SK
RV
.....

Jólész

Község

címer zászló
437 96% magyar 1910
360 48% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Jólész
Hivatalos szlovák megnevezés:
Jovice
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Rozsnyói járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Rozsonyói járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Gömör-Tornai-karszt, Rozsnyói-medence - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Szilicei-fennsík
Más földrajzi nevek:
(Császári-kert), Hársas Kis-rétek, Köpűs, Leány-kő, Nagy málnás-part, Nyirjespuszta
Koordináták:
48.63166046, 20.55068398
Terület:
10,08 km2
Rang:
község
Népesség:
757
Tszf. magasság:
294 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04945
Település kód:
560049
Szervezeti azonosító:
594784

A község a Rozsnyói-medence déli részén, a 600 méter fölé magasodó Szilicei-fennsík északi lábánál, a Csermosnya-patak jobb partján fekszik, a Rozsnyó-Torna vasútvonal mentén (megállóhely), Rozsnyótól 5 km-re délkeletre. A 16-os főútról a Berzétéhez tartozó Bakpusztánál leágazó, Hárskútra (6,5 km) vezető mellékúton közelíthető meg. Határa felnyúlik a Szilicei-fennsíkra is, határának mintegy felét a fennsíkon található, a Szlovák Karszt Nemzeti Park részét képező erdővel borított terület foglalja el. Nyugatról Berzéte, északnyugatról Rozsnyó, északkeletről Krasznahorkaváralja, keletről Várhosszúrét, délről pedig Szilice községekkel határos. Déli határa 1881-ig megyehatárt alkottt Gömör-Kishont és Torna vármegyék között. Északi határát a 16-os főút vonala alkotja.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Rozsnyói járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után mindvégig a (változó területű) Rozsnyói járáshoz tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Rozsnyói járás). 1976-1990 között Rozsnyóhoz csatolták. Területe (10,08 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 455, 1921-ben 411, 1938-ban pedig 522, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. Magyar többségét napjainkig megőrizte (1991-ben 72,8 %, 2011-ben 75,2 %), a szlovákok aránya 1991-2011 között 13,5 %-ról 17,9 %-ra nőtt. A lakosság több mint egynegyede (26,9 %) a roma etnikumhoz tartozik, bár a roma nemzetiségűek aránya mindössze 2,9 %. A község lakosságszáma 1991-2011 között egyhatodával nőtt (622 főről 726-ra). A lakosság többsége (60,5 %) római katolikus vallású, a reformátusok aránya 2011-ben 11,0 %, az evangélikusé pedig 7,0 % volt.

Történelem

A települést 1352-ben "Pacsapataka" néven említi először oklevél, kialakulása a 14. század elejére tehető. A község magyar alapítású lehetett, ahogy környezete is, ez magyarázza magyar nevét. Mai nevén az 1427-ben keltezett adóösszeírásban szerepel először "Jolees" alakban. Ekkor a Bebek családé volt 19 portával. A név valószínűleg a szláv Jov személynév és a les (= erdő) főnév összetétele, de népies magyarázat szerint a jó lesz magyar kifejezésből származik. Birtokosa a Bebek család volt, mely a 15. században ruszinokat telepített ide, akik alig száz év leforgása alatt beleolvadtak a magyar lakosságba. A falut a 16. században több török támadás érte, melyek következtében lakossága megcsappant. 1570-ben például csak 7 lakott és 4 leégett portát számláltak itt össze. Később az Andrássy család birtoka. A XVI. században népessége két részre szakadt: magyarokra, akik a földet művelték,megadták a dézsmát és vlach juhászokra, akik csupán házaik után fizettek cenzust. A rutének szállásaikat a Berzéte felé emelkedő hegyen tartották és beletartoztak a csetneki juhászcéhbe, kiváltságaikat a 18. század elején vesztették el. 1773-ban 22 jobbágy, 11 zsellér és 8 pásztorcsaládja volt. 1828-ban 66 házában 395 lakos élt, akik mezőgazdasággal foglalkoztak. Itt született 1745-ben Cházár András ügyvéd, a magyar siketnéma oktatás megteremtője. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1976-ban Berzétével és Berzétekőrössel együtt Rozsnyóhoz csatolták, és csak 1990-ben vált újra önálló községgé.

Mai jelentősége

A községben magyar nevelési nyelvű óvoda működik. Határában napkollektoros erőmű található. Római katolikus haranglába 1892-ben épült. Cházár András szülőházában emlékszobát alakítottak ki. A falu határában található Jólészi-tőzegláp 0,8 hektáron elterülő védett terület.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

JÓLES. vagy Jolesz. Elegyes magyar falu Gömör Várm. földes Ura G. Andrásy Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Rozsnyóhoz közel, Kraszna Horka Várallyának filiája, földgyének 1/3 résse középszerű, legelője elég, fája tűzre szűken van, malma, szőleje Torna Vármegyében két órányira, piatzozása Rozsnyón közel.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Jólész, magyar falu, Gömör és Kis-Honth egyesült vgyékben, Rozsnyóhoz délre 3/4 órányira: 246 kath., 149 evangel. lak. Földje, rétje síkon fekszik s termékeny; erdeje nincs. F. u. gr. Andrásy.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Jólész, Rozsnyó közelében fekvő magyar kisközség, 84 házzal és 490, róm. kath., ev. ref. és ág. ev. h. vallású lakossal. Hajdan Krasznahorka vár tartozéka volt és annak sorsában osztozott. 1427-ben Jolees alakban találjuk említve. A Bebek család uradalmának volt a része s idővel azután az Andrássyak birtokába került. Most is ők a birtokosai. A jólészi Chászár család innen veszi az előnevét. A mult század elején ennek a családnak is volt itt birtoka. A községben Nagy Bélának csinos úrilaka van, melyet 1856-ban Tomory János építtetett. Templom nincs a községben. Postája és távírója Krasznahorkaváralja, vasúti állomása Rozsnyó.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Jólész. 1427-es diplomák Jolees alakban említik. Később a krasznahorkai várbirtok urai váltakoztak a község birtokában. A Bebek-család után az Andrássyaké volt Krasznahorka és a legutóbbi időkig ez a család volt a jólészi földek birtokosa is. A XVIII. század első felében a jólészi Chászár-család is földbirtokos volt a községben. 1856-ban Tomory János építtetett kúriát, amely később Nagy Bélára szállt. A község területe 1750 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 522. Külterületi lakott helyei: Cigánytelep és Nyirjespuszta.

Cházár András

1745. 6. 5.
Jólész - megszületett
Dobsina - tanult
Eperjes - tanult
Késmárk - tanult
Rozsnyó - élt
1816. 1. 28.
Rozsnyó - elhunyt
Névelőfordulások
1352
Pachapataka
1427
Jolees
1566
Joolys
1570
Jolyz
1572
Jo leez
1773
Jólesz,
1786
Jólesz,
1863
Jólész,
1873
Jolész,
1888
Jólész,
1920
Jolés,
1948
Jovice
1990
Jovice
1994
Jólész

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő utca (Hlavná) 50
Telefon: 0587326529
Fax: 0587886530

Honlap: jovice.obur.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Lukacsová Ildikó (Független)

Képviselő-testület:
Tisza Štefan (Független)
Dobos Martin (Független)
Gebe Ján (Független)
Demjan Vlastimil (KDH)
Barci František (SMK-MKP)
Albertová Andrea (SMK-MKP)
Albert Tibor (SMK-MKP)
Független 43% Független 3 képviselö KDH 14% KDH 1 képviselö SMK-MKP 43% SMK-MKP 3 képviselö 7 képviselö
Magyar Nevelési Óvoda

Fő utca 35

Jólészi Községi Hivatal

Fő utca 50

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 402 95%
szlovákok 4 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 17 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 425
magyarok 437 96%
szlovákok 3 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 13 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 455
magyarok 408 99%
szlovákok 2 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 411
magyarok 453 73%
szlovákok 84 14%
ruszinok 0 0%
romák 82 13%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 622
magyarok 510 77%
szlovákok 134 20%
ruszinok 0 0%
romák 8 1%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 7 1%
összlétszám 660
magyarok 546 75%
szlovákok 130 18%
ruszinok 0 0%
romák 21 3%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 29 4%
összlétszám 726
magyarok 360 48%
szlovákok 160 21%
ruszinok 1 0%
romák 192 26%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 38 5%
összlétszám 751
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 570
Választási részvétel: 64.91 %
Kiadott boríték: 370
Bedobott boríték: 370

Polgármester

Érvényes szavazólap: 365
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Lukacsová Ildikó 178 48.77 % Független
Baláž Ondrej 122 33.42 % SMK-MKP
Kováč Robert 33 9.04 % MOST - HÍD
Zagiba Zoltán 20 5.48 % SME RODINA - Boris Kollár
Krajliková Karolína 12 3.29 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Tisza Štefan 187 Független
Dobos Martin 136 Független
Barci František 130 SMK-MKP
Albertová Andrea 128 SMK-MKP
Gebe Ján 108 Független
Demjan Vlastimil 103 KDH
Albert Tibor 98 SMK-MKP

Képviselők

2014
MOST - HÍD 57.14% MOST - HÍD 4 képviselö SMK-MKP 28.57% SMK-MKP 2 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö 7 képviselö
2018
Független 42.86% Független 3 képviselö SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö KDH 14.29% KDH 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 577
Választási részvétel: 23.40 %
Kiadott boríték: 135
Bedobott boríték: 135
Választásra jogosult: 576
Választási részvétel: 7.81 %
Kiadott boríték: 45
Bedobott boríték: 45
Választásra jogosult: 563
Választási részvétel: 23,62 %
Kiadott boríték: 133
Bedobott boríték: 133

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 96
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 123
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 44 45.83 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 32 33.33 % KDS
Ivan Kuhn 6 6.25 % OKS
Rastislav Masnyk 3 3.13 % SDKÚ - DS, SaS
Lukáš Sisák 3 3.13 % KSS
Marek Ďurán 2 2.08 % ĽS Naše Slovensko
Jozef Holečko 2 2.08 % Független
Dominika Palaščáková 2 2.08 % NOVA
Vladimír Gürtler 1 1.04 % 7 STATOČNÝCH
Jaroslav Džunko 1 1.04 % Független
Rudolf Bauer 7 15.56% KDS
Karol Pataky 48 39.02 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 37 30.08 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 22 17.89 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 9 7.32 % ĽSNS
Jarmila Tkáčová 4 3.25 % SNS
Vladislav Stanko 2 1.63 % Független
Adam Šepetka 1 0.81 % NAJ
Róbert Bačinský 0 0.00 % Független
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 134
Érvényes szavazólap: 131
Érvényes szavazólap: 11402
# Név Szavazat Százalék Párt
Juraj Nagy 95 70.90% Független
Pavol Burdiga 44 32.84% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Peter Bollo 38 28.36% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Eduard Mako 29 21.64% SRÚS
Ján Babič 29 21.64% SMER - SD
Ľudovít Gunár 26 19.40% SRÚS
Beáta Bekeová 23 17.16% SMK-MKP
Ferenc Porubán 21 15.67% SMK-MKP
Stanislav Kučerák 19 14.18% SRÚS
Ján Szöllös 18 13.43% SMK-MKP
Július Kerekes 17 12.69% Független
Štefan Szaniszló 13 9.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Lach 9 6.72% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Gejza Milko 9 6.72% SMER - SD
Tibor Takáč 7 5.22% OKS
Matúš Bischof 6 4.48% OKS
Ivan Kuhn 5 3.73% OKS
Miloš Gallo-Barnák 4 2.99% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Frák 4 2.99% Független
Štefan Bašták 4 2.99% SMER - SD
Božena Czmórová 4 2.99% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jozef Kušnier 3 2.24% ĽS Naše Slovensko
Juraj Bernár 3 2.24% KSS
Izabella Hurajtová 3 2.24% NOVA
Karol Horník 2 1.49% SMER - SD
Milan Fafrák 2 1.49% KSS
Jaroslav Kočiš 2 1.49% KSS
Peter Pamula 1 0.75% SNS
Jana Gallová 1 0.75% ÚSVIT
Ľuboš Gál 1 0.75% 7 STATOČNÝCH
Jozef Kováč 1 0.75% SaS
Milan Mlynár 0 0.00% SNS
Jozef Šebalj 0 0.00% DS
Janka Vavreková 0 0.00% KSS
Zlatica Bachňáková 0 0.00% KSS
Juraj Nagy 92 70.23% Független
Attila Anna 58 44.27% Független
Beáta Beke 38 29.01% SMK-MKP
Pavol Burdiga 37 28.24% MOST - HÍD
Monika Šeďová 33 25.19% MOST - HÍD
Juraj Balázs 19 14.50% Független
Peter Bollo 19 14.50% MOST - HÍD
Monika Repaszká 18 13.74% ŠKV
Ferenc Porubán 16 12.21% SMK-MKP
Tibor Balázs 14 10.69% MOST - HÍD
Matej Lada 12 9.16% ŠKV
Erika Ocelníková 12 9.16% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Ladislav Juhász 12 9.16% ĽS Naše Slovensko
Ariana Palme 11 8.40% ĽS Naše Slovensko
Dušan Pollák 11 8.40% ŠKV
Július Barkai 11 8.40% SME RODINA - Boris Kollár
Karol Kováč 10 7.63% OKS
Jozef Kušnier 9 6.87% ĽS Naše Slovensko
Matúš Bischof 9 6.87% OKS
Zoltán Várady 8 6.11% SMK-MKP
Róbert Hanuštiak 8 6.11% Független
Dušan Žiak 8 6.11% ĽS Naše Slovensko
Ivan Kuhn 7 5.34% OKS
Hildegarda Támárová 4 3.05% MOST - HÍD
Ján Babič 4 3.05% SMER-SD
Martin Gallo 4 3.05% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Štefan Bašták 4 3.05% SMER-SD
Jarmila Breznenová 3 2.29% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Gejza Záhn 3 2.29% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Eva Mihóková 2 1.53% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Juraj Bernár 2 1.53% KSS
Róbert Bezek 2 1.53% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Miloš Gallo 2 1.53% ŠANCA
Peter Pamula 1 0.76% SNS
Michal Terrai 1 0.76% Független
Jozef Červeňák 0 0.00% RIS
Karol Horník 0 0.00% SMER-SD
Mária Bernáthová 0 0.00% KSS
Viliam Hlaváč 0 0.00% ŠKV
Helena Laliková 0 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 0 0.00% KSS
Ján Babič 2301 0.00% SMER - SD
Pavol Burdiga 2164 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Nagy 1904 0.00% Független
Štefan Bašták 1811 0.00% SMER - SD
Karol Horník 1533 0.00% SMER - SD
Peter Bollo 1457 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 1395 0.00% SMK-MKP
Gejza Milko 1292 0.00% SMER - SD
Ferenc Porubán 1191 0.00% SMK-MKP
Beáta Bekeová 1170 0.00% SMK-MKP
Ján Lach 980 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Milan Mlynár 922 0.00% SNS
Július Kerekes 909 0.00% Független
Ivan Kuhn 842 0.00% OKS
Peter Pamula 812 0.00% SNS
Miloš Gallo-Barnák 772 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Matúš Bischof 643 0.00% OKS
Štefan Szaniszló 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Gunár 556 0.00% SRÚS
Jana Gallová 489 0.00% ÚSVIT
Eduard Mako 488 0.00% SRÚS
Ľuboš Gál 464 0.00% 7 STATOČNÝCH
Tibor Takáč 459 0.00% OKS
Ján Frák 454 0.00% Független
Milan Fafrák 441 0.00% KSS
Izabella Hurajtová 420 0.00% NOVA
Jozef Kováč 401 0.00% NOVA
Božena Czmórová 353 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Bernár 349 0.00% KSS
Janka Vavreková 344 0.00% KSS
Stanislav Kučerák 316 0.00% SRÚS
Zlatica Bachňáková 296 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 280 0.00% KSS
Jozef Šebalj 150 0.00% DS
Attila Anna 3118 27.35% Független
Juraj Nagy 2752 24.14% Független
Pavol Burdiga 2340 20.52% MOST - HÍD
Štefan Bašták 1886 16.54% SMER-SD
Karol Horník 1733 15.20% SMER-SD
Beáta Beke 1702 14.93% SMK-MKP
Ján Babič 1609 14.11% SMER-SD
Peter Bollo 1544 13.54% MOST - HÍD
Dušan Pollák 1257 11.02% ŠKV
Ferenc Porubán 1254 11.00% SMK-MKP
Monika Šeďová 1249 10.95% MOST - HÍD
Michal Terrai 1215 10.66% Független
Július Barkai 1179 10.34% SME RODINA - Boris Kollár
Matúš Bischof 1047 9.18% OKS
Juraj Balázs 1038 9.10% Független
Peter Pamula 1017 8.92% SNS
Monika Repaszká 1016 8.91% ŠKV
Zoltán Várady 990 8.68% SMK-MKP
Tibor Balázs 953 8.36% MOST - HÍD
Matej Lada 932 8.17% ŠKV
Erika Ocelníková 911 7.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Karol Kováč 857 7.52% OKS
Eva Mihóková 845 7.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ivan Kuhn 826 7.24% OKS
Jozef Kušnier 778 6.82% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 720 6.31% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 694 6.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Hildegarda Támárová 666 5.84% MOST - HÍD
Ariana Palme 663 5.81% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 583 5.11% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 553 4.85% Független
Jarmila Breznenová 507 4.45% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 395 3.46% ŠKV
Gejza Záhn 307 2.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 297 2.60% KSS
Juraj Bernár 288 2.53% KSS
Jozef Červeňák 218 1.91% RIS
Mária Bernáthová 213 1.87% KSS
Helena Laliková 188 1.65% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rozsnyó 227 33.43 %
Krasznahorkaváralja 33 4.86 %
Csetnek 31 4.57 %
Dobsina 30 4.42 %
Nagyveszverés 30 4.42 %
Nagyszabos 27 3.98 %
Betlér 19 2.80 %
Alsósajó 18 2.65 %
Pelsőc 15 2.21 %
Rekenyeújfalu 13 1.91 %
Oláhpatak 13 1.91 %
Andrási 13 1.91 %
Rozsnyórudna 13 1.91 %
Henckó 11 1.62 %
Jólész 11 1.62 %
Kisfeketepatak 11 1.62 %
Berzéte 11 1.62 %
Dernő 8 1.18 %
Sebespatak 8 1.18 %
Gócs 8 1.18 %
Kisszabos 8 1.18 %
Szabados 8 1.18 %
Csucsom 7 1.03 %
Özörény 6 0.88 %
Martonháza 6 0.88 %
Körtvélyes 6 0.88 %
Berzétekőrös 5 0.74 %
Rozsfalva 4 0.59 %
Lucska 4 0.59 %
Szádalmás 4 0.59 %
Barka 4 0.59 %
Hámosfalva 4 0.59 %
Gömörpanyit 4 0.59 %
Gacsalk 3 0.44 %
Kecső 3 0.44 %
Restér 3 0.44 %
Lekenye 3 0.44 %
Pétermány 3 0.44 %
Kisgencs 3 0.44 %
Szalóc 2 0.29 %
Hárskút 2 0.29 %
Gecelfalva 2 0.29 %
Tornagörgő 2 0.29 %
Gömörhosszúszó 2 0.29 %
Imrikfalva 2 0.29 %
Szilice 2 0.29 %
Szádvárborsa 2 0.29 %
Kiskovácsvágása 1 0.15 %
Pelsőcardó 1 0.15 %
Páskaháza 1 0.15 %
Beretke 1 0.15 %
Annafalva 1 0.15 %
Felsősajó 1 0.15 %
Sajóréde 1 0.15 %
Jablonca 1 0.15 %
Várhosszúrét 1 0.15 %
Melléte 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Rozsnyó 1 050 34.72 %
Krasznahorkaváralja 210 6.94 %
Hárskút 174 5.75 %
Várhosszúrét 170 5.62 %
Szádalmás 78 2.58 %
Tornagörgő 75 2.48 %
Dernő 73 2.41 %
Barka 72 2.38 %
Pelsőc 65 2.15 %
Berzéte 62 2.05 %
Nagyveszverés 60 1.98 %
Jólész 58 1.92 %
Betlér 53 1.75 %
Szilice 50 1.65 %
Körtvélyes 46 1.52 %
Csetnek 45 1.49 %
Oláhpatak 45 1.49 %
Özörény 42 1.39 %
Dobsina 41 1.36 %
Andrási 40 1.32 %
Nagyszabos 39 1.29 %
Rekenyeújfalu 35 1.16 %
Gömörhosszúszó 35 1.16 %
Berzétekőrös 32 1.06 %
Jablonca 27 0.89 %
Lekenye 27 0.89 %
Lucska 26 0.86 %
Rozsnyórudna 24 0.79 %
Kiskovácsvágása 24 0.79 %
Csucsom 24 0.79 %
Szalóc 24 0.79 %
Gócs 23 0.76 %
Alsósajó 22 0.73 %
Sebespatak 21 0.69 %
Kecső 19 0.63 %
Kuntapolca 14 0.46 %
Szabados 14 0.46 %
Gömörpanyit 14 0.46 %
Felsősajó 13 0.43 %
Henckó 12 0.40 %
Kisfeketepatak 12 0.40 %
Kisgencs 10 0.33 %
Beretke 10 0.33 %
Sajóréde 10 0.33 %
Gecelfalva 9 0.30 %
Restér 9 0.30 %
Melléte 9 0.30 %
Rozsfalva 8 0.26 %
Hámosfalva 8 0.26 %
Csoltó 8 0.26 %
Pelsőcardó 7 0.23 %
Páskaháza 7 0.23 %
Martonháza 7 0.23 %
Szádvárborsa 6 0.20 %
Imrikfalva 6 0.20 %
Kisszabos 5 0.17 %
Márkuska 4 0.13 %
Annafalva 3 0.10 %
Gacsalk 1 0.03 %
Pétermány 1 0.03 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 251 15.45 %
Lekenye 103 6.34 %
Tornagörgő 100 6.15 %
Pelsőc 88 5.42 %
Gömörhosszúszó 87 5.35 %
Özörény 72 4.43 %
Beretke 72 4.43 %
Körtvélyes 69 4.25 %
Szilice 67 4.12 %
Várhosszúrét 62 3.82 %
Berzéte 58 3.57 %
Szalóc 58 3.57 %
Szádalmás 52 3.20 %
Krasznahorkaváralja 44 2.71 %
Barka 44 2.71 %
Jablonca 42 2.58 %
Kecső 42 2.58 %
Berzétekőrös 42 2.58 %
Jólész 38 2.34 %
Szádvárborsa 34 2.09 %
Kuntapolca 32 1.97 %
Gömörpanyit 30 1.85 %
Melléte 29 1.78 %
Csucsom 27 1.66 %
Csoltó 24 1.48 %
Hárskút 23 1.42 %
Dernő 20 1.23 %
Lucska 17 1.05 %
Pelsőcardó 15 0.92 %
Páskaháza 12 0.74 %
Kiskovácsvágása 12 0.74 %
Rozsnyórudna 8 0.49 %
Csetnek 4 0.25 %
Sebespatak 4 0.25 %
Nagyszabos 2 0.12 %
Pétermány 2 0.12 %
Gócs 2 0.12 %
Nagyveszverés 2 0.12 %
Szabados 1 0.06 %
Alsósajó 1 0.06 %
Annafalva 1 0.06 %
Henckó 1 0.06 %
Betlér 1 0.06 %
Dobsina 1 0.06 %
Gacsalk 1 0.06 %
Márkuska 1 0.06 %
Sajóréde 1 0.06 %
Rozsfalva 1 0.06 %
Hámosfalva 1 0.06 %
Felsősajó 1 0.06 %
Restér 0 0.00 %
Andrási 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Rozsnyó 452 34.45 %
Felsősajó 92 7.01 %
Sajóréde 72 5.49 %
Nagyveszverés 64 4.88 %
Oláhpatak 61 4.65 %
Dobsina 60 4.57 %
Betlér 32 2.44 %
Gócs 32 2.44 %
Nagyszabos 27 2.06 %
Rozsnyórudna 27 2.06 %
Sebespatak 23 1.75 %
Andrási 21 1.60 %
Pelsőc 19 1.45 %
Alsósajó 18 1.37 %
Várhosszúrét 16 1.22 %
Kisfeketepatak 14 1.07 %
Berzéte 13 0.99 %
Szádalmás 13 0.99 %
Csetnek 12 0.91 %
Csucsom 12 0.91 %
Rekenyeújfalu 12 0.91 %
Krasznahorkaváralja 11 0.84 %
Kisgencs 11 0.84 %
Jólész 11 0.84 %
Dernő 11 0.84 %
Gömörhosszúszó 10 0.76 %
Restér 7 0.53 %
Szalóc 7 0.53 %
Hámosfalva 7 0.53 %
Özörény 6 0.46 %
Martonháza 6 0.46 %
Gacsalk 6 0.46 %
Kuntapolca 6 0.46 %
Berzétekőrös 6 0.46 %
Hárskút 6 0.46 %
Henckó 5 0.38 %
Imrikfalva 5 0.38 %
Szilice 5 0.38 %
Barka 4 0.30 %
Pelsőcardó 3 0.23 %
Lekenye 3 0.23 %
Szabados 3 0.23 %
Csoltó 3 0.23 %
Lucska 3 0.23 %
Márkuska 2 0.15 %
Körtvélyes 2 0.15 %
Sztracena 2 0.15 %
Rozsfalva 2 0.15 %
Gecelfalva 2 0.15 %
Beretke 2 0.15 %
Pétermány 2 0.15 %
Gömörpanyit 1 0.08 %
Szádvárborsa 1 0.08 %
Tornagörgő 1 0.08 %
Annafalva 1 0.08 %
Kecső 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 272 34.30 %
Csetnek 43 5.42 %
Dobsina 41 5.17 %
Nagyveszverés 38 4.79 %
Krasznahorkaváralja 30 3.78 %
Betlér 27 3.40 %
Nagyszabos 25 3.15 %
Pelsőc 20 2.52 %
Oláhpatak 20 2.52 %
Alsósajó 20 2.52 %
Andrási 19 2.40 %
Rekenyeújfalu 18 2.27 %
Henckó 17 2.14 %
Rozsnyórudna 11 1.39 %
Sebespatak 10 1.26 %
Restér 10 1.26 %
Berzéte 9 1.13 %
Gócs 9 1.13 %
Jólész 8 1.01 %
Özörény 7 0.88 %
Szabados 7 0.88 %
Gacsalk 7 0.88 %
Kisgencs 7 0.88 %
Kisfeketepatak 6 0.76 %
Sajóréde 6 0.76 %
Szilice 5 0.63 %
Dernő 5 0.63 %
Csucsom 5 0.63 %
Imrikfalva 5 0.63 %
Szádalmás 5 0.63 %
Hámosfalva 4 0.50 %
Felsősajó 4 0.50 %
Lekenye 4 0.50 %
Kisszabos 4 0.50 %
Martonháza 4 0.50 %
Körtvélyes 4 0.50 %
Annafalva 3 0.38 %
Lucska 3 0.38 %
Barka 3 0.38 %
Szádvárborsa 3 0.38 %
Tornagörgő 3 0.38 %
Gömörhosszúszó 2 0.25 %
Pétermány 2 0.25 %
Gecelfalva 2 0.25 %
Kecső 2 0.25 %
Rozsfalva 2 0.25 %
Beretke 2 0.25 %
Gömörpanyit 2 0.25 %
Pelsőcardó 1 0.13 %
Kiskovácsvágása 1 0.13 %
Berzétekőrös 1 0.13 %
Páskaháza 1 0.13 %
Csoltó 1 0.13 %
Hárskút 1 0.13 %
Jablonca 1 0.13 %
Szalóc 1 0.13 %
Várhosszúrét 1 0.13 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Rozsnyó 350 38.76 %
Dobsina 38 4.21 %
Nagyveszverés 33 3.65 %
Pelsőc 32 3.54 %
Krasznahorkaváralja 31 3.43 %
Nagyszabos 26 2.88 %
Rozsnyórudna 19 2.10 %
Szalóc 19 2.10 %
Andrási 19 2.10 %
Szádalmás 17 1.88 %
Berzéte 17 1.88 %
Oláhpatak 17 1.88 %
Csetnek 17 1.88 %
Gömörpanyit 15 1.66 %
Szabados 15 1.66 %
Sebespatak 14 1.55 %
Betlér 14 1.55 %
Kisgencs 13 1.44 %
Körtvélyes 13 1.44 %
Alsósajó 13 1.44 %
Jólész 12 1.33 %
Hárskút 9 1.00 %
Szádvárborsa 9 1.00 %
Várhosszúrét 8 0.89 %
Kuntapolca 8 0.89 %
Gócs 8 0.89 %
Imrikfalva 7 0.78 %
Felsősajó 7 0.78 %
Beretke 7 0.78 %
Csucsom 7 0.78 %
Restér 7 0.78 %
Henckó 7 0.78 %
Rozsfalva 7 0.78 %
Rekenyeújfalu 7 0.78 %
Özörény 7 0.78 %
Dernő 6 0.66 %
Sajóréde 6 0.66 %
Tornagörgő 5 0.55 %
Martonháza 5 0.55 %
Kisfeketepatak 5 0.55 %
Pelsőcardó 4 0.44 %
Sztracena 4 0.44 %
Gömörhosszúszó 3 0.33 %
Berzétekőrös 3 0.33 %
Gacsalk 2 0.22 %
Lekenye 2 0.22 %
Barka 2 0.22 %
Szilice 2 0.22 %
Lucska 2 0.22 %
Csoltó 2 0.22 %
Kiskovácsvágása 2 0.22 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Márkuska 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Hámosfalva 1 0.11 %
Pétermány 1 0.11 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Dobsina 273 31.67 %
Rozsnyó 123 14.27 %
Sajóréde 84 9.74 %
Felsősajó 52 6.03 %
Oláhpatak 46 5.34 %
Andrási 32 3.71 %
Márkuska 22 2.55 %
Gócs 17 1.97 %
Nagyveszverés 17 1.97 %
Csetnek 16 1.86 %
Nagyszabos 15 1.74 %
Imrikfalva 15 1.74 %
Betlér 13 1.51 %
Sztracena 9 1.04 %
Szádalmás 8 0.93 %
Kisfeketepatak 8 0.93 %
Pelsőc 7 0.81 %
Alsósajó 7 0.81 %
Henckó 7 0.81 %
Szabados 7 0.81 %
Rekenyeújfalu 6 0.70 %
Várhosszúrét 6 0.70 %
Sebespatak 5 0.58 %
Gecelfalva 5 0.58 %
Martonháza 4 0.46 %
Özörény 3 0.35 %
Berzétekőrös 3 0.35 %
Kuntapolca 3 0.35 %
Krasznahorkaváralja 3 0.35 %
Berdárka 2 0.23 %
Barka 2 0.23 %
Gömörpanyit 2 0.23 %
Jólész 2 0.23 %
Restér 2 0.23 %
Csucsom 2 0.23 %
Rozsnyórudna 2 0.23 %
Gacsalk 1 0.12 %
Körtvélyes 1 0.12 %
Páskaháza 1 0.12 %
Pétermány 1 0.12 %
Lekenye 1 0.12 %
Tornagörgő 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Melléte 1 0.12 %
Annafalva 1 0.12 %
Szilice 1 0.12 %
Szádvárborsa 1 0.12 %
Szalóc 1 0.12 %
Kisszabos 1 0.12 %
Berzéte 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Dernő 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 198 15.78 %
Tornagörgő 123 9.80 %
Szádalmás 73 5.82 %
Körtvélyes 65 5.18 %
Beretke 55 4.38 %
Jablonca 52 4.14 %
Lekenye 50 3.98 %
Pelsőc 48 3.82 %
Várhosszúrét 46 3.67 %
Berzéte 46 3.67 %
Barka 42 3.35 %
Szalóc 39 3.11 %
Krasznahorkaváralja 37 2.95 %
Szilice 34 2.71 %
Berzétekőrös 28 2.23 %
Kecső 28 2.23 %
Gömörhosszúszó 25 1.99 %
Gömörpanyit 24 1.91 %
Hárskút 23 1.83 %
Csucsom 23 1.83 %
Kuntapolca 23 1.83 %
Szádvárborsa 21 1.67 %
Özörény 19 1.51 %
Dernő 19 1.51 %
Páskaháza 18 1.43 %
Jólész 16 1.27 %
Lucska 15 1.20 %
Melléte 14 1.12 %
Kiskovácsvágása 11 0.88 %
Csoltó 9 0.72 %
Rozsnyórudna 6 0.48 %
Pelsőcardó 4 0.32 %
Sajóréde 3 0.24 %
Nagyveszverés 3 0.24 %
Oláhpatak 2 0.16 %
Dobsina 2 0.16 %
Betlér 2 0.16 %
Nagyszabos 2 0.16 %
Sebespatak 1 0.08 %
Andrási 1 0.08 %
Rozsfalva 1 0.08 %
Restér 1 0.08 %
Henckó 1 0.08 %
Csetnek 1 0.08 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gócs 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Rozsnyó 154 42.42 %
Pelsőc 14 3.86 %
Dobsina 11 3.03 %
Nagyveszverés 8 2.20 %
Várhosszúrét 7 1.93 %
Rozsnyórudna 7 1.93 %
Betlér 7 1.93 %
Rekenyeújfalu 6 1.65 %
Szádalmás 6 1.65 %
Hárskút 5 1.38 %
Krasznahorkaváralja 5 1.38 %
Tornagörgő 5 1.38 %
Beretke 4 1.10 %
Özörény 4 1.10 %
Imrikfalva 4 1.10 %
Gömörhosszúszó 4 1.10 %
Jólész 3 0.83 %
Szilice 3 0.83 %
Henckó 3 0.83 %
Nagyszabos 3 0.83 %
Körtvélyes 3 0.83 %
Oláhpatak 3 0.83 %
Szabados 3 0.83 %
Dernő 3 0.83 %
Lekenye 3 0.83 %
Andrási 3 0.83 %
Csoltó 3 0.83 %
Gócs 3 0.83 %
Pelsőcardó 2 0.55 %
Kuntapolca 2 0.55 %
Kiskovácsvágása 2 0.55 %
Barka 2 0.55 %
Sebespatak 2 0.55 %
Csucsom 2 0.55 %
Felsősajó 1 0.28 %
Páskaháza 1 0.28 %
Kisfeketepatak 1 0.28 %
Kecső 1 0.28 %
Rozsfalva 1 0.28 %
Kisgencs 1 0.28 %
Szádvárborsa 1 0.28 %
Csetnek 1 0.28 %
Berzéte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 47 23.98 %
Nagyszabos 25 12.76 %
Restér 19 9.69 %
Dobsina 10 5.10 %
Martonháza 7 3.57 %
Szádalmás 5 2.55 %
Andrási 5 2.55 %
Krasznahorkaváralja 5 2.55 %
Berzéte 4 2.04 %
Barka 4 2.04 %
Alsósajó 4 2.04 %
Kuntapolca 4 2.04 %
Nagyveszverés 4 2.04 %
Szabados 3 1.53 %
Szalóc 3 1.53 %
Özörény 2 1.02 %
Gömörpanyit 2 1.02 %
Szilice 2 1.02 %
Páskaháza 2 1.02 %
Felsősajó 2 1.02 %
Oláhpatak 2 1.02 %
Csoltó 2 1.02 %
Hámosfalva 2 1.02 %
Tornagörgő 2 1.02 %
Csetnek 2 1.02 %
Gömörhosszúszó 2 1.02 %
Pelsőc 2 1.02 %
Kisfeketepatak 2 1.02 %
Sajóréde 1 0.51 %
Rekenyeújfalu 1 0.51 %
Henckó 1 0.51 %
Annafalva 1 0.51 %
Gócs 1 0.51 %
Dernő 1 0.51 %
Hárskút 1 0.51 %
Rozsfalva 1 0.51 %
Imrikfalva 1 0.51 %
Sebespatak 1 0.51 %
Rozsnyórudna 1 0.51 %
Lekenye 1 0.51 %
Betlér 1 0.51 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Csucsom 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 248 39.74 %
Özörény 51 8.17 %
Krasznahorkaváralja 37 5.93 %
Pelsőc 30 4.81 %
Gömörpanyit 27 4.33 %
Szalóc 26 4.17 %
Hárskút 24 3.85 %
Dernő 18 2.88 %
Tornagörgő 17 2.72 %
Rozsnyórudna 17 2.72 %
Szádalmás 13 2.08 %
Csucsom 12 1.92 %
Gömörhosszúszó 11 1.76 %
Kecső 10 1.60 %
Gócs 9 1.44 %
Körtvélyes 9 1.44 %
Melléte 8 1.28 %
Nagyveszverés 7 1.12 %
Berzétekőrös 7 1.12 %
Szilice 6 0.96 %
Berzéte 6 0.96 %
Kisgencs 5 0.80 %
Betlér 5 0.80 %
Barka 5 0.80 %
Csetnek 5 0.80 %
Jólész 4 0.64 %
Jablonca 4 0.64 %
Várhosszúrét 4 0.64 %
Andrási 3 0.48 %
Rozsfalva 3 0.48 %
Lucska 3 0.48 %
Szabados 3 0.48 %
Dobsina 3 0.48 %
Páskaháza 3 0.48 %
Pelsőcardó 3 0.48 %
Sebespatak 2 0.32 %
Kuntapolca 2 0.32 %
Martonháza 2 0.32 %
Lekenye 2 0.32 %
Beretke 2 0.32 %
Csoltó 2 0.32 %
Hámosfalva 1 0.16 %
Alsósajó 1 0.16 %
Gacsalk 1 0.16 %
Szádvárborsa 1 0.16 %
Rekenyeújfalu 1 0.16 %
Nagyszabos 1 0.16 %
Henckó 1 0.16 %
Oláhpatak 1 0.16 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 568 68.68 %
Krasznahorkaváralja 33 3.99 %
Betlér 24 2.90 %
Csetnek 17 2.06 %
Nagyveszverés 16 1.93 %
Andrási 14 1.69 %
Dobsina 13 1.57 %
Dernő 10 1.21 %
Pelsőc 9 1.09 %
Berzéte 8 0.97 %
Csucsom 7 0.85 %
Rekenyeújfalu 7 0.85 %
Rozsnyórudna 7 0.85 %
Nagyszabos 7 0.85 %
Jólész 7 0.85 %
Martonháza 5 0.60 %
Gömörpanyit 5 0.60 %
Várhosszúrét 5 0.60 %
Szabados 5 0.60 %
Tornagörgő 4 0.48 %
Barka 4 0.48 %
Sajóréde 4 0.48 %
Özörény 4 0.48 %
Gócs 3 0.36 %
Jablonca 3 0.36 %
Szádalmás 3 0.36 %
Melléte 3 0.36 %
Sebespatak 2 0.24 %
Körtvélyes 2 0.24 %
Gecelfalva 2 0.24 %
Kiskovácsvágása 2 0.24 %
Kisgencs 2 0.24 %
Páskaháza 2 0.24 %
Berzétekőrös 2 0.24 %
Kuntapolca 2 0.24 %
Csoltó 2 0.24 %
Felsősajó 2 0.24 %
Márkuska 2 0.24 %
Kecső 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Annafalva 1 0.12 %
Oláhpatak 1 0.12 %
Pelsőcardó 1 0.12 %
Szalóc 1 0.12 %
Gacsalk 1 0.12 %
Berdárka 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Henckó 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Andrási 108 21.30 %
Rozsnyó 88 17.36 %
Restér 25 4.93 %
Sebespatak 21 4.14 %
Nagyveszverés 20 3.94 %
Rozsnyórudna 19 3.75 %
Sajóréde 17 3.35 %
Rekenyeújfalu 17 3.35 %
Szabados 14 2.76 %
Nagyszabos 12 2.37 %
Kisgencs 10 1.97 %
Gócs 10 1.97 %
Martonháza 9 1.78 %
Csetnek 9 1.78 %
Dobsina 9 1.78 %
Rozsfalva 8 1.58 %
Oláhpatak 8 1.58 %
Betlér 7 1.38 %
Pelsőc 6 1.18 %
Pétermány 6 1.18 %
Gecelfalva 6 1.18 %
Kisszabos 5 0.99 %
Pelsőcardó 5 0.99 %
Krasznahorkaváralja 5 0.99 %
Henckó 5 0.99 %
Alsósajó 5 0.99 %
Kisfeketepatak 4 0.79 %
Tornagörgő 4 0.79 %
Imrikfalva 3 0.59 %
Lekenye 3 0.59 %
Dernő 3 0.59 %
Felsősajó 3 0.59 %
Jólész 3 0.59 %
Berzétekőrös 3 0.59 %
Gömörpanyit 3 0.59 %
Várhosszúrét 2 0.39 %
Berdárka 2 0.39 %
Páskaháza 2 0.39 %
Körtvélyes 2 0.39 %
Özörény 2 0.39 %
Hámosfalva 2 0.39 %
Csucsom 2 0.39 %
Márkuska 1 0.20 %
Szádalmás 1 0.20 %
Barka 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.20 %
Hárskút 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Beretke 1 0.20 %
Berzéte 1 0.20 %
Csoltó 1 0.20 %
Lucska 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 82 27.42 %
Krasznahorkaváralja 16 5.35 %
Berzéte 13 4.35 %
Dobsina 13 4.35 %
Nagyveszverés 13 4.35 %
Pelsőc 9 3.01 %
Nagyszabos 9 3.01 %
Oláhpatak 8 2.68 %
Martonháza 8 2.68 %
Csetnek 8 2.68 %
Restér 7 2.34 %
Andrási 7 2.34 %
Rekenyeújfalu 6 2.01 %
Rozsnyórudna 5 1.67 %
Henckó 5 1.67 %
Felsősajó 5 1.67 %
Gömörpanyit 4 1.34 %
Várhosszúrét 4 1.34 %
Özörény 4 1.34 %
Tornagörgő 4 1.34 %
Gömörhosszúszó 3 1.00 %
Annafalva 3 1.00 %
Szádalmás 3 1.00 %
Betlér 3 1.00 %
Kisfeketepatak 3 1.00 %
Szalóc 3 1.00 %
Gócs 3 1.00 %
Berzétekőrös 3 1.00 %
Hámosfalva 3 1.00 %
Sajóréde 3 1.00 %
Beretke 3 1.00 %
Szabados 3 1.00 %
Imrikfalva 2 0.67 %
Lekenye 2 0.67 %
Kuntapolca 2 0.67 %
Szilice 2 0.67 %
Barka 2 0.67 %
Márkuska 2 0.67 %
Sebespatak 2 0.67 %
Körtvélyes 2 0.67 %
Csucsom 2 0.67 %
Dernő 2 0.67 %
Pelsőcardó 2 0.67 %
Kiskovácsvágása 2 0.67 %
Alsósajó 2 0.67 %
Csoltó 2 0.67 %
Lucska 1 0.33 %
Kecső 1 0.33 %
Kisgencs 1 0.33 %
Gacsalk 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsfalva 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 196 25.03 %
Nagyszabos 72 9.20 %
Nagyveszverés 41 5.24 %
Dobsina 39 4.98 %
Csetnek 34 4.34 %
Betlér 34 4.34 %
Henckó 31 3.96 %
Oláhpatak 28 3.58 %
Krasznahorkaváralja 27 3.45 %
Szabados 26 3.32 %
Andrási 20 2.55 %
Rekenyeújfalu 17 2.17 %
Alsósajó 16 2.04 %
Pelsőc 15 1.92 %
Restér 13 1.66 %
Gecelfalva 10 1.28 %
Rozsfalva 10 1.28 %
Jólész 9 1.15 %
Kisgencs 8 1.02 %
Martonháza 7 0.89 %
Gócs 7 0.89 %
Rozsnyórudna 7 0.89 %
Berzéte 6 0.77 %
Csucsom 6 0.77 %
Hámosfalva 6 0.77 %
Dernő 6 0.77 %
Sajóréde 5 0.64 %
Felsősajó 5 0.64 %
Özörény 5 0.64 %
Hárskút 5 0.64 %
Várhosszúrét 5 0.64 %
Sebespatak 4 0.51 %
Berzétekőrös 4 0.51 %
Kisfeketepatak 4 0.51 %
Gömörpanyit 4 0.51 %
Kisszabos 4 0.51 %
Gacsalk 4 0.51 %
Annafalva 4 0.51 %
Pétermány 3 0.38 %
Kecső 3 0.38 %
Márkuska 3 0.38 %
Lekenye 3 0.38 %
Jablonca 3 0.38 %
Barka 2 0.26 %
Gömörhosszúszó 2 0.26 %
Lucska 2 0.26 %
Kuntapolca 2 0.26 %
Imrikfalva 2 0.26 %
Csoltó 2 0.26 %
Szádvárborsa 2 0.26 %
Beretke 1 0.13 %
Szilice 1 0.13 %
Tornagörgő 1 0.13 %
Szádalmás 1 0.13 %
Pelsőcardó 1 0.13 %
Szalóc 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Nagyszabos 41 17.83 %
Rozsnyó 30 13.04 %
Krasznahorkaváralja 18 7.83 %
Dobsina 13 5.65 %
Restér 12 5.22 %
Nagyveszverés 9 3.91 %
Sebespatak 8 3.48 %
Csetnek 8 3.48 %
Martonháza 7 3.04 %
Alsósajó 7 3.04 %
Szabados 6 2.61 %
Rozsfalva 5 2.17 %
Berzéte 5 2.17 %
Páskaháza 4 1.74 %
Özörény 4 1.74 %
Pelsőc 4 1.74 %
Kuntapolca 3 1.30 %
Gócs 3 1.30 %
Csoltó 3 1.30 %
Kisfeketepatak 3 1.30 %
Annafalva 2 0.87 %
Beretke 2 0.87 %
Felsősajó 2 0.87 %
Tornagörgő 2 0.87 %
Andrási 2 0.87 %
Rekenyeújfalu 2 0.87 %
Sajóréde 1 0.43 %
Imrikfalva 1 0.43 %
Kisgencs 1 0.43 %
Márkuska 1 0.43 %
Gömörpanyit 1 0.43 %
Csucsom 1 0.43 %
Körtvélyes 1 0.43 %
Barka 1 0.43 %
Szilice 1 0.43 %
Szalóc 1 0.43 %
Betlér 1 0.43 %
Pelsőcardó 1 0.43 %
Sztracena 1 0.43 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Henckó 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 430 40.11 %
Krasznahorkaváralja 63 5.88 %
Hárskút 62 5.78 %
Várhosszúrét 52 4.85 %
Csetnek 23 2.15 %
Berzéte 22 2.05 %
Pelsőc 22 2.05 %
Sebespatak 20 1.87 %
Kisgencs 20 1.87 %
Jólész 19 1.77 %
Szádalmás 16 1.49 %
Dernő 15 1.40 %
Nagyveszverés 14 1.31 %
Csucsom 14 1.31 %
Özörény 13 1.21 %
Tornagörgő 13 1.21 %
Oláhpatak 12 1.12 %
Barka 11 1.03 %
Rozsnyórudna 11 1.03 %
Nagyszabos 10 0.93 %
Sajóréde 10 0.93 %
Szalóc 9 0.84 %
Betlér 9 0.84 %
Dobsina 9 0.84 %
Andrási 9 0.84 %
Szilice 8 0.75 %
Kuntapolca 8 0.75 %
Pétermány 6 0.56 %
Beretke 6 0.56 %
Annafalva 6 0.56 %
Restér 5 0.47 %
Körtvélyes 5 0.47 %
Rekenyeújfalu 5 0.47 %
Gömörhosszúszó 5 0.47 %
Gecelfalva 5 0.47 %
Gömörpanyit 5 0.47 %
Lucska 5 0.47 %
Alsósajó 5 0.47 %
Martonháza 4 0.37 %
Kecső 4 0.37 %
Berzétekőrös 4 0.37 %
Szabados 4 0.37 %
Rozsfalva 4 0.37 %
Kiskovácsvágása 4 0.37 %
Csoltó 3 0.28 %
Gócs 3 0.28 %
Kisfeketepatak 3 0.28 %
Henckó 3 0.28 %
Melléte 3 0.28 %
Hámosfalva 3 0.28 %
Márkuska 2 0.19 %
Felsősajó 2 0.19 %
Sztracena 2 0.19 %
Szádvárborsa 2 0.19 %
Jablonca 2 0.19 %
Berdárka 1 0.09 %
Lekenye 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Pelsőcardó 1 0.09 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 81 23.48 %
Andrási 40 11.59 %
Krasznahorkaváralja 16 4.64 %
Alsósajó 12 3.48 %
Csetnek 12 3.48 %
Kisfeketepatak 11 3.19 %
Nagyszabos 11 3.19 %
Dobsina 9 2.61 %
Sebespatak 8 2.32 %
Rekenyeújfalu 8 2.32 %
Restér 7 2.03 %
Pelsőc 5 1.45 %
Berzéte 5 1.45 %
Rozsfalva 5 1.45 %
Oláhpatak 4 1.16 %
Sajóréde 4 1.16 %
Felsősajó 4 1.16 %
Nagyveszverés 4 1.16 %
Gömörpanyit 3 0.87 %
Özörény 3 0.87 %
Barka 3 0.87 %
Szabados 3 0.87 %
Imrikfalva 3 0.87 %
Várhosszúrét 2 0.58 %
Annafalva 2 0.58 %
Jólész 2 0.58 %
Márkuska 2 0.58 %
Csoltó 2 0.58 %
Henckó 1 0.29 %
Szalóc 1 0.29 %
Kiskovácsvágása 1 0.29 %
Pelsőcardó 1 0.29 %
Jablonca 1 0.29 %
Tornagörgő 1 0.29 %
Kuntapolca 1 0.29 %
Hárskút 1 0.29 %
Beretke 1 0.29 %
Betlér 1 0.29 %
Melléte 1 0.29 %
Lekenye 1 0.29 %
Gócs 1 0.29 %
Gacsalk 1 0.29 %
Kisszabos 1 0.29 %
Csucsom 1 0.29 %
Martonháza 1 0.29 %
Pétermány 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 890 33.33 %
Várhosszúrét 223 8.35 %
Krasznahorkaváralja 199 7.45 %
Hárskút 113 4.23 %
Jólész 92 3.45 %
Berzéte 88 3.30 %
Szádalmás 82 3.07 %
Tornagörgő 76 2.85 %
Berzétekőrös 69 2.58 %
Jablonca 65 2.43 %
Szilice 58 2.17 %
Csucsom 54 2.02 %
Gömörhosszúszó 53 1.99 %
Pelsőc 51 1.91 %
Dernő 46 1.72 %
Rozsnyórudna 45 1.69 %
Szalóc 39 1.46 %
Özörény 36 1.35 %
Körtvélyes 35 1.31 %
Barka 32 1.20 %
Kuntapolca 27 1.01 %
Csetnek 25 0.94 %
Sebespatak 25 0.94 %
Nagyveszverés 24 0.90 %
Lekenye 22 0.82 %
Betlér 20 0.75 %
Kecső 19 0.71 %
Andrási 19 0.71 %
Rekenyeújfalu 19 0.71 %
Szádvárborsa 16 0.60 %
Melléte 16 0.60 %
Csoltó 16 0.60 %
Dobsina 16 0.60 %
Martonháza 14 0.52 %
Kiskovácsvágása 11 0.41 %
Beretke 11 0.41 %
Oláhpatak 10 0.37 %
Lucska 10 0.37 %
Kisgencs 9 0.34 %
Alsósajó 9 0.34 %
Páskaháza 9 0.34 %
Szabados 9 0.34 %
Pelsőcardó 7 0.26 %
Gömörpanyit 7 0.26 %
Gócs 6 0.22 %
Felsősajó 5 0.19 %
Sajóréde 5 0.19 %
Nagyszabos 4 0.15 %
Henckó 3 0.11 %
Gacsalk 3 0.11 %
Imrikfalva 3 0.11 %
Sztracena 2 0.07 %
Hámosfalva 1 0.04 %
Rozsfalva 1 0.04 %
Restér 1 0.04 %
Berdárka 1 0.04 %
Annafalva 1 0.04 %
Kisszabos 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Rozsnyó 328 19.85 %
Nagyszabos 150 9.08 %
Alsósajó 87 5.27 %
Dobsina 64 3.87 %
Csetnek 62 3.75 %
Sebespatak 56 3.39 %
Szalóc 52 3.15 %
Oláhpatak 52 3.15 %
Nagyveszverés 50 3.03 %
Krasznahorkaváralja 42 2.54 %
Pelsőc 42 2.54 %
Rekenyeújfalu 35 2.12 %
Rozsfalva 32 1.94 %
Gömörpanyit 32 1.94 %
Restér 30 1.82 %
Kuntapolca 26 1.57 %
Sajóréde 26 1.57 %
Szabados 26 1.57 %
Kisfeketepatak 25 1.51 %
Özörény 23 1.39 %
Betlér 22 1.33 %
Jablonca 22 1.33 %
Tornagörgő 19 1.15 %
Martonháza 18 1.09 %
Rozsnyórudna 17 1.03 %
Szádvárborsa 16 0.97 %
Szilice 15 0.91 %
Berzéte 15 0.91 %
Imrikfalva 14 0.85 %
Gecelfalva 12 0.73 %
Szádalmás 12 0.73 %
Páskaháza 11 0.67 %
Gömörhosszúszó 11 0.67 %
Kisgencs 11 0.67 %
Kecső 11 0.67 %
Felsősajó 10 0.61 %
Várhosszúrét 9 0.54 %
Henckó 9 0.54 %
Csoltó 8 0.48 %
Hárskút 8 0.48 %
Csucsom 8 0.48 %
Andrási 8 0.48 %
Hámosfalva 8 0.48 %
Körtvélyes 8 0.48 %
Gócs 7 0.42 %
Márkuska 7 0.42 %
Gacsalk 6 0.36 %
Pelsőcardó 6 0.36 %
Berzétekőrös 6 0.36 %
Beretke 6 0.36 %
Barka 6 0.36 %
Jólész 4 0.24 %
Annafalva 3 0.18 %
Lekenye 3 0.18 %
Lucska 2 0.12 %
Sztracena 2 0.12 %
Kisszabos 2 0.12 %
Kiskovácsvágása 2 0.12 %
Pétermány 2 0.12 %
Berdárka 1 0.06 %
Dernő 1 0.06 %
Melléte 1 0.06 %
Rozsnyó 325 28.11 %
Pelsőc 138 11.94 %
Várhosszúrét 65 5.62 %
Rozsnyórudna 38 3.29 %
Jablonca 33 2.85 %
Krasznahorkaváralja 32 2.77 %
Körtvélyes 31 2.68 %
Kecső 26 2.25 %
Berzéte 25 2.16 %
Dobsina 24 2.08 %
Nagyveszverés 24 2.08 %
Tornagörgő 21 1.82 %
Rekenyeújfalu 19 1.64 %
Betlér 18 1.56 %
Szilice 17 1.47 %
Hárskút 17 1.47 %
Kuntapolca 17 1.47 %
Szalóc 17 1.47 %
Gömörhosszúszó 16 1.38 %
Henckó 15 1.30 %
Barka 14 1.21 %
Sebespatak 13 1.12 %
Szabados 13 1.12 %
Csoltó 13 1.12 %
Nagyszabos 13 1.12 %
Csetnek 13 1.12 %
Dernő 12 1.04 %
Jólész 11 0.95 %
Özörény 10 0.87 %
Andrási 10 0.87 %
Gömörpanyit 10 0.87 %
Berzétekőrös 9 0.78 %
Alsósajó 9 0.78 %
Melléte 8 0.69 %
Oláhpatak 8 0.69 %
Szádalmás 8 0.69 %
Pelsőcardó 7 0.61 %
Kisgencs 7 0.61 %
Beretke 6 0.52 %
Restér 6 0.52 %
Csucsom 5 0.43 %
Gócs 5 0.43 %
Szádvárborsa 5 0.43 %
Gacsalk 4 0.35 %
Felsősajó 4 0.35 %
Imrikfalva 4 0.35 %
Sajóréde 4 0.35 %
Lucska 4 0.35 %
Hámosfalva 3 0.26 %
Páskaháza 3 0.26 %
Martonháza 3 0.26 %
Lekenye 3 0.26 %
Kiskovácsvágása 3 0.26 %
Kisfeketepatak 3 0.26 %
Rozsfalva 2 0.17 %
Pétermány 2 0.17 %
Annafalva 2 0.17 %
Gecelfalva 1 0.09 %
Kisszabos 1 0.09 %
Sztracena 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Dobsina 358 20.01 %
Rozsnyó 339 18.95 %
Nagyszabos 128 7.15 %
Oláhpatak 118 6.60 %
Alsósajó 96 5.37 %
Nagyveszverés 83 4.64 %
Sajóréde 68 3.80 %
Betlér 62 3.47 %
Felsősajó 56 3.13 %
Imrikfalva 44 2.46 %
Csetnek 43 2.40 %
Gócs 37 2.07 %
Sztracena 29 1.62 %
Kisfeketepatak 28 1.57 %
Henckó 25 1.40 %
Rekenyeújfalu 19 1.06 %
Pelsőc 17 0.95 %
Restér 15 0.84 %
Sebespatak 15 0.84 %
Gecelfalva 13 0.73 %
Berzéte 13 0.73 %
Andrási 12 0.67 %
Szabados 11 0.61 %
Martonháza 11 0.61 %
Rozsnyórudna 10 0.56 %
Gacsalk 9 0.50 %
Kisgencs 7 0.39 %
Krasznahorkaváralja 7 0.39 %
Szádalmás 6 0.34 %
Rozsfalva 5 0.28 %
Várhosszúrét 5 0.28 %
Gömörpanyit 5 0.28 %
Márkuska 4 0.22 %
Csucsom 4 0.22 %
Pétermány 3 0.17 %
Körtvélyes 3 0.17 %
Annafalva 3 0.17 %
Kuntapolca 2 0.11 %
Tornagörgő 2 0.11 %
Berzétekőrös 2 0.11 %
Csoltó 2 0.11 %
Hámosfalva 2 0.11 %
Özörény 2 0.11 %
Beretke 1 0.06 %
Jablonca 1 0.06 %
Pelsőcardó 1 0.06 %
Barka 1 0.06 %
Berdárka 1 0.06 %
Lucska 1 0.06 %
Gömörhosszúszó 1 0.06 %
Kisszabos 1 0.06 %
Dernő 1 0.06 %
Hárskút 1 0.06 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Rozsnyó 586 68.38 %
Betlér 17 1.98 %
Sebespatak 16 1.87 %
Rozsnyórudna 15 1.75 %
Csetnek 14 1.63 %
Andrási 14 1.63 %
Krasznahorkaváralja 13 1.52 %
Nagyveszverés 13 1.52 %
Dobsina 12 1.40 %
Várhosszúrét 11 1.28 %
Jólész 10 1.17 %
Pelsőc 9 1.05 %
Alsósajó 9 1.05 %
Berzéte 7 0.82 %
Nagyszabos 7 0.82 %
Dernő 7 0.82 %
Szilice 7 0.82 %
Sajóréde 6 0.70 %
Özörény 6 0.70 %
Kuntapolca 6 0.70 %
Martonháza 5 0.58 %
Rekenyeújfalu 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Tornagörgő 5 0.58 %
Csucsom 4 0.47 %
Szalóc 4 0.47 %
Gócs 4 0.47 %
Kisgencs 3 0.35 %
Hárskút 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Barka 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Lucska 3 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Annafalva 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisfeketepatak 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Felsősajó 1 0.12 %
Restér 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Rozsnyó 246 30.90 %
Dobsina 43 5.40 %
Krasznahorkaváralja 31 3.89 %
Nagyveszverés 31 3.89 %
Csetnek 30 3.77 %
Nagyszabos 24 3.02 %
Pelsőc 24 3.02 %
Rozsnyórudna 21 2.64 %
Andrási 21 2.64 %
Betlér 20 2.51 %
Alsósajó 16 2.01 %
Rekenyeújfalu 15 1.88 %
Tornagörgő 14 1.76 %
Szádalmás 13 1.63 %
Oláhpatak 12 1.51 %
Jólész 12 1.51 %
Dernő 10 1.26 %
Csucsom 10 1.26 %
Berzéte 10 1.26 %
Sebespatak 9 1.13 %
Szilice 8 1.01 %
Lekenye 8 1.01 %
Lucska 8 1.01 %
Özörény 7 0.88 %
Martonháza 7 0.88 %
Barka 7 0.88 %
Várhosszúrét 7 0.88 %
Hárskút 7 0.88 %
Kisfeketepatak 6 0.75 %
Imrikfalva 6 0.75 %
Henckó 6 0.75 %
Gócs 6 0.75 %
Kiskovácsvágása 5 0.63 %
Kisszabos 5 0.63 %
Szabados 5 0.63 %
Körtvélyes 4 0.50 %
Felsősajó 4 0.50 %
Hámosfalva 4 0.50 %
Rozsfalva 4 0.50 %
Gömörpanyit 4 0.50 %
Csoltó 4 0.50 %
Gacsalk 4 0.50 %
Beretke 3 0.38 %
Melléte 3 0.38 %
Márkuska 3 0.38 %
Kisgencs 3 0.38 %
Kecső 3 0.38 %
Berzétekőrös 2 0.25 %
Restér 2 0.25 %
Páskaháza 2 0.25 %
Sajóréde 2 0.25 %
Kuntapolca 2 0.25 %
Pelsőcardó 2 0.25 %
Jablonca 2 0.25 %
Gömörhosszúszó 2 0.25 %
Szádvárborsa 1 0.13 %
Szalóc 1 0.13 %
Pétermány 1 0.13 %
Gecelfalva 1 0.13 %
Annafalva 1 0.13 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 152 21.62 %
Dobsina 75 10.67 %
Felsősajó 61 8.68 %
Oláhpatak 35 4.98 %
Andrási 34 4.84 %
Sajóréde 31 4.41 %
Nagyveszverés 27 3.84 %
Nagyszabos 23 3.27 %
Kisfeketepatak 20 2.84 %
Gócs 18 2.56 %
Sebespatak 16 2.28 %
Betlér 14 1.99 %
Csetnek 13 1.85 %
Kisgencs 13 1.85 %
Pelsőc 12 1.71 %
Sztracena 12 1.71 %
Alsósajó 10 1.42 %
Restér 9 1.28 %
Imrikfalva 9 1.28 %
Henckó 7 1.00 %
Szabados 7 1.00 %
Gömörpanyit 7 1.00 %
Rozsnyórudna 7 1.00 %
Rekenyeújfalu 7 1.00 %
Krasznahorkaváralja 6 0.85 %
Márkuska 6 0.85 %
Pelsőcardó 6 0.85 %
Beretke 6 0.85 %
Hárskút 5 0.71 %
Körtvélyes 5 0.71 %
Jólész 4 0.57 %
Csucsom 4 0.57 %
Dernő 4 0.57 %
Berzéte 4 0.57 %
Rozsfalva 4 0.57 %
Özörény 4 0.57 %
Várhosszúrét 4 0.57 %
Gecelfalva 4 0.57 %
Tornagörgő 4 0.57 %
Csoltó 3 0.43 %
Szádalmás 3 0.43 %
Gacsalk 3 0.43 %
Berzétekőrös 2 0.28 %
Martonháza 2 0.28 %
Lucska 2 0.28 %
Gömörhosszúszó 2 0.28 %
Szádvárborsa 2 0.28 %
Szalóc 2 0.28 %
Kisszabos 2 0.28 %
Melléte 1 0.14 %
Annafalva 1 0.14 %
Pétermány 1 0.14 %
Barka 1 0.14 %
Kuntapolca 1 0.14 %
Hámosfalva 1 0.14 %
Lekenye 1 0.14 %
Berdárka 1 0.14 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Rozsnyó 494 53.00 %
Dobsina 55 5.90 %
Nagyveszverés 40 4.29 %
Betlér 25 2.68 %
Oláhpatak 20 2.15 %
Csetnek 17 1.82 %
Nagyszabos 17 1.82 %
Rozsnyórudna 17 1.82 %
Várhosszúrét 16 1.72 %
Rekenyeújfalu 16 1.72 %
Sebespatak 15 1.61 %
Krasznahorkaváralja 15 1.61 %
Imrikfalva 13 1.39 %
Alsósajó 13 1.39 %
Jólész 12 1.29 %
Szádalmás 10 1.07 %
Andrási 9 0.97 %
Pelsőc 9 0.97 %
Sajóréde 8 0.86 %
Henckó 8 0.86 %
Kisfeketepatak 8 0.86 %
Csucsom 8 0.86 %
Szabados 6 0.64 %
Melléte 6 0.64 %
Berzéte 6 0.64 %
Gócs 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisgencs 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Özörény 3 0.32 %
Restér 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Tornagörgő 2 0.21 %
Hárskút 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Csoltó 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Felsősajó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 620 57.20 %
Csetnek 56 5.17 %
Betlér 35 3.23 %
Krasznahorkaváralja 29 2.68 %
Pelsőc 23 2.12 %
Nagyszabos 21 1.94 %
Nagyveszverés 20 1.85 %
Dobsina 18 1.66 %
Várhosszúrét 15 1.38 %
Berzéte 14 1.29 %
Sebespatak 11 1.01 %
Oláhpatak 10 0.92 %
Csucsom 10 0.92 %
Sajóréde 10 0.92 %
Szádalmás 9 0.83 %
Jólész 9 0.83 %
Andrási 9 0.83 %
Gömörpanyit 8 0.74 %
Rozsnyórudna 8 0.74 %
Hárskút 7 0.65 %
Szilice 6 0.55 %
Dernő 6 0.55 %
Szabados 6 0.55 %
Gócs 6 0.55 %
Barka 5 0.46 %
Rekenyeújfalu 5 0.46 %
Henckó 5 0.46 %
Restér 5 0.46 %
Alsósajó 4 0.37 %
Márkuska 4 0.37 %
Felsősajó 4 0.37 %
Lucska 4 0.37 %
Kuntapolca 4 0.37 %
Kisgencs 3 0.28 %
Hámosfalva 3 0.28 %
Gacsalk 3 0.28 %
Szalóc 3 0.28 %
Lekenye 3 0.28 %
Tornagörgő 3 0.28 %
Szádvárborsa 2 0.18 %
Martonháza 2 0.18 %
Rozsfalva 2 0.18 %
Berdárka 2 0.18 %
Körtvélyes 2 0.18 %
Annafalva 2 0.18 %
Gecelfalva 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Csoltó 1 0.09 %
Berzétekőrös 1 0.09 %
Imrikfalva 1 0.09 %
Sztracena 1 0.09 %
Özörény 1 0.09 %
Gömörhosszúszó 1 0.09 %
Melléte 1 0.09 %
Pelsőcardó 1 0.09 %
Kisfeketepatak 1 0.09 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Rozsnyó 202 16.56 %
Nagyszabos 178 14.59 %
Csetnek 85 6.97 %
Szabados 80 6.56 %
Nagyveszverés 50 4.10 %
Sebespatak 45 3.69 %
Rekenyeújfalu 45 3.69 %
Dobsina 41 3.36 %
Betlér 38 3.11 %
Pelsőc 35 2.87 %
Martonháza 34 2.79 %
Oláhpatak 34 2.79 %
Alsósajó 28 2.30 %
Rozsfalva 25 2.05 %
Restér 22 1.80 %
Márkuska 18 1.48 %
Sajóréde 17 1.39 %
Jablonca 16 1.31 %
Kisgencs 16 1.31 %
Krasznahorkaváralja 15 1.23 %
Henckó 14 1.15 %
Kisszabos 13 1.07 %
Gecelfalva 13 1.07 %
Felsősajó 12 0.98 %
Hámosfalva 12 0.98 %
Gócs 12 0.98 %
Rozsnyórudna 11 0.90 %
Kisfeketepatak 11 0.90 %
Andrási 9 0.74 %
Gacsalk 8 0.66 %
Tornagörgő 7 0.57 %
Kuntapolca 7 0.57 %
Berzéte 7 0.57 %
Gömörpanyit 7 0.57 %
Várhosszúrét 5 0.41 %
Szilice 5 0.41 %
Berdárka 4 0.33 %
Pétermány 4 0.33 %
Imrikfalva 4 0.33 %
Annafalva 3 0.25 %
Sztracena 2 0.16 %
Körtvélyes 2 0.16 %
Özörény 2 0.16 %
Berzétekőrös 2 0.16 %
Csucsom 2 0.16 %
Pelsőcardó 2 0.16 %
Beretke 1 0.08 %
Jólész 1 0.08 %
Kecső 1 0.08 %
Csoltó 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Szádalmás 1 0.08 %
Lucska 1 0.08 %
Barka 1 0.08 %
Dernő 1 0.08 %
Szalóc 1 0.08 %
Hárskút 1 0.08 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 166 26.99 %
Csetnek 48 7.80 %
Nagyszabos 32 5.20 %
Sebespatak 24 3.90 %
Nagyveszverés 22 3.58 %
Dobsina 21 3.41 %
Oláhpatak 21 3.41 %
Pelsőc 20 3.25 %
Szabados 18 2.93 %
Kisfeketepatak 13 2.11 %
Kuntapolca 12 1.95 %
Krasznahorkaváralja 12 1.95 %
Rekenyeújfalu 11 1.79 %
Gacsalk 11 1.79 %
Martonháza 10 1.63 %
Kisgencs 10 1.63 %
Hámosfalva 9 1.46 %
Rozsnyórudna 9 1.46 %
Betlér 9 1.46 %
Felsősajó 7 1.14 %
Alsósajó 7 1.14 %
Restér 7 1.14 %
Várhosszúrét 7 1.14 %
Pelsőcardó 6 0.98 %
Gecelfalva 6 0.98 %
Andrási 5 0.81 %
Henckó 5 0.81 %
Beretke 4 0.65 %
Sajóréde 4 0.65 %
Tornagörgő 4 0.65 %
Imrikfalva 3 0.49 %
Szilice 3 0.49 %
Berzétekőrös 3 0.49 %
Berzéte 3 0.49 %
Pétermány 3 0.49 %
Szádalmás 3 0.49 %
Jólész 2 0.33 %
Márkuska 2 0.33 %
Csucsom 2 0.33 %
Sztracena 2 0.33 %
Páskaháza 2 0.33 %
Rozsfalva 2 0.33 %
Gócs 1 0.16 %
Gömörhosszúszó 1 0.16 %
Körtvélyes 1 0.16 %
Melléte 1 0.16 %
Kiskovácsvágása 1 0.16 %
Barka 1 0.16 %
Csoltó 1 0.16 %
Özörény 1 0.16 %
Kisszabos 1 0.16 %
Berdárka 1 0.16 %
Dernő 1 0.16 %
Szalóc 1 0.16 %
Kecső 1 0.16 %
Jablonca 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Rozsnyó 429 43.29 %
Nagyveszverés 34 3.43 %
Krasznahorkaváralja 32 3.23 %
Szádalmás 28 2.83 %
Betlér 26 2.62 %
Pelsőc 21 2.12 %
Hárskút 21 2.12 %
Szádvárborsa 20 2.02 %
Csetnek 20 2.02 %
Sebespatak 19 1.92 %
Berzéte 18 1.82 %
Jólész 18 1.82 %
Nagyszabos 18 1.82 %
Özörény 18 1.82 %
Várhosszúrét 17 1.72 %
Dobsina 17 1.72 %
Tornagörgő 17 1.72 %
Kisgencs 14 1.41 %
Csucsom 14 1.41 %
Gócs 13 1.31 %
Alsósajó 12 1.21 %
Rozsnyórudna 12 1.21 %
Rekenyeújfalu 12 1.21 %
Andrási 12 1.21 %
Körtvélyes 10 1.01 %
Gömörpanyit 10 1.01 %
Berzétekőrös 9 0.91 %
Dernő 9 0.91 %
Oláhpatak 9 0.91 %
Henckó 9 0.91 %
Sajóréde 9 0.91 %
Jablonca 8 0.81 %
Kuntapolca 8 0.81 %
Szalóc 7 0.71 %
Kecső 7 0.71 %
Szilice 6 0.61 %
Felsősajó 6 0.61 %
Kisfeketepatak 5 0.50 %
Gömörhosszúszó 5 0.50 %
Restér 4 0.40 %
Márkuska 4 0.40 %
Imrikfalva 4 0.40 %
Martonháza 3 0.30 %
Csoltó 3 0.30 %
Szabados 2 0.20 %
Gacsalk 2 0.20 %
Rozsfalva 2 0.20 %
Gecelfalva 2 0.20 %
Hámosfalva 2 0.20 %
Lekenye 2 0.20 %
Sztracena 1 0.10 %
Annafalva 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Barka 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Kiskovácsvágása 1 0.10 %
Beretke 1 0.10 %
Kisszabos 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 484 39.13 %
Krasznahorkaváralja 60 4.85 %
Pelsőc 45 3.64 %
Berzétekőrös 40 3.23 %
Gömörpanyit 38 3.07 %
Hárskút 37 2.99 %
Özörény 35 2.83 %
Rozsnyórudna 33 2.67 %
Jólész 33 2.67 %
Nagyveszverés 32 2.59 %
Csetnek 27 2.18 %
Gömörhosszúszó 26 2.10 %
Jablonca 23 1.86 %
Szádalmás 22 1.78 %
Tornagörgő 21 1.70 %
Betlér 20 1.62 %
Berzéte 20 1.62 %
Sebespatak 18 1.46 %
Dernő 15 1.21 %
Kecső 14 1.13 %
Rekenyeújfalu 13 1.05 %
Oláhpatak 13 1.05 %
Dobsina 12 0.97 %
Melléte 10 0.81 %
Nagyszabos 9 0.73 %
Andrási 9 0.73 %
Csucsom 9 0.73 %
Szilice 9 0.73 %
Szalóc 9 0.73 %
Sajóréde 8 0.65 %
Kuntapolca 7 0.57 %
Alsósajó 7 0.57 %
Várhosszúrét 7 0.57 %
Gócs 7 0.57 %
Lekenye 5 0.40 %
Csoltó 5 0.40 %
Szabados 5 0.40 %
Kisgencs 5 0.40 %
Lucska 5 0.40 %
Páskaháza 4 0.32 %
Henckó 4 0.32 %
Beretke 4 0.32 %
Pelsőcardó 4 0.32 %
Rozsfalva 4 0.32 %
Felsősajó 4 0.32 %
Kiskovácsvágása 3 0.24 %
Kisfeketepatak 3 0.24 %
Körtvélyes 3 0.24 %
Martonháza 3 0.24 %
Hámosfalva 3 0.24 %
Restér 3 0.24 %
Imrikfalva 2 0.16 %
Pétermány 2 0.16 %
Szádvárborsa 2 0.16 %
Annafalva 1 0.08 %
Barka 1 0.08 %
Sztracena 1 0.08 %
Márkuska 1 0.08 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 61 29.33 %
Krasznahorkaváralja 12 5.77 %
Csetnek 10 4.81 %
Hárskút 9 4.33 %
Várhosszúrét 8 3.85 %
Rekenyeújfalu 8 3.85 %
Dobsina 7 3.37 %
Nagyszabos 7 3.37 %
Szalóc 6 2.88 %
Andrási 6 2.88 %
Pelsőc 5 2.40 %
Restér 5 2.40 %
Martonháza 4 1.92 %
Kisfeketepatak 4 1.92 %
Csucsom 4 1.92 %
Beretke 4 1.92 %
Tornagörgő 3 1.44 %
Oláhpatak 3 1.44 %
Henckó 3 1.44 %
Betlér 3 1.44 %
Gömörhosszúszó 3 1.44 %
Imrikfalva 3 1.44 %
Berzéte 3 1.44 %
Gömörpanyit 2 0.96 %
Körtvélyes 2 0.96 %
Felsősajó 2 0.96 %
Rozsfalva 2 0.96 %
Gacsalk 2 0.96 %
Gócs 2 0.96 %
Páskaháza 2 0.96 %
Annafalva 2 0.96 %
Dernő 2 0.96 %
Özörény 2 0.96 %
Sebespatak 1 0.48 %
Barka 1 0.48 %
Pétermány 1 0.48 %
Kecső 1 0.48 %
Lekenye 1 0.48 %
Sajóréde 1 0.48 %
Melléte 1 0.48 %
Rozsnyórudna 1 0.48 %
Szádvárborsa 1 0.48 %
Kisgencs 1 0.48 %
Pelsőcardó 1 0.48 %
Csoltó 1 0.48 %
Márkuska 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca