SK
LC
.....

Ipolynyitra

Község

címer zászló
453 100% magyar 1910
80 21% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Ipolynyitra
Hivatalos szlovák megnevezés:
Nitra nad Ipľom
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Losonci járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Losonci járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Losonci-medence
Más földrajzi nevek:
Bakos, Eperjes-hegy, Jakabos-hegy, Nagy-erdő, Rókás-hegy
Koordináták:
48.31905746, 19.77253151
Terület:
8,12 km2
Rang:
község
Népesség:
369
Tszf. magasság:
180 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98557
Település kód:
511668
Szervezeti azonosító:
648388

A község a Losonci-medence délkeleti részén, az Ipoly partján fekszik, Losonctól 13 km-re délkeletre, Fülektől 12 km-re északnyugatra. Ipolynyitra zsákfalu, közúton csak a 71-es (Losonc-Fülek) útról leágazó, Ipolygalsán (2 km) át idáig vezető 4 km-es mellékúton közelíthető meg. Maga a falu 180 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, az Ipolytól keletre magasodó dombvonulat legmagasabb részén 250 m-es magasságot ér el. Határának túlnyomó része mezőgazdaságilag művelt terület, északkeleti határrészén erdeje is van (Nagy-erdő). Nyugatról Ipolygalsa és Bolyk, északról Pinc, keletről Bozita és Perse, délről Fülekkovácsi községekkel határos. Déli határát a Szuha-patak alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Losonci járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Losonci járásához (1872-1913 között Füleki járásához) tartozott, Csehszlovákiához csatolása után pedig a (változó területű) Losonci járáshoz, (1951-1960 között a kis időre helyreállított Füleki járáshoz). 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Losonci járás). 1910-1938-hoz képest területe 1,9 %-al gyarapodott (7,97 km²-ről 8,12 km²-re).

Népesség

1910-ben 453, 1921-ben 442, 1938-ban pedig 439, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, a (cseh)szlovákok aránya 1921-ben 3,2 %, 1930-ban 9,5 % volt. A 20. század második felében nagymértékű népességcsökkenésen ment keresztül, 1938-1991 között népességének 43,1 %-át elveszítette. 1991-2011 között ez a folyamat megfordult, a község lakosságának kicserélődésével és túlnyomórészt romává válásával (2011-ben a lakosság 81,5 %-a tartozott a roma etnikumhoz) összefüggésben gyors népességnövekedés ment végbe (38 %, 250 főről 345-re). 1991-ben a lakosság kétharmada még magyar nemzetiségűnek vallotta magát, 2011-ben már csak 11,9 %-a (ugyanakkor magyar anyanyelvű volt a lakosság 55,4 %-a), míg ugyanekkor 66,7 % roma, 15,7 % pedig szlovák nemzetiségűnek. A lakosság háromnegyede (75,7 %) római katolikus vallású.

Történelem

1350-ben "Nitra" alakban említik először, de a falu valószínűleg sokkal régebbi. 1435-1454-ben Fülek várának tartozékai között szerepel. Ekkoriban vámszedő hely is volt. A 16. század végétől több nemesi család birtoka volt. 1828-ban 51 házában 449 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak, majd a 19. század végétől sokan Fülek üzemeiben dolgoztak. 1820-ban tűzvész, 1831-ben és 1873-ban pedig kolera pusztított. A trianoni békeszerződésig Nógrád vármegye Füleki járásához tartozott, majd az új csehszlovák állam része lett. 1911-1927 között próbafúrás eredményeként létrejött időszakos szökőforrás működött a községben. A 20. század első felében vízimalom is üzemelt a faluban. 1938 és 1945 között újra Magyarországhoz tartozott. Az 1970-es évektől 1990-ig helyi nemzeti bizottsága Ipolygalsáéval volt közös. Az 1990-es években kezdődött az eredeti lakosság elköltözése és az olcsó ingatlanárak következtében a romák tömeges letelepülése a faluban, akik mára a lakosság túlnyomó többségét alkotják.

Mai jelentősége

A községben szlovák tanítási nyelvű alapiskola található. Határában napkollektoros erőmű működik. Szent Orsolyának szentelt római katolikus temploma 1823-ban, barokk-klasszicista stílusban épült.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Nyitra, magyar falu, Nógrád vmegyében, az Ipoly mellett: 461 kath. lak. Mind földe, mind rétje igen jó. F. u. többen. Ut. p. Zelene.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Ipolynyitra. Ipolymenti magyar kisközség. Van 121 háza és 473 róm. kath. vallású lakosa. Postája, távíró és vasútállomása Losoncz. A helység a XV. században már fennállott és 1435-1454-ben Fülek várának tartozékai között szerepel. Ekkoriban vámszedő hely is volt. 1548-ban Bebek Ferencz, 1598-ban Seryény Mihály voltak a földesurai. 1715-ben tiz és 1720-ban kilencz magyar háztartást vettek fel itt az összeírásba. 1770-ben Török József, báró Révay László, gróf Berchtold Antal és báró Mednyánszky Teréz voltak az urai, de később a báró Vécsey család is szerzett itt birtokokat. A gróf Berchtold és a gróf Cebrián családok 1891-ig voltak itt birtokosok, de ekkor itteni birtokaikat több részre elosztva, a helybeli közbirtokosságnak adták el. A róm. kath. templom 1820-ban épült. Ugyanakkor nagy tűzvész pusztított itt, mely a község kétharmadát elhamvasztotta. 1831-ben és 1873-ban itt is a kolera szedte áldozatait.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Ipolynyitra. A XV. században történik első említés róla. Ez időben füleki várföld és vámszedő hely. A XVI. század derekán Bebek Ferenc, később Seryény Mihály birtoka. A századok folyamán birtokos volt még itt a Török-, báró Révay-, gróf Berchtoldcsalád. A XIX. század alkonyán a gróf Czebrián- és gróf Berchtold-család kezén volt földbirtokokat a helybeli közbirtokosság vásárolta meg. A község területe 1385 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 439.

Czakó József

1905
Ipolynyitra - megszületett
1958
Ragyolc - elhunyt
Névelőfordulások
1350
Nitra
1773
Nyitra, Neütra, Nitra,
1786
Nitra,
1808
Ipoly-Nyitra, Nitra,
1863
Ipolynyitra,
1920
Nitra,
1927
Nitra, Nyitra,
1938
Ipolynyitra,
1945
Nitra, Nyitra,
1948
Nitra nad Ipľom
1994
Ipolynyitra

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Ipolynyitra (Nitra nad Ipľom) 96
Telefon: 0474394197
Fax: 0474394197

Honlap: nitranadiplom.sk
Polgármester:
Berky Tivadar (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS)

Képviselő-testület:
Šerfőző Ján (MOST - HÍD)
Berkyová Vargová Ildikó (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS)
Balogová Pavlína (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS)
Berkiová Erika (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS)
Berki Jozef (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS)
MOST - HÍD 20% MOST - HÍD 1 képviselö OBYČAJNÍ... 80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS 4 képviselö 5 képviselö
Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Ipolynyitra 96

Ipolynyitrai Községi Hivatal

Ipolynyitra 96

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 411 90%
szlovákok 6 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 41 9%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 458
magyarok 453 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 453
magyarok 385 87%
szlovákok 14 3%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 43 10%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 442
magyarok 168 67%
szlovákok 72 29%
romák 1 0%
csehek 7 3%
egyéb 2 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 250
magyarok 105 38%
szlovákok 134 49%
romák 27 10%
csehek 7 3%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 273
magyarok 41 12%
szlovákok 54 16%
romák 230 67%
csehek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 19 6%
összlétszám 345
magyarok 80 21%
szlovákok 155 41%
romák 138 36%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 8 2%
összlétszám 381
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 266
Választási részvétel: 48.87 %
Kiadott boríték: 130
Bedobott boríték: 130

Polgármester

Érvényes szavazólap: 128
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Berky Tivadar 127 99.22 % OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Berki Gabriel 1 0.78 % STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Široň Július 0 0.00 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Berkyová Vargová Ildikó 105 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Balogová Pavlína 81 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Berkiová Erika 64 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Berki Jozef 56 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Šerfőző Ján 49 MOST - HÍD

Képviselők

2014
Strana moderného Slovenska 80.00% Strana moderného Slovenska 4 képviselö SRK 20.00% SRK 1 képviselö 5 képviselö
2018
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS 80.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS 4 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 244
Választási részvétel: 31.97 %
Kiadott boríték: 78
Bedobott boríték: 78
Választásra jogosult: 245
Választási részvétel: 8.57 %
Kiadott boríték: 21
Bedobott boríték: 21
Választásra jogosult: 260
Választási részvétel: 15,00 %
Kiadott boríték: 39
Bedobott boríték: 39

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 77
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 37
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ľudovít Kaník 65 84.42 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Vladimír Maňka 4 5.19 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ondrej Binder 3 3.90 % Független
Emil Samko 2 2.60 % KĽS
Jozef Sásik 1 1.30 % SĽS
Pavel Chovanec 1 1.30 % ÚSVIT
Marian Kotleba 1 1.30 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Ladislav Fízik 0 0.00 % ASV
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Karol Konárik 0 0.00 % SNS
Vladimír Maňka 6 33.33% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Ján Lunter 21 56.76 % Független
Martin Juhaniak 4 10.81 % Független
Viliam Baňák 4 10.81 % JĽSS
Igor Kašper 3 8.11 % Független
Ivan Saktor 1 2.70 % Független
Zdenek Očovan 1 2.70 % NAJ
Vojtech Kökény 1 2.70 % SRK
Marian Kotleba 1 2.70 % ĽSNS
Miroslav Gálik 1 2.70 % NAS
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 60
Érvényes szavazólap: 39
Érvényes szavazólap: 18512
# Név Szavazat Százalék Párt
Pavol Baculík 19 31.67% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Vojtech Botoš 14 23.33% SRK
Attila Agócs 12 20.00% Független
Péter Csúsz 9 15.00% SMK-MKP
Miroslav Morháč 9 15.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Zaher Mahmoud 9 15.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Marian Bozó 8 13.33% SMS
Monika Albertiová 6 10.00% 99%
Štefan Kertész 4 6.67% MOST - HÍD
Radovan Konečný 3 5.00% MOST - HÍD
Ján Mičuda 3 5.00% SMER - SD, KDH
Juraj Pelč 3 5.00% Független
Vladimír Cirbus 3 5.00% Független
Milan Spodniak 3 5.00% HZD, ĽS-HZDS
Ján Krahulec 3 5.00% KSS
Ľubomír Činčura 3 5.00% Független
Péter György 3 5.00% SMK-MKP
Ján Kašiar 3 5.00% KSS
Martin Olšiak 3 5.00% SNS
Peter Pánik 3 5.00% SĽS
Milan Ďurák 2 3.33% SNS
Branislav Hámorník 2 3.33% SMER - SD, KDH
Marian Šulek 2 3.33% KSS
František Kelemen 2 3.33% SĽS
Zsuzsanna Szvorák 2 3.33% SMK-MKP
Ján Karman 2 3.33% KSS
Rudolf Slivka 2 3.33% ND
Pavel Greksa 1 1.67% 99%
Vladimír Rehánek 1 1.67% SMER - SD, KDH
Igor Sivok 1 1.67% PD
Radoslav Čičmanec 1 1.67% ASV
Mária Salajová 1 1.67% KSS
Ján Poničan 1 1.67% SNS
Marcel Hudec 1 1.67% PD
Katarína Sabová 1 1.67% PD
Karol Márkuš 1 1.67% PD
Alena Rezková 1 1.67% Független
Ondrej Drugda 0 0.00% SĽS
Róbert Eibner 0 0.00% MOST - HÍD
Michal Novodomský 0 0.00% SMS
Péter Csúsz 16 41.03% SMK-MKP
Zsuzsanna Szvorák 13 33.33% SMK-MKP
Karol Ferencz 13 33.33% MOST - HÍD
Zoltán Balog 12 30.77% Független
Milan Spodniak 9 23.08% DOMA DOBRE
Attila Agócs 9 23.08% MOST - HÍD
Branislav Hámorník 7 17.95% SMER-SD
Pavol Baculík 6 15.38% Független
Štefan Kertész 5 12.82% MOST - HÍD
Rudolf Slivka 5 12.82% SNS
Radoslav Čičmanec 4 10.26% DOMA DOBRE
Július Čipčala 4 10.26% SRK
Jozef Bari 4 10.26% SRK
Jozef Kramec 4 10.26% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Péter György 4 10.26% SMK-MKP
Juraj Pelč 4 10.26% Független
Matej Bella 3 7.69% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michal Kováč 3 7.69% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
István Mázik 3 7.69% MKDA-MKDSZ
Ján Mičuda 2 5.13% SMER-SD
Ondrej Drugda 2 5.13% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Lucia Kašiarová 2 5.13% KSS
Jana Haláková 2 5.13% SMER-SD
László Kerekes 2 5.13% SMK-MKP
František Kelemen 2 5.13% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Denisa Nincová 2 5.13% Független
Zaher Mahmoud 2 5.13% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Pavel Greksa 1 2.56% Független
Zoltán Marcinkó 1 2.56% SMK-MKP
Pavol Križo 1 2.56% SNS
Anna Václavíková 1 2.56% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Monika Kováčová 1 2.56% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Lukáš Čavoj 1 2.56% Független
Ján Svoreň 1 2.56% KSS
Milan Alberti 1 2.56% Független
Radoslav Jánošik 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Peter Pánik 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Tibor Tóth 0 0.00% MOST - HÍD
Veronika Poznánová 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Vojtech Papp 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Patrik Svediak 0 0.00% SME RODINA - Boris Kollár
Marian Šulek 0 0.00% KSS
Marek Hudec 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Branislav Hámorník 4145 0.00% KDH, SMER - SD
Péter Csúsz 3192 0.00% SMK-MKP
Pavol Baculík 2797 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Juraj Pelč 2534 0.00% Független
Milan Spodniak 2473 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Zsuzsanna Szvorák 2459 0.00% SMK-MKP
Vladimír Rehánek 2341 0.00% SMER - SD, KDH
Zaher Mahmoud 2274 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Péter György 2155 0.00% SMK-MKP
Attila Agócs 1978 0.00% Független
Ján Mičuda 1967 0.00% SMER - SD, KDH
Rudolf Slivka 1807 0.00% ND
Pavel Greksa 1391 0.00% 99%
Róbert Eibner 1376 0.00% MOST - HÍD
Ľubomír Činčura 1114 0.00% Független
Martin Olšiak 1062 0.00% SNS
Alena Rezková 819 0.00% Független
Radovan Konečný 751 0.00% MOST - HÍD
Štefan Kertész 736 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Cirbus 708 0.00% Független
Miroslav Morháč 689 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Monika Albertiová 639 0.00% 99%
Ján Karman 537 0.00% KSS
Vojtech Botoš 537 0.00% SRK
Radoslav Čičmanec 480 0.00% ASV
Ján Kašiar 451 0.00% KSS
Marian Bozó 415 0.00% SMS
Milan Ďurák 391 0.00% SNS
Mária Salajová 359 0.00% KSS
Marian Šulek 347 0.00% KSS
Marcel Hudec 319 0.00% PD
Ján Krahulec 314 0.00% KSS
Ján Poničan 311 0.00% SNS
Ondrej Drugda 296 0.00% SĽS
Michal Novodomský 296 0.00% SMS
Karol Márkuš 220 0.00% PD
Katarína Sabová 175 0.00% PD
Igor Sivok 164 0.00% PD
Peter Pánik 144 0.00% SĽS
František Kelemen 136 0.00% SĽS
Pavol Baculík 4962 26.80% Független
Branislav Hámorník 4069 21.98% SMER-SD
Pavel Greksa 4063 21.95% Független
Juraj Pelč 3988 21.54% Független
Attila Agócs 3921 21.18% MOST - HÍD
Péter Csúsz 3671 19.83% SMK-MKP
Rudolf Slivka 3285 17.75% SNS
Milan Spodniak 2877 15.54% DOMA DOBRE
Zaher Mahmoud 2818 15.22% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Zsuzsanna Szvorák 2653 14.33% SMK-MKP
Ján Mičuda 2398 12.95% SMER-SD
Anna Václavíková 2266 12.24% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jana Haláková 2086 11.27% SMER-SD
Péter György 2008 10.85% SMK-MKP
Denisa Nincová 1974 10.66% Független
László Kerekes 1852 10.00% SMK-MKP
Pavol Križo 1765 9.53% SNS
Zoltán Marcinkó 1590 8.59% SMK-MKP
Radoslav Jánošik 1556 8.41% ĽS Naše Slovensko
Marek Hudec 1373 7.42% ĽS Naše Slovensko
Michal Kováč 1321 7.14% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Radoslav Čičmanec 1264 6.83% DOMA DOBRE
Vojtech Papp 1170 6.32% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 1077 5.82% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kramec 951 5.14% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Lukáš Čavoj 944 5.10% Független
Milan Alberti 747 4.04% Független
Lucia Kašiarová 729 3.94% KSS
István Mázik 572 3.09% MKDA-MKDSZ
Karol Ferencz 563 3.04% MOST - HÍD
Zoltán Balog 546 2.95% Független
Štefan Kertész 541 2.92% MOST - HÍD
Ján Svoreň 530 2.86% KSS
Tibor Tóth 488 2.64% MOST - HÍD
Matej Bella 462 2.50% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Patrik Svediak 406 2.19% SME RODINA - Boris Kollár
Ondrej Drugda 334 1.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marian Šulek 311 1.68% KSS
Jozef Bari 306 1.65% SRK
Monika Kováčová 280 1.51% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Veronika Poznánová 241 1.30% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Július Čipčala 232 1.25% SRK
František Kelemen 219 1.18% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Pánik 148 0.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Losonc 1 256 48.25 %
Divény 153 5.88 %
Gács 99 3.80 %
Videfalva 97 3.73 %
Tugár 75 2.88 %
Lónyabánya 52 2.00 %
Losonctamási 51 1.96 %
Fülek 48 1.84 %
Gácsfalva 45 1.73 %
Rózsaszállás 42 1.61 %
Terbeléd 42 1.61 %
Panyidaróc 25 0.96 %
Budaszállás 20 0.77 %
Vámosfalva 17 0.65 %
Nagydaróc 16 0.61 %
Bolyk 15 0.58 %
Dabar 13 0.50 %
Gácslápos 13 0.50 %
Patakalja 12 0.46 %
Bozita 11 0.42 %
Gácsliget 11 0.42 %
Ipolygalsa 11 0.42 %
Rátkapuszta 9 0.35 %
Rapp 9 0.35 %
Nagylibercse 8 0.31 %
Csomatelke 8 0.31 %
Vilke 8 0.31 %
Ragyolc 8 0.31 %
Romhánypuszta 7 0.27 %
Ábelfalva 7 0.27 %
Fülekkovácsi 7 0.27 %
Maskófalva 7 0.27 %
Mucsény 7 0.27 %
Kotmány 7 0.27 %
Tósár 6 0.23 %
Tőrincs 5 0.19 %
Sátorosbánya 4 0.15 %
Miksi 4 0.15 %
Kalonda 4 0.15 %
Fűrész 4 0.15 %
Perse 3 0.12 %
Fülekpüspöki 3 0.12 %
Kétkeresztúr 2 0.08 %
Pinc 2 0.08 %
Füleksávoly 2 0.08 %
Gergelyfalva 2 0.08 %
Gömörsíd 2 0.08 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Sőreg 1 0.04 %
Fülekpilis 1 0.04 %
Gácsprága 1 0.04 %
Parlagos 1 0.04 %
Jelsőc 1 0.04 %
Csákányháza 1 0.04 %
Béna 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülek 1 335 40.90 %
Losonc 1 055 32.32 %
Ragyolc 198 6.07 %
Fülekpüspöki 157 4.81 %
Csomatelke 99 3.03 %
Nagydaróc 88 2.70 %
Fülekkovácsi 77 2.36 %
Füleksávoly 60 1.84 %
Sőreg 54 1.65 %
Perse 50 1.53 %
Ipolygalsa 50 1.53 %
Sátorosbánya 46 1.41 %
Videfalva 45 1.38 %
Csákányháza 44 1.35 %
Bozita 43 1.32 %
Panyidaróc 42 1.29 %
Béna 40 1.23 %
Rátkapuszta 36 1.10 %
Bolyk 32 0.98 %
Pinc 30 0.92 %
Rapp 29 0.89 %
Terbeléd 28 0.86 %
Vilke 24 0.74 %
Gács 23 0.70 %
Losonctamási 22 0.67 %
Mucsény 21 0.64 %
Bolgárom 20 0.61 %
Tőrincs 15 0.46 %
Vámosfalva 15 0.46 %
Fülekpilis 14 0.43 %
Divény 13 0.40 %
Miksi 12 0.37 %
Patakalja 11 0.34 %
Kalonda 10 0.31 %
Kétkeresztúr 10 0.31 %
Ipolynyitra 9 0.28 %
Lónyabánya 9 0.28 %
Jelsőc 7 0.21 %
Rózsaszállás 6 0.18 %
Gácsfalva 6 0.18 %
Budaszállás 5 0.15 %
Maskófalva 5 0.15 %
Tugár 4 0.12 %
Dabar 3 0.09 %
Gácsliget 2 0.06 %
Fűrész 2 0.06 %
Gácsprága 2 0.06 %
Parlagos 2 0.06 %
Gácslápos 2 0.06 %
Tósár 2 0.06 %
Kotmány 2 0.06 %
Gergelyfalva 1 0.03 %
Gömörsíd 1 0.03 %
Lentő 1 0.03 %
Ábelfalva 1 0.03 %
Nagylibercse 1 0.03 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 1 742 45.27 %
Losonctamási 190 4.94 %
Fülek 178 4.63 %
Videfalva 153 3.98 %
Gács 136 3.53 %
Divény 123 3.20 %
Lónyabánya 111 2.88 %
Terbeléd 79 2.05 %
Vámosfalva 70 1.82 %
Nagydaróc 70 1.82 %
Gácsfalva 69 1.79 %
Bozita 66 1.72 %
Gácsliget 65 1.69 %
Budaszállás 56 1.46 %
Tugár 56 1.46 %
Jelsőc 51 1.33 %
Sátorosbánya 50 1.30 %
Dabar 50 1.30 %
Bolyk 47 1.22 %
Miksi 45 1.17 %
Csomatelke 39 1.01 %
Rapp 36 0.94 %
Füleksávoly 35 0.91 %
Maskófalva 35 0.91 %
Rózsaszállás 34 0.88 %
Patakalja 33 0.86 %
Tósár 32 0.83 %
Panyidaróc 30 0.78 %
Nagylibercse 29 0.75 %
Mucsény 26 0.68 %
Gácslápos 23 0.60 %
Vilke 23 0.60 %
Sőreg 21 0.55 %
Kotmány 17 0.44 %
Parlagos 17 0.44 %
Romhánypuszta 17 0.44 %
Ragyolc 16 0.42 %
Ipolygalsa 15 0.39 %
Gömörsíd 15 0.39 %
Ábelfalva 15 0.39 %
Csákányháza 15 0.39 %
Tőrincs 15 0.39 %
Rátkapuszta 14 0.36 %
Fülekkovácsi 14 0.36 %
Fülekpilis 12 0.31 %
Fűrész 10 0.26 %
Gergelyfalva 10 0.26 %
Pinc 9 0.23 %
Kalonda 9 0.23 %
Gácsprága 8 0.21 %
Ipolynyitra 7 0.18 %
Perse 7 0.18 %
Béna 7 0.18 %
Kétkeresztúr 7 0.18 %
Bolgárom 4 0.10 %
Lentő 3 0.08 %
Fülekpüspöki 3 0.08 %
Losonc 935 52.21 %
Fülek 380 21.22 %
Videfalva 65 3.63 %
Gács 55 3.07 %
Losonctamási 53 2.96 %
Lónyabánya 38 2.12 %
Vámosfalva 33 1.84 %
Bozita 33 1.84 %
Divény 30 1.68 %
Fülekpüspöki 22 1.23 %
Patakalja 21 1.17 %
Rózsaszállás 20 1.12 %
Jelsőc 19 1.06 %
Panyidaróc 18 1.01 %
Dabar 17 0.95 %
Budaszállás 16 0.89 %
Terbeléd 16 0.89 %
Fülekkovácsi 15 0.84 %
Ragyolc 15 0.84 %
Gácsfalva 15 0.84 %
Bolyk 13 0.73 %
Nagydaróc 12 0.67 %
Miksi 11 0.61 %
Kotmány 10 0.56 %
Gömörsíd 10 0.56 %
Vilke 10 0.56 %
Rátkapuszta 9 0.50 %
Rapp 8 0.45 %
Maskófalva 8 0.45 %
Kétkeresztúr 7 0.39 %
Gergelyfalva 7 0.39 %
Sátorosbánya 7 0.39 %
Perse 5 0.28 %
Csomatelke 5 0.28 %
Mucsény 4 0.22 %
Tugár 4 0.22 %
Sőreg 3 0.17 %
Ipolygalsa 3 0.17 %
Füleksávoly 3 0.17 %
Csákányháza 2 0.11 %
Romhánypuszta 2 0.11 %
Kalonda 2 0.11 %
Nagylibercse 2 0.11 %
Ipolynyitra 2 0.11 %
Gácsliget 2 0.11 %
Ábelfalva 1 0.06 %
Béna 1 0.06 %
Fülekpilis 1 0.06 %
Pinc 1 0.06 %
Bolgárom 1 0.06 %
Fűrész 1 0.06 %
Parlagos 1 0.06 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 91 33.96 %
Fülek 18 6.72 %
Divény 10 3.73 %
Videfalva 9 3.36 %
Lónyabánya 7 2.61 %
Gömörsíd 6 2.24 %
Ragyolc 5 1.87 %
Bolyk 5 1.87 %
Vámosfalva 4 1.49 %
Vilke 4 1.49 %
Gács 4 1.49 %
Rátkapuszta 4 1.49 %
Csomatelke 3 1.12 %
Rózsaszállás 3 1.12 %
Tugár 3 1.12 %
Pinc 3 1.12 %
Nagydaróc 3 1.12 %
Ipolynyitra 2 0.75 %
Sőreg 2 0.75 %
Kotmány 2 0.75 %
Rapp 2 0.75 %
Lentő 2 0.75 %
Gácsfalva 2 0.75 %
Terbeléd 2 0.75 %
Mucsény 2 0.75 %
Kétkeresztúr 2 0.75 %
Füleksávoly 2 0.75 %
Losonctamási 2 0.75 %
Jelsőc 1 0.37 %
Fülekpüspöki 1 0.37 %
Panyidaróc 1 0.37 %
Fűrész 1 0.37 %
Patakalja 1 0.37 %
Gácsliget 1 0.37 %
Miksi 1 0.37 %
Gácslápos 1 0.37 %
Ipolygalsa 1 0.37 %
Sátorosbánya 1 0.37 %
Dabar 1 0.37 %
Tósár 1 0.37 %
Béna 1 0.37 %
Bolgárom 1 0.37 %
Budaszállás 1 0.37 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Fülek 274 48.58 %
Losonc 70 12.41 %
Ragyolc 29 5.14 %
Fülekpüspöki 28 4.96 %
Gömörsíd 23 4.08 %
Sőreg 14 2.48 %
Nagydaróc 13 2.30 %
Csomatelke 11 1.95 %
Csákányháza 8 1.42 %
Bolgárom 8 1.42 %
Vilke 8 1.42 %
Perse 8 1.42 %
Fülekkovácsi 7 1.24 %
Béna 7 1.24 %
Füleksávoly 6 1.06 %
Rapp 6 1.06 %
Terbeléd 4 0.71 %
Mucsény 4 0.71 %
Lónyabánya 4 0.71 %
Panyidaróc 3 0.53 %
Kalonda 3 0.53 %
Ipolynyitra 3 0.53 %
Ipolygalsa 3 0.53 %
Gács 3 0.53 %
Rátkapuszta 2 0.35 %
Bolyk 2 0.35 %
Pinc 2 0.35 %
Sátorosbánya 2 0.35 %
Tósár 2 0.35 %
Bozita 2 0.35 %
Gácsprága 1 0.18 %
Kétkeresztúr 1 0.18 %
Losonctamási 1 0.18 %
Fűrész 1 0.18 %
Tugár 1 0.18 %
Fülekpilis 1 0.18 %
Patakalja 1 0.18 %
Divény 1 0.18 %
Videfalva 1 0.18 %
Jelsőc 1 0.18 %
Vámosfalva 1 0.18 %
Dabar 1 0.18 %
Budaszállás 1 0.18 %
Gácslápos 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Losonc 779 32.57 %
Losonctamási 154 6.44 %
Videfalva 97 4.06 %
Gács 71 2.97 %
Divény 68 2.84 %
Bozita 65 2.72 %
Lónyabánya 61 2.55 %
Tugár 49 2.05 %
Budaszállás 48 2.01 %
Fülek 47 1.96 %
Gácsliget 42 1.76 %
Jelsőc 41 1.71 %
Vámosfalva 36 1.51 %
Tósár 31 1.30 %
Sátorosbánya 30 1.25 %
Gácsfalva 28 1.17 %
Nagydaróc 26 1.09 %
Terbeléd 26 1.09 %
Bolyk 24 1.00 %
Maskófalva 23 0.96 %
Tőrincs 21 0.88 %
Rapp 21 0.88 %
Kotmány 21 0.88 %
Ábelfalva 18 0.75 %
Gácslápos 18 0.75 %
Rózsaszállás 17 0.71 %
Romhánypuszta 16 0.67 %
Gergelyfalva 16 0.67 %
Panyidaróc 15 0.63 %
Csákányháza 15 0.63 %
Dabar 13 0.54 %
Nagylibercse 12 0.50 %
Patakalja 12 0.50 %
Fülekkovácsi 11 0.46 %
Vilke 11 0.46 %
Mucsény 9 0.38 %
Ipolygalsa 9 0.38 %
Fülekpilis 8 0.33 %
Gömörsíd 7 0.29 %
Parlagos 7 0.29 %
Kétkeresztúr 7 0.29 %
Miksi 6 0.25 %
Fűrész 6 0.25 %
Ragyolc 5 0.21 %
Gácsprága 5 0.21 %
Sőreg 5 0.21 %
Füleksávoly 5 0.21 %
Rátkapuszta 4 0.17 %
Lentő 4 0.17 %
Pinc 3 0.13 %
Csomatelke 3 0.13 %
Perse 3 0.13 %
Fülekpüspöki 3 0.13 %
Ipolynyitra 2 0.08 %
Bolgárom 2 0.08 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 83 20.60 %
Losonc 59 14.64 %
Gömörsíd 17 4.22 %
Nagydaróc 11 2.73 %
Tőrincs 9 2.23 %
Ragyolc 9 2.23 %
Panyidaróc 8 1.99 %
Fülekkovácsi 8 1.99 %
Fülekpüspöki 7 1.74 %
Mucsény 7 1.74 %
Csomatelke 7 1.74 %
Füleksávoly 7 1.74 %
Bolgárom 7 1.74 %
Jelsőc 6 1.49 %
Csákányháza 6 1.49 %
Rapp 4 0.99 %
Ipolynyitra 4 0.99 %
Fülekpilis 3 0.74 %
Gács 3 0.74 %
Vilke 3 0.74 %
Béna 3 0.74 %
Terbeléd 3 0.74 %
Losonctamási 3 0.74 %
Lónyabánya 2 0.50 %
Gácsfalva 2 0.50 %
Rózsaszállás 2 0.50 %
Dabar 2 0.50 %
Miksi 2 0.50 %
Perse 2 0.50 %
Pinc 2 0.50 %
Kalonda 2 0.50 %
Kotmány 2 0.50 %
Fűrész 1 0.25 %
Videfalva 1 0.25 %
Patakalja 1 0.25 %
Parlagos 1 0.25 %
Rátkapuszta 1 0.25 %
Vámosfalva 1 0.25 %
Sátorosbánya 1 0.25 %
Bolyk 1 0.25 %
Nagylibercse 1 0.25 %
Gácsliget 1 0.25 %
Ipolygalsa 1 0.25 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Losonc 590 51.98 %
Videfalva 42 3.70 %
Gács 38 3.35 %
Lónyabánya 27 2.38 %
Losonctamási 20 1.76 %
Divény 18 1.59 %
Fülek 17 1.50 %
Dabar 16 1.41 %
Gácsfalva 15 1.32 %
Panyidaróc 12 1.06 %
Fülekkovácsi 10 0.88 %
Rapp 9 0.79 %
Kotmány 8 0.70 %
Vámosfalva 8 0.70 %
Terbeléd 7 0.62 %
Bozita 7 0.62 %
Miksi 5 0.44 %
Gácsliget 5 0.44 %
Budaszállás 5 0.44 %
Kétkeresztúr 5 0.44 %
Vilke 5 0.44 %
Fűrész 5 0.44 %
Jelsőc 4 0.35 %
Tugár 4 0.35 %
Ipolynyitra 4 0.35 %
Gácslápos 4 0.35 %
Bolyk 4 0.35 %
Kalonda 4 0.35 %
Csákányháza 4 0.35 %
Rózsaszállás 4 0.35 %
Ábelfalva 3 0.26 %
Fülekpüspöki 3 0.26 %
Ragyolc 3 0.26 %
Csomatelke 3 0.26 %
Rátkapuszta 3 0.26 %
Romhánypuszta 2 0.18 %
Bolgárom 2 0.18 %
Tósár 2 0.18 %
Nagylibercse 2 0.18 %
Perse 2 0.18 %
Ipolygalsa 2 0.18 %
Nagydaróc 2 0.18 %
Lentő 2 0.18 %
Tőrincs 2 0.18 %
Füleksávoly 2 0.18 %
Sátorosbánya 2 0.18 %
Gömörsíd 1 0.09 %
Mucsény 1 0.09 %
Gergelyfalva 1 0.09 %
Parlagos 1 0.09 %
Patakalja 1 0.09 %
Maskófalva 1 0.09 %
Pinc 1 0.09 %
Béna 1 0.09 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 429 47.19 %
Lónyabánya 71 7.81 %
Videfalva 70 7.70 %
Divény 60 6.60 %
Losonctamási 54 5.94 %
Gács 48 5.28 %
Fülek 34 3.74 %
Vámosfalva 27 2.97 %
Kotmány 26 2.86 %
Rózsaszállás 20 2.20 %
Bozita 20 2.20 %
Gácsfalva 18 1.98 %
Dabar 13 1.43 %
Patakalja 13 1.43 %
Bolyk 12 1.32 %
Rapp 10 1.10 %
Fűrész 9 0.99 %
Tósár 9 0.99 %
Rátkapuszta 9 0.99 %
Panyidaróc 9 0.99 %
Mucsény 8 0.88 %
Vilke 8 0.88 %
Nagydaróc 7 0.77 %
Terbeléd 7 0.77 %
Jelsőc 7 0.77 %
Gácslápos 6 0.66 %
Maskófalva 6 0.66 %
Tugár 6 0.66 %
Sátorosbánya 6 0.66 %
Ragyolc 5 0.55 %
Budaszállás 5 0.55 %
Kalonda 4 0.44 %
Gácsliget 4 0.44 %
Lentő 4 0.44 %
Pinc 4 0.44 %
Ábelfalva 3 0.33 %
Miksi 3 0.33 %
Kétkeresztúr 3 0.33 %
Füleksávoly 3 0.33 %
Fülekkovácsi 3 0.33 %
Gergelyfalva 2 0.22 %
Romhánypuszta 2 0.22 %
Csomatelke 2 0.22 %
Nagylibercse 1 0.11 %
Gömörsíd 1 0.11 %
Ipolygalsa 1 0.11 %
Béna 1 0.11 %
Tőrincs 1 0.11 %
Fülekpilis 1 0.11 %
Csákányháza 1 0.11 %
Gácsprága 1 0.11 %
Bolgárom 0 0.00 %
Fülekpüspöki 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 2 037 62.95 %
Gács 204 6.30 %
Fülek 176 5.44 %
Videfalva 172 5.32 %
Losonctamási 135 4.17 %
Divény 125 3.86 %
Vámosfalva 107 3.31 %
Lónyabánya 106 3.28 %
Gácsfalva 95 2.94 %
Gácsliget 77 2.38 %
Terbeléd 42 1.30 %
Dabar 38 1.17 %
Patakalja 37 1.14 %
Panyidaróc 37 1.14 %
Nagylibercse 34 1.05 %
Rózsaszállás 34 1.05 %
Ragyolc 33 1.02 %
Tugár 33 1.02 %
Maskófalva 33 1.02 %
Vilke 31 0.96 %
Bolyk 29 0.90 %
Bozita 29 0.90 %
Budaszállás 26 0.80 %
Tósár 25 0.77 %
Gácslápos 24 0.74 %
Kotmány 23 0.71 %
Pinc 18 0.56 %
Fülekkovácsi 17 0.53 %
Nagydaróc 16 0.49 %
Rapp 15 0.46 %
Csomatelke 14 0.43 %
Fűrész 14 0.43 %
Rátkapuszta 13 0.40 %
Gergelyfalva 13 0.40 %
Miksi 12 0.37 %
Mucsény 12 0.37 %
Fülekpüspöki 10 0.31 %
Ábelfalva 10 0.31 %
Ipolygalsa 10 0.31 %
Sátorosbánya 9 0.28 %
Romhánypuszta 9 0.28 %
Jelsőc 8 0.25 %
Fülekpilis 7 0.22 %
Kétkeresztúr 5 0.15 %
Gácsprága 5 0.15 %
Perse 4 0.12 %
Gömörsíd 4 0.12 %
Ipolynyitra 4 0.12 %
Tőrincs 4 0.12 %
Kalonda 4 0.12 %
Lentő 2 0.06 %
Füleksávoly 2 0.06 %
Bolgárom 2 0.06 %
Sőreg 2 0.06 %
Parlagos 1 0.03 %
Béna 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Losonc 591 37.29 %
Losonctamási 480 30.28 %
Videfalva 193 12.18 %
Gács 113 7.13 %
Lónyabánya 106 6.69 %
Divény 100 6.31 %
Vámosfalva 79 4.98 %
Gácsfalva 66 4.16 %
Fülek 66 4.16 %
Patakalja 51 3.22 %
Tugár 41 2.59 %
Tósár 36 2.27 %
Gergelyfalva 33 2.08 %
Budaszállás 33 2.08 %
Gácsliget 25 1.58 %
Bozita 24 1.51 %
Dabar 24 1.51 %
Rózsaszállás 23 1.45 %
Maskófalva 23 1.45 %
Nagylibercse 22 1.39 %
Bolyk 21 1.32 %
Sátorosbánya 17 1.07 %
Parlagos 17 1.07 %
Terbeléd 16 1.01 %
Rapp 15 0.95 %
Kotmány 12 0.76 %
Romhánypuszta 12 0.76 %
Jelsőc 12 0.76 %
Panyidaróc 11 0.69 %
Ipolygalsa 11 0.69 %
Gácslápos 11 0.69 %
Ragyolc 10 0.63 %
Rátkapuszta 10 0.63 %
Fülekkovácsi 8 0.50 %
Kétkeresztúr 8 0.50 %
Fűrész 7 0.44 %
Ábelfalva 7 0.44 %
Vilke 6 0.38 %
Tőrincs 6 0.38 %
Pinc 6 0.38 %
Füleksávoly 5 0.32 %
Gácsprága 5 0.32 %
Nagydaróc 5 0.32 %
Lentő 5 0.32 %
Fülekpüspöki 5 0.32 %
Csomatelke 3 0.19 %
Fülekpilis 3 0.19 %
Bolgárom 3 0.19 %
Ipolynyitra 2 0.13 %
Kalonda 2 0.13 %
Csákányháza 2 0.13 %
Mucsény 2 0.13 %
Sőreg 1 0.06 %
Béna 1 0.06 %
Gömörsíd 1 0.06 %
Perse 1 0.06 %
Miksi 0 0.00 %
Losonc 249 22.19 %
Fülek 40 3.57 %
Nagydaróc 40 3.57 %
Videfalva 21 1.87 %
Gács 18 1.60 %
Divény 15 1.34 %
Losonctamási 12 1.07 %
Lónyabánya 11 0.98 %
Terbeléd 10 0.89 %
Bolyk 8 0.71 %
Vámosfalva 7 0.62 %
Dabar 6 0.53 %
Patakalja 6 0.53 %
Vilke 6 0.53 %
Panyidaróc 6 0.53 %
Ragyolc 5 0.45 %
Rózsaszállás 5 0.45 %
Füleksávoly 5 0.45 %
Budaszállás 4 0.36 %
Miksi 4 0.36 %
Tósár 4 0.36 %
Maskófalva 4 0.36 %
Tugár 3 0.27 %
Csákányháza 3 0.27 %
Gácsprága 3 0.27 %
Gácsfalva 3 0.27 %
Sátorosbánya 3 0.27 %
Pinc 3 0.27 %
Fűrész 2 0.18 %
Nagylibercse 2 0.18 %
Gácsliget 2 0.18 %
Perse 2 0.18 %
Kotmány 2 0.18 %
Jelsőc 2 0.18 %
Fülekkovácsi 2 0.18 %
Ipolynyitra 1 0.09 %
Bozita 1 0.09 %
Gömörsíd 1 0.09 %
Fülekpüspöki 1 0.09 %
Gácslápos 1 0.09 %
Tőrincs 1 0.09 %
Rapp 1 0.09 %
Rátkapuszta 1 0.09 %
Csomatelke 1 0.09 %
Romhánypuszta 1 0.09 %
Fülekpilis 1 0.09 %
Mucsény 1 0.09 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Losonc 59 8.10 %
Tőrincs 30 4.12 %
Fülek 26 3.57 %
Jelsőc 10 1.37 %
Vilke 9 1.24 %
Gömörsíd 9 1.24 %
Panyidaróc 8 1.10 %
Nagydaróc 7 0.96 %
Bolgárom 5 0.69 %
Losonctamási 4 0.55 %
Gácsfalva 4 0.55 %
Ipolynyitra 4 0.55 %
Kotmány 4 0.55 %
Divény 4 0.55 %
Fűrész 3 0.41 %
Gács 3 0.41 %
Csákányháza 3 0.41 %
Csomatelke 3 0.41 %
Videfalva 3 0.41 %
Füleksávoly 3 0.41 %
Fülekpilis 3 0.41 %
Lónyabánya 3 0.41 %
Mucsény 3 0.41 %
Tugár 2 0.27 %
Fülekpüspöki 2 0.27 %
Miksi 2 0.27 %
Bolyk 2 0.27 %
Vámosfalva 2 0.27 %
Tósár 2 0.27 %
Ipolygalsa 2 0.27 %
Dabar 2 0.27 %
Budaszállás 1 0.14 %
Perse 1 0.14 %
Terbeléd 1 0.14 %
Rózsaszállás 1 0.14 %
Rapp 1 0.14 %
Ragyolc 1 0.14 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 113 10.48 %
Fülek 112 10.39 %
Ipolygalsa 92 8.53 %
Terbeléd 29 2.69 %
Nagydaróc 19 1.76 %
Füleksávoly 17 1.58 %
Ipolynyitra 13 1.21 %
Fülekpüspöki 11 1.02 %
Bolyk 11 1.02 %
Bozita 11 1.02 %
Videfalva 10 0.93 %
Csákányháza 10 0.93 %
Ragyolc 9 0.83 %
Rapp 9 0.83 %
Gömörsíd 9 0.83 %
Fülekkovácsi 8 0.74 %
Panyidaróc 7 0.65 %
Rátkapuszta 7 0.65 %
Perse 6 0.56 %
Csomatelke 6 0.56 %
Bolgárom 5 0.46 %
Losonctamási 4 0.37 %
Gács 4 0.37 %
Fülekpilis 4 0.37 %
Béna 4 0.37 %
Vámosfalva 4 0.37 %
Pinc 3 0.28 %
Miksi 3 0.28 %
Vilke 3 0.28 %
Gácsliget 3 0.28 %
Dabar 3 0.28 %
Sőreg 3 0.28 %
Tőrincs 2 0.19 %
Budaszállás 1 0.09 %
Maskófalva 1 0.09 %
Gácslápos 1 0.09 %
Ábelfalva 1 0.09 %
Tugár 1 0.09 %
Mucsény 1 0.09 %
Kalonda 1 0.09 %
Lónyabánya 1 0.09 %
Rózsaszállás 1 0.09 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 418 25.53 %
Fülek 28 1.71 %
Videfalva 27 1.65 %
Lónyabánya 24 1.47 %
Divény 22 1.34 %
Dabar 22 1.34 %
Losonctamási 20 1.22 %
Gács 14 0.86 %
Vámosfalva 13 0.79 %
Rózsaszállás 9 0.55 %
Bolyk 9 0.55 %
Terbeléd 8 0.49 %
Nagylibercse 6 0.37 %
Jelsőc 6 0.37 %
Vilke 6 0.37 %
Panyidaróc 6 0.37 %
Romhánypuszta 5 0.31 %
Csomatelke 5 0.31 %
Tósár 5 0.31 %
Gácsfalva 5 0.31 %
Tugár 4 0.24 %
Bozita 4 0.24 %
Mucsény 4 0.24 %
Budaszállás 4 0.24 %
Rapp 4 0.24 %
Kétkeresztúr 3 0.18 %
Fülekpüspöki 3 0.18 %
Gácsliget 3 0.18 %
Sátorosbánya 3 0.18 %
Füleksávoly 3 0.18 %
Gácsprága 3 0.18 %
Gergelyfalva 3 0.18 %
Ragyolc 3 0.18 %
Nagydaróc 3 0.18 %
Rátkapuszta 3 0.18 %
Ipolygalsa 2 0.12 %
Tőrincs 2 0.12 %
Ipolynyitra 2 0.12 %
Kalonda 2 0.12 %
Fülekkovácsi 2 0.12 %
Gácslápos 2 0.12 %
Fűrész 2 0.12 %
Maskófalva 2 0.12 %
Béna 1 0.06 %
Patakalja 1 0.06 %
Fülekpilis 1 0.06 %
Sőreg 1 0.06 %
Miksi 1 0.06 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Losonc 413 37.07 %
Videfalva 174 15.62 %
Losonctamási 34 3.05 %
Vámosfalva 24 2.15 %
Gács 24 2.15 %
Divény 22 1.97 %
Lónyabánya 21 1.89 %
Terbeléd 18 1.62 %
Bozita 18 1.62 %
Tugár 17 1.53 %
Fülek 14 1.26 %
Bolyk 11 0.99 %
Panyidaróc 8 0.72 %
Maskófalva 8 0.72 %
Csákányháza 8 0.72 %
Mucsény 8 0.72 %
Gácsfalva 8 0.72 %
Dabar 7 0.63 %
Budaszállás 7 0.63 %
Gácsliget 7 0.63 %
Rózsaszállás 7 0.63 %
Romhánypuszta 7 0.63 %
Pinc 5 0.45 %
Gácslápos 5 0.45 %
Rapp 4 0.36 %
Vilke 4 0.36 %
Kétkeresztúr 4 0.36 %
Kotmány 4 0.36 %
Tőrincs 4 0.36 %
Patakalja 4 0.36 %
Tósár 4 0.36 %
Fülekkovácsi 4 0.36 %
Jelsőc 3 0.27 %
Nagylibercse 3 0.27 %
Kalonda 3 0.27 %
Gömörsíd 3 0.27 %
Fűrész 3 0.27 %
Fülekpüspöki 2 0.18 %
Miksi 2 0.18 %
Ipolygalsa 2 0.18 %
Ragyolc 2 0.18 %
Nagydaróc 2 0.18 %
Rátkapuszta 2 0.18 %
Gergelyfalva 2 0.18 %
Füleksávoly 2 0.18 %
Csomatelke 1 0.09 %
Sőreg 1 0.09 %
Parlagos 1 0.09 %
Bolgárom 1 0.09 %
Ábelfalva 1 0.09 %
Ipolynyitra 1 0.09 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 701 37.51 %
Losonc 253 13.54 %
Ragyolc 150 8.03 %
Fülekpüspöki 126 6.74 %
Gömörsíd 88 4.71 %
Csomatelke 75 4.01 %
Béna 48 2.57 %
Csákányháza 45 2.41 %
Füleksávoly 33 1.77 %
Fülekkovácsi 32 1.71 %
Sőreg 30 1.61 %
Nagydaróc 30 1.61 %
Vilke 25 1.34 %
Rapp 25 1.34 %
Bolgárom 25 1.34 %
Perse 19 1.02 %
Panyidaróc 16 0.86 %
Ipolygalsa 14 0.75 %
Terbeléd 14 0.75 %
Kalonda 13 0.70 %
Pinc 10 0.54 %
Bozita 10 0.54 %
Fülekpilis 9 0.48 %
Mucsény 9 0.48 %
Rátkapuszta 7 0.37 %
Bolyk 6 0.32 %
Losonctamási 6 0.32 %
Gácsfalva 4 0.21 %
Videfalva 4 0.21 %
Gács 4 0.21 %
Lónyabánya 2 0.11 %
Rózsaszállás 2 0.11 %
Sátorosbánya 2 0.11 %
Ipolynyitra 2 0.11 %
Divény 2 0.11 %
Vámosfalva 2 0.11 %
Patakalja 1 0.05 %
Gácsliget 1 0.05 %
Parlagos 1 0.05 %
Gácsprága 1 0.05 %
Fűrész 1 0.05 %
Kétkeresztúr 1 0.05 %
Tőrincs 1 0.05 %
Tugár 1 0.05 %
Gergelyfalva 1 0.05 %
Maskófalva 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Losonc 440 39.11 %
Divény 116 10.31 %
Gács 76 6.76 %
Rózsaszállás 72 6.40 %
Videfalva 69 6.13 %
Lónyabánya 63 5.60 %
Losonctamási 57 5.07 %
Vámosfalva 56 4.98 %
Fülek 38 3.38 %
Bozita 31 2.76 %
Gácsfalva 29 2.58 %
Dabar 28 2.49 %
Kotmány 23 2.04 %
Rapp 17 1.51 %
Fűrész 15 1.33 %
Sátorosbánya 13 1.16 %
Vilke 12 1.07 %
Budaszállás 12 1.07 %
Panyidaróc 12 1.07 %
Bolyk 12 1.07 %
Tugár 10 0.89 %
Ragyolc 10 0.89 %
Patakalja 9 0.80 %
Terbeléd 9 0.80 %
Nagylibercse 9 0.80 %
Mucsény 9 0.80 %
Nagydaróc 9 0.80 %
Tósár 8 0.71 %
Rátkapuszta 8 0.71 %
Maskófalva 8 0.71 %
Kalonda 8 0.71 %
Füleksávoly 8 0.71 %
Pinc 6 0.53 %
Gácsliget 6 0.53 %
Gácslápos 6 0.53 %
Romhánypuszta 5 0.44 %
Kétkeresztúr 5 0.44 %
Jelsőc 5 0.44 %
Ipolygalsa 5 0.44 %
Lentő 5 0.44 %
Fülekpüspöki 4 0.36 %
Fülekkovácsi 4 0.36 %
Miksi 4 0.36 %
Ábelfalva 4 0.36 %
Fülekpilis 3 0.27 %
Csákányháza 3 0.27 %
Béna 2 0.18 %
Sőreg 2 0.18 %
Parlagos 2 0.18 %
Tőrincs 2 0.18 %
Perse 1 0.09 %
Gácsprága 1 0.09 %
Gömörsíd 1 0.09 %
Bolgárom 1 0.09 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 146 52.33 %
Videfalva 18 6.45 %
Fülek 14 5.02 %
Vámosfalva 13 4.66 %
Terbeléd 10 3.58 %
Gács 9 3.23 %
Divény 9 3.23 %
Lónyabánya 9 3.23 %
Bozita 6 2.15 %
Fűrész 5 1.79 %
Tósár 5 1.79 %
Nagylibercse 4 1.43 %
Losonctamási 4 1.43 %
Rátkapuszta 4 1.43 %
Rapp 4 1.43 %
Kotmány 3 1.08 %
Mucsény 3 1.08 %
Panyidaróc 3 1.08 %
Tugár 3 1.08 %
Sátorosbánya 3 1.08 %
Maskófalva 2 0.72 %
Füleksávoly 2 0.72 %
Nagydaróc 2 0.72 %
Romhánypuszta 2 0.72 %
Bolyk 2 0.72 %
Gömörsíd 2 0.72 %
Gácsfalva 2 0.72 %
Gácslápos 2 0.72 %
Ragyolc 2 0.72 %
Gácsprága 2 0.72 %
Kétkeresztúr 2 0.72 %
Patakalja 1 0.36 %
Pinc 1 0.36 %
Fülekpüspöki 1 0.36 %
Rózsaszállás 1 0.36 %
Miksi 1 0.36 %
Jelsőc 1 0.36 %
Fülekpilis 1 0.36 %
Fülekkovácsi 1 0.36 %
Dabar 1 0.36 %
Csomatelke 1 0.36 %
Csákányháza 1 0.36 %
Budaszállás 1 0.36 %
Vilke 1 0.36 %
Ipolygalsa 1 0.36 %
Bolgárom 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Losonc 194 24.59 %
Fülek 25 3.17 %
Videfalva 22 2.79 %
Lónyabánya 22 2.79 %
Losonctamási 18 2.28 %
Gács 17 2.15 %
Vámosfalva 17 2.15 %
Dabar 12 1.52 %
Divény 9 1.14 %
Gömörsíd 9 1.14 %
Fűrész 7 0.89 %
Csákányháza 7 0.89 %
Terbeléd 6 0.76 %
Bozita 6 0.76 %
Gácsliget 6 0.76 %
Kalonda 5 0.63 %
Nagydaróc 5 0.63 %
Mucsény 5 0.63 %
Rózsaszállás 5 0.63 %
Csomatelke 5 0.63 %
Bolyk 5 0.63 %
Sátorosbánya 4 0.51 %
Gácsfalva 3 0.38 %
Budaszállás 3 0.38 %
Jelsőc 3 0.38 %
Fülekkovácsi 3 0.38 %
Fülekpilis 3 0.38 %
Pinc 3 0.38 %
Kotmány 3 0.38 %
Tugár 3 0.38 %
Ipolynyitra 3 0.38 %
Panyidaróc 3 0.38 %
Nagylibercse 2 0.25 %
Fülekpüspöki 2 0.25 %
Perse 2 0.25 %
Ipolygalsa 2 0.25 %
Rapp 2 0.25 %
Rátkapuszta 2 0.25 %
Tósár 2 0.25 %
Maskófalva 1 0.13 %
Romhánypuszta 1 0.13 %
Gácslápos 1 0.13 %
Ragyolc 1 0.13 %
Tőrincs 1 0.13 %
Vilke 1 0.13 %
Bolgárom 1 0.13 %
Béna 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Losonc 804 62.28 %
Gács 58 4.49 %
Videfalva 53 4.11 %
Divény 49 3.80 %
Fülek 39 3.02 %
Lónyabánya 34 2.63 %
Losonctamási 29 2.25 %
Vámosfalva 20 1.55 %
Dabar 20 1.55 %
Gácsfalva 17 1.32 %
Tugár 10 0.77 %
Fülekkovácsi 10 0.77 %
Terbeléd 9 0.70 %
Panyidaróc 9 0.70 %
Bozita 8 0.62 %
Vilke 8 0.62 %
Budaszállás 8 0.62 %
Rózsaszállás 8 0.62 %
Bolyk 7 0.54 %
Rapp 7 0.54 %
Ipolygalsa 7 0.54 %
Pinc 7 0.54 %
Fűrész 7 0.54 %
Ábelfalva 7 0.54 %
Jelsőc 6 0.46 %
Ragyolc 6 0.46 %
Kalonda 5 0.39 %
Kotmány 5 0.39 %
Nagydaróc 5 0.39 %
Patakalja 4 0.31 %
Gácsliget 4 0.31 %
Gácslápos 4 0.31 %
Miksi 4 0.31 %
Gömörsíd 4 0.31 %
Parlagos 3 0.23 %
Tőrincs 3 0.23 %
Nagylibercse 3 0.23 %
Füleksávoly 3 0.23 %
Ipolynyitra 3 0.23 %
Maskófalva 3 0.23 %
Fülekpüspöki 2 0.15 %
Béna 2 0.15 %
Rátkapuszta 2 0.15 %
Csákányháza 2 0.15 %
Mucsény 2 0.15 %
Sőreg 2 0.15 %
Tósár 2 0.15 %
Perse 2 0.15 %
Romhánypuszta 1 0.08 %
Lentő 1 0.08 %
Gergelyfalva 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Kétkeresztúr 1 0.08 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 166 20.12 %
Lónyabánya 165 20.00 %
Divény 72 8.73 %
Vámosfalva 64 7.76 %
Rózsaszállás 27 3.27 %
Dabar 25 3.03 %
Fülek 19 2.30 %
Losonctamási 19 2.30 %
Videfalva 18 2.18 %
Gács 16 1.94 %
Nagydaróc 13 1.58 %
Patakalja 13 1.58 %
Kétkeresztúr 11 1.33 %
Kotmány 10 1.21 %
Fülekkovácsi 9 1.09 %
Tugár 9 1.09 %
Fűrész 8 0.97 %
Vilke 7 0.85 %
Csomatelke 6 0.73 %
Gácsliget 5 0.61 %
Terbeléd 5 0.61 %
Mucsény 4 0.48 %
Kalonda 4 0.48 %
Bozita 3 0.36 %
Bolyk 3 0.36 %
Gergelyfalva 3 0.36 %
Romhánypuszta 3 0.36 %
Jelsőc 3 0.36 %
Füleksávoly 3 0.36 %
Ragyolc 2 0.24 %
Tőrincs 2 0.24 %
Miksi 2 0.24 %
Panyidaróc 2 0.24 %
Ipolygalsa 2 0.24 %
Gácsfalva 2 0.24 %
Fülekpilis 2 0.24 %
Budaszállás 2 0.24 %
Gömörsíd 2 0.24 %
Bolgárom 2 0.24 %
Rátkapuszta 2 0.24 %
Csákányháza 2 0.24 %
Nagylibercse 1 0.12 %
Fülekpüspöki 1 0.12 %
Ipolynyitra 1 0.12 %
Lentő 1 0.12 %
Sátorosbánya 1 0.12 %
Parlagos 1 0.12 %
Pinc 1 0.12 %
Rapp 1 0.12 %
Tósár 1 0.12 %
Ábelfalva 1 0.12 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Losonc 902 42.63 %
Fülek 431 20.37 %
Rátkapuszta 111 5.25 %
Terbeléd 104 4.91 %
Videfalva 89 4.21 %
Sátorosbánya 80 3.78 %
Gács 73 3.45 %
Losonctamási 62 2.93 %
Tugár 61 2.88 %
Divény 58 2.74 %
Bozita 55 2.60 %
Lónyabánya 53 2.50 %
Vámosfalva 47 2.22 %
Gácsfalva 43 2.03 %
Ragyolc 43 2.03 %
Romhánypuszta 42 1.98 %
Fülekpüspöki 41 1.94 %
Budaszállás 37 1.75 %
Bolyk 37 1.75 %
Fülekkovácsi 36 1.70 %
Mucsény 35 1.65 %
Csákányháza 35 1.65 %
Csomatelke 32 1.51 %
Rapp 29 1.37 %
Nagydaróc 29 1.37 %
Ipolygalsa 22 1.04 %
Rózsaszállás 21 0.99 %
Gácsliget 18 0.85 %
Gácslápos 18 0.85 %
Fülekpilis 17 0.80 %
Panyidaróc 15 0.71 %
Dabar 14 0.66 %
Gömörsíd 14 0.66 %
Patakalja 13 0.61 %
Fűrész 13 0.61 %
Kotmány 13 0.61 %
Parlagos 12 0.57 %
Perse 12 0.57 %
Tósár 12 0.57 %
Gergelyfalva 12 0.57 %
Tőrincs 10 0.47 %
Ipolynyitra 9 0.43 %
Maskófalva 9 0.43 %
Füleksávoly 7 0.33 %
Sőreg 6 0.28 %
Miksi 6 0.28 %
Jelsőc 5 0.24 %
Kalonda 5 0.24 %
Bolgárom 5 0.24 %
Kétkeresztúr 5 0.24 %
Vilke 5 0.24 %
Pinc 5 0.24 %
Nagylibercse 4 0.19 %
Ábelfalva 2 0.09 %
Béna 2 0.09 %
Gácsprága 1 0.05 %
Lentő 0 0.00 %
Losonc 94 24.10 %
Fülek 25 6.41 %
Gömörsíd 15 3.85 %
Divény 14 3.59 %
Videfalva 12 3.08 %
Losonctamási 9 2.31 %
Mucsény 6 1.54 %
Ragyolc 6 1.54 %
Csomatelke 6 1.54 %
Budaszállás 6 1.54 %
Gács 5 1.28 %
Füleksávoly 5 1.28 %
Lónyabánya 5 1.28 %
Patakalja 5 1.28 %
Vámosfalva 5 1.28 %
Gácsfalva 5 1.28 %
Sátorosbánya 4 1.03 %
Fülekpüspöki 4 1.03 %
Terbeléd 3 0.77 %
Dabar 3 0.77 %
Vilke 2 0.51 %
Tugár 2 0.51 %
Csákányháza 2 0.51 %
Bolyk 2 0.51 %
Nagylibercse 2 0.51 %
Rózsaszállás 2 0.51 %
Rátkapuszta 2 0.51 %
Ipolygalsa 2 0.51 %
Jelsőc 2 0.51 %
Kalonda 2 0.51 %
Fűrész 2 0.51 %
Bolgárom 2 0.51 %
Kétkeresztúr 2 0.51 %
Panyidaróc 1 0.26 %
Pinc 1 0.26 %
Nagydaróc 1 0.26 %
Fülekkovácsi 1 0.26 %
Tőrincs 1 0.26 %
Gácsprága 1 0.26 %
Perse 1 0.26 %
Miksi 1 0.26 %
Rapp 1 0.26 %
Gergelyfalva 1 0.26 %
Gácslápos 1 0.26 %
Ipolynyitra 1 0.26 %
Kotmány 1 0.26 %
Ábelfalva 1 0.26 %
Tósár 1 0.26 %
Sőreg 1 0.26 %
Romhánypuszta 1 0.26 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 102 17.93 %
Divény 35 6.15 %
Fülek 26 4.57 %
Videfalva 16 2.81 %
Gács 14 2.46 %
Lónyabánya 11 1.93 %
Dabar 11 1.93 %
Ragyolc 9 1.58 %
Losonctamási 8 1.41 %
Vámosfalva 8 1.41 %
Kotmány 8 1.41 %
Tugár 7 1.23 %
Rózsaszállás 7 1.23 %
Terbeléd 6 1.05 %
Gácsfalva 6 1.05 %
Jelsőc 5 0.88 %
Fűrész 4 0.70 %
Csákányháza 4 0.70 %
Rátkapuszta 3 0.53 %
Sátorosbánya 3 0.53 %
Csomatelke 3 0.53 %
Fülekpüspöki 3 0.53 %
Tósár 2 0.35 %
Bozita 2 0.35 %
Nagylibercse 2 0.35 %
Ipolynyitra 2 0.35 %
Maskófalva 2 0.35 %
Budaszállás 2 0.35 %
Patakalja 2 0.35 %
Gömörsíd 2 0.35 %
Bolyk 2 0.35 %
Fülekpilis 2 0.35 %
Panyidaróc 2 0.35 %
Bolgárom 2 0.35 %
Pinc 2 0.35 %
Gácsliget 1 0.18 %
Mucsény 1 0.18 %
Vilke 1 0.18 %
Tőrincs 1 0.18 %
Ábelfalva 1 0.18 %
Miksi 1 0.18 %
Füleksávoly 1 0.18 %
Gácslápos 1 0.18 %
Romhánypuszta 1 0.18 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Rapp 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 217 26.11 %
Videfalva 19 2.29 %
Gács 13 1.56 %
Fülek 12 1.44 %
Losonctamási 12 1.44 %
Divény 12 1.44 %
Lónyabánya 11 1.32 %
Vilke 10 1.20 %
Panyidaróc 8 0.96 %
Terbeléd 7 0.84 %
Vámosfalva 7 0.84 %
Dabar 6 0.72 %
Rapp 6 0.72 %
Nagylibercse 6 0.72 %
Rózsaszállás 4 0.48 %
Fülekpüspöki 4 0.48 %
Bolyk 4 0.48 %
Csákányháza 4 0.48 %
Patakalja 3 0.36 %
Maskófalva 3 0.36 %
Rátkapuszta 3 0.36 %
Fülekkovácsi 3 0.36 %
Fűrész 3 0.36 %
Gácsfalva 3 0.36 %
Romhánypuszta 2 0.24 %
Fülekpilis 2 0.24 %
Sátorosbánya 2 0.24 %
Perse 2 0.24 %
Jelsőc 2 0.24 %
Ábelfalva 2 0.24 %
Budaszállás 1 0.12 %
Tósár 1 0.12 %
Lentő 1 0.12 %
Nagydaróc 1 0.12 %
Pinc 1 0.12 %
Mucsény 1 0.12 %
Ipolygalsa 1 0.12 %
Gácslápos 1 0.12 %
Csomatelke 1 0.12 %
Kalonda 1 0.12 %
Ragyolc 1 0.12 %
Béna 1 0.12 %
Kotmány 1 0.12 %
Gácsliget 1 0.12 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 1 751 45.49 %
Divény 313 8.13 %
Vámosfalva 241 6.26 %
Lónyabánya 241 6.26 %
Videfalva 209 5.43 %
Fülek 127 3.30 %
Gács 116 3.01 %
Losonctamási 112 2.91 %
Dabar 108 2.81 %
Rózsaszállás 86 2.23 %
Rapp 57 1.48 %
Patakalja 50 1.30 %
Fűrész 50 1.30 %
Kotmány 47 1.22 %
Gácsfalva 46 1.20 %
Terbeléd 43 1.12 %
Tugár 40 1.04 %
Budaszállás 34 0.88 %
Bolyk 32 0.83 %
Bozita 29 0.75 %
Panyidaróc 25 0.65 %
Nagydaróc 24 0.62 %
Gergelyfalva 20 0.52 %
Mucsény 20 0.52 %
Sátorosbánya 19 0.49 %
Gácslápos 17 0.44 %
Tósár 16 0.42 %
Ragyolc 15 0.39 %
Fülekkovácsi 15 0.39 %
Nagylibercse 15 0.39 %
Pinc 13 0.34 %
Ipolygalsa 13 0.34 %
Kétkeresztúr 11 0.29 %
Fülekpüspöki 10 0.26 %
Vilke 10 0.26 %
Rátkapuszta 10 0.26 %
Kalonda 8 0.21 %
Maskófalva 8 0.21 %
Gácsliget 7 0.18 %
Miksi 7 0.18 %
Fülekpilis 7 0.18 %
Csákányháza 5 0.13 %
Ábelfalva 5 0.13 %
Gömörsíd 4 0.10 %
Jelsőc 4 0.10 %
Romhánypuszta 4 0.10 %
Füleksávoly 4 0.10 %
Parlagos 3 0.08 %
Lentő 2 0.05 %
Csomatelke 2 0.05 %
Perse 2 0.05 %
Gácsprága 1 0.03 %
Tőrincs 1 0.03 %
Sőreg 1 0.03 %
Béna 1 0.03 %
Bolgárom 1 0.03 %
Ipolynyitra 1 0.03 %
Losonc 3 173 74.17 %
Videfalva 200 4.68 %
Gács 166 3.88 %
Fülek 165 3.86 %
Losonctamási 116 2.71 %
Lónyabánya 109 2.55 %
Divény 98 2.29 %
Vámosfalva 75 1.75 %
Panyidaróc 58 1.36 %
Rapp 57 1.33 %
Terbeléd 48 1.12 %
Bolyk 47 1.10 %
Gácsfalva 46 1.08 %
Vilke 42 0.98 %
Dabar 39 0.91 %
Patakalja 37 0.86 %
Rózsaszállás 32 0.75 %
Pinc 30 0.70 %
Mucsény 25 0.58 %
Tugár 24 0.56 %
Miksi 23 0.54 %
Fülekpüspöki 22 0.51 %
Fülekkovácsi 21 0.49 %
Nagydaróc 20 0.47 %
Ragyolc 19 0.44 %
Budaszállás 18 0.42 %
Gergelyfalva 17 0.40 %
Maskófalva 16 0.37 %
Rátkapuszta 14 0.33 %
Kalonda 14 0.33 %
Fűrész 14 0.33 %
Romhánypuszta 13 0.30 %
Bozita 13 0.30 %
Nagylibercse 10 0.23 %
Kétkeresztúr 10 0.23 %
Tósár 10 0.23 %
Jelsőc 10 0.23 %
Csomatelke 9 0.21 %
Kotmány 9 0.21 %
Ipolygalsa 9 0.21 %
Fülekpilis 9 0.21 %
Ábelfalva 8 0.19 %
Gácsliget 8 0.19 %
Gácslápos 8 0.19 %
Füleksávoly 8 0.19 %
Sátorosbánya 8 0.19 %
Perse 7 0.16 %
Ipolynyitra 6 0.14 %
Lentő 4 0.09 %
Csákányháza 4 0.09 %
Tőrincs 4 0.09 %
Bolgárom 3 0.07 %
Parlagos 3 0.07 %
Gömörsíd 2 0.05 %
Sőreg 1 0.02 %
Béna 1 0.02 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 932 38.96 %
Divény 82 3.43 %
Fülek 74 3.09 %
Videfalva 62 2.59 %
Vámosfalva 61 2.55 %
Gács 60 2.51 %
Losonctamási 55 2.30 %
Lónyabánya 48 2.01 %
Patakalja 29 1.21 %
Dabar 26 1.09 %
Terbeléd 24 1.00 %
Bolyk 20 0.84 %
Rapp 18 0.75 %
Rózsaszállás 15 0.63 %
Panyidaróc 15 0.63 %
Vilke 15 0.63 %
Sátorosbánya 14 0.59 %
Gácsfalva 14 0.59 %
Tugár 13 0.54 %
Fűrész 13 0.54 %
Miksi 12 0.50 %
Bozita 12 0.50 %
Mucsény 10 0.42 %
Ragyolc 9 0.38 %
Rátkapuszta 9 0.38 %
Kotmány 8 0.33 %
Gácsliget 8 0.33 %
Fülekpüspöki 8 0.33 %
Ipolygalsa 7 0.29 %
Budaszállás 7 0.29 %
Romhánypuszta 7 0.29 %
Csomatelke 6 0.25 %
Ábelfalva 6 0.25 %
Gergelyfalva 5 0.21 %
Nagylibercse 5 0.21 %
Jelsőc 5 0.21 %
Nagydaróc 5 0.21 %
Gácslápos 5 0.21 %
Maskófalva 4 0.17 %
Füleksávoly 4 0.17 %
Lentő 4 0.17 %
Kétkeresztúr 4 0.17 %
Pinc 3 0.13 %
Csákányháza 3 0.13 %
Gömörsíd 3 0.13 %
Tósár 3 0.13 %
Kalonda 3 0.13 %
Tőrincs 3 0.13 %
Fülekpilis 2 0.08 %
Perse 1 0.04 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Sőreg 1 0.04 %
Fülekkovácsi 1 0.04 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 55 14.32 %
Fülek 10 2.60 %
Losonctamási 7 1.82 %
Divény 5 1.30 %
Videfalva 4 1.04 %
Nagylibercse 4 1.04 %
Lónyabánya 4 1.04 %
Kotmány 4 1.04 %
Ragyolc 4 1.04 %
Mucsény 4 1.04 %
Fűrész 3 0.78 %
Gácsfalva 3 0.78 %
Sátorosbánya 3 0.78 %
Patakalja 3 0.78 %
Vámosfalva 3 0.78 %
Gács 3 0.78 %
Bolyk 3 0.78 %
Jelsőc 2 0.52 %
Budaszállás 2 0.52 %
Panyidaróc 2 0.52 %
Pinc 2 0.52 %
Rapp 2 0.52 %
Fülekpüspöki 1 0.26 %
Gergelyfalva 1 0.26 %
Kétkeresztúr 1 0.26 %
Lentő 1 0.26 %
Vilke 1 0.26 %
Gácsliget 1 0.26 %
Perse 1 0.26 %
Béna 1 0.26 %
Miksi 1 0.26 %
Füleksávoly 1 0.26 %
Gömörsíd 1 0.26 %
Bozita 1 0.26 %
Sőreg 1 0.26 %
Terbeléd 1 0.26 %
Tugár 1 0.26 %
Fülekkovácsi 1 0.26 %
Gácsprága 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 1 182 42.75 %
Fülek 644 23.29 %
Ragyolc 275 9.95 %
Fülekpüspöki 154 5.57 %
Csomatelke 118 4.27 %
Csákányháza 116 4.20 %
Nagydaróc 97 3.51 %
Gömörsíd 95 3.44 %
Béna 84 3.04 %
Vilke 66 2.39 %
Rapp 65 2.35 %
Fülekkovácsi 60 2.17 %
Panyidaróc 58 2.10 %
Füleksávoly 54 1.95 %
Videfalva 54 1.95 %
Perse 50 1.81 %
Sőreg 47 1.70 %
Pinc 47 1.70 %
Ipolygalsa 46 1.66 %
Miksi 45 1.63 %
Terbeléd 36 1.30 %
Bolgárom 32 1.16 %
Kalonda 31 1.12 %
Gács 27 0.98 %
Mucsény 22 0.80 %
Fülekpilis 17 0.61 %
Ipolynyitra 16 0.58 %
Bolyk 15 0.54 %
Divény 14 0.51 %
Rátkapuszta 9 0.33 %
Losonctamási 9 0.33 %
Lónyabánya 8 0.29 %
Jelsőc 7 0.25 %
Kétkeresztúr 7 0.25 %
Vámosfalva 6 0.22 %
Sátorosbánya 6 0.22 %
Rózsaszállás 6 0.22 %
Tőrincs 6 0.22 %
Patakalja 6 0.22 %
Bozita 5 0.18 %
Gácsfalva 5 0.18 %
Fűrész 5 0.18 %
Dabar 4 0.14 %
Kotmány 3 0.11 %
Romhánypuszta 3 0.11 %
Nagylibercse 2 0.07 %
Tósár 1 0.04 %
Tugár 1 0.04 %
Maskófalva 1 0.04 %
Gergelyfalva 1 0.04 %
Gácsprága 1 0.04 %
Budaszállás 1 0.04 %
Gácslápos 1 0.04 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülek 468 28.23 %
Ragyolc 327 19.72 %
Losonc 324 19.54 %
Fülekpüspöki 128 7.72 %
Csákányháza 93 5.61 %
Csomatelke 77 4.64 %
Béna 76 4.58 %
Gömörsíd 64 3.86 %
Rapp 51 3.08 %
Nagydaróc 46 2.77 %
Vilke 34 2.05 %
Füleksávoly 32 1.93 %
Perse 29 1.75 %
Sőreg 28 1.69 %
Fülekkovácsi 28 1.69 %
Pinc 23 1.39 %
Bolgárom 22 1.33 %
Terbeléd 22 1.33 %
Kalonda 21 1.27 %
Panyidaróc 15 0.90 %
Miksi 15 0.90 %
Mucsény 13 0.78 %
Fülekpilis 11 0.66 %
Bolyk 9 0.54 %
Sátorosbánya 9 0.54 %
Ipolygalsa 7 0.42 %
Videfalva 6 0.36 %
Bozita 6 0.36 %
Ipolynyitra 4 0.24 %
Rátkapuszta 3 0.18 %
Jelsőc 2 0.12 %
Gács 2 0.12 %
Divény 2 0.12 %
Losonctamási 2 0.12 %
Kétkeresztúr 1 0.06 %
Budaszállás 1 0.06 %
Rózsaszállás 1 0.06 %
Dabar 1 0.06 %
Maskófalva 1 0.06 %
Gácsprága 1 0.06 %
Tósár 1 0.06 %
Lónyabánya 1 0.06 %
Vámosfalva 1 0.06 %
Patakalja 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 564 29.09 %
Videfalva 88 4.54 %
Gács 87 4.49 %
Divény 85 4.38 %
Losonctamási 69 3.56 %
Fülek 69 3.56 %
Lónyabánya 64 3.30 %
Tósár 54 2.78 %
Vámosfalva 41 2.11 %
Gácsfalva 32 1.65 %
Bozita 29 1.50 %
Dabar 25 1.29 %
Bolyk 21 1.08 %
Terbeléd 18 0.93 %
Rapp 18 0.93 %
Rózsaszállás 18 0.93 %
Kotmány 18 0.93 %
Sátorosbánya 14 0.72 %
Budaszállás 14 0.72 %
Patakalja 14 0.72 %
Rátkapuszta 13 0.67 %
Maskófalva 13 0.67 %
Tugár 12 0.62 %
Vilke 12 0.62 %
Romhánypuszta 11 0.57 %
Mucsény 11 0.57 %
Fűrész 10 0.52 %
Ragyolc 10 0.52 %
Nagylibercse 9 0.46 %
Panyidaróc 9 0.46 %
Füleksávoly 9 0.46 %
Nagydaróc 8 0.41 %
Fülekkovácsi 7 0.36 %
Gácslápos 7 0.36 %
Pinc 6 0.31 %
Ábelfalva 6 0.31 %
Jelsőc 6 0.31 %
Kétkeresztúr 5 0.26 %
Gácsprága 5 0.26 %
Miksi 5 0.26 %
Tőrincs 5 0.26 %
Gácsliget 4 0.21 %
Parlagos 4 0.21 %
Lentő 4 0.21 %
Sőreg 4 0.21 %
Kalonda 4 0.21 %
Fülekpilis 3 0.15 %
Csomatelke 3 0.15 %
Fülekpüspöki 2 0.10 %
Csákányháza 2 0.10 %
Gergelyfalva 1 0.05 %
Bolgárom 1 0.05 %
Béna 1 0.05 %
Ipolygalsa 1 0.05 %
Gömörsíd 1 0.05 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 614 62.27 %
Gács 150 15.21 %
Videfalva 41 4.16 %
Losonctamási 41 4.16 %
Lónyabánya 41 4.16 %
Divény 34 3.45 %
Fülek 32 3.25 %
Gácsfalva 29 2.94 %
Terbeléd 20 2.03 %
Patakalja 19 1.93 %
Vámosfalva 18 1.83 %
Bolyk 18 1.83 %
Fülekkovácsi 13 1.32 %
Dabar 12 1.22 %
Jelsőc 12 1.22 %
Panyidaróc 12 1.22 %
Rapp 10 1.01 %
Budaszállás 10 1.01 %
Mucsény 9 0.91 %
Gergelyfalva 8 0.81 %
Ragyolc 7 0.71 %
Nagylibercse 7 0.71 %
Gácslápos 7 0.71 %
Maskófalva 7 0.71 %
Vilke 6 0.61 %
Tugár 6 0.61 %
Romhánypuszta 6 0.61 %
Pinc 6 0.61 %
Gömörsíd 5 0.51 %
Kotmány 5 0.51 %
Fűrész 4 0.41 %
Bozita 4 0.41 %
Gácsliget 4 0.41 %
Rózsaszállás 4 0.41 %
Nagydaróc 4 0.41 %
Ipolynyitra 4 0.41 %
Ipolygalsa 3 0.30 %
Sátorosbánya 3 0.30 %
Gácsprága 3 0.30 %
Kalonda 3 0.30 %
Lentő 3 0.30 %
Sőreg 3 0.30 %
Füleksávoly 2 0.20 %