SK
RS
.....

Velkenye

Község

címer zászló
504 100% magyar 1910
340 87% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Velkenye
Hivatalos szlovák megnevezés:
Vlkyňa
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Putnoki járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Feledi járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Vajdavár-dombvidék , Gömöri-erdőhát - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence
Más földrajzi nevek:
(Csizsimajor), Előjáró-hegy, Kajla-fő, Mogyorós-fő, Szőlő-tető
Koordináták:
48.28075409, 20.30060768
Terület:
11,71 km2
Rang:
község
Népesség:
406
Tszf. magasság:
162 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98044
Település kód:
515779
Szervezeti azonosító:
649660
Adóazonosító:
2021132850

A község a Rima-folyó jobb partján, a Gömöri-medence keleti részén (Gömöri-teraszok kistáj), a Gömöri-erdőhát dombvidékének legkeletibb részének északi lábánál fekszik, Rimaszombattól 30 km-re délkeletre, Rimaszécstől 10 km-re keletre, Tornaljától 19 km-re délre. Velkenye zsákfalu, egyetlen Sajólénártfalváról (2,5 km) ide vezető mellékúton közelíthető meg. Határának túlnyomó része mezőgazdaságilag művelt terület, mintegy egyötödét erdő borítja. Nyugatról Rimaszécs, északnyugatról Csíz, északról Sajólénártfalva, keletről Sajópüspöki, délről pedig Ózd határolja. Keleti és déli határa egyben államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország között. Déli határa Gömör-Kishont és Borsod megyék történelmi határát alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Putnoki járásához (1910-ig Rimaszécsi járásához) tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Feledi járáshoz, 1949-60 között a Tornaljai járáshoz, majd a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Feledi járás). A trianoni határ megvonása után a szomszédos, Sajópüspöki határának egy részét Velkenyéhez csatolták (területe 1921-1938 között 9,34 km²-ről 10,90 km²-re nőtt). 1950 után Csíz határának egy részét szintén Velkenyéhez csatolták, ezzel további 7,4 %-al nőtt területe (11,71 km²).

Népesség

1910-ben 505, 1921-ben 456, 1938-ban pedig 471, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1938-1991 között népességének több mint egyharmadát elveszítete, 1991-2011 között azonban már 17,2 %-os népességgyarapodás figyelhető meg (297 főről 348-ra). A lakosság ma is csaknem kizárólag magyar nemzetiségű, a szlovákok aránya 1991-ben 5,1 %, 2011-ben 4,6 % volt. A lakosság többsége a roma etnikumhoz tartozik. A túlnyomó többség (85,1 %) római katolikus vallású.

Történelem

A települést 1216-ban említik először „predium Pavla” (Pál birtoka) néven. 1289-ben „Welkenye”, 1336-ban „Weelkunie, Wlkwnya”, 1344-ben „Velkenye” néven szerepel a korabeli forrásokban (ekkor Szent Péternek szentelt kápolnáját is említik). Az esztergomi érsekség birtoka volt. A 14. században előbb a Putnoky, majd 1344-től a Széchy családé volt. 1411-ben visszakapta az érsekség. A török háborúk alatt a lakosság száma nagymértékben csökkent, 1567-ben a törökök és a tatárok felégették. Lakossága mindvégig magyar volt, 1771-ben a családnevek csaknem teljesen megegyeznek a 16. századiakkal. 1776-ban a rozsnyói püspökség megalapításával a püspökség birtoka lett. 1828-ban 54 házában 445 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. 1836 nyarán a falu a fazsindelyes templommal együtt teljesen leégett. 1904-ben 119 ház volt és 479 lakos élt a faluban. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Putnoki járásához tartozott. A trianoni határ megvonása után határközséggé vált, periférikus helyzetbe került, a 20. század második felében lakosságának több mint egyharmadát elveszítette, de magyar többségét megőrizte. 1920-ban határőrlaktanya épült a faluban, mely 2002-ig működött. A település 1938 és 1945 között újra Magyarországhoz tartozott. Termelőszövetkezete 1952-ben alakult. A villanyt 1957-ben vezették be. Magyar alapiskolája 1978-ig működött, akkor azonban a lénártfalvi iskolához csatolták. 1997-ben az iskola helyén óvoda nyílt.

Mai jelentősége

A község Szentolvasó Királynőjének szentelt római katolikus templomát 1891˗98 között neoklasszicista stílusban építették.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

VELKENYE. Magyar falu Gömör Várm. földes Ura a’ Rozsnyói Püspökség, lakosai többfélék, fekszik Sajó Püspökihez nem meszsze, és annak filiája; földgye közép termékenységű, piatza öt mértföldnyire, legelője elég, fája is van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Vekenye, Gömör vmegyében, magyar falu, ut. p. Putnok és Rima-Szécs között, a Rima mellett: 438 kath., 7 ref. lak. Földe termékeny; legelője, rétje elég van. F. u. a rosnyói püspök.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Velkenye, rimamenti magyar kisközség, körjegyzőségi székhely, 120 házzal és 493 róm.. kath. vallású lakossal. Az esztergomi érsekség ősi birtoka. 1336-ban a Putnokiak lesznek az urai, 1344-ben pedig Széchi Miklós és Ivánka erőszakkal elfoglalják, azonban csak rövid ideig bírhatták. 1411-ben ismét az esztergomi érsek kapja, és a rozsnyói püspökség felállításával e püspökség birtoka lesz. A község 1836-ban a templommal együtt földig leégett. Mostani róm. kath. temploma 1891-ben épült. A község postája és vasúti állomása Bánréve, távírója pedig Csíz.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Velkenye. A község területe 1894 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 471.

Névelőfordulások
1216
predium Pavla
1289
Welkenye
1336
Weelkunie
1344
Velkenye
1773
Velkenye,
1786
Welkenye,
1808
Velkenye,
1920
Veľkyňa, Veľkaňa,
1927
Veľkyňa, Velkenye,
1945
Veľkyňa, Velkenye,
1948
Vlkyňa
1994
Velkenye

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Velkenye (Vlkyňa) 70
Telefon: 0475591174
Fax: 0475591174

Honlap:
Polgármester:
Ujj Gejza (Független)

Képviselő-testület:
Kišoň Gabriel (MOST - HÍD)
Jacso Imrich (SMK-MKP)
Revajová Szántóová Judita (SMK-MKP)
Imrecze Attila (SMK-MKP)
Molnár Štefan (SRK)
MOST - HÍD 20% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 60% SMK-MKP 3 képviselö SRK 20% SRK 1 képviselö 5 képviselö
Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Velkenye 4

Velkenyei Községi Hivatal

Velkenye 70

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 513 97%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 14 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 528
magyarok 504 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 505
magyarok 455 100%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 456
magyarok 276 93%
szlovákok 15 5%
romák 0 0%
csehek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 2%
összlétszám 297
magyarok 307 96%
szlovákok 8 3%
romák 3 1%
csehek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 319
magyarok 331 95%
szlovákok 16 5%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 348
magyarok 340 87%
szlovákok 26 7%
romák 20 5%
csehek 2 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 389
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 244
Választási részvétel: 79.92 %
Kiadott boríték: 195
Bedobott boríték: 194

Polgármester

Érvényes szavazólap: 192
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ujj Gejza 88 45.83 % Független
Molnár Róbert 86 44.79 % SRK
Szalaiová Eva 11 5.73 % SMK-MKP
Oláh Dezider 7 3.65 % KDH

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Jacso Imrich 89 SMK-MKP
Revajová Szántóová Judita 80 SMK-MKP
Imrecze Attila 73 SMK-MKP
Molnár Štefan 70 SRK
Kišoň Gabriel 63 MOST - HÍD

Képviselők

2014
MOST - HÍD, SMK-MKP 20.00% MOST - HÍD, SMK-MKP 1 képviselö KDH 40.00% KDH 2 képviselö SRK 20.00% SRK 1 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 60.00% SMK-MKP 3 képviselö SRK 20.00% SRK 1 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 237
Választási részvétel: 34.18 %
Kiadott boríték: 81
Bedobott boríték: 81
Választásra jogosult: 237
Választási részvétel: 22.36 %
Kiadott boríték: 53
Bedobott boríték: 53
Választásra jogosult: 246
Választási részvétel: 41,05 %
Kiadott boríték: 101
Bedobott boríték: 101

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 78
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 93
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 26 33.33 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 17 21.79 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 17 21.79 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Ladislav Fízik 8 10.26 % ASV
Emil Samko 3 3.85 % KĽS
Ondrej Binder 2 2.56 % Független
Karol Konárik 2 2.56 % SNS
Andrea Jenčíková 1 1.28 % NP
Jozef Sásik 1 1.28 % SĽS
Jaroslav Sekerka 1 1.28 % KSS
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Vladimír Maňka 18 33.96% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Igor Kašper 28 30.11 % Független
Vojtech Kökény 24 25.81 % SRK
Ján Lunter 20 21.51 % Független
Marian Kotleba 13 13.98 % ĽSNS
Jozef Šimko 3 3.23 % Független
Stanislav Mičev 2 2.15 % Független
Jozef Sásik 1 1.08 % SĽSAH
Alena Pivovarčiová 1 1.08 % NP
Miroslav Gálik 1 1.08 % NAS
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Martin Juhaniak 0 0.00 % Független
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 80
Érvényes szavazólap: 98
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Peter Juhász 59 73.75% SMK-MKP
Ladislav Rigó 35 43.75% SMK-MKP
Zoltán Bán 32 40.00% SMK-MKP
Csaba Horváth 28 35.00% Független
Tomáš Agócs 27 33.75% MOST - HÍD
František Auxt 25 31.25% SMK-MKP
Jozef Šimko 22 27.50% Független
Silvia Vargová 20 25.00% MOST - HÍD
Vojtech Kökény 18 22.50% SRK
Vojtech Szajkó 16 20.00% Független
Ladislav Lang 14 17.50% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 11 13.75% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Tibor Lukáčka 9 11.25% ASV
Jaroslav Suja 4 5.00% Független
Pavel Cibuliak 4 5.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Jozef Pupala 3 3.75% KSS
Viliam Vidinský 3 3.75% ĽS-HZDS, HZD
Romana Antalová 3 3.75% ÚSVIT
Kristián Gavalier 3 3.75% ĽS Naše Slovensko
Tomáš Rosiar 3 3.75% ĽS Naše Slovensko
Dušan Faško 3 3.75% KSS
Katarína Horváth 2 2.50% KĽS
Peter Vraniak 2 2.50% ÚSVIT
Renáta Puhlová 2 2.50% PD
Viliam Vaš 2 2.50% SMER - SD, KDH
Samuel Zubo 2 2.50% KSS
Jana Uhrinová 2 2.50% SNS
Stanislav Mizík 2 2.50% ĽS Naše Slovensko
Tibor Balog 2 2.50% SMS
Katarína Moncoľová 2 2.50% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Peter Vetrák 2 2.50% SĽS
Ján Antal 1 1.25% ÚSVIT
Helena Krauszová 1 1.25% SMS
Ján Hiraj 1 1.25% NP
Michal Bagačka 1 1.25% KDH, SMER - SD
Ján Matej 1 1.25% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Pavel Struhár 1 1.25% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1 1.25% KDH, SMER - SD
Peter Mináč 1 1.25% SMER - SD, KDH
Jozef Hrablay 1 1.25% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Marian Petrok 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Veronika Rízová 0 0.00% KSS
Anna Kekeňáková 0 0.00% KSS
Ivan Hazucha 0 0.00% SMER - SD, KDH
Dušan Širák 0 0.00% KSS
Dušan Kojnok 0 0.00% SZS, Zmena zdola, DÚ
Aneta Vargicová 0 0.00% SNS
Štefan Vavrek 55 56.12% MOST - HÍD
Vojtech Szajkó 40 40.82% SRK
Peter Juhász 39 39.80% SMK-MKP
Csaba Csízi 35 35.71% MOST - HÍD
Aladár Bari 34 34.69% MOST - HÍD
Vojtech Kökény 32 32.65% SRK
Tomáš Sliva 29 29.59% MOST - HÍD
Zoltán Cziprusz 28 28.57% SMK-MKP
Ferenc Auxt 26 26.53% SMK-MKP
Jozef Šimko 25 25.51% Független
Tomáš Agócs 19 19.39% MOST - HÍD
Ladislav Rigó 17 17.35% SMK-MKP
Zoltán Biró 8 8.16% DOMA DOBRE
Adriana Zavadinková 7 7.14% ĽS Naše Slovensko
Pavel Cibuliak 7 7.14% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 7 7.14% MOST - HÍD
Stanislav Krahulec 7 7.14% Független
Stanislav Mizík 6 6.12% ĽS Naše Slovensko
Zdenko Ľaudár 5 5.10% ĽS Naše Slovensko
Andrea Andrášiová 5 5.10% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Gejza Mede 4 4.08% Független
Róbert Čipka 3 3.06% KSS
Michal Bagačka 3 3.06% SMER-SD
Aneta Vargicová 3 3.06% SNS
Roman Lebeda 2 2.04% Független
Ján Lichanec 2 2.04% Független
Miroslava Grendelová 2 2.04% KSS
Vojtech Menyhárt 2 2.04% Független
Marta Kanalová 2 2.04% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Ján Antal 2 2.04% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Farkaš 1 1.02% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Robert Bottlik 1 1.02% SME RODINA - Boris Kollár
Anna Zsóriová 1 1.02% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Branislav Bukviar 1 1.02% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Stanislava Zvarová 1 1.02% SMER-SD
Marian Petrok 1 1.02% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vladimír Skrutek 1 1.02% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Kružlicová 1 1.02% ĽS Naše Slovensko
Kristián Korheľ 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Martin Pliešovský 0 0.00% SNS
Zdenek Očovan 0 0.00% NAJ
Katarína Moncoľová 0 0.00% Független
Peter Mináč 0 0.00% SMER-SD
Alena Pivovarčiová 0 0.00% NP
Miroslava Vargová 0 0.00% Független
Anatolij Jefimov 0 0.00% KSS
Dušan Hlinka 0 0.00% SMER-SD
Ivan Hazucha 0 0.00% SMER-SD
Lukáš Kvietok 0 0.00% SMER-SD
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 29.52 %
Tiszolc 212 18.09 %
Nyustya 134 11.43 %
Klenóc 59 5.03 %
Feled 29 2.47 %
Bakostörék 28 2.39 %
Rimaráhó 21 1.79 %
Várgede 18 1.54 %
Jánosi 18 1.54 %
Osgyán 17 1.45 %
Rimabrézó 16 1.37 %
Cserencsény 12 1.02 %
Meleghegy 12 1.02 %
Kruzsnó 11 0.94 %
Rimaszabadi 9 0.77 %
Derencsény 9 0.77 %
Uzapanyit 8 0.68 %
Durendapuszta 8 0.68 %
Rimabánya 8 0.68 %
Rimazsaluzsány 7 0.60 %
Sajószentkirály 7 0.60 %
Velkenye 7 0.60 %
Gömörfüge 7 0.60 %
Rimaszécs 6 0.51 %
Vámosbalog 5 0.43 %
Dobóca 5 0.43 %
Kecege 5 0.43 %
Balogrussó 5 0.43 %
Kőhegy 5 0.43 %
Kerekgede 5 0.43 %
Balogfala 4 0.34 %
Rakottyás 4 0.34 %
Rónapatak 4 0.34 %
Runya 4 0.34 %
Oldalfala 4 0.34 %
Zeherje 4 0.34 %
Bellény 3 0.26 %
Zsip 3 0.26 %
Kacagópuszta 3 0.26 %
Guszona 3 0.26 %
Szilistye 3 0.26 %
Gortvakisfalud 3 0.26 %
Ajnácskő 3 0.26 %
Gernyőpuszta 3 0.26 %
Harmac 3 0.26 %
Bátka 3 0.26 %
Csíz 3 0.26 %
Tajti 3 0.26 %
Détér 2 0.17 %
Zádorháza 2 0.17 %
Babarét 2 0.17 %
Balogújfalu 2 0.17 %
Baraca 2 0.17 %
Bugyikfala 2 0.17 %
Alsósziklás 2 0.17 %
Hanva 2 0.17 %
Balogpádár 2 0.17 %
Rimapálfala 2 0.17 %
Kövecses 2 0.17 %
Gömörispánmező 2 0.17 %
Tóthegymeg 2 0.17 %
Kisgömöri 2 0.17 %
Karaszkó 2 0.17 %
Méhi 1 0.09 %
Almágy 1 0.09 %
Ratkószuha 1 0.09 %
Gesztete 1 0.09 %
Magyarhegymeg 1 0.09 %
Egyházasbást 1 0.09 %
Alsóvály 1 0.09 %
Dúlháza 1 0.09 %
Balogiványi 1 0.09 %
Sajólénártfalva 1 0.09 %
Jeszte 1 0.09 %
Kopárhegy 1 0.09 %
Felsősziklás 1 0.09 %
Kiéte 1 0.09 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 14.55 %
Rimaszombat 141 8.48 %
Rimaszécs 141 8.48 %
Baraca 102 6.13 %
Sajólénártfalva 66 3.97 %
Cakó 55 3.31 %
Sajószentkirály 49 2.95 %
Nemesmartonfala 46 2.77 %
Kálosa 38 2.29 %
Zsip 38 2.29 %
Abafalva 36 2.16 %
Dobóca 35 2.10 %
Velkenye 34 2.04 %
Bátka 34 2.04 %
Hanva 34 2.04 %
Várgede 33 1.98 %
Vámosbalog 32 1.92 %
Rakottyás 31 1.86 %
Balogtamási 29 1.74 %
Tajti 29 1.74 %
Gesztete 28 1.68 %
Balogfala 28 1.68 %
Rimasimonyi 28 1.68 %
Jéne 28 1.68 %
Feled 27 1.62 %
Sajókeszi 27 1.62 %
Csíz 26 1.56 %
Uzapanyit 25 1.50 %
Gömörfüge 21 1.26 %
Jánosi 16 0.96 %
Rimapálfala 16 0.96 %
Méhi 16 0.96 %
Balogújfalu 16 0.96 %
Serke 15 0.90 %
Naprágy 15 0.90 %
Balogiványi 15 0.90 %
Almágy 14 0.84 %
Zádorháza 10 0.60 %
Runya 10 0.60 %
Harmac 9 0.54 %
Kövecses 8 0.48 %
Darnya 7 0.42 %
Szútor 7 0.42 %
Alsóvály 7 0.42 %
Osgyán 6 0.36 %
Egyházasbást 6 0.36 %
Nyustya 6 0.36 %
Détér 6 0.36 %
Gortvakisfalud 6 0.36 %
Sajórecske 6 0.36 %
Ajnácskő 5 0.30 %
Klenóc 5 0.30 %
Perjése 5 0.30 %
Sajólenke 4 0.24 %
Óbást 4 0.24 %
Vecseklő 4 0.24 %
Hubó 4 0.24 %
Medveshidegkút 4 0.24 %
Korláti 3 0.18 %
Cserencsény 3 0.18 %
Dúlháza 3 0.18 %
Oldalfala 3 0.18 %
Guszona 3 0.18 %
Derencsény 2 0.12 %
Kerekgede 2 0.12 %
Kruzsnó 2 0.12 %
Tiszolc 2 0.12 %
Gömörmihályfalva 2 0.12 %
Balogpádár 2 0.12 %
Bakostörék 1 0.06 %
Gömörpéterfala 1 0.06 %
Meleghegy 1 0.06 %
Rimazsaluzsány 1 0.06 %
Bugyikfala 1 0.06 %
Ratkószabadi 1 0.06 %
Dobfenek 1 0.06 %
Gernyőpuszta 1 0.06 %
Bellény 1 0.06 %
Felsővály 1 0.06 %
Zeherje 1 0.06 %
Balogrussó 1 0.06 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 27.95 %
Tiszolc 81 19.52 %
Klenóc 17 4.10 %
Nyustya 16 3.86 %
Rimaszécs 11 2.65 %
Osgyán 9 2.17 %
Rimaráhó 7 1.69 %
Cserencsény 7 1.69 %
Feled 6 1.45 %
Rimazsaluzsány 6 1.45 %
Jánosi 6 1.45 %
Karaszkó 4 0.96 %
Méhi 4 0.96 %
Kálosa 4 0.96 %
Várgede 4 0.96 %
Sajószentkirály 4 0.96 %
Zeherje 3 0.72 %
Rimabánya 3 0.72 %
Perjése 2 0.48 %
Gernyőpuszta 2 0.48 %
Kacagópuszta 2 0.48 %
Egyházasbást 2 0.48 %
Rimaszabadi 2 0.48 %
Balogtamási 2 0.48 %
Kruzsnó 2 0.48 %
Zsip 2 0.48 %
Felsősziklás 2 0.48 %
Korláti 2 0.48 %
Kecege 2 0.48 %
Bátka 2 0.48 %
Bakostörék 2 0.48 %
Abafalva 2 0.48 %
Csíz 2 0.48 %
Hubó 2 0.48 %
Gesztete 2 0.48 %
Gömörpéterfala 2 0.48 %
Kiéte 2 0.48 %
Uzapanyit 1 0.24 %
Ajnácskő 1 0.24 %
Détér 1 0.24 %
Gömörfüge 1 0.24 %
Dobóca 1 0.24 %
Sajólénártfalva 1 0.24 %
Kőhegy 1 0.24 %
Alsósziklás 1 0.24 %
Balogpádár 1 0.24 %
Jéne 1 0.24 %
Gömörhegyvég 1 0.24 %
Nemesradnót 1 0.24 %
Ratkószuha 1 0.24 %
Rimabrézó 1 0.24 %
Rimasimonyi 1 0.24 %
Serke 1 0.24 %
Óbást 1 0.24 %
Oldalfala 1 0.24 %
Medveshidegkút 1 0.24 %
Rimapálfala 1 0.24 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 41.31 %
Nyustya 12 5.63 %
Jánosi 9 4.23 %
Feled 5 2.35 %
Gömörfüge 4 1.88 %
Méhi 4 1.88 %
Cserencsény 4 1.88 %
Rimaszécs 4 1.88 %
Tiszolc 4 1.88 %
Gernyőpuszta 4 1.88 %
Várgede 3 1.41 %
Vámosbalog 3 1.41 %
Kruzsnó 3 1.41 %
Sajószentkirály 3 1.41 %
Klenóc 3 1.41 %
Osgyán 2 0.94 %
Baraca 2 0.94 %
Uzapanyit 2 0.94 %
Nemesradnót 2 0.94 %
Rimaráhó 2 0.94 %
Perjése 2 0.94 %
Alsóvály 2 0.94 %
Kálosa 2 0.94 %
Balogpádár 2 0.94 %
Meleghegy 1 0.47 %
Gömörpéterfala 1 0.47 %
Tajti 1 0.47 %
Durendapuszta 1 0.47 %
Kacagópuszta 1 0.47 %
Naprágy 1 0.47 %
Rimaszabadi 1 0.47 %
Kövecses 1 0.47 %
Gömörispánmező 1 0.47 %
Bátka 1 0.47 %
Gesztete 1 0.47 %
Gesztes 1 0.47 %
Zsip 1 0.47 %
Cakó 1 0.47 %
Ratkószuha 1 0.47 %
Zeherje 1 0.47 %
Dúlháza 1 0.47 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 50.51 %
Nyustya 49 3.13 %
Osgyán 45 2.87 %
Tiszolc 45 2.87 %
Feled 35 2.23 %
Klenóc 32 2.04 %
Várgede 23 1.47 %
Cserencsény 22 1.40 %
Rimaráhó 17 1.09 %
Bátka 15 0.96 %
Vámosbalog 14 0.89 %
Ajnácskő 14 0.89 %
Bakostörék 13 0.83 %
Jánosi 12 0.77 %
Alsósziklás 11 0.70 %
Csíz 10 0.64 %
Ratkószuha 10 0.64 %
Kruzsnó 10 0.64 %
Zeherje 9 0.57 %
Kecege 9 0.57 %
Vecseklő 9 0.57 %
Rimazsaluzsány 9 0.57 %
Perjése 8 0.51 %
Balogrussó 8 0.51 %
Abafalva 8 0.51 %
Guszona 8 0.51 %
Sajószentkirály 7 0.45 %
Gömörfüge 7 0.45 %
Dobóca 7 0.45 %
Alsóvály 7 0.45 %
Meleghegy 7 0.45 %
Nemesradnót 7 0.45 %
Felsővály 6 0.38 %
Rimaszécs 6 0.38 %
Oldalfala 6 0.38 %
Méhi 6 0.38 %
Rimabánya 6 0.38 %
Rakottyás 5 0.32 %
Dúlháza 5 0.32 %
Zsip 5 0.32 %
Derencsény 5 0.32 %
Gömörpéterfala 5 0.32 %
Serke 5 0.32 %
Hanva 5 0.32 %
Velkenye 5 0.32 %
Durendapuszta 4 0.26 %
Bellény 4 0.26 %
Rimaszabadi 4 0.26 %
Sajólenke 4 0.26 %
Rimabrézó 4 0.26 %
Uzapanyit 4 0.26 %
Balogiványi 3 0.19 %
Balogfala 3 0.19 %
Kőhegy 3 0.19 %
Felsősziklás 3 0.19 %
Kacagópuszta 3 0.19 %
Balogpádár 3 0.19 %
Kálosa 3 0.19 %
Hubó 3 0.19 %
Rónapatak 3 0.19 %
Runya 3 0.19 %
Tajti 3 0.19 %
Óbást 3 0.19 %
Gernyőpuszta 3 0.19 %
Babarét 2 0.13 %
Gortvakisfalud 2 0.13 %
Ratkószabadi 2 0.13 %
Almágy 2 0.13 %
Gömörmihályfalva 2 0.13 %
Nemesmartonfala 2 0.13 %
Baraca 2 0.13 %
Bugyikfala 2 0.13 %
Karaszkó 2 0.13 %
Darnya 2 0.13 %
Szilistye 2 0.13 %
Gesztete 2 0.13 %
Kerekgede 2 0.13 %
Magyarhegymeg 2 0.13 %
Kövecses 2 0.13 %
Medveshidegkút 2 0.13 %
Balogtamási 2 0.13 %
Harmac 2 0.13 %
Sajókeszi 1 0.06 %
Tóthegymeg 1 0.06 %
Sajórecske 1 0.06 %
Naprágy 1 0.06 %
Dobrapatak 1 0.06 %
Kiéte 1 0.06 %
Kisgömöri 1 0.06 %
Dobfenek 1 0.06 %
Balogújfalu 1 0.06 %
Cakó 1 0.06 %
Rimasimonyi 1 0.06 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 59.23 %
Nyustya 36 2.71 %
Osgyán 34 2.56 %
Cserencsény 26 1.96 %
Tiszolc 23 1.73 %
Bakostörék 21 1.58 %
Klenóc 20 1.51 %
Jánosi 20 1.51 %
Rimaráhó 19 1.43 %
Rimabánya 16 1.21 %
Feled 15 1.13 %
Rimazsaluzsány 14 1.06 %
Ratkószabadi 14 1.06 %
Bátka 12 0.90 %
Várgede 10 0.75 %
Vámosbalog 9 0.68 %
Uzapanyit 9 0.68 %
Kruzsnó 9 0.68 %
Rimaszécs 9 0.68 %
Kőhegy 7 0.53 %
Nemesradnót 7 0.53 %
Sajószentkirály 6 0.45 %
Meleghegy 5 0.38 %
Rimabrézó 5 0.38 %
Balogpádár 5 0.38 %
Abafalva 4 0.30 %
Zeherje 4 0.30 %
Felsősziklás 4 0.30 %
Almágy 4 0.30 %
Runya 4 0.30 %
Rimaszabadi 3 0.23 %
Baraca 3 0.23 %
Kecege 3 0.23 %
Balogrussó 3 0.23 %
Velkenye 3 0.23 %
Vecseklő 3 0.23 %
Sajólenke 3 0.23 %
Alsóvály 3 0.23 %
Kacagópuszta 3 0.23 %
Bugyikfala 3 0.23 %
Óbást 2 0.15 %
Gömörfüge 2 0.15 %
Guszona 2 0.15 %
Perjése 2 0.15 %
Durendapuszta 2 0.15 %
Serke 2 0.15 %
Gömörispánmező 2 0.15 %
Rakottyás 2 0.15 %
Gortvakisfalud 2 0.15 %
Gernyőpuszta 2 0.15 %
Alsósziklás 2 0.15 %
Tóthegymeg 2 0.15 %
Karaszkó 2 0.15 %
Felsővály 2 0.15 %
Dobóca 2 0.15 %
Ajnácskő 1 0.08 %
Csíz 1 0.08 %
Rónapatak 1 0.08 %
Kopárhegy 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Gesztes 1 0.08 %
Jéne 1 0.08 %
Détér 1 0.08 %
Oldalfala 1 0.08 %
Kövecses 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Szútor 1 0.08 %
Babarét 1 0.08 %
Balogtamási 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Korláti 1 0.08 %
Sajórecske 1 0.08 %
Balogfala 1 0.08 %
Bellény 1 0.08 %
Balogújfalu 1 0.08 %
Dobfenek 1 0.08 %
Darnya 1 0.08 %
Kálosa 1 0.08 %
Derencsény 1 0.08 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 42.95 %
Osgyán 23 2.09 %
Jánosi 21 1.91 %
Zeherje 14 1.27 %
Feled 13 1.18 %
Bátka 11 1.00 %
Bakostörék 9 0.82 %
Rimaszécs 9 0.82 %
Tiszolc 9 0.82 %
Cserencsény 8 0.73 %
Sajószentkirály 7 0.64 %
Kövecses 7 0.64 %
Dobóca 7 0.64 %
Gesztete 6 0.55 %
Rimaráhó 6 0.55 %
Gömörpéterfala 5 0.45 %
Ajnácskő 5 0.45 %
Várgede 5 0.45 %
Klenóc 5 0.45 %
Serke 5 0.45 %
Rimazsaluzsány 5 0.45 %
Balogfala 5 0.45 %
Balogtamási 4 0.36 %
Détér 4 0.36 %
Vámosbalog 4 0.36 %
Alsósziklás 4 0.36 %
Felsővály 4 0.36 %
Guszona 3 0.27 %
Kruzsnó 3 0.27 %
Almágy 3 0.27 %
Uzapanyit 3 0.27 %
Kecege 3 0.27 %
Rimapálfala 3 0.27 %
Nyustya 3 0.27 %
Rimabánya 3 0.27 %
Gömörfüge 2 0.18 %
Meleghegy 2 0.18 %
Sajólenke 2 0.18 %
Baraca 2 0.18 %
Nemesmartonfala 2 0.18 %
Tajti 2 0.18 %
Rimabrézó 2 0.18 %
Óbást 2 0.18 %
Bellény 2 0.18 %
Alsóvály 2 0.18 %
Abafalva 2 0.18 %
Nemesradnót 2 0.18 %
Perjése 2 0.18 %
Jéne 1 0.09 %
Rakottyás 1 0.09 %
Derencsény 1 0.09 %
Kőhegy 1 0.09 %
Gernyőpuszta 1 0.09 %
Rimasimonyi 1 0.09 %
Harmac 1 0.09 %
Jeszte 1 0.09 %
Babarét 1 0.09 %
Csíz 1 0.09 %
Balogpádár 1 0.09 %
Hubó 1 0.09 %
Balogrussó 1 0.09 %
Gortvakisfalud 1 0.09 %
Méhi 1 0.09 %
Kisgömöri 1 0.09 %
Dúlháza 1 0.09 %
Velkenye 1 0.09 %
Magyarhegymeg 1 0.09 %
Felsősziklás 1 0.09 %
Egyházasbást 1 0.09 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 52.50 %
Nyustya 107 7.87 %
Tiszolc 34 2.50 %
Feled 28 2.06 %
Klenóc 28 2.06 %
Jánosi 22 1.62 %
Osgyán 20 1.47 %
Cserencsény 18 1.32 %
Détér 17 1.25 %
Bátka 17 1.25 %
Ajnácskő 17 1.25 %
Várgede 15 1.10 %
Kruzsnó 14 1.03 %
Gernyőpuszta 10 0.74 %
Bakostörék 10 0.74 %
Rimaráhó 10 0.74 %
Rimabánya 9 0.66 %
Guszona 8 0.59 %
Meleghegy 8 0.59 %
Zeherje 7 0.51 %
Rimabrézó 7 0.51 %
Zsip 7 0.51 %
Perjése 6 0.44 %
Csíz 6 0.44 %
Vámosbalog 6 0.44 %
Rimazsaluzsány 5 0.37 %
Felsősziklás 5 0.37 %
Rimaszécs 5 0.37 %
Kacagópuszta 5 0.37 %
Alsósziklás 5 0.37 %
Sajószentkirály 5 0.37 %
Sajólenke 4 0.29 %
Dobóca 4 0.29 %
Hubó 4 0.29 %
Nemesradnót 4 0.29 %
Tóthegymeg 4 0.29 %
Uzapanyit 4 0.29 %
Balogfala 4 0.29 %
Durendapuszta 3 0.22 %
Kövecses 3 0.22 %
Vecseklő 3 0.22 %
Tajti 3 0.22 %
Sajórecske 3 0.22 %
Méhi 3 0.22 %
Gömörfüge 3 0.22 %
Kőhegy 3 0.22 %
Alsóvály 3 0.22 %
Kecege 3 0.22 %
Balogrussó 3 0.22 %
Dúlháza 3 0.22 %
Abafalva 2 0.15 %
Balogpádár 2 0.15 %
Jéne 2 0.15 %
Kerekgede 2 0.15 %
Rakottyás 2 0.15 %
Karaszkó 2 0.15 %
Derencsény 2 0.15 %
Felsővály 2 0.15 %
Rimapálfala 2 0.15 %
Rónapatak 2 0.15 %
Runya 2 0.15 %
Balogújfalu 2 0.15 %
Serke 2 0.15 %
Gömörispánmező 2 0.15 %
Óbást 2 0.15 %
Gesztes 2 0.15 %
Gömörmihályfalva 1 0.07 %
Gömörpéterfala 1 0.07 %
Harmac 1 0.07 %
Balogtamási 1 0.07 %
Hanva 1 0.07 %
Rimaszabadi 1 0.07 %
Ratkószabadi 1 0.07 %
Ratkószuha 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Bugyikfala 1 0.07 %
Kálosa 1 0.07 %
Gömörlipóc 1 0.07 %
Baraca 1 0.07 %
Kiéte 1 0.07 %
Gortvakisfalud 1 0.07 %
Naprágy 1 0.07 %
Velkenye 1 0.07 %
Egyházasbást 1 0.07 %
Szilistye 1 0.07 %
Balogiványi 1 0.07 %
Gesztete 1 0.07 %
Oldalfala 1 0.07 %
Dobfenek 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 20.98 %
Ajnácskő 113 4.92 %
Sajólénártfalva 108 4.70 %
Bátka 77 3.35 %
Feled 76 3.31 %
Sajószentkirály 66 2.87 %
Rimaszécs 65 2.83 %
Csíz 61 2.66 %
Nemesradnót 54 2.35 %
Vámosbalog 51 2.22 %
Tajti 51 2.22 %
Hanva 43 1.87 %
Velkenye 35 1.52 %
Harmac 31 1.35 %
Baraca 30 1.31 %
Almágy 29 1.26 %
Méhi 27 1.18 %
Darnya 25 1.09 %
Óbást 25 1.09 %
Rimasimonyi 23 1.00 %
Runya 23 1.00 %
Osgyán 21 0.91 %
Guszona 20 0.87 %
Serke 20 0.87 %
Abafalva 19 0.83 %
Várgede 19 0.83 %
Sajólenke 19 0.83 %
Sajórecske 19 0.83 %
Dobóca 19 0.83 %
Gesztete 18 0.78 %
Gömörpéterfala 17 0.74 %
Cakó 15 0.65 %
Uzapanyit 14 0.61 %
Egyházasbást 14 0.61 %
Jánosi 13 0.57 %
Rakottyás 13 0.57 %
Balogfala 12 0.52 %
Nyustya 12 0.52 %
Zsip 11 0.48 %
Rimaráhó 11 0.48 %
Korláti 11 0.48 %
Kövecses 11 0.48 %
Meleghegy 9 0.39 %
Balogpádár 9 0.39 %
Magyarhegymeg 9 0.39 %
Hubó 9 0.39 %
Tiszolc 9 0.39 %
Alsóvály 9 0.39 %
Détér 9 0.39 %
Vecseklő 9 0.39 %
Balogiványi 8 0.35 %
Balogújfalu 7 0.30 %
Balogtamási 7 0.30 %
Kálosa 7 0.30 %
Bakostörék 7 0.30 %
Medveshidegkút 6 0.26 %
Rimabrézó 6 0.26 %
Dobfenek 6 0.26 %
Gömörfüge 6 0.26 %
Zádorháza 6 0.26 %
Kerekgede 5 0.22 %
Cserencsény 5 0.22 %
Kisgömöri 5 0.22 %
Perjése 4 0.17 %
Rimapálfala 4 0.17 %
Dúlháza 4 0.17 %
Felsővály 4 0.17 %
Zeherje 3 0.13 %
Jéne 3 0.13 %
Bugyikfala 3 0.13 %
Kruzsnó 3 0.13 %
Tóthegymeg 3 0.13 %
Sajókeszi 2 0.09 %
Gortvakisfalud 2 0.09 %
Jeszte 2 0.09 %
Kőhegy 2 0.09 %
Klenóc 2 0.09 %
Kacagópuszta 1 0.04 %
Gömörispánmező 1 0.04 %
Gömörmihályfalva 1 0.04 %
Derencsény 1 0.04 %
Gernyőpuszta 1 0.04 %
Bellény 1 0.04 %
Rimaszabadi 1 0.04 %
Balogrussó 1 0.04 %
Naprágy 1 0.04 %
Nemesmartonfala 1 0.04 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 62.15 %
Tiszolc 91 4.20 %
Nyustya 72 3.32 %
Klenóc 58 2.67 %
Osgyán 48 2.21 %
Rimaráhó 47 2.17 %
Cserencsény 38 1.75 %
Bakostörék 31 1.43 %
Jánosi 26 1.20 %
Feled 23 1.06 %
Kőhegy 16 0.74 %
Várgede 16 0.74 %
Rimabrézó 15 0.69 %
Rimazsaluzsány 14 0.65 %
Meleghegy 13 0.60 %
Almágy 12 0.55 %
Rimaszabadi 11 0.51 %
Kruzsnó 10 0.46 %
Bátka 10 0.46 %
Felsősziklás 10 0.46 %
Ajnácskő 10 0.46 %
Derencsény 9 0.41 %
Rimabánya 9 0.41 %
Zeherje 9 0.41 %
Alsósziklás 9 0.41 %
Gernyőpuszta 8 0.37 %
Karaszkó 8 0.37 %
Vámosbalog 7 0.32 %
Oldalfala 7 0.32 %
Kecege 7 0.32 %
Gortvakisfalud 6 0.28 %
Abafalva 6 0.28 %
Rimaszécs 6 0.28 %
Méhi 6 0.28 %
Rónapatak 6 0.28 %
Balogrussó 5 0.23 %
Bellény 5 0.23 %
Uzapanyit 5 0.23 %
Runya 5 0.23 %
Babarét 5 0.23 %
Gömörpéterfala 5 0.23 %
Balogpádár 5 0.23 %
Gömörfüge 4 0.18 %
Guszona 4 0.18 %
Alsóvály 4 0.18 %
Durendapuszta 4 0.18 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Serke 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Balogfala 3 0.14 %
Zsip 3 0.14 %
Kálosa 3 0.14 %
Szilistye 3 0.14 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Dúlháza 2 0.09 %
Cakó 2 0.09 %
Kacagópuszta 2 0.09 %
Perjése 2 0.09 %
Balogtamási 2 0.09 %
Darnya 2 0.09 %
Sajólenke 2 0.09 %
Rakottyás 2 0.09 %
Óbást 2 0.09 %
Gesztes 2 0.09 %
Kerekgede 2 0.09 %
Gömörispánmező 2 0.09 %
Sajószentkirály 2 0.09 %
Détér 1 0.05 %
Tajti 1 0.05 %
Sajólénártfalva 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Hanva 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Kövecses 1 0.05 %
Egyházasbást 1 0.05 %
Hubó 1 0.05 %
Kiéte 1 0.05 %
Gesztete 1 0.05 %
Gömörlipóc 1 0.05 %
Zádorháza 1 0.05 %
Baraca 1 0.05 %
Balogiványi 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 35.39 %
Rimaszécs 175 4.62 %
Kálosa 133 3.51 %
Bátka 123 3.25 %
Feled 117 3.09 %
Ajnácskő 100 2.64 %
Egyházasbást 90 2.38 %
Vámosbalog 81 2.14 %
Nemesradnót 73 1.93 %
Méhi 67 1.77 %
Hanva 67 1.77 %
Almágy 67 1.77 %
Balogfala 66 1.74 %
Serke 61 1.61 %
Csíz 59 1.56 %
Kövecses 56 1.48 %
Détér 56 1.48 %
Harmac 55 1.45 %
Óbást 55 1.45 %
Gesztete 50 1.32 %
Felsővály 48 1.27 %
Dobóca 47 1.24 %
Naprágy 46 1.21 %
Abafalva 45 1.19 %
Tajti 45 1.19 %
Jánosi 45 1.19 %
Várgede 42 1.11 %
Alsóvály 41 1.08 %
Rimasimonyi 40 1.06 %
Sajószentkirály 40 1.06 %
Sajólénártfalva 39 1.03 %
Balogiványi 39 1.03 %
Gömörpéterfala 39 1.03 %
Magyarhegymeg 36 0.95 %
Sajókeszi 34 0.90 %
Zsip 29 0.77 %
Vecseklő 28 0.74 %
Guszona 27 0.71 %
Cakó 26 0.69 %
Balogújfalu 26 0.69 %
Velkenye 26 0.69 %
Osgyán 26 0.69 %
Runya 25 0.66 %
Perjése 25 0.66 %
Uzapanyit 22 0.58 %
Cserencsény 21 0.55 %
Sajólenke 21 0.55 %
Gömörmihályfalva 19 0.50 %
Jéne 18 0.48 %
Zádorháza 18 0.48 %
Balogtamási 18 0.48 %
Gömörfüge 17 0.45 %
Dobfenek 15 0.40 %
Sajórecske 15 0.40 %
Rakottyás 14 0.37 %
Kerekgede 14 0.37 %
Hubó 13 0.34 %
Baraca 13 0.34 %
Oldalfala 11 0.29 %
Medveshidegkút 10 0.26 %
Kisgömöri 10 0.26 %
Balogpádár 10 0.26 %
Bakostörék 10 0.26 %
Rimapálfala 9 0.24 %
Darnya 9 0.24 %
Jeszte 8 0.21 %
Nemesmartonfala 7 0.18 %
Rimaráhó 6 0.16 %
Korláti 5 0.13 %
Gortvakisfalud 5 0.13 %
Dúlháza 5 0.13 %
Klenóc 5 0.13 %
Nyustya 5 0.13 %
Tiszolc 4 0.11 %
Rimabrézó 4 0.11 %
Gernyőpuszta 4 0.11 %
Zeherje 4 0.11 %
Bellény 3 0.08 %
Alsósziklás 2 0.05 %
Kőhegy 2 0.05 %
Karaszkó 2 0.05 %
Kecege 2 0.05 %
Meleghegy 1 0.03 %
Rimazsaluzsány 1 0.03 %
Gesztes 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Bugyikfala 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Kruzsnó 1 0.03 %
Felsősziklás 1 0.03 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 37.68 %
Klenóc 25 3.67 %
Nyustya 19 2.79 %
Tiszolc 17 2.49 %
Jánosi 13 1.91 %
Kálosa 12 1.76 %
Rimaszécs 11 1.61 %
Nemesradnót 11 1.61 %
Rimasimonyi 10 1.47 %
Bátka 10 1.47 %
Várgede 10 1.47 %
Almágy 10 1.47 %
Gortvakisfalud 10 1.47 %
Osgyán 9 1.32 %
Bakostörék 8 1.17 %
Egyházasbást 8 1.17 %
Serke 8 1.17 %
Ajnácskő 8 1.17 %
Csíz 7 1.03 %
Détér 7 1.03 %
Guszona 7 1.03 %
Abafalva 7 1.03 %
Vámosbalog 7 1.03 %
Cakó 6 0.88 %
Méhi 6 0.88 %
Óbást 6 0.88 %
Feled 6 0.88 %
Kruzsnó 6 0.88 %
Oldalfala 5 0.73 %
Gömörfüge 5 0.73 %
Tajti 5 0.73 %
Rimaráhó 5 0.73 %
Rakottyás 4 0.59 %
Sajórecske 4 0.59 %
Rimabrézó 4 0.59 %
Hanva 4 0.59 %
Balogtamási 4 0.59 %
Uzapanyit 4 0.59 %
Sajószentkirály 4 0.59 %
Balogújfalu 4 0.59 %
Balogiványi 3 0.44 %
Rimapálfala 3 0.44 %
Cserencsény 3 0.44 %
Dúlháza 3 0.44 %
Zsip 3 0.44 %
Alsósziklás 3 0.44 %
Perjése 3 0.44 %
Kecege 3 0.44 %
Gesztete 2 0.29 %
Korláti 2 0.29 %
Sajólénártfalva 2 0.29 %
Zeherje 2 0.29 %
Felsővály 2 0.29 %
Naprágy 2 0.29 %
Hubó 2 0.29 %
Kacagópuszta 2 0.29 %
Baraca 2 0.29 %
Zádorháza 2 0.29 %
Gömörpéterfala 2 0.29 %
Alsóvály 2 0.29 %
Gernyőpuszta 2 0.29 %
Bugyikfala 2 0.29 %
Harmac 2 0.29 %
Darnya 2 0.29 %
Derencsény 2 0.29 %
Kövecses 2 0.29 %
Jeszte 1 0.15 %
Kőhegy 1 0.15 %
Vecseklő 1 0.15 %
Balogfala 1 0.15 %
Tóthegymeg 1 0.15 %
Kerekgede 1 0.15 %
Velkenye 1 0.15 %
Ratkószuha 1 0.15 %
Jéne 1 0.15 %
Rimabánya 1 0.15 %
Rimaszabadi 1 0.15 %
Meleghegy 1 0.15 %
Balogrussó 1 0.15 %
Rimazsaluzsány 1 0.15 %
Medveshidegkút 1 0.15 %
Runya 1 0.15 %
Karaszkó 1 0.15 %
Dobóca 1 0.15 %
Bellény 1 0.15 %
Durendapuszta 1 0.15 %
Magyarhegymeg 1 0.15 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 25.23 %
Egyházasbást 75 8.48 %
Feled 55 6.22 %
Tajti 43 4.86 %
Almágy 42 4.75 %
Óbást 36 4.07 %
Harmac 27 3.05 %
Ajnácskő 23 2.60 %
Balogfala 21 2.38 %
Gömörpéterfala 19 2.15 %
Rimaszécs 19 2.15 %
Jeszte 19 2.15 %
Vecseklő 18 2.04 %
Détér 17 1.92 %
Rimasimonyi 16 1.81 %
Dobfenek 16 1.81 %
Gesztete 15 1.70 %
Guszona 13 1.47 %
Medveshidegkút 12 1.36 %
Bátka 12 1.36 %
Csíz 12 1.36 %
Serke 10 1.13 %
Vámosbalog 8 0.90 %
Abafalva 7 0.79 %
Várgede 7 0.79 %
Nyustya 7 0.79 %
Kövecses 6 0.68 %
Kálosa 6 0.68 %
Méhi 6 0.68 %
Jánosi 5 0.57 %
Hanva 5 0.57 %
Sajószentkirály 5 0.57 %
Sajólénártfalva 5 0.57 %
Osgyán 5 0.57 %
Balogiványi 5 0.57 %
Zsip 4 0.45 %
Velkenye 4 0.45 %
Gortvakisfalud 4 0.45 %
Zádorháza 4 0.45 %
Balogpádár 3 0.34 %
Tiszolc 3 0.34 %
Balogújfalu 3 0.34 %
Uzapanyit 3 0.34 %
Darnya 3 0.34 %
Nemesradnót 3 0.34 %
Dobóca 3 0.34 %
Rimaráhó 3 0.34 %
Gömörfüge 3 0.34 %
Oldalfala 2 0.23 %
Dúlháza 2 0.23 %
Rimapálfala 2 0.23 %
Kruzsnó 2 0.23 %
Kerekgede 2 0.23 %
Korláti 2 0.23 %
Sajólenke 2 0.23 %
Balogtamási 2 0.23 %
Kecege 2 0.23 %
Alsóvály 2 0.23 %
Klenóc 2 0.23 %
Zeherje 2 0.23 %
Sajórecske 1 0.11 %
Rimabánya 1 0.11 %
Hubó 1 0.11 %
Runya 1 0.11 %
Perjése 1 0.11 %
Gömörmihályfalva 1 0.11 %
Cakó 1 0.11 %
Sajókeszi 1 0.11 %
Karaszkó 1 0.11 %
Kacagópuszta 1 0.11 %
Gernyőpuszta 1 0.11 %
Bakostörék 1 0.11 %
Baraca 1 0.11 %
Jéne 1 0.11 %
Felsővály 1 0.11 %
Balogrussó 1 0.11 %
Rakottyás 1 0.11 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 61.25 %
Klenóc 94 3.78 %
Bakostörék 82 3.30 %
Nyustya 78 3.14 %
Rimaráhó 72 2.89 %
Tiszolc 69 2.77 %
Cserencsény 60 2.41 %
Kruzsnó 34 1.37 %
Osgyán 33 1.33 %
Jánosi 31 1.25 %
Várgede 23 0.92 %
Feled 23 0.92 %
Rimabrézó 22 0.88 %
Meleghegy 16 0.64 %
Rimazsaluzsány 15 0.60 %
Derencsény 15 0.60 %
Gernyőpuszta 15 0.60 %
Zeherje 14 0.56 %
Felsősziklás 13 0.52 %
Bátka 12 0.48 %
Ajnácskő 12 0.48 %
Balogrussó 11 0.44 %
Vámosbalog 11 0.44 %
Sajószentkirály 10 0.40 %
Karaszkó 9 0.36 %
Gesztes 9 0.36 %
Bugyikfala 9 0.36 %
Alsósziklás 9 0.36 %
Almágy 9 0.36 %
Runya 9 0.36 %
Rimabánya 9 0.36 %
Oldalfala 8 0.32 %
Abafalva 8 0.32 %
Kacagópuszta 8 0.32 %
Kecege 8 0.32 %
Uzapanyit 7 0.28 %
Rónapatak 7 0.28 %
Kőhegy 7 0.28 %
Méhi 6 0.24 %
Bellény 6 0.24 %
Medveshidegkút 6 0.24 %
Rimaszabadi 6 0.24 %
Rimaszécs 5 0.20 %
Kerekgede 5 0.20 %
Sajólenke 5 0.20 %
Rimapálfala 5 0.20 %
Dobrapatak 5 0.20 %
Harmac 5 0.20 %
Durendapuszta 5 0.20 %
Gömörispánmező 4 0.16 %
Hanva 4 0.16 %
Balogfala 4 0.16 %
Alsóvály 4 0.16 %
Détér 4 0.16 %
Tóthegymeg 4 0.16 %
Cakó 3 0.12 %
Perjése 3 0.12 %
Baraca 3 0.12 %
Gömörfüge 3 0.12 %
Darnya 3 0.12 %
Rakottyás 2 0.08 %
Egyházasbást 2 0.08 %
Balogtamási 2 0.08 %
Babarét 2 0.08 %
Guszona 2 0.08 %
Kisgömöri 2 0.08 %
Felsővály 2 0.08 %
Magyarhegymeg 2 0.08 %
Csíz 2 0.08 %
Szilistye 2 0.08 %
Nemesradnót 1 0.04 %
Nemesmartonfala 1 0.04 %
Naprágy 1 0.04 %
Sajókeszi 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Gesztete 1 0.04 %
Jéne 1 0.04 %
Korláti 1 0.04 %
Balogpádár 1 0.04 %
Zsip 1 0.04 %
Szútor 1 0.04 %
Gortvakisfalud 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Serke 1 0.04 %
Kálosa 1 0.04 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 50.08 %
Szútor 215 3.93 %
Nyustya 182 3.33 %
Tiszolc 135 2.47 %
Gesztete 131 2.40 %
Feled 129 2.36 %
Jánosi 121 2.21 %
Klenóc 98 1.79 %
Osgyán 95 1.74 %
Cserencsény 88 1.61 %
Rimaszécs 81 1.48 %
Várgede 80 1.46 %
Bátka 74 1.35 %
Bakostörék 67 1.23 %
Rimaráhó 66 1.21 %
Serke 62 1.13 %
Dobóca 56 1.02 %
Rimasimonyi 48 0.88 %
Rimapálfala 47 0.86 %
Ajnácskő 47 0.86 %
Vámosbalog 47 0.86 %
Balogfala 41 0.75 %
Harmac 40 0.73 %
Nemesradnót 40 0.73 %
Kruzsnó 40 0.73 %
Almágy 39 0.71 %
Sajószentkirály 37 0.68 %
Détér 37 0.68 %
Meleghegy 36 0.66 %
Abafalva 34 0.62 %
Méhi 34 0.62 %
Gernyőpuszta 31 0.57 %
Zeherje 30 0.55 %
Felsővály 28 0.51 %
Tajti 27 0.49 %
Csíz 27 0.49 %
Uzapanyit 26 0.48 %
Velkenye 25 0.46 %
Hanva 25 0.46 %
Rimazsaluzsány 25 0.46 %
Guszona 25 0.46 %
Bellény 23 0.42 %
Egyházasbást 22 0.40 %
Alsósziklás 21 0.38 %
Óbást 20 0.37 %
Gortvakisfalud 19 0.35 %
Balogiványi 18 0.33 %
Derencsény 18 0.33 %
Sajólénártfalva 18 0.33 %
Balogtamási 18 0.33 %
Balogújfalu 17 0.31 %
Gömörpéterfala 17 0.31 %
Kőhegy 17 0.31 %
Rimabrézó 17 0.31 %
Kálosa 16 0.29 %
Magyarhegymeg 16 0.29 %
Kacagópuszta 16 0.29 %
Runya 15 0.27 %
Rimaszabadi 15 0.27 %
Rimabánya 14 0.26 %
Baraca 14 0.26 %
Karaszkó 14 0.26 %
Kövecses 13 0.24 %
Oldalfala 13 0.24 %
Zsip 13 0.24 %
Alsóvály 13 0.24 %
Gömörfüge 13 0.24 %
Jeszte 12 0.22 %
Kerekgede 11 0.20 %
Durendapuszta 10 0.18 %
Rakottyás 10 0.18 %
Jéne 10 0.18 %
Kecege 10 0.18 %
Balogpádár 9 0.16 %
Perjése 9 0.16 %
Balogrussó 9 0.16 %
Vecseklő 8 0.15 %
Hubó 8 0.15 %
Rónapatak 7 0.13 %
Sajólenke 7 0.13 %
Ratkószabadi 7 0.13 %
Kisgömöri 7 0.13 %
Korláti 7 0.13 %
Nemesmartonfala 6 0.11 %
Zádorháza 5 0.09 %
Felsősziklás 5 0.09 %
Dobfenek 5 0.09 %
Ratkószuha 4 0.07 %
Naprágy 4 0.07 %
Kiéte 4 0.07 %
Tóthegymeg 4 0.07 %
Gesztes 3 0.05 %
Babarét 3 0.05 %
Cakó 3 0.05 %
Bugyikfala 3 0.05 %
Dúlháza 2 0.04 %
Gömörlipóc 2 0.04 %
Darnya 2 0.04 %
Medveshidegkút 2 0.04 %
Gömörmihályfalva 1 0.02 %
Dobrapatak 1 0.02 %
Sajórecske 1 0.02 %
Szilistye 1 0.02 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 23.09 %
Klenóc 152 15.26 %
Rimaszombat 148 14.86 %
Tiszolc 68 6.83 %
Rimaráhó 36 3.61 %
Rimabrézó 26 2.61 %
Rimazsaluzsány 20 2.01 %
Rimabánya 18 1.81 %
Bakostörék 16 1.61 %
Rimaszabadi 15 1.51 %
Cserencsény 13 1.31 %
Várgede 11 1.10 %
Jánosi 9 0.90 %
Kecege 9 0.90 %
Kruzsnó 8 0.80 %
Balogrussó 8 0.80 %
Babarét 8 0.80 %
Nemesradnót 7 0.70 %
Meleghegy 7 0.70 %
Osgyán 6 0.60 %
Durendapuszta 6 0.60 %
Feled 6 0.60 %
Zsip 6 0.60 %
Felsősziklás 6 0.60 %
Gömörfüge 6 0.60 %
Rimaszécs 6 0.60 %
Alsóvály 5 0.50 %
Oldalfala 5 0.50 %
Abafalva 5 0.50 %
Kőhegy 5 0.50 %
Sajószentkirály 5 0.50 %
Óbást 4 0.40 %
Ajnácskő 4 0.40 %
Vámosbalog 4 0.40 %
Gernyőpuszta 4 0.40 %
Hanva 4 0.40 %
Balogpádár 4 0.40 %
Kiéte 4 0.40 %
Bátka 4 0.40 %
Karaszkó 4 0.40 %
Sajólenke 4 0.40 %
Rimapálfala 3 0.30 %
Szilistye 3 0.30 %
Rónapatak 3 0.30 %
Vecseklő 3 0.30 %
Méhi 3 0.30 %
Zeherje 3 0.30 %
Harmac 3 0.30 %
Felsővály 3 0.30 %
Hubó 3 0.30 %
Tajti 3 0.30 %
Kerekgede 3 0.30 %
Rimasimonyi 2 0.20 %
Balogfala 2 0.20 %
Egyházasbást 2 0.20 %
Derencsény 2 0.20 %
Ratkószabadi 2 0.20 %
Sajórecske 2 0.20 %
Csíz 2 0.20 %
Alsósziklás 2 0.20 %
Serke 2 0.20 %
Uzapanyit 2 0.20 %
Dúlháza 2 0.20 %
Baraca 2 0.20 %
Tóthegymeg 2 0.20 %
Balogújfalu 2 0.20 %
Velkenye 2 0.20 %
Nemesmartonfala 1 0.10 %
Bugyikfala 1 0.10 %
Bellény 1 0.10 %
Runya 1 0.10 %
Sajólénártfalva 1 0.10 %
Kacagópuszta 1 0.10 %
Dobfenek 1 0.10 %
Gömörispánmező 1 0.10 %
Balogiványi 1 0.10 %
Guszona 1 0.10 %
Dobóca 1 0.10 %
Balogtamási 1 0.10 %
Gömörlipóc 1 0.10 %
Darnya 1 0.10 %
Gömörhegyvég 1 0.10 %
Dobrapatak 1 0.10 %
Korláti 1 0.10 %
Ratkószuha 1 0.10 %
Kisgömöri 1 0.10 %
Almágy 1 0.10 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 43.13 %
Kacagópuszta 50 4.16 %
Nyustya 46 3.83 %
Gernyőpuszta 44 3.66 %
Tiszolc 39 3.25 %
Klenóc 39 3.25 %
Rimaszécs 34 2.83 %
Harmac 28 2.33 %
Jánosi 24 2.00 %
Feled 22 1.83 %
Cserencsény 22 1.83 %
Osgyán 21 1.75 %
Balogiványi 18 1.50 %
Rimaráhó 16 1.33 %
Bakostörék 16 1.33 %
Durendapuszta 16 1.33 %
Rimabrézó 14 1.17 %
Felsősziklás 14 1.17 %
Csíz 13 1.08 %
Balogrussó 12 1.00 %
Dobóca 11 0.92 %
Sajószentkirály 11 0.92 %
Rimabánya 10 0.83 %
Derencsény 10 0.83 %
Vámosbalog 10 0.83 %
Meleghegy 9 0.75 %
Zádorháza 8 0.67 %
Gömörispánmező 8 0.67 %
Serke 7 0.58 %
Kecege 7 0.58 %
Tóthegymeg 7 0.58 %
Abafalva 6 0.50 %
Bátka 6 0.50 %
Gesztete 5 0.42 %
Bugyikfala 5 0.42 %
Sajólenke 5 0.42 %
Kövecses 5 0.42 %
Uzapanyit 5 0.42 %
Karaszkó 5 0.42 %
Alsósziklás 4 0.33 %
Bellény 4 0.33 %
Kőhegy 4 0.33 %
Jéne 4 0.33 %
Rimaszabadi 4 0.33 %
Kruzsnó 4 0.33 %
Balogfala 4 0.33 %
Zeherje 3 0.25 %
Gömörfüge 3 0.25 %
Rimazsaluzsány 3 0.25 %
Gömörlipóc 3 0.25 %
Runya 3 0.25 %
Méhi 3 0.25 %
Jeszte 3 0.25 %
Várgede 3 0.25 %
Kisgömöri 3 0.25 %
Rimasimonyi 2 0.17 %
Babarét 2 0.17 %
Balogtamási 2 0.17 %
Dúlháza 2 0.17 %
Gesztes 2 0.17 %
Naprágy 2 0.17 %
Velkenye 2 0.17 %
Dobrapatak 2 0.17 %
Oldalfala 2 0.17 %
Zsip 2 0.17 %
Balogpádár 2 0.17 %
Rimapálfala 2 0.17 %
Kiéte 1 0.08 %
Rakottyás 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Korláti 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Vecseklő 1 0.08 %
Perjése 1 0.08 %
Felsővály 1 0.08 %
Cakó 1 0.08 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 27.97 %
Rimaszombat 442 20.43 %
Klenóc 253 11.70 %
Tiszolc 250 11.56 %
Rimaráhó 74 3.42 %
Bakostörék 46 2.13 %
Osgyán 43 1.99 %
Rimazsaluzsány 38 1.76 %
Rimabánya 32 1.48 %
Feled 29 1.34 %
Cserencsény 27 1.25 %
Kruzsnó 21 0.97 %
Rimabrézó 17 0.79 %
Alsósziklás 16 0.74 %
Kecege 15 0.69 %
Kálosa 13 0.60 %
Várgede 12 0.55 %
Rimaszabadi 11 0.51 %
Jánosi 11 0.51 %
Sajószentkirály 10 0.46 %
Rimaszécs 10 0.46 %
Balogrussó 10 0.46 %
Felsősziklás 10 0.46 %
Derencsény 10 0.46 %
Gernyőpuszta 9 0.42 %
Abafalva 8 0.37 %
Kacagópuszta 7 0.32 %
Babarét 7 0.32 %
Vámosbalog 7 0.32 %
Kőhegy 6 0.28 %
Zeherje 6 0.28 %
Meleghegy 6 0.28 %
Kiéte 6 0.28 %
Bátka 5 0.23 %
Méhi 5 0.23 %
Uzapanyit 5 0.23 %
Karaszkó 5 0.23 %
Perjése 5 0.23 %
Sajólenke 5 0.23 %
Gömörfüge 4 0.18 %
Guszona 4 0.18 %
Gömörhegyvég 4 0.18 %
Rónapatak 4 0.18 %
Felsővály 3 0.14 %
Kerekgede 3 0.14 %
Egyházasbást 3 0.14 %
Ratkószabadi 3 0.14 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Sajólénártfalva 2 0.09 %
Kövecses 2 0.09 %
Rimapálfala 2 0.09 %
Balogfala 2 0.09 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Gesztete 2 0.09 %
Bellény 2 0.09 %
Zádorháza 1 0.05 %
Óbást 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Balogtamási 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Zsip 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Ajnácskő 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Oldalfala 1 0.05 %
Alsóvály 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Rimaszombat 60 15.87 %
Balogfala 14 3.70 %
Ajnácskő 13 3.44 %
Várgede 11 2.91 %
Tiszolc 11 2.91 %
Rimaszécs 10 2.65 %
Nyustya 10 2.65 %
Osgyán 8 2.12 %
Vámosbalog 7 1.85 %
Feled 6 1.59 %
Almágy 6 1.59 %
Jánosi 6 1.59 %
Egyházasbást 6 1.59 %
Durendapuszta 5 1.32 %
Klenóc 4 1.06 %
Cserencsény 3 0.79 %
Kerekgede 3 0.79 %
Zeherje 3 0.79 %
Rimasimonyi 3 0.79 %
Sajószentkirály 2 0.53 %
Felsősziklás 2