SK
BB
.....

Alsómicsinye

Község

címer zászló
2 1% magyar 1910
0 0% magyar 2011
címer zászló
Koordináták:
48.67284012, 19.22108841
Terület:
9,46 km2
Rang:
község
Népesség:
392
Tszf. magasság:
388 m
Körzethívószám:
+421 (0) 48
Irányítószám:
97401
Település kód:
508543
Szervezeti azonosító:
313360
Adóazonosító:
2021115778

Beniczky Lajos

<p><i>Honvéd ezredes, <span style="text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"="">kormánybiztos, az 1848/49 utáni magyar függetlenségi szervezkedés egyik vezéralakja.</span></span></i></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"=""><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Beniczky Irma írónő bátyja.<o:p></o:p></span></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">Tanulmányait a <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Selmecb%C3%A1nya" title="Selmecbánya">Selmecbányai</a> Bányászati Akadémián végezte.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">1835-ben lépett állami szolgálatba. <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Z%C3%B3lyom_v%C3%A1rmegye" title="Zólyom vármegye">Zólyom vármegye</a> aljegyzője, majd 1840 és 1842 között alispánja volt. Az <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1840-es_%C3%A9vek" title="1840-es évek">1840-es években</a> <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Kossuth_Lajos" title="Kossuth Lajos">Kossuth Lajos</a> híveként és a reformellenzék tagjaként részt vett a vármegye politikai életében.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white"><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Batthy%C3%A1ny_Lajos" title="Batthyány Lajos">Batthyány Lajos</a><span class="MsoHyperlink"> </span>kormányának megalakulása után a felsőmagyarországi bányavárosok királyi biztosává nevezték ki. E minőségében sikeresen lépett fel a területen kirobbant társadalmi elégedetlenséggel, elsősorban a szlovák nemzetiségi mozgalmakkal szemben. <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1848" title="1848">1848</a> júliusától részt vett a nemzetőrség szervezésében. 1848. sz<a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember_20." title="Szeptember 20.">eptember 20-án</a> <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Z%C3%B3lyom_v%C3%A1rmegye" title="Zólyom vármegye">Zólyom</a>, <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Bars_v%C3%A1rmegye" title="Bars vármegye">Bars</a>, <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Hont_v%C3%A1rmegye" title="Hont vármegye">Hont</a> és <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Tur%C3%B3c_v%C3%A1rmegye" title="Turóc vármegye">Turóc</a> vármegyék kormánybiztosává, a vármegyék nemzetőrségének főparancsnokává nevezték ki és megbízták egy tartalék sereg felállításával. A jelentős részben szlovákokból álló nemzetőr serege élén több sikeres ütközetet vívott a <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Gal%C3%ADcia" title="Galícia">Galíciából</a> betörő császári csapatok és szlovák felkelők ellen. 1848. <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/December_4." title="December 4.">december 4-én</a> a <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Budat%C3%ADn" title="Budatín">budatíni</a> ütközetben győzelmet aratott a <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Jozef_Miloslav_Hurban" title="Jozef Miloslav Hurban">Jozef Miloslav Hurban</a> vezette szlovák felkelők felett. Hurban császári csapatok támogatásával rövidesen visszatért és <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/December_11." title="December 11.">december 11-én</a> Budatínnél ismét megütközött Beniczky és <a href="https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Querlonde_Ferdin%C3%A1nd&action=edit&redlink=1" title="Querlonde Ferdinánd (a lap nem létezik)">Querlonde Ferdinánd</a> alezredes magyar csapataival, de a hátában kitört tömeges népfelkelés hírére a <a href="https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Jablonkai-szoros&action=edit&redlink=1" title="Jablonkai-szoros (a lap nem létezik)">Jablonkai-szoroson</a> át ismét elhagyta az országot. A <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9li_hadj%C3%A1rat_(1848%E2%80%9349)" title="Téli hadjárat (1848–49)">téli hadjárat</a> megindulásakor a császári csapatok <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Christian_G%C3%B6tz" title="Christian Götz">Christian Götz</a> vezérőrnagy vezetésével benyomultak a <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1g_(foly%C3%B3)" title="Vág (folyó)">Vág</a> völgyébe és <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1849" title="1849">1849</a>. <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_2." title="Január 2.">január 2-án</a> Budatínnél legyőzték Beniczky csapatait, aki mintegy háromezer fős seregével a bányavárosoknál csatlakozott <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6rgei_Art%C3%BAr" title="Görgei Artúr">Görgei Artúr</a> feldunai hadseregéhez. 1849 márciusában, a tavaszi hadjárat első szakaszában Görgei Artúr főparancsnok néhány száz fős különítmény élén kivezényelte a bányavárosok biztosítására. <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_24." title="Március 24.">1849. március 24-én</a> <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Losonc" title="Losonc">Losoncon</a> rajtaütött a császáriak közel ezer főből álló különítményén és háromszáz császári katonát fogságba ejtett. Csapataival jelentős szerepet játszott Felső-Magyarország középső részének felszabadításában. 1849 áprilisától ismét Zólyom vármegye és a bányavárosok kormánybiztosaként tevékenykedett. A cári intervenció megindulásakor egy ezerkétszáz fős különítmény élén sikeres gerillaharcot folytatott Grabbe vezérőrnagy Vág völgyébe benyomuló tizennyolcezer fős hadosztálya ellen, majd <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%A1rom_(Szlov%C3%A1kia)" title="Komárom (Szlovákia)">Komáromnál</a> csatlakozott a magyar főerőkhöz.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">A szabadságharc bukása után az <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Arad_(Rom%C3%A1nia)" title="Arad (Románia)">aradi</a> hadbíróság kötél általi halálra ítélte, amit később kegyelemből húsz év kényszermunkára változtattak. <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1856" title="1856">1856</a> végén, az általános amnesztia során kiszabadult, és Pesten egy bányatársaság alkalmazottjaként dolgozott.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white"><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1861" title="1861">1861</a>-ben a <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Hat%C3%A1rozati_P%C3%A1rt" title="Határozati Párt">Határozati Párt</a> tagjaként országgyűlési képviselő lett, mandátumáról azonban 1861 őszén az <i>ideiglenes katonai igazgatás </i>(<a href="https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Proviz%C3%B3rium&action=edit&redlink=1" title="Provizórium (a lap nem létezik)">provizórium</a>) bevezetésekor lemondott. <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1864" title="1864">1864</a>-ben <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Alm%C3%A1sy_P%C3%A1l_(politikus)" title="Almásy Pál (politikus)">Almássy Pállal</a> és <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Nedeczky_Istv%C3%A1n_(f%C3%B6ldbirtokos)" title="Nedeczky István (földbirtokos)">Nedeczky Istvánnal</a> szervezkedésbe kezdett Magyarország függetlenségének helyreállítására, amit az 1848-as törvények alapján képzeltek el. Az összeesküvőket (Almássy Pál, Nedeczky István, Lezsák Lajos, Sebess Emil, Szelestey László, Gáspár Lajos, Klementesz Gábor, Vidacs János, Asbóth Lajos, Máriássy Béla, Plachy Lajos, Nedeczky Jenő, Zambelly Lajos) azonban letartóztatták Beniczky Lajossal együtt és Pesten a Károly-kaszárnyában bebörtönözték őket. <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Beniczky_Lajos_(ezredes)#cite_note-1"></a><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1918" title="1918">1918</a>-ban vált ismertté, hogy a szervezkedés egyik résztvevője, <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Asb%C3%B3th_Lajos" title="Asbóth Lajos">Asbóth Lajos</a> az osztrák rendőrség besúgója volt. Beniczky Lajost <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1865" title="1865">1865</a> januárjában előbb halálra, majd húsz év várbörtönre ítélték.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">A <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Kiegyez%C3%A9s" title="Kiegyezés">kiegyezést</a> követő kiszabadulása után részt vett a honvédegyleti mozgalom szervezésében, a Pest városi honvédegyletnek és a Honvédegyletek Országos Választmányának egyik alelnöke volt. 1868. július 16-án eltűnt, holttestét néhány nappal később a <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Duna" title="Duna">Dunából</a> fogták ki. Mivel a kiegyezés után is következetesen kiállt a 48-as eszmék mellett, feltehetően politikai gyilkosság áldozata lett.<o:p></o:p></p><p> </p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">Visszaemlékezéseit <a href="https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Steier_Lajos&action=edit&redlink=1" title="Steier Lajos (a lap nem létezik)">Steier Lajos</a> rendezte sajtó alá és adta ki <i>Beniczky Lajos bányavidéki kormánybiztos és honvédezredes visszaemlékezései és jelentései az 1848/49-iki szabadságharcról és tót mozgalomról</i> címmel Budapesten 1924-ben.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">Pesten hunyt el 1868. július 16/17-én</p><p></p>
1813. 5
Alsómicsinye - megszületett
1830 - 1834
Selmecbánya - tanult A Bányászati és Erdészeti Akadémián
1868. 07. 16.
Budapest - elhunyt

Beniczky Emil

<i>Költő, <span style="font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"="">újságíró, író, Beniczky Lajos kormánybiztos öccse.</span></i><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif;background:white"="">Kilencéves korában szüleivel a Heves megyei </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9de" title="Réde"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;background:white"="">Réde</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"=""> <span style="background:white">falujába költözött.<o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1850" title="1850"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;background:white"="">1850</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;background:white"="">-ben </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B6ngy%C3%B6s_(telep%C3%BCl%C3%A9s)" title="Gyöngyös (település)"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;="" background:white"="">Gyöngyösre</span></a><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"=""> <span style="background:white">ment tanulni és ott tudományosan művelt nagybátyja, Prónay Károly házánál lakott. Az 5. és 6. gimnáziumi osztályt </span></span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Eger" title="Eger"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;background:white"="">Egerben</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"=""> <span style="background:white">végezte.<o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1856" title="1856"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;background:white"="">1856</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;background:white"="">-ban a </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Buda_(t%C3%B6rt%C3%A9nelmi_telep%C3%BCl%C3%A9s)" title="Buda (történelmi település)"><span style="font-size:12.0pt;font-family: " times="" new="" roman",serif;background:white"="">budai</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;background:white"=""> főreáliskola növendéke lett, azonban nagybátyja Beniczky Ágoston császári és királyi tanácsos ösztönzésére a papi pályára lépett és az év végétől a </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyszombat_(telep%C3%BCl%C3%A9s)" title="Nagyszombat (település)"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;="" background:white"="">nagyszombati</span></a><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"=""> <span style="background:white">papnevelőben tanult. Később megvált a papi pályától, és </span></span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Pest_(t%C3%B6rt%C3%A9nelmi_telep%C3%BCl%C3%A9s)" title="Pest (történelmi település)"><span style="font-size:12.0pt;font-family: " times="" new="" roman",serif;background:white"="">Pesten</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"=""> <span style="background:white">joghallgató lett. Közben egy magánintézetben tanított, szabadidejében írogatott, fordított. </span></span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1863" title="1863"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;background:white"="">1863</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;background:white"="">. </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Febru%C3%A1r_8." title="Február 8."><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;="" background:white"="">február 8-án feleségül vette</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;background:white"=""> Frombach Bertát és Törtelen telepedtek le.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif;background:white"="">A korabeli pesti és vidéki lapokba verseket, elbeszéléseket, életrajzi cikkeket írt. 1860–1861-ben a Pesti Hölgydivatlap segédszerkesztője volt, 1862-ben a Magyarország, 1863-ban a Független c politikai napilapok külföldi rovatát vezette.</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"=""><o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Főbb művei: </span></b><i><span style="font-size: 12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Nefelejtsek</span></i><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"=""> (rajzok a honvéd életből), 1861; <i>A magyar Jacobinusok I-II. </i>(történelmi regény Pulszky Ferenc nyomán fordította), 1861; <i>Tündérfi Kálmán úr kalandjai </i>(regény), 1865.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Törtelen hunyt el 1864. december 1-jén.</span></p>
1838. 12. 2.
Alsómicsinye - megszületett
1964. 12. 01.
Törtel - elhunyt

Beniczky Irma

<i>Írónő, Beniczky Lajos kormánybiztos húga.</i><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.25pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif;background:white"="">1858-ban jelentek meg az első írásai.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.25pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif;background:white"="">1860-ban férjhez ment Kuliffay Ede (1839–1881) költőhöz. Számos ifjúsági könyve, pedagógiai illetve női olvasóknak szánt ismeretterjesztő írása, valamint regényfordítása jelent meg. 1867 és 1883 között hosszabb-rövidebb ideig több szépirodalmi és női lap szerkesztője illetve munkatársa volt.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.25pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif;background:white"="">1869-től Beniczky Irma szerkesztette a </span><a href="https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Magyar_N%C5%91k_H%C3%A1zi_Napt%C3%A1ra&action=edit&redlink=1" title="Magyar Nők Házi Naptára (a lap nem létezik)"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;background:white"="">Magyar Nők Házi Naptárát</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;="" background:white"="">. Emellett valószínűleg a <i>Divatvilág</i>, az <i>Új Regélő</i>, a <i>Kis Vasárnapi Újság</i>, az <i>Irodalmi lapok</i> és a <i>Magyar Háziasszony</i> c. lapoknak is a szerkesztője volt hosszabb-rövidebb ideig. Ezekben adta közre folytatásokban regényfordításait.</span><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"=""><o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.25pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Főbb művei:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"=""> <i>Lapok egy szép nő naplójából</i> (regény), 1861; <i>Egy emancipált nő</i> (regény), 1865; <i>A nők hivatása</i> (szociológiai tanulmány), 1870; <i>A világ népei</i> (ismeretterjesztés), 1875; <i>Hazajáró lelkek</i> (regény), 1899.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.25pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Újpesten hunyt el 1902. február 20-án,</span></p>
1902. 02. 20.
Újpest - megszületett
1869 - 1902
Alsómicsinye Szerkesztette a Magyar Nők Házi Naptárát
Névelőfordulások
1773
Alsó-Micsinye,
1786
Alschó-Micschinye,
1808
Alsó-Micsinye, Dolní Mičina,
1863
Alsómicsinye,
1920
Dolná Mičiná

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Dolná Mičiná) 11
Telefon: 0484192202
Fax: 0484192202

Honlap: dolnamicina.sk/
Polgármester:
Hudec Oto (Független)

Képviselő-testület:
Kupcová Alena (Független)
Kmeť Marián (Független)
Kokavcová Adriana (Független)
Majerová Iveta (Független)
Tuček Richard (Független)
Független 100% Független 5 képviselö 5 képviselö
Alsómicsinyei Községi Hivatal

Dolná Mičiná 11

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Százalék
összlétszám 362
magyarok 3 1%
szlovákok 339 94%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 2%
egyéb 14 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 361
magyarok 2 1%
szlovákok 344 95%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 15 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 339
magyarok 0 0%
szlovákok 338 100%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 326
magyarok 0 0%
szlovákok 309 95%
romák 17 5%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 340
magyarok 0 0%
szlovákok 337 99%
romák 0 0%
csehek 2 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 367
magyarok 0 0%
szlovákok 347 95%
romák 0 0%
csehek 3 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 17 5%


Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 329
Választási részvétel: 46.81 %
Kiadott boríték: 154
Bedobott boríték: 154

Polgármester

Érvényes szavazólap: 144
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Hudec Oto 144 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kupcová Alena 114 Független
Kmeť Marián 106 Független
Kokavcová Adriana 103 Független
Majerová Iveta 102 Független
Tuček Richard 98 Független

Képviselők

2014
SMER-SD 60.00% SMER-SD 3 képviselö Független 40.00% Független 2 képviselö 5 képviselö
2018
Független 100.00% Független 5 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 311
Választási részvétel: 26.69 %
Kiadott boríték: 83
Bedobott boríték: 83
Választásra jogosult: 311
Választási részvétel: 30.23 %
Kiadott boríték: 94
Bedobott boríték: 94
Választásra jogosult: 320
Választási részvétel: 48,12 %
Kiadott boríték: 154
Bedobott boríték: 154

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 77
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 152
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 35 45.45 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 16 20.78 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 10 12.99 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 7 9.09 % SNS
Ondrej Binder 5 6.49 % Független
Jaroslav Sekerka 3 3.90 % KSS
Pavel Chovanec 1 1.30 % ÚSVIT
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Ladislav Fízik 0 0.00 % ASV
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Vladimír Maňka 34 38.20% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Ján Lunter 80 52.63 % Független
Marian Kotleba 28 18.42 % ĽSNS
Igor Kašper 25 16.45 % Független
Martin Juhaniak 14 9.21 % Független
Viliam Baňák 2 1.32 % JĽSS
Ivan Saktor 2 1.32 % Független
Martin Klus 1 0.66 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Vojtech Kökény 0 0.00 % SRK
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 79
Érvényes szavazólap: 135
Érvényes szavazólap: 43594
# Név Szavazat Százalék Párt
Iveta Majerová 62 78.48% Független
Karol Konárik 27 34.18% SNS
Ľubica Laššáková 24 30.38% SMER - SD, KDH
Marian Kotleba 23 29.11% ĽS Naše Slovensko
Ján Šulaj 19 24.05% KDH, SMER - SD
Peter Gogola 18 22.78% Független
Ľubomír Šesták 14 17.72% Független
Ladislav Topoľský 14 17.72% SMER - SD, KDH
Daniel Karas 13 16.46% KDH, SMER - SD
Miroslav Belička 11 13.92% ĽS Naše Slovensko
Viera Marková 11 13.92% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Ľubomír Motyčka 11 13.92% Független
Michal Rusko 9 11.39% Független
Jakub Gajdošík 9 11.39% SMER - SD, KDH
Peter Molitoris 9 11.39% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Jaroslav Kuracina 8 10.13% Független
Ján Šabo 7 8.86% KDH, SMER - SD
Ján Chladný 7 8.86% KDS
Jana Štrangfeldová 6 7.59% ĽS Naše Slovensko
Andrej Sliacky 6 7.59% SMS
Peter Lačný 6 7.59% KDH, SMER - SD
Peter Rusnák 6 7.59% Független
Jaroslav Maslen 6 7.59% Független
Janka Slobodníková 6 7.59% SĽS
Jozef Smekal 6 7.59% Független
Ivan Kostúr 5 6.33% KSS
Katarína Čižmárová 5 6.33% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Pavol Svetlík 4 5.06% SNS
Miloš Horný 4 5.06% SMS
Miroslav Ivan 4 5.06% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Simon Barth 3 3.80% SMS
Ján Jambrich 3 3.80% SĽS
Peter Majerský 3 3.80% KSS
Jaroslav Sekerka 3 3.80% KSS
Martin Baník 3 3.80% KDS
Jozef Sásik 3 3.80% SĽS
Igor Donoval 2 2.53% ASV
Janka Slaná 2 2.53% Független
Ľubomír Piterka 2 2.53% Független
Igor Ďurana 2 2.53% SĽS
Anna Babčanová 2 2.53% SZS, Zmena zdola, DÚ
Milan Prašovský 1 1.27% SĽS
Zdena Bienska 1 1.27% SĽS
Juraj Remšík 1 1.27% SMS
Lukáš Ginič 1 1.27% SMS
Ľubomír Kopál 1 1.27% SMER - SD, KDH
Vladimír Túry 1 1.27% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Daniela Baranová 1 1.27% MOST - HÍD
Vladimír Sklenka 1 1.27% Független
Teodor Bindas 1 1.27% SMS
Svetozár Tomič 1 1.27% SMS
Milan Ligoš 1 1.27% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Róbert Huran 1 1.27% Független
Karol Jadáš 1 1.27% KDS
Roman Štrba 0 0.00% SĽS
Branislav Slaný 0 0.00% Független
Dana Hríbiková 0 0.00% OKS
Augustín Richtárech 0 0.00% OKS
Vladimír Rosinský 0 0.00% SĽS
Jaroslava Miklóšová 0 0.00% SMS
Elena Púchyová 0 0.00% Zmena zdola, DÚ, SZS
Radovan Sloboda 0 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Igor Kašper 41 30.37% Független
Viera Dubačová 33 24.44% Független
Ľubica Laššáková 32 23.70% SMER-SD
Jakub Gajdošík 31 22.96% SMER-SD
Marcel Pecník 27 20.00% Független
Ján Šulaj 25 18.52% SMER-SD
Ľubomír Motyčka 24 17.78% SMER-SD
Ondrej Lunter 23 17.04% Független
Marian Kotleba 21 15.56% ĽS Naše Slovensko
Karol Konárik 20 14.81% SNS
Peter Gogola 20 14.81% Független
Daniel Karas 19 14.07% SMER-SD
Ján Šabo 16 11.85% SMER-SD
Marek Kotleba 15 11.11% ĽS Naše Slovensko
Matúš Molitoris 15 11.11% Független
Martin Turčan 15 11.11% Független
Ladislav Topoľský 14 10.37% SMER-SD
Ivan Uhrík 14 10.37% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA, KDH
Pavol Bielik 13 9.63% Független
Katarína Belicová 13 9.63% Független
Ivan Saktor 12 8.89% Független
Marek Modranský 12 8.89% SMER-SD
Vladimír Sklenka 12 8.89% Független
Miroslav Ostrihoň 11 8.15% Független
Jaroslav Kuracina 11 8.15% ĽS Naše Slovensko
Iveta Nosková 10 7.41% SaS, OKS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Viera Krakovská 10 7.41% Független
Jana Orlická 10 7.41% Független
Milan Lichý 9 6.67% Független
Marián Adamják 9 6.67% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA, KDH
Erika Karová 9 6.67% Független
Andrea Maková 8 5.93% Független
Matej Bučko 8 5.93% Független
Miroslav Potančok 8 5.93% ĽS Naše Slovensko
Katarína Richterová 7 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Marek Kliment 7 5.19% SME RODINA - Boris Kollár
Daniela Kemková 7 5.19% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Bálint 7 5.19% Független
Július Ernek 7 5.19% SNS
Janka Slobodníková 7 5.19% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ivan Kostúr 6 4.44% KSS
Pavel Trnka 6 4.44% ĽS Naše Slovensko
Boris Virgula 6 4.44% SaS, NOVA, KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Dana Boháčiková 6 4.44% NP
Ivan Šabo 5 3.70% Független
Daniela Baranová 5 3.70% MOST - HÍD
Jozef Sásik 5 3.70% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Sárinec 5 3.70% NOVA, KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Ľubomír Kuracina 5 3.70% NAJ
Ivan Kotúček 5 3.70% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA, KDH, OKS
Denisa Zaťková 4 2.96% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Mário Vidák 4 2.96% ĽS Naše Slovensko
Ľudmila Priehodová 4 2.96% Független
Róbert Venéczi 3 2.22% ĽS Naše Slovensko
Miloš Vajs 3 2.22% NP
Jiří Pěč 3 2.22% Független
Richard Burkovský 3 2.22% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Vladimír Túry 2 1.48% ŠANCA
Roman Ružica 2 1.48% ŠANCA
Milan Ševčík 2 1.48% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Marek Rapčaniak 2 1.48% SME RODINA - Boris Kollár
Ján Gereg 2 1.48% SNS
Monika Geregová 2 1.48% MOST - HÍD
Jaroslav Sekerka 2 1.48% KSS
Róbert Frnda 2 1.48% DOMA DOBRE
Anton Minárik 2 1.48% SME RODINA - Boris Kollár
Ján Jambrich 1 0.74% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Vladimír Rosinský 1 0.74% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Dominik Veselovský 1 0.74% SNS
Juraj Remšík 1 0.74% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Milan Prašovský 1 0.74% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Róbert Hrnčiar 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Zuzana Šerfőző 0 0.00% MOST - HÍD
Adam Kúkeľ 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Hubert Štoksa 0 0.00% Független
Roman Štrba 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Milan Mikulec 0 0.00% MOST - HÍD
Ľudovít Szilágyi 0 0.00% MOST - HÍD
Maroš Gera 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Marcela Gallová 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Marian Kotleba 8678 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľubica Laššáková 5571 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Šulaj 5528 0.00% KDH, SMER - SD
Karol Konárik 5067 0.00% SNS
Ľubomír Motyčka 5024 0.00% Független
Peter Gogola 4993 0.00% Független
Ladislav Topoľský 4961 0.00% SMER - SD, KDH
Jakub Gajdošík 4657 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Šabo 4020 0.00% SMER - SD, KDH
Jaroslav Kuracina 3737 0.00% Független
Katarína Čižmárová 3703 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Peter Lačný 3504 0.00% KDH, SMER - SD
Daniel Karas 3485 0.00% KDH, SMER - SD
Viera Marková 3262 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Peter Molitoris 3186 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Ľubomír Kopál 3016 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Chladný 2786 0.00% KDS
Jaroslav Maslen 2526 0.00% Független
Vladimír Túry 2470 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Miroslav Belička 2257 0.00% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Ivan 2092 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Michal Rusko 1964 0.00% Független
Vladimír Sklenka 1954 0.00% Független
Iveta Majerová 1799 0.00% Független
Jozef Smekal 1751 0.00% Független
Milan Ligoš 1732 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Radovan Sloboda 1718 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Peter Rusnák 1662 0.00% Független
Jana Štrangfeldová 1632 0.00% ĽS Naše Slovensko
Martin Baník 1503 0.00% KDS
Elena Púchyová 1354 0.00% SZS, Zmena zdola, DÚ
Branislav Slaný 1298 0.00% Független
Janka Slaná 1246 0.00% Független
Pavol Svetlík 1187 0.00% SNS
Róbert Huran 1169 0.00% Független
Ľubomír Piterka 1107 0.00% Független
Ľubomír Šesták 1101 0.00% Független
Teodor Bindas 1099 0.00% SMS
Igor Donoval 1096 0.00% ASV
Miloš Horný 1079 0.00% SMS
Anna Babčanová 955 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Peter Majerský 942 0.00% KSS
Ivan Kostúr 936 0.00% KSS
Jozef Sásik 895 0.00% SĽS
Janka Slobodníková 864 0.00% SĽS
Jaroslav Sekerka 826 0.00% KSS
Daniela Baranová 682 0.00% MOST - HÍD
Simon Barth 671 0.00% SMS
Juraj Remšík 670 0.00% SMS
Zdena Bienska 660 0.00% SĽS
Andrej Sliacky 656 0.00% SMS
Jaroslava Miklóšová 492 0.00% SMS
Dana Hríbiková 433 0.00% OKS
Roman Štrba 405 0.00% SĽS
Karol Jadáš 392 0.00% KDS
Ján Jambrich 372 0.00% SĽS
Svetozár Tomič 360 0.00% SMS
Lukáš Ginič 359 0.00% SMS
Augustín Richtárech 327 0.00% OKS
Milan Prašovský 308 0.00% SĽS
Igor Ďurana 282 0.00% SĽS
Vladimír Rosinský 220 0.00% SĽS
Igor Kašper 10747 24.65% Független
Ondrej Lunter 10668 24.47% Független
Viera Dubačová 9543 21.89% Független
Jakub Gajdošík 8400 19.27% SMER-SD
Martin Turčan 6905 15.84% Független
Marian Kotleba 6737 15.45% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Motyčka 6693 15.35% SMER-SD
Ľubica Laššáková 6672 15.30% SMER-SD
Katarína Belicová 6551 15.03% Független
Peter Gogola 6524 14.97% Független
Milan Lichý 6200 14.22% Független
Matej Bučko 5863 13.45% Független
Daniel Karas 5716 13.11% SMER-SD
Karol Konárik 5615 12.88% SNS
Marcel Pecník 5311 12.18% Független
Ján Šulaj 5074 11.64% SMER-SD
Jana Orlická 5062 11.61% Független
Matúš Molitoris 4978 11.42% Független
Jaroslav Kuracina 4767 10.93% ĽS Naše Slovensko
Marek Kotleba 4736 10.86% ĽS Naše Slovensko
Erika Karová 4586 10.52% Független
Marek Modranský 4399 10.09% SMER-SD
Ľudmila Priehodová 4389 10.07% Független
Pavol Bielik 4202 9.64% Független
Viera Krakovská 3906 8.96% Független
Vladimír Sklenka 3877 8.89% Független
Ivan Šabo 3829 8.78% Független
Ladislav Topoľský 3768 8.64% SMER-SD
Daniela Kemková 3511 8.05% ĽS Naše Slovensko
Ivan Saktor 3264 7.49% Független
Ján Šabo 3237 7.43% SMER-SD
Marián Adamják 3121 7.16% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA, KDH
Ivan Uhrík 3062 7.02% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA, KDH
Andrea Maková 3049 6.99% Független
Miroslav Potančok 2948 6.76% ĽS Naše Slovensko
Pavel Trnka 2774 6.36% ĽS Naše Slovensko
Iveta Nosková 2577 5.91% SaS, OKS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Hubert Štoksa 2420 5.55% Független
Róbert Venéczi 2366 5.43% ĽS Naše Slovensko
Jiří Pěč 2232 5.12% Független
Miroslav Ostrihoň 2116 4.85% Független
Peter Sárinec 2010 4.61% NOVA, KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Ivan Kotúček 1991 4.57% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA, KDH, OKS
Mário Vidák 1990 4.56% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Bálint 1912 4.39% Független
Boris Virgula 1628 3.73% SaS, NOVA, KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vladimír Túry 1467 3.37% ŠANCA
Marek Kliment 1438 3.30% SME RODINA - Boris Kollár
Július Ernek 1365 3.13% SNS
Ivan Kostúr 1244 2.85% KSS
Ján Gereg 1089 2.50% SNS
Daniela Baranová 1017 2.33% MOST - HÍD
Dominik Veselovský 995 2.28% SNS
Jozef Sásik 958 2.20% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Anton Minárik 923 2.12% SME RODINA - Boris Kollár
Monika Geregová 905 2.08% MOST - HÍD
Roman Ružica 897 2.06% ŠANCA
Katarína Richterová 872 2.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Denisa Zaťková 870 2.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Juraj Remšík 863 1.98% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Marcela Gallová 801 1.84% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ľubomír Kuracina 748 1.72% NAJ
Richard Burkovský 737 1.69% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Janka Slobodníková 729 1.67% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Maroš Gera 672 1.54% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Jaroslav Sekerka 672 1.54% KSS
Dana Boháčiková 660 1.51% NP
Miloš Vajs 647 1.48% NP
Marek Rapčaniak 597 1.37% SME RODINA - Boris Kollár
Róbert Hrnčiar 514 1.18% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Róbert Frnda 451 1.03% DOMA DOBRE
Ľudovít Szilágyi 432 0.99% MOST - HÍD
Zuzana Šerfőző 417 0.96% MOST - HÍD
Milan Mikulec 405 0.93% MOST - HÍD
Roman Štrba 360 0.83% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Milan Ševčík 328 0.75% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ján Jambrich 301 0.69% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Milan Prašovský 285 0.65% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Adam Kúkeľ 278 0.64% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Vladimír Rosinský 180 0.41% Slovenská ľudová strana (SĽS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Besztercebánya 172 61.87 %
Tajó 13 4.68 %
Erdőbádony 11 3.96 %
Szelcse 10 3.60 %
Zólyomlipcse 9 3.24 %
Récske 6 2.16 %
Horhát 6 2.16 %
Pónik 5 1.80 %
Zólyomnémeti 5 1.80 %
Libetbánya 5 1.80 %
Borosznó 4 1.44 %
Óhegy 4 1.44 %
Perhát 4 1.44 %
Farkaspetőfalva 4 1.44 %
Padkóc 2 0.72 %
Lucatő 2 0.72 %
Malakóperesény 2 0.72 %
Felsőmicsinye 2 0.72 %
Hermánd 2 0.72 %
Szebedény 2 0.72 %
Alsóhermánd 2 0.72 %
Mezőköz 1 0.36 %
Póráz 1 0.36 %
Dóval 1 0.36 %
Martalja 1 0.36 %
Felsőperesény 1 0.36 %
Sebő 1 0.36 %
Göncölfalva 0 0.00 %
Kordéháza 0 0.00 %
Garamszeg 0 0.00 %
Zólyommócsa 0 0.00 %
Dubravica 0 0.00 %
Mosód 0 0.00 %
Királyka 0 0.00 %
Hédel 0 0.00 %
Alsómicsinye 0 0.00 %
Úrvölgy 0 0.00 %
Cserény 0 0.00 %
Oróc 0 0.00 %
Balázs 0 0.00 %
Török 0 0.00 %
Bukóc 0 0.00 %
Besztercebánya 2 322 76.16 %
Szelcse 66 2.16 %
Zólyomlipcse 61 2.00 %
Borosznó 49 1.61 %
Erdőbádony 46 1.51 %
Pónik 42 1.38 %
Malakóperesény 37 1.21 %
Felsőmicsinye 30 0.98 %
Horhát 28 0.92 %
Sebő 27 0.89 %
Zólyomnémeti 27 0.89 %
Libetbánya 26 0.85 %
Lucatő 25 0.82 %
Farkaspetőfalva 24 0.79 %
Garamszeg 19 0.62 %
Mezőköz 19 0.62 %
Tajó 18 0.59 %
Hermánd 17 0.56 %
Göncölfalva 16 0.52 %
Padkóc 15 0.49 %
Récske 15 0.49 %
Királyka 14 0.46 %
Kordéháza 11 0.36 %
Szebedény 11 0.36 %
Perhát 10 0.33 %
Zólyommócsa 9 0.30 %
Óhegy 9 0.30 %
Alsómicsinye 8 0.26 %
Póráz 7 0.23 %
Cserény 6 0.20 %
Alsóhermánd 6 0.20 %
Dóval 6 0.20 %
Balázs 4 0.13 %
Felsőperesény 4 0.13 %
Mosód 3 0.10 %
Úrvölgy 3 0.10 %
Bukóc 3 0.10 %
Dubravica 2 0.07 %
Török 2 0.07 %
Oróc 1 0.03 %
Martalja 1 0.03 %
Hédel 0 0.00 %
Besztercebánya 697 75.51 %
Zólyomlipcse 19 2.06 %
Erdőbádony 18 1.95 %
Zólyomnémeti 16 1.73 %
Pónik 14 1.52 %
Libetbánya 14 1.52 %
Szelcse 13 1.41 %
Malakóperesény 10 1.08 %
Lucatő 9 0.98 %
Horhát 9 0.98 %
Felsőperesény 8 0.87 %
Felsőmicsinye 7 0.76 %
Mezőköz 7 0.76 %
Farkaspetőfalva 6 0.65 %
Hermánd 6 0.65 %
Récske 6 0.65 %
Perhát 6 0.65 %
Dubravica 5 0.54 %
Borosznó 5 0.54 %
Garamszeg 5 0.54 %
Óhegy 4 0.43 %
Török 4 0.43 %
Sebő 4 0.43 %
Padkóc 4 0.43 %
Kordéháza 4 0.43 %
Szebedény 3 0.33 %
Hédel 3 0.33 %
Oróc 3 0.33 %
Balázs 2 0.22 %
Alsómicsinye 2 0.22 %
Alsóhermánd 2 0.22 %
Zólyommócsa 2 0.22 %
Mosód 1 0.11 %
Martalja 1 0.11 %
Póráz 1 0.11 %
Göncölfalva 1 0.11 %
Tajó 1 0.11 %
Királyka 1 0.11 %
Cserény 0 0.00 %
Úrvölgy 0 0.00 %
Dóval 0 0.00 %
Bukóc 0 0.00 %
Besztercebánya 1 215 74.63 %
Zólyomlipcse 45 2.76 %
Erdőbádony 34 2.09 %
Perhát 32 1.97 %
Szelcse 31 1.90 %
Malakóperesény 18 1.11 %
Felsőmicsinye 18 1.11 %
Libetbánya 15 0.92 %
Farkaspetőfalva 15 0.92 %
Borosznó 14 0.86 %
Récske 14 0.86 %
Sebő 13 0.80 %
Pónik 13 0.80 %
Padkóc 13 0.80 %
Zólyomnémeti 12 0.74 %
Lucatő 11 0.68 %
Mezőköz 10 0.61 %
Horhát 10 0.61 %
Tajó 9 0.55 %
Kordéháza 9 0.55 %
Garamszeg 9 0.55 %
Szebedény 9 0.55 %
Úrvölgy 8 0.49 %
Martalja 8 0.49 %
Alsómicsinye 6 0.37 %
Óhegy 5 0.31 %
Dóval 4 0.25 %
Alsóhermánd 4 0.25 %
Balázs 4 0.25 %
Felsőperesény 4 0.25 %
Göncölfalva 2 0.12 %
Cserény 2 0.12 %
Királyka 2 0.12 %
Dubravica 2 0.12 %
Póráz 2 0.12 %
Bukóc 1 0.06 %
Oróc 1 0.06 %
Mosód 1 0.06 %
Zólyommócsa 1 0.06 %
Török 1 0.06 %
Hermánd 1 0.06 %
Hédel 0 0.00 %
Besztercebánya 431 65.30 %
Zólyomnémeti 30 4.55 %
Zólyomlipcse 21 3.18 %
Pónik 15 2.27 %
Hermánd 13 1.97 %
Libetbánya 11 1.67 %
Mezőköz 10 1.52 %
Erdőbádony 10 1.52 %
Garamszeg 9 1.36 %
Szelcse 9 1.36 %
Padkóc 8 1.21 %
Perhát 8 1.21 %
Borosznó 7 1.06 %
Tajó 6 0.91 %
Alsómicsinye 6 0.91 %
Kordéháza 6 0.91 %
Horhát 6 0.91 %
Lucatő 5 0.76 %
Hédel 5 0.76 %
Óhegy 4 0.61 %
Felsőmicsinye 4 0.61 %
Cserény 4 0.61 %
Királyka 4 0.61 %
Mosód 3 0.45 %
Farkaspetőfalva 3 0.45 %
Szebedény 3 0.45 %
Malakóperesény 3 0.45 %
Alsóhermánd 3 0.45 %
Balázs 3 0.45 %
Oróc 2 0.30 %
Dóval 2 0.30 %
Török 2 0.30 %
Récske 1 0.15 %
Martalja 1 0.15 %
Sebő 1 0.15 %
Felsőperesény 1 0.15 %
Zólyommócsa 0 0.00 %
Göncölfalva 0 0.00 %
Bukóc 0 0.00 %
Póráz 0 0.00 %
Úrvölgy 0 0.00 %
Dubravica 0 0.00 %
Besztercebánya 4 675 81.79 %
Zólyomlipcse 92 1.61 %
Szelcse 64 1.12 %
Erdőbádony 61 1.07 %
Zólyomnémeti 56 0.98 %
Malakóperesény 55 0.96 %
Récske 53 0.93 %
Horhát 49 0.86 %
Pónik 47 0.82 %
Felsőmicsinye 47 0.82 %
Mezőköz 34 0.59 %
Tajó 33 0.58 %
Borosznó 32 0.56 %
Padkóc 28 0.49 %
Libetbánya 25 0.44 %
Farkaspetőfalva 23 0.40 %
Felsőperesény 22 0.38 %
Cserény 21 0.37 %
Királyka 20 0.35 %
Kordéháza 20 0.35 %
Alsómicsinye 19 0.33 %
Garamszeg 19 0.33 %
Dubravica 19 0.33 %
Göncölfalva 18 0.31 %
Lucatő 17 0.30 %
Óhegy 17 0.30 %
Sebő 16 0.28 %
Szebedény 15 0.26 %
Hermánd 14 0.24 %
Dóval 13 0.23 %
Póráz 12 0.21 %
Hédel 12 0.21 %
Perhát 11 0.19 %
Úrvölgy 10 0.17 %
Zólyommócsa 10 0.17 %
Alsóhermánd 9 0.16 %
Török 8 0.14 %
Oróc 6 0.10 %
Bukóc 4 0.07 %
Martalja 4 0.07 %
Mosód 4 0.07 %
Balázs 2 0.03 %
Besztercebánya 707 69.52 %
Zólyomlipcse 52 5.11 %
Farkaspetőfalva 16 1.57 %
Borosznó 16 1.57 %
Erdőbádony 16 1.57 %
Mezőköz 16 1.57 %
Pónik 15 1.47 %
Hermánd 14 1.38 %
Malakóperesény 14 1.38 %
Récske 14 1.38 %
Padkóc 12 1.18 %
Zólyomnémeti 10 0.98 %
Tajó 8 0.79 %
Horhát 8 0.79 %
Szelcse 8 0.79 %
Kordéháza 7 0.69 %
Libetbánya 7 0.69 %
Óhegy 7 0.69 %
Perhát 7 0.69 %
Sebő 7 0.69 %
Felsőmicsinye 6 0.59 %
Cserény 5 0.49 %
Szebedény 5 0.49 %
Garamszeg 5 0.49 %
Dubravica 5 0.49 %
Alsómicsinye 5 0.49 %
Királyka 4 0.39 %
Oróc 3 0.29 %
Felsőperesény 3 0.29 %
Lucatő 3 0.29 %
Úrvölgy 2 0.20 %
Mosód 2 0.20 %
Hédel 2 0.20 %
Zólyommócsa 2 0.20 %
Martalja 2 0.20 %
Göncölfalva 1 0.10 %
Dóval 1 0.10 %
Balázs 0 0.00 %
Bukóc 0 0.00 %
Alsóhermánd 0 0.00 %
Török 0 0.00 %
Póráz 0 0.00 %
Besztercebánya 2 482 70.69 %
Zólyomlipcse 133 3.79 %
Borosznó 75 2.14 %
Erdőbádony 66 1.88 %
Szelcse 62 1.77 %
Pónik 47 1.34 %
Zólyomnémeti 42 1.20 %
Farkaspetőfalva 41 1.17 %
Padkóc 36 1.03 %
Perhát 35 1.00 %
Horhát 35 1.00 %
Mezőköz 34 0.97 %
Libetbánya 33 0.94 %
Lucatő 32 0.91 %
Tajó 26 0.74 %
Óhegy 26 0.74 %
Hermánd 25 0.71 %
Récske 25 0.71 %
Sebő 24 0.68 %
Felsőmicsinye 24 0.68 %
Malakóperesény 24 0.68 %
Kordéháza 19 0.54 %
Cserény 17 0.48 %
Göncölfalva 17 0.48 %
Királyka 17 0.48 %
Dubravica 14 0.40 %
Garamszeg 14 0.40 %
Hédel 13 0.37 %
Dóval 10 0.28 %
Alsóhermánd 9 0.26 %
Balázs 9 0.26 %
Zólyommócsa 8 0.23 %
Póráz 8 0.23 %
Szebedény 8 0.23 %
Alsómicsinye 7 0.20 %
Felsőperesény 4 0.11 %
Török 4 0.11 %
Úrvölgy 3 0.09 %
Mosód 2 0.06 %
Oróc 1 0.03 %
Bukóc 0 0.00 %
Martalja 0 0.00 %
Besztercebánya 576 66.21 %
Zólyomlipcse 24 2.76 %
Szelcse 20 2.30 %
Borosznó 19 2.18 %
Mezőköz 18 2.07 %
Farkaspetőfalva 17 1.95 %
Erdőbádony 17 1.95 %
Libetbánya 16 1.84 %
Padkóc 15 1.72 %
Garamszeg 11 1.26 %
Pónik 10 1.15 %
Zólyomnémeti 10 1.15 %
Sebő 9 1.03 %
Malakóperesény 9 1.03 %
Hermánd 9 1.03 %
Récske 8 0.92 %
Kordéháza 7 0.80 %
Felsőperesény 6 0.69 %
Horhát 6 0.69 %
Lucatő 6 0.69 %
Óhegy 6 0.69 %
Hédel 5 0.57 %
Perhát 4 0.46 %
Alsóhermánd 4 0.46 %
Alsómicsinye 4 0.46 %
Felsőmicsinye 4 0.46 %
Tajó 4 0.46 %
Mosód 3 0.34 %
Dubravica 3 0.34 %
Martalja 2 0.23 %
Török 2 0.23 %
Zólyommócsa 2 0.23 %
Göncölfalva 2 0.23 %
Oróc 2 0.23 %
Bukóc 2 0.23 %
Balázs 2 0.23 %
Királyka 2 0.23 %
Cserény 2 0.23 %
Úrvölgy 1 0.11 %
Póráz 1 0.11 %
Szebedény 0 0.00 %
Dóval 0 0.00 %
Besztercebánya 596 59.90 %
Felsőperesény 92 9.25 %
Mezőköz 56 5.63 %
Zólyomlipcse 24 2.41 %
Malakóperesény 20 2.01 %
Erdőbádony 19 1.91 %
Borosznó 18 1.81 %
Szelcse 18 1.81 %
Pónik 11 1.11 %
Farkaspetőfalva 9 0.90 %
Felsőmicsinye 9 0.90 %
Horhát 8 0.80 %
Zólyomnémeti 8 0.80 %
Sebő 8 0.80 %
Récske 8 0.80 %
Királyka 7 0.70 %
Cserény 6 0.60 %
Padkóc 6 0.60 %
Tajó 6 0.60 %
Dubravica 5 0.50 %
Libetbánya 5 0.50 %
Perhát 5 0.50 %
Alsóhermánd 4 0.40 %
Lucatő 4 0.40 %
Hermánd 4 0.40 %
Hédel 4 0.40 %
Göncölfalva 4 0.40 %
Garamszeg 4 0.40 %
Szebedény 4 0.40 %
Óhegy 4 0.40 %
Balázs 3 0.30 %
Zólyommócsa 2 0.20 %
Mosód 2 0.20 %
Török 2 0.20 %
Dóval 2 0.20 %
Kordéháza 2 0.20 %
Úrvölgy 2 0.20 %
Oróc 2 0.20 %
Alsómicsinye 1 0.10 %
Martalja 1 0.10 %
Póráz 0 0.00 %
Bukóc 0 0.00 %
Besztercebánya 3 455 75.34 %
Zólyomlipcse 121 2.64 %
Szelcse 99 2.16 %
Zólyomnémeti 80 1.74 %
Erdőbádony 74 1.61 %
Pónik 53 1.16 %
Malakóperesény 51 1.11 %
Farkaspetőfalva 50 1.09 %
Padkóc 41 0.89 %
Libetbánya 39 0.85 %
Hédel 38 0.83 %
Borosznó 36 0.78 %
Perhát 33 0.72 %
Felsőmicsinye 32 0.70 %
Királyka 32 0.70 %
Mezőköz 29 0.63 %
Lucatő 28 0.61 %
Garamszeg 24 0.52 %
Kordéháza 24 0.52 %
Récske 24 0.52 %
Tajó 24 0.52 %
Sebő 22 0.48 %
Hermánd 22 0.48 %
Óhegy 19 0.41 %
Göncölfalva 16 0.35 %
Felsőperesény 16 0.35 %
Szebedény 12 0.26 %
Balázs 12 0.26 %
Cserény 11 0.24 %
Dubravica 10 0.22 %
Úrvölgy 9 0.20 %
Alsómicsinye 9 0.20 %
Mosód 8 0.17 %
Alsóhermánd 8 0.17 %
Horhát 8 0.17 %
Zólyommócsa 5 0.11 %
Török 5 0.11 %
Dóval 3 0.07 %
Póráz 2 0.04 %
Oróc 1 0.02 %
Bukóc 1 0.02 %
Martalja 0 0.00 %
Besztercebánya 1 949 80.54 %
Zólyomlipcse 43 1.78 %
Erdőbádony 36 1.49 %
Szelcse 29 1.20 %
Zólyomnémeti 27 1.12 %
Garamszeg 25 1.03 %
Libetbánya 23 0.95 %
Farkaspetőfalva 23 0.95 %
Felsőmicsinye 20 0.83 %
Malakóperesény 19 0.79 %
Mezőköz 17 0.70 %
Borosznó 17 0.70 %
Récske 16 0.66 %
Cserény 14 0.58 %
Horhát 13 0.54 %
Sebő 13 0.54 %
Pónik 12 0.50 %
Lucatő 11 0.45 %
Hermánd 10 0.41 %
Perhát 9 0.37 %
Óhegy 9 0.37 %
Tajó 8 0.33 %
Hédel 7 0.29 %
Dubravica 7 0.29 %
Padkóc 7 0.29 %
Kordéháza 7 0.29 %
Török 6 0.25 %
Úrvölgy 6 0.25 %
Göncölfalva 5 0.21 %
Szebedény 5 0.21 %
Dóval 5 0.21 %
Felsőperesény 4 0.17 %
Királyka 4 0.17 %
Alsóhermánd 4 0.17 %
Balázs 3 0.12 %
Póráz 2 0.08 %
Martalja 2 0.08 %
Zólyommócsa 1 0.04 %
Oróc 1 0.04 %
Mosód 1 0.04 %
Alsómicsinye 0 0.00 %
Bukóc 0 0.00 %
Besztercebánya 8 243 76.70 %
Zólyomlipcse 228 2.12 %
Szelcse 151 1.41 %
Mezőköz 140 1.30 %
Erdőbádony 139 1.29 %
Malakóperesény 124 1.15 %
Borosznó 111 1.03 %
Zólyomnémeti 111 1.03 %
Pónik 107 1.00 %
Farkaspetőfalva 99 0.92 %
Garamszeg 93 0.87 %
Padkóc 94 0.87 %
Libetbánya 85 0.79 %
Felsőmicsinye 70 0.65 %
Sebő 68 0.63 %
Lucatő 66 0.61 %
Horhát 66 0.61 %
Récske 65 0.60 %
Felsőperesény 59 0.55 %
Királyka 56 0.52 %
Perhát 54 0.50 %
Cserény 45 0.42 %
Kordéháza 44 0.41 %
Alsómicsinye 41 0.38 %
Göncölfalva 40 0.37 %
Hermánd 39 0.36 %
Tajó 38 0.35 %
Szebedény 36 0.33 %
Óhegy 35 0.33 %
Dóval 28 0.26 %
Hédel 27 0.25 %
Póráz 22 0.20 %
Dubravica 21 0.20 %
Zólyommócsa 17 0.16 %
Mosód 16 0.15 %
Balázs 14 0.13 %
Úrvölgy 13 0.12 %
Oróc 13 0.12 %
Alsóhermánd 12 0.11 %
Török 11 0.10 %
Bukóc 3 0.03 %
Martalja 3 0.03 %
Besztercebánya 643 51.69 %
Padkóc 88 7.07 %
Zólyomlipcse 81 6.51 %
Mezőköz 40 3.22 %
Borosznó 39 3.14 %
Pónik 32 2.57 %
Szelcse 31 2.49 %
Libetbánya 28 2.25 %
Erdőbádony 27 2.17 %
Lucatő 24 1.93 %
Zólyomnémeti 23 1.85 %
Sebő 18 1.45 %
Malakóperesény 15 1.21 %
Perhát 12 0.96 %
Óhegy 11 0.88 %
Felsőmicsinye 11 0.88 %
Garamszeg 10 0.80 %
Horhát 9 0.72 %
Cserény 8 0.64 %
Szebedény 8 0.64 %
Balázs 8 0.64 %
Farkaspetőfalva 8 0.64 %
Récske 7 0.56 %
Hermánd 7 0.56 %
Zólyommócsa 6 0.48 %
Hédel 6 0.48 %
Alsómicsinye 6 0.48 %
Kordéháza 6 0.48 %
Mosód 5 0.40 %
Tajó 5 0.40 %
Göncölfalva 4 0.32 %
Póráz 3 0.24 %
Felsőperesény 3 0.24 %
Alsóhermánd 3 0.24 %
Dubravica 2 0.16 %
Királyka 2 0.16 %
Dóval 1 0.08 %
Martalja 1 0.08 %
Oróc 1 0.08 %
Török 1 0.08 %
Bukóc 1 0.08 %
Úrvölgy 0 0.00 %
Besztercebánya 1 348 67.70 %
Borosznó 144 7.23 %
Zólyomlipcse 79 3.97 %
Erdőbádony 34 1.71 %
Szelcse 32 1.61 %
Zólyomnémeti 32 1.61 %
Mezőköz 30 1.51 %
Perhát 25 1.26 %
Horhát 24 1.21 %
Malakóperesény 24 1.21 %
Pónik 19 0.95 %
Récske 18 0.90 %
Padkóc 17 0.85 %
Libetbánya 17 0.85 %
Felsőmicsinye 16 0.80 %
Lucatő 15 0.75 %
Farkaspetőfalva 13 0.65 %
Sebő 12 0.60 %
Dóval 12 0.60 %
Tajó 10 0.50 %
Úrvölgy 10 0.50 %
Garamszeg 7 0.35 %
Cserény 7 0.35 %
Királyka 5 0.25 %
Alsómicsinye 5 0.25 %
Hermánd 4 0.20 %
Kordéháza 4 0.20 %
Szebedény 4 0.20 %
Oróc 3 0.15 %
Óhegy 3 0.15 %
Göncölfalva 3 0.15 %
Hédel 2 0.10 %
Felsőperesény 2 0.10 %
Alsóhermánd 2 0.10 %
Balázs 2 0.10 %
Bukóc 2 0.10 %
Dubravica 2 0.10 %
Mosód 1 0.05 %
Zólyommócsa 1 0.05 %
Török 1 0.05 %
Martalja 0 0.00 %
Póráz 0 0.00 %
Besztercebánya 2 330 71.38 %
Zólyomlipcse 103 3.16 %
Borosznó 59 1.81 %
Pónik 51 1.56 %
Farkaspetőfalva 49 1.50 %
Felsőmicsinye 48 1.47 %
Erdőbádony 47 1.44 %
Szelcse 45 1.38 %
Récske 39 1.19 %
Mezőköz 35 1.07 %
Malakóperesény 29 0.89 %
Sebő 28 0.86 %
Lucatő 28 0.86 %
Padkóc 27 0.83 %
Zólyomnémeti 26 0.80 %
Horhát 25 0.77 %
Szebedény 25 0.77 %
Libetbánya 24 0.74 %
Perhát 23 0.70 %
Garamszeg 21 0.64 %
Hermánd 21 0.64 %
Tajó 18 0.55 %
Göncölfalva 14 0.43 %
Királyka 14 0.43 %
Cserény 13 0.40 %
Alsómicsinye 12 0.37 %
Óhegy 11 0.34 %
Kordéháza 11 0.34 %
Mosód 10 0.31 %
Dubravica 9 0.28 %
Balázs 9 0.28 %
Hédel 8 0.25 %
Dóval 8 0.25 %
Martalja 8 0.25 %
Felsőperesény 7 0.21 %
Zólyommócsa 6 0.18 %
Úrvölgy 5 0.15 %
Alsóhermánd 5 0.15 %
Török 4 0.12 %
Oróc 4 0.12 %
Póráz 3 0.09 %
Bukóc 2 0.06 %
Besztercebánya 2 188 71.46 %
Zólyomlipcse 101 3.30 %
Szelcse 64 2.09 %
Erdőbádony 58 1.89 %
Hédel 54 1.76 %
Borosznó 51 1.67 %
Pónik 43 1.40 %
Zólyomnémeti 41 1.34 %
Libetbánya 35 1.14 %
Mezőköz 35 1.14 %
Farkaspetőfalva 25 0.82 %
Récske 24 0.78 %
Horhát 23 0.75 %
Padkóc 23 0.75 %
Malakóperesény 23 0.75 %
Lucatő 22 0.72 %
Felsőmicsinye 22 0.72 %
Sebő 19 0.62 %
Perhát 18 0.59 %
Úrvölgy 18 0.59 %
Zólyommócsa 17 0.56 %
Hermánd 16 0.52 %
Garamszeg 16 0.52 %
Óhegy 14 0.46 %
Kordéháza 14 0.46 %
Alsómicsinye 14 0.46 %
Göncölfalva 10 0.33 %
Tajó 9 0.29 %
Felsőperesény 7 0.23 %
Királyka 7 0.23 %
Dubravica 6 0.20 %
Szebedény 6 0.20 %
Cserény 6 0.20 %
Dóval 6 0.20 %
Alsóhermánd 5 0.16 %
Balázs 5 0.16 %
Török 4 0.13 %
Oróc 4 0.13 %
Mosód 3 0.10 %
Martalja 2 0.07 %
Póráz 2 0.07 %
Bukóc 2 0.07 %
Besztercebánya 2 824 73.75 %
Szelcse 79 2.06 %
Zólyomlipcse 72 1.88 %
Tajó 66 1.72 %
Récske 61 1.59 %
Királyka 56 1.46 %
Erdőbádony 54 1.41 %
Pónik 46 1.20 %
Malakóperesény 44 1.15 %
Mezőköz 44 1.15 %
Borosznó 42 1.10 %
Zólyomnémeti 39 1.02 %
Hédel 38 0.99 %
Padkóc 32 0.84 %
Farkaspetőfalva 30 0.78 %
Kordéháza 30 0.78 %
Óhegy 24 0.63 %
Lucatő 22 0.57 %
Perhát 20 0.52 %
Felsőmicsinye 20 0.52 %
Libetbánya 16 0.42 %
Horhát 16 0.42 %
Felsőperesény 15 0.39 %
Garamszeg 15 0.39 %
Dóval 13 0.34 %
Sebő 11 0.29 %
Hermánd 11 0.29 %
Göncölfalva 10 0.26 %
Dubravica 10 0.26 %
Cserény 10 0.26 %
Török 8 0.21 %
Bukóc 7 0.18 %
Szebedény 7 0.18 %
Úrvölgy 7 0.18 %
Balázs 7 0.18 %
Alsómicsinye 5 0.13 %
Zólyommócsa 5 0.13 %
Alsóhermánd 5 0.13 %
Oróc 3 0.08 %
Póráz 2 0.05 %
Mosód 2 0.05 %
Martalja 1 0.03 %
Besztercebánya 1 970 76.45 %
Zólyomlipcse 55 2.13 %
Erdőbádony 47 1.82 %
Szelcse 38 1.47 %
Borosznó 32 1.24 %
Pónik 30 1.16 %
Zólyomnémeti 27 1.05 %
Perhát 27 1.05 %
Malakóperesény 27 1.05 %
Felsőmicsinye 26 1.01 %
Libetbánya 24 0.93 %
Farkaspetőfalva 23 0.89 %
Mezőköz 23 0.89 %
Garamszeg 22 0.85 %
Padkóc 21 0.81 %
Sebő 19 0.74 %
Horhát 16 0.62 %
Kordéháza 14 0.54 %
Hermánd 13 0.50 %
Récske 12 0.47 %
Lucatő 10 0.39 %
Úrvölgy 10 0.39 %
Alsómicsinye 10 0.39 %
Göncölfalva 9 0.35 %
Tajó 8 0.31 %
Óhegy 7 0.27 %
Oróc 6 0.23 %
Alsóhermánd 6 0.23 %
Cserény 6 0.23 %
Dóval 6 0.23 %
Mosód 5 0.19 %
Dubravica 5 0.19 %
Hédel 4 0.16 %
Szebedény 4 0.16 %
Felsőperesény 4 0.16 %
Balázs 3 0.12 %
Póráz 3 0.12 %
Királyka 2 0.08 %
Martalja 1 0.04 %
Zólyommócsa 1 0.04 %
Török 1 0.04 %
Bukóc 0 0.00 %
Besztercebánya 6 775 80.65 %
Zólyomlipcse 177 2.11 %
Szelcse 105 1.25 %
Erdőbádony 83 0.99 %
Zólyomnémeti 80 0.95 %
Borosznó 71 0.85 %
Malakóperesény 67 0.80 %
Mezőköz 66 0.79 %
Horhát 62 0.74 %
Pónik 62 0.74 %
Récske 61 0.73 %
Farkaspetőfalva 60 0.71 %
Felsőmicsinye 55 0.65 %
Libetbánya 52 0.62 %
Tajó 45 0.54 %
Sebő 43 0.51 %
Hermánd 39 0.46 %
Lucatő 37 0.44 %
Garamszeg 37 0.44 %
Padkóc 37 0.44 %
Cserény 35 0.42 %
Királyka 33 0.39 %
Alsómicsinye 31 0.37 %
Kordéháza 30 0.36 %
Felsőperesény 26 0.31 %
Óhegy 22 0.26 %
Göncölfalva 21 0.25 %
Hédel 21 0.25 %
Perhát 21 0.25 %
Dubravica 19 0.23 %
Úrvölgy 16 0.19 %
Szebedény 16 0.19 %
Alsóhermánd 15 0.18 %
Balázs 15 0.18 %
Dóval 15 0.18 %
Zólyommócsa 12 0.14 %
Mosód 11 0.13 %
Török 10 0.12 %
Oróc 7 0.08 %
Póráz 6 0.07 %
Martalja 3 0.04 %
Bukóc 1 0.01 %
Besztercebánya 3 975 78.53 %
Zólyomlipcse 142 2.81 %
Göncölfalva 72 1.42 %
Borosznó 66 1.30 %
Zólyomnémeti 61 1.21 %
Malakóperesény 57 1.13 %
Szelcse 55 1.09 %
Erdőbádony 46 0.91 %
Pónik 42 0.83 %
Felsőmicsinye 39 0.77 %
Récske 34 0.67 %
Királyka 34 0.67 %
Padkóc 33 0.65 %
Mezőköz 32 0.63 %
Libetbánya 30 0.59 %
Perhát 25 0.49 %
Farkaspetőfalva 24 0.47 %
Horhát 22 0.43 %
Tajó 22 0.43 %
Kordéháza 21 0.41 %
Hermánd 20 0.40 %
Felsőperesény 19 0.38 %
Garamszeg 19 0.38 %
Lucatő 17 0.34 %
Sebő 16 0.32 %
Úrvölgy 16 0.32 %
Cserény 14 0.28 %
Szebedény 14 0.28 %
Zólyommócsa 12 0.24 %
Alsóhermánd 12 0.24 %
Mosód 11 0.22 %
Dóval 11 0.22 %
Alsómicsinye 10 0.20 %
Hédel 10 0.20 %
Dubravica 9 0.18 %
Óhegy 4 0.08 %
Török 4 0.08 %
Bukóc 4 0.08 %
Balázs 3 0.06 %
Póráz 3 0.06 %
Martalja 2 0.04 %
Oróc 0 0.00 %
Besztercebánya 355 48.70 %
Perhát 77 10.56 %
Szelcse 39 5.35 %
Zólyomlipcse 27 3.70 %
Borosznó 21 2.88 %
Mezőköz 16 2.19 %
Hermánd 14 1.92 %
Padkóc 14 1.92 %
Zólyomnémeti 11 1.51 %
Erdőbádony 11 1.51 %
Récske 9 1.23 %
Horhát 9 1.23 %
Garamszeg 9 1.23 %
Szebedény 9 1.23 %
Sebő 8 1.10 %
Libetbánya 8 1.10 %
Pónik 8 1.10 %
Alsómicsinye 7 0.96 %
Farkaspetőfalva 7 0.96 %
Lucatő 7 0.96 %
Malakóperesény 6 0.82 %
Felsőmicsinye 6 0.82 %
Tajó 5 0.69 %
Óhegy 5 0.69 %
Kordéháza 5 0.69 %
Cserény 5 0.69 %
Hédel 5 0.69 %
Mosód 4 0.55 %
Zólyommócsa 4 0.55 %
Török 4 0.55 %
Felsőperesény 3 0.41 %
Bukóc 3 0.41 %
Póráz 2 0.27 %
Alsóhermánd 1 0.14 %
Dubravica 1 0.14 %
Balázs 1 0.14 %
Úrvölgy 1 0.14 %
Göncölfalva 1 0.14 %
Dóval 1 0.14 %
Oróc 0 0.00 %
Királyka 0 0.00 %
Martalja 0 0.00 %
Besztercebánya 3 333 69.92 %
Zólyomlipcse 220 4.62 %
Borosznó 118 2.48 %
Szelcse 103 2.16 %
Erdőbádony 93 1.95 %
Pónik 66 1.38 %
Zólyomnémeti 56 1.17 %
Mezőköz 55 1.15 %
Farkaspetőfalva 51 1.07 %
Perhát 45 0.94 %
Padkóc 43 0.90 %
Horhát 38 0.80 %
Libetbánya 37 0.78 %
Lucatő 34 0.71 %
Felsőmicsinye 33 0.69 %
Récske 31 0.65 %
Óhegy 29 0.61 %
Garamszeg 29 0.61 %
Malakóperesény 27 0.57 %
Sebő 24 0.50 %
Kordéháza 24 0.50 %
Szebedény 24 0.50 %
Cserény 23 0.48 %
Hermánd 23 0.48 %
Dubravica 22 0.46 %
Göncölfalva 20 0.42 %
Alsóhermánd 16 0.34 %
Hédel 16 0.34 %
Póráz 15 0.31 %
Királyka 13 0.27 %
Balázs 13 0.27 %
Dóval 12 0.25 %
Zólyommócsa 12 0.25 %
Felsőperesény 12 0.25 %
Tajó 12 0.25 %
Török 12 0.25 %
Alsómicsinye 11 0.23 %
Oróc 6 0.13 %
Úrvölgy 6 0.13 %
Bukóc 4 0.08 %
Mosód 4 0.08 %
Martalja 2 0.04 %
Besztercebánya 454 67.56 %
Felsőperesény 23 3.42 %
Borosznó 16 2.38 %
Garamszeg 13 1.93 %
Zólyomlipcse 12 1.79 %
Pónik 12 1.79 %
Mezőköz 11 1.64 %
Padkóc 11 1.64 %
Erdőbádony 10 1.49 %
Óhegy 9 1.34 %
Malakóperesény 9 1.34 %
Szelcse 8 1.19 %
Zólyomnémeti 7 1.04 %
Horhát 7 1.04 %
Felsőmicsinye 6 0.89 %
Hermánd 6 0.89 %
Sebő 5 0.74 %
Récske 5 0.74 %
Cserény 5 0.74 %
Lucatő 4 0.60 %
Tajó 4 0.60 %
Királyka 4 0.60 %
Farkaspetőfalva 3 0.45 %
Póráz 3 0.45 %
Göncölfalva 3 0.45 %
Libetbánya 3 0.45 %
Kordéháza 2 0.30 %
Dubravica 2 0.30 %
Török 2 0.30 %
Hédel 2 0.30 %
Mosód 2 0.30 %
Perhát 2 0.30 %
Alsóhermánd 2 0.30 %
Szebedény 2 0.30 %
Alsómicsinye 2 0.30 %
Balázs 1 0.15 %
Úrvölgy 0 0.00 %
Zólyommócsa 0 0.00 %
Dóval 0 0.00 %
Martalja 0 0.00 %
Bukóc 0 0.00 %
Oróc 0 0.00 %
Besztercebánya 1 852 82.97 %
Szelcse 35 1.57 %
Padkóc 31 1.39 %
Zólyomlipcse 28 1.25 %
Erdőbádony 26 1.16 %
Malakóperesény 22 0.99 %
Zólyomnémeti 21 0.94 %
Pónik 17 0.76 %
Borosznó 17 0.76 %
Tajó 15 0.67 %
Királyka 15 0.67 %
Dóval 11 0.49 %
Libetbánya 11 0.49 %
Farkaspetőfalva 11 0.49 %
Óhegy 9 0.40 %
Mezőköz 8 0.36 %
Récske 8 0.36 %
Perhát 8 0.36 %
Felsőmicsinye 8 0.36 %
Cserény 7 0.31 %
Horhát 7 0.31 %
Göncölfalva 6 0.27 %
Zólyommócsa 5 0.22 %
Dubravica 5 0.22 %
Lucatő 5 0.22 %
Török 5 0.22 %
Balázs 4 0.18 %
Kordéháza 4 0.18 %
Felsőperesény 4 0.18 %
Hermánd 3 0.13 %
Úrvölgy 3 0.13 %
Sebő 3 0.13 %
Hédel 3 0.13 %
Szebedény 3 0.13 %
Alsómicsinye 3 0.13 %
Garamszeg 3 0.13 %
Bukóc 2 0.09 %
Póráz 1 0.04 %
Alsóhermánd 1 0.04 %
Oróc 1 0.04 %
Mosód 1 0.04 %
Martalja 0 0.00 %
Besztercebánya 639 66.70 %
Zólyomlipcse 31 3.24 %
Szelcse 23 2.40 %
Perhát 21 2.19 %
Borosznó 16 1.67 %
Erdőbádony 16 1.67 %
Récske 15 1.57 %
Hermánd 15 1.57 %
Farkaspetőfalva 14 1.46 %
Mezőköz 13 1.36 %
Pónik 11 1.15 %
Libetbánya 11 1.15 %
Zólyomnémeti 10 1.04 %
Lucatő 10 1.04 %
Alsóhermánd 10 1.04 %
Szebedény 8 0.84 %
Sebő 7 0.73 %
Horhát 6 0.63 %
Malakóperesény 6 0.63 %
Zólyommócsa 6 0.63 %
Garamszeg 6 0.63 %
Göncölfalva 6 0.63 %
Tajó 5 0.52 %
Padkóc 5 0.52 %
Póráz 5 0.52 %
Alsómicsinye 5 0.52 %
Kordéháza 5 0.52 %
Királyka 4 0.42 %
Felsőmicsinye 4 0.42 %
Úrvölgy 3 0.31 %
Török 3 0.31 %
Cserény 3 0.31 %
Balázs 3 0.31 %
Óhegy 3 0.31 %
Dubravica 2 0.21 %
Felsőperesény 2 0.21 %
Hédel 2 0.21 %
Oróc 1 0.10 %
Martalja 1 0.10 %
Dóval 1 0.10 %
Bukóc 1 0.10 %
Mosód 0 0.00 %
Besztercebánya 544 63.04 %
Erdőbádony 83 9.62 %
Szelcse 22 2.55 %
Zólyomlipcse 18 2.09 %
Farkaspetőfalva 17 1.97 %
Mezőköz 12 1.39 %
Récske 11 1.27 %
Malakóperesény 11 1.27 %
Felsőmicsinye 10 1.16 %
Garamszeg 10 1.16 %
Dubravica 9 1.04 %
Horhát 8 0.93 %
Pónik 8 0.93 %
Óhegy 8 0.93 %
Cserény 8 0.93 %
Felsőperesény 8 0.93 %
Padkóc 7 0.81 %
Borosznó 7 0.81 %
Királyka 6 0.70 %
Tajó 6 0.70 %
Zólyomnémeti 5 0.58 %
Hermánd 4 0.46 %
Martalja 4 0.46 %
Libetbánya 4 0.46 %
Perhát 4 0.46 %
Szebedény 4 0.46 %
Balázs 4 0.46 %
Lucatő 3 0.35 %
Kordéháza 3 0.35 %
Sebő 3 0.35 %
Zólyommócsa 3 0.35 %
Göncölfalva 3 0.35 %
Bukóc 2 0.23 %
Póráz 2 0.23 %
Alsómicsinye 1 0.12 %
Dóval 1 0.12 %
Úrvölgy 0 0.00 %
Oróc 0 0.00 %
Alsóhermánd 0 0.00 %
Hédel 0 0.00 %
Török 0 0.00 %
Mosód 0 0.00 %
Besztercebánya 786 72.18 %
Mezőköz 54 4.96 %
Erdőbádony 28 2.57 %
Zólyomlipcse 22 2.02 %
Borosznó 19 1.74 %
Zólyomnémeti 17 1.56 %
Pónik 16 1.47 %
Perhát 11 1.01 %
Farkaspetőfalva 10 0.92 %
Garamszeg 10 0.92 %
Szelcse 9 0.83 %
Padkóc 9 0.83 %
Récske 8 0.73 %
Malakóperesény 8 0.73 %
Horhát 7 0.64 %
Sebő 5 0.46 %
Királyka 5 0.46 %
Lucatő 5 0.46 %
Dóval 5 0.46 %
Libetbánya 4 0.37 %
Dubravica 4 0.37 %
Hédel 4 0.37 %
Tajó 4 0.37 %
Felsőmicsinye 4 0.37 %
Óhegy 3 0.28 %
Hermánd 3 0.28 %
Póráz 3 0.28 %
Alsóhermánd 3 0.28 %
Oróc 3 0.28 %
Cserény 3 0.28 %
Felsőperesény 3 0.28 %
Mosód 2 0.18 %
Zólyommócsa 2 0.18 %
Úrvölgy 2 0.18 %
Kordéháza 2 0.18 %
Alsómicsinye 2 0.18 %
Szebedény 1 0.09 %
Bukóc 1 0.09 %
Göncölfalva 1 0.09 %
Balázs 1 0.09 %
Martalja 0 0.00 %
Török 0 0.00 %
Besztercebánya 197 65.45 %
Padkóc 12 3.99 %
Borosznó 11 3.65 %
Zólyomlipcse 9 2.99 %
Malakóperesény 7 2.33 %
Szelcse 6 1.99 %
Perhát 4 1.33 %
Tajó 4 1.33 %
Erdőbádony 4 1.33 %
Farkaspetőfalva 4 1.33 %
Libetbánya 4 1.33 %
Felsőmicsinye 3 1.00 %
Királyka 3 1.00 %
Szebedény 3 1.00 %
Récske 3 1.00 %
Hermánd 3 1.00 %
Alsóhermánd 3 1.00 %
Horhát 2 0.66 %
Hédel 2 0.66 %
Garamszeg 2 0.66 %
Cserény 2 0.66 %
Mezőköz 2 0.66 %
Pónik 2 0.66 %
Zólyomnémeti 2 0.66 %
Dóval 1 0.33 %
Dubravica 1 0.33 %
Mosód 1 0.33 %
Alsómicsinye 1 0.33 %
Kordéháza 1 0.33 %
Óhegy 1 0.33 %
Sebő 1 0.33 %
Göncölfalva 0 0.00 %
Lucatő 0 0.00 %
Martalja 0 0.00 %
Bukóc 0 0.00 %
Zólyommócsa 0 0.00 %
Úrvölgy 0 0.00 %
Póráz 0 0.00 %
Felsőperesény 0 0.00 %
Balázs 0 0.00 %
Török 0 0.00 %
Oróc 0 0.00 %
Besztercebánya 2 391 73.86 %
Szelcse 57 1.76 %
Zólyomlipcse 52 1.61 %
Óhegy 47 1.45 %
Erdőbádony 40 1.24 %
Récske 37 1.14 %
Zólyomnémeti 37 1.14 %
Pónik 37 1.14 %
Tajó 35 1.08 %
Úrvölgy 31 0.96 %
Malakóperesény 30 0.93 %
Királyka 29 0.90 %
Mezőköz 28 0.86 %
Borosznó 27 0.83 %
Padkóc 24 0.74 %
Sebő 24 0.74 %
Felsőmicsinye 23 0.71 %
Póráz 22 0.68 %
Horhát 21 0.65 %
Farkaspetőfalva 20 0.62 %
Felsőperesény 20 0.62 %
Garamszeg 20 0.62 %
Hédel 19 0.59 %
Alsómicsinye 16 0.49 %
Lucatő 16 0.49 %
Göncölfalva 14 0.43 %
Libetbánya 14 0.43 %
Zólyommócsa 13 0.40 %
Hermánd 12 0.37 %
Dubravica 11 0.34 %
Cserény 10 0.31 %
Kordéháza 9 0.28 %
Perhát 8 0.25 %
Török 8 0.25 %
Oróc 8 0.25 %
Alsóhermánd 8 0.25 %
Szebedény 6 0.19 %
Martalja 5 0.15 %
Bukóc 3 0.09 %
Dóval 3 0.09 %
Balázs 1 0.03 %
Mosód 1 0.03 %
Besztercebánya 3 812 75.13 %
Zólyomlipcse 114 2.25 %
Erdőbádony 80 1.58 %
Szelcse 70 1.38 %
Mezőköz 63 1.24 %
Pónik 56 1.10 %
Libetbánya 54 1.06 %
Borosznó 52 1.02 %
Padkóc 45 0.89 %
Zólyomnémeti 45 0.89 %
Farkaspetőfalva 43 0.85 %
Malakóperesény 42 0.83 %
Horhát 40 0.79 %
Lucatő 40 0.79 %
Felsőmicsinye 37 0.73 %
Tajó 36 0.71 %
Cserény 36 0.71 %
Récske 34 0.67 %
Óhegy 33 0.65 %
Sebő 30 0.59 %
Királyka 27 0.53 %
Kordéháza 25 0.49 %
Alsómicsinye 25 0.49 %
Felsőperesény 24 0.47 %
Garamszeg 23 0.45 %
Úrvölgy 20 0.39 %
Hermánd 19 0.37 %
Perhát 19 0.37 %
Göncölfalva 18 0.35 %
Hédel 17 0.34 %
Szebedény 13 0.26 %
Dubravica 12 0.24 %
Bukóc 12 0.24 %
Mosód 10 0.20 %
Póráz 10 0.20 %
Oróc 8 0.16 %
Alsóhermánd 8 0.16 %
Zólyommócsa 7 0.14 %
Dóval 5 0.10 %
Balázs 4 0.08 %
Török 4 0.08 %
Martalja 2 0.04 %
Besztercebánya 804 58.90 %
Mezőköz 63 4.62 %
Hermánd 38 2.78 %
Szelcse 32 2.34 %
Borosznó 30 2.20 %
Libetbánya 29 2.12 %
Padkóc 28 2.05 %
Erdőbádony 21 1.54 %
Zólyomlipcse 20 1.47 %
Dóval 18 1.32 %
Póráz 17 1.25 %
Lucatő 16 1.17 %
Zólyomnémeti 16 1.17 %
Pónik 15 1.10 %
Óhegy 14 1.03 %
Göncölfalva 14 1.03 %
Horhát 12 0.88 %
Garamszeg 12 0.88 %
Alsóhermánd 12 0.88 %
Sebő 11 0.81 %
Perhát 11 0.81 %
Királyka 11 0.81 %
Hédel 11 0.81 %
Récske 11 0.81 %
Malakóperesény 10 0.73 %
Kordéháza 10 0.73 %
Tajó 8 0.59 %
Felsőmicsinye 8 0.59 %
Farkaspetőfalva 8 0.59 %
Alsómicsinye 7 0.51 %
Cserény 7 0.51 %
Felsőperesény 6 0.44 %
Mosód 6 0.44 %
Zólyommócsa 6 0.44 %
Szebedény 5 0.37 %
Úrvölgy 5 0.37 %
Török 5 0.37 %
Dubravica 4 0.29 %
Bukóc 2 0.15 %
Balázs 2 0.15 %
Oróc 0 0.00 %
Martalja 0 0.00 %
Besztercebánya 4 023 71.65 %
Mezőköz 165 2.94 %
Zólyomlipcse 132 2.35 %
Szelcse 93 1.66 %
Borosznó 91 1.62 %
Erdőbádony 75 1.34 %
Récske 66 1.18 %
Zólyomnémeti 64 1.14 %
Pónik 61 1.09 %
Farkaspetőfalva 55 0.98 %
Padkóc 51 0.91 %
Garamszeg 49 0.87 %
Libetbánya 49 0.87 %
Malakóperesény 44 0.78 %
Horhát 42 0.75 %
Királyka 42 0.75 %
Sebő 42 0.75 %
Felsőmicsinye 41 0.73 %
Óhegy 35 0.62 %
Lucatő 35 0.62 %
Tajó 32 0.57 %
Cserény 30 0.53 %
Perhát 30 0.53 %
Kordéháza 26 0.46 %
Felsőperesény 25 0.45 %
Póráz 25 0.45 %
Hermánd 23 0.41 %
Alsómicsinye 20 0.36 %
Dóval 19 0.34 %
Alsóhermánd 18 0.32 %
Göncölfalva 17 0.30 %
Mosód 16 0.28 %
Dubravica 16 0.28 %
Szebedény 15 0.27 %
Hédel 13 0.23 %
Balázs 10 0.18 %
Úrvölgy 7 0.12 %
Zólyommócsa 6 0.11 %
Bukóc 5 0.09 %
Török 5 0.09 %
Oróc 1 0.02 %
Martalja 1 0.02 %
Besztercebánya 4 875 74.42 %
Zólyomlipcse 192 2.93 %
Szelcse 156 2.38 %
Erdőbádony 103 1.57 %
Borosznó 92 1.40 %
Malakóperesény 82 1.25 %
Pónik 74 1.13 %
Mezőköz 68 1.04 %
Zólyomnémeti 64 0.98 %
Libetbánya 60 0.92 %
Felsőmicsinye 55 0.84 %
Farkaspetőfalva 54 0.82 %
Kordéháza 50 0.76 %
Récske 44 0.67 %
Garamszeg 44 0.67 %
Perhát 43 0.66 %
Sebő 43 0.66 %
Padkóc 41 0.63 %
Hermánd 39 0.60 %
Tajó 32 0.49 %
Horhát 32 0.49 %
Lucatő 31 0.47 %
Királyka 30 0.46 %
Cserény 28 0.43 %
Óhegy 23 0.35 %
Dóval 18 0.27 %
Hédel 18 0.27 %
Szebedény 17 0.26 %
Göncölfalva 16 0.24 %
Úrvölgy 15 0.23 %
Alsóhermánd 13 0.20 %
Dubravica 13 0.20 %
Alsómicsinye 13 0.20 %
Mosód 10 0.15 %
Felsőperesény 10 0.15 %
Póráz 9 0.14 %
Zólyommócsa 9 0.14 %
Török 9 0.14 %
Bukóc 8 0.12 %
Balázs 8 0.12 %
Martalja 7 0.11 %
Oróc 3 0.05 %
Besztercebánya 530 60.78 %
Farkaspetőfalva 69 7.91 %
Erdőbádony 40 4.59 %
Zólyomlipcse 24 2.75 %
Garamszeg 23 2.64 %
Szelcse 21 2.41 %
Mezőköz 16 1.83 %
Borosznó 14 1.61 %
Sebő 12 1.38 %
Pónik 12 1.38 %
Padkóc 11 1.26 %
Hermánd 11 1.26 %
Libetbánya 10 1.15 %
Felsőmicsinye 7 0.80 %
Alsómicsinye 7 0.80 %
Zólyomnémeti 5 0.57 %
Récske 5 0.57 %
Hédel 5 0.57 %
Malakóperesény 5 0.57 %
Mosód 4 0.46 %
Óhegy 4 0.46 %
Lucatő 4 0.46 %
Dubravica 4 0.46 %
Török 4 0.46 %
Kordéháza 4 0.46 %
Martalja 3 0.34 %
Tajó 3 0.34 %
Horhát 3 0.34 %
Perhát 2 0.23 %
Göncölfalva 2 0.23 %
Alsóhermánd 2 0.23 %
Balázs 1 0.11 %
Cserény 1 0.11 %
Szebedény 1 0.11 %
Bukóc 1 0.11 %
Királyka 1 0.11 %
Dóval 1 0.11 %
Úrvölgy 0 0.00 %
Póráz 0 0.00 %
Oróc 0 0.00 %
Felsőperesény 0 0.00 %
Zólyommócsa 0 0.00 %
Besztercebánya 3 091 82.03 %
Zólyomlipcse 77 2.04 %
Pónik 57 1.51 %
Erdőbádony 37 0.98 %
Zólyomnémeti 35 0.93 %
Szelcse 34 0.90 %
Malakóperesény 33 0.88 %
Mezőköz 28 0.74 %
Horhát 27 0.72 %
Borosznó 26 0.69 %
Felsőmicsinye 24 0.64 %
Récske 23 0.61 %
Padkóc 23 0.61 %
Farkaspetőfalva 22 0.58 %
Tajó 19 0.50 %
Garamszeg 18 0.48 %
Felsőperesény 16 0.42 %
Alsómicsinye 14 0.37 %
Libetbánya 13 0.35 %
Kordéháza 13 0.35 %
Dóval 12 0.32 %
Lucatő 12 0.32 %
Úrvölgy 11 0.29 %
Óhegy 10 0.27 %
Perhát 10 0.27 %
Göncölfalva 9 0.24 %
Királyka 9 0.24 %
Hermánd 9 0.24 %
Oróc 8 0.21 %
Alsóhermánd 7 0.19 %
Dubravica 6 0.16 %
Cserény 5 0.13 %
Szebedény 5 0.13 %
Zólyommócsa 5 0.13 %
Sebő 5 0.13 %
Bukóc 4 0.11 %
Hédel 4 0.11 %
Török 2 0.05 %
Balázs 2 0.05 %
Mosód 2 0.05 %
Martalja 1 0.03 %
Póráz 0 0.00 %
Besztercebánya 4 086 76.93 %
Pónik 135 2.54 %
Zólyomlipcse 117 2.20 %
Szelcse 84 1.58 %
Malakóperesény 64 1.21 %
Felsőmicsinye 59 1.11 %
Erdőbádony 54 1.02 %
Zólyomnémeti 53 1.00 %
Borosznó 44 0.83 %
Sebő 43 0.81 %
Zólyommócsa 39 0.73 %
Libetbánya 36 0.68 %
Mezőköz 35 0.66 %
Farkaspetőfalva 34 0.64 %
Lucatő 34 0.64 %
Horhát 28 0.53 %
Cserény 27 0.51 %
Alsómicsinye 27 0.51 %
Hédel 24 0.45 %
Récske 23 0.43 %
Padkóc 22 0.41 %
Szebedény 20 0.38 %
Kordéháza 18 0.34 %
Göncölfalva 18 0.34 %
Tajó 17 0.32 %
Garamszeg 17 0.32 %
Mosód 17 0.32 %
Hermánd 16 0.30 %
Póráz 14 0.26 %
Úrvölgy 14 0.26 %
Felsőperesény 13 0.24 %
Perhát 13 0.24 %
Balázs 10 0.19 %
Királyka 10 0.19 %
Óhegy 9 0.17 %
Alsóhermánd 9 0.17 %
Dubravica 8 0.15 %
Török 7 0.13 %
Oróc 5 0.09 %
Dóval 4 0.08 %
Bukóc 3 0.06 %
Martalja 1 0.02 %
Besztercebánya 526 65.67 %
Szelcse 20 2.50 %
Martalja 18 2.25 %
Farkaspetőfalva 16 2.00 %
Zólyomlipcse 16 2.00 %
Erdőbádony 15 1.87 %
Óhegy 14 1.75 %
Pónik 13 1.62 %
Felsőmicsinye 13 1.62 %
Malakóperesény 13 1.62 %
Hermánd 12 1.50 %
Mezőköz 11 1.37 %
Récske 10 1.25 %
Garamszeg 9 1.12 %
Padkóc 9 1.12 %
Zólyomnémeti 9 1.12 %
Alsóhermánd 8 1.00 %
Borosznó 8 1.00 %
Libetbánya 6 0.75 %
Horhát 5 0.62 %
Kordéháza 5 0.62 %
Sebő 5 0.62 %
Dóval 4 0.50 %
Királyka 4 0.50 %
Tajó 4 0.50 %
Mosód 3 0.37 %
Hédel 3 0.37 %
Zólyommócsa 3 0.37 %
Szebedény 3 0.37 %
Lucatő 3 0.37 %
Balázs 3 0.37 %
Perhát 2 0.25 %
Cserény 2 0.25 %
Göncölfalva 2 0.25 %
Dubravica 1 0.12 %
Úrvölgy 1 0.12 %
Felsőperesény 1 0.12 %
Bukóc 1 0.12 %
Póráz 0 0.00 %
Oróc 0 0.00 %
Török 0 0.00 %
Alsómicsinye 0 0.00 %
Besztercebánya 1 014 70.51 %
Szelcse 36 2.50 %
Zólyomlipcse 35 2.43 %
Erdőbádony 28 1.95 %
Pónik 27 1.88 %
Perhát 22 1.53 %
Felsőmicsinye 22 1.53 %
Borosznó 21 1.46 %
Malakóperesény 20 1.39 %
Horhát 16 1.11 %
Farkaspetőfalva 14 0.97 %
Zólyomnémeti 14 0.97 %
Sebő 14 0.97 %
Mezőköz 11 0.76 %
Récske 11 0.76 %
Libetbánya 11 0.76 %
Lucatő 11 0.76 %
Hermánd 11 0.76 %
Garamszeg 10 0.70 %
Szebedény 9 0.63 %
Felsőperesény 9 0.63 %
Alsómicsinye 7 0.49 %
Óhegy 6 0.42 %
Királyka 6 0.42 %
Göncölfalva 6 0.42 %
Alsóhermánd 5 0.35 %
Dóval 5 0.35 %
Hédel 5 0.35 %
Dubravica 4 0.28 %
Kordéháza 4 0.28 %
Padkóc 3 0.21 %
Zólyommócsa 3 0.21 %
Török 3 0.21 %
Oróc 3 0.21 %
Tajó 3 0.21 %
Balázs 3 0.21 %
Póráz 2 0.14 %
Mosód 2 0.14 %
Cserény 2 0.14 %
Úrvölgy 0 0.00 %
Martalja 0 0.00 %
Bukóc 0 0.00 %
Besztercebánya 3 336 70.44 %
Zólyomlipcse 171 3.61 %
Borosznó 101 2.13 %
Szelcse 94 1.98 %
Erdőbádony 82 1.73 %
Pónik 67 1.41 %
Mezőköz 60 1.27 %
Zólyomnémeti 57 1.20 %
Horhát 51 1.08 %
Farkaspetőfalva 49 1.03 %
Padkóc 48 1.01 %
Perhát 44 0.93 %
Óhegy 42 0.89 %
Felsőmicsinye 40 0.84 %
Récske 37 0.78 %
Libetbánya 36 0.76 %
Garamszeg 31 0.65 %
Tajó 28 0.59 %
Malakóperesény 28 0.59 %
Lucatő 26 0.55 %
Királyka 24 0.51 %
Sebő 24 0.51 %
Kordéháza 23 0.49 %
Hermánd 23 0.49 %
Cserény 23 0.49 %
Hédel 21 0.44 %
Alsóhermánd 21 0.44 %
Dubravica 17 0.36 %
Göncölfalva 17 0.36 %
Szebedény 16 0.34 %
Alsómicsinye 15 0.32 %
Póráz 12 0.25 %
Balázs 12 0.25 %
Dóval 11 0.23 %
Zólyommócsa 11 0.23 %
Török 11 0.23 %
Felsőperesény 9 0.19 %
Úrvölgy 8 0.17 %
Mosód 4 0.08 %
Martalja 3 0.06 %
Oróc 2 0.04 %
Bukóc 1 0.02 %
Besztercebánya 3 576 81.29 %
Zólyomlipcse 56 1.27 %
Szelcse 54 1.23 %
Malakóperesény 43 0.98 %
Pónik 38 0.86 %
Zólyomnémeti 37 0.84 %
Mezőköz 36 0.82 %
Borosznó 36 0.82 %
Felsőmicsinye 35 0.80 %
Erdőbádony 32 0.73 %
Récske 30 0.68 %
Cserény 27 0.61 %
Tajó 27 0.61 %
Lucatő 27 0.61 %
Horhát 26 0.59 %
Farkaspetőfalva 26 0.59 %
Királyka 24 0.55 %
Garamszeg 23 0.52 %
Hermánd 22 0.50 %
Padkóc 19 0.43 %
Perhát 18 0.41 %
Felsőperesény 17 0.39 %
Szebedény 17 0.39 %
Libetbánya 17 0.39 %
Óhegy 13 0.30 %
Alsómicsinye 12 0.27 %
Sebő 11 0.25 %
Kordéháza 11 0.25 %
Hédel 11 0.25 %
Úrvölgy 10 0.23 %
Zólyommócsa 10 0.23 %
Dóval 10 0.23 %
Göncölfalva 9 0.20 %
Alsóhermánd 8 0.18 %
Póráz 6 0.14 %
Oróc 6 0.14 %
Dubravica 5 0.11 %
Mosód 4 0.09 %
Török 4 0.09 %
Balázs 3 0.07 %
Martalja 3 0.07 %
Bukóc 0 0.00 %
Besztercebánya 440 73.70 %
Zólyomlipcse 12 2.01 %
Borosznó 10 1.68 %
Szelcse 9 1.51 %
Erdőbádony 9 1.51 %
Pónik 9 1.51 %
Zólyomnémeti 9 1.51 %
Felsőmicsinye 8 1.34 %
Perhát 7 1.17 %
Lucatő 7 1.17 %
Libetbánya 7 1.17 %
Padkóc 6 1.01 %
Felsőperesény 6 1.01 %
Farkaspetőfalva 6 1.01 %
Mezőköz 6 1.01 %
Királyka 5 0.84 %
Malakóperesény 4 0.67 %
Hermánd 4 0.67 %
Mosód 4 0.67 %
Göncölfalva 3 0.50 %
Horhát 3 0.50 %
Szebedény 3 0.50 %
Póráz 3 0.50 %
Óhegy 2 0.34 %
Alsómicsinye 2 0.34 %
Récske 2 0.34 %
Sebő 2 0.34 %
Dóval 1 0.17 %
Garamszeg 1 0.17 %
Úrvölgy 1 0.17 %
Hédel 1 0.17 %
Martalja 1 0.17 %
Dubravica 1 0.17 %
Oróc 1 0.17 %
Cserény 1 0.17 %
Balázs 1 0.17 %
Alsóhermánd 0 0.00 %
Kordéháza 0 0.00 %
Zólyommócsa 0 0.00 %
Tajó 0 0.00 %
Török 0 0.00 %
Bukóc 0 0.00 %
Besztercebánya 4 703 69.81 %
Zólyomlipcse 252 3.74 %
Borosznó 143 2.12 %
Szelcse 139 2.06 %
Erdőbádony 132 1.96 %
Mezőköz 98 1.45 %
Pónik 96 1.42 %
Farkaspetőfalva 72 1.07 %
Zólyomnémeti 70 1.04 %
Padkóc 64 0.95 %
Perhát 59 0.88 %
Horhát 59 0.88 %
Libetbánya 57 0.85 %
Récske 56 0.83 %
Hermánd 52 0.77 %
Óhegy 48 0.71 %
Felsőmicsinye 46 0.68 %
Malakóperesény 45 0.67 %
Tajó 44 0.65 %
Sebő 43 0.64 %
Lucatő 41 0.61 %
Cserény 36 0.53 %
Garamszeg 35 0.52 %
Kordéháza 32 0.47 %
Göncölfalva 32 0.47 %
Szebedény 29 0.43 %
Királyka 29 0.43 %
Hédel 24 0.36 %
Balázs 23 0.34 %
Dubravica 22 0.33 %
Alsóhermánd 22 0.33 %
Zólyommócsa 22 0.33 %
Alsómicsinye 21 0.31 %
Póráz 19 0.28 %
Dóval 13 0.19 %
Felsőperesény 12 0.18 %
Török 12 0.18 %
Úrvölgy 11 0.16 %
Mosód 10 0.15 %
Martalja 7 0.10 %
Oróc 5 0.07 %
Bukóc 2 0.03 %
Besztercebánya 2 327 74.56 %
Zólyomlipcse 94 3.01 %
Borosznó 47 1.51 %
Erdőbádony 47 1.51 %
Perhát 46 1.47 %
Szelcse 43 1.38 %
Zólyomnémeti 41 1.31 %
Mezőköz 37 1.19 %
Pónik 34 1.09 %
Horhát 30 0.96 %