SK
VK
.....

Ipolyszécsényke

Község

címer zászló
502 100% magyar 1910
250 75% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Ipolyszécsényke
Hivatalos szlovák megnevezés:
Sečianky
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Hont vármegye
Ipolynyéki járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Ipolysági járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Balassagyarmati-medence - Északnyugati-Kárpátok, Selmeci-körhegység, Korponai-erdő
Más földrajzi nevek:
Galamia-földek, (Galamiamajor), Galamia-völgy, Kúria-földek, Rátáj-hegy, Remeteház-hegy
Koordináták:
48.09440994, 19.07845688
Terület:
7,85 km2
Rang:
község
Népesség:
371
Tszf. magasság:
166 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99110
Település kód:
516333
Szervezeti azonosító:
648574
Adóazonosító:
2021173440

A község a Balassagyarmati-medencében, a Középső Ipoly-völgy kistájának északi peremén, a Korponai-erdő erdős, vulkanikus eredetű fennsíkjának déli lábánál, a Szécsénykei-patak mentén fekszik, Balassagyarmattól 21 km-re nyugatra, Ipolynagyfalutól 2 km-re északnyugatra, Palásttól 14 km-re délkeletre fekszik. Az Ipolynagyfalut Ipolyfödémesen (6 km) keresztül Palásttal összekötő mellékút áthalad a k˜özségen. Délnyugatról és délről Ipolynagyfalu, északnyugatról Ipolyfödémes, északról Kelenye, északkeletről pedig Ipolynyék községekkel határos. A község délkeleti határát az Ipolynagyfalu-Ipolynyék országút alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Hont vármegye Ipolynyéki járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1949 között a Korponai járáshoz, 1949-1960 között pedig ismét az Ipolysági járáshoz tartozott, majd annak megszüntetése után 1960-ban a Losonci járáshoz, 1968-ban pedig a Nagykürtösi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Bars-Hont k.e.e. vármegye, Ipolysági járás). Területe (7,85 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 503, 1921-ben 525, 1938-ban pedig 532, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1945 után magyar lakosságának egy részét kitelepítették, de magyar többségét napjainkig megőrizte (2011-ben 74,5 %). 1991-2011 között népességének 16,3 %-át elveszítette (lakosságszáma 460 főről 385-re csökkent), ezzel párhuzamosan a szlovák nemzetiségűek aránya 6,1 %-ról 16,1 %-ra nőtt. A roma etnikumhoz a lakosság 10,3 %-a tartozik. A lakosság túlnyomó többsége (88,1 %) római katolikus vallású.

Történelem

1243-ban "terra Zelchan" néven említik először. 1332-ben a pápai tizedjegyzékben szerepel Szent Kozma és Damján tiszteletére szentelt temploma és István nevű papja. Kezdetben a Szécsénkey család birtoka, majd a mohácsi csata után Drégely, majd Litva várához tartozott. Később több nemesi család birtoka, a Baloghyaké, majd a 18. század végén a Lipthayaké. Utóbbiak építtették a ma is álló klasszicista kastélyt. 1715-ben kúria és 3 adózó porta volt a faluban. 1828-ban 44 házában 265 lakos élt, akik mezőgazdasággal, szőlőtermesztéssel foglalkoztak. A trianoni békeszerződésig Hont vármegye Ipolynyéki járásához tartozott. Az első köztársaság idején a környék forradalmi agrárproletár-mozgalmának központja volt. 1938 és 1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1964-től a szomszédos Ipolynagyfaluval alkotott közös tanácsot (hnb).

Mai jelentősége

A községben magyar nevelési nyelvű óvoda működik. Szent Kozmának és Damjánnak szentelt római katolikus temploma eredetileg a 13. században épült késő gótikus stílusban (1754-ban barokk stílusban alakították át). A templom mellett valaha gyógyforrás fakadt, mely mára elapadt. A Lipthay-kastély a 19. században épült klasszicista stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SZÉCSÉNKE. Magyar falu Hont Várm. földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik Honthoz másfél mértföldnyire; határja jól termő.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szécsényke, magy. falu, Honth vmegyében, Ipolysághoz 1 1/2 mfd. 360 kath. lak. Kath. paroch. templom. Kastély, szőlőhegye, földje, rétje termékeny. F. u. Liptay, Tersztyánszky, Illésy.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Lentebb van a kies fekvésű Ipoly-Szécsényke, hol a török uralom idejéből való gátakat látni, melyek vízfogókúl szolgáltak a rizsföldek öntözésére.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Ipolyszécsénke, magyar kisközség, 88 házzal és 442 róm. kath. vallású lakossal; vasúti állomása és távirója Drégelypalánk, postája Nagyfalu. Már 1399-ben Zelchen névvel szerepel. A XVIII. század elején a Szombathelyi családot találjuk a birtokban. A mult század elején Lipthay Lajos és György, azután Jankovich és gróf Crouy voltak a község földesurai; a Lipthayak csinos kastélyt is építettek ide. Újabban Králik Lajosnak volt itt nagyobb birtoka, mely jelenleg gróf Somsich Ödöné és ő lakja a régi kastélyt, melynek parkjában meleg forrásra akadtak. Másik régi kastély is van a faluban, melyet a Krecsmár család építtetett. Ipolyszécsénke község körjegyzőség székhelye. A róm. kath. hívek temploma igen régi, építési idejét a XIII-XIV. századra teszik.

Magyar Katolikus Lexikon

Ipolyszécsényke, v. Hont vm. (Sečianky, Szl.): plébánia a v. esztergomi egyhm. drégelyi esp. ker-ében. - Tp-át 1397 e. Szt Kozma és Damján tit-ra sztelték, a mait 1754: építették. Anyakönyvei 1744-től. Anyanyelve 1880: m., 1940: m. Filiája 1917: Ipolynagyfalu. - Lakói 1910: 481 r.k., 12 ev., 3 ref., 7 izr., össz. 506; 1940: 527 r.k., 7 ev., össz. 534; 1991: össz. 460, m. 430 (93,48%); 2001: össz. 421, m. 369 (87,65%). ** Némethy 1894:115. - Gerecze II:382. - Schem. Strig. 1917:41.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Ipolyszécsényke. Keletkezését az Anjou-királyok idejére teszik. Először 1399-ben szerepel okleveleinkben. Ekkor nevét Zeichen alakban emlílik. A XVIII. században a Szombathelyi-család, a következő században pedig a Lipthayak, a Jankovichok és a gróf Crouy-család ülnek a birtokban, majd Králik Lajos és gróf Somsich Ödön szerepelnek nagyobb birtoktestekkel itt. A község területe 1364 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 532, túlnyomóan róm. kath.

Bars és Hont K.E.E. vármegyék évkönyve 1943

Ipolyszécsényke plébániája már a XIV. században is létezett. Anyakönyvei 1744-től vannak. Templomának védőszentje Szt. Kozma. A hívek anyanyelve magyar. Kegyura nincsen. Plébános: Troli József. Iskolája katolikus. Idetartozik még Ipolynagyfalu (kai. iskolával és templommal).

Cziglényi Ádám

1909. 12. 23.
Ipolyszécsényke - megszületett
1998. 01. 15.
Budapest - elhunyt
Névelőfordulások
1260
Zelchan
1274
Scelchen
1773
Szécsénke,
1786
Secschénke,
1808
Szécsénke, Sečánka,
1863
Ipolyszécsénke,
1892
Ipolyszécsényke,
1920
Sečenka, Sečánka,
1927
Sečianky, Szécsénke,
1938
Ipolyszécsényke,
1945
Sečianky, Szécsénke,
1948
Sečianky
1994
Szécsénke
2013
Ipolyszécsényke

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Ipolyszécsényke (Sečianky) 89
Telefon: 0474888118

Honlap: secianky.ocu.sk
Polgármester:
Deák Jozef (Független)

Képviselő-testület:
Barján Gabriel (MOST - HÍD)
Csernus Ladislav (MOST - HÍD)
Deák Štefan (SMK-MKP)
Kelemenová Mária (SMK-MKP)
Gergelyová Anikó (SMK-MKP)
MOST - HÍD 40% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 60% SMK-MKP 3 képviselö 5 képviselö
Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Ipolyszécsényke 175

Ipolyszécsénykei Községi Hivatal

Ipolyszécsényke 89

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 327 93%
szlovákok 6 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 3%
egyéb 10 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 352
magyarok 502 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 503
magyarok 495 94%
szlovákok 15 3%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 15 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 525
magyarok 430 93%
szlovákok 28 6%
romák 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 460
magyarok 369 88%
szlovákok 27 6%
romák 7 2%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 17 4%
összlétszám 421
magyarok 287 75%
szlovákok 62 16%
romák 7 2%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 28 7%
összlétszám 385
magyarok 250 75%
szlovákok 70 21%
romák 6 2%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 8 2%
összlétszám 335
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 302
Választási részvétel: 32.12 %
Kiadott boríték: 97
Bedobott boríték: 97

Polgármester

Érvényes szavazólap: 88
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Deák Jozef 88 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Deák Štefan 74 SMK-MKP
Kelemenová Mária 62 SMK-MKP
Barján Gabriel 61 MOST - HÍD
Csernus Ladislav 53 MOST - HÍD
Gergelyová Anikó 50 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 60.00% SMK-MKP 3 képviselö MKDA-MKDSZ 20.00% MKDA-MKDSZ 1 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 60.00% SMK-MKP 3 képviselö MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 323
Választási részvétel: 17.65 %
Kiadott boríték: 57
Bedobott boríték: 57
Választásra jogosult: 323
Választási részvétel: 10.53 %
Kiadott boríték: 34
Bedobott boríték: 34
Választásra jogosult: 307
Választási részvétel: 21,49 %
Kiadott boríték: 66
Bedobott boríték: 66

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 55
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 59
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 28 50.91 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 19 34.55 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Ondrej Binder 4 7.27 % Független
Andrea Jenčíková 1 1.82 % NP
Emil Samko 1 1.82 % KĽS
Ladislav Fízik 1 1.82 % ASV
Marian Kotleba 1 1.82 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Karol Konárik 0 0.00 % SNS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Marian Kotleba 8 23.53% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 15 25.42 % Független
Marian Kotleba 15 25.42 % ĽSNS
Vojtech Kökény 8 13.56 % SRK
Igor Kašper 7 11.86 % Független
Viliam Baňák 2 3.39 % JĽSS
Stanislav Mičev 2 3.39 % Független
Martin Klus 2 3.39 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Miroslav Gálik 2 3.39 % NAS
Michal Kantor 2 3.39 % SZS
Jozef Šimko 1 1.69 % Független
Pavel Greksa 1 1.69 % Független
Milan Urbáni 1 1.69 % SMS
Martin Juhaniak 1 1.69 % Független
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 56
Érvényes szavazólap: 64
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
László Jámbor 42 75.00% SMK-MKP
Attila Baki 25 44.64% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 16 28.57% Független
Richárd Hamerlik 16 28.57% SMS
Jozef Filip 13 23.21% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Darina Antolíková 12 21.43% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Ondrej Kollár 9 16.07% SMER - SD, KDH
Mirko Trojčák 4 7.14% KDH, SMER - SD
Dušan Backo 2 3.57% SNS
Václav Hájevský 2 3.57% Független
Peter Bartoš 1 1.79% ĽS Naše Slovensko
Peter Šiška 1 1.79% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Bohuslav Beňo 1 1.79% OKS
Anna Hlivárová 1 1.79% ASV
Miroslav Bartoš 0 0.00% SRK
Jaroslav Zauška 0 0.00% SMER - SD, KDH
Pavol Goda 0 0.00% SĽS
László Jámbor 50 78.13% SMK-MKP
Ladislav Balík 36 56.25% SMK-MKP
Anikó Korčoková 26 40.63% SMK-MKP
Viktor Lestyánszky 17 26.56% MOST - HÍD
Mirko Trojčák 6 9.38% SMER-SD
Michal Györgyík 6 9.38% ĽS Naše Slovensko
Ondrej Kollár 6 9.38% SMER-SD
Rózsa Skabela 6 9.38% MOST - HÍD
Erika Kušická 3 4.69% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 3 4.69% MKDA-MKDSZ
Igor Boreš 3 4.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Darina Antolíková 2 3.13% ŠANCA
Nicolas Dobrocký 2 3.13% ĽS Naše Slovensko
Peter Šalko 1 1.56% Független
Jaroslav Dudáš 1 1.56% ĽS Naše Slovensko
Tomáš Krahulec 1 1.56% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Dana Havrilová 1 1.56% Független
Jaroslav Filip 0 0.00% SMER-SD
Miloš Krchňavý 0 0.00% Független
Ľuboslav Dobrocký 0 0.00% ŠANCA
Mária Košíková 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ladislav Nozdrovický 0 0.00% Független
Michaela Činčurová 0 0.00% SNS
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 12.12 %
Ipolynyék 120 10.62 %
Nagycsalomja 65 5.75 %
Ipolykeszi 57 5.04 %
Lukanénye 53 4.69 %
Csáb 43 3.81 %
Nagykürtös 40 3.54 %
Inám 38 3.36 %
Kóvár 34 3.01 %
Ipolyvarbó 28 2.48 %
Ipolynagyfalu 28 2.48 %
Ipolyszécsényke 26 2.30 %
Kelenye 22 1.95 %
Kőkeszi 21 1.86 %
Apátújfalu 20 1.77 %
Bussa 19 1.68 %
Terbegec 19 1.68 %
Ipolyhídvég 18 1.59 %
Zsély 17 1.50 %
Óvár 15 1.33 %
Leszenye 9 0.80 %
Dacsókeszi 6 0.53 %
Szelény 5 0.44 %
Csalár 5 0.44 %
Magasmajtény 5 0.44 %
Galábocs 4 0.35 %
Felsőzellő 4 0.35 %
Kiscsalomja 4 0.35 %
Tótgyarmat 3 0.27 %
Kékkő 3 0.27 %
Ipolyharaszti 3 0.27 %
Kislibercse 2 0.18 %
Rárósmulyad 2 0.18 %
Kiskürtös 2 0.18 %
Ebeck 2 0.18 %
Gyürki 2 0.18 %
Paróca 1 0.09 %
Nógrádszenna 1 0.09 %
Ipolykér 1 0.09 %
Felsőpalojta 1 0.09 %
Sirak 1 0.09 %
Hartyán 1 0.09 %
Bátorfalu 1 0.09 %
Szécsénykovácsi 1 0.09 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 24.15 %
Mikszáthfalva 149 8.14 %
Ebeck 70 3.83 %
Kürtösújfalu 69 3.77 %
Kékkő 63 3.44 %
Zsély 51 2.79 %
Alsópalojta 39 2.13 %
Kiskürtös 30 1.64 %
Középpalojta 20 1.09 %
Nógrádszentpéter 18 0.98 %
Magasmajtény 15 0.82 %
Érújfalu 15 0.82 %
Erdőszelestény 15 0.82 %
Bereklak 15 0.82 %
Bussa 13 0.71 %
Alsózellő 10 0.55 %
Dacsólam 10 0.55 %
Csalár 9 0.49 %
Lukanénye 9 0.49 %
Nagyhalom 9 0.49 %
Leszenye 8 0.44 %
Kishalom 8 0.44 %
Dacsókeszi 8 0.44 %
Felsőpalojta 8 0.44 %
Alsósztregova 7 0.38 %
Bátorfalu 7 0.38 %
Csáb 7 0.38 %
Nógrádszenna 6 0.33 %
Felsőesztergály 6 0.33 %
Ipolynyék 6 0.33 %
Ipolykér 6 0.33 %
Alsóesztergály 6 0.33 %
Száraznyírjes 6 0.33 %
Tótgyarmat 5 0.27 %
Paróca 5 0.27 %
Felsősztregova 5 0.27 %
Apátújfalu 4 0.22 %
Szécsénykovácsi 4 0.22 %
Apafalva 3 0.16 %
Kóvár 3 0.16 %
Kőkeszi 3 0.16 %
Szelény 3 0.16 %
Kiscsalomja 3 0.16 %
Sirak 3 0.16 %
Kelenye 3 0.16 %
Gyürki 2 0.11 %
Szuhány 2 0.11 %
Felsőzellő 2 0.11 %
Óvár 2 0.11 %
Kislibercse 2 0.11 %
Zobor 2 0.11 %
Galábocs 2 0.11 %
Nagycsalomja 2 0.11 %
Nagylám 1 0.05 %
Veres 1 0.05 %
Ipolyharaszti 1 0.05 %
Süllye 1 0.05 %
Hartyán 1 0.05 %
Ipolyszécsényke 1 0.05 %
Csall 1 0.05 %
Tótkisfalu 1 0.05 %
Ipolykeszi 1 0.05 %
Ipolyvarbó 1 0.05 %
Ipolyhídvég 1 0.05 %
Ipolybalog 1 0.05 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 16.70 %
Nagykürtös 169 12.22 %
Magasmajtény 85 6.15 %
Apátújfalu 79 5.71 %
Ipolynyék 78 5.64 %
Csáb 69 4.99 %
Leszenye 64 4.63 %
Zsély 43 3.11 %
Bátorfalu 37 2.68 %
Óvár 27 1.95 %
Tótgyarmat 27 1.95 %
Kékkő 26 1.88 %
Bussa 24 1.74 %
Nagycsalomja 24 1.74 %
Ipolybalog 24 1.74 %
Szécsénykovácsi 23 1.66 %
Dacsókeszi 22 1.59 %
Kőkeszi 22 1.59 %
Inám 21 1.52 %
Ipolyharaszti 21 1.52 %
Bereklak 20 1.45 %
Középpalojta 18 1.30 %
Ipolyvarbó 18 1.30 %
Erdőszelestény 18 1.30 %
Csall 17 1.23 %
Nógrádszentpéter 16 1.16 %
Alsósztregova 16 1.16 %
Szelény 15 1.08 %
Ipolykeszi 14 1.01 %
Felsőzellő 13 0.94 %
Terbegec 13 0.94 %
Kiscsalomja 13 0.94 %
Kóvár 13 0.94 %
Sirak 12 0.87 %
Borosznok 12 0.87 %
Kiskürtös 11 0.80 %
Tótkisfalu 11 0.80 %
Ebeck 11 0.80 %
Szuhány 11 0.80 %
Ipolynagyfalu 10 0.72 %
Ipolykér 10 0.72 %
Kishalom 9 0.65 %
Kürtösújfalu 8 0.58 %
Gyürki 8 0.58 %
Alsózellő 8 0.58 %
Alsópalojta 7 0.51 %
Csalár 6 0.43 %
Nógrádszenna 6 0.43 %
Dacsólam 6 0.43 %
Érújfalu 5 0.36 %
Süllye 5 0.36 %
Nagyhalom 5 0.36 %
Felsősztregova 5 0.36 %
Apafalva 5 0.36 %
Felsőesztergály 5 0.36 %
Ipolyhídvég 4 0.29 %
Tótkelecsény 4 0.29 %
Galábocs 4 0.29 %
Mikszáthfalva 4 0.29 %
Kislibercse 4 0.29 %
Rárósmulyad 4 0.29 %
Kelenye 3 0.22 %
Hartyán 3 0.22 %
Alsóesztergály 2 0.14 %
Ipolyszécsényke 2 0.14 %
Nagylám 2 0.14 %
Felsőpalojta 2 0.14 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 36.30 %
Nagykürtös 228 26.03 %
Magasmajtény 105 11.99 %
Óvár 76 8.68 %
Lukanénye 71 8.11 %
Ipolybalog 70 7.99 %
Ipolykér 69 7.88 %
Kékkő 50 5.71 %
Inám 43 4.91 %
Csalár 42 4.79 %
Ipolyhídvég 39 4.45 %
Bussa 34 3.88 %
Ipolykeszi 30 3.42 %
Kőkeszi 26 2.97 %
Csall 25 2.85 %
Csáb 23 2.63 %
Szécsénykovácsi 21 2.40 %
Nagycsalomja 20 2.28 %
Alsópalojta 20 2.28 %
Nógrádszentpéter 18 2.05 %
Ipolynagyfalu 17 1.94 %
Leszenye 16 1.83 %
Zsély 14 1.60 %
Erdőszelestény 14 1.60 %
Dacsókeszi 13 1.48 %
Ipolyharaszti 13 1.48 %
Bátorfalu 11 1.26 %
Gyürki 11 1.26 %
Ebeck 11 1.26 %
Kishalom 10 1.14 %
Bereklak 10 1.14 %
Alsósztregova 10 1.14 %
Szelény 9 1.03 %
Ipolyvarbó 9 1.03 %
Tótkisfalu 9 1.03 %
Apátújfalu 8 0.91 %
Kóvár 7 0.80 %
Felsőzellő 7 0.80 %
Kelenye 7 0.80 %
Terbegec 7 0.80 %
Mikszáthfalva 6 0.68 %
Felsőesztergály 6 0.68 %
Galábocs 5 0.57 %
Sirak 5 0.57 %
Tótgyarmat 5 0.57 %
Középpalojta 5 0.57 %
Apafalva 5 0.57 %
Kiskürtös 4 0.46 %
Kürtösújfalu 4 0.46 %
Rárósmulyad 4 0.46 %
Szuhány 4 0.46 %
Nagyhalom 3 0.34 %
Zobor 3 0.34 %
Ipolyszécsényke 3 0.34 %
Felsősztregova 3 0.34 %
Nógrádszenna 3 0.34 %
Felsőpalojta 3 0.34 %
Alsóesztergály 2 0.23 %
Alsózellő 2 0.23 %
Veres 2 0.23 %
Hartyán 2 0.23 %
Dacsólam 2 0.23 %
Kislibercse 2 0.23 %
Nagylám 2 0.23 %
Száraznyírjes 1 0.11 %
Kiscsalomja 1 0.11 %
Tótkelecsény 1 0.11 %
Érújfalu 1 0.11 %
Borosznok 1 0.11 %
Süllye 1 0.11 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 36.26 %
Kékkő 70 5.17 %
Magasmajtény 34 2.51 %
Zsély 31 2.29 %
Kiskürtös 31 2.29 %
Nógrádszentpéter 30 2.22 %
Bussa 19 1.40 %
Mikszáthfalva 18 1.33 %
Felsőzellő 14 1.03 %
Ipolynyék 14 1.03 %
Lukanénye 13 0.96 %
Leszenye 13 0.96 %
Alsózellő 12 0.89 %
Alsópalojta 12 0.89 %
Alsósztregova 11 0.81 %
Bereklak 11 0.81 %
Érújfalu 11 0.81 %
Alsóesztergály 11 0.81 %
Felsőesztergály 11 0.81 %
Szécsénykovácsi 10 0.74 %
Dacsólam 8 0.59 %
Nagyhalom 8 0.59 %
Csalár 8 0.59 %
Ipolyvarbó 7 0.52 %
Csáb 7 0.52 %
Kishalom 7 0.52 %
Tótkisfalu 7 0.52 %
Kürtösújfalu 7 0.52 %
Ebeck 7 0.52 %
Kiscsalomja 7 0.52 %
Szelény 6 0.44 %
Hartyán 6 0.44 %
Középpalojta 6 0.44 %
Tótkelecsény 5 0.37 %
Nagycsalomja 5 0.37 %
Kőkeszi 5 0.37 %
Szuhány 5 0.37 %
Terbegec 4 0.30 %
Csall 4 0.30 %
Apátújfalu 4 0.30 %
Ipolykér 4 0.30 %
Kislibercse 4 0.30 %
Erdőszelestény 4 0.30 %
Ipolybalog 4 0.30 %
Száraznyírjes 4 0.30 %
Dacsókeszi 4 0.30 %
Sirak 3 0.22 %
Óvár 3 0.22 %
Galábocs 3 0.22 %
Ipolyszécsényke 3 0.22 %
Bátorfalu 3 0.22 %
Zobor 2 0.15 %
Gyürki 2 0.15 %
Tótgyarmat 2 0.15 %
Felsősztregova 2 0.15 %
Felsőpalojta 2 0.15 %
Ipolyharaszti 1 0.07 %
Paróca 1 0.07 %
Inám 1 0.07 %
Kóvár 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Nógrádszenna 1 0.07 %
Ipolyhídvég 1 0.07 %
Ipolykeszi 1 0.07 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 45.06 %
Kékkő 56 5.27 %
Zsély 50 4.70 %
Lukanénye 43 4.05 %
Alsópalojta 41 3.86 %
Mikszáthfalva 36 3.39 %
Erdőszelestény 31 2.92 %
Érújfalu 30 2.82 %
Kiskürtös 30 2.82 %
Nógrádszentpéter 28 2.63 %
Alsósztregova 28 2.63 %
Középpalojta 23 2.16 %
Dacsókeszi 23 2.16 %
Ebeck 22 2.07 %
Bereklak 22 2.07 %
Bussa 21 1.98 %
Alsózellő 21 1.98 %
Kőkeszi 21 1.98 %
Csáb 20 1.88 %
Apátújfalu 19 1.79 %
Kürtösújfalu 17 1.60 %
Tótgyarmat 16 1.51 %
Nógrádszenna 15 1.41 %
Ipolynyék 14 1.32 %
Felsőzellő 14 1.32 %
Leszenye 14 1.32 %
Csalár 13 1.22 %
Kiscsalomja 13 1.22 %
Nagycsalomja 12 1.13 %
Alsóesztergály 11 1.03 %
Kislibercse 11 1.03 %
Felsőesztergály 11 1.03 %
Hartyán 10 0.94 %
Inám 10 0.94 %
Tótkisfalu 10 0.94 %
Szelény 10 0.94 %
Magasmajtény 10 0.94 %
Nagylám 9 0.85 %
Szécsénykovácsi 9 0.85 %
Szuhány 8 0.75 %
Felsőpalojta 7 0.66 %
Dacsólam 7 0.66 %
Apafalva 7 0.66 %
Bátorfalu 6 0.56 %
Sirak 6 0.56 %
Ipolynagyfalu 6 0.56 %
Nagyhalom 6 0.56 %
Ipolyhídvég 5 0.47 %
Tótkelecsény 5 0.47 %
Gyürki 5 0.47 %
Csall 5 0.47 %
Óvár 5 0.47 %
Ipolykér 5 0.47 %
Terbegec 5 0.47 %
Kishalom 5 0.47 %
Kelenye 5 0.47 %
Galábocs 4 0.38 %
Paróca 4 0.38 %
Ipolyharaszti 4 0.38 %
Süllye 3 0.28 %
Száraznyírjes 3 0.28 %
Rárósmulyad 3 0.28 %
Kóvár 3 0.28 %
Zobor 2 0.19 %
Ipolykeszi 2 0.19 %
Ipolybalog 2 0.19 %
Borosznok 2 0.19 %
Veres 2 0.19 %
Ipolyvarbó 1 0.09 %
Ipolyszécsényke 1 0.09 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Nagykürtös 246 18.65 %
Erdőszelestény 168 12.74 %
Zsély 73 5.53 %
Kékkő 32 2.43 %
Leszenye 27 2.05 %
Csáb 25 1.90 %
Magasmajtény 24 1.82 %
Mikszáthfalva 22 1.67 %
Kiscsalomja 21 1.59 %
Lukanénye 21 1.59 %
Dacsólam 21 1.59 %
Bussa 21 1.59 %
Apátújfalu 19 1.44 %
Nógrádszentpéter 18 1.36 %
Középpalojta 15 1.14 %
Bereklak 15 1.14 %
Kiskürtös 14 1.06 %
Alsópalojta 14 1.06 %
Érújfalu 14 1.06 %
Kürtösújfalu 14 1.06 %
Csall 13 0.99 %
Ipolyvarbó 13 0.99 %
Ipolybalog 13 0.99 %
Terbegec 13 0.99 %
Ipolynyék 12 0.91 %
Nagycsalomja 12 0.91 %
Alsósztregova 12 0.91 %
Nagyhalom 12 0.91 %
Szécsénykovácsi 12 0.91 %
Ebeck 11 0.83 %
Alsózellő 8 0.61 %
Felsőzellő 8 0.61 %
Bátorfalu 7 0.53 %
Ipolyharaszti 7 0.53 %
Tótgyarmat 6 0.45 %
Csalár 6 0.45 %
Kishalom 6 0.45 %
Felsőesztergály 6 0.45 %
Felsőpalojta 6 0.45 %
Gyürki 6 0.45 %
Szelény 6 0.45 %
Dacsókeszi 5 0.38 %
Ipolynagyfalu 5 0.38 %
Kőkeszi 5 0.38 %
Kóvár 5 0.38 %
Tótkisfalu 5 0.38 %
Nógrádszenna 5 0.38 %
Kislibercse 4 0.30 %
Borosznok 4 0.30 %
Hartyán 4 0.30 %
Sirak 4 0.30 %
Zobor 4 0.30 %
Ipolykeszi 3 0.23 %
Felsősztregova 3 0.23 %
Ipolykér 3 0.23 %
Szuhány 3 0.23 %
Ipolyhídvég 3 0.23 %
Nagylám 3 0.23 %
Alsóesztergály 3 0.23 %
Inám 2 0.15 %
Süllye 2 0.15 %
Száraznyírjes 2 0.15 %
Galábocs 2 0.15 %
Óvár 1 0.08 %
Tótkelecsény 1 0.08 %
Apafalva 1 0.08 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 30.24 %
Nagykürtös 217 30.10 %
Ipolybalog 189 26.21 %
Lukanénye 124 17.20 %
Csáb 91 12.62 %
Nagycsalomja 80 11.10 %
Inám 72 9.99 %
Ipolyhídvég 64 8.88 %
Zsély 59 8.18 %
Bussa 51 7.07 %
Ipolykeszi 48 6.66 %
Kóvár 45 6.24 %
Ipolyvarbó 43 5.96 %
Apátújfalu 43 5.96 %
Óvár 42 5.83 %
Ipolynagyfalu 38 5.27 %
Ipolyszécsényke 36 4.99 %
Kőkeszi 36 4.99 %
Kelenye 27 3.74 %
Kékkő 22 3.05 %
Terbegec 21 2.91 %
Dacsókeszi 20 2.77 %
Leszenye 19 2.64 %
Szécsénykovácsi 18 2.50 %
Felsőzellő 15 2.08 %
Alsósztregova 15 2.08 %
Szelény 15 2.08 %
Bátorfalu 14 1.94 %
Csalár 13 1.80 %
Nógrádszentpéter 11 1.53 %
Kiscsalomja 10 1.39 %
Galábocs 10 1.39 %
Magasmajtény 10 1.39 %
Alsópalojta 9 1.25 %
Erdőszelestény 9 1.25 %
Szuhány 8 1.11 %
Mikszáthfalva 8 1.11 %
Sirak 8 1.11 %
Tótkisfalu 7 0.97 %
Érújfalu 7 0.97 %
Alsózellő 7 0.97 %
Kiskürtös 7 0.97 %
Rárósmulyad 7 0.97 %
Hartyán 6 0.83 %
Tótgyarmat 6 0.83 %
Kürtösújfalu 6 0.83 %
Gyürki 6 0.83 %
Dacsólam 5 0.69 %
Tótkelecsény 5 0.69 %
Felsőesztergály 5 0.69 %
Kishalom 5 0.69 %
Ipolykér 5 0.69 %
Ipolyharaszti 5 0.69 %
Ebeck 4 0.55 %
Nagyhalom 4 0.55 %
Nagylám 4 0.55 %
Bereklak 4 0.55 %
Felsőpalojta 3 0.42 %
Középpalojta 3 0.42 %
Zobor 3 0.42 %
Csall 3 0.42 %
Nógrádszenna 2 0.28 %
Alsóesztergály 2 0.28 %
Kislibercse 2 0.28 %
Paróca 2 0.28 %
Apafalva 2 0.28 %
Felsősztregova 1 0.14 %
Száraznyírjes 1 0.14 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 24.33 %
Középpalojta 113 10.78 %
Alsópalojta 91 8.68 %
Lukanénye 90 8.59 %
Felsőpalojta 79 7.54 %
Bereklak 61 5.82 %
Kékkő 32 3.05 %
Ebeck 32 3.05 %
Tótgyarmat 24 2.29 %
Csáb 22 2.10 %
Mikszáthfalva 21 2.00 %
Magasmajtény 20 1.91 %
Kőkeszi 17 1.62 %
Leszenye 16 1.53 %
Erdőszelestény 15 1.43 %
Ipolynyék 15 1.43 %
Dacsólam 15 1.43 %
Kiskürtös 14 1.34 %
Szuhány 14 1.34 %
Zsély 12 1.15 %
Dacsókeszi 11 1.05 %
Bussa 8 0.76 %
Kürtösújfalu 8 0.76 %
Alsóesztergály 7 0.67 %
Érújfalu 7 0.67 %
Apátújfalu 6 0.57 %
Nagycsalomja 6 0.57 %
Óvár 6 0.57 %
Nógrádszentpéter 6 0.57 %
Csalár 6 0.57 %
Terbegec 5 0.48 %
Csall 5 0.48 %
Alsózellő 5 0.48 %
Alsósztregova 5 0.48 %
Tótkisfalu 5 0.48 %
Hartyán 5 0.48 %
Ipolykeszi 5 0.48 %
Felsőzellő 4 0.38 %
Bátorfalu 4 0.38 %
Szelény 4 0.38 %
Kiscsalomja 4 0.38 %
Felsőesztergály 4 0.38 %
Sirak 3 0.29 %
Ipolynagyfalu 3 0.29 %
Nagylám 3 0.29 %
Apafalva 3 0.29 %
Gyürki 3 0.29 %
Ipolyhídvég 2 0.19 %
Ipolyharaszti 2 0.19 %
Száraznyírjes 2 0.19 %
Nógrádszenna 2 0.19 %
Ipolybalog 2 0.19 %
Kislibercse 2 0.19 %
Felsősztregova 1 0.10 %
Kishalom 1 0.10 %
Rárósmulyad 1 0.10 %
Kelenye 1 0.10 %
Szécsénykovácsi 1 0.10 %
Kóvár 1 0.10 %
Inám 1 0.10 %
Veres 1 0.10 %
Nagyhalom 1 0.10 %
Tótkelecsény 1 0.10 %
Zobor 1 0.10 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 12.49 %
Ipolybalog 179 9.59 %
Lukanénye 173 9.27 %
Csáb 132 7.07 %
Nagykürtös 125 6.70 %
Apátújfalu 119 6.38 %
Nagycsalomja 96 5.14 %
Zsély 80 4.29 %
Leszenye 69 3.70 %
Inám 61 3.27 %
Ipolykeszi 61 3.27 %
Bussa 59 3.16 %
Ipolyhídvég 59 3.16 %
Kőkeszi 58 3.11 %
Ipolyszécsényke 50 2.68 %
Tótgyarmat 48 2.57 %
Ipolyvarbó 48 2.57 %
Óvár 46 2.47 %
Kelenye 46 2.47 %
Kóvár 42 2.25 %
Terbegec 41 2.20 %
Bátorfalu 36 1.93 %
Ipolynagyfalu 34 1.82 %
Dacsókeszi 30 1.61 %
Szécsénykovácsi 26 1.39 %
Ipolyharaszti 18 0.96 %
Szelény 17 0.91 %
Sirak 15 0.80 %
Erdőszelestény 15 0.80 %
Csalár 14 0.75 %
Kékkő 13 0.70 %
Magasmajtény 12 0.64 %
Ipolykér 12 0.64 %
Ebeck 11 0.59 %
Mikszáthfalva 10 0.54 %
Felsőzellő 9 0.48 %
Csall 9 0.48 %
Gyürki 8 0.43 %
Galábocs 8 0.43 %
Bereklak 6 0.32 %
Rárósmulyad 6 0.32 %
Középpalojta 4 0.21 %
Alsóesztergály 4 0.21 %
Felsőpalojta 3 0.16 %
Kiscsalomja 3 0.16 %
Alsósztregova 3 0.16 %
Kiskürtös 2 0.11 %
Nagyhalom 2 0.11 %
Alsópalojta 2 0.11 %
Nógrádszenna 2 0.11 %
Szuhány 2 0.11 %
Nógrádszentpéter 2 0.11 %
Alsózellő 2 0.11 %
Felsősztregova 1 0.05 %
Apafalva 1 0.05 %
Kürtösújfalu 1 0.05 %
Kislibercse 1 0.05 %
Tótkisfalu 1 0.05 %
Hartyán 1 0.05 %
Érújfalu 1 0.05 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 3.97 %
Ipolykér 25 2.68 %
Bussa 21 2.25 %
Lukanénye 21 2.25 %
Szécsénykovácsi 21 2.25 %
Nagykürtös 19 2.04 %
Ipolynyék 17 1.82 %
Óvár 12 1.29 %
Zsély 12 1.29 %
Terbegec 11 1.18 %
Apátújfalu 11 1.18 %
Ipolybalog 11 1.18 %
Csáb 10 1.07 %
Felsőzellő 10 1.07 %
Nagycsalomja 8 0.86 %
Ipolyhídvég 7 0.75 %
Kőkeszi 7 0.75 %
Inám 7 0.75 %
Leszenye 7 0.75 %
Galábocs 5 0.54 %
Csalár 4 0.43 %
Ipolynagyfalu 4 0.43 %
Érújfalu 3 0.32 %
Hartyán 3 0.32 %
Dacsókeszi 3 0.32 %
Gyürki 3 0.32 %
Kóvár 3 0.32 %
Paróca 3 0.32 %
Ipolyszécsényke 3 0.32 %
Szelény 3 0.32 %
Erdőszelestény 3 0.32 %
Tótgyarmat 2 0.21 %
Felsőesztergály 2 0.21 %
Ipolyharaszti 2 0.21 %
Alsósztregova 2 0.21 %
Sirak 2 0.21 %
Mikszáthfalva 2 0.21 %
Alsózellő 1 0.11 %
Kelenye 1 0.11 %
Alsópalojta 1 0.11 %
Ebeck 1 0.11 %
Alsóesztergály 1 0.11 %
Ipolykeszi 1 0.11 %
Magasmajtény 1 0.11 %
Nógrádszentpéter 1 0.11 %
Dacsólam 1 0.11 %
Bereklak 1 0.11 %
Nagylám 1 0.11 %
Kiscsalomja 1 0.11 %
Csall 1 0.11 %
Kékkő 1 0.11 %
Kiskürtös 1 0.11 %
Rárósmulyad 1 0.11 %
Szuhány 1 0.11 %
Középpalojta 1 0.11 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 6.90 %
Nagykürtös 96 6.02 %
Nógrádszentpéter 34 2.13 %
Érújfalu 17 1.07 %
Kékkő 16 1.00 %
Kislibercse 15 0.94 %
Tótkisfalu 15 0.94 %
Bussa 15 0.94 %
Magasmajtény 14 0.88 %
Borosznok 13 0.82 %
Süllye 11 0.69 %
Felsőesztergály 11 0.69 %
Lukanénye 9 0.56 %
Alsópalojta 9 0.56 %
Zsély 9 0.56 %
Csáb 9 0.56 %
Ipolyharaszti 9 0.56 %
Bereklak 8 0.50 %
Felsősztregova 8 0.50 %
Dacsólam 7 0.44 %
Tótkelecsény 7 0.44 %
Nagylám 7 0.44 %
Nógrádszenna 6 0.38 %
Felsőzellő 6 0.38 %
Csall 6 0.38 %
Szelény 5 0.31 %
Hartyán 5 0.31 %
Ipolynyék 5 0.31 %
Kiscsalomja 5 0.31 %
Bátorfalu 4 0.25 %
Nagycsalomja 4 0.25 %
Kiskürtös 4 0.25 %
Alsózellő 4 0.25 %
Szuhány 4 0.25 %
Paróca 4 0.25 %
Kürtösújfalu 3 0.19 %
Kelenye 3 0.19 %
Nagyhalom 3 0.19 %
Kőkeszi 2 0.13 %
Rárósmulyad 2 0.13 %
Ipolybalog 2 0.13 %
Dacsókeszi 2 0.13 %
Leszenye 2 0.13 %
Középpalojta 2 0.13 %
Száraznyírjes 2 0.13 %
Kishalom 1 0.06 %
Veres 1 0.06 %
Inám 1 0.06 %
Ebeck 1 0.06 %
Gyürki 1 0.06 %
Erdőszelestény 1 0.06 %
Mikszáthfalva 1 0.06 %
Tótgyarmat 1 0.06 %
Ipolyvarbó 1 0.06 %
Apafalva 1 0.06 %
Ipolyhídvég 1 0.06 %
Ipolykeszi 1 0.06 %
Zobor 1 0.06 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 22.25 %
Zsély 73 3.19 %
Kékkő 64 2.80 %
Alsózellő 62 2.71 %
Lukanénye 49 2.14 %
Csáb 37 1.62 %
Alsósztregova 37 1.62 %
Középpalojta 36 1.57 %
Apátújfalu 35 1.53 %
Dacsókeszi 33 1.44 %
Nógrádszentpéter 29 1.27 %
Bereklak 28 1.22 %
Mikszáthfalva 28 1.22 %
Erdőszelestény 26 1.14 %
Kiskürtös 25 1.09 %
Érújfalu 25 1.09 %
Felsőzellő 23 1.01 %
Ipolynyék 23 1.01 %
Alsópalojta 21 0.92 %
Nagycsalomja 20 0.87 %
Ebeck 20 0.87 %
Leszenye 20 0.87 %
Kőkeszi 18 0.79 %
Felsőesztergály 18 0.79 %
Bussa 18 0.79 %
Szécsénykovácsi 18 0.79 %
Alsóesztergály 18 0.79 %
Csalár 17 0.74 %
Kiscsalomja 17 0.74 %
Tótgyarmat 16 0.70 %
Nógrádszenna 15 0.66 %
Terbegec 14 0.61 %
Ipolykér 14 0.61 %
Bátorfalu 11 0.48 %
Ipolybalog 11 0.48 %
Óvár 11 0.48 %
Tótkelecsény 11 0.48 %
Kelenye 11 0.48 %
Tótkisfalu 9 0.39 %
Szuhány 9 0.39 %
Kürtösújfalu 9 0.39 %
Sirak 9 0.39 %
Ipolyhídvég 9 0.39 %
Száraznyírjes 8 0.35 %
Inám 8 0.35 %
Ipolyvarbó 8 0.35 %
Felsőpalojta 7 0.31 %
Szelény 7 0.31 %
Apafalva 7 0.31 %
Süllye 6 0.26 %
Ipolyszécsényke 6 0.26 %
Galábocs 6 0.26 %
Ipolynagyfalu 6 0.26 %
Nagyhalom 6 0.26 %
Kóvár 6 0.26 %
Csall 6 0.26 %
Kislibercse 6 0.26 %
Magasmajtény 4 0.17 %
Ipolyharaszti 4 0.17 %
Ipolykeszi 3 0.13 %
Paróca 3 0.13 %
Nagylám 3 0.13 %
Gyürki 3 0.13 %
Felsősztregova 3 0.13 %
Kishalom 3 0.13 %
Dacsólam 3 0.13 %
Rárósmulyad 3 0.13 %
Veres 2 0.09 %
Borosznok 2 0.09 %
Zobor 2 0.09 %
Hartyán 1 0.04 %
Nagykürtös 717 70.36 %
Kékkő 93 9.13 %
Mikszáthfalva 76 7.46 %
Alsópalojta 67 6.58 %
Magasmajtény 59 5.79 %
Kiskürtös 39 3.83 %
Alsósztregova 36 3.53 %
Középpalojta 32 3.14 %
Zsély 31 3.04 %
Nógrádszentpéter 27 2.65 %
Erdőszelestény 25 2.45 %
Ebeck 22 2.16 %
Bereklak 22 2.16 %
Alsózellő 22 2.16 %
Ipolynyék 21 2.06 %
Bussa 18 1.77 %
Nagyhalom 14 1.37 %
Kürtösújfalu 13 1.28 %
Dacsókeszi 11 1.08 %
Csalár 9 0.88 %
Alsóesztergály 8 0.79 %
Dacsólam 8 0.79 %
Kislibercse 7 0.69 %
Csáb 7 0.69 %
Leszenye 6 0.59 %
Csall 6 0.59 %
Lukanénye 5 0.49 %
Tótkisfalu 5 0.49 %
Érújfalu 5 0.49 %
Szuhány 5 0.49 %
Kishalom 5 0.49 %
Felsőpalojta 4 0.39 %
Szécsénykovácsi 4 0.39 %
Sirak 4 0.39 %
Ipolyhídvég 4 0.39 %
Kőkeszi 4 0.39 %
Óvár 4 0.39 %
Szelény 4 0.39 %
Felsőzellő 4 0.39 %
Száraznyírjes 4 0.39 %
Nagylám 3 0.29 %
Ipolyharaszti 3 0.29 %
Bátorfalu 3 0.29 %
Ipolykér 3 0.29 %
Hartyán 3 0.29 %
Galábocs 3 0.29 %
Nagycsalomja 3 0.29 %
Terbegec 3 0.29 %
Ipolybalog 3 0.29 %
Apátújfalu 2 0.20 %
Ipolykeszi 2 0.20 %
Felsősztregova 2 0.20 %
Tótgyarmat 2 0.20 %
Zobor 2 0.20 %
Kóvár 2 0.20 %
Felsőesztergály 2 0.20 %
Nógrádszenna 2 0.20 %
Rárósmulyad 1 0.10 %
Süllye 1 0.10 %
Tótkelecsény 1 0.10 %
Ipolynagyfalu 1 0.10 %
Kelenye 1 0.10 %
Apafalva 1 0.10 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 86.70 %
Kékkő 203 12.39 %
Magasmajtény 163 9.95 %
Erdőszelestény 118 7.20 %
Nógrádszentpéter 116 7.08 %
Bereklak 105 6.41 %
Lukanénye 105 6.41 %
Bussa 104 6.35 %
Csáb 102 6.22 %
Alsópalojta 102 6.22 %
Alsósztregova 87 5.31 %
Zsély 86 5.25 %
Mikszáthfalva 80 4.88 %
Középpalojta 78 4.76 %
Kürtösújfalu 76 4.64 %
Dacsókeszi 69 4.21 %
Kőkeszi 63 3.84 %
Érújfalu 61 3.72 %
Kiskürtös 55 3.36 %
Szuhány 55 3.36 %
Leszenye 55 3.36 %
Ebeck 51 3.11 %
Dacsólam 51 3.11 %
Apátújfalu 51 3.11 %
Ipolynyék 45 2.75 %
Alsózellő 42 2.56 %
Felsőpalojta 41 2.50 %
Nógrádszenna 40 2.44 %
Kiscsalomja 36 2.20 %
Felsőesztergály 35 2.14 %
Bátorfalu 35 2.14 %
Csall 34 2.07 %
Tótgyarmat 32 1.95 %
Tótkisfalu 32 1.95 %
Csalár 31 1.89 %
Felsőzellő 31 1.89 %
Nagylám 30 1.83 %
Szelény 29 1.77 %
Nagycsalomja 28 1.71 %
Szécsénykovácsi 27 1.65 %
Alsóesztergály 26 1.59 %
Ipolybalog 25 1.53 %
Tótkelecsény 24 1.46 %
Sirak 24 1.46 %
Hartyán 24 1.46 %
Felsősztregova 24 1.46 %
Nagyhalom 22 1.34 %
Ipolykér 22 1.34 %
Óvár 21 1.28 %
Terbegec 21 1.28 %
Ipolyharaszti 20 1.22 %
Ipolykeszi 20 1.22 %
Kislibercse 17 1.04 %
Ipolyvarbó 16 0.98 %
Borosznok 15 0.92 %
Gyürki 15 0.92 %
Paróca 14 0.85 %
Kishalom 13 0.79 %
Apafalva 12 0.73 %
Ipolynagyfalu 12 0.73 %
Galábocs 12 0.73 %
Zobor 11 0.67 %
Inám 10 0.61 %
Ipolyhídvég 10 0.61 %
Száraznyírjes 8 0.49 %
Kóvár 8 0.49 %
Süllye 6 0.37 %
Ipolyszécsényke 6 0.37 %
Veres 5 0.31 %
Rárósmulyad 5 0.31 %
Kelenye 1 0.06 %
Nagykürtös 284 38.53 %
Kékkő 35 4.75 %
Magasmajtény 20 2.71 %
Nógrádszentpéter 19 2.58 %
Kiskürtös 17 2.31 %
Zsély 16 2.17 %
Bussa 14 1.90 %
Erdőszelestény 12 1.63 %
Csall 9 1.22 %
Száraznyírjes 9 1.22 %
Ebeck 9 1.22 %
Csáb 8 1.09 %
Alsópalojta 8 1.09 %
Mikszáthfalva 8 1.09 %
Bereklak 8 1.09 %
Galábocs 8 1.09 %
Dacsólam 8 1.09 %
Lukanénye 8 1.09 %
Leszenye 8 1.09 %
Érújfalu 8 1.09 %
Dacsókeszi 7 0.95 %
Kőkeszi 6 0.81 %
Ipolyvarbó 6 0.81 %
Ipolynyék 6 0.81 %
Apátújfalu 5 0.68 %
Középpalojta 5 0.68 %
Kiscsalomja 4 0.54 %
Szuhány 4 0.54 %
Borosznok 4 0.54 %
Csalár 4 0.54 %
Tótkisfalu 4 0.54 %
Óvár 4 0.54 %
Kóvár 3 0.41 %
Bátorfalu 3 0.41 %
Felsőesztergály 3 0.41 %
Alsóesztergály 3 0.41 %
Hartyán 3 0.41 %
Szelény 2 0.27 %
Gyürki 2 0.27 %
Kürtösújfalu 2 0.27 %
Tótkelecsény 2 0.27 %
Felsősztregova 2 0.27 %
Ipolybalog 2 0.27 %
Alsósztregova 2 0.27 %
Süllye 2 0.27 %
Tótgyarmat 2 0.27 %
Felsőpalojta 1 0.14 %
Zobor 1 0.14 %
Rárósmulyad 1 0.14 %
Nógrádszenna 1 0.14 %
Sirak 1 0.14 %
Ipolyharaszti 1 0.14 %
Ipolyhídvég 1 0.14 %
Inám 1 0.14 %
Ipolykér 1 0.14 %
Kelenye 1 0.14 %
Apafalva 1 0.14 %
Kishalom 1 0.14 %
Paróca 1 0.14 %
Nagycsalomja 1 0.14 %
Ipolynagyfalu 1 0.14 %
Felsőzellő 1 0.14 %
Alsózellő 1 0.14 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 19.82 %
Kékkő 61 4.14 %
Lukanénye 39 2.65 %
Zsély 38 2.58 %
Alsósztregova 28 1.90 %
Nógrádszentpéter 26 1.77 %
Bereklak 20 1.36 %
Alsózellő 19 1.29 %
Ebeck 18 1.22 %
Erdőszelestény 18 1.22 %
Csáb 16 1.09 %
Mikszáthfalva 16 1.09 %
Érújfalu 16 1.09 %
Felsőzellő 16 1.09 %
Nógrádszenna 15 1.02 %
Ipolynyék 14 0.95 %
Kürtösújfalu 13 0.88 %
Magasmajtény 13 0.88 %
Bussa 13 0.88 %
Alsópalojta 12 0.81 %
Kőkeszi 12 0.81 %
Középpalojta 12 0.81 %
Leszenye 12 0.81 %
Dacsókeszi 12 0.81 %
Kiskürtös 11 0.75 %
Tótgyarmat 10 0.68 %
Tótkisfalu 9 0.61 %
Inám 9 0.61 %
Dacsólam 9 0.61 %
Ipolykér 8 0.54 %
Csalár 8 0.54 %
Alsóesztergály 8 0.54 %
Apátújfalu 8 0.54 %
Kislibercse 7 0.48 %
Kelenye 7 0.48 %
Nagycsalomja 7 0.48 %
Csall 6 0.41 %
Apafalva 6 0.41 %
Kiscsalomja 6 0.41 %
Szelény 6 0.41 %
Nagylám 6 0.41 %
Óvár 6 0.41 %
Ipolyhídvég 5 0.34 %
Felsőesztergály 5 0.34 %
Szuhány 5 0.34 %
Felsőpalojta 4 0.27 %
Süllye 4 0.27 %
Ipolybalog 4 0.27 %
Nagyhalom 4 0.27 %
Tótkelecsény 4 0.27 %
Paróca 3 0.20 %
Kóvár 3 0.20 %
Sirak 3 0.20 %
Terbegec 3 0.20 %
Szécsénykovácsi 3 0.20 %
Ipolynagyfalu 3 0.20 %
Kishalom 3 0.20 %
Száraznyírjes 3 0.20 %
Veres 2 0.14 %
Bátorfalu 2 0.14 %
Ipolyszécsényke 2 0.14 %
Rárósmulyad 2 0.14 %
Borosznok 2 0.14 %
Ipolyharaszti 2 0.14 %
Hartyán 2 0.14 %
Gyürki 2 0.14 %
Zobor 2 0.14 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Galábocs 1 0.07 %
Felsősztregova 1 0.07 %
Ipolykeszi 1 0.07 %
Nagykürtös 758 40.77 %
Kékkő 105 5.65 %
Erdőszelestény 71 3.82 %
Magasmajtény 63 3.39 %
Bussa 62 3.34 %
Nógrádszentpéter 59 3.17 %
Bereklak 55 2.96 %
Csáb 51 2.74 %
Középpalojta 50 2.69 %
Alsópalojta 49 2.64 %
Zsély 48 2.58 %
Lukanénye 46 2.47 %
Ipolyhídvég 45 2.42 %
Kürtösújfalu 44 2.37 %
Alsósztregova 43 2.31 %
Felsőzellő 39 2.10 %
Mikszáthfalva 38 2.04 %
Dacsókeszi 38 2.04 %
Szuhány 35 1.88 %
Felsőesztergály 31 1.67 %
Apátújfalu 28 1.51 %
Kiskürtös 28 1.51 %
Csalár 27 1.45 %
Leszenye 27 1.45 %
Kőkeszi 26 1.40 %
Alsózellő 25 1.34 %
Dacsólam 25 1.34 %
Kiscsalomja 24 1.29 %
Ipolynyék 23 1.24 %
Érújfalu 23 1.24 %
Csall 21 1.13 %
Szécsénykovácsi 21 1.13 %
Felsősztregova 21 1.13 %
Felsőpalojta 20 1.08 %
Szelény 20 1.08 %
Alsóesztergály 20 1.08 %
Hartyán 19 1.02 %
Nagylám 18 0.97 %
Ipolynagyfalu 18 0.97 %
Ipolykér 17 0.91 %
Ipolyvarbó 17 0.91 %
Óvár 17 0.91 %
Ebeck 16 0.86 %
Tótgyarmat 16 0.86 %
Tótkisfalu 15 0.81 %
Kislibercse 15 0.81 %
Tótkelecsény 15 0.81 %
Nógrádszenna 15 0.81 %
Paróca 13 0.70 %
Ipolykeszi 13 0.70 %
Ipolybalog 12 0.65 %
Ipolyharaszti 12 0.65 %
Apafalva 11 0.59 %
Zobor 11 0.59 %
Terbegec 11 0.59 %
Galábocs 11 0.59 %
Borosznok 10 0.54 %
Kóvár 9 0.48 %
Kishalom 9 0.48 %
Száraznyírjes 8 0.43 %
Kelenye 7 0.38 %
Bátorfalu 7 0.38 %
Sirak 6 0.32 %
Gyürki 6 0.32 %
Ipolyszécsényke 6 0.32 %
Inám 6 0.32 %
Süllye 5 0.27 %
Nagycsalomja 5 0.27 %
Nagyhalom 4 0.22 %
Rárósmulyad 3 0.16 %
Veres 3 0.16 %
Nagykürtös 629 57.81 %
Kékkő 110 10.11 %
Zsély 56 5.15 %
Mikszáthfalva 54 4.96 %
Alsópalojta 51 4.69 %
Bereklak 42 3.86 %
Nógrádszentpéter 38 3.49 %
Bussa 35 3.22 %
Erdőszelestény 35 3.22 %
Kiskürtös 32 2.94 %
Csáb 28 2.57 %
Felsőesztergály 26 2.39 %
Kürtösújfalu 23 2.11 %
Alsózellő 22 2.02 %
Alsósztregova 22 2.02 %
Lukanénye 19 1.75 %
Ebeck 17 1.56 %
Magasmajtény 17 1.56 %
Nagyhalom 13 1.19 %
Dacsókeszi 13 1.19 %
Leszenye 13 1.19 %
Ipolykér 13 1.19 %
Érújfalu 13 1.19 %
Középpalojta 12 1.10 %
Felsőzellő 12 1.10 %
Szécsénykovácsi 11 1.01 %
Szuhány 10 0.92 %
Csalár 10 0.92 %
Száraznyírjes 10 0.92 %
Kőkeszi 9 0.83 %
Kiscsalomja 9 0.83 %
Dacsólam 9 0.83 %
Nógrádszenna 8 0.74 %
Galábocs 8 0.74 %
Tótgyarmat 8 0.74 %
Óvár 7 0.64 %
Felsőpalojta 7 0.64 %
Bátorfalu 6 0.55 %
Kislibercse 5 0.46 %
Ipolyharaszti 4 0.37 %
Ipolynagyfalu 4 0.37 %
Ipolynyék 4 0.37 %
Apátújfalu 4 0.37 %
Csall 4 0.37 %
Tótkelecsény 4 0.37 %
Zobor 4 0.37 %
Ipolyhídvég 3 0.28 %
Ipolybalog 3 0.28 %
Szelény 3 0.28 %
Apafalva 3 0.28 %
Alsóesztergály 3 0.28 %
Tótkisfalu 3 0.28 %
Kishalom 3 0.28 %
Süllye 2 0.18 %
Felsősztregova 2 0.18 %
Nagycsalomja 2 0.18 %
Kelenye 2 0.18 %
Ipolyvarbó 2 0.18 %
Borosznok 1 0.09 %
Gyürki 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Rárósmulyad 1 0.09 %
Inám 1 0.09 %
Ipolyszécsényke 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 6.61 %
Ipolybalog 57 5.98 %
Ipolykeszi 48 5.04 %
Ipolyhídvég 41 4.30 %
Nagycsalomja 24 2.52 %
Nagykürtös 22 2.31 %
Lukanénye 20 2.10 %
Ipolykér 13 1.36 %
Óvár 13 1.36 %
Ipolynagyfalu 12 1.26 %
Inám 12 1.26 %
Kóvár 11 1.15 %
Magasmajtény 8 0.84 %
Bussa 6 0.63 %
Ipolyszécsényke 6 0.63 %
Tótgyarmat 5 0.52 %
Kőkeszi 5 0.52 %
Zsély 4 0.42 %
Ipolyvarbó 4 0.42 %
Apátújfalu 4 0.42 %
Kelenye 4 0.42 %
Csalár 4 0.42 %
Szécsénykovácsi 4 0.42 %
Leszenye 3 0.31 %
Csáb 3 0.31 %
Kiscsalomja 2 0.21 %
Sirak 2 0.21 %
Érújfalu 2 0.21 %
Gyürki 2 0.21 %
Alsózellő 1 0.10 %
Tótkisfalu 1 0.10 %
Terbegec 1 0.10 %
Bátorfalu 1 0.10 %
Kékkő 1 0.10 %
Kishalom 1 0.10 %
Mikszáthfalva 1 0.10 %
Alsósztregova 1 0.10 %
Rárósmulyad 1 0.10 %
Dacsókeszi 1 0.10 %
Szelény 1 0.10 %
Zobor 1 0.10 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 31.20 %
Alsósztregova 136 22.33 %
Felsőzellő 91 14.94 %
Bussa 76 12.48 %
Nógrádszentpéter 31 5.09 %
Kékkő 24 3.94 %
Alsózellő 23 3.78 %
Mikszáthfalva 18 2.96 %
Kislibercse 16 2.63 %
Alsópalojta 16 2.63 %
Érújfalu 15 2.46 %
Magasmajtény 13 2.13 %
Középpalojta 10 1.64 %
Felsőesztergály 10 1.64 %
Rárósmulyad 9 1.48 %
Leszenye 9 1.48 %
Tótkelecsény 8 1.31 %
Nógrádszenna 8 1.31 %
Ipolynyék 7 1.15 %
Csáb 7 1.15 %
Dacsólam 7 1.15 %
Hartyán 7 1.15 %
Apátújfalu 7 1.15 %
Csalár 6 0.99 %
Ipolyvarbó 6 0.99 %
Zsély 6 0.99 %
Ebeck 6 0.99 %
Kishalom 5 0.82 %
Kiskürtös 5 0.82 %
Tótkisfalu 5 0.82 %
Lukanénye 5 0.82 %
Szuhány 4 0.66 %
Felsősztregova 4 0.66 %
Nagycsalomja 4 0.66 %
Erdőszelestény 4 0.66 %
Borosznok 4 0.66 %
Kürtösújfalu 4 0.66 %
Bereklak 4 0.66 %
Terbegec 4 0.66 %
Kőkeszi 3 0.49 %
Galábocs 3 0.49 %
Nagyhalom 3 0.49 %
Tótgyarmat 3 0.49 %
Alsóesztergály 2 0.33 %
Bátorfalu 2 0.33 %
Gyürki 2 0.33 %
Ipolykeszi 2 0.33 %
Csall 2 0.33 %
Nagylám 2 0.33 %
Dacsókeszi 2 0.33 %
Ipolybalog 2 0.33 %
Ipolyharaszti 2 0.33 %
Szécsénykovácsi 2 0.33 %
Ipolynagyfalu 2 0.33 %
Ipolykér 2 0.33 %
Kiscsalomja 2 0.33 %
Ipolyhídvég 2 0.33 %
Ipolyszécsényke 1 0.16 %
Süllye 1 0.16 %
Felsőpalojta 1 0.16 %
Kelenye 1 0.16 %
Kóvár 1 0.16 %
Sirak 1 0.16 %
Óvár 1 0.16 %
Száraznyírjes 1 0.16 %
Paróca 1 0.16 %
Zobor 1 0.16 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 12.59 %
Ipolyhídvég 131 10.05 %
Ipolybalog 83 6.37 %
Ipolynagyfalu 47 3.61 %
Inám 44 3.38 %
Nagykürtös 41 3.15 %
Óvár 35 2.69 %
Ipolykér 31 2.38 %
Ipolykeszi 27 2.07 %
Lukanénye 19 1.46 %
Csáb 18 1.38 %
Nagycsalomja 18 1.38 %
Kelenye 18 1.38 %
Ipolyszécsényke 17 1.30 %
Kóvár 15 1.15 %
Csalár 15 1.15 %
Apátújfalu 13 1.00 %
Sirak 11 0.84 %
Terbegec 11 0.84 %
Szécsénykovácsi 10 0.77 %
Kőkeszi 9 0.69 %
Bussa 9 0.69 %
Bátorfalu 8 0.61 %
Leszenye 7 0.54 %
Tótgyarmat 6 0.46 %
Dacsókeszi 5 0.38 %
Gyürki 5 0.38 %
Kékkő 5 0.38 %
Magasmajtény 4 0.31 %
Szelény 4 0.31 %
Ipolyvarbó 4 0.31 %
Zsély 4 0.31 %
Galábocs 3 0.23 %
Hartyán 3 0.23 %
Érújfalu 3 0.23 %
Mikszáthfalva 2 0.15 %
Alsózellő 2 0.15 %
Rárósmulyad 2 0.15 %
Erdőszelestény 2 0.15 %
Zobor 1 0.08 %
Kiskürtös 1 0.08 %
Bereklak 1 0.08 %
Kiscsalomja 1 0.08 %
Alsósztregova 1 0.08 %
Felsőzellő 1 0.08 %
Ipolyharaszti 1 0.08 %
Csall 1 0.08 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 9.13 %
Alsósztregova 235 6.54 %
Nógrádszentpéter 76 2.12 %
Érújfalu 75 2.09 %
Kékkő 53 1.48 %
Bussa 40 1.11 %
Magasmajtény 39 1.09 %
Kislibercse 32 0.89 %
Hartyán 30 0.83 %
Felsősztregova 29 0.81 %
Tótkisfalu 28 0.78 %
Nógrádszenna 23 0.64 %
Mikszáthfalva 20 0.56 %
Erdőszelestény 19 0.53 %
Tótkelecsény 19 0.53 %
Zsély 18 0.50 %
Alsópalojta 18 0.50 %
Süllye 18 0.50 %
Borosznok 16 0.45 %
Felsőzellő 12 0.33 %
Kiskürtös 12 0.33 %
Bereklak 12 0.33 %
Apátújfalu 11 0.31 %
Felsőesztergály 11 0.31 %
Alsózellő 10 0.28 %
Alsóesztergály 9 0.25 %
Dacsókeszi 9 0.25 %
Középpalojta 9 0.25 %
Rárósmulyad 8 0.22 %
Leszenye 8 0.22 %
Nagylám 8 0.22 %
Lukanénye 8 0.22 %
Kóvár 8 0.22 %
Kürtösújfalu 7 0.19 %
Csáb 7 0.19 %
Paróca 7 0.19 %
Nagyhalom 6 0.17 %
Óvár 6 0.17 %
Ipolykér 6 0.17 %
Dacsólam 5 0.14 %
Szelény 4 0.11 %
Szuhány 4 0.11 %
Tótgyarmat 4 0.11 %
Csalár 4 0.11 %
Gyürki 4 0.11 %
Csall 4 0.11 %
Kishalom 4 0.11 %
Ipolykeszi 3 0.08 %
Ipolynyék 3 0.08 %
Szécsénykovácsi 3 0.08 %
Ebeck 3 0.08 %
Kelenye 3 0.08 %
Kiscsalomja 3 0.08 %
Nagycsalomja 2 0.06 %
Bátorfalu 2 0.06 %
Felsőpalojta 2 0.06 %
Kőkeszi 2 0.06 %
Veres 2 0.06 %
Terbegec 2 0.06 %
Zobor 2 0.06 %
Ipolyharaszti 2 0.06 %
Ipolyhídvég 1 0.03 %
Ipolynagyfalu 1 0.03 %
Száraznyírjes 1 0.03 %
Galábocs 1 0.03 %
Ipolyvarbó 1 0.03 %
Sirak 1 0.03 %
Ipolybalog 1 0.03 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
237 71.39%
SPV
33 9.94%
VPN
23 6.93%
KSČ
17 5.12%
SNS
8 2.41%
SSL
4 1.20%
SD
4 1.20%
DS
3 0.90%
DÚRS
2 0.60%
Egyéb
1 0.30%
Érvényes szavazatok 332
Együttélés-MKDM
167 57.39%
Magyar Polgári Párt
55 18.90%
SDSS
18 6.19%
KSS
13 4.47%
SDĽ
10 3.44%
SPI
5 1.72%
HZDS
5 1.72%
ODÚ
4 1.37%
SLS
3 1.03%
KDH
3 1.03%
SSL-SNZ
3 1.03%
ZPR-RČS
2 0.69%
Egyéb
3 1.03%
Érvényes szavazatok 291
MK
187 72.20%
SP-VOĽBA
21 8.11%
KSS
13 5.02%
10 3.86%
ZRS
6 2.32%
HZDS-RSS
6 2.32%
SD
4 1.54%
HZPCS
4 1.54%
DS
3 1.16%
RSDSS
2 0.77%
Egyéb
3 1.16%
Érvényes szavazatok 259
MKP
253 85.19%
SDK
14 4.71%
HZDS
10 3.37%
SDĽ
7 2.36%
SNJ
5 1.68%
KSS
3 1.01%
MLHZP
3 1.01%
Egyéb
2 0.67%
Érvényes szavazatok 297
MKP
221 93.64%
SDKU
3 1.27%
KSS
2 0.85%
SZS
2 0.85%
ROMA
2 0.85%
ROISR
2 0.85%
KDH
1 0.42%
SMER
1 0.42%
SDA
1 0.42%
PSNS
1 0.42%
Érvényes szavazatok 236
MKP
189 92.20%
SDKU DS
3 1.46%
ANO
3 1.46%
SF
2 0.98%
NADEJ
1 0.49%
KSS
1 0.49%
KDH
1 0.49%
SMER
1 0.49%
SOS
1 0.49%
Misia 21
1 0.49%
ĽS HZDS
1 0.49%
ZRS
1 0.49%
Érvényes szavazatok 205
MKP
148 74.37%
Most-Híd
22 11.06%
SDKU DS
9 4.52%
SaS
6 3.02%
SMER
4 2.01%
ĽS HZDS
3 1.51%
SDĽ
2 1.01%
EDS
2 1.01%
KSS
1 0.50%
Únia
1 0.50%
AZEN
1 0.50%
Érvényes szavazatok 199
MKP
144 77.84%
Most-Híd
19 10.27%
SMER SD
8 4.32%
OĽaNO
4 2.16%
SNS
3 1.62%
SaS
3 1.62%
SDĽ
1 0.54%
PaS
1 0.54%
KSS
1 0.54%
SOSKA
1 0.54%
Érvényes szavazatok 185
MKP
112 66.27%
Most-Híd
28 16.57%
LSNS
9 5.33%
SMER SD
8 4.73%
MKDA-MKDSZ
5 2.96%
SNS
2 1.18%
SaS
1 0.59%
TIP
1 0.59%
OĽANO-NOVA
1 0.59%
SKOK!
1 0.59%
#SIEŤ
1 0.59%
Érvényes szavazatok 169
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések