SK
LC
.....

Divény

Község

címer zászló
154 12% magyar 1910
5 0% magyar 2011
címer zászló
Koordináták:
48.45049286, 19.53266525
Terület:
23,93 km2
Rang:
község
Népesség:
2077
Tszf. magasság:
434 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98552
Település kód:
511358
Szervezeti azonosító:
316041
Adóazonosító:

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

DÉVÉN. vagy Divin. Magyar Mező Város, és omlott Vár Nógrad Vármegyében, földes Ura Gróf Zichy, és G. Balassa Uraságok, lakosai katolikusok, és tótok, fekszik Losontzhoz 2 1/2. mértföldre, határja középszerű hutája is van, fája mind a’ kétféle elég, legelővel együtt egyéb tulajdonságaira nézve, lásd Alsó Ludányt, mellyhez hasonló, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Divény, tót mezőváros, Nógrád vármegyében, mély, de kiterjedt völgyben, magas hegyre épült régi várának romjai alatt, ut. p. Losonczhoz északra 2 mfdnyire. Határa róna és hegyes s 4550 hold; mellyből 102 hold beltelek, 2434 hold szántóföld, 362 hold rét, 42 hold gyümölcsös, 1618 hold erdő, 65 hold legelő, 19 hold árkos tér. Ezekől ismét urbériség 14 telek után 400 szántó, 60 rét, 15 árkos; irtványi szántó 1842 hold, rét 210 hold; majorsági beltelek 61, szántó 192, rét 92, gyümölcsös 42, erdő 1618, legelő 65, árkos 4 hold. Szántóföldjei dombokon, sőt magas hegyeken, agyagosok, kövesek, buzát, áprát, zabot, burgonyát, ázalékot teremnek. – Rétjei, csatornákkal átmetszve igen termékenyek és jó szénát adnak. Hajdan szőlőt is müvelt, de most gyümölcsösnek használtatik. Erdejének északi része bikk, déli és nyugoti része makkot és gubacsot termő tölgyfákból áll. A lakosok irtványaikon nyáron át számos juhot tartanak, de őszszel jobbára eladják a szűk takarmány miatt. Juhturója a liptaival vetekedik. A lakosok foglalatossága ezenkivül kereskedés mészszel, abroncsokkal, rostákkal, és a fuvarozás. Népessége 1399, mellyből r. kath. 1393, ágostai 3, zsidó 3. A tomanovai pusztából és a budalehotai völgyből jön két patak, melly a város felett egyesülvén, jó nagy patakot képez, s itt 2 malmot hajtván, a Háji puszta mellett a Krivány patakba szakad. A város nyugoti oldalán, külön álló, magas, kősziklás hegyek láthatók, mellyeknek elsőjén van a Balassa nemzetség várromja.

Rimay János

Politikus, <span style="text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">költő, a magyar későreneszánsz irodalom legjelesebb képviselője.</span></span><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Nógrád megyei középnemesi család sarja. Apja Rimay György, anyja Madách Krisztina volt, így Madách Imre költővel is rokonságban állt.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Maga Rimay még sihederként megismerkedett Balassi Bálinttal, miután apja a Balassiak szolgálatában állt. A költő tanácsokat adott Rimaynak, akinek a verseit nagyra tartotta és az ő költészetének a folytatóját látta benne.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Tanulmányairól nincsenek megbízható adatok, de nem kizárt, hogy megfordult valamilyen külföldi egyetemen. Tudunk arról a tervéről is, hogy felkeresi Velencét, de hogy járt-e ott, az bizonytalan. Jól beszélt latinul, németül, olaszul és használta a cseh irodalmi nyelvet is.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">A </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Tizen%C3%B6t_%C3%A9ves_h%C3%A1bor%C3%BA" title="Tizenöt éves háború"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">tizenöt éves háború</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> idején Rimay is jelen volt a harcoknál, </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Esztergom" title="Esztergom"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Esztergom</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> ostromakor (1594) szemtanúja lehetett Balassi sebesülésének, majd nem sokkal később bekövetkezett halálának. A század végén </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9ly" title="Erdély"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Erdélybe</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> utazott, ahol Balásfi Tamás, a </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Kolozsv%C3%A1r" title="Kolozsvár"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">kolozsvári</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus_T%C3%A1rsas%C3%A1ga" title="Jézus Társasága"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">jezsuita</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Szemin%C3%A1rium_(papnevel%C5%91_int%C3%A9zet)" title="Szeminárium (papnevelő intézet)"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">szeminárium</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> vezetője írt hozzá üdvözlő verseket.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Valószínűleg ezekben az években ismerkedhetett meg Illésházy Istvánnal és </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Thurz%C3%B3_Gy%C3%B6rgy_(n%C3%A1dor)" title="Thurzó György (nádor)"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Thurzó Györggyel</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> is. A </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Bocskai_Istv%C3%A1n" title="Bocskai István"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Bocskai</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> felkelés idején a családi birtokain tartózkodott, majd 1605-ben a fejedelem szolgálatába szegődött, egészen annak halálig. Bocskai bizalmasául fogadta: titkári teendőket bízott rá és vele fogalmaztatta meg diplomáciai leveleinek egy részét. Ennek ellenére Rimay mégis inkább Illésházy politikáját támogatta. 1608-ban az ő utasítására utazott </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Konstantin%C3%A1poly" title="Konstantinápoly"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Konstantinápolyba</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">, mint a </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsitvatoroki_b%C3%A9ke" title="Zsitvatoroki béke"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: .75pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:round;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: bevel;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">Zsitva</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; mso-style-textoutline-type:solid;mso-style-textoutline-fill-color:black; mso-style-textoutline-fill-alpha:100.0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: .75pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:round;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: bevel;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple"> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: .75pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:round;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: bevel;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple">toroki</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> béke</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> ratifikálására küldött követség egyik tagja.<o:p></o:p></span></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">Illésházy halála után Thurzó György lett a <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1dor" title="Nádor">nádor</a>. Rimay vele is közvetlen kapcsolatot alakított ki, ezt bizonyítja az a tény is, hogy Thurzó halála után annak özvegyét és fiát, Imrét szolgálta. Az utóbbi felkérésére jelent meg az 1619-es <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Pozsony" title="Pozsony">pozsonyi</a> országgyűlésen, ura után ő is <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Bethlen_G%C3%A1bor" title="Bethlen Gábor">Bethlen Gábor</a> híve lett. A következő évben tagja volt annak a Konstantinápolyba utazott követségnek, amelynek az volt a feladata, hogy biztosítsa a <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Szult%C3%A1n" title="Szultán">szultán</a> jóindulatát a fejedelem és szövetségesei iránt.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">1621 után azonban már ő sem támogatta Bethlen politikáját, a többi főúrhoz hasonlóan. Visszavonult <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Als%C3%B3sztregova" title="Alsósztregova">alsósztregovai</a> birtokára. Ekkoriban már javában folyt a <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Trienti_zsinat" title="Trienti zsinat">tridenti</a> reformok terjesztése az országban, egymás után katolizáltak a legbefolyásosabb nemesi családok. De Rimay protestáns maradt, és bár támogatta a <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Habsburgok" title="Habsburgok">Habsburg</a> barát politikát és felvette a kapcsolatot annak hangadóival is, jelentős tisztségeket mégsem kapott ezután. Élete végén <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/I._R%C3%A1k%C3%B3czi_Gy%C3%B6rgy" title="I. Rákóczi György">Rákóczi Györgynek</a> ajánlotta fel szolgálatait, de halála megakadályozta ennek teljesítésében.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">Utolsó éveiben főként a megyei nemesség körében tevékenykedett. Részt vett Nógrád megye közéletében: annak megbízottja volt többek között a törökkel folytatott helyi tárgyalásokban.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">Jó kapcsolatot alakított ki a protestáns polgári értelmiség legjelentősebb képviselőivel is. <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Szenczi_Moln%C3%A1r_Albert" title="Szenczi Molnár Albert">Szenczi Molnár Albertet</a> még 1614-ben fogadta vendégként otthonában.<o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.3pt;background:white">Élete utolsó szakaszában egymásután érték a szerencsétlenségek. Sokat betegeskedett, házát egy alkalommal kifosztották a <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Harminc%C3%A9ves_h%C3%A1bor%C3%BA" title="Harmincéves háború">harmincéves háborúban</a> harcoló katonák. Ekkor 609 kötetes könyvtárából csak 131 könyvet tudott megmenteni. Meghaltak fiai is, számos gyermeke közül csak egy lánya élte túl őt.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;background:white">Rimay János elsősorban költőként él a köztudatban, pedig </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3za" title="Próza"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;background:white">prózai</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> <span style="background:white">munkássága is jelentős. Levelezését, valamint hivatalos működése során készített aktáit, feljegyzéseit, jelentéseit gondosan megőrizte, nagy részük fenn is maradt, de ezek a szövegei inkább a történészek számára értékesek. Vannak azonban olyan prózai írásai is, amelyeket eleve irodalmi alkotásnak szánt. Ezek </span></span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Filoz%C3%B3fia" title="Filozófia"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;background:white">filozófiai</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> <span style="background:white">elmélkedések, kiadványai elé szánt ajánlólevelek, vagy azok a levelek, amelyeket korabeli értelmiségiekhez írt. Hagyatékának megőrzésében és kiadásában jelentős szerepet játszott </span></span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Mad%C3%A1ch_G%C3%A1sp%C3%A1r" title="Madách Gáspár"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; background:white">Madách Gáspár</span></a><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;background:white">, aki maga is szerény tehetségű költő volt.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;background:white">A korszak elvárásainak megfelelően verseinek nagy részét Rimay is ciklusokba és kötetekbe rendezte, a kinyomtatás szándékával. Csak egyetlen munkája, a Balassi-</span><a href="https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Epicedium&action=edit&redlink=1" title="Epicedium (a lap nem létezik)"><span style="font-size:12.0pt;font-family: "Times New Roman",serif;background:white">epicedium</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> <span style="background:white">nyomtatott kiadása látott napvilágot még a szerző életében. A versek eredeti kéziratai is elvesztek. </span>Rimay Balassira vonatkozóan a nagy emberi és költői példaképét értékelve fogalmazta meg saját emberi és költői hitvallását. Az első alkalmat erre a Balassi testvérek egy évben bekövetkezett halála szolgáltatta. 1595–1596 táján írta meg a Balassi-testvérek emlékének szentelt epicediumát. A kötet egy hét darabból álló gyászvers-sorozat. Az első három vers Balassi Bálintnak, a következő kettő Ferencnek a halálát mondja el, a hatodik a két hős elképzelt síremlékének a felirata, az utolsó pedig halotti búcsúztató, amelyhez végül egy </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Epigramma" title="Epigramma"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">epigramma</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> is járul, hogy a szerző irigyeit és rágalmazóit elijessze.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">A nyomda az ajánlóleveleket elhagyta, s az egész mű címét is mellőzve, a ciklus-kezdő költemény címét (<i>Az nagyságos Gyarmati Balassa Bálintnak Esztergom alá való készületi</i>) tüntette fel kötet-cím gyanánt. A szerző eme korai gyűjteménye egy igen jól megszerkesztett, jellegzetesen humanista alkotás. Jelentőségét csak növeli, hogy ez az első magyar nyelvű versgyűjtemény, amely nyomtatásban is megjelent.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;background:white">Tudomásunk van egy epikus költeményéről, amit a 15 éves háború elején írt, de a mű nincs meg, valamint biztos forrásból tudható, hogy verseinek egyik kézirata a </span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Tisza" title="Tisza"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;background:white">Tiszába</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> <span style="background:white">esett. Ennek következtében költeményeit csak rossz, töredékes másolatokból és későbbi kiadásokból ismerjük.<o:p></o:p></span></span></p><p> <b><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:HU;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA">Főbb művei:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:HU;mso-fareast-language: HU;mso-bidi-language:AR-SA">.</span><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:HU;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"> </span></i><span style="font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:HU;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><a href="http://real-r.mtak.hu/101/"><i><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: windowtext;">Generosi ac magnifici domini Valentini Balassa de Gyarmath, ad Castra Strigoniensia iter et procinctus</span></i></a></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:HU;mso-fareast-language:HU;mso-bidi-language: AR-SA"> Vizsoly, 1596; </span><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:HU;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA"><a href="http://real-r.mtak.hu/89/"><i><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: windowtext;">Az néhai tekintetes ... Gyarmati Balassa Balintnak es ... Rimai Janosnak ... istenes eneki: mostan ujobban e' kis formában ki-bocsáttattak</span></i></a></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:HU;mso-fareast-language:HU;mso-bidi-language: AR-SA">. Kolozsvár, 1677; <i>Alsósztregovai és rimai Rimay János államiratai és levelezése</i>, </span><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:HU;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA"><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1887" title="1887"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: windowtext;">1887</span></a></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:HU;mso-fareast-language:HU;mso-bidi-language: AR-SA">; </span><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:HU;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA"><a href="http://real-eod.mtak.hu/4238/"><i><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: windowtext;">Rimay János Munkái</span></i></a></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:HU;mso-fareast-language:HU;mso-bidi-language: AR-SA">, </span><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:HU;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA"><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1904" title="1904"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: windowtext;">1904</span></a></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:HU;mso-fareast-language:HU;mso-bidi-language: AR-SA">; <i>Rimay János Összes művei</i>, </span><span style="font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:HU;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/1955" title="1955"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: windowtext;">1955</span></a></span><span style="text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"><br></span></span></p>
1570
Alsósztregova - megszületett
1631. 12. 9.
Divény - elhunyt
Névelőfordulások
1773
Divén,
1786
Divén,
1808
Divény, Dévén, Diwín,
1863
Divény,
1882
Diviny,
1888
Divény,
1895
Diviny,
1920
Divíň,
1927
Divín

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Námestie mieru) 654/3
Telefon: 0474397301

Honlap: divin.sk
Polgármester:
Drugda Pavel (Független)

Képviselő-testület:
Kováčik Marian (Független)
Marková Jaroslava (Független)
Žilka Marek (SNS)
Križo Ján (SNS)
Štupák Peter (SNS)
Ďurák Milan (SNS)
Sivok Ján (SNS)
Kovář Martin (STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS))
Bartoš Štefan (STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS))
Független 22% Független 2 képviselö SNS 56% SNS 5 képviselö STRANA M... 22% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 2 képviselö 9 képviselö
Divényi Posta

Námestie mieru 671

Osvetové stredisko správy kultúrnych pamiatok - Divín

Námestie mieru 654/3

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Divín

Lúčna 8

Alapiskola

Lúčna 8

Óvoda

Lúčna 4

Divényi Anyakönyvi Hivatal

Námestie mieru 654/3

Divényi Községi Hivatal

Námestie mieru 654/3

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Százalék
összlétszám 1056
magyarok 56 5%
szlovákok 947 90%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 49 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1278
magyarok 154 12%
szlovákok 1096 86%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 27 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1307
magyarok 29 2%
szlovákok 1252 96%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 8 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 18 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2045
magyarok 2 0%
szlovákok 2032 99%
romák 0 0%
csehek 9 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2030
magyarok 3 0%
szlovákok 2008 99%
romák 2 0%
csehek 8 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 8 0%
összlétszám 2066
magyarok 5 0%
szlovákok 1958 95%
romák 9 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 87 4%
összlétszám 1307
magyarok 29 2%
szlovákok 1252 96%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 8 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 18 1%
ismeretlen 0 0%
  • 16 %%
    Romák aránya (Roma Atlasz 2013)


Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1645
Választási részvétel: 58.05 %
Kiadott boríték: 955
Bedobott boríték: 955

Polgármester

Érvényes szavazólap: 944
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Drugda Pavel 731 77.44 % Független
Ďurák Milan 137 14.51 % SNS, SMER-SD
Marková Jaroslava 76 8.05 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kováčik Marian 411 Független
Žilka Marek 336 SNS
Kovář Martin 308 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Križo Ján 307 SNS
Štupák Peter 300 SNS
Ďurák Milan 275 SNS
Sivok Ján 264 SNS
Bartoš Štefan 257 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Marková Jaroslava 245 Független

Képviselők

2014
Független 22.22% Független 2 képviselö SMER-SD 33.33% SMER-SD 3 képviselö Strana moderného Slovenska 22.22% Strana moderného Slovenska 2 képviselö SNS 22.22% SNS 2 képviselö 9 képviselö
2018
Független 22.22% Független 2 képviselö SNS 55.56% SNS 5 képviselö STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 22.22% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 2 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1670
Választási részvétel: 21.86 %
Kiadott boríték: 365
Bedobott boríték: 365
Választásra jogosult: 1668
Választási részvétel: 22.96 %
Kiadott boríték: 383
Bedobott boríték: 383
Választásra jogosult: 1 648
Választási részvétel: 34,16 %
Kiadott boríték: 563
Bedobott boríték: 563

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 356
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 557
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 191 53.65 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 74 20.79 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 33 9.27 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 31 8.71 % SNS
Emil Samko 9 2.53 % KĽS
Ladislav Fízik 7 1.97 % ASV
Ondrej Binder 4 1.12 % Független
Pavel Chovanec 3 0.84 % ÚSVIT
Jaroslav Sekerka 3 0.84 % KSS
Andrea Jenčíková 1 0.28 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Vladimír Maňka 151 39.63% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Ján Lunter 206 36.98 % Független
Marian Kotleba 180 32.32 % ĽSNS
Pavel Greksa 88 15.80 % Független
Igor Kašper 33 5.92 % Független
Martin Juhaniak 19 3.41 % Független
Milan Urbáni 11 1.97 % SMS
Martin Klus 5 0.90 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Viliam Baňák 4 0.72 % JĽSS
Miroslav Gálik 3 0.54 % NAS
Jozef Šimko 3 0.54 % Független
Stanislav Mičev 2 0.36 % Független
Michal Kantor 1 0.18 % SZS
Ivan Saktor 1 0.18 % Független
Jozef Sásik 1 0.18 % SĽSAH
Vojtech Kökény 0 0.00 % SRK
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 362
Érvényes szavazólap: 545
Érvényes szavazólap: 18512
# Név Szavazat Százalék Párt
Milan Ďurák 179 49.45% SNS
Ľubomír Činčura 171 47.24% Független
Branislav Hámorník 161 44.48% SMER - SD, KDH
Pavel Greksa 153 42.27% 99%
Vladimír Rehánek 135 37.29% SMER - SD, KDH
Juraj Pelč 65 17.96% Független
Ján Mičuda 63 17.40% SMER - SD, KDH
Rudolf Slivka 54 14.92% ND
Zaher Mahmoud 49 13.54% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavol Baculík 49 13.54% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Martin Olšiak 39 10.77% SNS
Milan Spodniak 33 9.12% HZD, ĽS-HZDS
Monika Albertiová 29 8.01% 99%
Ján Karman 19 5.25% KSS
Alena Rezková 17 4.70% Független
Radovan Konečný 17 4.70% MOST - HÍD
Ján Poničan 16 4.42% SNS
Ondrej Drugda 15 4.14% SĽS
Radoslav Čičmanec 15 4.14% ASV
Miroslav Morháč 15 4.14% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Mária Salajová 9 2.49% KSS
Vladimír Cirbus 8 2.21% Független
Péter Csúsz 8 2.21% SMK-MKP
Marian Šulek 8 2.21% KSS
Attila Agócs 7 1.93% Független
František Kelemen 4 1.10% SĽS
Michal Novodomský 4 1.10% SMS
Vojtech Botoš 3 0.83% SRK
Peter Pánik 3 0.83% SĽS
Marcel Hudec 2 0.55% PD
Zsuzsanna Szvorák 2 0.55% SMK-MKP
Ján Kašiar 2 0.55% KSS
Róbert Eibner 1 0.28% MOST - HÍD
Ján Krahulec 1 0.28% KSS
Štefan Kertész 1 0.28% MOST - HÍD
Karol Márkuš 1 0.28% PD
Igor Sivok 1 0.28% PD
Katarína Sabová 0 0.00% PD
Marian Bozó 0 0.00% SMS
Péter György 0 0.00% SMK-MKP
Pavel Greksa 313 57.43% Független
Anna Václavíková 153 28.07% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Rudolf Slivka 132 24.22% SNS
Juraj Pelč 125 22.94% Független
Branislav Hámorník 123 22.57% SMER-SD
Marek Hudec 116 21.28% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Papp 108 19.82% ĽS Naše Slovensko
Ján Mičuda 100 18.35% SMER-SD
Pavol Baculík 98 17.98% Független
Radoslav Jánošik 85 15.60% ĽS Naše Slovensko
Pavol Križo 82 15.05% SNS
Zaher Mahmoud 77 14.13% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Milan Alberti 72 13.21% Független
Jana Haláková 68 12.48% SMER-SD
Jozef Týnus 60 11.01% ĽS Naše Slovensko
Milan Spodniak 58 10.64% DOMA DOBRE
Michal Kováč 49 8.99% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Ondrej Drugda 35 6.42% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Radoslav Čičmanec 34 6.24% DOMA DOBRE
Denisa Nincová 30 5.50% Független
Lukáš Čavoj 22 4.04% Független
Lucia Kašiarová 22 4.04% KSS
Jozef Kramec 18 3.30% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Ján Svoreň 15 2.75% KSS
Péter Csúsz 14 2.57% SMK-MKP
Monika Kováčová 14 2.57% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Attila Agócs 13 2.39% MOST - HÍD
Patrik Svediak 12 2.20% SME RODINA - Boris Kollár
František Kelemen 10 1.83% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Matej Bella 9 1.65% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Marian Šulek 9 1.65% KSS
Štefan Kertész 8 1.47% MOST - HÍD
Veronika Poznánová 8 1.47% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Peter Pánik 5 0.92% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Július Čipčala 4 0.73% SRK
Tibor Tóth 4 0.73% MOST - HÍD
Péter György 2 0.37% SMK-MKP
László Kerekes 2 0.37% SMK-MKP
Zsuzsanna Szvorák 1 0.18% SMK-MKP
István Mázik 1 0.18% MKDA-MKDSZ
Zoltán Marcinkó 1 0.18% SMK-MKP
Jozef Bari 0 0.00% SRK
Karol Ferencz 0 0.00% MOST - HÍD
Zoltán Balog 0 0.00% Független
Branislav Hámorník 4145 0.00% KDH, SMER - SD
Péter Csúsz 3192 0.00% SMK-MKP
Pavol Baculík 2797 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Juraj Pelč 2534 0.00% Független
Milan Spodniak 2473 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Zsuzsanna Szvorák 2459 0.00% SMK-MKP
Vladimír Rehánek 2341 0.00% SMER - SD, KDH
Zaher Mahmoud 2274 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Péter György 2155 0.00% SMK-MKP
Attila Agócs 1978 0.00% Független
Ján Mičuda 1967 0.00% SMER - SD, KDH
Rudolf Slivka 1807 0.00% ND
Pavel Greksa 1391 0.00% 99%
Róbert Eibner 1376 0.00% MOST - HÍD
Ľubomír Činčura 1114 0.00% Független
Martin Olšiak 1062 0.00% SNS
Alena Rezková 819 0.00% Független
Radovan Konečný 751 0.00% MOST - HÍD
Štefan Kertész 736 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Cirbus 708 0.00% Független
Miroslav Morháč 689 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Monika Albertiová 639 0.00% 99%
Vojtech Botoš 537 0.00% SRK
Ján Karman 537 0.00% KSS
Radoslav Čičmanec 480 0.00% ASV
Ján Kašiar 451 0.00% KSS
Marian Bozó 415 0.00% SMS
Milan Ďurák 391 0.00% SNS
Mária Salajová 359 0.00% KSS
Marian Šulek 347 0.00% KSS
Marcel Hudec 319 0.00% PD
Ján Krahulec 314 0.00% KSS
Ján Poničan 311 0.00% SNS
Ondrej Drugda 296 0.00% SĽS
Michal Novodomský 296 0.00% SMS
Karol Márkuš 220 0.00% PD
Katarína Sabová 175 0.00% PD
Igor Sivok 164 0.00% PD
Peter Pánik 144 0.00% SĽS
František Kelemen 136 0.00% SĽS
Pavol Baculík 4962 26.80% Független
Branislav Hámorník 4069 21.98% SMER-SD
Pavel Greksa 4063 21.95% Független
Juraj Pelč 3988 21.54% Független
Attila Agócs 3921 21.18% MOST - HÍD
Péter Csúsz 3671 19.83% SMK-MKP
Rudolf Slivka 3285 17.75% SNS
Milan Spodniak 2877 15.54% DOMA DOBRE
Zaher Mahmoud 2818 15.22% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Zsuzsanna Szvorák 2653 14.33% SMK-MKP
Ján Mičuda 2398 12.95% SMER-SD
Anna Václavíková 2266 12.24% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jana Haláková 2086 11.27% SMER-SD
Péter György 2008 10.85% SMK-MKP
Denisa Nincová 1974 10.66% Független
László Kerekes 1852 10.00% SMK-MKP
Pavol Križo 1765 9.53% SNS
Zoltán Marcinkó 1590 8.59% SMK-MKP
Radoslav Jánošik 1556 8.41% ĽS Naše Slovensko
Marek Hudec 1373 7.42% ĽS Naše Slovensko
Michal Kováč 1321 7.14% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Radoslav Čičmanec 1264 6.83% DOMA DOBRE
Vojtech Papp 1170 6.32% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 1077 5.82% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kramec 951 5.14% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Lukáš Čavoj 944 5.10% Független
Milan Alberti 747 4.04% Független
Lucia Kašiarová 729 3.94% KSS
István Mázik 572 3.09% MKDA-MKDSZ
Karol Ferencz 563 3.04% MOST - HÍD
Zoltán Balog 546 2.95% Független
Štefan Kertész 541 2.92% MOST - HÍD
Ján Svoreň 530 2.86% KSS
Tibor Tóth 488 2.64% MOST - HÍD
Matej Bella 462 2.50% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Patrik Svediak 406 2.19% SME RODINA - Boris Kollár
Ondrej Drugda 334 1.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marian Šulek 311 1.68% KSS
Jozef Bari 306 1.65% SRK
Monika Kováčová 280 1.51% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Veronika Poznánová 241 1.30% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Július Čipčala 232 1.25% SRK
František Kelemen 219 1.18% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Pánik 148 0.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Losonc 1 256 55.65 %
Divény 153 6.78 %
Gács 99 4.39 %
Videfalva 97 4.30 %
Tugár 75 3.32 %
Lónyabánya 52 2.30 %
Losonctamási 51 2.26 %
Fülek 48 2.13 %
Gácsfalva 45 1.99 %
Rózsaszállás 42 1.86 %
Terbeléd 42 1.86 %
Panyidaróc 25 1.11 %
Budaszállás 20 0.89 %
Vámosfalva 17 0.75 %
Nagydaróc 16 0.71 %
Bolyk 15 0.66 %
Dabar 13 0.58 %
Gácslápos 13 0.58 %
Patakalja 12 0.53 %
Bozita 11 0.49 %
Gácsliget 11 0.49 %
Ipolygalsa 11 0.49 %
Rátkapuszta 9 0.40 %
Rapp 9 0.40 %
Nagylibercse 8 0.35 %
Csomatelke 8 0.35 %
Vilke 8 0.35 %
Ragyolc 8 0.35 %
Romhánypuszta 7 0.31 %
Ábelfalva 7 0.31 %
Fülekkovácsi 7 0.31 %
Maskófalva 7 0.31 %
Mucsény 7 0.31 %
Kotmány 7 0.31 %
Tósár 6 0.27 %
Tőrincs 5 0.22 %
Sátorosbánya 4 0.18 %
Miksi 4 0.18 %
Kalonda 4 0.18 %
Fűrész 4 0.18 %
Perse 3 0.13 %
Fülekpüspöki 3 0.13 %
Kétkeresztúr 2 0.09 %
Pinc 2 0.09 %
Füleksávoly 2 0.09 %
Gergelyfalva 2 0.09 %
Gömörsíd 2 0.09 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Sőreg 1 0.04 %
Fülekpilis 1 0.04 %
Gácsprága 1 0.04 %
Parlagos 1 0.04 %
Jelsőc 1 0.04 %
Csákányháza 1 0.04 %
Béna 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülek 1 335 34.30 %
Losonc 1 055 27.11 %
Ragyolc 198 5.09 %
Fülekpüspöki 157 4.03 %
Csomatelke 99 2.54 %
Nagydaróc 88 2.26 %
Fülekkovácsi 77 1.98 %
Füleksávoly 60 1.54 %
Sőreg 54 1.39 %
Perse 50 1.28 %
Ipolygalsa 50 1.28 %
Sátorosbánya 46 1.18 %
Videfalva 45 1.16 %
Csákányháza 44 1.13 %
Bozita 43 1.10 %
Panyidaróc 42 1.08 %
Béna 40 1.03 %
Rátkapuszta 36 0.92 %
Bolyk 32 0.82 %
Pinc 30 0.77 %
Rapp 29 0.75 %
Terbeléd 28 0.72 %
Vilke 24 0.62 %
Gács 23 0.59 %
Losonctamási 22 0.57 %
Mucsény 21 0.54 %
Bolgárom 20 0.51 %
Tőrincs 15 0.39 %
Vámosfalva 15 0.39 %
Fülekpilis 14 0.36 %
Divény 13 0.33 %
Miksi 12 0.31 %
Patakalja 11 0.28 %
Kalonda 10 0.26 %
Kétkeresztúr 10 0.26 %
Ipolynyitra 9 0.23 %
Lónyabánya 9 0.23 %
Jelsőc 7 0.18 %
Rózsaszállás 6 0.15 %
Gácsfalva 6 0.15 %
Budaszállás 5 0.13 %
Maskófalva 5 0.13 %
Tugár 4 0.10 %
Dabar 3 0.08 %
Gácsliget 2 0.05 %
Fűrész 2 0.05 %
Gácsprága 2 0.05 %
Parlagos 2 0.05 %
Gácslápos 2 0.05 %
Tósár 2 0.05 %
Kotmány 2 0.05 %
Gergelyfalva 1 0.03 %
Gömörsíd 1 0.03 %
Lentő 1 0.03 %
Ábelfalva 1 0.03 %
Nagylibercse 1 0.03 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 1 742 43.25 %
Losonctamási 190 4.72 %
Fülek 178 4.42 %
Videfalva 153 3.80 %
Gács 136 3.38 %
Divény 123 3.05 %
Lónyabánya 111 2.76 %
Terbeléd 79 1.96 %
Vámosfalva 70 1.74 %
Nagydaróc 70 1.74 %
Gácsfalva 69 1.71 %
Bozita 66 1.64 %
Gácsliget 65 1.61 %
Budaszállás 56 1.39 %
Tugár 56 1.39 %
Jelsőc 51 1.27 %
Sátorosbánya 50 1.24 %
Dabar 50 1.24 %
Bolyk 47 1.17 %
Miksi 45 1.12 %
Csomatelke 39 0.97 %
Rapp 36 0.89 %
Füleksávoly 35 0.87 %
Maskófalva 35 0.87 %
Rózsaszállás 34 0.84 %
Patakalja 33 0.82 %
Tósár 32 0.79 %
Panyidaróc 30 0.74 %
Nagylibercse 29 0.72 %
Mucsény 26 0.65 %
Gácslápos 23 0.57 %
Vilke 23 0.57 %
Sőreg 21 0.52 %
Kotmány 17 0.42 %
Parlagos 17 0.42 %
Romhánypuszta 17 0.42 %
Ragyolc 16 0.40 %
Ipolygalsa 15 0.37 %
Gömörsíd 15 0.37 %
Ábelfalva 15 0.37 %
Csákányháza 15 0.37 %
Tőrincs 15 0.37 %
Rátkapuszta 14 0.35 %
Fülekkovácsi 14 0.35 %
Fülekpilis 12 0.30 %
Fűrész 10 0.25 %
Gergelyfalva 10 0.25 %
Pinc 9 0.22 %
Kalonda 9 0.22 %
Gácsprága 8 0.20 %
Ipolynyitra 7 0.17 %
Perse 7 0.17 %
Béna 7 0.17 %
Kétkeresztúr 7 0.17 %
Bolgárom 4 0.10 %
Lentő 3 0.07 %
Fülekpüspöki 3 0.07 %
Losonc 935 47.85 %
Fülek 380 19.45 %
Videfalva 65 3.33 %
Gács 55 2.81 %
Losonctamási 53 2.71 %
Lónyabánya 38 1.94 %
Vámosfalva 33 1.69 %
Bozita 33 1.69 %
Divény 30 1.54 %
Fülekpüspöki 22 1.13 %
Patakalja 21 1.07 %
Rózsaszállás 20 1.02 %
Jelsőc 19 0.97 %
Panyidaróc 18 0.92 %
Dabar 17 0.87 %
Budaszállás 16 0.82 %
Terbeléd 16 0.82 %
Fülekkovácsi 15 0.77 %
Ragyolc 15 0.77 %
Gácsfalva 15 0.77 %
Bolyk 13 0.67 %
Nagydaróc 12 0.61 %
Miksi 11 0.56 %
Kotmány 10 0.51 %
Gömörsíd 10 0.51 %
Vilke 10 0.51 %
Rátkapuszta 9 0.46 %
Rapp 8 0.41 %
Maskófalva 8 0.41 %
Kétkeresztúr 7 0.36 %
Gergelyfalva 7 0.36 %
Sátorosbánya 7 0.36 %
Perse 5 0.26 %
Csomatelke 5 0.26 %
Mucsény 4 0.20 %
Tugár 4 0.20 %
Sőreg 3 0.15 %
Ipolygalsa 3 0.15 %
Füleksávoly 3 0.15 %
Csákányháza 2 0.10 %
Romhánypuszta 2 0.10 %
Kalonda 2 0.10 %
Nagylibercse 2 0.10 %
Ipolynyitra 2 0.10 %
Gácsliget 2 0.10 %
Ábelfalva 1 0.05 %
Béna 1 0.05 %
Fülekpilis 1 0.05 %
Pinc 1 0.05 %
Bolgárom 1 0.05 %
Fűrész 1 0.05 %
Parlagos 1 0.05 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 91 41.55 %
Fülek 18 8.22 %
Divény 10 4.57 %
Videfalva 9 4.11 %
Lónyabánya 7 3.20 %
Gömörsíd 6 2.74 %
Ragyolc 5 2.28 %
Bolyk 5 2.28 %
Vámosfalva 4 1.83 %
Vilke 4 1.83 %
Gács 4 1.83 %
Rátkapuszta 4 1.83 %
Csomatelke 3 1.37 %
Rózsaszállás 3 1.37 %
Tugár 3 1.37 %
Pinc 3 1.37 %
Nagydaróc 3 1.37 %
Ipolynyitra 2 0.91 %
Sőreg 2 0.91 %
Kotmány 2 0.91 %
Rapp 2 0.91 %
Lentő 2 0.91 %
Gácsfalva 2 0.91 %
Terbeléd 2 0.91 %
Mucsény 2 0.91 %
Kétkeresztúr 2 0.91 %
Füleksávoly 2 0.91 %
Losonctamási 2 0.91 %
Jelsőc 1 0.46 %
Fülekpüspöki 1 0.46 %
Panyidaróc 1 0.46 %
Fűrész 1 0.46 %
Patakalja 1 0.46 %
Gácsliget 1 0.46 %
Miksi 1 0.46 %
Gácslápos 1 0.46 %
Ipolygalsa 1 0.46 %
Sátorosbánya 1 0.46 %
Dabar 1 0.46 %
Tósár 1 0.46 %
Béna 1 0.46 %
Bolgárom 1 0.46 %
Budaszállás 1 0.46 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Fülek 274 44.48 %
Losonc 70 11.36 %
Ragyolc 29 4.71 %
Fülekpüspöki 28 4.55 %
Gömörsíd 23 3.73 %
Sőreg 14 2.27 %
Nagydaróc 13 2.11 %
Csomatelke 11 1.79 %
Csákányháza 8 1.30 %
Bolgárom 8 1.30 %
Vilke 8 1.30 %
Perse 8 1.30 %
Fülekkovácsi 7 1.14 %
Béna 7 1.14 %
Füleksávoly 6 0.97 %
Rapp 6 0.97 %
Terbeléd 4 0.65 %
Mucsény 4 0.65 %
Lónyabánya 4 0.65 %
Panyidaróc 3 0.49 %
Kalonda 3 0.49 %
Ipolynyitra 3 0.49 %
Ipolygalsa 3 0.49 %
Gács 3 0.49 %
Rátkapuszta 2 0.32 %
Bolyk 2 0.32 %
Pinc 2 0.32 %
Sátorosbánya 2 0.32 %
Tósár 2 0.32 %
Bozita 2 0.32 %
Gácsprága 1 0.16 %
Kétkeresztúr 1 0.16 %
Losonctamási 1 0.16 %
Fűrész 1 0.16 %
Tugár 1 0.16 %
Fülekpilis 1 0.16 %
Patakalja 1 0.16 %
Divény 1 0.16 %
Videfalva 1 0.16 %
Jelsőc 1 0.16 %
Vámosfalva 1 0.16 %
Dabar 1 0.16 %
Budaszállás 1 0.16 %
Gácslápos 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Losonc 779 36.08 %
Losonctamási 154 7.13 %
Videfalva 97 4.49 %
Gács 71 3.29 %
Divény 68 3.15 %
Bozita 65 3.01 %
Lónyabánya 61 2.83 %
Tugár 49 2.27 %
Budaszállás 48 2.22 %
Fülek 47 2.18 %
Gácsliget 42 1.95 %
Jelsőc 41 1.90 %
Vámosfalva 36 1.67 %
Tósár 31 1.44 %
Sátorosbánya 30 1.39 %
Gácsfalva 28 1.30 %
Nagydaróc 26 1.20 %
Terbeléd 26 1.20 %
Bolyk 24 1.11 %
Maskófalva 23 1.07 %
Tőrincs 21 0.97 %
Rapp 21 0.97 %
Kotmány 21 0.97 %
Ábelfalva 18 0.83 %
Gácslápos 18 0.83 %
Rózsaszállás 17 0.79 %
Romhánypuszta 16 0.74 %
Gergelyfalva 16 0.74 %
Panyidaróc 15 0.69 %
Csákányháza 15 0.69 %
Dabar 13 0.60 %
Nagylibercse 12 0.56 %
Patakalja 12 0.56 %
Fülekkovácsi 11 0.51 %
Vilke 11 0.51 %
Mucsény 9 0.42 %
Ipolygalsa 9 0.42 %
Fülekpilis 8 0.37 %
Gömörsíd 7 0.32 %
Parlagos 7 0.32 %
Kétkeresztúr 7 0.32 %
Miksi 6 0.28 %
Fűrész 6 0.28 %
Ragyolc 5 0.23 %
Gácsprága 5 0.23 %
Sőreg 5 0.23 %
Füleksávoly 5 0.23 %
Rátkapuszta 4 0.19 %
Lentő 4 0.19 %
Pinc 3 0.14 %
Csomatelke 3 0.14 %
Perse 3 0.14 %
Fülekpüspöki 3 0.14 %
Ipolynyitra 2 0.09 %
Bolgárom 2 0.09 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 83 27.21 %
Losonc 59 19.34 %
Gömörsíd 17 5.57 %
Nagydaróc 11 3.61 %
Tőrincs 9 2.95 %
Ragyolc 9 2.95 %
Panyidaróc 8 2.62 %
Fülekkovácsi 8 2.62 %
Fülekpüspöki 7 2.30 %
Mucsény 7 2.30 %
Csomatelke 7 2.30 %
Füleksávoly 7 2.30 %
Bolgárom 7 2.30 %
Jelsőc 6 1.97 %
Csákányháza 6 1.97 %
Rapp 4 1.31 %
Ipolynyitra 4 1.31 %
Fülekpilis 3 0.98 %
Gács 3 0.98 %
Vilke 3 0.98 %
Béna 3 0.98 %
Terbeléd 3 0.98 %
Losonctamási 3 0.98 %
Lónyabánya 2 0.66 %
Gácsfalva 2 0.66 %
Rózsaszállás 2 0.66 %
Dabar 2 0.66 %
Miksi 2 0.66 %
Perse 2 0.66 %
Pinc 2 0.66 %
Kalonda 2 0.66 %
Kotmány 2 0.66 %
Fűrész 1 0.33 %
Videfalva 1 0.33 %
Patakalja 1 0.33 %
Parlagos 1 0.33 %
Rátkapuszta 1 0.33 %
Vámosfalva 1 0.33 %
Sátorosbánya 1 0.33 %
Bolyk 1 0.33 %
Nagylibercse 1 0.33 %
Gácsliget 1 0.33 %
Ipolygalsa 1 0.33 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Losonc 590 62.90 %
Videfalva 42 4.48 %
Gács 38 4.05 %
Lónyabánya 27 2.88 %
Losonctamási 20 2.13 %
Divény 18 1.92 %
Fülek 17 1.81 %
Dabar 16 1.71 %
Gácsfalva 15 1.60 %
Panyidaróc 12 1.28 %
Fülekkovácsi 10 1.07 %
Rapp 9 0.96 %
Kotmány 8 0.85 %
Vámosfalva 8 0.85 %
Terbeléd 7 0.75 %
Bozita 7 0.75 %
Miksi 5 0.53 %
Gácsliget 5 0.53 %
Budaszállás 5 0.53 %
Kétkeresztúr 5 0.53 %
Vilke 5 0.53 %
Fűrész 5 0.53 %
Jelsőc 4 0.43 %
Tugár 4 0.43 %
Ipolynyitra 4 0.43 %
Gácslápos 4 0.43 %
Bolyk 4 0.43 %
Kalonda 4 0.43 %
Csákányháza 4 0.43 %
Rózsaszállás 4 0.43 %
Ábelfalva 3 0.32 %
Fülekpüspöki 3 0.32 %
Ragyolc 3 0.32 %
Csomatelke 3 0.32 %
Rátkapuszta 3 0.32 %
Romhánypuszta 2 0.21 %
Bolgárom 2 0.21 %
Tósár 2 0.21 %
Nagylibercse 2 0.21 %
Perse 2 0.21 %
Ipolygalsa 2 0.21 %
Nagydaróc 2 0.21 %
Lentő 2 0.21 %
Tőrincs 2 0.21 %
Füleksávoly 2 0.21 %
Sátorosbánya 2 0.21 %
Gömörsíd 1 0.11 %
Mucsény 1 0.11 %
Gergelyfalva 1 0.11 %
Parlagos 1 0.11 %
Patakalja 1 0.11 %
Maskófalva 1 0.11 %
Pinc 1 0.11 %
Béna 1 0.11 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 429 39.36 %
Lónyabánya 71 6.51 %
Videfalva 70 6.42 %
Divény 60 5.50 %
Losonctamási 54 4.95 %
Gács 48 4.40 %
Fülek 34 3.12 %
Vámosfalva 27 2.48 %
Kotmány 26 2.39 %
Rózsaszállás 20 1.83 %
Bozita 20 1.83 %
Gácsfalva 18 1.65 %
Dabar 13 1.19 %
Patakalja 13 1.19 %
Bolyk 12 1.10 %
Rapp 10 0.92 %
Fűrész 9 0.83 %
Tósár 9 0.83 %
Rátkapuszta 9 0.83 %
Panyidaróc 9 0.83 %
Mucsény 8 0.73 %
Vilke 8 0.73 %
Nagydaróc 7 0.64 %
Terbeléd 7 0.64 %
Jelsőc 7 0.64 %
Gácslápos 6 0.55 %
Maskófalva 6 0.55 %
Tugár 6 0.55 %
Sátorosbánya 6 0.55 %
Ragyolc 5 0.46 %
Budaszállás 5 0.46 %
Kalonda 4 0.37 %
Gácsliget 4 0.37 %
Lentő 4 0.37 %
Pinc 4 0.37 %
Ábelfalva 3 0.28 %
Miksi 3 0.28 %
Kétkeresztúr 3 0.28 %
Füleksávoly 3 0.28 %
Fülekkovácsi 3 0.28 %
Gergelyfalva 2 0.18 %
Romhánypuszta 2 0.18 %
Csomatelke 2 0.18 %
Nagylibercse 1 0.09 %
Gömörsíd 1 0.09 %
Ipolygalsa 1 0.09 %
Béna 1 0.09 %
Tőrincs 1 0.09 %
Fülekpilis 1 0.09 %
Csákányháza 1 0.09 %
Gácsprága 1 0.09 %
Bolgárom 0 0.00 %
Fülekpüspöki 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 2 037 51.36 %
Gács 204 5.14 %
Fülek 176 4.44 %
Videfalva 172 4.34 %
Losonctamási 135 3.40 %
Divény 125 3.15 %
Vámosfalva 107 2.70 %
Lónyabánya 106 2.67 %
Gácsfalva 95 2.40 %
Gácsliget 77 1.94 %
Terbeléd 42 1.06 %
Dabar 38 0.96 %
Patakalja 37 0.93 %
Panyidaróc 37 0.93 %
Nagylibercse 34 0.86 %
Rózsaszállás 34 0.86 %
Ragyolc 33 0.83 %
Tugár 33 0.83 %
Maskófalva 33 0.83 %
Vilke 31 0.78 %
Bolyk 29 0.73 %
Bozita 29 0.73 %
Budaszállás 26 0.66 %
Tósár 25 0.63 %
Gácslápos 24 0.61 %
Kotmány 23 0.58 %
Pinc 18 0.45 %
Fülekkovácsi 17 0.43 %
Nagydaróc 16 0.40 %
Rapp 15 0.38 %
Csomatelke 14 0.35 %
Fűrész 14 0.35 %
Rátkapuszta 13 0.33 %
Gergelyfalva 13 0.33 %
Miksi 12 0.30 %
Mucsény 12 0.30 %
Fülekpüspöki 10 0.25 %
Ábelfalva 10 0.25 %
Ipolygalsa 10 0.25 %
Sátorosbánya 9 0.23 %
Romhánypuszta 9 0.23 %
Jelsőc 8 0.20 %
Fülekpilis 7 0.18 %
Kétkeresztúr 5 0.13 %
Gácsprága 5 0.13 %
Perse 4 0.10 %
Gömörsíd 4 0.10 %
Ipolynyitra 4 0.10 %
Tőrincs 4 0.10 %
Kalonda 4 0.10 %
Lentő 2 0.05 %
Füleksávoly 2 0.05 %
Bolgárom 2 0.05 %
Sőreg 2 0.05 %
Parlagos 1 0.03 %
Béna 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Losonc 591 24.67 %
Losonctamási 480 20.03 %
Videfalva 193 8.06 %
Gács 113 4.72 %
Lónyabánya 106 4.42 %
Divény 100 4.17 %
Vámosfalva 79 3.30 %
Gácsfalva 66 2.75 %
Fülek 66 2.75 %
Patakalja 51 2.13 %
Tugár 41 1.71 %
Tósár 36 1.50 %
Gergelyfalva 33 1.38 %
Budaszállás 33 1.38 %
Gácsliget 25 1.04 %
Bozita 24 1.00 %
Dabar 24 1.00 %
Rózsaszállás 23 0.96 %
Maskófalva 23 0.96 %
Nagylibercse 22 0.92 %
Bolyk 21 0.88 %
Sátorosbánya 17 0.71 %
Parlagos 17 0.71 %
Terbeléd 16 0.67 %
Rapp 15 0.63 %
Kotmány 12 0.50 %
Romhánypuszta 12 0.50 %
Jelsőc 12 0.50 %
Panyidaróc 11 0.46 %
Ipolygalsa 11 0.46 %
Gácslápos 11 0.46 %
Ragyolc 10 0.42 %
Rátkapuszta 10 0.42 %
Fülekkovácsi 8 0.33 %
Kétkeresztúr 8 0.33 %
Fűrész 7 0.29 %
Ábelfalva 7 0.29 %
Vilke 6 0.25 %
Tőrincs 6 0.25 %
Pinc 6 0.25 %
Füleksávoly 5 0.21 %
Gácsprága 5 0.21 %
Nagydaróc 5 0.21 %
Lentő 5 0.21 %
Fülekpüspöki 5 0.21 %
Csomatelke 3 0.13 %
Fülekpilis 3 0.13 %
Bolgárom 3 0.13 %
Ipolynyitra 2 0.08 %
Kalonda 2 0.08 %
Csákányháza 2 0.08 %
Mucsény 2 0.08 %
Sőreg 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Perse 1 0.04 %
Miksi 0 0.00 %
Losonc 249 46.11 %
Fülek 40 7.41 %
Nagydaróc 40 7.41 %
Videfalva 21 3.89 %
Gács 18 3.33 %
Divény 15 2.78 %
Losonctamási 12 2.22 %
Lónyabánya 11 2.04 %
Terbeléd 10 1.85 %
Bolyk 8 1.48 %
Vámosfalva 7 1.30 %
Dabar 6 1.11 %
Patakalja 6 1.11 %
Vilke 6 1.11 %
Panyidaróc 6 1.11 %
Ragyolc 5 0.93 %
Rózsaszállás 5 0.93 %
Füleksávoly 5 0.93 %
Budaszállás 4 0.74 %
Miksi 4 0.74 %
Tósár 4 0.74 %
Maskófalva 4 0.74 %
Tugár 3 0.56 %
Csákányháza 3 0.56 %
Gácsprága 3 0.56 %
Gácsfalva 3 0.56 %
Sátorosbánya 3 0.56 %
Pinc 3 0.56 %
Fűrész 2 0.37 %
Nagylibercse 2 0.37 %
Gácsliget 2 0.37 %
Perse 2 0.37 %
Kotmány 2 0.37 %
Jelsőc 2 0.37 %
Fülekkovácsi 2 0.37 %
Ipolynyitra 1 0.19 %
Bozita 1 0.19 %
Gömörsíd 1 0.19 %
Fülekpüspöki 1 0.19 %
Gácslápos 1 0.19 %
Tőrincs 1 0.19 %
Rapp 1 0.19 %
Rátkapuszta 1 0.19 %
Csomatelke 1 0.19 %
Romhánypuszta 1 0.19 %
Fülekpilis 1 0.19 %
Mucsény 1 0.19 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Losonc 59 24.38 %
Tőrincs 30 12.40 %
Fülek 26 10.74 %
Jelsőc 10 4.13 %
Vilke 9 3.72 %
Gömörsíd 9 3.72 %
Panyidaróc 8 3.31 %
Nagydaróc 7 2.89 %
Bolgárom 5 2.07 %
Losonctamási 4 1.65 %
Gácsfalva 4 1.65 %
Ipolynyitra 4 1.65 %
Kotmány 4 1.65 %
Divény 4 1.65 %
Fűrész 3 1.24 %
Gács 3 1.24 %
Csákányháza 3 1.24 %
Csomatelke 3 1.24 %
Videfalva 3 1.24 %
Füleksávoly 3 1.24 %
Fülekpilis 3 1.24 %
Lónyabánya 3 1.24 %
Mucsény 3 1.24 %
Tugár 2 0.83 %
Fülekpüspöki 2 0.83 %
Miksi 2 0.83 %
Bolyk 2 0.83 %
Vámosfalva 2 0.83 %
Tósár 2 0.83 %
Ipolygalsa 2 0.83 %
Dabar 2 0.83 %
Budaszállás 1 0.41 %
Perse 1 0.41 %
Terbeléd 1 0.41 %
Rózsaszállás 1 0.41 %
Rapp 1 0.41 %
Ragyolc 1 0.41 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 113 22.47 %
Fülek 112 22.27 %
Ipolygalsa 92 18.29 %
Terbeléd 29 5.77 %
Nagydaróc 19 3.78 %
Füleksávoly 17 3.38 %
Ipolynyitra 13 2.58 %
Fülekpüspöki 11 2.19 %
Bolyk 11 2.19 %
Bozita 11 2.19 %
Videfalva 10 1.99 %
Csákányháza 10 1.99 %
Ragyolc 9 1.79 %
Rapp 9 1.79 %
Gömörsíd 9 1.79 %
Fülekkovácsi 8 1.59 %
Panyidaróc 7 1.39 %
Rátkapuszta 7 1.39 %
Perse 6 1.19 %
Csomatelke 6 1.19 %
Bolgárom 5 0.99 %
Losonctamási 4 0.80 %
Gács 4 0.80 %
Fülekpilis 4 0.80 %
Béna 4 0.80 %
Vámosfalva 4 0.80 %
Pinc 3 0.60 %
Miksi 3 0.60 %
Vilke 3 0.60 %
Gácsliget 3 0.60 %
Dabar 3 0.60 %
Sőreg 3 0.60 %
Tőrincs 2 0.40 %
Budaszállás 1 0.20 %
Maskófalva 1 0.20 %
Gácslápos 1 0.20 %
Ábelfalva 1 0.20 %
Tugár 1 0.20 %
Mucsény 1 0.20 %
Kalonda 1 0.20 %
Lónyabánya 1 0.20 %
Rózsaszállás 1 0.20 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 418 56.64 %
Fülek 28 3.79 %
Videfalva 27 3.66 %
Lónyabánya 24 3.25 %
Divény 22 2.98 %
Dabar 22 2.98 %
Losonctamási 20 2.71 %
Gács 14 1.90 %
Vámosfalva 13 1.76 %
Rózsaszállás 9 1.22 %
Bolyk 9 1.22 %
Terbeléd 8 1.08 %
Nagylibercse 6 0.81 %
Jelsőc 6 0.81 %
Vilke 6 0.81 %
Panyidaróc 6 0.81 %
Romhánypuszta 5 0.68 %
Csomatelke 5 0.68 %
Tósár 5 0.68 %
Gácsfalva 5 0.68 %
Tugár 4 0.54 %
Bozita 4 0.54 %
Mucsény 4 0.54 %
Budaszállás 4 0.54 %
Rapp 4 0.54 %
Kétkeresztúr 3 0.41 %
Fülekpüspöki 3 0.41 %
Gácsliget 3 0.41 %
Sátorosbánya 3 0.41 %
Füleksávoly 3 0.41 %
Gácsprága 3 0.41 %
Gergelyfalva 3 0.41 %
Ragyolc 3 0.41 %
Nagydaróc 3 0.41 %
Rátkapuszta 3 0.41 %
Ipolygalsa 2 0.27 %
Tőrincs 2 0.27 %
Ipolynyitra 2 0.27 %
Kalonda 2 0.27 %
Fülekkovácsi 2 0.27 %
Gácslápos 2 0.27 %
Fűrész 2 0.27 %
Maskófalva 2 0.27 %
Béna 1 0.14 %
Patakalja 1 0.14 %
Fülekpilis 1 0.14 %
Sőreg 1 0.14 %
Miksi 1 0.14 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Losonc 413 44.03 %
Videfalva 174 18.55 %
Losonctamási 34 3.62 %
Vámosfalva 24 2.56 %
Gács 24 2.56 %
Divény 22 2.35 %
Lónyabánya 21 2.24 %
Terbeléd 18 1.92 %
Bozita 18 1.92 %
Tugár 17 1.81 %
Fülek 14 1.49 %
Bolyk 11 1.17 %
Panyidaróc 8 0.85 %
Maskófalva 8 0.85 %
Csákányháza 8 0.85 %
Mucsény 8 0.85 %
Gácsfalva 8 0.85 %
Dabar 7 0.75 %
Budaszállás 7 0.75 %
Gácsliget 7 0.75 %
Rózsaszállás 7 0.75 %
Romhánypuszta 7 0.75 %
Pinc 5 0.53 %
Gácslápos 5 0.53 %
Rapp 4 0.43 %
Vilke 4 0.43 %
Kétkeresztúr 4 0.43 %
Kotmány 4 0.43 %
Tőrincs 4 0.43 %
Patakalja 4 0.43 %
Tósár 4 0.43 %
Fülekkovácsi 4 0.43 %
Jelsőc 3 0.32 %
Nagylibercse 3 0.32 %
Kalonda 3 0.32 %
Gömörsíd 3 0.32 %
Fűrész 3 0.32 %
Fülekpüspöki 2 0.21 %
Miksi 2 0.21 %
Ipolygalsa 2 0.21 %
Ragyolc 2 0.21 %
Nagydaróc 2 0.21 %
Rátkapuszta 2 0.21 %
Gergelyfalva 2 0.21 %
Füleksávoly 2 0.21 %
Csomatelke 1 0.11 %
Sőreg 1 0.11 %
Parlagos 1 0.11 %
Bolgárom 1 0.11 %
Ábelfalva 1 0.11 %
Ipolynyitra 1 0.11 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 701 37.85 %
Losonc 253 13.66 %
Ragyolc 150 8.10 %
Fülekpüspöki 126 6.80 %
Gömörsíd 88 4.75 %
Csomatelke 75 4.05 %
Béna 48 2.59 %
Csákányháza 45 2.43 %
Füleksávoly 33 1.78 %
Fülekkovácsi 32 1.73 %
Sőreg 30 1.62 %
Nagydaróc 30 1.62 %
Vilke 25 1.35 %
Rapp 25 1.35 %
Bolgárom 25 1.35 %
Perse 19 1.03 %
Panyidaróc 16 0.86 %
Ipolygalsa 14 0.76 %
Terbeléd 14 0.76 %
Kalonda 13 0.70 %
Pinc 10 0.54 %
Bozita 10 0.54 %
Fülekpilis 9 0.49 %
Mucsény 9 0.49 %
Rátkapuszta 7 0.38 %
Bolyk 6 0.32 %
Losonctamási 6 0.32 %
Gácsfalva 4 0.22 %
Videfalva 4 0.22 %
Gács 4 0.22 %
Lónyabánya 2 0.11 %
Rózsaszállás 2 0.11 %
Sátorosbánya 2 0.11 %
Ipolynyitra 2 0.11 %
Divény 2 0.11 %
Vámosfalva 2 0.11 %
Patakalja 1 0.05 %
Gácsliget 1 0.05 %
Parlagos 1 0.05 %
Gácsprága 1 0.05 %
Fűrész 1 0.05 %
Kétkeresztúr 1 0.05 %
Tőrincs 1 0.05 %
Tugár 1 0.05 %
Gergelyfalva 1 0.05 %
Maskófalva 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Losonc 440 32.62 %
Divény 116 8.60 %
Gács 76 5.63 %
Rózsaszállás 72 5.34 %
Videfalva 69 5.11 %
Lónyabánya 63 4.67 %
Losonctamási 57 4.23 %
Vámosfalva 56 4.15 %
Fülek 38 2.82 %
Bozita 31 2.30 %
Gácsfalva 29 2.15 %
Dabar 28 2.08 %
Kotmány 23 1.70 %
Rapp 17 1.26 %
Fűrész 15 1.11 %
Sátorosbánya 13 0.96 %
Vilke 12 0.89 %
Budaszállás 12 0.89 %
Panyidaróc 12 0.89 %
Bolyk 12 0.89 %
Tugár 10 0.74 %
Ragyolc 10 0.74 %
Patakalja 9 0.67 %
Terbeléd 9 0.67 %
Nagylibercse 9 0.67 %
Mucsény 9 0.67 %
Nagydaróc 9 0.67 %
Tósár 8 0.59 %
Rátkapuszta 8 0.59 %
Maskófalva 8 0.59 %
Kalonda 8 0.59 %
Füleksávoly 8 0.59 %
Pinc 6 0.44 %
Gácsliget 6 0.44 %
Gácslápos 6 0.44 %
Romhánypuszta 5 0.37 %
Kétkeresztúr 5 0.37 %
Jelsőc 5 0.37 %
Ipolygalsa 5 0.37 %
Lentő 5 0.37 %
Fülekpüspöki 4 0.30 %
Fülekkovácsi 4 0.30 %
Miksi 4 0.30 %
Ábelfalva 4 0.30 %
Fülekpilis 3 0.22 %
Csákányháza 3 0.22 %
Béna 2 0.15 %
Sőreg 2 0.15 %
Parlagos 2 0.15 %
Tőrincs 2 0.15 %
Perse 1 0.07 %
Gácsprága 1 0.07 %
Gömörsíd 1 0.07 %
Bolgárom 1 0.07 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 146 46.20 %
Videfalva 18 5.70 %
Fülek 14 4.43 %
Vámosfalva 13 4.11 %
Terbeléd 10 3.16 %
Gács 9 2.85 %
Divény 9 2.85 %
Lónyabánya 9 2.85 %
Bozita 6 1.90 %
Fűrész 5 1.58 %
Tósár 5 1.58 %
Nagylibercse 4 1.27 %
Losonctamási 4 1.27 %
Rátkapuszta 4 1.27 %
Rapp 4 1.27 %
Kotmány 3 0.95 %
Mucsény 3 0.95 %
Panyidaróc 3 0.95 %
Tugár 3 0.95 %
Sátorosbánya 3 0.95 %
Maskófalva 2 0.63 %
Füleksávoly 2 0.63 %
Nagydaróc 2 0.63 %
Romhánypuszta 2 0.63 %
Bolyk 2 0.63 %
Gömörsíd 2 0.63 %
Gácsfalva 2 0.63 %
Gácslápos 2 0.63 %
Ragyolc 2 0.63 %
Gácsprága 2 0.63 %
Kétkeresztúr 2 0.63 %
Patakalja 1 0.32 %
Pinc 1 0.32 %
Fülekpüspöki 1 0.32 %
Rózsaszállás 1 0.32 %
Miksi 1 0.32 %
Jelsőc 1 0.32 %
Fülekpilis 1 0.32 %
Fülekkovácsi 1 0.32 %
Dabar 1 0.32 %
Csomatelke 1 0.32 %
Csákányháza 1 0.32 %
Budaszállás 1 0.32 %
Vilke 1 0.32 %
Ipolygalsa 1 0.32 %
Bolgárom 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Losonc 194 42.92 %
Fülek 25 5.53 %
Videfalva 22 4.87 %
Lónyabánya 22 4.87 %
Losonctamási 18 3.98 %
Gács 17 3.76 %
Vámosfalva 17 3.76 %
Dabar 12 2.65 %
Divény 9 1.99 %
Gömörsíd 9 1.99 %
Fűrész 7 1.55 %
Csákányháza 7 1.55 %
Terbeléd 6 1.33 %
Bozita 6 1.33 %
Gácsliget 6 1.33 %
Kalonda 5 1.11 %
Nagydaróc 5 1.11 %
Mucsény 5 1.11 %
Rózsaszállás 5 1.11 %
Csomatelke 5 1.11 %
Bolyk 5 1.11 %
Sátorosbánya 4 0.88 %
Gácsfalva 3 0.66 %
Budaszállás 3 0.66 %
Jelsőc 3 0.66 %
Fülekkovácsi 3 0.66 %
Fülekpilis 3 0.66 %
Pinc 3 0.66 %
Kotmány 3 0.66 %
Tugár 3 0.66 %
Ipolynyitra 3 0.66 %
Panyidaróc 3 0.66 %
Nagylibercse 2 0.44 %
Fülekpüspöki 2 0.44 %
Perse 2 0.44 %
Ipolygalsa 2 0.44 %
Rapp 2 0.44 %
Rátkapuszta 2 0.44 %
Tósár 2 0.44 %
Maskófalva 1 0.22 %
Romhánypuszta 1 0.22 %
Gácslápos 1 0.22 %
Ragyolc 1 0.22 %
Tőrincs 1 0.22 %
Vilke 1 0.22 %
Bolgárom 1 0.22 %
Béna 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Losonc 804 60.86 %
Gács 58 4.39 %
Videfalva 53 4.01 %
Divény 49 3.71 %
Fülek 39 2.95 %
Lónyabánya 34 2.57 %
Losonctamási 29 2.20 %
Vámosfalva 20 1.51 %
Dabar 20 1.51 %
Gácsfalva 17 1.29 %
Tugár 10 0.76 %
Fülekkovácsi 10 0.76 %
Terbeléd 9 0.68 %
Panyidaróc 9 0.68 %
Bozita 8 0.61 %
Vilke 8 0.61 %
Budaszállás 8 0.61 %
Rózsaszállás 8 0.61 %
Bolyk 7 0.53 %
Rapp 7 0.53 %
Ipolygalsa 7 0.53 %
Pinc 7 0.53 %
Fűrész 7 0.53 %
Ábelfalva 7 0.53 %
Jelsőc 6 0.45 %
Ragyolc 6 0.45 %
Kalonda 5 0.38 %
Kotmány 5 0.38 %
Nagydaróc 5 0.38 %
Patakalja 4 0.30 %
Gácsliget 4 0.30 %
Gácslápos 4 0.30 %
Miksi 4 0.30 %
Gömörsíd 4 0.30 %
Parlagos 3 0.23 %
Tőrincs 3 0.23 %
Nagylibercse 3 0.23 %
Füleksávoly 3 0.23 %
Ipolynyitra 3 0.23 %
Maskófalva 3 0.23 %
Fülekpüspöki 2 0.15 %
Béna 2 0.15 %
Rátkapuszta 2 0.15 %
Csákányháza 2 0.15 %
Mucsény 2 0.15 %
Sőreg 2 0.15 %
Tósár 2 0.15 %
Perse 2 0.15 %
Romhánypuszta 1 0.08 %
Lentő 1 0.08 %
Gergelyfalva 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Kétkeresztúr 1 0.08 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 166 21.47 %
Lónyabánya 165 21.35 %
Divény 72 9.31 %
Vámosfalva 64 8.28 %
Rózsaszállás 27 3.49 %
Dabar 25 3.23 %
Fülek 19 2.46 %
Losonctamási 19 2.46 %
Videfalva 18 2.33 %
Gács 16 2.07 %
Nagydaróc 13 1.68 %
Patakalja 13 1.68 %
Kétkeresztúr 11 1.42 %
Kotmány 10 1.29 %
Fülekkovácsi 9 1.16 %
Tugár 9 1.16 %
Fűrész 8 1.03 %
Vilke 7 0.91 %
Csomatelke 6 0.78 %
Gácsliget 5 0.65 %
Terbeléd 5 0.65 %
Mucsény 4 0.52 %
Kalonda 4 0.52 %
Bozita 3 0.39 %
Bolyk 3 0.39 %
Gergelyfalva 3 0.39 %
Romhánypuszta 3 0.39 %
Jelsőc 3 0.39 %
Füleksávoly 3 0.39 %
Ragyolc 2 0.26 %
Tőrincs 2 0.26 %
Miksi 2 0.26 %
Panyidaróc 2 0.26 %
Ipolygalsa 2 0.26 %
Gácsfalva 2 0.26 %
Fülekpilis 2 0.26 %
Budaszállás 2 0.26 %
Gömörsíd 2 0.26 %
Bolgárom 2 0.26 %
Rátkapuszta 2 0.26 %
Csákányháza 2 0.26 %
Nagylibercse 1 0.13 %
Fülekpüspöki 1 0.13 %
Ipolynyitra 1 0.13 %
Lentő 1 0.13 %
Sátorosbánya 1 0.13 %
Parlagos 1 0.13 %
Pinc 1 0.13 %
Rapp 1 0.13 %
Tósár 1 0.13 %
Ábelfalva 1 0.13 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Losonc 902 31.60 %
Fülek 431 15.10 %
Rátkapuszta 111 3.89 %
Terbeléd 104 3.64 %
Videfalva 89 3.12 %
Sátorosbánya 80 2.80 %
Gács 73 2.56 %
Losonctamási 62 2.17 %
Tugár 61 2.14 %
Divény 58 2.03 %
Bozita 55 1.93 %
Lónyabánya 53 1.86 %
Vámosfalva 47 1.65 %
Gácsfalva 43 1.51 %
Ragyolc 43 1.51 %
Romhánypuszta 42 1.47 %
Fülekpüspöki 41 1.44 %
Budaszállás 37 1.30 %
Bolyk 37 1.30 %
Fülekkovácsi 36 1.26 %
Mucsény 35 1.23 %
Csákányháza 35 1.23 %
Csomatelke 32 1.12 %
Rapp 29 1.02 %
Nagydaróc 29 1.02 %
Ipolygalsa 22 0.77 %
Rózsaszállás 21 0.74 %
Gácsliget 18 0.63 %
Gácslápos 18 0.63 %
Fülekpilis 17 0.60 %
Panyidaróc 15 0.53 %
Dabar 14 0.49 %
Gömörsíd 14 0.49 %
Patakalja 13 0.46 %
Fűrész 13 0.46 %
Kotmány 13 0.46 %
Parlagos 12 0.42 %
Perse 12 0.42 %
Tósár 12 0.42 %
Gergelyfalva 12 0.42 %
Tőrincs 10 0.35 %
Ipolynyitra 9 0.32 %
Maskófalva 9 0.32 %
Füleksávoly 7 0.25 %
Sőreg 6 0.21 %
Miksi 6 0.21 %
Jelsőc 5 0.18 %
Kalonda 5 0.18 %
Bolgárom 5 0.18 %
Kétkeresztúr 5 0.18 %
Vilke 5 0.18 %
Pinc 5 0.18 %
Nagylibercse 4 0.14 %
Ábelfalva 2 0.07 %
Béna 2 0.07 %
Gácsprága 1 0.04 %
Lentő 0 0.00 %
Losonc 94 30.23 %
Fülek 25 8.04 %
Gömörsíd 15 4.82 %
Divény 14 4.50 %
Videfalva 12 3.86 %
Losonctamási 9 2.89 %
Mucsény 6 1.93 %
Ragyolc 6 1.93 %
Csomatelke 6 1.93 %
Budaszállás 6 1.93 %
Gács 5 1.61 %
Füleksávoly 5 1.61 %
Lónyabánya 5 1.61 %
Patakalja 5 1.61 %
Vámosfalva 5 1.61 %
Gácsfalva 5 1.61 %
Sátorosbánya 4 1.29 %
Fülekpüspöki 4 1.29 %
Terbeléd 3 0.96 %
Dabar 3 0.96 %
Vilke 2 0.64 %
Tugár 2 0.64 %
Csákányháza 2 0.64 %
Bolyk 2 0.64 %
Nagylibercse 2 0.64 %
Rózsaszállás 2 0.64 %
Rátkapuszta 2 0.64 %
Ipolygalsa 2 0.64 %
Jelsőc 2 0.64 %
Kalonda 2 0.64 %
Fűrész 2 0.64 %
Bolgárom 2 0.64 %
Kétkeresztúr 2 0.64 %
Panyidaróc 1 0.32 %
Pinc 1 0.32 %
Nagydaróc 1 0.32 %
Fülekkovácsi 1 0.32 %
Tőrincs 1 0.32 %
Gácsprága 1 0.32 %
Perse 1 0.32 %
Miksi 1 0.32 %
Rapp 1 0.32 %
Gergelyfalva 1 0.32 %
Gácslápos 1 0.32 %
Ipolynyitra 1 0.32 %
Kotmány 1 0.32 %
Ábelfalva 1 0.32 %
Tósár 1 0.32 %
Sőreg 1 0.32 %
Romhánypuszta 1 0.32 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 102 27.49 %
Divény 35 9.43 %
Fülek 26 7.01 %
Videfalva 16 4.31 %
Gács 14 3.77 %
Lónyabánya 11 2.96 %
Dabar 11 2.96 %
Ragyolc 9 2.43 %
Losonctamási 8 2.16 %
Vámosfalva 8 2.16 %
Kotmány 8 2.16 %
Tugár 7 1.89 %
Rózsaszállás 7 1.89 %
Terbeléd 6 1.62 %
Gácsfalva 6 1.62 %
Jelsőc 5 1.35 %
Fűrész 4 1.08 %
Csákányháza 4 1.08 %
Rátkapuszta 3 0.81 %
Sátorosbánya 3 0.81 %
Csomatelke 3 0.81 %
Fülekpüspöki 3 0.81 %
Tósár 2 0.54 %
Bozita 2 0.54 %
Nagylibercse 2 0.54 %
Ipolynyitra 2 0.54 %
Maskófalva 2 0.54 %
Budaszállás 2 0.54 %
Patakalja 2 0.54 %
Gömörsíd 2 0.54 %
Bolyk 2 0.54 %
Fülekpilis 2 0.54 %
Panyidaróc 2 0.54 %
Bolgárom 2 0.54 %
Pinc 2 0.54 %
Gácsliget 1 0.27 %
Mucsény 1 0.27 %
Vilke 1 0.27 %
Tőrincs 1 0.27 %
Ábelfalva 1 0.27 %
Miksi 1 0.27 %
Füleksávoly 1 0.27 %
Gácslápos 1 0.27 %
Romhánypuszta 1 0.27 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Rapp 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 217 53.58 %
Videfalva 19 4.69 %
Gács 13 3.21 %
Fülek 12 2.96 %
Losonctamási 12 2.96 %
Divény 12 2.96 %
Lónyabánya 11 2.72 %
Vilke 10 2.47 %
Panyidaróc 8 1.98 %
Terbeléd 7 1.73 %
Vámosfalva 7 1.73 %
Dabar 6 1.48 %
Rapp 6 1.48 %
Nagylibercse 6 1.48 %
Rózsaszállás 4 0.99 %
Fülekpüspöki 4 0.99 %
Bolyk 4 0.99 %
Csákányháza 4 0.99 %
Patakalja 3 0.74 %
Maskófalva 3 0.74 %
Rátkapuszta 3 0.74 %
Fülekkovácsi 3 0.74 %
Fűrész 3 0.74 %
Gácsfalva 3 0.74 %
Romhánypuszta 2 0.49 %
Fülekpilis 2 0.49 %
Sátorosbánya 2 0.49 %
Perse 2 0.49 %
Jelsőc 2 0.49 %
Ábelfalva 2 0.49 %
Budaszállás 1 0.25 %
Tósár 1 0.25 %
Lentő 1 0.25 %
Nagydaróc 1 0.25 %
Pinc 1 0.25 %
Mucsény 1 0.25 %
Ipolygalsa 1 0.25 %
Gácslápos 1 0.25 %
Csomatelke 1 0.25 %
Kalonda 1 0.25 %
Ragyolc 1 0.25 %
Béna 1 0.25 %
Kotmány 1 0.25 %
Gácsliget 1 0.25 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 1 751 44.35 %
Divény 313 7.93 %
Vámosfalva 241 6.10 %
Lónyabánya 241 6.10 %
Videfalva 209 5.29 %
Fülek 127 3.22 %
Gács 116 2.94 %
Losonctamási 112 2.84 %
Dabar 108 2.74 %
Rózsaszállás 86 2.18 %
Rapp 57 1.44 %
Patakalja 50 1.27 %
Fűrész 50 1.27 %
Kotmány 47 1.19 %
Gácsfalva 46 1.17 %
Terbeléd 43 1.09 %
Tugár 40 1.01 %
Budaszállás 34 0.86 %
Bolyk 32 0.81 %
Bozita 29 0.73 %
Panyidaróc 25 0.63 %
Nagydaróc 24 0.61 %
Gergelyfalva 20 0.51 %
Mucsény 20 0.51 %
Sátorosbánya 19 0.48 %
Gácslápos 17 0.43 %
Tósár 16 0.41 %
Ragyolc 15 0.38 %
Fülekkovácsi 15 0.38 %
Nagylibercse 15 0.38 %
Pinc 13 0.33 %
Ipolygalsa 13 0.33 %
Kétkeresztúr 11 0.28 %
Fülekpüspöki 10 0.25 %
Vilke 10 0.25 %
Rátkapuszta 10 0.25 %
Kalonda 8 0.20 %
Maskófalva 8 0.20 %
Gácsliget 7 0.18 %
Miksi 7 0.18 %
Fülekpilis 7 0.18 %
Csákányháza 5 0.13 %
Ábelfalva 5 0.13 %
Gömörsíd 4 0.10 %
Jelsőc 4 0.10 %
Romhánypuszta 4 0.10 %
Füleksávoly 4 0.10 %
Parlagos 3 0.08 %
Lentő 2 0.05 %
Csomatelke 2 0.05 %
Perse 2 0.05 %
Gácsprága 1 0.03 %
Tőrincs 1 0.03 %
Sőreg 1 0.03 %
Béna 1 0.03 %
Bolgárom 1 0.03 %
Ipolynyitra 1 0.03 %
Losonc 3 173 63.73 %
Videfalva 200 4.02 %
Gács 166 3.33 %
Fülek 165 3.31 %
Losonctamási 116 2.33 %
Lónyabánya 109 2.19 %
Divény 98 1.97 %
Vámosfalva 75 1.51 %
Panyidaróc 58 1.16 %
Rapp 57 1.14 %
Terbeléd 48 0.96 %
Bolyk 47 0.94 %
Gácsfalva 46 0.92 %
Vilke 42 0.84 %
Dabar 39 0.78 %
Patakalja 37 0.74 %
Rózsaszállás 32 0.64 %
Pinc 30 0.60 %
Mucsény 25 0.50 %
Tugár 24 0.48 %
Miksi 23 0.46 %
Fülekpüspöki 22 0.44 %
Fülekkovácsi 21 0.42 %
Nagydaróc 20 0.40 %
Ragyolc 19 0.38 %
Budaszállás 18 0.36 %
Gergelyfalva 17 0.34 %
Maskófalva 16 0.32 %
Rátkapuszta 14 0.28 %
Kalonda 14 0.28 %
Fűrész 14 0.28 %
Romhánypuszta 13 0.26 %
Bozita 13 0.26 %
Nagylibercse 10 0.20 %
Kétkeresztúr 10 0.20 %
Tósár 10 0.20 %
Jelsőc 10 0.20 %
Csomatelke 9 0.18 %
Kotmány 9 0.18 %
Ipolygalsa 9 0.18 %
Fülekpilis 9 0.18 %
Ábelfalva 8 0.16 %
Gácsliget 8 0.16 %
Gácslápos 8 0.16 %
Füleksávoly 8 0.16 %
Sátorosbánya 8 0.16 %
Perse 7 0.14 %
Ipolynyitra 6 0.12 %
Lentő 4 0.08 %
Csákányháza 4 0.08 %
Tőrincs 4 0.08 %
Bolgárom 3 0.06 %
Parlagos 3 0.06 %
Gömörsíd 2 0.04 %
Sőreg 1 0.02 %
Béna 1 0.02 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 932 53.47 %
Divény 82 4.70 %
Fülek 74 4.25 %
Videfalva 62 3.56 %
Vámosfalva 61 3.50 %
Gács 60 3.44 %
Losonctamási 55 3.16 %
Lónyabánya 48 2.75 %
Patakalja 29 1.66 %
Dabar 26 1.49 %
Terbeléd 24 1.38 %
Bolyk 20 1.15 %
Rapp 18 1.03 %
Rózsaszállás 15 0.86 %
Panyidaróc 15 0.86 %
Vilke 15 0.86 %
Sátorosbánya 14 0.80 %
Gácsfalva 14 0.80 %
Tugár 13 0.75 %
Fűrész 13 0.75 %
Miksi 12 0.69 %
Bozita 12 0.69 %
Mucsény 10 0.57 %
Ragyolc 9 0.52 %
Rátkapuszta 9 0.52 %
Kotmány 8 0.46 %
Gácsliget 8 0.46 %
Fülekpüspöki 8 0.46 %
Ipolygalsa 7 0.40 %
Budaszállás 7 0.40 %
Romhánypuszta 7 0.40 %
Csomatelke 6 0.34 %
Ábelfalva 6 0.34 %
Gergelyfalva 5 0.29 %
Nagylibercse 5 0.29 %
Jelsőc 5 0.29 %
Nagydaróc 5 0.29 %
Gácslápos 5 0.29 %
Maskófalva 4 0.23 %
Füleksávoly 4 0.23 %
Lentő 4 0.23 %
Kétkeresztúr 4 0.23 %
Pinc 3 0.17 %
Csákányháza 3 0.17 %
Gömörsíd 3 0.17 %
Tósár 3 0.17 %
Kalonda 3 0.17 %
Tőrincs 3 0.17 %
Fülekpilis 2 0.11 %
Perse 1 0.06 %
Ipolynyitra 1 0.06 %
Béna 1 0.06 %
Sőreg 1 0.06 %
Fülekkovácsi 1 0.06 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 55 27.78 %
Fülek 10 5.05 %
Losonctamási 7 3.54 %
Divény 5 2.53 %
Videfalva 4 2.02 %
Nagylibercse 4 2.02 %
Lónyabánya 4 2.02 %
Kotmány 4 2.02 %
Ragyolc 4 2.02 %
Mucsény 4 2.02 %
Fűrész 3 1.52 %
Gácsfalva 3 1.52 %
Sátorosbánya 3 1.52 %
Patakalja 3 1.52 %
Vámosfalva 3 1.52 %
Gács 3 1.52 %
Bolyk 3 1.52 %
Jelsőc 2 1.01 %
Budaszállás 2 1.01 %
Panyidaróc 2 1.01 %
Pinc 2 1.01 %
Rapp 2 1.01 %
Fülekpüspöki 1 0.51 %
Gergelyfalva 1 0.51 %
Kétkeresztúr 1 0.51 %
Lentő 1 0.51 %
Vilke 1 0.51 %
Gácsliget 1 0.51 %
Perse 1 0.51 %
Béna 1 0.51 %
Miksi 1 0.51 %
Füleksávoly 1 0.51 %
Gömörsíd 1 0.51 %
Bozita 1 0.51 %
Sőreg 1 0.51 %
Terbeléd 1 0.51 %
Tugár 1 0.51 %
Fülekkovácsi 1 0.51 %
Gácsprága 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 1 182 32.45 %
Fülek 644 17.68 %
Ragyolc 275 7.55 %
Fülekpüspöki 154 4.23 %
Csomatelke 118 3.24 %
Csákányháza 116 3.18 %
Nagydaróc 97 2.66 %
Gömörsíd 95 2.61 %
Béna 84 2.31 %
Vilke 66 1.81 %
Rapp 65 1.78 %
Fülekkovácsi 60 1.65 %
Panyidaróc 58 1.59 %
Füleksávoly 54 1.48 %
Videfalva 54 1.48 %
Perse 50 1.37 %
Sőreg 47 1.29 %
Pinc 47 1.29 %
Ipolygalsa 46 1.26 %
Miksi 45 1.24 %
Terbeléd 36 0.99 %
Bolgárom 32 0.88 %
Kalonda 31 0.85 %
Gács 27 0.74 %
Mucsény 22 0.60 %
Fülekpilis 17 0.47 %
Ipolynyitra 16 0.44 %
Bolyk 15 0.41 %
Divény 14 0.38 %
Rátkapuszta 9 0.25 %
Losonctamási 9 0.25 %
Lónyabánya 8 0.22 %
Jelsőc 7 0.19 %
Kétkeresztúr 7 0.19 %
Vámosfalva 6 0.16 %
Sátorosbánya 6 0.16 %
Rózsaszállás 6 0.16 %
Tőrincs 6 0.16 %
Patakalja 6 0.16 %
Bozita 5 0.14 %
Gácsfalva 5 0.14 %
Fűrész 5 0.14 %
Dabar 4 0.11 %
Kotmány 3 0.08 %
Romhánypuszta 3 0.08 %
Nagylibercse 2 0.05 %
Tósár 1 0.03 %
Tugár 1 0.03 %
Maskófalva 1 0.03 %
Gergelyfalva 1 0.03 %
Gácsprága 1 0.03 %
Budaszállás 1 0.03 %
Gácslápos 1 0.03 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülek 468 23.35 %
Ragyolc 327 16.32 %
Losonc 324 16.17 %
Fülekpüspöki 128 6.39 %
Csákányháza 93 4.64 %
Csomatelke 77 3.84 %
Béna 76 3.79 %
Gömörsíd 64 3.19 %
Rapp 51 2.54 %
Nagydaróc 46 2.30 %
Vilke 34 1.70 %
Füleksávoly 32 1.60 %
Perse 29 1.45 %
Sőreg 28 1.40 %
Fülekkovácsi 28 1.40 %
Pinc 23 1.15 %
Bolgárom 22 1.10 %
Terbeléd 22 1.10 %
Kalonda 21 1.05 %
Panyidaróc 15 0.75 %
Miksi 15 0.75 %
Mucsény 13 0.65 %
Fülekpilis 11 0.55 %
Bolyk 9 0.45 %
Sátorosbánya 9 0.45 %
Ipolygalsa 7 0.35 %
Videfalva 6 0.30 %
Bozita 6 0.30 %
Ipolynyitra 4 0.20 %
Rátkapuszta 3 0.15 %
Jelsőc 2 0.10 %
Gács 2 0.10 %
Divény 2 0.10 %
Losonctamási 2 0.10 %
Kétkeresztúr 1 0.05 %
Budaszállás 1 0.05 %
Rózsaszállás 1 0.05 %
Dabar 1 0.05 %
Maskófalva 1 0.05 %
Gácsprága 1 0.05 %
Tósár 1 0.05 %
Lónyabánya 1 0.05 %
Vámosfalva 1 0.05 %
Patakalja 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 564 36.53 %
Videfalva 88 5.70 %
Gács 87 5.63 %
Divény 85 5.51 %
Losonctamási 69 4.47 %
Fülek 69 4.47 %
Lónyabánya 64 4.15 %
Tósár 54 3.50 %
Vámosfalva 41 2.66 %
Gácsfalva 32 2.07 %
Bozita 29 1.88 %
Dabar 25 1.62 %
Bolyk 21 1.36 %
Terbeléd 18 1.17 %
Rapp 18 1.17 %
Rózsaszállás 18 1.17 %
Kotmány 18 1.17 %
Sátorosbánya 14 0.91 %
Budaszállás 14 0.91 %
Patakalja 14 0.91 %
Rátkapuszta 13 0.84 %
Maskófalva 13 0.84 %
Tugár 12 0.78 %
Vilke 12 0.78 %
Romhánypuszta 11 0.71 %
Mucsény 11 0.71 %
Fűrész 10 0.65 %
Ragyolc 10 0.65 %
Nagylibercse 9 0.58 %
Pany