SK
TV
.....

Zétény

Község

címer zászló
759 100% magyar 1910
547 73% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Zétény
Hivatalos szlovák megnevezés:
Zatín
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Bodrogközi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Zemplén vármegye (sz: Sátoraljaújhely)
Természeti tájbeosztás:
Nagyalföld > Felső-Tisza-síkság, Bodrogköz
Más földrajzi nevek:
Ásvány-hát, Bodonka, (Eszenykepuszta), Fehérerdő, Homok, Jegyek-rét, Kánáska, Kapitány-tó, Kerek-tó, Kertmegi-tó, Kis-Kernyice, Kis-Parlagcsa, Leszkova, Nádas-tó, Nagyerdő, Nagy-Kernyice, Nagy-Parlagcsa, Nagy-tábla, Nekcsetó, Öbrös, Ponyvala, Sark, Szárdoka, Szitva, Telki-tó, Ticére járó, Vadkert, Vecsinye, Véki-tó, Zuboló
Koordináták:
48.47535706, 21.90382385
Terület:
21,78 km2
Rang:
község
Népesség:
816
Tszf. magasság:
100 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07653
Település kód:
543977
Szervezeti azonosító:
332151
Adóazonosító:
2020730657

A község a Felső-Bodrogköz északnyugati részén, a Ticce-patak partján fekszik, a Körtvélyest (6 km) Bollyal (3,5 km) összekötő út mentén, Királyhelmectől 17 km-re északnyugatra, Sátoraljaújhelytől 25 km-re északkeletre. Maga a falu a Ticce jobb partján fekszik, a 20. században létesült Domonya településrész pedig a bal partján. Határa, mely korábban mintegy felerészben erdővel borított (Nagyerdő) vízjárta terület volt, a 20. század második felében végrehajtott árvízszabályozással megváltozott, ma már nagy része mezőgazdaságilag művelt terület. A 20. század elején még országút és a Latorcán közlekedő komp kötötte össze Béssel (ekkor északkeleten rövid szakaszon még határos volt Béssel és egyben Ung vármegyével). Délnyugatról Bodrogszentmária, délről Rad, Szinyér és Véke, keletről Boly, északról és északnyugatról pedig Abara községekkel határos. Északi határát a Latorca, déli határának egy részét a Tice alkotja.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Tőketerebesi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Királyhelmeci járáshoz tartozott, majd a Tőketerebesi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Zemplén vármegye, Bodrogközi járás). Területe (21,78 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 760, 1921-ben 805, 1938-ban pedig 932, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1938-1991 között lakosságának egyhatodát elveszítette, 1991-2011 között azonban már 5,4 %-os lakosságszámnövekedés (781 főről 823-ra) figyelhető meg. Magyar többségét napjainkig megőrizte, de a magyar nemzetiségűek aránya 1991-2011 között 91 %-ról 81,4 %-ra csökkent, a szlovákoké pedig 8,8 %-ról 14,8 %-ra emelkedett. A lakosság 12,4 %-a a roma etnikumhoz tartozik. A többség (63,2 %) római katolikus vallású, a reformátusok aránya 1921-hez képest csaknem felére (19,3 %-ról 10,9 %-ra), a görög katolikusoké pedig kevesebb, mint harmadára csökkent (27,8 %-ról 8,4 %-ra). 1944-ig izraelita közösség is élt a községben (1938-ban 3,1 %).

Történelem

Zétényt 1233-ban említik először okiratban "Izdethen" alakban. Már ekkor egészen a 15. századig a Makó család birtoka. 1391-ben "Zeten", 1409-ben "Zetun", 1476-ban "Zetnen" néven szerepel a korabeli forrásokban. 1470-ben az Uporiaknak, 1475-ben a leleszi konventnek is voltak itt birtokaik. 1490-ben a Zetényi Csukás család kapja hűbéri birtokként. A határában található Eszenykepuszta a 15. század végéig külön községként szerepel. Várát a 15. században említik először. 1545-ben a Beöthyek , a 1548-ban Malomy György és Némethy Ferenc tokaji várkapitány birtoka lett. A Ferdinánd és Szapolyai János közti trónharcok során Némethy Szapolyai oldalára állt. 1558-ban Ferdinánd vezére Telekessy Imre kassai kapitány a várat háromnapi véres ostrom után vette be, a magát megadó őrséget levágva. 1594-ben a Rákócziaké lett. A vár 17. században már romos volt, 1670-ben a Bocskay család birtoka. 1686-ban I. Lipót Zétényt Klobusitzky Ferencnek adományozta. A Klobusitzkyak a romos várat tornyos, nagyszabású kétemeletes kastéllyá építették át, majd a 19. században klasszicista stílusban felújították. A második világháborúban súlyosan megsérült és maradványait a lakosság széthordta – mára nyoma sem maradt. A falu 1598-ban a Rákóczi, a Zay, a Melit és a Telegdy családé. A Sennyeiek 1629-ben lépnek itt birtokba. 1557-ben Zétény 2 portáig adózott. Itt is elterjedt a reformáció, hiszen 1628-ban már igazolhatóan volt református gyülekezet és lelkipásztor a településen. 1720-ban 10 adózó háztartása volt. A 18. században a Klobositzkyak mellett a Sennyeyek birtoka. 1787-ben 64 házában 479 lakos élt. 1828-ban 90 háza és 698 lakosa volt. Lakói mezőgazdasággal, cukorrépa és len termesztéssel, valamint halászattal foglalkoztak. A faluban 19. században a Szirmayak a fő birtokosok a községben. 1888-ban árvíz, 1898-ban pedig tűzvész pusztított a faluban, ekkor a templom is leégett. Mai szlovák hivatalos nevét 1920-ban kapta, addig Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. 1938 és 1945 között újra Magyarországhoz csatolták.

Mai jelentősége

A községben magyar alapiskola és óvoda található. Szent Istvánnak szentelt római katolikus temploma a 14. század végén épült gótikus stílusban, 1877-ben klasszicista stílusban átépítették, mai alakját 1937-ben nyerte el. Falumúzeumát 2004-ben nyitották meg.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

ZETÉNY. Elegyes falu Zemplén Várm. földes Ura Klobusiczky Uraság, a’ kinek szép kastéllya van itten, lakosai katolikusok, kevés oroszok, és reformátusok is, fekszik Szinyér, ’s Vekéhez nem meszsze; földgye két nyomásbéli, jó búzát, ’s mindenféle veteményt terem, de vizes esztendőkben károsíttatik, makk termő erdeje nagy, van jó vízi malma, és Latortzán révje, réttyei szépek, és elegendő szénát teremnek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Zetény, Zemplén v. magyar falu, közel Vekéhez: 473 romai, 137 g. kath., 4 evang., 90 ref., 14 zsidó lak. Kath. templommal, kastélylyal, 502 hold szántófölddel, a Latorcza vizében halászattal. Ut. p. Ungvár.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Zétény, latorczamenti magyar kisközség, 121 házzal és 741, nagyobbára róm. kath. vallású lakossal. Postája Boly, távírója Királyhelmecz, vasúti állomása Perbenyik. A Zétényi Makó család ősi birtoka, mely itt már 1453-ban szerepel. 1470-ben az Uporiaknak s öt évvel később a leleszi konventnek is van benne része. Már a XV. században vára volt, 1545-ben Beőthy Mihályt s 1548-ban Malomy Györgyöt és Némethy Ferenczet iktatják a várba és tartozékaiba. 1558-ban Némethy Ferencz árulása következtében a császáriak elfoglalták s I. Ferdinánd Telekessynek adományozta. 1594-ben Rákóczy Zsigmondot és Ferenczet iktatják birtokába s az 1598-iki összeírás Rákóczy Ferenczen kívül Zay Miklóst, Melith Pált, Telegdy Józsefet és Telegdy Pál özvegyét említi birtokosaiként. 1600-ban Mindszenthy Katalinnak is van itt birtoka, melyet Rákóczy Ferencz zálogba vesz. Azután a Zayak zálogosítják el itteni részüket Rákóczy Ferencznek, ki azt fiára, Jánosra átíratja. 1629-ben ’Sennyey Sándort iktatják némely részeibe. 1686-ban Lipót császár Klobusitzky Ferencznek adományozza s akkor még a vára is említve van, de ezidőtájt már csak romjaiban állhatott fenn, melyekből Klobusitzky Ferencz a XVII. század végén nagyszabású kastélyt építtetett. A Klobusitzkyakkal együtt később a ’Sennyeyek is földesurai voltak és most gróf Szirmay Györgynek van itt nagyobb birtoka és az övé az előbb említett kastély is 1888-ban az árvíz nagy kárt okozott a községben. Zétényről vették előnevüket a Franck, a Makó és a Némethy családok. Római katholikus temploma 1877-ben épült. Ide tartozik Margit-tanya és Eszenyke-puszta. Ez utóbbi már a XV. század elején község és Ezen néven az Ezeni, vagyis az Eszenyi család névadó községe. Egész 1484-ig, a mikor azonban Ezenyke alakban már pusztaként szerepel, az Eszenyiek az urai, de ekkor a Csicseriek és ezek osztályos atyafiai lesznek a birtokosai. 1493-ban Czékei Jánost, 1550-ben Panithy Jánost, 1590-ben Golopy Gáspárt, 1592-ben Paczoth Ferenczet és Palugyay Erzsébetet iktatják részeibe. 1629-ben ’Sennyey Sándor, 1693-ban Vécsey Sándor kapnak itt részeket. 1808-ban Szirmay Antal kap rá királyi adományt. Zétény táján feküdt hajdan Kerektó falu, mely már a XV. század elején az Eszenyi család birtoka. 1444-ben Pike Balázst s 1550-ben Skaricza Mátyást iktatják némely részeibe; ettől fogva Zétény sorsában osztozik.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Zétény. A községhez tartozik mint külterületi lakott hely: Cigánytelep. A község területe 3785 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 932.

Névelőfordulások
1233
Izdethen
1391
Zeten
1409
Zetun
1476
Zetnen
1786
Zétény,
1808
Zétény, Zéthény,
1863
Zétény,
1895
Zetény,
1948
Zatín
1994
Zétény

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő utca (Hlavná) 241/45
Telefon: 0566392741
Fax: 0566283135

Honlap: zatin.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Kukó Mikuláš (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Belánová Kinga (MOST - HÍD)
Horváth Vojtech (SMER-SD)
Szakszonová Anna (SMK-MKP)
Kukó Mikuláš (SMK-MKP)
Szaxon Zoltán (SMK-MKP)
Horváthová Katarína (SMK-MKP)
Šimková Ingrid (SMK-MKP)
MOST - HÍD 14% MOST - HÍD 1 képviselö SMER-SD 14% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 71% SMK-MKP 5 képviselö 7 képviselö
Ticce Mikrorégió Önkormányzati Társulás

Fő utca 241/45

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Fő utca 114

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Fő utca 114

Zétényi Községi Hivatal

Fő utca 241/45

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 661 95%
szlovákok 25 4%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 11 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 698
magyarok 759 100%
szlovákok 1 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 760
magyarok 768 95%
szlovákok 5 1%
ruszinok 2 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 30 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 805
magyarok 711 91%
szlovákok 69 9%
ruszinok 0 0%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 781
magyarok 663 84%
szlovákok 109 14%
ruszinok 0 0%
romák 13 2%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 788
magyarok 670 81%
szlovákok 122 15%
ruszinok 0 0%
romák 13 2%
ukránok 4 0%
csehek 2 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 11 1%
összlétszám 823
magyarok 547 73%
szlovákok 174 23%
ruszinok 2 0%
romák 9 1%
ukránok 3 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 15 2%
összlétszám 751
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 636
Választási részvétel: 56.29 %
Kiadott boríték: 358
Bedobott boríték: 358

Polgármester

Érvényes szavazólap: 358
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kukó Mikuláš 207 57.82 % SMK-MKP
Német Ladislav 73 20.39 % SMER-SD
Boháč Štefan 39 10.89 % MKDA-MKDSZ
Rudas Tibor 39 10.89 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Szakszonová Anna 213 SMK-MKP
Kukó Mikuláš 175 SMK-MKP
Belánová Kinga 159 MOST - HÍD
Szaxon Zoltán 156 SMK-MKP
Horváthová Katarína 145 SMK-MKP
Horváth Vojtech 140 SMER-SD
Šimková Ingrid 136 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö SMER-SD 42.86% SMER-SD 3 képviselö MOST - HÍD 14.29% MOST - HÍD 1 képviselö 7 képviselö
2018
SMK-MKP 71.43% SMK-MKP 5 képviselö MOST - HÍD 14.29% MOST - HÍD 1 képviselö SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 645
Választási részvétel: 21.55 %
Kiadott boríték: 139
Bedobott boríték: 139
Választásra jogosult: 647
Választási részvétel: 8.50 %
Kiadott boríték: 55
Bedobott boríték: 55
Választásra jogosult: 638
Választási részvétel: 27,89 %
Kiadott boríték: 178
Bedobott boríték: 178

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 128
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 175
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 96 75.00 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 17 13.28 % KDS
Vladimír Gürtler 4 3.13 % 7 STATOČNÝCH
Dominika Palaščáková 4 3.13 % NOVA
Lukáš Sisák 2 1.56 % KSS
Ivan Kuhn 2 1.56 % OKS
Jaroslav Džunko 1 0.78 % Független
Jozef Holečko 1 0.78 % Független
Rastislav Masnyk 1 0.78 % SDKÚ - DS, SaS
Marek Ďurán 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Rudolf Bauer 2 3.70% KDS
Karol Pataky 127 72.57 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 39 22.29 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Oliver Petrík 3 1.71 % JĽSS
Rastislav Trnka 2 1.14 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Jarmila Tkáčová 2 1.14 % SNS
Štefan Surmánek 1 0.57 % ĽSNS
Rudolf Botka 1 0.57 % NP
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Róbert Bačinský 0 0.00 % Független
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 139
Érvényes szavazólap: 178
Érvényes szavazólap: 21161
# Név Szavazat Százalék Párt
Gejza Sačko 93 66.91% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 81 58.27% SMER - SD
Ladislav Illés 79 56.83% SMK-MKP
József Kopasz 61 43.88% SMK-MKP
Mária Szuperák 55 39.57% SMK-MKP
Csaba Furik 50 35.97% SMK-MKP
Karol Pataky 46 33.09% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Michal Zurbola 35 25.18% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 28 20.14% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ladislav Szunyog 27 19.42% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 25 17.99% SMER - SD
László Farkas 24 17.27% SMK-MKP
Ľudovít Laczko 20 14.39% SMK-MKP
Ladislav Bodnár 16 11.51% Független
Štefan Duč 13 9.35% Független
Juraj Sobek 11 7.91% SMER - SD
Miroslav Tóth 10 7.19% SMER - SD
Róbert Puci 10 7.19% SMER - SD
Vladimír Dvorový 8 5.76% SMER - SD
Marián Kolesár 7 5.04% Független
Jana Mondiková 7 5.04% SMER - SD
Juliana Pašková 7 5.04% Független
Tichomír Kačo 6 4.32% Független
Štefan Tatranský 6 4.32% KSS
Peter Pető 5 3.60% Független
Marián Ferčák 3 2.16% ĽS-HZDS
Tibor Jánošík 3 2.16% NOVA
Ľudovít Tóth 3 2.16% SĽS
Peter Figeľ 2 1.44% DS
Miloš Kubica 2 1.44% Független
Jana Mišenková 2 1.44% NÁŠ KRAJ
Gejza Gore 2 1.44% Független
Miloš Ferko 2 1.44% NOVA
Edita Anthony 2 1.44% SaS
Ján Lukáč 1 0.72% SMS
Cyril Korpesio 1 0.72% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Magdaléna Haburová 1 0.72% Független
Marek Čižmár 1 0.72% Független
Jozef Orenič 1 0.72% NÁŠ KRAJ
Robert Engel 1 0.72% Független
Zlatica Čeplíková 1 0.72% Független
Iveta Kohanová 1 0.72% Független
Martin Begala 1 0.72% Független
Juraj Selecký 1 0.72% Független
Mikuláš Balog 1 0.72% EDS
Tomáš Kříž 1 0.72% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ľubomír Bulla 1 0.72% Független
Vladimír Seman 1 0.72% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Ján Tomáš 0 0.00% Független
Miroslav Ramšak 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Konečný 0 0.00% Független
Pavel Szijjártó 0 0.00% SĽS
Jaroslav Soták 0 0.00% Független
Katarína Mischurová 0 0.00% Független
Andrej Kocák 0 0.00% MS
František Kolbaský 0 0.00% ÚSVIT
Ladislav Szilágyi 0 0.00% SaS
Igor Balog 0 0.00% SRÚS
Martin Galgoczy 0 0.00% Független
Terézia Kačová 0 0.00% NOVA
Matúš Hada 0 0.00% KĽS
Michaela Kapustníková 0 0.00% NOVA
František Tomko 0 0.00% Független
Juraj Oščenda 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Juroš 0 0.00% MS
Aneta Horváthová 0 0.00% EDS
Ľubomír Princík 0 0.00% Független
Jozef Horváth 117 65.73% MOST - HÍD
Gejza Sačko 106 59.55% MOST - HÍD
Karol Pataky 105 58.99% MOST - HÍD
Csaba Furik 97 54.49% SMK-MKP
Jozef Želinský 87 48.88% MOST - HÍD
József Kopasz 58 32.58% SMK-MKP
István Takács 53 29.78% SMK-MKP
Zoltán Ilko 53 29.78% SMK-MKP
Tibor Sáradi 49 27.53% SMK-MKP
Csilla Bálintová 48 26.97% SMK-MKP
Peter Pandy 47 26.40% MOST - HÍD
Gustáv Liszkai 32 17.98% SMER-SD
Ján Juhász 29 16.29% MOST - HÍD
Marek Čižmár 21 11.80% Független
Peter Rico 17 9.55% MOST - HÍD
Zoltán Sipos 15 8.43% MKDA-MKDSZ
Július Hajdu 15 8.43% SMER-SD
Adrian Haraszti 13 7.30% NAJ
Viktor Palko 13 7.30% MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 12 6.74% SMER-SD
Štefan Duč 12 6.74% Független
Róbert Puci 11 6.18% SMER-SD
František Krejza 6 3.37% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Jana Mondiková 5 2.81% SMER-SD
Edina Kocsisová 4 2.25% Független
Marta Hrobová 4 2.25% ÚSVIT
Zoltán Mento 3 1.69% Független
Peter Bačkovský 3 1.69% ŠKV
Ján Čebreňák 3 1.69% ĽS Naše Slovensko
František Tomko 2 1.12% JEDNOTA-ĽSS
Slavomír Illeš 2 1.12% Független
Libuša Babuľaková 2 1.12% ŠKV
Miroslav Ramšák 1 0.56% ĽS Naše Slovensko
Alexander Kis-Géczi 1 0.56% NAJ
Katarína Kasardová 1 0.56% KSS
Dionýz Szabó 1 0.56% ŠKV
Michal Sentelik 1 0.56% ĽS Naše Slovensko
Martin Dzielavský 1 0.56% SME RODINA - Boris Kollár
Peter Figeľ 1 0.56% DS
Rastislav Jílek 1 0.56% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Lucia Rušinová 1 0.56% JEDNOTA-ĽSS
Martin Galgoczy 1 0.56% Független
Gabriel Garanič 1 0.56% Független
Juraj Guzej 1 0.56% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Marián Oščenda 1 0.56% ĽS Naše Slovensko
František Korytko 1 0.56% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Nataša Hančinová 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Dušan Grajcár 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Radoslav Neckár 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Jozef Gamrát 0 0.00% Független
Cyril Korpesio 0 0.00% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Radoslav Rendeš 0 0.00% ŠKV
Antónia Hrabská 0 0.00% ŠKV
Milan Mika 0 0.00% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Milan Malý 0 0.00% KSS
Michal Magnes 0 0.00% SNS
Ján Seman 0 0.00% ŠANCA
Juraj Oščenda 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Tichomír Kačo 0 0.00% ŠKV
Michaela Ducárová 0 0.00% ŠKV
Iveta Solomonová 0 0.00% KSS
Terézia Stanková 0 0.00% Független
Štefan Kandráč 0 0.00% NP
Vladimír Šiňanský 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Filip Biháry 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Peter Bielek 0 0.00% SNS
Ján Ujheli 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Marián Vanci 0 0.00% ŠKV
Vladimír Seman 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Juraj Sobek 3138 0.00% SMER - SD
Róbert Puci 2986 0.00% SMER - SD
Gejza Sačko 2982 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 2981 0.00% SMER - SD
Marek Čižmár 2931 0.00% Független
Štefan Duč 2884 0.00% Független
Csaba Furik 2771 0.00% SMK-MKP
Jana Mondiková 2714 0.00% SMER - SD
Karol Pataky 2686 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Szuperák 2648 0.00% SMK-MKP
József Kopasz 2569 0.00% SMK-MKP
Vladimír Dvorový 2560 0.00% SMER - SD
Rastislav Petrovič 2457 0.00% SMER - SD
Ladislav Illés 2400 0.00% SMK-MKP
Miroslav Tóth 2276 0.00% SMER - SD
László Farkas 2227 0.00% SMK-MKP
Michal Zurbola 1922 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Marián Kolesár 1870 0.00% Független
Ladislav Szunyog 1805 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Vladimír Seman 1672 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 1583 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľudovít Laczko 1559 0.00% SMK-MKP
Juraj Selecký 1424 0.00% Független
Tichomír Kačo 1406 0.00% Független
Martin Begala 1302 0.00% Független
Cyril Korpesio 1212 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Magdaléna Haburová 1194 0.00% Független
Jaroslav Konečný 1175 0.00% Független
Štefan Tatranský 1158 0.00% KSS
Juliana Pašková 1124 0.00% Független
Gejza Gore 1104 0.00% Független
František Tomko 1078 0.00% Független
Tomáš Kříž 1035 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Katarína Mischurová 956 0.00% Független
Jaroslav Soták 952 0.00% Független
Ladislav Bodnár 906 0.00% Független
Ľubomír Bulla 905 0.00% Független
Igor Balog 861 0.00% SRÚS
Ľubomír Princík 853 0.00% Független
Ján Tomáš 847 0.00% Független
Zlatica Čeplíková 785 0.00% Független
Terézia Kačová 642 0.00% NOVA
Martin Galgoczy 602 0.00% Független
Iveta Kohanová 557 0.00% Független
Marián Ferčák 503 0.00% ĽS-HZDS
Robert Engel 480 0.00% Független
Vladimír Juroš 471 0.00% MS
Miloš Kubica 466 0.00% Független
Peter Figeľ 466 0.00% DS
Tibor Jánošík 418 0.00% NOVA
Andrej Kocák 417 0.00% MS
Edita Anthony 400 0.00% SaS
Michaela Kapustníková 388 0.00% NOVA
Miloš Ferko 369 0.00% NOVA
Peter Pető 355 0.00% Független
Ladislav Szilágyi 334 0.00% SaS
Ján Lukáč 333 0.00% SMS
Miroslav Ramšak 325 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 323 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Orenič 318 0.00% NÁŠ KRAJ
Jana Mišenková 240 0.00% NÁŠ KRAJ
Ľudovít Tóth 235 0.00% SĽS
František Kolbaský 214 0.00% ÚSVIT
Aneta Horváthová 174 0.00% EDS
Mikuláš Balog 165 0.00% EDS
Pavel Szijjártó 125 0.00% SĽS
Matúš Hada 91 0.00% KĽS
Karol Pataky 5665 26.77% MOST - HÍD
Marek Čižmár 5210 24.62% Független
Csaba Furik 3927 18.56% SMK-MKP
Jozef Želinský 3778 17.85% MOST - HÍD
Róbert Puci 3476 16.43% SMER-SD
Peter Pandy 3298 15.59% MOST - HÍD
Gejza Sačko 3289 15.54% MOST - HÍD
Jozef Horváth 3196 15.10% MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 3075 14.53% SMER-SD
József Kopasz 3068 14.50% SMK-MKP
Jana Mondiková 2946 13.92% SMER-SD
Csilla Bálintová 2716 12.83% SMK-MKP
Július Hajdu 2674 12.64% SMER-SD
Zoltán Ilko 2669 12.61% SMK-MKP
Štefan Duč 2436 11.51% Független
Tichomír Kačo 2336 11.04% ŠKV
Peter Rico 2229 10.53% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 2161 10.21% SMK-MKP
István Takács 2115 9.99% SMK-MKP
Ján Juhász 2024 9.56% MOST - HÍD
Viktor Palko 1966 9.29% MOST - HÍD
Milan Mika 1928 9.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Vladimír Seman 1896 8.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
František Tomko 1838 8.69% JEDNOTA-ĽSS
Rastislav Jílek 1824 8.62% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Cyril Korpesio 1775 8.39% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Bačkovský 1662 7.85% ŠKV
František Korytko 1650 7.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Gustáv Liszkai 1609 7.60% SMER-SD
Gabriel Garanič 1546 7.31% Független
Jozef Gamrát 1396 6.60% Független
Juraj Guzej 1327 6.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Michaela Ducárová 1307 6.18% ŠKV
Zoltán Mento 1277 6.03% Független
Martin Galgoczy 1265 5.98% Független
Slavomír Illeš 1195 5.65% Független
Edina Kocsisová 1088 5.14% Független
Dionýz Szabó 1043 4.93% ŠKV
Antónia Hrabská 981 4.64% ŠKV
František Krejza 954 4.51% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Martin Dzielavský 933 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Marián Vanci 921 4.35% ŠKV
Libuša Babuľaková 883 4.17% ŠKV
Radoslav Rendeš 874 4.13% ŠKV
Michal Magnes 858 4.05% SNS
Marián Oščenda 856 4.05% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 824 3.89% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Ramšák 819 3.87% ĽS Naše Slovensko
Ján Ujheli 769 3.63% ĽS Naše Slovensko
Ján Seman 749 3.54% ŠANCA
Terézia Stanková 718 3.39% Független
Vladimír Šiňanský 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Ján Čebreňák 686 3.24% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Sipos 623 2.94% MKDA-MKDSZ
Michal Sentelik 607 2.87% ĽS Naše Slovensko
Peter Figeľ 598 2.83% DS
Katarína Kasardová 591 2.79% KSS
Filip Biháry 537 2.54% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 514 2.43% KSS
Peter Bielek 510 2.41% SNS
Dušan Grajcár 445 2.10% JEDNOTA-ĽSS
Iveta Solomonová 409 1.93% KSS
Radoslav Neckár 372 1.76% JEDNOTA-ĽSS
Lucia Rušinová 363 1.72% JEDNOTA-ĽSS
Štefan Kandráč 342 1.62% NP
Adrian Haraszti 328 1.55% NAJ
Nataša Hančinová 319 1.51% JEDNOTA-ĽSS
Marta Hrobová 222 1.05% ÚSVIT
Alexander Kis-Géczi 209 0.99% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyhelmec 93 20.48 %
Tiszacsernyő 27 5.95 %
Nagytárkány 17 3.74 %
Nagygéres 14 3.08 %
Zétény 13 2.86 %
Bély 10 2.20 %
Bodrogszentes 9 1.98 %
Borsi 9 1.98 %
Kistárkány 8 1.76 %
Bodrogmező 8 1.76 %
Szomotor 8 1.76 %
Rad 7 1.54 %
Tőketerebes 7 1.54 %
Kisgéres 7 1.54 %
Kiskövesd 6 1.32 %
Lelesz 6 1.32 %
Kisdobra 6 1.32 %
Ágcsernyő 6 1.32 %
Ladamóc 5 1.10 %
Nagykövesd 5 1.10 %
Bodrogszentmária 4 0.88 %
Szőlőske 4 0.88 %
Bacska 4 0.88 %
Bodrogszerdahely 4 0.88 %
Gálszécs 3 0.66 %
Véke 3 0.66 %
Szolnocska 3 0.66 %
Velejte 3 0.66 %
Zemplén 2 0.44 %
Újhely 2 0.44 %
Magyarsas 2 0.44 %
Boly 2 0.44 %
Nagytoronya 2 0.44 %
Garany 2 0.44 %
Imreg 2 0.44 %
Szinyér 2 0.44 %
Kolbáska 1 0.22 %
Bári 1 0.22 %
Isztáncs 1 0.22 %
Nagyazar 1 0.22 %
Bacskó 1 0.22 %
Szilvásújfalu 1 0.22 %
Bodzásújlak 1 0.22 %
Szécsegres 1 0.22 %
Vécse 1 0.22 %
Kistoronya 1 0.22 %
Kozma 1 0.22 %
Kazsó 1 0.22 %
Zemplénújfalu 1 0.22 %
Battyán 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gercsely 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Alsómihályi 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kázmér 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Királyhelmec 46 1.25 %
Bodrogszentes 25 0.68 %
Tőketerebes 10 0.27 %
Tiszacsernyő 9 0.25 %
Nagykövesd 9 0.25 %
Szomotor 8 0.22 %
Bacska 7 0.19 %
Ágcsernyő 7 0.19 %
Nagygéres 7 0.19 %
Bodrogszentmária 7 0.19 %
Bodrogszerdahely 7 0.19 %
Véke 5 0.14 %
Bély 5 0.14 %
Nagytárkány 5 0.14 %
Kistárkány 4 0.11 %
Lelesz 4 0.11 %
Kiskövesd 4 0.11 %
Bacskó 3 0.08 %
Újhely 3 0.08 %
Kolbáska 2 0.05 %
Zemplénújfalu 2 0.05 %
Szőlőske 2 0.05 %
Barancs 2 0.05 %
Alsómihályi 2 0.05 %
Bodzásújlak 2 0.05 %
Szinyér 2 0.05 %
Borsi 2 0.05 %
Rad 2 0.05 %
Gercsely 2 0.05 %
Ladamóc 1 0.03 %
Szolnocska 1 0.03 %
Isztáncs 1 0.03 %
Bodrogmező 1 0.03 %
Parnó 1 0.03 %
Velejte 1 0.03 %
Boly 1 0.03 %
Kisdobra 1 0.03 %
Kiszte 1 0.03 %
Gálszécs 1 0.03 %
Zétény 1 0.03 %
Zemplén 1 0.03 %
Kázmér 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Kozma 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Battyán 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Garany 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 325 9.94 %
Bodzásújlak 84 2.57 %
Gálszécs 45 1.38 %
Kozma 34 1.04 %
Garany 32 0.98 %
Vécse 24 0.73 %
Kasó 23 0.70 %
Királyhelmec 21 0.64 %
Battyán 20 0.61 %
Alsómihályi 20 0.61 %
Barancs 17 0.52 %
Kázmér 15 0.46 %
Gercsely 15 0.46 %
Kiszte 14 0.43 %
Szilvásújfalu 14 0.43 %
Tiszacsernyő 13 0.40 %
Magyarizsép 13 0.40 %
Céke 13 0.40 %
Dargó 11 0.34 %
Kolbáska 11 0.34 %
Parnó 11 0.34 %
Bacskó 11 0.34 %
Szécskeresztúr 9 0.28 %
Szőlőske 8 0.24 %
Kazsó 8 0.24 %
Hardicsa 8 0.24 %
Isztáncs 8 0.24 %
Imreg 7 0.21 %
Legenye 7 0.21 %
Szécsudvar 7 0.21 %
Kisazar 7 0.21 %
Magyarsas 7 0.21 %
Velejte 7 0.21 %
Borsi 6 0.18 %
Szürnyeg 6 0.18 %
Újhely 5 0.15 %
Nagyruszka 5 0.15 %
Lasztóc 5 0.15 %
Pelejte 5 0.15 %
Csörgő 5 0.15 %
Kiskövesd 4 0.12 %
Bodrogszerdahely 4 0.12 %
Lelesz 4 0.12 %
Perbenyik 4 0.12 %
Nagyazar 4 0.12 %
Biste 4 0.12 %
Bári 3 0.09 %
Zebegnyő 3 0.09 %
Szomotor 3 0.09 %
Ladamóc 3 0.09 %
Cselej 3 0.09 %
Gerenda 3 0.09 %
Csarnahó 3 0.09 %
Zemplénújfalu 3 0.09 %
Visnyó 2 0.06 %
Bacska 2 0.06 %
Véke 2 0.06 %
Kistárkány 2 0.06 %
Nagygéres 2 0.06 %
Rad 2 0.06 %
Bodrogszentmária 2 0.06 %
Bodrogszög 2 0.06 %
Szécsegres 2 0.06 %
Tarnóka 2 0.06 %
Bély 1 0.03 %
Nagytárkány 1 0.03 %
Nagykövesd 1 0.03 %
Nagytoronya 1 0.03 %
Kisgéres 1 0.03 %
Kereplye 1 0.03 %
Kisdobra 1 0.03 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Ágcsernyő 0 0.00 %
Királyhelmec 720 31.79 %
Kisgéres 381 16.82 %
Nagytárkány 178 7.86 %
Kistárkány 162 7.15 %
Bodrogszerdahely 160 7.06 %
Bodrogszentes 152 6.71 %
Perbenyik 135 5.96 %
Battyán 130 5.74 %
Nagykövesd 107 4.72 %
Bacska 103 4.55 %
Örös 101 4.46 %
Lelesz 100 4.42 %
Zétény 97 4.28 %
Tiszacsernyő 93 4.11 %
Bély 91 4.02 %
Nagygéres 91 4.02 %
Szomotor 79 3.49 %
Borsi 78 3.44 %
Boly 74 3.27 %
Kiskövesd 69 3.05 %
Ladamóc 68 3.00 %
Bári 63 2.78 %
Bodrogszentmária 63 2.78 %
Rad 62 2.74 %
Kisdobra 48 2.12 %
Tőketerebes 47 2.08 %
Bodrogmező 47 2.08 %
Imreg 46 2.03 %
Véke 45 1.99 %
Ágcsernyő 45 1.99 %
Szürnyeg 34 1.50 %
Szőlőske 34 1.50 %
Csarnahó 30 1.32 %
Szolnocska 30 1.32 %
Szinyér 28 1.24 %
Zemplén 25 1.10 %
Újhely 21 0.93 %
Hardicsa 15 0.66 %
Bodrogszög 11 0.49 %
Gálszécs 9 0.40 %
Kistoronya 9 0.40 %
Kozma 6 0.26 %
Alsómihályi 5 0.22 %
Garany 4 0.18 %
Lasztóc 3 0.13 %
Céke 2 0.09 %
Kolbáska 2 0.09 %
Kázmér 2 0.09 %
Pelejte 2 0.09 %
Visnyó 2 0.09 %
Csörgő 2 0.09 %
Zemplénújfalu 2 0.09 %
Kasó 1 0.04 %
Szilvásújfalu 1 0.04 %
Velejte 1 0.04 %
Bacskó 1 0.04 %
Gercsely 1 0.04 %
Legenye 1 0.04 %
Kiszte 1 0.04 %
Szécsegres 1 0.04 %
Nagyruszka 1 0.04 %
Parnó 1 0.04 %
Kisazar 1 0.04 %
Szécskeresztúr 1 0.04 %
Dargó 1 0.04 %
Magyarsas 1 0.04 %
Nagyazar 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 320 19.90 %
Kistárkány 269 16.73 %
Kisgéres 269 16.73 %
Nagytárkány 216 13.43 %
Tiszacsernyő 156 9.70 %
Bély 98 6.09 %
Battyán 96 5.97 %
Bacska 92 5.72 %
Bodrogszerdahely 77 4.79 %
Perbenyik 71 4.42 %
Bodrogszentes 68 4.23 %
Lelesz 66 4.10 %
Nagykövesd 63 3.92 %
Borsi 58 3.61 %
Bári 50 3.11 %
Örös 49 3.05 %
Zétény 48 2.99 %
Boly 47 2.92 %
Ágcsernyő 45 2.80 %
Nagygéres 44 2.74 %
Kiskövesd 43 2.67 %
Szomotor 41 2.55 %
Ladamóc 38 2.36 %
Tőketerebes 35 2.18 %
Kisdobra 33 2.05 %
Rad 33 2.05 %
Bodrogmező 31 1.93 %
Véke 28 1.74 %
Bodrogszentmária 26 1.62 %
Imreg 20 1.24 %
Szolnocska 20 1.24 %
Szinyér 17 1.06 %
Zemplén 17 1.06 %
Csarnahó 16 1.00 %
Szőlőske 15 0.93 %
Újhely 11 0.68 %
Gálszécs 8 0.50 %
Bodrogszög 5 0.31 %
Magyarsas 5 0.31 %
Alsómihályi 5 0.31 %
Kistoronya 5 0.31 %
Parnó 4 0.25 %
Szürnyeg 4 0.25 %
Céke 4 0.25 %
Nagytoronya 3 0.19 %
Gercsely 3 0.19 %
Csörgő 3 0.19 %
Szilvásújfalu 3 0.19 %
Szécsudvar 3 0.19 %
Kisazar 3 0.19 %
Nagyazar 2 0.12 %
Cselej 2 0.12 %
Pelejte 2 0.12 %
Hardicsa 2 0.12 %
Bodzásújlak 2 0.12 %
Magyarizsép 2 0.12 %
Vécse 2 0.12 %
Bacskó 2 0.12 %
Velejte 2 0.12 %
Kazsó 1 0.06 %
Barancs 1 0.06 %
Garany 1 0.06 %
Lasztóc 1 0.06 %
Tarnóka 1 0.06 %
Nagyruszka 1 0.06 %
Szécskeresztúr 1 0.06 %
Zemplénújfalu 1 0.06 %
Kozma 1 0.06 %
Zebegnyő 1 0.06 %
Kereplye 1 0.06 %
Legenye 1 0.06 %
Kasó 1 0.06 %
Isztáncs 1 0.06 %
Kázmér 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Tőketerebes 459 32.21 %
Gálszécs 406 28.49 %
Parnó 55 3.86 %
Szécskeresztúr 52 3.65 %
Vécse 48 3.37 %
Kozma 46 3.23 %
Dargó 39 2.74 %
Bodzásújlak 38 2.67 %
Alsómihályi 34 2.39 %
Kázmér 26 1.82 %
Kisazar 26 1.82 %
Bacskó 26 1.82 %
Királyhelmec 24 1.68 %
Nagyazar 21 1.47 %
Zebegnyő 21 1.47 %
Garany 21 1.47 %
Céke 20 1.40 %
Kereplye 20 1.40 %
Szécsudvar 19 1.33 %
Szilvásújfalu 18 1.26 %
Tarnóka 17 1.19 %
Magyarizsép 17 1.19 %
Velejte 16 1.12 %
Cselej 15 1.05 %
Csörgő 15 1.05 %
Hardicsa 14 0.98 %
Zemplénújfalu 12 0.84 %
Gerenda 12 0.84 %
Szürnyeg 12 0.84 %
Nagytoronya 11 0.77 %
Pelejte 11 0.77 %
Nagyruszka 11 0.77 %
Gercsely 11 0.77 %
Lasztóc 10 0.70 %
Visnyó 10 0.70 %
Barancs 9 0.63 %
Sztankóc 9 0.63 %
Szomotor 8 0.56 %
Újhely 8 0.56 %
Bodrogszerdahely 8 0.56 %
Tiszacsernyő 8 0.56 %
Battyán 7 0.49 %
Borsi 7 0.49 %
Ágcsernyő 7 0.49 %
Nagytárkány 6 0.42 %
Isztáncs 6 0.42 %
Szécsegres 6 0.42 %
Rad 5 0.35 %
Lelesz 5 0.35 %
Kisdobra 5 0.35 %
Biste 5 0.35 %
Perbenyik 4 0.28 %
Legenye 4 0.28 %
Kasó 4 0.28 %
Nagygéres 4 0.28 %
Kiszte 4 0.28 %
Magyarsas 4 0.28 %
Kolbáska 4 0.28 %
Imreg 4 0.28 %
Örös 3 0.21 %
Bacska 3 0.21 %
Bodrogszentes 3 0.21 %
Kazsó 2 0.14 %
Bély 1 0.07 %
Bodrogszög 1 0.07 %
Ladamóc 1 0.07 %
Kisgéres 1 0.07 %
Kistoronya 1 0.07 %
Bodrogszentmária 1 0.07 %
Véke 1 0.07 %
Kistárkány 1 0.07 %
Szinyér 1 0.07 %
Kiskövesd 1 0.07 %
Szőlőske 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Battyán 225 25.42 %
Tiszacsernyő 150 16.95 %
Királyhelmec 123 13.90 %
Ágcsernyő 49 5.54 %
Bodrogszerdahely 32 3.62 %
Lelesz 30 3.39 %
Nagytárkány 30 3.39 %
Kisgéres 28 3.16 %
Tőketerebes 26 2.94 %
Bacska 25 2.82 %
Bély 22 2.49 %
Bodrogszentes 21 2.37 %
Imreg 18 2.03 %
Borsi 16 1.81 %
Örös 14 1.58 %
Perbenyik 14 1.58 %
Gálszécs 13 1.47 %
Szomotor 11 1.24 %
Kisdobra 11 1.24 %
Kistárkány 11 1.24 %
Kozma 10 1.13 %
Nagygéres 10 1.13 %
Vécse 8 0.90 %
Szolnocska 8 0.90 %
Rad 8 0.90 %
Kiskövesd 7 0.79 %
Véke 7 0.79 %
Bodzásújlak 7 0.79 %
Bodrogszentmária 7 0.79 %
Bodrogmező 6 0.68 %
Boly 6 0.68 %
Nagykövesd 6 0.68 %
Legenye 5 0.56 %
Zemplén 5 0.56 %
Gercsely 5 0.56 %
Garany 5 0.56 %
Kázmér 4 0.45 %
Szinyér 4 0.45 %
Szécsudvar 4 0.45 %
Barancs 4 0.45 %
Szőlőske 4 0.45 %
Bári 4 0.45 %
Alsómihályi 3 0.34 %
Csörgő 3 0.34 %
Ladamóc 3 0.34 %
Kisazar 2 0.23 %
Újhely 2 0.23 %
Dargó 2 0.23 %
Parnó 2 0.23 %
Bodrogszög 2 0.23 %
Magyarsas 2 0.23 %
Biste 2 0.23 %
Szürnyeg 2 0.23 %
Nagyazar 2 0.23 %
Nagytoronya 2 0.23 %
Kazsó 1 0.11 %
Isztáncs 1 0.11 %
Sztankóc 1 0.11 %
Magyarizsép 1 0.11 %
Kiszte 1 0.11 %
Céke 1 0.11 %
Bacskó 1 0.11 %
Szilvásújfalu 1 0.11 %
Zétény 1 0.11 %
Szécskeresztúr 1 0.11 %
Csarnahó 1 0.11 %
Velejte 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Zemplénújfalu 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Tőketerebes 182 16.47 %
Gálszécs 23 2.08 %
Vécse 17 1.54 %
Velejte 12 1.09 %
Kasó 10 0.90 %
Zemplénújfalu 9 0.81 %
Királyhelmec 9 0.81 %
Hardicsa 8 0.72 %
Parnó 7 0.63 %
Isztáncs 7 0.63 %
Lasztóc 6 0.54 %
Magyarsas 6 0.54 %
Szécsudvar 6 0.54 %
Céke 6 0.54 %
Magyarizsép 6 0.54 %
Kazsó 5 0.45 %
Bodrogszerdahely 5 0.45 %
Kozma 5 0.45 %
Szilvásújfalu 5 0.45 %
Ágcsernyő 5 0.45 %
Lelesz 5 0.45 %
Alsómihályi 5 0.45 %
Kiszte 4 0.36 %
Gercsely 4 0.36 %
Tiszacsernyő 4 0.36 %
Bodzásújlak 4 0.36 %
Garany 4 0.36 %
Újhely 4 0.36 %
Rad 4 0.36 %
Legenye 3 0.27 %
Kistárkány 3 0.27 %
Szürnyeg 3 0.27 %
Nagytoronya 3 0.27 %
Nagyazar 3 0.27 %
Nagygéres 3 0.27 %
Battyán 3 0.27 %
Bacskó 3 0.27 %
Nagykövesd 2 0.18 %
Bári 2 0.18 %
Dargó 2 0.18 %
Barancs 2 0.18 %
Zebegnyő 2 0.18 %
Szécsegres 2 0.18 %
Biste 2 0.18 %
Boly 2 0.18 %
Nagyruszka 2 0.18 %
Szécskeresztúr 2 0.18 %
Pelejte 2 0.18 %
Csörgő 2 0.18 %
Kázmér 1 0.09 %
Kiskövesd 1 0.09 %
Kisgéres 1 0.09 %
Bacska 1 0.09 %
Bély 1 0.09 %
Borsi 1 0.09 %
Imreg 1 0.09 %
Zemplén 1 0.09 %
Sztankóc 1 0.09 %
Kolbáska 1 0.09 %
Véke 1 0.09 %
Bodrogszentmária 1 0.09 %
Bodrogszentes 1 0.09 %
Cselej 1 0.09 %
Tarnóka 1 0.09 %
Bodrogszög 1 0.09 %
Visnyó 1 0.09 %
Gerenda 1 0.09 %
Nagytárkány 1 0.09 %
Szőlőske 1 0.09 %
Örös 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Szomotor 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 132 17.19 %
Szőlőske 90 11.72 %
Borsi 88 11.46 %
Királyhelmec 77 10.03 %
Bodrogszerdahely 75 9.77 %
Szomotor 45 5.86 %
Tiszacsernyő 44 5.73 %
Gálszécs 38 4.95 %
Battyán 33 4.30 %
Kisgéres 27 3.52 %
Ladamóc 24 3.13 %
Lelesz 22 2.86 %
Nagytárkány 20 2.60 %
Perbenyik 15 1.95 %
Kiskövesd 15 1.95 %
Bodrogszentes 15 1.95 %
Bély 15 1.95 %
Bodrogszentmária 15 1.95 %
Újhely 14 1.82 %
Bári 14 1.82 %
Céke 12 1.56 %
Kistárkány 12 1.56 %
Kistoronya 11 1.43 %
Csörgő 11 1.43 %
Nagykövesd 10 1.30 %
Bodzásújlak 10 1.30 %
Örös 9 1.17 %
Véke 9 1.17 %
Pelejte 8 1.04 %
Szécskeresztúr 8 1.04 %
Zemplén 7 0.91 %
Imreg 7 0.91 %
Alsómihályi 7 0.91 %
Bacska 7 0.91 %
Legenye 6 0.78 %
Magyarsas 6 0.78 %
Kozma 6 0.78 %
Vécse 6 0.78 %
Hardicsa 6 0.78 %
Rad 6 0.78 %
Dargó 5 0.65 %
Boly 5 0.65 %
Bacskó 5 0.65 %
Garany 5 0.65 %
Ágcsernyő 5 0.65 %
Parnó 5 0.65 %
Zemplénújfalu 4 0.52 %
Szolnocska 4 0.52 %
Zétény 4 0.52 %
Lasztóc 4 0.52 %
Csarnahó 4 0.52 %
Velejte 3 0.39 %
Szécsegres 3 0.39 %
Nagyruszka 3 0.39 %
Bodrogmező 3 0.39 %
Kolbáska 3 0.39 %
Gercsely 3 0.39 %
Kisdobra 3 0.39 %
Szécsudvar 3 0.39 %
Szürnyeg 3 0.39 %
Kiszte 3 0.39 %
Kázmér 3 0.39 %
Nagygéres 3 0.39 %
Magyarizsép 3 0.39 %
Gerenda 2 0.26 %
Biste 2 0.26 %
Nagytoronya 2 0.26 %
Szinyér 2 0.26 %
Bodrogszög 1 0.13 %
Kereplye 1 0.13 %
Nagyazar 1 0.13 %
Kazsó 1 0.13 %
Zebegnyő 1 0.13 %
Isztáncs 1 0.13 %
Szilvásújfalu 1 0.13 %
Cselej 1 0.13 %
Visnyó 1 0.13 %
Kisazar 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tőketerebes 140 7.86 %
Gálszécs 72 4.04 %
Parnó 20 1.12 %
Kozma 18 1.01 %
Alsómihályi 18 1.01 %
Garany 18 1.01 %
Bacskó 14 0.79 %
Magyarizsép 11 0.62 %
Királyhelmec 11 0.62 %
Lasztóc 10 0.56 %
Tiszacsernyő 9 0.51 %
Bodzásújlak 9 0.51 %
Hardicsa 9 0.51 %
Dargó 9 0.51 %
Kisazar 7 0.39 %
Vécse 7 0.39 %
Szécsudvar 7 0.39 %
Legenye 7 0.39 %
Kiszte 6 0.34 %
Nagyazar 6 0.34 %
Szécskeresztúr 6 0.34 %
Nagytoronya 5 0.28 %
Nagytárkány 5 0.28 %
Magyarsas 5 0.28 %
Szürnyeg 5 0.28 %
Zemplénújfalu 4 0.22 %
Újhely 4 0.22 %
Kázmér 4 0.22 %
Szilvásújfalu 4 0.22 %
Céke 3 0.17 %
Velejte 3 0.17 %
Nagygéres 3 0.17 %
Kasó 3 0.17 %
Zebegnyő 3 0.17 %
Bély 3 0.17 %
Lelesz 3 0.17 %
Tarnóka 3 0.17 %
Bodrogszentes 3 0.17 %
Véke 3 0.17 %
Csörgő 3 0.17 %
Szécsegres 3 0.17 %
Szomotor 3 0.17 %
Isztáncs 3 0.17 %
Bodrogszerdahely 3 0.17 %
Szőlőske 2 0.11 %
Nagyruszka 2 0.11 %
Bári 2 0.11 %
Pelejte 2 0.11 %
Borsi 2 0.11 %
Nagykövesd 2 0.11 %
Bodrogszentmária 2 0.11 %
Visnyó 2 0.11 %
Battyán 2 0.11 %
Kisgéres 2 0.11 %
Szolnocska 2 0.11 %
Barancs 2 0.11 %
Kolbáska 2 0.11 %
Sztankóc 2 0.11 %
Örös 2 0.11 %
Gercsely 2 0.11 %
Kiskövesd 2 0.11 %
Rad 1 0.06 %
Csarnahó 1 0.06 %
Bodrogmező 1 0.06 %
Kistárkány 1 0.06 %
Ágcsernyő 1 0.06 %
Ladamóc 1 0.06 %
Kereplye 1 0.06 %
Kazsó 1 0.06 %
Cselej 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Gálszécs 336 13.00 %
Tőketerebes 297 11.49 %
Kisazar 94 3.64 %
Szécskeresztúr 87 3.37 %
Dargó 78 3.02 %
Nagyazar 53 2.05 %
Kereplye 48 1.86 %
Vécse 39 1.51 %
Parnó 35 1.35 %
Kozma 33 1.28 %
Zebegnyő 28 1.08 %
Alsómihályi 25 0.97 %
Bacskó 21 0.81 %
Tarnóka 20 0.77 %
Bodzásújlak 19 0.74 %
Sztankóc 19 0.74 %
Magyarsas 17 0.66 %
Magyarizsép 17 0.66 %
Hardicsa 17 0.66 %
Szilvásújfalu 17 0.66 %
Cselej 17 0.66 %
Csörgő 16 0.62 %
Garany 16 0.62 %
Szécsudvar 16 0.62 %
Királyhelmec 15 0.58 %
Velejte 14 0.54 %
Gerenda 13 0.50 %
Nagyruszka 12 0.46 %
Céke 12 0.46 %
Visnyó 11 0.43 %
Lasztóc 10 0.39 %
Bodrogszerdahely 9 0.35 %
Pelejte 9 0.35 %
Nagytoronya 9 0.35 %
Kázmér 9 0.35 %
Tiszacsernyő 9 0.35 %
Barancs 8 0.31 %
Kiszte 8 0.31 %
Lelesz 8 0.31 %
Isztáncs 7 0.27 %
Nagytárkány 7 0.27 %
Kolbáska 7 0.27 %
Véke 7 0.27 %
Zemplénújfalu 7 0.27 %
Gercsely 6 0.23 %
Szomotor 6 0.23 %
Nagygéres 6 0.23 %
Újhely 5 0.19 %
Bodrogszentmária 5 0.19 %
Biste 5 0.19 %
Legenye 5 0.19 %
Battyán 5 0.19 %
Szécsegres 5 0.19 %
Ágcsernyő 4 0.15 %
Borsi 4 0.15 %
Perbenyik 4 0.15 %
Szürnyeg 3 0.12 %
Bodrogmező 3 0.12 %
Imreg 3 0.12 %
Bély 3 0.12 %
Bodrogszentes 3 0.12 %
Bacska 2 0.08 %
Bári 2 0.08 %
Nagykövesd 2 0.08 %
Rad 2 0.08 %
Kistoronya 2 0.08 %
Kasó 2 0.08 %
Kistárkány 2 0.08 %
Kisgéres 2 0.08 %
Zétény 1 0.04 %
Kazsó 1 0.04 %
Ladamóc 1 0.04 %
Boly 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 145 20.80 %
Bély 80 11.48 %
Királyhelmec 70 10.04 %
Gálszécs 57 8.18 %
Tiszacsernyő 56 8.03 %
Kisgéres 31 4.45 %
Battyán 29 4.16 %
Nagytárkány 25 3.59 %
Kistárkány 21 3.01 %
Alsómihályi 20 2.87 %
Kozma 19 2.73 %
Borsi 17 2.44 %
Bodrogszerdahely 17 2.44 %
Véke 17 2.44 %
Nagygéres 14 2.01 %
Szomotor 14 2.01 %
Csörgő 13 1.87 %
Lelesz 13 1.87 %
Kisdobra 12 1.72 %
Bodzásújlak 12 1.72 %
Szécskeresztúr 12 1.72 %
Parnó 11 1.58 %
Céke 11 1.58 %
Hardicsa 11 1.58 %
Dargó 9 1.29 %
Szilvásújfalu 8 1.15 %
Velejte 8 1.15 %
Bodrogszentes 8 1.15 %
Lasztóc 7 1.00 %
Bacskó 7 1.00 %
Ágcsernyő 7 1.00 %
Imreg 6 0.86 %
Bodrogszentmária 6 0.86 %
Kolbáska 6 0.86 %
Zétény 6 0.86 %
Perbenyik 6 0.86 %
Gercsely 6 0.86 %
Örös 6 0.86 %
Garany 6 0.86 %
Nagytoronya 6 0.86 %
Biste 5 0.72 %
Szőlőske 5 0.72 %
Nagyazar 5 0.72 %
Kázmér 5 0.72 %
Bodrogszög 5 0.72 %
Magyarsas 5 0.72 %
Zemplénújfalu 5 0.72 %
Isztáncs 5 0.72 %
Magyarizsép 5 0.72 %
Szolnocska 4 0.57 %
Nagykövesd 4 0.57 %
Legenye 4 0.57 %
Vécse 4 0.57 %
Bacska 4 0.57 %
Zebegnyő 4 0.57 %
Gerenda 4 0.57 %
Kisazar 4 0.57 %
Bodrogmező 3 0.43 %
Kiskövesd 3 0.43 %
Rad 3 0.43 %
Szürnyeg 3 0.43 %
Boly 3 0.43 %
Újhely 3 0.43 %
Ladamóc 3 0.43 %
Szécsudvar 3 0.43 %
Pelejte 3 0.43 %
Tarnóka 2 0.29 %
Bári 2 0.29 %
Cselej 2 0.29 %
Kereplye 2 0.29 %
Barancs 1 0.14 %
Sztankóc 1 0.14 %
Szécsegres 1 0.14 %
Nagyruszka 1 0.14 %
Szinyér 1 0.14 %
Kasó 1 0.14 %
Zemplén 1 0.14 %
Kiszte 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Tőketerebes 958 43.37 %
Vécse 74 3.35 %
Gálszécs 68 3.08 %
Garany 58 2.63 %
Nagyruszka 46 2.08 %
Hardicsa 33 1.49 %
Alsómihályi 33 1.49 %
Bodzásújlak 31 1.40 %
Parnó 31 1.40 %
Céke 28 1.27 %
Zemplénújfalu 26 1.18 %
Kozma 24 1.09 %
Velejte 21 0.95 %
Kiszte 18 0.81 %
Királyhelmec 17 0.77 %
Gercsely 17 0.77 %
Magyarizsép 16 0.72 %
Pelejte 15 0.68 %
Imreg 15 0.68 %
Kasó 15 0.68 %
Magyarsas 14 0.63 %
Szürnyeg 14 0.63 %
Kázmér 13 0.59 %
Isztáncs 13 0.59 %
Kisazar 12 0.54 %
Legenye 11 0.50 %
Barancs 11 0.50 %
Csörgő 10 0.45 %
Szécsegres 9 0.41 %
Biste 9 0.41 %
Kolbáska 9 0.41 %
Bodrogszerdahely 9 0.41 %
Szécskeresztúr 9 0.41 %
Dargó 9 0.41 %
Lasztóc 8 0.36 %
Lelesz 8 0.36 %
Tiszacsernyő 7 0.32 %
Gerenda 7 0.32 %
Szécsudvar 7 0.32 %
Kisgéres 7 0.32 %
Nagytoronya 6 0.27 %
Bacskó 6 0.27 %
Bári 6 0.27 %
Bély 6 0.27 %
Szilvásújfalu 6 0.27 %
Bacska 5 0.23 %
Kazsó 5 0.23 %
Borsi 5 0.23 %
Tarnóka 5 0.23 %
Ladamóc 4 0.18 %
Ágcsernyő 4 0.18 %
Újhely 4 0.18 %
Kistoronya 4 0.18 %
Nagyazar 3 0.14 %
Nagykövesd 3 0.14 %
Szomotor 3 0.14 %
Zétény 2 0.09 %
Battyán 2 0.09 %
Cselej 2 0.09 %
Rad 2 0.09 %
Kereplye 2 0.09 %
Nagytárkány 2 0.09 %
Bodrogszentes 1 0.05 %
Zebegnyő 1 0.05 %
Örös 1 0.05 %
Zemplén 1 0.05 %
Bodrogszentmária 1 0.05 %
Kisdobra 1 0.05 %
Nagygéres 1 0.05 %
Kistárkány 1 0.05 %
Szőlőske 1 0.05 %
Visnyó 1 0.05 %
Véke 1 0.05 %
Boly 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 802 24.96 %
Gálszécs 71 2.21 %
Garany 42 1.31 %
Vécse 38 1.18 %
Hardicsa 35 1.09 %
Bodzásújlak 31 0.96 %
Kiszte 29 0.90 %
Zemplénújfalu 27 0.84 %
Parnó 24 0.75 %
Kozma 22 0.68 %
Pelejte 21 0.65 %
Magyarsas 19 0.59 %
Alsómihályi 18 0.56 %
Velejte 17 0.53 %
Céke 17 0.53 %
Nagyruszka 14 0.44 %
Cselej 14 0.44 %
Szilvásújfalu 14 0.44 %
Szécskeresztúr 13 0.40 %
Királyhelmec 13 0.40 %
Imreg 13 0.40 %
Kazsó 12 0.37 %
Kázmér 11 0.34 %
Csörgő 11 0.34 %
Dargó 10 0.31 %
Gercsely 10 0.31 %
Isztáncs 10 0.31 %
Szomotor 9 0.28 %
Tiszacsernyő 9 0.28 %
Szécsegres 8 0.25 %
Újhely 8 0.25 %
Bodrogszerdahely 8 0.25 %
Kolbáska 8 0.25 %
Borsi 8 0.25 %
Legenye 8 0.25 %
Szürnyeg 6 0.19 %
Nagytoronya 6 0.19 %
Kistoronya 6 0.19 %
Barancs 6 0.19 %
Zebegnyő 5 0.16 %
Magyarizsép 5 0.16 %
Bári 5 0.16 %
Nagytárkány 5 0.16 %
Gerenda 5 0.16 %
Szécsudvar 5 0.16 %
Kisazar 4 0.12 %
Kistárkány 4 0.12 %
Kasó 4 0.12 %
Lasztóc 4 0.12 %
Lelesz 4 0.12 %
Battyán 4 0.12 %
Kiskövesd 3 0.09 %
Bacskó 3 0.09 %
Kereplye 3 0.09 %
Nagyazar 3 0.09 %
Rad 3 0.09 %
Biste 3 0.09 %
Tarnóka 3 0.09 %
Kisgéres 3 0.09 %
Csarnahó 2 0.06 %
Ágcsernyő 2 0.06 %
Perbenyik 2 0.06 %
Nagygéres 2 0.06 %
Visnyó 2 0.06 %
Véke 2 0.06 %
Kisdobra 1 0.03 %
Bodrogszög 1 0.03 %
Ladamóc 1 0.03 %
Szinyér 1 0.03 %
Zétény 1 0.03 %
Örös 1 0.03 %
Sztankóc 1 0.03 %
Bodrogszentmária 1 0.03 %
Boly 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Bély 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Királyhelmec 805 46.03 %
Szomotor 164 9.38 %
Tiszacsernyő 163 9.32 %
Tőketerebes 154 8.81 %
Lelesz 113 6.46 %
Bodrogszerdahely 108 6.17 %
Bodrogszentmária 108 6.17 %
Zétény 106 6.06 %
Ágcsernyő 99 5.66 %
Kisgéres 84 4.80 %
Bély 79 4.52 %
Bodrogszentes 78 4.46 %
Kistárkány 76 4.35 %
Magyarsas 75 4.29 %
Perbenyik 74 4.23 %
Kisdobra 64 3.66 %
Nagytárkány 64 3.66 %
Nagygéres 59 3.37 %
Rad 51 2.92 %
Véke 45 2.57 %
Battyán 45 2.57 %
Borsi 44 2.52 %
Boly 41 2.34 %
Ladamóc 40 2.29 %
Garany 33 1.89 %
Nagykövesd 33 1.89 %
Örös 32 1.83 %
Bári 31 1.77 %
Szürnyeg 30 1.72 %
Bodrogmező 27 1.54 %
Imreg 25 1.43 %
Céke 22 1.26 %
Gálszécs 22 1.26 %
Bacska 21 1.20 %
Kiskövesd 20 1.14 %
Csarnahó 19 1.09 %
Csörgő 19 1.09 %
Szolnocska 17 0.97 %
Zemplén 17 0.97 %
Parnó 17 0.97 %
Szinyér 14 0.80 %
Szőlőske 13 0.74 %
Újhely 13 0.74 %
Velejte 11 0.63 %
Hardicsa 10 0.57 %
Bacskó 10 0.57 %
Pelejte 8 0.46 %
Bodrogszög 8 0.46 %
Gercsely 7 0.40 %
Nagytoronya 7 0.40 %
Kistoronya 6 0.34 %
Nagyruszka 6 0.34 %
Zemplénújfalu 6 0.34 %
Kolbáska 6 0.34 %
Cselej 5 0.29 %
Legenye 4 0.23 %
Szilvásújfalu 4 0.23 %
Kázmér 4 0.23 %
Magyarizsép 3 0.17 %
Alsómihályi 3 0.17 %
Kiszte 3 0.17 %
Biste 2 0.11 %
Vécse 2 0.11 %
Isztáncs 2 0.11 %
Kisazar 2 0.11 %
Kozma 1 0.06 %
Dargó 1 0.06 %
Lasztóc 1 0.06 %
Szécskeresztúr 1 0.06 %
Gerenda 1 0.06 %
Barancs 1 0.06 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 221 20.93 %
Bodrogszentes 167 15.81 %
Tőketerebes 156 14.77 %
Kisgéres 69 6.53 %
Rad 50 4.73 %
Tiszacsernyő 46 4.36 %
Lelesz 45 4.26 %
Bodrogszerdahely 43 4.07 %
Gálszécs 41 3.88 %
Bacska 32 3.03 %
Zétény 32 3.03 %
Szomotor 32 3.03 %
Bodrogszentmária 31 2.94 %
Battyán 31 2.94 %
Perbenyik 31 2.94 %
Bély 30 2.84 %
Boly 27 2.56 %
Szolnocska 25 2.37 %
Kisdobra 22 2.08 %
Nagytárkány 22 2.08 %
Szilvásújfalu 21 1.99 %
Véke 21 1.99 %
Kistárkány 21 1.99 %
Garany 20 1.89 %
Borsi 19 1.80 %
Nagykövesd 19 1.80 %
Nagygéres 18 1.70 %
Kiskövesd 18 1.70 %
Örös 17 1.61 %
Ágcsernyő 16 1.52 %
Vécse 15 1.42 %
Szinyér 15 1.42 %
Bodrogmező 14 1.33 %
Kozma 14 1.33 %
Magyarizsép 14 1.33 %
Hardicsa 11 1.04 %
Szőlőske 10 0.95 %
Alsómihályi 10 0.95 %
Ladamóc 10 0.95 %
Lasztóc 10 0.95 %
Imreg 9 0.85 %
Bodzásújlak 7 0.66 %
Nagyazar 7 0.66 %
Szürnyeg 7 0.66 %
Újhely 7 0.66 %
Szécskeresztúr 7 0.66 %
Zemplénújfalu 6 0.57 %
Barancs 6 0.57 %
Magyarsas 5 0.47 %
Szécsegres 5 0.47 %
Céke 5 0.47 %
Zemplén 5 0.47 %
Csörgő 5 0.47 %
Gercsely 5 0.47 %
Nagytoronya 5 0.47 %
Bodrogszög 5 0.47 %
Csarnahó 4 0.38 %
Bári 4 0.38 %
Cselej 4 0.38 %
Kolbáska 4 0.38 %
Nagyruszka 4 0.38 %
Szécsudvar 3 0.28 %
Visnyó 3 0.28 %
Bacskó 3 0.28 %
Legenye 2 0.19 %
Velejte 2 0.19 %
Kazsó 2 0.19 %
Kázmér 2 0.19 %
Biste 2 0.19 %
Kasó 2 0.19 %
Parnó 2 0.19 %
Isztáncs 1 0.09 %
Kistoronya 1 0.09 %
Dargó 1 0.09 %
Gerenda 1 0.09 %
Kisazar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 400 16.04 %
Kisgéres 184 7.38 %
Nagytárkány 96 3.85 %
Kistárkány 80 3.21 %
Bodrogszerdahely 79 3.17 %
Bacska 69 2.77 %
Perbenyik 67 2.69 %
Borsi 63 2.53 %
Battyán 63 2.53 %
Bodrogszentmária 62 2.49 %
Ladamóc 58 2.33 %
Nagykövesd 56 2.25 %
Zétény 53 2.13 %
Bély 53 2.13 %
Bári 51 2.04 %
Boly 47 1.88 %
Lelesz 47 1.88 %
Rad 46 1.84 %
Tiszacsernyő 44 1.76 %
Szomotor 42 1.68 %
Bodrogszentes 39 1.56 %
Nagygéres 38 1.52 %
Örös 37 1.48 %
Imreg 33 1.32 %
Bodrogmező 29 1.16 %
Kiskövesd 27 1.08 %
Tőketerebes 26 1.04 %
Kisdobra 25 1.00 %
Szőlőske 25 1.00 %
Ágcsernyő 23 0.92 %
Véke 22 0.88 %
Csarnahó 20 0.80 %
Szolnocska 17 0.68 %
Zemplén 17 0.68 %
Szinyér 17 0.68 %
Újhely 11 0.44 %
Bodrogszög 6 0.24 %
Gálszécs 6 0.24 %
Garany 5 0.20 %
Isztáncs 5 0.20 %
Céke 3 0.12 %
Alsómihályi 3 0.12 %
Hardicsa 3 0.12 %
Kistoronya 3 0.12 %
Barancs 2 0.08 %
Kozma 2 0.08 %
Pelejte 2 0.08 %
Velejte 1 0.04 %
Kázmér 1 0.04 %
Cselej 1 0.04 %
Kolbáska 1 0.04 %
Gercsely 1 0.04 %
Lasztóc 1 0.04 %
Visnyó 1 0.04 %
Gerenda 1 0.04 %
Zemplénújfalu 1 0.04 %
Szécsegres 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Bacskó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tőketerebes 139 14.08 %
Gálszécs 37 3.75 %
Vécse 13 1.32 %
Parnó 11 1.11 %
Tiszacsernyő 10 1.01 %
Királyhelmec 10 1.01 %
Bacskó 9 0.91 %
Kozma 9 0.91 %
Céke 8 0.81 %
Alsómihályi 7 0.71 %
Garany 7 0.71 %
Szécskeresztúr 5 0.51 %
Bodzásújlak 5 0.51 %
Borsi 5 0.51 %
Hardicsa 5 0.51 %
Magyarsas 5 0.51 %
Zemplénújfalu 5 0.51 %
Nagyruszka 4 0.41 %
Kolbáska 4 0.41 %
Rad 4 0.41 %
Kisgéres 4 0.41 %
Nagyazar 4 0.41 %
Kistárkány 4 0.41 %
Tarnóka 4 0.41 %
Pelejte 4 0.41 %
Sztankóc 4 0.41 %
Bodrogszerdahely 4 0.41 %
Ágcsernyő 3 0.30 %
Lelesz 3 0.30 %
Bodrogszentes 3 0.30 %
Nagytoronya 3 0.30 %
Kázmér 3 0.30 %
Dargó 3 0.30 %
Lasztóc 3 0.30 %
Véke 3 0.30 %
Cselej 3 0.30 %
Battyán 3 0.30 %
Bacska 3 0.30 %
Kasó 3 0.30 %
Bély 2 0.20 %
Gercsely 2 0.20 %
Gerenda 2 0.20 %
Bodrogszentmária 2 0.20 %
Magyarizsép 2 0.20 %
Csörgő 2 0.20 %
Kisdobra 2 0.20 %
Szécsudvar 2 0.20 %
Barancs 2 0.20 %
Isztáncs 2 0.20 %
Szomotor 2 0.20 %
Kisazar 2 0.20 %
Szürnyeg 2 0.20 %
Szilvásújfalu 2 0.20 %
Nagygéres 1 0.10 %
Kiskövesd 1 0.10 %
Örös 1 0.10 %
Legenye 1 0.10 %
Kiszte 1 0.10 %
Velejte 1 0.10 %
Kazsó 1 0.10 %
Bodrogmező 1 0.10 %
Szőlőske 1 0.10 %
Visnyó 1 0.10 %
Csarnahó 1 0.10 %
Zebegnyő 1 0.10 %
Zemplén 1 0.10 %
Imreg 1 0.10 %
Bári 1 0.10 %
Ladamóc 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Újhely 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagytárkány 0 0.00 %
Tőketerebes 704 31.78 %
Gálszécs 160 7.22 %
Céke 120 5.42 %
Magyarsas 101 4.56 %
Királyhelmec 87 3.93 %
Parnó 79 3.57 %
Szilvásújfalu 77 3.48 %
Bacskó 69 3.12 %
Borsi 66 2.98 %
Bodzásújlak 65 2.93 %
Magyarizsép 64 2.89 %
Szürnyeg 61 2.75 %
Lasztóc 59 2.66 %
Hardicsa 58 2.62 %
Kolbáska 55 2.48 %
Vécse 54 2.44 %
Garany 52 2.35 %
Kozma 50 2.26 %
Zemplénújfalu 48 2.17 %
Szécskeresztúr 39 1.76 %
Nagyruszka 36 1.63 %
Tiszacsernyő 35 1.58 %
Csörgő 34 1.53 %
Imreg 34 1.53 %
Kiszte 33 1.49 %
Kisazar 32 1.44 %
Bodrogszerdahely 32 1.44 %
Alsómihályi 32 1.44 %
Velejte 27 1.22 %
Szécsudvar 25 1.13 %
Nagytoronya 23 1.04 %
Dargó 23 1.04 %
Gercsely 21 0.95 %
Barancs 20 0.90 %
Pelejte 20 0.90 %
Nagyazar 20 0.90 %
Bodrogszentes 20 0.90 %
Kázmér 19 0.86 %
Kisdobra 19 0.86 %
Cselej 18 0.81 %
Bári 16 0.72 %
Szomotor 16 0.72 %
Kasó 15 0.68 %
Újhely 15 0.68 %
Kereplye 15 0.68 %
Szőlőske 15 0.68 %
Bodrogmező 14 0.63 %
Perbenyik 14 0.63 %
Csarnahó 14 0.63 %
Bodrogszentmária 14 0.63 %
Visnyó 14 0.63 %
Lelesz 14 0.63 %
Bély 13 0.59 %
Kistoronya 13 0.59 %
Szolnocska 11 0.50 %
Biste 11 0.50 %
Kazsó 10 0.45 %
Isztáncs 9 0.41 %
Szécsegres 9 0.41 %
Nagytárkány 9 0.41 %
Kisgéres 8 0.36 %
Kiskövesd 7 0.32 %
Legenye 7 0.32 %
Gerenda 7 0.32 %
Battyán 6 0.27 %
Bodrogszög 6 0.27 %
Kistárkány 5 0.23 %
Ágcsernyő 5 0.23 %
Zemplén 5 0.23 %
Zebegnyő 5 0.23 %
Ladamóc 5 0.23 %
Zétény 5 0.23 %
Véke 4 0.18 %
Boly 4 0.18 %
Rad 4 0.18 %
Nagygéres 3 0.14 %
Örös 2 0.09 %
Nagykövesd 2 0.09 %
Sztankóc 2 0.09 %
Szinyér 1 0.05 %
Tarnóka 1 0.05 %
Bacska 0 0.00 %
Gálszécs 496 35.94 %
Tőketerebes 250 18.12 %
Szécskeresztúr 96 6.96 %
Nagyazar 39 2.83 %
Parnó 36 2.61 %
Kisazar 32 2.32 %
Vécse 30 2.17 %
Bacskó 27 1.96 %
Dargó 27 1.96 %
Tarnóka 23 1.67 %
Nagyruszka 21 1.52 %
Kozma 18 1.30 %
Cselej 17 1.23 %
Alsómihályi 16 1.16 %
Garany 16 1.16 %
Zebegnyő 14 1.01 %
Királyhelmec 13 0.94 %
Magyarizsép 13 0.94 %
Gerenda 12 0.87 %
Szécsudvar 12 0.87 %
Hardicsa 11 0.80 %
Velejte 11 0.80 %
Visnyó 10 0.72 %
Pelejte 10 0.72 %
Szilvásújfalu 10 0.72 %
Szécsegres 9 0.65 %
Kolbáska 9 0.65 %
Zemplénújfalu 8 0.58 %
Kereplye 7 0.51 %
Csörgő 7 0.51 %
Barancs 6 0.43 %
Nagytárkány 5 0.36 %
Tiszacsernyő 5 0.36 %
Kázmér 5 0.36 %
Lasztóc 5 0.36 %
Szürnyeg 4 0.29 %
Céke 4 0.29 %
Nagytoronya 4 0.29 %
Bodrogszerdahely 4 0.29 %
Kiszte 4 0.29 %
Sztankóc 4 0.29 %
Magyarsas 4 0.29 %
Isztáncs 3 0.22 %
Battyán 3 0.22 %
Bodzásújlak 3 0.22 %
Nagygéres 3 0.22 %
Szomotor 3 0.22 %
Véke 3 0.22 %
Legenye 3 0.22 %
Kazsó 2 0.14 %
Gercsely 2 0.14 %
Bély 2 0.14 %
Biste 2 0.14 %
Kistárkány 2 0.14 %
Lelesz 1 0.07 %
Boly 1 0.07 %
Bodrogszög 1 0.07 %
Perbenyik 1 0.07 %
Kiskövesd 1 0.07 %
Zemplén 1 0.07 %
Bodrogszentmária 1 0.07 %
Imreg 1 0.07 %
Ágcsernyő 1 0.07 %
Újhely 1 0.07 %
Bári 1 0.07 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Rad 0 0.00 %
Borsi 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Királyhelmec 570 17.83 %
Tiszacsernyő 235 7.35 %
Lelesz 178 5.57 %
Kistárkány 149 4.66 %
Zétény 117 3.66 %
Ágcsernyő 112 3.50 %
Bély 109 3.41 %
Nagytárkány 103 3.22 %
Kisgéres 100 3.13 %
Szomotor 94 2.94 %
Tőketerebes 88 2.75 %
Bodrogszerdahely 82 2.57 %
Bacska 79 2.47 %
Szilvásújfalu 74 2.32 %
Kisdobra 72 2.25 %
Borsi 69 2.16 %
Céke 66 2.07 %
Bodrogszentes 64 2.00 %
Perbenyik 57 1.78 %
Nagygéres 56 1.75 %
Csörgő 53 1.66 %
Battyán 52 1.63 %
Örös 47 1.47 %
Bodrogmező 42 1.31 %
Bodrogszentmária 40 1.25 %
Alsómihályi 38 1.19 %
Boly 38 1.19 %
Szőlőske 33 1.03 %
Véke 31 0.97 %
Kiskövesd 30 0.94 %
Rad 27 0.84 %
Nagykövesd 27 0.84 %
Szürnyeg 22 0.69 %
Újhely 21 0.66 %
Bári 20 0.63 %
Zemplén 17 0.53 %
Szolnocska 17 0.53 %
Szinyér 15 0.47 %
Gálszécs 13 0.41 %
Csarnahó 11 0.34 %
Ladamóc 10 0.31 %
Legenye 9 0.28 %
Magyarizsép 8 0.25 %
Kolbáska 7 0.22 %
Szécskeresztúr 7 0.22 %
Kozma 7 0.22 %
Nagytoronya 6 0.19 %
Bodrogszög 6 0.19 %
Imreg 5 0.16 %
Kistoronya 5 0.16 %
Isztáncs 5 0.16 %
Kázmér 5 0.16 %
Pelejte 5 0.16 %
Zemplénújfalu 4 0.13 %
Biste 4 0.13 %
Gercsely 4 0.13 %
Velejte 4 0.13 %
Kiszte 3 0.09 %
Garany 3 0.09 %
Parnó 3 0.09 %
Hardicsa 3 0.09 %
Vécse 3 0.09 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Lasztóc 2 0.06 %
Barancs 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Cselej 1 0.03 %
Bodzásújlak 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Visnyó 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 1 122 87.59 %
Tiszacsernyő 290 22.64 %
Lelesz 181 14.13 %
Szomotor 154 12.02 %
Nagytárkány 137 10.69 %
Bély 126 9.84 %
Bodrogszerdahely 121 9.45 %
Kisgéres 116 9.06 %
Kistárkány 115 8.98 %
Perbenyik 91 7.10 %
Zétény 87 6.79 %
Bodrogszentes 84 6.56 %
Kisdobra 79 6.17 %
Nagygéres 77 6.01 %
Bodrogszentmária 76 5.93 %
Battyán 69 5.39 %
Örös 60 4.68 %
Tőketerebes 60 4.68 %
Borsi 55 4.29 %
Rad 52 4.06 %
Nagykövesd 49 3.83 %
Bacska 49 3.83 %
Ágcsernyő 46 3.59 %
Boly 44 3.43 %
Zemplén 41 3.20 %
Véke 37 2.89 %
Bodrogmező 31 2.42 %
Ladamóc 28 2.19 %
Bári 25 1.95 %
Kiskövesd 25 1.95 %
Csarnahó 22 1.72 %
Szinyér 19 1.48 %
Szolnocska 18 1.41 %
Imreg 18 1.41 %
Szőlőske 16 1.25 %
Vécse 14 1.09 %
Újhely 13 1.01 %
Bodrogszög 10 0.78 %
Gálszécs 10 0.78 %
Alsómihályi 9 0.70 %
Kistoronya 6 0.47 %
Gercsely 5 0.39 %
Kázmér 5 0.39 %
Pelejte 5 0.39 %
Csörgő 5 0.39 %
Lasztóc 5 0.39 %
Kereplye 5 0.39 %
Legenye 5 0.39 %
Velejte 5 0.39 %
Szécsudvar 4 0.31 %
Kozma 4 0.31 %
Szürnyeg 4 0.31 %
Hardicsa 4 0.31 %
Nagytoronya 4 0.31 %
Szilvásújfalu 3 0.23 %
Kolbáska 3 0.23 %
Nagyruszka 3 0.23 %
Céke 3 0.23 %
Szécskeresztúr 3 0.23 %
Bodzásújlak 2 0.16 %
Garany 2 0.16 %
Biste 2 0.16 %
Zebegnyő 2 0.16 %
Barancs 2 0.16 %
Zemplénújfalu 2 0.16 %
Dargó 2 0.16 %
Bacskó 1 0.08 %
Nagyazar 1 0.08 %
Kazsó 1 0.08 %
Sztankóc 1 0.08 %
Szécsegres 1 0.08 %
Tarnóka 1 0.08 %
Parnó 1 0.08 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Tőketerebes 281 14.56 %
Parnó 237 12.28 %
Gálszécs 90 4.66 %
Bacskó 60 3.11 %
Magyarsas 57 2.95 %
Kozma 34 1.76 %
Magyarizsép 32 1.66 %
Kolbáska 27 1.40 %
Alsómihályi 24 1.24 %
Dargó 24 1.24 %
Vécse 22 1.14 %
Hardicsa 22 1.14 %
Garany 22 1.14 %
Szécskeresztúr 21 1.09 %
Szécsudvar 21 1.09 %
Bodzásújlak 19 0.98 %
Kiszte 18 0.93 %
Visnyó 17 0.88 %
Királyhelmec 16 0.83 %
Csörgő 16 0.83 %
Zemplénújfalu 14 0.73 %
Zebegnyő 14 0.73 %
Nagytoronya 14 0.73 %
Céke 13 0.67 %
Gerenda 11 0.57 %
Barancs 11 0.57 %
Lasztóc 11 0.57 %
Kisazar 10 0.52 %
Nagyruszka 9 0.47 %
Kasó 8 0.41 %
Cselej 8 0.41 %
Kereplye 8 0.41 %
Kázmér 8 0.41 %
Gercsely 7 0.36 %
Bodrogszerdahely 6 0.31 %
Tiszacsernyő 6 0.31 %
Biste 6 0.31 %