SK
BJ
.....

Bártfa

Város

címer zászló
2200 28% magyar 1910
34 0% magyar 2011
címer zászló
Koordináták:
49.29468536, 21.27644157
Terület:
72,34 km2
Rang:
város
Népesség:
32912
Tszf. magasság:
323 m
Körzethívószám:
+421 (0) 54
Irányítószám:
08501
Település kód:
519006
Szervezeti azonosító:
321842
Adóazonosító:
2020622923
Barts József - Chyzer Kornél - Feketekúty László - Henisch György - Hölzel Mór - Homolka József - Horvatovszky Zsigmond - Jaschik Álmos - Kéler Béla - Myskovszky Viktor - Zalánfy Aladár -

Henisch György

Orvosdoktor, polihisztor.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Szülővárosa költségén 1566-tól Wittenbergben, majd Lipcsében és Bázelben tanult filológiát és orvosi tudományokat. Latinul verselt és a matematikában is járatos volt, ezért 1575-ben az augsburgi gimnázium matematika, logika és ékesszólás tanárává is megválasztották. Az orvosdoktori cím megszerzését (Bázel, 1576. április 12.) követően tanított a bázeli egyetemen, majd Augsburgban orvosi praxist is folytatott és egy helyi patrícius lányát feleségül véve végleg letelepedett a városban. 1580–1617 között a városi gimnázium igazgatója volt.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Számos latin és német nyelven írt művet publikált. Földrajzi témájú az <i>Epitome geographiae veteris et novae</i>, amely egyfajta fizikai és csillagászati földrajznak tekinthető és összegezte benne a földdel kapcsolatos ismereteket. Emellett több, a gyógynövényekkel, az állatokban található gyógyhatású anyagokkal foglalkozó latin nyelvű munkát fordított németre, de görög szerzőket is átültetett latinra. Legjelesebb műve a <i>Thesaurus Sapientiae et Linguae Germanicae, cum significatione Haebraica, Graeca, Anglica, Hungarica, Italica etc. Pars I. Augustae Vindelicorum, </i>1616, amelyet azonban már halála miatt nem tudott folytatni.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Augsburgban hunyt el 1618. május 31-én,</span></p>
1549. 4. 24.
Bártfa - megszületett
névjegyzék

Horvatovszky Zsigmond

Orvos, flórakutató.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.25pt;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Életéről kevés megbízható adatot tudunk. A nagyszombati egyetem orvosi karán 1774-ben az elsők között szerzett orvosdoktori oklevelet. Disszertációját (<i>Flora Tyrnaviensis indigena pars prima…</i> 1744)<i> </i>Winkler József Jakab vezetésével Nagyszombat környékének növényvilágáról írta. Két új növényfajt (<i>Dactylis polygama </i>és <i>Thesium arvense</i>) is leírt.<i> </i>Mint Ivan Hrabovec szlovák botanikatörténész megjegyzi: „A disszertáció szomorú képet nyújt Nagyszombat botanikailag végtelenül kietlen környékéről, megállapítja, hogy egyes növénycsaládok teljesen hiányzanak. A munka elején a szerző ismerteti azokat a jeleket, melyeket a növények leírásánál használt. A kilencedik oldaltól kezdve 120 növényt sorol fel, ír le.”<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.25pt;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">1787-től Gyöngyösön és Hatvanban praktizált.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.25pt;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Halálának helye és ideje ismeretlen.</span></p>
1746. 5. 22.
Bártfa - megszületett
névjegyzék

Kéler Béla

<p>Zeneserző, karmester, hegedűművész.</p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Iskolai és zenei tanulmányait szülővárosában kezdte. <span style="background:white">1845-ben több szerzeményével  Bécsbe </span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family: " times="" new="" roman",serif"=""><span style="background:white">ment, hogy ott magát kiművelje és egyszersmind a hegedűjátszásban is tökéletesítse. Hegedűsként tagja lett az udvari operaháznak, ahonnan 1854-ben Berlinbe </span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"=""><span style="background:white">szerződtették, mint a Sommer-féle zenekar karmesterét. Itt mint magánhegedűs és több sikeres tánczene szerzője jó nevet szerzett. 1863-ban Wiesbadenban </span></span><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">a helyi <span style="background:white">katonazenekar, 1867-ben a városi fürdő zenekarának karmestere lett. Ebben a minőségében 1873-ig működött. A dirigálás mellett zeneszerzőként és szövegíróként is aktív volt.<o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;background:white"=""> Németországban sokat fáradozott a magyar zene terjesztéséért. Eredeti műveket mutatott be, de átiratokat is készített. Szülővárosában 2000 után megalakult a Kéler Béla Társaság, amely a zeneszerző emlékének ápolását, zenei örökségének publikálást, a Kéler művek kottáinak és az azok nyomán készült felvételeknek a terjesztését tűzte ki céljául.</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"=""><o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Főbb művei:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"=""> Magyar vígjáték (nyitány); Katonaélet; Bártfai emlék op. 31 (csárdás); Magyar takarodó; Ladies Polka op. 29.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Wiesbadenben hunyt el 1882. november 20-án.</span></p><p></p>
1820. 2. 13.
Bártfa - megszületett
1826 - 1845
Bártfa - tanult
névjegyzék

Chyzer Kornél

<i>Orvos, balneológus, zoológus, az MTA tagja.</i> A hazai fürdők ismertetése, népszerűsítése körül kezdettől fogva fáradhatatlanul munkálkodott. Az 1885. évi országos kiállítás egészségügyi bizottsága őt bízta meg a hazai fürdők ismertetésével. 1868-ban Orzovenszky Károllyal (1815–1876) és Felletár Emillel (1834–1917) elindította a Fürdői Lapok balneológiai folyóiratot, és közreműködött az Országos Balneológiai Egyesület megalapításában. A filoxéra elleni küzdelem megszervezésében is fontos szerepet játszott.<p>Szülővárosában kezdte elemi iskolai és gimnáziumi tanulmányait, Kassán érettségizett, majd Pesten végezte el az orvosi egyetemet 1857-ben. Közben a bécsi egyetemen természettudományokat is hallgatott.1860-ban az Magyar Nemzeti Múzeum állattani osztályának őrsegéde, valamint a pesti Főreáltanoda helyettes természetrajz tanára volt. 1861–1869-ben fürdőorvosként dolgozott Bártfán. Ezt követően kinevezték Zemplén vármegye tiszti főorvosává és Sátoraljaújhelyen telepedett le. Nagy érdemeket szerzett az 1872/73-as Zemplén megyei kolerajárvány leküzdésében. 1892-ben miniszteri osztálytanácsossá nevezték ki és elsősorban a közegészségüggyel, a járványos betegségek, az alkoholizmus, a tuberkulózis elleni védekezéssel kapcsolatos feladatokat látott el. Több mint 20 éven át a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Egyesületének titkára, majd elnöke is volt. </p><p>Az MTA már 25 évesen levelező tagjává választotta. Jelentős része volt a magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűléseinek újjászervezésében, az üléseknek egy alkalommal titkára, majd alelnöke is volt. A törvényszéki orvostan magántanára is volt a nagyváradi jogi akadémián, később a pesti egyetemen A hamisított tápszerek vizsgálatának tana tárgykörben tartott előadásokat. Az ízeltlábúakkal is foglalkozott (pókok, bogarak, hártyásszárnyúak, egyenesszárnyúak, méhek). Különösen Zemplén megye rovarvilágát tanulmányozta. Számos európai országban tett tanulmányutat, erről rendszeresen részletes beszámolókat közölt a lapokban. </p><p>Fia, <b>Chyzer Béla</b> (1868. június 15. – Budapest, 1910. január 12.) is Bártfán született és a budapesti egyetemen szerzett orvosi diplomát 1891-ben. A munka-egészségügytan jeles művelője volt.<br></p><p>Chyzer Kornél Budapesten hunyt el 1909. szeptember 21-én. Bártfán temették el.</p><p><b>Főbb művei:</b> A pesti levéllábú héjanczokról (1861); Magyarország édes vízi halainak rendszeres átnézete (1863); Zemplén megye közegészségügyi viszonyai (1871); Zárójelentés a phylloxera kutatásról Sátoraljaújhelyen… (1880); Adatok Zemplén megye természetrajzi ismeretéhez (1882); Magyarország gyógyhelyei és ásványvizei (1885); Közegészségügyi bajaink összefüggése természettudományi ismereteink hiányosságaival (1886); Zemplén vármegye méhféléi (1887); Araneae Hungariae I-II. kötete (a magyarországi pókokról, Ladislaus Kulczynskivel, 1891–1897); Elmebetegügy, iszákosok menedékhelyei és védekezés a tüdővész ellen (Niedermann Gyulával, 1897) </p>
1836. 1. 4.
Bártfa - megszületett
1861 - 1869
Bártfa Fürdőorvos
névjegyzék

Myskovszky Viktor

Művészettörténész, építészmérnök, az MTA levelező tagja.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1860-tól foglalkozott műemlékvédelemmel, az épített örökség művészettörténeti feldolgozásával. Egyik kezdeményezője volt a veszélyeztetett műemléképületek megóvásának és restaurálásának.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Apja lengyel származású kisnemes volt. Szülővárosában kezdte tanulmányait, majd Sátoraljaújhelyen, Rozsnyón, Lőcsén tanult. 1863–1866-ban előbb Budán, majd Bécsben műszaki egyetemi tanulmányokat végzett és szerzett mérnöki oklevelet. Rövid ideig Bártfán, 1867–1868-ban Körmöcbányán, 1868–1897 között a kassai királyi főreáliskolában ábrázoló mértant és építészetet oktatott.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Az 1878. évi párizsi világkiállításon díszoklevéllel és ezüstéremmel jutalmazták a középkori és reneszánsz kori magyarországi művészetet bemutató albumát. 1880-ban lett az MTA levelező tagja.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Szorgalmas cikkírója volt a korabeli lapoknak és folyóiratoknak is, amelyekben elsősorban művészettörténeti témájú írásokat közölt.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Főbb művei:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> <i>Felső-magyarországi utirajzok; Bártfa középkori emlékei I-II.</i>, 1879-1880; <i>Magyarország középkori és renaissance-stilű műemlékei,</i> 1885; <i>A renaissance kezdete</i><i> és fejlődése különös tekintettel hazánk építészeti műemlékeire </i>(akadémiai székfoglaló), 1881; <i>Felsőmagyarországi műemlékek</i> <i>és régiségek</i>, 1888; <i>Kassa város középkori és renaissance-stilű műemlékei</i>, 1895; <i>A pusztuló nemzeti műemlékeink</i> <i>megóvása és fenntartása érdekében, </i>1898.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Kassán hunyt el 1909. november 2-án.</span></p>
1838. 5. 14.
Bártfa - megszületett
1844 - 1856
Bártfa - tanult Bártfa, Sátoraljaújhely, Rozsnyó, Lőcse
névjegyzék

Barts József

<p><i>Sebész, nőgyógyász, kórházigazgató.</i></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">A magyar orvosi szaknyelv tovább fejlesztésében elévülhetetlen érdemeket szerzett. Budapesten szerzett orvosi oklevelet 1870-ben, majd rövid idegig a Torontál megyei Bébán volt körorvos.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">1868-tól Czakó Kálmánnal a <i>Munkások Újságja</i> c. lapot szerkesztette és rendszeresen publikált az <i>Orvosi Hetilap</i>ban és a <i>Pester Medizinal Presse</i> folyóiratban is. 1873-ban Vutkovics Sándorral elindította a <i>Pozsonyvidéki Lapok</i>at. 1892-től haláláig a pozsonyi országos kórház igazgatója volt.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Legfontosabb munkája: <i>Orvos-gyógyszerészeti műszótár</i>, 1885.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Pozsonyban hunyt el 1896. április 6-án.</span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"=""> </span></p><p></p>
1844. 2. 18.
Bártfa - megszületett
1896. 04. 06.
Óváros - elhunyt
névjegyzék

Hölzel Mór

Festő, rajzoló, szobrászművész, a bártfai szobrásziskola megalapítója.<p>Prágában született 1841. január 18-án.</p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Német ősei 150 évre visszamenőleg kő- és fafaragással foglalkoztak Csehországban, de az ő művészete a „magyar Nürnbergnek” is nevezett Bártfán teljesedett ki.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.25pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;background:white">Első kiképzését Prágában</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;background:white"> kapta, az iparművészeti iskolában. Innét a Bécsi Akadémiára </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"><span style="background:white">került, ahol Enger és Bauer professzorok mellett fejezte be tanulmányait. Miután elbúcsúzott az akadémiától, Kletus műépítő Mariazellbe </span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"><span style="background:white">küldte, hogy egy csúcsíves tornyot restauráljon. Hölzel kitűnően elvégezte a feladatot. Felfigyelt rá Simor János, akkori győri  püspök</span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">,<span style="background:white"> aki  Győrbe</span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> <span style="background:white">hívta, hogy restaurálja a karmeliták templomát. Innen gróf Athems Ottokár hercegpüspök megbízásából Grazba</span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> <span style="background:white">utazott, ahol ugyancsak egy templomot kellett restaurálnia. Marburgban</span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family: "Times New Roman",serif"> <span style="background:white">gróf Brandis palotájára Netzer költő szobrát formázta meg.<o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.25pt"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;background:white"><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1868" title="1868">1</a>868</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;background:white">-ban már Magyarországon alkotott  Izsó Miklós</span><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif"> <span style="background:white">műtermében, ahol több évet töltött. Jellemző kettejük kapcsolatára, amit Izsó halála alkalmából említ a nekrológban: a „<i>Búsuló juhászt”</i> Izsó kis modellje után részben ő dolgozta ki, és közreműködött a „<i>Fonó lány” </i>megmintázásában is. Izsó akkor még élő öccse, Izsó József</span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> <span style="background:white">színész egy napilapban megjelentetett nyilatkozatban cáfolta ugyan ezt a kijelentést, ennek ellenére valószínűnek tűnik, hogy az idős mester igénybe vette a fiatal tanítvány segítségét, mivel az általános gyakorlatnak számított.<o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.25pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Miután megvált Izsótól, Steindl Imre</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> két feladattal is megbízta, formázza meg a  máriafalvi </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">templom díszítő-szobrászati műveit, majd a kassai </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">dóm déli kapujának hiányzó szobrait. Ezek közül legismertebb Hölzel 1884-ben alkotott  Mátyás király</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> szobra. Trefort Ágoston</span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6lzel_M%C3%B3r#cite_note-1"></a><sup><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> </span></sup><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">kultuszminiszter Bártfára küldte, hogy ott a templombelső szobrászati díszítéseit elvégezze. Ezután a kassai </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">dóm egyházi bútorainak és a bártfai</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> templom egész belső felszerelésének munkálataival bízták meg. E megbízatások miatt telepedett le Hölzel Bártfán, és vállalkozott a műhelyében jelentkező tanulók kiképzésére. A „magyar Nürnberg” megragadta: letelepedett és hosszú éveken keresztül azon igyekezett, hogy Magyarországon is fellendüljön a fafaragás művészete. Jelentősek fa oltárszobrai, a  milleniumi</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> ünnepség alkalmából nagy aranyéremmel és oklevéllel tüntették ki.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.25pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Ötvennél is több tanítványt tanított meg a fafaragásra, akiknek nagy része azonban csak külföldön tudott érvényesülni.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.25pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;background:white">1902-ben nagy csapás érte. Bártfán kegyetlen tűz pusztított és Hölzel iskolája sem maradt ki ebből. Számos alkotása a lángok martaléka lett. A katasztrófa lesújtotta és néhány hónappal később meghalt.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.25pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Hölzel Mór fia, Hölzel Albin</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">, szintén képzőművész volt.<o:p></o:p></span></p>
1885 - 1902
Bártfa - élt
1902. 7. 24.
Bártfa - elhunyt
névjegyzék

Jaschik Álmos

Grafikus, festő, iparművész, jelmeztervező, szakíró.<p><br><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">1903-tól a Mintarajz- és Rajztanárképző-iskola tanulója volt, itt olyanok tanítottak, mint  Nádler Róbert, Hegedűs László és  Zempléni Tivadar.  1907-ben megszerezte rajztanári diplomáját és a Székesfővárosi Községi Iparrajziskola tanára lett és a könyvkötészeti tanműhelyt vezette egészen  1920-ig. A kommün idején vállalt szerepe miatt felfüggesztették ipar-rajziskolai tanári állásából, és  B-listára helyezték.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">Tanítványai azonban nem hagyták el mesterüket és arra kérték, indítson számukra magániskolát, mivel a történtek után otthagyták az iparrajziskolát. Így  1920-ban létrejött Jaschik magániskolája, amelynek helyszínéül saját és felesége otthona és egyben műterme szolgált. A belépést nem tette felvételi vizsgától függővé: az ő elve az volt, hogy rajzolni bizonyos mértékig mindenki tud. A növendékek tervezői oktatásába Jaschik felesége, Müller Mária is bekapcsolódott. Tanítványai révén az 1920-as évek elején kapcsolatba került  Rabinovszky Máriusszal és feleségével,  Szentpál Olgával, aki mozgásművészeti iskolát vezetett.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">1925 és 1944 között színpadművészként és játékmesterként dolgozott Németh Antallal, aki a Nemzeti Színház rendezője, majd később igazgatója volt, és 1925-től 1927-ig díszlettervezői és színpadtörténeti előadásokat tartott Jaschik növendékeinek. Jaschik Álmos Magyarországon elsőként vezette be a színpadi makettépítés oktatását.<o:p></o:p></p><p> </p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">A harmincas években a magyar népmese-illusztráció foglalkoztatta. Ekkor készült rajzsorozataiból keletkezett <i>A gyémántkrajcár</i> című animációs mesefilmje (1942–1944). Újító jellegű mesefilm-kísérleteibe tanítványait is bevonta. Nevéhez fűződik számos pengő bankjegy grafikai terve is. Ma a Jaschik Álmos Művészeti Szakképzőiskola és a Jaschik Álmos Művészeti Gimnázium viseli a nevét Budapesten.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">Budapesten hunyt el 1950. szeptember 12-én.</p></p>
1885. 1. 5.
Bártfa - megszületett
névjegyzék

Zalánfy Aladár

Orgonaművész, zenepedagógus.<p><br><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">1905-től 1908-ig Koessler János volt a mestere, nála zeneszerzést és orgonálást tanult. Ezután Lipcsében Karl Straubénél és Siegfried Karg-Elert zeneszerzőnél, majd Franciaországban Charles-Marie Widornál, a századforduló egyik legkiválóbb orgonaművészénél folytatott tanulmányokat.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">Virtuóz orgonajátékosként működött,  Magyarországon és külföldön is koncerteket adott. 1913-tól a Nemzeti Zenedében, majd a Székesfővárosi Felsőbb Zeneiskolában tanított. 1914-től a budapesti  Szent István-bazilika, majd 1923-tól haláláig a  Deák téri evangélikus templom fő orgonistája is volt.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">1921-ben lett a Zeneművészeti Főiskola tanára, ahol az orgonatanszak professzoraként az orgona mellett orgonaismeretet, orgonatervezést és kargyakorlatot, a protestáns egyházzenei tanszakon liturgikát, egyházi éneket és egyházzenei irodalomismeretet is tanított. Egyforma érdeklődéssel tanította a régi mesterek, Buxtehude, Frescobald, Bach műveit éppen úgy, mint a romantikus és az utánuk következő zeneszerzők,  Cezar Frank, Liszt Ferenc vagy Reger kompozícióit. Figyelemmel kísérte a kortárs zenei alkotásokat is.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">1950-ig, nyugdíjazásáig, kitűnő orgonisták nemzedékeit nevelte fel, tanítványai közé tartozott Gergely Ferenc, Kovács Endre. Az orgonatanszakon Rezessy László (1912-1997) karnagyot, orgonaművészt, a későbbi tanszékvezető főiskolai tanárt is Zalánfy tanította.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">Zalánfy mint orgonaszakértő és orgonatervező szorgalmazta, hogy a régi  barokk és a francia orgonaépítés hagyományain alapuló modern orgonatervezés-szerkesztés eredményei a magyar orgonaépítészetben is minél nagyobb teret nyerjenek. E törekvésének egyik legjobb eredménye az óbudai evangélikus templom általa tervezett orgonája volt. Ez a hangszer, amelyet a Rieger orgonagyár 1939/40-ben Zalánfy terve alapján épített, a szakértők szerint a főváros akkor legszebb hangú orgonája volt, azonban Budapest ostromakor, 1944 Szilveszter éjszakáján elpusztult.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">Zalánfy zeneszerzői munkásságát tekintve a kétkötetes orgonaiskolán (<i>Az orgonajáték művészete</i>) kívül kiadatlan korálelőjátékokról és kórusművekről tudunk. Orgonakísérettel látta el és kiadta Luther Márton vallásos költeményeinek dallamait és közreadta Bach <i>Nyolc kis prelúdium és fúga</i> című művét, valamint manuál-korálelőjátékainak sorozatát. Több különféle, orgonaépítéssel kapcsolatos értékes tanulmánya is megjelent.<o:p></o:p></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Főbb művei: </span></b><i><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Az orgonajáték művészete I.: Manuál iskola</span></i><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">, 1948; <i>Az orgonajáték művészete II.: Pedáliskola</i>, 1948.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Budapesten hunyt el 1959. május 15-én.</span></p></p>
1887. 3. 17.
Bártfa - megszületett
névjegyzék

Homolka József

Mérnök, térképész.<p>Hlinskoban (Csehország) született 1840. február 26-án.</p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Prágában végezte tanulmányait és 1857-ben, alig 17 évesen már mint kataszteri mérnök érkezett Magyarországra, ahol a Dráván túli vidéken tevékenykedett.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1870-ben az állami nyomda kartográfiai osztályához került és fokozatosan a ranglétra legfelső fokára jutott.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1897-ben vonult nyugdíjba és Bártfán telepedett le. Egyik méltatója szerint Lipszky János (1766–1826) és Schedius Lajos (1768–1847) után ő tett a legtöbbet a magyar kartográfiáért. Kb. 150 térképet készített. Az egyik legjelentősebb az 1888-ban kiadott „Magyarország közigazgatási térképe 1:900 000”.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1895-ben megszerkesztette Magyarország földművelési térképét, 1901-ben pedig „Magyarország és Horvátország közigazgatási és közlekedési térképé”-t. Elkészítette Budapest és Pest megye térképét, közreműködött iskolai atlaszok megrajzolásában és kiadásában. Ő felügyelte a Pozsonyban működő Enea Lanfranconi (1850–1895) olasz mérnök által a Duna magyarországi szakaszáról rajzolt hossz-szelvényének a nyomdai munkálatait. Nyugdíjasként fogott bele a Földrajzi Társaság által szerkesztett „Nagy Magyar Atlasz” megvalósításába.<o:p></o:p></span></p>
1897 - 1907
Bártfa - élt
1907. 12. 2.
Bártfa - elhunyt
névjegyzék

Feketekúty László

Alkotmányjogász, történész, szerkesztő.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">A budapesti Tudományegyetemen 1936-ban jogi és államtudományi doktorátust szerzett. Okleveles ügyvéd. 1942-ben a budapesti Tudományegyetemen az alkotmányjog magántanára.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1944 március eleje óta Svájcban élt, ahol közírói és előadói tevékenységet folytatott.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1947 és 1951 között Fribourgban az Institut des Sciences Sociales et Politiques munkatársa. Részt vett a Pax Romana katolikus egyetemi szövetség munkájában és a katolikus szakszervezeti mozgalomban.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1951 augusztusában a Szabad Európa Rádió müncheni hírosztályára került, 1954-től 1967-ig annak főnöke, majd 1967 és 1979 között a magyar osztály helyettes igazgatója volt. Nyugalomba vonulása után az Egyesült Államokban telepedett le és származástannal foglalkozott.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Írásai a többi között a <i>Katolikus Szemlé</i>ben, az <i>Új Látóhatár</i>ban és az <i>Új Európá</i>ban jelentek meg.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Főbb művei:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> <i>Kardinal Mindszenty</i> (életrajz németül, franciául, hollandul, spanyolul is) 1949; <i>Ungarn vom heiligen Stephan bis Kardinal Mindszenty</i>, 1950; <i>Christentum und Staat. Gedanken zu einer christlichen Verfassungslehre</i>, 1953; <i>Missverständnisse im Kalten Krieg</i>, 1955; <i>A magyar forradalom tanulságai</i>, 1960 (németül: 1961); <i>1956 október. A magyar forradalom történelmi kiértékelése</i>, 1966; <i>Europäische Stammtafeln</i>, 1989.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Az USA-ban hunyt el 2000 után</span></p>
1914. 7. 19.
Bártfa - megszületett
névjegyzék
Névelőfordulások
1773
Bartpha, Bartfa, Bartfeldt, Bardiow,
1786
Bartfeld, Bartfa, Bardejow,
1808
Bartpha, Bartfa, Bardiow, Bardejow, Bardiuv,
1863
Bártfa,
1920
Bardiov,
1927
Bardejov

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Radničné námestie) 16
Telefon: 0544722641
Fax: 0544722476

Honlap: bardejov.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Hanuščak Boris (SMER-SD, MOST - HÍD, SNS)

Képviselő-testület:
Ferková Mária (Független)
Starinský Alexander (Független)
Dvorský Miloš (Független)
Savčinský Vladimír (Független)
Ján Pilip Milan (Független)
Bochňa Juraj (Független)
Duchnovský Anton (Független)
Soroka Stanislav (Független)
Hudáková Eva (Független)
Petruš Peter (Független)
Hanko Michal (Független)
Šmilňák Martin (KDH)
Šimco Marek (KDH)
Marková Veronika (KDH)
Tkáč František (KDH)
Hudák Peter (KDH)
Hudák Marek (KDH)
Fotta Ján (KDH)
Hudák Slavomír (KDH)
Bicák Pavol (KDH)
Micenko Maroš (NOVA)
Havrilla Andrej (SMER-SD)
Pasternák Jozef (SMER-SD)
Krok Slavomír (SNS)
Goriščák Pavol (SNS)
Független 44% Független 11 képviselö KDH 36% KDH 9 képviselö 4% NOVA 1 képviselö 8% SMER-SD 2 képviselö 8% SNS 2 képviselö 25 képviselö
Bártfa 1i Posta

Dlhý rad 14

Bártfa 3i Posta

Komenského 1531

Bártfa 4i Posta

Andreja Svianteka 28

Bártfai Posta

Bardejovské Kúpele 2781

Domov sociálnych služieb ALIA v Bardejove, Ťačevská 38

Ťačevská 38

Domov sociálnych služieb DÚHA

ul. 29. augusta 4

Gymnázium Leonarda Stöckela

Jiráskova 12

Obchodná akadémia

Stöcklova 24

Okresný súd Bardejov

Partizánska 1

Szabadidő Központ

Dlhý rad 17

Bardejovský podnik služieb BAPOS,mestský podnik

Štefánikova

Zariadenie pre seniorov TOPĽA

Toplianska 9

Zariadenie pre seniorov Čergov

Wolkerova 11

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov

Stöcklova 34

Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov

Pod Vinbargom 3

Šarišské múzeum

Radničné námestie 13

Okresná knižnica Dávida Gutgesela

Radničné nám. 1

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove

Rhodyho 6

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Štefánikova 8

Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Družba

Bardejovské Kúpele

Združenie obcí Mikroregión - Bardejov - Horná Topľa

Bardejov

Kultúrne a turistické centrum Bardejov

Radničné námestie 24

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Kuzmányho 18

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Dlhý rad 17

Stredná priemyselná škola

Komenského 5

Základná a materská škola pri Bardejovských Kúpeľoch

Bardejovské Kúpele

Základná umelecká škola Michala Vileca Bardejov

Hurbanova 10

Základná škola

Komenského 23

Základná škola, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov

Nám. arm. gen. L. Svobodu 16

Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov

Pod Papierňou 1

Základná škola s materskou školou, Pod Vinbargom 1, Bardejov

Pod Vinbargom 1

Základná škola, Wolkerova v Bardejove

Wolkerova 10

Základná škola Bartolomeja Krpelca

T. Ševčenka 3

Spojená škola Juraja Henischa

Slovenská 5

Spojená škola

Štefánikova 64

Spojená škola, Pod papierňou, Bardejov

Pod papierňou

Cirk. spoj. škola - CZŠ

Jiráskova 5

Alapiskola

Komenského 23

CZŠ s MŠ sv. Faustíny

Majer 5

Alapiskola

Nám.arm.gen. L.Svobodu 16

Alapiskola és óvoda

Pod Papierňou 1

Alapiskola és óvoda

Pod Vinbargom 1

ZŠ s MŠ bl. Zefyrína

Poštárka 12

Alapiskola

Tarasa Ševčenka 3

Alapiskola

Wolkerova 10

Spojená škola - PŠ

Pod papierňou

Materská škola pri ZŠ

Bardejovské kúpele 13

Špeciálna MŠ

Pod papierňou 2671

Gimnázium

Jiráskova 12

Cirk. spoj. škola - GYM

Komenského 5

Spojená škola-Gymnázium

Slovenská 5

Súkromné gymnázium

Ul. 29. augusta 4

Óvoda

Gorkého 13

Óvoda

Komenského 24

Óvoda

Komenského 47

MŠ pri CZŠ sv. Faustíny

Majer 5

Óvoda

Nový Sad 24

Óvoda

Nábrežná 2

Óvoda

Nám.arm.gen. L.Svobodu 15

Materská škola pri ZŠ

Pod Papierňou 1

Materská škola pri ZŠ

Pod Vinbargom 1

MŠ pri ZŠ bl. Zefyrína

Poštárka 12

Súkromná materská škola

Ul. sv. Jakuba 28

Súkromná SOŠ

Hviezdoslavova 11

Str. priemyselná škola

Komenského 5

Hotelová akadémia

Pod Vinbargom 3

Obchodná akadémia

Stöcklova 24

Spojená škola-SOŠob.sl.

Štefánikova 64

ZŠ s MŠ pri ZZ

Bardejovské kúpele 13

Spojená škola - ŠZŠ

Pod papierňou

Spojená škola - ŠZŠ

Pod papierňou

Bártfai Anyakönyvi Hivatal

Radničné námestie 16

Bártfai Városi Hivatal

Radničné námestie 16

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Százalék
összlétszám 976
magyarok 4 0%
szlovákok 899 92%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 40 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 33 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 7777
magyarok 2200 28%
szlovákok 3638 47%
ruszinok 46 1%
romák 226 3%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1653 21%
lengyelek 0 0%
egyéb 14 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 7888
magyarok 177 2%
szlovákok 5470 69%
ruszinok 111 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2130 27%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 30812
magyarok 46 0%
szlovákok 28258 92%
ruszinok 539 2%
romák 927 3%
ukránok 718 2%
csehek 173 1%
németek 3 0%
lengyelek 71 0%
egyéb 12 0%
ismeretlen 65 0%
összlétszám 33247
magyarok 47 0%
szlovákok 30345 91%
ruszinok 828 2%
romák 878 3%
ukránok 459 1%
csehek 143 0%
németek 3 0%
lengyelek 63 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 478 1%
összlétszám 33696
magyarok 34 0%
szlovákok 28334 84%
ruszinok 1093 3%
romák 800 2%
ukránok 257 1%
csehek 98 0%
németek 7 0%
lengyelek 63 0%
egyéb 63 0%
ismeretlen 2947 9%
összlétszám 527
magyarok 0 0%
szlovákok 488 93%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 15 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 24 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 449
magyarok 4 1%
szlovákok 411 92%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 25 6%
lengyelek 0 0%
egyéb 9 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 6578
magyarok 2179 33%
szlovákok 2571 39%
ruszinok 21 0%
romák 185 3%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1617 25%
lengyelek 0 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 667
magyarok 9 1%
szlovákok 586 88%
ruszinok 0 0%
romák 41 6%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 30 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 532
magyarok 12 2%
szlovákok 481 90%
ruszinok 25 5%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 8 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 582
magyarok 0 0%
szlovákok 556 96%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 26 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 713
magyarok 5 1%
szlovákok 687 96%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 21 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 6593
magyarok 172 3%
szlovákok 4227 64%
ruszinok 111 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2083 32%
ismeretlen 0 0%
  • 11,6 %%
    Romák aránya (Roma Atlasz 2013)


Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 25711
Választási részvétel: 45.01 %
Kiadott boríték: 11572
Bedobott boríték: 11568

Polgármester

Érvényes szavazólap: 11367
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Hanuščak Boris 4838 42.56 % SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Bochňa Juraj 3822 33.62 % Független
Pilip Milan Ján 1899 16.71 % SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, ŠANCA, SPOLU
Gmitter Andrej 583 5.13 % Független
Jurčišin Stanislav 143 1.26 % Független
Soroka Stanislav 44 0.39 % Független
Matej Marián 38 0.33 % KDH

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Petruš Peter 697 Független
Ferková Mária 552 Független
Hanko Michal 484 Független
Krok Slavomír 468 SNS
Havrilla Andrej 918 SMER-SD
Hudák Slavomír 566 KDH
Bicák Pavol 560 KDH
Hudáková Eva 553 Független
Hudák Peter 549 KDH
Soroka Stanislav 355 Független
Duchnovský Anton 338 Független
Bochňa Juraj 687 Független
Ján Pilip Milan 683 Független
Fotta Ján 501 KDH
Savčinský Vladimír 356 Független
Hudák Marek 353 KDH
Šmilňák Martin 338 KDH
Dvorský Miloš 289 Független
Micenko Maroš 248 NOVA
Tkáč František 782 KDH
Marková Veronika 675 KDH
Pasternák Jozef 522 SMER-SD
Starinský Alexander 507 Független
Šimco Marek 351 KDH
Goriščák Pavol 363 SNS

Képviselők

2014
SMER-SD 32.00% SMER-SD 8 képviselö 8.00% NOVA 2 képviselö KDH 16.00% KDH 4 képviselö Független 28.00% Független 7 képviselö 4.00% SIEŤ 1 képviselö SDKÚ-DS 12.00% SDKÚ-DS 3 képviselö 25 képviselö
2018
Független 44.00% Független 11 képviselö 8.00% SNS 2 képviselö 8.00% SMER-SD 2 képviselö KDH 36.00% KDH 9 képviselö 4.00% NOVA 1 képviselö 25 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 26407
Választási részvétel: 21.25 %
Kiadott boríték: 5612
Bedobott boríték: 5612
Választásra jogosult: 26 259
Választási részvétel: 28,67 %
Kiadott boríték: 7 531
Bedobott boríték: 7 528

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 5240
1.forduló
Érvényes szavazólap: 129145
Érvényes szavazólap: 7 292
Érvényes szavazólap: 179289
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Peter Chudík 2553 48.72 % SMER - SD, SMS, NÁŠ KRAJ
Ján Hudacký 1975 37.69 % KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Anton Korba 158 3.02 % Független
Dorota Bujňáková 141 2.69 % NP
Ľubomír Vasilišin 119 2.27 % 7 STATOČNÝCH
Ján Bajus 116 2.21 % DÚ, Zmena zdola
Štefan Straka 90 1.72 % KSS
Vladimír Klein 52 0.99 % ĽS Naše Slovensko
Jozef Mihalčin 36 0.69 % SĽS
Milan Majerský 3 170 43.47 % KDH, SaS, OĽaNO, NOVA
Peter Chudík 1 947 26.70 % Smer-SD
Andrej Gmitter 1 011 13.86 % Független
Jozef Mihalčin 378 5.18 % ĽSNS
Ján Garaj 298 4.09 % Független
František Oľha 235 3.22 % Šanca
Miroslav Škvarek 84 1.15 % SNS
Pavol Gašper 52 0.71 % Független
Milan Šteiner 37 0.51 % SZS
František Bednár 33 0.45 % NAJ
Eduard Markovič 27 0.37 % Független
Jozef Šváč 20 0.27 % NP
Peter Chudík 69455 53.78 % SMER - SD, SMS, NÁŠ KRAJ
Ján Hudacký 39105 30.28 % KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Dorota Bujňáková 3932 3.04 % NP
Štefan Straka 3712 2.87 % KSS
Anton Korba 3357 2.60 % Független
Ján Bajus 3286 2.54 % DÚ, Zmena zdola
Ľubomír Vasilišin 2748 2.13 % 7 STATOČNÝCH
Vladimír Klein 2207 1.71 % ĽS Naše Slovensko
Jozef Mihalčin 1343 1.04 % SĽS
Milan Majerský 72366 40.36 % KDH, SaS, OĽaNO, NOVA
Peter Chudík 54914 30.63 % Smer-SD
Jozef Mihalčin 12688 7.08 % ĽSNS
Ján Garaj 10615 5.92 % Független
Andrej Gmitter 8335 4.65 % Független
František Oľha 5832 3.25 % Šanca
Pavol Gašper 4165 2.32 % Független
Miroslav Škvarek 3917 2.18 % SNS
František Bednár 2598 1.45 % NAJ
Eduard Markovič 1749 0.98 % Független
Milan Šteiner 1073 0.60 % SZS
Jozef Šváč 1037 0.58 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 5516
Érvényes szavazólap: 7 431
Érvényes szavazólap: 18392
# Név Szavazat Százalék Párt
Boris Hanuščak 2164 39.23% SMER - SD
Martin Šmilňák 1826 33.10% Független
Pavol Ceľuch 1608 29.15% Független
Andrej Havrilla 1530 27.74% SMER - SD
Patrik Mihaľ 1340 24.29% NOVA
Vladimír Savčinský 1306 23.68% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Helena Leščišinová 1212 21.97% SMER - SD
Miroslav Bujda 1143 20.72% SMER - SD
Anna Holtmanová 1060 19.22% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Jozef Guliga 1018 18.46% SMER - SD
Ferdinand Exner 1006 18.24% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Halecký 882 15.99% SMER - SD
Martin Choma 799 14.49% Független
Jozef Kuchta 790 14.32% Független
Miroslav Mačej 698 12.65% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Štefan Harčarufka 643 11.66% NOVA
Mária Spišáková 521 9.45% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Anna Petričová 513 9.30% Független
Jozef Kmec 509 9.23% Független
Vladimír Jacenko 488 8.85% NÁŠ KRAJ
Ján Paľa 466 8.45% NOVA
Milan Benka 410 7.43% NOVA
Rudolf Michalov 369 6.69% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Andrej Buvalič 283 5.13% NÁŠ KRAJ
Miroslav Mydlo 257 4.66% SOĽ
Anton Lamanec 241 4.37% Független
František Ferenc ml. 230 4.17% Független
Peter Korba 214 3.88% KSS
Jozef Bogdan 110 1.99% SNS
Dušan Šoltýs 94 1.70% ĽS-HZDS
Tibor Rusiňak 79 1.43% DS
Juraj Bochňa 3 339 44.93% Független
Patrik Mihaľ 2 883 38.80% SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Martin Šmilňák 2 469 33.23% NOVA, SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Pavol Ceľuch 2 259 30.40% Független
Boris Hanuščak 2 255 30.35% SMER-SD
Andrej Havrilla 1 872 25.19% SMER-SD
František Tkáč 1 660 22.34% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Ferdinand Exner 1 511 20.33% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Jozef Kmec 1 490 20.05% Független
Miroslav Bujda 1 278 17.20% SMER-SD
Jozef Guliga 1 175 15.81% SMER-SD
Milan Vrabeľ 1 141 15.35% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
František Hvizda 1 099 14.79% SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
František Oláh 670 9.02% SMER-SD
Vladislav Novák 648 8.72% Független
Pavol Goriščák 641 8.63% SNS
Alexander Šoth 538 7.24% SMER-SD
Edita Mirdaliková 477 6.42% ĽS Naše Slovensko
Marián Tiliščák 436 5.87% ĽS Naše Slovensko
Ondrej Katuška 419 5.64% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Ducár 405 5.45% SNS
Mária Spišáková 398 5.36% MOST - HÍD
Jozef Lenart 395 5.32% Független
Tomáš Molčan 369 4.97% Független
Miroslav Mydlo 368 4.95% SOĽ
Zuzana Brenišová 361 4.86% ĽS Naše Slovensko
Anton Lamanec 326 4.39% SNS
Viera Pituchová 319 4.29% SNS
Vladislav Nemec 277 3.73% ŠANCA
Štefan Holodik 253 3.40% VZDOR
Ján Huďa 235 3.16% KSS
Albín Cina 196 2.64% NP
Jozef Sorád 190 2.56% SZ
Ľubomír Šesták 154 2.07% SNS
Karol Billy 144 1.94% RIS
Eduard Dvorščák 120 1.61% SNS
František Paľka 64 0.86% NAJ
Boris Hanuščak 5365 0.00% SMER - SD
Pavol Ceľuch 4492 0.00% Független
Andrej Havrilla 3626 0.00% SMER - SD
Patrik Mihaľ 3233 0.00% NOVA
Martin Šmilňák 3052 0.00% Független
Miroslav Bujda 2978 0.00% SMER - SD
Jozef Halecký 2758 0.00% SMER - SD
Helena Leščišinová 2731 0.00% SMER - SD
Jozef Guliga 2575 0.00% SMER - SD
Martin Choma 2377 0.00% Független
Jozef Kuchta 2349 0.00% Független
Vladimír Savčinský 2276 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Jozef Kmec 2203 0.00% Független
Anna Holtmanová 2029 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Ferdinand Exner 1924 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Štefan Harčarufka 1808 0.00% NOVA
Ján Paľa 1754 0.00% NOVA
Anna Petričová 1529 0.00% Független
Anton Lamanec 1436 0.00% Független
Miroslav Mačej 1355 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Andrej Buvalič 1337 0.00% NÁŠ KRAJ
Rudolf Michalov 1271 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Mária Spišáková 1139 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Vladimír Jacenko 1086 0.00% NÁŠ KRAJ
Milan Benka 1038 0.00% NOVA
František Ferenc ml. 907 0.00% Független
Peter Korba 584 0.00% KSS
Jozef Bogdan 567 0.00% SNS
Miroslav Mydlo 518 0.00% SOĽ
Dušan Šoltýs 476 0.00% ĽS-HZDS
Tibor Rusiňak 185 0.00% DS
Patrik Mihaľ 6613 35.96% SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Juraj Bochňa 6399 34.79% Független
Pavol Ceľuch 5786 31.46% Független
Boris Hanuščak 5513 29.97% SMER-SD
Martin Šmilňák 4767 25.92% NOVA, SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jozef Kmec 4717 25.65% Független
Andrej Havrilla 4411 23.98% SMER-SD
František Hvizda 3363 18.29% SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Milan Vrabeľ 3214 17.47% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
František Tkáč 3067 16.68% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Miroslav Bujda 2926 15.91% SMER-SD
Ferdinand Exner 2919 15.87% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Jozef Guliga 2757 14.99% SMER-SD
František Oláh 2209 12.01% SMER-SD
Jozef Lenart 1646 8.95% Független
Anton Lamanec 1645 8.94% SNS
Pavol Goriščák 1264 6.87% SNS
Alexander Šoth 1132 6.15% SMER-SD
Vladislav Novák 1082 5.88% Független
Edita Mirdaliková 994 5.40% ĽS Naše Slovensko
Viera Pituchová 974 5.30% SNS
Zuzana Brenišová 947 5.15% ĽS Naše Slovensko
Ondrej Katuška 892 4.85% ĽS Naše Slovensko
Marián Tiliščák 872 4.74% ĽS Naše Slovensko
Tomáš Molčan 828 4.50% Független
Albín Cina 805 4.38% NP
Vladimír Ducár 798 4.34% SNS
Mária Spišáková 743 4.04% MOST - HÍD
Miroslav Mydlo 687 3.74% SOĽ
Štefan Holodik 598 3.25% VZDOR
Karol Billy 522 2.84% RIS
Jozef Sorád 514 2.79% SZ
Vladislav Nemec 508 2.76% ŠANCA
Eduard Dvorščák 504 2.74% SNS
Ján Huďa 499 2.71% KSS
Ľubomír Šesták 396 2.15% SNS
František Paľka 173 0.94% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Bártfa 196 24.38 %
Zboró 96 11.94 %
Lénártó 55 6.84 %
Szánkó 46 5.72 %
Malcó 45 5.60 %
Kuró 41 5.10 %
Lukó 33 4.10 %
Gerla 20 2.49 %
Rokitó 20 2.49 %
Margonya 13 1.62 %
Ferzsó 12 1.49 %
Szemelnye 12 1.49 %
Raszlavica 11 1.37 %
Cigelka 11 1.37 %
Geréb 10 1.24 %
Felsőfricske 10 1.24 %
Kurima 10 1.24 %
Bartosfalva 9 1.12 %
Sasó 8 1.00 %
Alsópagony 8 1.00 %
Váradka 8 1.00 %
Komlóspatak 7 0.87 %
Lófalu 7 0.87 %
Biharó 7 0.87 %
Alsófricske 6 0.75 %
Nyírjes 6 0.75 %
Lászó 5 0.62 %
Ortutó 5 0.62 %
Kolossó 5 0.62 %
Esztebnek 4 0.50 %
Tapolysárpatak 4 0.50 %
Magyarkapronca 4 0.50 %
Aranypataka 4 0.50 %
Endrevágása 4 0.50 %
Kőtelep 4 0.50 %
Felsőpagony 3 0.37 %
Ábrahámfalva 3 0.37 %
Rabóc 3 0.37 %
Hervartó 3 0.37 %
Végpetri 3 0.37 %
Csarnó 3 0.37 %
Hankvágása 3 0.37 %
Tölgyed 3 0.37 %
Esztebnekhuta 3 0.37 %
Iványos 3 0.37 %
Herhely 2 0.25 %
Miklósvölgye 2 0.25 %
Bélavézse 2 0.25 %
Lapos 2 0.25 %
Tapolylippó 2 0.25 %
Kislankás 2 0.25 %
Hertnek 2 0.25 %
Tapolyortovány 1 0.12 %
Erdővágás 1 0.12 %
Bércalja 1 0.12 %
Orsós 1 0.12 %
Ondavafő 1 0.12 %
Szekcsőalja 1 0.12 %
Galbatő 1 0.12 %
Kiskereszt 1 0.12 %
Oszikó 1 0.12 %
Bucló 1 0.12 %
Tapolytarnó 1 0.12 %
Felsőkomaróc 1 0.12 %
Kozsány 1 0.12 %
Felsőszabados 1 0.12 %
Felsőköcsény 1 0.12 %
Borókás 0 0.00 %
Kavicsos 0 0.00 %
Hutás 0 0.00 %
Sárosgörbény 0 0.00 %
Kiskohány 0 0.00 %
Tapolynémetfalu 0 0.00 %
Livóhuta 0 0.00 %
Varjúfalva 0 0.00 %
Berezóka 0 0.00 %
Hazslin 0 0.00 %
Trocsány 0 0.00 %
Regettő 0 0.00 %
Boglárka 0 0.00 %
Réső 0 0.00 %
Alsószabados 0 0.00 %
Krucsó 0 0.00 %
Felsőtaróc 0 0.00 %
Alsótaróc 0 0.00 %
Tapolylengyel 0 0.00 %
Bártfa 538 47.65 %
Hazslin 26 2.30 %
Raszlavica 26 2.30 %
Kolossó 18 1.59 %
Komlóspatak 17 1.51 %
Hertnek 16 1.42 %
Erdővágás 15 1.33 %
Bucló 15 1.33 %
Kőtelep 15 1.33 %
Bélavézse 14 1.24 %
Margonya 14 1.24 %
Tapolysárpatak 13 1.15 %
Hervartó 12 1.06 %
Aranypataka 12 1.06 %
Kislankás 12 1.06 %
Felsőköcsény 11 0.97 %
Alsószabados 11 0.97 %
Varjúfalva 11 0.97 %
Oszikó 10 0.89 %
Lófalu 10 0.89 %
Szemelnye 10 0.89 %
Esztebnek 10 0.89 %
Ábrahámfalva 10 0.89 %
Ortutó 8 0.71 %
Malcó 8 0.71 %
Alsófricske 8 0.71 %
Kurima 8 0.71 %
Tapolylippó 7 0.62 %
Kuró 7 0.62 %
Rabóc 7 0.62 %
Zboró 7 0.62 %
Felsőszabados 7 0.62 %
Geréb 7 0.62 %
Endrevágása 7 0.62 %
Lukó 7 0.62 %
Felsőkomaróc 7 0.62 %
Csarnó 7 0.62 %
Hankvágása 6 0.53 %
Tapolynémetfalu 6 0.53 %
Alsópagony 6 0.53 %
Tapolytarnó 6 0.53 %
Felsőpagony 6 0.53 %
Magyarkapronca 6 0.53 %
Tölgyed 6 0.53 %
Bartosfalva 6 0.53 %
Sasó 6 0.53 %
Galbatő 5 0.44 %
Nyírjes 5 0.44 %
Kiskohány 5 0.44 %
Orsós 5 0.44 %
Szekcsőalja 5 0.44 %
Iványos 5 0.44 %
Boglárka 5 0.44 %
Miklósvölgye 5 0.44 %
Borókás 5 0.44 %
Cigelka 5 0.44 %
Ferzsó 5 0.44 %
Felsőfricske 4 0.35 %
Lénártó 4 0.35 %
Végpetri 4 0.35 %
Tapolylengyel 4 0.35 %
Tapolyortovány 4 0.35 %
Berezóka 4 0.35 %
Biharó 4 0.35 %
Felsőtaróc 4 0.35 %
Krucsó 4 0.35 %
Rokitó 4 0.35 %
Herhely 3 0.27 %
Lászó 3 0.27 %
Hutás 3 0.27 %
Esztebnekhuta 3 0.27 %
Gerla 3 0.27 %
Lapos 3 0.27 %
Regettő 3 0.27 %
Ondavafő 2 0.18 %
Trocsány 2 0.18 %
Kiskereszt 2 0.18 %
Alsótaróc 2 0.18 %
Bércalja 2 0.18 %
Váradka 1 0.09 %
Sárosgörbény 1 0.09 %
Szánkó 1 0.09 %
Réső 1 0.09 %
Kozsány 0 0.00 %
Kavicsos 0 0.00 %
Livóhuta 0 0.00 %
Bártfa 1 872 42.56 %
Hazslin 146 3.32 %
Erdővágás 136 3.09 %
Hervartó 132 3.00 %
Raszlavica 86 1.96 %
Hertnek 78 1.77 %
Oszikó 76 1.73 %
Kolossó 73 1.66 %
Szekcsőalja 71 1.61 %
Tapolysárpatak 60 1.36 %
Aranypataka 55 1.25 %
Lófalu 52 1.18 %
Bartosfalva 51 1.16 %
Rokitó 49 1.11 %
Bélavézse 48 1.09 %
Kurima 47 1.07 %
Alsófricske 46 1.05 %
Zboró 45 1.02 %
Ferzsó 45 1.02 %
Alsószabados 44 1.00 %
Kőtelep 43 0.98 %
Malcó 41 0.93 %
Kuró 40 0.91 %
Felsőkomaróc 39 0.89 %
Komlóspatak 38 0.86 %
Szemelnye 36 0.82 %
Margonya 34 0.77 %
Magyarkapronca 32 0.73 %
Boglárka 31 0.70 %
Bucló 30 0.68 %
Hankvágása 29 0.66 %
Lászó 29 0.66 %
Tölgyed 28 0.64 %
Herhely 28 0.64 %
Lapos 27 0.61 %
Lukó 27 0.61 %
Gerla 27 0.61 %
Biharó 26 0.59 %
Alsópagony 24 0.55 %
Felsőköcsény 23 0.52 %
Endrevágása 22 0.50 %
Ábrahámfalva 22 0.50 %
Kislankás 22 0.50 %
Esztebnek 21 0.48 %
Tapolylengyel 19 0.43 %
Lénártó 19 0.43 %
Miklósvölgye 19 0.43 %
Tapolytarnó 19 0.43 %
Geréb 18 0.41 %
Csarnó 18 0.41 %
Kiskohány 17 0.39 %
Tapolylippó 17 0.39 %
Galbatő 17 0.39 %
Varjúfalva 17 0.39 %
Rabóc 16 0.36 %
Tapolynémetfalu 15 0.34 %
Ortutó 15 0.34 %
Felsőszabados 14 0.32 %
Borókás 14 0.32 %
Sasó 14 0.32 %
Felsőpagony 14 0.32 %
Nyírjes 14 0.32 %
Orsós 14 0.32 %
Sárosgörbény 13 0.30 %
Krucsó 12 0.27 %
Alsótaróc 12 0.27 %
Szánkó 12 0.27 %
Bércalja 11 0.25 %
Tapolyortovány 11 0.25 %
Esztebnekhuta 10 0.23 %
Felsőfricske 9 0.20 %
Végpetri 9 0.20 %
Iványos 9 0.20 %
Réső 8 0.18 %
Hutás 7 0.16 %
Felsőtaróc 7 0.16 %
Kavicsos 6 0.14 %
Váradka 6 0.14 %
Cigelka 6 0.14 %
Trocsány 5 0.11 %
Regettő 5 0.11 %
Ondavafő 4 0.09 %
Kiskereszt 3 0.07 %
Berezóka 3 0.07 %
Kozsány 2 0.05 %
Livóhuta 0 0.00 %
Bártfa 326 19.84 %
Raszlavica 316 19.23 %
Magyarkapronca 52 3.16 %
Margonya 51 3.10 %
Oszikó 47 2.86 %
Hertnek 46 2.80 %
Kolossó 44 2.68 %
Iványos 44 2.68 %
Lapos 43 2.62 %
Bartosfalva 43 2.62 %
Varjúfalva 41 2.50 %
Malcó 36 2.19 %
Alsófricske 34 2.07 %
Ábrahámfalva 31 1.89 %
Lófalu 31 1.89 %
Zboró 29 1.77 %
Bércalja 26 1.58 %
Trocsány 24 1.46 %
Bucló 23 1.40 %
Erdővágás 22 1.34 %
Lászó 21 1.28 %
Kőtelep 20 1.22 %
Szemelnye 15 0.91 %
Kurima 14 0.85 %
Nyírjes 12 0.73 %
Kuró 12 0.73 %
Hazslin 11 0.67 %
Hervartó 11 0.67 %
Krucsó 11 0.67 %
Hankvágása 10 0.61 %
Szekcsőalja 10 0.61 %
Herhely 9 0.55 %
Kislankás 9 0.55 %
Tapolynémetfalu 9 0.55 %
Rabóc 9 0.55 %
Gerla 9 0.55 %
Aranypataka 8 0.49 %
Ferzsó 7 0.43 %
Kiskohány 7 0.43 %
Tapolytarnó 7 0.43 %
Sárosgörbény 7 0.43 %
Orsós 7 0.43 %
Komlóspatak 7 0.43 %
Tölgyed 7 0.43 %
Végpetri 5 0.30 %
Endrevágása 5 0.30 %
Szánkó 5 0.30 %
Alsószabados 5 0.30 %
Bélavézse 4 0.24 %
Biharó 4 0.24 %
Felsőkomaróc 4 0.24 %
Tapolysárpatak 4 0.24 %
Felsőköcsény 4 0.24 %
Tapolylengyel 4 0.24 %
Felsőtaróc 3 0.18 %
Esztebnek 3 0.18 %
Lénártó 3 0.18 %
Geréb 3 0.18 %
Galbatő 3 0.18 %
Alsópagony 3 0.18 %
Tapolyortovány 3 0.18 %
Réső 3 0.18 %
Felsőszabados 2 0.12 %
Rokitó 2 0.12 %
Lukó 2 0.12 %
Miklósvölgye 2 0.12 %
Regettő 2 0.12 %
Berezóka 1 0.06 %
Borókás 1 0.06 %
Cigelka 1 0.06 %
Ondavafő 1 0.06 %
Alsótaróc 1 0.06 %
Esztebnekhuta 1 0.06 %
Kiskereszt 1 0.06 %
Livóhuta 1 0.06 %
Hutás 1 0.06 %
Sasó 0 0.00 %
Boglárka 0 0.00 %
Csarnó 0 0.00 %
Váradka 0 0.00 %
Felsőpagony 0 0.00 %
Ortutó 0 0.00 %
Kozsány 0 0.00 %
Kavicsos 0 0.00 %
Tapolylippó 0 0.00 %
Felsőfricske 0 0.00 %
Bártfa 2 255 41.15 %
Hazslin 296 5.40 %
Kőtelep 154 2.81 %
Gerla 115 2.10 %
Lukó 112 2.04 %
Bélavézse 105 1.92 %
Kuró 102 1.86 %
Erdővágás 99 1.81 %
Raszlavica 93 1.70 %
Malcó 90 1.64 %
Oszikó 88 1.61 %
Hertnek 79 1.44 %
Kolossó 69 1.26 %
Aranypataka 62 1.13 %
Komlóspatak 61 1.11 %
Szánkó 58 1.06 %
Lófalu 50 0.91 %
Zboró 48 0.88 %
Tapolysárpatak 46 0.84 %
Ferzsó 45 0.82 %
Geréb 45 0.82 %
Bartosfalva 43 0.78 %
Alsószabados 42 0.77 %
Alsófricske 42 0.77 %
Endrevágása 39 0.71 %
Tapolytarnó 38 0.69 %
Galbatő 36 0.66 %
Hervartó 36 0.66 %
Margonya 35 0.64 %
Szemelnye 35 0.64 %
Felsőkomaróc 34 0.62 %
Kurima 34 0.62 %
Lénártó 34 0.62 %
Rokitó 34 0.62 %
Boglárka 34 0.62 %
Magyarkapronca 34 0.62 %
Tölgyed 33 0.60 %
Biharó 32 0.58 %
Bucló 32 0.58 %
Sárosgörbény 31 0.57 %
Szekcsőalja 31 0.57 %
Alsótaróc 30 0.55 %
Ortutó 29 0.53 %
Tapolylengyel 28 0.51 %
Kislankás 28 0.51 %
Hankvágása 27 0.49 %
Réső 26 0.47 %
Csarnó 25 0.46 %
Lászó 25 0.46 %
Rabóc 25 0.46 %
Esztebnek 24 0.44 %
Miklósvölgye 23 0.42 %
Felsőszabados 21 0.38 %
Cigelka 20 0.36 %
Lapos 20 0.36 %
Nyírjes 20 0.36 %
Kiskohány 19 0.35 %
Felsőpagony 18 0.33 %
Tapolylippó 18 0.33 %
Borókás 18 0.33 %
Alsópagony 17 0.31 %
Varjúfalva 17 0.31 %
Herhely 16 0.29 %
Bércalja 15 0.27 %
Kiskereszt 15 0.27 %
Krucsó 15 0.27 %
Felsőköcsény 15 0.27 %
Sasó 14 0.26 %
Felsőtaróc 14 0.26 %
Tapolynémetfalu 14 0.26 %
Ábrahámfalva 13 0.24 %
Végpetri 12 0.22 %
Felsőfricske 11 0.20 %
Esztebnekhuta 11 0.20 %
Orsós 11 0.20 %
Váradka 11 0.20 %
Tapolyortovány 10 0.18 %
Hutás 9 0.16 %
Berezóka 9 0.16 %
Kavicsos 8 0.15 %
Iványos 7 0.13 %
Trocsány 7 0.13 %
Livóhuta 6 0.11 %
Kozsány 5 0.09 %
Regettő 3 0.05 %
Ondavafő 3 0.05 %
Bártfa 477 47.94 %
Raszlavica 29 2.91 %
Zboró 25 2.51 %
Malcó 23 2.31 %
Kuró 23 2.31 %
Kolossó 21 2.11 %
Geréb 18 1.81 %
Cigelka 17 1.71 %
Margonya 17 1.71 %
Kőtelep 17 1.71 %
Hazslin 16 1.61 %
Hertnek 15 1.51 %
Kiskohány 13 1.31 %
Kurima 12 1.21 %
Lófalu 11 1.11 %
Oszikó 11 1.11 %
Magyarkapronca 10 1.01 %
Iványos 9 0.90 %
Tapolysárpatak 9 0.90 %
Aranypataka 9 0.90 %
Szemelnye 8 0.80 %
Ferzsó 7 0.70 %
Erdővágás 7 0.70 %
Végpetri 7 0.70 %
Hervartó 7 0.70 %
Gerla 6 0.60 %
Galbatő 6 0.60 %
Nyírjes 6 0.60 %
Bélavézse 6 0.60 %
Esztebnek 6 0.60 %
Felsőköcsény 5 0.50 %
Varjúfalva 5 0.50 %
Lászó 5 0.50 %
Ábrahámfalva 5 0.50 %
Kislankás 5 0.50 %
Lukó 5 0.50 %
Rabóc 5 0.50 %
Alsótaróc 4 0.40 %
Szánkó 4 0.40 %
Szekcsőalja 4 0.40 %
Komlóspatak 4 0.40 %
Tapolytarnó 4 0.40 %
Tölgyed 4 0.40 %
Alsószabados 4 0.40 %
Rokitó 4 0.40 %
Esztebnekhuta 4 0.40 %
Trocsány 4 0.40 %
Biharó 4 0.40 %
Tapolyortovány 4 0.40 %
Alsófricske 4 0.40 %
Kiskereszt 4 0.40 %
Krucsó 3 0.30 %
Orsós 3 0.30 %
Endrevágása 3 0.30 %
Kozsány 3 0.30 %
Tapolylengyel 3 0.30 %
Alsópagony 3 0.30 %
Tapolynémetfalu 3 0.30 %
Hankvágása 3 0.30 %
Bércalja 3 0.30 %
Bartosfalva 3 0.30 %
Kavicsos 3 0.30 %
Lapos 2 0.20 %
Csarnó 2 0.20 %
Hutás 2 0.20 %
Felsőtaróc 2 0.20 %
Lénártó 2 0.20 %
Boglárka 2 0.20 %
Bucló 2 0.20 %
Sárosgörbény 2 0.20 %
Réső 1 0.10 %
Felsőfricske 1 0.10 %
Herhely 1 0.10 %
Borókás 1 0.10 %
Ortutó 1 0.10 %
Felsőpagony 1 0.10 %
Sasó 0 0.00 %
Regettő 0 0.00 %
Ondavafő 0 0.00 %
Váradka 0 0.00 %
Miklósvölgye 0 0.00 %
Felsőszabados 0 0.00 %
Berezóka 0 0.00 %
Tapolylippó 0 0.00 %
Felsőkomaróc 0 0.00 %
Livóhuta 0 0.00 %
Zboró 122 24.21 %
Bártfa 120 23.81 %
Szemelnye 23 4.56 %
Kuró 15 2.98 %
Kolossó 10 1.98 %
Kőtelep 9 1.79 %
Raszlavica 9 1.79 %
Komlóspatak 9 1.79 %
Lénártó 8 1.59 %
Malcó 7 1.39 %
Bartosfalva 7 1.39 %
Margonya 6 1.19 %
Oszikó 6 1.19 %
Tapolysárpatak 6 1.19 %
Ortutó 6 1.19 %
Magyarkapronca 6 1.19 %
Kurima 5 0.99 %
Alsópagony 5 0.99 %
Biharó 5 0.99 %
Kislankás 5 0.99 %
Erdővágás 5 0.99 %
Iványos 5 0.99 %
Esztebnek 4 0.79 %
Varjúfalva 4 0.79 %
Szánkó 4 0.79 %
Lófalu 4 0.79 %
Esztebnekhuta 4 0.79 %
Lászó 4 0.79 %
Lapos 4 0.79 %
Herhely 4 0.79 %
Réső 4 0.79 %
Tölgyed 4 0.79 %
Bércalja 3 0.60 %
Ferzsó 3 0.60 %
Felsőköcsény 3 0.60 %
Geréb 3 0.60 %
Rabóc 3 0.60 %
Galbatő 3 0.60 %
Felsőfricske 3 0.60 %
Kiskohány 2 0.40 %
Végpetri 2 0.40 %
Trocsány 2 0.40 %
Sárosgörbény 2 0.40 %
Alsószabados 2 0.40 %
Regettő 2 0.40 %
Hertnek 2 0.40 %
Miklósvölgye 2 0.40 %
Csarnó 2 0.40 %
Alsófricske 2 0.40 %
Felsőkomaróc 2 0.40 %
Bélavézse 2 0.40 %
Kiskereszt 1 0.20 %
Hervartó 1 0.20 %
Boglárka 1 0.20 %
Nyírjes 1 0.20 %
Orsós 1 0.20 %
Ondavafő 1 0.20 %
Hutás 1 0.20 %
Endrevágása 1 0.20 %
Borókás 1 0.20 %
Váradka 1 0.20 %
Bucló 1 0.20 %
Ábrahámfalva 1 0.20 %
Gerla 1 0.20 %
Hankvágása 1 0.20 %
Lukó 1 0.20 %
Rokitó 1 0.20 %
Aranypataka 1 0.20 %
Hazslin 1 0.20 %
Kozsány 1 0.20 %
Felsőpagony 1 0.20 %
Kavicsos 0 0.00 %
Szekcsőalja 0 0.00 %
Tapolyortovány 0 0.00 %
Tapolylengyel 0 0.00 %
Alsótaróc 0 0.00 %
Tapolytarnó 0 0.00 %
Tapolynémetfalu 0 0.00 %
Sasó 0 0.00 %
Tapolylippó 0 0.00 %
Cigelka 0 0.00 %
Felsőszabados 0 0.00 %
Krucsó 0 0.00 %
Felsőtaróc 0 0.00 %
Berezóka 0 0.00 %
Livóhuta 0 0.00 %
Bártfa 1 511 51.68 %
Zboró 113 3.86 %
Raszlavica 96 3.28 %
Kolossó 81 2.77 %
Kurima 72 2.46 %
Hertnek 53 1.81 %
Bartosfalva 48 1.64 %
Szemelnye 46 1.57 %
Szekcsőalja 43 1.47 %
Lófalu 41 1.40 %
Alsófricske 35 1.20 %
Felsőkomaróc 35 1.20 %
Tapolysárpatak 35 1.20 %
Oszikó 32 1.09 %
Hervartó 32 1.09 %
Rabóc 30 1.03 %
Margonya 26 0.89 %
Magyarkapronca 25 0.85 %
Malcó 25 0.85 %
Iványos 24 0.82 %
Komlóspatak 23 0.79 %
Tölgyed 23 0.79 %
Aranypataka 22 0.75 %
Bércalja 21 0.72 %
Kőtelep 21 0.72 %
Varjúfalva 19 0.65 %
Trocsány 18 0.62 %
Tapolynémetfalu 17 0.58 %
Esztebnekhuta 17 0.58 %
Tapolytarnó 17 0.58 %
Felsőköcsény 16 0.55 %
Ferzsó 15 0.51 %
Tapolylengyel 15 0.51 %
Biharó 14 0.48 %
Tapolyortovány 14 0.48 %
Lászó 13 0.44 %
Lapos 13 0.44 %
Erdővágás 11 0.38 %
Hankvágása 11 0.38 %
Galbatő 10 0.34 %
Herhely 10 0.34 %
Hazslin 10 0.34 %
Rokitó 10 0.34 %
Lénártó 9 0.31 %
Kislankás 9 0.31 %
Réső 9 0.31 %
Bélavézse 8 0.27 %
Szánkó 8 0.27 %
Kuró 8 0.27 %
Kiskohány 8 0.27 %
Ábrahámfalva 7 0.24 %
Nyírjes 7 0.24 %
Alsótaróc 7 0.24 %
Hutás 6 0.21 %
Orsós 6 0.21 %
Gerla 6 0.21 %
Alsópagony 5 0.17 %
Boglárka 5 0.17 %
Livóhuta 5 0.17 %
Cigelka 5 0.17 %
Sasó 4 0.14 %
Lukó 4 0.14 %
Ortutó 3 0.10 %
Alsószabados 2 0.07 %
Bucló 2 0.07 %
Csarnó 2 0.07 %
Esztebnek 2 0.07 %
Miklósvölgye 2 0.07 %
Regettő 2 0.07 %
Berezóka 2 0.07 %
Sárosgörbény 2 0.07 %
Felsőszabados 2 0.07 %
Felsőtaróc 1 0.03 %
Végpetri 1 0.03 %
Tapolylippó 1 0.03 %
Kiskereszt 1 0.03 %
Felsőfricske 1 0.03 %
Endrevágása 1 0.03 %
Borókás 1 0.03 %
Váradka 1 0.03 %
Felsőpagony 1 0.03 %
Kozsány 0 0.00 %
Krucsó 0 0.00 %
Kavicsos 0 0.00 %
Ondavafő 0 0.00 %
Geréb 0 0.00 %
Bártfa 1 099 32.74 %
Raszlavica 271 8.07 %
Lófalu 172 5.12 %
Oszikó 139 4.14 %
Bartosfalva 136 4.05 %
Bércalja 134 3.99 %
Hertnek 93 2.77 %
Kolossó 91 2.71 %
Trocsány 75 2.23 %
Zboró 63 1.88 %
Alsófricske 60 1.79 %
Tapolytarnó 46 1.37 %
Erdővágás 46 1.37 %
Kurima 43 1.28 %
Szekcsőalja 43 1.28 %
Kuró 42 1.25 %
Hervartó 39 1.16 %
Iványos 37 1.10 %
Magyarkapronca 36 1.07 %
Tapolysárpatak 36 1.07 %
Ferzsó 36 1.07 %
Varjúfalva 34 1.01 %
Rabóc 33 0.98 %
Szemelnye 28 0.83 %
Malcó 26 0.77 %
Felsőkomaróc 26 0.77 %
Lapos 24 0.71 %
Margonya 24 0.71 %
Galbatő 23 0.69 %
Tölgyed 21 0.63 %
Ábrahámfalva 20 0.60 %
Aranypataka 20 0.60 %
Tapolyortovány 19 0.57 %
Hankvágása 17 0.51 %
Kőtelep 17 0.51 %
Réső 16 0.48 %
Felsőköcsény 15 0.45 %
Hazslin 15 0.45 %
Tapolynémetfalu 15 0.45 %
Lászó 14 0.42 %
Lénártó 12 0.36 %
Komlóspatak 12 0.36 %
Biharó 12 0.36 %
Kislankás 11 0.33 %
Tapolylengyel 11 0.33 %
Gerla 10 0.30 %
Kiskohány 10 0.30 %
Bélavézse 8 0.24 %
Felsőszabados 8 0.24 %
Bucló 8 0.24 %
Rokitó 8 0.24 %
Szánkó 7 0.21 %
Alsópagony 7 0.21 %
Felsőpagony 6 0.18 %
Sárosgörbény 6 0.18 %
Lukó 6 0.18 %
Boglárka 6 0.18 %
Herhely 6 0.18 %
Ortutó 6 0.18 %
Endrevágása 6 0.18 %
Geréb 5 0.15 %
Orsós 5 0.15 %
Krucsó 5 0.15 %
Hutás 4 0.12 %
Berezóka 4 0.12 %
Csarnó 4 0.12 %
Esztebnek 4 0.12 %
Regettő 3 0.09 %
Felsőfricske 3 0.09 %
Sasó 3 0.09 %
Alsótaróc 3 0.09 %
Esztebnekhuta 2 0.06 %
Nyírjes 2 0.06 %
Végpetri 1 0.03 %
Miklósvölgye 1 0.03 %
Felsőtaróc 1 0.03 %
Tapolylippó 1 0.03 %
Livóhuta 1 0.03 %
Alsószabados 1 0.03 %
Váradka 0 0.00 %
Cigelka 0 0.00 %
Ondavafő 0 0.00 %
Kavicsos 0 0.00 %
Borókás 0 0.00 %
Kiskereszt 0 0.00 %
Kozsány 0 0.00 %
Bártfa 670 30.09 %
Hazslin 399 17.92 %
Bélavézse 106 4.76 %
Tölgyed 53 2.38 %
Kurima 52 2.33 %
Malcó 46 2.07 %
Tapolylengyel 42 1.89 %
Ortutó 39 1.75 %
Rabóc 34 1.53 %
Lukó 32 1.44 %
Kolossó 31 1.39 %
Felsőkomaróc 31 1.39 %
Hankvágása 29 1.30 %
Raszlavica 26 1.17 %
Berezóka 24 1.08 %
Gerla 23 1.03 %
Felsőköcsény 22 0.99 %
Bucló 22 0.99 %
Boglárka 22 0.99 %
Erdővágás 21 0.94 %
Kőtelep 20 0.90 %
Bartosfalva 20 0.90 %
Tapolylippó 19 0.85 %
Zboró 19 0.85 %
Galbatő 18 0.81 %
Lófalu 17 0.76 %
Komlóspatak 16 0.72 %
Endrevágása 15 0.67 %
Hertnek 13 0.58 %
Aranypataka 13 0.58 %
Margonya 12 0.54 %
Tapolysárpatak 12 0.54 %
Tapolynémetfalu 12 0.54 %
Csarnó 12 0.54 %
Esztebnek 11 0.49 %
Alsószabados 10 0.45 %
Kiskohány 10 0.45 %
Felsőszabados 10 0.45 %
Lászó 10 0.45 %
Rokitó 9 0.40 %
Tapolyortovány 9 0.40 %
Ábrahámfalva 9 0.40 %
Sasó 9 0.40 %
Szemelnye 9 0.40 %
Felsőpagony 9 0.40 %
Borókás 8 0.36 %
Magyarkapronca 8 0.36 %
Oszikó 8 0.36 %
Orsós 8 0.36 %
Miklósvölgye 7 0.31 %
Trocsány 7 0.31 %
Szánkó 7 0.31 %
Szekcsőalja 7 0.31 %
Sárosgörbény 6 0.27 %
Ferzsó 6 0.27 %
Lénártó 6 0.27 %
Hervartó 5 0.22 %
Krucsó 5 0.22 %
Tapolytarnó 5 0.22 %
Kislankás 4 0.18 %
Alsótaróc 4 0.18 %
Felsőtaróc 4 0.18 %
Kuró 4 0.18 %
Kozsány 4 0.18 %
Herhely 4 0.18 %
Nyírjes 4 0.18 %
Biharó 4 0.18 %
Alsópagony 3 0.13 %
Lapos 3 0.13 %
Ondavafő 3 0.13 %
Esztebnekhuta 3 0.13 %
Varjúfalva 3 0.13 %
Geréb 3 0.13 %
Hutás 3 0.13 %
Végpetri 3 0.13 %
Kavicsos 3 0.13 %
Felsőfricske 2 0.09 %
Alsófricske 2 0.09 %
Réső 2 0.09 %
Váradka 2 0.09 %
Bércalja 1 0.04 %
Regettő 1 0.04 %
Iványos 0 0.00 %
Kiskereszt 0 0.00 %
Cigelka 0 0.00 %
Livóhuta 0 0.00 %
Bártfa 64 31.68 %
Lófalu 17 8.42 %
Magyarkapronca 15 7.43 %
Iványos 7 3.47 %
Kurima 6 2.97 %
Raszlavica 5 2.48 %
Malcó 5 2.48 %
Kőtelep 5 2.48 %
Hazslin 5 2.48 %
Szekcsőalja 4 1.98 %
Szemelnye 4 1.98 %
Bércalja 4 1.98 %
Felsőköcsény 3 1.49 %
Hertnek 3 1.49 %
Zboró 3 1.49 %
Kuró 2 0.99 %
Rabóc 2 0.99 %
Erdővágás 2 0.99 %
Tölgyed 2 0.99 %
Szánkó 2 0.99 %
Esztebnek 2 0.99 %
Rokitó 1 0.50 %
Sasó 1 0.50 %
Nyírjes 1 0.50 %
Tapolynémetfalu 1 0.50 %
Réső 1 0.50 %
Tapolyortovány 1 0.50 %
Ferzsó 1 0.50 %
Trocsány 1 0.50 %
Bucló 1 0.50 %
Felsőszabados 1 0.50 %
Hankvágása 1 0.50 %
Kozsány 0 0.00 %
Sárosgörbény 0 0.00 %
Kiskereszt 0 0.00 %
Cigelka 0 0.00 %
Bartosfalva 0 0.00 %
Felsőfricske 0 0.00 %
Alsófricske 0 0.00 %
Lászó 0 0.00 %
Lénártó 0 0.00 %
Tapolylippó 0 0.00 %
Kavicsos 0 0.00 %
Ábrahámfalva 0 0.00 %
Lapos 0 0.00 %
Kislankás 0 0.00 %
Lukó 0 0.00 %
Galbatő 0 0.00 %
Margonya 0 0.00 %
Miklósvölgye 0 0.00 %
Tapolysárpatak 0 0.00 %
Gerla 0 0.00 %
Alsópagony 0 0.00 %
Alsószabados 0 0.00 %
Alsótaróc 0 0.00 %
Orsós 0 0.00 %
Ondavafő 0 0.00 %
Ortutó 0 0.00 %
Oszikó 0 0.00 %
Végpetri 0 0.00 %
Tapolylengyel 0 0.00 %
Biharó 0 0.00 %
Herhely 0 0.00 %
Regettő 0 0.00 %
Bélavézse 0 0.00 %
Boglárka 0 0.00 %
Hervartó 0 0.00 %
Csarnó 0 0.00 %
Aranypataka 0 0.00 %
Geréb 0 0.00 %
Hutás 0 0.00 %
Berezóka 0 0.00 %
Esztebnekhuta 0 0.00 %
Borókás 0 0.00 %
Varjúfalva 0 0.00 %
Kolossó 0 0.00 %
Tapolytarnó 0 0.00 %
Endrevágása 0 0.00 %
Kiskohány 0 0.00 %
Váradka 0 0.00 %
Felsőpagony 0 0.00 %
Felsőkomaróc 0 0.00 %
Krucsó 0 0.00 %
Felsőtaróc 0 0.00 %
Komlóspatak 0 0.00 %
Livóhuta 0 0.00 %
Bártfa 1 660 54.18 %
Raszlavica 103 3.36 %
Hertnek 85 2.77 %
Kurima 76 2.48 %
Kolossó 68 2.22 %
Zboró 62 2.02 %
Szekcsőalja 58 1.89 %
Oszikó 49 1.60 %
Lófalu 45 1.47 %
Bartosfalva 42 1.37 %
Malcó 39 1.27 %
Rabóc 32 1.04 %
Felsőköcsény 32 1.04 %
Felsőkomaróc 31 1.01 %
Nyírjes 30 0.98 %
Trocsány 30 0.98 %
Szemelnye 29 0.95 %
Tapolylengyel 27 0.88 %
Tapolysárpatak 27 0.88 %
Alsófricske 26 0.85 %
Magyarkapronca 25 0.82 %
Aranypataka 25 0.82 %
Margonya 24 0.78 %
Hazslin 22 0.72 %
Hervartó 21 0.69 %
Ferzsó 21 0.69 %
Tölgyed 21 0.69 %
Bércalja 20 0.65 %
Tapolyortovány 19 0.62 %
Lapos 18 0.59 %
Erdővágás 17 0.55 %
Herhely 16 0.52 %
Tapolynémetfalu 15 0.49 %
Iványos 14 0.46 %
Hankvágása 14 0.46 %
Varjúfalva 14 0.46 %
Kuró 12 0.39 %
Bélavézse 12 0.39 %
Kőtelep 12 0.39 %
Kislankás 11 0.36 %
Komlóspatak 9 0.29 %
Biharó 9 0.29 %
Lászó 8 0.26 %
Felsőszabados 8 0.26 %
Alsópagony 8 0.26 %
Boglárka 7 0.23 %
Tapolytarnó 6 0.20 %
Galbatő 6 0.20 %
Rokitó 6 0.20 %
Gerla 6 0.20 %
Endrevágása 6 0.20 %
Lénártó 6 0.20 %
Lukó 5 0.16 %
Alsótaróc 5 0.16 %
Geréb 5 0.16 %
Esztebnek 5 0.16 %
Esztebnekhuta 5 0.16 %
Hutás 5 0.16 %
Kiskohány 5 0.16 %
Végpetri 4 0.13 %
Ábrahámfalva 4 0.13 %
Orsós 4 0.13 %
Csarnó 4 0.13 %
Szánkó 4 0.13 %
Cigelka 3 0.10 %
Miklósvölgye 2 0.07 %
Ortutó 2 0.07 %
Felsőpagony 2 0.07 %
Sasó 2 0.07 %
Alsószabados 2 0.07 %
Sárosgörbény 2 0.07 %
Réső 2 0.07 %
Váradka 1 0.03 %
Bucló 1 0.03 %
Borókás 1 0.03 %
Felsőtaróc 1 0.03 %
Krucsó 1 0.03 %
Livóhuta 1 0.03 %
Kiskereszt 0 0.00 %
Regettő 0 0.00 %
Ondavafő 0 0.00 %
Berezóka 0 0.00 %
Kozsány 0 0.00 %
Felsőfricske 0 0.00 %
Tapolylippó 0 0.00 %
Kavicsos 0 0.00 %
Bártfa 1 175 42.76 %
Kolossó 186 6.77 %
Hazslin 173 6.30 %
Lukó 54 1.97 %
Trocsány 49 1.78 %
Bélavézse 46 1.67 %
Aranypataka 41 1.49 %
Raszlavica 39 1.42 %
Gerla 39 1.42 %
Szánkó 38 1.38 %
Hertnek 38 1.38 %
Lófalu 36 1.31 %
Szekcsőalja 34 1.24 %
Kőtelep 34 1.24 %
Alsószabados 32 1.16 %
Hervartó 30 1.09 %
Erdővágás 27 0.98 %
Kislankás 26 0.95 %
Szemelnye 24 0.87 %
Oszikó 23 0.84 %
Malcó 22 0.80 %
Bartosfalva 22 0.80 %
Komlóspatak 20 0.73 %
Kuró 19 0.69 %
Felsőkomaróc 19 0.69 %
Magyarkapronca 19 0.69 %
Bucló 18 0.66 %
Boglárka 18 0.66 %
Galbatő 17 0.62 %
Margonya 16 0.58 %
Rabóc 16 0.58 %
Tapolysárpatak 15 0.55 %
Zboró 15 0.55 %
Geréb 15 0.55 %
Alsófricske 14 0.51 %
Felsőszabados 13 0.47 %
Lapos 13 0.47 %
Kurima 12 0.44 %
Nyírjes 12 0.44 %
Lászó 12 0.44 %
Borókás 11 0.40 %
Esztebnek 11 0.40 %
Tölgyed 11 0.40 %
Csarnó 11 0.40 %
Lénártó 10 0.36 %
Felsőpagony 10 0.36 %
Tapolytarnó 10 0.36 %
Miklósvölgye 10 0.36 %
Ortutó 10 0.36 %
Hankvágása 9 0.33 %
Tapolynémetfalu 9 0.33 %
Endrevágása 9 0.33 %
Tapolylengyel 9 0.33 %
Ábrahámfalva 9 0.33 %
Cigelka 8 0.29 %
Biharó 7 0.25 %
Tapolylippó 7 0.25 %
Réső 7 0.25 %
Alsótaróc 7 0.25 %
Kiskereszt 7 0.25 %
Felsőköcsény 7 0.25 %
Kiskohány 7 0.25 %
Felsőfricske 7 0.25 %
Varjúfalva 6 0.22 %
Bércalja 6 0.22 %
Orsós 6 0.22 %
Alsópagony 6 0.22 %
Iványos 5 0.18 %
Krucsó 5 0.18 %
Váradka 5 0.18 %
Herhely 4 0.15 %
Rokitó 4 0.15 %
Kavicsos 4 0.15 %
Végpetri 4 0.15 %
Berezóka 4 0.15 %
Tapolyortovány 4 0.15 %
Esztebnekhuta 3 0.11 %
Kozsány 3 0.11 %
Livóhuta 3 0.11 %
Felsőtaróc 3 0.11 %
Ferzsó 2 0.07 %
Ondavafő 2 0.07 %
Sárosgörbény 2 0.07 %
Sasó 1 0.04 %
Hutás 1 0.04 %
Regettő 0 0.00 %
Bártfa 1 490 31.65 %
Kőtelep 413 8.77 %
Malcó 195 4.14 %
Erdővágás 123 2.61 %
Raszlavica 121 2.57 %
Gerla 113 2.40 %
Tapolysárpatak 106 2.25 %
Tapolytarnó 90 1.91 %
Aranypataka 89 1.89 %
Kuró 88 1.87 %
Kolossó 83 1.76 %
Lukó 74 1.57 %
Sárosgörbény 71 1.51 %
Ferzsó 71 1.51 %
Lénártó 67 1.42 %
Zboró 65 1.38 %
Galbatő 64 1.36 %
Rokitó 62 1.32 %
Hertnek 52 1.10 %
Hervartó 51 1.08 %
Oszikó 50 1.06 %
Bartosfalva 49 1.04 %
Geréb 48 1.02 %
Bélavézse 40 0.85 %
Boglárka 39 0.83 %
Szánkó 37 0.79 %
Kislankás 37 0.79 %
Alsófricske 36 0.76 %
Szemelnye 35 0.74 %
Kurima 35 0.74 %
Hazslin 34 0.72 %
Alsótaróc 33 0.70 %
Tölgyed 30 0.64 %
Lófalu 29 0.62 %
Szekcsőalja 29 0.62 %
Trocsány 28 0.59 %
Kiskereszt 28 0.59 %
Margonya 25 0.53 %
Rabóc 24 0.51 %
Alsószabados 24 0.51 %
Felsőszabados 23 0.49 %
Herhely 23 0.49 %
Felsőtaróc 22 0.47 %
Esztebnek 22 0.47 %
Felsőkomaróc 22 0.47 %
Hankvágása 22 0.47 %
Lászó 21 0.45 %
Magyarkapronca 20 0.42 %
Biharó 19 0.40 %
Tapolylengyel 18 0.38 %
Komlóspatak 18 0.38 %
Végpetri 18 0.38 %
Réső 18 0.38 %
Bércalja 15 0.32 %
Ábrahámfalva 15 0.32 %
Endrevágása 15 0.32 %
Felsőfricske 15 0.32 %
Felsőköcsény 14 0.30 %
Lapos 14 0.30 %
Varjúfalva 14 0.30 %
Alsópagony 13 0.28 %
Cigelka 12 0.25 %
Kiskohány 12 0.25 %
Tapolynémetfalu 12 0.25 %
Iványos 11 0.23 %
Ortutó 10 0.21 %
Esztebnekhuta 10 0.21 %
Csarnó 9 0.19 %
Orsós 9 0.19 %
Nyírjes 8 0.17 %
Livóhuta 7 0.15 %
Regettő 7 0.15 %
Borókás 7 0.15 %
Tapolyortovány 7 0.15 %
Berezóka 5 0.11 %
Krucsó 5 0.11 %
Felsőpagony 4 0.08 %
Kavicsos 4 0.08 %
Bucló 4 0.08 %
Miklósvölgye 4 0.08 %
Váradka 3 0.06 %
Hutás 3 0.06 %
Sasó 3 0.06 %
Tapolylippó 2 0.04 %
Ondavafő 0 0.00 %
Kozsány 0 0.00 %
Bártfa 395 24.38 %
Lófalu 265 16.36 %
Raszlavica 92 5.68 %
Kolossó 74 4.57 %
Szekcsőalja 44 2.72 %
Bartosfalva 41 2.53 %
Bércalja 40 2.47 %
Oszikó 38 2.35 %
Hertnek 32 1.98 %
Endrevágása 28 1.73 %
Magyarkapronca 27 1.67 %
Malcó 27 1.67 %
Kőtelep 26 1.60 %
Hervartó 26 1.60 %
Trocsány 24 1.48 %
Tapolysárpatak 24 1.48 %
Alsófricske 23 1.42 %
Kurima 22 1.36 %
Varjúfalva 21 1.30 %
Erdővágás 19 1.17 %
Iványos 19 1.17 %
Cigelka 18 1.11 %
Zboró 17 1.05 %
Galbatő 14 0.86 %
Ferzsó 13 0.80 %
Nyírjes 13 0.80 %
Hankvágása 13 0.80 %
Bucló 13 0.80 %
Szemelnye 11 0.68 %
Margonya 11 0.68 %
Szánkó 10 0.62 %
Lapos 10 0.62 %
Tapolylengyel 9 0.56 %
Tölgyed 9 0.56 %
Lászó 9 0.56 %
Tapolytarnó 9 0.56 %
Kislankás 9 0.56 %
Sárosgörbény 8 0.49 %
Herhely 7 0.43 %
Tapolynémetfalu 7 0.43 %
Hazslin 7 0.43 %
Aranypataka 7 0.43 %
Csarnó 7 0.43 %
Geréb 6 0.37 %
Végpetri 6 0.37 %
Lukó 5 0.31 %
Kuró 5 0.31 %
Komlóspatak 5 0.31 %
Alsópagony 5 0.31 %
Gerla 5 0.31 %
Rabóc 5 0.31 %
Réső 4 0.25 %
Lénártó 4 0.25 %
Biharó 4 0.25 %
Boglárka 4 0.25 %
Ábrahámfalva 4 0.25 %
Rokitó 4 0.25 %
Esztebnek 4 0.25 %
Felsőszabados 3 0.19 %
Orsós 3 0.19 %
Ortutó 3 0.19 %
Kiskereszt 3 0.19 %
Felsőköcsény 3 0.19 %
Alsótaróc 2 0.12 %
Tapolyortovány 2 0.12 %
Kiskohány 2 0.12 %
Kavicsos 2 0.12 %
Felsőfricske 2 0.12 %
Kozsány 2 0.12 %
Bélavézse 2 0.12 %
Regettő 1 0.06 %
Esztebnekhuta 1 0.06 %
Felsőtaróc 1 0.06 %
Krucsó 1 0.06 %
Hutás 1 0.06 %
Sasó 1 0.06 %
Felsőpagony 1 0.06 %
Váradka 1 0.06 %
Felsőkomaróc 1 0.06 %
Miklósvölgye 0 0.00 %
Berezóka 0 0.00 %
Alsószabados 0 0.00 %
Ondavafő 0 0.00 %
Borókás 0 0.00 %
Tapolylippó 0 0.00 %
Livóhuta 0 0.00 %
Bártfa 190 36.75 %
Kurima 99 19.15 %
Tölgyed 17 3.29 %
Zboró 14 2.71 %
Raszlavica 12 2.32 %
Felsőköcsény 12 2.32 %
Margonya 11 2.13 %
Rabóc 9 1.74 %
Tapolylengyel 7 1.35 %
Felsőkomaróc 7 1.35 %
Nyírjes 6 1.16 %
Kolossó 6 1.16 %
Aranypataka 5 0.97 %
Sárosgörbény 5 0.97 %
Trocsány 5 0.97 %
Lófalu 5 0.97 %
Komlóspatak 5 0.97 %
Rokitó 5 0.97 %
Bélavézse 4 0.77 %
Kozsány 4 0.77 %
Tapolynémetfalu 4 0.77 %
Magyarkapronca 3 0.58 %
Herhely 3 0.58 %
Kőtelep 3 0.58 %
Lászó 3 0.58 %
Bércalja 3 0.58 %
Varjúfalva 3 0.58 %
Malcó 3 0.58 %
Berezóka 3 0.58 %
Tapolysárpatak 3 0.58 %
Gerla 3 0.58 %
Hazslin 3 0.58 %
Hertnek 3 0.58 %
Réső 2 0.39 %
Borókás 2 0.39 %
Hervartó 2 0.39 %
Tapolytarnó 2 0.39 %
Kiskohány 2 0.39 %
Orsós 2 0.39 %
Szemelnye 2 0.39 %
Ortutó 2 0.39 %
Oszikó 2 0.39 %
Tapolyortovány 2 0.39 %
Hankvágása 2 0.39 %
Ferzsó 2 0.39 %
Kislankás 1 0.19 %
Krucsó 1 0.19 %
Felsőfricske 1 0.19 %
Kiskereszt 1 0.19 %
Miklósvölgye 1 0.19 %
Galbatő 1 0.19 %
Felsőpagony 1 0.19 %
Iványos 1 0.19 %
Esztebnekhuta 1 0.19 %
Alsótaróc 1 0.19 %
Kuró 1 0.19 %
Alsópagony 1 0.19 %
Lénártó 1 0.19 %
Bartosfalva 1 0.19 %
Végpetri 1 0.19 %
Szekcsőalja 1 0.19 %
Alsófricske 1 0.19 %
Ábrahámfalva 1 0.19 %
Sasó 1 0.19 %
Geréb 1 0.19 %
Erdővágás 1 0.19 %
Csarnó 1 0.19 %
Kavicsos 0 0.00 %
Biharó 0 0.00 %
Boglárka 0 0.00 %
Ondavafő 0 0.00 %
Szánkó 0 0.00 %
Alsószabados 0 0.00 %
Esztebnek 0 0.00 %
Lukó 0 0.00 %
Lapos 0 0.00 %
Regettő 0 0.00 %
Tapolylippó 0 0.00 %
Bucló 0 0.00 %
Váradka 0 0.00 %
Cigelka 0 0.00 %
Felsőszabados 0 0.00 %
Hutás 0 0.00 %
Felsőtaróc 0 0.00 %
Endrevágása 0 0.00 %
Livóhuta 0 0.00 %
Bártfa 3 339 52.22 %
Raszlavica 200 3.13 %
Erdővágás 127 1.99 %
Kurima 108 1.69 %
Zboró 97 1.52 %
Kolossó 94 1.47 %
Tapolysárpatak 85 1.33 %
Aranypataka 82 1.28 %
Malcó 80 1.25 %
Hazslin 80 1.25 %
Kőtelep 76 1.19 %
Ferzsó 73 1.14 %
Bartosfalva 72 1.13 %
Tölgyed 72 1.13 %
Oszikó 70 1.09 %
Hertnek 65 1.02 %
Szemelnye 65 1.02 %
Lófalu 61 0.95 %
Hervartó 61 0.95 %
Alsószabados 59 0.92 %
Kislankás 55 0.86 %
Rokitó 52 0.81 %
Tapolytarnó 52 0.81 %
Kuró 51 0.80 %
Komlóspatak 49 0.77 %
Alsófricske 46 0.72 %
Rabóc 45 0.70 %
Felsőkomaróc 43 0.67 %
Esztebnek 42 0.66 %
Galbatő 41 0.64 %
Magyarkapronca 40 0.63 %
Lászó 36 0.56 %
Szekcsőalja 33 0.52 %
Gerla 32 0.50 %
Iványos 30 0.47 %
Margonya 29 0.45 %
Sárosgörbény 28 0.44 %
Hankvágása 28 0.44 %
Bélavézse 27 0.42 %
Ábrahámfalva 27 0.42 %
Bércalja 26 0.41 %
Réső 26 0.41 %
Felsőszabados 25 0.39 %
Lapos 25 0.39 %
Esztebnekhuta 25 0.39 %
Szánkó 24 0.38 %
Bucló 23 0.36 %
Biharó 23 0.36 %
Lénártó 23 0.36 %
Varjúfalva 23 0.36 %
Felsőköcsény 22 0.34 %
Alsótaróc 21 0.33 %
Geréb 20 0.31 %
Berezóka 20 0.31 %
Tapolylengyel 20 0.31 %
Kiskohány 18 0.28 %
Nyírjes 18 0.28 %
Felsőpagony 17 0.27 %
Kozsány 17 0.27 %
Tapolynémetfalu 17 0.27 %
Herhely 17 0.27 %
Csarnó 16 0.25 %
Alsópagony 14 0.22 %
Végpetri 14 0.22 %
Lukó 14 0.22 %
Endrevágása 12 0.19 %
Ortutó 11 0.17 %
Tapolyortovány 11 0.17 %
Trocsány 11 0.17 %
Felsőfricske 11 0.17 %
Miklósvölgye 10 0.16 %
Orsós 9 0.14 %
Borókás 8 0.13 %
Felsőtaróc 8 0.13 %
Boglárka 7 0.11 %
Sasó 6 0.09 %
Cigelka 6 0.09 %
Váradka 6 0.09 %
Kiskereszt 5 0.08 %
Hutás 4 0.06 %
Tapolylippó 4 0.06 %
Krucsó 4 0.06 %
Ondavafő 3 0.05 %
Regettő 2 0.03 %
Livóhuta 1 0.02 %
Kavicsos 0 0.00 %
Bártfa 235 45.02 %
Raszlavica 10 1.92 %
Alsópagony 10 1.92 %
Csarnó 9 1.72 %
Kurima 9 1.72 %
Gerla 9 1.72 %
Hertnek 8 1.53 %
Felsőpagony 7 1.34 %
Kuró 7 1.34 %
Esztebnek 7 1.34 %
Kolossó 7 1.34 %
Hutás 7 1.34 %
Hazslin 7 1.34 %
Malcó 7 1.34 %
Komlóspatak 7 1.34 %
Aranypataka 6 1.15 %
Tapolylengyel 6 1.15 %
Kőtelep 6 1.15 %
Alsótaróc 6 1.15 %
Zboró 5 0.96 %
Endrevágása 5 0.96 %
Geréb 5 0.96 %
Oszikó 5 0.96 %
Bélavézse 4 0.77 %
Tölgyed 4 0.77 %
Esztebnekhuta 4 0.77 %
Tapolyortovány 4 0.77 %
Ábrahámfalva 4 0.77 %
Lukó 4 0.77 %
Galbatő 4 0.77 %
Bucló 4 0.77 %
Tapolysárpatak 4 0.77 %
Ortutó 4 0.77 %
Nyírjes 3 0.57 %
Margonya 3 0.57 %
Végpetri 3 0.57 %
Lászó 3 0.57 %
Ferzsó 3 0.57 %
Erdővágás 3 0.57 %
Rokitó 3 0.57 %
Váradka 2 0.38 %
Magyarkapronca 2 0.38 %
Iványos 2 0.38 %
Miklósvölgye 2 0.38 %
Tapolytarnó 2 0.38 %
Szemelnye 2 0.38 %
Felsőfricske 2 0.38 %
Szekcsőalja 2 0.38 %
Felsőtaróc 2 0.38 %
Krucsó 2 0.38 %
Borókás 2 0.38 %
Livóhuta 2 0.38 %
Szánkó 2 0.38 %
Kiskohány 2 0.38 %
Kislankás 2 0.38 %
Biharó 2 0.38 %
Sasó 2 0.38 %
Kiskereszt 1 0.19 %
Ondavafő 1 0.19 %
Lénártó 1 0.19 %
Cigelka 1 0.19 %
Bartosfalva 1 0.19 %
Varjúfalva 1 0.19 %
Felsőköcsény 1 0.19 %
Hervartó 1 0.19 %
Sárosgörbény 1 0.19 %
Felsőkomaróc 1 0.19 %
Lófalu 1 0.19 %
Bércalja 1 0.19 %
Rabóc 1 0.19 %
Alsószabados 1 0.19 %
Lapos 0 0.00 %
Boglárka 0 0.00 %
Tapolynémetfalu 0 0.00 %
Hankvágása 0 0.00 %
Regettő 0 0.00 %
Réső 0 0.00 %
Trocsány 0 0.00 %
Herhely 0 0.00 %
Alsófricske 0 0.00 %
Orsós 0 0.00 %
Felsőszabados 0 0.00 %
Tapolylippó 0 0.00 %
Kavicsos 0 0.00 %
Kozsány 0 0.00 %
Berezóka 0 0.00 %
Bártfa 144 27.53 %
Hazslin 28 5.35 %
Lénártó 26 4.97 %
Zboró 26 4.97 %
Rokitó 22 4.21 %
Kuró 21 4.02 %
Raszlavica 21 4.02 %
Kurima 17 3.25 %
Malcó 14 2.68 %
Kislankás 14 2.68 %
Lukó 12 2.29 %
Lászó 10 1.91 %
Erdővágás 10 1.91 %
Felsőfricske 9 1.72 %
Margonya 8 1.53 %
Szánkó 7 1.34 %
Lófalu 7 1.34 %
Sasó 6 1.15 %
Hervartó 5 0.96 %
Tölgyed 5 0.96 %
Ortutó 5 0.96 %
Szemelnye 5 0.96 %
Ferzsó 5 0.96 %
Kőtelep 5 0.96 %
Bartosfalva 4 0.76 %
Alsópagony 4 0.76 %
Hertnek 4 0.76 %
Kolossó 4 0.76 %
Galbatő 4 0.76 %
Gerla 4 0.76 %
Aranypataka 4 0.76 %
Magyarkapronca 4 0.76 %
Oszikó 3 0.57 %
Endrevágása 3 0.57 %
Váradka 3 0.57 %
Varjúfalva 3 0.57 %
Tapolylengyel 3 0.57 %
Cigelka 3 0.57 %
Tapolysárpatak 3 0.57 %
Szekcsőalja 2 0.38 %
Alsótaróc 2 0.38 %
Bércalja 2 0.38 %
Rabóc 2 0.38 %
Csarnó 2 0.38 %
Nyírjes 2 0.38 %
Herhely 2 0.38 %
Esztebnekhuta 2 0.38 %
Esztebnek 2 0.38 %
Geréb 2 0.38 %
Ábrahámfalva 2 0.38 %
Felsőpagony 2 0.38 %
Hankvágása 1 0.19 %
Kiskohány 1 0.19 %
Bélavézse 1 0.19 %
Alsófricske 1 0.19 %
Regettő 1 0.19 %
Felsőköcsény 1 0.19 %
Biharó 1 0.19 %
Iványos 1 0.19 %
Berezóka 1 0.19 %
Végpetri 1 0.19 %
Felsőszabados 1 0.19 %
Krucsó 1 0.19 %
Réső 1 0.19 %
Hutás 0 0.00 %
Bucló 0 0.00 %
Miklósvölgye 0 0.00 %
Tapolylippó 0 0.00 %
Tapolynémetfalu 0 0.00 %
Kavicsos 0 0.00 %
Boglárka 0 0.00 %
Alsószabados 0 0.00 %
Kozsány 0 0.00 %
Orsós 0 0.00 %
Ondavafő 0 0.00 %
Lapos 0 0.00 %
Tapolytarnó 0 0.00 %
Trocsány 0 0.00 %
Kiskereszt 0 0.00 %
Sárosgörbény 0 0.00 %
Borókás 0 0.00 %
Tapolyortovány 0 0.00 %
Komlóspatak 0 0.00 %
Felsőtaróc 0 0.00 %
Felsőkomaróc 0 0.00 %
Livóhuta 0 0.00 %
Bártfa 436 49.89 %
Zboró 29 3.32 %
Kőtelep 21 2.40 %
Raszlavica 20 2.29 %
Malcó 19 2.17 %
Kolossó 17 1.95 %
Hazslin 17 1.95 %
Margonya 16 1.83 %
Hertnek 13 1.49 %
Kurima 11 1.26 %
Geréb 11 1.26 %
Tapolytarnó 11 1.26 %
Szemelnye 10 1.14 %
Lófalu 10 1.14 %
Tapolysárpatak 10 1.14 %
Iványos 9 1.03 %
Szekcsőalja 9 1.03 %
Kiskohány 8 0.92 %
Hervartó 8 0.92 %
Kuró 8 0.92 %
Magyarkapronca 8 0.92 %
Kislankás 7 0.80 %
Felsőkomaróc 7 0.80 %
Komlóspatak 7 0.80 %
Nyírjes 7 0.80 %
Lászó 7 0.80 %
Lukó 7 0.80 %
Erdővágás 6 0.69 %
Tölgyed 6 0.69 %
Ferzsó 6 0.69 %
Bélavézse 6 0.69 %
Hankvágása 5 0.57 %
Oszikó 5 0.57 %
Galbatő 5 0.57 %
Esztebnekhuta 5 0.57 %
Rabóc 4 0.46 %
Felsőköcsény 4 0.46 %
Herhely 4 0.46 %
Aranypataka 4 0.46 %
Szánkó 4 0.46 %
Alsószabados 4 0.46 %
Alsótaróc 4 0.46 %
Alsófricske 4 0.46 %
Ábrahámfalva 4 0.46 %
Gerla 3 0.34 %
Kozsány 3 0.34 %
Bartosfalva 3 0.34 %
Kavicsos 3 0.34 %
Biharó 3 0.34 %
Varjúfalva 3 0.34 %
Endrevágása 2 0.23 %
Lénártó 2 0.23 %
Sárosgörbény 2 0.23 %
Tapolynémetfalu 2 0.23 %
Esztebnek 2 0.23 %
Berezóka 2 0.23 %
Krucsó 2 0.23 %
Felsőpagony 1 0.11 %
Bércalja 1 0.11 %
Végpetri 1 0.11 %
Tapolylengyel 1 0.11 %
Kiskereszt 1 0.11 %
Hutás 1 0.11 %
Trocsány 1 0.11 %
Réső 1 0.11 %
Alsópagony 1 0.11 %
Rokitó 1 0.11 %
Csarnó 1 0.11 %
Miklósvölgye 1 0.11 %
Boglárka 1 0.11 %
Cigelka 1 0.11 %
Borókás 1 0.11 %
Lapos 1 0.11 %
Felsőszabados 1 0.11 %
Ortutó 0 0.00 %
Bucló 0 0.00 %
Sasó 0 0.00 %
Regettő 0 0.00 %
Tapolyortovány 0 0.00 %
Váradka 0 0.00 %
Felsőfricske 0 0.00 %
Ondavafő 0 0.00 %
Orsós 0 0.00 %
Felsőtaróc 0 0.00 %
Tapolylippó 0 0.00 %
Livóhuta 0 0.00 %
Bártfa 2 469 51.78 %
Raszlavica 155 3.25 %
Kolossó 138 2.89 %
Zboró 129 2.71 %
Lófalu 121 2.54 %
Kurima 88 1.85 %
Tapolysárpatak 83 1.74 %
Malcó 83 1.74 %
Hertnek 74 1.55 %
Oszikó 71 1.49 %
Hervartó 55 1.15 %
Szekcsőalja 54 1.13 %
Szemelnye 53 1.11 %
Alsófricske 51 1.07 %
Felsőkomaróc 50 1.05 %
Erdővágás 49 1.03 %
Bércalja 48 1.01 %
Bartosfalva 48 1.01 %
Ferzsó 45 0.94 %
Rabóc 44 0.92 %
Kőtelep 39 0.82 %
Galbatő 38 0.80 %
Tapolytarnó 35 0.73 %
Trocsány 35 0.73 %
Tapolylengyel 34 0.71 %
Hazslin 31 0.65 %
Aranypataka 31 0.65 %
Komlóspatak 28 0.59 %
Tapolyortovány 26 0.55 %
Kislankás 25 0.52 %
Tapolynémetfalu 24 0.50 %
Bélavézse 23 0.48 %
Magyarkapronca 23 0.48 %
Margonya 23 0.48 %
Tölgyed 23 0.48 %
Hankvágása 22 0.46 %
Iványos 21 0.44 %
Felsőköcsény 21 0.44 %
Herhely 20 0.42 %
Lénártó 20 0.42 %
Biharó 19 0.40 %
Rokitó 19 0.40 %
Kuró 17 0.36 %
Varjúfalva 17 0.36 %
Lapos 14 0.29 %
Szánkó 14 0.29 %
Lászó 13 0.27 %
Gerla 11 0.23 %
Kiskohány 11 0.23 %
Felsőszabados 11 0.23 %
Esztebnek 11 0.23 %
Alsópagony 9 0.19 %
Nyírjes 9 0.19 %
Ábrahámfalva 9 0.19 %
Sárosgörbény 9 0.19 %
Endrevágása 9 0.19 %
Alsótaróc 8 0.17 %
Réső 8 0.17 %
Geréb 8 0.17 %
Végpetri 8 0.17 %
Esztebnekhuta 7 0.15 %
Lukó 7 0.15 %
Ortutó 6 0.13 %
Boglárka 6 0.13 %
Csarnó 6 0.13 %
Berezóka 6 0.13 %
Felsőfricske 6 0.13 %
Felsőpagony 5 0.10 %