SK
RS
.....

Sajólénártfalva

Község

címer zászló
559 100% magyar 1910
455 84% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Lénártfala
Hivatalos szlovák megnevezés:
Lenartovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Putnoki járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Feledi járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence
Koordináták:
48.29875565, 20.31006050
Terület:
6,83 km2
Rang:
község
Népesség:
559
Tszf. magasság:
155 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98044
Település kód:
515132
Szervezeti azonosító:
318892

A község a Gömöri-medence délkeleti részén (Gömöri-teraszok kistáj), a Sajó jobb partján, a Rima-folyó torkolatának közelében fekszik, Rimaszombattól 28 km-re délkeletre, Rimaszécstől 7 km-re keletre, Tornaljától 16 km-re délre, Putnoktól 10 km-re nyugatra, a Fülek-Bánréve vasútvonal mentén (megállóhely). Fontos forgalmi csomópont, áthalad rajta az 571-es (Fülek-Feled-Sajószentkirály) országút, mellékutak kötik össze Bánrévével (5 km), Hanván (5 km) keresztül Gömörfügével (14 km), valamint Velkenyével (2,5 km). Határa 150-190 méteres magasságban fekszik, csaknem teljes egészében mezőgazdaságilag művelt terület, erdeje nincs. Nyugatról Csíz, délről Velkenye, délkeletről Sajópüspöki és Bánréve, keletről Abafalva, északról Hanva községekkel határos. Délkeleti határa államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország között.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Putnoki járásához (1910-ig Tornaljai járásához) tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Feledi járáshoz, 1949-60 között a Tornaljai járáshoz, majd a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Feledi járás). A trianoni határ megvonásakor 3 hektár területet vesztett, majd 1950 után Csíz területének egy részét Sajólénártfalvához csatolták, ezzel területe egyötödével nőtt (5,71 km²-ről 6,83 km²-re).

Népesség

1910-ben 559, 1921-ben 564, 1938-ban pedig 573, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. Lakosságának túlnyomó többsége (93,4 %) magyar nemzetiségűnek vallja magát, a szlovákok aránya 3,7 %. A lakosság csaknem háromnegyede (73,3 %) a roma etnikumhoz tartozik. 1991-2001 között népességszáma 7,1 %-al gyarapodott (510 főről 546-ra), 2001-2011 között stagnálás figyelhető meg. Az eredetileg református többségű faluban (1921-ben a lakosság háromnegyede református volt) mára a lakosság kétharmada római katolikus vallású, a reformátusok aránya 28 %-ra csökkent.

Történelem

A település a 13. század második felében a Hanva-nemzetség földjén alakult ki, nevét a nemzetség Kozma ágának a 14. század közepén élt Lénárt nevű tagjáról kapta (előtte templomáról egy ideig Miklósfalvának nevezték). Mind alapításában, mind lakosságában kezdettől fogva magyar település. Első írásos említése 1364-ből származik "Kishamva" néven. 1374-ben "Kishanua", 1379-ben "Kis Hanva alias Miklosfalva", 1423-ban "Lenarthfalwa", 1577-ben "Lenarthffalwa aliter Kysabaffalwa" alakban említik a korabeli források. A Lénártfalvy család birtoka volt, akik 1427-ben 8 portával bírtak a faluban. A 15. században az Abaffy, Csákányi és a Putnoky családnak voltak itt nagyobb birtokaik. A 16. század közepétől a Lénártfalvy család kihaltával birtokaik az Abaffy családé lettek. 1566-ban elpusztította a török és rövid időre elnéptelenedett, de a század végére már ismét lakott volt. A török hódoltság részeként a füleki szandzsákhoz tartozott. Lakossága a 16. században református hitre tért. 1672-ben Nagy Ádám kuruc serege pusztította, majd 1683-ben a török ellen vonuló lengyel-litván hadak okoztak pusztítást. Lakosság a 16-18. században kicserélődött, új lakói a közeli magyar településekről érkeztek. 1709-ben és 1711-ben a pestis pusztított. A járvány 1740-ben újra visszatért és a lakosság kétharmadát követelte. 1773-ban 13 jobbágy és 2 zsellércsalád élt a községben. 1785-ben 61 családja és 345 lakosa volt. 1827-ben egy tűzvészben a házak kétharmada leégett. 1828-ban 74 házában 595 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. Fellendülést hozott a községnek a Bánréve-Fülek, majd a Bánréve-Rozsnyó vasútvonal megépülése 1874-ben. Vasútállomása azonban csak 1920-ban lett Lénártfalvának. A község nevét 1906-ban Lénártfalváról Sajólénártfalvára változtatták. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Putnoki járásához tartozott. 1938 és 1945 között újra Magyarországhoz csatolták. 1953-ban megnyitották az óvodát a faluban, ugyanebben az évben létesült a szövetkezet is (1971-től a csízi, 1975-től a hanvai efsz is az irányítása alá tartozott). 1976-ban új hidat építettek a Sajón. A falu mellett 1982-ig határátkelő működött, ekkor áthelyezték Sajószentkirályra. Sajólénártfalva napjainkig híres káposztatermesztéséről. A 20. század végére roma többségű településsé vált.

Mai jelentősége

A község magyar tannyelvű alapiskolával és óvodával, valamint egészségügyi központtal rendelkezik. Református temploma 1907-ben épült, a neogótikus Szent Anna-kápolnát a két világháború között emelték.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

LÉNÁRTFALVA. Magyar falu Gömör Várm. földes Urai Abafi, és több Uraságok, számos Nemesek lakják, lakosai katolikusok, és többnyire reformátusok, fekszik Sajó vize partyán, Rimaszétstől egy, Putnoktól két órányira, földgye meg lehetős, réttyei jók, piatzozása hasznos 5 1/2 mértföldnyire Rozsnyón, legelője nagy berkekben van, fája nints, malma közel, jó lovakat, ’s tzímeres szarvas marhákat nevelnek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Lénárdfalu, magyar f., Gömör vgyében, Bánrévi helységgel határos, Rimaszombattól Putnok felé vivő országutban, Sajó vize mellett: rónaságon fekszik. Díszesíti e helységet Abafi János úri laka. Lakosok száma 459, nehány lelket kivéve mind reformatusok s eredet szülte magyarok. Van 6 2/8 urbéri, 13 5/8 majorsági telek és 6 majorsági jobbágy, 29 zsellér, 3 lakó; 256 hold erdő. Szántófölde bőven megterem mindent; rétje jó s elegendő takarmányt ad. Birják: Abaffi János és Jankovics Antal urakon kivül a ns Molnár és Babus család.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Lénártfalva, sajóvölgyi magyar kisközség, 127 házzal és 584 ev. ref. és róm. kath. vallású lakossal. E községet 1379-ben I. Lajos király az Abaffyaknak adományozta és ekkor Kis-Hanva volt a község neve. Mai nevét a XV. század elején élt Abaffy Lénárt-tól vette. Már a XV. század elején mai nevén van említve. Ez időbeli földesurai az Abaffyak, a Jánosfalvyak, azután a Fügedyek, de 1480-ban a Csákányi családot is itt találjuk. Későbbi birtokosai az Abaffyakon kívül a Jankovics, Molnár és Babus családok. Most Abaffy Máriának, özv. Fodor Ágostonnénak van itt nagyobb birtoka és úrilaka. A községben két templom van. A református 1799-ben, a róm. katholikus 1747-ben épült. 1827-ben az egész község leégett. Postája, távírója és vasúti állomása Bánrévén van.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Sajólénártfalva. A község területe 992 kat. hold, lélekszáma a visszacsatiláskor 573.

Névelőfordulások
1364
Kishamva
1374
Kishanua
1379
Kis Hanva alias Miklosfalva
1423
Lenarthfalwa
1577
Lenarthffalwa aliter Kysabaffalwa
1773
Lenártfalva,
1786
Lénarfalwa,
1808
Lénártfalva,
1863
Lénártfala,
1873
Lenártfalva,
1882
Lénártfalva,
1888
Lénártfala,
1907
Sajólénártfalva,
1920
Linkartovce !,
1927
Linhartovce, Lénártfalva,
1938
Sajólénártfalva,
1945
Linhartovce, Lénártfalva,
1948
Lenartovce
1994
Lénártfalva
2013
Lénártfala

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Sajólénártfalva (Lenartovce) 97
Telefon: 0475593211
Fax: 0475593211

Honlap: lenartovce.sk
Polgármester:
Rákoši Ján (SMK-MKP, MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Lang Ladislav (Független)
Babús Zsolt (SMK-MKP, MOST - HÍD)
Hupková Tünde (SMK-MKP, MOST - HÍD)
Molnár Štefan (SMK-MKP, MOST - HÍD)
Šimon Ondrej (SMK-MKP, MOST - HÍD)
Csízi Atila (SMK-MKP, MOST - HÍD)
Czigány Gyöngyike (SMK-MKP, MOST - HÍD)
Független 14% Független 1 képviselö SMK-MKP,... 86% SMK-MKP, MOST - HÍD 6 képviselö 7 képviselö
Sajólénártfalvai Posta

Sajólénártfalva 97

Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Sajólénártfalva 30

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Sajólénártfalva 34

Sajólénártfalvai Községi Hivatal

Sajólénártfalva 97

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 531 96%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 22 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 554
magyarok 559 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 559
magyarok 545 97%
szlovákok 10 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 9 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 564
magyarok 482 95%
szlovákok 28 5%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 510
magyarok 426 78%
szlovákok 19 3%
romák 81 15%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 19 3%
összlétszám 546
magyarok 507 93%
szlovákok 20 4%
romák 8 1%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 7 1%
összlétszám 543
magyarok 455 84%
szlovákok 36 7%
romák 43 8%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 7 1%
összlétszám 542
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 393
Választási részvétel: 72.26 %
Kiadott boríték: 284
Bedobott boríték: 284

Polgármester

Érvényes szavazólap: 282
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Rákoši Ján 186 65.96 % SMK-MKP, MOST - HÍD
Váradi Vojtech 96 34.04 % SRK

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Lang Ladislav 152 Független
Babús Zsolt 148 SMK-MKP, MOST - HÍD
Hupková Tünde 147 SMK-MKP, MOST - HÍD
Molnár Štefan 140 SMK-MKP, MOST - HÍD
Šimon Ondrej 136 SMK-MKP, MOST - HÍD
Csízi Atila 135 SMK-MKP, MOST - HÍD
Czigány Gyöngyike 131 SMK-MKP, MOST - HÍD
Horváth Ladislav 98 SRK
Váradi Zoltán 98 SRK
Csóka Ladislav 94 SMK-MKP, MOST - HÍD
Váradi Vojtech 92 SRK
Horváth Alexander 91 SRK
Porteleki Karol 86 SRK
Váradi Móric 84 SRK

Képviselők

2014
MOST - HÍD, SMK-MKP 100.00% MOST - HÍD, SMK-MKP 7 képviselö 7 képviselö
2018
Független 14.29% Független 1 képviselö SMK-MKP, MOST - HÍD 85.71% SMK-MKP, MOST - HÍD 6 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 412
Választási részvétel: 35.19 %
Kiadott boríték: 145
Bedobott boríték: 145
Választásra jogosult: 411
Választási részvétel: 17.27 %
Kiadott boríték: 71
Bedobott boríték: 71
Választásra jogosult: 405
Választási részvétel: 39,25 %
Kiadott boríték: 159
Bedobott boríték: 159

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 132
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 152
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 46 34.85 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 34 25.76 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Emil Samko 19 14.39 % KĽS
Ladislav Fízik 8 6.06 % ASV
Karol Konárik 7 5.30 % SNS
Marian Kotleba 6 4.55 % ĽS Naše Slovensko
Andrea Jenčíková 5 3.79 % NP
Jaroslav Sekerka 2 1.52 % KSS
Pavel Chovanec 2 1.52 % ÚSVIT
Ondrej Binder 2 1.52 % Független
Jozef Sásik 1 0.76 % SĽS
Marian Kotleba 28 39.44% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 90 59.21 % Független
Marian Kotleba 17 11.18 % ĽSNS
Jozef Šimko 11 7.24 % Független
Vojtech Kökény 11 7.24 % SRK
Igor Kašper 10 6.58 % Független
Martin Juhaniak 5 3.29 % Független
Viliam Baňák 5 3.29 % JĽSS
Milan Urbáni 2 1.32 % SMS
Pavel Greksa 1 0.66 % Független
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 144
Érvényes szavazólap: 158
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Peter Juhász 82 56.94% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 76 52.78% Független
Gejza Farkaš 57 39.58% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Vojtech Kökény 49 34.03% SRK
Ladislav Rigó 48 33.33% SMK-MKP
Csaba Horváth 41 28.47% Független
Zoltán Bán 31 21.53% SMK-MKP
František Auxt 26 18.06% SMK-MKP
Jozef Šimko 23 15.97% Független
Tibor Balog 21 14.58% SMS
Ladislav Lang 19 13.19% MOST - HÍD
Silvia Vargová 16 11.11% MOST - HÍD
Tomáš Agócs 16 11.11% MOST - HÍD
Peter Mináč 8 5.56% SMER - SD, KDH
Jaroslav Suja 6 4.17% Független
Peter Vetrák 6 4.17% SĽS
Jana Uhrinová 5 3.47% SNS
Stanislav Mizík 4 2.78% ĽS Naše Slovensko
Ján Matej 4 2.78% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tibor Lukáčka 4 2.78% ASV
Michal Bagačka 3 2.08% KDH, SMER - SD
Ján Antal 3 2.08% ÚSVIT
Dušan Faško 3 2.08% KSS
Anna Kekeňáková 2 1.39% KSS
Viliam Vaš 2 1.39% SMER - SD, KDH
Aneta Vargicová 2 1.39% SNS
Pavel Cibuliak 2 1.39% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Jozef Hrablay 2 1.39% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Jozef Pupala 2 1.39% KSS
Dušan Kojnok 2 1.39% SZS, Zmena zdola, DÚ
Katarína Horváth 2 1.39% KĽS
Katarína Moncoľová 2 1.39% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Viliam Vidinský 2 1.39% ĽS-HZDS, HZD
Romana Antalová 2 1.39% ÚSVIT
Ján Hiraj 2 1.39% NP
Ivan Hazucha 2 1.39% SMER - SD, KDH
Veronika Rízová 1 0.69% KSS
Peter Vraniak 1 0.69% ÚSVIT
Pavel Struhár 1 0.69% SMER - SD, KDH
Tomáš Rosiar 1 0.69% ĽS Naše Slovensko
Marian Petrok 1 0.69% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Kristián Gavalier 1 0.69% ĽS Naše Slovensko
Helena Krauszová 1 0.69% SMS
Dušan Širák 1 0.69% KSS
Samuel Zubo 0 0.00% KSS
Renáta Puhlová 0 0.00% PD
Lukáš Kvietok 0 0.00% KDH, SMER - SD
Csaba Csízi 108 68.35% MOST - HÍD
Štefan Vavrek 99 62.66% MOST - HÍD
Vojtech Szajkó 85 53.80% SRK
Vojtech Kökény 77 48.73% SRK
Aladár Bari 66 41.77% MOST - HÍD
Peter Juhász 56 35.44% SMK-MKP
Zoltán Cziprusz 54 34.18% SMK-MKP
Ladislav Rigó 51 32.28% SMK-MKP
Ferenc Auxt 39 24.68% SMK-MKP
Tomáš Agócs 25 15.82% MOST - HÍD
Jozef Šimko 18 11.39% Független
Ladislav Lang 17 10.76% MOST - HÍD
Zoltán Biró 15 9.49% DOMA DOBRE
Tomáš Sliva 8 5.06% MOST - HÍD
Pavel Cibuliak 6 3.80% ĽS Naše Slovensko
Gejza Mede 5 3.16% Független
Stanislav Mizík 4 2.53% ĽS Naše Slovensko
Zdenko Ľaudár 3 1.90% ĽS Naše Slovensko
Robert Bottlik 3 1.90% SME RODINA - Boris Kollár
Gejza Farkaš 2 1.27% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Katarína Moncoľová 2 1.27% Független
Vojtech Menyhárt 1 0.63% Független
Peter Mináč 1 0.63% SMER-SD
Miroslava Grendelová 1 0.63% KSS
Stanislav Krahulec 1 0.63% Független
Alena Pivovarčiová 1 0.63% NP
Martin Pliešovský 1 0.63% SNS
Ján Antal 1 0.63% JEDNOTA-ĽSS
Marta Kanalová 1 0.63% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Branislav Bukviar 1 0.63% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Ján Lichanec 1 0.63% Független
Aneta Vargicová 1 0.63% SNS
Miroslava Vargová 1 0.63% Független
Dušan Hlinka 1 0.63% SMER-SD
Adriana Zavadinková 1 0.63% ĽS Naše Slovensko
Marian Petrok 0 0.00% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Anatolij Jefimov 0 0.00% KSS
Michal Bagačka 0 0.00% SMER-SD
Roman Lebeda 0 0.00% Független
Vladimír Skrutek 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Stanislava Zvarová 0 0.00% SMER-SD
Ivan Hazucha 0 0.00% SMER-SD
Kristián Korheľ 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Róbert Čipka 0 0.00% KSS
Michaela Kružlicová 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Andrea Andrášiová 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Zdenek Očovan 0 0.00% NAJ
Anna Zsóriová 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Lukáš Kvietok 0 0.00% SMER-SD
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 35.13 %
Tiszolc 212 21.52 %
Nyustya 134 13.60 %
Klenóc 59 5.99 %
Feled 29 2.94 %
Bakostörék 28 2.84 %
Rimaráhó 21 2.13 %
Várgede 18 1.83 %
Jánosi 18 1.83 %
Osgyán 17 1.73 %
Rimabrézó 16 1.62 %
Cserencsény 12 1.22 %
Meleghegy 12 1.22 %
Kruzsnó 11 1.12 %
Rimaszabadi 9 0.91 %
Derencsény 9 0.91 %
Uzapanyit 8 0.81 %
Durendapuszta 8 0.81 %
Rimabánya 8 0.81 %
Rimazsaluzsány 7 0.71 %
Sajószentkirály 7 0.71 %
Velkenye 7 0.71 %
Gömörfüge 7 0.71 %
Rimaszécs 6 0.61 %
Vámosbalog 5 0.51 %
Dobóca 5 0.51 %
Kecege 5 0.51 %
Balogrussó 5 0.51 %
Kőhegy 5 0.51 %
Kerekgede 5 0.51 %
Balogfala 4 0.41 %
Rakottyás 4 0.41 %
Rónapatak 4 0.41 %
Runya 4 0.41 %
Oldalfala 4 0.41 %
Zeherje 4 0.41 %
Bellény 3 0.30 %
Zsip 3 0.30 %
Kacagópuszta 3 0.30 %
Guszona 3 0.30 %
Szilistye 3 0.30 %
Gortvakisfalud 3 0.30 %
Ajnácskő 3 0.30 %
Gernyőpuszta 3 0.30 %
Harmac 3 0.30 %
Bátka 3 0.30 %
Csíz 3 0.30 %
Tajti 3 0.30 %
Détér 2 0.20 %
Zádorháza 2 0.20 %
Babarét 2 0.20 %
Balogújfalu 2 0.20 %
Baraca 2 0.20 %
Bugyikfala 2 0.20 %
Alsósziklás 2 0.20 %
Hanva 2 0.20 %
Balogpádár 2 0.20 %
Rimapálfala 2 0.20 %
Kövecses 2 0.20 %
Gömörispánmező 2 0.20 %
Tóthegymeg 2 0.20 %
Kisgömöri 2 0.20 %
Karaszkó 2 0.20 %
Méhi 1 0.10 %
Almágy 1 0.10 %
Ratkószuha 1 0.10 %
Gesztete 1 0.10 %
Magyarhegymeg 1 0.10 %
Egyházasbást 1 0.10 %
Alsóvály 1 0.10 %
Dúlháza 1 0.10 %
Balogiványi 1 0.10 %
Sajólénártfalva 1 0.10 %
Jeszte 1 0.10 %
Kopárhegy 1 0.10 %
Felsősziklás 1 0.10 %
Kiéte 1 0.10 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 12.45 %
Rimaszombat 141 7.26 %
Rimaszécs 141 7.26 %
Baraca 102 5.25 %
Sajólénártfalva 66 3.40 %
Cakó 55 2.83 %
Sajószentkirály 49 2.52 %
Nemesmartonfala 46 2.37 %
Kálosa 38 1.96 %
Zsip 38 1.96 %
Abafalva 36 1.85 %
Dobóca 35 1.80 %
Velkenye 34 1.75 %
Bátka 34 1.75 %
Hanva 34 1.75 %
Várgede 33 1.70 %
Vámosbalog 32 1.65 %
Rakottyás 31 1.60 %
Balogtamási 29 1.49 %
Tajti 29 1.49 %
Gesztete 28 1.44 %
Balogfala 28 1.44 %
Rimasimonyi 28 1.44 %
Jéne 28 1.44 %
Feled 27 1.39 %
Sajókeszi 27 1.39 %
Csíz 26 1.34 %
Uzapanyit 25 1.29 %
Gömörfüge 21 1.08 %
Jánosi 16 0.82 %
Rimapálfala 16 0.82 %
Méhi 16 0.82 %
Balogújfalu 16 0.82 %
Serke 15 0.77 %
Naprágy 15 0.77 %
Balogiványi 15 0.77 %
Almágy 14 0.72 %
Zádorháza 10 0.51 %
Runya 10 0.51 %
Harmac 9 0.46 %
Kövecses 8 0.41 %
Darnya 7 0.36 %
Szútor 7 0.36 %
Alsóvály 7 0.36 %
Osgyán 6 0.31 %
Egyházasbást 6 0.31 %
Nyustya 6 0.31 %
Détér 6 0.31 %
Gortvakisfalud 6 0.31 %
Sajórecske 6 0.31 %
Ajnácskő 5 0.26 %
Klenóc 5 0.26 %
Perjése 5 0.26 %
Sajólenke 4 0.21 %
Óbást 4 0.21 %
Vecseklő 4 0.21 %
Hubó 4 0.21 %
Medveshidegkút 4 0.21 %
Korláti 3 0.15 %
Cserencsény 3 0.15 %
Dúlháza 3 0.15 %
Oldalfala 3 0.15 %
Guszona 3 0.15 %
Derencsény 2 0.10 %
Kerekgede 2 0.10 %
Kruzsnó 2 0.10 %
Tiszolc 2 0.10 %
Gömörmihályfalva 2 0.10 %
Balogpádár 2 0.10 %
Bakostörék 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Meleghegy 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Bugyikfala 1 0.05 %
Ratkószabadi 1 0.05 %
Dobfenek 1 0.05 %
Gernyőpuszta 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Felsővály 1 0.05 %
Zeherje 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 12.47 %
Tiszolc 81 8.71 %
Klenóc 17 1.83 %
Nyustya 16 1.72 %
Rimaszécs 11 1.18 %
Osgyán 9 0.97 %
Rimaráhó 7 0.75 %
Cserencsény 7 0.75 %
Feled 6 0.65 %
Rimazsaluzsány 6 0.65 %
Jánosi 6 0.65 %
Karaszkó 4 0.43 %
Méhi 4 0.43 %
Kálosa 4 0.43 %
Várgede 4 0.43 %
Sajószentkirály 4 0.43 %
Zeherje 3 0.32 %
Rimabánya 3 0.32 %
Perjése 2 0.22 %
Gernyőpuszta 2 0.22 %
Kacagópuszta 2 0.22 %
Egyházasbást 2 0.22 %
Rimaszabadi 2 0.22 %
Balogtamási 2 0.22 %
Kruzsnó 2 0.22 %
Zsip 2 0.22 %
Felsősziklás 2 0.22 %
Korláti 2 0.22 %
Kecege 2 0.22 %
Bátka 2 0.22 %
Bakostörék 2 0.22 %
Abafalva 2 0.22 %
Csíz 2 0.22 %
Hubó 2 0.22 %
Gesztete 2 0.22 %
Gömörpéterfala 2 0.22 %
Kiéte 2 0.22 %
Uzapanyit 1 0.11 %
Ajnácskő 1 0.11 %
Détér 1 0.11 %
Gömörfüge 1 0.11 %
Dobóca 1 0.11 %
Sajólénártfalva 1 0.11 %
Kőhegy 1 0.11 %
Alsósziklás 1 0.11 %
Balogpádár 1 0.11 %
Jéne 1 0.11 %
Gömörhegyvég 1 0.11 %
Nemesradnót 1 0.11 %
Ratkószuha 1 0.11 %
Rimabrézó 1 0.11 %
Rimasimonyi 1 0.11 %
Serke 1 0.11 %
Óbást 1 0.11 %
Oldalfala 1 0.11 %
Medveshidegkút 1 0.11 %
Rimapálfala 1 0.11 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 10.24 %
Nyustya 12 1.40 %
Jánosi 9 1.05 %
Feled 5 0.58 %
Gömörfüge 4 0.47 %
Méhi 4 0.47 %
Cserencsény 4 0.47 %
Rimaszécs 4 0.47 %
Tiszolc 4 0.47 %
Gernyőpuszta 4 0.47 %
Várgede 3 0.35 %
Vámosbalog 3 0.35 %
Kruzsnó 3 0.35 %
Sajószentkirály 3 0.35 %
Klenóc 3 0.35 %
Osgyán 2 0.23 %
Baraca 2 0.23 %
Uzapanyit 2 0.23 %
Nemesradnót 2 0.23 %
Rimaráhó 2 0.23 %
Perjése 2 0.23 %
Alsóvály 2 0.23 %
Kálosa 2 0.23 %
Balogpádár 2 0.23 %
Meleghegy 1 0.12 %
Gömörpéterfala 1 0.12 %
Tajti 1 0.12 %
Durendapuszta 1 0.12 %
Kacagópuszta 1 0.12 %
Naprágy 1 0.12 %
Rimaszabadi 1 0.12 %
Kövecses 1 0.12 %
Gömörispánmező 1 0.12 %
Bátka 1 0.12 %
Gesztete 1 0.12 %
Gesztes 1 0.12 %
Zsip 1 0.12 %
Cakó 1 0.12 %
Ratkószuha 1 0.12 %
Zeherje 1 0.12 %
Dúlháza 1 0.12 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 65.10 %
Nyustya 49 4.03 %
Osgyán 45 3.70 %
Tiszolc 45 3.70 %
Feled 35 2.88 %
Klenóc 32 2.63 %
Várgede 23 1.89 %
Cserencsény 22 1.81 %
Rimaráhó 17 1.40 %
Bátka 15 1.23 %
Vámosbalog 14 1.15 %
Ajnácskő 14 1.15 %
Bakostörék 13 1.07 %
Jánosi 12 0.99 %
Alsósziklás 11 0.91 %
Csíz 10 0.82 %
Ratkószuha 10 0.82 %
Kruzsnó 10 0.82 %
Zeherje 9 0.74 %
Kecege 9 0.74 %
Vecseklő 9 0.74 %
Rimazsaluzsány 9 0.74 %
Perjése 8 0.66 %
Balogrussó 8 0.66 %
Abafalva 8 0.66 %
Guszona 8 0.66 %
Sajószentkirály 7 0.58 %
Gömörfüge 7 0.58 %
Dobóca 7 0.58 %
Alsóvály 7 0.58 %
Meleghegy 7 0.58 %
Nemesradnót 7 0.58 %
Felsővály 6 0.49 %
Rimaszécs 6 0.49 %
Oldalfala 6 0.49 %
Méhi 6 0.49 %
Rimabánya 6 0.49 %
Rakottyás 5 0.41 %
Dúlháza 5 0.41 %
Zsip 5 0.41 %
Derencsény 5 0.41 %
Gömörpéterfala 5 0.41 %
Serke 5 0.41 %
Hanva 5 0.41 %
Velkenye 5 0.41 %
Durendapuszta 4 0.33 %
Bellény 4 0.33 %
Rimaszabadi 4 0.33 %
Sajólenke 4 0.33 %
Rimabrézó 4 0.33 %
Uzapanyit 4 0.33 %
Balogiványi 3 0.25 %
Balogfala 3 0.25 %
Kőhegy 3 0.25 %
Felsősziklás 3 0.25 %
Kacagópuszta 3 0.25 %
Balogpádár 3 0.25 %
Kálosa 3 0.25 %
Hubó 3 0.25 %
Rónapatak 3 0.25 %
Runya 3 0.25 %
Tajti 3 0.25 %
Óbást 3 0.25 %
Gernyőpuszta 3 0.25 %
Babarét 2 0.16 %
Gortvakisfalud 2 0.16 %
Ratkószabadi 2 0.16 %
Almágy 2 0.16 %
Gömörmihályfalva 2 0.16 %
Nemesmartonfala 2 0.16 %
Baraca 2 0.16 %
Bugyikfala 2 0.16 %
Karaszkó 2 0.16 %
Darnya 2 0.16 %
Szilistye 2 0.16 %
Gesztete 2 0.16 %
Kerekgede 2 0.16 %
Magyarhegymeg 2 0.16 %
Kövecses 2 0.16 %
Medveshidegkút 2 0.16 %
Balogtamási 2 0.16 %
Harmac 2 0.16 %
Sajókeszi 1 0.08 %
Tóthegymeg 1 0.08 %
Sajórecske 1 0.08 %
Naprágy 1 0.08 %
Dobrapatak 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Kisgömöri 1 0.08 %
Dobfenek 1 0.08 %
Balogújfalu 1 0.08 %
Cakó 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 81.54 %
Nyustya 36 3.73 %
Osgyán 34 3.53 %
Cserencsény 26 2.70 %
Tiszolc 23 2.39 %
Bakostörék 21 2.18 %
Klenóc 20 2.07 %
Jánosi 20 2.07 %
Rimaráhó 19 1.97 %
Rimabánya 16 1.66 %
Feled 15 1.56 %
Rimazsaluzsány 14 1.45 %
Ratkószabadi 14 1.45 %
Bátka 12 1.24 %
Várgede 10 1.04 %
Vámosbalog 9 0.93 %
Uzapanyit 9 0.93 %
Kruzsnó 9 0.93 %
Rimaszécs 9 0.93 %
Kőhegy 7 0.73 %
Nemesradnót 7 0.73 %
Sajószentkirály 6 0.62 %
Meleghegy 5 0.52 %
Rimabrézó 5 0.52 %
Balogpádár 5 0.52 %
Abafalva 4 0.41 %
Zeherje 4 0.41 %
Felsősziklás 4 0.41 %
Almágy 4 0.41 %
Runya 4 0.41 %
Rimaszabadi 3 0.31 %
Baraca 3 0.31 %
Kecege 3 0.31 %
Balogrussó 3 0.31 %
Velkenye 3 0.31 %
Vecseklő 3 0.31 %
Sajólenke 3 0.31 %
Alsóvály 3 0.31 %
Kacagópuszta 3 0.31 %
Bugyikfala 3 0.31 %
Óbást 2 0.21 %
Gömörfüge 2 0.21 %
Guszona 2 0.21 %
Perjése 2 0.21 %
Durendapuszta 2 0.21 %
Serke 2 0.21 %
Gömörispánmező 2 0.21 %
Rakottyás 2 0.21 %
Gortvakisfalud 2 0.21 %
Gernyőpuszta 2 0.21 %
Alsósziklás 2 0.21 %
Tóthegymeg 2 0.21 %
Karaszkó 2 0.21 %
Felsővály 2 0.21 %
Dobóca 2 0.21 %
Ajnácskő 1 0.10 %
Csíz 1 0.10 %
Rónapatak 1 0.10 %
Kopárhegy 1 0.10 %
Rimasimonyi 1 0.10 %
Gesztes 1 0.10 %
Jéne 1 0.10 %
Détér 1 0.10 %
Oldalfala 1 0.10 %
Kövecses 1 0.10 %
Medveshidegkút 1 0.10 %
Szútor 1 0.10 %
Babarét 1 0.10 %
Balogtamási 1 0.10 %
Sajólénártfalva 1 0.10 %
Korláti 1 0.10 %
Sajórecske 1 0.10 %
Balogfala 1 0.10 %
Bellény 1 0.10 %
Balogújfalu 1 0.10 %
Dobfenek 1 0.10 %
Darnya 1 0.10 %
Kálosa 1 0.10 %
Derencsény 1 0.10 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 17.59 %
Osgyán 23 0.86 %
Jánosi 21 0.78 %
Zeherje 14 0.52 %
Feled 13 0.48 %
Bátka 11 0.41 %
Bakostörék 9 0.34 %
Rimaszécs 9 0.34 %
Tiszolc 9 0.34 %
Cserencsény 8 0.30 %
Sajószentkirály 7 0.26 %
Kövecses 7 0.26 %
Dobóca 7 0.26 %
Gesztete 6 0.22 %
Rimaráhó 6 0.22 %
Gömörpéterfala 5 0.19 %
Ajnácskő 5 0.19 %
Várgede 5 0.19 %
Klenóc 5 0.19 %
Serke 5 0.19 %
Rimazsaluzsány 5 0.19 %
Balogfala 5 0.19 %
Balogtamási 4 0.15 %
Détér 4 0.15 %
Vámosbalog 4 0.15 %
Alsósziklás 4 0.15 %
Felsővály 4 0.15 %
Guszona 3 0.11 %
Kruzsnó 3 0.11 %
Almágy 3 0.11 %
Uzapanyit 3 0.11 %
Kecege 3 0.11 %
Rimapálfala 3 0.11 %
Nyustya 3 0.11 %
Rimabánya 3 0.11 %
Gömörfüge 2 0.07 %
Meleghegy 2 0.07 %
Sajólenke 2 0.07 %
Baraca 2 0.07 %
Nemesmartonfala 2 0.07 %
Tajti 2 0.07 %
Rimabrézó 2 0.07 %
Óbást 2 0.07 %
Bellény 2 0.07 %
Alsóvály 2 0.07 %
Abafalva 2 0.07 %
Nemesradnót 2 0.07 %
Perjése 2 0.07 %
Jéne 1 0.04 %
Rakottyás 1 0.04 %
Derencsény 1 0.04 %
Kőhegy 1 0.04 %
Gernyőpuszta 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Harmac 1 0.04 %
Jeszte 1 0.04 %
Babarét 1 0.04 %
Csíz 1 0.04 %
Balogpádár 1 0.04 %
Hubó 1 0.04 %
Balogrussó 1 0.04 %
Gortvakisfalud 1 0.04 %
Méhi 1 0.04 %
Kisgömöri 1 0.04 %
Dúlháza 1 0.04 %
Velkenye 1 0.04 %
Magyarhegymeg 1 0.04 %
Felsősziklás 1 0.04 %
Egyházasbást 1 0.04 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 48.84 %
Nyustya 107 7.32 %
Tiszolc 34 2.33 %
Feled 28 1.92 %
Klenóc 28 1.92 %
Jánosi 22 1.50 %
Osgyán 20 1.37 %
Cserencsény 18 1.23 %
Détér 17 1.16 %
Bátka 17 1.16 %
Ajnácskő 17 1.16 %
Várgede 15 1.03 %
Kruzsnó 14 0.96 %
Gernyőpuszta 10 0.68 %
Bakostörék 10 0.68 %
Rimaráhó 10 0.68 %
Rimabánya 9 0.62 %
Guszona 8 0.55 %
Meleghegy 8 0.55 %
Zeherje 7 0.48 %
Rimabrézó 7 0.48 %
Zsip 7 0.48 %
Perjése 6 0.41 %
Csíz 6 0.41 %
Vámosbalog 6 0.41 %
Rimazsaluzsány 5 0.34 %
Felsősziklás 5 0.34 %
Rimaszécs 5 0.34 %
Kacagópuszta 5 0.34 %
Alsósziklás 5 0.34 %
Sajószentkirály 5 0.34 %
Sajólenke 4 0.27 %
Dobóca 4 0.27 %
Hubó 4 0.27 %
Nemesradnót 4 0.27 %
Tóthegymeg 4 0.27 %
Uzapanyit 4 0.27 %
Balogfala 4 0.27 %
Durendapuszta 3 0.21 %
Kövecses 3 0.21 %
Vecseklő 3 0.21 %
Tajti 3 0.21 %
Sajórecske 3 0.21 %
Méhi 3 0.21 %
Gömörfüge 3 0.21 %
Kőhegy 3 0.21 %
Alsóvály 3 0.21 %
Kecege 3 0.21 %
Balogrussó 3 0.21 %
Dúlháza 3 0.21 %
Abafalva 2 0.14 %
Balogpádár 2 0.14 %
Jéne 2 0.14 %
Kerekgede 2 0.14 %
Rakottyás 2 0.14 %
Karaszkó 2 0.14 %
Derencsény 2 0.14 %
Felsővály 2 0.14 %
Rimapálfala 2 0.14 %
Rónapatak 2 0.14 %
Runya 2 0.14 %
Balogújfalu 2 0.14 %
Serke 2 0.14 %
Gömörispánmező 2 0.14 %
Óbást 2 0.14 %
Gesztes 2 0.14 %
Gömörmihályfalva 1 0.07 %
Gömörpéterfala 1 0.07 %
Harmac 1 0.07 %
Balogtamási 1 0.07 %
Hanva 1 0.07 %
Rimaszabadi 1 0.07 %
Ratkószabadi 1 0.07 %
Ratkószuha 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Bugyikfala 1 0.07 %
Kálosa 1 0.07 %
Gömörlipóc 1 0.07 %
Baraca 1 0.07 %
Kiéte 1 0.07 %
Gortvakisfalud 1 0.07 %
Naprágy 1 0.07 %
Velkenye 1 0.07 %
Egyházasbást 1 0.07 %
Szilistye 1 0.07 %
Balogiványi 1 0.07 %
Gesztete 1 0.07 %
Oldalfala 1 0.07 %
Dobfenek 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 14.58 %
Ajnácskő 113 3.42 %
Sajólénártfalva 108 3.27 %
Bátka 77 2.33 %
Feled 76 2.30 %
Sajószentkirály 66 2.00 %
Rimaszécs 65 1.97 %
Csíz 61 1.84 %
Nemesradnót 54 1.63 %
Vámosbalog 51 1.54 %
Tajti 51 1.54 %
Hanva 43 1.30 %
Velkenye 35 1.06 %
Harmac 31 0.94 %
Baraca 30 0.91 %
Almágy 29 0.88 %
Méhi 27 0.82 %
Darnya 25 0.76 %
Óbást 25 0.76 %
Rimasimonyi 23 0.70 %
Runya 23 0.70 %
Osgyán 21 0.64 %
Guszona 20 0.60 %
Serke 20 0.60 %
Abafalva 19 0.57 %
Várgede 19 0.57 %
Sajólenke 19 0.57 %
Sajórecske 19 0.57 %
Dobóca 19 0.57 %
Gesztete 18 0.54 %
Gömörpéterfala 17 0.51 %
Cakó 15 0.45 %
Uzapanyit 14 0.42 %
Egyházasbást 14 0.42 %
Jánosi 13 0.39 %
Rakottyás 13 0.39 %
Balogfala 12 0.36 %
Nyustya 12 0.36 %
Zsip 11 0.33 %
Rimaráhó 11 0.33 %
Korláti 11 0.33 %
Kövecses 11 0.33 %
Meleghegy 9 0.27 %
Balogpádár 9 0.27 %
Magyarhegymeg 9 0.27 %
Hubó 9 0.27 %
Tiszolc 9 0.27 %
Alsóvály 9 0.27 %
Détér 9 0.27 %
Vecseklő 9 0.27 %
Balogiványi 8 0.24 %
Balogújfalu 7 0.21 %
Balogtamási 7 0.21 %
Kálosa 7 0.21 %
Bakostörék 7 0.21 %
Medveshidegkút 6 0.18 %
Rimabrézó 6 0.18 %
Dobfenek 6 0.18 %
Gömörfüge 6 0.18 %
Zádorháza 6 0.18 %
Kerekgede 5 0.15 %
Cserencsény 5 0.15 %
Kisgömöri 5 0.15 %
Perjése 4 0.12 %
Rimapálfala 4 0.12 %
Dúlháza 4 0.12 %
Felsővály 4 0.12 %
Zeherje 3 0.09 %
Jéne 3 0.09 %
Bugyikfala 3 0.09 %
Kruzsnó 3 0.09 %
Tóthegymeg 3 0.09 %
Sajókeszi 2 0.06 %
Gortvakisfalud 2 0.06 %
Jeszte 2 0.06 %
Kőhegy 2 0.06 %
Klenóc 2 0.06 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Gömörispánmező 1 0.03 %
Gömörmihályfalva 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Gernyőpuszta 1 0.03 %
Bellény 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Balogrussó 1 0.03 %
Naprágy 1 0.03 %
Nemesmartonfala 1 0.03 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 100.60 %
Tiszolc 91 6.79 %
Nyustya 72 5.37 %
Klenóc 58 4.33 %
Osgyán 48 3.58 %
Rimaráhó 47 3.51 %
Cserencsény 38 2.84 %
Bakostörék 31 2.31 %
Jánosi 26 1.94 %
Feled 23 1.72 %
Kőhegy 16 1.19 %
Várgede 16 1.19 %
Rimabrézó 15 1.12 %
Rimazsaluzsány 14 1.04 %
Meleghegy 13 0.97 %
Almágy 12 0.90 %
Rimaszabadi 11 0.82 %
Kruzsnó 10 0.75 %
Bátka 10 0.75 %
Felsősziklás 10 0.75 %
Ajnácskő 10 0.75 %
Derencsény 9 0.67 %
Rimabánya 9 0.67 %
Zeherje 9 0.67 %
Alsósziklás 9 0.67 %
Gernyőpuszta 8 0.60 %
Karaszkó 8 0.60 %
Vámosbalog 7 0.52 %
Oldalfala 7 0.52 %
Kecege 7 0.52 %
Gortvakisfalud 6 0.45 %
Abafalva 6 0.45 %
Rimaszécs 6 0.45 %
Méhi 6 0.45 %
Rónapatak 6 0.45 %
Balogrussó 5 0.37 %
Bellény 5 0.37 %
Uzapanyit 5 0.37 %
Runya 5 0.37 %
Babarét 5 0.37 %
Gömörpéterfala 5 0.37 %
Balogpádár 5 0.37 %
Gömörfüge 4 0.30 %
Guszona 4 0.30 %
Alsóvály 4 0.30 %
Durendapuszta 4 0.30 %
Tóthegymeg 3 0.22 %
Serke 3 0.22 %
Csíz 3 0.22 %
Balogfala 3 0.22 %
Zsip 3 0.22 %
Kálosa 3 0.22 %
Szilistye 3 0.22 %
Dobrapatak 2 0.15 %
Dúlháza 2 0.15 %
Cakó 2 0.15 %
Kacagópuszta 2 0.15 %
Perjése 2 0.15 %
Balogtamási 2 0.15 %
Darnya 2 0.15 %
Sajólenke 2 0.15 %
Rakottyás 2 0.15 %
Óbást 2 0.15 %
Gesztes 2 0.15 %
Kerekgede 2 0.15 %
Gömörispánmező 2 0.15 %
Sajószentkirály 2 0.15 %
Détér 1 0.07 %
Tajti 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Nemesradnót 1 0.07 %
Hanva 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Kövecses 1 0.07 %
Egyházasbást 1 0.07 %
Hubó 1 0.07 %
Kiéte 1 0.07 %
Gesztete 1 0.07 %
Gömörlipóc 1 0.07 %
Zádorháza 1 0.07 %
Baraca 1 0.07 %
Balogiványi 1 0.07 %
Rimasimonyi 1 0.07 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 68.00 %
Rimaszécs 175 8.87 %
Kálosa 133 6.74 %
Bátka 123 6.24 %
Feled 117 5.93 %
Ajnácskő 100 5.07 %
Egyházasbást 90 4.56 %
Vámosbalog 81 4.11 %
Nemesradnót 73 3.70 %
Méhi 67 3.40 %
Hanva 67 3.40 %
Almágy 67 3.40 %
Balogfala 66 3.35 %
Serke 61 3.09 %
Csíz 59 2.99 %
Kövecses 56 2.84 %
Détér 56 2.84 %
Harmac 55 2.79 %
Óbást 55 2.79 %
Gesztete 50 2.54 %
Felsővály 48 2.43 %
Dobóca 47 2.38 %
Naprágy 46 2.33 %
Abafalva 45 2.28 %
Tajti 45 2.28 %
Jánosi 45 2.28 %
Várgede 42 2.13 %
Alsóvály 41 2.08 %
Rimasimonyi 40 2.03 %
Sajószentkirály 40 2.03 %
Sajólénártfalva 39 1.98 %
Balogiványi 39 1.98 %
Gömörpéterfala 39 1.98 %
Magyarhegymeg 36 1.83 %
Sajókeszi 34 1.72 %
Zsip 29 1.47 %
Vecseklő 28 1.42 %
Guszona 27 1.37 %
Cakó 26 1.32 %
Balogújfalu 26 1.32 %
Velkenye 26 1.32 %
Osgyán 26 1.32 %
Runya 25 1.27 %
Perjése 25 1.27 %
Uzapanyit 22 1.12 %
Cserencsény 21 1.06 %
Sajólenke 21 1.06 %
Gömörmihályfalva 19 0.96 %
Jéne 18 0.91 %
Zádorháza 18 0.91 %
Balogtamási 18 0.91 %
Gömörfüge 17 0.86 %
Dobfenek 15 0.76 %
Sajórecske 15 0.76 %
Rakottyás 14 0.71 %
Kerekgede 14 0.71 %
Hubó 13 0.66 %
Baraca 13 0.66 %
Oldalfala 11 0.56 %
Medveshidegkút 10 0.51 %
Kisgömöri 10 0.51 %
Balogpádár 10 0.51 %
Bakostörék 10 0.51 %
Rimapálfala 9 0.46 %
Darnya 9 0.46 %
Jeszte 8 0.41 %
Nemesmartonfala 7 0.35 %
Rimaráhó 6 0.30 %
Korláti 5 0.25 %
Gortvakisfalud 5 0.25 %
Dúlháza 5 0.25 %
Klenóc 5 0.25 %
Nyustya 5 0.25 %
Tiszolc 4 0.20 %
Rimabrézó 4 0.20 %
Gernyőpuszta 4 0.20 %
Zeherje 4 0.20 %
Bellény 3 0.15 %
Alsósziklás 2 0.10 %
Kőhegy 2 0.10 %
Karaszkó 2 0.10 %
Kecege 2 0.10 %
Meleghegy 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Gesztes 1 0.05 %
Derencsény 1 0.05 %
Bugyikfala 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Kruzsnó 1 0.05 %
Felsősziklás 1 0.05 %
Kacagópuszta 1 0.05 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 12.74 %
Klenóc 25 1.24 %
Nyustya 19 0.94 %
Tiszolc 17 0.84 %
Jánosi 13 0.64 %
Kálosa 12 0.59 %
Rimaszécs 11 0.55 %
Nemesradnót 11 0.55 %
Rimasimonyi 10 0.50 %
Bátka 10 0.50 %
Várgede 10 0.50 %
Almágy 10 0.50 %
Gortvakisfalud 10 0.50 %
Osgyán 9 0.45 %
Bakostörék 8 0.40 %
Egyházasbást 8 0.40 %
Serke 8 0.40 %
Ajnácskő 8 0.40 %
Csíz 7 0.35 %
Détér 7 0.35 %
Guszona 7 0.35 %
Abafalva 7 0.35 %
Vámosbalog 7 0.35 %
Cakó 6 0.30 %
Méhi 6 0.30 %
Óbást 6 0.30 %
Feled 6 0.30 %
Kruzsnó 6 0.30 %
Oldalfala 5 0.25 %
Gömörfüge 5 0.25 %
Tajti 5 0.25 %
Rimaráhó 5 0.25 %
Rakottyás 4 0.20 %
Sajórecske 4 0.20 %
Rimabrézó 4 0.20 %
Hanva 4 0.20 %
Balogtamási 4 0.20 %
Uzapanyit 4 0.20 %
Sajószentkirály 4 0.20 %
Balogújfalu 4 0.20 %
Balogiványi 3 0.15 %
Rimapálfala 3 0.15 %
Cserencsény 3 0.15 %
Dúlháza 3 0.15 %
Zsip 3 0.15 %
Alsósziklás 3 0.15 %
Perjése 3 0.15 %
Kecege 3 0.15 %
Gesztete 2 0.10 %
Korláti 2 0.10 %
Sajólénártfalva 2 0.10 %
Zeherje 2 0.10 %
Felsővály 2 0.10 %
Naprágy 2 0.10 %
Hubó 2 0.10 %
Kacagópuszta 2 0.10 %
Baraca 2 0.10 %
Zádorháza 2 0.10 %
Gömörpéterfala 2 0.10 %
Alsóvály 2 0.10 %
Gernyőpuszta 2 0.10 %
Bugyikfala 2 0.10 %
Harmac 2 0.10 %
Darnya 2 0.10 %
Derencsény 2 0.10 %
Kövecses 2 0.10 %
Jeszte 1 0.05 %
Kőhegy 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Balogfala 1 0.05 %
Tóthegymeg 1 0.05 %
Kerekgede 1 0.05 %
Velkenye 1 0.05 %
Ratkószuha 1 0.05 %
Jéne 1 0.05 %
Rimabánya 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Meleghegy 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Karaszkó 1 0.05 %
Dobóca 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Magyarhegymeg 1 0.05 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 21.08 %
Egyházasbást 75 7.09 %
Feled 55 5.20 %
Tajti 43 4.06 %
Almágy 42 3.97 %
Óbást 36 3.40 %
Harmac 27 2.55 %
Ajnácskő 23 2.17 %
Balogfala 21 1.98 %
Gömörpéterfala 19 1.80 %
Rimaszécs 19 1.80 %
Jeszte 19 1.80 %
Vecseklő 18 1.70 %
Détér 17 1.61 %
Rimasimonyi 16 1.51 %
Dobfenek 16 1.51 %
Gesztete 15 1.42 %
Guszona 13 1.23 %
Medveshidegkút 12 1.13 %
Bátka 12 1.13 %
Csíz 12 1.13 %
Serke 10 0.95 %
Vámosbalog 8 0.76 %
Abafalva 7 0.66 %
Várgede 7 0.66 %
Nyustya 7 0.66 %
Kövecses 6 0.57 %
Kálosa 6 0.57 %
Méhi 6 0.57 %
Jánosi 5 0.47 %
Hanva 5 0.47 %
Sajószentkirály 5 0.47 %
Sajólénártfalva 5 0.47 %
Osgyán 5 0.47 %
Balogiványi 5 0.47 %
Zsip 4 0.38 %
Velkenye 4 0.38 %
Gortvakisfalud 4 0.38 %
Zádorháza 4 0.38 %
Balogpádár 3 0.28 %
Tiszolc 3 0.28 %
Balogújfalu 3 0.28 %
Uzapanyit 3 0.28 %
Darnya 3 0.28 %
Nemesradnót 3 0.28 %
Dobóca 3 0.28 %
Rimaráhó 3 0.28 %
Gömörfüge 3 0.28 %
Oldalfala 2 0.19 %
Dúlháza 2 0.19 %
Rimapálfala 2 0.19 %
Kruzsnó 2 0.19 %
Kerekgede 2 0.19 %
Korláti 2 0.19 %
Sajólenke 2 0.19 %
Balogtamási 2 0.19 %
Kecege 2 0.19 %
Alsóvály 2 0.19 %
Klenóc 2 0.19 %
Zeherje 2 0.19 %
Sajórecske 1 0.09 %
Rimabánya 1 0.09 %
Hubó 1 0.09 %
Runya 1 0.09 %
Perjése 1 0.09 %
Gömörmihályfalva 1 0.09 %
Cakó 1 0.09 %
Sajókeszi 1 0.09 %
Karaszkó 1 0.09 %
Kacagópuszta 1 0.09 %
Gernyőpuszta 1 0.09 %
Bakostörék 1 0.09 %
Baraca 1 0.09 %
Jéne 1 0.09 %
Felsővály 1 0.09 %
Balogrussó 1 0.09 %
Rakottyás 1 0.09 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 129.92 %
Klenóc 94 8.01 %
Bakostörék 82 6.99 %
Nyustya 78 6.65 %
Rimaráhó 72 6.14 %
Tiszolc 69 5.88 %
Cserencsény 60 5.12 %
Kruzsnó 34 2.90 %
Osgyán 33 2.81 %
Jánosi 31 2.64 %
Várgede 23 1.96 %
Feled 23 1.96 %
Rimabrézó 22 1.88 %
Meleghegy 16 1.36 %
Rimazsaluzsány 15 1.28 %
Derencsény 15 1.28 %
Gernyőpuszta 15 1.28 %
Zeherje 14 1.19 %
Felsősziklás 13 1.11 %
Bátka 12 1.02 %
Ajnácskő 12 1.02 %
Balogrussó 11 0.94 %
Vámosbalog 11 0.94 %
Sajószentkirály 10 0.85 %
Karaszkó 9 0.77 %
Gesztes 9 0.77 %
Bugyikfala 9 0.77 %
Alsósziklás 9 0.77 %
Almágy 9 0.77 %
Runya 9 0.77 %
Rimabánya 9 0.77 %
Oldalfala 8 0.68 %
Abafalva 8 0.68 %
Kacagópuszta 8 0.68 %
Kecege 8 0.68 %
Uzapanyit 7 0.60 %
Rónapatak 7 0.60 %
Kőhegy 7 0.60 %
Méhi 6 0.51 %
Bellény 6 0.51 %
Medveshidegkút 6 0.51 %
Rimaszabadi 6 0.51 %
Rimaszécs 5 0.43 %
Kerekgede 5 0.43 %
Sajólenke 5 0.43 %
Rimapálfala 5 0.43 %
Dobrapatak 5 0.43 %
Harmac 5 0.43 %
Durendapuszta 5 0.43 %
Gömörispánmező 4 0.34 %
Hanva 4 0.34 %
Balogfala 4 0.34 %
Alsóvály 4 0.34 %
Détér 4 0.34 %
Tóthegymeg 4 0.34 %
Cakó 3 0.26 %
Perjése 3 0.26 %
Baraca 3 0.26 %
Gömörfüge 3 0.26 %
Darnya 3 0.26 %
Rakottyás 2 0.17 %
Egyházasbást 2 0.17 %
Balogtamási 2 0.17 %
Babarét 2 0.17 %
Guszona 2 0.17 %
Kisgömöri 2 0.17 %
Felsővály 2 0.17 %
Magyarhegymeg 2 0.17 %
Csíz 2 0.17 %
Szilistye 2 0.17 %
Nemesradnót 1 0.09 %
Nemesmartonfala 1 0.09 %
Naprágy 1 0.09 %
Sajókeszi 1 0.09 %
Sajórecske 1 0.09 %
Gesztete 1 0.09 %
Jéne 1 0.09 %
Korláti 1 0.09 %
Balogpádár 1 0.09 %
Zsip 1 0.09 %
Szútor 1 0.09 %
Gortvakisfalud 1 0.09 %
Rimasimonyi 1 0.09 %
Serke 1 0.09 %
Kálosa 1 0.09 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 114.89 %
Szútor 215 9.02 %
Nyustya 182 7.63 %
Tiszolc 135 5.66 %
Gesztete 131 5.49 %
Feled 129 5.41 %
Jánosi 121 5.08 %
Klenóc 98 4.11 %
Osgyán 95 3.98 %
Cserencsény 88 3.69 %
Rimaszécs 81 3.40 %
Várgede 80 3.36 %
Bátka 74 3.10 %
Bakostörék 67 2.81 %
Rimaráhó 66 2.77 %
Serke 62 2.60 %
Dobóca 56 2.35 %
Rimasimonyi 48 2.01 %
Rimapálfala 47 1.97 %
Ajnácskő 47 1.97 %
Vámosbalog 47 1.97 %
Balogfala 41 1.72 %
Harmac 40 1.68 %
Nemesradnót 40 1.68 %
Kruzsnó 40 1.68 %
Almágy 39 1.64 %
Sajószentkirály 37 1.55 %
Détér 37 1.55 %
Meleghegy 36 1.51 %
Abafalva 34 1.43 %
Méhi 34 1.43 %
Gernyőpuszta 31 1.30 %
Zeherje 30 1.26 %
Felsővály 28 1.17 %
Tajti 27 1.13 %
Csíz 27 1.13 %
Uzapanyit 26 1.09 %
Velkenye 25 1.05 %
Hanva 25 1.05 %
Rimazsaluzsány 25 1.05 %
Guszona 25 1.05 %
Bellény 23 0.96 %
Egyházasbást 22 0.92 %
Alsósziklás 21 0.88 %
Óbást 20 0.84 %
Gortvakisfalud 19 0.80 %
Balogiványi 18 0.76 %
Derencsény 18 0.76 %
Sajólénártfalva 18 0.76 %
Balogtamási 18 0.76 %
Balogújfalu 17 0.71 %
Gömörpéterfala 17 0.71 %
Kőhegy 17 0.71 %
Rimabrézó 17 0.71 %
Kálosa 16 0.67 %
Magyarhegymeg 16 0.67 %
Kacagópuszta 16 0.67 %
Runya 15 0.63 %
Rimaszabadi 15 0.63 %
Rimabánya 14 0.59 %
Baraca 14 0.59 %
Karaszkó 14 0.59 %
Kövecses 13 0.55 %
Oldalfala 13 0.55 %
Zsip 13 0.55 %
Alsóvály 13 0.55 %
Gömörfüge 13 0.55 %
Jeszte 12 0.50 %
Kerekgede 11 0.46 %
Durendapuszta 10 0.42 %
Rakottyás 10 0.42 %
Jéne 10 0.42 %
Kecege 10 0.42 %
Balogpádár 9 0.38 %
Perjése 9 0.38 %
Balogrussó 9 0.38 %
Vecseklő 8 0.34 %
Hubó 8 0.34 %
Rónapatak 7 0.29 %
Sajólenke 7 0.29 %
Ratkószabadi 7 0.29 %
Kisgömöri 7 0.29 %
Korláti 7 0.29 %
Nemesmartonfala 6 0.25 %
Zádorháza 5 0.21 %
Felsősziklás 5 0.21 %
Dobfenek 5 0.21 %
Ratkószuha 4 0.17 %
Naprágy 4 0.17 %
Kiéte 4 0.17 %
Tóthegymeg 4 0.17 %
Gesztes 3 0.13 %
Babarét 3 0.13 %
Cakó 3 0.13 %
Bugyikfala 3 0.13 %
Dúlháza 2 0.08 %
Gömörlipóc 2 0.08 %
Darnya 2 0.08 %
Medveshidegkút 2 0.08 %
Gömörmihályfalva 1 0.04 %
Dobrapatak 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Szilistye 1 0.04 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 28.79 %
Klenóc 152 19.02 %
Rimaszombat 148 18.52 %
Tiszolc 68 8.51 %
Rimaráhó 36 4.51 %
Rimabrézó 26 3.25 %
Rimazsaluzsány 20 2.50 %
Rimabánya 18 2.25 %
Bakostörék 16 2.00 %
Rimaszabadi 15 1.88 %
Cserencsény 13 1.63 %
Várgede 11 1.38 %
Jánosi 9 1.13 %
Kecege 9 1.13 %
Kruzsnó 8 1.00 %
Balogrussó 8 1.00 %
Babarét 8 1.00 %
Nemesradnót 7 0.88 %
Meleghegy 7 0.88 %
Osgyán 6 0.75 %
Durendapuszta 6 0.75 %
Feled 6 0.75 %
Zsip 6 0.75 %
Felsősziklás 6 0.75 %
Gömörfüge 6 0.75 %
Rimaszécs 6 0.75 %
Alsóvály 5 0.63 %
Oldalfala 5 0.63 %
Abafalva 5 0.63 %
Kőhegy 5 0.63 %
Sajószentkirály 5 0.63 %
Óbást 4 0.50 %
Ajnácskő 4 0.50 %
Vámosbalog 4 0.50 %
Gernyőpuszta 4 0.50 %
Hanva 4 0.50 %
Balogpádár 4 0.50 %
Kiéte 4 0.50 %
Bátka 4 0.50 %
Karaszkó 4 0.50 %
Sajólenke 4 0.50 %
Rimapálfala 3 0.38 %
Szilistye 3 0.38 %
Rónapatak 3 0.38 %
Vecseklő 3 0.38 %
Méhi 3 0.38 %
Zeherje 3 0.38 %
Harmac 3 0.38 %
Felsővály 3 0.38 %
Hubó 3 0.38 %
Tajti 3 0.38 %
Kerekgede 3 0.38 %
Rimasimonyi 2 0.25 %
Balogfala 2 0.25 %
Egyházasbást 2 0.25 %
Derencsény 2 0.25 %
Ratkószabadi 2 0.25 %
Sajórecske 2 0.25 %
Csíz 2 0.25 %
Alsósziklás 2 0.25 %
Serke 2 0.25 %
Uzapanyit 2 0.25 %
Dúlháza 2 0.25 %
Baraca 2 0.25 %
Tóthegymeg 2 0.25 %
Balogújfalu 2 0.25 %
Velkenye 2 0.25 %
Nemesmartonfala 1 0.13 %
Bugyikfala 1 0.13 %
Bellény 1 0.13 %
Runya 1 0.13 %
Sajólénártfalva 1 0.13 %
Kacagópuszta 1 0.13 %
Dobfenek 1 0.13 %
Gömörispánmező 1 0.13 %
Balogiványi 1 0.13 %
Guszona 1 0.13 %
Dobóca 1 0.13 %
Balogtamási 1 0.13 %
Gömörlipóc 1 0.13 %
Darnya 1 0.13 %
Gömörhegyvég 1 0.13 %
Dobrapatak 1 0.13 %
Korláti 1 0.13 %
Ratkószuha 1 0.13 %
Kisgömöri 1 0.13 %
Almágy 1 0.13 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 37.81 %
Kacagópuszta 50 3.65 %
Nyustya 46 3.36 %
Gernyőpuszta 44 3.21 %
Tiszolc 39 2.85 %
Klenóc 39 2.85 %
Rimaszécs 34 2.48 %
Harmac 28 2.04 %
Jánosi 24 1.75 %
Feled 22 1.61 %
Cserencsény 22 1.61 %
Osgyán 21 1.53 %
Balogiványi 18 1.31 %
Rimaráhó 16 1.17 %
Bakostörék 16 1.17 %
Durendapuszta 16 1.17 %
Rimabrézó 14 1.02 %
Felsősziklás 14 1.02 %
Csíz 13 0.95 %
Balogrussó 12 0.88 %
Dobóca 11 0.80 %
Sajószentkirály 11 0.80 %
Rimabánya 10 0.73 %
Derencsény 10 0.73 %
Vámosbalog 10 0.73 %
Meleghegy 9 0.66 %
Zádorháza 8 0.58 %
Gömörispánmező 8 0.58 %
Serke 7 0.51 %
Kecege 7 0.51 %
Tóthegymeg 7 0.51 %
Abafalva 6 0.44 %
Bátka 6 0.44 %
Gesztete 5 0.36 %
Bugyikfala 5 0.36 %
Sajólenke 5 0.36 %
Kövecses 5 0.36 %
Uzapanyit 5 0.36 %
Karaszkó 5 0.36 %
Alsósziklás 4 0.29 %
Bellény 4 0.29 %
Kőhegy 4 0.29 %
Jéne 4 0.29 %
Rimaszabadi 4 0.29 %
Kruzsnó 4 0.29 %
Balogfala 4 0.29 %
Zeherje 3 0.22 %
Gömörfüge 3 0.22 %
Rimazsaluzsány 3 0.22 %
Gömörlipóc 3 0.22 %
Runya 3 0.22 %
Méhi 3 0.22 %
Jeszte 3 0.22 %
Várgede 3 0.22 %
Kisgömöri 3 0.22 %
Rimasimonyi 2 0.15 %
Babarét 2 0.15 %
Balogtamási 2 0.15 %
Dúlháza 2 0.15 %
Gesztes 2 0.15 %
Naprágy 2 0.15 %
Velkenye 2 0.15 %
Dobrapatak 2 0.15 %
Oldalfala 2 0.15 %
Zsip 2 0.15 %
Balogpádár 2 0.15 %
Rimapálfala 2 0.15 %
Kiéte 1 0.07 %
Rakottyás 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Korláti 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Vecseklő 1 0.07 %
Perjése 1 0.07 %
Felsővály 1 0.07 %
Cakó 1 0.07 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 28.02 %
Rimaszombat 442 20.47 %
Klenóc 253 11.72 %
Tiszolc 250 11.58 %
Rimaráhó 74 3.43 %
Bakostörék 46 2.13 %
Osgyán 43 1.99 %
Rimazsaluzsány 38 1.76 %
Rimabánya 32 1.48 %
Feled 29 1.34 %
Cserencsény 27 1.25 %
Kruzsnó 21 0.97 %
Rimabrézó 17 0.79 %
Alsósziklás 16 0.74 %
Kecege 15 0.69 %
Kálosa 13 0.60 %
Várgede 12 0.56 %
Rimaszabadi 11 0.51 %
Jánosi 11 0.51 %
Sajószentkirály 10 0.46 %
Rimaszécs 10 0.46 %
Balogrussó 10 0.46 %
Felsősziklás 10 0.46 %
Derencsény 10 0.46 %
Gernyőpuszta 9 0.42 %
Abafalva 8 0.37 %
Kacagópuszta 7 0.32 %
Babarét 7 0.32 %
Vámosbalog 7 0.32 %
Kőhegy 6 0.28 %
Zeherje 6 0.28 %
Meleghegy 6 0.28 %
Kiéte 6 0.28 %
Bátka 5 0.23 %
Méhi 5 0.23 %
Uzapanyit 5 0.23 %
Karaszkó 5 0.23 %
Perjése 5 0.23 %
Sajólenke 5 0.23 %
Gömörfüge 4 0.19 %
Guszona 4 0.19 %
Gömörhegyvég 4 0.19 %
Rónapatak 4 0.19 %
Felsővály 3 0.14 %
Kerekgede 3 0.14 %
Egyházasbást 3 0.14 %
Ratkószabadi 3 0.14 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Sajólénártfalva 2 0.09 %
Kövecses 2 0.09 %
Rimapálfala 2 0.09 %
Balogfala 2 0.09 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Gesztete 2 0.09 %
Bellény 2 0.09 %
Zádorháza 1 0.05 %
Óbást 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Balogtamási 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Zsip 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Ajnácskő 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Oldalfala 1 0.05 %
Alsóvály 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Rimaszombat 60 5.61 %
Balogfala 14 1.31 %
Ajnácskő 13 1.21 %
Várgede 11 1.03 %
Tiszolc 11 1.03 %
Rimaszécs 10 0.93 %
Nyustya 10 0.93 %
Osgyán 8 0.75 %
Vámosbalog 7 0.65 %
Feled 6 0.56 %
Almágy 6 0.56 %
Jánosi 6 0.56 %