SK
SC
.....

Pénteksúr

Településrész

címer zászló
161 100% magyar 1910
184 99% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Malý Šúr
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Szenci járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Galántai járás
Más földrajzi nevek:
Dombi dűlő, Gáti dűlő, Gyepi dűlő, Homokaljai dűlő, Káposztásföldek, Kerekréti dűlő, Középső dűlő, Országúti földek
Koordináták:
48.18116773, 17.42884398
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
124 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
90301

A Kisalföldön, a Mátyusföld nyugati részén, a Vízközben fekszik, Egyházfától 0,7 km-re délnyugatra, Hegysúrtól 1,5 km-re északkeletre. Teljesen egybeépült Egyházfával.

Közigazgatás

1943-ig önálló kisközség, azóta Egyházfa két települülésrészének és kataszteri területének egyike. 1920-ig kösközségként Pozsony vármegye Szenci járásához tartozott, 1923-1938 között Csehszlovákia Galántai járásához, majd 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony vármegye, Galántai járás). A magyar közigazgatásban egyesítették Egyházfával. Területe 2,55 km², a község területének 31,6 %-a, 1921-hez képest 55 hektárral (17,8 %) csökkent Hurbanfalva (51 ha) és Hegysúr (4 ha) javára.

Népesség

Pénteksúrnak 1921-ben 186, 1939-ben 204, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. 2011-ben 239-en (a község lakosságának 47 %-a) éltek itt.

Történelem

Első írásos említése 1481-ből származik, Pyntekswr alakban. A gellei érseki székhez tartozott és lakosai nemesi előjogokat élveztek. Az 1553-as összeírásban királyi birtokként szerepel, később a Pálffy-családnak voltak itt nagybirtokai. 1943-ben egyesítették Egyházfával. 1956-ban területének egy részét az újonnan alakult Hurbanfalva községhez csatolták.

Mai jelentősége

Ld. Egyházfa

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SÚR. Valta Súr, Péntek Súr. Tót faluk Pozsony Várm. földes Urok Gr. Eszterházy, és Gr. Pálfy Uraságok, lakosaik katolikusok, fekszik egygyik Nagy Súrnak szomszédságában, Vág vize mellett, és amannak filiája; másik Egyházfalvának filiája, ’s határjaik az előbbeniekhez hasonlítók.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Súr (Péntek), magyar falu, Poson vgyében, Szenczhez 1/2 órányi meszszeségre, 103 kath., 13 evang., 11 ref. lak. Legelője, rétje jó; szép marhát nevel. F. u. gr. Pálffy csal. senioratusa. Ut. p. Cseklész.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Pénteksúr, magyar kisközség, 30 házzal és 171, nagyobbára róm. kath. vallású lakossal. Ősi idők óta megült hely, melynek határában La Taine-kori és római régiségeket találnak. 1481-ben már a mai nevén szerepel, Pyntekswr alakban. A gellei érseki székhez tartozott és lakosai nemesi előjogokat élveztek. Az 1553-iki összeírásban is királyi birtokként szerepel. Később a Pálffy-féle szeniorátusé lett. Temploma nincs a községnek. Postája Királyfa, távírója és vasúti állomása pedig Szempcz.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Pénteksúr. A hat Súr község egyike. Elsőnek 1481-ből merül fel Pyntekswr alakban a gellei érsekség tulajdonában. Később királyi birtok, majd a Pálffy grófoké. A község területe 539 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 204.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Pénteksur kk. galántai járás, ösi település. 1481-ben már mai nevén szerepel: Pinteksur. Lakosai nemesi előjogot élveztek. 1553-ban királyi birtok, később a Pálfiyaké. Területe: 539 k. h. Lakosság: 204. Ebből magy.: 202, szlovák: 2. Magy. beszél: 203. Vallás szerint: r. k.: 194, réf.: 8, ev.;2. Népsűrűség: 65.8. Lakóház: 40. Fb. I. 1, II. 4, III. 23. Szolgabírói kirendeltség: Szene. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. Galánta, csö. Szene. V. á. Szene, u. p. és u. t. Királyfa.

Névelőfordulások
1481
Pyntekswr
1773
Pintek-Suur,
1786
Péntek-Schur,
1808
Pintek-Súr, Klein-Schur, Malý Ssúr,
1863
Pénteksúr,
1920
Malý Šúr,
1927
Malý Šúr, Péntek-Súr
1938
Pénteksúr,

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 168 92%
szlovákok 6 3%
egyéb 9 5%
összlétszám 183
magyarok 161 100%
szlovákok 0 0%
egyéb 0 0%
összlétszám 161
magyarok 184 99%
szlovákok 2 1%
egyéb 0 0%
összlétszám 186
Mai közigazgatás

Bejelentések