SK
KN
.....

Alsógellér

Településrész

címer zászló
451 100% magyar 1910
414 100% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Dolný Geller
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Csallóközi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Komáromi járás
Más földrajzi nevek:
Karcsai-dűlő, Tatárhányás
Koordináták:
47.825, 17.816666666667
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
110 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94616

Gellér község déli településrésze, egybeépült Felsőgellérrel.

Közigazgatás

1940-ig önálló község (közigazgatási beosztását ld. Gellér), azóta az egyesített Gellér egyik településrésze és különálló kataszteri terület (4,87 km²), mely a község területének 49 %-át teszi ki.

Népesség

2011-ben 343 lakosa volt, itt él Gellér lakosságának 73 %-a.

Történelem

Ld. Gellér.

Mai jelentősége

Ld. Gellér

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Alsó, és Felső Gellér. Két magyar faluk, vagy puszták, Komárom Vármegyében, birtokosai külömbféle Urak, lakosai reformátusok, fekszenek Nagy Megyertől két mértföldnyire egymáshoz közel, határjaik ’s vagyonnyaik is középszerűek lévén, második Osztálybéliek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Alsó-Gellér, magyar falu, Komárom vmegyében, határos nyugotról felső Gellérrel, keletről nagy Tanynyal, délről Kécs pusztával s a pozsonyi országúttól 400 öl távolságra fekszik. Kiterjedése 872 hold, mellyből 2/3 szántóföld, 1/3 rét és lapályos terület s ez mind majorsági nemes birtok. Földe ollyan minőségű, mint felső Gelléré. Lakja 17 kath., 386 ref. 5 zsidó. F. u. Csepy, Szabó, Király, Szücs, Buzás, Pázmány, nemes családok.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Alsógellér, magyar kisközség, a komárom-dunaszerdahelyi vasútvonal mentén, 103 házzal és 432 ref. vallású lakossal. Postája Bogya, távírója és vasúti állomása Bogya-Gellér. E község első írott nyomára 1258-ban bukkanunk, a mikor Pethő és rokonai győri várjobbágyoknak a lakóhelye. 1268-ban két ily nevű helységet említenek. Az egyik: villa Gyuller, a komáromi vár tartozéka volt, a másik: villa Guller, a szolgagyőri várhoz tartozott. 1405-ben a gelléri nemesek faluja. 1520-ban Márk Gergelyt és Alsógelléri Pongráczot iktatják itteni örökölt birtokukba. Időközben a pannonhalmi főapátság is szerez itt némely részeket, melyeket 1539-ben elzálogosít, de 1576-ban viszont más részeket a főapátság vesz zálogba. 1627-ben a község egy boszorkányperben is szerepel, és itt ez ügyben tanúkihallgatást tartanak. 1654-ben Vásárhelyi Mihály és Halászy István kapnak ide királyi adományt. 1658-ban Szente Bálint, 1728-ban pedig Varga János több udvartelekre nádori adományt nyernek. A mult század első felében a Csepy, Komáromy, Szabó, Király, Szücs, Buzás és Pázmány családok voltak a nagyobb nemesi közbirtokosai. Most nagyobb közbirtokosa nincsen. A török világban elpusztult és később újra települt. Dűlői között van egy Tatárhányás nevezetű, melyet azonban nem a tatárok, hanem a kuruczok emeltek. A községet az árvíz gyakran sujtotta legutóbb 1899-ben is.

Névelőfordulások
1773
Alsó-Gellér,
1786
Alschó-Geller,
1808
Alsó-Gellér,
1863
Alsógellér,
1927
Dolný Gellér, Alsó-Gellér
1938
Alsógellér,

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
németek
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 403 95%
németek 6 1%
egyéb 15 4%
összlétszám 424
magyarok 451 100%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
összlétszám 451
magyarok 414 100%
németek 1 0%
egyéb 1 0%
összlétszám 416
Mai közigazgatás

Bejelentések