SK
RS
.....

Runya

Község

címer zászló
476 99% magyar 1910
226 62% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Runya
Hivatalos szlovák megnevezés:
Rumince
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Tornaljai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Tornaljai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence
Más földrajzi nevek:
Baracon-hegy, (Becske tanya), Felső-rét, Lucska-hegy, Lucska-völgy, (Madzagpuszta), Tilalmas-völgy, (Széles tanya)
Koordináták:
48.36903000, 20.28648376
Terület:
12,05 km2
Rang:
község
Népesség:
365
Tszf. magasság:
170 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98050
Település kód:
515493
Szervezeti azonosító:
590746
Adóazonosító:
2021132685

A község a Gömöri-medence keleti részén, a Sajó völgyében fekszik, Sajólénártfalvától 8,5 km-re északra, Tornaljától 8 km-re délnyugatra. Áthalad rajta a Gömörfügét (5 km) Sajólénártfalvával összekötő mellékút, mellékút köti össze Méhivel (3 km). Határa dombos, 160-280 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő, túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt terület. Nyugatról Baraca, északról Gömörfüge és Oldalfala, keletről Méhi, délről pedig Hanva községekkel határos. Keleti határának egy részét a Runya-Gömörfüge országút és a Sajó folyó töltése alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Tornaljai járáshoz, majd a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Tornaljai járás). Területe (12,05 km²) 1910-38-hoz képest (12,58 km²) 4,2 %-al csökkent.

Népesség

1910-ben 481, 1921-ben 486, 1938-ban pedig 510, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1945 után kárpátaljai és romániai, evangélikus szlovák családokat telepítettek a községbe, ezzel megváltozott etnikai arculata, magyar többségét azonban napjainkig megőrizte (2011-ben 62,6 %), a szlovákok a lakosság egyharmadát alkotják (33,5 %), arányuk stabil (1991-ben 33,3 %). 1991-2001 között még kis mértékben gyarapodott népessége (415 főről 426-ra), 2001-2011 között azonban már 10,3 %-os népességszámcsökkenés figyelhető meg (426 főről 382-re). Az eredetileg túlnyomórészt református vallású (1921-ben 72,4 %) községben 2011-ben a lakosság 41,4 %-a volt református, 25,7 %-a római katolikus, 22,5 %-a pedig evangélikus vallású.

Történelem

A község területén már a hallstatti korban is éltek emberek. A mai települést 1266-ban „Runya, Runa” alakban említik először, a Hanva-nemzetség sajómenti szállásbirtokainak legfelső határán alakult ki, feltehetőleg a 12. század első felében. 1340-ben „Nogrona”, 1384-ben „Kysrunya alias Kyshanwa, Nogrunya, Kysronua alias Kyshanua” néven szerepel a korabeli forrásokban. A falu eredetileg nem a mai helyén, hanem attól mintegy 500 m-re délnyugati irányban a mai Kolostor-domb területén feküdt. Eredeti neve Kishanva volt. Első temploma 1300 körül épült. 1340-ben két falura Kis- és Nagyrunyára oszlott, melyek 1386-ban már ismét egyetlen falut alkotnak. Lakossága a középkortól kezdve túlnyomórészt magyar. 1505-től kezdve a Soldos család birtoka, majd a 18. századtól több birtokosa is volt. A 16. és 17. században a töröknek is adózott, lakói közül ekkor sokan elmenekültek. Lakói a 16. században református hitre tértek, első református temploma 1602-ben épült. Nagy veszteségeket okozott a faluban az 1720-as éhínség, valamint az 1739-40-es pestis. 1760-65 között megépült a Fügére és Lénártfalvára vezető út. 1773-ban a faluban 19 jobbágy és 4 zsellércsalád élt. 1823-ban a kolerajárvány 97 lakos életét követelte. 1828-ban 85 háza és 599 lakosa volt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. 1848-ban a község lakossága Soldos Péter vezetésével 24 tagú önkéntes csapatot szerelt fel a forradalom támogatására. 1849. május 1-én a község templomában kötött házasságot Tompa Mihály költő Soldos Emíliával. 1858-ban egy hatalmas tűzvész során az egész falu leégett. A településen volt birtoka Meisterné Glatter Klárának, Radnóti Miklós költő nővérének. A költő is többször járt itt, s 1941 nyarának egy részét is töltötte. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. 1938 és 1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1945 után romániai és kárpátaljai szlovák reemigránsokat telepítettek a községbe. Négyosztályos magyar kisiskolája a 2000-es évek végén megszűnt.

Mai jelentősége

A községben magyar óvoda működik, határában napkolllektoros erőmű található. Református temploma 1877-ben épült mai formájában. A 18. századi eredetű Soldos-kúria mai alakját 1889-ben nyerte el (az egykor a községben található négy kúria közül egyedüliként maradt fent, ma romos állapotban van).

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

RUNYA. Magyar falu Gömör Várm. földes Urai Zsóldos, és több Uraságok, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Baraczának szomszédságában, Sajó vize mellett, mellynek filiája; határbéli földgye jó termékenységű, hasznos piatzozása közel van, legelője elég, fája is van mind a’ kétféle, malmok a’ határban.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Runya, magyar falu, Gömör vgyében, Oldalfala és Hanva helységek közt rónaságon, nem messze a Sajó vizéhez fekszik, ref. templommal. A lakosok száma 703-ra megy mindnyájan magyarok. A közbirtok áll 7 5/8 urbéri, 38 majorsági telekből; van 6 majorsági jobbágy, 10 zsellér és 11 lakó; 700 hold elpusztult erdő s legelő, 250 kapás majorsági, és 50 kapás dézmás szőlő; szántófölde bőven termi a jó tisztabuzát, s egyebet, rétje jó és bő takarmányt ad. A lakosok a szarvasmarha-, ugy a lótenyésztésnek is kedvelői. Birják és lakják ezen helységet Zsoldos, Hevessi urakon kivül a Nagy, Pongó, Szemes, Csabai, Dávid, Csiszár ns családok. Ut. post. Tornalja.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Runya, a tornallya–bánrévei vasútvonal mentén fekvő magyar kisközség, 108 házzal és 511 ev. ref. vallású lakossal. E község nevével már 1323-ban találkozunk Rwnna alakban, a mikor Hanvay Miklós és Hunch Ádám, János és Sándor egyezséglevélben van róla szó. 1427-ben a runyai Soldos család a földesura. 1550-ben Ferdinánd király új adománylevelet ad a községre a Soldos, Hanvay, Darvas, Nagyszájú, Sándor, Szkárosi, másként Fityke és a Kerepeczy családoknak. Most Soldos Árpádnak, özv. Jankovich Miklósnénak, Ruthényi Bélánénak és Hevessy Benedeknek van itt nagyobb birtoka. A községben négy urilak emelkedik, melyeknek mindegyikét a Soldos család építtette. Özv. Jankovich Miklósné birtokában érdekes régi családi oklevelek vannak. A község határában verték agyon fogadott bérenczek Visnyay kurucz kapitányt. A halmot, a hol a gyilkosság történt, ma is Visnyai-halomnak nevezik. E halom határos azzal a szomszédos községhez tartozó Ravaszlyuk nevű dűlővel, melyről ugyanezt az eseményt beszélik. A mult században a már említetteken kívül még a Nagy, Pongó, Szemes, Czabaj, Dávid és a Csiszár családnak volt itt nagyobb birtoka. A község evangélikus temploma 1602-ben épült. A községnek van postája, távírója és vasúti állomása. Ide tartoznak Temetőalja, Szeles, Petyke és Madzag puszták s a község közelében feküdt hajdan Zenthlelek is, melynek nyomát csak a község határában levő ú. n. Klastromdomb tartja fenn. Ezen a tájon feküdt valahol Alkér és Czomporháza község is, melyek a 15. század első felében még virágzó falvak, de azután nyomuk vész.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Runya. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Hurókapuszta, Madzagpuszta, Petykepuszta, Szelespuszta, Temetőaljapuszta. A község területe 2186 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 510.

Névelőfordulások
1266
Runa
1323
Rwnna
1340
Nogrona
1384
Kysrunya alias Kyshanwa
1773
Runya,
1786
Runyo,
1808
Runya, Runica, Rumnice,
1863
Runya,
1920
Rumince, Rumnice, Runica,
1927
Rumince, Runya,
1945
Rumince, Runya,
1948
Rumince
1994
Runya

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Runya (Rumince) 111
Telefon: 0475594250
Fax: 0475594520

Honlap: obec-rumince.sk
Polgármester:
Hibler Jozef (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Farkas Zoltán (MOST - HÍD)
Kasza Tibor (MOST - HÍD)
Pacek Ján (MOST - HÍD)
Helembay Zsolt (SMK-MKP)
Tóth Gabriel (SMK-MKP)
MOST - HÍD 60% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 40% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Runya 89

Runyai Községi Hivatal

Runya 111

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 459 98%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 9 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 469
magyarok 476 99%
szlovákok 5 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 481
magyarok 477 98%
szlovákok 2 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 7 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 486
magyarok 266 64%
szlovákok 138 33%
romák 5 1%
csehek 4 1%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 415
magyarok 283 66%
szlovákok 138 32%
romák 0 0%
csehek 3 1%
németek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 426
magyarok 239 63%
szlovákok 128 34%
romák 3 1%
csehek 2 1%
németek 2 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 8 2%
összlétszám 382
magyarok 226 62%
szlovákok 131 36%
romák 4 1%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 1%
összlétszám 366
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 312
Választási részvétel: 82.37 %
Kiadott boríték: 257
Bedobott boríték: 257

Polgármester

Érvényes szavazólap: 252
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Hibler Jozef 133 52.78 % MOST - HÍD
Javorová Andrea 111 44.05 % Független
Jurášik Milan 8 3.17 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Farkas Zoltán 136 MOST - HÍD
Kasza Tibor 134 MOST - HÍD
Pacek Ján 121 MOST - HÍD
Helembay Zsolt 104 SMK-MKP
Tóth Gabriel 104 SMK-MKP

Képviselők

2014
MOST - HÍD 60.00% MOST - HÍD 3 képviselö SDKÚ-DS 20.00% SDKÚ-DS 1 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö 5 képviselö
2018
MOST - HÍD 60.00% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 307
Választási részvétel: 23.13 %
Kiadott boríték: 71
Bedobott boríték: 71
Választásra jogosult: 307
Választási részvétel: 15.96 %
Kiadott boríték: 49
Bedobott boríték: 49
Választásra jogosult: 305
Választási részvétel: 30,49 %
Kiadott boríték: 93
Bedobott boríték: 93

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 69
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 90
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 35 50.72 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 11 15.94 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 9 13.04 % ĽS Naše Slovensko
Emil Samko 3 4.35 % KĽS
Andrea Jenčíková 2 2.90 % NP
Karol Konárik 2 2.90 % SNS
Ladislav Fízik 2 2.90 % ASV
Pavel Chovanec 2 2.90 % ÚSVIT
Jozef Sásik 2 2.90 % SĽS
Ondrej Binder 1 1.45 % Független
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Marian Kotleba 21 42.86% ĽS Naše Slovensko
Igor Kašper 26 28.89 % Független
Ján Lunter 24 26.67 % Független
Marian Kotleba 15 16.67 % ĽSNS
Vojtech Kökény 12 13.33 % SRK
Jozef Šimko 6 6.67 % Független
Martin Juhaniak 3 3.33 % Független
Viliam Baňák 2 2.22 % JĽSS
Michal Kantor 1 1.11 % SZS
Jozef Sásik 1 1.11 % SĽSAH
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 70
Érvényes szavazólap: 86
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Peter Juhász 40 57.14% SMK-MKP
Ladislav Rigó 35 50.00% SMK-MKP
František Auxt 31 44.29% SMK-MKP
Zoltán Bán 29 41.43% SMK-MKP
Peter Mináč 16 22.86% SMER - SD, KDH
Pavel Struhár 14 20.00% SMER - SD, KDH
Vojtech Szajkó 13 18.57% Független
Lukáš Kvietok 9 12.86% KDH, SMER - SD
Ivan Hazucha 9 12.86% SMER - SD, KDH
Tomáš Agócs 8 11.43% MOST - HÍD
Csaba Horváth 6 8.57% Független
Silvia Vargová 6 8.57% MOST - HÍD
Michal Bagačka 5 7.14% KDH, SMER - SD
Viliam Vaš 5 7.14% SMER - SD, KDH
Katarína Moncoľová 4 5.71% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Gejza Farkaš 4 5.71% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Tomáš Rosiar 4 5.71% ĽS Naše Slovensko
Tibor Lukáčka 4 5.71% ASV
Jozef Hrablay 3 4.29% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Romana Antalová 3 4.29% ÚSVIT
Veronika Rízová 3 4.29% KSS
Jozef Pupala 2 2.86% KSS
Kristián Gavalier 2 2.86% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 2 2.86% MOST - HÍD
Stanislav Mizík 2 2.86% ĽS Naše Slovensko
Viliam Vidinský 2 2.86% ĽS-HZDS, HZD
Dušan Kojnok 2 2.86% SZS, Zmena zdola, DÚ
Pavel Cibuliak 2 2.86% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Tibor Balog 1 1.43% SMS
Jaroslav Suja 1 1.43% Független
Katarína Horváth 1 1.43% KĽS
Jozef Šimko 1 1.43% Független
Vojtech Kökény 1 1.43% SRK
Ján Antal 1 1.43% ÚSVIT
Samuel Zubo 0 0.00% KSS
Anna Kekeňáková 0 0.00% KSS
Marian Petrok 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jana Uhrinová 0 0.00% SNS
Ján Hiraj 0 0.00% NP
Dušan Širák 0 0.00% KSS
Ján Matej 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Dušan Faško 0 0.00% KSS
Peter Vetrák 0 0.00% SĽS
Peter Vraniak 0 0.00% ÚSVIT
Renáta Puhlová 0 0.00% PD
Helena Krauszová 0 0.00% SMS
Aneta Vargicová 0 0.00% SNS
Peter Juhász 40 46.51% SMK-MKP
Ladislav Rigó 35 40.70% SMK-MKP
Zoltán Cziprusz 30 34.88% SMK-MKP
Ferenc Auxt 25 29.07% SMK-MKP
Csaba Csízi 23 26.74% MOST - HÍD
Zoltán Biró 16 18.60% DOMA DOBRE
Jozef Šimko 15 17.44% Független
Vojtech Szajkó 14 16.28% SRK
Vojtech Kökény 13 15.12% SRK
Aladár Bari 10 11.63% MOST - HÍD
Štefan Vavrek 9 10.47% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 9 10.47% SMER-SD
Stanislava Zvarová 8 9.30% SMER-SD
Dušan Hlinka 5 5.81% SMER-SD
Michal Bagačka 5 5.81% SMER-SD
Adriana Zavadinková 4 4.65% ĽS Naše Slovensko
Tomáš Agócs 4 4.65% MOST - HÍD
Miroslava Vargová 4 4.65% Független
Aneta Vargicová 4 4.65% SNS
Peter Mináč 4 4.65% SMER-SD
Tomáš Sliva 4 4.65% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 4 4.65% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Krahulec 4 4.65% Független
Lukáš Kvietok 4 4.65% SMER-SD
Ladislav Lang 3 3.49% MOST - HÍD
Ján Lichanec 3 3.49% Független
Stanislav Mizík 3 3.49% ĽS Naše Slovensko
Robert Bottlik 3 3.49% SME RODINA - Boris Kollár
Andrea Andrášiová 3 3.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Branislav Bukviar 2 2.33% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Miroslava Grendelová 2 2.33% KSS
Ján Antal 1 1.16% JEDNOTA-ĽSS
Kristián Korheľ 1 1.16% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Katarína Moncoľová 1 1.16% Független
Roman Lebeda 1 1.16% Független
Michaela Kružlicová 1 1.16% ĽS Naše Slovensko
Gejza Mede 1 1.16% Független
Pavel Cibuliak 1 1.16% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 1 1.16% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Vojtech Menyhárt 1 1.16% Független
Vladimír Skrutek 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Anatolij Jefimov 0 0.00% KSS
Róbert Čipka 0 0.00% KSS
Martin Pliešovský 0 0.00% SNS
Marian Petrok 0 0.00% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Zdenek Očovan 0 0.00% NAJ
Marta Kanalová 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Anna Zsóriová 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 0 0.00% NP
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 48.06 %
Tiszolc 212 29.44 %
Nyustya 134 18.61 %
Klenóc 59 8.19 %
Feled 29 4.03 %
Bakostörék 28 3.89 %
Rimaráhó 21 2.92 %
Várgede 18 2.50 %
Jánosi 18 2.50 %
Osgyán 17 2.36 %
Rimabrézó 16 2.22 %
Cserencsény 12 1.67 %
Meleghegy 12 1.67 %
Kruzsnó 11 1.53 %
Rimaszabadi 9 1.25 %
Derencsény 9 1.25 %
Uzapanyit 8 1.11 %
Durendapuszta 8 1.11 %
Rimabánya 8 1.11 %
Rimazsaluzsány 7 0.97 %
Sajószentkirály 7 0.97 %
Velkenye 7 0.97 %
Gömörfüge 7 0.97 %
Rimaszécs 6 0.83 %
Vámosbalog 5 0.69 %
Dobóca 5 0.69 %
Kecege 5 0.69 %
Balogrussó 5 0.69 %
Kőhegy 5 0.69 %
Kerekgede 5 0.69 %
Balogfala 4 0.56 %
Rakottyás 4 0.56 %
Rónapatak 4 0.56 %
Runya 4 0.56 %
Oldalfala 4 0.56 %
Zeherje 4 0.56 %
Bellény 3 0.42 %
Zsip 3 0.42 %
Kacagópuszta 3 0.42 %
Guszona 3 0.42 %
Szilistye 3 0.42 %
Gortvakisfalud 3 0.42 %
Ajnácskő 3 0.42 %
Gernyőpuszta 3 0.42 %
Harmac 3 0.42 %
Bátka 3 0.42 %
Csíz 3 0.42 %
Tajti 3 0.42 %
Détér 2 0.28 %
Zádorháza 2 0.28 %
Babarét 2 0.28 %
Balogújfalu 2 0.28 %
Baraca 2 0.28 %
Bugyikfala 2 0.28 %
Alsósziklás 2 0.28 %
Hanva 2 0.28 %
Balogpádár 2 0.28 %
Rimapálfala 2 0.28 %
Kövecses 2 0.28 %
Gömörispánmező 2 0.28 %
Tóthegymeg 2 0.28 %
Kisgömöri 2 0.28 %
Karaszkó 2 0.28 %
Méhi 1 0.14 %
Almágy 1 0.14 %
Ratkószuha 1 0.14 %
Gesztete 1 0.14 %
Magyarhegymeg 1 0.14 %
Egyházasbást 1 0.14 %
Alsóvály 1 0.14 %
Dúlháza 1 0.14 %
Balogiványi 1 0.14 %
Sajólénártfalva 1 0.14 %
Jeszte 1 0.14 %
Kopárhegy 1 0.14 %
Felsősziklás 1 0.14 %
Kiéte 1 0.14 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 11.89 %
Rimaszombat 141 6.93 %
Rimaszécs 141 6.93 %
Baraca 102 5.01 %
Sajólénártfalva 66 3.24 %
Cakó 55 2.70 %
Sajószentkirály 49 2.41 %
Nemesmartonfala 46 2.26 %
Kálosa 38 1.87 %
Zsip 38 1.87 %
Abafalva 36 1.77 %
Dobóca 35 1.72 %
Velkenye 34 1.67 %
Bátka 34 1.67 %
Hanva 34 1.67 %
Várgede 33 1.62 %
Vámosbalog 32 1.57 %
Rakottyás 31 1.52 %
Balogtamási 29 1.43 %
Tajti 29 1.43 %
Gesztete 28 1.38 %
Balogfala 28 1.38 %
Rimasimonyi 28 1.38 %
Jéne 28 1.38 %
Feled 27 1.33 %
Sajókeszi 27 1.33 %
Csíz 26 1.28 %
Uzapanyit 25 1.23 %
Gömörfüge 21 1.03 %
Jánosi 16 0.79 %
Rimapálfala 16 0.79 %
Méhi 16 0.79 %
Balogújfalu 16 0.79 %
Serke 15 0.74 %
Naprágy 15 0.74 %
Balogiványi 15 0.74 %
Almágy 14 0.69 %
Zádorháza 10 0.49 %
Runya 10 0.49 %
Harmac 9 0.44 %
Kövecses 8 0.39 %
Darnya 7 0.34 %
Szútor 7 0.34 %
Alsóvály 7 0.34 %
Osgyán 6 0.29 %
Egyházasbást 6 0.29 %
Nyustya 6 0.29 %
Détér 6 0.29 %
Gortvakisfalud 6 0.29 %
Sajórecske 6 0.29 %
Ajnácskő 5 0.25 %
Klenóc 5 0.25 %
Perjése 5 0.25 %
Sajólenke 4 0.20 %
Óbást 4 0.20 %
Vecseklő 4 0.20 %
Hubó 4 0.20 %
Medveshidegkút 4 0.20 %
Korláti 3 0.15 %
Cserencsény 3 0.15 %
Dúlháza 3 0.15 %
Oldalfala 3 0.15 %
Guszona 3 0.15 %
Derencsény 2 0.10 %
Kerekgede 2 0.10 %
Kruzsnó 2 0.10 %
Tiszolc 2 0.10 %
Gömörmihályfalva 2 0.10 %
Balogpádár 2 0.10 %
Bakostörék 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Meleghegy 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Bugyikfala 1 0.05 %
Ratkószabadi 1 0.05 %
Dobfenek 1 0.05 %
Gernyőpuszta 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Felsővály 1 0.05 %
Zeherje 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 10.16 %
Tiszolc 81 7.09 %
Klenóc 17 1.49 %
Nyustya 16 1.40 %
Rimaszécs 11 0.96 %
Osgyán 9 0.79 %
Rimaráhó 7 0.61 %
Cserencsény 7 0.61 %
Feled 6 0.53 %
Rimazsaluzsány 6 0.53 %
Jánosi 6 0.53 %
Karaszkó 4 0.35 %
Méhi 4 0.35 %
Kálosa 4 0.35 %
Várgede 4 0.35 %
Sajószentkirály 4 0.35 %
Zeherje 3 0.26 %
Rimabánya 3 0.26 %
Perjése 2 0.18 %
Gernyőpuszta 2 0.18 %
Kacagópuszta 2 0.18 %
Egyházasbást 2 0.18 %
Rimaszabadi 2 0.18 %
Balogtamási 2 0.18 %
Kruzsnó 2 0.18 %
Zsip 2 0.18 %
Felsősziklás 2 0.18 %
Korláti 2 0.18 %
Kecege 2 0.18 %
Bátka 2 0.18 %
Bakostörék 2 0.18 %
Abafalva 2 0.18 %
Csíz 2 0.18 %
Hubó 2 0.18 %
Gesztete 2 0.18 %
Gömörpéterfala 2 0.18 %
Kiéte 2 0.18 %
Uzapanyit 1 0.09 %
Ajnácskő 1 0.09 %
Détér 1 0.09 %
Gömörfüge 1 0.09 %
Dobóca 1 0.09 %
Sajólénártfalva 1 0.09 %
Kőhegy 1 0.09 %
Alsósziklás 1 0.09 %
Balogpádár 1 0.09 %
Jéne 1 0.09 %
Gömörhegyvég 1 0.09 %
Nemesradnót 1 0.09 %
Ratkószuha 1 0.09 %
Rimabrézó 1 0.09 %
Rimasimonyi 1 0.09 %
Serke 1 0.09 %
Óbást 1 0.09 %
Oldalfala 1 0.09 %
Medveshidegkút 1 0.09 %
Rimapálfala 1 0.09 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 5.70 %
Nyustya 12 0.78 %
Jánosi 9 0.58 %
Feled 5 0.32 %
Gömörfüge 4 0.26 %
Méhi 4 0.26 %
Cserencsény 4 0.26 %
Rimaszécs 4 0.26 %
Tiszolc 4 0.26 %
Gernyőpuszta 4 0.26 %
Várgede 3 0.19 %
Vámosbalog 3 0.19 %
Kruzsnó 3 0.19 %
Sajószentkirály 3 0.19 %
Klenóc 3 0.19 %
Osgyán 2 0.13 %
Baraca 2 0.13 %
Uzapanyit 2 0.13 %
Nemesradnót 2 0.13 %
Rimaráhó 2 0.13 %
Perjése 2 0.13 %
Alsóvály 2 0.13 %
Kálosa 2 0.13 %
Balogpádár 2 0.13 %
Meleghegy 1 0.06 %
Gömörpéterfala 1 0.06 %
Tajti 1 0.06 %
Durendapuszta 1 0.06 %
Kacagópuszta 1 0.06 %
Naprágy 1 0.06 %
Rimaszabadi 1 0.06 %
Kövecses 1 0.06 %
Gömörispánmező 1 0.06 %
Bátka 1 0.06 %
Gesztete 1 0.06 %
Gesztes 1 0.06 %
Zsip 1 0.06 %
Cakó 1 0.06 %
Ratkószuha 1 0.06 %
Zeherje 1 0.06 %
Dúlháza 1 0.06 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 72.37 %
Nyustya 49 4.48 %
Osgyán 45 4.12 %
Tiszolc 45 4.12 %
Feled 35 3.20 %
Klenóc 32 2.93 %
Várgede 23 2.10 %
Cserencsény 22 2.01 %
Rimaráhó 17 1.56 %
Bátka 15 1.37 %
Vámosbalog 14 1.28 %
Ajnácskő 14 1.28 %
Bakostörék 13 1.19 %
Jánosi 12 1.10 %
Alsósziklás 11 1.01 %
Csíz 10 0.91 %
Ratkószuha 10 0.91 %
Kruzsnó 10 0.91 %
Zeherje 9 0.82 %
Kecege 9 0.82 %
Vecseklő 9 0.82 %
Rimazsaluzsány 9 0.82 %
Perjése 8 0.73 %
Balogrussó 8 0.73 %
Abafalva 8 0.73 %
Guszona 8 0.73 %
Sajószentkirály 7 0.64 %
Gömörfüge 7 0.64 %
Dobóca 7 0.64 %
Alsóvály 7 0.64 %
Meleghegy 7 0.64 %
Nemesradnót 7 0.64 %
Felsővály 6 0.55 %
Rimaszécs 6 0.55 %
Oldalfala 6 0.55 %
Méhi 6 0.55 %
Rimabánya 6 0.55 %
Rakottyás 5 0.46 %
Dúlháza 5 0.46 %
Zsip 5 0.46 %
Derencsény 5 0.46 %
Gömörpéterfala 5 0.46 %
Serke 5 0.46 %
Hanva 5 0.46 %
Velkenye 5 0.46 %
Durendapuszta 4 0.37 %
Bellény 4 0.37 %
Rimaszabadi 4 0.37 %
Sajólenke 4 0.37 %
Rimabrézó 4 0.37 %
Uzapanyit 4 0.37 %
Balogiványi 3 0.27 %
Balogfala 3 0.27 %
Kőhegy 3 0.27 %
Felsősziklás 3 0.27 %
Kacagópuszta 3 0.27 %
Balogpádár 3 0.27 %
Kálosa 3 0.27 %
Hubó 3 0.27 %
Rónapatak 3 0.27 %
Runya 3 0.27 %
Tajti 3 0.27 %
Óbást 3 0.27 %
Gernyőpuszta 3 0.27 %
Babarét 2 0.18 %
Gortvakisfalud 2 0.18 %
Ratkószabadi 2 0.18 %
Almágy 2 0.18 %
Gömörmihályfalva 2 0.18 %
Nemesmartonfala 2 0.18 %
Baraca 2 0.18 %
Bugyikfala 2 0.18 %
Karaszkó 2 0.18 %
Darnya 2 0.18 %
Szilistye 2 0.18 %
Gesztete 2 0.18 %
Kerekgede 2 0.18 %
Magyarhegymeg 2 0.18 %
Kövecses 2 0.18 %
Medveshidegkút 2 0.18 %
Balogtamási 2 0.18 %
Harmac 2 0.18 %
Sajókeszi 1 0.09 %
Tóthegymeg 1 0.09 %
Sajórecske 1 0.09 %
Naprágy 1 0.09 %
Dobrapatak 1 0.09 %
Kiéte 1 0.09 %
Kisgömöri 1 0.09 %
Dobfenek 1 0.09 %
Balogújfalu 1 0.09 %
Cakó 1 0.09 %
Rimasimonyi 1 0.09 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 86.28 %
Nyustya 36 3.95 %
Osgyán 34 3.73 %
Cserencsény 26 2.85 %
Tiszolc 23 2.52 %
Bakostörék 21 2.31 %
Klenóc 20 2.20 %
Jánosi 20 2.20 %
Rimaráhó 19 2.09 %
Rimabánya 16 1.76 %
Feled 15 1.65 %
Rimazsaluzsány 14 1.54 %
Ratkószabadi 14 1.54 %
Bátka 12 1.32 %
Várgede 10 1.10 %
Vámosbalog 9 0.99 %
Uzapanyit 9 0.99 %
Kruzsnó 9 0.99 %
Rimaszécs 9 0.99 %
Kőhegy 7 0.77 %
Nemesradnót 7 0.77 %
Sajószentkirály 6 0.66 %
Meleghegy 5 0.55 %
Rimabrézó 5 0.55 %
Balogpádár 5 0.55 %
Abafalva 4 0.44 %
Zeherje 4 0.44 %
Felsősziklás 4 0.44 %
Almágy 4 0.44 %
Runya 4 0.44 %
Rimaszabadi 3 0.33 %
Baraca 3 0.33 %
Kecege 3 0.33 %
Balogrussó 3 0.33 %
Velkenye 3 0.33 %
Vecseklő 3 0.33 %
Sajólenke 3 0.33 %
Alsóvály 3 0.33 %
Kacagópuszta 3 0.33 %
Bugyikfala 3 0.33 %
Óbást 2 0.22 %
Gömörfüge 2 0.22 %
Guszona 2 0.22 %
Perjése 2 0.22 %
Durendapuszta 2 0.22 %
Serke 2 0.22 %
Gömörispánmező 2 0.22 %
Rakottyás 2 0.22 %
Gortvakisfalud 2 0.22 %
Gernyőpuszta 2 0.22 %
Alsósziklás 2 0.22 %
Tóthegymeg 2 0.22 %
Karaszkó 2 0.22 %
Felsővály 2 0.22 %
Dobóca 2 0.22 %
Ajnácskő 1 0.11 %
Csíz 1 0.11 %
Rónapatak 1 0.11 %
Kopárhegy 1 0.11 %
Rimasimonyi 1 0.11 %
Gesztes 1 0.11 %
Jéne 1 0.11 %
Détér 1 0.11 %
Oldalfala 1 0.11 %
Kövecses 1 0.11 %
Medveshidegkút 1 0.11 %
Szútor 1 0.11 %
Babarét 1 0.11 %
Balogtamási 1 0.11 %
Sajólénártfalva 1 0.11 %
Korláti 1 0.11 %
Sajórecske 1 0.11 %
Balogfala 1 0.11 %
Bellény 1 0.11 %
Balogújfalu 1 0.11 %
Dobfenek 1 0.11 %
Darnya 1 0.11 %
Kálosa 1 0.11 %
Derencsény 1 0.11 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 16.80 %
Osgyán 23 0.82 %
Jánosi 21 0.75 %
Zeherje 14 0.50 %
Feled 13 0.46 %
Bátka 11 0.39 %
Bakostörék 9 0.32 %
Rimaszécs 9 0.32 %
Tiszolc 9 0.32 %
Cserencsény 8 0.28 %
Sajószentkirály 7 0.25 %
Kövecses 7 0.25 %
Dobóca 7 0.25 %
Gesztete 6 0.21 %
Rimaráhó 6 0.21 %
Gömörpéterfala 5 0.18 %
Ajnácskő 5 0.18 %
Várgede 5 0.18 %
Klenóc 5 0.18 %
Serke 5 0.18 %
Rimazsaluzsány 5 0.18 %
Balogfala 5 0.18 %
Balogtamási 4 0.14 %
Détér 4 0.14 %
Vámosbalog 4 0.14 %
Alsósziklás 4 0.14 %
Felsővály 4 0.14 %
Guszona 3 0.11 %
Kruzsnó 3 0.11 %
Almágy 3 0.11 %
Uzapanyit 3 0.11 %
Kecege 3 0.11 %
Rimapálfala 3 0.11 %
Nyustya 3 0.11 %
Rimabánya 3 0.11 %
Gömörfüge 2 0.07 %
Meleghegy 2 0.07 %
Sajólenke 2 0.07 %
Baraca 2 0.07 %
Nemesmartonfala 2 0.07 %
Tajti 2 0.07 %
Rimabrézó 2 0.07 %
Óbást 2 0.07 %
Bellény 2 0.07 %
Alsóvály 2 0.07 %
Abafalva 2 0.07 %
Nemesradnót 2 0.07 %
Perjése 2 0.07 %
Jéne 1 0.04 %
Rakottyás 1 0.04 %
Derencsény 1 0.04 %
Kőhegy 1 0.04 %
Gernyőpuszta 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Harmac 1 0.04 %
Jeszte 1 0.04 %
Babarét 1 0.04 %
Csíz 1 0.04 %
Balogpádár 1 0.04 %
Hubó 1 0.04 %
Balogrussó 1 0.04 %
Gortvakisfalud 1 0.04 %
Méhi 1 0.04 %
Kisgömöri 1 0.04 %
Dúlháza 1 0.04 %
Velkenye 1 0.04 %
Magyarhegymeg 1 0.04 %
Felsősziklás 1 0.04 %
Egyházasbást 1 0.04 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 54.88 %
Nyustya 107 8.22 %
Tiszolc 34 2.61 %
Feled 28 2.15 %
Klenóc 28 2.15 %
Jánosi 22 1.69 %
Osgyán 20 1.54 %
Cserencsény 18 1.38 %
Détér 17 1.31 %
Bátka 17 1.31 %
Ajnácskő 17 1.31 %
Várgede 15 1.15 %
Kruzsnó 14 1.08 %
Gernyőpuszta 10 0.77 %
Bakostörék 10 0.77 %
Rimaráhó 10 0.77 %
Rimabánya 9 0.69 %
Guszona 8 0.61 %
Meleghegy 8 0.61 %
Zeherje 7 0.54 %
Rimabrézó 7 0.54 %
Zsip 7 0.54 %
Perjése 6 0.46 %
Csíz 6 0.46 %
Vámosbalog 6 0.46 %
Rimazsaluzsány 5 0.38 %
Felsősziklás 5 0.38 %
Rimaszécs 5 0.38 %
Kacagópuszta 5 0.38 %
Alsósziklás 5 0.38 %
Sajószentkirály 5 0.38 %
Sajólenke 4 0.31 %
Dobóca 4 0.31 %
Hubó 4 0.31 %
Nemesradnót 4 0.31 %
Tóthegymeg 4 0.31 %
Uzapanyit 4 0.31 %
Balogfala 4 0.31 %
Durendapuszta 3 0.23 %
Kövecses 3 0.23 %
Vecseklő 3 0.23 %
Tajti 3 0.23 %
Sajórecske 3 0.23 %
Méhi 3 0.23 %
Gömörfüge 3 0.23 %
Kőhegy 3 0.23 %
Alsóvály 3 0.23 %
Kecege 3 0.23 %
Balogrussó 3 0.23 %
Dúlháza 3 0.23 %
Abafalva 2 0.15 %
Balogpádár 2 0.15 %
Jéne 2 0.15 %
Kerekgede 2 0.15 %
Rakottyás 2 0.15 %
Karaszkó 2 0.15 %
Derencsény 2 0.15 %
Felsővály 2 0.15 %
Rimapálfala 2 0.15 %
Rónapatak 2 0.15 %
Runya 2 0.15 %
Balogújfalu 2 0.15 %
Serke 2 0.15 %
Gömörispánmező 2 0.15 %
Óbást 2 0.15 %
Gesztes 2 0.15 %
Gömörmihályfalva 1 0.08 %
Gömörpéterfala 1 0.08 %
Harmac 1 0.08 %
Balogtamási 1 0.08 %
Hanva 1 0.08 %
Rimaszabadi 1 0.08 %
Ratkószabadi 1 0.08 %
Ratkószuha 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Bugyikfala 1 0.08 %
Kálosa 1 0.08 %
Gömörlipóc 1 0.08 %
Baraca 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Gortvakisfalud 1 0.08 %
Naprágy 1 0.08 %
Velkenye 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Szilistye 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Oldalfala 1 0.08 %
Dobfenek 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 14.06 %
Ajnácskő 113 3.30 %
Sajólénártfalva 108 3.15 %
Bátka 77 2.25 %
Feled 76 2.22 %
Sajószentkirály 66 1.92 %
Rimaszécs 65 1.90 %
Csíz 61 1.78 %
Nemesradnót 54 1.57 %
Vámosbalog 51 1.49 %
Tajti 51 1.49 %
Hanva 43 1.25 %
Velkenye 35 1.02 %
Harmac 31 0.90 %
Baraca 30 0.87 %
Almágy 29 0.85 %
Méhi 27 0.79 %
Darnya 25 0.73 %
Óbást 25 0.73 %
Rimasimonyi 23 0.67 %
Runya 23 0.67 %
Osgyán 21 0.61 %
Guszona 20 0.58 %
Serke 20 0.58 %
Abafalva 19 0.55 %
Várgede 19 0.55 %
Sajólenke 19 0.55 %
Sajórecske 19 0.55 %
Dobóca 19 0.55 %
Gesztete 18 0.52 %
Gömörpéterfala 17 0.50 %
Cakó 15 0.44 %
Uzapanyit 14 0.41 %
Egyházasbást 14 0.41 %
Jánosi 13 0.38 %
Rakottyás 13 0.38 %
Balogfala 12 0.35 %
Nyustya 12 0.35 %
Zsip 11 0.32 %
Rimaráhó 11 0.32 %
Korláti 11 0.32 %
Kövecses 11 0.32 %
Meleghegy 9 0.26 %
Balogpádár 9 0.26 %
Magyarhegymeg 9 0.26 %
Hubó 9 0.26 %
Tiszolc 9 0.26 %
Alsóvály 9 0.26 %
Détér 9 0.26 %
Vecseklő 9 0.26 %
Balogiványi 8 0.23 %
Balogújfalu 7 0.20 %
Balogtamási 7 0.20 %
Kálosa 7 0.20 %
Bakostörék 7 0.20 %
Medveshidegkút 6 0.17 %
Rimabrézó 6 0.17 %
Dobfenek 6 0.17 %
Gömörfüge 6 0.17 %
Zádorháza 6 0.17 %
Kerekgede 5 0.15 %
Cserencsény 5 0.15 %
Kisgömöri 5 0.15 %
Perjése 4 0.12 %
Rimapálfala 4 0.12 %
Dúlháza 4 0.12 %
Felsővály 4 0.12 %
Zeherje 3 0.09 %
Jéne 3 0.09 %
Bugyikfala 3 0.09 %
Kruzsnó 3 0.09 %
Tóthegymeg 3 0.09 %
Sajókeszi 2 0.06 %
Gortvakisfalud 2 0.06 %
Jeszte 2 0.06 %
Kőhegy 2 0.06 %
Klenóc 2 0.06 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Gömörispánmező 1 0.03 %
Gömörmihályfalva 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Gernyőpuszta 1 0.03 %
Bellény 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Balogrussó 1 0.03 %
Naprágy 1 0.03 %
Nemesmartonfala 1 0.03 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 107.50 %
Tiszolc 91 7.26 %
Nyustya 72 5.74 %
Klenóc 58 4.63 %
Osgyán 48 3.83 %
Rimaráhó 47 3.75 %
Cserencsény 38 3.03 %
Bakostörék 31 2.47 %
Jánosi 26 2.07 %
Feled 23 1.83 %
Kőhegy 16 1.28 %
Várgede 16 1.28 %
Rimabrézó 15 1.20 %
Rimazsaluzsány 14 1.12 %
Meleghegy 13 1.04 %
Almágy 12 0.96 %
Rimaszabadi 11 0.88 %
Kruzsnó 10 0.80 %
Bátka 10 0.80 %
Felsősziklás 10 0.80 %
Ajnácskő 10 0.80 %
Derencsény 9 0.72 %
Rimabánya 9 0.72 %
Zeherje 9 0.72 %
Alsósziklás 9 0.72 %
Gernyőpuszta 8 0.64 %
Karaszkó 8 0.64 %
Vámosbalog 7 0.56 %
Oldalfala 7 0.56 %
Kecege 7 0.56 %
Gortvakisfalud 6 0.48 %
Abafalva 6 0.48 %
Rimaszécs 6 0.48 %
Méhi 6 0.48 %
Rónapatak 6 0.48 %
Balogrussó 5 0.40 %
Bellény 5 0.40 %
Uzapanyit 5 0.40 %
Runya 5 0.40 %
Babarét 5 0.40 %
Gömörpéterfala 5 0.40 %
Balogpádár 5 0.40 %
Gömörfüge 4 0.32 %
Guszona 4 0.32 %
Alsóvály 4 0.32 %
Durendapuszta 4 0.32 %
Tóthegymeg 3 0.24 %
Serke 3 0.24 %
Csíz 3 0.24 %
Balogfala 3 0.24 %
Zsip 3 0.24 %
Kálosa 3 0.24 %
Szilistye 3 0.24 %
Dobrapatak 2 0.16 %
Dúlháza 2 0.16 %
Cakó 2 0.16 %
Kacagópuszta 2 0.16 %
Perjése 2 0.16 %
Balogtamási 2 0.16 %
Darnya 2 0.16 %
Sajólenke 2 0.16 %
Rakottyás 2 0.16 %
Óbást 2 0.16 %
Gesztes 2 0.16 %
Kerekgede 2 0.16 %
Gömörispánmező 2 0.16 %
Sajószentkirály 2 0.16 %
Détér 1 0.08 %
Tajti 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Nemesradnót 1 0.08 %
Hanva 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Kövecses 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Hubó 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Gömörlipóc 1 0.08 %
Zádorháza 1 0.08 %
Baraca 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 71.33 %
Rimaszécs 175 9.31 %
Kálosa 133 7.07 %
Bátka 123 6.54 %
Feled 117 6.22 %
Ajnácskő 100 5.32 %
Egyházasbást 90 4.79 %
Vámosbalog 81 4.31 %
Nemesradnót 73 3.88 %
Méhi 67 3.56 %
Hanva 67 3.56 %
Almágy 67 3.56 %
Balogfala 66 3.51 %
Serke 61 3.24 %
Csíz 59 3.14 %
Kövecses 56 2.98 %
Détér 56 2.98 %
Harmac 55 2.93 %
Óbást 55 2.93 %
Gesztete 50 2.66 %
Felsővály 48 2.55 %
Dobóca 47 2.50 %
Naprágy 46 2.45 %
Abafalva 45 2.39 %
Tajti 45 2.39 %
Jánosi 45 2.39 %
Várgede 42 2.23 %
Alsóvály 41 2.18 %
Rimasimonyi 40 2.13 %
Sajószentkirály 40 2.13 %
Sajólénártfalva 39 2.07 %
Balogiványi 39 2.07 %
Gömörpéterfala 39 2.07 %
Magyarhegymeg 36 1.91 %
Sajókeszi 34 1.81 %
Zsip 29 1.54 %
Vecseklő 28 1.49 %
Guszona 27 1.44 %
Cakó 26 1.38 %
Balogújfalu 26 1.38 %
Velkenye 26 1.38 %
Osgyán 26 1.38 %
Runya 25 1.33 %
Perjése 25 1.33 %
Uzapanyit 22 1.17 %
Cserencsény 21 1.12 %
Sajólenke 21 1.12 %
Gömörmihályfalva 19 1.01 %
Jéne 18 0.96 %
Zádorháza 18 0.96 %
Balogtamási 18 0.96 %
Gömörfüge 17 0.90 %
Dobfenek 15 0.80 %
Sajórecske 15 0.80 %
Rakottyás 14 0.74 %
Kerekgede 14 0.74 %
Hubó 13 0.69 %
Baraca 13 0.69 %
Oldalfala 11 0.59 %
Medveshidegkút 10 0.53 %
Kisgömöri 10 0.53 %
Balogpádár 10 0.53 %
Bakostörék 10 0.53 %
Rimapálfala 9 0.48 %
Darnya 9 0.48 %
Jeszte 8 0.43 %
Nemesmartonfala 7 0.37 %
Rimaráhó 6 0.32 %
Korláti 5 0.27 %
Gortvakisfalud 5 0.27 %
Dúlháza 5 0.27 %
Klenóc 5 0.27 %
Nyustya 5 0.27 %
Tiszolc 4 0.21 %
Rimabrézó 4 0.21 %
Gernyőpuszta 4 0.21 %
Zeherje 4 0.21 %
Bellény 3 0.16 %
Alsósziklás 2 0.11 %
Kőhegy 2 0.11 %
Karaszkó 2 0.11 %
Kecege 2 0.11 %
Meleghegy 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Gesztes 1 0.05 %
Derencsény 1 0.05 %
Bugyikfala 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Kruzsnó 1 0.05 %
Felsősziklás 1 0.05 %
Kacagópuszta 1 0.05 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 11.99 %
Klenóc 25 1.17 %
Nyustya 19 0.89 %
Tiszolc 17 0.79 %
Jánosi 13 0.61 %
Kálosa 12 0.56 %
Rimaszécs 11 0.51 %
Nemesradnót 11 0.51 %
Rimasimonyi 10 0.47 %
Bátka 10 0.47 %
Várgede 10 0.47 %
Almágy 10 0.47 %
Gortvakisfalud 10 0.47 %
Osgyán 9 0.42 %
Bakostörék 8 0.37 %
Egyházasbást 8 0.37 %
Serke 8 0.37 %
Ajnácskő 8 0.37 %
Csíz 7 0.33 %
Détér 7 0.33 %
Guszona 7 0.33 %
Abafalva 7 0.33 %
Vámosbalog 7 0.33 %
Cakó 6 0.28 %
Méhi 6 0.28 %
Óbást 6 0.28 %
Feled 6 0.28 %
Kruzsnó 6 0.28 %
Oldalfala 5 0.23 %
Gömörfüge 5 0.23 %
Tajti 5 0.23 %
Rimaráhó 5 0.23 %
Rakottyás 4 0.19 %
Sajórecske 4 0.19 %
Rimabrézó 4 0.19 %
Hanva 4 0.19 %
Balogtamási 4 0.19 %
Uzapanyit 4 0.19 %
Sajószentkirály 4 0.19 %
Balogújfalu 4 0.19 %
Balogiványi 3 0.14 %
Rimapálfala 3 0.14 %
Cserencsény 3 0.14 %
Dúlháza 3 0.14 %
Zsip 3 0.14 %
Alsósziklás 3 0.14 %
Perjése 3 0.14 %
Kecege 3 0.14 %
Gesztete 2 0.09 %
Korláti 2 0.09 %
Sajólénártfalva 2 0.09 %
Zeherje 2 0.09 %
Felsővály 2 0.09 %
Naprágy 2 0.09 %
Hubó 2 0.09 %
Kacagópuszta 2 0.09 %
Baraca 2 0.09 %
Zádorháza 2 0.09 %
Gömörpéterfala 2 0.09 %
Alsóvály 2 0.09 %
Gernyőpuszta 2 0.09 %
Bugyikfala 2 0.09 %
Harmac 2 0.09 %
Darnya 2 0.09 %
Derencsény 2 0.09 %
Kövecses 2 0.09 %
Jeszte 1 0.05 %
Kőhegy 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Balogfala 1 0.05 %
Tóthegymeg 1 0.05 %
Kerekgede 1 0.05 %
Velkenye 1 0.05 %
Ratkószuha 1 0.05 %
Jéne 1 0.05 %
Rimabánya 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Meleghegy 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Karaszkó 1 0.05 %
Dobóca 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Magyarhegymeg 1 0.05 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 15.24 %
Egyházasbást 75 5.13 %
Feled 55 3.76 %
Tajti 43 2.94 %
Almágy 42 2.87 %
Óbást 36 2.46 %
Harmac 27 1.85 %
Ajnácskő 23 1.57 %
Balogfala 21 1.44 %
Gömörpéterfala 19 1.30 %
Rimaszécs 19 1.30 %
Jeszte 19 1.30 %
Vecseklő 18 1.23 %
Détér 17 1.16 %
Rimasimonyi 16 1.09 %
Dobfenek 16 1.09 %
Gesztete 15 1.03 %
Guszona 13 0.89 %
Medveshidegkút 12 0.82 %
Bátka 12 0.82 %
Csíz 12 0.82 %
Serke 10 0.68 %
Vámosbalog 8 0.55 %
Abafalva 7 0.48 %
Várgede 7 0.48 %
Nyustya 7 0.48 %
Kövecses 6 0.41 %
Kálosa 6 0.41 %
Méhi 6 0.41 %
Jánosi 5 0.34 %
Hanva 5 0.34 %
Sajószentkirály 5 0.34 %
Sajólénártfalva 5 0.34 %
Osgyán 5 0.34 %
Balogiványi 5 0.34 %
Zsip 4 0.27 %
Velkenye 4 0.27 %
Gortvakisfalud 4 0.27 %
Zádorháza 4 0.27 %
Balogpádár 3 0.21 %
Tiszolc 3 0.21 %
Balogújfalu 3 0.21 %
Uzapanyit 3 0.21 %
Darnya 3 0.21 %
Nemesradnót 3 0.21 %
Dobóca 3 0.21 %
Rimaráhó 3 0.21 %
Gömörfüge 3 0.21 %
Oldalfala 2 0.14 %
Dúlháza 2 0.14 %
Rimapálfala 2 0.14 %
Kruzsnó 2 0.14 %
Kerekgede 2 0.14 %
Korláti 2 0.14 %
Sajólenke 2 0.14 %
Balogtamási 2 0.14 %
Kecege 2 0.14 %
Alsóvály 2 0.14 %
Klenóc 2 0.14 %
Zeherje 2 0.14 %
Sajórecske 1 0.07 %
Rimabánya 1 0.07 %
Hubó 1 0.07 %
Runya 1 0.07 %
Perjése 1 0.07 %
Gömörmihályfalva 1 0.07 %
Cakó 1 0.07 %
Sajókeszi 1 0.07 %
Karaszkó 1 0.07 %
Kacagópuszta 1 0.07 %
Gernyőpuszta 1 0.07 %
Bakostörék 1 0.07 %
Baraca 1 0.07 %
Jéne 1 0.07 %
Felsővály 1 0.07 %
Balogrussó 1 0.07 %
Rakottyás 1 0.07 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 128.17 %
Klenóc 94 7.91 %
Bakostörék 82 6.90 %
Nyustya 78 6.56 %
Rimaráhó 72 6.06 %
Tiszolc 69 5.80 %
Cserencsény 60 5.05 %
Kruzsnó 34 2.86 %
Osgyán 33 2.78 %
Jánosi 31 2.61 %
Várgede 23 1.93 %
Feled 23 1.93 %
Rimabrézó 22 1.85 %
Meleghegy 16 1.35 %
Rimazsaluzsány 15 1.26 %
Derencsény 15 1.26 %
Gernyőpuszta 15 1.26 %
Zeherje 14 1.18 %
Felsősziklás 13 1.09 %
Bátka 12 1.01 %
Ajnácskő 12 1.01 %
Balogrussó 11 0.93 %
Vámosbalog 11 0.93 %
Sajószentkirály 10 0.84 %
Karaszkó 9 0.76 %
Gesztes 9 0.76 %
Bugyikfala 9 0.76 %
Alsósziklás 9 0.76 %
Almágy 9 0.76 %
Runya 9 0.76 %
Rimabánya 9 0.76 %
Oldalfala 8 0.67 %
Abafalva 8 0.67 %
Kacagópuszta 8 0.67 %
Kecege 8 0.67 %
Uzapanyit 7 0.59 %
Rónapatak 7 0.59 %
Kőhegy 7 0.59 %
Méhi 6 0.50 %
Bellény 6 0.50 %
Medveshidegkút 6 0.50 %
Rimaszabadi 6 0.50 %
Rimaszécs 5 0.42 %
Kerekgede 5 0.42 %
Sajólenke 5 0.42 %
Rimapálfala 5 0.42 %
Dobrapatak 5 0.42 %
Harmac 5 0.42 %
Durendapuszta 5 0.42 %
Gömörispánmező 4 0.34 %
Hanva 4 0.34 %
Balogfala 4 0.34 %
Alsóvály 4 0.34 %
Détér 4 0.34 %
Tóthegymeg 4 0.34 %
Cakó 3 0.25 %
Perjése 3 0.25 %
Baraca 3 0.25 %
Gömörfüge 3 0.25 %
Darnya 3 0.25 %
Rakottyás 2 0.17 %
Egyházasbást 2 0.17 %
Balogtamási 2 0.17 %
Babarét 2 0.17 %
Guszona 2 0.17 %
Kisgömöri 2 0.17 %
Felsővály 2 0.17 %
Magyarhegymeg 2 0.17 %
Csíz 2 0.17 %
Szilistye 2 0.17 %
Nemesradnót 1 0.08 %
Nemesmartonfala 1 0.08 %
Naprágy 1 0.08 %
Sajókeszi 1 0.08 %
Sajórecske 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Jéne 1 0.08 %
Korláti 1 0.08 %
Balogpádár 1 0.08 %
Zsip 1 0.08 %
Szútor 1 0.08 %
Gortvakisfalud 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Serke 1 0.08 %
Kálosa 1 0.08 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 135.33 %
Szútor 215 10.62 %
Nyustya 182 8.99 %
Tiszolc 135 6.67 %
Gesztete 131 6.47 %
Feled 129 6.37 %
Jánosi 121 5.98 %
Klenóc 98 4.84 %
Osgyán 95 4.69 %
Cserencsény 88 4.35 %
Rimaszécs 81 4.00 %
Várgede 80 3.95 %
Bátka 74 3.66 %
Bakostörék 67 3.31 %
Rimaráhó 66 3.26 %
Serke 62 3.06 %
Dobóca 56 2.77 %
Rimasimonyi 48 2.37 %
Rimapálfala 47 2.32 %
Ajnácskő 47 2.32 %
Vámosbalog 47 2.32 %
Balogfala 41 2.03 %
Harmac 40 1.98 %
Nemesradnót 40 1.98 %
Kruzsnó 40 1.98 %
Almágy 39 1.93 %
Sajószentkirály 37 1.83 %
Détér 37 1.83 %
Meleghegy 36 1.78 %
Abafalva 34 1.68 %
Méhi 34 1.68 %
Gernyőpuszta 31 1.53 %
Zeherje 30 1.48 %
Felsővály 28 1.38 %
Tajti 27 1.33 %
Csíz 27 1.33 %
Uzapanyit 26 1.28 %
Velkenye 25 1.24 %
Hanva 25 1.24 %
Rimazsaluzsány 25 1.24 %
Guszona 25 1.24 %
Bellény 23 1.14 %
Egyházasbást 22 1.09 %
Alsósziklás 21 1.04 %
Óbást 20 0.99 %
Gortvakisfalud 19 0.94 %
Balogiványi 18 0.89 %
Derencsény 18 0.89 %
Sajólénártfalva 18 0.89 %
Balogtamási 18 0.89 %
Balogújfalu 17 0.84 %
Gömörpéterfala 17 0.84 %
Kőhegy 17 0.84 %
Rimabrézó 17 0.84 %
Kálosa 16 0.79 %
Magyarhegymeg 16 0.79 %
Kacagópuszta 16 0.79 %
Runya 15 0.74 %
Rimaszabadi 15 0.74 %
Rimabánya 14 0.69 %
Baraca 14 0.69 %
Karaszkó 14 0.69 %
Kövecses 13 0.64 %
Oldalfala 13 0.64 %
Zsip 13 0.64 %
Alsóvály 13 0.64 %
Gömörfüge 13 0.64 %
Jeszte 12 0.59 %
Kerekgede 11 0.54 %
Durendapuszta 10 0.49 %
Rakottyás 10 0.49 %
Jéne 10 0.49 %
Kecege 10 0.49 %
Balogpádár 9 0.44 %
Perjése 9 0.44 %
Balogrussó 9 0.44 %
Vecseklő 8 0.40 %
Hubó 8 0.40 %
Rónapatak 7 0.35 %
Sajólenke 7 0.35 %
Ratkószabadi 7 0.35 %
Kisgömöri 7 0.35 %
Korláti 7 0.35 %
Nemesmartonfala 6 0.30 %
Zádorháza 5 0.25 %
Felsősziklás 5 0.25 %
Dobfenek 5 0.25 %
Ratkószuha 4 0.20 %
Naprágy 4 0.20 %
Kiéte 4 0.20 %
Tóthegymeg 4 0.20 %
Gesztes 3 0.15 %
Babarét 3 0.15 %
Cakó 3 0.15 %
Bugyikfala 3 0.15 %
Dúlháza 2 0.10 %
Gömörlipóc 2 0.10 %
Darnya 2 0.10 %
Medveshidegkút 2 0.10 %
Gömörmihályfalva 1 0.05 %
Dobrapatak 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Szilistye 1 0.05 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 32.76 %
Klenóc 152 21.65 %
Rimaszombat 148 21.08 %
Tiszolc 68 9.69 %
Rimaráhó 36 5.13 %
Rimabrézó 26 3.70 %
Rimazsaluzsány 20 2.85 %
Rimabánya 18 2.56 %
Bakostörék 16 2.28 %
Rimaszabadi 15 2.14 %
Cserencsény 13 1.85 %
Várgede 11 1.57 %
Jánosi 9 1.28 %
Kecege 9 1.28 %
Kruzsnó 8 1.14 %
Balogrussó 8 1.14 %
Babarét 8 1.14 %
Nemesradnót 7 1.00 %
Meleghegy 7 1.00 %
Osgyán 6 0.85 %
Durendapuszta 6 0.85 %
Feled 6 0.85 %
Zsip 6 0.85 %
Felsősziklás 6 0.85 %
Gömörfüge 6 0.85 %
Rimaszécs 6 0.85 %
Alsóvály 5 0.71 %
Oldalfala 5 0.71 %
Abafalva 5 0.71 %
Kőhegy 5 0.71 %
Sajószentkirály 5 0.71 %
Óbást 4 0.57 %
Ajnácskő 4 0.57 %
Vámosbalog 4 0.57 %
Gernyőpuszta 4 0.57 %
Hanva 4 0.57 %
Balogpádár 4 0.57 %
Kiéte 4 0.57 %
Bátka 4 0.57 %
Karaszkó 4 0.57 %
Sajólenke 4 0.57 %
Rimapálfala 3 0.43 %
Szilistye 3 0.43 %
Rónapatak 3 0.43 %
Vecseklő 3 0.43 %
Méhi 3 0.43 %
Zeherje 3 0.43 %
Harmac 3 0.43 %
Felsővály 3 0.43 %
Hubó 3 0.43 %
Tajti 3 0.43 %
Kerekgede 3 0.43 %
Rimasimonyi 2 0.28 %
Balogfala 2 0.28 %
Egyházasbást 2 0.28 %
Derencsény 2 0.28 %
Ratkószabadi 2 0.28 %
Sajórecske 2 0.28 %
Csíz 2 0.28 %
Alsósziklás 2 0.28 %
Serke 2 0.28 %
Uzapanyit 2 0.28 %
Dúlháza 2 0.28 %
Baraca 2 0.28 %
Tóthegymeg 2 0.28 %
Balogújfalu 2 0.28 %
Velkenye 2 0.28 %
Nemesmartonfala 1 0.14 %
Bugyikfala 1 0.14 %
Bellény 1 0.14 %
Runya 1 0.14 %
Sajólénártfalva 1 0.14 %
Kacagópuszta 1 0.14 %
Dobfenek 1 0.14 %
Gömörispánmező 1 0.14 %
Balogiványi 1 0.14 %
Guszona 1 0.14 %
Dobóca 1 0.14 %
Balogtamási 1 0.14 %
Gömörlipóc 1 0.14 %
Darnya 1 0.14 %
Gömörhegyvég 1 0.14 %
Dobrapatak 1 0.14 %
Korláti 1 0.14 %
Ratkószuha 1 0.14 %
Kisgömöri 1 0.14 %
Almágy 1 0.14 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 28.78 %
Kacagópuszta 50 2.78 %
Nyustya 46 2.56 %
Gernyőpuszta 44 2.44 %
Tiszolc 39 2.17 %
Klenóc 39 2.17 %
Rimaszécs 34 1.89 %
Harmac 28 1.56 %
Jánosi 24 1.33 %
Feled 22 1.22 %
Cserencsény 22 1.22 %
Osgyán 21 1.17 %
Balogiványi 18 1.00 %
Rimaráhó 16 0.89 %
Bakostörék 16 0.89 %
Durendapuszta 16 0.89 %
Rimabrézó 14 0.78 %
Felsősziklás 14 0.78 %
Csíz 13 0.72 %
Balogrussó 12 0.67 %
Dobóca 11 0.61 %
Sajószentkirály 11 0.61 %
Rimabánya 10 0.56 %
Derencsény 10 0.56 %
Vámosbalog 10 0.56 %
Meleghegy 9 0.50 %
Zádorháza 8 0.44 %
Gömörispánmező 8 0.44 %
Serke 7 0.39 %
Kecege 7 0.39 %
Tóthegymeg 7 0.39 %
Abafalva 6 0.33 %
Bátka 6 0.33 %
Gesztete 5 0.28 %
Bugyikfala 5 0.28 %
Sajólenke 5 0.28 %
Kövecses 5 0.28 %
Uzapanyit 5 0.28 %
Karaszkó 5 0.28 %
Alsósziklás 4 0.22 %
Bellény 4 0.22 %
Kőhegy 4 0.22 %
Jéne 4 0.22 %
Rimaszabadi 4 0.22 %
Kruzsnó 4 0.22 %
Balogfala 4 0.22 %
Zeherje 3 0.17 %
Gömörfüge 3 0.17 %
Rimazsaluzsány 3 0.17 %
Gömörlipóc 3 0.17 %
Runya 3 0.17 %
Méhi 3 0.17 %
Jeszte 3 0.17 %
Várgede 3 0.17 %
Kisgömöri 3 0.17 %
Rimasimonyi 2 0.11 %
Babarét 2 0.11 %
Balogtamási 2 0.11 %
Dúlháza 2 0.11 %
Gesztes 2 0.11 %
Naprágy 2 0.11 %
Velkenye 2 0.11 %
Dobrapatak 2 0.11 %
Oldalfala 2 0.11 %
Zsip 2 0.11 %
Balogpádár 2 0.11 %
Rimapálfala 2 0.11 %
Kiéte 1 0.06 %
Rakottyás 1 0.06 %
Sajólénártfalva 1 0.06 %
Korláti 1 0.06 %
Medveshidegkút 1 0.06 %
Vecseklő 1 0.06 %
Perjése 1 0.06 %
Felsővály 1 0.06 %
Cakó 1 0.06 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 25.50 %
Rimaszombat 442 18.63 %
Klenóc 253 10.66 %
Tiszolc 250 10.54 %
Rimaráhó 74 3.12 %
Bakostörék 46 1.94 %
Osgyán 43 1.81 %
Rimazsaluzsány 38 1.60 %
Rimabánya 32 1.35 %
Feled 29 1.22 %
Cserencsény 27 1.14 %
Kruzsnó 21 0.88 %
Rimabrézó 17 0.72 %
Alsósziklás 16 0.67 %
Kecege 15 0.63 %
Kálosa 13 0.55 %
Várgede 12 0.51 %
Rimaszabadi 11 0.46 %
Jánosi 11 0.46 %
Sajószentkirály 10 0.42 %
Rimaszécs 10 0.42 %
Balogrussó 10 0.42 %
Felsősziklás 10 0.42 %
Derencsény 10 0.42 %
Gernyőpuszta 9 0.38 %
Abafalva 8 0.34 %
Kacagópuszta 7 0.29 %
Babarét 7 0.29 %
Vámosbalog 7 0.29 %
Kőhegy 6 0.25 %
Zeherje 6 0.25 %
Meleghegy 6 0.25 %
Kiéte 6 0.25 %
Bátka 5 0.21 %
Méhi 5 0.21 %
Uzapanyit 5 0.21 %
Karaszkó 5 0.21 %
Perjése 5 0.21 %
Sajólenke 5 0.21 %
Gömörfüge 4 0.17 %
Guszona 4 0.17 %
Gömörhegyvég 4 0.17 %
Rónapatak 4 0.17 %
Felsővály 3 0.13 %
Kerekgede 3 0.13 %
Egyházasbást 3 0.13 %
Ratkószabadi 3 0.13 %
Tóthegymeg 3 0.13 %
Csíz 3 0.13 %
Sajólénártfalva 2 0.08 %
Kövecses 2 0.08 %
Rimapálfala 2 0.08 %
Balogfala 2 0.08 %
Dobrapatak 2 0.08 %
Gesztete 2 0.08 %
Bellény 2 0.08 %
Zádorháza 1 0.04 %
Óbást 1 0.04 %
Gömörispánmező 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Runya 1 0.04 %
Balogtamási 1 0.04 %
Korláti 1 0.04 %
Medveshidegkút 1 0.04 %
Cakó 1 0.04 %
Durendapuszta 1 0.04 %
Zsip 1 0.04 %
Gömörpéterfala 1 0.04 %
Vecseklő 1 0.04 %
Ajnácskő 1 0.04 %
Dúlháza 1 0.04 %
Rakottyás 1 0.04 %
Oldalfala 1 0.04 %
Alsóvály 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Nemesradnót 1 0.04 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Rimaszombat 60 5.80 %
Balogfala 14 1.35 %
Ajnácskő 13 1.26 %
Várgede 11 1.06 %
Tiszolc 11 1.06 %
Rimaszécs 10 0.97 %
Nyustya 10 0.97 %
Osgyán 8 0.77 %
Vámosbalog 7 0.68 %
Feled 6 0.58 %
Almágy 6 0.58 %
Jánosi 6 0.58 %
Egyházasbást 6 0.58 %
Durendapuszta 5 0.48 %
Klenóc 4 0.39 %
Cserencsény 3 0.29 %
Kerekgede 3 0.29 %
Zeherje 3 0.29 %
Rimasimonyi 3 0.29 %