7 0.73 %
Szabados 7 0.73 %
Gacsalk 7 0.73 %
Kisgencs 7 0.73 %
Kisfeketepatak 6 0.62 %
Sajóréde 6 0.62 %
Szilice 5 0.52 %
Dernő 5 0.52 %
Csucsom 5 0.52 %
Imrikfalva 5 0.52 %
Szádalmás 5 0.52 %
Hámosfalva 4 0.41 %
Felsősajó 4 0.41 %
Lekenye 4 0.41 %
Kisszabos 4 0.41 %
Martonháza 4 0.41 %
Körtvélyes 4 0.41 %
Annafalva 3 0.31 %
Lucska 3 0.31 %
Barka 3 0.31 %
Szádvárborsa 3 0.31 %
Tornagörgő 3 0.31 %
Gömörhosszúszó 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Kecső 2 0.21 %
Rozsfalva 2 0.21 %
Beretke 2 0.21 %
Gömörpanyit 2 0.21 %
Pelsőcardó 1 0.10 %
Kiskovácsvágása 1 0.10 %
Berzétekőrös 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Csoltó 1 0.10 %
Hárskút 1 0.10 %
Jablonca 1 0.10 %
Szalóc 1 0.10 %
Várhosszúrét 1 0.10 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Rozsnyó 350 22.65 %
Dobsina 38 2.46 %
Nagyveszverés 33 2.14 %
Pelsőc 32 2.07 %
Krasznahorkaváralja 31 2.01 %
Nagyszabos 26 1.68 %
Rozsnyórudna 19 1.23 %
Szalóc 19 1.23 %
Andrási 19 1.23 %
Szádalmás 17 1.10 %
Berzéte 17 1.10 %
Oláhpatak 17 1.10 %
Csetnek 17 1.10 %
Gömörpanyit 15 0.97 %
Szabados 15 0.97 %
Sebespatak 14 0.91 %
Betlér 14 0.91 %
Kisgencs 13 0.84 %
Körtvélyes 13 0.84 %
Alsósajó 13 0.84 %
Jólész 12 0.78 %
Hárskút 9 0.58 %
Szádvárborsa 9 0.58 %
Várhosszúrét 8 0.52 %
Kuntapolca 8 0.52 %
Gócs 8 0.52 %
Imrikfalva 7 0.45 %
Felsősajó 7 0.45 %
Beretke 7 0.45 %
Csucsom 7 0.45 %
Restér 7 0.45 %
Henckó 7 0.45 %
Rozsfalva 7 0.45 %
Rekenyeújfalu 7 0.45 %
Özörény 7 0.45 %
Dernő 6 0.39 %
Sajóréde 6 0.39 %
Tornagörgő 5 0.32 %
Martonháza 5 0.32 %
Kisfeketepatak 5 0.32 %
Pelsőcardó 4 0.26 %
Sztracena 4 0.26 %
Gömörhosszúszó 3 0.19 %
Berzétekőrös 3 0.19 %
Gacsalk 2 0.13 %
Lekenye 2 0.13 %
Barka 2 0.13 %
Szilice 2 0.13 %
Lucska 2 0.13 %
Csoltó 2 0.13 %
Kiskovácsvágása 2 0.13 %
Gecelfalva 1 0.06 %
Márkuska 1 0.06 %
Kecső 1 0.06 %
Melléte 1 0.06 %
Páskaháza 1 0.06 %
Hámosfalva 1 0.06 %
Pétermány 1 0.06 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Dobsina 273 22.77 %
Rozsnyó 123 10.26 %
Sajóréde 84 7.01 %
Felsősajó 52 4.34 %
Oláhpatak 46 3.84 %
Andrási 32 2.67 %
Márkuska 22 1.83 %
Gócs 17 1.42 %
Nagyveszverés 17 1.42 %
Csetnek 16 1.33 %
Nagyszabos 15 1.25 %
Imrikfalva 15 1.25 %
Betlér 13 1.08 %
Sztracena 9 0.75 %
Szádalmás 8 0.67 %
Kisfeketepatak 8 0.67 %
Pelsőc 7 0.58 %
Alsósajó 7 0.58 %
Henckó 7 0.58 %
Szabados 7 0.58 %
Rekenyeújfalu 6 0.50 %
Várhosszúrét 6 0.50 %
Sebespatak 5 0.42 %
Gecelfalva 5 0.42 %
Martonháza 4 0.33 %
Özörény 3 0.25 %
Berzétekőrös 3 0.25 %
Kuntapolca 3 0.25 %
Krasznahorkaváralja 3 0.25 %
Berdárka 2 0.17 %
Barka 2 0.17 %
Gömörpanyit 2 0.17 %
Jólész 2 0.17 %
Restér 2 0.17 %
Csucsom 2 0.17 %
Rozsnyórudna 2 0.17 %
Gacsalk 1 0.08 %
Körtvélyes 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Pétermány 1 0.08 %
Lekenye 1 0.08 %
Tornagörgő 1 0.08 %
Hámosfalva 1 0.08 %
Melléte 1 0.08 %
Annafalva 1 0.08 %
Szilice 1 0.08 %
Szádvárborsa 1 0.08 %
Szalóc 1 0.08 %
Kisszabos 1 0.08 %
Berzéte 1 0.08 %
Rozsfalva 1 0.08 %
Dernő 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 198 30.70 %
Tornagörgő 123 19.07 %
Szádalmás 73 11.32 %
Körtvélyes 65 10.08 %
Beretke 55 8.53 %
Jablonca 52 8.06 %
Lekenye 50 7.75 %
Pelsőc 48 7.44 %
Várhosszúrét 46 7.13 %
Berzéte 46 7.13 %
Barka 42 6.51 %
Szalóc 39 6.05 %
Krasznahorkaváralja 37 5.74 %
Szilice 34 5.27 %
Berzétekőrös 28 4.34 %
Kecső 28 4.34 %
Gömörhosszúszó 25 3.88 %
Gömörpanyit 24 3.72 %
Hárskút 23 3.57 %
Csucsom 23 3.57 %
Kuntapolca 23 3.57 %
Szádvárborsa 21 3.26 %
Özörény 19 2.95 %
Dernő 19 2.95 %
Páskaháza 18 2.79 %
Jólész 16 2.48 %
Lucska 15 2.33 %
Melléte 14 2.17 %
Kiskovácsvágása 11 1.71 %
Csoltó 9 1.40 %
Rozsnyórudna 6 0.93 %
Pelsőcardó 4 0.62 %
Sajóréde 3 0.47 %
Nagyveszverés 3 0.47 %
Oláhpatak 2 0.31 %
Dobsina 2 0.31 %
Betlér 2 0.31 %
Nagyszabos 2 0.31 %
Sebespatak 1 0.16 %
Andrási 1 0.16 %
Rozsfalva 1 0.16 %
Restér 1 0.16 %
Henckó 1 0.16 %
Csetnek 1 0.16 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gócs 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Rozsnyó 154 49.36 %
Pelsőc 14 4.49 %
Dobsina 11 3.53 %
Nagyveszverés 8 2.56 %
Várhosszúrét 7 2.24 %
Rozsnyórudna 7 2.24 %
Betlér 7 2.24 %
Rekenyeújfalu 6 1.92 %
Szádalmás 6 1.92 %
Hárskút 5 1.60 %
Krasznahorkaváralja 5 1.60 %
Tornagörgő 5 1.60 %
Beretke 4 1.28 %
Özörény 4 1.28 %
Imrikfalva 4 1.28 %
Gömörhosszúszó 4 1.28 %
Jólész 3 0.96 %
Szilice 3 0.96 %
Henckó 3 0.96 %
Nagyszabos 3 0.96 %
Körtvélyes 3 0.96 %
Oláhpatak 3 0.96 %
Szabados 3 0.96 %
Dernő 3 0.96 %
Lekenye 3 0.96 %
Andrási 3 0.96 %
Csoltó 3 0.96 %
Gócs 3 0.96 %
Pelsőcardó 2 0.64 %
Kuntapolca 2 0.64 %
Kiskovácsvágása 2 0.64 %
Barka 2 0.64 %
Sebespatak 2 0.64 %
Csucsom 2 0.64 %
Felsősajó 1 0.32 %
Páskaháza 1 0.32 %
Kisfeketepatak 1 0.32 %
Kecső 1 0.32 %
Rozsfalva 1 0.32 %
Kisgencs 1 0.32 %
Szádvárborsa 1 0.32 %
Csetnek 1 0.32 %
Berzéte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 47 10.42 %
Nagyszabos 25 5.54 %
Restér 19 4.21 %
Dobsina 10 2.22 %
Martonháza 7 1.55 %
Szádalmás 5 1.11 %
Andrási 5 1.11 %
Krasznahorkaváralja 5 1.11 %
Berzéte 4 0.89 %
Barka 4 0.89 %
Alsósajó 4 0.89 %
Kuntapolca 4 0.89 %
Nagyveszverés 4 0.89 %
Szabados 3 0.67 %
Szalóc 3 0.67 %
Özörény 2 0.44 %
Gömörpanyit 2 0.44 %
Szilice 2 0.44 %
Páskaháza 2 0.44 %
Felsősajó 2 0.44 %
Oláhpatak 2 0.44 %
Csoltó 2 0.44 %
Hámosfalva 2 0.44 %
Tornagörgő 2 0.44 %
Csetnek 2 0.44 %
Gömörhosszúszó 2 0.44 %
Pelsőc 2 0.44 %
Kisfeketepatak 2 0.44 %
Sajóréde 1 0.22 %
Rekenyeújfalu 1 0.22 %
Henckó 1 0.22 %
Annafalva 1 0.22 %
Gócs 1 0.22 %
Dernő 1 0.22 %
Hárskút 1 0.22 %
Rozsfalva 1 0.22 %
Imrikfalva 1 0.22 %
Sebespatak 1 0.22 %
Rozsnyórudna 1 0.22 %
Lekenye 1 0.22 %
Betlér 1 0.22 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Csucsom 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 248 33.51 %
Özörény 51 6.89 %
Krasznahorkaváralja 37 5.00 %
Pelsőc 30 4.05 %
Gömörpanyit 27 3.65 %
Szalóc 26 3.51 %
Hárskút 24 3.24 %
Dernő 18 2.43 %
Tornagörgő 17 2.30 %
Rozsnyórudna 17 2.30 %
Szádalmás 13 1.76 %
Csucsom 12 1.62 %
Gömörhosszúszó 11 1.49 %
Kecső 10 1.35 %
Gócs 9 1.22 %
Körtvélyes 9 1.22 %
Melléte 8 1.08 %
Nagyveszverés 7 0.95 %
Berzétekőrös 7 0.95 %
Szilice 6 0.81 %
Berzéte 6 0.81 %
Kisgencs 5 0.68 %
Betlér 5 0.68 %
Barka 5 0.68 %
Csetnek 5 0.68 %
Jólész 4 0.54 %
Jablonca 4 0.54 %
Várhosszúrét 4 0.54 %
Andrási 3 0.41 %
Rozsfalva 3 0.41 %
Lucska 3 0.41 %
Szabados 3 0.41 %
Dobsina 3 0.41 %
Páskaháza 3 0.41 %
Pelsőcardó 3 0.41 %
Sebespatak 2 0.27 %
Kuntapolca 2 0.27 %
Martonháza 2 0.27 %
Lekenye 2 0.27 %
Beretke 2 0.27 %
Csoltó 2 0.27 %
Hámosfalva 1 0.14 %
Alsósajó 1 0.14 %
Gacsalk 1 0.14 %
Szádvárborsa 1 0.14 %
Rekenyeújfalu 1 0.14 %
Nagyszabos 1 0.14 %
Henckó 1 0.14 %
Oláhpatak 1 0.14 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 568 36.62 %
Krasznahorkaváralja 33 2.13 %
Betlér 24 1.55 %
Csetnek 17 1.10 %
Nagyveszverés 16 1.03 %
Andrási 14 0.90 %
Dobsina 13 0.84 %
Dernő 10 0.64 %
Pelsőc 9 0.58 %
Berzéte 8 0.52 %
Csucsom 7 0.45 %
Rekenyeújfalu 7 0.45 %
Rozsnyórudna 7 0.45 %
Nagyszabos 7 0.45 %
Jólész 7 0.45 %
Martonháza 5 0.32 %
Gömörpanyit 5 0.32 %
Várhosszúrét 5 0.32 %
Szabados 5 0.32 %
Tornagörgő 4 0.26 %
Barka 4 0.26 %
Sajóréde 4 0.26 %
Özörény 4 0.26 %
Gócs 3 0.19 %
Jablonca 3 0.19 %
Szádalmás 3 0.19 %
Melléte 3 0.19 %
Sebespatak 2 0.13 %
Körtvélyes 2 0.13 %
Gecelfalva 2 0.13 %
Kiskovácsvágása 2 0.13 %
Kisgencs 2 0.13 %
Páskaháza 2 0.13 %
Berzétekőrös 2 0.13 %
Kuntapolca 2 0.13 %
Csoltó 2 0.13 %
Felsősajó 2 0.13 %
Márkuska 2 0.13 %
Kecső 1 0.06 %
Imrikfalva 1 0.06 %
Annafalva 1 0.06 %
Oláhpatak 1 0.06 %
Pelsőcardó 1 0.06 %
Szalóc 1 0.06 %
Gacsalk 1 0.06 %
Berdárka 1 0.06 %
Rozsfalva 1 0.06 %
Henckó 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Andrási 108 21.30 %
Rozsnyó 88 17.36 %
Restér 25 4.93 %
Sebespatak 21 4.14 %
Nagyveszverés 20 3.94 %
Rozsnyórudna 19 3.75 %
Sajóréde 17 3.35 %
Rekenyeújfalu 17 3.35 %
Szabados 14 2.76 %
Nagyszabos 12 2.37 %
Kisgencs 10 1.97 %
Gócs 10 1.97 %
Martonháza 9 1.78 %
Csetnek 9 1.78 %
Dobsina 9 1.78 %
Rozsfalva 8 1.58 %
Oláhpatak 8 1.58 %
Betlér 7 1.38 %
Pelsőc 6 1.18 %
Pétermány 6 1.18 %
Gecelfalva 6 1.18 %
Kisszabos 5 0.99 %
Pelsőcardó 5 0.99 %
Krasznahorkaváralja 5 0.99 %
Henckó 5 0.99 %
Alsósajó 5 0.99 %
Kisfeketepatak 4 0.79 %
Tornagörgő 4 0.79 %
Imrikfalva 3 0.59 %
Lekenye 3 0.59 %
Dernő 3 0.59 %
Felsősajó 3 0.59 %
Jólész 3 0.59 %
Berzétekőrös 3 0.59 %
Gömörpanyit 3 0.59 %
Várhosszúrét 2 0.39 %
Berdárka 2 0.39 %
Páskaháza 2 0.39 %
Körtvélyes 2 0.39 %
Özörény 2 0.39 %
Hámosfalva 2 0.39 %
Csucsom 2 0.39 %
Márkuska 1 0.20 %
Szádalmás 1 0.20 %
Barka 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.20 %
Hárskút 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Beretke 1 0.20 %
Berzéte 1 0.20 %
Csoltó 1 0.20 %
Lucska 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 82 6.94 %
Krasznahorkaváralja 16 1.35 %
Berzéte 13 1.10 %
Dobsina 13 1.10 %
Nagyveszverés 13 1.10 %
Pelsőc 9 0.76 %
Nagyszabos 9 0.76 %
Oláhpatak 8 0.68 %
Martonháza 8 0.68 %
Csetnek 8 0.68 %
Restér 7 0.59 %
Andrási 7 0.59 %
Rekenyeújfalu 6 0.51 %
Rozsnyórudna 5 0.42 %
Henckó 5 0.42 %
Felsősajó 5 0.42 %
Gömörpanyit 4 0.34 %
Várhosszúrét 4 0.34 %
Özörény 4 0.34 %
Tornagörgő 4 0.34 %
Gömörhosszúszó 3 0.25 %
Annafalva 3 0.25 %
Szádalmás 3 0.25 %
Betlér 3 0.25 %
Kisfeketepatak 3 0.25 %
Szalóc 3 0.25 %
Gócs 3 0.25 %
Berzétekőrös 3 0.25 %
Hámosfalva 3 0.25 %
Sajóréde 3 0.25 %
Beretke 3 0.25 %
Szabados 3 0.25 %
Imrikfalva 2 0.17 %
Lekenye 2 0.17 %
Kuntapolca 2 0.17 %
Szilice 2 0.17 %
Barka 2 0.17 %
Márkuska 2 0.17 %
Sebespatak 2 0.17 %
Körtvélyes 2 0.17 %
Csucsom 2 0.17 %
Dernő 2 0.17 %
Pelsőcardó 2 0.17 %
Kiskovácsvágása 2 0.17 %
Alsósajó 2 0.17 %
Csoltó 2 0.17 %
Lucska 1 0.08 %
Kecső 1 0.08 %
Kisgencs 1 0.08 %
Gacsalk 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsfalva 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 196 40.83 %
Nagyszabos 72 15.00 %
Nagyveszverés 41 8.54 %
Dobsina 39 8.13 %
Csetnek 34 7.08 %
Betlér 34 7.08 %
Henckó 31 6.46 %
Oláhpatak 28 5.83 %
Krasznahorkaváralja 27 5.63 %
Szabados 26 5.42 %
Andrási 20 4.17 %
Rekenyeújfalu 17 3.54 %
Alsósajó 16 3.33 %
Pelsőc 15 3.13 %
Restér 13 2.71 %
Gecelfalva 10 2.08 %
Rozsfalva 10 2.08 %
Jólész 9 1.88 %
Kisgencs 8 1.67 %
Martonháza 7 1.46 %
Gócs 7 1.46 %
Rozsnyórudna 7 1.46 %
Berzéte 6 1.25 %
Csucsom 6 1.25 %
Hámosfalva 6 1.25 %
Dernő 6 1.25 %
Sajóréde 5 1.04 %
Felsősajó 5 1.04 %
Özörény 5 1.04 %
Hárskút 5 1.04 %
Várhosszúrét 5 1.04 %
Sebespatak 4 0.83 %
Berzétekőrös 4 0.83 %
Kisfeketepatak 4 0.83 %
Gömörpanyit 4 0.83 %
Kisszabos 4 0.83 %
Gacsalk 4 0.83 %
Annafalva 4 0.83 %
Pétermány 3 0.63 %
Kecső 3 0.63 %
Márkuska 3 0.63 %
Lekenye 3 0.63 %
Jablonca 3 0.63 %
Barka 2 0.42 %
Gömörhosszúszó 2 0.42 %
Lucska 2 0.42 %
Kuntapolca 2 0.42 %
Imrikfalva 2 0.42 %
Csoltó 2 0.42 %
Szádvárborsa 2 0.42 %
Beretke 1 0.21 %
Szilice 1 0.21 %
Tornagörgő 1 0.21 %
Szádalmás 1 0.21 %
Pelsőcardó 1 0.21 %
Szalóc 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Nagyszabos 41 7.37 %
Rozsnyó 30 5.40 %
Krasznahorkaváralja 18 3.24 %
Dobsina 13 2.34 %
Restér 12 2.16 %
Nagyveszverés 9 1.62 %
Sebespatak 8 1.44 %
Csetnek 8 1.44 %
Martonháza 7 1.26 %
Alsósajó 7 1.26 %
Szabados 6 1.08 %
Rozsfalva 5 0.90 %
Berzéte 5 0.90 %
Páskaháza 4 0.72 %
Özörény 4 0.72 %
Pelsőc 4 0.72 %
Kuntapolca 3 0.54 %
Gócs 3 0.54 %
Csoltó 3 0.54 %
Kisfeketepatak 3 0.54 %
Annafalva 2 0.36 %
Beretke 2 0.36 %
Felsősajó 2 0.36 %
Tornagörgő 2 0.36 %
Andrási 2 0.36 %
Rekenyeújfalu 2 0.36 %
Sajóréde 1 0.18 %
Imrikfalva 1 0.18 %
Kisgencs 1 0.18 %
Márkuska 1 0.18 %
Gömörpanyit 1 0.18 %
Csucsom 1 0.18 %
Körtvélyes 1 0.18 %
Barka 1 0.18 %
Szilice 1 0.18 %
Szalóc 1 0.18 %
Betlér 1 0.18 %
Pelsőcardó 1 0.18 %
Sztracena 1 0.18 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Henckó 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 430 50.65 %
Krasznahorkaváralja 63 7.42 %
Hárskút 62 7.30 %
Várhosszúrét 52 6.12 %
Csetnek 23 2.71 %
Berzéte 22 2.59 %
Pelsőc 22 2.59 %
Sebespatak 20 2.36 %
Kisgencs 20 2.36 %
Jólész 19 2.24 %
Szádalmás 16 1.88 %
Dernő 15 1.77 %
Nagyveszverés 14 1.65 %
Csucsom 14 1.65 %
Özörény 13 1.53 %
Tornagörgő 13 1.53 %
Oláhpatak 12 1.41 %
Barka 11 1.30 %
Rozsnyórudna 11 1.30 %
Nagyszabos 10 1.18 %
Sajóréde 10 1.18 %
Szalóc 9 1.06 %
Betlér 9 1.06 %
Dobsina 9 1.06 %
Andrási 9 1.06 %
Szilice 8 0.94 %
Kuntapolca 8 0.94 %
Pétermány 6 0.71 %
Beretke 6 0.71 %
Annafalva 6 0.71 %
Restér 5 0.59 %
Körtvélyes 5 0.59 %
Rekenyeújfalu 5 0.59 %
Gömörhosszúszó 5 0.59 %
Gecelfalva 5 0.59 %
Gömörpanyit 5 0.59 %
Lucska 5 0.59 %
Alsósajó 5 0.59 %
Martonháza 4 0.47 %
Kecső 4 0.47 %
Berzétekőrös 4 0.47 %
Szabados 4 0.47 %
Rozsfalva 4 0.47 %
Kiskovácsvágása 4 0.47 %
Csoltó 3 0.35 %
Gócs 3 0.35 %
Kisfeketepatak 3 0.35 %
Henckó 3 0.35 %
Melléte 3 0.35 %
Hámosfalva 3 0.35 %
Márkuska 2 0.24 %
Felsősajó 2 0.24 %
Sztracena 2 0.24 %
Szádvárborsa 2 0.24 %
Jablonca 2 0.24 %
Berdárka 1 0.12 %
Lekenye 1 0.12 %
Páskaháza 1 0.12 %
Pelsőcardó 1 0.12 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 81 24.92 %
Andrási 40 12.31 %
Krasznahorkaváralja 16 4.92 %
Alsósajó 12 3.69 %
Csetnek 12 3.69 %
Kisfeketepatak 11 3.38 %
Nagyszabos 11 3.38 %
Dobsina 9 2.77 %
Sebespatak 8 2.46 %
Rekenyeújfalu 8 2.46 %
Restér 7 2.15 %
Pelsőc 5 1.54 %
Berzéte 5 1.54 %
Rozsfalva 5 1.54 %
Oláhpatak 4 1.23 %
Sajóréde 4 1.23 %
Felsősajó 4 1.23 %
Nagyveszverés 4 1.23 %
Gömörpanyit 3 0.92 %
Özörény 3 0.92 %
Barka 3 0.92 %
Szabados 3 0.92 %
Imrikfalva 3 0.92 %
Várhosszúrét 2 0.62 %
Annafalva 2 0.62 %
Jólész 2 0.62 %
Márkuska 2 0.62 %
Csoltó 2 0.62 %
Henckó 1 0.31 %
Szalóc 1 0.31 %
Kiskovácsvágása 1 0.31 %
Pelsőcardó 1 0.31 %
Jablonca 1 0.31 %
Tornagörgő 1 0.31 %
Kuntapolca 1 0.31 %
Hárskút 1 0.31 %
Beretke 1 0.31 %
Betlér 1 0.31 %
Melléte 1 0.31 %
Lekenye 1 0.31 %
Gócs 1 0.31 %
Gacsalk 1 0.31 %
Kisszabos 1 0.31 %
Csucsom 1 0.31 %
Martonháza 1 0.31 %
Pétermány 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 890 64.40 %
Várhosszúrét 223 16.14 %
Krasznahorkaváralja 199 14.40 %
Hárskút 113 8.18 %
Jólész 92 6.66 %
Berzéte 88 6.37 %
Szádalmás 82 5.93 %
Tornagörgő 76 5.50 %
Berzétekőrös 69 4.99 %
Jablonca 65 4.70 %
Szilice 58 4.20 %
Csucsom 54 3.91 %
Gömörhosszúszó 53 3.84 %
Pelsőc 51 3.69 %
Dernő 46 3.33 %
Rozsnyórudna 45 3.26 %
Szalóc 39 2.82 %
Özörény 36 2.60 %
Körtvélyes 35 2.53 %
Barka 32 2.32 %
Kuntapolca 27 1.95 %
Csetnek 25 1.81 %
Sebespatak 25 1.81 %
Nagyveszverés 24 1.74 %
Lekenye 22 1.59 %
Betlér 20 1.45 %
Kecső 19 1.37 %
Andrási 19 1.37 %
Rekenyeújfalu 19 1.37 %
Szádvárborsa 16 1.16 %
Melléte 16 1.16 %
Csoltó 16 1.16 %
Dobsina 16 1.16 %
Martonháza 14 1.01 %
Kiskovácsvágása 11 0.80 %
Beretke 11 0.80 %
Oláhpatak 10 0.72 %
Lucska 10 0.72 %
Kisgencs 9 0.65 %
Alsósajó 9 0.65 %
Páskaháza 9 0.65 %
Szabados 9 0.65 %
Pelsőcardó 7 0.51 %
Gömörpanyit 7 0.51 %
Gócs 6 0.43 %
Felsősajó 5 0.36 %
Sajóréde 5 0.36 %
Nagyszabos 4 0.29 %
Henckó 3 0.22 %
Gacsalk 3 0.22 %
Imrikfalva 3 0.22 %
Sztracena 2 0.14 %
Hámosfalva 1 0.07 %
Rozsfalva 1 0.07 %
Restér 1 0.07 %
Berdárka 1 0.07 %
Annafalva 1 0.07 %
Kisszabos 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Rozsnyó 328 17.87 %
Nagyszabos 150 8.17 %
Alsósajó 87 4.74 %
Dobsina 64 3.49 %
Csetnek 62 3.38 %
Sebespatak 56 3.05 %
Szalóc 52 2.83 %
Oláhpatak 52 2.83 %
Nagyveszverés 50 2.72 %
Krasznahorkaváralja 42 2.29 %
Pelsőc 42 2.29 %
Rekenyeújfalu 35 1.91 %
Rozsfalva 32 1.74 %
Gömörpanyit 32 1.74 %
Restér 30 1.63 %
Kuntapolca 26 1.42 %
Sajóréde 26 1.42 %
Szabados 26 1.42 %
Kisfeketepatak 25 1.36 %
Özörény 23 1.25 %
Betlér 22 1.20 %
Jablonca 22 1.20 %
Tornagörgő 19 1.04 %
Martonháza 18 0.98 %
Rozsnyórudna 17 0.93 %
Szádvárborsa 16 0.87 %
Szilice 15 0.82 %
Berzéte 15 0.82 %
Imrikfalva 14 0.76 %
Gecelfalva 12 0.65 %
Szádalmás 12 0.65 %
Páskaháza 11 0.60 %
Gömörhosszúszó 11 0.60 %
Kisgencs 11 0.60 %
Kecső 11 0.60 %
Felsősajó 10 0.54 %
Várhosszúrét 9 0.49 %
Henckó 9 0.49 %
Csoltó 8 0.44 %
Hárskút 8 0.44 %
Csucsom 8 0.44 %
Andrási 8 0.44 %
Hámosfalva 8 0.44 %
Körtvélyes 8 0.44 %
Gócs 7 0.38 %
Márkuska 7 0.38 %
Gacsalk 6 0.33 %
Pelsőcardó 6 0.33 %
Berzétekőrös 6 0.33 %
Beretke 6 0.33 %
Barka 6 0.33 %
Jólész 4 0.22 %
Annafalva 3 0.16 %
Lekenye 3 0.16 %
Lucska 2 0.11 %
Sztracena 2 0.11 %
Kisszabos 2 0.11 %
Kiskovácsvágása 2 0.11 %
Pétermány 2 0.11 %
Berdárka 1 0.05 %
Dernő 1 0.05 %
Melléte 1 0.05 %
Rozsnyó 325 32.18 %
Pelsőc 138 13.66 %
Várhosszúrét 65 6.44 %
Rozsnyórudna 38 3.76 %
Jablonca 33 3.27 %
Krasznahorkaváralja 32 3.17 %
Körtvélyes 31 3.07 %
Kecső 26 2.57 %
Berzéte 25 2.48 %
Dobsina 24 2.38 %
Nagyveszverés 24 2.38 %
Tornagörgő 21 2.08 %
Rekenyeújfalu 19 1.88 %
Betlér 18 1.78 %
Szilice 17 1.68 %
Hárskút 17 1.68 %
Kuntapolca 17 1.68 %
Szalóc 17 1.68 %
Gömörhosszúszó 16 1.58 %
Henckó 15 1.49 %
Barka 14 1.39 %
Sebespatak 13 1.29 %
Szabados 13 1.29 %
Csoltó 13 1.29 %
Nagyszabos 13 1.29 %
Csetnek 13 1.29 %
Dernő 12 1.19 %
Jólész 11 1.09 %
Özörény 10 0.99 %
Andrási 10 0.99 %
Gömörpanyit 10 0.99 %
Berzétekőrös 9 0.89 %
Alsósajó 9 0.89 %
Melléte 8 0.79 %
Oláhpatak 8 0.79 %
Szádalmás 8 0.79 %
Pelsőcardó 7 0.69 %
Kisgencs 7 0.69 %
Beretke 6 0.59 %
Restér 6 0.59 %
Csucsom 5 0.50 %
Gócs 5 0.50 %
Szádvárborsa 5 0.50 %
Gacsalk 4 0.40 %
Felsősajó 4 0.40 %
Imrikfalva 4 0.40 %
Sajóréde 4 0.40 %
Lucska 4 0.40 %
Hámosfalva 3 0.30 %
Páskaháza 3 0.30 %
Martonháza 3 0.30 %
Lekenye 3 0.30 %
Kiskovácsvágása 3 0.30 %
Kisfeketepatak 3 0.30 %
Rozsfalva 2 0.20 %
Pétermány 2 0.20 %
Annafalva 2 0.20 %
Gecelfalva 1 0.10 %
Kisszabos 1 0.10 %
Sztracena 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Dobsina 358 44.69 %
Rozsnyó 339 42.32 %
Nagyszabos 128 15.98 %
Oláhpatak 118 14.73 %
Alsósajó 96 11.99 %
Nagyveszverés 83 10.36 %
Sajóréde 68 8.49 %
Betlér 62 7.74 %
Felsősajó 56 6.99 %
Imrikfalva 44 5.49 %
Csetnek 43 5.37 %
Gócs 37 4.62 %
Sztracena 29 3.62 %
Kisfeketepatak 28 3.50 %
Henckó 25 3.12 %
Rekenyeújfalu 19 2.37 %
Pelsőc 17 2.12 %
Restér 15 1.87 %
Sebespatak 15 1.87 %
Gecelfalva 13 1.62 %
Berzéte 13 1.62 %
Andrási 12 1.50 %
Szabados 11 1.37 %
Martonháza 11 1.37 %
Rozsnyórudna 10 1.25 %
Gacsalk 9 1.12 %
Kisgencs 7 0.87 %
Krasznahorkaváralja 7 0.87 %
Szádalmás 6 0.75 %
Rozsfalva 5 0.62 %
Várhosszúrét 5 0.62 %
Gömörpanyit 5 0.62 %
Márkuska 4 0.50 %
Csucsom 4 0.50 %
Pétermány 3 0.37 %
Körtvélyes 3 0.37 %
Annafalva 3 0.37 %
Kuntapolca 2 0.25 %
Tornagörgő 2 0.25 %
Berzétekőrös 2 0.25 %
Csoltó 2 0.25 %
Hámosfalva 2 0.25 %
Özörény 2 0.25 %
Beretke 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Pelsőcardó 1 0.12 %
Barka 1 0.12 %
Berdárka 1 0.12 %
Lucska 1 0.12 %
Gömörhosszúszó 1 0.12 %
Kisszabos 1 0.12 %
Dernő 1 0.12 %
Hárskút 1 0.12 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Rozsnyó 586 68.38 %
Betlér 17 1.98 %
Sebespatak 16 1.87 %
Rozsnyórudna 15 1.75 %
Csetnek 14 1.63 %
Andrási 14 1.63 %
Krasznahorkaváralja 13 1.52 %
Nagyveszverés 13 1.52 %
Dobsina 12 1.40 %
Várhosszúrét 11 1.28 %
Jólész 10 1.17 %
Pelsőc 9 1.05 %
Alsósajó 9 1.05 %
Berzéte 7 0.82 %
Nagyszabos 7 0.82 %
Dernő 7 0.82 %
Szilice 7 0.82 %
Sajóréde 6 0.70 %
Özörény 6 0.70 %
Kuntapolca 6 0.70 %
Martonháza 5 0.58 %
Rekenyeújfalu 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Tornagörgő 5 0.58 %
Csucsom 4 0.47 %
Szalóc 4 0.47 %
Gócs 4 0.47 %
Kisgencs 3 0.35 %
Hárskút 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Barka 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Lucska 3 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Annafalva 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisfeketepatak 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Felsősajó 1 0.12 %
Restér 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Rozsnyó 246 43.39 %
Dobsina 43 7.58 %
Krasznahorkaváralja 31 5.47 %
Nagyveszverés 31 5.47 %
Csetnek 30 5.29 %
Nagyszabos 24 4.23 %
Pelsőc 24 4.23 %
Rozsnyórudna 21 3.70 %
Andrási 21 3.70 %
Betlér 20 3.53 %
Alsósajó 16 2.82 %
Rekenyeújfalu 15 2.65 %
Tornagörgő 14 2.47 %
Szádalmás 13 2.29 %
Oláhpatak 12 2.12 %
Jólész 12 2.12 %
Dernő 10 1.76 %
Csucsom 10 1.76 %
Berzéte 10 1.76 %
Sebespatak 9 1.59 %
Szilice 8 1.41 %
Lekenye 8 1.41 %
Lucska 8 1.41 %
Özörény 7 1.23 %
Martonháza 7 1.23 %
Barka 7 1.23 %
Várhosszúrét 7 1.23 %
Hárskút 7 1.23 %
Kisfeketepatak 6 1.06 %
Imrikfalva 6 1.06 %
Henckó 6 1.06 %
Gócs 6 1.06 %
Kiskovácsvágása 5 0.88 %
Kisszabos 5 0.88 %
Szabados 5 0.88 %
Körtvélyes 4 0.71 %
Felsősajó 4 0.71 %
Hámosfalva 4 0.71 %
Rozsfalva 4 0.71 %
Gömörpanyit 4 0.71 %
Csoltó 4 0.71 %
Gacsalk 4 0.71 %
Beretke 3 0.53 %
Melléte 3 0.53 %
Márkuska 3 0.53 %
Kisgencs 3 0.53 %
Kecső 3 0.53 %
Berzétekőrös 2 0.35 %
Restér 2 0.35 %
Páskaháza 2 0.35 %
Sajóréde 2 0.35 %
Kuntapolca 2 0.35 %
Pelsőcardó 2 0.35 %
Jablonca 2 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.35 %
Szádvárborsa 1 0.18 %
Szalóc 1 0.18 %
Pétermány 1 0.18 %
Gecelfalva 1 0.18 %
Annafalva 1 0.18 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 152 22.35 %
Dobsina 75 11.03 %
Felsősajó 61 8.97 %
Oláhpatak 35 5.15 %
Andrási 34 5.00 %
Sajóréde 31 4.56 %
Nagyveszverés 27 3.97 %
Nagyszabos 23 3.38 %
Kisfeketepatak 20 2.94 %
Gócs 18 2.65 %
Sebespatak 16 2.35 %
Betlér 14 2.06 %
Csetnek 13 1.91 %
Kisgencs 13 1.91 %
Pelsőc 12 1.76 %
Sztracena 12 1.76 %
Alsósajó 10 1.47 %
Restér 9 1.32 %
Imrikfalva 9 1.32 %
Henckó 7 1.03 %
Szabados 7 1.03 %
Gömörpanyit 7 1.03 %
Rozsnyórudna 7 1.03 %
Rekenyeújfalu 7 1.03 %
Krasznahorkaváralja 6 0.88 %
Márkuska 6 0.88 %
Pelsőcardó 6 0.88 %
Beretke 6 0.88 %
Hárskút 5 0.74 %
Körtvélyes 5 0.74 %
Jólész 4 0.59 %
Csucsom 4 0.59 %
Dernő 4 0.59 %
Berzéte 4 0.59 %
Rozsfalva 4 0.59 %
Özörény 4 0.59 %
Várhosszúrét 4 0.59 %
Gecelfalva 4 0.59 %
Tornagörgő 4 0.59 %
Csoltó 3 0.44 %
Szádalmás 3 0.44 %
Gacsalk 3 0.44 %
Berzétekőrös 2 0.29 %
Martonháza 2 0.29 %
Lucska 2 0.29 %
Gömörhosszúszó 2 0.29 %
Szádvárborsa 2 0.29 %
Szalóc 2 0.29 %
Kisszabos 2 0.29 %
Melléte 1 0.15 %
Annafalva 1 0.15 %
Pétermány 1 0.15 %
Barka 1 0.15 %
Kuntapolca 1 0.15 %
Hámosfalva 1 0.15 %
Lekenye 1 0.15 %
Berdárka 1 0.15 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Rozsnyó 494 53.00 %
Dobsina 55 5.90 %
Nagyveszverés 40 4.29 %
Betlér 25 2.68 %
Oláhpatak 20 2.15 %
Csetnek 17 1.82 %
Nagyszabos 17 1.82 %
Rozsnyórudna 17 1.82 %
Várhosszúrét 16 1.72 %
Rekenyeújfalu 16 1.72 %
Sebespatak 15 1.61 %
Krasznahorkaváralja 15 1.61 %
Imrikfalva 13 1.39 %
Alsósajó 13 1.39 %
Jólész 12 1.29 %
Szádalmás 10 1.07 %
Andrási 9 0.97 %
Pelsőc 9 0.97 %
Sajóréde 8 0.86 %
Henckó 8 0.86 %
Kisfeketepatak 8 0.86 %
Csucsom 8 0.86 %
Szabados 6 0.64 %
Melléte 6 0.64 %
Berzéte 6 0.64 %
Gócs 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisgencs 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Özörény 3 0.32 %
Restér 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Tornagörgő 2 0.21 %
Hárskút 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Csoltó 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Felsősajó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 620 78.18 %
Csetnek 56 7.06 %
Betlér 35 4.41 %
Krasznahorkaváralja 29 3.66 %
Pelsőc 23 2.90 %
Nagyszabos 21 2.65 %
Nagyveszverés 20 2.52 %
Dobsina 18 2.27 %
Várhosszúrét 15 1.89 %
Berzéte 14 1.77 %
Sebespatak 11 1.39 %
Oláhpatak 10 1.26 %
Csucsom 10 1.26 %
Sajóréde 10 1.26 %
Szádalmás 9 1.13 %
Jólész 9 1.13 %
Andrási 9 1.13 %
Gömörpanyit 8 1.01 %
Rozsnyórudna 8 1.01 %
Hárskút 7 0.88 %
Szilice 6 0.76 %
Dernő 6 0.76 %
Szabados 6 0.76 %
Gócs 6 0.76 %
Barka 5 0.63 %
Rekenyeújfalu 5 0.63 %
Henckó 5 0.63 %
Restér 5 0.63 %
Alsósajó 4 0.50 %
Márkuska 4 0.50 %
Felsősajó 4 0.50 %
Lucska 4 0.50 %
Kuntapolca 4 0.50 %
Kisgencs 3 0.38 %
Hámosfalva 3 0.38 %
Gacsalk 3 0.38 %
Szalóc 3 0.38 %
Lekenye 3 0.38 %
Tornagörgő 3 0.38 %
Szádvárborsa 2 0.25 %
Martonháza 2 0.25 %
Rozsfalva 2 0.25 %
Berdárka 2 0.25 %
Körtvélyes 2 0.25 %
Annafalva 2 0.25 %
Gecelfalva 1 0.13 %
Páskaháza 1 0.13 %
Csoltó 1 0.13 %
Berzétekőrös 1 0.13 %
Imrikfalva 1 0.13 %
Sztracena 1 0.13 %
Özörény 1 0.13 %
Gömörhosszúszó 1 0.13 %
Melléte 1 0.13 %
Pelsőcardó 1 0.13 %
Kisfeketepatak 1 0.13 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Rozsnyó 202 17.67 %
Nagyszabos 178 15.57 %
Csetnek 85 7.44 %
Szabados 80 7.00 %
Nagyveszverés 50 4.37 %
Sebespatak 45 3.94 %
Rekenyeújfalu 45 3.94 %
Dobsina 41 3.59 %
Betlér 38 3.32 %
Pelsőc 35 3.06 %
Martonháza 34 2.97 %
Oláhpatak 34 2.97 %
Alsósajó 28 2.45 %
Rozsfalva 25 2.19 %
Restér 22 1.92 %
Márkuska 18 1.57 %
Sajóréde 17 1.49 %
Jablonca 16 1.40 %
Kisgencs 16 1.40 %
Krasznahorkaváralja 15 1.31 %
Henckó 14 1.22 %
Kisszabos 13 1.14 %
Gecelfalva 13 1.14 %
Felsősajó 12 1.05 %
Hámosfalva 12 1.05 %
Gócs 12 1.05 %
Rozsnyórudna 11 0.96 %
Kisfeketepatak 11 0.96 %
Andrási 9 0.79 %
Gacsalk 8 0.70 %
Tornagörgő 7 0.61 %
Kuntapolca 7 0.61 %
Berzéte 7 0.61 %
Gömörpanyit 7 0.61 %
Várhosszúrét 5 0.44 %
Szilice 5 0.44 %
Berdárka 4 0.35 %
Pétermány 4 0.35 %
Imrikfalva 4 0.35 %
Annafalva 3 0.26 %
Sztracena 2 0.17 %
Körtvélyes 2 0.17 %
Özörény 2 0.17 %
Berzétekőrös 2 0.17 %
Csucsom 2 0.17 %
Pelsőcardó 2 0.17 %
Beretke 1 0.09 %
Jólész 1 0.09 %
Kecső 1 0.09 %
Csoltó 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Szádalmás 1 0.09 %
Lucska 1 0.09 %
Barka 1 0.09 %
Dernő 1 0.09 %
Szalóc 1 0.09 %
Hárskút 1 0.09 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 166 9.06 %
Csetnek 48 2.62 %
Nagyszabos 32 1.75 %
Sebespatak 24 1.31 %
Nagyveszverés 22 1.20 %
Dobsina 21 1.15 %
Oláhpatak 21 1.15 %
Pelsőc 20 1.09 %
Szabados 18 0.98 %
Kisfeketepatak 13 0.71 %
Kuntapolca 12 0.65 %
Krasznahorkaváralja 12 0.65 %
Rekenyeújfalu 11 0.60 %
Gacsalk 11 0.60 %
Martonháza 10 0.55 %
Kisgencs 10 0.55 %
Hámosfalva 9 0.49 %
Rozsnyórudna 9 0.49 %
Betlér 9 0.49 %
Felsősajó 7 0.38 %
Alsósajó 7 0.38 %
Restér 7 0.38 %
Várhosszúrét 7 0.38 %
Pelsőcardó 6 0.33 %
Gecelfalva 6 0.33 %
Andrási 5 0.27 %
Henckó 5 0.27 %
Beretke 4 0.22 %
Sajóréde 4 0.22 %
Tornagörgő 4 0.22 %
Imrikfalva 3 0.16 %
Szilice 3 0.16 %
Berzétekőrös 3 0.16 %
Berzéte 3 0.16 %
Pétermány 3 0.16 %
Szádalmás 3 0.16 %
Jólész 2 0.11 %
Márkuska 2 0.11 %
Csucsom 2 0.11 %
Sztracena 2 0.11 %
Páskaháza 2 0.11 %
Rozsfalva 2 0.11 %
Gócs 1 0.05 %
Gömörhosszúszó 1 0.05 %
Körtvélyes 1 0.05 %
Melléte 1 0.05 %
Kiskovácsvágása 1 0.05 %
Barka 1 0.05 %
Csoltó 1 0.05 %
Özörény 1 0.05 %
Kisszabos 1 0.05 %
Berdárka 1 0.05 %
Dernő 1 0.05 %
Szalóc 1 0.05 %
Kecső 1 0.05 %
Jablonca 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Rozsnyó 429 44.00 %
Nagyveszverés 34 3.49 %
Krasznahorkaváralja 32 3.28 %
Szádalmás 28 2.87 %
Betlér 26 2.67 %
Pelsőc 21 2.15 %
Hárskút 21 2.15 %
Szádvárborsa 20 2.05 %
Csetnek 20 2.05 %
Sebespatak 19 1.95 %
Berzéte 18 1.85 %
Jólész 18 1.85 %
Nagyszabos 18 1.85 %
Özörény 18 1.85 %
Várhosszúrét 17 1.74 %
Dobsina 17 1.74 %
Tornagörgő 17 1.74 %
Kisgencs 14 1.44 %
Csucsom 14 1.44 %
Gócs 13 1.33 %
Alsósajó 12 1.23 %
Rozsnyórudna 12 1.23 %
Rekenyeújfalu 12 1.23 %
Andrási 12 1.23 %
Körtvélyes 10 1.03 %
Gömörpanyit 10 1.03 %
Berzétekőrös 9 0.92 %
Dernő 9 0.92 %
Oláhpatak 9 0.92 %
Henckó 9 0.92 %
Sajóréde 9 0.92 %
Jablonca 8 0.82 %
Kuntapolca 8 0.82 %
Szalóc 7 0.72 %
Kecső 7 0.72 %
Szilice 6 0.62 %
Felsősajó 6 0.62 %
Kisfeketepatak 5 0.51 %
Gömörhosszúszó 5 0.51 %
Restér 4 0.41 %
Márkuska 4 0.41 %
Imrikfalva 4 0.41 %
Martonháza 3 0.31 %
Csoltó 3 0.31 %
Szabados 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Rozsfalva 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Hámosfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Sztracena 1 0.10 %
Annafalva 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Barka 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Kiskovácsvágása 1 0.10 %
Beretke 1 0.10 %
Kisszabos 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 484 47.45 %
Krasznahorkaváralja 60 5.88 %
Pelsőc 45 4.41 %
Berzétekőrös 40 3.92 %
Gömörpanyit 38 3.73 %
Hárskút 37 3.63 %
Özörény 35 3.43 %
Rozsnyórudna 33 3.24 %
Jólész 33 3.24 %
Nagyveszverés 32 3.14 %
Csetnek 27 2.65 %
Gömörhosszúszó 26 2.55 %
Jablonca 23 2.25 %
Szádalmás 22 2.16 %
Tornagörgő 21 2.06 %
Betlér 20 1.96 %
Berzéte 20 1.96 %
Sebespatak 18 1.76 %
Dernő 15 1.47 %
Kecső 14 1.37 %
Rekenyeújfalu 13 1.27 %
Oláhpatak 13 1.27 %
Dobsina 12 1.18 %
Melléte 10 0.98 %
Nagyszabos 9 0.88 %
Andrási 9 0.88 %
Csucsom 9 0.88 %
Szilice 9 0.88 %
Szalóc 9 0.88 %
Sajóréde 8 0.78 %
Kuntapolca 7 0.69 %
Alsósajó 7 0.69 %
Várhosszúrét 7 0.69 %
Gócs 7 0.69 %
Lekenye 5 0.49 %
Csoltó 5 0.49 %
Szabados 5 0.49 %
Kisgencs 5 0.49 %
Lucska 5 0.49 %
Páskaháza 4 0.39 %
Henckó 4 0.39 %
Beretke 4 0.39 %
Pelsőcardó 4 0.39 %
Rozsfalva 4 0.39 %
Felsősajó 4 0.39 %
Kiskovácsvágása 3 0.29 %
Kisfeketepatak 3 0.29 %
Körtvélyes 3 0.29 %
Martonháza 3 0.29 %
Hámosfalva 3 0.29 %
Restér 3 0.29 %
Imrikfalva 2 0.20 %
Pétermány 2 0.20 %
Szádvárborsa 2 0.20 %
Annafalva 1 0.10 %
Barka 1 0.10 %
Sztracena 1 0.10 %
Márkuska 1 0.10 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 61 7.63 %
Krasznahorkaváralja 12 1.50 %
Csetnek 10 1.25 %
Hárskút 9 1.13 %
Várhosszúrét 8 1.00 %
Rekenyeújfalu 8 1.00 %
Dobsina 7 0.88 %
Nagyszabos 7 0.88 %
Szalóc 6 0.75 %
Andrási 6 0.75 %
Pelsőc 5 0.63 %
Restér 5 0.63 %
Martonháza 4 0.50 %
Kisfeketepatak 4 0.50 %
Csucsom 4 0.50 %
Beretke 4 0.50 %
Tornagörgő 3 0.38 %
Oláhpatak 3 0.38 %
Henckó 3 0.38 %
Betlér 3 0.38 %
Gömörhosszúszó 3 0.38 %
Imrikfalva 3 0.38 %
Berzéte 3 0.38 %
Gömörpanyit 2 0.25 %
Körtvélyes 2 0.25 %
Felsősajó 2 0.25 %
Rozsfalva 2 0.25 %
Gacsalk 2 0.25 %
Gócs 2 0.25 %
Páskaháza 2 0.25 %
Annafalva 2 0.25 %
Dernő 2 0.25 %
Özörény 2 0.25 %
Sebespatak 1 0.13 %
Barka 1 0.13 %
Pétermány 1 0.13 %
Kecső 1 0.13 %
Lekenye 1 0.13 %
Sajóréde 1 0.13 %
Melléte 1 0.13 %
Rozsnyórudna 1 0.13 %
Szádvárborsa 1 0.13 %
Kisgencs 1 0.13 %
Pelsőcardó 1 0.13 %
Csoltó 1 0.13 %
Márkuska 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %