SK
DS
.....

Erdőhátkarcsa

Településrész

címer zászló
144 97% magyar 1910
181 94% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Lesné Kračany
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Dunaszerdahelyi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Dunaszerdahelyi járás
Más földrajzi nevek:
Ld. Királyfiakarcsa
Koordináták:
47.9934, 17.5643
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
117 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
93003

A Kisalföldön, a Felső-Csallóközben fekszik, Dunaszerdahelytől 5 km-re nyugatra, Nagyabonytól 2,5 km-re délre, a község központjától 1 km-re északkeletre. A Karcsaszél 12 falvának egyike.

Közigazgatás

1940-ig önálló kisközség, azóta Királyfiakarcsa egyik településrésze és kataszteri területe, melyhez az 1808-ig önálló Damazérkarcsa is hozzátartozik (1899-ig Erdőhát-Damazér-Karcsa néven szerepelt). A község 1920-ig Pozsony vármegye Dunaszerdahelyi (Alsócsallóközi) járásához tartozott, a csehszlovák közigazgatásban is a Dunaszerdahelyi járás része volt. 2,48 km²-es területe a községterület 18,7 %-át alkotja.

Népesség

1939-ben 185, túlnyomórészt magyar lakosa volt, 2011-ben már 230-an éltek itt, a község összlakosságának 22,1 %-a.

Történelem

A falut valószínűleg a 13. században alapították, első említése Erdewhatikarcha alakban 1358-ban történik. Nevét a területén ma is megtalálható Erdőháti erdőről kapta. Lakói nemesi kiváltságokkal rendelkeztek. 1352-ben említik egyik birtokosát, Erdőhátkarcsai András fia Pétert, aki királyi szolgálatban állt. A 15.-16. századi oklevelekben többször szerepelnek nemesei. A 17. század elején nagyobb részét a Derghi Somogyi család vásárolta meg, majd a 19. században a Bartal család a fő birtokosa. 1910-ben Damazérkarcsával együtt Erdőhátkarcsának 149, túlnyomórészt magyar lakosa volt. 1940-ben 4 környező községgel egyesítették Királyfiakarcsa néven.

Mai jelentősége

A damazérkarcsai falurészben áll Bartal György 1841 és 1843 között építtetett klasszicista stílusú kastélya.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Karcsa (Erdőhát-), magyar falu, Pozsony vmegyében: 117 kath. lak.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Erdőhátdamazérkarcsa, a csallóközi síkságon fekvő magyar kisközség 23 házzal és 138 rm. kath. vallású lakossal. E község már 1275-ben szerepel oklevélileg, a mikor Zolougozfia Damasa a birtokosa, kitől, úgy látszik, nevét is veszi. Története azonban még régibb időre vezet vissza, mert 1255 előtt Kiskirályfiakarcsa volt a neve és a pozsonyi vár birtokai közé tartozott. 1299-ben Dama fia János, Luka comesnek visszabocsátja itteni birtokát. Később Erdőhátkarcsa Damazérkarcsával egyesíttetett és az előbbit 1359-ben Erdőhátkarcsai Pethen István nevében találjuk említve, míg az utóbbi a pápai tizedszedők jegyzékében Damas néven van említve. Mostani főbb birtokosa Bartal Aurél főispán, kinek itt nagyobb kastélya is van, melyet id. Bartal György 1830-ban építtetett. Van itt mezőgazdasági szeszgyár is, mely szintén Bartal Aurél tulajdona. Temploma nincs. Postája és távírója Dunaszerdahely, vasúti állomása Nagyabony.

Névelőfordulások
1306
Eredwhathkarcha
1460
Erdewhatkarcha
1773
Erdőhát-Karcsa,
1786
Erdőhát-Karcscha,
1808
Erdőhát-Karcsa,
1863
Erdőhátkartsa,
1873
Damazérkarcsa és Erdőhátkarcsa,
1888
Erdőhátdamazérkarcsa,
1913
Erdőhátkarcsa,
1920
Erdőhátkarcsa, Erdőhátdamazérkarcsa,
1927
Lesné Korčany, Erdőhát-Karcsa
1938
Erdőhátkarcsa,
1948
Lesné Kračany

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 162 96%
szlovákok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 6 4%
összlétszám 168
magyarok 144 97%
szlovákok 2 1%
németek 3 2%
egyéb 0 0%
összlétszám 149
magyarok 181 94%
szlovákok 7 4%
németek 1 1%
egyéb 4 2%
összlétszám 193
Mai közigazgatás

Bejelentések