SK
KS
.....

Ósva

Község

címer zászló
63 14% magyar 1910
0 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Olšovany
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Füzéri járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Abaúji-hegyalja - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Alsó-Tarca-dombság
Más földrajzi nevek:
Barkóé (Barkoca), Bányász (Baniská), Csáji-patak (Čajanský jarok), Do Čajanského jarku, Draškov, Felsőrét (Vyšné lúky), Hegybevaló (Na kopci), Hidegtó-hegy, Hrozný vrch, Jazvečie diery, Konopniská, Kuča, Körtvélyes (Hrušník), Középsőmező (Stredné zeme), Láz (Lazy), Malá línia, Malé dieliky, Messzelátó-hegy (Rozhľadňa, Holubí vrch), Mogyorós-hegy (Orechový les), Na farskom, Ortvány (Ortváne), Ortványszer (Ortoviská), Oszlások (Osláše), Kötelek (Povrazy), Rozpustené, Sedláková, Spankó (Špankov), Szőlő (Vinica), Tably, Tilalmas (Zakázané), Úrbéri-legelő (Urbársky pasienok), Veľká línia, Za čajanským jarok, Zvalenisko
Koordináták:
48.70554352, 21.41125488
Terület:
9,98 km2
Rang:
község
Népesség:
626
Tszf. magasság:
224 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04419
Település kód:
521825
Szervezeti azonosító:
324574
Adóazonosító:
2021244929

Ósva az Ósva-patak (Olšava) völgyében, annak jobb partján, az Abaúji-hegyalja északi részén, az Alsó-Tarca-dombság keleti oldalán, 224 méteres (határa 207-350 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassától 14 km-re keletre, Hernádzsadánytól 14 km-re északra, Magyarbődtől pedig 5,5 km-re délnyugatra. Határának legnagyobb része az Alsó-Tarca-dombság részét képező dombvidék, nyugati és északi részét tölgy- és bükkerdő foglalja el. Nyugati határánál emelkedik a Margita-domb (352 m), a Messzelátó-hegy (Rozhľadňa, 341 m) és a Mogyorós-hegy (Orechový les, 343 m). 2010-ben területének 41,9 %-át erdő (418 ha), 34,1 %-át szántóföld (340 ha), 15,4 %-át pedig rét és legelő (154 ha) foglalta el. Külterületi lakott helye nincs. Ósvát a 3410-es út köti össze Izdobabeszteren (5,5 km) keresztül Kassával, illetve az Ósva hídján át Györkével (3 km), a 3322-es út dél felé Alsócsájon (5 km) keresztül Garbócbogdány (6,5 km) felé teremt összeköttetést. Délről Felsőcsáj, délnyugatról Lengyelfalva, nyugatról Izdobabeszter (Beszter katasztere), északnyugatról Kassaolcsvár (Alsóolcsvár katasztere), északról Györgyi, északkeletről rövid szakaszon Magyarbőd, keletről Petőszinye, Györke és Regeteruszka községekkel határos. Keleti határának egy részét az Ósva-patak képezi.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Füzéri járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai járáshoz, majd a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (1939-ig Abaúj-Torna vármegye ideiglenesen újra létrehozott Füzér-gönci járásához, majd a Kassai járáshoz tartozott). Területe 1910-2011 között csak kis mértékben változott (1910-21: 9,77 km², 1938: 9,97 km², 2011: 9,98 km²).

Népesség

Ósva az egykori Ósva-völgyi magyar nyelvszigethez tartozó, a 20. század elején még részben magyar lakosságú, mára csaknem teljes egészében szlovákok lakta község. 2011-ben 601 lakosa volt, melynek 90,5 százaléka volt szlovák, 0,8 %-a pedig roma nemzetiségű, 8,2 %-a nem nyilatkozott nemzetiségi hovatartozásáról. 2013-ban lakosságának csaknem egynegyede (23,1 %) a roma etnikumhoz tartozott, ugyanakkor 1991-ben a lakosság 11,8 %-a, 2001-ben pedig 5,6 %-a vallotta magát roma nemzetiségűnek. 1880-ban lakosságának 6,5 %-a (32 fő), 1900-ban 13,2 %-a (71 fő), 1910-ben 14,3 %-a (63 fő), 1921-ben pedig 5,9 %-a (25 fő) volt magyar anyanyelvű/nemzetiségű. A lakosság kettős identitását jelzi, hogy míg 1930-ban egyetlen személy sem vallotta magát Ósván magyarnak, az 1941-es magyar népszámlálás során a lakosság háromnegyedét (75,2 %) magyar anyanyelvűként írták össze. 1945 után a kettős identitás megszűnésével a község egynemzetiségűvé vált, 2011-ben csupán egyetlen lakosa vallotta magyarnak magát. 2011-ben a lakosság 65,6 %-a volt római katolikus (1921-ben még 81,7 %), 7,2 %-a református (1921-ben még 14,1 %) vallású, 9,5 %-a felekezeten kívüli, 12,0 %-a pedig nem nyilatkozott felekezeti hovatartozásáról. Ósva népessége az 1890-es évek kivándorlással összefüggésbe hozható 79 fős (14,7 %) vesztesége után 1900-1930 között viszonylag stabilan alakult (426-460 fő között), majd 1930-1941 között csaknem egynegyedével (437 főről 536 főre) nőtt a lakosság száma. 1970-1991 között még mintegy egytizedével csökkent (482 főről 432 főre), 1991-2017 között azonban már csaknem másfélszeresére nőtt (432 főről 635 főre) Ósva népessége. A község népsűrűsége (2011-ben 63,6 fő/km²) elmarad a járási átlagtól.

Történelem

Ósva település az Ósva- (a középkorban Ilsva-) patakról kapta a nevét, melynek partján fekszik. A patak neve szláv eredetű (az olšava szóból, melynek jelentése égerfák között eredő vagy haladó vízfolyás). Első írásos említését 1272-ben „Ilswa” alakban találjuk, ekkor az Aba nembeli Miklós fia László birtoka volt. Később „Elswa” (1290), „Ilsua” (1335), „Ozwa” (1427), illetve „Osswa” (1630) alakban említik az okiratok. 1332-ben már mint templomos helyet említik. 1335-ben Károly Róbert hívének, Drugeth Vilmosnak adományozta. 1427-ben 25 portája adózott. 1553-ban 12 lakott portája volt. 1573-ban Kátay Ferenc birtokába került zálogbirtokként. 1577-ben 42 család (35 jobbágy és 7 zsellér) élt a községben, a családnevek közül 17 volt magyar, 10 szláv és 3 német. 1615-ben Hofmann György birtokába került. A 18. század elején csaknem elnéptelenedett, 1715-ben mindössze öt lakott portája volt. 1720 után részben római katolikus vallású szlovákokkal és németekkel telepítették újra (német lakosságának emlékét őrzi a Svábtáblák dűlőnév). 1746-ban 115 lakosa volt, ekkor még a reformátusok alkottak enyhe többséget (a gyerekeket nem számítva 39 református, 32 római katolikus, 8 görög katolikus és 5 evangélikus élt a faluban). A 18. század végén Vályi András magyar faluként írta le. 1828-ban 84 háza és 628 lakosa volt. A község pecsétje 1836-ból ismert. 1851-ben Fényes Elek monográfiájában kiemeli az Ósván működő kendertörőt, a falu jól termő rétjeit és sovány szántóföldjeit. Ósván haladt keresztül a Kassát Zemplén vármegyével összekötő postaút, a faluban útmenti kocsma („pálinkaház”) működött. Az ekkor 602 lakosú magyar-szlovák lakosságú falu lakóinak háromnegyede volt római katolikus, egyhatoda (18,3 %) pedig református vallású. 1880-ra a reformátusok aránya 14,1 %-ra csökkent, ugyanekkor 37 evangélikus (7,5 %), 33 görög katolikus (6,7 %) és 13 izraelita (2,6 %) vallású lakosa is volt a falunak. 1880-ban 496, 1890-ben 539, 1900-ban 460, 1910-ben pedig 442 lakosa volt. 1890-ben 82 ház állt a faluban. A 19. század végén számos lakosa kivándorolt a tengerentúlra. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Hernádzsadány székhelyű Füzéri járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 426, 1930-ban pedig 437 lakosa volt. Lakossága földműveléssel és gyümölcstermesztéssel foglalkozott. 1938. novemberében az első bécsi döntés visszacsatolta Magyarországhoz (1945-ig), ebben az időszakban határközséggé vált, északi és északkeleti határa államhatárt alkotott Magyarország és Csehszlovákia (1939. márciusától Szlovákia) között. 1938-ban 97 háza és 511 lakosa volt. 1941-ben 536 lakosa volt. 1944-ben zsidó lakosait (az izraelita vallásúak száma 1921-ben 8, 1938-ban 11 fő volt) koncentrációs táborba hurcolták. 1948-ban a korábban használt Olšoviany helyett hivatalos szlovák nevét Olšovanyra változtatták. A 20. századik második felében a község belterülete a beszteri út mentén nyugat felé terjeszkedett. 1970-ben 482, 1980-ban 427, 1991-ben 432, 2001-ben 497, 2011-ben 601, 2017-ben pedig 635 lakosa volt. Zászlaját és címerét 2002-ben fogadták el.

Mai jelentősége

A községben szlovák nevelésű nyelvű óvoda található. Szent Péternek és Pálnak szentelt római katolikus temploma 1748-ban épült barokk stílusban. A helyi temetőben található a történelmi Rakovszky család sírkertje.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

OSVA. Osavjani. Elegyes Magyar falu Abaúj Várm. földes Ura a’ Tudományi Kintstár, lakosai külömbfélék, fekszik Regete Ruszkához közel, mellynek filiája, határjának 2/3 része soványas.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Osva, Olssowján, tót-német–magyar falu, Abauj vgyében, az Osva pataka mellett, ut. p. Kassához keletre 1/4 mfdnyire a zempléni postautban, 445 kath., 43 g. kath., 110 ref., 4 zsidó lak. Osva vizén kendertörővel együtt, pálinkaháza, kövér rétje. Szántóföldeinek 2/3 sovány; erdeje derék. F. u. a tudományi kincstár.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Besztertől keletre az Ósva folyó mellett Ósva falut találjuk. Van 82 háza, 539 magyar és tót lakosa. Postája: Bőd, távirója Alsó-Mislye.

Helységnévtár

Osva (Oósva, Olsva) rk. 343 Regete-Ruszka, gk. 33 Zdoba, ág. 37 Felső-Kemence, ref. 70 Györke, izr. 13 Rozgony.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Ósva. A község keletkezése és története ismeretlen. Területe 1732 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 511.

Névelőfordulások
1272
Ilswa
1290
Elswa
1335
Ilsua
1427
Ozwa
1630
Osswa
1773
Osva, Olssowjany
1786
Oschwa, Olschawjani
1808
Ósva, Olsva, Olssowany, Olssawjany
1863
Ósva
1877
Osva
1888
Ósva
1920
Olšovjany
1927
Oľšoviany
1938
Ósva
1945
Oľšoviany
1948
Olšovany

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Olšovany) 35
Telefon: 0556965724

Honlap: obecolsovany.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Marcin František (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Kišeľa Ladislav (KDH)
Staňová Karolína (KDH)
Kolbai Radoslav (SMER-SD)
Falat Milan (SMER-SD)
Olšinárová Terézia (SMER-SD)
Eperješi František (SNS)
Dutko Marek (SNS)
KDH 29% KDH 2 képviselö SMER-SD 43% SMER-SD 3 képviselö SNS 29% SNS 2 képviselö 7 képviselö
Ósvai Községi Hivatal

Olšovany 35

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 32 6%
szlovákok 447 90%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 1%
egyéb 13 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 496
magyarok 63 14%
szlovákok 349 79%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 29 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 442
magyarok 25 6%
szlovákok 392 92%
ruszinok 2 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 7 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 426
magyarok 0 0%
szlovákok 380 88%
ruszinok 0 0%
romák 51 12%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 432
magyarok 1 0%
szlovákok 467 94%
ruszinok 0 0%
romák 28 6%
ukránok 1 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 497
magyarok 1 0%
szlovákok 544 91%
ruszinok 1 0%
romák 5 1%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 49 8%
összlétszám 601
magyarok 0 0%
szlovákok 669 99%
ruszinok 0 0%
romák 3 0%
ukránok 2 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 676
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 511
Választási részvétel: 43.84 %
Kiadott boríték: 224
Bedobott boríték: 224

Polgármester

Érvényes szavazólap: 200
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Marcin František 200 100.00 % SMER-SD, SNS, MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kolbai Radoslav 147 SMER-SD
Kišeľa Ladislav 104 KDH
Eperješi František 99 SNS
Falat Milan 97 SMER-SD
Dutko Marek 96 SNS
Staňová Karolína 92 KDH
Olšinárová Terézia 91 SMER-SD

Képviselők

2014
KDH 57.14% KDH 4 képviselö SMER-SD 42.86% SMER-SD 3 képviselö 7 képviselö
2018
SMER-SD 42.86% SMER-SD 3 képviselö KDH 28.57% KDH 2 képviselö SNS 28.57% SNS 2 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 459
Választási részvétel: 17.86 %
Kiadott boríték: 82
Bedobott boríték: 82
Választásra jogosult: 458
Választási részvétel: 13.32 %
Kiadott boríték: 61
Bedobott boríték: 61
Választásra jogosult: 489
Választási részvétel: 22,69 %
Kiadott boríték: 111
Bedobott boríték: 111

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 79
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 105
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Rudolf Bauer 33 41.77 % KDS
Zdenko Trebuľa 21 26.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Dominika Palaščáková 6 7.59 % NOVA
Vladimír Gürtler 4 5.06 % 7 STATOČNÝCH
Jaroslav Džunko 4 5.06 % Független
Marek Ďurán 4 5.06 % ĽS Naše Slovensko
Lukáš Sisák 3 3.80 % KSS
Rastislav Masnyk 2 2.53 % SDKÚ - DS, SaS
Jozef Holečko 1 1.27 % Független
Ivan Kuhn 1 1.27 % OKS
Zdenko Trebuľa 16 26.23% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 43 40.95 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 36 34.29 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 7 6.67 % MOST - HÍD, SKOK
Róbert Bačinský 7 6.67 % Független
Jarmila Tkáčová 3 2.86 % SNS
Lukáš Sisák 3 2.86 % KSS
Štefan Surmánek 2 1.90 % ĽSNS
Jozef Bobík 1 0.95 % Független
Oliver Petrík 1 0.95 % JĽSS
Adam Šepetka 1 0.95 % NAJ
Vladislav Stanko 1 0.95 % Független
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 82
Érvényes szavazólap: 95
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Štefan Markovič 47 57.32% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľubomír Šimko 29 35.37% SMER - SD
Viktor Dulina 22 26.83% Független
Slavomír Horváth 21 25.61% SNS
Štefan Petrík 20 24.39% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Tomáš Suchý 18 21.95% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
František Petro 16 19.51% SMER - SD
Július Beluscák 15 18.29% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jozef Konkoly 15 18.29% SMER - SD
Jaroslav Pástor 15 18.29% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ján Kokarda 14 17.07% Független
Anton Medvec 14 17.07% Független
Viliam Bačo 12 14.63% Független
Vojtech Staňo 12 14.63% SMER - SD
Michal Rečka 12 14.63% SMER - SD
Radoslav Šimko 9 10.98% SNS
Dominika Palaščáková 8 9.76% NOVA
Miroslav Bačenko 8 9.76% Független
Martin Baltes 8 9.76% SĽS
Peter Papáč 7 8.54% KSS
Viktor Sasák 6 7.32% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ján Marton 6 7.32% NOVA
Miloš Barcal 6 7.32% Független
Božena Letková 5 6.10% Független
Štefan Laczkó 5 6.10% 7 STATOČNÝCH
Monika Bérešová 5 6.10% SZS
Mária Topoľančinová 4 4.88% ĽS-HZDS
Ivan Hriczko 4 4.88% Független
Ladislav Vojtko 4 4.88% KSS
Ján Bačo 4 4.88% SĽS
Františka Kočišová 3 3.66% SĽS
Monika Vargová 3 3.66% SNS
Elena Fialková 3 3.66% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Rastislav Moric 3 3.66% 7 STATOČNÝCH
Róbert Šándor 3 3.66% Független
Karol Dzugas 3 3.66% Független
Ján Mikloš 3 3.66% KSS
Vladimír Popovič 2 2.44% SMS
Marián Tóth 2 2.44% SaS
Ladislav Bartók 2 2.44% Független
Ladislav Miko 2 2.44% 7 STATOČNÝCH
Ivan Buchla 2 2.44% SNS
Roman Horváth 1 1.22% SRÚS
Róbert Čarny 1 1.22% SNS
Peter Palaščák 1 1.22% SOĽ
Jozef Tischler 1 1.22% SĽS
Ľubica Holováčová 1 1.22% SĽS
László Köteles 1 1.22% SMK-MKP
Július Grulyo 1 1.22% Független
Jozef Koňa 1 1.22% SĽS
Jenő Csoltkó 0 0.00% Független
Elena Majancsíková 0 0.00% SĽS
Imrich Kohút 0 0.00% SĽS
Norbert Krušinský 0 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Marián Kertész 0 0.00% PD
Ján Stanislav 0 0.00% SNS
Jozef Holečko 0 0.00% Független
István Zachariaš 0 0.00% SMK-MKP
Alexander Bimbo 0 0.00% SRÚS
Anton Király 0 0.00% SMK-MKP
László Iván 0 0.00% SMK-MKP
Martin Smrčo 47 49.47% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Ján Kokarda 31 32.63% Független
Viktor Dulina 30 31.58% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Slavomír Horváth 25 26.32% SNS
Pavol Bujňák 23 24.21% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Imrich Bakši 23 24.21% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Radoslav Hodor 21 22.11% Független
Vojtech Farkaš 21 22.11% Független
František Petro 20 21.05% SMER-SD
Peter Solár 20 21.05% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Derevjaník 20 21.05% SMER-SD
Jarmila Vaňová 17 17.89% ŠKV
Mária Dulovičová 14 14.74% Független
Erika Zámboriová 14 14.74% ŠKV
Martin Baltes 13 13.68% ĽS Naše Slovensko
Miloš Barcal 11 11.58% Független
Tomáš Kozlai 10 10.53% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Michal Rečka 10 10.53% SMER-SD
Pavol Lehotský 10 10.53% Független
František Gedra 9 9.47% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Vojtko 9 9.47% KSS
Mária Lacková 7 7.37% Független
Monika Gergelová 7 7.37% SNS
Ján Serbin 7 7.37% Független
Tomáš Suchý 7 7.37% ŠANCA
Marcela Demkeová 7 7.37% ĽS Naše Slovensko
Anton Medvec 6 6.32% Független
Štefan Hudák 5 5.26% ĽS Naše Slovensko
Vlastimil Lakatoš 5 5.26% Független
Slavomír Borovský 5 5.26% DS
Martina Dutková 4 4.21% Független
Ondrej Bernát 4 4.21% SMER-SD
Peter Kocai 4 4.21% NAJ
István Zachariaš 3 3.16% SMK-MKP
Roland Szabó 3 3.16% SMER-SD
Ivan Hriczko 3 3.16% ŠKV
Anetta Strýčková 2 2.11% Független
Rudolf Varga 2 2.11% VZDOR
Jaroslav Pástor 2 2.11% MOST - HÍD
Július Beluscsák 2 2.11% Független
Július Pelegrin 2 2.11% Független
Tibor Bráz 2 2.11% Független
Peter Seman 2 2.11% KSS
Norbert Krušinský 1 1.05% MOST - HÍD
Alexander Képes 1 1.05% SMK-MKP
Csaba Simkó 1 1.05% SMK-MKP
Anton Király 1 1.05% SMK-MKP
Tamás Iván 1 1.05% SMK-MKP
Jozef Hric 1 1.05% KSS
Ján Horváth 1 1.05% Független
Gábor Szalay 1 1.05% SMK-MKP
Gabriel Böhm 1 1.05% Független
Július Grulyo 1 1.05% Független
László Köteles 1 1.05% SMK-MKP
Attila Oravecz 0 0.00% MOST - HÍD
Ervín Kompuš 0 0.00% NAJ
Augustín Köteles 0 0.00% NAJ
Július Begala 0 0.00% Független
Csaba Káposztás 0 0.00% MKDA-MKDSZ
Adrianna Gergely Papp 0 0.00% SMK-MKP
Elena Fialková 0 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Andrejanin 0 0.00% ÚSVIT
Alexander Horváth 0 0.00% MOST - HÍD
Jozef Krešák 0 0.00% ŠANCA
Ladislav Bartók 0 0.00% MKDA-MKDSZ
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 48.99 %
Torna 145 10.49 %
Buzita 141 10.20 %
Somodi 111 8.03 %
Makranc 110 7.96 %
Debrőd 109 7.89 %
Csécs 94 6.80 %
Szeszta 73 5.28 %
Jászó 69 4.99 %
Jánok 64 4.63 %
Perény - Hím 63 4.56 %
Komaróc 63 4.56 %
Áj 57 4.12 %
Reste 57 4.12 %
Szádudvarnok - Méhész 51 3.69 %
Tornaújfalu 49 3.55 %
Alsólánc 48 3.47 %
Zsarnó 47 3.40 %
Bódvavendégi 40 2.89 %
Nagyida 40 2.89 %
Péder 40 2.89 %
Abaújszina 33 2.39 %
Pány 22 1.59 %
Mecenzéf 21 1.52 %
Jászómindszent 12 0.87 %
Tornahorváti 12 0.87 %
Szádelő 12 0.87 %
Kenyhec 11 0.80 %
Miglécnémeti 11 0.80 %
Stósz 7 0.51 %
Kisida 7 0.51 %
Felsőmecenzéf 5 0.36 %
Hernádcsány 4 0.29 %
Hernádzsadány 4 0.29 %
Kassamindszent 4 0.29 %
Magyarbőd 4 0.29 %
Jászóújfalu 3 0.22 %
Felsőtőkés 3 0.22 %
Koksóbaksa 3 0.22 %
Izdobabeszter 3 0.22 %
Hernádszokoly 3 0.22 %
Enyicke 3 0.22 %
Petőszinye 3 0.22 %
Rás 2 0.14 %
Baska 2 0.14 %
Hernádszentistván 2 0.14 %
Benyék 2 0.14 %
Felsőcsáj 2 0.14 %
Kalsa 2 0.14 %
Hilyó 2 0.14 %
Patacskő 2 0.14 %
Alsókemence 2 0.14 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.14 %
Györke 2 0.14 %
Alsómislye 2 0.14 %
Alsótőkés 2 0.14 %
Kassaolcsvár 2 0.14 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Hatkóc 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Lengyelfalva 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Bolyár 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 11.69 %
Torna 110 3.96 %
Kecer 63 2.27 %
Szepsi 47 1.69 %
Mecenzéf 28 1.01 %
Áj 16 0.58 %
Buzita 14 0.50 %
Jászómindszent 13 0.47 %
Csécs 11 0.40 %
Jászóújfalu 10 0.36 %
Kisida 9 0.32 %
Abaújszakaly 9 0.32 %
Györke 8 0.29 %
Kenyhec 8 0.29 %
Hernádcsány 8 0.29 %
Tornaújfalu 7 0.25 %
Abos 7 0.25 %
Izdobabeszter 7 0.25 %
Abaújszina 6 0.22 %
Stósz 6 0.22 %
Budamér 5 0.18 %
Hernádszentistván 5 0.18 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.18 %
Hernádszokoly 5 0.18 %
Pány 5 0.18 %
Enyicke 5 0.18 %
Benyék 5 0.18 %
Semse 5 0.18 %
Bolyár 5 0.18 %
Hernádzsadány 4 0.14 %
Rozgony 4 0.14 %
Debrőd 4 0.14 %
Koksóbaksa 4 0.14 %
Nagyida 4 0.14 %
Miglécnémeti 4 0.14 %
Zsarnó 4 0.14 %
Alsókemence 4 0.14 %
Lapispatakújtelep 4 0.14 %
Szeszta 3 0.11 %
Hilyó 3 0.11 %
Komaróc 3 0.11 %
Nagyszalánc 3 0.11 %
Alsólánc 3 0.11 %
Patacskő 3 0.11 %
Sároskőszeg 3 0.11 %
Felsőmislye 3 0.11 %
Felsőmecenzéf 3 0.11 %
Szaláncújváros 3 0.11 %
Ránk 3 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.11 %
Alsómislye 3 0.11 %
Rudnok 3 0.11 %
Baska 3 0.11 %
Perény - Hím 3 0.11 %
Lapispatak 2 0.07 %
Lengyelfalva 2 0.07 %
Makranc 2 0.07 %
Petőszinye 2 0.07 %
Alsóhutka 2 0.07 %
Felsőtőkés 2 0.07 %
Aranyida 2 0.07 %
Királynép 2 0.07 %
Kassamindszent 2 0.07 %
Garbócbogdány 2 0.07 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Alsótőkés 1 0.04 %
Kassaolcsvár 1 0.04 %
Abaújrákos 1 0.04 %
Reste 1 0.04 %
Jánok 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Bódvavendégi 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Ájfalucska 1 0.04 %
Szalánchuta 1 0.04 %
Alsócsáj 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Györgyi 1 0.04 %
Somodi 1 0.04 %
Terebő 1 0.04 %
Abaújnádasd 1 0.04 %
Abaújharaszti 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Felsőhutka 1 0.04 %
Felsőkemence 1 0.04 %
Balogd 1 0.04 %
Magyarbőd 1 0.04 %
Bölzse 1 0.04 %
Bátyok 1 0.04 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 27.62 %
Buzita 223 12.05 %
Csécs 84 4.54 %
Perény - Hím 79 4.27 %
Torna 77 4.16 %
Szeszta 77 4.16 %
Reste 67 3.62 %
Makranc 66 3.57 %
Komaróc 55 2.97 %
Debrőd 55 2.97 %
Somodi 53 2.86 %
Alsólánc 51 2.76 %
Nagyida 49 2.65 %
Tornaújfalu 38 2.05 %
Jászó 37 2.00 %
Áj 37 2.00 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.73 %
Zsarnó 31 1.68 %
Péder 30 1.62 %
Abaújszina 29 1.57 %
Jánok 28 1.51 %
Bódvavendégi 25 1.35 %
Mecenzéf 15 0.81 %
Semse 11 0.59 %
Pány 10 0.54 %
Kenyhec 9 0.49 %
Hernádcsány 9 0.49 %
Tornahorváti 8 0.43 %
Kassamindszent 8 0.43 %
Miglécnémeti 8 0.43 %
Györke 7 0.38 %
Enyicke 6 0.32 %
Kecer 6 0.32 %
Kisida 5 0.27 %
Izdobabeszter 5 0.27 %
Jászómindszent 5 0.27 %
Hernádszentistván 5 0.27 %
Regeteruszka 4 0.22 %
Királynép 4 0.22 %
Jászóújfalu 4 0.22 %
Szádelő 4 0.22 %
Felsőcsáj 3 0.16 %
Patacskő 3 0.16 %
Hernádszokoly 3 0.16 %
Hatkóc 3 0.16 %
Rozgony 3 0.16 %
Hernádzsadány 3 0.16 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Kassaolcsvár 2 0.11 %
Felsőtőkés 2 0.11 %
Aranyida 2 0.11 %
Felsőkemence 2 0.11 %
Sároskőszeg 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Alsótőkés 2 0.11 %
Baska 2 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.11 %
Felsőmecenzéf 2 0.11 %
Alsómislye 2 0.11 %
Nagyszalánc 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Abos 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Hilyó 1 0.05 %
Ránk 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Györgyi 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Lapispatakújtelep 1 0.05 %
Szaláncújváros 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Tarcavajkóc 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Budamér 1 0.05 %
Felsőhutka 1 0.05 %
Felsőmislye 1 0.05 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 9.76 %
Jászómindszent 108 5.73 %
Stósz 76 4.03 %
Felsőmecenzéf 50 2.65 %
Szepsi 38 2.01 %
Kisida 36 1.91 %
Hernádcsány 24 1.27 %
Jászó 24 1.27 %
Kassamindszent 24 1.27 %
Jászóújfalu 22 1.17 %
Kassabéla 19 1.01 %
Rozgony 18 0.95 %
Budamér 18 0.95 %
Hernádszokoly 17 0.90 %
Semse 17 0.90 %
Družstevná pri Hornáde 15 0.80 %
Sároskőszeg 15 0.80 %
Felsőtőkés 14 0.74 %
Kassaolcsvár 14 0.74 %
Csécs 12 0.64 %
Lengyelfalva 12 0.64 %
Torna 12 0.64 %
Izdobabeszter 12 0.64 %
Hernádszentistván 12 0.64 %
Idabukóc 11 0.58 %
Aranyida 11 0.58 %
Lapispatak 11 0.58 %
Koksóbaksa 10 0.53 %
Felsőmislye 9 0.48 %
Alsótőkés 9 0.48 %
Tarcavajkóc 8 0.42 %
Abaújszakaly 8 0.42 %
Tizsite 8 0.42 %
Baska 8 0.42 %
Hatkóc 7 0.37 %
Szalánchuta 7 0.37 %
Enyicke 7 0.37 %
Abaújnádasd 7 0.37 %
Nagyida 7 0.37 %
Abaújszina 7 0.37 %
Hilyó 7 0.37 %
Perény - Hím 7 0.37 %
Magyarbőd 7 0.37 %
Hernádgecse 7 0.37 %
Nagyszalánc 7 0.37 %
Györke 6 0.32 %
Garbócbogdány 6 0.32 %
Makranc 6 0.32 %
Lapispatakújtelep 6 0.32 %
Kelecsenyborda 6 0.32 %
Kecer 6 0.32 %
Királynép 6 0.32 %
Hernádzsadány 6 0.32 %
Rás 5 0.27 %
Pány 5 0.27 %
Rudnok 5 0.27 %
Kisladna 5 0.27 %
Terebő 5 0.27 %
Hernádgönyű 4 0.21 %
Buzita 4 0.21 %
Ájfalucska 4 0.21 %
Abaújharaszti 4 0.21 %
Zsarnó 4 0.21 %
Kalsa 4 0.21 %
Petőszinye 4 0.21 %
Szeszta 4 0.21 %
Nagyladna 4 0.21 %
Ósvacsákány 3 0.16 %
Felsőcsáj 3 0.16 %
Györgyi 3 0.16 %
Abaújrákos 3 0.16 %
Apátka 3 0.16 %
Jánok 3 0.16 %
Alsómislye 3 0.16 %
Abos 3 0.16 %
Alsóhutka 3 0.16 %
Benyék 3 0.16 %
Miglécnémeti 3 0.16 %
Újszállás 2 0.11 %
Alsókemence 2 0.11 %
Ósva 2 0.11 %
Szaláncújváros 2 0.11 %
Balogd 2 0.11 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Somodi 2 0.11 %
Regeteruszka 2 0.11 %
Bátyok 2 0.11 %
Debrőd 2 0.11 %
Tornaújfalu 2 0.11 %
Kenyhec 2 0.11 %
Bölzse 2 0.11 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Bódvavendégi 1 0.05 %
Felsőkemence 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Alsócsáj 1 0.05 %
Áj 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Felsőhutka 1 0.05 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 59.66 %
Buzita 84 9.49 %
Torna 66 7.46 %
Makranc 50 5.65 %
Szeszta 45 5.08 %
Csécs 39 4.41 %
Debrőd 38 4.29 %
Áj 31 3.50 %
Somodi 30 3.39 %
Tornaújfalu 30 3.39 %
Szádudvarnok - Méhész 28 3.16 %
Nagyida 27 3.05 %
Perény - Hím 26 2.94 %
Alsólánc 26 2.94 %
Zsarnó 26 2.94 %
Jánok 26 2.94 %
Reste 23 2.60 %
Péder 22 2.49 %
Jászó 22 2.49 %
Bódvavendégi 21 2.37 %
Rudnok 17 1.92 %
Komaróc 17 1.92 %
Mecenzéf 15 1.69 %
Jászómindszent 13 1.47 %
Hernádcsány 13 1.47 %
Abaújszina 12 1.36 %
Tornahorváti 11 1.24 %
Miglécnémeti 9 1.02 %
Pány 9 1.02 %
Kassamindszent 8 0.90 %
Aranyida 7 0.79 %
Stósz 6 0.68 %
Izdobabeszter 6 0.68 %
Jászóújfalu 6 0.68 %
Györke 6 0.68 %
Rás 6 0.68 %
Enyicke 5 0.56 %
Ránk 5 0.56 %
Lapispatak 4 0.45 %
Patacskő 4 0.45 %
Sároskőszeg 4 0.45 %
Kisida 4 0.45 %
Alsómislye 4 0.45 %
Hernádgecse 4 0.45 %
Koksóbaksa 3 0.34 %
Felsőmecenzéf 3 0.34 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.34 %
Hernádszokoly 3 0.34 %
Szalánchuta 3 0.34 %
Kenyhec 3 0.34 %
Abaújszakaly 3 0.34 %
Garbócbogdány 3 0.34 %
Semse 3 0.34 %
Alsótőkés 3 0.34 %
Szádelő 2 0.23 %
Tarcavajkóc 2 0.23 %
Hernádzsadány 2 0.23 %
Hilyó 2 0.23 %
Magyarbőd 2 0.23 %
Nagyszalánc 2 0.23 %
Kisszalánc 2 0.23 %
Kassabéla 2 0.23 %
Budamér 2 0.23 %
Hernádgönyű 2 0.23 %
Bolyár 2 0.23 %
Abaújnádasd 2 0.23 %
Petőszinye 2 0.23 %
Kalsa 2 0.23 %
Felsőtőkés 2 0.23 %
Kisladna 1 0.11 %
Regeteruszka 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Sárosófalu 1 0.11 %
Ósva 1 0.11 %
Abos 1 0.11 %
Lapispatakújtelep 1 0.11 %
Alsókemence 1 0.11 %
Alsóhutka 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Füzérnádaska 1 0.11 %
Tizsite 1 0.11 %
Rozgony 1 0.11 %
Benyék 1 0.11 %
Királynép 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Nagyladna 1 0.11 %
Hernádszentistván 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Felsőmislye 1 0.11 %
Felsőcsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Kecerlipóc 1 0.11 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 20.20 %
Hernádszentistván 216 16.98 %
Sároskőszeg 164 12.89 %
Hernádszokoly 138 10.85 %
Budamér 79 6.21 %
Rozgony 58 4.56 %
Kassabéla 40 3.14 %
Abos 40 3.14 %
Kassamindszent 39 3.07 %
Kisida 37 2.91 %
Terebő 34 2.67 %
Hernádcsány 30 2.36 %
Enyicke 28 2.20 %
Jászómindszent 28 2.20 %
Királynép 28 2.20 %
Szepsi 26 2.04 %
Tarcavajkóc 25 1.97 %
Koksóbaksa 23 1.81 %
Izdobabeszter 23 1.81 %
Lapispatak 19 1.49 %
Benyék 18 1.42 %
Hernádzsadány 18 1.42 %
Kisladna 18 1.42 %
Felsőmislye 17 1.34 %
Rás 17 1.34 %
Hernádgecse 17 1.34 %
Nagyszalánc 16 1.26 %
Kassaolcsvár 16 1.26 %
Lapispatakújtelep 15 1.18 %
Kenyhec 15 1.18 %
Alsómislye 15 1.18 %
Eszkáros 14 1.10 %
Baska 14 1.10 %
Regeteruszka 14 1.10 %
Alsótőkés 14 1.10 %
Perény - Hím 13 1.02 %
Bölzse 13 1.02 %
Abaújnádasd 13 1.02 %
Csécs 12 0.94 %
Hatkóc 12 0.94 %
Nagyladna 12 0.94 %
Lengyelfalva 12 0.94 %
Aranyida 12 0.94 %
Abaújszina 11 0.86 %
Semse 11 0.86 %
Felsőhutka 11 0.86 %
Mecenzéf 11 0.86 %
Garbócbogdány 10 0.79 %
Kalsa 10 0.79 %
Buzita 10 0.79 %
Jászóújfalu 10 0.79 %
Torna 10 0.79 %
Kecer 10 0.79 %
Magyarbőd 10 0.79 %
Felsőtőkés 10 0.79 %
Györke 10 0.79 %
Alsóhutka 9 0.71 %
Abaújszakaly 9 0.71 %
Hilyó 8 0.63 %
Idabukóc 8 0.63 %
Alsókemence 8 0.63 %
Tizsite 7 0.55 %
Jászó 7 0.55 %
Szalánchuta 7 0.55 %
Hernádgönyű 7 0.55 %
Stósz 7 0.55 %
Felsőmecenzéf 7 0.55 %
Abaújharaszti 6 0.47 %
Bolyár 6 0.47 %
Ósva 6 0.47 %
Bunyita 6 0.47 %
Györgyi 6 0.47 %
Bátyok 5 0.39 %
Szaláncújváros 5 0.39 %
Nagyida 5 0.39 %
Pány 5 0.39 %
Felsőcsáj 4 0.31 %
Ránkfüred 4 0.31 %
Ránk 3 0.24 %
Jánok 3 0.24 %
Szeszta 3 0.24 %
Újszállás 3 0.24 %
Ósvacsákány 3 0.24 %
Rudnok 3 0.24 %
Miglécnémeti 3 0.24 %
Balogd 3 0.24 %
Sárosófalu 3 0.24 %
Alsócsáj 3 0.24 %
Petőszinye 3 0.24 %
Áj 3 0.24 %
Füzérnádaska 3 0.24 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.24 %
Felsőkemence 3 0.24 %
Kisszalánc 2 0.16 %
Kecerlipóc 2 0.16 %
Somodi 2 0.16 %
Abaújrákos 2 0.16 %
Apátka 2 0.16 %
Patacskő 2 0.16 %
Makranc 2 0.16 %
Tornahorváti 1 0.08 %
Kelecsenyborda 1 0.08 %
Zsarnó 1 0.08 %
Komaróc 1 0.08 %
Tornaújfalu 1 0.08 %
Alsólánc 1 0.08 %
Modrafalva 1 0.08 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 27.18 %
Szepsi 178 12.34 %
Csécs 34 2.36 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.22 %
Áj 31 2.15 %
Makranc 29 2.01 %
Somodi 26 1.80 %
Tornaújfalu 25 1.73 %
Jánok 23 1.60 %
Perény - Hím 20 1.39 %
Zsarnó 20 1.39 %
Bódvavendégi 18 1.25 %
Mecenzéf 14 0.97 %
Szeszta 14 0.97 %
Tornahorváti 14 0.97 %
Jászó 12 0.83 %
Buzita 11 0.76 %
Debrőd 11 0.76 %
Kenyhec 11 0.76 %
Nagyida 10 0.69 %
Pány 10 0.69 %
Péder 8 0.55 %
Hernádcsány 6 0.42 %
Rozgony 6 0.42 %
Kisida 5 0.35 %
Hernádgecse 5 0.35 %
Reste 5 0.35 %
Ájfalucska 4 0.28 %
Szádelő 4 0.28 %
Alsólánc 4 0.28 %
Jászóújfalu 4 0.28 %
Lapispatakújtelep 4 0.28 %
Jászómindszent 4 0.28 %
Magyarbőd 3 0.21 %
Garbócbogdány 3 0.21 %
Izdobabeszter 3 0.21 %
Alsótőkés 3 0.21 %
Komaróc 3 0.21 %
Hernádszokoly 3 0.21 %
Nagyszalánc 3 0.21 %
Abos 3 0.21 %
Hernádzsadány 3 0.21 %
Enyicke 3 0.21 %
Abaújszina 3 0.21 %
Kassamindszent 3 0.21 %
Abaújnádasd 2 0.14 %
Hilyó 2 0.14 %
Eszkáros 2 0.14 %
Rudnok 2 0.14 %
Bolyár 2 0.14 %
Hernádgönyű 2 0.14 %
Budamér 2 0.14 %
Kassaolcsvár 2 0.14 %
Idabukóc 2 0.14 %
Szalánchuta 2 0.14 %
Kassabéla 2 0.14 %
Kecer 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Alsómislye 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Györke 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Felsőtőkés 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 3.56 %
Torna 20 1.21 %
Csécs 12 0.72 %
Jászó 11 0.66 %
Tornaújfalu 10 0.60 %
Rozgony 10 0.60 %
Nagyida 10 0.60 %
Buzita 8 0.48 %
Somodi 8 0.48 %
Makranc 7 0.42 %
Zsarnó 6 0.36 %
Reste 6 0.36 %
Lapispatak 6 0.36 %
Idabukóc 6 0.36 %
Debrőd 5 0.30 %
Jánok 5 0.30 %
Perény - Hím 5 0.30 %
Abaújszina 5 0.30 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.24 %
Kassamindszent 4 0.24 %
Alsólánc 4 0.24 %
Tornahorváti 4 0.24 %
Szeszta 4 0.24 %
Izdobabeszter 3 0.18 %
Petőszinye 3 0.18 %
Magyarbőd 3 0.18 %
Komaróc 3 0.18 %
Hernádszokoly 3 0.18 %
Jászóújfalu 3 0.18 %
Kisida 3 0.18 %
Györke 3 0.18 %
Ránk 3 0.18 %
Terebő 3 0.18 %
Enyicke 3 0.18 %
Nagyszalánc 2 0.12 %
Bódvavendégi 2 0.12 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.12 %
Hernádcsány 2 0.12 %
Budamér 2 0.12 %
Kalsa 2 0.12 %
Kecer 2 0.12 %
Kenyhec 2 0.12 %
Mecenzéf 2 0.12 %
Abos 2 0.12 %
Patacskő 2 0.12 %
Abaújszakaly 2 0.12 %
Kassaolcsvár 2 0.12 %
Felsőmislye 2 0.12 %
Alsókemence 2 0.12 %
Jászómindszent 1 0.06 %
Pány 1 0.06 %
Lapispatakújtelep 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Regeteruszka 1 0.06 %
Alsótőkés 1 0.06 %
Benyék 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Sároskőszeg 1 0.06 %
Szaláncújváros 1 0.06 %
Királynép 1 0.06 %
Lengyelfalva 1 0.06 %
Stósz 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Hatkóc 1 0.06 %
Áj 1 0.06 %
Tarcavajkóc 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Györgyi 1 0.06 %
Bolyár 1 0.06 %
Felsőcsáj 1 0.06 %
Felsőtőkés 1 0.06 %
Felsőmecenzéf 1 0.06 %
Kassabéla 1 0.06 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 13.62 %
Szepsi 82 8.33 %
Csécs 20 2.03 %
Tornaújfalu 18 1.83 %
Nagyida 17 1.73 %
Szádudvarnok - Méhész 15 1.52 %
Buzita 12 1.22 %
Áj 12 1.22 %
Szeszta 12 1.22 %
Somodi 11 1.12 %
Bódvavendégi 11 1.12 %
Zsarnó 10 1.02 %
Jászó 10 1.02 %
Makranc 10 1.02 %
Mecenzéf 9 0.91 %
Péder 9 0.91 %
Jászómindszent 8 0.81 %
Tornahorváti 8 0.81 %
Perény - Hím 7 0.71 %
Eszkáros 6 0.61 %
Hernádcsány 6 0.61 %
Abaújszina 6 0.61 %
Alsólánc 5 0.51 %
Kassamindszent 5 0.51 %
Reste 5 0.51 %
Jánok 4 0.41 %
Budamér 4 0.41 %
Baska 4 0.41 %
Kenyhec 4 0.41 %
Jászóújfalu 4 0.41 %
Hernádzsadány 4 0.41 %
Debrőd 4 0.41 %
Komaróc 4 0.41 %
Magyarbőd 4 0.41 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.41 %
Hernádszentistván 3 0.30 %
Kecer 3 0.30 %
Abaújnádasd 3 0.30 %
Alsótőkés 3 0.30 %
Enyicke 3 0.30 %
Hernádgönyű 3 0.30 %
Pány 3 0.30 %
Lapispatak 3 0.30 %
Semse 3 0.30 %
Györke 2 0.20 %
Abaújszakaly 2 0.20 %
Koksóbaksa 2 0.20 %
Kassabéla 2 0.20 %
Felsőmislye 2 0.20 %
Kassaolcsvár 2 0.20 %
Tizsite 2 0.20 %
Abaújrákos 2 0.20 %
Bolyár 2 0.20 %
Rozgony 2 0.20 %
Rudnok 2 0.20 %
Izdobabeszter 2 0.20 %
Miglécnémeti 2 0.20 %
Szádelő 2 0.20 %
Benyék 2 0.20 %
Nagyszalánc 2 0.20 %
Alsómislye 1 0.10 %
Hernádgecse 1 0.10 %
Bölzse 1 0.10 %
Ájfalucska 1 0.10 %
Felsőcsáj 1 0.10 %
Lapispatakújtelep 1 0.10 %
Újszállás 1 0.10 %
Abos 1 0.10 %
Stósz 1 0.10 %
Balogd 1 0.10 %
Hernádszokoly 1 0.10 %
Ránkfüred 1 0.10 %
Patacskő 1 0.10 %
Aranyida 1 0.10 %
Rás 1 0.10 %
Hilyó 1 0.10 %
Királynép 1 0.10 %
Ránk 1 0.10 %
Sároskőszeg 1 0.10 %
Kisida 1 0.10 %
Kisladna 1 0.10 %
Szaláncújváros 1 0.10 %
Idabukóc 1 0.10 %
Felsőtőkés 1 0.10 %
Abaújharaszti 1 0.10 %
Alsóhutka 1 0.10 %
Alsókemence 1 0.10 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 12.62 %
Torna 295 12.01 %
Jászó 262 10.66 %
Szádudvarnok - Méhész 126 5.13 %
Mecenzéf 91 3.70 %
Buzita 78 3.17 %
Szeszta 60 2.44 %
Zsarnó 56 2.28 %
Somodi 52 2.12 %
Tornaújfalu 50 2.04 %
Áj 47 1.91 %
Jászóújfalu 38 1.55 %
Debrőd 35 1.42 %
Bódvavendégi 33 1.34 %
Csécs 33 1.34 %
Alsólánc 29 1.18 %
Perény - Hím 28 1.14 %
Jánok 26 1.06 %
Szádelő 24 0.98 %
Abaújszina 23 0.94 %
Komaróc 22 0.90 %
Nagyida 20 0.81 %
Makranc 20 0.81 %
Reste 20 0.81 %
Péder 17 0.69 %
Felsőmecenzéf 14 0.57 %
Tornahorváti 11 0.45 %
Jászómindszent 8 0.33 %
Miglécnémeti 6 0.24 %
Királynép 6 0.24 %
Kenyhec 5 0.20 %
Hernádzsadány 5 0.20 %
Hernádcsány 5 0.20 %
Magyarbőd 4 0.16 %
Abaújszakaly 4 0.16 %
Enyicke 4 0.16 %
Kisida 3 0.12 %
Nagyszalánc 3 0.12 %
Kassamindszent 3 0.12 %
Lapispatakújtelep 2 0.08 %
Ájfalucska 2 0.08 %
Lengyelfalva 2 0.08 %
Rudnok 2 0.08 %
Sároskőszeg 2 0.08 %
Pány 2 0.08 %
Hernádszokoly 2 0.08 %
Lapispatak 2 0.08 %
Abaújnádasd 2 0.08 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.08 %
Tizsite 2 0.08 %
Baska 2 0.08 %
Felsőmislye 2 0.08 %
Bolyár 2 0.08 %
Györke 2 0.08 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 22.95 %
Makranc 115 8.12 %
Csécs 73 5.16 %
Torna 68 4.80 %
Buzita 39 2.75 %
Perény - Hím 36 2.54 %
Tornaújfalu 35 2.47 %
Jánok 30 2.12 %
Pány 26 1.84 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.77 %
Nagyida 23 1.62 %
Mecenzéf 23 1.62 %
Zsarnó 22 1.55 %
Áj 22 1.55 %
Szeszta 20 1.41 %
Györke 19 1.34 %
Komaróc 19 1.34 %
Péder 18 1.27 %
Somodi 17 1.20 %
Jászó 16 1.13 %
Reste 16 1.13 %
Debrőd 15 1.06 %
Kisida 14 0.99 %
Jászómindszent 14 0.99 %
Kenyhec 12 0.85 %
Alsólánc 12 0.85 %
Bódvavendégi 10 0.71 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.64 %
Sároskőszeg 9 0.64 %
Hernádcsány 9 0.64 %
Budamér 8 0.56 %
Rozgony 8 0.56 %
Kassamindszent 8 0.56 %
Hernádszentistván 7 0.49 %
Hernádszokoly 6 0.42 %
Izdobabeszter 6 0.42 %
Semse 6 0.42 %
Tornahorváti 6 0.42 %
Abaújszina 6 0.42 %
Idabukóc 6 0.42 %
Abos 6 0.42 %
Hilyó 6 0.42 %
Jászóújfalu 5 0.35 %
Tarcavajkóc 4 0.28 %
Koksóbaksa 4 0.28 %
Miglécnémeti 4 0.28 %
Bolyár 4 0.28 %
Nagyszalánc 4 0.28 %
Szádelő 4 0.28 %
Abaújnádasd 4 0.28 %
Kassabéla 4 0.28 %
Rás 4 0.28 %
Benyék 4 0.28 %
Hernádgecse 4 0.28 %
Rudnok 4 0.28 %
Stósz 3 0.21 %
Lapispatakújtelep 3 0.21 %
Kassaolcsvár 3 0.21 %
Enyicke 3 0.21 %
Bölzse 3 0.21 %
Felsőhutka 3 0.21 %
Hernádgönyű 3 0.21 %
Nagyladna 3 0.21 %
Alsótőkés 3 0.21 %
Balogd 2 0.14 %
Királynép 2 0.14 %
Kecer 2 0.14 %
Felsőmislye 2 0.14 %
Hatkóc 2 0.14 %
Patacskő 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Felsőcsáj 2 0.14 %
Lengyelfalva 2 0.14 %
Alsókemence 2 0.14 %
Regeteruszka 2 0.14 %
Szaláncújváros 2 0.14 %
Alsócsáj 2 0.14 %
Ránk 2 0.14 %
Modrafalva 2 0.14 %
Bátyok 2 0.14 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Hernádzsadány 1 0.07 %
Apátka 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Kisszalánc 1 0.07 %
Felsőmecenzéf 1 0.07 %
Bunyita 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Terebő 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 7.28 %
Rozgony 83 3.95 %
Izdobabeszter 61 2.90 %
Kisida 61 2.90 %
Kassamindszent 53 2.52 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.47 %
Györgyi 51 2.43 %
Hernádcsány 50 2.38 %
Jászómindszent 46 2.19 %
Györke 45 2.14 %
Alsókemence 44 2.09 %
Szepsi 42 2.00 %
Sároskőszeg 42 2.00 %
Kassaolcsvár 41 1.95 %
Regeteruszka 40 1.90 %
Garbócbogdány 39 1.85 %
Budamér 37 1.76 %
Petőszinye 37 1.76 %
Bolyár 36 1.71 %
Mecenzéf 36 1.71 %
Kelecsenyborda 36 1.71 %
Nagyszalánc 33 1.57 %
Benyék 31 1.47 %
Felsőmislye 29 1.38 %
Koksóbaksa 28 1.33 %
Tarcavajkóc 28 1.33 %
Csécs 28 1.33 %
Idabukóc 27 1.28 %
Ránkfüred 27 1.28 %
Lapispatak 27 1.28 %
Kecer 25 1.19 %
Alsótőkés 25 1.19 %
Királynép 25 1.19 %
Felsőcsáj 24 1.14 %
Lengyelfalva 24 1.14 %
Hernádzsadány 24 1.14 %
Rás 23 1.09 %
Hernádszentistván 23 1.09 %
Bátyok 23 1.09 %
Felsőkemence 22 1.05 %
Alsómislye 22 1.05 %
Kassabéla 21 1.00 %
Kalsa 20 0.95 %
Hernádszokoly 20 0.95 %
Füzérnádaska 18 0.86 %
Hernádgecse 18 0.86 %
Baska 18 0.86 %
Semse 17 0.81 %
Ránk 16 0.76 %
Tizsite 16 0.76 %
Torna 15 0.71 %
Abaújszakaly 15 0.71 %
Enyicke 15 0.71 %
Ósvacsákány 15 0.71 %
Aranyida 15 0.71 %
Hilyó 14 0.67 %
Alsóhutka 14 0.67 %
Abaújnádasd 14 0.67 %
Kenyhec 14 0.67 %
Jászó 14 0.67 %
Ósva 14 0.67 %
Abaújszina 13 0.62 %
Jászóújfalu 13 0.62 %
Abaújrákos 13 0.62 %
Abaújharaszti 12 0.57 %
Pány 12 0.57 %
Stósz 12 0.57 %
Szaláncújváros 12 0.57 %
Szeszta 11 0.52 %
Lapispatakújtelep 11 0.52 %
Somodi 11 0.52 %
Abos 11 0.52 %
Kecerlipóc 10 0.48 %
Felsőhutka 10 0.48 %
Terebő 10 0.48 %
Eszkáros 10 0.48 %
Sárosófalu 10 0.48 %
Balogd 9 0.43 %
Hernádgönyű 9 0.43 %
Bölzse 9 0.43 %
Alsócsáj 8 0.38 %
Szalánchuta 8 0.38 %
Perény - Hím 7 0.33 %
Nagyida 7 0.33 %
Makranc 6 0.29 %
Rudnok 6 0.29 %
Felsőtőkés 6 0.29 %
Nagyladna 5 0.24 %
Péder 5 0.24 %
Áj 5 0.24 %
Komaróc 5 0.24 %
Buzita 5 0.24 %
Újszállás 5 0.24 %
Modrafalva 4 0.19 %
Jánok 4 0.19 %
Bódvavendégi 4 0.19 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.19 %
Zsarnó 4 0.19 %
Hatkóc 4 0.19 %
Bunyita 3 0.14 %
Apátka 3 0.14 %
Miglécnémeti 2 0.10 %
Debrőd 2 0.10 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 16.21 %
Somodi 42 3.47 %
Kecer 28 2.32 %
Mecenzéf 22 1.82 %
Jászómindszent 16 1.32 %
Nagyida 14 1.16 %
Magyarbőd 13 1.08 %
Jászóújfalu 13 1.08 %
Torna 12 0.99 %
Csécs 10 0.83 %
Hernádcsány 8 0.66 %
Buzita 8 0.66 %
Szepsi 8 0.66 %
Kisida 8 0.66 %
Stósz 7 0.58 %
Patacskő 6 0.50 %
Abaújszina 6 0.50 %
Koksóbaksa 4 0.33 %
Felsőmecenzéf 4 0.33 %
Györke 4 0.33 %
Kassamindszent 4 0.33 %
Abaújszakaly 4 0.33 %
Kenyhec 4 0.33 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.33 %
Abaújnádasd 4 0.33 %
Hilyó 3 0.25 %
Rozgony 3 0.25 %
Rudnok 3 0.25 %
Regeteruszka 3 0.25 %
Budamér 3 0.25 %
Terebő 3 0.25 %
Szeszta 3 0.25 %
Tarcavajkóc 3 0.25 %
Hernádszokoly 2 0.17 %
Kassaolcsvár 2 0.17 %
Királynép 2 0.17 %
Hernádgecse 2 0.17 %
Lengyelfalva 2 0.17 %
Györgyi 2 0.17 %
Alsómislye 2 0.17 %
Bölzse 2 0.17 %
Kassabéla 2 0.17 %
Ósvacsákány 2 0.17 %
Lapispatakújtelep 2 0.17 %
Kelecsenyborda 2 0.17 %
Garbócbogdány 2 0.17 %
Izdobabeszter 2 0.17 %
Pány 2 0.17 %
Hatkóc 2 0.17 %
Perény - Hím 2 0.17 %
Lapispatak 2 0.17 %
Bolyár 2 0.17 %
Hernádzsadány 2 0.17 %
Ránk 2 0.17 %
Alsótőkés 2 0.17 %
Idabukóc 1 0.08 %
Makranc 1 0.08 %
Felsőtőkés 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Alsókemence 1 0.08 %
Nagyladna 1 0.08 %
Alsócsáj 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Kecerlipóc 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Hernádgönyű 1 0.08 %
Abos 1 0.08 %
Ájfalucska 1 0.08 %
Semse 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Enyicke 1 0.08 %
Ránkfüred 1 0.08 %
Baska 1 0.08 %
Hernádszentistván 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Sároskőszeg 1 0.08 %
Rás 1 0.08 %
Petőszinye 1 0.08 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 3.67 %
Rozgony 63 3.40 %
Hernádcsány 61 3.29 %
Jászómindszent 59 3.19 %
Kassamindszent 46 2.48 %
Mecenzéf 42 2.27 %
Izdobabeszter 37 2.00 %
Magyarbőd 35 1.89 %
Družstevná pri Hornáde 35 1.89 %
Kisida 33 1.78 %
Nagyida 31 1.67 %
Györke 27 1.46 %
Enyicke 27 1.46 %
Hernádgecse 26 1.40 %
Jászó 26 1.40 %
Hernádzsadány 25 1.35 %
Kassaolcsvár 23 1.24 %
Csécs 23 1.24 %
Sároskőszeg 22 1.19 %
Hernádszentistván 22 1.19 %
Koksóbaksa 22 1.19 %
Lapispatak 21 1.13 %
Tarcavajkóc 21 1.13 %
Budamér 20 1.08 %
Nagyszalánc 20 1.08 %
Regeteruszka 19 1.03 %
Somodi 19 1.03 %
Királynép 19 1.03 %
Felsőmislye 19 1.03 %
Makranc 19 1.03 %
Felsőmecenzéf 19 1.03 %
Hernádszokoly 17 0.92 %
Alsómislye 17 0.92 %
Lengyelfalva 17 0.92 %
Baska 16 0.86 %
Semse 16 0.86 %
Abaújnádasd 15 0.81 %
Kecer 14 0.76 %
Stósz 14 0.76 %
Garbócbogdány 14 0.76 %
Idabukóc 14 0.76 %
Abaújszakaly 14 0.76 %
Torna 13 0.70 %
Kassabéla 13 0.70 %
Tizsite 12 0.65 %
Györgyi 12 0.65 %
Bölzse 12 0.65 %
Eszkáros 12 0.65 %
Kisladna 12 0.65 %
Pány 12 0.65 %
Füzérnádaska 11 0.59 %
Alsóhutka 11 0.59 %
Kenyhec 11 0.59 %
Perény - Hím 11 0.59 %
Petőszinye 10 0.54 %
Alsókemence 10 0.54 %
Benyék 10 0.54 %
Abaújszina 10 0.54 %
Szeszta 9 0.49 %
Hilyó 9 0.49 %
Jászóújfalu 9 0.49 %
Lapispatakújtelep 9 0.49 %
Felsőhutka 9 0.49 %
Hernádgönyű 9 0.49 %
Ósva 9 0.49 %
Bolyár 8 0.43 %
Alsótőkés 8 0.43 %
Aranyida 8 0.43 %
Zsarnó 8 0.43 %
Alsócsáj 7 0.38 %
Rudnok 7 0.38 %
Kelecsenyborda 7 0.38 %
Bátyok 7 0.38 %
Szalánchuta 7 0.38 %
Abos 7 0.38 %
Jánok 6 0.32 %
Kalsa 6 0.32 %
Balogd 6 0.32 %
Nagyladna 6 0.32 %
Rás 6 0.32 %
Bódvavendégi 6 0.32 %
Ósvacsákány 6 0.32 %
Kecerlipóc 6 0.32 %
Abaújharaszti 6 0.32 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.27 %
Terebő 5 0.27 %
Buzita 4 0.22 %
Felsőtőkés 4 0.22 %
Ránk 4 0.22 %
Komaróc 4 0.22 %
Felsőkemence 4 0.22 %
Patacskő 3 0.16 %
Bunyita 3 0.16 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Tornaújfalu 2 0.11 %
Szádelő 2 0.11 %
Bocsárd 2 0.11 %
Szaláncújváros 2 0.11 %
Ránkfüred 2 0.11 %
Áj 2 0.11 %
Miglécnémeti 2 0.11 %
Reste 2 0.11 %
Debrőd 2 0.11 %
Felsőcsáj 2 0.11 %
Hatkóc 2 0.11 %
Apátka 1 0.05 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Péder 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 12.07 %
Lapispatak 242 8.34 %
Budamér 158 5.45 %
Mecenzéf 114 3.93 %
Hernádcsány 106 3.66 %
Lapispatakújtelep 98 3.38 %
Koksóbaksa 86 2.97 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.76 %
Nagyszalánc 77 2.66 %
Királynép 76 2.62 %
Abaújnádasd 76 2.62 %
Kecer 74 2.55 %
Stósz 74 2.55 %
Kisida 74 2.55 %
Rozgony 69 2.38 %
Kalsa 68 2.34 %
Szepsi 58 2.00 %
Izdobabeszter 55 1.90 %
Jászóújfalu 53 1.83 %
Lengyelfalva 50 1.72 %
Szaláncújváros 48 1.66 %
Hernádgecse 47 1.62 %
Jászómindszent 46 1.59 %
Sároskőszeg 46 1.59 %
Hernádszentistván 46 1.59 %
Magyarbőd 44 1.52 %
Regeteruszka 42 1.45 %
Enyicke 40 1.38 %
Benyék 36 1.24 %
Tizsite 35 1.21 %
Abaújszina 34 1.17 %
Bolyár 32 1.10 %
Alsókemence 31 1.07 %
Tarcavajkóc 31 1.07 %
Kelecsenyborda 30 1.03 %
Alsóhutka 29 1.00 %
Hernádgönyű 29 1.00 %
Kassamindszent 28 0.97 %
Sárosófalu 26 0.90 %
Petőszinye 26 0.90 %
Hernádszokoly 26 0.90 %
Újszállás 25 0.86 %
Semse 25 0.86 %
Györke 24 0.83 %
Kassaolcsvár 21 0.72 %
Abaújharaszti 21 0.72 %
Felsőkemence 21 0.72 %
Balogd 21 0.72 %
Garbócbogdány 20 0.69 %
Ósvacsákány 20 0.69 %
Ósva 20 0.69 %
Felsőmecenzéf 20 0.69 %
Abaújrákos 18 0.62 %
Rudnok 18 0.62 %
Hernádzsadány 18 0.62 %
Kassabéla 17 0.59 %
Szalánchuta 17 0.59 %
Györgyi 17 0.59 %
Alsótőkés 16 0.55 %
Felsőmislye 16 0.55 %
Csécs 15 0.52 %
Bunyita 14 0.48 %
Modrafalva 14 0.48 %
Bölzse 14 0.48 %
Torna 14 0.48 %
Alsómislye 14 0.48 %
Eszkáros 13 0.45 %
Baska 13 0.45 %
Bátyok 13 0.45 %
Abos 13 0.45 %
Kecerlipóc 12 0.41 %
Perény - Hím 12 0.41 %
Nagyida 12 0.41 %
Makranc 12 0.41 %
Alsócsáj 12 0.41 %
Felsőcsáj 11 0.38 %
Füzérnádaska 11 0.38 %
Pány 11 0.38 %
Rás 11 0.38 %
Hatkóc 11 0.38 %
Patacskő 11 0.38 %
Kenyhec 10 0.34 %
Aranyida 10 0.34 %
Hilyó 10 0.34 %
Kisszalánc 9 0.31 %
Idabukóc 9 0.31 %
Ránkfüred 9 0.31 %
Ránk 9 0.31 %
Terebő 9 0.31 %
Felsőhutka 7 0.24 %
Felsőtőkés 7 0.24 %
Zsarnó 7 0.24 %
Somodi 5 0.17 %
Reste 3 0.10 %
Jánok 3 0.10 %
Ájfalucska 3 0.10 %
Nagyladna 3 0.10 %
Buzita 3 0.10 %
Bocsárd 2 0.07 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.07 %
Péder 2 0.07 %
Bódvavendégi 2 0.07 %
Komaróc 2 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 21.49 %
Jászómindszent 94 6.69 %
Szepsi 75 5.34 %
Stósz 68 4.84 %
Felsőmecenzéf 59 4.20 %
Jászó 40 2.85 %
Kisida 40 2.85 %
Hernádcsány 21 1.49 %
Rozgony 19 1.35 %
Makranc 18 1.28 %
Kassamindszent 17 1.21 %
Torna 16 1.14 %
Lengyelfalva 15 1.07 %
Rudnok 15 1.07 %
Hatkóc 15 1.07 %
Hernádszokoly 14 1.00 %
Királynép 11 0.78 %
Aranyida 11 0.78 %
Koksóbaksa 11 0.78 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.78 %
Jászóújfalu 10 0.71 %
Perény - Hím 9 0.64 %
Pány 9 0.64 %
Idabukóc 9 0.64 %
Garbócbogdány 8 0.57 %
Semse 8 0.57 %
Hernádszentistván 8 0.57 %
Nagyszalánc 8 0.57 %
Magyarbőd 8 0.57 %
Kassaolcsvár 8 0.57 %
Jánok 8 0.57 %
Izdobabeszter 7 0.50 %
Csécs 7 0.50 %
Felsőtőkés 7 0.50 %
Abaújszina 6 0.43 %
Kenyhec 6 0.43 %
Nagyida 6 0.43 %
Györke 6 0.43 %
Abaújszakaly 6 0.43 %
Benyék 6 0.43 %
Sároskőszeg 6 0.43 %
Felsőhutka 6 0.43 %
Abaújnádasd 5 0.36 %
Tarcavajkóc 5 0.36 %
Abos 5 0.36 %
Györgyi 5 0.36 %
Felsőmislye 5 0.36 %
Alsótőkés 5 0.36 %
Budamér 4 0.28 %
Rás 4 0.28 %
Kecerlipóc 4 0.28 %
Kecer 4 0.28 %
Kassabéla 4 0.28 %
Miglécnémeti 4 0.28 %
Buzita 4 0.28 %
Apátka 4 0.28 %
Zsarnó 3 0.21 %
Hernádzsadány 3 0.21 %
Bolyár 3 0.21 %
Enyicke 3 0.21 %
Hernádgönyű 3 0.21 %
Lapispatak 3 0.21 %
Lapispatakújtelep 3 0.21 %
Alsócsáj 3 0.21 %
Szaláncújváros 3 0.21 %
Baska 3 0.21 %
Alsóhutka 3 0.21 %
Somodi 3 0.21 %
Szeszta 3 0.21 %
Hilyó 2 0.14 %
Sárosófalu 2 0.14 %
Ájfalucska 2 0.14 %
Tornaújfalu 2 0.14 %
Alsómislye 2 0.14 %
Tornahorváti 2 0.14 %
Nagyladna 2 0.14 %
Petőszinye 2 0.14 %
Kisladna 2 0.14 %
Szalánchuta 2 0.14 %
Patacskő 2 0.14 %
Újszállás 2 0.14 %
Tizsite 2 0.14 %
Abaújharaszti 2 0.14 %
Kalsa 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Péder 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Alsólánc 1 0.07 %
Bölzse 1 0.07 %
Komaróc 1 0.07 %
Bocsárd 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Áj 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Bátyok 1 0.07 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.07 %
Debrőd 1 0.07 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 18.35 %
Makranc 152 8.04 %
Buzita 107 5.66 %
Torna 92 4.87 %
Ránk 82 4.34 %
Csécs 79 4.18 %
Nagyida 72 3.81 %
Szeszta 65 3.44 %
Somodi 56 2.96 %
Debrőd 52 2.75 %
Perény - Hím 49 2.59 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.22 %
Reste 39 2.06 %
Tornaújfalu 36 1.90 %
Komaróc 35 1.85 %
Alsólánc 34 1.80 %
Áj 32 1.69 %
Abaújszina 32 1.69 %
Jánok 31 1.64 %
Zsarnó 30 1.59 %
Jászó 30 1.59 %
Pány 22 1.16 %
Péder 22 1.16 %
Bódvavendégi 19 1.00 %
Mecenzéf 13 0.69 %
Tornahorváti 12 0.63 %
Kecer 11 0.58 %
Hernádcsány 8 0.42 %
Izdobabeszter 8 0.42 %
Szádelő 7 0.37 %
Rudnok 7 0.37 %
Jászóújfalu 7 0.37 %
Stósz 6 0.32 %
Budamér 6 0.32 %
Lapispatak 6 0.32 %
Györke 5 0.26 %
Kassamindszent 5 0.26 %
Kenyhec 5 0.26 %
Jászómindszent 4 0.21 %
Sároskőszeg 4 0.21 %