SK
SC
.....

Pozsonyboldogfa

Község

címer zászló
394 99% magyar 1910
232 48% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Boldogfa
Hivatalos szlovák megnevezés:
Boldog
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Szenci járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Galántai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Vízköz
Más földrajzi nevek:
Szilvások dűlő
Koordináták:
48.23764038, 17.42926407
Terület:
4,50 km2
Rang:
község
Népesség:
445
Tszf. magasság:
123 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
92526
Település kód:
503681
Szervezeti azonosító:
305863

Pozsonyboldogfa a Mátyusföld nyugati részén, a Vízközben, Szenctől 3 km-re északkeletre található. Nyugatról és délről Szenc, északról Pozsonysárfő és Igrám, keletről Réte községekkel határos. Mellékutak kötik össze Szenccel, Rétével (1,5 km) és Csatajjal (5,5 km). Katasztere északon a Pozsony-Zsolna (D1) autópályáig, délen pedig Szenc ipari területéig és üdülőövezetéig terjed.

Közigazgatás

A Pozsonyi kerülethez és a Szenci járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Szenci járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Galántai járáshoz, 1949-1960 között a Szenci járáshoz, 1960-1996 között pedig újra a Galántai járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony vármegye, Galántai járás), ekkor északi határa egyben államhatárt alkotott Szlovákia és Magyarország között. A község területe (4,50 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

A községnek 1921-ben 385, 1939-ben 449, szinte kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. Lakosságszáma 1991-2011 között kis mértékben (6,7 %) növekedett. Boldogfa a szlovák-magyar nyelvhatár mentén fekszik, tőle északra már szlovák falvak (Pozsonysárfő, Igrám) fekszenek. A lakosság többsége (57,7 %) még mindig magyar nemzetiségű, de 1991-2011 között a szlovák nemzetiségűek aránya megduplázódott (18,2 %-ről 38,3 %). A lakosság többsége (72,4%) római katolikus vallású, a reformátusok arányszáma 1921-hez képest felére csökkent (28,3 %-ról 14,7 %-ra).

Történelem

1245-ben "Tulwej" alakban említik először. 1276-ban "Tholuoy", 1328-ban "Tuulway" néven szerepel az írott forrásokban. 1351-ben "Toluefalua" (vagyis Tolvajfalva) volt, mindezek alapján egykori birtokosa Tolvaj nevű lehetett. 1358-ban Nagy Lajos király a falut a klarisszáknak adta, ekkortól lett Boldogasszonyfalva a neve. Iskolájának legkorábbi említése 1778-ból származik. Az 1553-as portális összeírásban az óbudai apácák szerepelnek birtokosaiként és 14 portájuk adózott. Később az Esterházyak lettek az urai, 1787-ben a kir. kamara, a 19. század elején pedig a vedrődi Zichy grófok. A falubeliek jellegzetes tevékenysége a földművelés volt, híres volt a faluban termesztett fejeskáposzta.

Mai jelentősége

A községben magyar óvoda működik. A Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt román kori római katolikus temploma a 13. század végén épült. Később barokk stílusban építették át. A templom falában beépítve található egy római kori, az 1. század végéről származó sírkő, Quintus Atilius Primus, a XV. Apollinaris legio centuriojának és egyben tolmácsának síremléke.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BOLDOGFALVA. vagy Boldogaszszonyfalva. Elegyes magyar falu Posony Vármegyében, birtokosa a’ Religyiói Kintstár, totúl Matka Bozsi, deákul Villa Mariæ, lakosai katolikusok, fekszik Szentztöl 1/2. óránnyira: Réthe, ’s Sárfő között, 1787. új lelki gondviselőt nyert. Határja tágas, földgye termékeny, temploma Szűz MÁRIANAK szenteltetett, régi formára épitve, innen vette nevét is, a’ Posonyi Szent Klára Szűzeké volt, termékeny vóltához képest, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Boldogfalva, (Frauendorf, Mátka bozsi), magyar falu, Pozson vgyében, Szencztől 1 órányira: 262 kath., 3 evang., 91 ref., 7 zsidó lak. Van egy kath. paroch. egy régi elhagyatott temploma. Határja róna és termékeny; rétje, legelője sok és jó. F. u. gr. Eszterházy Vinczéné. Hajdan a pozsonyi szent Klára apáczáké volt. Ut. p. Cseklész.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Réte, Boldogfa, Sárfő, Igrám, Kápolna szintén régi helységek.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Boldogfa, magyar kisközség, 74 házzal és 398, nagyobb részben róm. kath. vallású lakossal. A község helyén, a hagyomány szerint, hajdan erdő volt, a hol II. Endre leánya, Erzsébet kápolnát építtetett, mely később híres búcsújáró hely lett. A mai templom szentélye tényleg kápolnaszerű és ősrégi, ellenben előrésze XIV. századbeli. A község neve azelőtt Boldogasszonyfalva volt, később pedig német és tót neveivel is találkozunk Frauendorf és Mátka Bozsi alakban. Az 1553-iki portális összeírásban az óbudai apáczák szerepelnek birtokosaiként és 14 portájuk adózott. Később az Esterházyak lettek az urai, 1787-ben a kir. kamara, a mult század elején pedig a vedrődi Zichy grófok. Postája Réte, távírója és vasúti állomása pedig Szencz.

Magyar Katolikus Lexikon

Pozsonyboldogfa, Boldogfalva, v. Pozsony vm. (Boldog, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. szempci esp. ker-ében. - 1788: alapították. Tp-át 1220 k. Kisboldogasszony tit-ra sztelték, a mait 1300 u. építették. Búcsújáró hely volt. Kegyura 1880: Zichy Ferenc gr. Anyanyelve 1880: m. - Filiája 1917: Réte. - Lakói 1991: össz. 401, m. 320 (79,80%); 2001: össz. 404, m. 284 (70,30%). ** Némethy 1894:30. - Pozsony vm. 1895:36. - Schem. Strig. 1917:198.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Pozsonyboldogfa. Azelőtt Boldogfa, korábban pedig Boldogasszonyfalva, németes alakjában Frauendorf, szlovákos alakjában Matka Bözsi. A szájhagyomány szerint a község helyén hajdan erdőség volt s ebben az erdőben II. Endre leánya, Erzsébet királyleány kápolnát emeltetett a Boldogságos Szűz tiszteletére. A kápolna idővel híres búcsújáró hely lett. A mai templom szentélye valóban kápolnaszerü és ősrégi, míg előrésze a XIV. századból való. Könnyen lehet, hogy az ősi kápolnát beépítették a későbbi tágasabb templomba. A XVI. század derekán az óbudai apácákat jegyezték fel itt birtokban, idővel az Esterházy grófoké, majd kincstári birtok s pár évtizede a Zichy grófok kezére került. A község területe 782 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 449.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Pozsonyboldogfa kk .galántai járás. Hajdan Boldogasszonyfalva, később Boldogfa. Területe egykor erdőség, hol II. Endre leánya Erzsébet kápolnát emelt a Szűzanya tiszteletére. A kápolna később híres búcsújáróhely. A mai templom szentélye a XTV.-ik századi, lehetséges, hogy az ősi kápolna beépítése. A XVI.-ik sz.-ban az óbudai apácák birtoka, később Esterházy, majd a Zichy grófoké. Területe: 768 k. h. Lakosság: 449 Ebből magy.: 440, szlovák: 9. Magy. beszél: 448. Vallás szerint: r. k.: 322, réf.: 119, ev.: 8. Fb. I. 1, II. 4, III. 62. Népsűrűség: 101.6. Lakóház: 81. Szolgabírói kirendeltség: Szene. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. Galánta, csö. Szene. V. á. Réte, u. p.és u.t.Réte.

Névelőfordulások
1245
Tulwej
1276
Tholuoy
1328
Tuulway
1351
Toluefalua
1773
Boldogfalva, Matka Bozy,
1786
Bóldogfalwa, Matka Boží,
1808
Boldogfalva, Boldogaszonyfalva, Matka Boží,
1863
Boldogfalva,
1888
Boldogfa,
1913
Pozsonyboldogfa,
1920
Matka Božia, Boldogfa,
1938
Pozsonyboldogfa,
1945
Matka Božia, Boldogfa,
1948
Matka Božia,
1960
Boldog
1994
Boldogfa

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Pozsonyboldogfa (Boldog) 89
Telefon: 0245915223

Honlap: boldog.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Múčka Peter (Független)

Képviselő-testület:
Huszár Zsolt (SMK-MKP)
Jankó Loránd (SMK-MKP)
Kögler Tomáš (SMK-MKP)
Laky Judita (SMK-MKP)
Laczo Szakál Enikő (SMK-MKP)
SMK-MKP 100% SMK-MKP 5 képviselö 5 képviselö
Pozsonyboldogfai Római Katolikus Plébániahivatal

Pozsonyboldogfa 109

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Pozsonyboldogfa 76

Pozsonyboldogfai Községi Hivatal

Pozsonyboldogfa 89

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 348 91%
szlovákok 12 3%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 1%
egyéb 17 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 381
magyarok 394 99%
szlovákok 3 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 398
magyarok 370 96%
szlovákok 8 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 1%
egyéb 2 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 385
magyarok 320 80%
szlovákok 73 18%
romák 4 1%
ukránok 0 0%
csehek 4 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 401
magyarok 284 70%
szlovákok 99 25%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 8 2%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 13 3%
összlétszám 404
magyarok 247 58%
szlovákok 164 38%
romák 0 0%
ukránok 2 0%
csehek 5 1%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 9 2%
összlétszám 428
magyarok 232 48%
szlovákok 228 47%
romák 0 0%
ukránok 3 1%
csehek 4 1%
németek 0 0%
egyéb 3 1%
ismeretlen 18 4%
összlétszám 488
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 418
Választási részvétel: 70.57 %
Kiadott boríték: 295
Bedobott boríték: 295

Polgármester

Érvényes szavazólap: 293
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Múčka Peter 167 57.00 % Független
Časný Alojz 125 42.66 % Független
Boušková Rozália 1 0.34 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Huszár Zsolt 184 SMK-MKP
Jankó Loránd 176 SMK-MKP
Kögler Tomáš 173 SMK-MKP
Laky Judita 169 SMK-MKP
Laczo Szakál Enikő 160 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 100.00% SMK-MKP 5 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 100.00% SMK-MKP 5 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 388
Választási részvétel: 23.71 %
Kiadott boríték: 92
Bedobott boríték: 92
Választásra jogosult: 389
Választási részvétel: 25.19 %
Kiadott boríték: 98
Bedobott boríték: 98
Választásra jogosult: 410
Választási részvétel: 31,46 %
Kiadott boríték: 129
Bedobott boríték: 129

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 92
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 125
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pavol Frešo 74 80.43 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 11 11.96 % SMER - SD
Daniel Krajcer 3 3.26 % NOVA
Zdenka Beňová 1 1.09 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1 1.09 % Független
Karol Ondriáš 1 1.09 % KSS
Roman Ruhig 1 1.09 % NP
Anton Čulen 0 0.00 % MS
Peter Marček 0 0.00 % SOSKA
Jaroslav Paška 0 0.00 % SNS
Oskar Dobrovodský 0 0.00 % NaS - ns
Gabriel Karácsony 0 0.00 % PD
Monika Flašíková - Beňová 7 7.14% SMER - SD
Juraj Droba 40 32.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Pavol Frešo 35 28.00 % Független
Milan Ftáčnik 17 13.60 % Független
Daniel Krajcer 15 12.00 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ján Mrva 7 5.60 % Független
Rudolf Kusý 6 4.80 % Független
Jozef Uhler 2 1.60 % Független
Ľubomír Huďo 1 0.80 % Független
Natália Hanulíková 1 0.80 % SZS
Marián Leinerovič 1 0.80 % NP
Lukáš Parízek 0 0.00 % SNS
Rastislav Blaško 0 0.00 % Független
Jalal Suleiman 0 0.00 % KSS
Jozef Danko 0 0.00 % Független
Andrej Trnovec 0 0.00 % SĽSAH
Milan Lopašovský 0 0.00 % SMS
Ľubomír Kolárik 0 0.00 % SZaSZO
Martin Jakubec 0 0.00 % Független
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 90
Érvényes szavazólap: 128
Érvényes szavazólap: 3373
# Név Szavazat Százalék Párt
Ladislav Gujber 75 83.33% MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS, KDH
Peter Ondrus 8 8.89% Független
Dušan Šebok 5 5.56% SMER - SD
Radoslav Štiglic 2 2.22% SMS
Ladislav Gujber 94 73.44% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, SMK-MKP, NOVA, DÚ, KDH
Peter Farkaš 13 10.16% Független
Dušan Šebok 10 7.81% MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
Miloš Floch 7 5.47% Független
Erika Ďurčová 4 3.13% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Gujber 1366 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ
Dušan Šebok 601 0.00% SMER - SD
Peter Ondrus 498 0.00% Független
Radoslav Štiglic 107 0.00% SMS
Ladislav Gujber 1382 40.97% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, SMK-MKP, NOVA, DÚ, KDH
Dušan Šebok 761 22.56% MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
Peter Farkaš 649 19.24% Független
Miloš Floch 313 9.28% Független
Erika Ďurčová 268 7.95% ĽS Naše Slovensko

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyfa 259 43.60 %
Magyarbél 92 15.49 %
Pozsonysárfő 90 15.15 %
Csataj 67 11.28 %
Dunasápújfalu 50 8.42 %
Nagyborsa 42 7.07 %
Szigetmajor 37 6.23 %
Réte 30 5.05 %
Zonctorony 23 3.87 %
Újvilágmajor 22 3.70 %
Hegysúr 21 3.54 %
Egyházfa 18 3.03 %
Pozsonyboldogfa 10 1.68 %
Dunasápújfalu 76 12.67 %
Magyarbél 38 6.33 %
Pozsonysárfő 31 5.17 %
Királyfa 26 4.33 %
Csataj 22 3.67 %
Réte 22 3.67 %
Hegysúr 12 2.00 %
Nagyborsa 10 1.67 %
Zonctorony 10 1.67 %
Szigetmajor 8 1.33 %
Egyházfa 7 1.17 %
Pozsonyboldogfa 4 0.67 %
Újvilágmajor 2 0.33 %
Dunasápújfalu 227 18.03 %
Hegysúr 216 17.16 %
Magyarbél 167 13.26 %
Réte 156 12.39 %
Zonctorony 141 11.20 %
Egyházfa 125 9.93 %
Pozsonyboldogfa 94 7.47 %
Pozsonysárfő 85 6.75 %
Nagyborsa 59 4.69 %
Csataj 58 4.61 %
Királyfa 36 2.86 %
Szigetmajor 16 1.27 %
Újvilágmajor 2 0.16 %
Királyfa 65 14.91 %
Dunasápújfalu 47 10.78 %
Magyarbél 41 9.40 %
Pozsonysárfő 40 9.17 %
Csataj 32 7.34 %
Nagyborsa 20 4.59 %
Réte 17 3.90 %
Hegysúr 14 3.21 %
Zonctorony 14 3.21 %
Egyházfa 10 2.29 %
Pozsonyboldogfa 7 1.61 %
Szigetmajor 5 1.15 %
Újvilágmajor 1 0.23 %
Magyarbél 116 23.97 %
Dunasápújfalu 109 22.52 %
Pozsonysárfő 107 22.11 %
Királyfa 74 15.29 %
Csataj 61 12.60 %
Réte 44 9.09 %
Nagyborsa 38 7.85 %
Zonctorony 34 7.02 %
Egyházfa 19 3.93 %
Hegysúr 17 3.51 %
Szigetmajor 14 2.89 %
Pozsonyboldogfa 13 2.69 %
Újvilágmajor 3 0.62 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
190 68.84%
VPN
58 21.01%
KDH
6 2.17%
SZ
5 1.81%
KSČ
4 1.45%
SPV
4 1.45%
SNS
2 0.72%
DÚRS
2 0.72%
Egyéb
5 1.81%
Érvényes szavazatok 276
Együttélés-MKDM
188 76.11%
Magyar Polgári Párt
14 5.67%
ODÚ
13 5.26%
SDĽ
6 2.43%
HZDS
6 2.43%
SDSS
6 2.43%
SPI
4 1.62%
KDH
3 1.21%
SKDH
2 0.81%
SZ
2 0.81%
DS-ODS
2 0.81%
SZS
1 0.40%
Érvényes szavazatok 247
MK
202 81.45%
13 5.24%
HZDS-RSS
5 2.02%
SP-VOĽBA
5 2.02%
KDH
5 2.02%
KSS
4 1.61%
SPK
3 1.21%
SNS
3 1.21%
HZPCS
2 0.81%
NS
2 0.81%
ROISR
1 0.40%
ZRS
1 0.40%
ZPR-REP
1 0.40%
RSDSS
1 0.40%
Érvényes szavazatok 248
MKP
199 71.33%
SDK
45 16.13%
SDĽ
12 4.30%
SOP
9 3.23%
HZDS
7 2.51%
KSS
2 0.72%
Egyéb
5 1.79%
Érvényes szavazatok 279
MKP
205 73.74%
SDKU
24 8.63%
ANO
18 6.47%
SMER
6 2.16%
KDH
6 2.16%
KSS
3 1.08%
NOSNP
3 1.08%
HZDS
2 0.72%
SDA
2 0.72%
PSNS
2 0.72%
HZD
2 0.72%
Egyéb
5 1.80%
Érvényes szavazatok 278
MKP
181 74.49%
SDKU DS
37 15.23%
SMER
12 4.94%
KDH
4 1.65%
ĽS HZDS
3 1.23%
SF
3 1.23%
SNS
2 0.82%
NADEJ
1 0.41%
Érvényes szavazatok 243
Most-Híd
114 42.38%
MKP
75 27.88%
SDKU DS
28 10.41%
SaS
20 7.43%
SMER
11 4.09%
KDH
7 2.60%
ĽS HZDS
7 2.60%
SDĽ
2 0.74%
KSS
2 0.74%
ND
2 0.74%
Egyéb
1 0.37%
Érvényes szavazatok 269
Most-Híd
93 34.19%
MKP
84 30.88%
OĽaNO
24 8.82%
SDKU DS
16 5.88%
SMER SD
15 5.51%
SaS
14 5.15%
Zmena zdola DU
6 2.21%
KDH
5 1.84%
SNS
4 1.47%
99 Percent
3 1.10%
ĽS HZDS
2 0.74%
Obyčajní ľudia
2 0.74%
Egyéb
4 1.47%
Érvényes szavazatok 272
MKP
97 35.27%
Most-Híd
67 24.36%
SaS
28 10.18%
LSNS
16 5.82%
SMER SD
15 5.45%
OĽANO-NOVA
13 4.73%
#SIEŤ
12 4.36%
SME RODINA
11 4.00%
SNS
4 1.45%
SKOK!
4 1.45%
TIP
2 0.73%
SDKU DS
2 0.73%
Egyéb
4 1.45%
Érvényes szavazatok 275
Szenci járás
Szlovákia

Bejelentések