SK
KS
.....

Szeszta

Község

címer zászló
611 96% magyar 1910
279 34% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Szeszta
Hivatalos szlovák megnevezés:
Cestice
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Csereháti járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Csereháti járás (sz: Szepsi)
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Kanyapta-medence
Más földrajzi nevek:
Dobogópuszta
Koordináták:
48.59286499, 21.10174179
Terület:
13,03 km2
Rang:
község
Népesség:
851
Tszf. magasság:
211 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04471
Település kód:
521272
Szervezeti azonosító:
324043
Adóazonosító:
2020746046

A község a Kanyapta-medence északkeleti részén, 210 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, a Kassa-Torna vasútvonal (megállóhely) mentén, Szepsitől 11 km-re délkeletre, Kassától 19 km-re délnyugatra. A község határában, a falutól északra haladó 16-os főútról leágazó 1,5 km-es bekötőúton közelíthető meg. Mellékutak kötik össze Cséccsel (3 km) és Komaróccal (3 km). Határa csaknem teljes egészében mezőgazdaságilag művelt terület, erdeje nincs. Nyugatról Csécs, délnyugatról Buzita, délkeletről Perény-Hím, keletről Komaróc, északkeletről pedig Nagyida községekkel határos.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1881-ig Abaúj vármegyéhez, majd 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Csereháti járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Szepsi járáshoz tartozott, majd a Kassa-környéki járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Csereháti járás). Területe (13,03 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 604, 1921-ben 635, 1938-ban pedig 681, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt. A község a 19. században magyar-szlovák-ruszin vegyes lakosságú falu volt, 1880-ban lakosságának még mintegy kétötöde vallotta magát szlováknak, 1910-re azonban már a lakosság 95,6 %-a magyar nemzetiségű volt. A szlovákok aránya az államfordulat után ismét megnőtt (1921-ben 29,4 %), de a község magyar többségét a 20. század végéig megőrizte. 1991-2011 között lakosságszáma 8,6 %-al nőtt (759 főről 824-re), az asszimiláció révén a magyar nemzetiségűek aránya 57,3 %-ról 37,9 %-ra csökkent, a szlovákoké pedig 42,2 %-ról 56,3 %-ra nőtt. A magyar anyanyelvűek (57,8 %) továbbra is többséget alkotnak. 2011-ben a lakosság 45,3 %-a volt római katolikus, 32,8 %-a református (1921-ben még 40,6 %), 11,5 %-a (1921-ben 22,6 %) pedig görög katolikus vallású. Egyetlen lakott külterületén, Dobogópusztán (Rudolfove Lazy) élt 2011-ben a lakosság 15,4 %-a (127 fő).

Történelem

A helyén állt középkori település 1241-ben a tatárjárás során elpusztult, de később újjáépítették. 1317-ben "villa Zozta" néven említi először írásos dokumentum, az egri káptalan oklevele. Ekkor már állt temploma és plébániája is. 1365-ben több faluval együtt az Aba nembeli Szikszai Imre fia Péter birtoka, majd fiaié Péteré és Miklósé. 1374-ben Szikszai Imre és Perényi András tulajdona. 1402-ben Zsigmond király hívének Perényi Péternek adja, ekkor "Shesta" néven említi az oklevél. 1427-ben 58 portát számláltak a faluban Semsey Ferenc és Perényi Imre birtokában, amely mintegy 300 lakost jelentett. 1430-ban Nagyida várának uradalmához tartozott, birtokosa a Perényi család volt. A 15. század közepén 1440 és 1447 között többször érték a husziták támadásai, akik Jászó megerősített várából csaptak ki a környező településekre. 1442-ben a Perényiektől Modrár Pál kapta zálogba. 1449-ben a jászói konvent Modrárt birtokosnak ismerte el, melyet később Hunyadi Mátyás is megerősített. Perényi Jánosnak Modrár Katalinnal kötött házasságával a birtok újra a Perényieké lett. Ura Perényi Péter 1526 után az ország egyik legnagyobb birtokosa. 1556-ban a császári katonaság lerombolta Nagyida várát, mely nem épült újjá és az uradalom új központja Szikszó lett. A 16. század során a török többször támadta a végekhez közeli települést, ennek hatására a lakosság száma jelentősen csökkent. 1553-ban még 14 porta volt a faluban, 1564-ben már csak 9. 1565-ban 5 porta adózott Perényi Jánosnak és Draskovich Györgynek birtokában. 1567-ban lakói felvették az evangélikus vallást. 1688-ban a Csáky család lett a nagyidai uradalom és a falu birtokosa. A nagyidai Csáky-kastély építésével az uradalmi központ újra Nagyida lett. Szeszta azonban már nem nyerte vissza korábbi jelentőségét. Mindvégig magyar többségű település volt, lakói nagyrészt kálvinisták. 1696-ban 17 adózója volt. Lakói részt vettek az 1703 és 1711 között zajlott Rákóczi-szabadságharcban. A háborús idők pusztításait az 1710-ben kitört pestisjárvány tetőzte be. 1715-ben 11, 1720-ban 7 ház állt a településen. A 18. században Sáros vármegyéből érkezett római és görög katolikus szlovák és ruszin lakosság települt be a községbe. 1772-ben 41 jobbágy és 16 zsellérháza volt. A 19. században a lakosság száma növekedésnek indult. 1828-ban 85 házában 647 lakos élt. Lakói mezőgazdasággal, szövéssel foglalkoztak. 1866-ban a falu egy része leégett. Birtokosai ekkor a gróf Csáky, báró Perényi és a Lánczy családok voltak. 1890-ben megépült a kassa-tornai vasútvonal, mely elősegítette a község fejlődését, bár a vonatok 1912-ig nem álltak meg itt. 1881-ig Abaúj, majd 1881-1920 között Abaúj-Torna vármegyéhez tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. Alapiskolájában a magyar nyelvű oktatás a 21. század elején szűnt meg.

Mai jelentősége

A községben szlovák tannyelvű alapiskola és magyar-szlovák nevelési nyelvű óvoda található. A falunak három temploma is van: Nepomuki Szent Jánosnak szentelt római katolikus temploma eredetileg gótikus stílusban épült a 14. században, mai alakjában barokk stílusú; a református templom 1850-67 között épült klasszicista stílusban; Védelmező Szűz Máriának szentelt görög katolikus templomát pedig 1877-ben, szintén klasszicista stílusban emelték.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SZESZTA. Magyar falu Abaúj Várm. földes Ura Gr. Csáky Uraság, lakosai ó hitüek, és reformátusok, fekszik Kanyapta vize mellett, Csécshez nem meszsze, mellynek filiája; határja középszerű.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szeszta, Czestice, magyar-orosz falu, Abauj vmegyében, N. Idához nyugotra 1 órányira: 140 r., 251 g. kath., 420 ref., 38 zsidó lak. Kath., gör., kath., ref. szentegyház. Földe termékeny; szénája, nádja a kanyapta mocsárban elég. F. u. gr. Csáky, b. Perényi, Lánczy. Ut. p. Kassa.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Közel hozzája, a kassa-tornai vasút mellett Szeszta, 112 házzal és 602 magyar lakossal. Postája és távirója a közvetlenül mellette fekvő Csécs.

Magyar Katolikus Lexikon

Szeszta, v. Abaúj-Torna vm. (Cestice, Szl.): g.k. parókia a v. munkácsi, majd eperjesi egyhm. kassai esp. ker-ében. - 1771: már létezett. Tp-át Szűz Mária oltalma tit-ra sztelték. Anyakönyvei 1752-től. Anyanyelve 1880: rutén, m.; 1940: m. - Lakói 1940: 212 r.k., 140 g.k., 1 g.kel., 1 ev., 318 ref., 4 izr., össz. 676; 1991: össz. 759, m. 435 (57,31%); 2001: össz. 796, m. 376 (47,24%). ** Schem. Ep. 1903:121. - Schem. Sl. 1971:393. - Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Szeszta község a rendelkezésünkre álló legrégibb adatok szerint magyar, de később Fényes és Czoernig adatai szerint már rutén kisebbséget találunk a községben. A mult század 60-as évei körül Pesti magyarszlováknak említi, az 1880-as népszámlálás adatai szerint ez a szlovák kisebbség 38%-ot ér el, de innen kiindulva ezt az arányszámot az ott élő szlovákok tartani nem birják s egész jelentéktelen kisebbséggé zsugorodnak össze. A magyarság térhódítását az új államhatalom nagymértékben visszaveti, mert az 1921-es 69% és az 1930-as ugyancsak 69%-os magyar arányszám már számottevő szlovák kisebbséget mutat A küzdelem a felszabadulással ismét a magyarság javára dül el és az 1938-as magyar népszámlálás tükrében teljes fölényt mutatva, 97%-ot jelent. (....) Szeszta. Keletkezése és története ismeretlen. Hozzátartozik Rezsőtanya. A község területe 2264 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 681.

Névelőfordulások
1317
villa Zozta
1402
Shesta
1773
Szeszta, Czesticze
1786
Seszta, Cschesztice
1808
Szeszta, Ceztice, Sestice
1873
Szeszta
1920
Cestice
1927
Cestice, Szeszta
1938
Szeszta
1945
Cestice, Szeszta
1948
Cestice
1994
Szeszta

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Szeszta (Cestice) 89
Telefon: 0554648207
Fax: 0554648207

Honlap: cestice.ezaz.eu

Hivatali órák:

Polgármester:
Grešo Róbert (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Jusko Milan (Független)
Sanislo Roland (MOST - HÍD)
Szanyi Alexander (MOST - HÍD)
Árvai Jozef (MOST - HÍD)
Dieneš Peter (SMK-MKP)
Abosi Ladislav (SMK-MKP)
Szilvási Tibor (SMK-MKP)
Független 14% Független 1 képviselö MOST - HÍD 43% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 43% SMK-MKP 3 képviselö 7 képviselö
Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Szeszta 70

Magyar-Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Szeszta 70

Szesztai Községi Hivatal

Szeszta 89

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 332 55%
szlovákok 231 38%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 12 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 29 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 604
magyarok 611 96%
szlovákok 27 4%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 639
magyarok 439 69%
szlovákok 187 29%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 9 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 635
magyarok 435 57%
szlovákok 320 42%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 3 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 759
magyarok 376 47%
szlovákok 411 52%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 7 1%
összlétszám 796
magyarok 312 38%
szlovákok 464 56%
ruszinok 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 3 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 42 5%
összlétszám 824
magyarok 279 34%
szlovákok 502 60%
ruszinok 1 0%
ukránok 2 0%
csehek 3 0%
németek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 41 5%
összlétszám 831
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 717
Választási részvétel: 64.3 %
Kiadott boríték: 461
Bedobott boríték: 460

Polgármester

Érvényes szavazólap: 448
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Grešo Róbert 279 62.28 % SMER-SD
Gazsi Gabriel 169 37.72 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Sanislo Roland 286 MOST - HÍD
Szanyi Alexander 264 MOST - HÍD
Dieneš Peter 257 SMK-MKP
Jusko Milan 256 Független
Árvai Jozef 209 MOST - HÍD
Abosi Ladislav 207 SMK-MKP
Szilvási Tibor 181 SMK-MKP

Képviselők

2014
Független 28.57% Független 2 képviselö SMK-MKP 57.14% SMK-MKP 4 képviselö MOST - HÍD 14.29% MOST - HÍD 1 képviselö 7 képviselö
2018
MOST - HÍD 42.86% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 675
Választási részvétel: 13.63 %
Kiadott boríték: 92
Bedobott boríték: 92
Választásra jogosult: 676
Választási részvétel: 6.21 %
Kiadott boríték: 42
Bedobott boríték: 42
Választásra jogosult: 705
Választási részvétel: 24,11 %
Kiadott boríték: 170
Bedobott boríték: 170

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 89
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 162
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 57 64.04 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 14 15.73 % KDS
Jozef Holečko 5 5.62 % Független
Vladimír Gürtler 5 5.62 % 7 STATOČNÝCH
Jaroslav Džunko 2 2.25 % Független
Rastislav Masnyk 2 2.25 % SDKÚ - DS, SaS
Dominika Palaščáková 2 2.25 % NOVA
Ivan Kuhn 1 1.12 % OKS
Lukáš Sisák 1 1.12 % KSS
Marek Ďurán 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Rudolf Bauer 12 29.27% KDS
Richard Raši 67 41.36 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 43 26.54 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Karol Pataky 34 20.99 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 8 4.94 % ĽSNS
Róbert Bačinský 8 4.94 % Független
Jarmila Tkáčová 2 1.23 % SNS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 91
Érvényes szavazólap: 168
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
László Köteles 58 63.74% SMK-MKP
László Iván 57 62.64% SMK-MKP
István Zachariaš 53 58.24% SMK-MKP
Jenő Csoltkó 45 49.45% Független
Anton Király 43 47.25% SMK-MKP
Jozef Holečko 43 47.25% Független
Július Beluscák 28 30.77% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Norbert Krušinský 28 30.77% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Elena Fialková 22 24.18% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jozef Konkoly 12 13.19% SMER - SD
Viktor Sasák 11 12.09% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Róbert Šándor 9 9.89% Független
Štefan Laczkó 7 7.69% 7 STATOČNÝCH
Ladislav Bartók 7 7.69% Független
Štefan Markovič 6 6.59% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Tomáš Suchý 6 6.59% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jaroslav Pástor 4 4.40% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ján Kokarda 4 4.40% Független
Ján Marton 4 4.40% NOVA
Elena Majancsíková 3 3.30% SĽS
Viktor Dulina 3 3.30% Független
Ivan Hriczko 3 3.30% Független
Vladimír Popovič 3 3.30% SMS
Dominika Palaščáková 2 2.20% NOVA
Miroslav Bačenko 2 2.20% Független
Marián Tóth 2 2.20% SaS
Peter Palaščák 2 2.20% SOĽ
Peter Papáč 2 2.20% KSS
Rastislav Moric 2 2.20% 7 STATOČNÝCH
Monika Bérešová 2 2.20% SZS
Ladislav Miko 2 2.20% 7 STATOČNÝCH
Karol Dzugas 2 2.20% Független
Štefan Petrík 2 2.20% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Július Grulyo 2 2.20% Független
Jozef Tischler 2 2.20% SĽS
František Petro 2 2.20% SMER - SD
Ján Mikloš 1 1.10% KSS
Ivan Buchla 1 1.10% SNS
Martin Baltes 1 1.10% SĽS
Roman Horváth 1 1.10% SRÚS
Michal Rečka 1 1.10% SMER - SD
Ladislav Vojtko 1 1.10% KSS
Anton Medvec 1 1.10% Független
Monika Vargová 1 1.10% SNS
Františka Kočišová 1 1.10% SĽS
Ľubica Holováčová 1 1.10% SĽS
Viliam Bačo 1 1.10% Független
Marián Kertész 1 1.10% PD
Róbert Čarny 0 0.00% SNS
Ján Bačo 0 0.00% SĽS
Miloš Barcal 0 0.00% Független
Slavomír Horváth 0 0.00% SNS
Božena Letková 0 0.00% Független
Alexander Bimbo 0 0.00% SRÚS
Ľubomír Šimko 0 0.00% SMER - SD
Jozef Koňa 0 0.00% SĽS
Imrich Kohút 0 0.00% SĽS
Mária Topoľančinová 0 0.00% ĽS-HZDS
Radoslav Šimko 0 0.00% SNS
Ján Stanislav 0 0.00% SNS
Vojtech Staňo 0 0.00% SMER - SD
Alexander Képes 77 45.83% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 73 43.45% SMK-MKP
Tamás Iván 70 41.67% SMK-MKP
Gábor Szalay 65 38.69% SMK-MKP
László Köteles 60 35.71% SMK-MKP
Csaba Simkó 60 35.71% SMK-MKP
István Zachariaš 54 32.14% SMK-MKP
Mária Lacková 47 27.98% Független
Anton Király 45 26.79% SMK-MKP
Norbert Krušinský 44 26.19% MOST - HÍD
Július Beluscsák 35 20.83% Független
Július Pelegrin 33 19.64% Független
Roland Szabó 22 13.10% SMER-SD
Štefan Hudák 21 12.50% ĽS Naše Slovensko
Elena Fialková 20 11.90% MOST - HÍD
Július Begala 17 10.12% Független
Attila Oravecz 14 8.33% MOST - HÍD
Slavomír Borovský 13 7.74% DS
Csaba Káposztás 12 7.14% MKDA-MKDSZ
Imrich Bakši 11 6.55% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Marcela Demkeová 11 6.55% ĽS Naše Slovensko
Erika Zámboriová 11 6.55% ŠKV
Monika Gergelová 10 5.95% SNS
Tibor Bráz 10 5.95% Független
Jaroslav Pástor 9 5.36% MOST - HÍD
František Gedra 9 5.36% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Bartók 9 5.36% MKDA-MKDSZ
Martin Baltes 8 4.76% ĽS Naše Slovensko
Peter Solár 8 4.76% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 7 4.17% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Martin Smrčo 6 3.57% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Rudolf Varga 4 2.38% VZDOR
Ján Kokarda 4 2.38% Független
Augustín Köteles 4 2.38% NAJ
Jarmila Vaňová 4 2.38% ŠKV
Ladislav Andrejanin 4 2.38% ÚSVIT
Michal Rečka 4 2.38% SMER-SD
Ján Horváth 4 2.38% Független
Anetta Strýčková 4 2.38% Független
Ivan Hriczko 3 1.79% ŠKV
Alexander Horváth 3 1.79% MOST - HÍD
Ondrej Bernát 3 1.79% SMER-SD
Ervín Kompuš 3 1.79% NAJ
Radoslav Hodor 3 1.79% Független
Gabriel Böhm 3 1.79% Független
Anton Medvec 3 1.79% Független
Vlastimil Lakatoš 3 1.79% Független
Viktor Dulina 3 1.79% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Mária Dulovičová 2 1.19% Független
Pavol Lehotský 2 1.19% Független
Martina Dutková 2 1.19% Független
Peter Seman 2 1.19% KSS
Tomáš Suchý 2 1.19% ŠANCA
Jozef Krešák 2 1.19% ŠANCA
Miloš Barcal 1 0.60% Független
Peter Derevjaník 1 0.60% SMER-SD
František Petro 1 0.60% SMER-SD
Ján Serbin 1 0.60% Független
Slavomír Horváth 1 0.60% SNS
Ladislav Vojtko 1 0.60% KSS
Vojtech Farkaš 1 0.60% Független
Jozef Hric 1 0.60% KSS
Peter Kocai 0 0.00% NAJ
Pavol Bujňák 0 0.00% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Július Grulyo 0 0.00% Független
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 38.93 %
Torna 145 8.34 %
Buzita 141 8.11 %
Somodi 111 6.38 %
Makranc 110 6.33 %
Debrőd 109 6.27 %
Csécs 94 5.41 %
Szeszta 73 4.20 %
Jászó 69 3.97 %
Jánok 64 3.68 %
Perény - Hím 63 3.62 %
Komaróc 63 3.62 %
Áj 57 3.28 %
Reste 57 3.28 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.93 %
Tornaújfalu 49 2.82 %
Alsólánc 48 2.76 %
Zsarnó 47 2.70 %
Bódvavendégi 40 2.30 %
Nagyida 40 2.30 %
Péder 40 2.30 %
Abaújszina 33 1.90 %
Pány 22 1.27 %
Mecenzéf 21 1.21 %
Jászómindszent 12 0.69 %
Tornahorváti 12 0.69 %
Szádelő 12 0.69 %
Kenyhec 11 0.63 %
Miglécnémeti 11 0.63 %
Stósz 7 0.40 %
Kisida 7 0.40 %
Felsőmecenzéf 5 0.29 %
Hernádcsány 4 0.23 %
Hernádzsadány 4 0.23 %
Kassamindszent 4 0.23 %
Magyarbőd 4 0.23 %
Jászóújfalu 3 0.17 %
Felsőtőkés 3 0.17 %
Koksóbaksa 3 0.17 %
Izdobabeszter 3 0.17 %
Hernádszokoly 3 0.17 %
Enyicke 3 0.17 %
Petőszinye 3 0.17 %
Rás 2 0.12 %
Baska 2 0.12 %
Hernádszentistván 2 0.12 %
Benyék 2 0.12 %
Felsőcsáj 2 0.12 %
Kalsa 2 0.12 %
Hilyó 2 0.12 %
Patacskő 2 0.12 %
Alsókemence 2 0.12 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.12 %
Györke 2 0.12 %
Alsómislye 2 0.12 %
Alsótőkés 2 0.12 %
Kassaolcsvár 2 0.12 %
Felsőkemence 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Sároskőszeg 1 0.06 %
Semse 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Hatkóc 1 0.06 %
Kecerlipóc 1 0.06 %
Lengyelfalva 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Bolyár 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Kisladna 1 0.06 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 34.54 %
Torna 110 11.69 %
Kecer 63 6.70 %
Szepsi 47 4.99 %
Mecenzéf 28 2.98 %
Áj 16 1.70 %
Buzita 14 1.49 %
Jászómindszent 13 1.38 %
Csécs 11 1.17 %
Jászóújfalu 10 1.06 %
Kisida 9 0.96 %
Abaújszakaly 9 0.96 %
Györke 8 0.85 %
Kenyhec 8 0.85 %
Hernádcsány 8 0.85 %
Tornaújfalu 7 0.74 %
Abos 7 0.74 %
Izdobabeszter 7 0.74 %
Abaújszina 6 0.64 %
Stósz 6 0.64 %
Budamér 5 0.53 %
Hernádszentistván 5 0.53 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.53 %
Hernádszokoly 5 0.53 %
Pány 5 0.53 %
Enyicke 5 0.53 %
Benyék 5 0.53 %
Semse 5 0.53 %
Bolyár 5 0.53 %
Hernádzsadány 4 0.43 %
Rozgony 4 0.43 %
Debrőd 4 0.43 %
Koksóbaksa 4 0.43 %
Nagyida 4 0.43 %
Miglécnémeti 4 0.43 %
Zsarnó 4 0.43 %
Alsókemence 4 0.43 %
Lapispatakújtelep 4 0.43 %
Szeszta 3 0.32 %
Hilyó 3 0.32 %
Komaróc 3 0.32 %
Nagyszalánc 3 0.32 %
Alsólánc 3 0.32 %
Patacskő 3 0.32 %
Sároskőszeg 3 0.32 %
Felsőmislye 3 0.32 %
Felsőmecenzéf 3 0.32 %
Szaláncújváros 3 0.32 %
Ránk 3 0.32 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.32 %
Alsómislye 3 0.32 %
Rudnok 3 0.32 %
Baska 3 0.32 %
Perény - Hím 3 0.32 %
Lapispatak 2 0.21 %
Lengyelfalva 2 0.21 %
Makranc 2 0.21 %
Petőszinye 2 0.21 %
Alsóhutka 2 0.21 %
Felsőtőkés 2 0.21 %
Aranyida 2 0.21 %
Királynép 2 0.21 %
Kassamindszent 2 0.21 %
Garbócbogdány 2 0.21 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Reste 1 0.11 %
Jánok 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Szalánchuta 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Somodi 1 0.11 %
Terebő 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Magyarbőd 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 34.76 %
Buzita 223 15.17 %
Csécs 84 5.71 %
Perény - Hím 79 5.37 %
Torna 77 5.24 %
Szeszta 77 5.24 %
Reste 67 4.56 %
Makranc 66 4.49 %
Komaróc 55 3.74 %
Debrőd 55 3.74 %
Somodi 53 3.61 %
Alsólánc 51 3.47 %
Nagyida 49 3.33 %
Tornaújfalu 38 2.59 %
Jászó 37 2.52 %
Áj 37 2.52 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.18 %
Zsarnó 31 2.11 %
Péder 30 2.04 %
Abaújszina 29 1.97 %
Jánok 28 1.90 %
Bódvavendégi 25 1.70 %
Mecenzéf 15 1.02 %
Semse 11 0.75 %
Pány 10 0.68 %
Kenyhec 9 0.61 %
Hernádcsány 9 0.61 %
Tornahorváti 8 0.54 %
Kassamindszent 8 0.54 %
Miglécnémeti 8 0.54 %
Györke 7 0.48 %
Enyicke 6 0.41 %
Kecer 6 0.41 %
Kisida 5 0.34 %
Izdobabeszter 5 0.34 %
Jászómindszent 5 0.34 %
Hernádszentistván 5 0.34 %
Regeteruszka 4 0.27 %
Királynép 4 0.27 %
Jászóújfalu 4 0.27 %
Szádelő 4 0.27 %
Felsőcsáj 3 0.20 %
Patacskő 3 0.20 %
Hernádszokoly 3 0.20 %
Hatkóc 3 0.20 %
Rozgony 3 0.20 %
Hernádzsadány 3 0.20 %
Lengyelfalva 2 0.14 %
Kassaolcsvár 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Aranyida 2 0.14 %
Felsőkemence 2 0.14 %
Sároskőszeg 2 0.14 %
Bolyár 2 0.14 %
Alsótőkés 2 0.14 %
Baska 2 0.14 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.14 %
Felsőmecenzéf 2 0.14 %
Alsómislye 2 0.14 %
Nagyszalánc 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Hilyó 1 0.07 %
Ránk 1 0.07 %
Rás 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Györgyi 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Szaláncújváros 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Stósz 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Idabukóc 1 0.07 %
Budamér 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 13.50 %
Jászómindszent 108 7.92 %
Stósz 76 5.58 %
Felsőmecenzéf 50 3.67 %
Szepsi 38 2.79 %
Kisida 36 2.64 %
Hernádcsány 24 1.76 %
Jászó 24 1.76 %
Kassamindszent 24 1.76 %
Jászóújfalu 22 1.61 %
Kassabéla 19 1.39 %
Rozgony 18 1.32 %
Budamér 18 1.32 %
Hernádszokoly 17 1.25 %
Semse 17 1.25 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.10 %
Sároskőszeg 15 1.10 %
Felsőtőkés 14 1.03 %
Kassaolcsvár 14 1.03 %
Csécs 12 0.88 %
Lengyelfalva 12 0.88 %
Torna 12 0.88 %
Izdobabeszter 12 0.88 %
Hernádszentistván 12 0.88 %
Idabukóc 11 0.81 %
Aranyida 11 0.81 %
Lapispatak 11 0.81 %
Koksóbaksa 10 0.73 %
Felsőmislye 9 0.66 %
Alsótőkés 9 0.66 %
Tarcavajkóc 8 0.59 %
Abaújszakaly 8 0.59 %
Tizsite 8 0.59 %
Baska 8 0.59 %
Hatkóc 7 0.51 %
Szalánchuta 7 0.51 %
Enyicke 7 0.51 %
Abaújnádasd 7 0.51 %
Nagyida 7 0.51 %
Abaújszina 7 0.51 %
Hilyó 7 0.51 %
Perény - Hím 7 0.51 %
Magyarbőd 7 0.51 %
Hernádgecse 7 0.51 %
Nagyszalánc 7 0.51 %
Györke 6 0.44 %
Garbócbogdány 6 0.44 %
Makranc 6 0.44 %
Lapispatakújtelep 6 0.44 %
Kelecsenyborda 6 0.44 %
Kecer 6 0.44 %
Királynép 6 0.44 %
Hernádzsadány 6 0.44 %
Rás 5 0.37 %
Pány 5 0.37 %
Rudnok 5 0.37 %
Kisladna 5 0.37 %
Terebő 5 0.37 %
Hernádgönyű 4 0.29 %
Buzita 4 0.29 %
Ájfalucska 4 0.29 %
Abaújharaszti 4 0.29 %
Zsarnó 4 0.29 %
Kalsa 4 0.29 %
Petőszinye 4 0.29 %
Szeszta 4 0.29 %
Nagyladna 4 0.29 %
Ósvacsákány 3 0.22 %
Felsőcsáj 3 0.22 %
Györgyi 3 0.22 %
Abaújrákos 3 0.22 %
Apátka 3 0.22 %
Jánok 3 0.22 %
Alsómislye 3 0.22 %
Abos 3 0.22 %
Alsóhutka 3 0.22 %
Benyék 3 0.22 %
Miglécnémeti 3 0.22 %
Újszállás 2 0.15 %
Alsókemence 2 0.15 %
Ósva 2 0.15 %
Szaláncújváros 2 0.15 %
Balogd 2 0.15 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Somodi 2 0.15 %
Regeteruszka 2 0.15 %
Bátyok 2 0.15 %
Debrőd 2 0.15 %
Tornaújfalu 2 0.15 %
Kenyhec 2 0.15 %
Bölzse 2 0.15 %
Tornahorváti 1 0.07 %
Bódvavendégi 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Alsócsáj 1 0.07 %
Áj 1 0.07 %
Modrafalva 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 54.10 %
Buzita 84 8.61 %
Torna 66 6.76 %
Makranc 50 5.12 %
Szeszta 45 4.61 %
Csécs 39 4.00 %
Debrőd 38 3.89 %
Áj 31 3.18 %
Somodi 30 3.07 %
Tornaújfalu 30 3.07 %
Szádudvarnok - Méhész 28 2.87 %
Nagyida 27 2.77 %
Perény - Hím 26 2.66 %
Alsólánc 26 2.66 %
Zsarnó 26 2.66 %
Jánok 26 2.66 %
Reste 23 2.36 %
Péder 22 2.25 %
Jászó 22 2.25 %
Bódvavendégi 21 2.15 %
Rudnok 17 1.74 %
Komaróc 17 1.74 %
Mecenzéf 15 1.54 %
Jászómindszent 13 1.33 %
Hernádcsány 13 1.33 %
Abaújszina 12 1.23 %
Tornahorváti 11 1.13 %
Miglécnémeti 9 0.92 %
Pány 9 0.92 %
Kassamindszent 8 0.82 %
Aranyida 7 0.72 %
Stósz 6 0.61 %
Izdobabeszter 6 0.61 %
Jászóújfalu 6 0.61 %
Györke 6 0.61 %
Rás 6 0.61 %
Enyicke 5 0.51 %
Ránk 5 0.51 %
Lapispatak 4 0.41 %
Patacskő 4 0.41 %
Sároskőszeg 4 0.41 %
Kisida 4 0.41 %
Alsómislye 4 0.41 %
Hernádgecse 4 0.41 %
Koksóbaksa 3 0.31 %
Felsőmecenzéf 3 0.31 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.31 %
Hernádszokoly 3 0.31 %
Szalánchuta 3 0.31 %
Kenyhec 3 0.31 %
Abaújszakaly 3 0.31 %
Garbócbogdány 3 0.31 %
Semse 3 0.31 %
Alsótőkés 3 0.31 %
Szádelő 2 0.20 %
Tarcavajkóc 2 0.20 %
Hernádzsadány 2 0.20 %
Hilyó 2 0.20 %
Magyarbőd 2 0.20 %
Nagyszalánc 2 0.20 %
Kisszalánc 2 0.20 %
Kassabéla 2 0.20 %
Budamér 2 0.20 %
Hernádgönyű 2 0.20 %
Bolyár 2 0.20 %
Abaújnádasd 2 0.20 %
Petőszinye 2 0.20 %
Kalsa 2 0.20 %
Felsőtőkés 2 0.20 %
Kisladna 1 0.10 %
Regeteruszka 1 0.10 %
Balogd 1 0.10 %
Eszkáros 1 0.10 %
Sárosófalu 1 0.10 %
Ósva 1 0.10 %
Abos 1 0.10 %
Lapispatakújtelep 1 0.10 %
Alsókemence 1 0.10 %
Alsóhutka 1 0.10 %
Abaújharaszti 1 0.10 %
Füzérnádaska 1 0.10 %
Tizsite 1 0.10 %
Rozgony 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Királynép 1 0.10 %
Bölzse 1 0.10 %
Nagyladna 1 0.10 %
Hernádszentistván 1 0.10 %
Felsőkemence 1 0.10 %
Felsőmislye 1 0.10 %
Felsőcsáj 1 0.10 %
Kelecsenyborda 1 0.10 %
Kassaolcsvár 1 0.10 %
Kecerlipóc 1 0.10 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 13.85 %
Hernádszentistván 216 11.64 %
Sároskőszeg 164 8.84 %
Hernádszokoly 138 7.44 %
Budamér 79 4.26 %
Rozgony 58 3.13 %
Kassabéla 40 2.16 %
Abos 40 2.16 %
Kassamindszent 39 2.10 %
Kisida 37 1.99 %
Terebő 34 1.83 %
Hernádcsány 30 1.62 %
Enyicke 28 1.51 %
Jászómindszent 28 1.51 %
Királynép 28 1.51 %
Szepsi 26 1.40 %
Tarcavajkóc 25 1.35 %
Koksóbaksa 23 1.24 %
Izdobabeszter 23 1.24 %
Lapispatak 19 1.02 %
Benyék 18 0.97 %
Hernádzsadány 18 0.97 %
Kisladna 18 0.97 %
Felsőmislye 17 0.92 %
Rás 17 0.92 %
Hernádgecse 17 0.92 %
Nagyszalánc 16 0.86 %
Kassaolcsvár 16 0.86 %
Lapispatakújtelep 15 0.81 %
Kenyhec 15 0.81 %
Alsómislye 15 0.81 %
Eszkáros 14 0.75 %
Baska 14 0.75 %
Regeteruszka 14 0.75 %
Alsótőkés 14 0.75 %
Perény - Hím 13 0.70 %
Bölzse 13 0.70 %
Abaújnádasd 13 0.70 %
Csécs 12 0.65 %
Hatkóc 12 0.65 %
Nagyladna 12 0.65 %
Lengyelfalva 12 0.65 %
Aranyida 12 0.65 %
Abaújszina 11 0.59 %
Semse 11 0.59 %
Felsőhutka 11 0.59 %
Mecenzéf 11 0.59 %
Garbócbogdány 10 0.54 %
Kalsa 10 0.54 %
Buzita 10 0.54 %
Jászóújfalu 10 0.54 %
Torna 10 0.54 %
Kecer 10 0.54 %
Magyarbőd 10 0.54 %
Felsőtőkés 10 0.54 %
Györke 10 0.54 %
Alsóhutka 9 0.49 %
Abaújszakaly 9 0.49 %
Hilyó 8 0.43 %
Idabukóc 8 0.43 %
Alsókemence 8 0.43 %
Tizsite 7 0.38 %
Jászó 7 0.38 %
Szalánchuta 7 0.38 %
Hernádgönyű 7 0.38 %
Stósz 7 0.38 %
Felsőmecenzéf 7 0.38 %
Abaújharaszti 6 0.32 %
Bolyár 6 0.32 %
Ósva 6 0.32 %
Bunyita 6 0.32 %
Györgyi 6 0.32 %
Bátyok 5 0.27 %
Szaláncújváros 5 0.27 %
Nagyida 5 0.27 %
Pány 5 0.27 %
Felsőcsáj 4 0.22 %
Ránkfüred 4 0.22 %
Ránk 3 0.16 %
Jánok 3 0.16 %
Szeszta 3 0.16 %
Újszállás 3 0.16 %
Ósvacsákány 3 0.16 %
Rudnok 3 0.16 %
Miglécnémeti 3 0.16 %
Balogd 3 0.16 %
Sárosófalu 3 0.16 %
Alsócsáj 3 0.16 %
Petőszinye 3 0.16 %
Áj 3 0.16 %
Füzérnádaska 3 0.16 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.16 %
Felsőkemence 3 0.16 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Kecerlipóc 2 0.11 %
Somodi 2 0.11 %
Abaújrákos 2 0.11 %
Apátka 2 0.11 %
Patacskő 2 0.11 %
Makranc 2 0.11 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 28.32 %
Szepsi 178 12.86 %
Csécs 34 2.46 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.31 %
Áj 31 2.24 %
Makranc 29 2.10 %
Somodi 26 1.88 %
Tornaújfalu 25 1.81 %
Jánok 23 1.66 %
Perény - Hím 20 1.45 %
Zsarnó 20 1.45 %
Bódvavendégi 18 1.30 %
Mecenzéf 14 1.01 %
Szeszta 14 1.01 %
Tornahorváti 14 1.01 %
Jászó 12 0.87 %
Buzita 11 0.79 %
Debrőd 11 0.79 %
Kenyhec 11 0.79 %
Nagyida 10 0.72 %
Pány 10 0.72 %
Péder 8 0.58 %
Hernádcsány 6 0.43 %
Rozgony 6 0.43 %
Kisida 5 0.36 %
Hernádgecse 5 0.36 %
Reste 5 0.36 %
Ájfalucska 4 0.29 %
Szádelő 4 0.29 %
Alsólánc 4 0.29 %
Jászóújfalu 4 0.29 %
Lapispatakújtelep 4 0.29 %
Jászómindszent 4 0.29 %
Magyarbőd 3 0.22 %
Garbócbogdány 3 0.22 %
Izdobabeszter 3 0.22 %
Alsótőkés 3 0.22 %
Komaróc 3 0.22 %
Hernádszokoly 3 0.22 %
Nagyszalánc 3 0.22 %
Abos 3 0.22 %
Hernádzsadány 3 0.22 %
Enyicke 3 0.22 %
Abaújszina 3 0.22 %
Kassamindszent 3 0.22 %
Abaújnádasd 2 0.14 %
Hilyó 2 0.14 %
Eszkáros 2 0.14 %
Rudnok 2 0.14 %
Bolyár 2 0.14 %
Hernádgönyű 2 0.14 %
Budamér 2 0.14 %
Kassaolcsvár 2 0.14 %
Idabukóc 2 0.14 %
Szalánchuta 2 0.14 %
Kassabéla 2 0.14 %
Kecer 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Alsómislye 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Györke 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Felsőtőkés 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 5.77 %
Torna 20 1.96 %
Csécs 12 1.17 %
Jászó 11 1.08 %
Tornaújfalu 10 0.98 %
Rozgony 10 0.98 %
Nagyida 10 0.98 %
Buzita 8 0.78 %
Somodi 8 0.78 %
Makranc 7 0.68 %
Zsarnó 6 0.59 %
Reste 6 0.59 %
Lapispatak 6 0.59 %
Idabukóc 6 0.59 %
Debrőd 5 0.49 %
Jánok 5 0.49 %
Perény - Hím 5 0.49 %
Abaújszina 5 0.49 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.39 %
Kassamindszent 4 0.39 %
Alsólánc 4 0.39 %
Tornahorváti 4 0.39 %
Szeszta 4 0.39 %
Izdobabeszter 3 0.29 %
Petőszinye 3 0.29 %
Magyarbőd 3 0.29 %
Komaróc 3 0.29 %
Hernádszokoly 3 0.29 %
Jászóújfalu 3 0.29 %
Kisida 3 0.29 %
Györke 3 0.29 %
Ránk 3 0.29 %
Terebő 3 0.29 %
Enyicke 3 0.29 %
Nagyszalánc 2 0.20 %
Bódvavendégi 2 0.20 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.20 %
Hernádcsány 2 0.20 %
Budamér 2 0.20 %
Kalsa 2 0.20 %
Kecer 2 0.20 %
Kenyhec 2 0.20 %
Mecenzéf 2 0.20 %
Abos 2 0.20 %
Patacskő 2 0.20 %
Abaújszakaly 2 0.20 %
Kassaolcsvár 2 0.20 %
Felsőmislye 2 0.20 %
Alsókemence 2 0.20 %
Jászómindszent 1 0.10 %
Pány 1 0.10 %
Lapispatakújtelep 1 0.10 %
Rudnok 1 0.10 %
Regeteruszka 1 0.10 %
Alsótőkés 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Eszkáros 1 0.10 %
Sároskőszeg 1 0.10 %
Szaláncújváros 1 0.10 %
Királynép 1 0.10 %
Lengyelfalva 1 0.10 %
Stósz 1 0.10 %
Péder 1 0.10 %
Rás 1 0.10 %
Abaújnádasd 1 0.10 %
Hatkóc 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Tarcavajkóc 1 0.10 %
Ájfalucska 1 0.10 %
Hernádgecse 1 0.10 %
Györgyi 1 0.10 %
Bolyár 1 0.10 %
Felsőcsáj 1 0.10 %
Felsőtőkés 1 0.10 %
Felsőmecenzéf 1 0.10 %
Kassabéla 1 0.10 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 21.65 %
Szepsi 82 13.25 %
Csécs 20 3.23 %
Tornaújfalu 18 2.91 %
Nagyida 17 2.75 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.42 %
Buzita 12 1.94 %
Áj 12 1.94 %
Szeszta 12 1.94 %
Somodi 11 1.78 %
Bódvavendégi 11 1.78 %
Zsarnó 10 1.62 %
Jászó 10 1.62 %
Makranc 10 1.62 %
Mecenzéf 9 1.45 %
Péder 9 1.45 %
Jászómindszent 8 1.29 %
Tornahorváti 8 1.29 %
Perény - Hím 7 1.13 %
Eszkáros 6 0.97 %
Hernádcsány 6 0.97 %
Abaújszina 6 0.97 %
Alsólánc 5 0.81 %
Kassamindszent 5 0.81 %
Reste 5 0.81 %
Jánok 4 0.65 %
Budamér 4 0.65 %
Baska 4 0.65 %
Kenyhec 4 0.65 %
Jászóújfalu 4 0.65 %
Hernádzsadány 4 0.65 %
Debrőd 4 0.65 %
Komaróc 4 0.65 %
Magyarbőd 4 0.65 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.65 %
Hernádszentistván 3 0.48 %
Kecer 3 0.48 %
Abaújnádasd 3 0.48 %
Alsótőkés 3 0.48 %
Enyicke 3 0.48 %
Hernádgönyű 3 0.48 %
Pány 3 0.48 %
Lapispatak 3 0.48 %
Semse 3 0.48 %
Györke 2 0.32 %
Abaújszakaly 2 0.32 %
Koksóbaksa 2 0.32 %
Kassabéla 2 0.32 %
Felsőmislye 2 0.32 %
Kassaolcsvár 2 0.32 %
Tizsite 2 0.32 %
Abaújrákos 2 0.32 %
Bolyár 2 0.32 %
Rozgony 2 0.32 %
Rudnok 2 0.32 %
Izdobabeszter 2 0.32 %
Miglécnémeti 2 0.32 %
Szádelő 2 0.32 %
Benyék 2 0.32 %
Nagyszalánc 2 0.32 %
Alsómislye 1 0.16 %
Hernádgecse 1 0.16 %
Bölzse 1 0.16 %
Ájfalucska 1 0.16 %
Felsőcsáj 1 0.16 %
Lapispatakújtelep 1 0.16 %
Újszállás 1 0.16 %
Abos 1 0.16 %
Stósz 1 0.16 %
Balogd 1 0.16 %
Hernádszokoly 1 0.16 %
Ránkfüred 1 0.16 %
Patacskő 1 0.16 %
Aranyida 1 0.16 %
Rás 1 0.16 %
Hilyó 1 0.16 %
Királynép 1 0.16 %
Ránk 1 0.16 %
Sároskőszeg 1 0.16 %
Kisida 1 0.16 %
Kisladna 1 0.16 %
Szaláncújváros 1 0.16 %
Idabukóc 1 0.16 %
Felsőtőkés 1 0.16 %
Abaújharaszti 1 0.16 %
Alsóhutka 1 0.16 %
Alsókemence 1 0.16 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 12.51 %
Torna 295 11.90 %
Jászó 262 10.57 %
Szádudvarnok - Méhész 126 5.08 %
Mecenzéf 91 3.67 %
Buzita 78 3.15 %
Szeszta 60 2.42 %
Zsarnó 56 2.26 %
Somodi 52 2.10 %
Tornaújfalu 50 2.02 %
Áj 47 1.90 %
Jászóújfalu 38 1.53 %
Debrőd 35 1.41 %
Bódvavendégi 33 1.33 %
Csécs 33 1.33 %
Alsólánc 29 1.17 %
Perény - Hím 28 1.13 %
Jánok 26 1.05 %
Szádelő 24 0.97 %
Abaújszina 23 0.93 %
Komaróc 22 0.89 %
Nagyida 20 0.81 %
Makranc 20 0.81 %
Reste 20 0.81 %
Péder 17 0.69 %
Felsőmecenzéf 14 0.56 %
Tornahorváti 11 0.44 %
Jászómindszent 8 0.32 %
Miglécnémeti 6 0.24 %
Királynép 6 0.24 %
Kenyhec 5 0.20 %
Hernádzsadány 5 0.20 %
Hernádcsány 5 0.20 %
Magyarbőd 4 0.16 %
Abaújszakaly 4 0.16 %
Enyicke 4 0.16 %
Kisida 3 0.12 %
Nagyszalánc 3 0.12 %
Kassamindszent 3 0.12 %
Lapispatakújtelep 2 0.08 %
Ájfalucska 2 0.08 %
Lengyelfalva 2 0.08 %
Rudnok 2 0.08 %
Sároskőszeg 2 0.08 %
Pány 2 0.08 %
Hernádszokoly 2 0.08 %
Lapispatak 2 0.08 %
Abaújnádasd 2 0.08 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.08 %
Tizsite 2 0.08 %
Baska 2 0.08 %
Felsőmislye 2 0.08 %
Bolyár 2 0.08 %
Györke 2 0.08 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 17.11 %
Makranc 115 6.05 %
Csécs 73 3.84 %
Torna 68 3.58 %
Buzita 39 2.05 %
Perény - Hím 36 1.89 %
Tornaújfalu 35 1.84 %
Jánok 30 1.58 %
Pány 26 1.37 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.32 %
Nagyida 23 1.21 %
Mecenzéf 23 1.21 %
Zsarnó 22 1.16 %
Áj 22 1.16 %
Szeszta 20 1.05 %
Györke 19 1.00 %
Komaróc 19 1.00 %
Péder 18 0.95 %
Somodi 17 0.89 %
Jászó 16 0.84 %
Reste 16 0.84 %
Debrőd 15 0.79 %
Kisida 14 0.74 %
Jászómindszent 14 0.74 %
Kenyhec 12 0.63 %
Alsólánc 12 0.63 %
Bódvavendégi 10 0.53 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.47 %
Sároskőszeg 9 0.47 %
Hernádcsány 9 0.47 %
Budamér 8 0.42 %
Rozgony 8 0.42 %
Kassamindszent 8 0.42 %
Hernádszentistván 7 0.37 %
Hernádszokoly 6 0.32 %
Izdobabeszter 6 0.32 %
Semse 6 0.32 %
Tornahorváti 6 0.32 %
Abaújszina 6 0.32 %
Idabukóc 6 0.32 %
Abos 6 0.32 %
Hilyó 6 0.32 %
Jászóújfalu 5 0.26 %
Tarcavajkóc 4 0.21 %
Koksóbaksa 4 0.21 %
Miglécnémeti 4 0.21 %
Bolyár 4 0.21 %
Nagyszalánc 4 0.21 %
Szádelő 4 0.21 %
Abaújnádasd 4 0.21 %
Kassabéla 4 0.21 %
Rás 4 0.21 %
Benyék 4 0.21 %
Hernádgecse 4 0.21 %
Rudnok 4 0.21 %
Stósz 3 0.16 %
Lapispatakújtelep 3 0.16 %
Kassaolcsvár 3 0.16 %
Enyicke 3 0.16 %
Bölzse 3 0.16 %
Felsőhutka 3 0.16 %
Hernádgönyű 3 0.16 %
Nagyladna 3 0.16 %
Alsótőkés 3 0.16 %
Balogd 2 0.11 %
Királynép 2 0.11 %
Kecer 2 0.11 %
Felsőmislye 2 0.11 %
Hatkóc 2 0.11 %
Patacskő 2 0.11 %
Felsőtőkés 2 0.11 %
Felsőcsáj 2 0.11 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Alsókemence 2 0.11 %
Regeteruszka 2 0.11 %
Szaláncújváros 2 0.11 %
Alsócsáj 2 0.11 %
Ránk 2 0.11 %
Modrafalva 2 0.11 %
Bátyok 2 0.11 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Aranyida 1 0.05 %
Hernádzsadány 1 0.05 %
Apátka 1 0.05 %
Baska 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Kisszalánc 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Bunyita 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Terebő 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Lapispatak 1 0.05 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 6.94 %
Rozgony 83 3.77 %
Izdobabeszter 61 2.77 %
Kisida 61 2.77 %
Kassamindszent 53 2.40 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.36 %
Györgyi 51 2.31 %
Hernádcsány 50 2.27 %
Jászómindszent 46 2.09 %
Györke 45 2.04 %
Alsókemence 44 2.00 %
Szepsi 42 1.91 %
Sároskőszeg 42 1.91 %
Kassaolcsvár 41 1.86 %
Regeteruszka 40 1.81 %
Garbócbogdány 39 1.77 %
Budamér 37 1.68 %
Petőszinye 37 1.68 %
Bolyár 36 1.63 %
Mecenzéf 36 1.63 %
Kelecsenyborda 36 1.63 %
Nagyszalánc 33 1.50 %
Benyék 31 1.41 %
Felsőmislye 29 1.32 %
Koksóbaksa 28 1.27 %
Tarcavajkóc 28 1.27 %
Csécs 28 1.27 %
Idabukóc 27 1.23 %
Ránkfüred 27 1.23 %
Lapispatak 27 1.23 %
Kecer 25 1.13 %
Alsótőkés 25 1.13 %
Királynép 25 1.13 %
Felsőcsáj 24 1.09 %
Lengyelfalva 24 1.09 %
Hernádzsadány 24 1.09 %
Rás 23 1.04 %
Hernádszentistván 23 1.04 %
Bátyok 23 1.04 %
Felsőkemence 22 1.00 %
Alsómislye 22 1.00 %
Kassabéla 21 0.95 %
Kalsa 20 0.91 %
Hernádszokoly 20 0.91 %
Füzérnádaska 18 0.82 %
Hernádgecse 18 0.82 %
Baska 18 0.82 %
Semse 17 0.77 %
Ránk 16 0.73 %
Tizsite 16 0.73 %
Torna 15 0.68 %
Abaújszakaly 15 0.68 %
Enyicke 15 0.68 %
Ósvacsákány 15 0.68 %
Aranyida 15 0.68 %
Hilyó 14 0.64 %
Alsóhutka 14 0.64 %
Abaújnádasd 14 0.64 %
Kenyhec 14 0.64 %
Jászó 14 0.64 %
Ósva 14 0.64 %
Abaújszina 13 0.59 %
Jászóújfalu 13 0.59 %
Abaújrákos 13 0.59 %
Abaújharaszti 12 0.54 %
Pány 12 0.54 %
Stósz 12 0.54 %
Szaláncújváros 12 0.54 %
Szeszta 11 0.50 %
Lapispatakújtelep 11 0.50 %
Somodi 11 0.50 %
Abos 11 0.50 %
Kecerlipóc 10 0.45 %
Felsőhutka 10 0.45 %
Terebő 10 0.45 %
Eszkáros 10 0.45 %
Sárosófalu 10 0.45 %
Balogd 9 0.41 %
Hernádgönyű 9 0.41 %
Bölzse 9 0.41 %
Alsócsáj 8 0.36 %
Szalánchuta 8 0.36 %
Perény - Hím 7 0.32 %
Nagyida 7 0.32 %
Makranc 6 0.27 %
Rudnok 6 0.27 %
Felsőtőkés 6 0.27 %
Nagyladna 5 0.23 %
Péder 5 0.23 %
Áj 5 0.23 %
Komaróc 5 0.23 %
Buzita 5 0.23 %
Újszállás 5 0.23 %
Modrafalva 4 0.18 %
Jánok 4 0.18 %
Bódvavendégi 4 0.18 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.18 %
Zsarnó 4 0.18 %
Hatkóc 4 0.18 %
Bunyita 3 0.14 %
Apátka 3 0.14 %
Miglécnémeti 2 0.09 %
Debrőd 2 0.09 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 17.64 %
Somodi 42 3.78 %
Kecer 28 2.52 %
Mecenzéf 22 1.98 %
Jászómindszent 16 1.44 %
Nagyida 14 1.26 %
Magyarbőd 13 1.17 %
Jászóújfalu 13 1.17 %
Torna 12 1.08 %
Csécs 10 0.90 %
Hernádcsány 8 0.72 %
Buzita 8 0.72 %
Szepsi 8 0.72 %
Kisida 8 0.72 %
Stósz 7 0.63 %
Patacskő 6 0.54 %
Abaújszina 6 0.54 %
Koksóbaksa 4 0.36 %
Felsőmecenzéf 4 0.36 %
Györke 4 0.36 %
Kassamindszent 4 0.36 %
Abaújszakaly 4 0.36 %
Kenyhec 4 0.36 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.36 %
Abaújnádasd 4 0.36 %
Hilyó 3 0.27 %
Rozgony 3 0.27 %
Rudnok 3 0.27 %
Regeteruszka 3 0.27 %
Budamér 3 0.27 %
Terebő 3 0.27 %
Szeszta 3 0.27 %
Tarcavajkóc 3 0.27 %
Hernádszokoly 2 0.18 %
Kassaolcsvár 2 0.18 %
Királynép 2 0.18 %
Hernádgecse 2 0.18 %
Lengyelfalva 2 0.18 %
Györgyi 2 0.18 %
Alsómislye 2 0.18 %
Bölzse 2 0.18 %
Kassabéla 2 0.18 %
Ósvacsákány 2 0.18 %
Lapispatakújtelep 2 0.18 %
Kelecsenyborda 2 0.18 %
Garbócbogdány 2 0.18 %
Izdobabeszter 2 0.18 %
Pány 2 0.18 %
Hatkóc 2 0.18 %
Perény - Hím 2 0.18 %
Lapispatak 2 0.18 %
Bolyár 2 0.18 %
Hernádzsadány 2 0.18 %
Ránk 2 0.18 %
Alsótőkés 2 0.18 %
Idabukóc 1 0.09 %
Makranc 1 0.09 %
Felsőtőkés 1 0.09 %
Alsóhutka 1 0.09 %
Alsókemence 1 0.09 %
Nagyladna 1 0.09 %
Alsócsáj 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Abaújharaszti 1 0.09 %
Kecerlipóc 1 0.09 %
Benyék 1 0.09 %
Hernádgönyű 1 0.09 %
Abos 1 0.09 %
Ájfalucska 1 0.09 %
Semse 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Enyicke 1 0.09 %
Ránkfüred 1 0.09 %
Baska 1 0.09 %
Hernádszentistván 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Sároskőszeg 1 0.09 %
Rás 1 0.09 %
Petőszinye 1 0.09 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.51 %
Rozgony 63 4.18 %
Hernádcsány 61 4.05 %
Jászómindszent 59 3.92 %
Kassamindszent 46 3.05 %
Mecenzéf 42 2.79 %
Izdobabeszter 37 2.46 %
Magyarbőd 35 2.32 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.32 %
Kisida 33 2.19 %
Nagyida 31 2.06 %
Györke 27 1.79 %
Enyicke 27 1.79 %
Hernádgecse 26 1.73 %
Jászó 26 1.73 %
Hernádzsadány 25 1.66 %
Kassaolcsvár 23 1.53 %
Csécs 23 1.53 %
Sároskőszeg 22 1.46 %
Hernádszentistván 22 1.46 %
Koksóbaksa 22 1.46 %
Lapispatak 21 1.39 %
Tarcavajkóc 21 1.39 %
Budamér 20 1.33 %
Nagyszalánc 20 1.33 %
Regeteruszka 19 1.26 %
Somodi 19 1.26 %
Királynép 19 1.26 %
Felsőmislye 19 1.26 %
Makranc 19 1.26 %
Felsőmecenzéf 19 1.26 %
Hernádszokoly 17 1.13 %
Alsómislye 17 1.13 %
Lengyelfalva 17 1.13 %
Baska 16 1.06 %
Semse 16 1.06 %
Abaújnádasd 15 1.00 %
Kecer 14 0.93 %
Stósz 14 0.93 %
Garbócbogdány 14 0.93 %
Idabukóc 14 0.93 %
Abaújszakaly 14 0.93 %
Torna 13 0.86 %
Kassabéla 13 0.86 %
Tizsite 12 0.80 %
Györgyi 12 0.80 %
Bölzse 12 0.80 %
Eszkáros 12 0.80 %
Kisladna 12 0.80 %
Pány 12 0.80 %
Füzérnádaska 11 0.73 %
Alsóhutka 11 0.73 %
Kenyhec 11 0.73 %
Perény - Hím 11 0.73 %
Petőszinye 10 0.66 %
Alsókemence 10 0.66 %
Benyék 10 0.66 %
Abaújszina 10 0.66 %
Szeszta 9 0.60 %
Hilyó 9 0.60 %
Jászóújfalu 9 0.60 %
Lapispatakújtelep 9 0.60 %
Felsőhutka 9 0.60 %
Hernádgönyű 9 0.60 %
Ósva 9 0.60 %
Bolyár 8 0.53 %
Alsótőkés 8 0.53 %
Aranyida 8 0.53 %
Zsarnó 8 0.53 %
Alsócsáj 7 0.46 %
Rudnok 7 0.46 %
Kelecsenyborda 7 0.46 %
Bátyok 7 0.46 %
Szalánchuta 7 0.46 %
Abos 7 0.46 %
Jánok 6 0.40 %
Kalsa 6 0.40 %
Balogd 6 0.40 %
Nagyladna 6 0.40 %
Rás 6 0.40 %
Bódvavendégi 6 0.40 %
Ósvacsákány 6 0.40 %
Kecerlipóc 6 0.40 %
Abaújharaszti 6 0.40 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.33 %
Terebő 5 0.33 %
Buzita 4 0.27 %
Felsőtőkés 4 0.27 %
Ránk 4 0.27 %
Komaróc 4 0.27 %
Felsőkemence 4 0.27 %
Patacskő 3 0.20 %
Bunyita 3 0.20 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Tornaújfalu 2 0.13 %
Szádelő 2 0.13 %
Bocsárd 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Ránkfüred 2 0.13 %
Áj 2 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.13 %
Reste 2 0.13 %
Debrőd 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Apátka 1 0.07 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Ájfalucska 1 0.07 %
Péder 1 0.07 %
Modrafalva 1 0.07 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 12.17 %
Lapispatak 242 8.42 %
Budamér 158 5.50 %
Mecenzéf 114 3.97 %
Hernádcsány 106 3.69 %
Lapispatakújtelep 98 3.41 %
Koksóbaksa 86 2.99 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.78 %
Nagyszalánc 77 2.68 %
Királynép 76 2.64 %
Abaújnádasd 76 2.64 %
Kecer 74 2.57 %
Stósz 74 2.57 %
Kisida 74 2.57 %
Rozgony 69 2.40 %
Kalsa 68 2.37 %
Szepsi 58 2.02 %
Izdobabeszter 55 1.91 %
Jászóújfalu 53 1.84 %
Lengyelfalva 50 1.74 %
Szaláncújváros 48 1.67 %
Hernádgecse 47 1.63 %
Jászómindszent 46 1.60 %
Sároskőszeg 46 1.60 %
Hernádszentistván 46 1.60 %
Magyarbőd 44 1.53 %
Regeteruszka 42 1.46 %
Enyicke 40 1.39 %
Benyék 36 1.25 %
Tizsite 35 1.22 %
Abaújszina 34 1.18 %
Bolyár 32 1.11 %
Alsókemence 31 1.08 %
Tarcavajkóc 31 1.08 %
Kelecsenyborda 30 1.04 %
Alsóhutka 29 1.01 %
Hernádgönyű 29 1.01 %
Kassamindszent 28 0.97 %
Sárosófalu 26 0.90 %
Petőszinye 26 0.90 %
Hernádszokoly 26 0.90 %
Újszállás 25 0.87 %
Semse 25 0.87 %
Györke 24 0.83 %
Kassaolcsvár 21 0.73 %
Abaújharaszti 21 0.73 %
Felsőkemence 21 0.73 %
Balogd 21 0.73 %
Garbócbogdány 20 0.70 %
Ósvacsákány 20 0.70 %
Ósva 20 0.70 %
Felsőmecenzéf 20 0.70 %
Abaújrákos 18 0.63 %
Rudnok 18 0.63 %
Hernádzsadány 18 0.63 %
Kassabéla 17 0.59 %
Szalánchuta 17 0.59 %
Györgyi 17 0.59 %
Alsótőkés 16 0.56 %
Felsőmislye 16 0.56 %
Csécs 15 0.52 %
Bunyita 14 0.49 %
Modrafalva 14 0.49 %
Bölzse 14 0.49 %
Torna 14 0.49 %
Alsómislye 14 0.49 %
Eszkáros 13 0.45 %
Baska 13 0.45 %
Bátyok 13 0.45 %
Abos 13 0.45 %
Kecerlipóc 12 0.42 %
Perény - Hím 12 0.42 %
Nagyida 12 0.42 %
Makranc 12 0.42 %
Alsócsáj 12 0.42 %
Felsőcsáj 11 0.38 %
Füzérnádaska 11 0.38 %
Pány 11 0.38 %
Rás 11 0.38 %
Hatkóc 11 0.38 %
Patacskő 11 0.38 %
Kenyhec 10 0.35 %
Aranyida 10 0.35 %
Hilyó 10 0.35 %
Kisszalánc 9 0.31 %
Idabukóc 9 0.31 %
Ránkfüred 9 0.31 %
Ránk 9 0.31 %
Terebő 9 0.31 %
Felsőhutka 7 0.24 %
Felsőtőkés 7 0.24 %
Zsarnó 7 0.24 %
Somodi 5 0.17 %
Reste 3 0.10 %
Jánok 3 0.10 %
Ájfalucska 3 0.10 %
Nagyladna 3 0.10 %
Buzita 3 0.10 %
Bocsárd 2 0.07 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.07 %
Péder 2 0.07 %
Bódvavendégi 2 0.07 %
Komaróc 2 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 29.18 %
Jászómindszent 94 9.08 %
Szepsi 75 7.25 %
Stósz 68 6.57 %
Felsőmecenzéf 59 5.70 %
Jászó 40 3.86 %
Kisida 40 3.86 %
Hernádcsány 21 2.03 %
Rozgony 19 1.84 %
Makranc 18 1.74 %
Kassamindszent 17 1.64 %
Torna 16 1.55 %
Lengyelfalva 15 1.45 %
Rudnok 15 1.45 %
Hatkóc 15 1.45 %
Hernádszokoly 14 1.35 %
Királynép 11 1.06 %
Aranyida 11 1.06 %
Koksóbaksa 11 1.06 %
Družstevná pri Hornáde 11 1.06 %
Jászóújfalu 10 0.97 %
Perény - Hím 9 0.87 %
Pány 9 0.87 %
Idabukóc 9 0.87 %
Garbócbogdány 8 0.77 %
Semse 8 0.77 %
Hernádszentistván 8 0.77 %
Nagyszalánc 8 0.77 %
Magyarbőd 8 0.77 %
Kassaolcsvár 8 0.77 %
Jánok 8 0.77 %
Izdobabeszter 7 0.68 %
Csécs 7 0.68 %
Felsőtőkés 7 0.68 %
Abaújszina 6 0.58 %
Kenyhec 6 0.58 %
Nagyida 6 0.58 %
Györke 6 0.58 %
Abaújszakaly 6 0.58 %
Benyék 6 0.58 %
Sároskőszeg 6 0.58 %
Felsőhutka 6 0.58 %
Abaújnádasd 5 0.48 %
Tarcavajkóc 5 0.48 %
Abos 5 0.48 %
Györgyi 5 0.48 %
Felsőmislye 5 0.48 %
Alsótőkés 5 0.48 %
Budamér 4 0.39 %
Rás 4 0.39 %
Kecerlipóc 4 0.39 %
Kecer 4 0.39 %
Kassabéla 4 0.39 %
Miglécnémeti 4 0.39 %
Buzita 4 0.39 %
Apátka 4 0.39 %
Zsarnó 3 0.29 %
Hernádzsadány 3 0.29 %
Bolyár 3 0.29 %
Enyicke 3 0.29 %
Hernádgönyű 3 0.29 %
Lapispatak 3 0.29 %
Lapispatakújtelep 3 0.29 %
Alsócsáj 3 0.29 %
Szaláncújváros 3 0.29 %
Baska 3 0.29 %
Alsóhutka 3 0.29 %
Somodi 3 0.29 %
Szeszta 3 0.29 %
Hilyó 2 0.19 %
Sárosófalu 2 0.19 %
Ájfalucska 2 0.19 %
Tornaújfalu 2 0.19 %
Alsómislye 2 0.19 %
Tornahorváti 2 0.19 %
Nagyladna 2 0.19 %
Petőszinye 2 0.19 %
Kisladna 2 0.19 %
Szalánchuta 2 0.19 %
Patacskő 2 0.19 %
Újszállás 2 0.19 %
Tizsite 2 0.19 %
Abaújharaszti 2 0.19 %
Kalsa 1 0.10 %
Regeteruszka 1 0.10 %
Abaújrákos 1 0.10 %
Péder 1 0.10 %
Ósva 1 0.10 %
Alsólánc 1 0.10 %
Bölzse 1 0.10 %
Komaróc 1 0.10 %
Bocsárd 1 0.10 %
Felsőkemence 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Felsőcsáj 1 0.10 %
Hernádgecse 1 0.10 %
Bátyok 1 0.10 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.10 %
Debrőd 1 0.10 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 16.94 %
Makranc 152 7.42 %
Buzita 107 5.22 %
Torna 92 4.49 %
Ránk 82 4.00 %
Csécs 79 3.86 %
Nagyida 72 3.51 %
Szeszta 65 3.17 %
Somodi 56 2.73 %
Debrőd 52 2.54 %
Perény - Hím 49 2.39 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.05 %
Reste 39 1.90 %
Tornaújfalu 36 1.76 %
Komaróc 35 1.71 %
Alsólánc 34 1.66 %
Áj 32 1.56 %
Abaújszina 32 1.56 %
Jánok 31 1.51 %
Zsarnó 30 1.46 %
Jászó 30 1.46 %
Pány 22 1.07 %
Péder 22 1.07 %
Bódvavendégi 19 0.93 %
Mecenzéf 13 0.63 %
Tornahorváti 12 0.59 %
Kecer 11 0.54 %
Hernádcsány 8 0.39 %
Izdobabeszter 8 0.39 %
Szádelő 7 0.34 %
Rudnok 7 0.34 %
Jászóújfalu 7 0.34 %
Stósz 6 0.29 %
Budamér 6 0.29 %
Lapispatak 6 0.29 %
Györke 5 0.24 %
Kassamindszent 5 0.24 %
Kenyhec 5 0.24 %
Jászómindszent</