SK
LV
.....

Marosfalva

Településrész

címer zászló
358 94% magyar 1910
339 93% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Marušová
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Bars vármegye
Lévai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Lévai járás
Koordináták:
48.23454978, 18.52218747
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
171 m
Körzethívószám:
+421 (0) 36
Irányítószám:
93533

Az Alsó-Garammente kistájon, a Garam jobb partjának közelében, a 76-os f˜őút mentén fekszik, teljesen egybeépült a tőle északra, 1 km-re fekvő Újbarssal.

Közigazgatás

1968-ig önálló község, azóta Újbars két településrészének és kataszteri területének egyike. 1920-ig kisközségként Bars vármegye Lévai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után végig a (változó területű) Lévai járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Bars-Hont k.e.e. vármegye, Lévai járás). 1968-ban Újbarshoz csatolták. Területe (4,86 km²), a község területének 16,4 %-át alkotja, az elmúlt száz év során csak minimális mértékben változott (1921-39 között 2 hektárral csökkent).

Népesség

1910-ben 382, 1921-ben 364, 1939-ben pedig 302, túlnyomórészt magyar nemzetiségű és református vallású lakosa volt. 1945 után magyyar lakosságának 27,1 %-át kitelepítették, egyben belső telepesek és magyarországi szlovákok érkeztek a községbe. 2011-ben 223 lakosa volt, itt élt a község lakosságának 27 %-a.

Történelem

A települést 1407-ben említik először. Részben nemesi birtok, részben a garamszentbenedeki bencés apátság birtoka volt. 1534-ben péli nemesek, a 17. században a Hunyadyak, 1725-ben a zoborhegyi kamalduli szerzetesek birtoka. 1534-ben 11 portája adózott. 1601-ben 29 ház és uradalmi major volt a községben. 1720-ban 12 adózója volt. 1828-ban 57 házában 363 lakos élt. 1859-ben tűzvész pusztította el. 1910-ben 382, túlnyomórészt magyar lakosa volt. A trianoni békeszerződésig Bars vármegye Lévai járásához tartozott. 1938 és 1945 között ismét Magyarország része volt. A harcok 1944. decemberétől 1945 áprilisáig tartottak a területén. 1945 után magyar lakóinak egy részét erőszakkal kitelepítették, helyükre szlovákokat költöztettek. 1968-ban csatolták Újbars községhez.

Mai jelentősége

A településrészen fennmaradt néhány 19. századi, hagyományos építészeti stílusú épület.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

MAROSFALVA. Magyar falu Bars Várm. földes Ura B. Hunyadi Uraság, lakosai többfélék, fekszik Új Barshoz nem meszsze, és annak filiája, legelője elég, földgye, réttye jó, fája van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Marosfalva, magyar f., Bars vmegyében, Uj-Bars mellett, 26 kath., 273 ref. lak. F. u. gr. Hunyady.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Marosfalva, garamvölgyi magyar kisközség, Léva közelében, 397 ev. ref. vallású lakossal. Hajdan Léva várának tartozéka volt. A csehek betörésekor a husziták feldúlták és lakosait rabságba hurczolták. A XVII. században a Hunyadyak lettek a földesurai. 1859-ben tűzvész pusztította el a községet, a mikor temploma is elpusztult és most a református hívek az újbarsi templomba járnak. Postája Nagykálna, távirója és vasúti állomása Léva.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Marosfalva. A község területe 845 kat. hold. lélekszáma a visszacsatoláskor 302.

Névelőfordulások
1773
Marothfalva, Marotfalva,
1786
Maroschfalwa,
1808
Marosfalva,
1863
Marosfalva,
1920
Marušová, Marosfalva,
1945
Marušová, Marosfalva,
1948
Marušová

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 458 95%
szlovákok 12 3%
egyéb 10 2%
összlétszám 480
magyarok 358 94%
szlovákok 14 4%
egyéb 10 3%
összlétszám 382
magyarok 339 93%
szlovákok 24 7%
egyéb 1 0%
összlétszám 364
Mai közigazgatás

Bejelentések