SK
KN
.....

Dunaradvány

Község

címer zászló
1345 99% magyar 1910
603 85% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Dunaradvány
Hivatalos szlovák megnevezés:
Radvaň nad Dunajom
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Udvardi járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Ógyallai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Győr-Esztergomi-síkság , Esztergomi-Duna-völgy
Más földrajzi nevek:
Baloghpuszta, Csóri-puszta, Eperjes, Kertaljai-dűlő, Nádas-telek, Pistori-puszta, Zsitvatő
Koordináták:
47.74626160, 18.37045670
Terület:
15,76 km2
Rang:
község
Népesség:
703
Tszf. magasság:
111 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94638
Település kód:
501336
Szervezeti azonosító:
306657
Adóazonosító:
2021046720

Komáromtól 18 km-re keletre a Duna bal partján, Neszméllyel szemben fekszik, az Esztergomi Duna-völgyben. Nyugatról Pat és Virt, északról Marcelháza és Madar, keletről Dunamocs határolja. Keleti határa a történelmi vármegyehatárt követi Komárom és Esztergom vármegye között. Dunaradványon keresztülhalad a Komáromot Párkánnyal összekötő 63-as út.

Közigazgatás

Község a Nyitrai kerületben és a Komáromi járásban. 1920-ig Komárom vármegye Udvardi járásához tartozott. 1960-ig az Ógyallai járáshoz tartozott, majd a Komáromi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. Virt önállósulásakor, 1990-ben területének egynegyedét elveszítette (20,40 km²-ről 15,76 km²-re). 1921-1990 között 34 hektárral csökkent területe (20,74 km²-ről 20,40 km²-re).

Népesség

Dunaradvány lakosságának 9/10-e magyar nemzetiségű. Az 1920-as években települtek először szlovákok a község területére (Baloghpuszta). Lakosságszáma folyamatos csökkenést mutat. A község lakosságának fele római katolikus, 2/5-e református vallású.

Történelem

Területe ősidők óta lakott. Zsitvatőnél késő avar kori temetőt tártak fel. A sírok betöltéséből kőkori eszközök is előkerültek. 1260-ban említik először Rodoan néven. A középkorban a királyi lovászok és kádárok faluja volt, IV. Béla király Sixtus esztergomi kanonoknak adományozta. 1303-ban Csák Máté felperzselte a falut. A 16.-17. században állandó harcok helyszíne a törökökkel. 1606-ban itt kötötték meg a zsitvatoroki békét. Egészen 1945-ig számos vízimalom működött a faluban (elsőként 1664-ben, a török adószedők jegyzékében említik a dunai malmokat), a hajósmolnároknak 1874-ig saját céhük is volt. 1885. június 10-én nagy tűzvész pusztított a faluban. 1944. július 2-án angolszász repülőgépek bombázták a falut, mely támadásnak több halálos áldozata is volt. 1945. márciusában a dunaradványi partszakaszon szállt partra a Garam vonalától Komárom felé előrenyomuló szovjet folyami flotta. A partraszállás helyén, Zsitvatőnél emlékművet állítottak. Az utolsó hajómalom 1953-ban tűnt el. A szocializmus idején 120 hétvégi ház épült a radványi Duna-parton. 1990-ig Virt is Dunaradványhoz tartozott. A faluban ma egy paprikafeldolgozó is üzemel.

Mai jelentősége

Számottevő idegenforgalom. Szőlőtermesztés, bortermelés, zöldség- és gyümölcstermesztés. Magyar alapiskola és óvoda. 1988 óta évente Dunaradványon és az 1990-ig közigazgatásilag hozzá tartozott Virten rendezik meg a Baróti Szabó Dávid Napokat.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

RADVÁNY. Magyar falu Komárom Vármegyében, földes Urai Nedeczky, és több Uraságok, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Mocsnak szomszédságában, mellynek filiája, határjában legelője saját marháinak van, réttye elég, de a’ forrás vizek néha károsíttyák, második osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Radvány, magyar falu, Komárom vmegyében, a Duna bal partján, Komáromhoz 2 1/2 mfdnyire; róna határa homokos és nem igen termékeny; számlál 2700 hold, mellyből 19 2/8 egész telek után 925 h. urbéri; 1500 hold majorsági birtok. 160 kath., 306 ref., 14 zsidó lak. Ref. anyatemplommal. F. u. Nedeczky, Balogh, Pyber, Kruplics, Maurovics, Trsztyánszky, Király stb. Ut. p. Neszmély.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Dunaradvány, dunamenti magyar nagyközség, 188 házzal és 1268 róm. kath., ág. ev. és ref. vallású lakossal, a kik között a reformátusok túlsúlyban vannak. Postája helyben van, távírója Bátorkeszin és Neszmélyen, a vasúti állomása is Neszmélyen. E község területe szintén őstelep volt, a mit az itt néha felszínre kerülő bronz- és római korbeli leletek bizonyítanak. Első okleveles említése 1267-ben történik, a mikor IV. Béla Radowan falut, a királyilovászok és gyümölcskertészek lakóhelyét, Sixtus esztergomi olvasókanonoknak adományozza. 1303-ban Péter nádor fia, Csák mester megtámadja Wech unokái Raduan faluját, lerombolja és a lakosokat kirabolja. 1341-ben ismét Wech unokáját: Miklós comest találjuk a birtokban. 1447-ben a község nevéről nevezi magát Radványi László komáromi követ. A török világban elpusztult és 1553-ban mindössze csak három háza, 23 évvel később is csak öt állott fenn. Csak 1615-ben találkozunk ismét egyik akkori birtokosával: Pázmándy Ferenczczel, a ki itteni birtokából Step Mártonnak zálogosít el részeket. Példáját követte 1631-ben Apponyi Balázs, kitől Koháry Péter vett zálogba bizonyos részeket. 1659-ben Szeghy János is egyik birtokosa, a kitől azonban Körcsy Ferencz és Ilona követelik vissza a maguk részét. 1727-ben a Huszár családbeliek osztozkodnak rajta. Később a Nedeczky, Balogh, Pyber, Kruplanics, Maurovics, Trsztyánszky, Király, Lieszkovszky és Bakay családok lettek a birtokosai. E községnél lép ki a Duna Komárom vármegyéből. A Dunán számos malma van és annyi molnár lakja, hogy külön egyesületet alakítottak. A községben fennálló két templom közül a róm. katholikus 1832-ben épült. A református hajdan csak kisebb kápolna volt, melyet 1697-ben és 1834-ben alakítottak át és nagyobbítottak meg. A református egyháznak a XVII. és XVIII. századból származó több érdekes egyházi edénye van. Ide tartoznak Balog, Csóri, Domány, Földváry, Pusztavirt és Zsitvatő puszták, továbbá Zsitvatő tanya. Zsitvatő szintén az őskorban megült helyek közé tartozik, mert határában számos bronzkori lelet kerül elő. Már 1075-ben a garamszentbenedeki apátság itt 11 halászt kap házastul együtt. Ebben az oklevélben Sitoutui alakban van a neve feljegyezve. 1158-ban már vámos hely, melynek jövedelme a nyitrai püspököt illeti. 1373-ban révje is említve van. 1291-ben possessio Sytuatw, 1373-ban pedig Portus de Sytwathew alakban van említve. Hajdani templomának romjai a zsitvatői temető és a radványi felső malomrév között, a Duna partján még a közel multban láthatók voltak, köveit azonban széthordták. A török világban elpusztulván, nem támadt fel többé. Történelmi nevezetességet kölcsönöz e pusztának, hogy 1606-ban itt kötötte meg II. Rudolf a török szultánnal az innen elnevezett zsitvatoroki békét. A béketárgyalások helyéül a hagyomány egy régi tölgyfát jelölt meg, mely még ma is fennáll, és habár körülötte az erdőt már több ízben írtották, ezt a fát a kegyelet maiglan fentartotta. Virt puszta a Zsitva mellett, emelkedett helyen fekszik. A Zsitva vagy a Duna felől nézve, a Zsitva partján elterülő számos úrilakával szép látványt nyújt és rendezett kisebb község benyomását kelti. Szintén ősi telep, mely már a rómaiak korában lakott volt, sőt határában egy római erődnek a nyomai is láthatók voltak. 1256-ban találkozunk első okleveles említésével, a mikor IV. Béla Werth banai várföldnek egy részét Szefrid lovagnak adományozza, a ki négy ekealja földjét Fülöp esztergomi érseknek adja el. Legelső birtokosai kúnok voltak és mivel IV. Béla 1260-ban egy részét Macharias testvérének Istvánnak adományozta, nyilvánvaló, hogy az első adományozás is csak a birtok egy részére vonatkozott. 1265-ben még csak Virt földjéről van említés. Az egykorú oklevél terra Wert ad castrum Bana alakban szerepelteti. 1268-ban, a mikor a banai vár jelentősége már hanyatlott, a komáromi vár tartozéka lett. Később a Vérthy család merül fel birtokosaként, mely innen vette a nevét is. E családnak 1598-ban magva szakadván, a Bélyek lettek az urai. 1662-ben Bély Andrásnak szintén magva szakadt, minek következtében az egész puszta Csajághy György és neje, Konkoly Borbála kezére jut. Később a Huszár család is birtokosa lett és 1723-ban Huszár Imre a maga részét Gyulay Ferencznek zálogosítja el. 1733-ban báró Gyulay Ferencz és a Nedeczky család között e puszta birtoka fölött peralkú köttetett. Később e két család osztályos atyafiai lettek a birtokosok, így a Pyber, Balogh, Marton és a 60Nedeczky családbeliek; most pedig a Pyber testvéreknek és Farkas Ferencznek van itt nagyobb birtokuk és szép, kényelmes úrilakuk.

Nyitrai Dezső

1905. 3. 8.
Iske - megszületett
Magyarbőd - egyházi szolgálatot végzett
Dunaradvány - egyházi szolgálatot végzett
Tusa - egyházi szolgálatot végzett
Névelőfordulások
1267
Radowan
1303
Raduan
1773
Radvany,
1786
Radwány,
1808
Radvány,
1863
Dunaradvány,
1927
Radvaň nad Dunajom, Duna-Radvány,
1938
Dunaradvány,
1945
Radvaň nad Dunajom, Duna-Radvány,
1948
Radvaň nad Dunajom
1994
Dunaradvány

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Dunaradvány (Radvaň nad Dunajom) 58
Telefon: 0357787421
Fax: 0357787421

Honlap: radvannaddun...p/hu/
Polgármester:
Púchovský Ľubomír (Független)

Képviselő-testület:
Juhász Vojtech (Független)
Vörös Ádám (Független)
Fodor Attila (Független)
Vörös Ferenc (Független)
Hajtman Zuzana (Független)
Hornyák Ladislav (Független)
Vörös Attila (SMK-MKP)
Független 86% Független 6 képviselö SMK-MKP 14% SMK-MKP 1 képviselö 7 képviselö
Dunaradványi Posta

Hlavná 27

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Dunaradvány 248

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Dunaradvány 143

Dunaradványi Anyakönyvi Hivatal

Dunaradvány 58

Dunaradványi Községi Hivatal

Dunaradvány 58

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 687 95%
szlovákok 6 1%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 28 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 722
magyarok 1345 99%
szlovákok 3 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1353
magyarok 1258 96%
szlovákok 35 3%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 21 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1315
magyarok 1275 100%
szlovákok 1 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1277
magyarok 712 93%
szlovákok 51 7%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 766
magyarok 675 91%
szlovákok 59 8%
csehek 3 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 738
magyarok 653 90%
szlovákok 67 9%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 4 1%
összlétszám 725
magyarok 603 85%
szlovákok 93 13%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 6 1%
ismeretlen 8 1%
összlétszám 711
összlétszám 1315
magyarok 1258 96%
szlovákok 35 3%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 21 2%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 594
Választási részvétel: 80.64 %
Kiadott boríték: 479
Bedobott boríték: 478

Polgármester

Érvényes szavazólap: 463
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Púchovský Ľubomír 299 64.58 % Független
Chovanová Irena 164 35.42 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Juhász Vojtech 310 Független
Vörös Ádám 305 Független
Fodor Attila 255 Független
Vörös Ferenc 233 Független
Hajtman Zuzana 226 Független
Hornyák Ladislav 225 Független
Vörös Attila 215 SMK-MKP

Képviselők

2014
Független 57.14% Független 4 képviselö SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö 7 képviselö
2018
Független 85.71% Független 6 képviselö SMK-MKP 14.29% SMK-MKP 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 592
Választási részvétel: 32.26 %
Kiadott boríték: 191
Bedobott boríték: 191
Választásra jogosult: 593
Választási részvétel: 30.02 %
Kiadott boríték: 178
Bedobott boríték: 178
Választásra jogosult: 601
Választási részvétel: 33,44 %
Kiadott boríték: 201
Bedobott boríték: 201

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 185
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 188
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 167 90.27 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 6 3.24 % SMER - SD
Regan Belovič 4 2.16 % 7 STATOČNÝCH
Robert Dick 3 1.62 % MS
Stanislav Kováč 3 1.62 % DÚ, Zmena zdola
Peter Oremus 2 1.08 % Független
Viliam Mokraň 0 0.00 % KĽS
Milan Belica 8 4.49% SMER - SD
Iván Farkas 139 73.94 % SMK-MKP
László Hajdu 17 9.04 % MKDA
Milan Belica 13 6.91 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Milan Uhrík 10 5.32 % ĽSNS
Peter Oremus 6 3.19 % Független
Ján Greššo 1 0.53 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Renáta Kolenčíková 1 0.53 % Független
Ján Marko 1 0.53 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 188
Érvényes szavazólap: 197
Érvényes szavazólap: 16925
# Név Szavazat Százalék Párt
László Stubendek 147 78.19% SMK-MKP
Olga Szabó 147 78.19% SMK-MKP
Csaba Földes 122 64.89% SMK-MKP
Árpád Horváth 121 64.36% SMK-MKP
Rozália Szalay 115 61.17% SMK-MKP
Attila Petheő 115 61.17% SMK-MKP
Norbert Becse 111 59.04% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 104 55.32% SMK-MKP
Éva Hortai 56 29.79% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, SaS
Zsolt Sebö 39 20.74% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Jozef Jobbágy 38 20.21% MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Lajos Csóka 35 18.62% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Tamás Varga 30 15.96% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 25 13.30% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Rudolf Čerňanský 15 7.98% OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA
György Batta 14 7.45% Független
Štefan Kucsera 12 6.38% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Anton Marek 12 6.38% Független
Károly Less 9 4.79% Független
Mária Csákiová 6 3.19% MS
Karel Krejčí 5 2.66% KSS
Pavol Tausk 5 2.66% KSS
Ladislav Tóth 5 2.66% KSS
Miroslav Adamik 4 2.13% Független
Peter Getler 4 2.13% SMS
Robert Dick 3 1.60% MS
Milan Opálka 2 1.06% KSS
Jozef Petráš 2 1.06% KSS
Ján Pikor 2 1.06% Független
Anna Žigová 2 1.06% KDH, SMER - SD
Tamara Podmanická 2 1.06% SMS
Lívia Csíková 2 1.06% MS
Milan Lehocký 1 0.53% Független
Konštantín Glič 1 0.53% KDH, SMER - SD
Tibor Mayer 0 0.00% Független
Dušan Tulpík 0 0.00% ĽS-HZDS
Örs Orosz 133 67.51% SMK-MKP
Miklós Viola 115 58.38% SMK-MKP
Árpád Horváth 113 57.36% SMK-MKP
Csaba Földes 111 56.35% SMK-MKP
Norbert Becse 107 54.31% SMK-MKP
Péter Varga 103 52.28% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 98 49.75% SMK-MKP
Imre Knirs 95 48.22% SMK-MKP
László Stubendek 57 28.93% Független
Attila Petheő 48 24.37% Független
Jozef Jobbágy 33 16.75% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Csaba Cúth 19 9.64% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tímea Szénássy 18 9.14% Független
Tamás Varga 17 8.63% Független
László Szendi 17 8.63% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Attila Forgács 17 8.63% Független
Karol Farkas 16 8.12% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
János Sárközi 16 8.12% MKDA-MKDSZ
Klaudia Bertoková 16 8.12% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Marián Molnár 15 7.61% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Tibor Forró 15 7.61% Független
Károly Less 14 7.11% Független
Ladislav Ágh 13 6.60% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Anna Žigová 8 4.06% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Daniel Mikula 7 3.55% ĽS Naše Slovensko
Gyula Köles 6 3.05% Független
Pavol Tausk 5 2.54% KSS
Miroslav Rusňák 5 2.54% ĽS Naše Slovensko
Lýdia Siposová 3 1.52% NAJ
Jozef Jakubec 3 1.52% NAJ
Ladislav Tóth 3 1.52% KSS
Milan Šuch 3 1.52% NAJ
Anton Teleki 3 1.52% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Lehotkai 2 1.02% NAJ
František Bartoš 2 1.02% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Árpád Horváth 5532 0.00% SMK-MKP
László Stubendek 5368 0.00% SMK-MKP
Csaba Földes 5163 0.00% SMK-MKP
Olga Szabó 5131 0.00% SMK-MKP
Attila Petheő 4954 0.00% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 4377 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD
Norbert Becse 4330 0.00% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4195 0.00% SMK-MKP
Rozália Szalay 4012 0.00% SMK-MKP
Zsolt Sebö 3876 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, NOVA
Éva Hortai 3777 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Lajos Csóka 3438 0.00% NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tamás Varga 3424 0.00% OKS, NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Anton Marek 3256 0.00% Független
Rudolf Čerňanský 2742 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 2102 0.00% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
György Batta 1953 0.00% Független
Štefan Kucsera 1803 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SaS, OKS, SDKÚ - DS
Anna Žigová 1695 0.00% KDH, SMER - SD
Konštantín Glič 1628 0.00% KDH, SMER - SD
Miroslav Adamik 1476 0.00% Független
Milan Lehocký 961 0.00% Független
Tamara Podmanická 949 0.00% SMS
Károly Less 896 0.00% Független
Peter Getler 894 0.00% SMS
Milan Opálka 819 0.00% KSS
Tibor Mayer 790 0.00% Független
Ján Pikor 591 0.00% Független
Robert Dick 499 0.00% MS
Pavol Tausk 473 0.00% KSS
Dušan Tulpík 467 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Petráš 448 0.00% KSS
Mária Csákiová 434 0.00% MS
Karel Krejčí 412 0.00% KSS
Ladislav Tóth 367 0.00% KSS
Lívia Csíková 274 0.00% MS
Miklós Viola 6258 36.97% SMK-MKP
Árpád Horváth 5846 34.54% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 5541 32.74% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Csaba Földes 5187 30.65% SMK-MKP
Norbert Becse 4919 29.06% SMK-MKP
Örs Orosz 4885 28.86% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4460 26.35% SMK-MKP
László Stubendek 4458 26.34% Független
Imre Knirs 4439 26.23% SMK-MKP
Attila Petheő 3772 22.29% Független
Péter Varga 3729 22.03% SMK-MKP
Tamás Varga 3401 20.09% Független
Tímea Szénássy 2832 16.73% Független
Ladislav Ágh 2826 16.70% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Anna Žigová 2785 16.45% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Csaba Cúth 2638 15.59% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Karol Farkas 2617 15.46% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Marián Molnár 2608 15.41% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Attila Forgács 2471 14.60% Független
Károly Less 2452 14.49% Független
Klaudia Bertoková 2318 13.70% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
László Szendi 2274 13.44% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tibor Forró 2197 12.98% Független
František Bartoš 1418 8.38% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Miroslav Rusňák 1239 7.32% ĽS Naše Slovensko
János Sárközi 1047 6.19% MKDA-MKDSZ
Daniel Mikula 985 5.82% ĽS Naše Slovensko
Gyula Köles 959 5.67% Független
Milan Šuch 650 3.84% NAJ
Anton Teleki 644 3.81% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Jakubec 617 3.65% NAJ
Pavol Tausk 511 3.02% KSS
Ladislav Tóth 472 2.79% KSS
Lýdia Siposová 428 2.53% NAJ
Jozef Lehotkai 408 2.41% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Komárom 745 17.94 %
Ógyalla 611 14.71 %
Komáromszentpéter 195 4.70 %
Naszvad 133 3.20 %
Újgyalla 103 2.48 %
Perbete 97 2.34 %
Gúta 96 2.31 %
Bajcs 57 1.37 %
Hetény 57 1.37 %
Szilasháza 53 1.28 %
Imely 49 1.18 %
Komáromfüss 46 1.11 %
Megyercs 46 1.11 %
Bátorkeszi 44 1.06 %
Nagykeszi 43 1.04 %
Marcelháza 40 0.96 %
Szilas 35 0.84 %
Keszegfalva 33 0.79 %
Izsa 32 0.77 %
Csallóközaranyos 26 0.63 %
Martos 26 0.63 %
Nemesócsa 25 0.60 %
Ifjúságfalva 24 0.58 %
Búcs 23 0.55 %
Karva 18 0.43 %
Madar 17 0.41 %
Ekel 15 0.36 %
Dunamocs 13 0.31 %
Lakszakállas 13 0.31 %
Zsemlékes 9 0.22 %
Újpuszta 8 0.19 %
Dunaradvány 8 0.19 %
Vágfüzes 7 0.17 %
Virt 7 0.17 %
Tany 6 0.14 %
Bogyarét 6 0.14 %
Bogya 6 0.14 %
Pat 5 0.12 %
Csicsó 4 0.10 %
Gellér 2 0.05 %
Kolozsnéma 2 0.05 %
Komárom 342 11.54 %
Ógyalla 57 1.92 %
Naszvad 31 1.05 %
Gúta 25 0.84 %
Újgyalla 19 0.64 %
Perbete 19 0.64 %
Bajcs 16 0.54 %
Komáromszentpéter 14 0.47 %
Izsa 13 0.44 %
Imely 10 0.34 %
Megyercs 9 0.30 %
Marcelháza 8 0.27 %
Dunamocs 6 0.20 %
Szilasháza 6 0.20 %
Karva 6 0.20 %
Keszegfalva 5 0.17 %
Nemesócsa 5 0.17 %
Bátorkeszi 5 0.17 %
Ekel 5 0.17 %
Nagykeszi 4 0.13 %
Komáromfüss 4 0.13 %
Csallóközaranyos 4 0.13 %
Martos 4 0.13 %
Madar 4 0.13 %
Hetény 3 0.10 %
Zsemlékes 3 0.10 %
Újpuszta 3 0.10 %
Dunaradvány 3 0.10 %
Pat 2 0.07 %
Kolozsnéma 1 0.03 %
Ifjúságfalva 1 0.03 %
Lakszakállas 1 0.03 %
Bogya 1 0.03 %
Búcs 1 0.03 %
Csicsó 1 0.03 %
Vágfüzes 1 0.03 %
Bogyarét 1 0.03 %
Tany 1 0.03 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 823 53.13 %
Gúta 736 47.51 %
Naszvad 98 6.33 %
Ógyalla 79 5.10 %
Keszegfalva 53 3.42 %
Marcelháza 44 2.84 %
Komáromszentpéter 43 2.78 %
Perbete 40 2.58 %
Nemesócsa 37 2.39 %
Bátorkeszi 36 2.32 %
Lakszakállas 35 2.26 %
Bajcs 30 1.94 %
Dunamocs 30 1.94 %
Ifjúságfalva 29 1.87 %
Ekel 29 1.87 %
Hetény 27 1.74 %
Imely 26 1.68 %
Izsa 22 1.42 %
Csallóközaranyos 21 1.36 %
Tany 20 1.29 %
Megyercs 19 1.23 %
Nagykeszi 18 1.16 %
Dunaradvány 17 1.10 %
Búcs 16 1.03 %
Újgyalla 14 0.90 %
Vágfüzes 13 0.84 %
Csicsó 13 0.84 %
Madar 12 0.77 %
Karva 11 0.71 %
Martos 10 0.65 %
Komáromfüss 9 0.58 %
Szilas 8 0.52 %
Szilasháza 8 0.52 %
Bogyarét 8 0.52 %
Bogya 8 0.52 %
Virt 8 0.52 %
Kolozsnéma 7 0.45 %
Pat 6 0.39 %
Gellér 4 0.26 %
Újpuszta 2 0.13 %
Zsemlékes 2 0.13 %
Komárom 1 389 54.69 %
Gúta 265 10.43 %
Ógyalla 153 6.02 %
Naszvad 143 5.63 %
Bátorkeszi 130 5.12 %
Komáromszentpéter 122 4.80 %
Perbete 114 4.49 %
Dunamocs 111 4.37 %
Búcs 90 3.54 %
Martos 88 3.46 %
Hetény 87 3.43 %
Marcelháza 83 3.27 %
Izsa 75 2.95 %
Lakszakállas 74 2.91 %
Nemesócsa 71 2.80 %
Keszegfalva 71 2.80 %
Csallóközaranyos 65 2.56 %
Ekel 65 2.56 %
Csicsó 55 2.17 %
Dunaradvány 48 1.89 %
Nagykeszi 46 1.81 %
Bajcs 43 1.69 %
Tany 41 1.61 %
Pat 40 1.57 %
Megyercs 36 1.42 %
Komáromfüss 34 1.34 %
Szilas 30 1.18 %
Virt 29 1.14 %
Karva 28 1.10 %
Vágfüzes 26 1.02 %
Imely 25 0.98 %
Kolozsnéma 23 0.91 %
Bogya 22 0.87 %
Madar 20 0.79 %
Gellér 11 0.43 %
Szilasháza 6 0.24 %
Ifjúságfalva 6 0.24 %
Bogyarét 3 0.12 %
Újgyalla 3 0.12 %
Zsemlékes 1 0.04 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 898 34.04 %
Ógyalla 169 6.41 %
Komáromszentpéter 141 5.34 %
Gúta 134 5.08 %
Naszvad 114 4.32 %
Hetény 92 3.49 %
Nagykeszi 79 2.99 %
Perbete 73 2.77 %
Marcelháza 65 2.46 %
Megyercs 60 2.27 %
Búcs 57 2.16 %
Bátorkeszi 55 2.08 %
Keszegfalva 55 2.08 %
Komáromfüss 48 1.82 %
Szilas 48 1.82 %
Nemesócsa 48 1.82 %
Izsa 42 1.59 %
Bajcs 42 1.59 %
Újgyalla 40 1.52 %
Csallóközaranyos 36 1.36 %
Karva 33 1.25 %
Imely 33 1.25 %
Dunamocs 30 1.14 %
Ekel 30 1.14 %
Ifjúságfalva 26 0.99 %
Lakszakállas 20 0.76 %
Martos 19 0.72 %
Dunaradvány 19 0.72 %
Madar 19 0.72 %
Tany 19 0.72 %
Csicsó 17 0.64 %
Szilasháza 14 0.53 %
Pat 11 0.42 %
Virt 11 0.42 %
Bogyarét 9 0.34 %
Vágfüzes 9 0.34 %
Gellér 7 0.27 %
Bogya 6 0.23 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Kolozsnéma 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.08 %
Komárom 1 276 49.69 %
Gúta 323 12.58 %
Komáromszentpéter 245 9.54 %
Ógyalla 228 8.88 %
Csicsó 215 8.37 %
Naszvad 197 7.67 %
Nemesócsa 184 7.17 %
Perbete 170 6.62 %
Marcelháza 168 6.54 %
Dunamocs 138 5.37 %
Bátorkeszi 134 5.22 %
Ekel 127 4.95 %
Lakszakállas 117 4.56 %
Csallóközaranyos 117 4.56 %
Búcs 115 4.48 %
Hetény 114 4.44 %
Dunaradvány 111 4.32 %
Nagykeszi 100 3.89 %
Tany 95 3.70 %
Komáromfüss 92 3.58 %
Izsa 92 3.58 %
Kolozsnéma 80 3.12 %
Madar 73 2.84 %
Szilas 70 2.73 %
Keszegfalva 65 2.53 %
Martos 63 2.45 %
Karva 57 2.22 %
Gellér 52 2.02 %
Megyercs 50 1.95 %
Imely 49 1.91 %
Bogya 46 1.79 %
Bajcs 41 1.60 %
Vágfüzes 41 1.60 %
Pat 40 1.56 %
Virt 28 1.09 %
Bogyarét 26 1.01 %
Ifjúságfalva 20 0.78 %
Zsemlékes 13 0.51 %
Újgyalla 9 0.35 %
Szilasháza 4 0.16 %
Újpuszta 2 0.08 %
Komárom 331 49.77 %
Ógyalla 188 28.27 %
Újgyalla 100 15.04 %
Naszvad 60 9.02 %
Komáromszentpéter 38 5.71 %
Gúta 35 5.26 %
Szilasháza 26 3.91 %
Imely 24 3.61 %
Újpuszta 22 3.31 %
Perbete 20 3.01 %
Izsa 18 2.71 %
Marcelháza 15 2.26 %
Bajcs 14 2.11 %
Keszegfalva 10 1.50 %
Nemesócsa 8 1.20 %
Nagykeszi 8 1.20 %
Dunaradvány 7 1.05 %
Zsemlékes 6 0.90 %
Hetény 6 0.90 %
Bátorkeszi 5 0.75 %
Ifjúságfalva 4 0.60 %
Ekel 4 0.60 %
Martos 4 0.60 %
Lakszakállas 4 0.60 %
Megyercs 3 0.45 %
Dunamocs 3 0.45 %
Pat 3 0.45 %
Komáromfüss 3 0.45 %
Madar 2 0.30 %
Tany 2 0.30 %
Karva 2 0.30 %
Virt 2 0.30 %
Vágfüzes 2 0.30 %
Bogyarét 1 0.15 %
Csicsó 1 0.15 %
Kolozsnéma 1 0.15 %
Bogya 1 0.15 %
Csallóközaranyos 1 0.15 %
Gellér 1 0.15 %
Szilas 0 0.00 %
Búcs 0 0.00 %
Komárom 741 87.90 %
Ógyalla 107 12.69 %
Naszvad 82 9.73 %
Gúta 55 6.52 %
Újgyalla 38 4.51 %
Perbete 33 3.91 %
Komáromszentpéter 30 3.56 %
Bajcs 25 2.97 %
Izsa 22 2.61 %
Imely 20 2.37 %
Megyercs 19 2.25 %
Szilasháza 18 2.14 %
Nemesócsa 16 1.90 %
Csallóközaranyos 16 1.90 %
Bátorkeszi 16 1.90 %
Marcelháza 16 1.90 %
Keszegfalva 15 1.78 %
Zsemlékes 14 1.66 %
Dunamocs 14 1.66 %
Karva 13 1.54 %
Hetény 12 1.42 %
Ekel 11 1.30 %
Lakszakállas 11 1.30 %
Komáromfüss 9 1.07 %
Madar 9 1.07 %
Tany 8 0.95 %
Csicsó 8 0.95 %
Ifjúságfalva 7 0.83 %
Nagykeszi 6 0.71 %
Pat 6 0.71 %
Martos 5 0.59 %
Szilas 3 0.36 %
Virt 3 0.36 %
Bogyarét 2 0.24 %
Újpuszta 2 0.24 %
Búcs 2 0.24 %
Kolozsnéma 2 0.24 %
Dunaradvány 2 0.24 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 417 21.78 %
Ógyalla 62 3.24 %
Gúta 59 3.08 %
Naszvad 33 1.72 %
Perbete 30 1.57 %
Komáromszentpéter 29 1.51 %
Marcelháza 28 1.46 %
Nemesócsa 21 1.10 %
Izsa 21 1.10 %
Bátorkeszi 20 1.04 %
Csallóközaranyos 19 0.99 %
Keszegfalva 16 0.84 %
Dunamocs 16 0.84 %
Bajcs 14 0.73 %
Lakszakállas 13 0.68 %
Nagykeszi 11 0.57 %
Újgyalla 11 0.57 %
Ekel 11 0.57 %
Karva 10 0.52 %
Hetény 10 0.52 %
Megyercs 10 0.52 %
Búcs 9 0.47 %
Szilas 9 0.47 %
Ifjúságfalva 9 0.47 %
Imely 7 0.37 %
Tany 7 0.37 %
Csicsó 7 0.37 %
Madar 6 0.31 %
Bogya 6 0.31 %
Dunaradvány 6 0.31 %
Komáromfüss 6 0.31 %
Martos 4 0.21 %
Vágfüzes 4 0.21 %
Gellér 4 0.21 %
Kolozsnéma 3 0.16 %
Virt 3 0.16 %
Szilasháza 3 0.16 %
Pat 3 0.16 %
Zsemlékes 1 0.05 %
Bogyarét 1 0.05 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 703 93.32 %
Gúta 281 15.40 %
Ógyalla 212 11.62 %
Komáromszentpéter 176 9.64 %
Marcelháza 142 7.78 %
Naszvad 137 7.51 %
Perbete 128 7.01 %
Dunamocs 119 6.52 %
Bátorkeszi 112 6.14 %
Hetény 103 5.64 %
Dunaradvány 95 5.21 %
Búcs 90 4.93 %
Ekel 86 4.71 %
Csallóközaranyos 85 4.66 %
Csicsó 83 4.55 %
Nemesócsa 82 4.49 %
Izsa 71 3.89 %
Kolozsnéma 67 3.67 %
Madar 64 3.51 %
Lakszakállas 64 3.51 %
Keszegfalva 51 2.79 %
Pat 44 2.41 %
Karva 43 2.36 %
Tany 41 2.25 %
Megyercs 40 2.19 %
Martos 36 1.97 %
Imely 35 1.92 %
Nagykeszi 35 1.92 %
Komáromfüss 33 1.81 %
Vágfüzes 33 1.81 %
Gellér 27 1.48 %
Bogya 26 1.42 %
Bajcs 26 1.42 %
Szilas 23 1.26 %
Bogyarét 16 0.88 %
Ifjúságfalva 13 0.71 %
Virt 10 0.55 %
Szilasháza 3 0.16 %
Újgyalla 3 0.16 %
Zsemlékes 1 0.05 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 277 7.82 %
Ógyalla 65 1.84 %
Naszvad 28 0.79 %
Gúta 25 0.71 %
Izsa 21 0.59 %
Újgyalla 16 0.45 %
Ekel 16 0.45 %
Megyercs 15 0.42 %
Komáromszentpéter 14 0.40 %
Bátorkeszi 12 0.34 %
Bajcs 9 0.25 %
Pat 8 0.23 %
Nemesócsa 8 0.23 %
Madar 8 0.23 %
Marcelháza 8 0.23 %
Keszegfalva 7 0.20 %
Csallóközaranyos 7 0.20 %
Perbete 6 0.17 %
Zsemlékes 6 0.17 %
Szilasháza 6 0.17 %
Lakszakállas 6 0.17 %
Ifjúságfalva 5 0.14 %
Karva 5 0.14 %
Búcs 5 0.14 %
Hetény 5 0.14 %
Imely 4 0.11 %
Dunaradvány 3 0.08 %
Martos 3 0.08 %
Csicsó 3 0.08 %
Szilas 2 0.06 %
Dunamocs 2 0.06 %
Tany 2 0.06 %
Komáromfüss 2 0.06 %
Nagykeszi 2 0.06 %
Bogya 2 0.06 %
Bogyarét 1 0.03 %
Újpuszta 1 0.03 %
Kolozsnéma 1 0.03 %
Gellér 1 0.03 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 1 398 56.33 %
Komáromszentpéter 777 31.31 %
Ógyalla 620 24.98 %
Gúta 224 9.02 %
Perbete 192 7.74 %
Hetény 181 7.29 %
Újgyalla 177 7.13 %
Naszvad 165 6.65 %
Bátorkeszi 136 5.48 %
Marcelháza 121 4.88 %
Keszegfalva 108 4.35 %
Nagykeszi 95 3.83 %
Izsa 92 3.71 %
Imely 91 3.67 %
Bajcs 88 3.55 %
Búcs 82 3.30 %
Nemesócsa 77 3.10 %
Madar 76 3.06 %
Csallóközaranyos 75 3.02 %
Komáromfüss 72 2.90 %
Megyercs 67 2.70 %
Szilas 65 2.62 %
Martos 61 2.46 %
Szilasháza 51 2.05 %
Dunamocs 46 1.85 %
Karva 43 1.73 %
Lakszakállas 41 1.65 %
Vágfüzes 41 1.65 %
Csicsó 40 1.61 %
Ekel 37 1.49 %
Ifjúságfalva 34 1.37 %
Dunaradvány 33 1.33 %
Pat 28 1.13 %
Tany 28 1.13 %
Újpuszta 17 0.68 %
Bogyarét 16 0.64 %
Bogya 15 0.60 %
Virt 13 0.52 %
Kolozsnéma 7 0.28 %
Gellér 6 0.24 %
Zsemlékes 5 0.20 %
Komárom 197 12.09 %
Ógyalla 50 3.07 %
Gúta 16 0.98 %
Naszvad 15 0.92 %
Komáromszentpéter 12 0.74 %
Újgyalla 12 0.74 %
Perbete 11 0.67 %
Bajcs 7 0.43 %
Hetény 6 0.37 %
Pat 5 0.31 %
Nemesócsa 5 0.31 %
Keszegfalva 5 0.31 %
Bátorkeszi 5 0.31 %
Marcelháza 5 0.31 %
Szilasháza 4 0.25 %
Imely 4 0.25 %
Izsa 4 0.25 %
Csallóközaranyos 4 0.25 %
Dunamocs 4 0.25 %
Karva 4 0.25 %
Ekel 4 0.25 %
Megyercs 4 0.25 %
Zsemlékes 3 0.18 %
Nagykeszi 3 0.18 %
Lakszakállas 2 0.12 %
Újpuszta 2 0.12 %
Gellér 2 0.12 %
Komáromfüss 2 0.12 %
Szilas 2 0.12 %
Búcs 2 0.12 %
Dunaradvány 2 0.12 %
Tany 1 0.06 %
Ifjúságfalva 1 0.06 %
Madar 1 0.06 %
Virt 1 0.06 %
Martos 1 0.06 %
Kolozsnéma 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komáromszentpéter 214 9.20 %
Komárom 202 8.69 %
Gúta 65 2.80 %
Ógyalla 53 2.28 %
Marcelháza 42 1.81 %
Perbete 40 1.72 %
Naszvad 40 1.72 %
Dunamocs 33 1.42 %
Búcs 28 1.20 %
Megyercs 28 1.20 %
Bátorkeszi 26 1.12 %
Hetény 25 1.08 %
Nemesócsa 19 0.82 %
Csicsó 18 0.77 %
Csallóközaranyos 18 0.77 %
Ekel 17 0.73 %
Dunaradvány 16 0.69 %
Imely 14 0.60 %
Karva 14 0.60 %
Madar 13 0.56 %
Keszegfalva 12 0.52 %
Bajcs 12 0.52 %
Martos 11 0.47 %
Pat 11 0.47 %
Tany 11 0.47 %
Lakszakállas 11 0.47 %
Izsa 10 0.43 %
Szilas 9 0.39 %
Nagykeszi 8 0.34 %
Újgyalla 8 0.34 %
Komáromfüss 8 0.34 %
Kolozsnéma 3 0.13 %
Virt 2 0.09 %
Vágfüzes 2 0.09 %
Újpuszta 1 0.04 %
Szilasháza 1 0.04 %
Bogyarét 1 0.04 %
Gellér 1 0.04 %
Ifjúságfalva 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komárom 589 13.97 %
Ógyalla 201 4.77 %
Komáromfüss 158 3.75 %
Komáromszentpéter 130 3.08 %
Csicsó 104 2.47 %
Gúta 100 2.37 %
Lakszakállas 99 2.35 %
Szilas 91 2.16 %
Nagykeszi 90 2.13 %
Naszvad 88 2.09 %
Hetény 87 2.06 %
Nemesócsa 74 1.76 %
Perbete 72 1.71 %
Tany 65 1.54 %
Megyercs 55 1.30 %
Újgyalla 53 1.26 %
Csallóközaranyos 46 1.09 %
Keszegfalva 46 1.09 %
Ekel 42 1.00 %
Bajcs 41 0.97 %
Marcelháza 31 0.74 %
Bátorkeszi 30 0.71 %
Izsa 30 0.71 %
Búcs 28 0.66 %
Bogya 27 0.64 %
Ifjúságfalva 27 0.64 %
Kolozsnéma 26 0.62 %
Imely 24 0.57 %
Dunamocs 21 0.50 %
Gellér 19 0.45 %
Szilasháza 18 0.43 %
Madar 17 0.40 %
Dunaradvány 16 0.38 %
Martos 15 0.36 %
Karva 15 0.36 %
Zsemlékes 12 0.28 %
Bogyarét 12 0.28 %
Virt 7 0.17 %
Vágfüzes 4 0.09 %
Pat 4 0.09 %
Újpuszta 3 0.07 %
Komárom 690 19.54 %
Ógyalla 244 6.91 %
Komáromszentpéter 175 4.95 %
Gúta 115 3.26 %
Hetény 100 2.83 %
Újgyalla 93 2.63 %
Naszvad 80 2.27 %
Perbete 57 1.61 %
Bátorkeszi 47 1.33 %
Komáromfüss 47 1.33 %
Bajcs 46 1.30 %
Nagykeszi 43 1.22 %
Marcelháza 42 1.19 %
Szilasháza 40 1.13 %
Imely 40 1.13 %
Ifjúságfalva 37 1.05 %
Keszegfalva 37 1.05 %
Szilas 36 1.02 %
Megyercs 33 0.93 %
Izsa 31 0.88 %
Nemesócsa 27 0.76 %
Csallóközaranyos 26 0.74 %
Madar 21 0.59 %
Pat 20 0.57 %
Lakszakállas 19 0.54 %
Búcs 19 0.54 %
Karva 18 0.51 %
Martos 18 0.51 %
Dunaradvány 16 0.45 %
Dunamocs 16 0.45 %
Tany 15 0.42 %
Ekel 15 0.42 %
Csicsó 11 0.31 %
Zsemlékes 7 0.20 %
Újpuszta 6 0.17 %
Bogyarét 6 0.17 %
Virt 6 0.17 %
Vágfüzes 6 0.17 %
Gellér 5 0.14 %
Kolozsnéma 4 0.11 %
Bogya 4 0.11 %
Komárom 1 480 60.36 %
Gúta 167 6.81 %
Ógyalla 90 3.67 %
Naszvad 84 3.43 %
Komáromszentpéter 58 2.37 %
Izsa 49 2.00 %
Marcelháza 41 1.67 %
Csallóközaranyos 36 1.47 %
Hetény 36 1.47 %
Dunamocs 35 1.43 %
Keszegfalva 33 1.35 %
Ekel 29 1.18 %
Perbete 26 1.06 %
Imely 24 0.98 %
Bajcs 22 0.90 %
Bátorkeszi 22 0.90 %
Pat 20 0.82 %
Búcs 17 0.69 %
Megyercs 17 0.69 %
Nemesócsa 16 0.65 %
Csicsó 16 0.65 %
Komáromfüss 14 0.57 %
Dunaradvány 14 0.57 %
Nagykeszi 12 0.49 %
Újgyalla 12 0.49 %
Ifjúságfalva 11 0.45 %
Karva 10 0.41 %
Martos 10 0.41 %
Vágfüzes 8 0.33 %
Szilas 7 0.29 %
Tany 7 0.29 %
Lakszakállas 6 0.24 %
Kolozsnéma 5 0.20 %
Szilasháza 5 0.20 %
Madar 4 0.16 %
Bogya 3 0.12 %
Gellér 3 0.12 %
Bogyarét 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 177 9.15 %
Ógyalla 42 2.17 %
Gúta 41 2.12 %
Naszvad 28 1.45 %
Újgyalla 21 1.09 %
Komáromszentpéter 16 0.83 %
Nemesócsa 14 0.72 %
Marcelháza 13 0.67 %
Perbete 10 0.52 %
Megyercs 10 0.52 %
Csallóközaranyos 7 0.36 %
Dunamocs 7 0.36 %
Imely 7 0.36 %
Bátorkeszi 7 0.36 %
Ekel 5 0.26 %
Karva 5 0.26 %
Izsa 5 0.26 %
Martos 5 0.26 %
Búcs 5 0.26 %
Keszegfalva 4 0.21 %
Ifjúságfalva 4 0.21 %
Bajcs 4 0.21 %
Komáromfüss 4 0.21 %
Szilasháza 4 0.21 %
Nagykeszi 4 0.21 %
Zsemlékes 3 0.16 %
Dunaradvány 3 0.16 %
Kolozsnéma 3 0.16 %
Szilas 2 0.10 %
Bogya 2 0.10 %
Hetény 2 0.10 %
Tany 1 0.05 %
Csicsó 1 0.05 %
Pat 1 0.05 %
Bogyarét 1 0.05 %
Madar 1 0.05 %
Lakszakállas 1 0.05 %
Virt 1 0.05 %
Vágfüzes 1 0.05 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 649 23.08 %
Ógyalla 523 18.60 %
Komáromszentpéter 191 6.79 %
Gúta 133 4.73 %
Naszvad 122 4.34 %
Perbete 103 3.66 %
Hetény 95 3.38 %
Bajcs 70 2.49 %
Újgyalla 69 2.45 %
Nagykeszi 65 2.31 %
Komáromfüss 63 2.24 %
Bátorkeszi 57 2.03 %
Nemesócsa 54 1.92 %
Imely 48 1.71 %
Megyercs 45 1.60 %
Szilas 45 1.60 %
Marcelháza 45 1.60 %
Izsa 40 1.42 %
Búcs 38 1.35 %
Csallóközaranyos 38 1.35 %
Keszegfalva 37 1.32 %
Ifjúságfalva 32 1.14 %
Lakszakállas 31 1.10 %
Madar 23 0.82 %
Ekel 23 0.82 %
Szilasháza 23 0.82 %
Martos 21 0.75 %
Tany 19 0.68 %
Dunamocs 19 0.68 %
Karva 19 0.68 %
Csicsó 18 0.64 %
Dunaradvány 13 0.46 %
Gellér 8 0.28 %
Pat 8 0.28 %
Vágfüzes 8 0.28 %
Bogya 7 0.25 %
Virt 6 0.21 %
Újpuszta 5 0.18 %
Bogyarét 5 0.18 %
Kolozsnéma 4 0.14 %
Zsemlékes 4 0.14 %
Komárom 2 248 155.36 %
Gúta 354 24.46 %
Ógyalla 145 10.02 %
Komáromszentpéter 136 9.40 %
Marcelháza 121 8.36 %
Naszvad 114 7.88 %
Bátorkeszi 97 6.70 %
Perbete 95 6.57 %
Izsa 84 5.81 %
Dunamocs 78 5.39 %
Hetény 76 5.25 %
Keszegfalva 74 5.11 %
Nemesócsa 68 4.70 %
Csallóközaranyos 66 4.56 %
Dunaradvány 57 3.94 %
Búcs 54 3.73 %
Ekel 54 3.73 %
Lakszakállas 42 2.90 %
Pat 42 2.90 %
Nagykeszi 41 2.83 %
Martos 39 2.70 %
Madar 38 2.63 %
Csicsó 37 2.56 %
Megyercs 35 2.42 %
Imely 35 2.42 %
Tany 29 2.00 %
Komáromfüss 27 1.87 %
Vágfüzes 25 1.73 %
Karva 24 1.66 %
Szilas 23 1.59 %
Bajcs 23 1.59 %
Kolozsnéma 16 1.11 %
Újgyalla 12 0.83 %
Szilasháza 11 0.76 %
Bogya 9 0.62 %
Ifjúságfalva 9 0.62 %
Virt 8 0.55 %
Gellér 7 0.48 %
Bogyarét 3 0.21 %
Újpuszta 1 0.07 %
Zsemlékes 1 0.07 %
Komárom 561 14.88 %
Nagykeszi 169 4.48 %
Ógyalla 141 3.74 %
Gúta 126 3.34 %
Komáromszentpéter 117 3.10 %
Perbete 75 1.99 %
Naszvad 75 1.99 %
Nemesócsa 73 1.94 %
Komáromfüss 65 1.72 %
Hetény 63 1.67 %
Csallóközaranyos 58 1.54 %
Szilas 50 1.33 %
Keszegfalva 50 1.33 %
Megyercs 47 1.25 %
Ekel 45 1.19 %
Bátorkeszi 42 1.11 %
Csicsó 39 1.03 %
Búcs 37 0.98 %
Imely 36 0.95 %
Marcelháza 36 0.95 %
Izsa 36 0.95 %
Újgyalla 36 0.95 %
Tany 33 0.88 %
Lakszakállas 33 0.88 %
Dunamocs 27 0.72 %
Martos 26 0.69 %
Bajcs 26 0.69 %
Bogya 21 0.56 %
Ifjúságfalva 21 0.56 %
Karva 18 0.48 %
Dunaradvány 17 0.45 %
Madar 14 0.37 %
Pat 13 0.34 %
Kolozsnéma 12 0.32 %
Bogyarét 7 0.19 %
Vágfüzes 7 0.19 %
Szilasháza 5 0.13 %
Virt 5 0.13 %
Gellér 5 0.13 %
Újpuszta 4 0.11 %
Zsemlékes 3 0.08 %
Komárom 208 4.75 %
Ógyalla 37 0.84 %
Gúta 26 0.59 %
Naszvad 23 0.52 %
Komáromszentpéter 17 0.39 %
Perbete 12 0.27 %
Újgyalla 12 0.27 %
Bajcs 7 0.16 %
Csallóközaranyos 7 0.16 %
Bátorkeszi 6 0.14 %
Imely 6 0.14 %
Dunamocs 6 0.14 %
Marcelháza 6 0.14 %
Ekel 5 0.11 %
Zsemlékes 4 0.09 %
Izsa 4 0.09 %
Megyercs 3 0.07 %
Dunaradvány 3 0.07 %
Búcs 3 0.07 %
Madar 3 0.07 %
Szilasháza 3 0.07 %
Nagykeszi 3 0.07 %
Újpuszta 3 0.07 %
Karva 2 0.05 %
Hetény 2 0.05 %
Keszegfalva 2 0.05 %
Szilas 2 0.05 %
Ifjúságfalva 2 0.05 %
Tany 2 0.05 %
Vágfüzes 1 0.02 %
Martos 1 0.02 %
Nemesócsa 1 0.02 %
Gellér 1 0.02 %
Kolozsnéma 1 0.02 %
Pat 1 0.02 %
Komáromfüss 1 0.02 %
Virt 1 0.02 %
Lakszakállas 1 0.02 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Komárom 1 079 40.17 %
Ógyalla 210 7.82 %
Komáromszentpéter 159 5.92 %
Gúta 104 3.87 %
Naszvad 82 3.05 %
Újgyalla 79 2.94 %
Hetény 67 2.49 %
Perbete 58 2.16 %
Marcelháza 55 2.05 %
Nagykeszi 52 1.94 %
Keszegfalva 48 1.79 %
Megyercs 47 1.75 %
Szilas 41 1.53 %
Búcs 40 1.49 %
Imely 40 1.49 %
Komáromfüss 38 1.41 %
Nemesócsa 37 1.38 %
Izsa 36 1.34 %
Csallóközaranyos 32 1.19 %
Ifjúságfalva 31 1.15 %
Bajcs 30 1.12 %
Bátorkeszi 28 1.04 %
Szilasháza 25 0.93 %
Dunamocs 20 0.74 %
Martos 19 0.71 %
Madar 19 0.71 %
Ekel 19 0.71 %
Karva 17 0.63 %
Bogya 16 0.60 %
Dunaradvány 15 0.56 %
Lakszakállas 13 0.48 %
Csicsó 11 0.41 %
Tany 11 0.41 %
Pat 7 0.26 %
Bogyarét 7 0.26 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Újpuszta 3 0.11 %
Vágfüzes 3 0.11 %
Gellér 2 0.07 %
Kolozsnéma 2 0.07 %
Virt 1 0.04 %
Komárom 1 652 27.38 %
Gúta 830 13.76 %
Ógyalla 373 6.18 %
Naszvad 291 4.82 %
Komáromszentpéter 290 4.81 %
Marcelháza 194 3.22 %
Bátorkeszi 183 3.03 %
Perbete 181 3.00 %
Dunamocs 156 2.59 %
Csicsó 131 2.17 %
Hetény 126 2.09 %
Ekel 119 1.97 %
Búcs 117 1.94 %
Dunaradvány 115 1.91 %
Izsa 107 1.77 %
Nemesócsa 105 1.74 %
Csallóközaranyos 101 1.67 %
Lakszakállas 99 1.64 %
Madar 94 1.56 %
Keszegfalva 93 1.54 %
Karva 82 1.36 %
Nagykeszi 75 1.24 %
Kolozsnéma 67 1.11 %
Imely 64 1.06 %
Martos 62 1.03 %
Megyercs 62 1.03 %
Vágfüzes 60 0.99 %
Tany 53 0.88 %
Pat 51 0.85 %
Komáromfüss 48 0.80 %
Bajcs 44 0.73 %
Szilas 43 0.71 %
Bogya 41 0.68 %
Gellér 38 0.63 %
Ifjúságfalva 32 0.53 %
Virt 26 0.43 %
Bogyarét 24 0.40 %
Újgyalla 21 0.35 %
Szilasháza 6 0.10 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 346 60.07 %
Ógyalla 61 10.59 %
Gúta 37 6.42 %
Naszvad 28 4.86 %
Újgyalla 23 3.99 %
Izsa 17 2.95 %
Komáromszentpéter 15 2.60 %
Perbete 13 2.26 %
Bátorkeszi 9 1.56 %
Szilasháza 8 1.39 %
Nemesócsa 7 1.22 %
Keszegfalva 7 1.22 %
Ifjúságfalva 6 1.04 %
Ekel 6 1.04 %
Bajcs 6 1.04 %
Csallóközaranyos 6 1.04 %
Zsemlékes 5 0.87 %
Komáromfüss 5 0.87 %
Megyercs 5 0.87 %
Nagykeszi 4 0.69 %
Dunamocs 4 0.69 %
Újpuszta 4 0.69 %
Dunaradvány 3 0.52 %
Imely 3 0.52 %
Búcs 3 0.52 %
Kolozsnéma 3 0.52 %
Hetény 3 0.52 %
Marcelháza 3 0.52 %
Tany 2 0.35 %
Karva 2 0.35 %
Martos 1 0.17 %
Lakszakállas 1 0.17 %
Vágfüzes 1 0.17 %
Bogyarét 1 0.17 %
Pat 1 0.17 %
Csicsó 1 0.17 %
Madar 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 375 53.72 %
Ógyalla 348 49.86 %
Újgyalla 106 15.19 %
Komáromszentpéter 78 11.17 %
Naszvad 69 9.89 %
Gúta 39 5.59 %
Perbete 19 2.72 %
Imely 19 2.72 %
Izsa 17 2.44 %
Bajcs 17 2.44 %
Újpuszta 16 2.29 %
Szilasháza 13 1.86 %
Keszegfalva 12 1.72 %
Martos 11 1.58 %
Marcelháza 10 1.43 %
Bátorkeszi 9 1.29 %
Megyercs 9 1.29 %
Nemesócsa 8 1.15 %
Hetény 8 1.15 %
Ekel 7 1.00 %
Dunamocs 5 0.72 %
Ifjúságfalva 5 0.72 %
Komáromfüss 5 0.72 %
Dunaradvány 5 0.72 %
Pat 4 0.57 %
Lakszakállas 3 0.43 %
Bogya 3 0.43 %
Gellér 2 0.29 %
Nagykeszi 2 0.29 %
Csallóközaranyos 2 0.29 %
Virt 2 0.29 %
Madar 2 0.29 %
Kolozsnéma 2 0.29 %
Tany 2 0.29 %
Zsemlékes 2 0.29 %
Búcs 1 0.14 %
Vágfüzes 1 0.14 %
Bogyarét 1 0.14 %
Karva 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Komárom 959 24.58 %
Gúta 574 14.71 %
Naszvad 510 13.07 %
Ógyalla 306 7.84 %
Perbete 215 5.51 %
Komáromszentpéter 214 5.49 %
Marcelháza 154 3.95 %
Bátorkeszi 137 3.51 %
Csicsó 117 3.00 %
Hetény 113 2.90 %
Dunamocs 111 2.85 %
Dunaradvány 107 2.74 %
Ekel 104 2.67 %
Búcs 102 2.61 %
Imely 95 2.44 %
Izsa 86 2.20 %
Lakszakállas 82 2.10 %
Nemesócsa 80 2.05 %
Madar 80 2.05 %
Csallóközaranyos 78 2.00 %
Martos 72 1.85 %
Kolozsnéma 55 1.41 %
Karva 54 1.38 %
Bajcs 51 1.31 %
Megyercs 47 1.20 %
Keszegfalva 45 1.15 %
Tany 45 1.15 %
Pat 40 1.03 %
Gellér 38 0.97 %
Vágfüzes 36 0.92 %
Nagykeszi 36 0.92 %
Komáromfüss 30 0.77 %
Bogya 29 0.74 %
Szilas 28 0.72 %
Ifjúságfalva 27 0.69 %
Bogyarét 24 0.62 %
Virt 23 0.59 %
Újgyalla 7 0.18 %
Szilasháza 5 0.13 %
Zsemlékes 2 0.05 %
Újpuszta 1 0.03 %
Komárom 320 12.64 %
Ógyalla 47 1.86 %
Gúta 20 0.79 %
Naszvad 13 0.51 %
Újgyalla 13 0.51 %
Megyercs 10 0.39 %
Csallóközaranyos 8 0.32 %
Izsa 8 0.32 %
Komáromszentpéter 7 0.28 %
Perbete 7 0.28 %
Nemesócsa 6 0.24 %
Ekel 6 0.24 %
Szilasháza 5 0.20 %
Dunaradvány 5 0.20 %
Keszegfalva 5 0.20 %
Dunamocs 4 0.16 %
Marcelháza 4 0.16 %
Komáromfüss 3 0.12 %
Imely 2 0.08 %
Hetény 2 0.08 %
Bajcs 2 0.08 %
Karva 2 0.08 %
Ifjúságfalva 2 0.08 %
Pat 1 0.04 %
Bogya 1 0.04 %
Bátorkeszi 1 0.04 %
Lakszakállas 1 0.04 %
Gellér 1 0.04 %
Martos 1 0.04 %
Tany 1 0.04 %
Kolozsnéma 1 0.04 %
Nagykeszi 1 0.04 %
Búcs 1 0.04 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Madar 0 0.00 %
Komárom 918 22.90 %
Gúta 275 6.86 %
Ógyalla 205 5.11 %
Dunamocs 179 4.47 %
Marcelháza 162 4.04 %
Komáromszentpéter 161 4.02 %
Perbete 150 3.74 %
Bátorkeszi 130 3.24 %
Naszvad 130 3.24 %
Búcs 119 2.97 %
Hetény 107 2.67 %
Dunaradvány 103 2.57 %
Karva 93 2.32 %
Ekel 84 2.10 %
Csicsó 81 2.02 %
Lakszakállas 78 1.95 %
Madar 77 1.92 %
Izsa 77 1.92 %
Csallóközaranyos 62 1.55 %
Kolozsnéma 44 1.10 %
Martos 40 1.00 %
Nemesócsa 40 1.00 %
Keszegfalva 38 0.95 %
Vágfüzes 35 0.87 %
Pat 34 0.85 %
Bajcs 31 0.77 %
Komáromfüss 31 0.77 %
Tany 29 0.72 %
Bogya 29 0.72 %
Megyercs 29 0.72 %
Gellér 27 0.67 %
Szilas 26 0.65 %
Imely 26 0.65 %
Nagykeszi 24 0.60 %
Bogyarét 16 0.40 %
Ifjúságfalva 13 0.32 %
Virt 13 0.32 %
Újgyalla 8 0.20 %
Szilasháza 5 0.12 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 2 042 71.40 %
Gúta 231 8.08 %
Ógyalla 121 4.23 %
Keszegfalva 99 3.46 %
Izsa 76 2.66 %
Marcelháza 72 2.52 %
Naszvad 70 2.45 %
Bátorkeszi 61 2.13 %
Hetény 49 1.71 %
Komáromszentpéter 49 1.71 %
Búcs 44 1.54 %
Perbete 41 1.43 %
Dunamocs 39 1.36 %
Kolozsnéma 37 1.29 %
Csallóközaranyos 34 1.19 %
Nemesócsa 33 1.15 %
Ekel 31 1.08 %
Imely 26 0.91 %
Bajcs 20 0.70 %
Dunaradvány 17 0.59 %
Lakszakállas 17 0.59 %
Martos 17 0.59 %
Nagykeszi 16 0.56 %
Megyercs 15 0.52 %
Csicsó 15 0.52 %
Tany 14 0.49 %
Karva 13 0.45 %
Madar 13 0.45 %
Pat 13 0.45 %
Újgyalla 12 0.42 %
Vágfüzes 12 0.42 %
Komáromfüss 10 0.35 %
Ifjúságfalva 10 0.35 %
Szilasháza 9 0.31 %
Szilas 7 0.24 %
Virt 5 0.17 %
Bogya 4 0.14 %
Gellér 3 0.10 %
Bogyarét 2 0.07 %
Zsemlékes 2 0.07 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gúta 893 79.87 %
Komárom 556 49.73 %
Ógyalla 81 7.25 %
Naszvad 80 7.16 %
Nemesócsa 48 4.29 %
Keszegfalva 45 4.03 %
Marcelháza 43 3.85 %
Perbete 42 3.76 %
Komáromszentpéter 30 2.68 %
Ifjúságfalva 27 2.42 %
Imely 26 2.33 %
Bátorkeszi 25 2.24 %
Vágfüzes 20 1.79 %
Ekel 20 1.79 %
Bajcs 18 1.61 %
Dunamocs 18 1.61 %
Megyercs 17 1.52 %
Tany 16 1.43 %
Csallóközaranyos 16 1.43 %
Nagykeszi 16 1.43 %
Dunaradvány 15 1.34 %
Izsa 15 1.34 %
Búcs 14 1.25 %
Karva 14 1.25 %
Lakszakállas 13 1.16 %
Újgyalla 12 1.07 %
Hetény 11 0.98 %
Madar 9 0.81 %
Komáromfüss 9 0.81 %
Martos 9 0.81 %
Bogyarét 8 0.72 %
Csicsó 5 0.45 %
Kolozsnéma 5 0.45 %
Zsemlékes 4 0.36 %
Szilas 4 0.36 %
Szilasháza 4 0.36 %
Gellér 3 0.27 %
Bogya 3 0.27 %
Pat 2 0.18 %
Újpuszta 1 0.09 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 972 19.80 %
Komáromszentpéter 467 9.52 %
Ógyalla 309 6.30 %
Gúta 273 5.56 %
Perbete 250 5.09 %
Naszvad 171 3.48 %
Bátorkeszi 170 3.46 %
Marcelháza 161 3.28 %
Hetény 142 2.89 %
Dunamocs 127 2.59 %
Ekel 100 2.04 %
Dunaradvány 98 2.00 %
Madar 98 2.00 %
Búcs 97 1.98 %
Csicsó 91 1.85 %
Lakszakállas 88 1.79 %
Izsa 80 1.63 %
Csallóközaranyos 76 1.55 %
Martos 70 1.43 %
Nemesócsa 67 1.37 %
Kolozsnéma 52 1.06 %
Karva 51 1.04 %
Tany 46 0.94 %
Bajcs 39 0.79 %
Imely 36 0.73 %
Keszegfalva 34 0.69 %
Nagykeszi 33 0.67 %
Megyercs 32 0.65 %
Gellér 32 0.65 %
Vágfüzes 30 0.61 %
Komáromfüss 28 0.57 %
Szilas 27 0.55 %
Pat 26 0.53 %
Bogya 24 0.49 %
Bogyarét 19 0.39 %
Ifjúságfalva 14 0.29 %
Virt 13 0.26 %
Újgyalla 13 0.26 %
Újpuszta 3 0.06 %
Szilasháza 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 1 529 107.45 %
Gúta 206 14.48 %
Ógyalla 109 7.66 %
Marcelháza 101 7.10 %
Naszvad 74 5.20 %
Perbete 55 3.87 %
Komáromszentpéter 54 3.79 %
Keszegfalva 54 3.79 %
Izsa 53 3.72 %
Dunamocs 47 3.30 %
Bátorkeszi 46 3.23 %
Madar 44 3.09 %
Nemesócsa 38 2.67 %
Hetény 34 2.39 %
Ekel 32 2.25 %
Búcs 32 2.25 %
Csallóközaranyos 30 2.11 %
Bajcs 30 2.11 %
Imely 26 1.83 %
Újgyalla 22 1.55 %
Pat 22 1.55 %
Megyercs 21 1.48 %
Lakszakállas 19 1.34 %
Dunaradvány 18 1.26 %
Martos 15 1.05 %
Csicsó 14 0.98 %
Tany 13 0.91 %
Nagykeszi 12 0.84 %
Vágfüzes 12 0.84 %
Szilasháza 11 0.77 %
Komáromfüss 10 0.70 %
Szilas 10 0.70 %
Kolozsnéma 8 0.56 %
Karva 8 0.56 %
Ifjúságfalva 6 0.42 %
Virt 4 0.28 %
Bogya 4 0.28 %
Bogyarét 3 0.21 %
Zsemlékes 3 0.21 %
Újpuszta 2 0.14 %
Gellér 1 0.07 %
Komárom 1 405 62.81 %
Gúta 1 150 51.41 %
Ógyalla 272 12.16 %
Komáromszentpéter 209 9.34 %
Naszvad 203 9.07 %
Csicsó 194 8.67 %
Perbete 169 7.55 %
Marcelháza 158 7.06 %
Dunamocs 149 6.66 %
Nemesócsa 131 5.86 %
Bátorkeszi 127 5.68 %
Ekel 123 5.50 %
Dunaradvány 113 5.05 %
Keszegfalva 105 4.69 %
Izsa 102 4.56 %
Lakszakállas 100 4.47 %
Hetény 99 4.43 %
Csallóközaranyos 98 4.38 %
Búcs 85 3.80 %
Madar 74 3.31 %
Kolozsnéma 68 3.04 %
Nagykeszi 66 2.95 %
Martos 65 2.91 %
Megyercs 63 2.82 %
Komáromfüss 61 2.73 %
Pat 50 2.24 %
Vágfüzes 49 2.19 %
Karva 49 2.19 %
Szilas 45 2.01 %
Imely 44 1.97 %
Bajcs 35 1.56 %
Ifjúságfalva 35 1.56 %
Gellér 35 1.56 %
Bogya 32 1.43 %
Virt 23 1.03 %
Tany 23 1.03 %
Bogyarét 21 0.94 %
Újgyalla 6 0.27 %
Szilasháza 5 0.22 %
Zsemlékes 5 0.22 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 369 26.71 %
Gúta 355 6.93 %
Dunamocs 219 4.27 %
Ógyalla 214 4.17 %
Komáromszentpéter 191 3.73 %
Marcelháza 191 3.73 %
Bátorkeszi 185 3.61 %
Naszvad 180 3.51 %
Perbete 172 3.36 %
Hetény 154 3.00 %
Dunaradvány 133 2.59 %
Búcs 128 2.50 %
Csicsó 119 2.32 %
Ekel 113 2.20 %
Izsa 103 2.01 %
Madar 99 1.93 %
Csallóközaranyos 90 1.76 %
Nemesócsa 86 1.68 %
Lakszakállas 78 1.52 %
Karva 78 1.52 %
Keszegfalva 61 1.19 %
Pat 53 1.03 %
Kolozsnéma 52 1.01 %
Martos 51 0.99 %
Tany 43 0.84 %
Bogya 41 0.80 %
Nagykeszi 40 0.78 %
Megyercs 37 0.72 %
Szilas 37 0.72 %
Vágfüzes 36 0.70 %
Imely 31 0.60 %
Komáromfüss 31 0.60 %
Gellér 29 0.57 %
Bajcs 27 0.53 %
Virt 22 0.43 %
Bogyarét 20 0.39 %
Ifjúságfalva 9 0.18 %
Újgyalla 4 0.08 %
Szilasháza 3 0.06 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
655 83.33%
VPN
47 5.98%
KSČ
32 4.07%
SNS
16 2.04%
KDH
11 1.40%
SSL
6 0.76%
SZ
5 0.64%
SPV
5 0.64%
SD
5 0.64%
Egyéb
4 0.51%
Érvényes szavazatok 786
Együttélés-MKDM
425 81.11%
Magyar Polgári Párt
47 8.97%
HZDS
16 3.05%
SDĽ
10 1.91%
SDSS
6 1.15%
DS-ODS
5 0.95%
KSS
4 0.76%
Egyéb
11 2.10%
Érvényes szavazatok 524
MK
459 89.13%
HZDS-RSS
18 3.50%
SP-VOĽBA
13 2.52%
SNS
7 1.36%
DS
5 0.97%
ZRS
4 0.78%
4 0.78%
Egyéb
5 0.97%
Érvényes szavazatok 515
MKP
486 89.17%
SDK
20 3.67%
HZDS
14 2.57%
SDĽ
8 1.47%
SOP
5 0.92%
KSS
4 0.73%
SNS
3 0.55%
B-RRS
3 0.55%
Egyéb
2 0.37%
Érvényes szavazatok 545
MKP
454 91.16%
HZDS
10 2.01%
SMER
6 1.20%
SDKU
6 1.20%
SZS
4 0.80%
SNS
3 0.60%
ANO
3 0.60%
OKS
2 0.40%
PSNS
2 0.40%
Egyéb
8 1.61%
Érvényes szavazatok 498
MKP
423 92.16%
SDKU DS
12 2.61%
SMER
8 1.74%
ĽS HZDS
7 1.53%
LB
3 0.65%
SNS
2 0.44%
ANO
2 0.44%
Egyéb
2 0.44%
Érvényes szavazatok 459
MKP
293 61.17%
Most-Híd
137 28.60%
SDKU DS
25 5.22%
SMER
6 1.25%
ĽS HZDS
5 1.04%
SaS
3 0.63%
EDS
3 0.63%
KSS
2 0.42%
Egyéb
5 1.04%
Érvényes szavazatok 479
MKP
240 59.11%
Most-Híd
130 32.02%
SMER SD
12 2.96%
OĽaNO
5 1.23%
99 Percent
4 0.99%
SNS
3 0.74%
Zmena zdola DU
3 0.74%
SaS
2 0.49%
ĽS HZDS
2 0.49%
Egyéb
5 1.23%
Érvényes szavazatok 406
MKP
238 59.95%
Most-Híd
105 26.45%
SaS
13 3.27%
SMER SD
12 3.02%
LSNS
7 1.76%
TIP
5 1.26%
OĽANO-NOVA
5 1.26%
SME RODINA
3 0.76%
#SIEŤ
3 0.76%
SNS
2 0.50%
Egyéb
4 1.01%
Érvényes szavazatok 397
Komáromi járás
Szlovákia

Bejelentések