SK
RS
.....

Rimasimonyi

Község

címer zászló
584 100% magyar 1910
390 71% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Simonyi
Hivatalos szlovák megnevezés:
Šimonovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Feledi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Feledi járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence
Koordináták:
48.27195740, 20.11044884
Terület:
7,83 km2
Rang:
község
Népesség:
570
Tszf. magasság:
179 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98003
Település kód:
515621
Szervezeti azonosító:
319104
Adóazonosító:
2021230453

A község a Gömöri-medence déli részén, a Rima folyó jobb partján fekszik, Rimaszombattól 17 km-re, Feledtől 5 km-re délkeletre, Rimaszécstől 11 km-re keletre. Mellékút köti össze Serkén (2,5 km) keresztül Feleddel, Dobócán (4 km) át Nemesmartonfalával (6 km), valamint Gesztetén (5,5 km) át Almággyal (18 km). Mellékút köti össze a szomszédos Darnyával (1 km). Határa túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt terület, erdeje nincs. Nyugatról Serke, délről Darnya, délkeletről Harmac, északkeletről pedig Dobóca községekkel határos.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához (korábban Rimaszécsi járás) tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Feledi járáshoz, majd a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Feledi járás). 1910-21 között határának egy részét (46 hektárt) Dobócához csatolták, 1921-38 között területe további 5 hektárral csökkent (7,88 km²-ről 7,83 km²-re).

Népesség

1910-ben 584, 1921-ben 607, 1938-ban pedig 538, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1991-2011 között lakosságszáma egyötödével nőtt (467 főről 571-re). Lakosságának többsége ma is magyar nemzetiségű (55,9 %, a magyar anyanyelvűek aránya 88,6 %). A lakosság 27 %-a roma nemzetiségű (a rimasimonyi, főként magyar anyanyelvű romák szinte valamennyien roma nemzetiségűnek vallották magát), a szlovákok aránya 1991-2011 között 5,8 %-ról 11,9 %-ra nőtt. A hagyományosan református faluban (1921-benmég a reformátusok alkották a lakosság 68,2 %-át, a római katolikusok 27,2 %-át) mára a római katolikusok a lakosság kétharmadát (66,2 %), a reformátusok aránya 19,1 %-ra csökkent.

Történelem

A település a 12. században keletkezett, első írásos említése 1221-ben „Simon” alakban történt. 1374-ben „Symoni” néven szerepel korabeli forrásban. A Lórántffy család birtoka volt, majd a 17. század közepéig a Rákócziaké. A 18. században a Vass és más családok birtoka. A 16. és 17. században birtokosai gyakran változtak, a török hódoltság a 17. század elejére a harmadára csökkentette jobbágyainak számát. Sokakat rabságba hurcoltak és a magas adók és robot nyomorba döntötte a lakosságot. 1710-ben és 1740-ben pestis pusztított. 1718-ban a korábbi 30-40 jobbágytelkes faluban alig 8 telkes parasztot írtak össze. 1773-ra érte el eredeti létszámát. Lakossága földesurát követve a 17. században református hitre tért. 1707-ből származik az első forrás iskolájáról. 1828-ban 65 házában 521 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához tartozott, 1938 és 1945 között újra Magyarországhoz tartozott.

Mai jelentősége

A községben 1–4. évfolyamos magyar tanítási nyelvű alapiskola és magyar óvoda található. Református temploma régebbi alapokon barokk-klasszicista stílusban épült 1790-ben, a klasszicista Bíró-kúria a 19. század első felében épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SIMONYI. Magyar falu Gömör Várm., földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Dobóczhoz közel, mellynek filiája; határja jó, vagyonnyai jelesek; patakja is van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Simony, magyar falu, Gömör és Kis-Honth egyesült vármegyében, Serkéhez 1/2 órányira, a Rima mellett: 7 kath., 568 ref. lak., ref. anyaszentegyházzal, első osztálybeli határral. F. u. többen. Ut. p. Rimaszombat.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Simonyi, rimamenti magyar kisközség, 159 házzal és 673 ev. ref. vallású lakossal. Ez is a Lórántffiak ősi birtoka; a XVII. század feléig e családé volt. Már a pápai tizedszedők jegyzékében merül fel Sinan eltorzított néven. Későbbi földesurai a Rákóczyak, a Korniss, Vécsey, Vay, Czegey, Vass, Inczédy, Bethlen és a Kemény család, most pedig özv. Biró Pálnénak van itt nagyobb birtoka és csinos úrilaka. A XVIII. század elején a községnek Simonovcze tót neve is felbukkan. A község ev. ref. temploma már a reformáczió idejében is fennállott, de 1733-ban átalakították s a tornyot 1857-ben építették hozzá. Az egyház birtokában több, a XVII. századból való, érdekes ötvösmű van. Simonyi tájékán feküdt hajdan Pingfalva, mely 1427-ben a Jolsvai család birtoka. A község lakosai olvasókört és dalegyletet tartanak fenn. Posta van a községben, távírója és vasúti állomása pedig Feled.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Rimasimonyi. A pápai tizedjegyzékek Sinau néven emlékeznek meg a községről. I. Lipót koráig a Lórántffy nemzetséget uralta. Később a Rákóczi-, Korniss-, Vécsey-, Vay-, Csegey-, Inczédy-, a Bethlen- és a Kemény-családok itt gyakoroltak földesúri jogokat. A községben újabban özv. Biró Pálnénak volt itt nagyobb birtoka. Az ev. ref. templom a protestáns-mozgalom első évtizedében épült. 1733-ban restaurálták, és 1857-ben tornyot építettek rá. A Jolsvay-családnak is volt a környéken 1427-ben birtoka. A világháborút követő cseh megszállás két évtizede alatt a lakosság a zaklatások ellenére is tántoríthatatlanul kitartott magyarsága mellett. A község területe: 1360 kat. hold, lélekszáma: 538, ebből 371 réf., 158 róm. kat., 7 izr.

Névelőfordulások
1221
Simon
1374
Symoni
1773
Simonyi, Simonowcze,
1786
Schimonyi, Ssimonowce,
1808
Simonyi, Ssimonowce,
1863
Simonyi,
1907
Rimasimonyi,
1920
Šimonovce,
1927
Šimonovce, Simonyi,
1938
Rimasimonyi,
1945
Šimonovce, Simonyi,
1948
Šimonovce
1994
Simonyi

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Rimasimonyi (Šimonovce) 146
Telefon: 0475666137
Fax: 0475666352

Honlap:
Polgármester:
Gál Štefan (MOST - HÍD, SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Lang Ladislav (MOST - HÍD)
Bőd Štefan (MOST - HÍD)
Tóth Balázs (MOST - HÍD)
Tóth Szabolcs (SMK-MKP)
Šesták Peter (SMK-MKP)
MOST - HÍD 60% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 40% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
Rimasimonyii Posta

Rimasimonyi 166

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Rimasimonyi 167

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Rimasimonyi 167

Rimasimonyii Községi Hivatal

Rimasimonyi 146

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 665 98%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 14 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 680
magyarok 584 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 584
magyarok 577 95%
szlovákok 29 5%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 607
magyarok 426 91%
szlovákok 27 6%
romák 14 3%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 467
magyarok 442 92%
szlovákok 24 5%
romák 10 2%
csehek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 1%
összlétszám 480
magyarok 319 56%
szlovákok 68 12%
romák 154 27%
csehek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 29 5%
összlétszám 571
magyarok 390 71%
szlovákok 67 12%
romák 74 14%
csehek 2 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 12 2%
összlétszám 546
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 403
Választási részvétel: 82.13 %
Kiadott boríték: 331
Bedobott boríték: 331

Polgármester

Érvényes szavazólap: 329
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Gál Štefan 261 79.33 % MOST - HÍD, SMK-MKP
Berki Roman 68 20.67 % SRK

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Lang Ladislav 202 MOST - HÍD
Bőd Štefan 163 MOST - HÍD
Tóth Balázs 144 MOST - HÍD
Tóth Szabolcs 138 SMK-MKP
Šesták Peter 91 SMK-MKP

Képviselők

2014
MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö EDS 20.00% EDS 1 képviselö RIS 40.00% RIS 2 képviselö 5 képviselö
2018
MOST - HÍD 60.00% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 414
Választási részvétel: 49.76 %
Kiadott boríték: 206
Bedobott boríték: 206
Választásra jogosult: 415
Választási részvétel: 20.72 %
Kiadott boríték: 86
Bedobott boríték: 86
Választásra jogosult: 406
Választási részvétel: 38,66 %
Kiadott boríték: 157
Bedobott boríték: 157

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 190
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 125
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ladislav Fízik 90 47.37 % ASV
Ľudovít Kaník 34 17.89 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Vladimír Maňka 29 15.26 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 16 8.42 % ĽS Naše Slovensko
Ondrej Binder 9 4.74 % Független
Emil Samko 6 3.16 % KĽS
Jaroslav Sekerka 2 1.05 % KSS
Karol Konárik 2 1.05 % SNS
Jozef Sásik 1 0.53 % SĽS
Pavel Chovanec 1 0.53 % ÚSVIT
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Marian Kotleba 43 50.00% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 64 51.20 % Független
Marian Kotleba 23 18.40 % ĽSNS
Vojtech Kökény 18 14.40 % SRK
Igor Kašper 15 12.00 % Független
Milan Urbáni 1 0.80 % SMS
Alena Pivovarčiová 1 0.80 % NP
Michal Kantor 1 0.80 % SZS
Miroslav Gálik 1 0.80 % NAS
Martin Juhaniak 1 0.80 % Független
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 203
Érvényes szavazólap: 153
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Ladislav Lang 164 80.79% MOST - HÍD
Peter Juhász 134 66.01% SMK-MKP
Silvia Vargová 95 46.80% MOST - HÍD
Tomáš Agócs 78 38.42% MOST - HÍD
Vojtech Szajkó 51 25.12% Független
Zoltán Bán 41 20.20% SMK-MKP
František Auxt 41 20.20% SMK-MKP
Ladislav Rigó 38 18.72% SMK-MKP
Tibor Lukáčka 38 18.72% ASV
Vojtech Kökény 29 14.29% SRK
Jozef Šimko 20 9.85% Független
Tibor Balog 16 7.88% SMS
Csaba Horváth 16 7.88% Független
Gejza Farkaš 13 6.40% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Aneta Vargicová 5 2.46% SNS
Kristián Gavalier 5 2.46% ĽS Naše Slovensko
Katarína Moncoľová 5 2.46% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Viliam Vaš 5 2.46% SMER - SD, KDH
Katarína Horváth 4 1.97% KĽS
Lukáš Kvietok 3 1.48% KDH, SMER - SD
Ján Antal 3 1.48% ÚSVIT
Renáta Puhlová 3 1.48% PD
Jaroslav Suja 2 0.99% Független
Helena Krauszová 2 0.99% SMS
Jozef Hrablay 2 0.99% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Stanislav Mizík 2 0.99% ĽS Naše Slovensko
Romana Antalová 2 0.99% ÚSVIT
Pavel Struhár 2 0.99% SMER - SD, KDH
Peter Mináč 2 0.99% SMER - SD, KDH
Samuel Zubo 2 0.99% KSS
Ján Hiraj 1 0.49% NP
Peter Vraniak 1 0.49% ÚSVIT
Jozef Pupala 1 0.49% KSS
Dušan Faško 1 0.49% KSS
Viliam Vidinský 1 0.49% ĽS-HZDS, HZD
Jana Uhrinová 1 0.49% SNS
Michal Bagačka 1 0.49% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1 0.49% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Veronika Rízová 1 0.49% KSS
Ivan Hazucha 1 0.49% SMER - SD, KDH
Anna Kekeňáková 0 0.00% KSS
Tomáš Rosiar 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Peter Vetrák 0 0.00% SĽS
Dušan Širák 0 0.00% KSS
Ján Matej 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Dušan Kojnok 0 0.00% SZS, Zmena zdola, DÚ
Pavel Cibuliak 0 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Peter Juhász 107 69.93% SMK-MKP
Ladislav Lang 97 63.40% MOST - HÍD
Tomáš Agócs 69 45.10% MOST - HÍD
Zoltán Cziprusz 59 38.56% SMK-MKP
Štefan Vavrek 48 31.37% MOST - HÍD
Jozef Šimko 48 31.37% Független
Tomáš Sliva 46 30.07% MOST - HÍD
Ladislav Rigó 42 27.45% SMK-MKP
Ferenc Auxt 40 26.14% SMK-MKP
Aladár Bari 28 18.30% MOST - HÍD
Csaba Csízi 23 15.03% MOST - HÍD
Gejza Mede 16 10.46% Független
Vojtech Kökény 15 9.80% SRK
Gejza Farkaš 10 6.54% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Zoltán Biró 9 5.88% DOMA DOBRE
Vojtech Menyhárt 7 4.58% Független
Stanislav Krahulec 5 3.27% Független
Vojtech Szajkó 5 3.27% SRK
Kristián Korheľ 3 1.96% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Mináč 3 1.96% SMER-SD
Zdenko Ľaudár 2 1.31% ĽS Naše Slovensko
Ján Lichanec 2 1.31% Független
Ján Antal 2 1.31% JEDNOTA-ĽSS
Ivan Hazucha 1 0.65% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1 0.65% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Dušan Hlinka 1 0.65% SMER-SD
Pavel Cibuliak 1 0.65% ĽS Naše Slovensko
Lukáš Kvietok 1 0.65% SMER-SD
Michal Bagačka 1 0.65% SMER-SD
Robert Bottlik 1 0.65% SME RODINA - Boris Kollár
Anna Zsóriová 1 0.65% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Aneta Vargicová 1 0.65% SNS
Stanislav Mizík 1 0.65% ĽS Naše Slovensko
Katarína Moncoľová 1 0.65% Független
Alena Pivovarčiová 1 0.65% NP
Anatolij Jefimov 0 0.00% KSS
Marian Petrok 0 0.00% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Pliešovský 0 0.00% SNS
Roman Lebeda 0 0.00% Független
Vladimír Skrutek 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Kružlicová 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Marta Kanalová 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Zdenek Očovan 0 0.00% NAJ
Miroslava Grendelová 0 0.00% KSS
Miroslava Vargová 0 0.00% Független
Róbert Čipka 0 0.00% KSS
Adriana Zavadinková 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Branislav Bukviar 0 0.00% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Stanislava Zvarová 0 0.00% SMER-SD
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 29.08 %
Tiszolc 212 17.82 %
Nyustya 134 11.26 %
Klenóc 59 4.96 %
Feled 29 2.44 %
Bakostörék 28 2.35 %
Rimaráhó 21 1.76 %
Várgede 18 1.51 %
Jánosi 18 1.51 %
Osgyán 17 1.43 %
Rimabrézó 16 1.34 %
Cserencsény 12 1.01 %
Meleghegy 12 1.01 %
Kruzsnó 11 0.92 %
Rimaszabadi 9 0.76 %
Derencsény 9 0.76 %
Uzapanyit 8 0.67 %
Durendapuszta 8 0.67 %
Rimabánya 8 0.67 %
Rimazsaluzsány 7 0.59 %
Sajószentkirály 7 0.59 %
Velkenye 7 0.59 %
Gömörfüge 7 0.59 %
Rimaszécs 6 0.50 %
Vámosbalog 5 0.42 %
Dobóca 5 0.42 %
Kecege 5 0.42 %
Balogrussó 5 0.42 %
Kőhegy 5 0.42 %
Kerekgede 5 0.42 %
Balogfala 4 0.34 %
Rakottyás 4 0.34 %
Rónapatak 4 0.34 %
Runya 4 0.34 %
Oldalfala 4 0.34 %
Zeherje 4 0.34 %
Bellény 3 0.25 %
Zsip 3 0.25 %
Kacagópuszta 3 0.25 %
Guszona 3 0.25 %
Szilistye 3 0.25 %
Gortvakisfalud 3 0.25 %
Ajnácskő 3 0.25 %
Gernyőpuszta 3 0.25 %
Harmac 3 0.25 %
Bátka 3 0.25 %
Csíz 3 0.25 %
Tajti 3 0.25 %
Détér 2 0.17 %
Zádorháza 2 0.17 %
Babarét 2 0.17 %
Balogújfalu 2 0.17 %
Baraca 2 0.17 %
Bugyikfala 2 0.17 %
Alsósziklás 2 0.17 %
Hanva 2 0.17 %
Balogpádár 2 0.17 %
Rimapálfala 2 0.17 %
Kövecses 2 0.17 %
Gömörispánmező 2 0.17 %
Tóthegymeg 2 0.17 %
Kisgömöri 2 0.17 %
Karaszkó 2 0.17 %
Méhi 1 0.08 %
Almágy 1 0.08 %
Ratkószuha 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Magyarhegymeg 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Alsóvály 1 0.08 %
Dúlháza 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Jeszte 1 0.08 %
Kopárhegy 1 0.08 %
Felsősziklás 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 15.35 %
Rimaszombat 141 8.94 %
Rimaszécs 141 8.94 %
Baraca 102 6.47 %
Sajólénártfalva 66 4.19 %
Cakó 55 3.49 %
Sajószentkirály 49 3.11 %
Nemesmartonfala 46 2.92 %
Kálosa 38 2.41 %
Zsip 38 2.41 %
Abafalva 36 2.28 %
Dobóca 35 2.22 %
Velkenye 34 2.16 %
Bátka 34 2.16 %
Hanva 34 2.16 %
Várgede 33 2.09 %
Vámosbalog 32 2.03 %
Rakottyás 31 1.97 %
Balogtamási 29 1.84 %
Tajti 29 1.84 %
Gesztete 28 1.78 %
Balogfala 28 1.78 %
Rimasimonyi 28 1.78 %
Jéne 28 1.78 %
Feled 27 1.71 %
Sajókeszi 27 1.71 %
Csíz 26 1.65 %
Uzapanyit 25 1.59 %
Gömörfüge 21 1.33 %
Jánosi 16 1.01 %
Rimapálfala 16 1.01 %
Méhi 16 1.01 %
Balogújfalu 16 1.01 %
Serke 15 0.95 %
Naprágy 15 0.95 %
Balogiványi 15 0.95 %
Almágy 14 0.89 %
Zádorháza 10 0.63 %
Runya 10 0.63 %
Harmac 9 0.57 %
Kövecses 8 0.51 %
Darnya 7 0.44 %
Szútor 7 0.44 %
Alsóvály 7 0.44 %
Osgyán 6 0.38 %
Egyházasbást 6 0.38 %
Nyustya 6 0.38 %
Détér 6 0.38 %
Gortvakisfalud 6 0.38 %
Sajórecske 6 0.38 %
Ajnácskő 5 0.32 %
Klenóc 5 0.32 %
Perjése 5 0.32 %
Sajólenke 4 0.25 %
Óbást 4 0.25 %
Vecseklő 4 0.25 %
Hubó 4 0.25 %
Medveshidegkút 4 0.25 %
Korláti 3 0.19 %
Cserencsény 3 0.19 %
Dúlháza 3 0.19 %
Oldalfala 3 0.19 %
Guszona 3 0.19 %
Derencsény 2 0.13 %
Kerekgede 2 0.13 %
Kruzsnó 2 0.13 %
Tiszolc 2 0.13 %
Gömörmihályfalva 2 0.13 %
Balogpádár 2 0.13 %
Bakostörék 1 0.06 %
Gömörpéterfala 1 0.06 %
Meleghegy 1 0.06 %
Rimazsaluzsány 1 0.06 %
Bugyikfala 1 0.06 %
Ratkószabadi 1 0.06 %
Dobfenek 1 0.06 %
Gernyőpuszta 1 0.06 %
Bellény 1 0.06 %
Felsővály 1 0.06 %
Zeherje 1 0.06 %
Balogrussó 1 0.06 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 28.09 %
Tiszolc 81 19.61 %
Klenóc 17 4.12 %
Nyustya 16 3.87 %
Rimaszécs 11 2.66 %
Osgyán 9 2.18 %
Rimaráhó 7 1.69 %
Cserencsény 7 1.69 %
Feled 6 1.45 %
Rimazsaluzsány 6 1.45 %
Jánosi 6 1.45 %
Karaszkó 4 0.97 %
Méhi 4 0.97 %
Kálosa 4 0.97 %
Várgede 4 0.97 %
Sajószentkirály 4 0.97 %
Zeherje 3 0.73 %
Rimabánya 3 0.73 %
Perjése 2 0.48 %
Gernyőpuszta 2 0.48 %
Kacagópuszta 2 0.48 %
Egyházasbást 2 0.48 %
Rimaszabadi 2 0.48 %
Balogtamási 2 0.48 %
Kruzsnó 2 0.48 %
Zsip 2 0.48 %
Felsősziklás 2 0.48 %
Korláti 2 0.48 %
Kecege 2 0.48 %
Bátka 2 0.48 %
Bakostörék 2 0.48 %
Abafalva 2 0.48 %
Csíz 2 0.48 %
Hubó 2 0.48 %
Gesztete 2 0.48 %
Gömörpéterfala 2 0.48 %
Kiéte 2 0.48 %
Uzapanyit 1 0.24 %
Ajnácskő 1 0.24 %
Détér 1 0.24 %
Gömörfüge 1 0.24 %
Dobóca 1 0.24 %
Sajólénártfalva 1 0.24 %
Kőhegy 1 0.24 %
Alsósziklás 1 0.24 %
Balogpádár 1 0.24 %
Jéne 1 0.24 %
Gömörhegyvég 1 0.24 %
Nemesradnót 1 0.24 %
Ratkószuha 1 0.24 %
Rimabrézó 1 0.24 %
Rimasimonyi 1 0.24 %
Serke 1 0.24 %
Óbást 1 0.24 %
Oldalfala 1 0.24 %
Medveshidegkút 1 0.24 %
Rimapálfala 1 0.24 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 40.18 %
Nyustya 12 5.48 %
Jánosi 9 4.11 %
Feled 5 2.28 %
Gömörfüge 4 1.83 %
Méhi 4 1.83 %
Cserencsény 4 1.83 %
Rimaszécs 4 1.83 %
Tiszolc 4 1.83 %
Gernyőpuszta 4 1.83 %
Várgede 3 1.37 %
Vámosbalog 3 1.37 %
Kruzsnó 3 1.37 %
Sajószentkirály 3 1.37 %
Klenóc 3 1.37 %
Osgyán 2 0.91 %
Baraca 2 0.91 %
Uzapanyit 2 0.91 %
Nemesradnót 2 0.91 %
Rimaráhó 2 0.91 %
Perjése 2 0.91 %
Alsóvály 2 0.91 %
Kálosa 2 0.91 %
Balogpádár 2 0.91 %
Meleghegy 1 0.46 %
Gömörpéterfala 1 0.46 %
Tajti 1 0.46 %
Durendapuszta 1 0.46 %
Kacagópuszta 1 0.46 %
Naprágy 1 0.46 %
Rimaszabadi 1 0.46 %
Kövecses 1 0.46 %
Gömörispánmező 1 0.46 %
Bátka 1 0.46 %
Gesztete 1 0.46 %
Gesztes 1 0.46 %
Zsip 1 0.46 %
Cakó 1 0.46 %
Ratkószuha 1 0.46 %
Zeherje 1 0.46 %
Dúlháza 1 0.46 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 48.06 %
Nyustya 49 2.98 %
Osgyán 45 2.73 %
Tiszolc 45 2.73 %
Feled 35 2.13 %
Klenóc 32 1.94 %
Várgede 23 1.40 %
Cserencsény 22 1.34 %
Rimaráhó 17 1.03 %
Bátka 15 0.91 %
Vámosbalog 14 0.85 %
Ajnácskő 14 0.85 %
Bakostörék 13 0.79 %
Jánosi 12 0.73 %
Alsósziklás 11 0.67 %
Csíz 10 0.61 %
Ratkószuha 10 0.61 %
Kruzsnó 10 0.61 %
Zeherje 9 0.55 %
Kecege 9 0.55 %
Vecseklő 9 0.55 %
Rimazsaluzsány 9 0.55 %
Perjése 8 0.49 %
Balogrussó 8 0.49 %
Abafalva 8 0.49 %
Guszona 8 0.49 %
Sajószentkirály 7 0.43 %
Gömörfüge 7 0.43 %
Dobóca 7 0.43 %
Alsóvály 7 0.43 %
Meleghegy 7 0.43 %
Nemesradnót 7 0.43 %
Felsővály 6 0.36 %
Rimaszécs 6 0.36 %
Oldalfala 6 0.36 %
Méhi 6 0.36 %
Rimabánya 6 0.36 %
Rakottyás 5 0.30 %
Dúlháza 5 0.30 %
Zsip 5 0.30 %
Derencsény 5 0.30 %
Gömörpéterfala 5 0.30 %
Serke 5 0.30 %
Hanva 5 0.30 %
Velkenye 5 0.30 %
Durendapuszta 4 0.24 %
Bellény 4 0.24 %
Rimaszabadi 4 0.24 %
Sajólenke 4 0.24 %
Rimabrézó 4 0.24 %
Uzapanyit 4 0.24 %
Balogiványi 3 0.18 %
Balogfala 3 0.18 %
Kőhegy 3 0.18 %
Felsősziklás 3 0.18 %
Kacagópuszta 3 0.18 %
Balogpádár 3 0.18 %
Kálosa 3 0.18 %
Hubó 3 0.18 %
Rónapatak 3 0.18 %
Runya 3 0.18 %
Tajti 3 0.18 %
Óbást 3 0.18 %
Gernyőpuszta 3 0.18 %
Babarét 2 0.12 %
Gortvakisfalud 2 0.12 %
Ratkószabadi 2 0.12 %
Almágy 2 0.12 %
Gömörmihályfalva 2 0.12 %
Nemesmartonfala 2 0.12 %
Baraca 2 0.12 %
Bugyikfala 2 0.12 %
Karaszkó 2 0.12 %
Darnya 2 0.12 %
Szilistye 2 0.12 %
Gesztete 2 0.12 %
Kerekgede 2 0.12 %
Magyarhegymeg 2 0.12 %
Kövecses 2 0.12 %
Medveshidegkút 2 0.12 %
Balogtamási 2 0.12 %
Harmac 2 0.12 %
Sajókeszi 1 0.06 %
Tóthegymeg 1 0.06 %
Sajórecske 1 0.06 %
Naprágy 1 0.06 %
Dobrapatak 1 0.06 %
Kiéte 1 0.06 %
Kisgömöri 1 0.06 %
Dobfenek 1 0.06 %
Balogújfalu 1 0.06 %
Cakó 1 0.06 %
Rimasimonyi 1 0.06 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 57.08 %
Nyustya 36 2.61 %
Osgyán 34 2.47 %
Cserencsény 26 1.89 %
Tiszolc 23 1.67 %
Bakostörék 21 1.53 %
Klenóc 20 1.45 %
Jánosi 20 1.45 %
Rimaráhó 19 1.38 %
Rimabánya 16 1.16 %
Feled 15 1.09 %
Rimazsaluzsány 14 1.02 %
Ratkószabadi 14 1.02 %
Bátka 12 0.87 %
Várgede 10 0.73 %
Vámosbalog 9 0.65 %
Uzapanyit 9 0.65 %
Kruzsnó 9 0.65 %
Rimaszécs 9 0.65 %
Kőhegy 7 0.51 %
Nemesradnót 7 0.51 %
Sajószentkirály 6 0.44 %
Meleghegy 5 0.36 %
Rimabrézó 5 0.36 %
Balogpádár 5 0.36 %
Abafalva 4 0.29 %
Zeherje 4 0.29 %
Felsősziklás 4 0.29 %
Almágy 4 0.29 %
Runya 4 0.29 %
Rimaszabadi 3 0.22 %
Baraca 3 0.22 %
Kecege 3 0.22 %
Balogrussó 3 0.22 %
Velkenye 3 0.22 %
Vecseklő 3 0.22 %
Sajólenke 3 0.22 %
Alsóvály 3 0.22 %
Kacagópuszta 3 0.22 %
Bugyikfala 3 0.22 %
Óbást 2 0.15 %
Gömörfüge 2 0.15 %
Guszona 2 0.15 %
Perjése 2 0.15 %
Durendapuszta 2 0.15 %
Serke 2 0.15 %
Gömörispánmező 2 0.15 %
Rakottyás 2 0.15 %
Gortvakisfalud 2 0.15 %
Gernyőpuszta 2 0.15 %
Alsósziklás 2 0.15 %
Tóthegymeg 2 0.15 %
Karaszkó 2 0.15 %
Felsővály 2 0.15 %
Dobóca 2 0.15 %
Ajnácskő 1 0.07 %
Csíz 1 0.07 %
Rónapatak 1 0.07 %
Kopárhegy 1 0.07 %
Rimasimonyi 1 0.07 %
Gesztes 1 0.07 %
Jéne 1 0.07 %
Détér 1 0.07 %
Oldalfala 1 0.07 %
Kövecses 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Szútor 1 0.07 %
Babarét 1 0.07 %
Balogtamási 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Korláti 1 0.07 %
Sajórecske 1 0.07 %
Balogfala 1 0.07 %
Bellény 1 0.07 %
Balogújfalu 1 0.07 %
Dobfenek 1 0.07 %
Darnya 1 0.07 %
Kálosa 1 0.07 %
Derencsény 1 0.07 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 38.50 %
Osgyán 23 1.88 %
Jánosi 21 1.71 %
Zeherje 14 1.14 %
Feled 13 1.06 %
Bátka 11 0.90 %
Bakostörék 9 0.73 %
Rimaszécs 9 0.73 %
Tiszolc 9 0.73 %
Cserencsény 8 0.65 %
Sajószentkirály 7 0.57 %
Kövecses 7 0.57 %
Dobóca 7 0.57 %
Gesztete 6 0.49 %
Rimaráhó 6 0.49 %
Gömörpéterfala 5 0.41 %
Ajnácskő 5 0.41 %
Várgede 5 0.41 %
Klenóc 5 0.41 %
Serke 5 0.41 %
Rimazsaluzsány 5 0.41 %
Balogfala 5 0.41 %
Balogtamási 4 0.33 %
Détér 4 0.33 %
Vámosbalog 4 0.33 %
Alsósziklás 4 0.33 %
Felsővály 4 0.33 %
Guszona 3 0.24 %
Kruzsnó 3 0.24 %
Almágy 3 0.24 %
Uzapanyit 3 0.24 %
Kecege 3 0.24 %
Rimapálfala 3 0.24 %
Nyustya 3 0.24 %
Rimabánya 3 0.24 %
Gömörfüge 2 0.16 %
Meleghegy 2 0.16 %
Sajólenke 2 0.16 %
Baraca 2 0.16 %
Nemesmartonfala 2 0.16 %
Tajti 2 0.16 %
Rimabrézó 2 0.16 %
Óbást 2 0.16 %
Bellény 2 0.16 %
Alsóvály 2 0.16 %
Abafalva 2 0.16 %
Nemesradnót 2 0.16 %
Perjése 2 0.16 %
Jéne 1 0.08 %
Rakottyás 1 0.08 %
Derencsény 1 0.08 %
Kőhegy 1 0.08 %
Gernyőpuszta 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Harmac 1 0.08 %
Jeszte 1 0.08 %
Babarét 1 0.08 %
Csíz 1 0.08 %
Balogpádár 1 0.08 %
Hubó 1 0.08 %
Balogrussó 1 0.08 %
Gortvakisfalud 1 0.08 %
Méhi 1 0.08 %
Kisgömöri 1 0.08 %
Dúlháza 1 0.08 %
Velkenye 1 0.08 %
Magyarhegymeg 1 0.08 %
Felsősziklás 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 49.65 %
Nyustya 107 7.44 %
Tiszolc 34 2.36 %
Feled 28 1.95 %
Klenóc 28 1.95 %
Jánosi 22 1.53 %
Osgyán 20 1.39 %
Cserencsény 18 1.25 %
Détér 17 1.18 %
Bátka 17 1.18 %
Ajnácskő 17 1.18 %
Várgede 15 1.04 %
Kruzsnó 14 0.97 %
Gernyőpuszta 10 0.70 %
Bakostörék 10 0.70 %
Rimaráhó 10 0.70 %
Rimabánya 9 0.63 %
Guszona 8 0.56 %
Meleghegy 8 0.56 %
Zeherje 7 0.49 %
Rimabrézó 7 0.49 %
Zsip 7 0.49 %
Perjése 6 0.42 %
Csíz 6 0.42 %
Vámosbalog 6 0.42 %
Rimazsaluzsány 5 0.35 %
Felsősziklás 5 0.35 %
Rimaszécs 5 0.35 %
Kacagópuszta 5 0.35 %
Alsósziklás 5 0.35 %
Sajószentkirály 5 0.35 %
Sajólenke 4 0.28 %
Dobóca 4 0.28 %
Hubó 4 0.28 %
Nemesradnót 4 0.28 %
Tóthegymeg 4 0.28 %
Uzapanyit 4 0.28 %
Balogfala 4 0.28 %
Durendapuszta 3 0.21 %
Kövecses 3 0.21 %
Vecseklő 3 0.21 %
Tajti 3 0.21 %
Sajórecske 3 0.21 %
Méhi 3 0.21 %
Gömörfüge 3 0.21 %
Kőhegy 3 0.21 %
Alsóvály 3 0.21 %
Kecege 3 0.21 %
Balogrussó 3 0.21 %
Dúlháza 3 0.21 %
Abafalva 2 0.14 %
Balogpádár 2 0.14 %
Jéne 2 0.14 %
Kerekgede 2 0.14 %
Rakottyás 2 0.14 %
Karaszkó 2 0.14 %
Derencsény 2 0.14 %
Felsővály 2 0.14 %
Rimapálfala 2 0.14 %
Rónapatak 2 0.14 %
Runya 2 0.14 %
Balogújfalu 2 0.14 %
Serke 2 0.14 %
Gömörispánmező 2 0.14 %
Óbást 2 0.14 %
Gesztes 2 0.14 %
Gömörmihályfalva 1 0.07 %
Gömörpéterfala 1 0.07 %
Harmac 1 0.07 %
Balogtamási 1 0.07 %
Hanva 1 0.07 %
Rimaszabadi 1 0.07 %
Ratkószabadi 1 0.07 %
Ratkószuha 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Bugyikfala 1 0.07 %
Kálosa 1 0.07 %
Gömörlipóc 1 0.07 %
Baraca 1 0.07 %
Kiéte 1 0.07 %
Gortvakisfalud 1 0.07 %
Naprágy 1 0.07 %
Velkenye 1 0.07 %
Egyházasbást 1 0.07 %
Szilistye 1 0.07 %
Balogiványi 1 0.07 %
Gesztete 1 0.07 %
Oldalfala 1 0.07 %
Dobfenek 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 21.61 %
Ajnácskő 113 5.07 %
Sajólénártfalva 108 4.84 %
Bátka 77 3.45 %
Feled 76 3.41 %
Sajószentkirály 66 2.96 %
Rimaszécs 65 2.91 %
Csíz 61 2.74 %
Nemesradnót 54 2.42 %
Vámosbalog 51 2.29 %
Tajti 51 2.29 %
Hanva 43 1.93 %
Velkenye 35 1.57 %
Harmac 31 1.39 %
Baraca 30 1.35 %
Almágy 29 1.30 %
Méhi 27 1.21 %
Darnya 25 1.12 %
Óbást 25 1.12 %
Rimasimonyi 23 1.03 %
Runya 23 1.03 %
Osgyán 21 0.94 %
Guszona 20 0.90 %
Serke 20 0.90 %
Abafalva 19 0.85 %
Várgede 19 0.85 %
Sajólenke 19 0.85 %
Sajórecske 19 0.85 %
Dobóca 19 0.85 %
Gesztete 18 0.81 %
Gömörpéterfala 17 0.76 %
Cakó 15 0.67 %
Uzapanyit 14 0.63 %
Egyházasbást 14 0.63 %
Jánosi 13 0.58 %
Rakottyás 13 0.58 %
Balogfala 12 0.54 %
Nyustya 12 0.54 %
Zsip 11 0.49 %
Rimaráhó 11 0.49 %
Korláti 11 0.49 %
Kövecses 11 0.49 %
Meleghegy 9 0.40 %
Balogpádár 9 0.40 %
Magyarhegymeg 9 0.40 %
Hubó 9 0.40 %
Tiszolc 9 0.40 %
Alsóvály 9 0.40 %
Détér 9 0.40 %
Vecseklő 9 0.40 %
Balogiványi 8 0.36 %
Balogújfalu 7 0.31 %
Balogtamási 7 0.31 %
Kálosa 7 0.31 %
Bakostörék 7 0.31 %
Medveshidegkút 6 0.27 %
Rimabrézó 6 0.27 %
Dobfenek 6 0.27 %
Gömörfüge 6 0.27 %
Zádorháza 6 0.27 %
Kerekgede 5 0.22 %
Cserencsény 5 0.22 %
Kisgömöri 5 0.22 %
Perjése 4 0.18 %
Rimapálfala 4 0.18 %
Dúlháza 4 0.18 %
Felsővály 4 0.18 %
Zeherje 3 0.13 %
Jéne 3 0.13 %
Bugyikfala 3 0.13 %
Kruzsnó 3 0.13 %
Tóthegymeg 3 0.13 %
Sajókeszi 2 0.09 %
Gortvakisfalud 2 0.09 %
Jeszte 2 0.09 %
Kőhegy 2 0.09 %
Klenóc 2 0.09 %
Kacagópuszta 1 0.04 %
Gömörispánmező 1 0.04 %
Gömörmihályfalva 1 0.04 %
Derencsény 1 0.04 %
Gernyőpuszta 1 0.04 %
Bellény 1 0.04 %
Rimaszabadi 1 0.04 %
Balogrussó 1 0.04 %
Naprágy 1 0.04 %
Nemesmartonfala 1 0.04 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 62.99 %
Tiszolc 91 4.25 %
Nyustya 72 3.36 %
Klenóc 58 2.71 %
Osgyán 48 2.24 %
Rimaráhó 47 2.20 %
Cserencsény 38 1.78 %
Bakostörék 31 1.45 %
Jánosi 26 1.21 %
Feled 23 1.07 %
Kőhegy 16 0.75 %
Várgede 16 0.75 %
Rimabrézó 15 0.70 %
Rimazsaluzsány 14 0.65 %
Meleghegy 13 0.61 %
Almágy 12 0.56 %
Rimaszabadi 11 0.51 %
Kruzsnó 10 0.47 %
Bátka 10 0.47 %
Felsősziklás 10 0.47 %
Ajnácskő 10 0.47 %
Derencsény 9 0.42 %
Rimabánya 9 0.42 %
Zeherje 9 0.42 %
Alsósziklás 9 0.42 %
Gernyőpuszta 8 0.37 %
Karaszkó 8 0.37 %
Vámosbalog 7 0.33 %
Oldalfala 7 0.33 %
Kecege 7 0.33 %
Gortvakisfalud 6 0.28 %
Abafalva 6 0.28 %
Rimaszécs 6 0.28 %
Méhi 6 0.28 %
Rónapatak 6 0.28 %
Balogrussó 5 0.23 %
Bellény 5 0.23 %
Uzapanyit 5 0.23 %
Runya 5 0.23 %
Babarét 5 0.23 %
Gömörpéterfala 5 0.23 %
Balogpádár 5 0.23 %
Gömörfüge 4 0.19 %
Guszona 4 0.19 %
Alsóvály 4 0.19 %
Durendapuszta 4 0.19 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Serke 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Balogfala 3 0.14 %
Zsip 3 0.14 %
Kálosa 3 0.14 %
Szilistye 3 0.14 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Dúlháza 2 0.09 %
Cakó 2 0.09 %
Kacagópuszta 2 0.09 %
Perjése 2 0.09 %
Balogtamási 2 0.09 %
Darnya 2 0.09 %
Sajólenke 2 0.09 %
Rakottyás 2 0.09 %
Óbást 2 0.09 %
Gesztes 2 0.09 %
Kerekgede 2 0.09 %
Gömörispánmező 2 0.09 %
Sajószentkirály 2 0.09 %
Détér 1 0.05 %
Tajti 1 0.05 %
Sajólénártfalva 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Hanva 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Kövecses 1 0.05 %
Egyházasbást 1 0.05 %
Hubó 1 0.05 %
Kiéte 1 0.05 %
Gesztete 1 0.05 %
Gömörlipóc 1 0.05 %
Zádorháza 1 0.05 %
Baraca 1 0.05 %
Balogiványi 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 35.49 %
Rimaszécs 175 4.63 %
Kálosa 133 3.52 %
Bátka 123 3.25 %
Feled 117 3.10 %
Ajnácskő 100 2.65 %
Egyházasbást 90 2.38 %
Vámosbalog 81 2.14 %
Nemesradnót 73 1.93 %
Méhi 67 1.77 %
Hanva 67 1.77 %
Almágy 67 1.77 %
Balogfala 66 1.75 %
Serke 61 1.61 %
Csíz 59 1.56 %
Kövecses 56 1.48 %
Détér 56 1.48 %
Harmac 55 1.46 %
Óbást 55 1.46 %
Gesztete 50 1.32 %
Felsővály 48 1.27 %
Dobóca 47 1.24 %
Naprágy 46 1.22 %
Abafalva 45 1.19 %
Tajti 45 1.19 %
Jánosi 45 1.19 %
Várgede 42 1.11 %
Alsóvály 41 1.08 %
Rimasimonyi 40 1.06 %
Sajószentkirály 40 1.06 %
Sajólénártfalva 39 1.03 %
Balogiványi 39 1.03 %
Gömörpéterfala 39 1.03 %
Magyarhegymeg 36 0.95 %
Sajókeszi 34 0.90 %
Zsip 29 0.77 %
Vecseklő 28 0.74 %
Guszona 27 0.71 %
Cakó 26 0.69 %
Balogújfalu 26 0.69 %
Velkenye 26 0.69 %
Osgyán 26 0.69 %
Runya 25 0.66 %
Perjése 25 0.66 %
Uzapanyit 22 0.58 %
Cserencsény 21 0.56 %
Sajólenke 21 0.56 %
Gömörmihályfalva 19 0.50 %
Jéne 18 0.48 %
Zádorháza 18 0.48 %
Balogtamási 18 0.48 %
Gömörfüge 17 0.45 %
Dobfenek 15 0.40 %
Sajórecske 15 0.40 %
Rakottyás 14 0.37 %
Kerekgede 14 0.37 %
Hubó 13 0.34 %
Baraca 13 0.34 %
Oldalfala 11 0.29 %
Medveshidegkút 10 0.26 %
Kisgömöri 10 0.26 %
Balogpádár 10 0.26 %
Bakostörék 10 0.26 %
Rimapálfala 9 0.24 %
Darnya 9 0.24 %
Jeszte 8 0.21 %
Nemesmartonfala 7 0.19 %
Rimaráhó 6 0.16 %
Korláti 5 0.13 %
Gortvakisfalud 5 0.13 %
Dúlháza 5 0.13 %
Klenóc 5 0.13 %
Nyustya 5 0.13 %
Tiszolc 4 0.11 %
Rimabrézó 4 0.11 %
Gernyőpuszta 4 0.11 %
Zeherje 4 0.11 %
Bellény 3 0.08 %
Alsósziklás 2 0.05 %
Kőhegy 2 0.05 %
Karaszkó 2 0.05 %
Kecege 2 0.05 %
Meleghegy 1 0.03 %
Rimazsaluzsány 1 0.03 %
Gesztes 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Bugyikfala 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Kruzsnó 1 0.03 %
Felsősziklás 1 0.03 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 39.12 %
Klenóc 25 3.81 %
Nyustya 19 2.89 %
Tiszolc 17 2.59 %
Jánosi 13 1.98 %
Kálosa 12 1.83 %
Rimaszécs 11 1.67 %
Nemesradnót 11 1.67 %
Rimasimonyi 10 1.52 %
Bátka 10 1.52 %
Várgede 10 1.52 %
Almágy 10 1.52 %
Gortvakisfalud 10 1.52 %
Osgyán 9 1.37 %
Bakostörék 8 1.22 %
Egyházasbást 8 1.22 %
Serke 8 1.22 %
Ajnácskő 8 1.22 %
Csíz 7 1.07 %
Détér 7 1.07 %
Guszona 7 1.07 %
Abafalva 7 1.07 %
Vámosbalog 7 1.07 %
Cakó 6 0.91 %
Méhi 6 0.91 %
Óbást 6 0.91 %
Feled 6 0.91 %
Kruzsnó 6 0.91 %
Oldalfala 5 0.76 %
Gömörfüge 5 0.76 %
Tajti 5 0.76 %
Rimaráhó 5 0.76 %
Rakottyás 4 0.61 %
Sajórecske 4 0.61 %
Rimabrézó 4 0.61 %
Hanva 4 0.61 %
Balogtamási 4 0.61 %
Uzapanyit 4 0.61 %
Sajószentkirály 4 0.61 %
Balogújfalu 4 0.61 %
Balogiványi 3 0.46 %
Rimapálfala 3 0.46 %
Cserencsény 3 0.46 %
Dúlháza 3 0.46 %
Zsip 3 0.46 %
Alsósziklás 3 0.46 %
Perjése 3 0.46 %
Kecege 3 0.46 %
Gesztete 2 0.30 %
Korláti 2 0.30 %
Sajólénártfalva 2 0.30 %
Zeherje 2 0.30 %
Felsővály 2 0.30 %
Naprágy 2 0.30 %
Hubó 2 0.30 %
Kacagópuszta 2 0.30 %
Baraca 2 0.30 %
Zádorháza 2 0.30 %
Gömörpéterfala 2 0.30 %
Alsóvály 2 0.30 %
Gernyőpuszta 2 0.30 %
Bugyikfala 2 0.30 %
Harmac 2 0.30 %
Darnya 2 0.30 %
Derencsény 2 0.30 %
Kövecses 2 0.30 %
Jeszte 1 0.15 %
Kőhegy 1 0.15 %
Vecseklő 1 0.15 %
Balogfala 1 0.15 %
Tóthegymeg 1 0.15 %
Kerekgede 1 0.15 %
Velkenye 1 0.15 %
Ratkószuha 1 0.15 %
Jéne 1 0.15 %
Rimabánya 1 0.15 %
Rimaszabadi 1 0.15 %
Meleghegy 1 0.15 %
Balogrussó 1 0.15 %
Rimazsaluzsány 1 0.15 %
Medveshidegkút 1 0.15 %
Runya 1 0.15 %
Karaszkó 1 0.15 %
Dobóca 1 0.15 %
Bellény 1 0.15 %
Durendapuszta 1 0.15 %
Magyarhegymeg 1 0.15 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 26.80 %
Egyházasbást 75 9.01 %
Feled 55 6.61 %
Tajti 43 5.17 %
Almágy 42 5.05 %
Óbást 36 4.33 %
Harmac 27 3.25 %
Ajnácskő 23 2.76 %
Balogfala 21 2.52 %
Gömörpéterfala 19 2.28 %
Rimaszécs 19 2.28 %
Jeszte 19 2.28 %
Vecseklő 18 2.16 %
Détér 17 2.04 %
Rimasimonyi 16 1.92 %
Dobfenek 16 1.92 %
Gesztete 15 1.80 %
Guszona 13 1.56 %
Medveshidegkút 12 1.44 %
Bátka 12 1.44 %
Csíz 12 1.44 %
Serke 10 1.20 %
Vámosbalog 8 0.96 %
Abafalva 7 0.84 %
Várgede 7 0.84 %
Nyustya 7 0.84 %
Kövecses 6 0.72 %
Kálosa 6 0.72 %
Méhi 6 0.72 %
Jánosi 5 0.60 %
Hanva 5 0.60 %
Sajószentkirály 5 0.60 %
Sajólénártfalva 5 0.60 %
Osgyán 5 0.60 %
Balogiványi 5 0.60 %
Zsip 4 0.48 %
Velkenye 4 0.48 %
Gortvakisfalud 4 0.48 %
Zádorháza 4 0.48 %
Balogpádár 3 0.36 %
Tiszolc 3 0.36 %
Balogújfalu 3 0.36 %
Uzapanyit 3 0.36 %
Darnya 3 0.36 %
Nemesradnót 3 0.36 %
Dobóca 3 0.36 %
Rimaráhó 3 0.36 %
Gömörfüge 3 0.36 %
Oldalfala 2 0.24 %
Dúlháza 2 0.24 %
Rimapálfala 2 0.24 %
Kruzsnó 2 0.24 %
Kerekgede 2 0.24 %
Korláti 2 0.24 %
Sajólenke 2 0.24 %
Balogtamási 2 0.24 %
Kecege 2 0.24 %
Alsóvály 2 0.24 %
Klenóc 2 0.24 %
Zeherje 2 0.24 %
Sajórecske 1 0.12 %
Rimabánya 1 0.12 %
Hubó 1 0.12 %
Runya 1 0.12 %
Perjése 1 0.12 %
Gömörmihályfalva 1 0.12 %
Cakó 1 0.12 %
Sajókeszi 1 0.12 %
Karaszkó 1 0.12 %
Kacagópuszta 1 0.12 %
Gernyőpuszta 1 0.12 %
Bakostörék 1 0.12 %
Baraca 1 0.12 %
Jéne 1 0.12 %
Felsővály 1 0.12 %
Balogrussó 1 0.12 %
Rakottyás 1 0.12 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 60.50 %
Klenóc 94 3.73 %
Bakostörék 82 3.26 %
Nyustya 78 3.10 %
Rimaráhó 72 2.86 %
Tiszolc 69 2.74 %
Cserencsény 60 2.38 %
Kruzsnó 34 1.35 %
Osgyán 33 1.31 %
Jánosi 31 1.23 %
Várgede 23 0.91 %
Feled 23 0.91 %
Rimabrézó 22 0.87 %
Meleghegy 16 0.64 %
Rimazsaluzsány 15 0.60 %
Derencsény 15 0.60 %
Gernyőpuszta 15 0.60 %
Zeherje 14 0.56 %
Felsősziklás 13 0.52 %
Bátka 12 0.48 %
Ajnácskő 12 0.48 %
Balogrussó 11 0.44 %
Vámosbalog 11 0.44 %
Sajószentkirály 10 0.40 %
Karaszkó 9 0.36 %
Gesztes 9 0.36 %
Bugyikfala 9 0.36 %
Alsósziklás 9 0.36 %
Almágy 9 0.36 %
Runya 9 0.36 %
Rimabánya 9 0.36 %
Oldalfala 8 0.32 %
Abafalva 8 0.32 %
Kacagópuszta 8 0.32 %
Kecege 8 0.32 %
Uzapanyit 7 0.28 %
Rónapatak 7 0.28 %
Kőhegy 7 0.28 %
Méhi 6 0.24 %
Bellény 6 0.24 %
Medveshidegkút 6 0.24 %
Rimaszabadi 6 0.24 %
Rimaszécs 5 0.20 %
Kerekgede 5 0.20 %
Sajólenke 5 0.20 %
Rimapálfala 5 0.20 %
Dobrapatak 5 0.20 %
Harmac 5 0.20 %
Durendapuszta 5 0.20 %
Gömörispánmező 4 0.16 %
Hanva 4 0.16 %
Balogfala 4 0.16 %
Alsóvály 4 0.16 %
Détér 4 0.16 %
Tóthegymeg 4 0.16 %
Cakó 3 0.12 %
Perjése 3 0.12 %
Baraca 3 0.12 %
Gömörfüge 3 0.12 %
Darnya 3 0.12 %
Rakottyás 2 0.08 %
Egyházasbást 2 0.08 %
Balogtamási 2 0.08 %
Babarét 2 0.08 %
Guszona 2 0.08 %
Kisgömöri 2 0.08 %
Felsővály 2 0.08 %
Magyarhegymeg 2 0.08 %
Csíz 2 0.08 %
Szilistye 2 0.08 %
Nemesradnót 1 0.04 %
Nemesmartonfala 1 0.04 %
Naprágy 1 0.04 %
Sajókeszi 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Gesztete 1 0.04 %
Jéne 1 0.04 %
Korláti 1 0.04 %
Balogpádár 1 0.04 %
Zsip 1 0.04 %
Szútor 1 0.04 %
Gortvakisfalud 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Serke 1 0.04 %
Kálosa 1 0.04 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 48.29 %
Szútor 215 3.79 %
Nyustya 182 3.21 %
Tiszolc 135 2.38 %
Gesztete 131 2.31 %
Feled 129 2.27 %
Jánosi 121 2.13 %
Klenóc 98 1.73 %
Osgyán 95 1.67 %
Cserencsény 88 1.55 %
Rimaszécs 81 1.43 %
Várgede 80 1.41 %
Bátka 74 1.30 %
Bakostörék 67 1.18 %
Rimaráhó 66 1.16 %
Serke 62 1.09 %
Dobóca 56 0.99 %
Rimasimonyi 48 0.85 %
Rimapálfala 47 0.83 %
Ajnácskő 47 0.83 %
Vámosbalog 47 0.83 %
Balogfala 41 0.72 %
Harmac 40 0.71 %
Nemesradnót 40 0.71 %
Kruzsnó 40 0.71 %
Almágy 39 0.69 %
Sajószentkirály 37 0.65 %
Détér 37 0.65 %
Meleghegy 36 0.63 %
Abafalva 34 0.60 %
Méhi 34 0.60 %
Gernyőpuszta 31 0.55 %
Zeherje 30 0.53 %
Felsővály 28 0.49 %
Tajti 27 0.48 %
Csíz 27 0.48 %
Uzapanyit 26 0.46 %
Velkenye 25 0.44 %
Hanva 25 0.44 %
Rimazsaluzsány 25 0.44 %
Guszona 25 0.44 %
Bellény 23 0.41 %
Egyházasbást 22 0.39 %
Alsósziklás 21 0.37 %
Óbást 20 0.35 %
Gortvakisfalud 19 0.33 %
Balogiványi 18 0.32 %
Derencsény 18 0.32 %
Sajólénártfalva 18 0.32 %
Balogtamási 18 0.32 %
Balogújfalu 17 0.30 %
Gömörpéterfala 17 0.30 %
Kőhegy 17 0.30 %
Rimabrézó 17 0.30 %
Kálosa 16 0.28 %
Magyarhegymeg 16 0.28 %
Kacagópuszta 16 0.28 %
Runya 15 0.26 %
Rimaszabadi 15 0.26 %
Rimabánya 14 0.25 %
Baraca 14 0.25 %
Karaszkó 14 0.25 %
Kövecses 13 0.23 %
Oldalfala 13 0.23 %
Zsip 13 0.23 %
Alsóvály 13 0.23 %
Gömörfüge 13 0.23 %
Jeszte 12 0.21 %
Kerekgede 11 0.19 %
Durendapuszta 10 0.18 %
Rakottyás 10 0.18 %
Jéne 10 0.18 %
Kecege 10 0.18 %
Balogpádár 9 0.16 %
Perjése 9 0.16 %
Balogrussó 9 0.16 %
Vecseklő 8 0.14 %
Hubó 8 0.14 %
Rónapatak 7 0.12 %
Sajólenke 7 0.12 %
Ratkószabadi 7 0.12 %
Kisgömöri 7 0.12 %
Korláti 7 0.12 %
Nemesmartonfala 6 0.11 %
Zádorháza 5 0.09 %
Felsősziklás 5 0.09 %
Dobfenek 5 0.09 %
Ratkószuha 4 0.07 %
Naprágy 4 0.07 %
Kiéte 4 0.07 %
Tóthegymeg 4 0.07 %
Gesztes 3 0.05 %
Babarét 3 0.05 %
Cakó 3 0.05 %
Bugyikfala 3 0.05 %
Dúlháza 2 0.04 %
Gömörlipóc 2 0.04 %
Darnya 2 0.04 %
Medveshidegkút 2 0.04 %
Gömörmihályfalva 1 0.02 %
Dobrapatak 1 0.02 %
Sajórecske 1 0.02 %
Szilistye 1 0.02 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 23.47 %
Klenóc 152 15.51 %
Rimaszombat 148 15.10 %
Tiszolc 68 6.94 %
Rimaráhó 36 3.67 %
Rimabrézó 26 2.65 %
Rimazsaluzsány 20 2.04 %
Rimabánya 18 1.84 %
Bakostörék 16 1.63 %
Rimaszabadi 15 1.53 %
Cserencsény 13 1.33 %
Várgede 11 1.12 %
Jánosi 9 0.92 %
Kecege 9 0.92 %
Kruzsnó 8 0.82 %
Balogrussó 8 0.82 %
Babarét 8 0.82 %
Nemesradnót 7 0.71 %
Meleghegy 7 0.71 %
Osgyán 6 0.61 %
Durendapuszta 6 0.61 %
Feled 6 0.61 %
Zsip 6 0.61 %
Felsősziklás 6 0.61 %
Gömörfüge 6 0.61 %
Rimaszécs 6 0.61 %
Alsóvály 5 0.51 %
Oldalfala 5 0.51 %
Abafalva 5 0.51 %
Kőhegy 5 0.51 %
Sajószentkirály 5 0.51 %
Óbást 4 0.41 %
Ajnácskő 4 0.41 %
Vámosbalog 4 0.41 %
Gernyőpuszta 4 0.41 %
Hanva 4 0.41 %
Balogpádár 4 0.41 %
Kiéte 4 0.41 %
Bátka 4 0.41 %
Karaszkó 4 0.41 %
Sajólenke 4 0.41 %
Rimapálfala 3 0.31 %
Szilistye 3 0.31 %
Rónapatak 3 0.31 %
Vecseklő 3 0.31 %
Méhi 3 0.31 %
Zeherje 3 0.31 %
Harmac 3 0.31 %
Felsővály 3 0.31 %
Hubó 3 0.31 %
Tajti 3 0.31 %
Kerekgede 3 0.31 %
Rimasimonyi 2 0.20 %
Balogfala 2 0.20 %
Egyházasbást 2 0.20 %
Derencsény 2 0.20 %
Ratkószabadi 2 0.20 %
Sajórecske 2 0.20 %
Csíz 2 0.20 %
Alsósziklás 2 0.20 %
Serke 2 0.20 %
Uzapanyit 2 0.20 %
Dúlháza 2 0.20 %
Baraca 2 0.20 %
Tóthegymeg 2 0.20 %
Balogújfalu 2 0.20 %
Velkenye 2 0.20 %
Nemesmartonfala 1 0.10 %
Bugyikfala 1 0.10 %
Bellény 1 0.10 %
Runya 1 0.10 %
Sajólénártfalva 1 0.10 %
Kacagópuszta 1 0.10 %
Dobfenek 1 0.10 %
Gömörispánmező 1 0.10 %
Balogiványi 1 0.10 %
Guszona 1 0.10 %
Dobóca 1 0.10 %
Balogtamási 1 0.10 %
Gömörlipóc 1 0.10 %
Darnya 1 0.10 %
Gömörhegyvég 1 0.10 %
Dobrapatak 1 0.10 %
Korláti 1 0.10 %
Ratkószuha 1 0.10 %
Kisgömöri 1 0.10 %
Almágy 1 0.10 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 42.18 %
Kacagópuszta 50 4.07 %
Nyustya 46 3.75 %
Gernyőpuszta 44 3.58 %
Tiszolc 39 3.18 %
Klenóc 39 3.18 %
Rimaszécs 34 2.77 %
Harmac 28 2.28 %
Jánosi 24 1.95 %
Feled 22 1.79 %
Cserencsény 22 1.79 %
Osgyán 21 1.71 %
Balogiványi 18 1.47 %
Rimaráhó 16 1.30 %
Bakostörék 16 1.30 %
Durendapuszta 16 1.30 %
Rimabrézó 14 1.14 %
Felsősziklás 14 1.14 %
Csíz 13 1.06 %
Balogrussó 12 0.98 %
Dobóca 11 0.90 %
Sajószentkirály 11 0.90 %
Rimabánya 10 0.81 %
Derencsény 10 0.81 %
Vámosbalog 10 0.81 %
Meleghegy 9 0.73 %
Zádorháza 8 0.65 %
Gömörispánmező 8 0.65 %
Serke 7 0.57 %
Kecege 7 0.57 %
Tóthegymeg 7 0.57 %
Abafalva 6 0.49 %
Bátka 6 0.49 %
Gesztete 5 0.41 %
Bugyikfala 5 0.41 %
Sajólenke 5 0.41 %
Kövecses 5 0.41 %
Uzapanyit 5 0.41 %
Karaszkó 5 0.41 %
Alsósziklás 4 0.33 %
Bellény 4 0.33 %
Kőhegy 4 0.33 %
Jéne 4 0.33 %
Rimaszabadi 4 0.33 %
Kruzsnó 4 0.33 %
Balogfala 4 0.33 %
Zeherje 3 0.24 %
Gömörfüge 3 0.24 %
Rimazsaluzsány 3 0.24 %
Gömörlipóc 3 0.24 %
Runya 3 0.24 %
Méhi 3 0.24 %
Jeszte 3 0.24 %
Várgede 3 0.24 %
Kisgömöri 3 0.24 %
Rimasimonyi 2 0.16 %
Babarét 2 0.16 %
Balogtamási 2 0.16 %
Dúlháza 2 0.16 %
Gesztes 2 0.16 %
Naprágy 2 0.16 %
Velkenye 2 0.16 %
Dobrapatak 2 0.16 %
Oldalfala 2 0.16 %
Zsip 2 0.16 %
Balogpádár 2 0.16 %
Rimapálfala 2 0.16 %
Kiéte 1 0.08 %
Rakottyás 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Korláti 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Vecseklő 1 0.08 %
Perjése 1 0.08 %
Felsővály 1 0.08 %
Cakó 1 0.08 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 28.35 %
Rimaszombat 442 20.71 %
Klenóc 253 11.86 %
Tiszolc 250 11.72 %
Rimaráhó 74 3.47 %
Bakostörék 46 2.16 %
Osgyán 43 2.01 %
Rimazsaluzsány 38 1.78 %
Rimabánya 32 1.50 %
Feled 29 1.36 %
Cserencsény 27 1.27 %
Kruzsnó 21 0.98 %
Rimabrézó 17 0.80 %
Alsósziklás 16 0.75 %
Kecege 15 0.70 %
Kálosa 13 0.61 %
Várgede 12 0.56 %
Rimaszabadi 11 0.52 %
Jánosi 11 0.52 %
Sajószentkirály 10 0.47 %
Rimaszécs 10 0.47 %
Balogrussó 10 0.47 %
Felsősziklás 10 0.47 %
Derencsény 10 0.47 %
Gernyőpuszta 9 0.42 %
Abafalva 8 0.37 %
Kacagópuszta 7 0.33 %
Babarét 7 0.33 %
Vámosbalog 7 0.33 %
Kőhegy 6 0.28 %
Zeherje 6 0.28 %
Meleghegy 6 0.28 %
Kiéte 6 0.28 %
Bátka 5 0.23 %
Méhi 5 0.23 %
Uzapanyit 5 0.23 %
Karaszkó 5 0.23 %
Perjése 5 0.23 %
Sajólenke 5 0.23 %
Gömörfüge 4 0.19 %
Guszona 4 0.19 %
Gömörhegyvég 4 0.19 %
Rónapatak 4 0.19 %
Felsővály 3 0.14 %
Kerekgede 3 0.14 %
Egyházasbást 3 0.14 %
Ratkószabadi 3 0.14 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Sajólénártfalva 2 0.09 %
Kövecses 2 0.09 %
Rimapálfala 2 0.09 %
Balogfala 2 0.09 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Gesztete 2 0.09 %
Bellény 2 0.09 %
Zádorháza 1 0.05 %
Óbást 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Balogtamási 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Zsip 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Ajnácskő 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Oldalfala 1 0.05 %
Alsóvály 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Rimaszombat 60 23.35 %
Balogfala 14 5.45 %
Ajnácskő 13 5.06 %
Várgede 11 4.28 %
Tiszolc 11 4.28 %
Rimaszécs 10 3.89 %
Nyustya 10 3.89 %
Osgyán 8 3.11 %
Vámosbalog 7 2.72 %
Feled 6 2.33 %
Almágy 6 2.33 %
Jánosi 6 2.33 %
Egyházasbást 6 2.33 %
Durendapuszta 5 1.95 %
Klenóc 4 1.56 %
Cserencsény 3 1.17 %
Kerekgede 3 1.17 %
Zeherje 3 1.17 %
Rimasimonyi 3 1.17 %
Sajószentkirály 2 0.78 %
Felsősziklás 2 0.78 %
Hubó 2 0.78 %
Gömörmihályfalva 2 0.78 %
Kisgömöri 2 0.78 %
Gömörfüge 2 0.78 %
Gesztes 2 0.78 %
Rimaszabadi 2 0.78 %
Kőhegy 2 0.78 %