SK
RS
.....

Gortvakisfalud

Község

címer zászló
390 95% magyar 1910
337 71% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Gortvakisfalud
Hivatalos szlovák megnevezés:
Gortva
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Feledi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Feledi járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Medvesvidék, Ajnácskői-hegység - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence
Más földrajzi nevek:
Bizófalapuszta, Csenyizpuszta, Gede-szeg, Koplalópuszta
Koordináták:
48.29592514, 20.02498817
Terület:
9,63 km2
Rang:
község
Népesség:
531
Tszf. magasság:
187 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98002
Település kód:
514799
Szervezeti azonosító:
318728
Adóazonosító:
2021230134

A község a Gortva-patak partján, a Rima-medence délnyugati peremén fekszik, az 571-es (Fülek-Sajószentkirály) országút és a Fülek-Bánréve vasútvonal mentén (megállóhely), Feledtől 4,5 km-re nyugatra, Várgedétől 3 km-re keletre, Rimaszombattól 16 km-re délre. Mellékút köti össze Kerekgedével (2 km). Határa három, egymással össze nem függő kataszteri területből áll, Gortvakisfaluból, a tőle délnyugatra fekvő, az Ajnácskői-hegység északkeleti lábánál fekvő Bizófalából, valamint a keletre eső Csenyizpuszta kataszteréből, melyeket Kerekgede területe választ el egymástól. Gortvakisfalud nyugatról Várgede, délről Kerekgede, keletről Feled, északról Jánosi, északnyugatról pedig Kisgömöri községekkel határos, Bizófalát északról Várgede, nyugatról Balogfala, délről Kerekgede határolja, Csenyizpuszta pedig Kerekgede, Feled és Détér katasztere közé ékelődik.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Feledi járáshoz, majd a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Feledi járás). Területe (9,63 km²) az elmúlt száz év során nem változott. Három kataszteri területre oszlik: Gortvakisfalud (2,82 km²) területének 29,3 %-át, Bizófala (3,91 km²) 40,6 %-át, Csenyizpuszta (2,90 km²) pedig 30,1 %-át alkotja.

Népesség

1910-ben 411, 1921-ben 455, 1938-ban pedig 575, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, a (cseh)szlovákok aránya 1921-ben 6,2 % volt. 1945 után magyar lakosságának egy részét kitelepítették, ez is hozzájárult ahhoz, hogy 1938-91 között népessége egyhatodával csökkent. A 20. század végére a lakosság kicserélődött, ma már kétharmadát a romák alkotják (67,5 %), ezzel összefüggésben 1991-2011 között 11,6 %-os népességnövekedés figyelhető meg. A lakosság túlnyomó többsége (78,4 %) ma is magyar nemzetiségű, a roma népesség nemzetiségi identitásának változásával függ össze, hogy 1991-2011 között a községben a magyar nemzetiségűek aránya 66,4 %-ról 78,4 %-ra nőtt, míg a szlovákoké 26,4 %-ról 15,8 %-ra csökkent. 2001-ben még a lakosság 13,6 %-a, 2011-ben viszont már csak 0,8 %-a vallotta magát roma nemzetiségűnek. A túlnyomó többség (83,5 %) római katolikus vallású, az 1921-ben még a lakosság 43,7 %-át alkotó reformátusok aránya 2011-re 5,3 %-ra csökkent. A lakosság 98,9 %-a Gortvakisfalun él, egyetlen lakott külterületén, Bizófalán 2011-ben 6 állandó lakos élt.

Történelem

A települést 1326-ban „Gurtuatu” néven említik először, de már a 13. században is létezett. 1383-ban „Kisfalud” alakban bukkan fel a neve. 1407-ben a Mikófalvy család, ezután különböző nemesi családok birtoka. Eredetileg királyi várbirtok volt, a 15. században már nemesi falu. A falu nemesi lakosságának eredete a rimavölgyi első foglaló magyarságra vezethető vissza, akik mellé a megye más részeiről is telepedtek ide nemesi családok. A 16. században a török támadások miatt rövid időre elnéptelenedett (1598-ban 5 háza volt), és területe egy ideig pusztaként a várgedei uradalomhoz tartozott. A falu lakossága a 16. századtól református hitre tért. 1730 körül alkalmaztak elsőként iskolamestert. 1828-ban 52 házában 430 lakos élt, akik mezőgazdasággal foglalkoztak. 1846-ban egy nagy tűzvészben csaknem az egész falu leégett. A településen született 1820-ban Adorján Boldizsár író, korának kedvelt novellistája, akit sok kiváló költőhöz – köztük Petőfihez – fűzött barátság. Petőfi 1845-ben meg is látogatta Gortvakisfaludon. Felesége Lemouton Emília is kiváló műfordító volt. Ő volt az első, aki hozzálátott Shakespeare drámáinak magyar fordításához. Mindketten itt hunytak el, Adorján 1867-ben, felesége pedig 1869-ben. Gortvakisfalud az egyik helyszíne Mikszáth Kálmán „A gavallérok” című novellájának. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához (korábban Rimaszécsi járás) tartozott. A község 1938 és 1945 között ismét Magyarországhoz tartozott.

Mai jelentősége

A település 1–4. évfolyamos magyar tanítási nyelvű alapiskolával és magyar nevelési nyelvű óvodával rendelkezik. 1790-ben épült református templomát 1911-ben neoklasszicista stílusban újították fel.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

KISFALUD. Falu Gömör Várm. földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, és más félék, fekszik Várgedének szomszédságában, mellynek filiája, határjának földgye közép termékenységű, Rimaszombatban piatzozása közel.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kisfalu, Gömör v., magyar f., 128 kath., 302 ref. lak. Ref. anyaszentegyház. Termékeny határ. Erdő. F. u. többen.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Gortvakisfalud, gortvavölgyi magyar kisközség 102 házzal és 474 róm. kath. és ev. ref. vallású lakossal. Hajdan csak Kisfalud néven volt ismeretes. Legrégibb birtokosául 1407-ben a Mikófalvy családot ismerjük. Később a Lorántffyak lettek az urai és ezeknek a révén a Korláth, Balajthy, Bakos és Baloghy családok. Később a Pletrich családnak is volt, most pedig Adorján Lőrincznek van itt birtoka. Sztrakoniczky Rezsőnek régi úrilaka van itt, melyet 1836-ban Adorján Dávid építtetett. A községben csak református templom van, mely 1790-ben épült. Az egyházban több régi, a XVII. századból való szent-edényt őriznek. A község 1846-ban teljesen leégett. A faluhoz tartoznak Bácska, Csenyiz és Bizófalva puszták is, melyek közül az utóbbi még a XV. században község volt. Templomának csekély romjai még ma is látszanak. A községben van posta, és vasúti megállóhely, a távírója Feled.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Gortvakisfalud. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Alsóbizófalva, Csenyizpuszta, Csereles, Felsőbizófalva, Gortvaypuszta. A község területe 1673 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 575.

Adorján Boldizsár

1820. 5. 2.
Gortvakisfalud - megszületett
1867. 7.13.
Gortvakisfalud - elhunyt
Névelőfordulások
1326
Gurtuatu
1383
Kisfalud
1773
Kis-Falud,
1808
Gortva-Kisfalud,
1863
Gortvakisfalud,
1920
Gortvianska Vieska, Gortva,
1927
Gortva
1938
Gortvakisfalud,
1945
Gortva
1994
Gortvakisfalud

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Gortvakisfalud (Gortva) 138
Telefon: 0475698393

Honlap: gortva.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Balog Gejza (Független)

Képviselő-testület:
Brenkus Gejza (Független)
Resutíková Alžbeta (KDH)
Kalocsai Ladislav (MOST - HÍD)
Cibuľa Árpád (MOST - HÍD)
Brenkusová Oľga (SMER-SD)
Független 20% Független 1 képviselö KDH 20% KDH 1 képviselö MOST - HÍD 40% MOST - HÍD 2 képviselö SMER-SD 20% SMER-SD 1 képviselö 5 képviselö
Gortva völgye Kistérség Érdekvédelmi Társulása

Gortvakisfalud 138

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Gortvakisfalud 135

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Gortvakisfalud 136

Gortvakisfaludi Községi Hivatal

Gortvakisfalud 138

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 408 96%
szlovákok 3 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 10 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 423
magyarok 390 95%
szlovákok 20 5%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 411
magyarok 411 90%
szlovákok 28 6%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 16 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 455
magyarok 314 66%
szlovákok 125 26%
romák 32 7%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 473
magyarok 273 55%
szlovákok 142 29%
romák 67 14%
ukránok 1 0%
csehek 4 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 6 1%
összlétszám 493
magyarok 414 78%
szlovákok 84 16%
romák 4 1%
ukránok 1 0%
csehek 3 1%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 21 4%
összlétszám 528
magyarok 337 71%
szlovákok 117 24%
romák 15 3%
ukránok 1 0%
csehek 4 1%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 478
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 388
Választási részvétel: 63.66 %
Kiadott boríték: 247
Bedobott boríték: 247

Polgármester

Érvényes szavazólap: 239
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Balog Gejza 178 74.48 % Független
Melišík Ján 43 17.99 % SMER-SD
Horváth Ladislav 18 7.53 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Brenkus Gejza 139 Független
Kalocsai Ladislav 114 MOST - HÍD
Resutíková Alžbeta 114 KDH
Brenkusová Oľga 106 SMER-SD
Cibuľa Árpád 103 MOST - HÍD

Képviselők

2014
EDS 20.00% EDS 1 képviselö SRK 20.00% SRK 1 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö SIEŤ 20.00% SIEŤ 1 képviselö SaS 20.00% SaS 1 képviselö 5 képviselö
2018
Független 20.00% Független 1 képviselö MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö KDH 20.00% KDH 1 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 393
Választási részvétel: 22.39 %
Kiadott boríték: 88
Bedobott boríték: 88
Választásra jogosult: 393
Választási részvétel: 5.09 %
Kiadott boríték: 20
Bedobott boríték: 20
Választásra jogosult: 397
Választási részvétel: 19,14 %
Kiadott boríték: 76
Bedobott boríték: 76

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 76
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 73
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Emil Samko 26 34.21 % KĽS
Ladislav Fízik 16 21.05 % ASV
Vladimír Maňka 12 15.79 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 11 14.47 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Ondrej Binder 4 5.26 % Független
Marian Kotleba 3 3.95 % ĽS Naše Slovensko
Pavel Chovanec 2 2.63 % ÚSVIT
Karol Konárik 1 1.32 % SNS
Andrea Jenčíková 1 1.32 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Marian Kotleba 3 15.00% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 32 43.84 % Független
Vojtech Kökény 18 24.66 % SRK
Igor Kašper 6 8.22 % Független
Martin Juhaniak 3 4.11 % Független
Jozef Šimko 3 4.11 % Független
Marian Kotleba 3 4.11 % ĽSNS
Michal Kantor 2 2.74 % SZS
Viliam Baňák 2 2.74 % JĽSS
Stanislav Mičev 2 2.74 % Független
Miroslav Gálik 1 1.37 % NAS
Milan Urbáni 1 1.37 % SMS
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 88
Érvényes szavazólap: 71
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Vojtech Szajkó 70 79.55% Független
Gejza Farkaš 56 63.64% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Tibor Balog 7 7.95% SMS
Vojtech Kökény 7 7.95% SRK
Ladislav Lang 7 7.95% MOST - HÍD
Pavel Struhár 6 6.82% SMER - SD, KDH
Peter Juhász 6 6.82% SMK-MKP
Tomáš Agócs 5 5.68% MOST - HÍD
Ladislav Rigó 5 5.68% SMK-MKP
Peter Mináč 4 4.55% SMER - SD, KDH
Silvia Vargová 4 4.55% MOST - HÍD
Jozef Šimko 3 3.41% Független
Dušan Širák 3 3.41% KSS
Michal Bagačka 3 3.41% KDH, SMER - SD
František Auxt 3 3.41% SMK-MKP
Katarína Horváth 3 3.41% KĽS
Pavel Cibuliak 2 2.27% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Jaroslav Suja 2 2.27% Független
Csaba Horváth 2 2.27% Független
Ivan Hazucha 1 1.14% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 1 1.14% SMK-MKP
Romana Antalová 1 1.14% ÚSVIT
Jozef Hrablay 1 1.14% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Dušan Faško 1 1.14% KSS
Dušan Kojnok 1 1.14% SZS, Zmena zdola, DÚ
Veronika Rízová 1 1.14% KSS
Viliam Vaš 1 1.14% SMER - SD, KDH
Viliam Vidinský 1 1.14% ĽS-HZDS, HZD
Katarína Moncoľová 1 1.14% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Marian Petrok 1 1.14% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Peter Vraniak 0 0.00% ÚSVIT
Tibor Lukáčka 0 0.00% ASV
Renáta Puhlová 0 0.00% PD
Ján Matej 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Samuel Zubo 0 0.00% KSS
Helena Krauszová 0 0.00% SMS
Stanislav Mizík 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Kekeňáková 0 0.00% KSS
Peter Vetrák 0 0.00% SĽS
Aneta Vargicová 0 0.00% SNS
Tomáš Rosiar 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 0 0.00% KSS
Ján Antal 0 0.00% ÚSVIT
Jana Uhrinová 0 0.00% SNS
Ján Hiraj 0 0.00% NP
Kristián Gavalier 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Lukáš Kvietok 0 0.00% KDH, SMER - SD
Štefan Vavrek 27 38.03% MOST - HÍD
Jozef Šimko 19 26.76% Független
Vojtech Kökény 19 26.76% SRK
Peter Juhász 19 26.76% SMK-MKP
Tomáš Agócs 15 21.13% MOST - HÍD
Ladislav Lang 12 16.90% MOST - HÍD
Vojtech Szajkó 12 16.90% SRK
Zoltán Cziprusz 11 15.49% SMK-MKP
Gejza Farkaš 10 14.08% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Michal Bagačka 9 12.68% SMER-SD
Vojtech Menyhárt 8 11.27% Független
Peter Mináč 7 9.86% SMER-SD
Tomáš Sliva 6 8.45% MOST - HÍD
Aladár Bari 6 8.45% MOST - HÍD
Dušan Hlinka 6 8.45% SMER-SD
Ferenc Auxt 5 7.04% SMK-MKP
Gejza Mede 4 5.63% Független
Pavel Cibuliak 3 4.23% ĽS Naše Slovensko
Adriana Zavadinková 3 4.23% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 2 2.82% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Biró 2 2.82% DOMA DOBRE
Zdenko Ľaudár 2 2.82% ĽS Naše Slovensko
Andrea Andrášiová 2 2.82% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Aneta Vargicová 2 2.82% SNS
Csaba Csízi 2 2.82% MOST - HÍD
Michaela Kružlicová 2 2.82% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Krahulec 2 2.82% Független
Robert Bottlik 1 1.41% SME RODINA - Boris Kollár
Stanislava Zvarová 1 1.41% SMER-SD
Branislav Bukviar 1 1.41% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Anna Zsóriová 1 1.41% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ivan Hazucha 1 1.41% SMER-SD
Miroslava Vargová 1 1.41% Független
Miroslava Grendelová 1 1.41% KSS
Kristián Korheľ 1 1.41% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ján Lichanec 0 0.00% Független
Lukáš Kvietok 0 0.00% SMER-SD
Marian Petrok 0 0.00% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ján Antal 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Marta Kanalová 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Vladimír Skrutek 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Katarína Moncoľová 0 0.00% Független
Martin Pliešovský 0 0.00% SNS
Anatolij Jefimov 0 0.00% KSS
Zdenek Očovan 0 0.00% NAJ
Roman Lebeda 0 0.00% Független
Ladislav Rigó 0 0.00% SMK-MKP
Alena Pivovarčiová 0 0.00% NP
Róbert Čipka 0 0.00% KSS
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 25.67 %
Tiszolc 212 15.73 %
Nyustya 134 9.94 %
Klenóc 59 4.38 %
Feled 29 2.15 %
Bakostörék 28 2.08 %
Rimaráhó 21 1.56 %
Várgede 18 1.34 %
Jánosi 18 1.34 %
Osgyán 17 1.26 %
Rimabrézó 16 1.19 %
Cserencsény 12 0.89 %
Meleghegy 12 0.89 %
Kruzsnó 11 0.82 %
Rimaszabadi 9 0.67 %
Derencsény 9 0.67 %
Uzapanyit 8 0.59 %
Durendapuszta 8 0.59 %
Rimabánya 8 0.59 %
Rimazsaluzsány 7 0.52 %
Sajószentkirály 7 0.52 %
Velkenye 7 0.52 %
Gömörfüge 7 0.52 %
Rimaszécs 6 0.45 %
Vámosbalog 5 0.37 %
Dobóca 5 0.37 %
Kecege 5 0.37 %
Balogrussó 5 0.37 %
Kőhegy 5 0.37 %
Kerekgede 5 0.37 %
Balogfala 4 0.30 %
Rakottyás 4 0.30 %
Rónapatak 4 0.30 %
Runya 4 0.30 %
Oldalfala 4 0.30 %
Zeherje 4 0.30 %
Bellény 3 0.22 %
Zsip 3 0.22 %
Kacagópuszta 3 0.22 %
Guszona 3 0.22 %
Szilistye 3 0.22 %
Gortvakisfalud 3 0.22 %
Ajnácskő 3 0.22 %
Gernyőpuszta 3 0.22 %
Harmac 3 0.22 %
Bátka 3 0.22 %
Csíz 3 0.22 %
Tajti 3 0.22 %
Détér 2 0.15 %
Zádorháza 2 0.15 %
Babarét 2 0.15 %
Balogújfalu 2 0.15 %
Baraca 2 0.15 %
Bugyikfala 2 0.15 %
Alsósziklás 2 0.15 %
Hanva 2 0.15 %
Balogpádár 2 0.15 %
Rimapálfala 2 0.15 %
Kövecses 2 0.15 %
Gömörispánmező 2 0.15 %
Tóthegymeg 2 0.15 %
Kisgömöri 2 0.15 %
Karaszkó 2 0.15 %
Méhi 1 0.07 %
Almágy 1 0.07 %
Ratkószuha 1 0.07 %
Gesztete 1 0.07 %
Magyarhegymeg 1 0.07 %
Egyházasbást 1 0.07 %
Alsóvály 1 0.07 %
Dúlháza 1 0.07 %
Balogiványi 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Jeszte 1 0.07 %
Kopárhegy 1 0.07 %
Felsősziklás 1 0.07 %
Kiéte 1 0.07 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 14.45 %
Rimaszombat 141 8.42 %
Rimaszécs 141 8.42 %
Baraca 102 6.09 %
Sajólénártfalva 66 3.94 %
Cakó 55 3.28 %
Sajószentkirály 49 2.93 %
Nemesmartonfala 46 2.75 %
Kálosa 38 2.27 %
Zsip 38 2.27 %
Abafalva 36 2.15 %
Dobóca 35 2.09 %
Velkenye 34 2.03 %
Bátka 34 2.03 %
Hanva 34 2.03 %
Várgede 33 1.97 %
Vámosbalog 32 1.91 %
Rakottyás 31 1.85 %
Balogtamási 29 1.73 %
Tajti 29 1.73 %
Gesztete 28 1.67 %
Balogfala 28 1.67 %
Rimasimonyi 28 1.67 %
Jéne 28 1.67 %
Feled 27 1.61 %
Sajókeszi 27 1.61 %
Csíz 26 1.55 %
Uzapanyit 25 1.49 %
Gömörfüge 21 1.25 %
Jánosi 16 0.96 %
Rimapálfala 16 0.96 %
Méhi 16 0.96 %
Balogújfalu 16 0.96 %
Serke 15 0.90 %
Naprágy 15 0.90 %
Balogiványi 15 0.90 %
Almágy 14 0.84 %
Zádorháza 10 0.60 %
Runya 10 0.60 %
Harmac 9 0.54 %
Kövecses 8 0.48 %
Darnya 7 0.42 %
Szútor 7 0.42 %
Alsóvály 7 0.42 %
Osgyán 6 0.36 %
Egyházasbást 6 0.36 %
Nyustya 6 0.36 %
Détér 6 0.36 %
Gortvakisfalud 6 0.36 %
Sajórecske 6 0.36 %
Ajnácskő 5 0.30 %
Klenóc 5 0.30 %
Perjése 5 0.30 %
Sajólenke 4 0.24 %
Óbást 4 0.24 %
Vecseklő 4 0.24 %
Hubó 4 0.24 %
Medveshidegkút 4 0.24 %
Korláti 3 0.18 %
Cserencsény 3 0.18 %
Dúlháza 3 0.18 %
Oldalfala 3 0.18 %
Guszona 3 0.18 %
Derencsény 2 0.12 %
Kerekgede 2 0.12 %
Kruzsnó 2 0.12 %
Tiszolc 2 0.12 %
Gömörmihályfalva 2 0.12 %
Balogpádár 2 0.12 %
Bakostörék 1 0.06 %
Gömörpéterfala 1 0.06 %
Meleghegy 1 0.06 %
Rimazsaluzsány 1 0.06 %
Bugyikfala 1 0.06 %
Ratkószabadi 1 0.06 %
Dobfenek 1 0.06 %
Gernyőpuszta 1 0.06 %
Bellény 1 0.06 %
Felsővály 1 0.06 %
Zeherje 1 0.06 %
Balogrussó 1 0.06 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 30.21 %
Tiszolc 81 21.09 %
Klenóc 17 4.43 %
Nyustya 16 4.17 %
Rimaszécs 11 2.86 %
Osgyán 9 2.34 %
Rimaráhó 7 1.82 %
Cserencsény 7 1.82 %
Feled 6 1.56 %
Rimazsaluzsány 6 1.56 %
Jánosi 6 1.56 %
Karaszkó 4 1.04 %
Méhi 4 1.04 %
Kálosa 4 1.04 %
Várgede 4 1.04 %
Sajószentkirály 4 1.04 %
Zeherje 3 0.78 %
Rimabánya 3 0.78 %
Perjése 2 0.52 %
Gernyőpuszta 2 0.52 %
Kacagópuszta 2 0.52 %
Egyházasbást 2 0.52 %
Rimaszabadi 2 0.52 %
Balogtamási 2 0.52 %
Kruzsnó 2 0.52 %
Zsip 2 0.52 %
Felsősziklás 2 0.52 %
Korláti 2 0.52 %
Kecege 2 0.52 %
Bátka 2 0.52 %
Bakostörék 2 0.52 %
Abafalva 2 0.52 %
Csíz 2 0.52 %
Hubó 2 0.52 %
Gesztete 2 0.52 %
Gömörpéterfala 2 0.52 %
Kiéte 2 0.52 %
Uzapanyit 1 0.26 %
Ajnácskő 1 0.26 %
Détér 1 0.26 %
Gömörfüge 1 0.26 %
Dobóca 1 0.26 %
Sajólénártfalva 1 0.26 %
Kőhegy 1 0.26 %
Alsósziklás 1 0.26 %
Balogpádár 1 0.26 %
Jéne 1 0.26 %
Gömörhegyvég 1 0.26 %
Nemesradnót 1 0.26 %
Ratkószuha 1 0.26 %
Rimabrézó 1 0.26 %
Rimasimonyi 1 0.26 %
Serke 1 0.26 %
Óbást 1 0.26 %
Oldalfala 1 0.26 %
Medveshidegkút 1 0.26 %
Rimapálfala 1 0.26 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 22.28 %
Nyustya 12 3.04 %
Jánosi 9 2.28 %
Feled 5 1.27 %
Gömörfüge 4 1.01 %
Méhi 4 1.01 %
Cserencsény 4 1.01 %
Rimaszécs 4 1.01 %
Tiszolc 4 1.01 %
Gernyőpuszta 4 1.01 %
Várgede 3 0.76 %
Vámosbalog 3 0.76 %
Kruzsnó 3 0.76 %
Sajószentkirály 3 0.76 %
Klenóc 3 0.76 %
Osgyán 2 0.51 %
Baraca 2 0.51 %
Uzapanyit 2 0.51 %
Nemesradnót 2 0.51 %
Rimaráhó 2 0.51 %
Perjése 2 0.51 %
Alsóvály 2 0.51 %
Kálosa 2 0.51 %
Balogpádár 2 0.51 %
Meleghegy 1 0.25 %
Gömörpéterfala 1 0.25 %
Tajti 1 0.25 %
Durendapuszta 1 0.25 %
Kacagópuszta 1 0.25 %
Naprágy 1 0.25 %
Rimaszabadi 1 0.25 %
Kövecses 1 0.25 %
Gömörispánmező 1 0.25 %
Bátka 1 0.25 %
Gesztete 1 0.25 %
Gesztes 1 0.25 %
Zsip 1 0.25 %
Cakó 1 0.25 %
Ratkószuha 1 0.25 %
Zeherje 1 0.25 %
Dúlháza 1 0.25 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 52.63 %
Nyustya 49 3.26 %
Osgyán 45 2.99 %
Tiszolc 45 2.99 %
Feled 35 2.33 %
Klenóc 32 2.13 %
Várgede 23 1.53 %
Cserencsény 22 1.46 %
Rimaráhó 17 1.13 %
Bátka 15 1.00 %
Vámosbalog 14 0.93 %
Ajnácskő 14 0.93 %
Bakostörék 13 0.86 %
Jánosi 12 0.80 %
Alsósziklás 11 0.73 %
Csíz 10 0.67 %
Ratkószuha 10 0.67 %
Kruzsnó 10 0.67 %
Zeherje 9 0.60 %
Kecege 9 0.60 %
Vecseklő 9 0.60 %
Rimazsaluzsány 9 0.60 %
Perjése 8 0.53 %
Balogrussó 8 0.53 %
Abafalva 8 0.53 %
Guszona 8 0.53 %
Sajószentkirály 7 0.47 %
Gömörfüge 7 0.47 %
Dobóca 7 0.47 %
Alsóvály 7 0.47 %
Meleghegy 7 0.47 %
Nemesradnót 7 0.47 %
Felsővály 6 0.40 %
Rimaszécs 6 0.40 %
Oldalfala 6 0.40 %
Méhi 6 0.40 %
Rimabánya 6 0.40 %
Rakottyás 5 0.33 %
Dúlháza 5 0.33 %
Zsip 5 0.33 %
Derencsény 5 0.33 %
Gömörpéterfala 5 0.33 %
Serke 5 0.33 %
Hanva 5 0.33 %
Velkenye 5 0.33 %
Durendapuszta 4 0.27 %
Bellény 4 0.27 %
Rimaszabadi 4 0.27 %
Sajólenke 4 0.27 %
Rimabrézó 4 0.27 %
Uzapanyit 4 0.27 %
Balogiványi 3 0.20 %
Balogfala 3 0.20 %
Kőhegy 3 0.20 %
Felsősziklás 3 0.20 %
Kacagópuszta 3 0.20 %
Balogpádár 3 0.20 %
Kálosa 3 0.20 %
Hubó 3 0.20 %
Rónapatak 3 0.20 %
Runya 3 0.20 %
Tajti 3 0.20 %
Óbást 3 0.20 %
Gernyőpuszta 3 0.20 %
Babarét 2 0.13 %
Gortvakisfalud 2 0.13 %
Ratkószabadi 2 0.13 %
Almágy 2 0.13 %
Gömörmihályfalva 2 0.13 %
Nemesmartonfala 2 0.13 %
Baraca 2 0.13 %
Bugyikfala 2 0.13 %
Karaszkó 2 0.13 %
Darnya 2 0.13 %
Szilistye 2 0.13 %
Gesztete 2 0.13 %
Kerekgede 2 0.13 %
Magyarhegymeg 2 0.13 %
Kövecses 2 0.13 %
Medveshidegkút 2 0.13 %
Balogtamási 2 0.13 %
Harmac 2 0.13 %
Sajókeszi 1 0.07 %
Tóthegymeg 1 0.07 %
Sajórecske 1 0.07 %
Naprágy 1 0.07 %
Dobrapatak 1 0.07 %
Kiéte 1 0.07 %
Kisgömöri 1 0.07 %
Dobfenek 1 0.07 %
Balogújfalu 1 0.07 %
Cakó 1 0.07 %
Rimasimonyi 1 0.07 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 57.62 %
Nyustya 36 2.64 %
Osgyán 34 2.49 %
Cserencsény 26 1.91 %
Tiszolc 23 1.69 %
Bakostörék 21 1.54 %
Klenóc 20 1.47 %
Jánosi 20 1.47 %
Rimaráhó 19 1.39 %
Rimabánya 16 1.17 %
Feled 15 1.10 %
Rimazsaluzsány 14 1.03 %
Ratkószabadi 14 1.03 %
Bátka 12 0.88 %
Várgede 10 0.73 %
Vámosbalog 9 0.66 %
Uzapanyit 9 0.66 %
Kruzsnó 9 0.66 %
Rimaszécs 9 0.66 %
Kőhegy 7 0.51 %
Nemesradnót 7 0.51 %
Sajószentkirály 6 0.44 %
Meleghegy 5 0.37 %
Rimabrézó 5 0.37 %
Balogpádár 5 0.37 %
Abafalva 4 0.29 %
Zeherje 4 0.29 %
Felsősziklás 4 0.29 %
Almágy 4 0.29 %
Runya 4 0.29 %
Rimaszabadi 3 0.22 %
Baraca 3 0.22 %
Kecege 3 0.22 %
Balogrussó 3 0.22 %
Velkenye 3 0.22 %
Vecseklő 3 0.22 %
Sajólenke 3 0.22 %
Alsóvály 3 0.22 %
Kacagópuszta 3 0.22 %
Bugyikfala 3 0.22 %
Óbást 2 0.15 %
Gömörfüge 2 0.15 %
Guszona 2 0.15 %
Perjése 2 0.15 %
Durendapuszta 2 0.15 %
Serke 2 0.15 %
Gömörispánmező 2 0.15 %
Rakottyás 2 0.15 %
Gortvakisfalud 2 0.15 %
Gernyőpuszta 2 0.15 %
Alsósziklás 2 0.15 %
Tóthegymeg 2 0.15 %
Karaszkó 2 0.15 %
Felsővály 2 0.15 %
Dobóca 2 0.15 %
Ajnácskő 1 0.07 %
Csíz 1 0.07 %
Rónapatak 1 0.07 %
Kopárhegy 1 0.07 %
Rimasimonyi 1 0.07 %
Gesztes 1 0.07 %
Jéne 1 0.07 %
Détér 1 0.07 %
Oldalfala 1 0.07 %
Kövecses 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Szútor 1 0.07 %
Babarét 1 0.07 %
Balogtamási 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Korláti 1 0.07 %
Sajórecske 1 0.07 %
Balogfala 1 0.07 %
Bellény 1 0.07 %
Balogújfalu 1 0.07 %
Dobfenek 1 0.07 %
Darnya 1 0.07 %
Kálosa 1 0.07 %
Derencsény 1 0.07 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 61.54 %
Osgyán 23 3.00 %
Jánosi 21 2.74 %
Zeherje 14 1.83 %
Feled 13 1.69 %
Bátka 11 1.43 %
Bakostörék 9 1.17 %
Rimaszécs 9 1.17 %
Tiszolc 9 1.17 %
Cserencsény 8 1.04 %
Sajószentkirály 7 0.91 %
Kövecses 7 0.91 %
Dobóca 7 0.91 %
Gesztete 6 0.78 %
Rimaráhó 6 0.78 %
Gömörpéterfala 5 0.65 %
Ajnácskő 5 0.65 %
Várgede 5 0.65 %
Klenóc 5 0.65 %
Serke 5 0.65 %
Rimazsaluzsány 5 0.65 %
Balogfala 5 0.65 %
Balogtamási 4 0.52 %
Détér 4 0.52 %
Vámosbalog 4 0.52 %
Alsósziklás 4 0.52 %
Felsővály 4 0.52 %
Guszona 3 0.39 %
Kruzsnó 3 0.39 %
Almágy 3 0.39 %
Uzapanyit 3 0.39 %
Kecege 3 0.39 %
Rimapálfala 3 0.39 %
Nyustya 3 0.39 %
Rimabánya 3 0.39 %
Gömörfüge 2 0.26 %
Meleghegy 2 0.26 %
Sajólenke 2 0.26 %
Baraca 2 0.26 %
Nemesmartonfala 2 0.26 %
Tajti 2 0.26 %
Rimabrézó 2 0.26 %
Óbást 2 0.26 %
Bellény 2 0.26 %
Alsóvály 2 0.26 %
Abafalva 2 0.26 %
Nemesradnót 2 0.26 %
Perjése 2 0.26 %
Jéne 1 0.13 %
Rakottyás 1 0.13 %
Derencsény 1 0.13 %
Kőhegy 1 0.13 %
Gernyőpuszta 1 0.13 %
Rimasimonyi 1 0.13 %
Harmac 1 0.13 %
Jeszte 1 0.13 %
Babarét 1 0.13 %
Csíz 1 0.13 %
Balogpádár 1 0.13 %
Hubó 1 0.13 %
Balogrussó 1 0.13 %
Gortvakisfalud 1 0.13 %
Méhi 1 0.13 %
Kisgömöri 1 0.13 %
Dúlháza 1 0.13 %
Velkenye 1 0.13 %
Magyarhegymeg 1 0.13 %
Felsősziklás 1 0.13 %
Egyházasbást 1 0.13 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 55.61 %
Nyustya 107 8.33 %
Tiszolc 34 2.65 %
Feled 28 2.18 %
Klenóc 28 2.18 %
Jánosi 22 1.71 %
Osgyán 20 1.56 %
Cserencsény 18 1.40 %
Détér 17 1.32 %
Bátka 17 1.32 %
Ajnácskő 17 1.32 %
Várgede 15 1.17 %
Kruzsnó 14 1.09 %
Gernyőpuszta 10 0.78 %
Bakostörék 10 0.78 %
Rimaráhó 10 0.78 %
Rimabánya 9 0.70 %
Guszona 8 0.62 %
Meleghegy 8 0.62 %
Zeherje 7 0.55 %
Rimabrézó 7 0.55 %
Zsip 7 0.55 %
Perjése 6 0.47 %
Csíz 6 0.47 %
Vámosbalog 6 0.47 %
Rimazsaluzsány 5 0.39 %
Felsősziklás 5 0.39 %
Rimaszécs 5 0.39 %
Kacagópuszta 5 0.39 %
Alsósziklás 5 0.39 %
Sajószentkirály 5 0.39 %
Sajólenke 4 0.31 %
Dobóca 4 0.31 %
Hubó 4 0.31 %
Nemesradnót 4 0.31 %
Tóthegymeg 4 0.31 %
Uzapanyit 4 0.31 %
Balogfala 4 0.31 %
Durendapuszta 3 0.23 %
Kövecses 3 0.23 %
Vecseklő 3 0.23 %
Tajti 3 0.23 %
Sajórecske 3 0.23 %
Méhi 3 0.23 %
Gömörfüge 3 0.23 %
Kőhegy 3 0.23 %
Alsóvály 3 0.23 %
Kecege 3 0.23 %
Balogrussó 3 0.23 %
Dúlháza 3 0.23 %
Abafalva 2 0.16 %
Balogpádár 2 0.16 %
Jéne 2 0.16 %
Kerekgede 2 0.16 %
Rakottyás 2 0.16 %
Karaszkó 2 0.16 %
Derencsény 2 0.16 %
Felsővály 2 0.16 %
Rimapálfala 2 0.16 %
Rónapatak 2 0.16 %
Runya 2 0.16 %
Balogújfalu 2 0.16 %
Serke 2 0.16 %
Gömörispánmező 2 0.16 %
Óbást 2 0.16 %
Gesztes 2 0.16 %
Gömörmihályfalva 1 0.08 %
Gömörpéterfala 1 0.08 %
Harmac 1 0.08 %
Balogtamási 1 0.08 %
Hanva 1 0.08 %
Rimaszabadi 1 0.08 %
Ratkószabadi 1 0.08 %
Ratkószuha 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Bugyikfala 1 0.08 %
Kálosa 1 0.08 %
Gömörlipóc 1 0.08 %
Baraca 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Gortvakisfalud 1 0.08 %
Naprágy 1 0.08 %
Velkenye 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Szilistye 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Oldalfala 1 0.08 %
Dobfenek 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 25.44 %
Ajnácskő 113 5.96 %
Sajólénártfalva 108 5.70 %
Bátka 77 4.06 %
Feled 76 4.01 %
Sajószentkirály 66 3.48 %
Rimaszécs 65 3.43 %
Csíz 61 3.22 %
Nemesradnót 54 2.85 %
Vámosbalog 51 2.69 %
Tajti 51 2.69 %
Hanva 43 2.27 %
Velkenye 35 1.85 %
Harmac 31 1.64 %
Baraca 30 1.58 %
Almágy 29 1.53 %
Méhi 27 1.42 %
Darnya 25 1.32 %
Óbást 25 1.32 %
Rimasimonyi 23 1.21 %
Runya 23 1.21 %
Osgyán 21 1.11 %
Guszona 20 1.06 %
Serke 20 1.06 %
Abafalva 19 1.00 %
Várgede 19 1.00 %
Sajólenke 19 1.00 %
Sajórecske 19 1.00 %
Dobóca 19 1.00 %
Gesztete 18 0.95 %
Gömörpéterfala 17 0.90 %
Cakó 15 0.79 %
Uzapanyit 14 0.74 %
Egyházasbást 14 0.74 %
Jánosi 13 0.69 %
Rakottyás 13 0.69 %
Balogfala 12 0.63 %
Nyustya 12 0.63 %
Zsip 11 0.58 %
Rimaráhó 11 0.58 %
Korláti 11 0.58 %
Kövecses 11 0.58 %
Meleghegy 9 0.47 %
Balogpádár 9 0.47 %
Magyarhegymeg 9 0.47 %
Hubó 9 0.47 %
Tiszolc 9 0.47 %
Alsóvály 9 0.47 %
Détér 9 0.47 %
Vecseklő 9 0.47 %
Balogiványi 8 0.42 %
Balogújfalu 7 0.37 %
Balogtamási 7 0.37 %
Kálosa 7 0.37 %
Bakostörék 7 0.37 %
Medveshidegkút 6 0.32 %
Rimabrézó 6 0.32 %
Dobfenek 6 0.32 %
Gömörfüge 6 0.32 %
Zádorháza 6 0.32 %
Kerekgede 5 0.26 %
Cserencsény 5 0.26 %
Kisgömöri 5 0.26 %
Perjése 4 0.21 %
Rimapálfala 4 0.21 %
Dúlháza 4 0.21 %
Felsővály 4 0.21 %
Zeherje 3 0.16 %
Jéne 3 0.16 %
Bugyikfala 3 0.16 %
Kruzsnó 3 0.16 %
Tóthegymeg 3 0.16 %
Sajókeszi 2 0.11 %
Gortvakisfalud 2 0.11 %
Jeszte 2 0.11 %
Kőhegy 2 0.11 %
Klenóc 2 0.11 %
Kacagópuszta 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Gömörmihályfalva 1 0.05 %
Derencsény 1 0.05 %
Gernyőpuszta 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Naprágy 1 0.05 %
Nemesmartonfala 1 0.05 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 62.70 %
Tiszolc 91 4.23 %
Nyustya 72 3.35 %
Klenóc 58 2.70 %
Osgyán 48 2.23 %
Rimaráhó 47 2.19 %
Cserencsény 38 1.77 %
Bakostörék 31 1.44 %
Jánosi 26 1.21 %
Feled 23 1.07 %
Kőhegy 16 0.74 %
Várgede 16 0.74 %
Rimabrézó 15 0.70 %
Rimazsaluzsány 14 0.65 %
Meleghegy 13 0.60 %
Almágy 12 0.56 %
Rimaszabadi 11 0.51 %
Kruzsnó 10 0.47 %
Bátka 10 0.47 %
Felsősziklás 10 0.47 %
Ajnácskő 10 0.47 %
Derencsény 9 0.42 %
Rimabánya 9 0.42 %
Zeherje 9 0.42 %
Alsósziklás 9 0.42 %
Gernyőpuszta 8 0.37 %
Karaszkó 8 0.37 %
Vámosbalog 7 0.33 %
Oldalfala 7 0.33 %
Kecege 7 0.33 %
Gortvakisfalud 6 0.28 %
Abafalva 6 0.28 %
Rimaszécs 6 0.28 %
Méhi 6 0.28 %
Rónapatak 6 0.28 %
Balogrussó 5 0.23 %
Bellény 5 0.23 %
Uzapanyit 5 0.23 %
Runya 5 0.23 %
Babarét 5 0.23 %
Gömörpéterfala 5 0.23 %
Balogpádár 5 0.23 %
Gömörfüge 4 0.19 %
Guszona 4 0.19 %
Alsóvály 4 0.19 %
Durendapuszta 4 0.19 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Serke 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Balogfala 3 0.14 %
Zsip 3 0.14 %
Kálosa 3 0.14 %
Szilistye 3 0.14 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Dúlháza 2 0.09 %
Cakó 2 0.09 %
Kacagópuszta 2 0.09 %
Perjése 2 0.09 %
Balogtamási 2 0.09 %
Darnya 2 0.09 %
Sajólenke 2 0.09 %
Rakottyás 2 0.09 %
Óbást 2 0.09 %
Gesztes 2 0.09 %
Kerekgede 2 0.09 %
Gömörispánmező 2 0.09 %
Sajószentkirály 2 0.09 %
Détér 1 0.05 %
Tajti 1 0.05 %
Sajólénártfalva 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Hanva 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Kövecses 1 0.05 %
Egyházasbást 1 0.05 %
Hubó 1 0.05 %
Kiéte 1 0.05 %
Gesztete 1 0.05 %
Gömörlipóc 1 0.05 %
Zádorháza 1 0.05 %
Baraca 1 0.05 %
Balogiványi 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 32.75 %
Rimaszécs 175 4.27 %
Kálosa 133 3.25 %
Bátka 123 3.00 %
Feled 117 2.86 %
Ajnácskő 100 2.44 %
Egyházasbást 90 2.20 %
Vámosbalog 81 1.98 %
Nemesradnót 73 1.78 %
Méhi 67 1.64 %
Hanva 67 1.64 %
Almágy 67 1.64 %
Balogfala 66 1.61 %
Serke 61 1.49 %
Csíz 59 1.44 %
Kövecses 56 1.37 %
Détér 56 1.37 %
Harmac 55 1.34 %
Óbást 55 1.34 %
Gesztete 50 1.22 %
Felsővály 48 1.17 %
Dobóca 47 1.15 %
Naprágy 46 1.12 %
Abafalva 45 1.10 %
Tajti 45 1.10 %
Jánosi 45 1.10 %
Várgede 42 1.03 %
Alsóvály 41 1.00 %
Rimasimonyi 40 0.98 %
Sajószentkirály 40 0.98 %
Sajólénártfalva 39 0.95 %
Balogiványi 39 0.95 %
Gömörpéterfala 39 0.95 %
Magyarhegymeg 36 0.88 %
Sajókeszi 34 0.83 %
Zsip 29 0.71 %
Vecseklő 28 0.68 %
Guszona 27 0.66 %
Cakó 26 0.63 %
Balogújfalu 26 0.63 %
Velkenye 26 0.63 %
Osgyán 26 0.63 %
Runya 25 0.61 %
Perjése 25 0.61 %
Uzapanyit 22 0.54 %
Cserencsény 21 0.51 %
Sajólenke 21 0.51 %
Gömörmihályfalva 19 0.46 %
Jéne 18 0.44 %
Zádorháza 18 0.44 %
Balogtamási 18 0.44 %
Gömörfüge 17 0.42 %
Dobfenek 15 0.37 %
Sajórecske 15 0.37 %
Rakottyás 14 0.34 %
Kerekgede 14 0.34 %
Hubó 13 0.32 %
Baraca 13 0.32 %
Oldalfala 11 0.27 %
Medveshidegkút 10 0.24 %
Kisgömöri 10 0.24 %
Balogpádár 10 0.24 %
Bakostörék 10 0.24 %
Rimapálfala 9 0.22 %
Darnya 9 0.22 %
Jeszte 8 0.20 %
Nemesmartonfala 7 0.17 %
Rimaráhó 6 0.15 %
Korláti 5 0.12 %
Gortvakisfalud 5 0.12 %
Dúlháza 5 0.12 %
Klenóc 5 0.12 %
Nyustya 5 0.12 %
Tiszolc 4 0.10 %
Rimabrézó 4 0.10 %
Gernyőpuszta 4 0.10 %
Zeherje 4 0.10 %
Bellény 3 0.07 %
Alsósziklás 2 0.05 %
Kőhegy 2 0.05 %
Karaszkó 2 0.05 %
Kecege 2 0.05 %
Meleghegy 1 0.02 %
Rimazsaluzsány 1 0.02 %
Gesztes 1 0.02 %
Derencsény 1 0.02 %
Bugyikfala 1 0.02 %
Rimaszabadi 1 0.02 %
Kruzsnó 1 0.02 %
Felsősziklás 1 0.02 %
Kacagópuszta 1 0.02 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 27.28 %
Klenóc 25 2.65 %
Nyustya 19 2.02 %
Tiszolc 17 1.80 %
Jánosi 13 1.38 %
Kálosa 12 1.27 %
Rimaszécs 11 1.17 %
Nemesradnót 11 1.17 %
Rimasimonyi 10 1.06 %
Bátka 10 1.06 %
Várgede 10 1.06 %
Almágy 10 1.06 %
Gortvakisfalud 10 1.06 %
Osgyán 9 0.96 %
Bakostörék 8 0.85 %
Egyházasbást 8 0.85 %
Serke 8 0.85 %
Ajnácskő 8 0.85 %
Csíz 7 0.74 %
Détér 7 0.74 %
Guszona 7 0.74 %
Abafalva 7 0.74 %
Vámosbalog 7 0.74 %
Cakó 6 0.64 %
Méhi 6 0.64 %
Óbást 6 0.64 %
Feled 6 0.64 %
Kruzsnó 6 0.64 %
Oldalfala 5 0.53 %
Gömörfüge 5 0.53 %
Tajti 5 0.53 %
Rimaráhó 5 0.53 %
Rakottyás 4 0.42 %
Sajórecske 4 0.42 %
Rimabrézó 4 0.42 %
Hanva 4 0.42 %
Balogtamási 4 0.42 %
Uzapanyit 4 0.42 %
Sajószentkirály 4 0.42 %
Balogújfalu 4 0.42 %
Balogiványi 3 0.32 %
Rimapálfala 3 0.32 %
Cserencsény 3 0.32 %
Dúlháza 3 0.32 %
Zsip 3 0.32 %
Alsósziklás 3 0.32 %
Perjése 3 0.32 %
Kecege 3 0.32 %
Gesztete 2 0.21 %
Korláti 2 0.21 %
Sajólénártfalva 2 0.21 %
Zeherje 2 0.21 %
Felsővály 2 0.21 %
Naprágy 2 0.21 %
Hubó 2 0.21 %
Kacagópuszta 2 0.21 %
Baraca 2 0.21 %
Zádorháza 2 0.21 %
Gömörpéterfala 2 0.21 %
Alsóvály 2 0.21 %
Gernyőpuszta 2 0.21 %
Bugyikfala 2 0.21 %
Harmac 2 0.21 %
Darnya 2 0.21 %
Derencsény 2 0.21 %
Kövecses 2 0.21 %
Jeszte 1 0.11 %
Kőhegy 1 0.11 %
Vecseklő 1 0.11 %
Balogfala 1 0.11 %
Tóthegymeg 1 0.11 %
Kerekgede 1 0.11 %
Velkenye 1 0.11 %
Ratkószuha 1 0.11 %
Jéne 1 0.11 %
Rimabánya 1 0.11 %
Rimaszabadi 1 0.11 %
Meleghegy 1 0.11 %
Balogrussó 1 0.11 %
Rimazsaluzsány 1 0.11 %
Medveshidegkút 1 0.11 %
Runya 1 0.11 %
Karaszkó 1 0.11 %
Dobóca 1 0.11 %
Bellény 1 0.11 %
Durendapuszta 1 0.11 %
Magyarhegymeg 1 0.11 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 26.80 %
Egyházasbást 75 9.01 %
Feled 55 6.61 %
Tajti 43 5.17 %
Almágy 42 5.05 %
Óbást 36 4.33 %
Harmac 27 3.25 %
Ajnácskő 23 2.76 %
Balogfala 21 2.52 %
Gömörpéterfala 19 2.28 %
Rimaszécs 19 2.28 %
Jeszte 19 2.28 %
Vecseklő 18 2.16 %
Détér 17 2.04 %
Rimasimonyi 16 1.92 %
Dobfenek 16 1.92 %
Gesztete 15 1.80 %
Guszona 13 1.56 %
Medveshidegkút 12 1.44 %
Bátka 12 1.44 %
Csíz 12 1.44 %
Serke 10 1.20 %
Vámosbalog 8 0.96 %
Abafalva 7 0.84 %
Várgede 7 0.84 %
Nyustya 7 0.84 %
Kövecses 6 0.72 %
Kálosa 6 0.72 %
Méhi 6 0.72 %
Jánosi 5 0.60 %
Hanva 5 0.60 %
Sajószentkirály 5 0.60 %
Sajólénártfalva 5 0.60 %
Osgyán 5 0.60 %
Balogiványi 5 0.60 %
Zsip 4 0.48 %
Velkenye 4 0.48 %
Gortvakisfalud 4 0.48 %
Zádorháza 4 0.48 %
Balogpádár 3 0.36 %
Tiszolc 3 0.36 %
Balogújfalu 3 0.36 %
Uzapanyit 3 0.36 %
Darnya 3 0.36 %
Nemesradnót 3 0.36 %
Dobóca 3 0.36 %
Rimaráhó 3 0.36 %
Gömörfüge 3 0.36 %
Oldalfala 2 0.24 %
Dúlháza 2 0.24 %
Rimapálfala 2 0.24 %
Kruzsnó 2 0.24 %
Kerekgede 2 0.24 %
Korláti 2 0.24 %
Sajólenke 2 0.24 %
Balogtamási 2 0.24 %
Kecege 2 0.24 %
Alsóvály 2 0.24 %
Klenóc 2 0.24 %
Zeherje 2 0.24 %
Sajórecske 1 0.12 %
Rimabánya 1 0.12 %
Hubó 1 0.12 %
Runya 1 0.12 %
Perjése 1 0.12 %
Gömörmihályfalva 1 0.12 %
Cakó 1 0.12 %
Sajókeszi 1 0.12 %
Karaszkó 1 0.12 %
Kacagópuszta 1 0.12 %
Gernyőpuszta 1 0.12 %
Bakostörék 1 0.12 %
Baraca 1 0.12 %
Jéne 1 0.12 %
Felsővály 1 0.12 %
Balogrussó 1 0.12 %
Rakottyás 1 0.12 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 60.31 %
Klenóc 94 3.72 %
Bakostörék 82 3.24 %
Nyustya 78 3.09 %
Rimaráhó 72 2.85 %
Tiszolc 69 2.73 %
Cserencsény 60 2.37 %
Kruzsnó 34 1.35 %
Osgyán 33 1.31 %
Jánosi 31 1.23 %
Várgede 23 0.91 %
Feled 23 0.91 %
Rimabrézó 22 0.87 %
Meleghegy 16 0.63 %
Rimazsaluzsány 15 0.59 %
Derencsény 15 0.59 %
Gernyőpuszta 15 0.59 %
Zeherje 14 0.55 %
Felsősziklás 13 0.51 %
Bátka 12 0.47 %
Ajnácskő 12 0.47 %
Balogrussó 11 0.44 %
Vámosbalog 11 0.44 %
Sajószentkirály 10 0.40 %
Karaszkó 9 0.36 %
Gesztes 9 0.36 %
Bugyikfala 9 0.36 %
Alsósziklás 9 0.36 %
Almágy 9 0.36 %
Runya 9 0.36 %
Rimabánya 9 0.36 %
Oldalfala 8 0.32 %
Abafalva 8 0.32 %
Kacagópuszta 8 0.32 %
Kecege 8 0.32 %
Uzapanyit 7 0.28 %
Rónapatak 7 0.28 %
Kőhegy 7 0.28 %
Méhi 6 0.24 %
Bellény 6 0.24 %
Medveshidegkút 6 0.24 %
Rimaszabadi 6 0.24 %
Rimaszécs 5 0.20 %
Kerekgede 5 0.20 %
Sajólenke 5 0.20 %
Rimapálfala 5 0.20 %
Dobrapatak 5 0.20 %
Harmac 5 0.20 %
Durendapuszta 5 0.20 %
Gömörispánmező 4 0.16 %
Hanva 4 0.16 %
Balogfala 4 0.16 %
Alsóvály 4 0.16 %
Détér 4 0.16 %
Tóthegymeg 4 0.16 %
Cakó 3 0.12 %
Perjése 3 0.12 %
Baraca 3 0.12 %
Gömörfüge 3 0.12 %
Darnya 3 0.12 %
Rakottyás 2 0.08 %
Egyházasbást 2 0.08 %
Balogtamási 2 0.08 %
Babarét 2 0.08 %
Guszona 2 0.08 %
Kisgömöri 2 0.08 %
Felsővály 2 0.08 %
Magyarhegymeg 2 0.08 %
Csíz 2 0.08 %
Szilistye 2 0.08 %
Nemesradnót 1 0.04 %
Nemesmartonfala 1 0.04 %
Naprágy 1 0.04 %
Sajókeszi 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Gesztete 1 0.04 %
Jéne 1 0.04 %
Korláti 1 0.04 %
Balogpádár 1 0.04 %
Zsip 1 0.04 %
Szútor 1 0.04 %
Gortvakisfalud 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Serke 1 0.04 %
Kálosa 1 0.04 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 49.54 %
Szútor 215 3.89 %
Nyustya 182 3.29 %
Tiszolc 135 2.44 %
Gesztete 131 2.37 %
Feled 129 2.33 %
Jánosi 121 2.19 %
Klenóc 98 1.77 %
Osgyán 95 1.72 %
Cserencsény 88 1.59 %
Rimaszécs 81 1.47 %
Várgede 80 1.45 %
Bátka 74 1.34 %
Bakostörék 67 1.21 %
Rimaráhó 66 1.19 %
Serke 62 1.12 %
Dobóca 56 1.01 %
Rimasimonyi 48 0.87 %
Rimapálfala 47 0.85 %
Ajnácskő 47 0.85 %
Vámosbalog 47 0.85 %
Balogfala 41 0.74 %
Harmac 40 0.72 %
Nemesradnót 40 0.72 %
Kruzsnó 40 0.72 %
Almágy 39 0.71 %
Sajószentkirály 37 0.67 %
Détér 37 0.67 %
Meleghegy 36 0.65 %
Abafalva 34 0.61 %
Méhi 34 0.61 %
Gernyőpuszta 31 0.56 %
Zeherje 30 0.54 %
Felsővály 28 0.51 %
Tajti 27 0.49 %
Csíz 27 0.49 %
Uzapanyit 26 0.47 %
Velkenye 25 0.45 %
Hanva 25 0.45 %
Rimazsaluzsány 25 0.45 %
Guszona 25 0.45 %
Bellény 23 0.42 %
Egyházasbást 22 0.40 %
Alsósziklás 21 0.38 %
Óbást 20 0.36 %
Gortvakisfalud 19 0.34 %
Balogiványi 18 0.33 %
Derencsény 18 0.33 %
Sajólénártfalva 18 0.33 %
Balogtamási 18 0.33 %
Balogújfalu 17 0.31 %
Gömörpéterfala 17 0.31 %
Kőhegy 17 0.31 %
Rimabrézó 17 0.31 %
Kálosa 16 0.29 %
Magyarhegymeg 16 0.29 %
Kacagópuszta 16 0.29 %
Runya 15 0.27 %
Rimaszabadi 15 0.27 %
Rimabánya 14 0.25 %
Baraca 14 0.25 %
Karaszkó 14 0.25 %
Kövecses 13 0.24 %
Oldalfala 13 0.24 %
Zsip 13 0.24 %
Alsóvály 13 0.24 %
Gömörfüge 13 0.24 %
Jeszte 12 0.22 %
Kerekgede 11 0.20 %
Durendapuszta 10 0.18 %
Rakottyás 10 0.18 %
Jéne 10 0.18 %
Kecege 10 0.18 %
Balogpádár 9 0.16 %
Perjése 9 0.16 %
Balogrussó 9 0.16 %
Vecseklő 8 0.14 %
Hubó 8 0.14 %
Rónapatak 7 0.13 %
Sajólenke 7 0.13 %
Ratkószabadi 7 0.13 %
Kisgömöri 7 0.13 %
Korláti 7 0.13 %
Nemesmartonfala 6 0.11 %
Zádorháza 5 0.09 %
Felsősziklás 5 0.09 %
Dobfenek 5 0.09 %
Ratkószuha 4 0.07 %
Naprágy 4 0.07 %
Kiéte 4 0.07 %
Tóthegymeg 4 0.07 %
Gesztes 3 0.05 %
Babarét 3 0.05 %
Cakó 3 0.05 %
Bugyikfala 3 0.05 %
Dúlháza 2 0.04 %
Gömörlipóc 2 0.04 %
Darnya 2 0.04 %
Medveshidegkút 2 0.04 %
Gömörmihályfalva 1 0.02 %
Dobrapatak 1 0.02 %
Sajórecske 1 0.02 %
Szilistye 1 0.02 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 22.84 %
Klenóc 152 15.09 %
Rimaszombat 148 14.70 %
Tiszolc 68 6.75 %
Rimaráhó 36 3.57 %
Rimabrézó 26 2.58 %
Rimazsaluzsány 20 1.99 %
Rimabánya 18 1.79 %
Bakostörék 16 1.59 %
Rimaszabadi 15 1.49 %
Cserencsény 13 1.29 %
Várgede 11 1.09 %
Jánosi 9 0.89 %
Kecege 9 0.89 %
Kruzsnó 8 0.79 %
Balogrussó 8 0.79 %
Babarét 8 0.79 %
Nemesradnót 7 0.70 %
Meleghegy 7 0.70 %
Osgyán 6 0.60 %
Durendapuszta 6 0.60 %
Feled 6 0.60 %
Zsip 6 0.60 %
Felsősziklás 6 0.60 %
Gömörfüge 6 0.60 %
Rimaszécs 6 0.60 %
Alsóvály 5 0.50 %
Oldalfala 5 0.50 %
Abafalva 5 0.50 %
Kőhegy 5 0.50 %
Sajószentkirály 5 0.50 %
Óbást 4 0.40 %
Ajnácskő 4 0.40 %
Vámosbalog 4 0.40 %
Gernyőpuszta 4 0.40 %
Hanva 4 0.40 %
Balogpádár 4 0.40 %
Kiéte 4 0.40 %
Bátka 4 0.40 %
Karaszkó 4 0.40 %
Sajólenke 4 0.40 %
Rimapálfala 3 0.30 %
Szilistye 3 0.30 %
Rónapatak 3 0.30 %
Vecseklő 3 0.30 %
Méhi 3 0.30 %
Zeherje 3 0.30 %
Harmac 3 0.30 %
Felsővály 3 0.30 %
Hubó 3 0.30 %
Tajti 3 0.30 %
Kerekgede 3 0.30 %
Rimasimonyi 2 0.20 %
Balogfala 2 0.20 %
Egyházasbást 2 0.20 %
Derencsény 2 0.20 %
Ratkószabadi 2 0.20 %
Sajórecske 2 0.20 %
Csíz 2 0.20 %
Alsósziklás 2 0.20 %
Serke 2 0.20 %
Uzapanyit 2 0.20 %
Dúlháza 2 0.20 %
Baraca 2 0.20 %
Tóthegymeg 2 0.20 %
Balogújfalu 2 0.20 %
Velkenye 2 0.20 %
Nemesmartonfala 1 0.10 %
Bugyikfala 1 0.10 %
Bellény 1 0.10 %
Runya 1 0.10 %
Sajólénártfalva 1 0.10 %
Kacagópuszta 1 0.10 %
Dobfenek 1 0.10 %
Gömörispánmező 1 0.10 %
Balogiványi 1 0.10 %
Guszona 1 0.10 %
Dobóca 1 0.10 %
Balogtamási 1 0.10 %
Gömörlipóc 1 0.10 %
Darnya 1 0.10 %
Gömörhegyvég 1 0.10 %
Dobrapatak 1 0.10 %
Korláti 1 0.10 %
Ratkószuha 1 0.10 %
Kisgömöri 1 0.10 %
Almágy 1 0.10 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 42.05 %
Kacagópuszta 50 4.06 %
Nyustya 46 3.73 %
Gernyőpuszta 44 3.57 %
Tiszolc 39 3.17 %
Klenóc 39 3.17 %
Rimaszécs 34 2.76 %
Harmac 28 2.27 %
Jánosi 24 1.95 %
Feled 22 1.79 %
Cserencsény 22 1.79 %
Osgyán 21 1.70 %
Balogiványi 18 1.46 %
Rimaráhó 16 1.30 %
Bakostörék 16 1.30 %
Durendapuszta 16 1.30 %
Rimabrézó 14 1.14 %
Felsősziklás 14 1.14 %
Csíz 13 1.06 %
Balogrussó 12 0.97 %
Dobóca 11 0.89 %
Sajószentkirály 11 0.89 %
Rimabánya 10 0.81 %
Derencsény 10 0.81 %
Vámosbalog 10 0.81 %
Meleghegy 9 0.73 %
Zádorháza 8 0.65 %
Gömörispánmező 8 0.65 %
Serke 7 0.57 %
Kecege 7 0.57 %
Tóthegymeg 7 0.57 %
Abafalva 6 0.49 %
Bátka 6 0.49 %
Gesztete 5 0.41 %
Bugyikfala 5 0.41 %
Sajólenke 5 0.41 %
Kövecses 5 0.41 %
Uzapanyit 5 0.41 %
Karaszkó 5 0.41 %
Alsósziklás 4 0.32 %
Bellény 4 0.32 %
Kőhegy 4 0.32 %
Jéne 4 0.32 %
Rimaszabadi 4 0.32 %
Kruzsnó 4 0.32 %
Balogfala 4 0.32 %
Zeherje 3 0.24 %
Gömörfüge 3 0.24 %
Rimazsaluzsány 3 0.24 %
Gömörlipóc 3 0.24 %
Runya 3 0.24 %
Méhi 3 0.24 %
Jeszte 3 0.24 %
Várgede 3 0.24 %
Kisgömöri 3 0.24 %
Rimasimonyi 2 0.16 %
Babarét 2 0.16 %
Balogtamási 2 0.16 %
Dúlháza 2 0.16 %
Gesztes 2 0.16 %
Naprágy 2 0.16 %
Velkenye 2 0.16 %
Dobrapatak 2 0.16 %
Oldalfala 2 0.16 %
Zsip 2 0.16 %
Balogpádár 2 0.16 %
Rimapálfala 2 0.16 %
Kiéte 1 0.08 %
Rakottyás 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Korláti 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Vecseklő 1 0.08 %
Perjése 1 0.08 %
Felsővály 1 0.08 %
Cakó 1 0.08 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 28.10 %
Rimaszombat 442 20.53 %
Klenóc 253 11.75 %
Tiszolc 250 11.61 %
Rimaráhó 74 3.44 %
Bakostörék 46 2.14 %
Osgyán 43 2.00 %
Rimazsaluzsány 38 1.76 %
Rimabánya 32 1.49 %
Feled 29 1.35 %
Cserencsény 27 1.25 %
Kruzsnó 21 0.98 %
Rimabrézó 17 0.79 %
Alsósziklás 16 0.74 %
Kecege 15 0.70 %
Kálosa 13 0.60 %
Várgede 12 0.56 %
Rimaszabadi 11 0.51 %
Jánosi 11 0.51 %
Sajószentkirály 10 0.46 %
Rimaszécs 10 0.46 %
Balogrussó 10 0.46 %
Felsősziklás 10 0.46 %
Derencsény 10 0.46 %
Gernyőpuszta 9 0.42 %
Abafalva 8 0.37 %
Kacagópuszta 7 0.33 %
Babarét 7 0.33 %
Vámosbalog 7 0.33 %
Kőhegy 6 0.28 %
Zeherje 6 0.28 %
Meleghegy 6 0.28 %
Kiéte 6 0.28 %
Bátka 5 0.23 %
Méhi 5 0.23 %
Uzapanyit 5 0.23 %
Karaszkó 5 0.23 %
Perjése 5 0.23 %
Sajólenke 5 0.23 %
Gömörfüge 4 0.19 %
Guszona 4 0.19 %
Gömörhegyvég 4 0.19 %
Rónapatak 4 0.19 %
Felsővály 3 0.14 %
Kerekgede 3 0.14 %
Egyházasbást 3 0.14 %
Ratkószabadi 3 0.14 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Sajólénártfalva 2 0.09 %
Kövecses 2 0.09 %
Rimapálfala 2 0.09 %
Balogfala 2 0.09 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Gesztete 2 0.09 %
Bellény 2 0.09 %
Zádorháza 1 0.05 %
Óbást 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Balogtamási 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Zsip 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Ajnácskő 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Oldalfala 1 0.05 %
Alsóvály 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Baraca