SK
RV
.....

Barka

Község

címer zászló
449 97% magyar 1910
279 45% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Barka
Hivatalos szlovák megnevezés:
Bôrka
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Rozsnyói járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Rozsonyói járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Gömör Szepesi-érchegység, Rozsnyói-hegység - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Szádelői-karszt
Más földrajzi nevek:
Cigánytelep (Kőalatt), Csiták-domb, Gérus, Hámor-kő, Hóhegy, Kis-Hollókő, Lötör-tető, Mészkő, Malom-hegy, Miklós-kő, Nagy-Hollókő, Szádelői-völgy, Utó-hegy, Veres-kút, Vinkely-völgy
Koordináták:
48.63082123, 20.76421547
Terület:
23,74 km2
Rang:
község
Népesség:
554
Tszf. magasság:
560 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04942
Település kód:
525561
Szervezeti azonosító:
696412
Adóazonosító:
2020941230

A község a Csermosnya-völgy legfelső részén, a Csermosnya-patak partján, Rozsnyótól 21 km-re keletre fekszik, 560 méteres tengerszint feletti magasságban. Közlekedési szempontból zsákfalunak számít, a Csermosnya-völgyön végighaladó, Hárskútnál kezdődő 16 km-es mellékúton közelíthető meg, Szádelő felé a Szádelői-völgyön át vezető, csak gyalog és kerékpárral járható út teremt összeköttetést. A völgytől délre a Tornai Felső-hegy (Szádelői-karszt) vonulata húzódik, északra pedig a Rozsnyói-hegység 1000 m fölé magasodó gerincéig (Csükerész-hegy, 1187 m) terjed Barka határa, melynek mintegy háromnegyedét erdő borítja. Területének legnagyobb része a Szlovák Karszt Nemzeti Park részét alkotja, a Szádelői-völgy nyugati oldala is Barkához tartozik. Nyugatról Lucska, északról Ájfalucska, keletről Áj, délről pedig Tornagörgő, Szádelő és Méhészudvarnok községekkel határos. Déli, északi és keleti határa (1881-től) Gömör-Kishont és Abaúj-Torna megyék határát alkotta. Keleti határát a Szár-patak alkotja.

Közigazgatás

1881-ig Torna vármegyéhez tartozott, majd 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához. Csehszlovákiához csatolása után mindvégig a (változó területű) Rozsnyói járáshoz tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Rozsnyói járás). Területe (23,74 km²) az elmúlt száz évben nem változott.

Népesség

1910-ben 464, 1921-ben 521, 1938-ban pedig 507, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. A periférikus helyzetű, elöregedő népességű község 1938-1991 között népességének több mint egyharmadát elveszítette. A 20. század végére népessége nagyrészt kicserélődött és roma többségű (71 %), településsé vált, ezzel párhuzamosan az 1991-2011 közötti időszakban gyors népességnövekedés (55,9 %-os gyarapodás, 331-ről 516 főre) figyelhető meg. Ebben az időszakban a magyar nemzetiségűek aránya 83,4 %-ról 31,6 %-ra csökkent, a romáké pedig 8,5 %-ról 56,4 %-ra emelkedett, a szlovák nemzetiségűek aránya 2011-ben 8,1 % volt. A lakosság többsége (79,1 %) római katolikus vallású, a reformátusok aránya 15,7 % (1921-ben még a lakosság több mint kétötödét alkották).

Történelem

1409-ben "Barka" alakban említik először, Torna várának uradalmához tartozott. A község gótikus temploma 1428-ban épült. 1759-ben XIII. Kelemen pápa az itteni Kármelhegyi Boldogasszony Társulat tagjait búcsúkiváltságokban részesítette. A falu lakói földműveléssel, erdőgazdálkodással, bányászattal, szénégetéssel foglalkoztak. A 19. században a községben fűrésztelep, vasércbánya és kisebb vasgyár is működött. 1848-ban az orosz csapatok néhány napig táboroztak a faluban és a falu határában. 1873-ban kolerajárvány, 1879-ben árvíz pusztított. 1881-ben, Torna vármegye megszüntetésekor Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához csatolták. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1954-ben a Szádelői-völgyet és határának egy részét védetté nyilvánították. A 21. század elejére lakossága nagyrészt kicserélődött, ma roma többségű község. Egyike a járás leginkább hátrányos helyzetű településeinek.

Mai jelentősége

Karmelhegyi Szűz Máriának szentelt római katolikus temploma 1759-ben épült barokk-klasszicista stílusban. A 19. századi, neobarokk stílusú Zichy-Ferraris-kastély ma a községi hivatalnak ad otthont. Református temploma 1794-1804 között klasszicista stílusban. Határában számos védett természeti érték található, többek között a Szádelői-völgy és a Hólyuk-barlang.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BARKA. Magyar, és elegyes falu Torna Vármegyében, földes Ura Gróf Keglevich Uraság, mély völgyben épűlt, ’s egész a’ tetőkig fákkal keríttetett körűl, földgyei nehéz mivelésűek, és kősziklásak, ez okozza, hogy néha pénzen vett kenyérrel éllyenek lakosai; leginkább gyümöltsel kereskednek, mellyet a’ körűl lévő helységekben felszedvén, a’ Szepességre visznek, és ott tserében eladják; mások pedig esztergályozásból élnek, tányérokot, tálakat, ’s másféle fa edényeket készítenek; határbéli földgye, ha jól miveltetik, búzát is terem, réttyeinek egy része kétszer kaszáltatik, eladni való módgya középszerű, legelője elég, fája épűletre, és tűzre, makkja, almássa elég, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Barka, magyar falu, Abauj-Torna vgyében, egy szűk völgyben, Szomolnokhoz délre 2 mfdnyire: 386 kath., 225 ref., 6 zsidó lak. Kath. és ref. anyatemplom. Vasbányák és hámorok. Határa hegyes, kősziklás, s nem igen termékeny; rengeteg erdejéből sok tálat, kanalat, s más faeszközt készit; gyümölcskertjei szépek s gyümölcscsel a Szepességre élénk kereskedést folytat. F. u. gróf Keglevich. Ut. p. Rosnyó.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Barka, Abaúj-Torna vármegye határán fekvő magyar kisközség, körjegyzőségi székhely, 83 házzal. 626, nagyobbára róm. kath. vallású lakost 32számlál. Hajdan királyi birtok volt s vidékén, a hagyomány szerint az Árpád házból való királyok és királyi herczegek szokszor vadásztak. Később földesura a gr. Gyulay család lett, azután a gr. Keglevich család, majd a mult század második felében a gr. Zichy-Ferráris család birtokába jutott, mely utóbbi itt kastélyt is építtetett. Most a rozsnyói takarékpénztárnak van itt nagyobb birtoka és ezé a Zichy-féle átalakított kastély is. A községben két templom van. A kath. templom nagyon régi. Az egyház már 1428-ban fennállott. A református templom 1794 és 1804 között épült. 1848-ban az orosz csapatok néhány napig táboroztak a faluban és a falu határában. 1873-ban a kolera tizedelte meg a lakosokat, hat évvel később pedig árvíz pusztított a községben, a mikor is a víz egy méternél magasabban állott. A falu határában több kisebb, még ki nem kutatott cseppkőbarlang és egy jégbarlang van, azonkívül vannak vasbányák és a Szárpatakon deszka-gőzfűrész. A községet a Csermosnya patak három részre osztja. Postája Dernő, távírója Krasznahorkaváralja, vasúti állomása Rozsnyó.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Barka. A községhez tartozó külterületi lakott hely: Cigánytelep. A község területe 4125 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 507.

Lengyel-Rheinfuss Ede

1873. 2. 23.
Barka - megszületett

Lengyel-Rheinfuss Ede

1873. 2. 23.
Barka - megszületett
Névelőfordulások
1409
Barka
1773
Barka,
1786
Barka,
1927
Borka,
1945
Borka,
1965
Bôrka
1994
Barka

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Barka (Bôrka) 5
Telefon: 0587882036
Fax: 0587882037

Honlap: obecborka.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Ičo Vojtech (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Gallai Gellért (MOST - HÍD)
Gallai Štefan (MOST - HÍD)
Ivánko Ján (SMER-SD)
Kováč Tibor (SMK-MKP)
Kovács Gabriel (SMK-MKP)
MOST - HÍD 40% MOST - HÍD 2 képviselö SMER-SD 20% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 40% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
Barkai Községi Hivatal

Barka 5

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 388 94%
szlovákok 4 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 1%
egyéb 14 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 411
magyarok 449 97%
szlovákok 15 3%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 464
magyarok 505 97%
szlovákok 13 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 521
magyarok 276 83%
szlovákok 25 8%
romák 28 8%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 2 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 331
magyarok 225 54%
szlovákok 47 11%
romák 135 32%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 11 3%
összlétszám 418
magyarok 163 32%
szlovákok 42 8%
romák 291 56%
csehek 1 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 18 3%
összlétszám 516
magyarok 279 45%
szlovákok 137 22%
romák 160 26%
csehek 2 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 37 6%
összlétszám 616
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 339
Választási részvétel: 53.39 %
Kiadott boríték: 181
Bedobott boríték: 181

Polgármester

Érvényes szavazólap: 160
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ičo Vojtech 160 100.00 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Ivánko Ján 81 SMER-SD
Kováč Tibor 72 SMK-MKP
Gallai Gellért 72 MOST - HÍD
Gallai Štefan 68 MOST - HÍD
Kovács Gabriel 67 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö SDKÚ-DS 20.00% SDKÚ-DS 1 képviselö 5 képviselö
2018
SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 308
Választási részvétel: 21.75 %
Kiadott boríték: 67
Bedobott boríték: 67
Választásra jogosult: 308
Választási részvétel: 9.42 %
Kiadott boríték: 29
Bedobott boríték: 29
Választásra jogosult: 332
Választási részvétel: 30,12 %
Kiadott boríték: 100
Bedobott boríték: 100

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 55
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 78
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 31 56.36 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 14 25.45 % KDS
Dominika Palaščáková 3 5.45 % NOVA
Vladimír Gürtler 2 3.64 % 7 STATOČNÝCH
Jozef Holečko 2 3.64 % Független
Jaroslav Džunko 1 1.82 % Független
Ivan Kuhn 1 1.82 % OKS
Marek Ďurán 1 1.82 % ĽS Naše Slovensko
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Rastislav Masnyk 0 0.00 % SDKÚ - DS, SaS
Rudolf Bauer 6 21.43% KDS
Richard Raši 42 53.85 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Róbert Bačinský 13 16.67 % Független
Karol Pataky 9 11.54 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 3 3.85 % ĽSNS
Rastislav Trnka 2 2.56 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Jozef Červeňák 2 2.56 % RIS
Jaroslav Džunko 2 2.56 % Független
Ján Struk 1 1.28 % SMS
Lukáš Sisák 1 1.28 % KSS
Jarmila Tkáčová 1 1.28 % SNS
Oliver Petrík 1 1.28 % JĽSS
Adam Šepetka 1 1.28 % NAJ
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 57
Érvényes szavazólap: 96
Érvényes szavazólap: 11402
# Név Szavazat Százalék Párt
Ferenc Porubán 33 57.89% SMK-MKP
Beáta Bekeová 26 45.61% SMK-MKP
Juraj Nagy 25 43.86% Független
Ján Lach 20 35.09% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ján Babič 18 31.58% SMER - SD
Eduard Mako 17 29.82% SRÚS
Ľudovít Gunár 15 26.32% SRÚS
Pavol Burdiga 12 21.05% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ján Szöllös 11 19.30% SMK-MKP
Stanislav Kučerák 10 17.54% SRÚS
Peter Bollo 9 15.79% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Gejza Milko 8 14.04% SMER - SD
Štefan Szaniszló 6 10.53% ĽS Naše Slovensko
Juraj Bernár 4 7.02% KSS
Ján Frák 2 3.51% Független
Jozef Kušnier 2 3.51% ĽS Naše Slovensko
Janka Vavreková 2 3.51% KSS
Miloš Gallo-Barnák 2 3.51% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ivan Kuhn 2 3.51% OKS
Július Kerekes 2 3.51% Független
Milan Fafrák 2 3.51% KSS
Peter Pamula 2 3.51% SNS
Jozef Kováč 1 1.75% SaS
Tibor Takáč 1 1.75% OKS
Jana Gallová 1 1.75% ÚSVIT
Matúš Bischof 1 1.75% OKS
Jozef Šebalj 1 1.75% DS
Ľuboš Gál 1 1.75% 7 STATOČNÝCH
Zlatica Bachňáková 0 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 0 0.00% KSS
Milan Mlynár 0 0.00% SNS
Štefan Bašták 0 0.00% SMER - SD
Izabella Hurajtová 0 0.00% NOVA
Karol Horník 0 0.00% SMER - SD
Božena Czmórová 0 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Attila Anna 72 75.00% Független
Beáta Beke 44 45.83% SMK-MKP
Ferenc Porubán 42 43.75% SMK-MKP
Zoltán Várady 34 35.42% SMK-MKP
Juraj Nagy 32 33.33% Független
Július Barkai 14 14.58% SME RODINA - Boris Kollár
Juraj Balázs 11 11.46% Független
Peter Bollo 9 9.38% MOST - HÍD
Ladislav Juhász 7 7.29% ĽS Naše Slovensko
Tibor Balázs 7 7.29% MOST - HÍD
Pavol Burdiga 6 6.25% MOST - HÍD
Ján Babič 6 6.25% SMER-SD
Matúš Bischof 5 5.21% OKS
Hildegarda Támárová 5 5.21% MOST - HÍD
Helena Laliková 4 4.17% KSS
Dušan Pollák 4 4.17% ŠKV
Ivan Kuhn 4 4.17% OKS
Ariana Palme 4 4.17% ĽS Naše Slovensko
Matej Lada 4 4.17% ŠKV
Juraj Bernár 3 3.13% KSS
Štefan Bašták 3 3.13% SMER-SD
Dušan Žiak 3 3.13% ĽS Naše Slovensko
Karol Kováč 3 3.13% OKS
Viliam Hlaváč 3 3.13% ŠKV
Róbert Bezek 3 3.13% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Eva Mihóková 2 2.08% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jaroslav Kočiš 2 2.08% KSS
Jozef Kušnier 2 2.08% ĽS Naše Slovensko
Erika Ocelníková 2 2.08% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Gejza Záhn 2 2.08% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Martin Gallo 1 1.04% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Jozef Červeňák 1 1.04% RIS
Monika Repaszká 1 1.04% ŠKV
Jarmila Breznenová 1 1.04% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Peter Pamula 1 1.04% SNS
Mária Bernáthová 1 1.04% KSS
Karol Horník 1 1.04% SMER-SD
Miloš Gallo 1 1.04% ŠANCA
Michal Terrai 1 1.04% Független
Monika Šeďová 1 1.04% MOST - HÍD
Róbert Hanuštiak 0 0.00% Független
Ján Babič 2301 0.00% SMER - SD
Pavol Burdiga 2164 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Nagy 1904 0.00% Független
Štefan Bašták 1811 0.00% SMER - SD
Karol Horník 1533 0.00% SMER - SD
Peter Bollo 1457 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 1395 0.00% SMK-MKP
Gejza Milko 1292 0.00% SMER - SD
Ferenc Porubán 1191 0.00% SMK-MKP
Beáta Bekeová 1170 0.00% SMK-MKP
Ján Lach 980 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Milan Mlynár 922 0.00% SNS
Július Kerekes 909 0.00% Független
Ivan Kuhn 842 0.00% OKS
Peter Pamula 812 0.00% SNS
Miloš Gallo-Barnák 772 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Matúš Bischof 643 0.00% OKS
Štefan Szaniszló 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Gunár 556 0.00% SRÚS
Jana Gallová 489 0.00% ÚSVIT
Eduard Mako 488 0.00% SRÚS
Ľuboš Gál 464 0.00% 7 STATOČNÝCH
Tibor Takáč 459 0.00% OKS
Ján Frák 454 0.00% Független
Milan Fafrák 441 0.00% KSS
Izabella Hurajtová 420 0.00% NOVA
Jozef Kováč 401 0.00% NOVA
Božena Czmórová 353 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Bernár 349 0.00% KSS
Janka Vavreková 344 0.00% KSS
Stanislav Kučerák 316 0.00% SRÚS
Zlatica Bachňáková 296 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 280 0.00% KSS
Jozef Šebalj 150 0.00% DS
Attila Anna 3118 27.35% Független
Juraj Nagy 2752 24.14% Független
Pavol Burdiga 2340 20.52% MOST - HÍD
Štefan Bašták 1886 16.54% SMER-SD
Karol Horník 1733 15.20% SMER-SD
Beáta Beke 1702 14.93% SMK-MKP
Ján Babič 1609 14.11% SMER-SD
Peter Bollo 1544 13.54% MOST - HÍD
Dušan Pollák 1257 11.02% ŠKV
Ferenc Porubán 1254 11.00% SMK-MKP
Monika Šeďová 1249 10.95% MOST - HÍD
Michal Terrai 1215 10.66% Független
Július Barkai 1179 10.34% SME RODINA - Boris Kollár
Matúš Bischof 1047 9.18% OKS
Juraj Balázs 1038 9.10% Független
Peter Pamula 1017 8.92% SNS
Monika Repaszká 1016 8.91% ŠKV
Zoltán Várady 990 8.68% SMK-MKP
Tibor Balázs 953 8.36% MOST - HÍD
Matej Lada 932 8.17% ŠKV
Erika Ocelníková 911 7.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Karol Kováč 857 7.52% OKS
Eva Mihóková 845 7.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ivan Kuhn 826 7.24% OKS
Jozef Kušnier 778 6.82% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 720 6.31% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 694 6.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Hildegarda Támárová 666 5.84% MOST - HÍD
Ariana Palme 663 5.81% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 583 5.11% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 553 4.85% Független
Jarmila Breznenová 507 4.45% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 395 3.46% ŠKV
Gejza Záhn 307 2.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 297 2.60% KSS
Juraj Bernár 288 2.53% KSS
Jozef Červeňák 218 1.91% RIS
Mária Bernáthová 213 1.87% KSS
Helena Laliková 188 1.65% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rozsnyó 227 15.60 %
Krasznahorkaváralja 33 2.27 %
Csetnek 31 2.13 %
Dobsina 30 2.06 %
Nagyveszverés 30 2.06 %
Nagyszabos 27 1.86 %
Betlér 19 1.31 %
Alsósajó 18 1.24 %
Pelsőc 15 1.03 %
Rekenyeújfalu 13 0.89 %
Oláhpatak 13 0.89 %
Andrási 13 0.89 %
Rozsnyórudna 13 0.89 %
Henckó 11 0.76 %
Jólész 11 0.76 %
Kisfeketepatak 11 0.76 %
Berzéte 11 0.76 %
Dernő 8 0.55 %
Sebespatak 8 0.55 %
Gócs 8 0.55 %
Kisszabos 8 0.55 %
Szabados 8 0.55 %
Csucsom 7 0.48 %
Özörény 6 0.41 %
Martonháza 6 0.41 %
Körtvélyes 6 0.41 %
Berzétekőrös 5 0.34 %
Rozsfalva 4 0.27 %
Lucska 4 0.27 %
Szádalmás 4 0.27 %
Barka 4 0.27 %
Hámosfalva 4 0.27 %
Gömörpanyit 4 0.27 %
Gacsalk 3 0.21 %
Kecső 3 0.21 %
Restér 3 0.21 %
Lekenye 3 0.21 %
Pétermány 3 0.21 %
Kisgencs 3 0.21 %
Szalóc 2 0.14 %
Hárskút 2 0.14 %
Gecelfalva 2 0.14 %
Tornagörgő 2 0.14 %
Gömörhosszúszó 2 0.14 %
Imrikfalva 2 0.14 %
Szilice 2 0.14 %
Szádvárborsa 2 0.14 %
Kiskovácsvágása 1 0.07 %
Pelsőcardó 1 0.07 %
Páskaháza 1 0.07 %
Beretke 1 0.07 %
Annafalva 1 0.07 %
Felsősajó 1 0.07 %
Sajóréde 1 0.07 %
Jablonca 1 0.07 %
Várhosszúrét 1 0.07 %
Melléte 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Rozsnyó 1 050 37.66 %
Krasznahorkaváralja 210 7.53 %
Hárskút 174 6.24 %
Várhosszúrét 170 6.10 %
Szádalmás 78 2.80 %
Tornagörgő 75 2.69 %
Dernő 73 2.62 %
Barka 72 2.58 %
Pelsőc 65 2.33 %
Berzéte 62 2.22 %
Nagyveszverés 60 2.15 %
Jólész 58 2.08 %
Betlér 53 1.90 %
Szilice 50 1.79 %
Körtvélyes 46 1.65 %
Csetnek 45 1.61 %
Oláhpatak 45 1.61 %
Özörény 42 1.51 %
Dobsina 41 1.47 %
Andrási 40 1.43 %
Nagyszabos 39 1.40 %
Rekenyeújfalu 35 1.26 %
Gömörhosszúszó 35 1.26 %
Berzétekőrös 32 1.15 %
Jablonca 27 0.97 %
Lekenye 27 0.97 %
Lucska 26 0.93 %
Rozsnyórudna 24 0.86 %
Kiskovácsvágása 24 0.86 %
Csucsom 24 0.86 %
Szalóc 24 0.86 %
Gócs 23 0.82 %
Alsósajó 22 0.79 %
Sebespatak 21 0.75 %
Kecső 19 0.68 %
Kuntapolca 14 0.50 %
Szabados 14 0.50 %
Gömörpanyit 14 0.50 %
Felsősajó 13 0.47 %
Henckó 12 0.43 %
Kisfeketepatak 12 0.43 %
Kisgencs 10 0.36 %
Beretke 10 0.36 %
Sajóréde 10 0.36 %
Gecelfalva 9 0.32 %
Restér 9 0.32 %
Melléte 9 0.32 %
Rozsfalva 8 0.29 %
Hámosfalva 8 0.29 %
Csoltó 8 0.29 %
Pelsőcardó 7 0.25 %
Páskaháza 7 0.25 %
Martonháza 7 0.25 %
Szádvárborsa 6 0.22 %
Imrikfalva 6 0.22 %
Kisszabos 5 0.18 %
Márkuska 4 0.14 %
Annafalva 3 0.11 %
Gacsalk 1 0.04 %
Pétermány 1 0.04 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 251 18.36 %
Lekenye 103 7.53 %
Tornagörgő 100 7.32 %
Pelsőc 88 6.44 %
Gömörhosszúszó 87 6.36 %
Özörény 72 5.27 %
Beretke 72 5.27 %
Körtvélyes 69 5.05 %
Szilice 67 4.90 %
Várhosszúrét 62 4.54 %
Berzéte 58 4.24 %
Szalóc 58 4.24 %
Szádalmás 52 3.80 %
Krasznahorkaváralja 44 3.22 %
Barka 44 3.22 %
Jablonca 42 3.07 %
Kecső 42 3.07 %
Berzétekőrös 42 3.07 %
Jólész 38 2.78 %
Szádvárborsa 34 2.49 %
Kuntapolca 32 2.34 %
Gömörpanyit 30 2.19 %
Melléte 29 2.12 %
Csucsom 27 1.98 %
Csoltó 24 1.76 %
Hárskút 23 1.68 %
Dernő 20 1.46 %
Lucska 17 1.24 %
Pelsőcardó 15 1.10 %
Páskaháza 12 0.88 %
Kiskovácsvágása 12 0.88 %
Rozsnyórudna 8 0.59 %
Csetnek 4 0.29 %
Sebespatak 4 0.29 %
Nagyszabos 2 0.15 %
Pétermány 2 0.15 %
Gócs 2 0.15 %
Nagyveszverés 2 0.15 %
Szabados 1 0.07 %
Alsósajó 1 0.07 %
Annafalva 1 0.07 %
Henckó 1 0.07 %
Betlér 1 0.07 %
Dobsina 1 0.07 %
Gacsalk 1 0.07 %
Márkuska 1 0.07 %
Sajóréde 1 0.07 %
Rozsfalva 1 0.07 %
Hámosfalva 1 0.07 %
Felsősajó 1 0.07 %
Restér 0 0.00 %
Andrási 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Rozsnyó 452 38.34 %
Felsősajó 92 7.80 %
Sajóréde 72 6.11 %
Nagyveszverés 64 5.43 %
Oláhpatak 61 5.17 %
Dobsina 60 5.09 %
Betlér 32 2.71 %
Gócs 32 2.71 %
Nagyszabos 27 2.29 %
Rozsnyórudna 27 2.29 %
Sebespatak 23 1.95 %
Andrási 21 1.78 %
Pelsőc 19 1.61 %
Alsósajó 18 1.53 %
Várhosszúrét 16 1.36 %
Kisfeketepatak 14 1.19 %
Berzéte 13 1.10 %
Szádalmás 13 1.10 %
Csetnek 12 1.02 %
Csucsom 12 1.02 %
Rekenyeújfalu 12 1.02 %
Krasznahorkaváralja 11 0.93 %
Kisgencs 11 0.93 %
Jólész 11 0.93 %
Dernő 11 0.93 %
Gömörhosszúszó 10 0.85 %
Restér 7 0.59 %
Szalóc 7 0.59 %
Hámosfalva 7 0.59 %
Özörény 6 0.51 %
Martonháza 6 0.51 %
Gacsalk 6 0.51 %
Kuntapolca 6 0.51 %
Berzétekőrös 6 0.51 %
Hárskút 6 0.51 %
Henckó 5 0.42 %
Imrikfalva 5 0.42 %
Szilice 5 0.42 %
Barka 4 0.34 %
Pelsőcardó 3 0.25 %
Lekenye 3 0.25 %
Szabados 3 0.25 %
Csoltó 3 0.25 %
Lucska 3 0.25 %
Márkuska 2 0.17 %
Körtvélyes 2 0.17 %
Sztracena 2 0.17 %
Rozsfalva 2 0.17 %
Gecelfalva 2 0.17 %
Beretke 2 0.17 %
Pétermány 2 0.17 %
Gömörpanyit 1 0.08 %
Szádvárborsa 1 0.08 %
Tornagörgő 1 0.08 %
Annafalva 1 0.08 %
Kecső 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 272 28.60 %
Csetnek 43 4.52 %
Dobsina 41 4.31 %
Nagyveszverés 38 4.00 %
Krasznahorkaváralja 30 3.15 %
Betlér 27 2.84 %
Nagyszabos 25 2.63 %
Pelsőc 20 2.10 %
Oláhpatak 20 2.10 %
Alsósajó 20 2.10 %
Andrási 19 2.00 %
Rekenyeújfalu 18 1.89 %
Henckó 17 1.79 %
Rozsnyórudna 11 1.16 %
Sebespatak 10 1.05 %
Restér 10 1.05 %
Berzéte 9 0.95 %
Gócs 9 0.95 %
Jólész 8 0.84 %
Özörény 7 0.74 %
Szabados 7 0.74 %
Gacsalk 7 0.74 %
Kisgencs 7 0.74 %
Kisfeketepatak 6 0.63 %
Sajóréde 6 0.63 %
Szilice 5 0.53 %
Dernő 5 0.53 %
Csucsom 5 0.53 %
Imrikfalva 5 0.53 %
Szádalmás 5 0.53 %
Hámosfalva 4 0.42 %
Felsősajó 4 0.42 %
Lekenye 4 0.42 %
Kisszabos 4 0.42 %
Martonháza 4 0.42 %
Körtvélyes 4 0.42 %
Annafalva 3 0.32 %
Lucska 3 0.32 %
Barka 3 0.32 %
Szádvárborsa 3 0.32 %
Tornagörgő 3 0.32 %
Gömörhosszúszó 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Kecső 2 0.21 %
Rozsfalva 2 0.21 %
Beretke 2 0.21 %
Gömörpanyit 2 0.21 %
Pelsőcardó 1 0.11 %
Kiskovácsvágása 1 0.11 %
Berzétekőrös 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Csoltó 1 0.11 %
Hárskút 1 0.11 %
Jablonca 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Várhosszúrét 1 0.11 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Rozsnyó 350 23.18 %
Dobsina 38 2.52 %
Nagyveszverés 33 2.19 %
Pelsőc 32 2.12 %
Krasznahorkaváralja 31 2.05 %
Nagyszabos 26 1.72 %
Rozsnyórudna 19 1.26 %
Szalóc 19 1.26 %
Andrási 19 1.26 %
Szádalmás 17 1.13 %
Berzéte 17 1.13 %
Oláhpatak 17 1.13 %
Csetnek 17 1.13 %
Gömörpanyit 15 0.99 %
Szabados 15 0.99 %
Sebespatak 14 0.93 %
Betlér 14 0.93 %
Kisgencs 13 0.86 %
Körtvélyes 13 0.86 %
Alsósajó 13 0.86 %
Jólész 12 0.79 %
Hárskút 9 0.60 %
Szádvárborsa 9 0.60 %
Várhosszúrét 8 0.53 %
Kuntapolca 8 0.53 %
Gócs 8 0.53 %
Imrikfalva 7 0.46 %
Felsősajó 7 0.46 %
Beretke 7 0.46 %
Csucsom 7 0.46 %
Restér 7 0.46 %
Henckó 7 0.46 %
Rozsfalva 7 0.46 %
Rekenyeújfalu 7 0.46 %
Özörény 7 0.46 %
Dernő 6 0.40 %
Sajóréde 6 0.40 %
Tornagörgő 5 0.33 %
Martonháza 5 0.33 %
Kisfeketepatak 5 0.33 %
Pelsőcardó 4 0.26 %
Sztracena 4 0.26 %
Gömörhosszúszó 3 0.20 %
Berzétekőrös 3 0.20 %
Gacsalk 2 0.13 %
Lekenye 2 0.13 %
Barka 2 0.13 %
Szilice 2 0.13 %
Lucska 2 0.13 %
Csoltó 2 0.13 %
Kiskovácsvágása 2 0.13 %
Gecelfalva 1 0.07 %
Márkuska 1 0.07 %
Kecső 1 0.07 %
Melléte 1 0.07 %
Páskaháza 1 0.07 %
Hámosfalva 1 0.07 %
Pétermány 1 0.07 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Dobsina 273 29.26 %
Rozsnyó 123 13.18 %
Sajóréde 84 9.00 %
Felsősajó 52 5.57 %
Oláhpatak 46 4.93 %
Andrási 32 3.43 %
Márkuska 22 2.36 %
Gócs 17 1.82 %
Nagyveszverés 17 1.82 %
Csetnek 16 1.71 %
Nagyszabos 15 1.61 %
Imrikfalva 15 1.61 %
Betlér 13 1.39 %
Sztracena 9 0.96 %
Szádalmás 8 0.86 %
Kisfeketepatak 8 0.86 %
Pelsőc 7 0.75 %
Alsósajó 7 0.75 %
Henckó 7 0.75 %
Szabados 7 0.75 %
Rekenyeújfalu 6 0.64 %
Várhosszúrét 6 0.64 %
Sebespatak 5 0.54 %
Gecelfalva 5 0.54 %
Martonháza 4 0.43 %
Özörény 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Krasznahorkaváralja 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Barka 2 0.21 %
Gömörpanyit 2 0.21 %
Jólész 2 0.21 %
Restér 2 0.21 %
Csucsom 2 0.21 %
Rozsnyórudna 2 0.21 %
Gacsalk 1 0.11 %
Körtvélyes 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Pétermány 1 0.11 %
Lekenye 1 0.11 %
Tornagörgő 1 0.11 %
Hámosfalva 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Szilice 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Berzéte 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Dernő 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 198 22.17 %
Tornagörgő 123 13.77 %
Szádalmás 73 8.17 %
Körtvélyes 65 7.28 %
Beretke 55 6.16 %
Jablonca 52 5.82 %
Lekenye 50 5.60 %
Pelsőc 48 5.38 %
Várhosszúrét 46 5.15 %
Berzéte 46 5.15 %
Barka 42 4.70 %
Szalóc 39 4.37 %
Krasznahorkaváralja 37 4.14 %
Szilice 34 3.81 %
Berzétekőrös 28 3.14 %
Kecső 28 3.14 %
Gömörhosszúszó 25 2.80 %
Gömörpanyit 24 2.69 %
Hárskút 23 2.58 %
Csucsom 23 2.58 %
Kuntapolca 23 2.58 %
Szádvárborsa 21 2.35 %
Özörény 19 2.13 %
Dernő 19 2.13 %
Páskaháza 18 2.02 %
Jólész 16 1.79 %
Lucska 15 1.68 %
Melléte 14 1.57 %
Kiskovácsvágása 11 1.23 %
Csoltó 9 1.01 %
Rozsnyórudna 6 0.67 %
Pelsőcardó 4 0.45 %
Sajóréde 3 0.34 %
Nagyveszverés 3 0.34 %
Oláhpatak 2 0.22 %
Dobsina 2 0.22 %
Betlér 2 0.22 %
Nagyszabos 2 0.22 %
Sebespatak 1 0.11 %
Andrási 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Restér 1 0.11 %
Henckó 1 0.11 %
Csetnek 1 0.11 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gócs 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Rozsnyó 154 51.33 %
Pelsőc 14 4.67 %
Dobsina 11 3.67 %
Nagyveszverés 8 2.67 %
Várhosszúrét 7 2.33 %
Rozsnyórudna 7 2.33 %
Betlér 7 2.33 %
Rekenyeújfalu 6 2.00 %
Szádalmás 6 2.00 %
Hárskút 5 1.67 %
Krasznahorkaváralja 5 1.67 %
Tornagörgő 5 1.67 %
Beretke 4 1.33 %
Özörény 4 1.33 %
Imrikfalva 4 1.33 %
Gömörhosszúszó 4 1.33 %
Jólész 3 1.00 %
Szilice 3 1.00 %
Henckó 3 1.00 %
Nagyszabos 3 1.00 %
Körtvélyes 3 1.00 %
Oláhpatak 3 1.00 %
Szabados 3 1.00 %
Dernő 3 1.00 %
Lekenye 3 1.00 %
Andrási 3 1.00 %
Csoltó 3 1.00 %
Gócs 3 1.00 %
Pelsőcardó 2 0.67 %
Kuntapolca 2 0.67 %
Kiskovácsvágása 2 0.67 %
Barka 2 0.67 %
Sebespatak 2 0.67 %
Csucsom 2 0.67 %
Felsősajó 1 0.33 %
Páskaháza 1 0.33 %
Kisfeketepatak 1 0.33 %
Kecső 1 0.33 %
Rozsfalva 1 0.33 %
Kisgencs 1 0.33 %
Szádvárborsa 1 0.33 %
Csetnek 1 0.33 %
Berzéte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 47 14.20 %
Nagyszabos 25 7.55 %
Restér 19 5.74 %
Dobsina 10 3.02 %
Martonháza 7 2.11 %
Szádalmás 5 1.51 %
Andrási 5 1.51 %
Krasznahorkaváralja 5 1.51 %
Berzéte 4 1.21 %
Barka 4 1.21 %
Alsósajó 4 1.21 %
Kuntapolca 4 1.21 %
Nagyveszverés 4 1.21 %
Szabados 3 0.91 %
Szalóc 3 0.91 %
Özörény 2 0.60 %
Gömörpanyit 2 0.60 %
Szilice 2 0.60 %
Páskaháza 2 0.60 %
Felsősajó 2 0.60 %
Oláhpatak 2 0.60 %
Csoltó 2 0.60 %
Hámosfalva 2 0.60 %
Tornagörgő 2 0.60 %
Csetnek 2 0.60 %
Gömörhosszúszó 2 0.60 %
Pelsőc 2 0.60 %
Kisfeketepatak 2 0.60 %
Sajóréde 1 0.30 %
Rekenyeújfalu 1 0.30 %
Henckó 1 0.30 %
Annafalva 1 0.30 %
Gócs 1 0.30 %
Dernő 1 0.30 %
Hárskút 1 0.30 %
Rozsfalva 1 0.30 %
Imrikfalva 1 0.30 %
Sebespatak 1 0.30 %
Rozsnyórudna 1 0.30 %
Lekenye 1 0.30 %
Betlér 1 0.30 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Csucsom 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 248 39.62 %
Özörény 51 8.15 %
Krasznahorkaváralja 37 5.91 %
Pelsőc 30 4.79 %
Gömörpanyit 27 4.31 %
Szalóc 26 4.15 %
Hárskút 24 3.83 %
Dernő 18 2.88 %
Tornagörgő 17 2.72 %
Rozsnyórudna 17 2.72 %
Szádalmás 13 2.08 %
Csucsom 12 1.92 %
Gömörhosszúszó 11 1.76 %
Kecső 10 1.60 %
Gócs 9 1.44 %
Körtvélyes 9 1.44 %
Melléte 8 1.28 %
Nagyveszverés 7 1.12 %
Berzétekőrös 7 1.12 %
Szilice 6 0.96 %
Berzéte 6 0.96 %
Kisgencs 5 0.80 %
Betlér 5 0.80 %
Barka 5 0.80 %
Csetnek 5 0.80 %
Jólész 4 0.64 %
Jablonca 4 0.64 %
Várhosszúrét 4 0.64 %
Andrási 3 0.48 %
Rozsfalva 3 0.48 %
Lucska 3 0.48 %
Szabados 3 0.48 %
Dobsina 3 0.48 %
Páskaháza 3 0.48 %
Pelsőcardó 3 0.48 %
Sebespatak 2 0.32 %
Kuntapolca 2 0.32 %
Martonháza 2 0.32 %
Lekenye 2 0.32 %
Beretke 2 0.32 %
Csoltó 2 0.32 %
Hámosfalva 1 0.16 %
Alsósajó 1 0.16 %
Gacsalk 1 0.16 %
Szádvárborsa 1 0.16 %
Rekenyeújfalu 1 0.16 %
Nagyszabos 1 0.16 %
Henckó 1 0.16 %
Oláhpatak 1 0.16 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 568 40.57 %
Krasznahorkaváralja 33 2.36 %
Betlér 24 1.71 %
Csetnek 17 1.21 %
Nagyveszverés 16 1.14 %
Andrási 14 1.00 %
Dobsina 13 0.93 %
Dernő 10 0.71 %
Pelsőc 9 0.64 %
Berzéte 8 0.57 %
Csucsom 7 0.50 %
Rekenyeújfalu 7 0.50 %
Rozsnyórudna 7 0.50 %
Nagyszabos 7 0.50 %
Jólész 7 0.50 %
Martonháza 5 0.36 %
Gömörpanyit 5 0.36 %
Várhosszúrét 5 0.36 %
Szabados 5 0.36 %
Tornagörgő 4 0.29 %
Barka 4 0.29 %
Sajóréde 4 0.29 %
Özörény 4 0.29 %
Gócs 3 0.21 %
Jablonca 3 0.21 %
Szádalmás 3 0.21 %
Melléte 3 0.21 %
Sebespatak 2 0.14 %
Körtvélyes 2 0.14 %
Gecelfalva 2 0.14 %
Kiskovácsvágása 2 0.14 %
Kisgencs 2 0.14 %
Páskaháza 2 0.14 %
Berzétekőrös 2 0.14 %
Kuntapolca 2 0.14 %
Csoltó 2 0.14 %
Felsősajó 2 0.14 %
Márkuska 2 0.14 %
Kecső 1 0.07 %
Imrikfalva 1 0.07 %
Annafalva 1 0.07 %
Oláhpatak 1 0.07 %
Pelsőcardó 1 0.07 %
Szalóc 1 0.07 %
Gacsalk 1 0.07 %
Berdárka 1 0.07 %
Rozsfalva 1 0.07 %
Henckó 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Andrási 108 21.30 %
Rozsnyó 88 17.36 %
Restér 25 4.93 %
Sebespatak 21 4.14 %
Nagyveszverés 20 3.94 %
Rozsnyórudna 19 3.75 %
Sajóréde 17 3.35 %
Rekenyeújfalu 17 3.35 %
Szabados 14 2.76 %
Nagyszabos 12 2.37 %
Kisgencs 10 1.97 %
Gócs 10 1.97 %
Martonháza 9 1.78 %
Csetnek 9 1.78 %
Dobsina 9 1.78 %
Rozsfalva 8 1.58 %
Oláhpatak 8 1.58 %
Betlér 7 1.38 %
Pelsőc 6 1.18 %
Pétermány 6 1.18 %
Gecelfalva 6 1.18 %
Kisszabos 5 0.99 %
Pelsőcardó 5 0.99 %
Krasznahorkaváralja 5 0.99 %
Henckó 5 0.99 %
Alsósajó 5 0.99 %
Kisfeketepatak 4 0.79 %
Tornagörgő 4 0.79 %
Imrikfalva 3 0.59 %
Lekenye 3 0.59 %
Dernő 3 0.59 %
Felsősajó 3 0.59 %
Jólész 3 0.59 %
Berzétekőrös 3 0.59 %
Gömörpanyit 3 0.59 %
Várhosszúrét 2 0.39 %
Berdárka 2 0.39 %
Páskaháza 2 0.39 %
Körtvélyes 2 0.39 %
Özörény 2 0.39 %
Hámosfalva 2 0.39 %
Csucsom 2 0.39 %
Márkuska 1 0.20 %
Szádalmás 1 0.20 %
Barka 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.20 %
Hárskút 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Beretke 1 0.20 %
Berzéte 1 0.20 %
Csoltó 1 0.20 %
Lucska 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 82 9.08 %
Krasznahorkaváralja 16 1.77 %
Berzéte 13 1.44 %
Dobsina 13 1.44 %
Nagyveszverés 13 1.44 %
Pelsőc 9 1.00 %
Nagyszabos 9 1.00 %
Oláhpatak 8 0.89 %
Martonháza 8 0.89 %
Csetnek 8 0.89 %
Restér 7 0.78 %
Andrási 7 0.78 %
Rekenyeújfalu 6 0.66 %
Rozsnyórudna 5 0.55 %
Henckó 5 0.55 %
Felsősajó 5 0.55 %
Gömörpanyit 4 0.44 %
Várhosszúrét 4 0.44 %
Özörény 4 0.44 %
Tornagörgő 4 0.44 %
Gömörhosszúszó 3 0.33 %
Annafalva 3 0.33 %
Szádalmás 3 0.33 %
Betlér 3 0.33 %
Kisfeketepatak 3 0.33 %
Szalóc 3 0.33 %
Gócs 3 0.33 %
Berzétekőrös 3 0.33 %
Hámosfalva 3 0.33 %
Sajóréde 3 0.33 %
Beretke 3 0.33 %
Szabados 3 0.33 %
Imrikfalva 2 0.22 %
Lekenye 2 0.22 %
Kuntapolca 2 0.22 %
Szilice 2 0.22 %
Barka 2 0.22 %
Márkuska 2 0.22 %
Sebespatak 2 0.22 %
Körtvélyes 2 0.22 %
Csucsom 2 0.22 %
Dernő 2 0.22 %
Pelsőcardó 2 0.22 %
Kiskovácsvágása 2 0.22 %
Alsósajó 2 0.22 %
Csoltó 2 0.22 %
Lucska 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Kisgencs 1 0.11 %
Gacsalk 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsfalva 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 196 32.40 %
Nagyszabos 72 11.90 %
Nagyveszverés 41 6.78 %
Dobsina 39 6.45 %
Csetnek 34 5.62 %
Betlér 34 5.62 %
Henckó 31 5.12 %
Oláhpatak 28 4.63 %
Krasznahorkaváralja 27 4.46 %
Szabados 26 4.30 %
Andrási 20 3.31 %
Rekenyeújfalu 17 2.81 %
Alsósajó 16 2.64 %
Pelsőc 15 2.48 %
Restér 13 2.15 %
Gecelfalva 10 1.65 %
Rozsfalva 10 1.65 %
Jólész 9 1.49 %
Kisgencs 8 1.32 %
Martonháza 7 1.16 %
Gócs 7 1.16 %
Rozsnyórudna 7 1.16 %
Berzéte 6 0.99 %
Csucsom 6 0.99 %
Hámosfalva 6 0.99 %
Dernő 6 0.99 %
Sajóréde 5 0.83 %
Felsősajó 5 0.83 %
Özörény 5 0.83 %
Hárskút 5 0.83 %
Várhosszúrét 5 0.83 %
Sebespatak 4 0.66 %
Berzétekőrös 4 0.66 %
Kisfeketepatak 4 0.66 %
Gömörpanyit 4 0.66 %
Kisszabos 4 0.66 %
Gacsalk 4 0.66 %
Annafalva 4 0.66 %
Pétermány 3 0.50 %
Kecső 3 0.50 %
Márkuska 3 0.50 %
Lekenye 3 0.50 %
Jablonca 3 0.50 %
Barka 2 0.33 %
Gömörhosszúszó 2 0.33 %
Lucska 2 0.33 %
Kuntapolca 2 0.33 %
Imrikfalva 2 0.33 %
Csoltó 2 0.33 %
Szádvárborsa 2 0.33 %
Beretke 1 0.17 %
Szilice 1 0.17 %
Tornagörgő 1 0.17 %
Szádalmás 1 0.17 %
Pelsőcardó 1 0.17 %
Szalóc 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Nagyszabos 41 8.95 %
Rozsnyó 30 6.55 %
Krasznahorkaváralja 18 3.93 %
Dobsina 13 2.84 %
Restér 12 2.62 %
Nagyveszverés 9 1.97 %
Sebespatak 8 1.75 %
Csetnek 8 1.75 %
Martonháza 7 1.53 %
Alsósajó 7 1.53 %
Szabados 6 1.31 %
Rozsfalva 5 1.09 %
Berzéte 5 1.09 %
Páskaháza 4 0.87 %
Özörény 4 0.87 %
Pelsőc 4 0.87 %
Kuntapolca 3 0.66 %
Gócs 3 0.66 %
Csoltó 3 0.66 %
Kisfeketepatak 3 0.66 %
Annafalva 2 0.44 %
Beretke 2 0.44 %
Felsősajó 2 0.44 %
Tornagörgő 2 0.44 %
Andrási 2 0.44 %
Rekenyeújfalu 2 0.44 %
Sajóréde 1 0.22 %
Imrikfalva 1 0.22 %
Kisgencs 1 0.22 %
Márkuska 1 0.22 %
Gömörpanyit 1 0.22 %
Csucsom 1 0.22 %
Körtvélyes 1 0.22 %
Barka 1 0.22 %
Szilice 1 0.22 %
Szalóc 1 0.22 %
Betlér 1 0.22 %
Pelsőcardó 1 0.22 %
Sztracena 1 0.22 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Henckó 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 430 45.03 %
Krasznahorkaváralja 63 6.60 %
Hárskút 62 6.49 %
Várhosszúrét 52 5.45 %
Csetnek 23 2.41 %
Berzéte 22 2.30 %
Pelsőc 22 2.30 %
Sebespatak 20 2.09 %
Kisgencs 20 2.09 %
Jólész 19 1.99 %
Szádalmás 16 1.68 %
Dernő 15 1.57 %
Nagyveszverés 14 1.47 %
Csucsom 14 1.47 %
Özörény 13 1.36 %
Tornagörgő 13 1.36 %
Oláhpatak 12 1.26 %
Barka 11 1.15 %
Rozsnyórudna 11 1.15 %
Nagyszabos 10 1.05 %
Sajóréde 10 1.05 %
Szalóc 9 0.94 %
Betlér 9 0.94 %
Dobsina 9 0.94 %
Andrási 9 0.94 %
Szilice 8 0.84 %
Kuntapolca 8 0.84 %
Pétermány 6 0.63 %
Beretke 6 0.63 %
Annafalva 6 0.63 %
Restér 5 0.52 %
Körtvélyes 5 0.52 %
Rekenyeújfalu 5 0.52 %
Gömörhosszúszó 5 0.52 %
Gecelfalva 5 0.52 %
Gömörpanyit 5 0.52 %
Lucska 5 0.52 %
Alsósajó 5 0.52 %
Martonháza 4 0.42 %
Kecső 4 0.42 %
Berzétekőrös 4 0.42 %
Szabados 4 0.42 %
Rozsfalva 4 0.42 %
Kiskovácsvágása 4 0.42 %
Csoltó 3 0.31 %
Gócs 3 0.31 %
Kisfeketepatak 3 0.31 %
Henckó 3 0.31 %
Melléte 3 0.31 %
Hámosfalva 3 0.31 %
Márkuska 2 0.21 %
Felsősajó 2 0.21 %
Sztracena 2 0.21 %
Szádvárborsa 2 0.21 %
Jablonca 2 0.21 %
Berdárka 1 0.10 %
Lekenye 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Pelsőcardó 1 0.10 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 81 24.62 %
Andrási 40 12.16 %
Krasznahorkaváralja 16 4.86 %
Alsósajó 12 3.65 %
Csetnek 12 3.65 %
Kisfeketepatak 11 3.34 %
Nagyszabos 11 3.34 %
Dobsina 9 2.74 %
Sebespatak 8 2.43 %
Rekenyeújfalu 8 2.43 %
Restér 7 2.13 %
Pelsőc 5 1.52 %
Berzéte 5 1.52 %
Rozsfalva 5 1.52 %
Oláhpatak 4 1.22 %
Sajóréde 4 1.22 %
Felsősajó 4 1.22 %
Nagyveszverés 4 1.22 %
Gömörpanyit 3 0.91 %
Özörény 3 0.91 %
Barka 3 0.91 %
Szabados 3 0.91 %
Imrikfalva 3 0.91 %
Várhosszúrét 2 0.61 %
Annafalva 2 0.61 %
Jólész 2 0.61 %
Márkuska 2 0.61 %
Csoltó 2 0.61 %
Henckó 1 0.30 %
Szalóc 1 0.30 %
Kiskovácsvágása 1 0.30 %
Pelsőcardó 1 0.30 %
Jablonca 1 0.30 %
Tornagörgő 1 0.30 %
Kuntapolca 1 0.30 %
Hárskút 1 0.30 %
Beretke 1 0.30 %
Betlér 1 0.30 %
Melléte 1 0.30 %
Lekenye 1 0.30 %
Gócs 1 0.30 %
Gacsalk 1 0.30 %
Kisszabos 1 0.30 %
Csucsom 1 0.30 %
Martonháza 1 0.30 %
Pétermány 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 890 43.93 %
Várhosszúrét 223 11.01 %
Krasznahorkaváralja 199 9.82 %
Hárskút 113 5.58 %
Jólész 92 4.54 %
Berzéte 88 4.34 %
Szádalmás 82 4.05 %
Tornagörgő 76 3.75 %
Berzétekőrös 69 3.41 %
Jablonca 65 3.21 %
Szilice 58 2.86 %
Csucsom 54 2.67 %
Gömörhosszúszó 53 2.62 %
Pelsőc 51 2.52 %
Dernő 46 2.27 %
Rozsnyórudna 45 2.22 %
Szalóc 39 1.92 %
Özörény 36 1.78 %
Körtvélyes 35 1.73 %
Barka 32 1.58 %
Kuntapolca 27 1.33 %
Csetnek 25 1.23 %
Sebespatak 25 1.23 %
Nagyveszverés 24 1.18 %
Lekenye 22 1.09 %
Betlér 20 0.99 %
Kecső 19 0.94 %
Andrási 19 0.94 %
Rekenyeújfalu 19 0.94 %
Szádvárborsa 16 0.79 %
Melléte 16 0.79 %
Csoltó 16 0.79 %
Dobsina 16 0.79 %
Martonháza 14 0.69 %
Kiskovácsvágása 11 0.54 %
Beretke 11 0.54 %
Oláhpatak 10 0.49 %
Lucska 10 0.49 %
Kisgencs 9 0.44 %
Alsósajó 9 0.44 %
Páskaháza 9 0.44 %
Szabados 9 0.44 %
Pelsőcardó 7 0.35 %
Gömörpanyit 7 0.35 %
Gócs 6 0.30 %
Felsősajó 5 0.25 %
Sajóréde 5 0.25 %
Nagyszabos 4 0.20 %
Henckó 3 0.15 %
Gacsalk 3 0.15 %
Imrikfalva 3 0.15 %
Sztracena 2 0.10 %
Hámosfalva 1 0.05 %
Rozsfalva 1 0.05 %
Restér 1 0.05 %
Berdárka 1 0.05 %
Annafalva 1 0.05 %
Kisszabos 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Rozsnyó 328 17.09 %
Nagyszabos 150 7.82 %
Alsósajó 87 4.53 %
Dobsina 64 3.34 %
Csetnek 62 3.23 %
Sebespatak 56 2.92 %
Szalóc 52 2.71 %
Oláhpatak 52 2.71 %
Nagyveszverés 50 2.61 %
Krasznahorkaváralja 42 2.19 %
Pelsőc 42 2.19 %
Rekenyeújfalu 35 1.82 %
Rozsfalva 32 1.67 %
Gömörpanyit 32 1.67 %
Restér 30 1.56 %
Kuntapolca 26 1.35 %
Sajóréde 26 1.35 %
Szabados 26 1.35 %
Kisfeketepatak 25 1.30 %
Özörény 23 1.20 %
Betlér 22 1.15 %
Jablonca 22 1.15 %
Tornagörgő 19 0.99 %
Martonháza 18 0.94 %
Rozsnyórudna 17 0.89 %
Szádvárborsa 16 0.83 %
Szilice 15 0.78 %
Berzéte 15 0.78 %
Imrikfalva 14 0.73 %
Gecelfalva 12 0.63 %
Szádalmás 12 0.63 %
Páskaháza 11 0.57 %
Gömörhosszúszó 11 0.57 %
Kisgencs 11 0.57 %
Kecső 11 0.57 %
Felsősajó 10 0.52 %
Várhosszúrét 9 0.47 %
Henckó 9 0.47 %
Csoltó 8 0.42 %
Hárskút 8 0.42 %
Csucsom 8 0.42 %
Andrási 8 0.42 %
Hámosfalva 8 0.42 %
Körtvélyes 8 0.42 %
Gócs 7 0.36 %
Márkuska 7 0.36 %
Gacsalk 6 0.31 %
Pelsőcardó 6 0.31 %
Berzétekőrös 6 0.31 %
Beretke 6 0.31 %
Barka 6 0.31 %
Jólész 4 0.21 %
Annafalva 3 0.16 %
Lekenye 3 0.16 %
Lucska 2 0.10 %
Sztracena 2 0.10 %
Kisszabos 2 0.10 %
Kiskovácsvágása 2 0.10 %
Pétermány 2 0.10 %
Berdárka 1 0.05 %
Dernő 1 0.05 %
Melléte 1 0.05 %
Rozsnyó 325 32.11 %
Pelsőc 138 13.64 %
Várhosszúrét 65 6.42 %
Rozsnyórudna 38 3.75 %
Jablonca 33 3.26 %
Krasznahorkaváralja 32 3.16 %
Körtvélyes 31 3.06 %
Kecső 26 2.57 %
Berzéte 25 2.47 %
Dobsina 24 2.37 %
Nagyveszverés 24 2.37 %
Tornagörgő 21 2.08 %
Rekenyeújfalu 19 1.88 %
Betlér 18 1.78 %
Szilice 17 1.68 %
Hárskút 17 1.68 %
Kuntapolca 17 1.68 %
Szalóc 17 1.68 %
Gömörhosszúszó 16 1.58 %
Henckó 15 1.48 %
Barka 14 1.38 %
Sebespatak 13 1.28 %
Szabados 13 1.28 %
Csoltó 13 1.28 %
Nagyszabos 13 1.28 %
Csetnek 13 1.28 %
Dernő 12 1.19 %
Jólész 11 1.09 %
Özörény 10 0.99 %
Andrási 10 0.99 %
Gömörpanyit 10 0.99 %
Berzétekőrös 9 0.89 %
Alsósajó 9 0.89 %
Melléte 8 0.79 %
Oláhpatak 8 0.79 %
Szádalmás 8 0.79 %
Pelsőcardó 7 0.69 %
Kisgencs 7 0.69 %
Beretke 6 0.59 %
Restér 6 0.59 %
Csucsom 5 0.49 %
Gócs 5 0.49 %
Szádvárborsa 5 0.49 %
Gacsalk 4 0.40 %
Felsősajó 4 0.40 %
Imrikfalva 4 0.40 %
Sajóréde 4 0.40 %
Lucska 4 0.40 %
Hámosfalva 3 0.30 %
Páskaháza 3 0.30 %
Martonháza 3 0.30 %
Lekenye 3 0.30 %
Kiskovácsvágása 3 0.30 %
Kisfeketepatak 3 0.30 %
Rozsfalva 2 0.20 %
Pétermány 2 0.20 %
Annafalva 2 0.20 %
Gecelfalva 1 0.10 %
Kisszabos 1 0.10 %
Sztracena 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Dobsina 358 42.67 %
Rozsnyó 339 40.41 %
Nagyszabos 128 15.26 %
Oláhpatak 118 14.06 %
Alsósajó 96 11.44 %
Nagyveszverés 83 9.89 %
Sajóréde 68 8.10 %
Betlér 62 7.39 %
Felsősajó 56 6.67 %
Imrikfalva 44 5.24 %
Csetnek 43 5.13 %
Gócs 37 4.41 %
Sztracena 29 3.46 %
Kisfeketepatak 28 3.34 %
Henckó 25 2.98 %
Rekenyeújfalu 19 2.26 %
Pelsőc 17 2.03 %
Restér 15 1.79 %
Sebespatak 15 1.79 %
Gecelfalva 13 1.55 %
Berzéte 13 1.55 %
Andrási 12 1.43 %
Szabados 11 1.31 %
Martonháza 11 1.31 %
Rozsnyórudna 10 1.19 %
Gacsalk 9 1.07 %
Kisgencs 7 0.83 %
Krasznahorkaváralja 7 0.83 %
Szádalmás 6 0.72 %
Rozsfalva 5 0.60 %
Várhosszúrét 5 0.60 %
Gömörpanyit 5 0.60 %
Márkuska 4 0.48 %
Csucsom 4 0.48 %
Pétermány 3 0.36 %
Körtvélyes 3 0.36 %
Annafalva 3 0.36 %
Kuntapolca 2 0.24 %
Tornagörgő 2 0.24 %
Berzétekőrös 2 0.24 %
Csoltó 2 0.24 %
Hámosfalva 2 0.24 %
Özörény 2 0.24 %
Beretke 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Pelsőcardó 1 0.12 %
Barka 1 0.12 %
Berdárka 1 0.12 %
Lucska 1 0.12 %
Gömörhosszúszó 1 0.12 %
Kisszabos 1 0.12 %
Dernő 1 0.12 %
Hárskút 1 0.12 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Rozsnyó 586 68.38 %
Betlér 17 1.98 %
Sebespatak 16 1.87 %
Rozsnyórudna 15 1.75 %
Csetnek 14 1.63 %
Andrási 14 1.63 %
Krasznahorkaváralja 13 1.52 %
Nagyveszverés 13 1.52 %
Dobsina 12 1.40 %
Várhosszúrét 11 1.28 %
Jólész 10 1.17 %
Pelsőc 9 1.05 %
Alsósajó 9 1.05 %
Berzéte 7 0.82 %
Nagyszabos 7 0.82 %
Dernő 7 0.82 %
Szilice 7 0.82 %
Sajóréde 6 0.70 %
Özörény 6 0.70 %
Kuntapolca 6 0.70 %
Martonháza 5 0.58 %
Rekenyeújfalu 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Tornagörgő 5 0.58 %
Csucsom 4 0.47 %
Szalóc 4 0.47 %
Gócs 4 0.47 %
Kisgencs 3 0.35 %
Hárskút 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Barka 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Lucska 3 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Annafalva 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisfeketepatak 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Felsősajó 1 0.12 %
Restér 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Rozsnyó 246 39.23 %
Dobsina 43 6.86 %
Krasznahorkaváralja 31 4.94 %
Nagyveszverés 31 4.94 %
Csetnek 30 4.78 %
Nagyszabos 24 3.83 %
Pelsőc 24 3.83 %
Rozsnyórudna 21 3.35 %
Andrási 21 3.35 %
Betlér 20 3.19 %
Alsósajó 16 2.55 %
Rekenyeújfalu 15 2.39 %
Tornagörgő 14 2.23 %
Szádalmás 13 2.07 %
Oláhpatak 12 1.91 %
Jólész 12 1.91 %
Dernő 10 1.59 %
Csucsom 10 1.59 %
Berzéte 10 1.59 %
Sebespatak 9 1.44 %
Szilice 8 1.28 %
Lekenye 8 1.28 %
Lucska 8 1.28 %
Özörény 7 1.12 %
Martonháza 7 1.12 %
Barka 7 1.12 %
Várhosszúrét 7 1.12 %
Hárskút 7 1.12 %
Kisfeketepatak 6 0.96 %
Imrikfalva 6 0.96 %
Henckó 6 0.96 %
Gócs 6 0.96 %
Kiskovácsvágása 5 0.80 %
Kisszabos 5 0.80 %
Szabados 5 0.80 %
Körtvélyes 4 0.64 %
Felsősajó 4 0.64 %
Hámosfalva 4 0.64 %
Rozsfalva 4 0.64 %
Gömörpanyit 4 0.64 %
Csoltó 4 0.64 %
Gacsalk 4 0.64 %
Beretke 3 0.48 %
Melléte 3 0.48 %
Márkuska 3 0.48 %
Kisgencs 3 0.48 %
Kecső 3 0.48 %
Berzétekőrös 2 0.32 %
Restér 2 0.32 %
Páskaháza 2 0.32 %
Sajóréde 2 0.32 %
Kuntapolca 2 0.32 %
Pelsőcardó 2 0.32 %
Jablonca 2 0.32 %
Gömörhosszúszó 2 0.32 %
Szádvárborsa 1 0.16 %
Szalóc 1 0.16 %
Pétermány 1 0.16 %
Gecelfalva 1 0.16 %
Annafalva 1 0.16 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 152 23.28 %
Dobsina 75 11.49 %
Felsősajó 61 9.34 %
Oláhpatak 35 5.36 %
Andrási 34 5.21 %
Sajóréde 31 4.75 %
Nagyveszverés 27 4.13 %
Nagyszabos 23 3.52 %
Kisfeketepatak 20 3.06 %
Gócs 18 2.76 %
Sebespatak 16 2.45 %
Betlér 14 2.14 %
Csetnek 13 1.99 %
Kisgencs 13 1.99 %
Pelsőc 12 1.84 %
Sztracena 12 1.84 %
Alsósajó 10 1.53 %
Restér 9 1.38 %
Imrikfalva 9 1.38 %
Henckó 7 1.07 %
Szabados 7 1.07 %
Gömörpanyit 7 1.07 %
Rozsnyórudna 7 1.07 %
Rekenyeújfalu 7 1.07 %
Krasznahorkaváralja 6 0.92 %
Márkuska 6 0.92 %
Pelsőcardó 6 0.92 %
Beretke 6 0.92 %
Hárskút 5 0.77 %
Körtvélyes 5 0.77 %
Jólész 4 0.61 %
Csucsom 4 0.61 %
Dernő 4 0.61 %
Berzéte 4 0.61 %
Rozsfalva 4 0.61 %
Özörény 4 0.61 %
Várhosszúrét 4 0.61 %
Gecelfalva 4 0.61 %
Tornagörgő 4 0.61 %
Csoltó 3 0.46 %
Szádalmás 3 0.46 %
Gacsalk 3 0.46 %
Berzétekőrös 2 0.31 %
Martonháza 2 0.31 %
Lucska 2 0.31 %
Gömörhosszúszó 2 0.31 %
Szádvárborsa 2 0.31 %
Szalóc 2 0.31 %
Kisszabos 2 0.31 %
Melléte 1 0.15 %
Annafalva 1 0.15 %
Pétermány 1 0.15 %
Barka 1 0.15 %
Kuntapolca 1 0.15 %
Hámosfalva 1 0.15 %
Lekenye 1 0.15 %
Berdárka 1 0.15 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Rozsnyó 494 53.00 %
Dobsina 55 5.90 %
Nagyveszverés 40 4.29 %
Betlér 25 2.68 %
Oláhpatak 20 2.15 %
Csetnek 17 1.82 %
Nagyszabos 17 1.82 %
Rozsnyórudna 17 1.82 %
Várhosszúrét 16 1.72 %
Rekenyeújfalu 16 1.72 %
Sebespatak 15 1.61 %
Krasznahorkaváralja 15 1.61 %
Imrikfalva 13 1.39 %
Alsósajó 13 1.39 %
Jólész 12 1.29 %
Szádalmás 10 1.07 %
Andrási 9 0.97 %
Pelsőc 9 0.97 %
Sajóréde 8 0.86 %
Henckó 8 0.86 %
Kisfeketepatak 8 0.86 %
Csucsom 8 0.86 %
Szabados 6 0.64 %
Melléte 6 0.64 %
Berzéte 6 0.64 %
Gócs 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisgencs 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Özörény 3 0.32 %
Restér 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Tornagörgő 2 0.21 %
Hárskút 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Csoltó 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Felsősajó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 620 66.95 %
Csetnek 56 6.05 %
Betlér 35 3.78 %
Krasznahorkaváralja 29 3.13 %
Pelsőc 23 2.48 %
Nagyszabos 21 2.27 %
Nagyveszverés 20 2.16 %
Dobsina 18 1.94 %
Várhosszúrét 15 1.62 %
Berzéte 14 1.51 %
Sebespatak 11 1.19 %
Oláhpatak 10 1.08 %
Csucsom 10 1.08 %
Sajóréde 10 1.08 %
Szádalmás 9 0.97 %
Jólész 9 0.97 %
Andrási 9 0.97 %
Gömörpanyit 8 0.86 %
Rozsnyórudna 8 0.86 %
Hárskút 7 0.76 %
Szilice 6 0.65 %
Dernő 6 0.65 %
Szabados 6 0.65 %
Gócs 6 0.65 %
Barka 5 0.54 %
Rekenyeújfalu 5 0.54 %
Henckó 5 0.54 %
Restér 5 0.54 %
Alsósajó 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Felsősajó 4 0.43 %
Lucska 4 0.43 %
Kuntapolca 4 0.43 %
Kisgencs 3 0.32 %
Hámosfalva 3 0.32 %
Gacsalk 3 0.32 %
Szalóc 3 0.32 %
Lekenye 3 0.32 %
Tornagörgő 3 0.32 %
Szádvárborsa 2 0.22 %
Martonháza 2 0.22 %
Rozsfalva 2 0.22 %
Berdárka 2 0.22 %
Körtvélyes 2 0.22 %
Annafalva 2 0.22 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Csoltó 1 0.11 %
Berzétekőrös 1 0.11 %
Imrikfalva 1 0.11 %
Sztracena 1 0.11 %
Özörény 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Pelsőcardó 1 0.11 %
Kisfeketepatak 1 0.11 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Rozsnyó 202 16.44 %
Nagyszabos 178 14.48 %
Csetnek 85 6.92 %
Szabados 80 6.51 %
Nagyveszverés 50 4.07 %
Sebespatak 45 3.66 %
Rekenyeújfalu 45 3.66 %
Dobsina 41 3.34 %
Betlér 38 3.09 %
Pelsőc 35 2.85 %
Martonháza 34 2.77 %
Oláhpatak 34 2.77 %
Alsósajó 28 2.28 %
Rozsfalva 25 2.03 %
Restér 22 1.79 %
Márkuska 18 1.46 %
Sajóréde 17 1.38 %
Jablonca 16 1.30 %
Kisgencs 16 1.30 %
Krasznahorkaváralja 15 1.22 %
Henckó 14 1.14 %
Kisszabos 13 1.06 %
Gecelfalva 13 1.06 %
Felsősajó 12 0.98 %
Hámosfalva 12 0.98 %
Gócs 12 0.98 %
Rozsnyórudna 11 0.90 %
Kisfeketepatak 11 0.90 %
Andrási 9 0.73 %
Gacsalk 8 0.65 %
Tornagörgő 7 0.57 %
Kuntapolca 7 0.57 %
Berzéte 7 0.57 %
Gömörpanyit 7 0.57 %
Várhosszúrét 5 0.41 %
Szilice 5 0.41 %
Berdárka 4 0.33 %
Pétermány 4 0.33 %
Imrikfalva 4 0.33 %
Annafalva 3 0.24 %
Sztracena 2 0.16 %
Körtvélyes 2 0.16 %
Özörény 2 0.16 %
Berzétekőrös 2 0.16 %
Csucsom 2 0.16 %
Pelsőcardó 2 0.16 %
Beretke 1 0.08 %
Jólész 1 0.08 %
Kecső 1 0.08 %
Csoltó 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Szádalmás 1 0.08 %
Lucska 1 0.08 %
Barka 1 0.08 %
Dernő 1 0.08 %
Szalóc 1 0.08 %
Hárskút 1 0.08 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 166 13.06 %
Csetnek 48 3.78 %
Nagyszabos 32 2.52 %
Sebespatak 24 1.89 %
Nagyveszverés 22 1.73 %
Dobsina 21 1.65 %
Oláhpatak 21 1.65 %
Pelsőc 20 1.57 %
Szabados 18 1.42 %
Kisfeketepatak 13 1.02 %
Kuntapolca 12 0.94 %
Krasznahorkaváralja 12 0.94 %
Rekenyeújfalu 11 0.87 %
Gacsalk 11 0.87 %
Martonháza 10 0.79 %
Kisgencs 10 0.79 %
Hámosfalva 9 0.71 %
Rozsnyórudna 9 0.71 %
Betlér 9 0.71 %
Felsősajó 7 0.55 %
Alsósajó 7 0.55 %
Restér 7 0.55 %
Várhosszúrét 7 0.55 %
Pelsőcardó 6 0.47 %
Gecelfalva 6 0.47 %
Andrási 5 0.39 %
Henckó 5 0.39 %
Beretke 4 0.31 %
Sajóréde 4 0.31 %
Tornagörgő 4 0.31 %
Imrikfalva 3 0.24 %
Szilice 3 0.24 %
Berzétekőrös 3 0.24 %
Berzéte 3 0.24 %
Pétermány 3 0.24 %
Szádalmás 3 0.24 %
Jólész 2 0.16 %
Márkuska 2 0.16 %
Csucsom 2 0.16 %
Sztracena 2 0.16 %
Páskaháza 2 0.16 %
Rozsfalva 2 0.16 %
Gócs 1 0.08 %
Gömörhosszúszó 1 0.08 %
Körtvélyes 1 0.08 %
Melléte 1 0.08 %
Kiskovácsvágása 1 0.08 %
Barka 1 0.08 %
Csoltó 1 0.08 %
Özörény 1 0.08 %
Kisszabos 1 0.08 %
Berdárka 1 0.08 %
Dernő 1 0.08 %
Szalóc 1 0.08 %
Kecső 1 0.08 %
Jablonca 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Rozsnyó 429 42.31 %
Nagyveszverés 34 3.35 %
Krasznahorkaváralja 32 3.16 %
Szádalmás 28 2.76 %
Betlér 26 2.56 %
Pelsőc 21 2.07 %
Hárskút 21 2.07 %
Szádvárborsa 20 1.97 %
Csetnek 20 1.97 %
Sebespatak 19 1.87 %
Berzéte 18 1.78 %
Jólész 18 1.78 %
Nagyszabos 18 1.78 %
Özörény 18 1.78 %
Várhosszúrét 17 1.68 %
Dobsina 17 1.68 %
Tornagörgő 17 1.68 %
Kisgencs 14 1.38 %
Csucsom 14 1.38 %
Gócs 13 1.28 %
Alsósajó 12 1.18 %
Rozsnyórudna 12 1.18 %
Rekenyeújfalu 12 1.18 %
Andrási 12 1.18 %
Körtvélyes 10 0.99 %
Gömörpanyit 10 0.99 %
Berzétekőrös 9 0.89 %
Dernő 9 0.89 %
Oláhpatak 9 0.89 %
Henckó 9 0.89 %
Sajóréde 9 0.89 %
Jablonca 8 0.79 %
Kuntapolca 8 0.79 %
Szalóc 7 0.69 %
Kecső 7 0.69 %
Szilice 6 0.59 %
Felsősajó 6 0.59 %
Kisfeketepatak 5 0.49 %
Gömörhosszúszó 5 0.49 %
Restér 4 0.39 %
Márkuska 4 0.39 %
Imrikfalva 4 0.39 %
Martonháza 3 0.30 %
Csoltó 3 0.30 %
Szabados 2 0.20 %
Gacsalk 2 0.20 %
Rozsfalva 2 0.20 %
Gecelfalva 2 0.20 %
Hámosfalva 2 0.20 %
Lekenye 2 0.20 %
Sztracena 1 0.10 %
Annafalva 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Barka 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Kiskovácsvágása 1 0.10 %
Beretke 1 0.10 %
Kisszabos 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 484 43.96 %
Krasznahorkaváralja 60 5.45 %
Pelsőc 45 4.09 %
Berzétekőrös 40 3.63 %
Gömörpanyit 38 3.45 %
Hárskút 37 3.36 %
Özörény 35 3.18 %
Rozsnyórudna 33 3.00 %
Jólész 33 3.00 %
Nagyveszverés 32 2.91 %
Csetnek 27 2.45 %
Gömörhosszúszó 26 2.36 %
Jablonca 23 2.09 %
Szádalmás 22 2.00 %
Tornagörgő 21 1.91 %
Betlér 20 1.82 %
Berzéte 20 1.82 %
Sebespatak 18 1.63 %
Dernő 15 1.36 %
Kecső 14 1.27 %
Rekenyeújfalu 13 1.18 %
Oláhpatak 13 1.18 %
Dobsina 12 1.09 %
Melléte 10 0.91 %
Nagyszabos 9 0.82 %
Andrási 9 0.82 %
Csucsom 9 0.82 %
Szilice 9 0.82 %
Szalóc 9 0.82 %
Sajóréde 8 0.73 %
Kuntapolca 7 0.64 %
Alsósajó 7 0.64 %
Várhosszúrét 7 0.64 %
Gócs 7 0.64 %
Lekenye 5 0.45 %
Csoltó 5 0.45 %
Szabados 5 0.45 %
Kisgencs 5 0.45 %
Lucska 5 0.45 %
Páskaháza 4 0.36 %
Henckó 4 0.36 %
Beretke 4 0.36 %
Pelsőcardó 4 0.36 %
Rozsfalva 4 0.36 %
Felsősajó 4 0.36 %
Kiskovácsvágása 3 0.27 %
Kisfeketepatak 3 0.27 %
Körtvélyes 3 0.27 %
Martonháza 3 0.27 %
Hámosfalva 3 0.27 %
Restér 3 0.27 %
Imrikfalva 2 0.18 %
Pétermány 2 0.18 %
Szádvárborsa 2 0.18 %
Annafalva 1 0.09 %
Barka 1 0.09 %
Sztracena 1 0.09 %
Márkuska 1 0.09 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 61 9.16 %
Krasznahorkaváralja 12 1.80 %
Csetnek 10 1.50 %
Hárskút 9 1.35 %
Várhosszúrét 8 1.20 %
Rekenyeújfalu 8 1.20 %
Dobsina 7 1.05 %
Nagyszabos 7 1.05 %
Szalóc 6 0.90 %
Andrási 6 0.90 %
Pelsőc 5 0.75 %
Restér 5 0.75 %
Martonháza 4 0.60 %
Kisfeketepatak 4 0.60 %
Csucsom 4 0.60 %
Beretke 4 0.60 %
Tornagörgő 3 0.45 %
Oláhpatak 3 0.45 %
Henckó 3 0.45 %
Betlér 3 0.45 %
Gömörhosszúszó 3 0.45 %
Imrikfalva 3 0.45 %
Berzéte 3 0.45 %
Gömörpanyit 2 0.30 %
Körtvélyes 2 0.30 %
Felsősajó 2 0.30 %
Rozsfalva 2 0.30 %
Gacsalk 2 0.30 %
Gócs 2 0.30 %
Páskaháza 2 0.30 %
Annafalva 2 0.30 %
Dernő 2 0.30 %
Özörény 2 0.30 %
Sebespatak 1 0.15 %
Barka 1 0.15 %
Pétermány 1 0.15 %
Kecső 1 0.15 %
Lekenye 1 0.15 %
Sajóréde 1 0.15 %
Melléte 1 0.15 %
Rozsnyórudna 1 0.15 %
Szádvárborsa 1 0.15 %
Kisgencs 1 0.15 %
Pelsőcardó 1 0.15 %
Csoltó 1 0.15 %
Márkuska 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Nagyveszverés 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Rozsnyó 967 45.68 %
Krasznahorkaváralja 149 7.04 %
Özörény 79 3.73 %
Pelsőc 71 3.35 %