SK
KN
.....

Gellér

Község

címer zászló
630 100% magyar 1910
401 85% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Gellér
Hivatalos szlovák megnevezés:
Holiare
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Csallóközi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Komáromi járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Csallóköz, Alsó-Csallóköz
Más földrajzi nevek:
Alsógellér, Érsek-Munyota, Felsőgellér, Karcsai-dűlő, Millérhát, Likócs, Tatárhányás
Koordináták:
47.82779312, 17.81439018
Terület:
9,88 km2
Rang:
község
Népesség:
488
Tszf. magasság:
110 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94616
Település kód:
580911
Szervezeti azonosító:
34006613
Adóazonosító:
2021015953

Gellér az Alsó-Csallóközben, Nagymegyertől 6 km-re délkeletre, Komáromtól 18 km-re északnyugatra fekszik, a történelmi Komárom vármegye területén. A község területén halad át a Gellér-Nagykeszi-csatorna, melyből itt ágazik el a Zsemlékes-csatorna. Délnyugatról Csicsóval, délkeletről Tannyal, északról Bogyával, nyugatról Nagymegyerrel határos. A falu mellett halad el a 63-as főút, melyhez 1,5 km-es mellékút vezet, ugyanilyen hosszú mellékút vezet Bogyára is. A Komárom-Pozsony közötti vasútvonal is itt halad el – megállóhelye Bogyával közös.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Komáromi járáshoz tartozó község. 1940-ben alakult Alsógellér és Felsőgellér egyesítésével. Mindkét község 1920-ig Komárom vármegye Csallóközi járásához tartozott, majd Csehszlovákia Komáromi járásához, 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. A két elődközség ma is két külön kataszteri területet alkot (Alsógellér 4,87 km², Felsőgellér 5,02 km²). Az egyesített község 1949-1960 között a Nagymegyeri járáshoz tartozott, majd 1960-tól újra a Komáromi járáshoz. 1971-1994 között Bogyával egyesítették, 1994 óta újra önálló község.

Népesség

1921-hez képest lakossága 1/5-ével csökkent. A máig színmagyar falu lakossága az utóbbi évtizedben a fiatalokat célzó lakásprogramnak köszönhetően növekszik, református többsége (2011-ben 55%) viszont csökkenőben van.

Történelem

Gellért az Árpád-korban említik először; előbb csak Felsőgellér létezett, majd ennek a határában alakult ki hamarosan a később nagyobbra nőtt Alsógellér. Eredetileg Győr városának jobbágyfalva volt, majd később az egyik falu Komárom, másik Szolgagyőr várának tartozéka volt. A 15. században már helyi nemesek birtokában lévő faluként szerepelnek, továbbá a pannonhalmi főapátság kezén is voltak itt birtoktestek. A török korban mindkét falut felperzselték a portyázó hadak, később viszont újranépesültek. Mai temploma is a török kor után épült, 1786-ban. A Likócs dűlőnév a mesterségesen földbe vájt lyukakról (likócsok) tanúskodik, ahol a falubeliek veszély esetén meghúzták magukat. A kora újkorban a Vásárhelyi, Halászy, Szente és Varga családnevekkel találkozunk a birtokosok között, a 19. században pedig a Csepy, Komáromy, Szabó, Király, Szücs, Buzás, Pázmány, Kürthy, Külkey, Antal és Vas családok voltak a két község közbirtokosai. A falvakat 1862-ben, 1876-ban és 1899-ben is komoly károkat okozó árvíz sújtotta. A trianoni béke 1920-ban Csehszlovákiához csatolta őket, a bécsi döntés révén 1938. november 2-án visszakerültek Magyarországhoz. A két település Gellér néven egyesült 1940-ben. 1945-ben ismét Csehszlovákiához került az immár egységes község. Az 1965-ös nagy árvíz súlyos pusztítást vitt végbe Bogyán. 1971-ben Bogyához csatolták, és csak 1994-ben, már az önálló Szlovákiában vált újra külön községgé.

Mai jelentősége

A községben magyar óvoda működik. A helyiek által kalákában felépített faluház több közösségi funkciót lát el. A község területén értékes Krisztus előtti, valamint római és avar régészeti leletek kerültek elő.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Alsó, és Felső Gellér. Két magyar faluk, vagy puszták, Komárom Vármegyében, birtokosai külömbféle Urak, lakosai reformátusok, fekszenek Nagy Megyertől két mértföldnyire egymáshoz közel, határjaik ’s vagyonnyaik is középszerűek lévén, második Osztálybéliek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Alsó-Gellér, magyar falu, Komárom vmegyében, határos nyugotról felső Gellérrel, keletről nagy Tanynyal, délről Kécs pusztával s a pozsonyi országúttól 400 öl távolságra fekszik. Kiterjedése 872 hold, mellyből 2/3 szántóföld, 1/3 rét és lapályos terület s ez mind majorsági nemes birtok. Földe ollyan minőségű, mint felső Gelléré. Lakja 17 kath., 386 ref. 5 zsidó. F. u. Csepy, Szabó, Király, Szücs, Buzás, Pázmány, nemes családok. Felső-Gellér, magyar falu, Komárom vmegyében, a pozsonyi országúttól délre 600 öl távolságra s Komáromtól 2 3/4 mfdnyire esik, Bogya szomszédságában. N. Megyertől a Millér választja el határát, melly áll 1425 holdból, u. m. 800 h. szántóföldből, 200 h. rétből; 425 h. legelőből és mocsáros területekből. Fekete porhanyos agyag földe első osztálybeli; az állattenyésztést tekintve leginkább szarvasmarha-tenyésztés üzetik. Lakja 37 kath., 217 ref. s 5 zsidó. Ref. anyaszentegyház és iskolával. F. u. Csepy, Kürthy, Külkey, Antal, Vas, Király, nemes családok

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Alsógellér, magyar kisközség, a komárom-dunaszerdahelyi vasútvonal mentén, 103 házzal és 432 ref. vallású lakossal. Postája Bogya, távírója és vasúti állomása Bogya-Gellér. E község első írott nyomára 1258-ban bukkanunk, a mikor Pethő és rokonai győri várjobbágyoknak a lakóhelye. 1268-ban két ily nevű helységet említenek. Az egyik: villa Gyuller, a komáromi vár tartozéka volt, a másik: villa Guller, a szolgagyőri várhoz tartozott. 1405-ben a gelléri nemesek faluja. 1520-ban Márk Gergelyt és Alsógelléri Pongráczot iktatják itteni örökölt birtokukba. Időközben a pannonhalmi főapátság is szerez itt némely részeket, melyeket 1539-ben elzálogosít, de 1576-ban viszont más részeket a főapátság vesz zálogba. 1627-ben a község egy boszorkányperben is szerepel, és itt ez ügyben tanúkihallgatást tartanak. 1654-ben Vásárhelyi Mihály és Halászy István kapnak ide királyi adományt. 1658-ban Szente Bálint, 1728-ban pedig Varga János több udvartelekre nádori adományt nyernek. A mult század első felében a Csepy, Komáromy, Szabó, Király, Szücs, Buzás és Pázmány családok voltak a nagyobb nemesi közbirtokosai. Most nagyobb közbirtokosa nincsen. A török világban elpusztult és később újra települt. Dűlői között van egy Tatárhányás nevezetű, melyet azonban nem a tatárok, hanem a kuruczok emeltek. A községet az árvíz gyakran sujtotta legutóbb 1899-ben is. Felsőgellér, csallóközi magyar kisközség, Alsógellér szomszédságában. Házainak száma mindössze 35, lakosaié pedig 178, és ezek mindannyian református vallásúak. Templomuk is van, mely 1786-ban épült. Postája Bogya, távírója és vasúti állomása Bogya-Gellér. Régi nemesi község, melynek birtokviszonyai Alsógellérével azonosak s állandóan e szomszédjának sorsában osztozott. A mult század elején a Csepy, Kürthy, Külkey, Antal, Vas és Király családok voltak a nagyobb nemesi közbirtokosai, most azonban itt nagyobb birtoktest nincsen. A Millérhát és Likócs nevű dűlői némi figyelmet érdemelnek. Úgy látszik, hogy az úgynevezett likócsok mesterségesen a földbe vájt lyukak voltak, a hova a lakosok veszedelem esetén menekültek. 1862-ben, 76-ban és 99-ben nagy árvízveszély tartotta rettegésben lakosait, a kik mind a három árvíz alatt roppant károkat szenvedtek.

Gulyás Lajos

1918.2.14.
Kisújfalu - megszületett
1942
Gellér - egyházi szolgálatot végzett

Csémy Lajos László

1923. 7. 15.
Gellér - megszületett
Névelőfordulások
1257
Gueller
1268
Gyuller
1402
Geller
1449
Felsewgyeller
1940
Gellér,
1948
Holiare
1994
Holiare
2013
Gellér

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Gellér (Holiare) 93
Telefon: 0357780005
Fax: 0357738150

Honlap: holiare.ocu.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Kürthy Juraj (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Csémi Dionýz (Független)
Szabó Dezider (Független)
Inczédi Tomáš (SMK-MKP)
Jassová Irena (SMK-MKP)
Katonová Terézia (SMK-MKP)
Független 40% Független 2 képviselö SMK-MKP 60% SMK-MKP 3 képviselö 5 képviselö
Gelléri Posta

Holiare 93

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Fő utca 180

Gelléri Községi Hivatal

Gellér 93

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1941
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 561 95%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 8 1%
egyéb 22 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 591
magyarok 630 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 631
magyarok 594 99%
szlovákok 2 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 599
magyarok 588 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 588
magyarok 394 93%
szlovákok 19 4%
romák 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 10 2%
összlétszám 424
magyarok 421 90%
szlovákok 14 3%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 33 7%
összlétszám 468
magyarok 401 85%
szlovákok 44 9%
romák 4 1%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 22 5%
összlétszám 474
összlétszám 167
magyarok 158 95%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 1%
egyéb 7 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 424
magyarok 403 95%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 1%
egyéb 15 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 180
magyarok 179 99%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 451
magyarok 451 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 183
magyarok 180 98%
szlovákok 2 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 416
magyarok 414 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 393
Választási részvétel: 63.87 %
Kiadott boríték: 251
Bedobott boríték: 251

Polgármester

Érvényes szavazólap: 247
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kürthy Juraj 178 72.06 % SMK-MKP
Paksi Tibor 69 27.94 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Inczédi Tomáš 172 SMK-MKP
Jassová Irena 156 SMK-MKP
Csémi Dionýz 149 Független
Katonová Terézia 138 SMK-MKP
Szabó Dezider 135 Független

Képviselők

2014
SMK-MKP 100.00% SMK-MKP 5 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 60.00% SMK-MKP 3 képviselö Független 40.00% Független 2 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 388
Választási részvétel: 18.30 %
Kiadott boríték: 71
Bedobott boríték: 71
Választásra jogosult: 388
Választási részvétel: 14.18 %
Kiadott boríték: 55
Bedobott boríték: 55
Választásra jogosult: 390
Választási részvétel: 15,89 %
Kiadott boríték: 62
Bedobott boríték: 62

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 61
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 62
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 49 80.33 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 5 8.20 % SMER - SD
Stanislav Kováč 4 6.56 % DÚ, Zmena zdola
Regan Belovič 1 1.64 % 7 STATOČNÝCH
Robert Dick 1 1.64 % MS
Peter Oremus 1 1.64 % Független
Viliam Mokraň 0 0.00 % KĽS
Milan Belica 3 5.45% SMER - SD
Iván Farkas 42 67.74 % SMK-MKP
Milan Belica 12 19.35 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
László Hajdu 6 9.68 % MKDA
Ján Greššo 1 1.61 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Peter Oremus 1 1.61 % Független
Milan Uhrík 0 0.00 % ĽSNS
Renáta Kolenčíková 0 0.00 % Független
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 68
Érvényes szavazólap: 59
Érvényes szavazólap: 16925
# Név Szavazat Százalék Párt
Csaba Földes 46 67.65% SMK-MKP
Rozália Szalay 38 55.88% SMK-MKP
Olga Szabó 36 52.94% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 29 42.65% SMK-MKP
Árpád Horváth 29 42.65% SMK-MKP
Norbert Becse 29 42.65% SMK-MKP
Attila Petheő 26 38.24% SMK-MKP
Lajos Csóka 26 38.24% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
László Stubendek 24 35.29% SMK-MKP
Éva Hortai 20 29.41% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, SaS
Zsolt Sebö 17 25.00% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Tamás Varga 12 17.65% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Jozef Jobbágy 12 17.65% MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Štefan Kucsera 12 17.65% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Anton Marek 11 16.18% Független
Rudolf Čerňanský 10 14.71% OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA
György Batta 6 8.82% Független
Gabriel Szalay 5 7.35% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Miroslav Adamik 5 7.35% Független
Milan Lehocký 4 5.88% Független
Milan Opálka 3 4.41% KSS
Mária Csákiová 2 2.94% MS
Anna Žigová 2 2.94% KDH, SMER - SD
Ladislav Tóth 1 1.47% KSS
Peter Getler 1 1.47% SMS
Robert Dick 1 1.47% MS
Károly Less 1 1.47% Független
Tamara Podmanická 1 1.47% SMS
Tibor Mayer 1 1.47% Független
Konštantín Glič 0 0.00% KDH, SMER - SD
Jozef Petráš 0 0.00% KSS
Pavol Tausk 0 0.00% KSS
Ján Pikor 0 0.00% Független
Lívia Csíková 0 0.00% MS
Dušan Tulpík 0 0.00% ĽS-HZDS
Karel Krejčí 0 0.00% KSS
Csaba Földes 52 88.14% SMK-MKP
Miklós Viola 38 64.41% SMK-MKP
Norbert Becse 38 64.41% SMK-MKP
Árpád Horváth 35 59.32% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 32 54.24% SMK-MKP
Örs Orosz 29 49.15% SMK-MKP
Péter Varga 27 45.76% SMK-MKP
Imre Knirs 27 45.76% SMK-MKP
Karol Farkas 19 32.20% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Attila Petheő 11 18.64% Független
Ladislav Ágh 8 13.56% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Csaba Cúth 7 11.86% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
László Stubendek 7 11.86% Független
Jozef Jobbágy 6 10.17% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Klaudia Bertoková 5 8.47% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
László Szendi 5 8.47% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Gyula Köles 4 6.78% Független
Attila Forgács 4 6.78% Független
Tibor Forró 3 5.08% Független
Károly Less 3 5.08% Független
Tamás Varga 3 5.08% Független
Miroslav Rusňák 2 3.39% ĽS Naše Slovensko
Marián Molnár 2 3.39% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Anna Žigová 2 3.39% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Jozef Lehotkai 2 3.39% NAJ
Tímea Szénássy 1 1.69% Független
Lýdia Siposová 1 1.69% NAJ
Pavol Tausk 1 1.69% KSS
János Sárközi 1 1.69% MKDA-MKDSZ
Jozef Jakubec 1 1.69% NAJ
Daniel Mikula 1 1.69% ĽS Naše Slovensko
Milan Šuch 0 0.00% NAJ
Anton Teleki 0 0.00% SME RODINA - Boris Kollár
Ladislav Tóth 0 0.00% KSS
František Bartoš 0 0.00% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Árpád Horváth 5532 0.00% SMK-MKP
László Stubendek 5368 0.00% SMK-MKP
Csaba Földes 5163 0.00% SMK-MKP
Olga Szabó 5131 0.00% SMK-MKP
Attila Petheő 4954 0.00% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 4377 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD
Norbert Becse 4330 0.00% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4195 0.00% SMK-MKP
Rozália Szalay 4012 0.00% SMK-MKP
Zsolt Sebö 3876 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, NOVA
Éva Hortai 3777 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Lajos Csóka 3438 0.00% NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tamás Varga 3424 0.00% OKS, NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Anton Marek 3256 0.00% Független
Rudolf Čerňanský 2742 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 2102 0.00% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
György Batta 1953 0.00% Független
Štefan Kucsera 1803 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SaS, OKS, SDKÚ - DS
Anna Žigová 1695 0.00% KDH, SMER - SD
Konštantín Glič 1628 0.00% KDH, SMER - SD
Miroslav Adamik 1476 0.00% Független
Milan Lehocký 961 0.00% Független
Tamara Podmanická 949 0.00% SMS
Károly Less 896 0.00% Független
Peter Getler 894 0.00% SMS
Milan Opálka 819 0.00% KSS
Tibor Mayer 790 0.00% Független
Ján Pikor 591 0.00% Független
Robert Dick 499 0.00% MS
Pavol Tausk 473 0.00% KSS
Dušan Tulpík 467 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Petráš 448 0.00% KSS
Mária Csákiová 434 0.00% MS
Karel Krejčí 412 0.00% KSS
Ladislav Tóth 367 0.00% KSS
Lívia Csíková 274 0.00% MS
Miklós Viola 6258 36.97% SMK-MKP
Árpád Horváth 5846 34.54% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 5541 32.74% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Csaba Földes 5187 30.65% SMK-MKP
Norbert Becse 4919 29.06% SMK-MKP
Örs Orosz 4885 28.86% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4460 26.35% SMK-MKP
László Stubendek 4458 26.34% Független
Imre Knirs 4439 26.23% SMK-MKP
Attila Petheő 3772 22.29% Független
Péter Varga 3729 22.03% SMK-MKP
Tamás Varga 3401 20.09% Független
Tímea Szénássy 2832 16.73% Független
Ladislav Ágh 2826 16.70% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Anna Žigová 2785 16.45% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Csaba Cúth 2638 15.59% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Karol Farkas 2617 15.46% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Marián Molnár 2608 15.41% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Attila Forgács 2471 14.60% Független
Károly Less 2452 14.49% Független
Klaudia Bertoková 2318 13.70% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
László Szendi 2274 13.44% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tibor Forró 2197 12.98% Független
František Bartoš 1418 8.38% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Miroslav Rusňák 1239 7.32% ĽS Naše Slovensko
János Sárközi 1047 6.19% MKDA-MKDSZ
Daniel Mikula 985 5.82% ĽS Naše Slovensko
Gyula Köles 959 5.67% Független
Milan Šuch 650 3.84% NAJ
Anton Teleki 644 3.81% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Jakubec 617 3.65% NAJ
Pavol Tausk 511 3.02% KSS
Ladislav Tóth 472 2.79% KSS
Lýdia Siposová 428 2.53% NAJ
Jozef Lehotkai 408 2.41% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Komárom 745 26.75 %
Ógyalla 611 21.94 %
Komáromszentpéter 195 7.00 %
Naszvad 133 4.78 %
Újgyalla 103 3.70 %
Perbete 97 3.48 %
Gúta 96 3.45 %
Bajcs 57 2.05 %
Hetény 57 2.05 %
Szilasháza 53 1.90 %
Imely 49 1.76 %
Komáromfüss 46 1.65 %
Megyercs 46 1.65 %
Bátorkeszi 44 1.58 %
Nagykeszi 43 1.54 %
Marcelháza 40 1.44 %
Szilas 35 1.26 %
Keszegfalva 33 1.18 %
Izsa 32 1.15 %
Csallóközaranyos 26 0.93 %
Martos 26 0.93 %
Nemesócsa 25 0.90 %
Ifjúságfalva 24 0.86 %
Búcs 23 0.83 %
Karva 18 0.65 %
Madar 17 0.61 %
Ekel 15 0.54 %
Dunamocs 13 0.47 %
Lakszakállas 13 0.47 %
Zsemlékes 9 0.32 %
Újpuszta 8 0.29 %
Dunaradvány 8 0.29 %
Vágfüzes 7 0.25 %
Virt 7 0.25 %
Tany 6 0.22 %
Bogyarét 6 0.22 %
Bogya 6 0.22 %
Pat 5 0.18 %
Csicsó 4 0.14 %
Gellér 2 0.07 %
Kolozsnéma 2 0.07 %
Komárom 342 53.11 %
Ógyalla 57 8.85 %
Naszvad 31 4.81 %
Gúta 25 3.88 %
Újgyalla 19 2.95 %
Perbete 19 2.95 %
Bajcs 16 2.48 %
Komáromszentpéter 14 2.17 %
Izsa 13 2.02 %
Imely 10 1.55 %
Megyercs 9 1.40 %
Marcelháza 8 1.24 %
Dunamocs 6 0.93 %
Szilasháza 6 0.93 %
Karva 6 0.93 %
Keszegfalva 5 0.78 %
Nemesócsa 5 0.78 %
Bátorkeszi 5 0.78 %
Ekel 5 0.78 %
Nagykeszi 4 0.62 %
Komáromfüss 4 0.62 %
Csallóközaranyos 4 0.62 %
Martos 4 0.62 %
Madar 4 0.62 %
Hetény 3 0.47 %
Zsemlékes 3 0.47 %
Újpuszta 3 0.47 %
Dunaradvány 3 0.47 %
Pat 2 0.31 %
Kolozsnéma 1 0.16 %
Ifjúságfalva 1 0.16 %
Lakszakállas 1 0.16 %
Bogya 1 0.16 %
Búcs 1 0.16 %
Csicsó 1 0.16 %
Vágfüzes 1 0.16 %
Bogyarét 1 0.16 %
Tany 1 0.16 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 823 33.31 %
Gúta 736 29.79 %
Naszvad 98 3.97 %
Ógyalla 79 3.20 %
Keszegfalva 53 2.14 %
Marcelháza 44 1.78 %
Komáromszentpéter 43 1.74 %
Perbete 40 1.62 %
Nemesócsa 37 1.50 %
Bátorkeszi 36 1.46 %
Lakszakállas 35 1.42 %
Bajcs 30 1.21 %
Dunamocs 30 1.21 %
Ifjúságfalva 29 1.17 %
Ekel 29 1.17 %
Hetény 27 1.09 %
Imely 26 1.05 %
Izsa 22 0.89 %
Csallóközaranyos 21 0.85 %
Tany 20 0.81 %
Megyercs 19 0.77 %
Nagykeszi 18 0.73 %
Dunaradvány 17 0.69 %
Búcs 16 0.65 %
Újgyalla 14 0.57 %
Vágfüzes 13 0.53 %
Csicsó 13 0.53 %
Madar 12 0.49 %
Karva 11 0.45 %
Martos 10 0.40 %
Komáromfüss 9 0.36 %
Szilas 8 0.32 %
Szilasháza 8 0.32 %
Bogyarét 8 0.32 %
Bogya 8 0.32 %
Virt 8 0.32 %
Kolozsnéma 7 0.28 %
Pat 6 0.24 %
Gellér 4 0.16 %
Újpuszta 2 0.08 %
Zsemlékes 2 0.08 %
Komárom 1 389 36.82 %
Gúta 265 7.03 %
Ógyalla 153 4.06 %
Naszvad 143 3.79 %
Bátorkeszi 130 3.45 %
Komáromszentpéter 122 3.23 %
Perbete 114 3.02 %
Dunamocs 111 2.94 %
Búcs 90 2.39 %
Martos 88 2.33 %
Hetény 87 2.31 %
Marcelháza 83 2.20 %
Izsa 75 1.99 %
Lakszakállas 74 1.96 %
Nemesócsa 71 1.88 %
Keszegfalva 71 1.88 %
Csallóközaranyos 65 1.72 %
Ekel 65 1.72 %
Csicsó 55 1.46 %
Dunaradvány 48 1.27 %
Nagykeszi 46 1.22 %
Bajcs 43 1.14 %
Tany 41 1.09 %
Pat 40 1.06 %
Megyercs 36 0.95 %
Komáromfüss 34 0.90 %
Szilas 30 0.80 %
Virt 29 0.77 %
Karva 28 0.74 %
Vágfüzes 26 0.69 %
Imely 25 0.66 %
Kolozsnéma 23 0.61 %
Bogya 22 0.58 %
Madar 20 0.53 %
Gellér 11 0.29 %
Szilasháza 6 0.16 %
Ifjúságfalva 6 0.16 %
Bogyarét 3 0.08 %
Újgyalla 3 0.08 %
Zsemlékes 1 0.03 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 898 34.04 %
Ógyalla 169 6.41 %
Komáromszentpéter 141 5.34 %
Gúta 134 5.08 %
Naszvad 114 4.32 %
Hetény 92 3.49 %
Nagykeszi 79 2.99 %
Perbete 73 2.77 %
Marcelháza 65 2.46 %
Megyercs 60 2.27 %
Búcs 57 2.16 %
Bátorkeszi 55 2.08 %
Keszegfalva 55 2.08 %
Komáromfüss 48 1.82 %
Szilas 48 1.82 %
Nemesócsa 48 1.82 %
Izsa 42 1.59 %
Bajcs 42 1.59 %
Újgyalla 40 1.52 %
Csallóközaranyos 36 1.36 %
Karva 33 1.25 %
Imely 33 1.25 %
Dunamocs 30 1.14 %
Ekel 30 1.14 %
Ifjúságfalva 26 0.99 %
Lakszakállas 20 0.76 %
Martos 19 0.72 %
Dunaradvány 19 0.72 %
Madar 19 0.72 %
Tany 19 0.72 %
Csicsó 17 0.64 %
Szilasháza 14 0.53 %
Pat 11 0.42 %
Virt 11 0.42 %
Bogyarét 9 0.34 %
Vágfüzes 9 0.34 %
Gellér 7 0.27 %
Bogya 6 0.23 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Kolozsnéma 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.08 %
Komárom 1 276 24.60 %
Gúta 323 6.23 %
Komáromszentpéter 245 4.72 %
Ógyalla 228 4.40 %
Csicsó 215 4.14 %
Naszvad 197 3.80 %
Nemesócsa 184 3.55 %
Perbete 170 3.28 %
Marcelháza 168 3.24 %
Dunamocs 138 2.66 %
Bátorkeszi 134 2.58 %
Ekel 127 2.45 %
Lakszakállas 117 2.26 %
Csallóközaranyos 117 2.26 %
Búcs 115 2.22 %
Hetény 114 2.20 %
Dunaradvány 111 2.14 %
Nagykeszi 100 1.93 %
Tany 95 1.83 %
Komáromfüss 92 1.77 %
Izsa 92 1.77 %
Kolozsnéma 80 1.54 %
Madar 73 1.41 %
Szilas 70 1.35 %
Keszegfalva 65 1.25 %
Martos 63 1.21 %
Karva 57 1.10 %
Gellér 52 1.00 %
Megyercs 50 0.96 %
Imely 49 0.94 %
Bogya 46 0.89 %
Bajcs 41 0.79 %
Vágfüzes 41 0.79 %
Pat 40 0.77 %
Virt 28 0.54 %
Bogyarét 26 0.50 %
Ifjúságfalva 20 0.39 %
Zsemlékes 13 0.25 %
Újgyalla 9 0.17 %
Szilasháza 4 0.08 %
Újpuszta 2 0.04 %
Komárom 331 33.60 %
Ógyalla 188 19.09 %
Újgyalla 100 10.15 %
Naszvad 60 6.09 %
Komáromszentpéter 38 3.86 %
Gúta 35 3.55 %
Szilasháza 26 2.64 %
Imely 24 2.44 %
Újpuszta 22 2.23 %
Perbete 20 2.03 %
Izsa 18 1.83 %
Marcelháza 15 1.52 %
Bajcs 14 1.42 %
Keszegfalva 10 1.02 %
Nemesócsa 8 0.81 %
Nagykeszi 8 0.81 %
Dunaradvány 7 0.71 %
Zsemlékes 6 0.61 %
Hetény 6 0.61 %
Bátorkeszi 5 0.51 %
Ifjúságfalva 4 0.41 %
Ekel 4 0.41 %
Martos 4 0.41 %
Lakszakállas 4 0.41 %
Megyercs 3 0.30 %
Dunamocs 3 0.30 %
Pat 3 0.30 %
Komáromfüss 3 0.30 %
Madar 2 0.20 %
Tany 2 0.20 %
Karva 2 0.20 %
Virt 2 0.20 %
Vágfüzes 2 0.20 %
Bogyarét 1 0.10 %
Csicsó 1 0.10 %
Kolozsnéma 1 0.10 %
Bogya 1 0.10 %
Csallóközaranyos 1 0.10 %
Gellér 1 0.10 %
Szilas 0 0.00 %
Búcs 0 0.00 %
Komárom 741 52.26 %
Ógyalla 107 7.55 %
Naszvad 82 5.78 %
Gúta 55 3.88 %
Újgyalla 38 2.68 %
Perbete 33 2.33 %
Komáromszentpéter 30 2.12 %
Bajcs 25 1.76 %
Izsa 22 1.55 %
Imely 20 1.41 %
Megyercs 19 1.34 %
Szilasháza 18 1.27 %
Nemesócsa 16 1.13 %
Csallóközaranyos 16 1.13 %
Bátorkeszi 16 1.13 %
Marcelháza 16 1.13 %
Keszegfalva 15 1.06 %
Zsemlékes 14 0.99 %
Dunamocs 14 0.99 %
Karva 13 0.92 %
Hetény 12 0.85 %
Ekel 11 0.78 %
Lakszakállas 11 0.78 %
Komáromfüss 9 0.63 %
Madar 9 0.63 %
Tany 8 0.56 %
Csicsó 8 0.56 %
Ifjúságfalva 7 0.49 %
Nagykeszi 6 0.42 %
Pat 6 0.42 %
Martos 5 0.35 %
Szilas 3 0.21 %
Virt 3 0.21 %
Bogyarét 2 0.14 %
Újpuszta 2 0.14 %
Búcs 2 0.14 %
Kolozsnéma 2 0.14 %
Dunaradvány 2 0.14 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 417 43.48 %
Ógyalla 62 6.47 %
Gúta 59 6.15 %
Naszvad 33 3.44 %
Perbete 30 3.13 %
Komáromszentpéter 29 3.02 %
Marcelháza 28 2.92 %
Nemesócsa 21 2.19 %
Izsa 21 2.19 %
Bátorkeszi 20 2.09 %
Csallóközaranyos 19 1.98 %
Keszegfalva 16 1.67 %
Dunamocs 16 1.67 %
Bajcs 14 1.46 %
Lakszakállas 13 1.36 %
Nagykeszi 11 1.15 %
Újgyalla 11 1.15 %
Ekel 11 1.15 %
Karva 10 1.04 %
Hetény 10 1.04 %
Megyercs 10 1.04 %
Búcs 9 0.94 %
Szilas 9 0.94 %
Ifjúságfalva 9 0.94 %
Imely 7 0.73 %
Tany 7 0.73 %
Csicsó 7 0.73 %
Madar 6 0.63 %
Bogya 6 0.63 %
Dunaradvány 6 0.63 %
Komáromfüss 6 0.63 %
Martos 4 0.42 %
Vágfüzes 4 0.42 %
Gellér 4 0.42 %
Kolozsnéma 3 0.31 %
Virt 3 0.31 %
Szilasháza 3 0.31 %
Pat 3 0.31 %
Zsemlékes 1 0.10 %
Bogyarét 1 0.10 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 703 38.36 %
Gúta 281 6.33 %
Ógyalla 212 4.78 %
Komáromszentpéter 176 3.96 %
Marcelháza 142 3.20 %
Naszvad 137 3.09 %
Perbete 128 2.88 %
Dunamocs 119 2.68 %
Bátorkeszi 112 2.52 %
Hetény 103 2.32 %
Dunaradvány 95 2.14 %
Búcs 90 2.03 %
Ekel 86 1.94 %
Csallóközaranyos 85 1.91 %
Csicsó 83 1.87 %
Nemesócsa 82 1.85 %
Izsa 71 1.60 %
Kolozsnéma 67 1.51 %
Madar 64 1.44 %
Lakszakállas 64 1.44 %
Keszegfalva 51 1.15 %
Pat 44 0.99 %
Karva 43 0.97 %
Tany 41 0.92 %
Megyercs 40 0.90 %
Martos 36 0.81 %
Imely 35 0.79 %
Nagykeszi 35 0.79 %
Komáromfüss 33 0.74 %
Vágfüzes 33 0.74 %
Gellér 27 0.61 %
Bogya 26 0.59 %
Bajcs 26 0.59 %
Szilas 23 0.52 %
Bogyarét 16 0.36 %
Ifjúságfalva 13 0.29 %
Virt 10 0.23 %
Szilasháza 3 0.07 %
Újgyalla 3 0.07 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 277 44.89 %
Ógyalla 65 10.53 %
Naszvad 28 4.54 %
Gúta 25 4.05 %
Izsa 21 3.40 %
Újgyalla 16 2.59 %
Ekel 16 2.59 %
Megyercs 15 2.43 %
Komáromszentpéter 14 2.27 %
Bátorkeszi 12 1.94 %
Bajcs 9 1.46 %
Pat 8 1.30 %
Nemesócsa 8 1.30 %
Madar 8 1.30 %
Marcelháza 8 1.30 %
Keszegfalva 7 1.13 %
Csallóközaranyos 7 1.13 %
Perbete 6 0.97 %
Zsemlékes 6 0.97 %
Szilasháza 6 0.97 %
Lakszakállas 6 0.97 %
Ifjúságfalva 5 0.81 %
Karva 5 0.81 %
Búcs 5 0.81 %
Hetény 5 0.81 %
Imely 4 0.65 %
Dunaradvány 3 0.49 %
Martos 3 0.49 %
Csicsó 3 0.49 %
Szilas 2 0.32 %
Dunamocs 2 0.32 %
Tany 2 0.32 %
Komáromfüss 2 0.32 %
Nagykeszi 2 0.32 %
Bogya 2 0.32 %
Bogyarét 1 0.16 %
Újpuszta 1 0.16 %
Kolozsnéma 1 0.16 %
Gellér 1 0.16 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 1 398 25.23 %
Komáromszentpéter 777 14.02 %
Ógyalla 620 11.19 %
Gúta 224 4.04 %
Perbete 192 3.47 %
Hetény 181 3.27 %
Újgyalla 177 3.19 %
Naszvad 165 2.98 %
Bátorkeszi 136 2.45 %
Marcelháza 121 2.18 %
Keszegfalva 108 1.95 %
Nagykeszi 95 1.71 %
Izsa 92 1.66 %
Imely 91 1.64 %
Bajcs 88 1.59 %
Búcs 82 1.48 %
Nemesócsa 77 1.39 %
Madar 76 1.37 %
Csallóközaranyos 75 1.35 %
Komáromfüss 72 1.30 %
Megyercs 67 1.21 %
Szilas 65 1.17 %
Martos 61 1.10 %
Szilasháza 51 0.92 %
Dunamocs 46 0.83 %
Karva 43 0.78 %
Lakszakállas 41 0.74 %
Vágfüzes 41 0.74 %
Csicsó 40 0.72 %
Ekel 37 0.67 %
Ifjúságfalva 34 0.61 %
Dunaradvány 33 0.60 %
Pat 28 0.51 %
Tany 28 0.51 %
Újpuszta 17 0.31 %
Bogyarét 16 0.29 %
Bogya 15 0.27 %
Virt 13 0.23 %
Kolozsnéma 7 0.13 %
Gellér 6 0.11 %
Zsemlékes 5 0.09 %
Komárom 197 48.28 %
Ógyalla 50 12.25 %
Gúta 16 3.92 %
Naszvad 15 3.68 %
Komáromszentpéter 12 2.94 %
Újgyalla 12 2.94 %
Perbete 11 2.70 %
Bajcs 7 1.72 %
Hetény 6 1.47 %
Pat 5 1.23 %
Nemesócsa 5 1.23 %
Keszegfalva 5 1.23 %
Bátorkeszi 5 1.23 %
Marcelháza 5 1.23 %
Szilasháza 4 0.98 %
Imely 4 0.98 %
Izsa 4 0.98 %
Csallóközaranyos 4 0.98 %
Dunamocs 4 0.98 %
Karva 4 0.98 %
Ekel 4 0.98 %
Megyercs 4 0.98 %
Zsemlékes 3 0.74 %
Nagykeszi 3 0.74 %
Lakszakállas 2 0.49 %
Újpuszta 2 0.49 %
Gellér 2 0.49 %
Komáromfüss 2 0.49 %
Szilas 2 0.49 %
Búcs 2 0.49 %
Dunaradvány 2 0.49 %
Tany 1 0.25 %
Ifjúságfalva 1 0.25 %
Madar 1 0.25 %
Virt 1 0.25 %
Martos 1 0.25 %
Kolozsnéma 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komáromszentpéter 214 20.44 %
Komárom 202 19.29 %
Gúta 65 6.21 %
Ógyalla 53 5.06 %
Marcelháza 42 4.01 %
Perbete 40 3.82 %
Naszvad 40 3.82 %
Dunamocs 33 3.15 %
Búcs 28 2.67 %
Megyercs 28 2.67 %
Bátorkeszi 26 2.48 %
Hetény 25 2.39 %
Nemesócsa 19 1.81 %
Csicsó 18 1.72 %
Csallóközaranyos 18 1.72 %
Ekel 17 1.62 %
Dunaradvány 16 1.53 %
Imely 14 1.34 %
Karva 14 1.34 %
Madar 13 1.24 %
Keszegfalva 12 1.15 %
Bajcs 12 1.15 %
Martos 11 1.05 %
Pat 11 1.05 %
Tany 11 1.05 %
Lakszakállas 11 1.05 %
Izsa 10 0.96 %
Szilas 9 0.86 %
Nagykeszi 8 0.76 %
Újgyalla 8 0.76 %
Komáromfüss 8 0.76 %
Kolozsnéma 3 0.29 %
Virt 2 0.19 %
Vágfüzes 2 0.19 %
Újpuszta 1 0.10 %
Szilasháza 1 0.10 %
Bogyarét 1 0.10 %
Gellér 1 0.10 %
Ifjúságfalva 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komárom 589 22.51 %
Ógyalla 201 7.68 %
Komáromfüss 158 6.04 %
Komáromszentpéter 130 4.97 %
Csicsó 104 3.97 %
Gúta 100 3.82 %
Lakszakállas 99 3.78 %
Szilas 91 3.48 %
Nagykeszi 90 3.44 %
Naszvad 88 3.36 %
Hetény 87 3.32 %
Nemesócsa 74 2.83 %
Perbete 72 2.75 %
Tany 65 2.48 %
Megyercs 55 2.10 %
Újgyalla 53 2.03 %
Csallóközaranyos 46 1.76 %
Keszegfalva 46 1.76 %
Ekel 42 1.60 %
Bajcs 41 1.57 %
Marcelháza 31 1.18 %
Bátorkeszi 30 1.15 %
Izsa 30 1.15 %
Búcs 28 1.07 %
Bogya 27 1.03 %
Ifjúságfalva 27 1.03 %
Kolozsnéma 26 0.99 %
Imely 24 0.92 %
Dunamocs 21 0.80 %
Gellér 19 0.73 %
Szilasháza 18 0.69 %
Madar 17 0.65 %
Dunaradvány 16 0.61 %
Martos 15 0.57 %
Karva 15 0.57 %
Zsemlékes 12 0.46 %
Bogyarét 12 0.46 %
Virt 7 0.27 %
Vágfüzes 4 0.15 %
Pat 4 0.15 %
Újpuszta 3 0.11 %
Komárom 690 29.77 %
Ógyalla 244 10.53 %
Komáromszentpéter 175 7.55 %
Gúta 115 4.96 %
Hetény 100 4.31 %
Újgyalla 93 4.01 %
Naszvad 80 3.45 %
Perbete 57 2.46 %
Bátorkeszi 47 2.03 %
Komáromfüss 47 2.03 %
Bajcs 46 1.98 %
Nagykeszi 43 1.86 %
Marcelháza 42 1.81 %
Szilasháza 40 1.73 %
Imely 40 1.73 %
Ifjúságfalva 37 1.60 %
Keszegfalva 37 1.60 %
Szilas 36 1.55 %
Megyercs 33 1.42 %
Izsa 31 1.34 %
Nemesócsa 27 1.16 %
Csallóközaranyos 26 1.12 %
Madar 21 0.91 %
Pat 20 0.86 %
Lakszakállas 19 0.82 %
Búcs 19 0.82 %
Karva 18 0.78 %
Martos 18 0.78 %
Dunaradvány 16 0.69 %
Dunamocs 16 0.69 %
Tany 15 0.65 %
Ekel 15 0.65 %
Csicsó 11 0.47 %
Zsemlékes 7 0.30 %
Újpuszta 6 0.26 %
Bogyarét 6 0.26 %
Virt 6 0.26 %
Vágfüzes 6 0.26 %
Gellér 5 0.22 %
Kolozsnéma 4 0.17 %
Bogya 4 0.17 %
Komárom 1 480 60.36 %
Gúta 167 6.81 %
Ógyalla 90 3.67 %
Naszvad 84 3.43 %
Komáromszentpéter 58 2.37 %
Izsa 49 2.00 %
Marcelháza 41 1.67 %
Csallóközaranyos 36 1.47 %
Hetény 36 1.47 %
Dunamocs 35 1.43 %
Keszegfalva 33 1.35 %
Ekel 29 1.18 %
Perbete 26 1.06 %
Imely 24 0.98 %
Bajcs 22 0.90 %
Bátorkeszi 22 0.90 %
Pat 20 0.82 %
Búcs 17 0.69 %
Megyercs 17 0.69 %
Nemesócsa 16 0.65 %
Csicsó 16 0.65 %
Komáromfüss 14 0.57 %
Dunaradvány 14 0.57 %
Nagykeszi 12 0.49 %
Újgyalla 12 0.49 %
Ifjúságfalva 11 0.45 %
Karva 10 0.41 %
Martos 10 0.41 %
Vágfüzes 8 0.33 %
Szilas 7 0.29 %
Tany 7 0.29 %
Lakszakállas 6 0.24 %
Kolozsnéma 5 0.20 %
Szilasháza 5 0.20 %
Madar 4 0.16 %
Bogya 3 0.12 %
Gellér 3 0.12 %
Bogyarét 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 177 37.50 %
Ógyalla 42 8.90 %
Gúta 41 8.69 %
Naszvad 28 5.93 %
Újgyalla 21 4.45 %
Komáromszentpéter 16 3.39 %
Nemesócsa 14 2.97 %
Marcelháza 13 2.75 %
Perbete 10 2.12 %
Megyercs 10 2.12 %
Csallóközaranyos 7 1.48 %
Dunamocs 7 1.48 %
Imely 7 1.48 %
Bátorkeszi 7 1.48 %
Ekel 5 1.06 %
Karva 5 1.06 %
Izsa 5 1.06 %
Martos 5 1.06 %
Búcs 5 1.06 %
Keszegfalva 4 0.85 %
Ifjúságfalva 4 0.85 %
Bajcs 4 0.85 %
Komáromfüss 4 0.85 %
Szilasháza 4 0.85 %
Nagykeszi 4 0.85 %
Zsemlékes 3 0.64 %
Dunaradvány 3 0.64 %
Kolozsnéma 3 0.64 %
Szilas 2 0.42 %
Bogya 2 0.42 %
Hetény 2 0.42 %
Tany 1 0.21 %
Csicsó 1 0.21 %
Pat 1 0.21 %
Bogyarét 1 0.21 %
Madar 1 0.21 %
Lakszakállas 1 0.21 %
Virt 1 0.21 %
Vágfüzes 1 0.21 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 649 22.97 %
Ógyalla 523 18.51 %
Komáromszentpéter 191 6.76 %
Gúta 133 4.71 %
Naszvad 122 4.32 %
Perbete 103 3.64 %
Hetény 95 3.36 %
Bajcs 70 2.48 %
Újgyalla 69 2.44 %
Nagykeszi 65 2.30 %
Komáromfüss 63 2.23 %
Bátorkeszi 57 2.02 %
Nemesócsa 54 1.91 %
Imely 48 1.70 %
Megyercs 45 1.59 %
Szilas 45 1.59 %
Marcelháza 45 1.59 %
Izsa 40 1.42 %
Búcs 38 1.34 %
Csallóközaranyos 38 1.34 %
Keszegfalva 37 1.31 %
Ifjúságfalva 32 1.13 %
Lakszakállas 31 1.10 %
Madar 23 0.81 %
Ekel 23 0.81 %
Szilasháza 23 0.81 %
Martos 21 0.74 %
Tany 19 0.67 %
Dunamocs 19 0.67 %
Karva 19 0.67 %
Csicsó 18 0.64 %
Dunaradvány 13 0.46 %
Gellér 8 0.28 %
Pat 8 0.28 %
Vágfüzes 8 0.28 %
Bogya 7 0.25 %
Virt 6 0.21 %
Újpuszta 5 0.18 %
Bogyarét 5 0.18 %
Kolozsnéma 4 0.14 %
Zsemlékes 4 0.14 %
Komárom 2 248 50.43 %
Gúta 354 7.94 %
Ógyalla 145 3.25 %
Komáromszentpéter 136 3.05 %
Marcelháza 121 2.71 %
Naszvad 114 2.56 %
Bátorkeszi 97 2.18 %
Perbete 95 2.13 %
Izsa 84 1.88 %
Dunamocs 78 1.75 %
Hetény 76 1.70 %
Keszegfalva 74 1.66 %
Nemesócsa 68 1.53 %
Csallóközaranyos 66 1.48 %
Dunaradvány 57 1.28 %
Búcs 54 1.21 %
Ekel 54 1.21 %
Lakszakállas 42 0.94 %
Pat 42 0.94 %
Nagykeszi 41 0.92 %
Martos 39 0.87 %
Madar 38 0.85 %
Csicsó 37 0.83 %
Megyercs 35 0.79 %
Imely 35 0.79 %
Tany 29 0.65 %
Komáromfüss 27 0.61 %
Vágfüzes 25 0.56 %
Karva 24 0.54 %
Szilas 23 0.52 %
Bajcs 23 0.52 %
Kolozsnéma 16 0.36 %
Újgyalla 12 0.27 %
Szilasháza 11 0.25 %
Bogya 9 0.20 %
Ifjúságfalva 9 0.20 %
Virt 8 0.18 %
Gellér 7 0.16 %
Bogyarét 3 0.07 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 561 24.67 %
Nagykeszi 169 7.43 %
Ógyalla 141 6.20 %
Gúta 126 5.54 %
Komáromszentpéter 117 5.15 %
Perbete 75 3.30 %
Naszvad 75 3.30 %
Nemesócsa 73 3.21 %
Komáromfüss 65 2.86 %
Hetény 63 2.77 %
Csallóközaranyos 58 2.55 %
Szilas 50 2.20 %
Keszegfalva 50 2.20 %
Megyercs 47 2.07 %
Ekel 45 1.98 %
Bátorkeszi 42 1.85 %
Csicsó 39 1.72 %
Búcs 37 1.63 %
Imely 36 1.58 %
Marcelháza 36 1.58 %
Izsa 36 1.58 %
Újgyalla 36 1.58 %
Tany 33 1.45 %
Lakszakállas 33 1.45 %
Dunamocs 27 1.19 %
Martos 26 1.14 %
Bajcs 26 1.14 %
Bogya 21 0.92 %
Ifjúságfalva 21 0.92 %
Karva 18 0.79 %
Dunaradvány 17 0.75 %
Madar 14 0.62 %
Pat 13 0.57 %
Kolozsnéma 12 0.53 %
Bogyarét 7 0.31 %
Vágfüzes 7 0.31 %
Szilasháza 5 0.22 %
Virt 5 0.22 %
Gellér 5 0.22 %
Újpuszta 4 0.18 %
Zsemlékes 3 0.13 %
Komárom 208 48.60 %
Ógyalla 37 8.64 %
Gúta 26 6.07 %
Naszvad 23 5.37 %
Komáromszentpéter 17 3.97 %
Perbete 12 2.80 %
Újgyalla 12 2.80 %
Bajcs 7 1.64 %
Csallóközaranyos 7 1.64 %
Bátorkeszi 6 1.40 %
Imely 6 1.40 %
Dunamocs 6 1.40 %
Marcelháza 6 1.40 %
Ekel 5 1.17 %
Zsemlékes 4 0.93 %
Izsa 4 0.93 %
Megyercs 3 0.70 %
Dunaradvány 3 0.70 %
Búcs 3 0.70 %
Madar 3 0.70 %
Szilasháza 3 0.70 %
Nagykeszi 3 0.70 %
Újpuszta 3 0.70 %
Karva 2 0.47 %
Hetény 2 0.47 %
Keszegfalva 2 0.47 %
Szilas 2 0.47 %
Ifjúságfalva 2 0.47 %
Tany 2 0.47 %
Vágfüzes 1 0.23 %
Martos 1 0.23 %
Nemesócsa 1 0.23 %
Gellér 1 0.23 %
Kolozsnéma 1 0.23 %
Pat 1 0.23 %
Komáromfüss 1 0.23 %
Virt 1 0.23 %
Lakszakállas 1 0.23 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Komárom 1 079 41.37 %
Ógyalla 210 8.05 %
Komáromszentpéter 159 6.10 %
Gúta 104 3.99 %
Naszvad 82 3.14 %
Újgyalla 79 3.03 %
Hetény 67 2.57 %
Perbete 58 2.22 %
Marcelháza 55 2.11 %
Nagykeszi 52 1.99 %
Keszegfalva 48 1.84 %
Megyercs 47 1.80 %
Szilas 41 1.57 %
Búcs 40 1.53 %
Imely 40 1.53 %
Komáromfüss 38 1.46 %
Nemesócsa 37 1.42 %
Izsa 36 1.38 %
Csallóközaranyos 32 1.23 %
Ifjúságfalva 31 1.19 %
Bajcs 30 1.15 %
Bátorkeszi 28 1.07 %
Szilasháza 25 0.96 %
Dunamocs 20 0.77 %
Martos 19 0.73 %
Madar 19 0.73 %
Ekel 19 0.73 %
Karva 17 0.65 %
Bogya 16 0.61 %
Dunaradvány 15 0.58 %
Lakszakállas 13 0.50 %
Csicsó 11 0.42 %
Tany 11 0.42 %
Pat 7 0.27 %
Bogyarét 7 0.27 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Újpuszta 3 0.12 %
Vágfüzes 3 0.12 %
Gellér 2 0.08 %
Kolozsnéma 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Komárom 1 652 26.40 %
Gúta 830 13.26 %
Ógyalla 373 5.96 %
Naszvad 291 4.65 %
Komáromszentpéter 290 4.63 %
Marcelháza 194 3.10 %
Bátorkeszi 183 2.92 %
Perbete 181 2.89 %
Dunamocs 156 2.49 %
Csicsó 131 2.09 %
Hetény 126 2.01 %
Ekel 119 1.90 %
Búcs 117 1.87 %
Dunaradvány 115 1.84 %
Izsa 107 1.71 %
Nemesócsa 105 1.68 %
Csallóközaranyos 101 1.61 %
Lakszakállas 99 1.58 %
Madar 94 1.50 %
Keszegfalva 93 1.49 %
Karva 82 1.31 %
Nagykeszi 75 1.20 %
Kolozsnéma 67 1.07 %
Imely 64 1.02 %
Martos 62 0.99 %
Megyercs 62 0.99 %
Vágfüzes 60 0.96 %
Tany 53 0.85 %
Pat 51 0.81 %
Komáromfüss 48 0.77 %
Bajcs 44 0.70 %
Szilas 43 0.69 %
Bogya 41 0.66 %
Gellér 38 0.61 %
Ifjúságfalva 32 0.51 %
Virt 26 0.42 %
Bogyarét 24 0.38 %
Újgyalla 21 0.34 %
Szilasháza 6 0.10 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 346 53.23 %
Ógyalla 61 9.38 %
Gúta 37 5.69 %
Naszvad 28 4.31 %
Újgyalla 23 3.54 %
Izsa 17 2.62 %
Komáromszentpéter 15 2.31 %
Perbete 13 2.00 %
Bátorkeszi 9 1.38 %
Szilasháza 8 1.23 %
Nemesócsa 7 1.08 %
Keszegfalva 7 1.08 %
Ifjúságfalva 6 0.92 %
Ekel 6 0.92 %
Bajcs 6 0.92 %
Csallóközaranyos 6 0.92 %
Zsemlékes 5 0.77 %
Komáromfüss 5 0.77 %
Megyercs 5 0.77 %
Nagykeszi 4 0.62 %
Dunamocs 4 0.62 %
Újpuszta 4 0.62 %
Dunaradvány 3 0.46 %
Imely 3 0.46 %
Búcs 3 0.46 %
Kolozsnéma 3 0.46 %
Hetény 3 0.46 %
Marcelháza 3 0.46 %
Tany 2 0.31 %
Karva 2 0.31 %
Martos 1 0.15 %
Lakszakállas 1 0.15 %
Vágfüzes 1 0.15 %
Bogyarét 1 0.15 %
Pat 1 0.15 %
Csicsó 1 0.15 %
Madar 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 375 30.27 %
Ógyalla 348 28.09 %
Újgyalla 106 8.56 %
Komáromszentpéter 78 6.30 %
Naszvad 69 5.57 %
Gúta 39 3.15 %
Perbete 19 1.53 %
Imely 19 1.53 %
Izsa 17 1.37 %
Bajcs 17 1.37 %
Újpuszta 16 1.29 %
Szilasháza 13 1.05 %
Keszegfalva 12 0.97 %
Martos 11 0.89 %
Marcelháza 10 0.81 %
Bátorkeszi 9 0.73 %
Megyercs 9 0.73 %
Nemesócsa 8 0.65 %
Hetény 8 0.65 %
Ekel 7 0.56 %
Dunamocs 5 0.40 %
Ifjúságfalva 5 0.40 %
Komáromfüss 5 0.40 %
Dunaradvány 5 0.40 %
Pat 4 0.32 %
Lakszakállas 3 0.24 %
Bogya 3 0.24 %
Gellér 2 0.16 %
Nagykeszi 2 0.16 %
Csallóközaranyos 2 0.16 %
Virt 2 0.16 %
Madar 2 0.16 %
Kolozsnéma 2 0.16 %
Tany 2 0.16 %
Zsemlékes 2 0.16 %
Búcs 1 0.08 %
Vágfüzes 1 0.08 %
Bogyarét 1 0.08 %
Karva 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Komárom 959 19.50 %
Gúta 574 11.67 %
Naszvad 510 10.37 %
Ógyalla 306 6.22 %
Perbete 215 4.37 %
Komáromszentpéter 214 4.35 %
Marcelháza 154 3.13 %
Bátorkeszi 137 2.79 %
Csicsó 117 2.38 %
Hetény 113 2.30 %
Dunamocs 111 2.26 %
Dunaradvány 107 2.18 %
Ekel 104 2.11 %
Búcs 102 2.07 %
Imely 95 1.93 %
Izsa 86 1.75 %
Lakszakállas 82 1.67 %
Nemesócsa 80 1.63 %
Madar 80 1.63 %
Csallóközaranyos 78 1.59 %
Martos 72 1.46 %
Kolozsnéma 55 1.12 %
Karva 54 1.10 %
Bajcs 51 1.04 %
Megyercs 47 0.96 %
Keszegfalva 45 0.91 %
Tany 45 0.91 %
Pat 40 0.81 %
Gellér 38 0.77 %
Vágfüzes 36 0.73 %
Nagykeszi 36 0.73 %
Komáromfüss 30 0.61 %
Bogya 29 0.59 %
Szilas 28 0.57 %
Ifjúságfalva 27 0.55 %
Bogyarét 24 0.49 %
Virt 23 0.47 %
Újgyalla 7 0.14 %
Szilasháza 5 0.10 %
Zsemlékes 2 0.04 %
Újpuszta 1 0.02 %
Komárom 320 62.62 %
Ógyalla 47 9.20 %
Gúta 20 3.91 %
Naszvad 13 2.54 %
Újgyalla 13 2.54 %
Megyercs 10 1.96 %
Csallóközaranyos 8 1.57 %
Izsa 8 1.57 %
Komáromszentpéter 7 1.37 %
Perbete 7 1.37 %
Nemesócsa 6 1.17 %
Ekel 6 1.17 %
Szilasháza 5 0.98 %
Dunaradvány 5 0.98 %
Keszegfalva 5 0.98 %
Dunamocs 4 0.78 %
Marcelháza 4 0.78 %
Komáromfüss 3 0.59 %
Imely 2 0.39 %
Hetény 2 0.39 %
Bajcs 2 0.39 %
Karva 2 0.39 %
Ifjúságfalva 2 0.39 %
Pat 1 0.20 %
Bogya 1 0.20 %
Bátorkeszi 1 0.20 %
Lakszakállas 1 0.20 %
Gellér 1 0.20 %
Martos 1 0.20 %
Tany 1 0.20 %
Kolozsnéma 1 0.20 %
Nagykeszi 1 0.20 %
Búcs 1 0.20 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Madar 0 0.00 %
Komárom 918 24.62 %
Gúta 275 7.37 %
Ógyalla 205 5.50 %
Dunamocs 179 4.80 %
Marcelháza 162 4.34 %
Komáromszentpéter 161 4.32 %
Perbete 150 4.02 %
Bátorkeszi 130 3.49 %
Naszvad 130 3.49 %
Búcs 119 3.19 %
Hetény 107 2.87 %
Dunaradvány 103 2.76 %
Karva 93 2.49 %
Ekel 84 2.25 %
Csicsó 81 2.17 %
Lakszakállas 78 2.09 %
Madar 77 2.06 %
Izsa 77 2.06 %
Csallóközaranyos 62 1.66 %
Kolozsnéma 44 1.18 %
Martos 40 1.07 %
Nemesócsa 40 1.07 %
Keszegfalva 38 1.02 %
Vágfüzes 35 0.94 %
Pat 34 0.91 %
Bajcs 31 0.83 %
Komáromfüss 31 0.83 %
Tany 29 0.78 %
Bogya 29 0.78 %
Megyercs 29 0.78 %
Gellér 27 0.72 %
Szilas 26 0.70 %
Imely 26 0.70 %
Nagykeszi 24 0.64 %
Bogyarét 16 0.43 %
Ifjúságfalva 13 0.35 %
Virt 13 0.35 %
Újgyalla 8 0.21 %
Szilasháza 5 0.13 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 2 042 60.04 %
Gúta 231 6.79 %
Ógyalla 121 3.56 %
Keszegfalva 99 2.91 %
Izsa 76 2.23 %
Marcelháza 72 2.12 %
Naszvad 70 2.06 %
Bátorkeszi 61 1.79 %
Hetény 49 1.44 %
Komáromszentpéter 49 1.44 %
Búcs 44 1.29 %
Perbete 41 1.21 %
Dunamocs 39 1.15 %
Kolozsnéma 37 1.09 %
Csallóközaranyos 34 1.00 %
Nemesócsa 33 0.97 %
Ekel 31 0.91 %
Imely 26 0.76 %
Bajcs 20 0.59 %
Dunaradvány 17 0.50 %
Lakszakállas 17 0.50 %
Martos 17 0.50 %
Nagykeszi 16 0.47 %
Megyercs 15 0.44 %
Csicsó 15 0.44 %
Tany 14 0.41 %
Karva 13 0.38 %
Madar 13 0.38 %
Pat 13 0.38 %
Újgyalla 12 0.35 %
Vágfüzes 12 0.35 %
Komáromfüss 10 0.29 %
Ifjúságfalva 10 0.29 %
Szilasháza 9 0.26 %
Szilas 7 0.21 %
Virt 5 0.15 %
Bogya 4 0.12 %
Gellér 3 0.09 %
Bogyarét 2 0.06 %
Zsemlékes 2 0.06 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gúta 893 40.65 %
Komárom 556 25.31 %
Ógyalla 81 3.69 %
Naszvad 80 3.64 %
Nemesócsa 48 2.18 %
Keszegfalva 45 2.05 %
Marcelháza 43 1.96 %
Perbete 42 1.91 %
Komáromszentpéter 30 1.37 %
Ifjúságfalva 27 1.23 %
Imely 26 1.18 %
Bátorkeszi 25 1.14 %
Vágfüzes 20 0.91 %
Ekel 20 0.91 %
Bajcs 18 0.82 %
Dunamocs 18 0.82 %
Megyercs 17 0.77 %
Tany 16 0.73 %
Csallóközaranyos 16 0.73 %
Nagykeszi 16 0.73 %
Dunaradvány 15 0.68 %
Izsa 15 0.68 %
Búcs 14 0.64 %
Karva 14 0.64 %
Lakszakállas 13 0.59 %
Újgyalla 12 0.55 %
Hetény 11 0.50 %
Madar 9 0.41 %
Komáromfüss 9 0.41 %
Martos 9 0.41 %
Bogyarét 8 0.36 %
Csicsó 5 0.23 %
Kolozsnéma 5 0.23 %
Zsemlékes 4 0.18 %
Szilas 4 0.18 %
Szilasháza 4 0.18 %
Gellér 3 0.14 %
Bogya 3 0.14 %
Pat 2 0.09 %
Újpuszta 1 0.05 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 972 21.79 %
Komáromszentpéter 467 10.47 %
Ógyalla 309 6.93 %
Gúta 273 6.12 %
Perbete 250 5.61 %
Naszvad 171 3.83 %
Bátorkeszi 170 3.81 %
Marcelháza 161 3.61 %
Hetény 142 3.18 %
Dunamocs 127 2.85 %
Ekel 100 2.24 %
Dunaradvány 98 2.20 %
Madar 98 2.20 %
Búcs 97 2.17 %
Csicsó 91 2.04 %
Lakszakállas 88 1.97 %
Izsa 80 1.79 %
Csallóközaranyos 76 1.70 %
Martos 70 1.57 %
Nemesócsa 67 1.50 %
Kolozsnéma 52 1.17 %
Karva 51 1.14 %
Tany 46 1.03 %
Bajcs 39 0.87 %
Imely 36 0.81 %
Keszegfalva 34 0.76 %
Nagykeszi 33 0.74 %
Megyercs 32 0.72 %
Gellér 32 0.72 %
Vágfüzes 30 0.67 %
Komáromfüss 28 0.63 %
Szilas 27 0.61 %
Pat 26 0.58 %
Bogya 24 0.54 %
Bogyarét 19 0.43 %
Ifjúságfalva 14 0.31 %
Virt 13 0.29 %
Újgyalla 13 0.29 %
Újpuszta 3 0.07 %
Szilasháza 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 1 529 53.99 %
Gúta 206 7.27 %
Ógyalla 109 3.85 %
Marcelháza 101 3.57 %
Naszvad 74 2.61 %
Perbete 55 1.94 %
Komáromszentpéter 54 1.91 %
Keszegfalva 54 1.91 %
Izsa 53 1.87 %
Dunamocs 47 1.66 %
Bátorkeszi 46 1.62 %
Madar 44 1.55 %
Nemesócsa 38 1.34 %
Hetény 34 1.20 %
Ekel 32 1.13 %
Búcs 32 1.13 %
Csallóközaranyos 30 1.06 %
Bajcs 30 1.06 %
Imely 26 0.92 %
Újgyalla 22 0.78 %
Pat 22 0.78 %
Megyercs 21 0.74 %
Lakszakállas 19 0.67 %
Dunaradvány 18 0.64 %
Martos 15 0.53 %
Csicsó 14 0.49 %
Tany 13 0.46 %
Nagykeszi 12 0.42 %
Vágfüzes 12 0.42 %
Szilasháza 11 0.39 %
Komáromfüss 10 0.35 %
Szilas 10 0.35 %
Kolozsnéma 8 0.28 %
Karva 8 0.28 %
Ifjúságfalva 6 0.21 %
Virt 4 0.14 %
Bogya 4 0.14 %
Bogyarét 3 0.11 %
Zsemlékes 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.07 %
Gellér 1 0.04 %
Komárom 1 405 24.03 %
Gúta 1 150 19.67 %
Ógyalla 272 4.65 %
Komáromszentpéter 209 3.58 %
Naszvad 203 3.47 %
Csicsó 194 3.32 %
Perbete 169 2.89 %
Marcelháza 158 2.70 %
Dunamocs 149 2.55 %
Nemesócsa 131 2.24 %
Bátorkeszi 127 2.17 %
Ekel 123 2.10 %
Dunaradvány 113 1.93 %
Keszegfalva 105 1.80 %
Izsa 102 1.74 %
Lakszakállas 100 1.71 %
Hetény 99 1.69 %
Csallóközaranyos 98 1.68 %
Búcs 85 1.45 %
Madar 74 1.27 %
Kolozsnéma 68 1.16 %
Nagykeszi 66 1.13 %
Martos 65 1.11 %
Megyercs 63 1.08 %
Komáromfüss 61 1.04 %
Pat 50 0.86 %
Vágfüzes 49 0.84 %
Karva 49 0.84 %
Szilas 45 0.77 %
Imely 44 0.75 %
Bajcs 35 0.60 %
Ifjúságfalva 35 0.60 %
Gellér 35 0.60 %
Bogya 32 0.55 %
Virt 23 0.39 %
Tany 23 0.39 %
Bogyarét 21 0.36 %
Újgyalla 6 0.10 %
Szilasháza 5 0.09 %
Zsemlékes 5 0.09 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 369 28.02 %
Gúta 355 7.27 %
Dunamocs 219 4.48 %
Ógyalla 214 4.38 %
Komáromszentpéter 191 3.91 %
Marcelháza 191 3.91 %
Bátorkeszi 185 3.79 %
Naszvad 180 3.68 %
Perbete 172 3.52 %
Hetény 154 3.15 %
Dunaradvány 133 2.72 %
Búcs 128 2.62 %
Csicsó 119 2.44 %
Ekel 113 2.31 %
Izsa 103 2.11 %
Madar 99 2.03 %
Csallóközaranyos 90 1.84 %
Nemesócsa 86 1.76 %
Lakszakállas 78 1.60 %
Karva 78 1.60 %
Keszegfalva 61 1.25 %
Pat 53 1.08 %
Kolozsnéma 52 1.06 %
Martos 51 1.04 %
Tany 43 0.88 %
Bogya 41 0.84 %
Nagykeszi 40 0.82 %
Megyercs 37 0.76 %
Szilas 37 0.76 %
Vágfüzes 36 0.74 %
Imely 31 0.63 %
Komáromfüss 31 0.63 %
Gellér 29 0.59 %
Bajcs 27 0.55 %
Virt 22 0.45 %
Bogyarét 20 0.41 %
Ifjúságfalva 9 0.18 %
Újgyalla 4 0.08 %
Szilasháza 3 0.06 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
MK
282 92.76%
SP-VOĽBA
7 2.30%
ZRS
5 1.64%
HZPCS
3 0.99%
KSS
2 0.66%
HZDS-RSS
2 0.66%
Egyéb
3 0.99%
Érvényes szavazatok 304
MKP
288 92.60%
SDK
15 4.82%
MLHZP
3 0.96%
SDĽ
2 0.64%
Egyéb
3 0.96%
Érvényes szavazatok 311
MKP
242 90.98%
HZD
6 2.26%
SDKU
6 2.26%
ANO
5 1.88%
SZS
3 1.13%
Egyéb
4 1.50%
Érvényes szavazatok 266
MKP
214 95.54%
SDKU DS
3 1.34%
LB
2 0.89%
ANO
2 0.89%
SDĽ
1 0.45%
SMER
1 0.45%
NADEJ
1 0.45%
Érvényes szavazatok 224
MKP
119 46.12%
Most-Híd
118 45.74%
SDKU DS
11 4.26%
EDS
3 1.16%
SNS
2 0.78%
Egyéb
5 1.94%
Érvényes szavazatok 258
MKP
121 63.02%
Most-Híd
56 29.17%
SaS
3 1.56%
SDKU DS
3 1.56%
Zelení
2 1.04%
OĽaNO
2 1.04%
SMER SD
2 1.04%
99 Percent
2 1.04%
SNS
1 0.52%
Érvényes szavazatok 192
MKP
118 66.67%
Most-Híd
42 23.73%
SaS
5 2.82%
SMER SD
4 2.26%
OĽANO-NOVA
4 2.26%
LSNS
1 0.56%
SME RODINA
1 0.56%
MKDA-MKDSZ
1 0.56%
#SIEŤ
1 0.56%
Érvényes szavazatok 177
Komáromi járás
Szlovákia

Bejelentések