SK
DS
.....

Felistál

Településrész

címer zászló
268 99% magyar 1910
274 94% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Horný Štál
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Dunaszerdahelyi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Dunaszerdahelyi járás
Más földrajzi nevek:
Ld. Alistál
Koordináták:
47.94204933, 17.71457434
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
112 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
93010

Alistál község része a Kisalföldön, a Felső-Csallóközben, Dunaszerdahelytől 10 km-re délkeletre, a falu északi részén. Teljesen egybeépült Alistállal és Tőnyével.

Közigazgatás

1940 óta Alistál településrésze és egyik kataszteri területe 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Dunaszerdahelyi járásához tartozott, 1920-1938 között Csehszlovákia Dunaszerdahelyi járásához, majd 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Komárom vármegye, Dunaszerdahelyi járás). Kataszteri területe 8,55 km², a községterület 28,5 %-a.

Népesség

Alistállal való 1940-es egyesítésekor színmagyar falu volt, lakosságának 53 %-a református, 44 %-a római katolikus volt. 1938-ban 316 lakosa volt. 2011-ben 783 lakosa volt, a község összlakosságának 2/5-e.

Történelem

Stál falu határában alakult ki a Bazini család birtokán. Később lakosai nemesi kiváltságokat kaptak, és a nevét róla kapó Faristári családé volt, majd az éberhárdi uradalomhoz tartozott. A mezőgazdasággal foglalkozó falut a trianoni béke Csehszlovákiához csatolta 1920-ban, a bécsi döntés pedig ismét Magyarországhoz juttatta 1938. november 2-án. 1940-ben egyesítették Alistállal.

Mai jelentősége

Ld. Alistál

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

FILISTÁL. Magyar falu Poson Vármegyében, földes Ura Gróf Pálfy Uraság, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Tönnyének szomszédságában, határja jó, tiszta buzát, rozsot, és zabot terem, erdője nintsen, réttye, legelője szűken, piatza Szerdahelyen, és Somorján, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Felistál, magyar falu, Pozsony vmegyében, Szerdahelyhez 1 1/2 órányira: 21 kath., 31 evang., 104 ref., 7 zsidó lak. F. u. többen.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Felistál, a komárom–dunaszerdahelyi vasút mentén fekvő magyar kisközség, 42 házzal és 282, egyenlő részben róm. kath. és ev. ref. vallású lakossal. E község 1291-ben Faliztar néven Bazini Kozma comes birtoka. Egy évvel később Faristar néven szerepel, a mikor Bazini Pál comes, István fia Lászlónak adományozza. 1303-ban a birtok Faristári Károly és László comeseké. Később az éberhardi uradalomhoz tartozott és úgy ekkor, mint az 1553-iki portális összeírásban Filistál néven szerepel, a hol Serédy Gáspár 4, Mérey Mihály meg 3 portával rendelkezik. Templom nincs a községben, melynek postája Alistál, távírója és vasúti állomása pedig Felistál-Nyárasd.

Névelőfordulások
1291
Faliztar
1292
Faristar
1463
Felystal
1553
Filistál
1773
Filistal,
1786
Fel-Ischtal,
1808
Félistal, Fel-Istal,
1863
Felistály, Filistály,
1873
Félistál,
1877
Félistál,
1927
Horný Štál, Felistál
1938
Félistál,

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 260 98%
szlovákok 1 0%
egyéb 5 2%
összlétszám 266
magyarok 268 99%
szlovákok 1 0%
egyéb 2 1%
összlétszám 271
magyarok 274 94%
szlovákok 17 6%
egyéb 2 1%
összlétszám 293
Mai közigazgatás

Bejelentések