SK
KS
.....

Zsarnó

Község

címer zászló
519 100% magyar 1910
236 55% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Zsarnó
Hivatalos szlovák megnevezés:
Žarnov
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Tornai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Tornai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Tornai-dombság - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Kanyapta-medence
Más földrajzi nevek:
Torna-kő
Koordináták:
48.58165741, 20.92268372
Terület:
7,20 km2
Rang:
község
Népesség:
422
Tszf. magasság:
197 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04404
Település kód:
522252
Szervezeti azonosító:
324965
Adóazonosító:
2020751304

A község a Kanyapta-medence nyugati részén, a Bódva-patak bal partjának közelében, a patak fölé emelkedő dombon, a Tornai-hegység északi lábánál fekszik, Tornától 4 km-re délkeletre, Szepsitől 9 km-re délnyugatra. Áthalad rajta a Tornát Jánokon (4 km) keresztül Szepsivel összekötő út, mellékút köti össze a szomszédos Péderrel (2,5 km). Csaknem egész határa mezőgazdaságilag művelt terület. Nyugatról Tornaújfalu, északról Somodi, keletről Péder, délről pedig (rövid szakaszon) Tornaszentjakab községekkel határos. Északi és keleti határa 1881-ig Torna és Abaúj vármegyék határát alkotta.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1881-ig Torna vármegyéhez, majd 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Tornai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Szepsi járáshoz tartozott, majd a Kassa-környéki járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Tornai járás). Területe (7,20 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 520, 1921-ben 482, 1938-ban pedig 524, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. A 20. század második felében (1938-91 között) népességének több mint egyötödét elveszítette, 1991-2011 között azonban lakosságszáma stabilan alakult (1991 – 408 fő, 2001 – 414 fő, 2011 – 405 fő). Ebben a húszéves időszakban az asszimiláció révén a magyar nemzetiségűek aránya 92,6 %-ról 69,6 %-ra csökkent, a szlovákoké ugyanakkor több mint háromszorosára, 7,1 %-ról 26,2 %-ra nőtt. A magyar anyanyelvűek aránya (80,2 %) a magyar nemzetiségűeknél jóval magasabb. A lakosság többsége (61,2 %) római katolikus vallású, a reformátusok aránya 1921-ben még 44 % volt, 2011-re 25,7 %-ra esett vissza.

Történelem

1332-ben említik először a községet. Torna uradalmának tartozéka volt, majd annak megszűnése után helyi nemesek birtoka. Templomát 1397-ben említik először források. 1427-ben 28 portája adózott. 1660-ban 11 család élt a faluban. A település 1715-ben kuriális hely, jobbágy részében lakatlan. 1732-ben 11 nemes család lakta, de még ugyanebben a században római katolikus jobbágy családokat telepítettek ide, akik a Koós uradalom birtokain dolgoztak. Az 1773. évi összeírás szerint Zsarnó az egyetlen református parokiális hely Torna vármegye felsõ járásában. Ugyanezen összeírás a falut magyar-szlovák nyelvű településként említi. 1828-ban 89 háza és 811 lakosa volt, akik főként földműveléssel, mezőgazdasággal foglalkoztak. A 19. században lakói már valamennyien magyarok. A vármegye 1881-es megszüntetéséig Torna vármegyéhez, majd 1920 után Abaúj-Torna vármegye Tornai járásához tartozott kisközségként. A 19. század végétől számos lakosa kivándorolt a tengerentúlra. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1946-ig kőbánya és malom, 1955-ig fűrésztelep is működött a községben. Négyosztályos magyar alapiskoláját a 21. század elején szüntették meg.

Mai jelentősége

A községben magyar nevelési nyelvű óvoda található. Református temploma 1810-ben épült klasszicista stílusban, Szentháromságnak szentelt római katolikus temploma pedig 1822-23-ban. Legjelentősebb műemléke a Bódva felé magasodó dombon található barokk-klasszicista Koós-kastély 1720-ben épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

ZSARNÓ. Magyar falu Torna Várm. lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Tornához 1/2 mértföldnyire; határja jó búzát; és rozsot terem, fája elég van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Zsarnó, Abauj-Torna v. magyar f. a Bodva mellett, Tornához keletre 3/4 mfdnyire: 365 kath., 381 ref., 39 zsidó lak. Ref. anya- és kath. fil. egyház. Több uri lakások. Első osztálybeli határ. F. u. Jakabfalvy, Fáy, Pap, Szendrey s. m. Ut. p. Meczenzéf.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Odább nyugatra Zsarnó falut találjuk egy csinos úri házzal, mely a Bódva völgye fölött mintegy 60 méterre emelkedő dombtetőn díszes parkban áll s gyönyörű kilátást nyújt az egész környékre. A ház birtokosának, Koós Józsefnek nagy értékű régiség-, fegyver-, kép- és térképgyűjteménye van. Zsarnó határában fekete márványt aknáznak.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Zsarnó, 86 házzal és 512 magyar lakossal. Postája és távirója Torna. A község róm. kath. templomát 1822-ben Koós Károly épittette. A ref. templom 1810-ben készült. Itt van Koós József nagybirtokos, a régi Torna-vármegye volt alispánjának kastélya, mely a Bódva-völgy fölött mintegy 60 méter magas dombtetőn áll és gyönyörü kilátást nyújt a Bódva-völgyén át Szepsi, Torna, a szádelői és áji völgy felé. A kastélyt Koós Károly építtette 1822-ben. Kies fekvésü parkjában, melyet a Bódva szel át, egy 30 méter mély elzárt barlang van, továbbá egy sziklába vájt remetelak az eremitázsokban szokásos kőpaddal és tüzhelylyel. Ez üregben emberi csontmaradványokat találtak. A kerti kápolnában a tulajdonos egy 1520-ból való zászlót és oltárdiszt őriz, melyek a késmárki Thököly-vár kápolnájából származnak. A sárosi Rákóczy-várból egy aranyozásokkal diszitett karosszéket és egy sisakot találunk itt, továbbá számos régi fegyvert, czimert és egyéb érdekes régiségeket, képeket, térképeket. Koós József birtokához tartozik még az itteni fekete márványbánya és a homokbánya, melynek homokját a dernői és meczenzéfi vasöntők használják.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Zsarnó. Okleveles első említését 1606-ban találjuk, mikor is Bocskay István fejedelem egyik rendeletében Telegdy Márton és neje Zegedy Katalin kezén említi. A török alatt jórészt elpusztult, de később újra telepítették. Több emberöltőn át a Koós-család birtoka. Ref. temploma 1810-ben, kath. temploma 1822-ben épült. A község területe 1251 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 524.

Névelőfordulások
1773
Zsarno, Zarnow
1786
Zscharnó
1808
Zsarnó
1863
Zsarnó
1920
Žarnov
1927
Žarnov, Zsarnó
1945
Žarnov, Zsarnó
1948
Žarnov
1994
Zsarnó

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Zsarnó (Žarnov) 85
Telefon: 0554662112
Fax: 0554662112

Honlap: zarnov.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Kulcsár Ján (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Kerekes Jozef (KSS)
Karaffa Gejza (SMK-MKP)
Daniel Dávid (SMK-MKP)
Ongyik Jozef (SMK-MKP)
Pesik Ján (SMK-MKP)
KSS 20% KSS 1 képviselö SMK-MKP 80% SMK-MKP 4 képviselö 5 képviselö
Zsarnói Községi Hivatal

Zsarnó 85

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 518 96%
szlovákok 2 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 15 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 537
magyarok 519 100%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 520
magyarok 450 93%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 31 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 482
magyarok 378 93%
szlovákok 29 7%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 408
magyarok 310 75%
szlovákok 104 25%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 414
magyarok 282 70%
szlovákok 106 26%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 14 3%
összlétszám 405
magyarok 236 55%
szlovákok 157 36%
romák 2 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 36 8%
összlétszám 433
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 337
Választási részvétel: 74.48 %
Kiadott boríték: 251
Bedobott boríték: 250

Polgármester

Érvényes szavazólap: 245
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kulcsár Ján 166 67.76 % SMK-MKP
Zsarnai Arpád 73 29.80 % MOST - HÍD
Kiss Attila 6 2.45 % NAJ

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kerekes Jozef 155 KSS
Karaffa Gejza 140 SMK-MKP
Daniel Dávid 123 SMK-MKP
Ongyik Jozef 116 SMK-MKP
Pesik Ján 109 SMK-MKP
Mogyorosi István 106 SMK-MKP
Mártha Marián 98 Független
Zsarnai Arpád 75 MOST - HÍD
Kiss Attila 74 NAJ

Képviselők

2014
Független 20.00% Független 1 képviselö SMK-MKP 60.00% SMK-MKP 3 képviselö KSS 20.00% KSS 1 képviselö 5 képviselö
2018
KSS 20.00% KSS 1 képviselö SMK-MKP 80.00% SMK-MKP 4 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 348
Választási részvétel: 25.29 %
Kiadott boríték: 88
Bedobott boríték: 88
Választásra jogosult: 349
Választási részvétel: 14.61 %
Kiadott boríték: 51
Bedobott boríték: 51
Választásra jogosult: 341
Választási részvétel: 34,60 %
Kiadott boríték: 118
Bedobott boríték: 118

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 81
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 113
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 45 55.56 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 14 17.28 % KDS
Jozef Holečko 8 9.88 % Független
Ivan Kuhn 5 6.17 % OKS
Dominika Palaščáková 3 3.70 % NOVA
Marek Ďurán 3 3.70 % ĽS Naše Slovensko
Vladimír Gürtler 2 2.47 % 7 STATOČNÝCH
Jaroslav Džunko 1 1.23 % Független
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Rastislav Masnyk 0 0.00 % SDKÚ - DS, SaS
Rudolf Bauer 20 39.22% KDS
Karol Pataky 44 38.94 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 44 38.94 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 11 9.73 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 5 4.42 % ĽSNS
Róbert Bačinský 3 2.65 % Független
Jozef Červeňák 3 2.65 % RIS
Jaroslav Džunko 1 0.88 % Független
Jozef Bobík 1 0.88 % Független
Rudolf Botka 1 0.88 % NP
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 84
Érvényes szavazólap: 118
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Jozef Holečko 62 73.81% Független
László Iván 59 70.24% SMK-MKP
László Köteles 55 65.48% SMK-MKP
Anton Király 53 63.10% SMK-MKP
István Zachariaš 49 58.33% SMK-MKP
Elena Fialková 30 35.71% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 21 25.00% Független
Norbert Krušinský 17 20.24% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Jaroslav Pástor 16 19.05% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ladislav Bartók 11 13.10% Független
Viktor Sasák 9 10.71% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Štefan Petrík 5 5.95% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Štefan Markovič 5 5.95% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Marián Tóth 5 5.95% SaS
Róbert Šándor 5 5.95% Független
Jozef Konkoly 5 5.95% SMER - SD
Július Beluscák 5 5.95% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Anton Medvec 3 3.57% Független
Július Grulyo 3 3.57% Független
Rastislav Moric 3 3.57% 7 STATOČNÝCH
Monika Bérešová 3 3.57% SZS
František Petro 2 2.38% SMER - SD
Dominika Palaščáková 2 2.38% NOVA
Ivan Hriczko 2 2.38% Független
Tomáš Suchý 2 2.38% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Karol Dzugas 2 2.38% Független
Ján Marton 2 2.38% NOVA
Michal Rečka 2 2.38% SMER - SD
Peter Papáč 2 2.38% KSS
Ladislav Miko 2 2.38% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 2 2.38% SĽS
Radoslav Šimko 1 1.19% SNS
Ivan Buchla 1 1.19% SNS
Ján Mikloš 1 1.19% KSS
Viktor Dulina 1 1.19% Független
Alexander Bimbo 1 1.19% SRÚS
Viliam Bačo 1 1.19% Független
Štefan Laczkó 1 1.19% 7 STATOČNÝCH
Božena Letková 1 1.19% Független
Ladislav Vojtko 1 1.19% KSS
Vladimír Popovič 1 1.19% SMS
Ľubica Holováčová 1 1.19% SĽS
Ján Kokarda 1 1.19% Független
Marián Kertész 0 0.00% PD
Monika Vargová 0 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 0 0.00% Független
Miloš Barcal 0 0.00% Független
Martin Baltes 0 0.00% SĽS
Róbert Čarny 0 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 0 0.00% ĽS-HZDS
Roman Horváth 0 0.00% SRÚS
Slavomír Horváth 0 0.00% SNS
Peter Palaščák 0 0.00% SOĽ
Ľubomír Šimko 0 0.00% SMER - SD
Jozef Tischler 0 0.00% SĽS
Jozef Koňa 0 0.00% SĽS
Ján Stanislav 0 0.00% SNS
Ján Bačo 0 0.00% SĽS
Imrich Kohút 0 0.00% SĽS
Františka Kočišová 0 0.00% SĽS
Vojtech Staňo 0 0.00% SMER - SD
László Köteles 62 52.54% SMK-MKP
Csaba Simkó 56 47.46% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 47 39.83% SMK-MKP
Tamás Iván 46 38.98% SMK-MKP
István Zachariaš 42 35.59% SMK-MKP
Roland Szabó 31 26.27% SMER-SD
Alexander Képes 31 26.27% SMK-MKP
Gábor Szalay 30 25.42% SMK-MKP
Anton Király 26 22.03% SMK-MKP
Norbert Krušinský 24 20.34% MOST - HÍD
Július Begala 23 19.49% Független
Mária Lacková 23 19.49% Független
Elena Fialková 22 18.64% MOST - HÍD
Attila Oravecz 20 16.95% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 14 11.86% MKDA-MKDSZ
Tibor Bráz 13 11.02% Független
Slavomír Borovský 12 10.17% DS
Csaba Káposztás 10 8.47% MKDA-MKDSZ
Jaroslav Pástor 8 6.78% MOST - HÍD
František Gedra 8 6.78% ĽS Naše Slovensko
Marcela Demkeová 8 6.78% ĽS Naše Slovensko
František Petro 7 5.93% SMER-SD
Július Beluscsák 7 5.93% Független
Martin Baltes 7 5.93% ĽS Naše Slovensko
Ján Horváth 6 5.08% Független
Augustín Köteles 6 5.08% NAJ
Michal Rečka 5 4.24% SMER-SD
Peter Derevjaník 5 4.24% SMER-SD
Peter Kocai 5 4.24% NAJ
Štefan Hudák 5 4.24% ĽS Naše Slovensko
Ondrej Bernát 5 4.24% SMER-SD
Július Pelegrin 5 4.24% Független
Erika Zámboriová 4 3.39% ŠKV
Peter Seman 4 3.39% KSS
Alexander Horváth 4 3.39% MOST - HÍD
Imrich Bakši 4 3.39% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Solár 4 3.39% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Anetta Strýčková 4 3.39% Független
Jarmila Vaňová 4 3.39% ŠKV
Viktor Dulina 4 3.39% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 3 2.54% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jozef Krešák 3 2.54% ŠANCA
Gabriel Böhm 3 2.54% Független
Ladislav Andrejanin 3 2.54% ÚSVIT
Pavol Lehotský 2 1.69% Független
Július Grulyo 2 1.69% Független
Pavol Bujňák 2 1.69% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Ivan Hriczko 2 1.69% ŠKV
Anton Medvec 1 0.85% Független
Rudolf Varga 1 0.85% VZDOR
Radoslav Hodor 1 0.85% Független
Martina Dutková 1 0.85% Független
Monika Gergelová 1 0.85% SNS
Ján Serbin 1 0.85% Független
Tomáš Suchý 1 0.85% ŠANCA
Martin Smrčo 1 0.85% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Vlastimil Lakatoš 1 0.85% Független
Vojtech Farkaš 1 0.85% Független
Ján Kokarda 0 0.00% Független
Jozef Hric 0 0.00% KSS
Ladislav Vojtko 0 0.00% KSS
Ervín Kompuš 0 0.00% NAJ
Slavomír Horváth 0 0.00% SNS
Mária Dulovičová 0 0.00% Független
Miloš Barcal 0 0.00% Független
Marek Vargovčák 1803 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 1727 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Ľubica Blaškovičová 1721 0.00% Független
Jozef Figeľ 1651 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jozef Burian 1508 0.00% SMER - SD
Ľubomír Grega 1502 0.00% Független
Andreja Takáčová 1452 0.00% Független
Miloš Ihnát 1436 0.00% SMER - SD
Štefan Laský 1365 0.00% SMER - SD
Rastislav Amrich 1343 0.00% NOVA
Vladimír Vágási 1276 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Marcel Gibóda 1202 0.00% Független
Michal Kravčík 1177 0.00% 7 STATOČNÝCH
Marián Macej 1156 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Jaroslav Polaček 1146 0.00% Független
Vladimír Gürtler 1122 0.00% 7 STATOČNÝCH
Štefan Baláž 1106 0.00% NOVA
Peter Berta 1088 0.00% Független
Štefan Bereš 1055 0.00% Független
Cyril Betuš 949 0.00% PD
Ľubica Gaľová 935 0.00% Független
Kosmas Bekiaris 768 0.00% 7 STATOČNÝCH
Jozef Filipko 719 0.00% SMK-MKP
Renáta Bagiová 677 0.00% KDS
Robert Roland 645 0.00% DS
Juraj Gubík 642 0.00% NOVA
Zsolt Lukács 626 0.00% Független
Peter Pihorňa 548 0.00% SaS
Jozef Holečko 521 0.00% Független
Miroslav Čonka 449 0.00% MS
Terézia Dančáková 437 0.00% KSS
Peter Kolár 393 0.00% SMK-MKP
Jaroslav Macko 371 0.00% KSS
Nikola Kibritov 287 0.00% DS
Alexander Murin 263 0.00% SĽS
Monika Makeľová 237 0.00% ĽS-HZDS
Ladislav Nagy 231 0.00% SĽS
Vlastimil Eštvan 225 0.00% SNS
Maroš Štupák 211 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ivan Pramuk 192 0.00% SĽS
Viera Idesová 189 0.00% SĽS
Ján Struk 165 0.00% SMS
Ladislav Ondrášek 163 0.00% OKS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 36.69 %
Torna 145 7.86 %
Buzita 141 7.64 %
Somodi 111 6.02 %
Makranc 110 5.96 %
Debrőd 109 5.91 %
Csécs 94 5.09 %
Szeszta 73 3.96 %
Jászó 69 3.74 %
Jánok 64 3.47 %
Perény - Hím 63 3.41 %
Komaróc 63 3.41 %
Áj 57 3.09 %
Reste 57 3.09 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.76 %
Tornaújfalu 49 2.66 %
Alsólánc 48 2.60 %
Zsarnó 47 2.55 %
Bódvavendégi 40 2.17 %
Nagyida 40 2.17 %
Péder 40 2.17 %
Abaújszina 33 1.79 %
Pány 22 1.19 %
Mecenzéf 21 1.14 %
Jászómindszent 12 0.65 %
Tornahorváti 12 0.65 %
Szádelő 12 0.65 %
Kenyhec 11 0.60 %
Miglécnémeti 11 0.60 %
Stósz 7 0.38 %
Kisida 7 0.38 %
Felsőmecenzéf 5 0.27 %
Hernádcsány 4 0.22 %
Hernádzsadány 4 0.22 %
Kassamindszent 4 0.22 %
Magyarbőd 4 0.22 %
Jászóújfalu 3 0.16 %
Felsőtőkés 3 0.16 %
Koksóbaksa 3 0.16 %
Izdobabeszter 3 0.16 %
Hernádszokoly 3 0.16 %
Enyicke 3 0.16 %
Petőszinye 3 0.16 %
Rás 2 0.11 %
Baska 2 0.11 %
Hernádszentistván 2 0.11 %
Benyék 2 0.11 %
Felsőcsáj 2 0.11 %
Kalsa 2 0.11 %
Hilyó 2 0.11 %
Patacskő 2 0.11 %
Alsókemence 2 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.11 %
Györke 2 0.11 %
Alsómislye 2 0.11 %
Alsótőkés 2 0.11 %
Kassaolcsvár 2 0.11 %
Felsőkemence 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Sároskőszeg 1 0.05 %
Semse 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Lengyelfalva 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Bolyár 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 9.99 %
Torna 110 3.38 %
Kecer 63 1.94 %
Szepsi 47 1.44 %
Mecenzéf 28 0.86 %
Áj 16 0.49 %
Buzita 14 0.43 %
Jászómindszent 13 0.40 %
Csécs 11 0.34 %
Jászóújfalu 10 0.31 %
Kisida 9 0.28 %
Abaújszakaly 9 0.28 %
Györke 8 0.25 %
Kenyhec 8 0.25 %
Hernádcsány 8 0.25 %
Tornaújfalu 7 0.22 %
Abos 7 0.22 %
Izdobabeszter 7 0.22 %
Abaújszina 6 0.18 %
Stósz 6 0.18 %
Budamér 5 0.15 %
Hernádszentistván 5 0.15 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.15 %
Hernádszokoly 5 0.15 %
Pány 5 0.15 %
Enyicke 5 0.15 %
Benyék 5 0.15 %
Semse 5 0.15 %
Bolyár 5 0.15 %
Hernádzsadány 4 0.12 %
Rozgony 4 0.12 %
Debrőd 4 0.12 %
Koksóbaksa 4 0.12 %
Nagyida 4 0.12 %
Miglécnémeti 4 0.12 %
Zsarnó 4 0.12 %
Alsókemence 4 0.12 %
Lapispatakújtelep 4 0.12 %
Szeszta 3 0.09 %
Hilyó 3 0.09 %
Komaróc 3 0.09 %
Nagyszalánc 3 0.09 %
Alsólánc 3 0.09 %
Patacskő 3 0.09 %
Sároskőszeg 3 0.09 %
Felsőmislye 3 0.09 %
Felsőmecenzéf 3 0.09 %
Szaláncújváros 3 0.09 %
Ránk 3 0.09 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.09 %
Alsómislye 3 0.09 %
Rudnok 3 0.09 %
Baska 3 0.09 %
Perény - Hím 3 0.09 %
Lapispatak 2 0.06 %
Lengyelfalva 2 0.06 %
Makranc 2 0.06 %
Petőszinye 2 0.06 %
Alsóhutka 2 0.06 %
Felsőtőkés 2 0.06 %
Aranyida 2 0.06 %
Királynép 2 0.06 %
Kassamindszent 2 0.06 %
Garbócbogdány 2 0.06 %
Hernádgecse 1 0.03 %
Alsótőkés 1 0.03 %
Kassaolcsvár 1 0.03 %
Abaújrákos 1 0.03 %
Reste 1 0.03 %
Jánok 1 0.03 %
Rás 1 0.03 %
Bódvavendégi 1 0.03 %
Hatkóc 1 0.03 %
Eszkáros 1 0.03 %
Ájfalucska 1 0.03 %
Szalánchuta 1 0.03 %
Alsócsáj 1 0.03 %
Kelecsenyborda 1 0.03 %
Györgyi 1 0.03 %
Somodi 1 0.03 %
Terebő 1 0.03 %
Abaújnádasd 1 0.03 %
Abaújharaszti 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Idabukóc 1 0.03 %
Felsőhutka 1 0.03 %
Felsőkemence 1 0.03 %
Balogd 1 0.03 %
Magyarbőd 1 0.03 %
Bölzse 1 0.03 %
Bátyok 1 0.03 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 20.79 %
Buzita 223 9.07 %
Csécs 84 3.42 %
Perény - Hím 79 3.21 %
Torna 77 3.13 %
Szeszta 77 3.13 %
Reste 67 2.73 %
Makranc 66 2.69 %
Komaróc 55 2.24 %
Debrőd 55 2.24 %
Somodi 53 2.16 %
Alsólánc 51 2.07 %
Nagyida 49 1.99 %
Tornaújfalu 38 1.55 %
Jászó 37 1.51 %
Áj 37 1.51 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.30 %
Zsarnó 31 1.26 %
Péder 30 1.22 %
Abaújszina 29 1.18 %
Jánok 28 1.14 %
Bódvavendégi 25 1.02 %
Mecenzéf 15 0.61 %
Semse 11 0.45 %
Pány 10 0.41 %
Kenyhec 9 0.37 %
Hernádcsány 9 0.37 %
Tornahorváti 8 0.33 %
Kassamindszent 8 0.33 %
Miglécnémeti 8 0.33 %
Györke 7 0.28 %
Enyicke 6 0.24 %
Kecer 6 0.24 %
Kisida 5 0.20 %
Izdobabeszter 5 0.20 %
Jászómindszent 5 0.20 %
Hernádszentistván 5 0.20 %
Regeteruszka 4 0.16 %
Királynép 4 0.16 %
Jászóújfalu 4 0.16 %
Szádelő 4 0.16 %
Felsőcsáj 3 0.12 %
Patacskő 3 0.12 %
Hernádszokoly 3 0.12 %
Hatkóc 3 0.12 %
Rozgony 3 0.12 %
Hernádzsadány 3 0.12 %
Lengyelfalva 2 0.08 %
Kassaolcsvár 2 0.08 %
Felsőtőkés 2 0.08 %
Aranyida 2 0.08 %
Felsőkemence 2 0.08 %
Sároskőszeg 2 0.08 %
Bolyár 2 0.08 %
Alsótőkés 2 0.08 %
Baska 2 0.08 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.08 %
Felsőmecenzéf 2 0.08 %
Alsómislye 2 0.08 %
Nagyszalánc 1 0.04 %
Magyarbőd 1 0.04 %
Abos 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Hilyó 1 0.04 %
Ránk 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Rudnok 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Györgyi 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Lapispatakújtelep 1 0.04 %
Szaláncújváros 1 0.04 %
Abaújszakaly 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Petőszinye 1 0.04 %
Füzérnádaska 1 0.04 %
Abaújnádasd 1 0.04 %
Abaújharaszti 1 0.04 %
Ósvacsákány 1 0.04 %
Tarcavajkóc 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Budamér 1 0.04 %
Felsőhutka 1 0.04 %
Felsőmislye 1 0.04 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 8.67 %
Jászómindszent 108 5.09 %
Stósz 76 3.58 %
Felsőmecenzéf 50 2.36 %
Szepsi 38 1.79 %
Kisida 36 1.70 %
Hernádcsány 24 1.13 %
Jászó 24 1.13 %
Kassamindszent 24 1.13 %
Jászóújfalu 22 1.04 %
Kassabéla 19 0.90 %
Rozgony 18 0.85 %
Budamér 18 0.85 %
Hernádszokoly 17 0.80 %
Semse 17 0.80 %
Družstevná pri Hornáde 15 0.71 %
Sároskőszeg 15 0.71 %
Felsőtőkés 14 0.66 %
Kassaolcsvár 14 0.66 %
Csécs 12 0.57 %
Lengyelfalva 12 0.57 %
Torna 12 0.57 %
Izdobabeszter 12 0.57 %
Hernádszentistván 12 0.57 %
Idabukóc 11 0.52 %
Aranyida 11 0.52 %
Lapispatak 11 0.52 %
Koksóbaksa 10 0.47 %
Felsőmislye 9 0.42 %
Alsótőkés 9 0.42 %
Tarcavajkóc 8 0.38 %
Abaújszakaly 8 0.38 %
Tizsite 8 0.38 %
Baska 8 0.38 %
Hatkóc 7 0.33 %
Szalánchuta 7 0.33 %
Enyicke 7 0.33 %
Abaújnádasd 7 0.33 %
Nagyida 7 0.33 %
Abaújszina 7 0.33 %
Hilyó 7 0.33 %
Perény - Hím 7 0.33 %
Magyarbőd 7 0.33 %
Hernádgecse 7 0.33 %
Nagyszalánc 7 0.33 %
Györke 6 0.28 %
Garbócbogdány 6 0.28 %
Makranc 6 0.28 %
Lapispatakújtelep 6 0.28 %
Kelecsenyborda 6 0.28 %
Kecer 6 0.28 %
Királynép 6 0.28 %
Hernádzsadány 6 0.28 %
Rás 5 0.24 %
Pány 5 0.24 %
Rudnok 5 0.24 %
Kisladna 5 0.24 %
Terebő 5 0.24 %
Hernádgönyű 4 0.19 %
Buzita 4 0.19 %
Ájfalucska 4 0.19 %
Abaújharaszti 4 0.19 %
Zsarnó 4 0.19 %
Kalsa 4 0.19 %
Petőszinye 4 0.19 %
Szeszta 4 0.19 %
Nagyladna 4 0.19 %
Ósvacsákány 3 0.14 %
Felsőcsáj 3 0.14 %
Györgyi 3 0.14 %
Abaújrákos 3 0.14 %
Apátka 3 0.14 %
Jánok 3 0.14 %
Alsómislye 3 0.14 %
Abos 3 0.14 %
Alsóhutka 3 0.14 %
Benyék 3 0.14 %
Miglécnémeti 3 0.14 %
Újszállás 2 0.09 %
Alsókemence 2 0.09 %
Ósva 2 0.09 %
Szaláncújváros 2 0.09 %
Balogd 2 0.09 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.09 %
Bolyár 2 0.09 %
Somodi 2 0.09 %
Regeteruszka 2 0.09 %
Bátyok 2 0.09 %
Debrőd 2 0.09 %
Tornaújfalu 2 0.09 %
Kenyhec 2 0.09 %
Bölzse 2 0.09 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Bódvavendégi 1 0.05 %
Felsőkemence 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Alsócsáj 1 0.05 %
Áj 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Felsőhutka 1 0.05 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 35.94 %
Buzita 84 5.72 %
Torna 66 4.49 %
Makranc 50 3.40 %
Szeszta 45 3.06 %
Csécs 39 2.65 %
Debrőd 38 2.59 %
Áj 31 2.11 %
Somodi 30 2.04 %
Tornaújfalu 30 2.04 %
Szádudvarnok - Méhész 28 1.91 %
Nagyida 27 1.84 %
Perény - Hím 26 1.77 %
Alsólánc 26 1.77 %
Zsarnó 26 1.77 %
Jánok 26 1.77 %
Reste 23 1.57 %
Péder 22 1.50 %
Jászó 22 1.50 %
Bódvavendégi 21 1.43 %
Rudnok 17 1.16 %
Komaróc 17 1.16 %
Mecenzéf 15 1.02 %
Jászómindszent 13 0.88 %
Hernádcsány 13 0.88 %
Abaújszina 12 0.82 %
Tornahorváti 11 0.75 %
Miglécnémeti 9 0.61 %
Pány 9 0.61 %
Kassamindszent 8 0.54 %
Aranyida 7 0.48 %
Stósz 6 0.41 %
Izdobabeszter 6 0.41 %
Jászóújfalu 6 0.41 %
Györke 6 0.41 %
Rás 6 0.41 %
Enyicke 5 0.34 %
Ránk 5 0.34 %
Lapispatak 4 0.27 %
Patacskő 4 0.27 %
Sároskőszeg 4 0.27 %
Kisida 4 0.27 %
Alsómislye 4 0.27 %
Hernádgecse 4 0.27 %
Koksóbaksa 3 0.20 %
Felsőmecenzéf 3 0.20 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.20 %
Hernádszokoly 3 0.20 %
Szalánchuta 3 0.20 %
Kenyhec 3 0.20 %
Abaújszakaly 3 0.20 %
Garbócbogdány 3 0.20 %
Semse 3 0.20 %
Alsótőkés 3 0.20 %
Szádelő 2 0.14 %
Tarcavajkóc 2 0.14 %
Hernádzsadány 2 0.14 %
Hilyó 2 0.14 %
Magyarbőd 2 0.14 %
Nagyszalánc 2 0.14 %
Kisszalánc 2 0.14 %
Kassabéla 2 0.14 %
Budamér 2 0.14 %
Hernádgönyű 2 0.14 %
Bolyár 2 0.14 %
Abaújnádasd 2 0.14 %
Petőszinye 2 0.14 %
Kalsa 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Kisladna 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Sárosófalu 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Alsókemence 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Rozgony 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Királynép 1 0.07 %
Bölzse 1 0.07 %
Nagyladna 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Kelecsenyborda 1 0.07 %
Kassaolcsvár 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 16.02 %
Hernádszentistván 216 13.47 %
Sároskőszeg 164 10.22 %
Hernádszokoly 138 8.60 %
Budamér 79 4.93 %
Rozgony 58 3.62 %
Kassabéla 40 2.49 %
Abos 40 2.49 %
Kassamindszent 39 2.43 %
Kisida 37 2.31 %
Terebő 34 2.12 %
Hernádcsány 30 1.87 %
Enyicke 28 1.75 %
Jászómindszent 28 1.75 %
Királynép 28 1.75 %
Szepsi 26 1.62 %
Tarcavajkóc 25 1.56 %
Koksóbaksa 23 1.43 %
Izdobabeszter 23 1.43 %
Lapispatak 19 1.18 %
Benyék 18 1.12 %
Hernádzsadány 18 1.12 %
Kisladna 18 1.12 %
Felsőmislye 17 1.06 %
Rás 17 1.06 %
Hernádgecse 17 1.06 %
Nagyszalánc 16 1.00 %
Kassaolcsvár 16 1.00 %
Lapispatakújtelep 15 0.94 %
Kenyhec 15 0.94 %
Alsómislye 15 0.94 %
Eszkáros 14 0.87 %
Baska 14 0.87 %
Regeteruszka 14 0.87 %
Alsótőkés 14 0.87 %
Perény - Hím 13 0.81 %
Bölzse 13 0.81 %
Abaújnádasd 13 0.81 %
Csécs 12 0.75 %
Hatkóc 12 0.75 %
Nagyladna 12 0.75 %
Lengyelfalva 12 0.75 %
Aranyida 12 0.75 %
Abaújszina 11 0.69 %
Semse 11 0.69 %
Felsőhutka 11 0.69 %
Mecenzéf 11 0.69 %
Garbócbogdány 10 0.62 %
Kalsa 10 0.62 %
Buzita 10 0.62 %
Jászóújfalu 10 0.62 %
Torna 10 0.62 %
Kecer 10 0.62 %
Magyarbőd 10 0.62 %
Felsőtőkés 10 0.62 %
Györke 10 0.62 %
Alsóhutka 9 0.56 %
Abaújszakaly 9 0.56 %
Hilyó 8 0.50 %
Idabukóc 8 0.50 %
Alsókemence 8 0.50 %
Tizsite 7 0.44 %
Jászó 7 0.44 %
Szalánchuta 7 0.44 %
Hernádgönyű 7 0.44 %
Stósz 7 0.44 %
Felsőmecenzéf 7 0.44 %
Abaújharaszti 6 0.37 %
Bolyár 6 0.37 %
Ósva 6 0.37 %
Bunyita 6 0.37 %
Györgyi 6 0.37 %
Bátyok 5 0.31 %
Szaláncújváros 5 0.31 %
Nagyida 5 0.31 %
Pány 5 0.31 %
Felsőcsáj 4 0.25 %
Ránkfüred 4 0.25 %
Ránk 3 0.19 %
Jánok 3 0.19 %
Szeszta 3 0.19 %
Újszállás 3 0.19 %
Ósvacsákány 3 0.19 %
Rudnok 3 0.19 %
Miglécnémeti 3 0.19 %
Balogd 3 0.19 %
Sárosófalu 3 0.19 %
Alsócsáj 3 0.19 %
Petőszinye 3 0.19 %
Áj 3 0.19 %
Füzérnádaska 3 0.19 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.19 %
Felsőkemence 3 0.19 %
Kisszalánc 2 0.12 %
Kecerlipóc 2 0.12 %
Somodi 2 0.12 %
Abaújrákos 2 0.12 %
Apátka 2 0.12 %
Patacskő 2 0.12 %
Makranc 2 0.12 %
Tornahorváti 1 0.06 %
Kelecsenyborda 1 0.06 %
Zsarnó 1 0.06 %
Komaróc 1 0.06 %
Tornaújfalu 1 0.06 %
Alsólánc 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 22.98 %
Szepsi 178 10.43 %
Csécs 34 1.99 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.88 %
Áj 31 1.82 %
Makranc 29 1.70 %
Somodi 26 1.52 %
Tornaújfalu 25 1.47 %
Jánok 23 1.35 %
Perény - Hím 20 1.17 %
Zsarnó 20 1.17 %
Bódvavendégi 18 1.06 %
Mecenzéf 14 0.82 %
Szeszta 14 0.82 %
Tornahorváti 14 0.82 %
Jászó 12 0.70 %
Buzita 11 0.64 %
Debrőd 11 0.64 %
Kenyhec 11 0.64 %
Nagyida 10 0.59 %
Pány 10 0.59 %
Péder 8 0.47 %
Hernádcsány 6 0.35 %
Rozgony 6 0.35 %
Kisida 5 0.29 %
Hernádgecse 5 0.29 %
Reste 5 0.29 %
Ájfalucska 4 0.23 %
Szádelő 4 0.23 %
Alsólánc 4 0.23 %
Jászóújfalu 4 0.23 %
Lapispatakújtelep 4 0.23 %
Jászómindszent 4 0.23 %
Magyarbőd 3 0.18 %
Garbócbogdány 3 0.18 %
Izdobabeszter 3 0.18 %
Alsótőkés 3 0.18 %
Komaróc 3 0.18 %
Hernádszokoly 3 0.18 %
Nagyszalánc 3 0.18 %
Abos 3 0.18 %
Hernádzsadány 3 0.18 %
Enyicke 3 0.18 %
Abaújszina 3 0.18 %
Kassamindszent 3 0.18 %
Abaújnádasd 2 0.12 %
Hilyó 2 0.12 %
Eszkáros 2 0.12 %
Rudnok 2 0.12 %
Bolyár 2 0.12 %
Hernádgönyű 2 0.12 %
Budamér 2 0.12 %
Kassaolcsvár 2 0.12 %
Idabukóc 2 0.12 %
Szalánchuta 2 0.12 %
Kassabéla 2 0.12 %
Kecer 1 0.06 %
Tizsite 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Semse 1 0.06 %
Alsómislye 1 0.06 %
Benyék 1 0.06 %
Koksóbaksa 1 0.06 %
Felsőmislye 1 0.06 %
Tarcavajkóc 1 0.06 %
Baska 1 0.06 %
Balogd 1 0.06 %
Györke 1 0.06 %
Hernádszentistván 1 0.06 %
Aranyida 1 0.06 %
Sároskőszeg 1 0.06 %
Felsőtőkés 1 0.06 %
Felsőhutka 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Lapispatak 1 0.06 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 3.48 %
Torna 20 1.18 %
Csécs 12 0.71 %
Jászó 11 0.65 %
Tornaújfalu 10 0.59 %
Rozgony 10 0.59 %
Nagyida 10 0.59 %
Buzita 8 0.47 %
Somodi 8 0.47 %
Makranc 7 0.41 %
Zsarnó 6 0.35 %
Reste 6 0.35 %
Lapispatak 6 0.35 %
Idabukóc 6 0.35 %
Debrőd 5 0.29 %
Jánok 5 0.29 %
Perény - Hím 5 0.29 %
Abaújszina 5 0.29 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.24 %
Kassamindszent 4 0.24 %
Alsólánc 4 0.24 %
Tornahorváti 4 0.24 %
Szeszta 4 0.24 %
Izdobabeszter 3 0.18 %
Petőszinye 3 0.18 %
Magyarbőd 3 0.18 %
Komaróc 3 0.18 %
Hernádszokoly 3 0.18 %
Jászóújfalu 3 0.18 %
Kisida 3 0.18 %
Györke 3 0.18 %
Ránk 3 0.18 %
Terebő 3 0.18 %
Enyicke 3 0.18 %
Nagyszalánc 2 0.12 %
Bódvavendégi 2 0.12 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.12 %
Hernádcsány 2 0.12 %
Budamér 2 0.12 %
Kalsa 2 0.12 %
Kecer 2 0.12 %
Kenyhec 2 0.12 %
Mecenzéf 2 0.12 %
Abos 2 0.12 %
Patacskő 2 0.12 %
Abaújszakaly 2 0.12 %
Kassaolcsvár 2 0.12 %
Felsőmislye 2 0.12 %
Alsókemence 2 0.12 %
Jászómindszent 1 0.06 %
Pány 1 0.06 %
Lapispatakújtelep 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Regeteruszka 1 0.06 %
Alsótőkés 1 0.06 %
Benyék 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Sároskőszeg 1 0.06 %
Szaláncújváros 1 0.06 %
Királynép 1 0.06 %
Lengyelfalva 1 0.06 %
Stósz 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Hatkóc 1 0.06 %
Áj 1 0.06 %
Tarcavajkóc 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Györgyi 1 0.06 %
Bolyár 1 0.06 %
Felsőcsáj 1 0.06 %
Felsőtőkés 1 0.06 %
Felsőmecenzéf 1 0.06 %
Kassabéla 1 0.06 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 14.96 %
Szepsi 82 9.15 %
Csécs 20 2.23 %
Tornaújfalu 18 2.01 %
Nagyida 17 1.90 %
Szádudvarnok - Méhész 15 1.67 %
Buzita 12 1.34 %
Áj 12 1.34 %
Szeszta 12 1.34 %
Somodi 11 1.23 %
Bódvavendégi 11 1.23 %
Zsarnó 10 1.12 %
Jászó 10 1.12 %
Makranc 10 1.12 %
Mecenzéf 9 1.00 %
Péder 9 1.00 %
Jászómindszent 8 0.89 %
Tornahorváti 8 0.89 %
Perény - Hím 7 0.78 %
Eszkáros 6 0.67 %
Hernádcsány 6 0.67 %
Abaújszina 6 0.67 %
Alsólánc 5 0.56 %
Kassamindszent 5 0.56 %
Reste 5 0.56 %
Jánok 4 0.45 %
Budamér 4 0.45 %
Baska 4 0.45 %
Kenyhec 4 0.45 %
Jászóújfalu 4 0.45 %
Hernádzsadány 4 0.45 %
Debrőd 4 0.45 %
Komaróc 4 0.45 %
Magyarbőd 4 0.45 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.45 %
Hernádszentistván 3 0.33 %
Kecer 3 0.33 %
Abaújnádasd 3 0.33 %
Alsótőkés 3 0.33 %
Enyicke 3 0.33 %
Hernádgönyű 3 0.33 %
Pány 3 0.33 %
Lapispatak 3 0.33 %
Semse 3 0.33 %
Györke 2 0.22 %
Abaújszakaly 2 0.22 %
Koksóbaksa 2 0.22 %
Kassabéla 2 0.22 %
Felsőmislye 2 0.22 %
Kassaolcsvár 2 0.22 %
Tizsite 2 0.22 %
Abaújrákos 2 0.22 %
Bolyár 2 0.22 %
Rozgony 2 0.22 %
Rudnok 2 0.22 %
Izdobabeszter 2 0.22 %
Miglécnémeti 2 0.22 %
Szádelő 2 0.22 %
Benyék 2 0.22 %
Nagyszalánc 2 0.22 %
Alsómislye 1 0.11 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Felsőcsáj 1 0.11 %
Lapispatakújtelep 1 0.11 %
Újszállás 1 0.11 %
Abos 1 0.11 %
Stósz 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Hernádszokoly 1 0.11 %
Ránkfüred 1 0.11 %
Patacskő 1 0.11 %
Aranyida 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Hilyó 1 0.11 %
Királynép 1 0.11 %
Ránk 1 0.11 %
Sároskőszeg 1 0.11 %
Kisida 1 0.11 %
Kisladna 1 0.11 %
Szaláncújváros 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőtőkés 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Alsóhutka 1 0.11 %
Alsókemence 1 0.11 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 16.89 %
Torna 295 16.08 %
Jászó 262 14.28 %
Szádudvarnok - Méhész 126 6.87 %
Mecenzéf 91 4.96 %
Buzita 78 4.25 %
Szeszta 60 3.27 %
Zsarnó 56 3.05 %
Somodi 52 2.83 %
Tornaújfalu 50 2.72 %
Áj 47 2.56 %
Jászóújfalu 38 2.07 %
Debrőd 35 1.91 %
Bódvavendégi 33 1.80 %
Csécs 33 1.80 %
Alsólánc 29 1.58 %
Perény - Hím 28 1.53 %
Jánok 26 1.42 %
Szádelő 24 1.31 %
Abaújszina 23 1.25 %
Komaróc 22 1.20 %
Nagyida 20 1.09 %
Makranc 20 1.09 %
Reste 20 1.09 %
Péder 17 0.93 %
Felsőmecenzéf 14 0.76 %
Tornahorváti 11 0.60 %
Jászómindszent 8 0.44 %
Miglécnémeti 6 0.33 %
Királynép 6 0.33 %
Kenyhec 5 0.27 %
Hernádzsadány 5 0.27 %
Hernádcsány 5 0.27 %
Magyarbőd 4 0.22 %
Abaújszakaly 4 0.22 %
Enyicke 4 0.22 %
Kisida 3 0.16 %
Nagyszalánc 3 0.16 %
Kassamindszent 3 0.16 %
Lapispatakújtelep 2 0.11 %
Ájfalucska 2 0.11 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Rudnok 2 0.11 %
Sároskőszeg 2 0.11 %
Pány 2 0.11 %
Hernádszokoly 2 0.11 %
Lapispatak 2 0.11 %
Abaújnádasd 2 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.11 %
Tizsite 2 0.11 %
Baska 2 0.11 %
Felsőmislye 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Györke 2 0.11 %
Ránk 1 0.05 %
Kecer 1 0.05 %
Rozgony 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Regeteruszka 1 0.05 %
Izdobabeszter 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsókemence 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Hernádszentistván 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kassabéla 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Felsőtőkés 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Hernádgönyű 1 0.05 %
Benyék 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 29.60 %
Makranc 115 10.47 %
Csécs 73 6.65 %
Torna 68 6.19 %
Buzita 39 3.55 %
Perény - Hím 36 3.28 %
Tornaújfalu 35 3.19 %
Jánok 30 2.73 %
Pány 26 2.37 %
Szádudvarnok - Méhész 25 2.28 %
Nagyida 23 2.09 %
Mecenzéf 23 2.09 %
Zsarnó 22 2.00 %
Áj 22 2.00 %
Szeszta 20 1.82 %
Györke 19 1.73 %
Komaróc 19 1.73 %
Péder 18 1.64 %
Somodi 17 1.55 %
Jászó 16 1.46 %
Reste 16 1.46 %
Debrőd 15 1.37 %
Kisida 14 1.28 %
Jászómindszent 14 1.28 %
Kenyhec 12 1.09 %
Alsólánc 12 1.09 %
Bódvavendégi 10 0.91 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.82 %
Sároskőszeg 9 0.82 %
Hernádcsány 9 0.82 %
Budamér 8 0.73 %
Rozgony 8 0.73 %
Kassamindszent 8 0.73 %
Hernádszentistván 7 0.64 %
Hernádszokoly 6 0.55 %
Izdobabeszter 6 0.55 %
Semse 6 0.55 %
Tornahorváti 6 0.55 %
Abaújszina 6 0.55 %
Idabukóc 6 0.55 %
Abos 6 0.55 %
Hilyó 6 0.55 %
Jászóújfalu 5 0.46 %
Tarcavajkóc 4 0.36 %
Koksóbaksa 4 0.36 %
Miglécnémeti 4 0.36 %
Bolyár 4 0.36 %
Nagyszalánc 4 0.36 %
Szádelő 4 0.36 %
Abaújnádasd 4 0.36 %
Kassabéla 4 0.36 %
Rás 4 0.36 %
Benyék 4 0.36 %
Hernádgecse 4 0.36 %
Rudnok 4 0.36 %
Stósz 3 0.27 %
Lapispatakújtelep 3 0.27 %
Kassaolcsvár 3 0.27 %
Enyicke 3 0.27 %
Bölzse 3 0.27 %
Felsőhutka 3 0.27 %
Hernádgönyű 3 0.27 %
Nagyladna 3 0.27 %
Alsótőkés 3 0.27 %
Balogd 2 0.18 %
Királynép 2 0.18 %
Kecer 2 0.18 %
Felsőmislye 2 0.18 %
Hatkóc 2 0.18 %
Patacskő 2 0.18 %
Felsőtőkés 2 0.18 %
Felsőcsáj 2 0.18 %
Lengyelfalva 2 0.18 %
Alsókemence 2 0.18 %
Regeteruszka 2 0.18 %
Szaláncújváros 2 0.18 %
Alsócsáj 2 0.18 %
Ránk 2 0.18 %
Modrafalva 2 0.18 %
Bátyok 2 0.18 %
Abaújrákos 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Hernádzsadány 1 0.09 %
Apátka 1 0.09 %
Baska 1 0.09 %
Magyarbőd 1 0.09 %
Kisszalánc 1 0.09 %
Felsőmecenzéf 1 0.09 %
Bunyita 1 0.09 %
Ósvacsákány 1 0.09 %
Abaújharaszti 1 0.09 %
Abaújszakaly 1 0.09 %
Kisladna 1 0.09 %
Petőszinye 1 0.09 %
Terebő 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Kalsa 1 0.09 %
Lapispatak 1 0.09 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 8.16 %
Rozgony 83 4.43 %
Izdobabeszter 61 3.26 %
Kisida 61 3.26 %
Kassamindszent 53 2.83 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.77 %
Györgyi 51 2.72 %
Hernádcsány 50 2.67 %
Jászómindszent 46 2.45 %
Györke 45 2.40 %
Alsókemence 44 2.35 %
Szepsi 42 2.24 %
Sároskőszeg 42 2.24 %
Kassaolcsvár 41 2.19 %
Regeteruszka 40 2.13 %
Garbócbogdány 39 2.08 %
Budamér 37 1.97 %
Petőszinye 37 1.97 %
Bolyár 36 1.92 %
Mecenzéf 36 1.92 %
Kelecsenyborda 36 1.92 %
Nagyszalánc 33 1.76 %
Benyék 31 1.65 %
Felsőmislye 29 1.55 %
Koksóbaksa 28 1.49 %
Tarcavajkóc 28 1.49 %
Csécs 28 1.49 %
Idabukóc 27 1.44 %
Ránkfüred 27 1.44 %
Lapispatak 27 1.44 %
Kecer 25 1.33 %
Alsótőkés 25 1.33 %
Királynép 25 1.33 %
Felsőcsáj 24 1.28 %
Lengyelfalva 24 1.28 %
Hernádzsadány 24 1.28 %
Rás 23 1.23 %
Hernádszentistván 23 1.23 %
Bátyok 23 1.23 %
Felsőkemence 22 1.17 %
Alsómislye 22 1.17 %
Kassabéla 21 1.12 %
Kalsa 20 1.07 %
Hernádszokoly 20 1.07 %
Füzérnádaska 18 0.96 %
Hernádgecse 18 0.96 %
Baska 18 0.96 %
Semse 17 0.91 %
Ránk 16 0.85 %
Tizsite 16 0.85 %
Torna 15 0.80 %
Abaújszakaly 15 0.80 %
Enyicke 15 0.80 %
Ósvacsákány 15 0.80 %
Aranyida 15 0.80 %
Hilyó 14 0.75 %
Alsóhutka 14 0.75 %
Abaújnádasd 14 0.75 %
Kenyhec 14 0.75 %
Jászó 14 0.75 %
Ósva 14 0.75 %
Abaújszina 13 0.69 %
Jászóújfalu 13 0.69 %
Abaújrákos 13 0.69 %
Abaújharaszti 12 0.64 %
Pány 12 0.64 %
Stósz 12 0.64 %
Szaláncújváros 12 0.64 %
Szeszta 11 0.59 %
Lapispatakújtelep 11 0.59 %
Somodi 11 0.59 %
Abos 11 0.59 %
Kecerlipóc 10 0.53 %
Felsőhutka 10 0.53 %
Terebő 10 0.53 %
Eszkáros 10 0.53 %
Sárosófalu 10 0.53 %
Balogd 9 0.48 %
Hernádgönyű 9 0.48 %
Bölzse 9 0.48 %
Alsócsáj 8 0.43 %
Szalánchuta 8 0.43 %
Perény - Hím 7 0.37 %
Nagyida 7 0.37 %
Makranc 6 0.32 %
Rudnok 6 0.32 %
Felsőtőkés 6 0.32 %
Nagyladna 5 0.27 %
Péder 5 0.27 %
Áj 5 0.27 %
Komaróc 5 0.27 %
Buzita 5 0.27 %
Újszállás 5 0.27 %
Modrafalva 4 0.21 %
Jánok 4 0.21 %
Bódvavendégi 4 0.21 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.21 %
Zsarnó 4 0.21 %
Hatkóc 4 0.21 %
Bunyita 3 0.16 %
Apátka 3 0.16 %
Miglécnémeti 2 0.11 %
Debrőd 2 0.11 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 15.73 %
Somodi 42 3.37 %
Kecer 28 2.25 %
Mecenzéf 22 1.77 %
Jászómindszent 16 1.28 %
Nagyida 14 1.12 %
Magyarbőd 13 1.04 %
Jászóújfalu 13 1.04 %
Torna 12 0.96 %
Csécs 10 0.80 %
Hernádcsány 8 0.64 %
Buzita 8 0.64 %
Szepsi 8 0.64 %
Kisida 8 0.64 %
Stósz 7 0.56 %
Patacskő 6 0.48 %
Abaújszina 6 0.48 %
Koksóbaksa 4 0.32 %
Felsőmecenzéf 4 0.32 %
Györke 4 0.32 %
Kassamindszent 4 0.32 %
Abaújszakaly 4 0.32 %
Kenyhec 4 0.32 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.32 %
Abaújnádasd 4 0.32 %
Hilyó 3 0.24 %
Rozgony 3 0.24 %
Rudnok 3 0.24 %
Regeteruszka 3 0.24 %
Budamér 3 0.24 %
Terebő 3 0.24 %
Szeszta 3 0.24 %
Tarcavajkóc 3 0.24 %
Hernádszokoly 2 0.16 %
Kassaolcsvár 2 0.16 %
Királynép 2 0.16 %
Hernádgecse 2 0.16 %
Lengyelfalva 2 0.16 %
Györgyi 2 0.16 %
Alsómislye 2 0.16 %
Bölzse 2 0.16 %
Kassabéla 2 0.16 %
Ósvacsákány 2 0.16 %
Lapispatakújtelep 2 0.16 %
Kelecsenyborda 2 0.16 %
Garbócbogdány 2 0.16 %
Izdobabeszter 2 0.16 %
Pány 2 0.16 %
Hatkóc 2 0.16 %
Perény - Hím 2 0.16 %
Lapispatak 2 0.16 %
Bolyár 2 0.16 %
Hernádzsadány 2 0.16 %
Ránk 2 0.16 %
Alsótőkés 2 0.16 %
Idabukóc 1 0.08 %
Makranc 1 0.08 %
Felsőtőkés 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Alsókemence 1 0.08 %
Nagyladna 1 0.08 %
Alsócsáj 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Kecerlipóc 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Hernádgönyű 1 0.08 %
Abos 1 0.08 %
Ájfalucska 1 0.08 %
Semse 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Enyicke 1 0.08 %
Ránkfüred 1 0.08 %
Baska 1 0.08 %
Hernádszentistván 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Sároskőszeg 1 0.08 %
Rás 1 0.08 %
Petőszinye 1 0.08 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 3.51 %
Rozgony 63 3.25 %
Hernádcsány 61 3.15 %
Jászómindszent 59 3.05 %
Kassamindszent 46 2.37 %
Mecenzéf 42 2.17 %
Izdobabeszter 37 1.91 %
Magyarbőd 35 1.81 %
Družstevná pri Hornáde 35 1.81 %
Kisida 33 1.70 %
Nagyida 31 1.60 %
Györke 27 1.39 %
Enyicke 27 1.39 %
Hernádgecse 26 1.34 %
Jászó 26 1.34 %
Hernádzsadány 25 1.29 %
Kassaolcsvár 23 1.19 %
Csécs 23 1.19 %
Sároskőszeg 22 1.14 %
Hernádszentistván 22 1.14 %
Koksóbaksa 22 1.14 %
Lapispatak 21 1.08 %
Tarcavajkóc 21 1.08 %
Budamér 20 1.03 %
Nagyszalánc 20 1.03 %
Regeteruszka 19 0.98 %
Somodi 19 0.98 %
Királynép 19 0.98 %
Felsőmislye 19 0.98 %
Makranc 19 0.98 %
Felsőmecenzéf 19 0.98 %
Hernádszokoly 17 0.88 %
Alsómislye 17 0.88 %
Lengyelfalva 17 0.88 %
Baska 16 0.83 %
Semse 16 0.83 %
Abaújnádasd 15 0.77 %
Kecer 14 0.72 %
Stósz 14 0.72 %
Garbócbogdány 14 0.72 %
Idabukóc 14 0.72 %
Abaújszakaly 14 0.72 %
Torna 13 0.67 %
Kassabéla 13 0.67 %
Tizsite 12 0.62 %
Györgyi 12 0.62 %
Bölzse 12 0.62 %
Eszkáros 12 0.62 %
Kisladna 12 0.62 %
Pány 12 0.62 %
Füzérnádaska 11 0.57 %
Alsóhutka 11 0.57 %
Kenyhec 11 0.57 %
Perény - Hím 11 0.57 %
Petőszinye 10 0.52 %
Alsókemence 10 0.52 %
Benyék 10 0.52 %
Abaújszina 10 0.52 %
Szeszta 9 0.46 %
Hilyó 9 0.46 %
Jászóújfalu 9 0.46 %
Lapispatakújtelep 9 0.46 %
Felsőhutka 9 0.46 %
Hernádgönyű 9 0.46 %
Ósva 9 0.46 %
Bolyár 8 0.41 %
Alsótőkés 8 0.41 %
Aranyida 8 0.41 %
Zsarnó 8 0.41 %
Alsócsáj 7 0.36 %
Rudnok 7 0.36 %
Kelecsenyborda 7 0.36 %
Bátyok 7 0.36 %
Szalánchuta 7 0.36 %
Abos 7 0.36 %
Jánok 6 0.31 %
Kalsa 6 0.31 %
Balogd 6 0.31 %
Nagyladna 6 0.31 %
Rás 6 0.31 %
Bódvavendégi 6 0.31 %
Ósvacsákány 6 0.31 %
Kecerlipóc 6 0.31 %
Abaújharaszti 6 0.31 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.26 %
Terebő 5 0.26 %
Buzita 4 0.21 %
Felsőtőkés 4 0.21 %
Ránk 4 0.21 %
Komaróc 4 0.21 %
Felsőkemence 4 0.21 %
Patacskő 3 0.15 %
Bunyita 3 0.15 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Tornaújfalu 2 0.10 %
Szádelő 2 0.10 %
Bocsárd 2 0.10 %
Szaláncújváros 2 0.10 %
Ránkfüred 2 0.10 %
Áj 2 0.10 %
Miglécnémeti 2 0.10 %
Reste 2 0.10 %
Debrőd 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Hatkóc 2 0.10 %
Apátka 1 0.05 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Péder 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 11.13 %
Lapispatak 242 7.69 %
Budamér 158 5.02 %
Mecenzéf 114 3.62 %
Hernádcsány 106 3.37 %
Lapispatakújtelep 98 3.12 %
Koksóbaksa 86 2.73 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.54 %
Nagyszalánc 77 2.45 %
Királynép 76 2.42 %
Abaújnádasd 76 2.42 %
Kecer 74 2.35 %
Stósz 74 2.35 %
Kisida 74 2.35 %
Rozgony 69 2.19 %
Kalsa 68 2.16 %
Szepsi 58 1.84 %
Izdobabeszter 55 1.75 %
Jászóújfalu 53 1.69 %
Lengyelfalva 50 1.59 %
Szaláncújváros 48 1.53 %
Hernádgecse 47 1.49 %
Jászómindszent 46 1.46 %
Sároskőszeg 46 1.46 %
Hernádszentistván 46 1.46 %
Magyarbőd 44 1.40 %
Regeteruszka 42 1.34 %
Enyicke 40 1.27 %
Benyék 36 1.14 %
Tizsite 35 1.11 %
Abaújszina 34 1.08 %
Bolyár 32 1.02 %
Alsókemence 31 0.99 %
Tarcavajkóc 31 0.99 %
Kelecsenyborda 30 0.95 %
Alsóhutka 29 0.92 %
Hernádgönyű 29 0.92 %
Kassamindszent 28 0.89 %
Sárosófalu 26 0.83 %
Petőszinye 26 0.83 %
Hernádszokoly 26 0.83 %
Újszállás 25 0.79 %
Semse 25 0.79 %
Györke 24 0.76 %
Kassaolcsvár 21 0.67 %
Abaújharaszti 21 0.67 %
Felsőkemence 21 0.67 %
Balogd 21 0.67 %
Garbócbogdány 20 0.64 %
Ósvacsákány 20 0.64 %
Ósva 20 0.64 %
Felsőmecenzéf 20 0.64 %
Abaújrákos 18 0.57 %
Rudnok 18 0.57 %
Hernádzsadány 18 0.57 %
Kassabéla 17 0.54 %
Szalánchuta 17 0.54 %
Györgyi 17 0.54 %
Alsótőkés 16 0.51 %
Felsőmislye 16 0.51 %
Csécs 15 0.48 %
Bunyita 14 0.45 %
Modrafalva 14 0.45 %
Bölzse 14 0.45 %
Torna 14 0.45 %
Alsómislye 14 0.45 %
Eszkáros 13 0.41 %
Baska 13 0.41 %
Bátyok 13 0.41 %
Abos 13 0.41 %
Kecerlipóc 12 0.38 %
Perény - Hím 12 0.38 %
Nagyida 12 0.38 %
Makranc 12 0.38 %
Alsócsáj 12 0.38 %
Felsőcsáj 11 0.35 %
Füzérnádaska 11 0.35 %
Pány 11 0.35 %
Rás 11 0.35 %
Hatkóc 11 0.35 %
Patacskő 11 0.35 %
Kenyhec 10 0.32 %
Aranyida 10 0.32 %
Hilyó 10 0.32 %
Kisszalánc 9 0.29 %
Idabukóc 9 0.29 %
Ránkfüred 9 0.29 %
Ránk 9 0.29 %
Terebő 9 0.29 %
Felsőhutka 7 0.22 %
Felsőtőkés 7 0.22 %
Zsarnó 7 0.22 %
Somodi 5 0.16 %
Reste 3 0.10 %
Jánok 3 0.10 %
Ájfalucska 3 0.10 %
Nagyladna 3 0.10 %
Buzita 3 0.10 %
Bocsárd 2 0.06 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.06 %
Péder 2 0.06 %
Bódvavendégi 2 0.06 %
Komaróc 2 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 17.26 %
Jászómindszent 94 5.37 %
Szepsi 75 4.29 %
Stósz 68 3.89 %
Felsőmecenzéf 59 3.37 %
Jászó 40 2.29 %
Kisida 40 2.29 %
Hernádcsány 21 1.20 %
Rozgony 19 1.09 %
Makranc 18 1.03 %
Kassamindszent 17 0.97 %
Torna 16 0.91 %
Lengyelfalva 15 0.86 %
Rudnok 15 0.86 %
Hatkóc 15 0.86 %
Hernádszokoly 14 0.80 %
Királynép 11 0.63 %
Aranyida 11 0.63 %
Koksóbaksa 11 0.63 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.63 %
Jászóújfalu 10 0.57 %
Perény - Hím 9 0.51 %
Pány 9 0.51 %
Idabukóc 9 0.51 %
Garbócbogdány 8 0.46 %
Semse 8 0.46 %
Hernádszentistván 8 0.46 %
Nagyszalánc 8 0.46 %
Magyarbőd 8 0.46 %
Kassaolcsvár 8 0.46 %
Jánok 8 0.46 %
Izdobabeszter 7 0.40 %
Csécs 7 0.40 %
Felsőtőkés 7 0.40 %
Abaújszina 6 0.34 %
Kenyhec 6 0.34 %
Nagyida 6 0.34 %
Györke 6 0.34 %
Abaújszakaly 6 0.34 %
Benyék 6 0.34 %
Sároskőszeg 6 0.34 %
Felsőhutka 6 0.34 %
Abaújnádasd 5 0.29 %
Tarcavajkóc 5 0.29 %
Abos 5 0.29 %
Györgyi 5 0.29 %
Felsőmislye 5 0.29 %
Alsótőkés 5 0.29 %
Budamér 4 0.23 %
Rás 4 0.23 %
Kecerlipóc 4 0.23 %
Kecer 4 0.23 %
Kassabéla 4 0.23 %
Miglécnémeti 4 0.23 %
Buzita 4 0.23 %
Apátka 4 0.23 %
Zsarnó 3 0.17 %
Hernádzsadány 3 0.17 %
Bolyár 3 0.17 %
Enyicke 3 0.17 %
Hernádgönyű 3 0.17 %
Lapispatak 3 0.17 %
Lapispatakújtelep 3 0.17 %
Alsócsáj 3 0.17 %
Szaláncújváros 3 0.17 %
Baska 3 0.17 %
Alsóhutka 3 0.17 %
Somodi 3 0.17 %
Szeszta 3 0.17 %
Hilyó 2 0.11 %
Sárosófalu 2 0.11 %
Ájfalucska 2 0.11 %
Tornaújfalu 2 0.11 %
Alsómislye 2 0.11 %
Tornahorváti 2 0.11 %
Nagyladna 2 0.11 %
Petőszinye 2 0.11 %
Kisladna 2 0.11 %
Szalánchuta 2 0.11 %
Patacskő 2 0.11 %
Újszállás 2 0.11 %
Tizsite 2 0.11 %
Abaújharaszti 2 0.11 %
Kalsa 1 0.06 %
Regeteruszka 1 0.06 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Ósva 1 0.06 %
Alsólánc 1 0.06 %
Bölzse 1 0.06 %
Komaróc 1 0.06 %
Bocsárd 1 0.06 %
Felsőkemence 1 0.06 %
Áj 1 0.06 %
Felsőcsáj 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Bátyok 1 0.06 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.06 %
Debrőd 1 0.06 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 19.34 %
Makranc 152 8.47 %
Buzita 107 5.96 %
Torna 92 5.13 %
Ránk 82 4.57 %
Csécs 79 4.40 %
Nagyida 72 4.01 %
Szeszta 65 3.62 %
Somodi 56 3.12 %
Debrőd 52 2.90 %
Perény - Hím 49 2.73 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.34 %
Reste 39 2.17 %
Tornaújfalu 36 2.01 %
Komaróc 35 1.95 %
Alsólánc 34 1.90 %
Áj 32 1.78 %
Abaújszina 32 1.78 %
Jánok 31 1.73 %
Zsarnó 30 1.67 %
Jászó 30 1.67 %
Pány 22 1.23 %
Péder 22 1.23 %
Bódvavendégi 19 1.06 %
Mecenzéf 13 0.72 %
Tornahorváti 12 0.67 %
Kecer 11 0.61 %
Hernádcsány 8 0.45 %
Izdobabeszter 8 0.45 %
Szádelő 7 0.39 %
Rudnok 7 0.39 %
Jászóújfalu 7 0.39 %
Stósz 6 0.33 %
Budamér 6 0.33 %
Lapispatak 6 0.33 %
Györke 5 0.28 %
Kassamindszent 5 0.28 %
Kenyhec 5 0.28 %
Jászómindszent 4 0.22 %
Sároskőszeg 4 0.22 %
Lapispatakújtelep 4 0.22 %
Magyarbőd 4 0.22 %
Alsómislye 3 0.17 %
Hernádszentistván 3 0.17 %
Hernádszokoly 3 0.17 %
Miglécnémeti 3 0.17 %
Idabukóc 3 0.17 %
Abaújnádasd 3 0.17 %
Alsóhutka 3 0.17 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.17 %
Nagyszalánc 3 0.17 %
Királynép 2 0.11 %
Enyicke 2 0.11 %
Kisida 2 0.11 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Abaújharaszti 2 0.11 %
Semse 2 0.11 %
Patacskő 2 0.11 %
Hernádgecse 2 0.11 %
Abaújszakaly 2 0.11 %
Kassabéla 2 0.11 %
Ájfalucska 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Koksóbaksa 2 0.11 %
Benyék 2 0.11 %
Rás 2 0.11 %
Felsőcsáj 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Ósva 1 0.06 %
Felsőmislye 1 0.06 %
Hernádgönyű 1 0.06 %
Lengyelfalva 1 0.06 %
Felsőkemence 1 0.06 %