SK
LC
.....

Tőrincs

Község

címer zászló
590 100% magyar 1910
46 8% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Tőrincs
Hivatalos szlovák megnevezés:
Trenč
Településrészek:
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Losonc járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Losonci járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Losonci-medence
Más földrajzi nevek:
Drevana-erdő, Irtás, Kopanica-hegy, Nagy-hegy, (Ranya-szőlők), Ráróspuszta, Sáripuszta, Strážna Hora, Széles-parlag, Új-hegy
Koordináták:
48.22377777, 19.57836914
Terület:
17,56 km2
Rang:
község
Népesség:
472
Tszf. magasság:
181 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98532
Település kód:
557340
Szervezeti azonosító:
647349
Adóazonosító:
2021178797

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

TÖRINCZ. Magyar falu Nógrád Várm. földes Ura G. Forgách Uraság, lakosai külömbfélék, fekszik Vilykének szomszédságában, mellynek filiája; határja középszerű, vagyonnyai meglehetősek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Tőrincs, magyar falu, Nógrád vmegyében, közel az Ipolyhoz, annak völgyében, ut. p. Szakál 1 óra. Határa 2956 hold, mellyből urbéri szántó 462, beltelek 50, rét 164, irtványszőlő 10, urasági szántó 260, beltelek 4, erdő 2005 hold, melly egyuttal legelő. Szántóföldei fele részben lapályon, 1/2 dombon feküsznek, s kivált a lapályiak igen jók; rétjei kövérek; erdeje hegyeken van, s tölgyes és cserjés. Lakja 560 r. kath., kis fiók-egyházzal. A falu nagy átmeneti hely levén, sok előfogatra van szüksége, ezenkivűl fuvaroznak is. Kőbánya. Vize az Ipoly. A vilkei uradalomhoz tartozik.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Az Ipoly jobb oldalán következik Törincs, hol a völgy egészen összeszorúl és alább csak Bussánál kezd ismét tágúlni.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Tőrincs. Ipolyvölgyi magyar kisközség, 96 házzal és 567 lakossal, a kik róm. kath. vallásúak. Postája Vilke, távírója és vasútállomása Litke. A Záh nemzetség ősi birtoka. Midőn Záh Feliczián visegrádi merénylete után, a nemzetség összes birtokait elkobozták, Károly király 1332-ben e helységet az Ákos nembeli Cselen fia Sándor fia Jánosnak, a Méhi és a Karancssághi Sághy család ősének adományozta. 1346-ban a fenti János és testvére, Jakab, Tőrincset a Gömör vármegyei Jolsva-Tapolczáért elcserélték. Ennek ellenére 1374-1398-ban ismét a Méhi család birtokában találjuk. 1368-ban Alsó- és Felső-Tőrincs nevű helységekről emlékeznek meg az oklevelek. 1458-ban a Dályai család tagjai vesznek itt részeket zálogba a Karancssághi Sághy családtól. A Sághy család bírja a helységet 1481-ben is. 1548-ban Balassa Zsigmond volt a földesura. A XVI. század közepén a török hódoltsághoz tartozott s az 1562-63. évi adólajstromokban a szécsényi szandzsák községei között találjuk, nyolcz adóköteles házzal. 1587-ben Musztafa bin Ibrahim bírta a helység egy részét hűbérűl, de kívüle még Khudaverdi bin Abdullah, Szécsény várbeli gyalogosnak is volt itt birtoka. 1598-ban Szentmariay György volt a földesura. 1660-ban Balassa Imre divényi uradalmához tartozott. 1715-ben hat és 1720-ban 10 magyar háztartását írták össze. A XVIII. század első felében a gróf Koháryak, 1755-ben gróf Forgách Ignácz és János, 1770-ben gróf Forgách János, 1826-ban gróf Forgách Alajos voltak az urai; most pedig gróf Forgách Ilona, gróf Wenckheim Ferenczné örököseinek, továbbá özv. gróf Forgách Józsefné, szül. báró Révay Saroltának van itt nagyobb birtoka. Az itteni róm. kath. templom a XVIII. század közepén épült. A XIX. század folyamán három ízben dühöngött itt a kolera. 1831-ben, 1855-ben és 1873-ban. A községhez tartoznak: Rárós- és Sári-puszták. Rárós-puszta már a XIV. század elején fennállott és Dráhi Tamás fiainak a birtokában volt, de hűtlenségük következtében I. Károly király e birtokot tőlük elvette és 1321-ben Szécsényi Tamás főispánnak adta. 1487-ben a Gúthi Országh család birtokában találjuk.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Tőrincs, Vilke és Jelsőc magyar eredetű a Lexicon följegyzéseiben és tiszta magyar jellegüket megőrizték. Tőrincsen 1921-ben 95%, Vilkén 74%, Jelsőcön pedig 96% magyart találtak.. Ez az arány 1930-ig a következőképen változott meg: Tőrincsen 62%, Vilkén 62%, Jelsőcön pedig 90%. Tőrincsnél, mely közvetlenül az Ipoly partján fekszik, a volt csehszlovák magyar határhoz ér a nyelvhatár vonala, s ez a község szélső pontját jelzi a nagy összefüggő nyugati magyar nyelvtömeg keleti szélének. (....) Tőrincs. Már az Arpádházi fejedelmek alatt benépesült és a Záchcsaládot uralta. Zách Felicián 1332ben karddal rontott Róbert Károly királyra, miért is birtokait elkobozták és Tőrincset a király az Ákos-nemzetségből származott Cselen fia, Sándor fia Jánosnak, a Méhi- és Sághy-családok ősének adta. A XIV. század derekán két Tőrincset említenek az egykorú iratok és pedig Alsó- és Felső-Tőrincset. A török időkben Musztafa aga hűbérbirtoka. Az 1700-as évek elején a gróf Koháry-, majd később a gróf Forgách-család birtokába jutott s maradt is az összeomlásig. Hozzátartozik: Ráróspuszta, Sáripuszta. A község területe 3034 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 678.

Névelőfordulások
1327
Theurinch
1368
Turinch Alsoturynch
1379
Terrewchyn
1773
Törincs,
1786
Törinz,
1808
Törincs, Trnčow,
1863
Törints,
1873
Tőrincs,
1920
Terinč,
1927
Trenč, Törincs,
1938
Tőrincs,
1945
Trenč, Törincs,
1948
Trenč
1990
Trenč
1994
Tőrincs

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Tőrincs (Trenč) 11
Telefon: 0474399765

Honlap: trenc.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Barcík Andrej (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Vígh Viliam (MOST - HÍD)
Barcík Andrej (SMER-SD)
Bara Marian (SMER-SD)
Ottmárová Eva (SMER-SD)
Paulenka Rastislav (SMER-SD)
MOST - HÍD 20% MOST - HÍD 1 képviselö SMER-SD 80% SMER-SD 4 képviselö 5 képviselö
Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Tőrincs 98

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Tőrincs 98

Tőrincsi Községi Hivatal

Tőrincs 11

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 478 93%
szlovákok 2 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 33 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 514
magyarok 590 100%
szlovákok 2 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 592
magyarok 550 93%
szlovákok 31 5%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 8 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 590
magyarok 132 48%
szlovákok 139 51%
romák 0 0%
csehek 2 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 273
magyarok 108 30%
szlovákok 186 52%
romák 25 7%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 40 11%
összlétszám 359
magyarok 63 13%
szlovákok 191 40%
romák 92 19%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 134 28%
összlétszám 480
magyarok 46 8%
szlovákok 430 77%
romák 6 1%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 5 1%
ismeretlen 71 13%
összlétszám 558
összlétszám 590
magyarok 550 93%
szlovákok 31 5%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 8 1%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 356
Választási részvétel: 54.49 %
Kiadott boríték: 194
Bedobott boríték: 194

Polgármester

Érvényes szavazólap: 189
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Barcík Andrej 162 85.71 % SMER-SD
Čipčala Július 27 14.29 % SRK

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Barcík Andrej 104 SMER-SD
Bara Marian 99 SMER-SD
Ottmárová Eva 86 SMER-SD
Vígh Viliam 77 MOST - HÍD
Paulenka Rastislav 71 SMER-SD

Képviselők

2014
MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö SRK 20.00% SRK 1 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö 5 képviselö
2018
SMER-SD 80.00% SMER-SD 4 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 323
Választási részvétel: 13.00 %
Kiadott boríték: 42
Bedobott boríték: 42
Választásra jogosult: 325
Választási részvétel: 20.31 %
Kiadott boríték: 66
Bedobott boríték: 66
Választásra jogosult: 351
Választási részvétel: 17,94 %
Kiadott boríték: 63
Bedobott boríték: 63

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 37
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 53
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 14 37.84 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 6 16.22 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 5 13.51 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Sekerka 4 10.81 % KSS
Ondrej Binder 2 5.41 % Független
Andrea Jenčíková 2 5.41 % NP
Jozef Sásik 2 5.41 % SĽS
Emil Samko 1 2.70 % KĽS
Pavel Chovanec 1 2.70 % ÚSVIT
Ladislav Fízik 0 0.00 % ASV
Karol Konárik 0 0.00 % SNS
Marian Kotleba 14 21.21% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 16 30.19 % Független
Marian Kotleba 10 18.87 % ĽSNS
Igor Kašper 6 11.32 % Független
Vojtech Kökény 5 9.43 % SRK
Alena Pivovarčiová 4 7.55 % NP
Pavel Greksa 3 5.66 % Független
Jozef Sásik 2 3.77 % SĽSAH
Martin Juhaniak 2 3.77 % Független
Milan Urbáni 2 3.77 % SMS
Miroslav Gálik 2 3.77 % NAS
Michal Kantor 1 1.89 % SZS
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 40
Érvényes szavazólap: 59
Érvényes szavazólap: 18512
# Név Szavazat Százalék Párt
Péter Csúsz 18 45.00% SMK-MKP
Branislav Hámorník 12 30.00% SMER - SD, KDH
Pavol Baculík 10 25.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Vladimír Rehánek 8 20.00% SMER - SD, KDH
Katarína Sabová 7 17.50% PD
Štefan Kertész 7 17.50% MOST - HÍD
Milan Spodniak 7 17.50% HZD, ĽS-HZDS
Ondrej Drugda 6 15.00% SĽS
Ján Mičuda 5 12.50% SMER - SD, KDH
Miroslav Morháč 4 10.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Róbert Eibner 4 10.00% MOST - HÍD
Zsuzsanna Szvorák 4 10.00% SMK-MKP
Pavel Greksa 4 10.00% 99%
Rudolf Slivka 3 7.50% ND
Attila Agócs 3 7.50% Független
Juraj Pelč 3 7.50% Független
Ján Kašiar 3 7.50% KSS
Martin Olšiak 3 7.50% SNS
Monika Albertiová 2 5.00% 99%
Marian Bozó 2 5.00% SMS
Vojtech Botoš 2 5.00% SRK
Péter György 2 5.00% SMK-MKP
Ľubomír Činčura 2 5.00% Független
Karol Márkuš 2 5.00% PD
Ján Krahulec 2 5.00% KSS
Ján Karman 2 5.00% KSS
Vladimír Cirbus 2 5.00% Független
Mária Salajová 1 2.50% KSS
Zaher Mahmoud 1 2.50% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Peter Pánik 1 2.50% SĽS
Igor Sivok 1 2.50% PD
Radovan Konečný 1 2.50% MOST - HÍD
Marian Šulek 1 2.50% KSS
František Kelemen 1 2.50% SĽS
Milan Ďurák 1 2.50% SNS
Michal Novodomský 1 2.50% SMS
Radoslav Čičmanec 0 0.00% ASV
Marcel Hudec 0 0.00% PD
Ján Poničan 0 0.00% SNS
Alena Rezková 0 0.00% Független
Július Čipčala 30 50.85% SRK
Jana Haláková 21 35.59% SMER-SD
Attila Agócs 15 25.42% MOST - HÍD
Branislav Hámorník 15 25.42% SMER-SD
Rudolf Slivka 11 18.64% SNS
Milan Spodniak 10 16.95% DOMA DOBRE
Jozef Bari 9 15.25% SRK
Štefan Kertész 8 13.56% MOST - HÍD
Péter Csúsz 6 10.17% SMK-MKP
Zaher Mahmoud 6 10.17% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Ján Mičuda 6 10.17% SMER-SD
Radoslav Jánošik 5 8.47% ĽS Naše Slovensko
Anna Václavíková 5 8.47% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Pavol Baculík 4 6.78% Független
Lukáš Čavoj 4 6.78% Független
Juraj Pelč 4 6.78% Független
Tibor Tóth 3 5.08% MOST - HÍD
Michal Kováč 3 5.08% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Pavol Križo 3 5.08% SNS
Lucia Kašiarová 2 3.39% KSS
Jozef Kramec 2 3.39% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Milan Alberti 2 3.39% Független
Zoltán Marcinkó 2 3.39% SMK-MKP
Marek Hudec 2 3.39% ĽS Naše Slovensko
Karol Ferencz 2 3.39% MOST - HÍD
Ondrej Drugda 1 1.69% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ján Svoreň 1 1.69% KSS
Pavel Greksa 1 1.69% Független
Monika Kováčová 1 1.69% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Jozef Týnus 1 1.69% ĽS Naše Slovensko
László Kerekes 1 1.69% SMK-MKP
Matej Bella 1 1.69% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Veronika Poznánová 1 1.69% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Vojtech Papp 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
István Mázik 0 0.00% MKDA-MKDSZ
František Kelemen 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marian Šulek 0 0.00% KSS
Péter György 0 0.00% SMK-MKP
Patrik Svediak 0 0.00% SME RODINA - Boris Kollár
Denisa Nincová 0 0.00% Független
Zoltán Balog 0 0.00% Független
Peter Pánik 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zsuzsanna Szvorák 0 0.00% SMK-MKP
Radoslav Čičmanec 0 0.00% DOMA DOBRE
Branislav Hámorník 4145 0.00% KDH, SMER - SD
Péter Csúsz 3192 0.00% SMK-MKP
Pavol Baculík 2797 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Juraj Pelč 2534 0.00% Független
Milan Spodniak 2473 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Zsuzsanna Szvorák 2459 0.00% SMK-MKP
Vladimír Rehánek 2341 0.00% SMER - SD, KDH
Zaher Mahmoud 2274 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Péter György 2155 0.00% SMK-MKP
Attila Agócs 1978 0.00% Független
Ján Mičuda 1967 0.00% SMER - SD, KDH
Rudolf Slivka 1807 0.00% ND
Pavel Greksa 1391 0.00% 99%
Róbert Eibner 1376 0.00% MOST - HÍD
Ľubomír Činčura 1114 0.00% Független
Martin Olšiak 1062 0.00% SNS
Alena Rezková 819 0.00% Független
Radovan Konečný 751 0.00% MOST - HÍD
Štefan Kertész 736 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Cirbus 708 0.00% Független
Miroslav Morháč 689 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Monika Albertiová 639 0.00% 99%
Ján Karman 537 0.00% KSS
Vojtech Botoš 537 0.00% SRK
Radoslav Čičmanec 480 0.00% ASV
Ján Kašiar 451 0.00% KSS
Marian Bozó 415 0.00% SMS
Milan Ďurák 391 0.00% SNS
Mária Salajová 359 0.00% KSS
Marian Šulek 347 0.00% KSS
Marcel Hudec 319 0.00% PD
Ján Krahulec 314 0.00% KSS
Ján Poničan 311 0.00% SNS
Ondrej Drugda 296 0.00% SĽS
Michal Novodomský 296 0.00% SMS
Karol Márkuš 220 0.00% PD
Katarína Sabová 175 0.00% PD
Igor Sivok 164 0.00% PD
Peter Pánik 144 0.00% SĽS
František Kelemen 136 0.00% SĽS
Pavol Baculík 4962 26.80% Független
Branislav Hámorník 4069 21.98% SMER-SD
Pavel Greksa 4063 21.95% Független
Juraj Pelč 3988 21.54% Független
Attila Agócs 3921 21.18% MOST - HÍD
Péter Csúsz 3671 19.83% SMK-MKP
Rudolf Slivka 3285 17.75% SNS
Milan Spodniak 2877 15.54% DOMA DOBRE
Zaher Mahmoud 2818 15.22% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Zsuzsanna Szvorák 2653 14.33% SMK-MKP
Ján Mičuda 2398 12.95% SMER-SD
Anna Václavíková 2266 12.24% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jana Haláková 2086 11.27% SMER-SD
Péter György 2008 10.85% SMK-MKP
Denisa Nincová 1974 10.66% Független
László Kerekes 1852 10.00% SMK-MKP
Pavol Križo 1765 9.53% SNS
Zoltán Marcinkó 1590 8.59% SMK-MKP
Radoslav Jánošik 1556 8.41% ĽS Naše Slovensko
Marek Hudec 1373 7.42% ĽS Naše Slovensko
Michal Kováč 1321 7.14% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Radoslav Čičmanec 1264 6.83% DOMA DOBRE
Vojtech Papp 1170 6.32% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 1077 5.82% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kramec 951 5.14% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Lukáš Čavoj 944 5.10% Független
Milan Alberti 747 4.04% Független
Lucia Kašiarová 729 3.94% KSS
István Mázik 572 3.09% MKDA-MKDSZ
Karol Ferencz 563 3.04% MOST - HÍD
Zoltán Balog 546 2.95% Független
Štefan Kertész 541 2.92% MOST - HÍD
Ján Svoreň 530 2.86% KSS
Tibor Tóth 488 2.64% MOST - HÍD
Matej Bella 462 2.50% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Patrik Svediak 406 2.19% SME RODINA - Boris Kollár
Ondrej Drugda 334 1.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marian Šulek 311 1.68% KSS
Jozef Bari 306 1.65% SRK
Monika Kováčová 280 1.51% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Veronika Poznánová 241 1.30% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Július Čipčala 232 1.25% SRK
František Kelemen 219 1.18% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Pánik 148 0.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Losonc 1 256 54.09 %
Divény 153 6.59 %
Gács 99 4.26 %
Videfalva 97 4.18 %
Tugár 75 3.23 %
Lónyabánya 52 2.24 %
Losonctamási 51 2.20 %
Fülek 48 2.07 %
Gácsfalva 45 1.94 %
Rózsaszállás 42 1.81 %
Terbeléd 42 1.81 %
Panyidaróc 25 1.08 %
Budaszállás 20 0.86 %
Vámosfalva 17 0.73 %
Nagydaróc 16 0.69 %
Bolyk 15 0.65 %
Dabar 13 0.56 %
Gácslápos 13 0.56 %
Patakalja 12 0.52 %
Bozita 11 0.47 %
Gácsliget 11 0.47 %
Ipolygalsa 11 0.47 %
Rátkapuszta 9 0.39 %
Rapp 9 0.39 %
Nagylibercse 8 0.34 %
Csomatelke 8 0.34 %
Vilke 8 0.34 %
Ragyolc 8 0.34 %
Romhánypuszta 7 0.30 %
Ábelfalva 7 0.30 %
Fülekkovácsi 7 0.30 %
Maskófalva 7 0.30 %
Mucsény 7 0.30 %
Kotmány 7 0.30 %
Tósár 6 0.26 %
Tőrincs 5 0.22 %
Sátorosbánya 4 0.17 %
Miksi 4 0.17 %
Kalonda 4 0.17 %
Fűrész 4 0.17 %
Perse 3 0.13 %
Fülekpüspöki 3 0.13 %
Kétkeresztúr 2 0.09 %
Pinc 2 0.09 %
Füleksávoly 2 0.09 %
Gergelyfalva 2 0.09 %
Gömörsíd 2 0.09 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Sőreg 1 0.04 %
Fülekpilis 1 0.04 %
Gácsprága 1 0.04 %
Parlagos 1 0.04 %
Jelsőc 1 0.04 %
Csákányháza 1 0.04 %
Béna 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülek 1 335 53.27 %
Losonc 1 055 42.10 %
Ragyolc 198 7.90 %
Fülekpüspöki 157 6.26 %
Csomatelke 99 3.95 %
Nagydaróc 88 3.51 %
Fülekkovácsi 77 3.07 %
Füleksávoly 60 2.39 %
Sőreg 54 2.15 %
Perse 50 2.00 %
Ipolygalsa 50 2.00 %
Sátorosbánya 46 1.84 %
Videfalva 45 1.80 %
Csákányháza 44 1.76 %
Bozita 43 1.72 %
Panyidaróc 42 1.68 %
Béna 40 1.60 %
Rátkapuszta 36 1.44 %
Bolyk 32 1.28 %
Pinc 30 1.20 %
Rapp 29 1.16 %
Terbeléd 28 1.12 %
Vilke 24 0.96 %
Gács 23 0.92 %
Losonctamási 22 0.88 %
Mucsény 21 0.84 %
Bolgárom 20 0.80 %
Tőrincs 15 0.60 %
Vámosfalva 15 0.60 %
Fülekpilis 14 0.56 %
Divény 13 0.52 %
Miksi 12 0.48 %
Patakalja 11 0.44 %
Kalonda 10 0.40 %
Kétkeresztúr 10 0.40 %
Ipolynyitra 9 0.36 %
Lónyabánya 9 0.36 %
Jelsőc 7 0.28 %
Rózsaszállás 6 0.24 %
Gácsfalva 6 0.24 %
Budaszállás 5 0.20 %
Maskófalva 5 0.20 %
Tugár 4 0.16 %
Dabar 3 0.12 %
Gácsliget 2 0.08 %
Fűrész 2 0.08 %
Gácsprága 2 0.08 %
Parlagos 2 0.08 %
Gácslápos 2 0.08 %
Tósár 2 0.08 %
Kotmány 2 0.08 %
Gergelyfalva 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Lentő 1 0.04 %
Ábelfalva 1 0.04 %
Nagylibercse 1 0.04 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 1 742 34.00 %
Losonctamási 190 3.71 %
Fülek 178 3.47 %
Videfalva 153 2.99 %
Gács 136 2.65 %
Divény 123 2.40 %
Lónyabánya 111 2.17 %
Terbeléd 79 1.54 %
Vámosfalva 70 1.37 %
Nagydaróc 70 1.37 %
Gácsfalva 69 1.35 %
Bozita 66 1.29 %
Gácsliget 65 1.27 %
Budaszállás 56 1.09 %
Tugár 56 1.09 %
Jelsőc 51 1.00 %
Sátorosbánya 50 0.98 %
Dabar 50 0.98 %
Bolyk 47 0.92 %
Miksi 45 0.88 %
Csomatelke 39 0.76 %
Rapp 36 0.70 %
Füleksávoly 35 0.68 %
Maskófalva 35 0.68 %
Rózsaszállás 34 0.66 %
Patakalja 33 0.64 %
Tósár 32 0.62 %
Panyidaróc 30 0.59 %
Nagylibercse 29 0.57 %
Mucsény 26 0.51 %
Gácslápos 23 0.45 %
Vilke 23 0.45 %
Sőreg 21 0.41 %
Kotmány 17 0.33 %
Parlagos 17 0.33 %
Romhánypuszta 17 0.33 %
Ragyolc 16 0.31 %
Ipolygalsa 15 0.29 %
Gömörsíd 15 0.29 %
Ábelfalva 15 0.29 %
Csákányháza 15 0.29 %
Tőrincs 15 0.29 %
Rátkapuszta 14 0.27 %
Fülekkovácsi 14 0.27 %
Fülekpilis 12 0.23 %
Fűrész 10 0.20 %
Gergelyfalva 10 0.20 %
Pinc 9 0.18 %
Kalonda 9 0.18 %
Gácsprága 8 0.16 %
Ipolynyitra 7 0.14 %
Perse 7 0.14 %
Béna 7 0.14 %
Kétkeresztúr 7 0.14 %
Bolgárom 4 0.08 %
Lentő 3 0.06 %
Fülekpüspöki 3 0.06 %
Losonc 935 124.50 %
Fülek 380 50.60 %
Videfalva 65 8.66 %
Gács 55 7.32 %
Losonctamási 53 7.06 %
Lónyabánya 38 5.06 %
Vámosfalva 33 4.39 %
Bozita 33 4.39 %
Divény 30 3.99 %
Fülekpüspöki 22 2.93 %
Patakalja 21 2.80 %
Rózsaszállás 20 2.66 %
Jelsőc 19 2.53 %
Panyidaróc 18 2.40 %
Dabar 17 2.26 %
Budaszállás 16 2.13 %
Terbeléd 16 2.13 %
Fülekkovácsi 15 2.00 %
Ragyolc 15 2.00 %
Gácsfalva 15 2.00 %
Bolyk 13 1.73 %
Nagydaróc 12 1.60 %
Miksi 11 1.46 %
Kotmány 10 1.33 %
Gömörsíd 10 1.33 %
Vilke 10 1.33 %
Rátkapuszta 9 1.20 %
Rapp 8 1.07 %
Maskófalva 8 1.07 %
Kétkeresztúr 7 0.93 %
Gergelyfalva 7 0.93 %
Sátorosbánya 7 0.93 %
Perse 5 0.67 %
Csomatelke 5 0.67 %
Mucsény 4 0.53 %
Tugár 4 0.53 %
Sőreg 3 0.40 %
Ipolygalsa 3 0.40 %
Füleksávoly 3 0.40 %
Csákányháza 2 0.27 %
Romhánypuszta 2 0.27 %
Kalonda 2 0.27 %
Nagylibercse 2 0.27 %
Ipolynyitra 2 0.27 %
Gácsliget 2 0.27 %
Ábelfalva 1 0.13 %
Béna 1 0.13 %
Fülekpilis 1 0.13 %
Pinc 1 0.13 %
Bolgárom 1 0.13 %
Fűrész 1 0.13 %
Parlagos 1 0.13 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 91 49.19 %
Fülek 18 9.73 %
Divény 10 5.41 %
Videfalva 9 4.86 %
Lónyabánya 7 3.78 %
Gömörsíd 6 3.24 %
Ragyolc 5 2.70 %
Bolyk 5 2.70 %
Vámosfalva 4 2.16 %
Vilke 4 2.16 %
Gács 4 2.16 %
Rátkapuszta 4 2.16 %
Csomatelke 3 1.62 %
Rózsaszállás 3 1.62 %
Tugár 3 1.62 %
Pinc 3 1.62 %
Nagydaróc 3 1.62 %
Ipolynyitra 2 1.08 %
Sőreg 2 1.08 %
Kotmány 2 1.08 %
Rapp 2 1.08 %
Lentő 2 1.08 %
Gácsfalva 2 1.08 %
Terbeléd 2 1.08 %
Mucsény 2 1.08 %
Kétkeresztúr 2 1.08 %
Füleksávoly 2 1.08 %
Losonctamási 2 1.08 %
Jelsőc 1 0.54 %
Fülekpüspöki 1 0.54 %
Panyidaróc 1 0.54 %
Fűrész 1 0.54 %
Patakalja 1 0.54 %
Gácsliget 1 0.54 %
Miksi 1 0.54 %
Gácslápos 1 0.54 %
Ipolygalsa 1 0.54 %
Sátorosbánya 1 0.54 %
Dabar 1 0.54 %
Tósár 1 0.54 %
Béna 1 0.54 %
Bolgárom 1 0.54 %
Budaszállás 1 0.54 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Fülek 274 35.58 %
Losonc 70 9.09 %
Ragyolc 29 3.77 %
Fülekpüspöki 28 3.64 %
Gömörsíd 23 2.99 %
Sőreg 14 1.82 %
Nagydaróc 13 1.69 %
Csomatelke 11 1.43 %
Csákányháza 8 1.04 %
Bolgárom 8 1.04 %
Vilke 8 1.04 %
Perse 8 1.04 %
Fülekkovácsi 7 0.91 %
Béna 7 0.91 %
Füleksávoly 6 0.78 %
Rapp 6 0.78 %
Terbeléd 4 0.52 %
Mucsény 4 0.52 %
Lónyabánya 4 0.52 %
Panyidaróc 3 0.39 %
Kalonda 3 0.39 %
Ipolynyitra 3 0.39 %
Ipolygalsa 3 0.39 %
Gács 3 0.39 %
Rátkapuszta 2 0.26 %
Bolyk 2 0.26 %
Pinc 2 0.26 %
Sátorosbánya 2 0.26 %
Tósár 2 0.26 %
Bozita 2 0.26 %
Gácsprága 1 0.13 %
Kétkeresztúr 1 0.13 %
Losonctamási 1 0.13 %
Fűrész 1 0.13 %
Tugár 1 0.13 %
Fülekpilis 1 0.13 %
Patakalja 1 0.13 %
Divény 1 0.13 %
Videfalva 1 0.13 %
Jelsőc 1 0.13 %
Vámosfalva 1 0.13 %
Dabar 1 0.13 %
Budaszállás 1 0.13 %
Gácslápos 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Losonc 779 30.92 %
Losonctamási 154 6.11 %
Videfalva 97 3.85 %
Gács 71 2.82 %
Divény 68 2.70 %
Bozita 65 2.58 %
Lónyabánya 61 2.42 %
Tugár 49 1.95 %
Budaszállás 48 1.91 %
Fülek 47 1.87 %
Gácsliget 42 1.67 %
Jelsőc 41 1.63 %
Vámosfalva 36 1.43 %
Tósár 31 1.23 %
Sátorosbánya 30 1.19 %
Gácsfalva 28 1.11 %
Nagydaróc 26 1.03 %
Terbeléd 26 1.03 %
Bolyk 24 0.95 %
Maskófalva 23 0.91 %
Tőrincs 21 0.83 %
Rapp 21 0.83 %
Kotmány 21 0.83 %
Ábelfalva 18 0.71 %
Gácslápos 18 0.71 %
Rózsaszállás 17 0.67 %
Romhánypuszta 16 0.64 %
Gergelyfalva 16 0.64 %
Panyidaróc 15 0.60 %
Csákányháza 15 0.60 %
Dabar 13 0.52 %
Nagylibercse 12 0.48 %
Patakalja 12 0.48 %
Fülekkovácsi 11 0.44 %
Vilke 11 0.44 %
Mucsény 9 0.36 %
Ipolygalsa 9 0.36 %
Fülekpilis 8 0.32 %
Gömörsíd 7 0.28 %
Parlagos 7 0.28 %
Kétkeresztúr 7 0.28 %
Miksi 6 0.24 %
Fűrész 6 0.24 %
Ragyolc 5 0.20 %
Gácsprága 5 0.20 %
Sőreg 5 0.20 %
Füleksávoly 5 0.20 %
Rátkapuszta 4 0.16 %
Lentő 4 0.16 %
Pinc 3 0.12 %
Csomatelke 3 0.12 %
Perse 3 0.12 %
Fülekpüspöki 3 0.12 %
Ipolynyitra 2 0.08 %
Bolgárom 2 0.08 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 83 8.15 %
Losonc 59 5.80 %
Gömörsíd 17 1.67 %
Nagydaróc 11 1.08 %
Tőrincs 9 0.88 %
Ragyolc 9 0.88 %
Panyidaróc 8 0.79 %
Fülekkovácsi 8 0.79 %
Fülekpüspöki 7 0.69 %
Mucsény 7 0.69 %
Csomatelke 7 0.69 %
Füleksávoly 7 0.69 %
Bolgárom 7 0.69 %
Jelsőc 6 0.59 %
Csákányháza 6 0.59 %
Rapp 4 0.39 %
Ipolynyitra 4 0.39 %
Fülekpilis 3 0.29 %
Gács 3 0.29 %
Vilke 3 0.29 %
Béna 3 0.29 %
Terbeléd 3 0.29 %
Losonctamási 3 0.29 %
Lónyabánya 2 0.20 %
Gácsfalva 2 0.20 %
Rózsaszállás 2 0.20 %
Dabar 2 0.20 %
Miksi 2 0.20 %
Perse 2 0.20 %
Pinc 2 0.20 %
Kalonda 2 0.20 %
Kotmány 2 0.20 %
Fűrész 1 0.10 %
Videfalva 1 0.10 %
Patakalja 1 0.10 %
Parlagos 1 0.10 %
Rátkapuszta 1 0.10 %
Vámosfalva 1 0.10 %
Sátorosbánya 1 0.10 %
Bolyk 1 0.10 %
Nagylibercse 1 0.10 %
Gácsliget 1 0.10 %
Ipolygalsa 1 0.10 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Losonc 590 49.62 %
Videfalva 42 3.53 %
Gács 38 3.20 %
Lónyabánya 27 2.27 %
Losonctamási 20 1.68 %
Divény 18 1.51 %
Fülek 17 1.43 %
Dabar 16 1.35 %
Gácsfalva 15 1.26 %
Panyidaróc 12 1.01 %
Fülekkovácsi 10 0.84 %
Rapp 9 0.76 %
Kotmány 8 0.67 %
Vámosfalva 8 0.67 %
Terbeléd 7 0.59 %
Bozita 7 0.59 %
Miksi 5 0.42 %
Gácsliget 5 0.42 %
Budaszállás 5 0.42 %
Kétkeresztúr 5 0.42 %
Vilke 5 0.42 %
Fűrész 5 0.42 %
Jelsőc 4 0.34 %
Tugár 4 0.34 %
Ipolynyitra 4 0.34 %
Gácslápos 4 0.34 %
Bolyk 4 0.34 %
Kalonda 4 0.34 %
Csákányháza 4 0.34 %
Rózsaszállás 4 0.34 %
Ábelfalva 3 0.25 %
Fülekpüspöki 3 0.25 %
Ragyolc 3 0.25 %
Csomatelke 3 0.25 %
Rátkapuszta 3 0.25 %
Romhánypuszta 2 0.17 %
Bolgárom 2 0.17 %
Tósár 2 0.17 %
Nagylibercse 2 0.17 %
Perse 2 0.17 %
Ipolygalsa 2 0.17 %
Nagydaróc 2 0.17 %
Lentő 2 0.17 %
Tőrincs 2 0.17 %
Füleksávoly 2 0.17 %
Sátorosbánya 2 0.17 %
Gömörsíd 1 0.08 %
Mucsény 1 0.08 %
Gergelyfalva 1 0.08 %
Parlagos 1 0.08 %
Patakalja 1 0.08 %
Maskófalva 1 0.08 %
Pinc 1 0.08 %
Béna 1 0.08 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 429 150.53 %
Lónyabánya 71 24.91 %
Videfalva 70 24.56 %
Divény 60 21.05 %
Losonctamási 54 18.95 %
Gács 48 16.84 %
Fülek 34 11.93 %
Vámosfalva 27 9.47 %
Kotmány 26 9.12 %
Rózsaszállás 20 7.02 %
Bozita 20 7.02 %
Gácsfalva 18 6.32 %
Dabar 13 4.56 %
Patakalja 13 4.56 %
Bolyk 12 4.21 %
Rapp 10 3.51 %
Fűrész 9 3.16 %
Tósár 9 3.16 %
Rátkapuszta 9 3.16 %
Panyidaróc 9 3.16 %
Mucsény 8 2.81 %
Vilke 8 2.81 %
Nagydaróc 7 2.46 %
Terbeléd 7 2.46 %
Jelsőc 7 2.46 %
Gácslápos 6 2.11 %
Maskófalva 6 2.11 %
Tugár 6 2.11 %
Sátorosbánya 6 2.11 %
Ragyolc 5 1.75 %
Budaszállás 5 1.75 %
Kalonda 4 1.40 %
Gácsliget 4 1.40 %
Lentő 4 1.40 %
Pinc 4 1.40 %
Ábelfalva 3 1.05 %
Miksi 3 1.05 %
Kétkeresztúr 3 1.05 %
Füleksávoly 3 1.05 %
Fülekkovácsi 3 1.05 %
Gergelyfalva 2 0.70 %
Romhánypuszta 2 0.70 %
Csomatelke 2 0.70 %
Nagylibercse 1 0.35 %
Gömörsíd 1 0.35 %
Ipolygalsa 1 0.35 %
Béna 1 0.35 %
Tőrincs 1 0.35 %
Fülekpilis 1 0.35 %
Csákányháza 1 0.35 %
Gácsprága 1 0.35 %
Bolgárom 0 0.00 %
Fülekpüspöki 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 2 037 262.16 %
Gács 204 26.25 %
Fülek 176 22.65 %
Videfalva 172 22.14 %
Losonctamási 135 17.37 %
Divény 125 16.09 %
Vámosfalva 107 13.77 %
Lónyabánya 106 13.64 %
Gácsfalva 95 12.23 %
Gácsliget 77 9.91 %
Terbeléd 42 5.41 %
Dabar 38 4.89 %
Patakalja 37 4.76 %
Panyidaróc 37 4.76 %
Nagylibercse 34 4.38 %
Rózsaszállás 34 4.38 %
Ragyolc 33 4.25 %
Tugár 33 4.25 %
Maskófalva 33 4.25 %
Vilke 31 3.99 %
Bolyk 29 3.73 %
Bozita 29 3.73 %
Budaszállás 26 3.35 %
Tósár 25 3.22 %
Gácslápos 24 3.09 %
Kotmány 23 2.96 %
Pinc 18 2.32 %
Fülekkovácsi 17 2.19 %
Nagydaróc 16 2.06 %
Rapp 15 1.93 %
Csomatelke 14 1.80 %
Fűrész 14 1.80 %
Rátkapuszta 13 1.67 %
Gergelyfalva 13 1.67 %
Miksi 12 1.54 %
Mucsény 12 1.54 %
Fülekpüspöki 10 1.29 %
Ábelfalva 10 1.29 %
Ipolygalsa 10 1.29 %
Sátorosbánya 9 1.16 %
Romhánypuszta 9 1.16 %
Jelsőc 8 1.03 %
Fülekpilis 7 0.90 %
Kétkeresztúr 5 0.64 %
Gácsprága 5 0.64 %
Perse 4 0.51 %
Gömörsíd 4 0.51 %
Ipolynyitra 4 0.51 %
Tőrincs 4 0.51 %
Kalonda 4 0.51 %
Lentő 2 0.26 %
Füleksávoly 2 0.26 %
Bolgárom 2 0.26 %
Sőreg 2 0.26 %
Parlagos 1 0.13 %
Béna 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Losonc 591 94.11 %
Losonctamási 480 76.43 %
Videfalva 193 30.73 %
Gács 113 17.99 %
Lónyabánya 106 16.88 %
Divény 100 15.92 %
Vámosfalva 79 12.58 %
Gácsfalva 66 10.51 %
Fülek 66 10.51 %
Patakalja 51 8.12 %
Tugár 41 6.53 %
Tósár 36 5.73 %
Gergelyfalva 33 5.25 %
Budaszállás 33 5.25 %
Gácsliget 25 3.98 %
Bozita 24 3.82 %
Dabar 24 3.82 %
Rózsaszállás 23 3.66 %
Maskófalva 23 3.66 %
Nagylibercse 22 3.50 %
Bolyk 21 3.34 %
Sátorosbánya 17 2.71 %
Parlagos 17 2.71 %
Terbeléd 16 2.55 %
Rapp 15 2.39 %
Kotmány 12 1.91 %
Romhánypuszta 12 1.91 %
Jelsőc 12 1.91 %
Panyidaróc 11 1.75 %
Ipolygalsa 11 1.75 %
Gácslápos 11 1.75 %
Ragyolc 10 1.59 %
Rátkapuszta 10 1.59 %
Fülekkovácsi 8 1.27 %
Kétkeresztúr 8 1.27 %
Fűrész 7 1.11 %
Ábelfalva 7 1.11 %
Vilke 6 0.96 %
Tőrincs 6 0.96 %
Pinc 6 0.96 %
Füleksávoly 5 0.80 %
Gácsprága 5 0.80 %
Nagydaróc 5 0.80 %
Lentő 5 0.80 %
Fülekpüspöki 5 0.80 %
Csomatelke 3 0.48 %
Fülekpilis 3 0.48 %
Bolgárom 3 0.48 %
Ipolynyitra 2 0.32 %
Kalonda 2 0.32 %
Csákányháza 2 0.32 %
Mucsény 2 0.32 %
Sőreg 1 0.16 %
Béna 1 0.16 %
Gömörsíd 1 0.16 %
Perse 1 0.16 %
Miksi 0 0.00 %
Losonc 249 7.11 %
Fülek 40 1.14 %
Nagydaróc 40 1.14 %
Videfalva 21 0.60 %
Gács 18 0.51 %
Divény 15 0.43 %
Losonctamási 12 0.34 %
Lónyabánya 11 0.31 %
Terbeléd 10 0.29 %
Bolyk 8 0.23 %
Vámosfalva 7 0.20 %
Dabar 6 0.17 %
Patakalja 6 0.17 %
Vilke 6 0.17 %
Panyidaróc 6 0.17 %
Ragyolc 5 0.14 %
Rózsaszállás 5 0.14 %
Füleksávoly 5 0.14 %
Budaszállás 4 0.11 %
Miksi 4 0.11 %
Tósár 4 0.11 %
Maskófalva 4 0.11 %
Tugár 3 0.09 %
Csákányháza 3 0.09 %
Gácsprága 3 0.09 %
Gácsfalva 3 0.09 %
Sátorosbánya 3 0.09 %
Pinc 3 0.09 %
Fűrész 2 0.06 %
Nagylibercse 2 0.06 %
Gácsliget 2 0.06 %
Perse 2 0.06 %
Kotmány 2 0.06 %
Jelsőc 2 0.06 %
Fülekkovácsi 2 0.06 %
Ipolynyitra 1 0.03 %
Bozita 1 0.03 %
Gömörsíd 1 0.03 %
Fülekpüspöki 1 0.03 %
Gácslápos 1 0.03 %
Tőrincs 1 0.03 %
Rapp 1 0.03 %
Rátkapuszta 1 0.03 %
Csomatelke 1 0.03 %
Romhánypuszta 1 0.03 %
Fülekpilis 1 0.03 %
Mucsény 1 0.03 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Losonc 59 5.11 %
Tőrincs 30 2.60 %
Fülek 26 2.25 %
Jelsőc 10 0.87 %
Vilke 9 0.78 %
Gömörsíd 9 0.78 %
Panyidaróc 8 0.69 %
Nagydaróc 7 0.61 %
Bolgárom 5 0.43 %
Losonctamási 4 0.35 %
Gácsfalva 4 0.35 %
Ipolynyitra 4 0.35 %
Kotmány 4 0.35 %
Divény 4 0.35 %
Fűrész 3 0.26 %
Gács 3 0.26 %
Csákányháza 3 0.26 %
Csomatelke 3 0.26 %
Videfalva 3 0.26 %
Füleksávoly 3 0.26 %
Fülekpilis 3 0.26 %
Lónyabánya 3 0.26 %
Mucsény 3 0.26 %
Tugár 2 0.17 %
Fülekpüspöki 2 0.17 %
Miksi 2 0.17 %
Bolyk 2 0.17 %
Vámosfalva 2 0.17 %
Tósár 2 0.17 %
Ipolygalsa 2 0.17 %
Dabar 2 0.17 %
Budaszállás 1 0.09 %
Perse 1 0.09 %
Terbeléd 1 0.09 %
Rózsaszállás 1 0.09 %
Rapp 1 0.09 %
Ragyolc 1 0.09 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 113 5.59 %
Fülek 112 5.54 %
Ipolygalsa 92 4.55 %
Terbeléd 29 1.43 %
Nagydaróc 19 0.94 %
Füleksávoly 17 0.84 %
Ipolynyitra 13 0.64 %
Fülekpüspöki 11 0.54 %
Bolyk 11 0.54 %
Bozita 11 0.54 %
Videfalva 10 0.49 %
Csákányháza 10 0.49 %
Ragyolc 9 0.44 %
Rapp 9 0.44 %
Gömörsíd 9 0.44 %
Fülekkovácsi 8 0.40 %
Panyidaróc 7 0.35 %
Rátkapuszta 7 0.35 %
Perse 6 0.30 %
Csomatelke 6 0.30 %
Bolgárom 5 0.25 %
Losonctamási 4 0.20 %
Gács 4 0.20 %
Fülekpilis 4 0.20 %
Béna 4 0.20 %
Vámosfalva 4 0.20 %
Pinc 3 0.15 %
Miksi 3 0.15 %
Vilke 3 0.15 %
Gácsliget 3 0.15 %
Dabar 3 0.15 %
Sőreg 3 0.15 %
Tőrincs 2 0.10 %
Budaszállás 1 0.05 %
Maskófalva 1 0.05 %
Gácslápos 1 0.05 %
Ábelfalva 1 0.05 %
Tugár 1 0.05 %
Mucsény 1 0.05 %
Kalonda 1 0.05 %
Lónyabánya 1 0.05 %
Rózsaszállás 1 0.05 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 418 12.18 %
Fülek 28 0.82 %
Videfalva 27 0.79 %
Lónyabánya 24 0.70 %
Divény 22 0.64 %
Dabar 22 0.64 %
Losonctamási 20 0.58 %
Gács 14 0.41 %
Vámosfalva 13 0.38 %
Rózsaszállás 9 0.26 %
Bolyk 9 0.26 %
Terbeléd 8 0.23 %
Nagylibercse 6 0.17 %
Jelsőc 6 0.17 %
Vilke 6 0.17 %
Panyidaróc 6 0.17 %
Romhánypuszta 5 0.15 %
Csomatelke 5 0.15 %
Tósár 5 0.15 %
Gácsfalva 5 0.15 %
Tugár 4 0.12 %
Bozita 4 0.12 %
Mucsény 4 0.12 %
Budaszállás 4 0.12 %
Rapp 4 0.12 %
Kétkeresztúr 3 0.09 %
Fülekpüspöki 3 0.09 %
Gácsliget 3 0.09 %
Sátorosbánya 3 0.09 %
Füleksávoly 3 0.09 %
Gácsprága 3 0.09 %
Gergelyfalva 3 0.09 %
Ragyolc 3 0.09 %
Nagydaróc 3 0.09 %
Rátkapuszta 3 0.09 %
Ipolygalsa 2 0.06 %
Tőrincs 2 0.06 %
Ipolynyitra 2 0.06 %
Kalonda 2 0.06 %
Fülekkovácsi 2 0.06 %
Gácslápos 2 0.06 %
Fűrész 2 0.06 %
Maskófalva 2 0.06 %
Béna 1 0.03 %
Patakalja 1 0.03 %
Fülekpilis 1 0.03 %
Sőreg 1 0.03 %
Miksi 1 0.03 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Losonc 413 33.85 %
Videfalva 174 14.26 %
Losonctamási 34 2.79 %
Vámosfalva 24 1.97 %
Gács 24 1.97 %
Divény 22 1.80 %
Lónyabánya 21 1.72 %
Terbeléd 18 1.48 %
Bozita 18 1.48 %
Tugár 17 1.39 %
Fülek 14 1.15 %
Bolyk 11 0.90 %
Panyidaróc 8 0.66 %
Maskófalva 8 0.66 %
Csákányháza 8 0.66 %
Mucsény 8 0.66 %
Gácsfalva 8 0.66 %
Dabar 7 0.57 %
Budaszállás 7 0.57 %
Gácsliget 7 0.57 %
Rózsaszállás 7 0.57 %
Romhánypuszta 7 0.57 %
Pinc 5 0.41 %
Gácslápos 5 0.41 %
Rapp 4 0.33 %
Vilke 4 0.33 %
Kétkeresztúr 4 0.33 %
Kotmány 4 0.33 %
Tőrincs 4 0.33 %
Patakalja 4 0.33 %
Tósár 4 0.33 %
Fülekkovácsi 4 0.33 %
Jelsőc 3 0.25 %
Nagylibercse 3 0.25 %
Kalonda 3 0.25 %
Gömörsíd 3 0.25 %
Fűrész 3 0.25 %
Fülekpüspöki 2 0.16 %
Miksi 2 0.16 %
Ipolygalsa 2 0.16 %
Ragyolc 2 0.16 %
Nagydaróc 2 0.16 %
Rátkapuszta 2 0.16 %
Gergelyfalva 2 0.16 %
Füleksávoly 2 0.16 %
Csomatelke 1 0.08 %
Sőreg 1 0.08 %
Parlagos 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Ábelfalva 1 0.08 %
Ipolynyitra 1 0.08 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 701 28.91 %
Losonc 253 10.43 %
Ragyolc 150 6.19 %
Fülekpüspöki 126 5.20 %
Gömörsíd 88 3.63 %
Csomatelke 75 3.09 %
Béna 48 1.98 %
Csákányháza 45 1.86 %
Füleksávoly 33 1.36 %
Fülekkovácsi 32 1.32 %
Sőreg 30 1.24 %
Nagydaróc 30 1.24 %
Vilke 25 1.03 %
Rapp 25 1.03 %
Bolgárom 25 1.03 %
Perse 19 0.78 %
Panyidaróc 16 0.66 %
Ipolygalsa 14 0.58 %
Terbeléd 14 0.58 %
Kalonda 13 0.54 %
Pinc 10 0.41 %
Bozita 10 0.41 %
Fülekpilis 9 0.37 %
Mucsény 9 0.37 %
Rátkapuszta 7 0.29 %
Bolyk 6 0.25 %
Losonctamási 6 0.25 %
Gácsfalva 4 0.16 %
Videfalva 4 0.16 %
Gács 4 0.16 %
Lónyabánya 2 0.08 %
Rózsaszállás 2 0.08 %
Sátorosbánya 2 0.08 %
Ipolynyitra 2 0.08 %
Divény 2 0.08 %
Vámosfalva 2 0.08 %
Patakalja 1 0.04 %
Gácsliget 1 0.04 %
Parlagos 1 0.04 %
Gácsprága 1 0.04 %
Fűrész 1 0.04 %
Kétkeresztúr 1 0.04 %
Tőrincs 1 0.04 %
Tugár 1 0.04 %
Gergelyfalva 1 0.04 %
Maskófalva 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Losonc 440 49.44 %
Divény 116 13.03 %
Gács 76 8.54 %
Rózsaszállás 72 8.09 %
Videfalva 69 7.75 %
Lónyabánya 63 7.08 %
Losonctamási 57 6.40 %
Vámosfalva 56 6.29 %
Fülek 38 4.27 %
Bozita 31 3.48 %
Gácsfalva 29 3.26 %
Dabar 28 3.15 %
Kotmány 23 2.58 %
Rapp 17 1.91 %
Fűrész 15 1.69 %
Sátorosbánya 13 1.46 %
Vilke 12 1.35 %
Budaszállás 12 1.35 %
Panyidaróc 12 1.35 %
Bolyk 12 1.35 %
Tugár 10 1.12 %
Ragyolc 10 1.12 %
Patakalja 9 1.01 %
Terbeléd 9 1.01 %
Nagylibercse 9 1.01 %
Mucsény 9 1.01 %
Nagydaróc 9 1.01 %
Tósár 8 0.90 %
Rátkapuszta 8 0.90 %
Maskófalva 8 0.90 %
Kalonda 8 0.90 %
Füleksávoly 8 0.90 %
Pinc 6 0.67 %
Gácsliget 6 0.67 %
Gácslápos 6 0.67 %
Romhánypuszta 5 0.56 %
Kétkeresztúr 5 0.56 %
Jelsőc 5 0.56 %
Ipolygalsa 5 0.56 %
Lentő 5 0.56 %
Fülekpüspöki 4 0.45 %
Fülekkovácsi 4 0.45 %
Miksi 4 0.45 %
Ábelfalva 4 0.45 %
Fülekpilis 3 0.34 %
Csákányháza 3 0.34 %
Béna 2 0.22 %
Sőreg 2 0.22 %
Parlagos 2 0.22 %
Tőrincs 2 0.22 %
Perse 1 0.11 %
Gácsprága 1 0.11 %
Gömörsíd 1 0.11 %
Bolgárom 1 0.11 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 146 66.67 %
Videfalva 18 8.22 %
Fülek 14 6.39 %
Vámosfalva 13 5.94 %
Terbeléd 10 4.57 %
Gács 9 4.11 %
Divény 9 4.11 %
Lónyabánya 9 4.11 %
Bozita 6 2.74 %
Fűrész 5 2.28 %
Tósár 5 2.28 %
Nagylibercse 4 1.83 %
Losonctamási 4 1.83 %
Rátkapuszta 4 1.83 %
Rapp 4 1.83 %
Kotmány 3 1.37 %
Mucsény 3 1.37 %
Panyidaróc 3 1.37 %
Tugár 3 1.37 %
Sátorosbánya 3 1.37 %
Maskófalva 2 0.91 %
Füleksávoly 2 0.91 %
Nagydaróc 2 0.91 %
Romhánypuszta 2 0.91 %
Bolyk 2 0.91 %
Gömörsíd 2 0.91 %
Gácsfalva 2 0.91 %
Gácslápos 2 0.91 %
Ragyolc 2 0.91 %
Gácsprága 2 0.91 %
Kétkeresztúr 2 0.91 %
Patakalja 1 0.46 %
Pinc 1 0.46 %
Fülekpüspöki 1 0.46 %
Rózsaszállás 1 0.46 %
Miksi 1 0.46 %
Jelsőc 1 0.46 %
Fülekpilis 1 0.46 %
Fülekkovácsi 1 0.46 %
Dabar 1 0.46 %
Csomatelke 1 0.46 %
Csákányháza 1 0.46 %
Budaszállás 1 0.46 %
Vilke 1 0.46 %
Ipolygalsa 1 0.46 %
Bolgárom 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Losonc 194 24.68 %
Fülek 25 3.18 %
Videfalva 22 2.80 %
Lónyabánya 22 2.80 %
Losonctamási 18 2.29 %
Gács 17 2.16 %
Vámosfalva 17 2.16 %
Dabar 12 1.53 %
Divény 9 1.15 %
Gömörsíd 9 1.15 %
Fűrész 7 0.89 %
Csákányháza 7 0.89 %
Terbeléd 6 0.76 %
Bozita 6 0.76 %
Gácsliget 6 0.76 %
Kalonda 5 0.64 %
Nagydaróc 5 0.64 %
Mucsény 5 0.64 %
Rózsaszállás 5 0.64 %
Csomatelke 5 0.64 %
Bolyk 5 0.64 %
Sátorosbánya 4 0.51 %
Gácsfalva 3 0.38 %
Budaszállás 3 0.38 %
Jelsőc 3 0.38 %
Fülekkovácsi 3 0.38 %
Fülekpilis 3 0.38 %
Pinc 3 0.38 %
Kotmány 3 0.38 %
Tugár 3 0.38 %
Ipolynyitra 3 0.38 %
Panyidaróc 3 0.38 %
Nagylibercse 2 0.25 %
Fülekpüspöki 2 0.25 %
Perse 2 0.25 %
Ipolygalsa 2 0.25 %
Rapp 2 0.25 %
Rátkapuszta 2 0.25 %
Tósár 2 0.25 %
Maskófalva 1 0.13 %
Romhánypuszta 1 0.13 %
Gácslápos 1 0.13 %
Ragyolc 1 0.13 %
Tőrincs 1 0.13 %
Vilke 1 0.13 %
Bolgárom 1 0.13 %
Béna 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Losonc 804 155.81 %
Gács 58 11.24 %
Videfalva 53 10.27 %
Divény 49 9.50 %
Fülek 39 7.56 %
Lónyabánya 34 6.59 %
Losonctamási 29 5.62 %
Vámosfalva 20 3.88 %
Dabar 20 3.88 %
Gácsfalva 17 3.29 %
Tugár 10 1.94 %
Fülekkovácsi 10 1.94 %
Terbeléd 9 1.74 %
Panyidaróc 9 1.74 %
Bozita 8 1.55 %
Vilke 8 1.55 %
Budaszállás 8 1.55 %
Rózsaszállás 8 1.55 %
Bolyk 7 1.36 %
Rapp 7 1.36 %
Ipolygalsa 7 1.36 %
Pinc 7 1.36 %
Fűrész 7 1.36 %
Ábelfalva 7 1.36 %
Jelsőc 6 1.16 %
Ragyolc 6 1.16 %
Kalonda 5 0.97 %
Kotmány 5 0.97 %
Nagydaróc 5 0.97 %
Patakalja 4 0.78 %
Gácsliget 4 0.78 %
Gácslápos 4 0.78 %
Miksi 4 0.78 %
Gömörsíd 4 0.78 %
Parlagos 3 0.58 %
Tőrincs 3 0.58 %
Nagylibercse 3 0.58 %
Füleksávoly 3 0.58 %
Ipolynyitra 3 0.58 %
Maskófalva 3 0.58 %
Fülekpüspöki 2 0.39 %
Béna 2 0.39 %
Rátkapuszta 2 0.39 %
Csákányháza 2 0.39 %
Mucsény 2 0.39 %
Sőreg 2 0.39 %
Tósár 2 0.39 %
Perse 2 0.39 %
Romhánypuszta 1 0.19 %
Lentő 1 0.19 %
Gergelyfalva 1 0.19 %
Bolgárom 1 0.19 %
Kétkeresztúr 1 0.19 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 166 12.51 %
Lónyabánya 165 12.43 %
Divény 72 5.43 %
Vámosfalva 64 4.82 %
Rózsaszállás 27 2.03 %
Dabar 25 1.88 %
Fülek 19 1.43 %
Losonctamási 19 1.43 %
Videfalva 18 1.36 %
Gács 16 1.21 %
Nagydaróc 13 0.98 %
Patakalja 13 0.98 %
Kétkeresztúr 11 0.83 %
Kotmány 10 0.75 %
Fülekkovácsi 9 0.68 %
Tugár 9 0.68 %
Fűrész 8 0.60 %
Vilke 7 0.53 %
Csomatelke 6 0.45 %
Gácsliget 5 0.38 %
Terbeléd 5 0.38 %
Mucsény 4 0.30 %
Kalonda 4 0.30 %
Bozita 3 0.23 %
Bolyk 3 0.23 %
Gergelyfalva 3 0.23 %
Romhánypuszta 3 0.23 %
Jelsőc 3 0.23 %
Füleksávoly 3 0.23 %
Ragyolc 2 0.15 %
Tőrincs 2 0.15 %
Miksi 2 0.15 %
Panyidaróc 2 0.15 %
Ipolygalsa 2 0.15 %
Gácsfalva 2 0.15 %
Fülekpilis 2 0.15 %
Budaszállás 2 0.15 %
Gömörsíd 2 0.15 %
Bolgárom 2 0.15 %
Rátkapuszta 2 0.15 %
Csákányháza 2 0.15 %
Nagylibercse 1 0.08 %
Fülekpüspöki 1 0.08 %
Ipolynyitra 1 0.08 %
Lentő 1 0.08 %
Sátorosbánya 1 0.08 %
Parlagos 1 0.08 %
Pinc 1 0.08 %
Rapp 1 0.08 %
Tósár 1 0.08 %
Ábelfalva 1 0.08 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Losonc 902 84.38 %
Fülek 431 40.32 %
Rátkapuszta 111 10.38 %
Terbeléd 104 9.73 %
Videfalva 89 8.33 %
Sátorosbánya 80 7.48 %
Gács 73 6.83 %
Losonctamási 62 5.80 %
Tugár 61 5.71 %
Divény 58 5.43 %
Bozita 55 5.14 %
Lónyabánya 53 4.96 %
Vámosfalva 47 4.40 %
Gácsfalva 43 4.02 %
Ragyolc 43 4.02 %
Romhánypuszta 42 3.93 %
Fülekpüspöki 41 3.84 %
Budaszállás 37 3.46 %
Bolyk 37 3.46 %
Fülekkovácsi 36 3.37 %
Mucsény 35 3.27 %
Csákányháza 35 3.27 %
Csomatelke 32 2.99 %
Rapp 29 2.71 %
Nagydaróc 29 2.71 %
Ipolygalsa 22 2.06 %
Rózsaszállás 21 1.96 %
Gácsliget 18 1.68 %
Gácslápos 18 1.68 %
Fülekpilis 17 1.59 %
Panyidaróc 15 1.40 %
Dabar 14 1.31 %
Gömörsíd 14 1.31 %
Patakalja 13 1.22 %
Fűrész 13 1.22 %
Kotmány 13 1.22 %
Parlagos 12 1.12 %
Perse 12 1.12 %
Tósár 12 1.12 %
Gergelyfalva 12 1.12 %
Tőrincs 10 0.94 %
Ipolynyitra 9 0.84 %
Maskófalva 9 0.84 %
Füleksávoly 7 0.65 %
Sőreg 6 0.56 %
Miksi 6 0.56 %
Jelsőc 5 0.47 %
Kalonda 5 0.47 %
Bolgárom 5 0.47 %
Kétkeresztúr 5 0.47 %
Vilke 5 0.47 %
Pinc 5 0.47 %
Nagylibercse 4 0.37 %
Ábelfalva 2 0.19 %
Béna 2 0.19 %
Gácsprága 1 0.09 %
Lentő 0 0.00 %
Losonc 94 9.89 %
Fülek 25 2.63 %
Gömörsíd 15 1.58 %
Divény 14 1.47 %
Videfalva 12 1.26 %
Losonctamási 9 0.95 %
Mucsény 6 0.63 %
Ragyolc 6 0.63 %
Csomatelke 6 0.63 %
Budaszállás 6 0.63 %
Gács 5 0.53 %
Füleksávoly 5 0.53 %
Lónyabánya 5 0.53 %
Patakalja 5 0.53 %
Vámosfalva 5 0.53 %
Gácsfalva 5 0.53 %
Sátorosbánya 4 0.42 %
Fülekpüspöki 4 0.42 %
Terbeléd 3 0.32 %
Dabar 3 0.32 %
Vilke 2 0.21 %
Tugár 2 0.21 %
Csákányháza 2 0.21 %
Bolyk 2 0.21 %
Nagylibercse 2 0.21 %
Rózsaszállás 2 0.21 %
Rátkapuszta 2 0.21 %
Ipolygalsa 2 0.21 %
Jelsőc 2 0.21 %
Kalonda 2 0.21 %
Fűrész 2 0.21 %
Bolgárom 2 0.21 %
Kétkeresztúr 2 0.21 %
Panyidaróc 1 0.11 %
Pinc 1 0.11 %
Nagydaróc 1 0.11 %
Fülekkovácsi 1 0.11 %
Tőrincs 1 0.11 %
Gácsprága 1 0.11 %
Perse 1 0.11 %
Miksi 1 0.11 %
Rapp 1 0.11 %
Gergelyfalva 1 0.11 %
Gácslápos 1 0.11 %
Ipolynyitra 1 0.11 %
Kotmány 1 0.11 %
Ábelfalva 1 0.11 %
Tósár 1 0.11 %
Sőreg 1 0.11 %
Romhánypuszta 1 0.11 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 102 6.56 %
Divény 35 2.25 %
Fülek 26 1.67 %
Videfalva 16 1.03 %
Gács 14 0.90 %
Lónyabánya 11 0.71 %
Dabar 11 0.71 %
Ragyolc 9 0.58 %
Losonctamási 8 0.51 %
Vámosfalva 8 0.51 %
Kotmány 8 0.51 %
Tugár 7 0.45 %
Rózsaszállás 7 0.45 %
Terbeléd 6 0.39 %
Gácsfalva 6 0.39 %
Jelsőc 5 0.32 %
Fűrész 4 0.26 %
Csákányháza 4 0.26 %
Rátkapuszta 3 0.19 %
Sátorosbánya 3 0.19 %
Csomatelke 3 0.19 %
Fülekpüspöki 3 0.19 %
Tósár 2 0.13 %
Bozita 2 0.13 %
Nagylibercse 2 0.13 %
Ipolynyitra 2 0.13 %
Maskófalva 2 0.13 %
Budaszállás 2 0.13 %
Patakalja 2 0.13 %
Gömörsíd 2 0.13 %
Bolyk 2 0.13 %
Fülekpilis 2 0.13 %
Panyidaróc 2 0.13 %
Bolgárom 2 0.13 %
Pinc 2 0.13 %
Gácsliget 1 0.06 %
Mucsény 1 0.06 %
Vilke 1 0.06 %
Tőrincs 1 0.06 %
Ábelfalva 1 0.06 %
Miksi 1 0.06 %
Füleksávoly 1 0.06 %
Gácslápos 1 0.06 %
Romhánypuszta 1 0.06 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Rapp 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 217 8.95 %
Videfalva 19 0.78 %
Gács 13 0.54 %
Fülek 12 0.49 %
Losonctamási 12 0.49 %
Divény 12 0.49 %
Lónyabánya 11 0.45 %
Vilke 10 0.41 %
Panyidaróc 8 0.33 %
Terbeléd 7 0.29 %
Vámosfalva 7 0.29 %
Dabar 6 0.25 %
Rapp 6 0.25 %
Nagylibercse 6 0.25 %
Rózsaszállás 4 0.16 %
Fülekpüspöki 4 0.16 %
Bolyk 4 0.16 %
Csákányháza 4 0.16 %
Patakalja 3 0.12 %
Maskófalva 3 0.12 %
Rátkapuszta 3 0.12 %
Fülekkovácsi 3 0.12 %
Fűrész 3 0.12 %
Gácsfalva 3 0.12 %
Romhánypuszta 2 0.08 %
Fülekpilis 2 0.08 %
Sátorosbánya 2 0.08 %
Perse 2 0.08 %
Jelsőc 2 0.08 %
Ábelfalva 2 0.08 %
Budaszállás 1 0.04 %
Tósár 1 0.04 %
Lentő 1 0.04 %
Nagydaróc 1 0.04 %
Pinc 1 0.04 %
Mucsény 1 0.04 %
Ipolygalsa 1 0.04 %
Gácslápos 1 0.04 %
Csomatelke 1 0.04 %
Kalonda 1 0.04 %
Ragyolc 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Kotmány 1 0.04 %
Gácsliget 1 0.04 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 1 751 120.10 %
Divény 313 21.47 %
Vámosfalva 241 16.53 %
Lónyabánya 241 16.53 %
Videfalva 209 14.33 %
Fülek 127 8.71 %
Gács 116 7.96 %
Losonctamási 112 7.68 %
Dabar 108 7.41 %
Rózsaszállás 86 5.90 %
Rapp 57 3.91 %
Patakalja 50 3.43 %
Fűrész 50 3.43 %
Kotmány 47 3.22 %
Gácsfalva 46 3.16 %
Terbeléd 43 2.95 %
Tugár 40 2.74 %
Budaszállás 34 2.33 %
Bolyk 32 2.19 %
Bozita 29 1.99 %
Panyidaróc 25 1.71 %
Nagydaróc 24 1.65 %
Gergelyfalva 20 1.37 %
Mucsény 20 1.37 %
Sátorosbánya 19 1.30 %
Gácslápos 17 1.17 %
Tósár 16 1.10 %
Ragyolc 15 1.03 %
Fülekkovácsi 15 1.03 %
Nagylibercse 15 1.03 %
Pinc 13 0.89 %
Ipolygalsa 13 0.89 %
Kétkeresztúr 11 0.75 %
Fülekpüspöki 10 0.69 %
Vilke 10 0.69 %
Rátkapuszta 10 0.69 %
Kalonda 8 0.55 %
Maskófalva 8 0.55 %
Gácsliget 7 0.48 %
Miksi 7 0.48 %
Fülekpilis 7 0.48 %
Csákányháza 5 0.34 %
Ábelfalva 5 0.34 %
Gömörsíd 4 0.27 %
Jelsőc 4 0.27 %
Romhánypuszta 4 0.27 %
Füleksávoly 4 0.27 %
Parlagos 3 0.21 %
Lentő 2 0.14 %
Csomatelke 2 0.14 %
Perse 2 0.14 %
Gácsprága 1 0.07 %
Tőrincs 1 0.07 %
Sőreg 1 0.07 %
Béna 1 0.07 %
Bolgárom 1 0.07 %
Ipolynyitra 1 0.07 %
Losonc 3 173 421.94 %
Videfalva 200 26.60 %
Gács 166 22.07 %
Fülek 165 21.94 %
Losonctamási 116 15.43 %
Lónyabánya 109 14.49 %
Divény 98 13.03 %
Vámosfalva 75 9.97 %
Panyidaróc 58 7.71 %
Rapp 57 7.58 %
Terbeléd 48 6.38 %
Bolyk 47 6.25 %
Gácsfalva 46 6.12 %
Vilke 42 5.59 %
Dabar 39 5.19 %
Patakalja 37 4.92 %
Rózsaszállás 32 4.26 %
Pinc 30 3.99 %
Mucsény 25 3.32 %
Tugár 24 3.19 %
Miksi 23 3.06 %
Fülekpüspöki 22 2.93 %
Fülekkovácsi 21 2.79 %
Nagydaróc 20 2.66 %
Ragyolc 19 2.53 %
Budaszállás 18 2.39 %
Gergelyfalva 17 2.26 %
Maskófalva 16 2.13 %
Rátkapuszta 14 1.86 %
Kalonda 14 1.86 %
Fűrész 14 1.86 %
Romhánypuszta 13 1.73 %
Bozita 13 1.73 %
Nagylibercse 10 1.33 %
Kétkeresztúr 10 1.33 %
Tósár 10 1.33 %
Jelsőc 10 1.33 %
Csomatelke 9 1.20 %
Kotmány 9 1.20 %
Ipolygalsa 9 1.20 %
Fülekpilis 9 1.20 %
Ábelfalva 8 1.06 %
Gácsliget 8 1.06 %
Gácslápos 8 1.06 %
Füleksávoly 8 1.06 %
Sátorosbánya 8 1.06 %
Perse 7 0.93 %
Ipolynyitra 6 0.80 %
Lentő 4 0.53 %
Csákányháza 4 0.53 %
Tőrincs 4 0.53 %
Bolgárom 3 0.40 %
Parlagos 3 0.40 %
Gömörsíd 2 0.27 %
Sőreg 1 0.13 %
Béna 1 0.13 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 932 38.96 %
Divény 82 3.43 %
Fülek 74 3.09 %
Videfalva 62 2.59 %
Vámosfalva 61 2.55 %
Gács 60 2.51 %
Losonctamási 55 2.30 %
Lónyabánya 48 2.01 %
Patakalja 29 1.21 %
Dabar 26 1.09 %
Terbeléd 24 1.00 %
Bolyk 20 0.84 %
Rapp 18 0.75 %
Rózsaszállás 15 0.63 %
Panyidaróc 15 0.63 %
Vilke 15 0.63 %
Sátorosbánya 14 0.59 %
Gácsfalva 14 0.59 %
Tugár 13 0.54 %
Fűrész 13 0.54 %
Miksi 12 0.50 %
Bozita 12 0.50 %
Mucsény 10 0.42 %
Ragyolc 9 0.38 %
Rátkapuszta 9 0.38 %
Kotmány 8 0.33 %
Gácsliget 8 0.33 %
Fülekpüspöki 8 0.33 %
Ipolygalsa 7 0.29 %
Budaszállás 7 0.29 %
Romhánypuszta 7 0.29 %
Csomatelke 6 0.25 %
Ábelfalva 6 0.25 %
Gergelyfalva 5 0.21 %
Nagylibercse 5 0.21 %
Jelsőc 5 0.21 %
Nagydaróc 5 0.21 %
Gácslápos 5 0.21 %
Maskófalva 4 0.17 %
Füleksávoly 4 0.17 %
Lentő 4 0.17 %
Kétkeresztúr 4 0.17 %
Pinc 3 0.13 %
Csákányháza 3 0.13 %
Gömörsíd 3 0.13 %
Tósár 3 0.13 %
Kalonda 3 0.13 %
Tőrincs 3 0.13 %
Fülekpilis 2 0.08 %
Perse 1 0.04 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Sőreg 1 0.04 %
Fülekkovácsi 1 0.04 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 55 3.76 %
Fülek 10 0.68 %
Losonctamási 7 0.48 %
Divény 5 0.34 %
Videfalva 4 0.27 %
Nagylibercse 4 0.27 %
Lónyabánya 4 0.27 %
Kotmány 4 0.27 %
Ragyolc 4 0.27 %
Mucsény 4 0.27 %
Fűrész 3 0.20 %
Gácsfalva 3 0.20 %
Sátorosbánya 3 0.20 %
Patakalja 3 0.20 %
Vámosfalva 3 0.20 %
Gács 3 0.20 %
Bolyk 3 0.20 %
Jelsőc 2 0.14 %
Budaszállás 2 0.14 %
Panyidaróc 2 0.14 %
Pinc 2 0.14 %
Rapp 2 0.14 %
Fülekpüspöki 1 0.07 %
Gergelyfalva 1 0.07 %
Kétkeresztúr 1 0.07 %
Lentő 1 0.07 %
Vilke 1 0.07 %
Gácsliget 1 0.07 %
Perse 1 0.07 %
Béna 1 0.07 %
Miksi 1 0.07 %
Füleksávoly 1 0.07 %
Gömörsíd 1 0.07 %
Bozita 1 0.07 %
Sőreg 1 0.07 %
Terbeléd 1 0.07 %
Tugár 1 0.07 %
Fülekkovácsi 1 0.07 %
Gácsprága 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 1 182 75.24 %
Fülek 644 40.99 %
Ragyolc 275 17.50 %
Fülekpüspöki 154 9.80 %
Csomatelke 118 7.51 %
Csákányháza 116 7.38 %
Nagydaróc 97 6.17 %
Gömörsíd 95 6.05 %
Béna 84 5.35 %
Vilke 66 4.20 %
Rapp 65 4.14 %
Fülekkovácsi 60 3.82 %
Panyidaróc 58 3.69 %
Füleksávoly 54 3.44 %
Videfalva 54 3.44 %
Perse 50 3.18 %
Sőreg 47 2.99 %
Pinc 47 2.99 %
Ipolygalsa 46 2.93 %
Miksi 45 2.86 %
Terbeléd 36 2.29 %
Bolgárom 32 2.04 %
Kalonda 31 1.97 %
Gács 27 1.72 %
Mucsény 22 1.40 %
Fülekpilis 17 1.08 %
Ipolynyitra 16 1.02 %
Bolyk 15 0.95 %
Divény 14 0.89 %
Rátkapuszta 9 0.57 %
Losonctamási 9 0.57 %
Lónyabánya 8 0.51 %
Jelsőc 7 0.45 %
Kétkeresztúr 7 0.45 %
Vámosfalva 6 0.38 %
Sátorosbánya 6 0.38 %
Rózsaszállás 6 0.38 %
Tőrincs 6 0.38 %
Patakalja 6 0.38 %
Bozita 5 0.32 %
Gácsfalva 5 0.32 %
Fűrész 5 0.32 %
Dabar 4 0.25 %
Kotmány 3 0.19 %
Romhánypuszta 3 0.19 %
Nagylibercse 2 0.13 %
Tósár 1 0.06 %
Tugár 1 0.06 %
Maskófalva 1 0.06 %
Gergelyfalva 1 0.06 %
Gácsprága 1 0.06 %
Budaszállás 1 0.06 %
Gácslápos 1 0.06 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülek 468 24.39 %
Ragyolc 327 17.04 %
Losonc 324 16.88 %
Fülekpüspöki 128 6.67 %
Csákányháza 93 4.85 %
Csomatelke 77 4.01 %
Béna 76 3.96 %
Gömörsíd 64 3.34 %
Rapp 51 2.66 %
Nagydaróc 46 2.40 %
Vilke 34 1.77 %
Füleksávoly 32 1.67 %
Perse 29 1.51 %
Sőreg 28 1.46 %
Fülekkovácsi 28 1.46 %
Pinc 23 1.20 %
Bolgárom 22 1.15 %
Terbeléd 22 1.15 %
Kalonda 21 1.09 %
Panyidaróc 15 0.78 %
Miksi 15 0.78 %
Mucsény 13 0.68 %
Fülekpilis 11 0.57 %
Bolyk 9 0.47 %
Sátorosbánya 9 0.47 %
Ipolygalsa 7 0.36 %
Videfalva 6 0.31 %
Bozita 6 0.31 %
Ipolynyitra 4 0.21 %
Rátkapuszta 3 0.16 %
Jelsőc 2 0.10 %
Gács 2 0.10 %
Divény 2 0.10 %
Losonctamási 2 0.10 %
Kétkeresztúr 1 0.05 %
Budaszállás 1 0.05 %
Rózsaszállás 1 0.05 %
Dabar 1 0.05 %
Maskófalva 1 0.05 %
Gácsprága 1 0.05 %
Tósár 1 0.05 %
Lónyabánya 1 0.05 %
Vámosfalva 1 0.05 %
Patakalja 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 564 15.11 %
Videfalva 88 2.36 %
Gács 87 2.33 %
Divény 85 2.28 %
Losonctamási 69 1.85 %
Fülek 69 1.85 %
Lónyabánya 64 1.71 %
Tósár 54 1.45 %
Vámosfalva 41 1.10 %
Gácsfalva 32 0.86 %
Bozita 29 0.78 %
Dabar 25 0.67 %
Bolyk 21 0.56 %
Terbeléd 18 0.48 %
Rapp 18 0.48 %
Rózsaszállás 18 0.48 %
Kotmány 18 0.48 %
Sátorosbánya 14 0.38 %
Budaszállás 14 0.38 %
Patakalja 14 0.38 %
Rátkapuszta 13 0.35 %
Maskófalva 13 0.35 %
Tugár 12 0.32 %
Vilke 12 0.32 %
Romhánypuszta 11 0.29 %
Mucsény 11 0.29 %
Fűrész 10 0.27 %
Ragyolc 10 0.27 %
Nagylibercse 9 0.24 %
Panyidaróc 9 0.24 %
Füleksávoly 9 0.24 %
Nagydaróc 8 0.21 %
Fülekkovácsi 7 0.19 %
Gácslápos 7 0.19 %
Pinc 6 0.16 %
Ábelfalva 6 0.16 %
Jelsőc 6 0.16 %
Kétkeresztúr 5 0.13 %
Gácsprága 5 0.13 %
Miksi 5 0.13 %
Tőrincs 5 0.13 %
Gácsliget 4 0.11 %
Parlagos 4 0.11 %
Lentő 4 0.11 %
Sőreg 4 0.11 %
Kalonda 4 0.11 %
Fülekpilis 3 0.08 %
Csomatelke 3 0.08 %
Fülekpüspöki 2 0.05 %
Csákányháza 2 0.05 %
Gergelyfalva 1 0.03 %
Bolgárom 1 0.03 %
Béna 1 0.03 %
Ipolygalsa 1 0.03 %
Gömörsíd 1 0.03 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 614 175.43 %
Gács 150 42.86 %
Videfalva 41 11.71 %
Losonctamási 41 11.71 %
Lónyabánya 41 11.71 %
Divény 34 9.71 %
Fülek 32 9.14 %
Gácsfalva 29 8.29 %
Terbeléd 20 5.71 %
Patakalja 19 5.43 %
Vámosfalva 18 5.14 %
Bolyk 18 5.14 %
Fülekkovácsi 13 3.71 %
Dabar 12 3.43 %
Jelsőc 12 3.43 %
Panyidaróc 12 3.43 %
Rapp 10 2.86 %
Budaszállás 10 2.86 %
Mucsény 9 2.57 %
Gergelyfalva 8 2.29 %
Ragyolc 7 2.00 %
Nagylibercse 7 2.00 %
Gácslápos 7 2.00 %
Maskófalva 7 2.00 %
Vilke 6 1.71 %
Tugár 6 1.71 %
Romhánypuszta 6 1.71 %
Pinc 6 1.71 %