SK
LC
.....

Ipolygalsa

Község

címer zászló
536 100% magyar 1910
274 41% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Galsa
Hivatalos szlovák megnevezés:
Holiša
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Füleki járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Losonci járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Losonci-medence
Más földrajzi nevek:
Bóc-patak, Krutkova samota, Lipóc-patak, Lipótszálláspuszta
Koordináták:
48.30809021, 19.75255775
Terület:
10,34 km2
Rang:
község
Népesség:
669
Tszf. magasság:
179 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98557
Település kód:
511439
Szervezeti azonosító:
316105
Adóazonosító:
2021115074

A község a Losonci-medence délkeleti részén, az Ipoly jobb partján, a Losonc-Fülek vasútvonal (megállóhely) fekszik, Losonctól 9 km-re délkeletre. Közúton a 71-es (Losonc-Fülek) főútról leágazó mellékúton (2 km) közelíthető meg, mely tovább Ipolynyitra (2 km) felé is összeköttetést teremt. Határa túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt terület, északnyugati részén kisebb erdőterülettel. Nyugatról Losonc, északról Bolyk, keletről Ipolynyitra, délről pedig Terbeléd és Fülekkovácsi községekkel határos. Déli határának egy részét az Ipoly folyó alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Losonci járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Losonci járásához (1872-1913 között Füleki járásához) tartozott, Csehszlovákiához csatolása után pedig a (változó területű) Losonci járáshoz (1951-1960 között a kis időre helyreállított Füleki járáshoz). 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Losonci járás). Területe (10,34 km²) az elmúlt száz év során csak minimális mértékben változott (1910-70-hez képest 2 hektárral csökkent).

Népesség

1910-ben 537, 1921-ben 476, 1938-ban pedig 632, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, a szlovákok aránya 1921-ben 5,7 %, 1930-ban 10 % volt. 1980-1990 között még 17,4 %-os népességcsökkenés figyelhető meg, 1991-2011 között viszont a község lakossága egyharmaddal nőtt (512 főről 689-re). Ehhez hozzájárult a lakosság 42,2 %-át alkotó roma etnikum magas természetes szaporodása. 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 66,4 %-ról 46 %-ra csökkent, a szlovákoké 32 %-ról 45,4 %-ra nőtt, így 2011-re a magyar nemzetiségűek már csak relatív többséget alkottak a községben. A lakosság 75,8 %-a római katolikus vallású. Egyetlen lakott külterületén, Lipótszálláspusztán (Lipovská pustatina) 2011-ben 22 állandó lakos (az összlakosság 3,2 %-a) élt.

Történelem

A falu első okleveles írásos említése IV. Béla adománylevelében található 1246-ból, melyben több topográfiai leírást található településekről, tulajdonosokról, folyókról, patakokról, melyek közül több történelmi név a mai napig használatban van. A nemesi vár erődítményének épüléséről írásos dokumentum nincs, feltehetőleg az első erődítményt a tatárok lerombolták 1285-ben. Az erődítményt a 15. században említik újra (1469-ben a vár a Lossonczy-család fiainak birtoka). A falu az 1332-1337-es pápai leltárban is szerepel "Aqualsa" néven. A 15. század második felében Ipolygalsa a Lossonczy-család birtokában volt. 1528-ban egy korai térképen szerepel a falu "Galsa" név alatt egy megerősített templommal, mely veszély idejében búvóhelyként szolgált a nép számára. 1549 ben "Galsaa"-ként említik. Ebben az időben a település a Galsay-család tulajdona. A török uralom (1554-1594) alóli felszabadítása után a földesúr Valbóky Ferenc volt. A 17. és a 18. században földesurai a Forgách-család és a Koháry Ignác voltak. 1828-ban 56 házában 553 lakos élt. Lakói főként mezőgazdasággal foglalkoztak. 1831-ben és 1879-ben a kolera, 1854-ben pedig tűzvész pusztította. 1905-ben az Ipolygalsa hivatalos nevet kapta. A trianoni békeszerződésig Nógrád vármegye Losonci (1913-ig Füleki) járásához tartozott. 1920 után Csehszlovákia része lett, 1938 és 1945 között újra Magyarországhoz tartozott. 1944-45 fordulóján a második világháború harcaiban súlyos károkat szenvedett, ekkor templomának tornya is elpusztult. Már a 19. század elején is említett vízimalma az Ipolyon a 20. század közepéig működött. Mezőgazdasági szövetkezete, mely 1950-ben alakult, 1972-ben Ipolynyitra és Fülekkovácsi szövetkezetével egyesült (1996-ban feloszlott). 1990-ben helyi nemzeti bizottsága (mnv) a szomszédos Ipolynyitráéval közös volt.

Mai jelentősége

A községben magyar alapiskola és óvoda egyaránt működik. Határában a közelmúltban napkollektoros erőművet létesítettek. Szűz Mária születésének szentelt római katolikus templomát, mely eredetileg 1770-ben épült, 1901-ben építették újjá. Néprajzi érdekessége egy 1853-ból származó feliratos mestergerenda.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

GALSA. Népes magyar falu Nográd Vármegyében, földes Ura Gróf Koháry Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Fülek Városától 3/4 mértföldnyire, határja középszerű, tulajdonságai hasonlók Alsó Ludányhoz, igen jó malma vagyon az Ipoly vizén, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Galsa, magyar falu, Nógrád vármegyében, 523 kath. lak., és paroch. templommal. Földje, rétje igen hasznos; malma is van, az Ipoly vizén. F. u. h. Coburg. Ut. p. Zelene.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Ipolygalsa. (Azelőtt csak Galsa.) Szintén ipolyvölgyi magyar kisközség. Házainak száma 125, és róm. kath. vallású lakosaié 552. Postája, távírója és vasúti állomása Losoncz. E község egyházas helyként, szintén már az 1332-1337. évi pápai tizedjegyzékben szerepel Aqualsa néven. 1469-ben váráról is megemlékeznek az oklevelek. Ekkor Lossonczy Albert fiainak Istvánnak és Lászlónak a birtokában találjuk. 1548-ban Rakoczay Lőrincz, Galsay János, Ferencz és Pál, 1598-ban pedig Varbóky Ferencz örökösei voltak a földesurai. 1715-ben és 20-ban 11 magyar háztartását vették fel. 1770-ben gróf Koháry Ignácz, 1826-ban herczeg Koháry Ferencz főkanczellár volt a helység földesura. Jelenleg herczeg Coburg Fülöp a legnagyobb birtokosa. A mostani róm. kath. templom 1770-ben épült, de 1901-ben restaurálták. Harangjai közül az egyik 1612-ből való. 1854-ben a község fele leégett. 1831-ben és 1873-ban pedig a kolera pusztította a lakosait. A községhez tartozik Lipótszállás-puszta.

Magyar Katolikus Lexikon

Ipolygalsa, v. Nógrád vm. (Holiša, Szl.): plébánia a v. esztergomi, majd rozsnyói egyhm. füleki esp. ker-ében. - 1773: alapították. Tp-át 1762 e. Kisboldogasszony tit-ra sztelték. Kegyura 1880: Szász Ágost hg. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl. Filiái 1917: Fülekkelecsény, Ipolynyitra. - Lakói 1910: 504 r.k., 30 ev., 2 izr., össz. 536; 1940: 531 r.k., 3 g.k., 39 ev., 1 ref., össz. 574; 1991: össz. 512, m. 340 (66,41%); 2001: össz. 557, m. 310 (55,66%). ** Némethy 1894:349. - Gerecze II:536. - Schem. Ros. 1913:49.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Ipolygalsa. Az 1332—1337-ből fennmaradt pápai tizedjegyzék Aqualsa alakban őrizte meg nevét. Ez időben a Lossonezyak kezén szerepel. Későbbi birtokosok voltak még itt a Rakoczayak-, Galsayak-, Varbókyak-, a gróf Koháry-család s az összeomlás előtt Coburg-Góthai Fülöp hercegnek volt itt nagyobb birtoka. A község területe 1802 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 632.

Magyar Ferenc

1916. 1. 11.
Ipolygalsa - megszületett
Rozsnyó - élt
Névelőfordulások
1246
Galsa
1773
Galsa,
1786
Galscha,
1808
Galsa,
1907
Ipolygalsa,
1920
Galša,
1927
Galša, Galsa,
1938
Ipolygalsa,
1945
Galša, Galsa,
1948
Holiša
1994
Galsa

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Ipolygalsa (Holiša) 61
Telefon: 0474394222
Fax: 0474394222

Honlap: ocuholisa.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Ferencz Karol (MOST - HÍD, SMER-SD)

Képviselő-testület:
Mrva Pavol (MOST - HÍD)
Selecká Denisa (MOST - HÍD)
Kováč Štefan (MOST - HÍD)
Nagy Csaba (MOST - HÍD)
Zsélyi Adrián (MOST - HÍD)
Selecký Peter (MOST - HÍD)
Hrivňák Radomír (OKS)
MOST - HÍD 86% MOST - HÍD 6 képviselö OKS 14% OKS 1 képviselö 7 képviselö
Ipolygalsai Posta

Ipolygalsa 38

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Ipolygalsa 61

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Ipolygalsa 61

Ipolygalsai Anyakönyvi Hivatal

Ipolygalsa 61

Ipolygalsai Községi Hivatal

Ipolygalsa 61

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 452 93%
szlovákok 4 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 32 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 488
magyarok 536 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 536
magyarok 399 84%
szlovákok 27 6%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 47 10%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 476
magyarok 340 66%
szlovákok 164 32%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 8 2%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 512
magyarok 310 56%
szlovákok 212 38%
romák 27 5%
ukránok 2 0%
csehek 3 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 1%
összlétszám 557
magyarok 317 46%
szlovákok 313 45%
romák 14 2%
ukránok 4 1%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 38 6%
összlétszám 689
magyarok 274 41%
szlovákok 379 57%
romák 4 1%
ukránok 3 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 7 1%
összlétszám 670
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 480
Választási részvétel: 40.63 %
Kiadott boríték: 195
Bedobott boríték: 195

Polgármester

Érvényes szavazólap: 174
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ferencz Karol 174 100.00 % MOST - HÍD, SMER-SD
Czakó Zoltán 0 0.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Hrivňák Radomír 154 OKS
Mrva Pavol 141 MOST - HÍD
Selecká Denisa 135 MOST - HÍD
Kováč Štefan 134 MOST - HÍD
Nagy Csaba 129 MOST - HÍD
Zsélyi Adrián 127 MOST - HÍD
Selecký Peter 103 MOST - HÍD

Képviselők

2014
MOST - HÍD 85.71% MOST - HÍD 6 képviselö NOVA 14.29% NOVA 1 képviselö 7 képviselö
2018
OKS 14.29% OKS 1 képviselö MOST - HÍD 85.71% MOST - HÍD 6 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 480
Választási részvétel: 12.08 %
Kiadott boríték: 58
Bedobott boríték: 58
Választásra jogosult: 479
Választási részvétel: 10.23 %
Kiadott boríték: 49
Bedobott boríték: 49
Választásra jogosult: 494
Választási részvétel: 27,32 %
Kiadott boríték: 135
Bedobott boríték: 135

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 55
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 122
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 26 47.27 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 16 29.09 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 4 7.27 % SNS
Marian Kotleba 2 3.64 % ĽS Naše Slovensko
Ondrej Binder 2 3.64 % Független
Ladislav Fízik 2 3.64 % ASV
Andrea Jenčíková 2 3.64 % NP
Pavel Chovanec 1 1.82 % ÚSVIT
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Marian Kotleba 11 22.45% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 35 28.69 % Független
Igor Kašper 26 21.31 % Független
Martin Juhaniak 20 16.39 % Független
Marian Kotleba 20 16.39 % ĽSNS
Vojtech Kökény 6 4.92 % SRK
Pavel Greksa 4 3.28 % Független
Jozef Šimko 3 2.46 % Független
Michal Kantor 2 1.64 % SZS
Miroslav Gálik 2 1.64 % NAS
Martin Klus 2 1.64 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Viliam Baňák 1 0.82 % JĽSS
Milan Urbáni 1 0.82 % SMS
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 57
Érvényes szavazólap: 129
Érvényes szavazólap: 18512
# Név Szavazat Százalék Párt
Péter Csúsz 35 61.40% SMK-MKP
Zsuzsanna Szvorák 24 42.11% SMK-MKP
Péter György 18 31.58% SMK-MKP
Milan Spodniak 15 26.32% HZD, ĽS-HZDS
Branislav Hámorník 13 22.81% SMER - SD, KDH
Attila Agócs 13 22.81% Független
Róbert Eibner 9 15.79% MOST - HÍD
Rudolf Slivka 7 12.28% ND
Alena Rezková 7 12.28% Független
Ľubomír Činčura 7 12.28% Független
Pavol Baculík 6 10.53% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Juraj Pelč 5 8.77% Független
Štefan Kertész 5 8.77% MOST - HÍD
Zaher Mahmoud 4 7.02% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Vojtech Botoš 4 7.02% SRK
Vladimír Rehánek 4 7.02% SMER - SD, KDH
Ján Mičuda 4 7.02% SMER - SD, KDH
Ján Kašiar 4 7.02% KSS
Radovan Konečný 3 5.26% MOST - HÍD
Michal Novodomský 2 3.51% SMS
Pavel Greksa 2 3.51% 99%
Ján Krahulec 2 3.51% KSS
Miroslav Morháč 2 3.51% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Cirbus 2 3.51% Független
Katarína Sabová 2 3.51% PD
Karol Márkuš 2 3.51% PD
Martin Olšiak 2 3.51% SNS
Milan Ďurák 1 1.75% SNS
Peter Pánik 1 1.75% SĽS
Radoslav Čičmanec 1 1.75% ASV
Monika Albertiová 1 1.75% 99%
Mária Salajová 1 1.75% KSS
Marian Šulek 1 1.75% KSS
Ján Poničan 1 1.75% SNS
Ondrej Drugda 0 0.00% SĽS
Igor Sivok 0 0.00% PD
Marian Bozó 0 0.00% SMS
Marcel Hudec 0 0.00% PD
Ján Karman 0 0.00% KSS
František Kelemen 0 0.00% SĽS
Karol Ferencz 92 71.32% MOST - HÍD
Attila Agócs 50 38.76% MOST - HÍD
Péter Csúsz 46 35.66% SMK-MKP
Zoltán Marcinkó 32 24.81% SMK-MKP
Zsuzsanna Szvorák 27 20.93% SMK-MKP
Milan Spodniak 22 17.05% DOMA DOBRE
Zaher Mahmoud 18 13.95% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Rudolf Slivka 15 11.63% SNS
Branislav Hámorník 15 11.63% SMER-SD
Štefan Kertész 14 10.85% MOST - HÍD
László Kerekes 14 10.85% SMK-MKP
Pavel Greksa 13 10.08% Független
Tibor Tóth 11 8.53% MOST - HÍD
Ján Mičuda 11 8.53% SMER-SD
Anna Václavíková 11 8.53% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Juraj Pelč 10 7.75% Független
Jana Haláková 9 6.98% SMER-SD
Pavol Baculík 9 6.98% Független
Michal Kováč 7 5.43% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Pavol Križo 7 5.43% SNS
Péter György 7 5.43% SMK-MKP
Zoltán Balog 5 3.88% Független
Marek Hudec 5 3.88% ĽS Naše Slovensko
Veronika Poznánová 4 3.10% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Radoslav Čičmanec 3 2.33% DOMA DOBRE
István Mázik 3 2.33% MKDA-MKDSZ
Denisa Nincová 3 2.33% Független
Vojtech Papp 2 1.55% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kramec 2 1.55% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Lukáš Čavoj 2 1.55% Független
Július Čipčala 2 1.55% SRK
Matej Bella 2 1.55% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Milan Alberti 2 1.55% Független
Lucia Kašiarová 2 1.55% KSS
Monika Kováčová 2 1.55% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Jozef Bari 1 0.78% SRK
Patrik Svediak 1 0.78% SME RODINA - Boris Kollár
František Kelemen 1 0.78% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marian Šulek 1 0.78% KSS
Radoslav Jánošik 1 0.78% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 1 0.78% ĽS Naše Slovensko
Peter Pánik 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ján Svoreň 0 0.00% KSS
Ondrej Drugda 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Branislav Hámorník 4145 0.00% KDH, SMER - SD
Péter Csúsz 3192 0.00% SMK-MKP
Pavol Baculík 2797 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Juraj Pelč 2534 0.00% Független
Milan Spodniak 2473 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Zsuzsanna Szvorák 2459 0.00% SMK-MKP
Vladimír Rehánek 2341 0.00% SMER - SD, KDH
Zaher Mahmoud 2274 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Péter György 2155 0.00% SMK-MKP
Attila Agócs 1978 0.00% Független
Ján Mičuda 1967 0.00% SMER - SD, KDH
Rudolf Slivka 1807 0.00% ND
Pavel Greksa 1391 0.00% 99%
Róbert Eibner 1376 0.00% MOST - HÍD
Ľubomír Činčura 1114 0.00% Független
Martin Olšiak 1062 0.00% SNS
Alena Rezková 819 0.00% Független
Radovan Konečný 751 0.00% MOST - HÍD
Štefan Kertész 736 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Cirbus 708 0.00% Független
Miroslav Morháč 689 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Monika Albertiová 639 0.00% 99%
Vojtech Botoš 537 0.00% SRK
Ján Karman 537 0.00% KSS
Radoslav Čičmanec 480 0.00% ASV
Ján Kašiar 451 0.00% KSS
Marian Bozó 415 0.00% SMS
Milan Ďurák 391 0.00% SNS
Mária Salajová 359 0.00% KSS
Marian Šulek 347 0.00% KSS
Marcel Hudec 319 0.00% PD
Ján Krahulec 314 0.00% KSS
Ján Poničan 311 0.00% SNS
Ondrej Drugda 296 0.00% SĽS
Michal Novodomský 296 0.00% SMS
Karol Márkuš 220 0.00% PD
Katarína Sabová 175 0.00% PD
Igor Sivok 164 0.00% PD
Peter Pánik 144 0.00% SĽS
František Kelemen 136 0.00% SĽS
Pavol Baculík 4962 26.80% Független
Branislav Hámorník 4069 21.98% SMER-SD
Pavel Greksa 4063 21.95% Független
Juraj Pelč 3988 21.54% Független
Attila Agócs 3921 21.18% MOST - HÍD
Péter Csúsz 3671 19.83% SMK-MKP
Rudolf Slivka 3285 17.75% SNS
Milan Spodniak 2877 15.54% DOMA DOBRE
Zaher Mahmoud 2818 15.22% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Zsuzsanna Szvorák 2653 14.33% SMK-MKP
Ján Mičuda 2398 12.95% SMER-SD
Anna Václavíková 2266 12.24% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jana Haláková 2086 11.27% SMER-SD
Péter György 2008 10.85% SMK-MKP
Denisa Nincová 1974 10.66% Független
László Kerekes 1852 10.00% SMK-MKP
Pavol Križo 1765 9.53% SNS
Zoltán Marcinkó 1590 8.59% SMK-MKP
Radoslav Jánošik 1556 8.41% ĽS Naše Slovensko
Marek Hudec 1373 7.42% ĽS Naše Slovensko
Michal Kováč 1321 7.14% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Radoslav Čičmanec 1264 6.83% DOMA DOBRE
Vojtech Papp 1170 6.32% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 1077 5.82% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kramec 951 5.14% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Lukáš Čavoj 944 5.10% Független
Milan Alberti 747 4.04% Független
Lucia Kašiarová 729 3.94% KSS
István Mázik 572 3.09% MKDA-MKDSZ
Karol Ferencz 563 3.04% MOST - HÍD
Zoltán Balog 546 2.95% Független
Štefan Kertész 541 2.92% MOST - HÍD
Ján Svoreň 530 2.86% KSS
Tibor Tóth 488 2.64% MOST - HÍD
Matej Bella 462 2.50% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Patrik Svediak 406 2.19% SME RODINA - Boris Kollár
Ondrej Drugda 334 1.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marian Šulek 311 1.68% KSS
Jozef Bari 306 1.65% SRK
Monika Kováčová 280 1.51% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Veronika Poznánová 241 1.30% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Július Čipčala 232 1.25% SRK
František Kelemen 219 1.18% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Pánik 148 0.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Losonc 1 256 54.80 %
Divény 153 6.68 %
Gács 99 4.32 %
Videfalva 97 4.23 %
Tugár 75 3.27 %
Lónyabánya 52 2.27 %
Losonctamási 51 2.23 %
Fülek 48 2.09 %
Gácsfalva 45 1.96 %
Rózsaszállás 42 1.83 %
Terbeléd 42 1.83 %
Panyidaróc 25 1.09 %
Budaszállás 20 0.87 %
Vámosfalva 17 0.74 %
Nagydaróc 16 0.70 %
Bolyk 15 0.65 %
Dabar 13 0.57 %
Gácslápos 13 0.57 %
Patakalja 12 0.52 %
Bozita 11 0.48 %
Gácsliget 11 0.48 %
Ipolygalsa 11 0.48 %
Rátkapuszta 9 0.39 %
Rapp 9 0.39 %
Nagylibercse 8 0.35 %
Csomatelke 8 0.35 %
Vilke 8 0.35 %
Ragyolc 8 0.35 %
Romhánypuszta 7 0.31 %
Ábelfalva 7 0.31 %
Fülekkovácsi 7 0.31 %
Maskófalva 7 0.31 %
Mucsény 7 0.31 %
Kotmány 7 0.31 %
Tósár 6 0.26 %
Tőrincs 5 0.22 %
Sátorosbánya 4 0.17 %
Miksi 4 0.17 %
Kalonda 4 0.17 %
Fűrész 4 0.17 %
Perse 3 0.13 %
Fülekpüspöki 3 0.13 %
Kétkeresztúr 2 0.09 %
Pinc 2 0.09 %
Füleksávoly 2 0.09 %
Gergelyfalva 2 0.09 %
Gömörsíd 2 0.09 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Sőreg 1 0.04 %
Fülekpilis 1 0.04 %
Gácsprága 1 0.04 %
Parlagos 1 0.04 %
Jelsőc 1 0.04 %
Csákányháza 1 0.04 %
Béna 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülek 1 335 59.33 %
Losonc 1 055 46.89 %
Ragyolc 198 8.80 %
Fülekpüspöki 157 6.98 %
Csomatelke 99 4.40 %
Nagydaróc 88 3.91 %
Fülekkovácsi 77 3.42 %
Füleksávoly 60 2.67 %
Sőreg 54 2.40 %
Perse 50 2.22 %
Ipolygalsa 50 2.22 %
Sátorosbánya 46 2.04 %
Videfalva 45 2.00 %
Csákányháza 44 1.96 %
Bozita 43 1.91 %
Panyidaróc 42 1.87 %
Béna 40 1.78 %
Rátkapuszta 36 1.60 %
Bolyk 32 1.42 %
Pinc 30 1.33 %
Rapp 29 1.29 %
Terbeléd 28 1.24 %
Vilke 24 1.07 %
Gács 23 1.02 %
Losonctamási 22 0.98 %
Mucsény 21 0.93 %
Bolgárom 20 0.89 %
Tőrincs 15 0.67 %
Vámosfalva 15 0.67 %
Fülekpilis 14 0.62 %
Divény 13 0.58 %
Miksi 12 0.53 %
Patakalja 11 0.49 %
Kalonda 10 0.44 %
Kétkeresztúr 10 0.44 %
Ipolynyitra 9 0.40 %
Lónyabánya 9 0.40 %
Jelsőc 7 0.31 %
Rózsaszállás 6 0.27 %
Gácsfalva 6 0.27 %
Budaszállás 5 0.22 %
Maskófalva 5 0.22 %
Tugár 4 0.18 %
Dabar 3 0.13 %
Gácsliget 2 0.09 %
Fűrész 2 0.09 %
Gácsprága 2 0.09 %
Parlagos 2 0.09 %
Gácslápos 2 0.09 %
Tósár 2 0.09 %
Kotmány 2 0.09 %
Gergelyfalva 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Lentő 1 0.04 %
Ábelfalva 1 0.04 %
Nagylibercse 1 0.04 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 1 742 44.98 %
Losonctamási 190 4.91 %
Fülek 178 4.60 %
Videfalva 153 3.95 %
Gács 136 3.51 %
Divény 123 3.18 %
Lónyabánya 111 2.87 %
Terbeléd 79 2.04 %
Vámosfalva 70 1.81 %
Nagydaróc 70 1.81 %
Gácsfalva 69 1.78 %
Bozita 66 1.70 %
Gácsliget 65 1.68 %
Budaszállás 56 1.45 %
Tugár 56 1.45 %
Jelsőc 51 1.32 %
Sátorosbánya 50 1.29 %
Dabar 50 1.29 %
Bolyk 47 1.21 %
Miksi 45 1.16 %
Csomatelke 39 1.01 %
Rapp 36 0.93 %
Füleksávoly 35 0.90 %
Maskófalva 35 0.90 %
Rózsaszállás 34 0.88 %
Patakalja 33 0.85 %
Tósár 32 0.83 %
Panyidaróc 30 0.77 %
Nagylibercse 29 0.75 %
Mucsény 26 0.67 %
Gácslápos 23 0.59 %
Vilke 23 0.59 %
Sőreg 21 0.54 %
Kotmány 17 0.44 %
Parlagos 17 0.44 %
Romhánypuszta 17 0.44 %
Ragyolc 16 0.41 %
Ipolygalsa 15 0.39 %
Gömörsíd 15 0.39 %
Ábelfalva 15 0.39 %
Csákányháza 15 0.39 %
Tőrincs 15 0.39 %
Rátkapuszta 14 0.36 %
Fülekkovácsi 14 0.36 %
Fülekpilis 12 0.31 %
Fűrész 10 0.26 %
Gergelyfalva 10 0.26 %
Pinc 9 0.23 %
Kalonda 9 0.23 %
Gácsprága 8 0.21 %
Ipolynyitra 7 0.18 %
Perse 7 0.18 %
Béna 7 0.18 %
Kétkeresztúr 7 0.18 %
Bolgárom 4 0.10 %
Lentő 3 0.08 %
Fülekpüspöki 3 0.08 %
Losonc 935 59.59 %
Fülek 380 24.22 %
Videfalva 65 4.14 %
Gács 55 3.51 %
Losonctamási 53 3.38 %
Lónyabánya 38 2.42 %
Vámosfalva 33 2.10 %
Bozita 33 2.10 %
Divény 30 1.91 %
Fülekpüspöki 22 1.40 %
Patakalja 21 1.34 %
Rózsaszállás 20 1.27 %
Jelsőc 19 1.21 %
Panyidaróc 18 1.15 %
Dabar 17 1.08 %
Budaszállás 16 1.02 %
Terbeléd 16 1.02 %
Fülekkovácsi 15 0.96 %
Ragyolc 15 0.96 %
Gácsfalva 15 0.96 %
Bolyk 13 0.83 %
Nagydaróc 12 0.76 %
Miksi 11 0.70 %
Kotmány 10 0.64 %
Gömörsíd 10 0.64 %
Vilke 10 0.64 %
Rátkapuszta 9 0.57 %
Rapp 8 0.51 %
Maskófalva 8 0.51 %
Kétkeresztúr 7 0.45 %
Gergelyfalva 7 0.45 %
Sátorosbánya 7 0.45 %
Perse 5 0.32 %
Csomatelke 5 0.32 %
Mucsény 4 0.25 %
Tugár 4 0.25 %
Sőreg 3 0.19 %
Ipolygalsa 3 0.19 %
Füleksávoly 3 0.19 %
Csákányháza 2 0.13 %
Romhánypuszta 2 0.13 %
Kalonda 2 0.13 %
Nagylibercse 2 0.13 %
Ipolynyitra 2 0.13 %
Gácsliget 2 0.13 %
Ábelfalva 1 0.06 %
Béna 1 0.06 %
Fülekpilis 1 0.06 %
Pinc 1 0.06 %
Bolgárom 1 0.06 %
Fűrész 1 0.06 %
Parlagos 1 0.06 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 91 42.92 %
Fülek 18 8.49 %
Divény 10 4.72 %
Videfalva 9 4.25 %
Lónyabánya 7 3.30 %
Gömörsíd 6 2.83 %
Ragyolc 5 2.36 %
Bolyk 5 2.36 %
Vámosfalva 4 1.89 %
Vilke 4 1.89 %
Gács 4 1.89 %
Rátkapuszta 4 1.89 %
Csomatelke 3 1.42 %
Rózsaszállás 3 1.42 %
Tugár 3 1.42 %
Pinc 3 1.42 %
Nagydaróc 3 1.42 %
Ipolynyitra 2 0.94 %
Sőreg 2 0.94 %
Kotmány 2 0.94 %
Rapp 2 0.94 %
Lentő 2 0.94 %
Gácsfalva 2 0.94 %
Terbeléd 2 0.94 %
Mucsény 2 0.94 %
Kétkeresztúr 2 0.94 %
Füleksávoly 2 0.94 %
Losonctamási 2 0.94 %
Jelsőc 1 0.47 %
Fülekpüspöki 1 0.47 %
Panyidaróc 1 0.47 %
Fűrész 1 0.47 %
Patakalja 1 0.47 %
Gácsliget 1 0.47 %
Miksi 1 0.47 %
Gácslápos 1 0.47 %
Ipolygalsa 1 0.47 %
Sátorosbánya 1 0.47 %
Dabar 1 0.47 %
Tósár 1 0.47 %
Béna 1 0.47 %
Bolgárom 1 0.47 %
Budaszállás 1 0.47 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Fülek 274 57.81 %
Losonc 70 14.77 %
Ragyolc 29 6.12 %
Fülekpüspöki 28 5.91 %
Gömörsíd 23 4.85 %
Sőreg 14 2.95 %
Nagydaróc 13 2.74 %
Csomatelke 11 2.32 %
Csákányháza 8 1.69 %
Bolgárom 8 1.69 %
Vilke 8 1.69 %
Perse 8 1.69 %
Fülekkovácsi 7 1.48 %
Béna 7 1.48 %
Füleksávoly 6 1.27 %
Rapp 6 1.27 %
Terbeléd 4 0.84 %
Mucsény 4 0.84 %
Lónyabánya 4 0.84 %
Panyidaróc 3 0.63 %
Kalonda 3 0.63 %
Ipolynyitra 3 0.63 %
Ipolygalsa 3 0.63 %
Gács 3 0.63 %
Rátkapuszta 2 0.42 %
Bolyk 2 0.42 %
Pinc 2 0.42 %
Sátorosbánya 2 0.42 %
Tósár 2 0.42 %
Bozita 2 0.42 %
Gácsprága 1 0.21 %
Kétkeresztúr 1 0.21 %
Losonctamási 1 0.21 %
Fűrész 1 0.21 %
Tugár 1 0.21 %
Fülekpilis 1 0.21 %
Patakalja 1 0.21 %
Divény 1 0.21 %
Videfalva 1 0.21 %
Jelsőc 1 0.21 %
Vámosfalva 1 0.21 %
Dabar 1 0.21 %
Budaszállás 1 0.21 %
Gácslápos 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Losonc 779 36.08 %
Losonctamási 154 7.13 %
Videfalva 97 4.49 %
Gács 71 3.29 %
Divény 68 3.15 %
Bozita 65 3.01 %
Lónyabánya 61 2.83 %
Tugár 49 2.27 %
Budaszállás 48 2.22 %
Fülek 47 2.18 %
Gácsliget 42 1.95 %
Jelsőc 41 1.90 %
Vámosfalva 36 1.67 %
Tósár 31 1.44 %
Sátorosbánya 30 1.39 %
Gácsfalva 28 1.30 %
Nagydaróc 26 1.20 %
Terbeléd 26 1.20 %
Bolyk 24 1.11 %
Maskófalva 23 1.07 %
Tőrincs 21 0.97 %
Rapp 21 0.97 %
Kotmány 21 0.97 %
Ábelfalva 18 0.83 %
Gácslápos 18 0.83 %
Rózsaszállás 17 0.79 %
Romhánypuszta 16 0.74 %
Gergelyfalva 16 0.74 %
Panyidaróc 15 0.69 %
Csákányháza 15 0.69 %
Dabar 13 0.60 %
Nagylibercse 12 0.56 %
Patakalja 12 0.56 %
Fülekkovácsi 11 0.51 %
Vilke 11 0.51 %
Mucsény 9 0.42 %
Ipolygalsa 9 0.42 %
Fülekpilis 8 0.37 %
Gömörsíd 7 0.32 %
Parlagos 7 0.32 %
Kétkeresztúr 7 0.32 %
Miksi 6 0.28 %
Fűrész 6 0.28 %
Ragyolc 5 0.23 %
Gácsprága 5 0.23 %
Sőreg 5 0.23 %
Füleksávoly 5 0.23 %
Rátkapuszta 4 0.19 %
Lentő 4 0.19 %
Pinc 3 0.14 %
Csomatelke 3 0.14 %
Perse 3 0.14 %
Fülekpüspöki 3 0.14 %
Ipolynyitra 2 0.09 %
Bolgárom 2 0.09 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 83 38.07 %
Losonc 59 27.06 %
Gömörsíd 17 7.80 %
Nagydaróc 11 5.05 %
Tőrincs 9 4.13 %
Ragyolc 9 4.13 %
Panyidaróc 8 3.67 %
Fülekkovácsi 8 3.67 %
Fülekpüspöki 7 3.21 %
Mucsény 7 3.21 %
Csomatelke 7 3.21 %
Füleksávoly 7 3.21 %
Bolgárom 7 3.21 %
Jelsőc 6 2.75 %
Csákányháza 6 2.75 %
Rapp 4 1.83 %
Ipolynyitra 4 1.83 %
Fülekpilis 3 1.38 %
Gács 3 1.38 %
Vilke 3 1.38 %
Béna 3 1.38 %
Terbeléd 3 1.38 %
Losonctamási 3 1.38 %
Lónyabánya 2 0.92 %
Gácsfalva 2 0.92 %
Rózsaszállás 2 0.92 %
Dabar 2 0.92 %
Miksi 2 0.92 %
Perse 2 0.92 %
Pinc 2 0.92 %
Kalonda 2 0.92 %
Kotmány 2 0.92 %
Fűrész 1 0.46 %
Videfalva 1 0.46 %
Patakalja 1 0.46 %
Parlagos 1 0.46 %
Rátkapuszta 1 0.46 %
Vámosfalva 1 0.46 %
Sátorosbánya 1 0.46 %
Bolyk 1 0.46 %
Nagylibercse 1 0.46 %
Gácsliget 1 0.46 %
Ipolygalsa 1 0.46 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Losonc 590 61.08 %
Videfalva 42 4.35 %
Gács 38 3.93 %
Lónyabánya 27 2.80 %
Losonctamási 20 2.07 %
Divény 18 1.86 %
Fülek 17 1.76 %
Dabar 16 1.66 %
Gácsfalva 15 1.55 %
Panyidaróc 12 1.24 %
Fülekkovácsi 10 1.04 %
Rapp 9 0.93 %
Kotmány 8 0.83 %
Vámosfalva 8 0.83 %
Terbeléd 7 0.72 %
Bozita 7 0.72 %
Miksi 5 0.52 %
Gácsliget 5 0.52 %
Budaszállás 5 0.52 %
Kétkeresztúr 5 0.52 %
Vilke 5 0.52 %
Fűrész 5 0.52 %
Jelsőc 4 0.41 %
Tugár 4 0.41 %
Ipolynyitra 4 0.41 %
Gácslápos 4 0.41 %
Bolyk 4 0.41 %
Kalonda 4 0.41 %
Csákányháza 4 0.41 %
Rózsaszállás 4 0.41 %
Ábelfalva 3 0.31 %
Fülekpüspöki 3 0.31 %
Ragyolc 3 0.31 %
Csomatelke 3 0.31 %
Rátkapuszta 3 0.31 %
Romhánypuszta 2 0.21 %
Bolgárom 2 0.21 %
Tósár 2 0.21 %
Nagylibercse 2 0.21 %
Perse 2 0.21 %
Ipolygalsa 2 0.21 %
Nagydaróc 2 0.21 %
Lentő 2 0.21 %
Tőrincs 2 0.21 %
Füleksávoly 2 0.21 %
Sátorosbánya 2 0.21 %
Gömörsíd 1 0.10 %
Mucsény 1 0.10 %
Gergelyfalva 1 0.10 %
Parlagos 1 0.10 %
Patakalja 1 0.10 %
Maskófalva 1 0.10 %
Pinc 1 0.10 %
Béna 1 0.10 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 429 17.78 %
Lónyabánya 71 2.94 %
Videfalva 70 2.90 %
Divény 60 2.49 %
Losonctamási 54 2.24 %
Gács 48 1.99 %
Fülek 34 1.41 %
Vámosfalva 27 1.12 %
Kotmány 26 1.08 %
Rózsaszállás 20 0.83 %
Bozita 20 0.83 %
Gácsfalva 18 0.75 %
Dabar 13 0.54 %
Patakalja 13 0.54 %
Bolyk 12 0.50 %
Rapp 10 0.41 %
Fűrész 9 0.37 %
Tósár 9 0.37 %
Rátkapuszta 9 0.37 %
Panyidaróc 9 0.37 %
Mucsény 8 0.33 %
Vilke 8 0.33 %
Nagydaróc 7 0.29 %
Terbeléd 7 0.29 %
Jelsőc 7 0.29 %
Gácslápos 6 0.25 %
Maskófalva 6 0.25 %
Tugár 6 0.25 %
Sátorosbánya 6 0.25 %
Ragyolc 5 0.21 %
Budaszállás 5 0.21 %
Kalonda 4 0.17 %
Gácsliget 4 0.17 %
Lentő 4 0.17 %
Pinc 4 0.17 %
Ábelfalva 3 0.12 %
Miksi 3 0.12 %
Kétkeresztúr 3 0.12 %
Füleksávoly 3 0.12 %
Fülekkovácsi 3 0.12 %
Gergelyfalva 2 0.08 %
Romhánypuszta 2 0.08 %
Csomatelke 2 0.08 %
Nagylibercse 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Ipolygalsa 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Tőrincs 1 0.04 %
Fülekpilis 1 0.04 %
Csákányháza 1 0.04 %
Gácsprága 1 0.04 %
Bolgárom 0 0.00 %
Fülekpüspöki 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 2 037 52.94 %
Gács 204 5.30 %
Fülek 176 4.57 %
Videfalva 172 4.47 %
Losonctamási 135 3.51 %
Divény 125 3.25 %
Vámosfalva 107 2.78 %
Lónyabánya 106 2.75 %
Gácsfalva 95 2.47 %
Gácsliget 77 2.00 %
Terbeléd 42 1.09 %
Dabar 38 0.99 %
Patakalja 37 0.96 %
Panyidaróc 37 0.96 %
Nagylibercse 34 0.88 %
Rózsaszállás 34 0.88 %
Ragyolc 33 0.86 %
Tugár 33 0.86 %
Maskófalva 33 0.86 %
Vilke 31 0.81 %
Bolyk 29 0.75 %
Bozita 29 0.75 %
Budaszállás 26 0.68 %
Tósár 25 0.65 %
Gácslápos 24 0.62 %
Kotmány 23 0.60 %
Pinc 18 0.47 %
Fülekkovácsi 17 0.44 %
Nagydaróc 16 0.42 %
Rapp 15 0.39 %
Csomatelke 14 0.36 %
Fűrész 14 0.36 %
Rátkapuszta 13 0.34 %
Gergelyfalva 13 0.34 %
Miksi 12 0.31 %
Mucsény 12 0.31 %
Fülekpüspöki 10 0.26 %
Ábelfalva 10 0.26 %
Ipolygalsa 10 0.26 %
Sátorosbánya 9 0.23 %
Romhánypuszta 9 0.23 %
Jelsőc 8 0.21 %
Fülekpilis 7 0.18 %
Kétkeresztúr 5 0.13 %
Gácsprága 5 0.13 %
Perse 4 0.10 %
Gömörsíd 4 0.10 %
Ipolynyitra 4 0.10 %
Tőrincs 4 0.10 %
Kalonda 4 0.10 %
Lentő 2 0.05 %
Füleksávoly 2 0.05 %
Bolgárom 2 0.05 %
Sőreg 2 0.05 %
Parlagos 1 0.03 %
Béna 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Losonc 591 24.48 %
Losonctamási 480 19.88 %
Videfalva 193 8.00 %
Gács 113 4.68 %
Lónyabánya 106 4.39 %
Divény 100 4.14 %
Vámosfalva 79 3.27 %
Gácsfalva 66 2.73 %
Fülek 66 2.73 %
Patakalja 51 2.11 %
Tugár 41 1.70 %
Tósár 36 1.49 %
Gergelyfalva 33 1.37 %
Budaszállás 33 1.37 %
Gácsliget 25 1.04 %
Bozita 24 0.99 %
Dabar 24 0.99 %
Rózsaszállás 23 0.95 %
Maskófalva 23 0.95 %
Nagylibercse 22 0.91 %
Bolyk 21 0.87 %
Sátorosbánya 17 0.70 %
Parlagos 17 0.70 %
Terbeléd 16 0.66 %
Rapp 15 0.62 %
Kotmány 12 0.50 %
Romhánypuszta 12 0.50 %
Jelsőc 12 0.50 %
Panyidaróc 11 0.46 %
Ipolygalsa 11 0.46 %
Gácslápos 11 0.46 %
Ragyolc 10 0.41 %
Rátkapuszta 10 0.41 %
Fülekkovácsi 8 0.33 %
Kétkeresztúr 8 0.33 %
Fűrész 7 0.29 %
Ábelfalva 7 0.29 %
Vilke 6 0.25 %
Tőrincs 6 0.25 %
Pinc 6 0.25 %
Füleksávoly 5 0.21 %
Gácsprága 5 0.21 %
Nagydaróc 5 0.21 %
Lentő 5 0.21 %
Fülekpüspöki 5 0.21 %
Csomatelke 3 0.12 %
Fülekpilis 3 0.12 %
Bolgárom 3 0.12 %
Ipolynyitra 2 0.08 %
Kalonda 2 0.08 %
Csákányháza 2 0.08 %
Mucsény 2 0.08 %
Sőreg 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Perse 1 0.04 %
Miksi 0 0.00 %
Losonc 249 45.60 %
Fülek 40 7.33 %
Nagydaróc 40 7.33 %
Videfalva 21 3.85 %
Gács 18 3.30 %
Divény 15 2.75 %
Losonctamási 12 2.20 %
Lónyabánya 11 2.01 %
Terbeléd 10 1.83 %
Bolyk 8 1.47 %
Vámosfalva 7 1.28 %
Dabar 6 1.10 %
Patakalja 6 1.10 %
Vilke 6 1.10 %
Panyidaróc 6 1.10 %
Ragyolc 5 0.92 %
Rózsaszállás 5 0.92 %
Füleksávoly 5 0.92 %
Budaszállás 4 0.73 %
Miksi 4 0.73 %
Tósár 4 0.73 %
Maskófalva 4 0.73 %
Tugár 3 0.55 %
Csákányháza 3 0.55 %
Gácsprága 3 0.55 %
Gácsfalva 3 0.55 %
Sátorosbánya 3 0.55 %
Pinc 3 0.55 %
Fűrész 2 0.37 %
Nagylibercse 2 0.37 %
Gácsliget 2 0.37 %
Perse 2 0.37 %
Kotmány 2 0.37 %
Jelsőc 2 0.37 %
Fülekkovácsi 2 0.37 %
Ipolynyitra 1 0.18 %
Bozita 1 0.18 %
Gömörsíd 1 0.18 %
Fülekpüspöki 1 0.18 %
Gácslápos 1 0.18 %
Tőrincs 1 0.18 %
Rapp 1 0.18 %
Rátkapuszta 1 0.18 %
Csomatelke 1 0.18 %
Romhánypuszta 1 0.18 %
Fülekpilis 1 0.18 %
Mucsény 1 0.18 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Losonc 59 23.98 %
Tőrincs 30 12.20 %
Fülek 26 10.57 %
Jelsőc 10 4.07 %
Vilke 9 3.66 %
Gömörsíd 9 3.66 %
Panyidaróc 8 3.25 %
Nagydaróc 7 2.85 %
Bolgárom 5 2.03 %
Losonctamási 4 1.63 %
Gácsfalva 4 1.63 %
Ipolynyitra 4 1.63 %
Kotmány 4 1.63 %
Divény 4 1.63 %
Fűrész 3 1.22 %
Gács 3 1.22 %
Csákányháza 3 1.22 %
Csomatelke 3 1.22 %
Videfalva 3 1.22 %
Füleksávoly 3 1.22 %
Fülekpilis 3 1.22 %
Lónyabánya 3 1.22 %
Mucsény 3 1.22 %
Tugár 2 0.81 %
Fülekpüspöki 2 0.81 %
Miksi 2 0.81 %
Bolyk 2 0.81 %
Vámosfalva 2 0.81 %
Tósár 2 0.81 %
Ipolygalsa 2 0.81 %
Dabar 2 0.81 %
Budaszállás 1 0.41 %
Perse 1 0.41 %
Terbeléd 1 0.41 %
Rózsaszállás 1 0.41 %
Rapp 1 0.41 %
Ragyolc 1 0.41 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 113 22.07 %
Fülek 112 21.88 %
Ipolygalsa 92 17.97 %
Terbeléd 29 5.66 %
Nagydaróc 19 3.71 %
Füleksávoly 17 3.32 %
Ipolynyitra 13 2.54 %
Fülekpüspöki 11 2.15 %
Bolyk 11 2.15 %
Bozita 11 2.15 %
Videfalva 10 1.95 %
Csákányháza 10 1.95 %
Ragyolc 9 1.76 %
Rapp 9 1.76 %
Gömörsíd 9 1.76 %
Fülekkovácsi 8 1.56 %
Panyidaróc 7 1.37 %
Rátkapuszta 7 1.37 %
Perse 6 1.17 %
Csomatelke 6 1.17 %
Bolgárom 5 0.98 %
Losonctamási 4 0.78 %
Gács 4 0.78 %
Fülekpilis 4 0.78 %
Béna 4 0.78 %
Vámosfalva 4 0.78 %
Pinc 3 0.59 %
Miksi 3 0.59 %
Vilke 3 0.59 %
Gácsliget 3 0.59 %
Dabar 3 0.59 %
Sőreg 3 0.59 %
Tőrincs 2 0.39 %
Budaszállás 1 0.20 %
Maskófalva 1 0.20 %
Gácslápos 1 0.20 %
Ábelfalva 1 0.20 %
Tugár 1 0.20 %
Mucsény 1 0.20 %
Kalonda 1 0.20 %
Lónyabánya 1 0.20 %
Rózsaszállás 1 0.20 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 418 55.07 %
Fülek 28 3.69 %
Videfalva 27 3.56 %
Lónyabánya 24 3.16 %
Divény 22 2.90 %
Dabar 22 2.90 %
Losonctamási 20 2.64 %
Gács 14 1.84 %
Vámosfalva 13 1.71 %
Rózsaszállás 9 1.19 %
Bolyk 9 1.19 %
Terbeléd 8 1.05 %
Nagylibercse 6 0.79 %
Jelsőc 6 0.79 %
Vilke 6 0.79 %
Panyidaróc 6 0.79 %
Romhánypuszta 5 0.66 %
Csomatelke 5 0.66 %
Tósár 5 0.66 %
Gácsfalva 5 0.66 %
Tugár 4 0.53 %
Bozita 4 0.53 %
Mucsény 4 0.53 %
Budaszállás 4 0.53 %
Rapp 4 0.53 %
Kétkeresztúr 3 0.40 %
Fülekpüspöki 3 0.40 %
Gácsliget 3 0.40 %
Sátorosbánya 3 0.40 %
Füleksávoly 3 0.40 %
Gácsprága 3 0.40 %
Gergelyfalva 3 0.40 %
Ragyolc 3 0.40 %
Nagydaróc 3 0.40 %
Rátkapuszta 3 0.40 %
Ipolygalsa 2 0.26 %
Tőrincs 2 0.26 %
Ipolynyitra 2 0.26 %
Kalonda 2 0.26 %
Fülekkovácsi 2 0.26 %
Gácslápos 2 0.26 %
Fűrész 2 0.26 %
Maskófalva 2 0.26 %
Béna 1 0.13 %
Patakalja 1 0.13 %
Fülekpilis 1 0.13 %
Sőreg 1 0.13 %
Miksi 1 0.13 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Losonc 413 40.14 %
Videfalva 174 16.91 %
Losonctamási 34 3.30 %
Vámosfalva 24 2.33 %
Gács 24 2.33 %
Divény 22 2.14 %
Lónyabánya 21 2.04 %
Terbeléd 18 1.75 %
Bozita 18 1.75 %
Tugár 17 1.65 %
Fülek 14 1.36 %
Bolyk 11 1.07 %
Panyidaróc 8 0.78 %
Maskófalva 8 0.78 %
Csákányháza 8 0.78 %
Mucsény 8 0.78 %
Gácsfalva 8 0.78 %
Dabar 7 0.68 %
Budaszállás 7 0.68 %
Gácsliget 7 0.68 %
Rózsaszállás 7 0.68 %
Romhánypuszta 7 0.68 %
Pinc 5 0.49 %
Gácslápos 5 0.49 %
Rapp 4 0.39 %
Vilke 4 0.39 %
Kétkeresztúr 4 0.39 %
Kotmány 4 0.39 %
Tőrincs 4 0.39 %
Patakalja 4 0.39 %
Tósár 4 0.39 %
Fülekkovácsi 4 0.39 %
Jelsőc 3 0.29 %
Nagylibercse 3 0.29 %
Kalonda 3 0.29 %
Gömörsíd 3 0.29 %
Fűrész 3 0.29 %
Fülekpüspöki 2 0.19 %
Miksi 2 0.19 %
Ipolygalsa 2 0.19 %
Ragyolc 2 0.19 %
Nagydaróc 2 0.19 %
Rátkapuszta 2 0.19 %
Gergelyfalva 2 0.19 %
Füleksávoly 2 0.19 %
Csomatelke 1 0.10 %
Sőreg 1 0.10 %
Parlagos 1 0.10 %
Bolgárom 1 0.10 %
Ábelfalva 1 0.10 %
Ipolynyitra 1 0.10 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 701 80.85 %
Losonc 253 29.18 %
Ragyolc 150 17.30 %
Fülekpüspöki 126 14.53 %
Gömörsíd 88 10.15 %
Csomatelke 75 8.65 %
Béna 48 5.54 %
Csákányháza 45 5.19 %
Füleksávoly 33 3.81 %
Fülekkovácsi 32 3.69 %
Sőreg 30 3.46 %
Nagydaróc 30 3.46 %
Vilke 25 2.88 %
Rapp 25 2.88 %
Bolgárom 25 2.88 %
Perse 19 2.19 %
Panyidaróc 16 1.85 %
Ipolygalsa 14 1.61 %
Terbeléd 14 1.61 %
Kalonda 13 1.50 %
Pinc 10 1.15 %
Bozita 10 1.15 %
Fülekpilis 9 1.04 %
Mucsény 9 1.04 %
Rátkapuszta 7 0.81 %
Bolyk 6 0.69 %
Losonctamási 6 0.69 %
Gácsfalva 4 0.46 %
Videfalva 4 0.46 %
Gács 4 0.46 %
Lónyabánya 2 0.23 %
Rózsaszállás 2 0.23 %
Sátorosbánya 2 0.23 %
Ipolynyitra 2 0.23 %
Divény 2 0.23 %
Vámosfalva 2 0.23 %
Patakalja 1 0.12 %
Gácsliget 1 0.12 %
Parlagos 1 0.12 %
Gácsprága 1 0.12 %
Fűrész 1 0.12 %
Kétkeresztúr 1 0.12 %
Tőrincs 1 0.12 %
Tugár 1 0.12 %
Gergelyfalva 1 0.12 %
Maskófalva 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Losonc 440 33.01 %
Divény 116 8.70 %
Gács 76 5.70 %
Rózsaszállás 72 5.40 %
Videfalva 69 5.18 %
Lónyabánya 63 4.73 %
Losonctamási 57 4.28 %
Vámosfalva 56 4.20 %
Fülek 38 2.85 %
Bozita 31 2.33 %
Gácsfalva 29 2.18 %
Dabar 28 2.10 %
Kotmány 23 1.73 %
Rapp 17 1.28 %
Fűrész 15 1.13 %
Sátorosbánya 13 0.98 %
Vilke 12 0.90 %
Budaszállás 12 0.90 %
Panyidaróc 12 0.90 %
Bolyk 12 0.90 %
Tugár 10 0.75 %
Ragyolc 10 0.75 %
Patakalja 9 0.68 %
Terbeléd 9 0.68 %
Nagylibercse 9 0.68 %
Mucsény 9 0.68 %
Nagydaróc 9 0.68 %
Tósár 8 0.60 %
Rátkapuszta 8 0.60 %
Maskófalva 8 0.60 %
Kalonda 8 0.60 %
Füleksávoly 8 0.60 %
Pinc 6 0.45 %
Gácsliget 6 0.45 %
Gácslápos 6 0.45 %
Romhánypuszta 5 0.38 %
Kétkeresztúr 5 0.38 %
Jelsőc 5 0.38 %
Ipolygalsa 5 0.38 %
Lentő 5 0.38 %
Fülekpüspöki 4 0.30 %
Fülekkovácsi 4 0.30 %
Miksi 4 0.30 %
Ábelfalva 4 0.30 %
Fülekpilis 3 0.23 %
Csákányháza 3 0.23 %
Béna 2 0.15 %
Sőreg 2 0.15 %
Parlagos 2 0.15 %
Tőrincs 2 0.15 %
Perse 1 0.08 %
Gácsprága 1 0.08 %
Gömörsíd 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 146 25.09 %
Videfalva 18 3.09 %
Fülek 14 2.41 %
Vámosfalva 13 2.23 %
Terbeléd 10 1.72 %
Gács 9 1.55 %
Divény 9 1.55 %
Lónyabánya 9 1.55 %
Bozita 6 1.03 %
Fűrész 5 0.86 %
Tósár 5 0.86 %
Nagylibercse 4 0.69 %
Losonctamási 4 0.69 %
Rátkapuszta 4 0.69 %
Rapp 4 0.69 %
Kotmány 3 0.52 %
Mucsény 3 0.52 %
Panyidaróc 3 0.52 %
Tugár 3 0.52 %
Sátorosbánya 3 0.52 %
Maskófalva 2 0.34 %
Füleksávoly 2 0.34 %
Nagydaróc 2 0.34 %
Romhánypuszta 2 0.34 %
Bolyk 2 0.34 %
Gömörsíd 2 0.34 %
Gácsfalva 2 0.34 %
Gácslápos 2 0.34 %
Ragyolc 2 0.34 %
Gácsprága 2 0.34 %
Kétkeresztúr 2 0.34 %
Patakalja 1 0.17 %
Pinc 1 0.17 %
Fülekpüspöki 1 0.17 %
Rózsaszállás 1 0.17 %
Miksi 1 0.17 %
Jelsőc 1 0.17 %
Fülekpilis 1 0.17 %
Fülekkovácsi 1 0.17 %
Dabar 1 0.17 %
Csomatelke 1 0.17 %
Csákányháza 1 0.17 %
Budaszállás 1 0.17 %
Vilke 1 0.17 %
Ipolygalsa 1 0.17 %
Bolgárom 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Losonc 194 25.23 %
Fülek 25 3.25 %
Videfalva 22 2.86 %
Lónyabánya 22 2.86 %
Losonctamási 18 2.34 %
Gács 17 2.21 %
Vámosfalva 17 2.21 %
Dabar 12 1.56 %
Divény 9 1.17 %
Gömörsíd 9 1.17 %
Fűrész 7 0.91 %
Csákányháza 7 0.91 %
Terbeléd 6 0.78 %
Bozita 6 0.78 %
Gácsliget 6 0.78 %
Kalonda 5 0.65 %
Nagydaróc 5 0.65 %
Mucsény 5 0.65 %
Rózsaszállás 5 0.65 %
Csomatelke 5 0.65 %
Bolyk 5 0.65 %
Sátorosbánya 4 0.52 %
Gácsfalva 3 0.39 %
Budaszállás 3 0.39 %
Jelsőc 3 0.39 %
Fülekkovácsi 3 0.39 %
Fülekpilis 3 0.39 %
Pinc 3 0.39 %
Kotmány 3 0.39 %
Tugár 3 0.39 %
Ipolynyitra 3 0.39 %
Panyidaróc 3 0.39 %
Nagylibercse 2 0.26 %
Fülekpüspöki 2 0.26 %
Perse 2 0.26 %
Ipolygalsa 2 0.26 %
Rapp 2 0.26 %
Rátkapuszta 2 0.26 %
Tósár 2 0.26 %
Maskófalva 1 0.13 %
Romhánypuszta 1 0.13 %
Gácslápos 1 0.13 %
Ragyolc 1 0.13 %
Tőrincs 1 0.13 %
Vilke 1 0.13 %
Bolgárom 1 0.13 %
Béna 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Losonc 804 61.94 %
Gács 58 4.47 %
Videfalva 53 4.08 %
Divény 49 3.78 %
Fülek 39 3.00 %
Lónyabánya 34 2.62 %
Losonctamási 29 2.23 %
Vámosfalva 20 1.54 %
Dabar 20 1.54 %
Gácsfalva 17 1.31 %
Tugár 10 0.77 %
Fülekkovácsi 10 0.77 %
Terbeléd 9 0.69 %
Panyidaróc 9 0.69 %
Bozita 8 0.62 %
Vilke 8 0.62 %
Budaszállás 8 0.62 %
Rózsaszállás 8 0.62 %
Bolyk 7 0.54 %
Rapp 7 0.54 %
Ipolygalsa 7 0.54 %
Pinc 7 0.54 %
Fűrész 7 0.54 %
Ábelfalva 7 0.54 %
Jelsőc 6 0.46 %
Ragyolc 6 0.46 %
Kalonda 5 0.39 %
Kotmány 5 0.39 %
Nagydaróc 5 0.39 %
Patakalja 4 0.31 %
Gácsliget 4 0.31 %
Gácslápos 4 0.31 %
Miksi 4 0.31 %
Gömörsíd 4 0.31 %
Parlagos 3 0.23 %
Tőrincs 3 0.23 %
Nagylibercse 3 0.23 %
Füleksávoly 3 0.23 %
Ipolynyitra 3 0.23 %
Maskófalva 3 0.23 %
Fülekpüspöki 2 0.15 %
Béna 2 0.15 %
Rátkapuszta 2 0.15 %
Csákányháza 2 0.15 %
Mucsény 2 0.15 %
Sőreg 2 0.15 %
Tósár 2 0.15 %
Perse 2 0.15 %
Romhánypuszta 1 0.08 %
Lentő 1 0.08 %
Gergelyfalva 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Kétkeresztúr 1 0.08 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 166 6.76 %
Lónyabánya 165 6.72 %
Divény 72 2.93 %
Vámosfalva 64 2.61 %
Rózsaszállás 27 1.10 %
Dabar 25 1.02 %
Fülek 19 0.77 %
Losonctamási 19 0.77 %
Videfalva 18 0.73 %
Gács 16 0.65 %
Nagydaróc 13 0.53 %
Patakalja 13 0.53 %
Kétkeresztúr 11 0.45 %
Kotmány 10 0.41 %
Fülekkovácsi 9 0.37 %
Tugár 9 0.37 %
Fűrész 8 0.33 %
Vilke 7 0.29 %
Csomatelke 6 0.24 %
Gácsliget 5 0.20 %
Terbeléd 5 0.20 %
Mucsény 4 0.16 %
Kalonda 4 0.16 %
Bozita 3 0.12 %
Bolyk 3 0.12 %
Gergelyfalva 3 0.12 %
Romhánypuszta 3 0.12 %
Jelsőc 3 0.12 %
Füleksávoly 3 0.12 %
Ragyolc 2 0.08 %
Tőrincs 2 0.08 %
Miksi 2 0.08 %
Panyidaróc 2 0.08 %
Ipolygalsa 2 0.08 %
Gácsfalva 2 0.08 %
Fülekpilis 2 0.08 %
Budaszállás 2 0.08 %
Gömörsíd 2 0.08 %
Bolgárom 2 0.08 %
Rátkapuszta 2 0.08 %
Csákányháza 2 0.08 %
Nagylibercse 1 0.04 %
Fülekpüspöki 1 0.04 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Lentő 1 0.04 %
Sátorosbánya 1 0.04 %
Parlagos 1 0.04 %
Pinc 1 0.04 %
Rapp 1 0.04 %
Tósár 1 0.04 %
Ábelfalva 1 0.04 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Losonc 902 36.76 %
Fülek 431 17.56 %
Rátkapuszta 111 4.52 %
Terbeléd 104 4.24 %
Videfalva 89 3.63 %
Sátorosbánya 80 3.26 %
Gács 73 2.97 %
Losonctamási 62 2.53 %
Tugár 61 2.49 %
Divény 58 2.36 %
Bozita 55 2.24 %
Lónyabánya 53 2.16 %
Vámosfalva 47 1.92 %
Gácsfalva 43 1.75 %
Ragyolc 43 1.75 %
Romhánypuszta 42 1.71 %
Fülekpüspöki 41 1.67 %
Budaszállás 37 1.51 %
Bolyk 37 1.51 %
Fülekkovácsi 36 1.47 %
Mucsény 35 1.43 %
Csákányháza 35 1.43 %
Csomatelke 32 1.30 %
Rapp 29 1.18 %
Nagydaróc 29 1.18 %
Ipolygalsa 22 0.90 %
Rózsaszállás 21 0.86 %
Gácsliget 18 0.73 %
Gácslápos 18 0.73 %
Fülekpilis 17 0.69 %
Panyidaróc 15 0.61 %
Dabar 14 0.57 %
Gömörsíd 14 0.57 %
Patakalja 13 0.53 %
Fűrész 13 0.53 %
Kotmány 13 0.53 %
Parlagos 12 0.49 %
Perse 12 0.49 %
Tósár 12 0.49 %
Gergelyfalva 12 0.49 %
Tőrincs 10 0.41 %
Ipolynyitra 9 0.37 %
Maskófalva 9 0.37 %
Füleksávoly 7 0.29 %
Sőreg 6 0.24 %
Miksi 6 0.24 %
Jelsőc 5 0.20 %
Kalonda 5 0.20 %
Bolgárom 5 0.20 %
Kétkeresztúr 5 0.20 %
Vilke 5 0.20 %
Pinc 5 0.20 %
Nagylibercse 4 0.16 %
Ábelfalva 2 0.08 %
Béna 2 0.08 %
Gácsprága 1 0.04 %
Lentő 0 0.00 %
Losonc 94 11.82 %
Fülek 25 3.14 %
Gömörsíd 15 1.89 %
Divény 14 1.76 %
Videfalva 12 1.51 %
Losonctamási 9 1.13 %
Mucsény 6 0.75 %
Ragyolc 6 0.75 %
Csomatelke 6 0.75 %
Budaszállás 6 0.75 %
Gács 5 0.63 %
Füleksávoly 5 0.63 %
Lónyabánya 5 0.63 %
Patakalja 5 0.63 %
Vámosfalva 5 0.63 %
Gácsfalva 5 0.63 %
Sátorosbánya 4 0.50 %
Fülekpüspöki 4 0.50 %
Terbeléd 3 0.38 %
Dabar 3 0.38 %
Vilke 2 0.25 %
Tugár 2 0.25 %
Csákányháza 2 0.25 %
Bolyk 2 0.25 %
Nagylibercse 2 0.25 %
Rózsaszállás 2 0.25 %
Rátkapuszta 2 0.25 %
Ipolygalsa 2 0.25 %
Jelsőc 2 0.25 %
Kalonda 2 0.25 %
Fűrész 2 0.25 %
Bolgárom 2 0.25 %
Kétkeresztúr 2 0.25 %
Panyidaróc 1 0.13 %
Pinc 1 0.13 %
Nagydaróc 1 0.13 %
Fülekkovácsi 1 0.13 %
Tőrincs 1 0.13 %
Gácsprága 1 0.13 %
Perse 1 0.13 %
Miksi 1 0.13 %
Rapp 1 0.13 %
Gergelyfalva 1 0.13 %
Gácslápos 1 0.13 %
Ipolynyitra 1 0.13 %
Kotmány 1 0.13 %
Ábelfalva 1 0.13 %
Tósár 1 0.13 %
Sőreg 1 0.13 %
Romhánypuszta 1 0.13 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 102 19.25 %
Divény 35 6.60 %
Fülek 26 4.91 %
Videfalva 16 3.02 %
Gács 14 2.64 %
Lónyabánya 11 2.08 %
Dabar 11 2.08 %
Ragyolc 9 1.70 %
Losonctamási 8 1.51 %
Vámosfalva 8 1.51 %
Kotmány 8 1.51 %
Tugár 7 1.32 %
Rózsaszállás 7 1.32 %
Terbeléd 6 1.13 %
Gácsfalva 6 1.13 %
Jelsőc 5 0.94 %
Fűrész 4 0.75 %
Csákányháza 4 0.75 %
Rátkapuszta 3 0.57 %
Sátorosbánya 3 0.57 %
Csomatelke 3 0.57 %
Fülekpüspöki 3 0.57 %
Tósár 2 0.38 %
Bozita 2 0.38 %
Nagylibercse 2 0.38 %
Ipolynyitra 2 0.38 %
Maskófalva 2 0.38 %
Budaszállás 2 0.38 %
Patakalja 2 0.38 %
Gömörsíd 2 0.38 %
Bolyk 2 0.38 %
Fülekpilis 2 0.38 %
Panyidaróc 2 0.38 %
Bolgárom 2 0.38 %
Pinc 2 0.38 %
Gácsliget 1 0.19 %
Mucsény 1 0.19 %
Vilke 1 0.19 %
Tőrincs 1 0.19 %
Ábelfalva 1 0.19 %
Miksi 1 0.19 %
Füleksávoly 1 0.19 %
Gácslápos 1 0.19 %
Romhánypuszta 1 0.19 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Rapp 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 217 53.98 %
Videfalva 19 4.73 %
Gács 13 3.23 %
Fülek 12 2.99 %
Losonctamási 12 2.99 %
Divény 12 2.99 %
Lónyabánya 11 2.74 %
Vilke 10 2.49 %
Panyidaróc 8 1.99 %
Terbeléd 7 1.74 %
Vámosfalva 7 1.74 %
Dabar 6 1.49 %
Rapp 6 1.49 %
Nagylibercse 6 1.49 %
Rózsaszállás 4 1.00 %
Fülekpüspöki 4 1.00 %
Bolyk 4 1.00 %
Csákányháza 4 1.00 %
Patakalja 3 0.75 %
Maskófalva 3 0.75 %
Rátkapuszta 3 0.75 %
Fülekkovácsi 3 0.75 %
Fűrész 3 0.75 %
Gácsfalva 3 0.75 %
Romhánypuszta 2 0.50 %
Fülekpilis 2 0.50 %
Sátorosbánya 2 0.50 %
Perse 2 0.50 %
Jelsőc 2 0.50 %
Ábelfalva 2 0.50 %
Budaszállás 1 0.25 %
Tósár 1 0.25 %
Lentő 1 0.25 %
Nagydaróc 1 0.25 %
Pinc 1 0.25 %
Mucsény 1 0.25 %
Ipolygalsa 1 0.25 %
Gácslápos 1 0.25 %
Csomatelke 1 0.25 %
Kalonda 1 0.25 %
Ragyolc 1 0.25 %
Béna 1 0.25 %
Kotmány 1 0.25 %
Gácsliget 1 0.25 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 1 751 44.57 %
Divény 313 7.97 %
Vámosfalva 241 6.13 %
Lónyabánya 241 6.13 %
Videfalva 209 5.32 %
Fülek 127 3.23 %
Gács 116 2.95 %
Losonctamási 112 2.85 %
Dabar 108 2.75 %
Rózsaszállás 86 2.19 %
Rapp 57 1.45 %
Patakalja 50 1.27 %
Fűrész 50 1.27 %
Kotmány 47 1.20 %
Gácsfalva 46 1.17 %
Terbeléd 43 1.09 %
Tugár 40 1.02 %
Budaszállás 34 0.87 %
Bolyk 32 0.81 %
Bozita 29 0.74 %
Panyidaróc 25 0.64 %
Nagydaróc 24 0.61 %
Gergelyfalva 20 0.51 %
Mucsény 20 0.51 %
Sátorosbánya 19 0.48 %
Gácslápos 17 0.43 %
Tósár 16 0.41 %
Ragyolc 15 0.38 %
Fülekkovácsi 15 0.38 %
Nagylibercse 15 0.38 %
Pinc 13 0.33 %
Ipolygalsa 13 0.33 %
Kétkeresztúr 11 0.28 %
Fülekpüspöki 10 0.25 %
Vilke 10 0.25 %
Rátkapuszta 10 0.25 %
Kalonda 8 0.20 %
Maskófalva 8 0.20 %
Gácsliget 7 0.18 %
Miksi 7 0.18 %
Fülekpilis 7 0.18 %
Csákányháza 5 0.13 %
Ábelfalva 5 0.13 %
Gömörsíd 4 0.10 %
Jelsőc 4 0.10 %
Romhánypuszta 4 0.10 %
Füleksávoly 4 0.10 %
Parlagos 3 0.08 %
Lentő 2 0.05 %
Csomatelke 2 0.05 %
Perse 2 0.05 %
Gácsprága 1 0.03 %
Tőrincs 1 0.03 %
Sőreg 1 0.03 %
Béna 1 0.03 %
Bolgárom 1 0.03 %
Ipolynyitra 1 0.03 %
Losonc 3 173 64.10 %
Videfalva 200 4.04 %
Gács 166 3.35 %
Fülek 165 3.33 %
Losonctamási 116 2.34 %
Lónyabánya 109 2.20 %
Divény 98 1.98 %
Vámosfalva 75 1.52 %
Panyidaróc 58 1.17 %
Rapp 57 1.15 %
Terbeléd 48 0.97 %
Bolyk 47 0.95 %
Gácsfalva 46 0.93 %
Vilke 42 0.85 %
Dabar 39 0.79 %
Patakalja 37 0.75 %
Rózsaszállás 32 0.65 %
Pinc 30 0.61 %
Mucsény 25 0.51 %
Tugár 24 0.48 %
Miksi 23 0.46 %
Fülekpüspöki 22 0.44 %
Fülekkovácsi 21 0.42 %
Nagydaróc 20 0.40 %
Ragyolc 19 0.38 %
Budaszállás 18 0.36 %
Gergelyfalva 17 0.34 %
Maskófalva 16 0.32 %
Rátkapuszta 14 0.28 %
Kalonda 14 0.28 %
Fűrész 14 0.28 %
Romhánypuszta 13 0.26 %
Bozita 13 0.26 %
Nagylibercse 10 0.20 %
Kétkeresztúr 10 0.20 %
Tósár 10 0.20 %
Jelsőc 10 0.20 %
Csomatelke 9 0.18 %
Kotmány 9 0.18 %
Ipolygalsa 9 0.18 %
Fülekpilis 9 0.18 %
Ábelfalva 8 0.16 %
Gácsliget 8 0.16 %
Gácslápos 8 0.16 %
Füleksávoly 8 0.16 %
Sátorosbánya 8 0.16 %
Perse 7 0.14 %
Ipolynyitra 6 0.12 %
Lentő 4 0.08 %
Csákányháza 4 0.08 %
Tőrincs 4 0.08 %
Bolgárom 3 0.06 %
Parlagos 3 0.06 %
Gömörsíd 2 0.04 %
Sőreg 1 0.02 %
Béna 1 0.02 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 932 54.76 %
Divény 82 4.82 %
Fülek 74 4.35 %
Videfalva 62 3.64 %
Vámosfalva 61 3.58 %
Gács 60 3.53 %
Losonctamási 55 3.23 %
Lónyabánya 48 2.82 %
Patakalja 29 1.70 %
Dabar 26 1.53 %
Terbeléd 24 1.41 %
Bolyk 20 1.18 %
Rapp 18 1.06 %
Rózsaszállás 15 0.88 %
Panyidaróc 15 0.88 %
Vilke 15 0.88 %
Sátorosbánya 14 0.82 %
Gácsfalva 14 0.82 %
Tugár 13 0.76 %
Fűrész 13 0.76 %
Miksi 12 0.71 %
Bozita 12 0.71 %
Mucsény 10 0.59 %
Ragyolc 9 0.53 %
Rátkapuszta 9 0.53 %
Kotmány 8 0.47 %
Gácsliget 8 0.47 %
Fülekpüspöki 8 0.47 %
Ipolygalsa 7 0.41 %
Budaszállás 7 0.41 %
Romhánypuszta 7 0.41 %
Csomatelke 6 0.35 %
Ábelfalva 6 0.35 %
Gergelyfalva 5 0.29 %
Nagylibercse 5 0.29 %
Jelsőc 5 0.29 %
Nagydaróc 5 0.29 %
Gácslápos 5 0.29 %
Maskófalva 4 0.24 %
Füleksávoly 4 0.24 %
Lentő 4 0.24 %
Kétkeresztúr 4 0.24 %
Pinc 3 0.18 %
Csákányháza 3 0.18 %
Gömörsíd 3 0.18 %
Tósár 3 0.18 %
Kalonda 3 0.18 %
Tőrincs 3 0.18 %
Fülekpilis 2 0.12 %
Perse 1 0.06 %
Ipolynyitra 1 0.06 %
Béna 1 0.06 %
Sőreg 1 0.06 %
Fülekkovácsi 1 0.06 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 55 4.27 %
Fülek 10 0.78 %
Losonctamási 7 0.54 %
Divény 5 0.39 %
Videfalva 4 0.31 %
Nagylibercse 4 0.31 %
Lónyabánya 4 0.31 %
Kotmány 4 0.31 %
Ragyolc 4 0.31 %
Mucsény 4 0.31 %
Fűrész 3 0.23 %
Gácsfalva 3 0.23 %
Sátorosbánya 3 0.23 %
Patakalja 3 0.23 %
Vámosfalva 3 0.23 %
Gács 3 0.23 %
Bolyk 3 0.23 %
Jelsőc 2 0.16 %
Budaszállás 2 0.16 %
Panyidaróc 2 0.16 %
Pinc 2 0.16 %
Rapp 2 0.16 %
Fülekpüspöki 1 0.08 %
Gergelyfalva 1 0.08 %
Kétkeresztúr 1 0.08 %
Lentő 1 0.08 %
Vilke 1 0.08 %
Gácsliget 1 0.08 %
Perse 1 0.08 %
Béna 1 0.08 %
Miksi 1 0.08 %
Füleksávoly 1 0.08 %
Gömörsíd 1 0.08 %
Bozita 1 0.08 %
Sőreg 1 0.08 %
Terbeléd 1 0.08 %
Tugár 1 0.08 %
Fülekkovácsi 1 0.08 %
Gácsprága 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 1 182 45.83 %
Fülek 644 24.97 %
Ragyolc 275 10.66 %
Fülekpüspöki 154 5.97 %
Csomatelke 118 4.58 %
Csákányháza 116 4.50 %
Nagydaróc 97 3.76 %
Gömörsíd 95 3.68 %
Béna 84 3.26 %
Vilke 66 2.56 %
Rapp 65 2.52 %
Fülekkovácsi 60 2.33 %
Panyidaróc 58 2.25 %
Füleksávoly 54 2.09 %
Videfalva 54 2.09 %
Perse 50 1.94 %
Sőreg 47 1.82 %
Pinc 47 1.82 %
Ipolygalsa 46 1.78 %
Miksi 45 1.74 %
Terbeléd 36 1.40 %
Bolgárom 32 1.24 %
Kalonda 31 1.20 %
Gács 27 1.05 %
Mucsény 22 0.85 %
Fülekpilis 17 0.66 %
Ipolynyitra 16 0.62 %
Bolyk 15 0.58 %
Divény 14 0.54 %
Rátkapuszta 9 0.35 %
Losonctamási 9 0.35 %
Lónyabánya 8 0.31 %
Jelsőc 7 0.27 %
Kétkeresztúr 7 0.27 %
Vámosfalva 6 0.23 %
Sátorosbánya 6 0.23 %
Rózsaszállás 6 0.23 %
Tőrincs 6 0.23 %
Patakalja 6 0.23 %
Bozita 5 0.19 %
Gácsfalva 5 0.19 %
Fűrész 5 0.19 %
Dabar 4 0.16 %
Kotmány 3 0.12 %
Romhánypuszta 3 0.12 %
Nagylibercse 2 0.08 %
Tósár 1 0.04 %
Tugár 1 0.04 %
Maskófalva 1 0.04 %
Gergelyfalva 1 0.04 %
Gácsprága 1 0.04 %
Budaszállás 1 0.04 %
Gácslápos 1 0.04 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülek 468 43.90 %
Ragyolc 327 30.68 %
Losonc 324 30.39 %
Fülekpüspöki 128 12.01 %
Csákányháza 93 8.72 %
Csomatelke 77 7.22 %
Béna 76 7.13 %
Gömörsíd 64 6.00 %
Rapp 51 4.78 %
Nagydaróc 46 4.32 %
Vilke 34 3.19 %
Füleksávoly 32 3.00 %
Perse 29 2.72 %
Sőreg 28 2.63 %
Fülekkovácsi 28 2.63 %
Pinc 23 2.16 %
Bolgárom 22 2.06 %
Terbeléd 22 2.06 %
Kalonda 21 1.97 %
Panyidaróc 15 1.41 %
Miksi 15 1.41 %
Mucsény 13 1.22 %
Fülekpilis 11 1.03 %
Bolyk 9 0.84 %
Sátorosbánya 9 0.84 %
Ipolygalsa 7 0.66 %
Videfalva 6 0.56 %
Bozita 6 0.56 %
Ipolynyitra 4 0.38 %
Rátkapuszta 3 0.28 %
Jelsőc 2 0.19 %
Gács 2 0.19 %
Divény 2 0.19 %
Losonctamási 2 0.19 %
Kétkeresztúr 1 0.09 %
Budaszállás 1 0.09 %
Rózsaszállás 1 0.09 %
Dabar 1 0.09 %
Maskófalva 1 0.09 %
Gácsprága 1 0.09 %
Tósár 1 0.09 %
Lónyabánya 1 0.09 %
Vámosfalva 1 0.09 %
Patakalja 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 564 22.71 %
Videfalva 88 3.54 %
Gács 87 3.50 %
Divény 85 3.42 %
Losonctamási 69 2.78 %
Fülek 69 2.78 %
Lónyabánya 64 2.58 %
Tósár 54 2.17 %
Vámosfalva 41 1.65 %
Gácsfalva 32 1.29 %
Bozita 29 1.17 %
Dabar 25 1.01 %
Bolyk 21 0.85 %
Terbeléd 18 0.72 %
Rapp 18 0.72 %
Rózsaszállás 18 0.72 %
Kotmány 18 0.72 %
Sátorosbánya 14 0.56 %
Budaszállás 14 0.56 %
Patakalja 14 0.56 %
Rátkapuszta 13 0.52 %
Maskófalva 13 0.52 %
Tugár 12 0.48 %
Vilke 12 0.48 %
Romhánypuszta 11 0.44 %
Mucsény 11 0.44 %
Fűrész 10 0.40 %
Ragyolc 10 0.40 %
Nagylibercse 9 0.36 %
Panyidaróc 9 0.36 %
Füleksávoly 9 0.36 %
Nagydaróc 8 0.32 %
Fülekkovácsi 7 0.28 %
Gácslápos 7 0.28 %
Pinc 6 0.24 %
Ábelfalva 6 0.24 %
Jelsőc 6 0.24 %
Kétkeresztúr 5 0.20 %
Gácsprága 5 0.20 %
Miksi 5 0.20 %
Tőrincs 5 0.20 %
Gácsliget 4 0.16 %
Parlagos 4 0.16 %
Lentő 4 0.16 %
Sőreg 4 0.16 %
Kalonda 4 0.16 %
Fülekpilis 3 0.12 %
Csomatelke 3 0.12 %
Fülekpüspöki 2 0.08 %
Csákányháza 2 0.08 %
Gergelyfalva 1 0.04 %
Bolgárom 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Ipolygalsa 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 614 49.48 %
Gács 150 12.09 %
Videfalva 41 3.30 %
Losonctamási 41 3.30 %
Lónyabánya 41 3.30 %
Divény 34 2.74 %
Fülek 32 2.58 %
Gácsfalva 29 2.34 %
Terbeléd 20 1.61 %
Patakalja 19 1.53 %
Vámosfalva 18 1.45 %
Bolyk 18 1.45 %
Fülekkovácsi 13 1.05 %
Dabar 12 0.97 %
Jelsőc 12 0.97 %
Panyidaróc 12 0.97 %
Rapp 10 0.81 %
Budaszállás 10 0.81 %
Mucsény 9 0.73 %
Gergelyfalva 8 0.64 %
Ragyolc 7 0.56 %
Nagylibercse 7