SK
RV
.....

Kuntapolca

Község

címer zászló
676 81% magyar 1910
163 22% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Kuntapolca
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kunova Teplica
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Rozsnyói járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Rozsonyói járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Gömör Szepesi-érchegység, Rőcei-hegység - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Pelsőci-Nagy-hegy
Más földrajzi nevek:
Červená chrasť, Kopasz-kő, Tölgyes-tető, Vasgyár
Koordináták:
48.61231995, 20.38039780
Terület:
8,41 km2
Rang:
község
Népesség:
681
Tszf. magasság:
256 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04933
Település kód:
525898
Szervezeti azonosító:
328448
Adóazonosító:
2020961426

A község a Csetnek-patak völgyében, a Csetnek-patak bal partjának közelében, a Pelsőci-fennsík (Nagy-hegy - Kopasz-kő, Tölgyes-tető) nyugati lábánál fekszik, a Pelsőcöt Csetnekkel összekötő 587-es út és a Pelsőc-Nagyszlabos vasútvonal mentén (megállóhely, 2003 óta nincs személyforgalom), Pelsőctől 8 km-re északra, Csetnektől 5 km-re délre. A falutól északnyugatra a Rőcei-hegység előhegyei (Červená chrasť, 483 m) húzódnak. Határának mintegy egyharmadát erdő borítja. Keletről Pelsőc, délről Páskaháza és Csetnek, nyugatról Hámosfalva, északról pedig Csetnek községekkel határos.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Rozsnyói járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után mindvégig a (változó területű) Rozsnyói járáshoz tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Rozsnyói járás), ebben az időszakban határközséggé vált, északi és nyugati határa államhatárt alkotott Magyarország és Szlovákia között. Területe (8,41 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

Kuntapolca a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. 1910-ben érte el népességének maximumát, ekkor 831 lakosa volt. 1921-ben 731, 1930-ban 718, 1938-ban pedig 711, túlnyomó többségében magyar nemzetiségű lakosa volt. A (cseh)szlovákok aránya 1921-ben 9,3 % volt, ez az arány 1930-ra megháromszorozódott (29,7 %-ra nőtt). Az asszimiláció és a (nagyrészt szlovák anyanyelvű) roma lakosság beáramlása révén 1970 óta (60,9 %) folyamatosan csökken a magyar nemzetiségűek aránya, 1991-2011 között 50,0 %-ról 30,4 %-ra csökkent, míg a szlovákoké 44 %-ról 49,2 %-ra nőtt. A lakosság fele (49,8 %) a roma etnikumhoz tartozik, kiugróan magas a nemzetiségükről nem nyilatkozók aránya (19,1 %) is. A község népességszáma 1961 óta stabilan alakult, elsősorban a vasgyár nyújtotta stabil munkalehetőség révén. 1921-ben a lakosság 62,7 %-a volt evangélikus, 32,6 %-a pedig római katolikus vallású, 2011-re a lakosság 24,7 %-a felekezeten kívüli volt, az evangélikusok aránya 16,3 %-ra csökkent, 37 % pedig nem nyilatkozott vallási hovatartozásáról.

Történelem

Nevét melegvízű forrásáról kapta. Valószínűleg a 12. században alakult ki. A község neve szláv eredetű és lakói a kezdetekkor is magyarok és szlávok együtt voltak. A magyarság már a 16. századra magába olvasztja a szlávokat, s a 17.-18. században elszórtan érkező szláv csoportok is beolvadnak a magyarságba. A magyarok azonban többségben voltak s arányuk később nőtt is. 1243-ban "Toplucha" alakban említik először, az Ákos nemzetség birtoka volt. Előnevét az Ákos nembeli Kun Miklósról kapta. Ezután a 16. század közepéig a Bebekek birtoka, akiknek 1427-ben 24 portájuk volt a településen. 1318-ban "Thoploca", 1320-ban "Topolcha", 1336-ban "Tapolcha" alakban szerepel az írott forrásokban. Evangélikus templomát 1609-ben említik először. A nagy pestisjárvány 1709-1710-ben 120 áldozatot követeltelt a községben, 1710-ben lakossága 10 colonusra csökkent. Már a 18. században vasolvasztók működtek itt. 1830-ban épült meg a Concordia társaság nagyolvasztója, melyben az 1890-es években 90-en dolgoztak, éves termelése 20 000 mázsa nyersvas volt. A gyárat 1932-ben szüntették meg. 1828-ban 54 házában 694 lakos élt. Lakói a helyi vasolvasztóban dolgoztak, szénégetéssel, fuvarozással foglalkoztak. A 20. század elejéig Csetnektaplóca, illetve Kuntaplóca néven is szerepelt. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz, ebben az időszakban határközséggé vált. A régi vasgyártó hagyományra alapozva 1945-ben új vasgyár létesült, mely alapvetően meghatározta a község jellegét. Alapiskolája, melyben ekkor már csak szlovák oktatás folyt, a 21. század elején szűnt meg. A vasgyárat 1999-ben privatizálták, ma is foglalkoznak itt vasöntéssel, acélkonstrukció gyártással és fémmegmunkálással.

Mai jelentősége

A községben vasgyár és szlovák nevelési nyelvű óvoda működik. Evangélikus temploma 1805-ben épült klasszicista stílusban, egy 19. századi kúria is található a községben. A régi vasgyár 18. század végi épülete ma ipari műemlék. A falu közepén melegvizű forrás található. Határában tárták fel a több mint 1 km hosszú Zúgó-barlangot, mely nem látogatható.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

TAPLÓCZ. Kún Taplócz, és Jólsva Taplócz. Két magyar falu Gömör Várm. földes Ura a’ Csetneki Uradal. Ura, fekszik Pelsőcz hegye alatt, Csetnekhez 1 órányira, és annak filiája; ennek pedig földes Ura Gr. Koháry Uraság, és más Urak, ez fekszik Süvethének szomszédságában, mellynek filiája; lakosaik többfélék, földgyeik közép termésűek, határjoknak egy része hegyes, réttyeiket a’ víz áradások járják; a’ vas műhelyeknél van módgyok a’ keresetre.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Taplocza (Csetnek), Kun Taplocza, magyar falu, Gömör és Kis-Hont egyesült vmegyékben, Csetnekhez délre 1 1/2 órányira: 136 kathol., 558 evang. lak. Evang. anyaszentegyház. Határa hegyekből és 3 völgyekből áll. Van itt a helységben egy meleg forrás, melly soha be nem fagy, s illyenek a határbeli mészsziklákból még két helyen fakadnak. A csetneki urad. tartozik.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A csetneki völgy szép fekvésű falvaiban tót a lakosság; magyarok csak délen Páskaházán és Kun-Taploczán, meg tótokkal vegyesen Csetneken laknak.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kuntaplócza, a csetneki völgyben fekvő magyar kisközség, körjegyzőségi székhely, 105 házzal és 629, nagyobbára ág. ev. h. vallású lakossal. 1351-ben Tapolcha és Thopolcha alakban szerepel, mint a csetneki uradalomhoz tartozó község. Későbbi birtokosai a Gömöry, Czékus, Perényi, Bekény, Szontágh, Kerepesy és Czibur családok. A községben három úrilak van. Az egyiket még a Gömöryek építtették, ez most Hevessy Eleméré, a másikat a Czékus család építtette, ez Rozinay Istváné; a Czibur-féle úrilakot pedig a Concordia vasgyár bányatársulat bírja, melynek itt nagyobb vasgyára és öntődéje van. Azelőtt a községet Csetnek-Taplóczának is nevezték, de Kunova-Teplicze tót neve is ismeretes volt. A községben levő ág. h. ev. templom 1805-ben épült. Ide tartoznak a Concordia vasgyár és az Alsóhámor telepek is. A községben van posta és távíró, vasúti állomása pedig Pelsőcz.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Kuntapolca. Tapolca és Thopolcha néven fordul elé a legrégibb okiratokban. 1341-ben a csetneki uradalom tartozékának említi egy oklevél. Az idők folyamán birtokosai sűrűn váltakoztak. A Gömöry-, Perényi-, Czékus-, Bekény-, Szontágh-, Kerepessy- és Czibur-családok voltak itt földesurak. Régebben Csetnek-Tapolcza néven is ismerték, később Kunova Teplicza szláv néven is szerepel. A Gömöryek idejéből származó csinos kuria újabban a Hevessy-család birtokában volt. A Czékus-család urilaka Rozinay Istvánra szállt. A Cziburok háza a Concordia-vasgyár tulajdonába ment át. A község lakói javarészt ág. ev. vallású magyarok, akik most fennálló templomukat 1805-ben építették. A község területe 1463 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 711. Külterületi lakott helyei: Alsóhámori munkástelep, Cigánysor, Concordiavasgyár, Malom.

Madarász László

1949. 6. 16.
Kuntapolca - megszületett
Névelőfordulások
1243
Toplucha
1318
Thoploca
1320
Topolcha
1336
Tapolcha
1773
Kun-Taplocza, Teplitz, Kunowa Teplicza,
1786
Kun-Tapolcza, Kunowa Teplicza,
1808
Kún-Tapolcza, Kúnowá Teplica,
1863
Kuntapolca,
1873
Kuntaploca,
1877
Kuntapolóca !,
1882
Kuntaplóca, Kuntapolca,
1888
Kúntaplóca,
1892
Kúntaploca,
1902
Kuntaploca,
1907
Kuntapolca,
1920
Kunová Teplica,
1927
Kunova Teplica, Kun-Tapolca,
1945
Kunova Teplica, Kun-Tapolca,
1948
Kunova Teplica
1994
Kuntapolca

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Kuntapolca (Kunova Teplica) 127
Telefon: 0587882520

Honlap: kunovateplica.sk/
Polgármester:
Gyenesová Eva (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Gynesová Jennifer (MOST - HÍD)
Liptai Zsolt (MOST - HÍD)
Spišák Ján (ŠANCA)
Spišáková Denisa (SMK-MKP)
Miškovič Kovácsová Nikoleta (SMK-MKP)
MOST - HÍD 40% MOST - HÍD 2 képviselö ŠANCA 20% ŠANCA 1 képviselö SMK-MKP 40% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Kuntapolca 132

Kuntapolcai Községi Hivatal

Kuntapolca 127

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 398 74%
szlovákok 58 11%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 18 3%
egyéb 63 12%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 537
magyarok 676 81%
szlovákok 138 17%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 16 2%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 831
magyarok 651 89%
szlovákok 68 9%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 1%
egyéb 6 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 731
magyarok 334 50%
szlovákok 294 44%
romák 33 5%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 6 1%
összlétszám 668
magyarok 269 41%
szlovákok 366 56%
romák 12 2%
ukránok 1 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 1%
összlétszám 653
magyarok 199 30%
szlovákok 322 49%
romák 2 0%
ukránok 1 0%
csehek 6 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 125 19%
összlétszám 655
magyarok 163 22%
szlovákok 466 64%
romák 2 0%
ukránok 2 0%
csehek 7 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 90 12%
összlétszám 730
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 568
Választási részvétel: 50 %
Kiadott boríték: 284
Bedobott boríték: 284

Polgármester

Érvényes szavazólap: 282
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Gyenesová Eva 158 56.03 % MOST - HÍD
Baka Alexander 85 30.14 % Független
Simon Bódis Enikő 29 10.28 % SMK-MKP
Milko Ľudovít 10 3.55 % SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Spišák Ján 124 ŠANCA
Spišáková Denisa 115 SMK-MKP
Miškovič Kovácsová Nikoleta 96 SMK-MKP
Gynesová Jennifer 85 MOST - HÍD
Liptai Zsolt 79 MOST - HÍD

Képviselők

2014
MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö SRÚS 20.00% SRÚS 1 képviselö SDKÚ-DS 20.00% SDKÚ-DS 1 képviselö 5 képviselö
2018
ŠANCA 20.00% ŠANCA 1 képviselö SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 552
Választási részvétel: 12.68 %
Kiadott boríték: 70
Bedobott boríték: 70
Választásra jogosult: 551
Választási részvétel: 3.09 %
Kiadott boríték: 17
Bedobott boríték: 17
Választásra jogosult: 558
Választási részvétel: 16,30 %
Kiadott boríték: 91
Bedobott boríték: 91

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 45
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 82
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 22 48.89 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 13 28.89 % KDS
Ivan Kuhn 3 6.67 % OKS
Jaroslav Džunko 3 6.67 % Független
Rastislav Masnyk 2 4.44 % SDKÚ - DS, SaS
Dominika Palaščáková 1 2.22 % NOVA
Marek Ďurán 1 2.22 % ĽS Naše Slovensko
Jozef Holečko 0 0.00 % Független
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Zdenko Trebuľa 1 5.88% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Richard Raši 32 39.02 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 17 20.73 % MOST - HÍD, SKOK
Rastislav Trnka 15 18.29 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Jozef Bobík 8 9.76 % Független
Jozef Červeňák 7 8.54 % RIS
Štefan Surmánek 1 1.22 % ĽSNS
Lukáš Sisák 1 1.22 % KSS
Rudolf Botka 1 1.22 % NP
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Róbert Bačinský 0 0.00 % Független
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 70
Érvényes szavazólap: 88
Érvényes szavazólap: 11402
# Név Szavazat Százalék Párt
Gejza Milko 46 65.71% SMER - SD
Ján Babič 21 30.00% SMER - SD
Juraj Nagy 13 18.57% Független
Beáta Bekeová 12 17.14% SMK-MKP
Ferenc Porubán 11 15.71% SMK-MKP
Miloš Gallo-Barnák 9 12.86% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Pavol Burdiga 8 11.43% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ján Szöllös 8 11.43% SMK-MKP
Štefan Bašták 7 10.00% SMER - SD
Peter Bollo 5 7.14% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Stanislav Kučerák 5 7.14% SRÚS
Ján Lach 3 4.29% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Božena Czmórová 3 4.29% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Karol Horník 3 4.29% SMER - SD
Eduard Mako 2 2.86% SRÚS
Ivan Kuhn 2 2.86% OKS
Milan Fafrák 2 2.86% KSS
Izabella Hurajtová 2 2.86% NOVA
Matúš Bischof 2 2.86% OKS
Tibor Takáč 2 2.86% OKS
Július Kerekes 2 2.86% Független
Milan Mlynár 1 1.43% SNS
Ľudovít Gunár 1 1.43% SRÚS
Jaroslav Kočiš 0 0.00% KSS
Jozef Šebalj 0 0.00% DS
Ľuboš Gál 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Jozef Kušnier 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kováč 0 0.00% SaS
Juraj Bernár 0 0.00% KSS
Peter Pamula 0 0.00% SNS
Janka Vavreková 0 0.00% KSS
Ján Frák 0 0.00% Független
Štefan Szaniszló 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jana Gallová 0 0.00% ÚSVIT
Zlatica Bachňáková 0 0.00% KSS
Beáta Beke 32 36.36% SMK-MKP
Juraj Nagy 27 30.68% Független
Ján Babič 26 29.55% SMER-SD
Ferenc Porubán 23 26.14% SMK-MKP
Zoltán Várady 21 23.86% SMK-MKP
Július Barkai 17 19.32% SME RODINA - Boris Kollár
Attila Anna 14 15.91% Független
Miloš Gallo 12 13.64% ŠANCA
Pavol Burdiga 8 9.09% MOST - HÍD
Tibor Balázs 8 9.09% MOST - HÍD
Monika Repaszká 8 9.09% ŠKV
Erika Ocelníková 8 9.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Juraj Balázs 8 9.09% Független
Michal Terrai 7 7.95% Független
Monika Šeďová 7 7.95% MOST - HÍD
Štefan Bašták 6 6.82% SMER-SD
Karol Kováč 6 6.82% OKS
Dušan Pollák 6 6.82% ŠKV
Róbert Bezek 5 5.68% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Matúš Bischof 4 4.55% OKS
Helena Laliková 4 4.55% KSS
Matej Lada 3 3.41% ŠKV
Jozef Červeňák 3 3.41% RIS
Eva Mihóková 3 3.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Peter Bollo 3 3.41% MOST - HÍD
Jozef Kušnier 2 2.27% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Kočiš 2 2.27% KSS
Ladislav Juhász 2 2.27% ĽS Naše Slovensko
Hildegarda Támárová 2 2.27% MOST - HÍD
Gejza Záhn 2 2.27% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Karol Horník 2 2.27% SMER-SD
Ivan Kuhn 2 2.27% OKS
Martin Gallo 1 1.14% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Viliam Hlaváč 1 1.14% ŠKV
Juraj Bernár 1 1.14% KSS
Peter Pamula 0 0.00% SNS
Róbert Hanuštiak 0 0.00% Független
Mária Bernáthová 0 0.00% KSS
Jarmila Breznenová 0 0.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Dušan Žiak 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ariana Palme 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ján Babič 2301 0.00% SMER - SD
Pavol Burdiga 2164 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Nagy 1904 0.00% Független
Štefan Bašták 1811 0.00% SMER - SD
Karol Horník 1533 0.00% SMER - SD
Peter Bollo 1457 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 1395 0.00% SMK-MKP
Gejza Milko 1292 0.00% SMER - SD
Ferenc Porubán 1191 0.00% SMK-MKP
Beáta Bekeová 1170 0.00% SMK-MKP
Ján Lach 980 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Milan Mlynár 922 0.00% SNS
Július Kerekes 909 0.00% Független
Ivan Kuhn 842 0.00% OKS
Peter Pamula 812 0.00% SNS
Miloš Gallo-Barnák 772 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Matúš Bischof 643 0.00% OKS
Štefan Szaniszló 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Gunár 556 0.00% SRÚS
Jana Gallová 489 0.00% ÚSVIT
Eduard Mako 488 0.00% SRÚS
Ľuboš Gál 464 0.00% 7 STATOČNÝCH
Tibor Takáč 459 0.00% OKS
Ján Frák 454 0.00% Független
Milan Fafrák 441 0.00% KSS
Izabella Hurajtová 420 0.00% NOVA
Jozef Kováč 401 0.00% NOVA
Božena Czmórová 353 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Bernár 349 0.00% KSS
Janka Vavreková 344 0.00% KSS
Stanislav Kučerák 316 0.00% SRÚS
Zlatica Bachňáková 296 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 280 0.00% KSS
Jozef Šebalj 150 0.00% DS
Attila Anna 3118 27.35% Független
Juraj Nagy 2752 24.14% Független
Pavol Burdiga 2340 20.52% MOST - HÍD
Štefan Bašták 1886 16.54% SMER-SD
Karol Horník 1733 15.20% SMER-SD
Beáta Beke 1702 14.93% SMK-MKP
Ján Babič 1609 14.11% SMER-SD
Peter Bollo 1544 13.54% MOST - HÍD
Dušan Pollák 1257 11.02% ŠKV
Ferenc Porubán 1254 11.00% SMK-MKP
Monika Šeďová 1249 10.95% MOST - HÍD
Michal Terrai 1215 10.66% Független
Július Barkai 1179 10.34% SME RODINA - Boris Kollár
Matúš Bischof 1047 9.18% OKS
Juraj Balázs 1038 9.10% Független
Peter Pamula 1017 8.92% SNS
Monika Repaszká 1016 8.91% ŠKV
Zoltán Várady 990 8.68% SMK-MKP
Tibor Balázs 953 8.36% MOST - HÍD
Matej Lada 932 8.17% ŠKV
Erika Ocelníková 911 7.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Karol Kováč 857 7.52% OKS
Eva Mihóková 845 7.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ivan Kuhn 826 7.24% OKS
Jozef Kušnier 778 6.82% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 720 6.31% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 694 6.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Hildegarda Támárová 666 5.84% MOST - HÍD
Ariana Palme 663 5.81% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 583 5.11% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 553 4.85% Független
Jarmila Breznenová 507 4.45% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 395 3.46% ŠKV
Gejza Záhn 307 2.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 297 2.60% KSS
Juraj Bernár 288 2.53% KSS
Jozef Červeňák 218 1.91% RIS
Mária Bernáthová 213 1.87% KSS
Helena Laliková 188 1.65% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rozsnyó 227 7.67 %
Krasznahorkaváralja 33 1.11 %
Csetnek 31 1.05 %
Dobsina 30 1.01 %
Nagyveszverés 30 1.01 %
Nagyszabos 27 0.91 %
Betlér 19 0.64 %
Alsósajó 18 0.61 %
Pelsőc 15 0.51 %
Rekenyeújfalu 13 0.44 %
Oláhpatak 13 0.44 %
Andrási 13 0.44 %
Rozsnyórudna 13 0.44 %
Henckó 11 0.37 %
Jólész 11 0.37 %
Kisfeketepatak 11 0.37 %
Berzéte 11 0.37 %
Dernő 8 0.27 %
Sebespatak 8 0.27 %
Gócs 8 0.27 %
Kisszabos 8 0.27 %
Szabados 8 0.27 %
Csucsom 7 0.24 %
Özörény 6 0.20 %
Martonháza 6 0.20 %
Körtvélyes 6 0.20 %
Berzétekőrös 5 0.17 %
Rozsfalva 4 0.14 %
Lucska 4 0.14 %
Szádalmás 4 0.14 %
Barka 4 0.14 %
Hámosfalva 4 0.14 %
Gömörpanyit 4 0.14 %
Gacsalk 3 0.10 %
Kecső 3 0.10 %
Restér 3 0.10 %
Lekenye 3 0.10 %
Pétermány 3 0.10 %
Kisgencs 3 0.10 %
Szalóc 2 0.07 %
Hárskút 2 0.07 %
Gecelfalva 2 0.07 %
Tornagörgő 2 0.07 %
Gömörhosszúszó 2 0.07 %
Imrikfalva 2 0.07 %
Szilice 2 0.07 %
Szádvárborsa 2 0.07 %
Kiskovácsvágása 1 0.03 %
Pelsőcardó 1 0.03 %
Páskaháza 1 0.03 %
Beretke 1 0.03 %
Annafalva 1 0.03 %
Felsősajó 1 0.03 %
Sajóréde 1 0.03 %
Jablonca 1 0.03 %
Várhosszúrét 1 0.03 %
Melléte 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Rozsnyó 1 050 65.83 %
Krasznahorkaváralja 210 13.17 %
Hárskút 174 10.91 %
Várhosszúrét 170 10.66 %
Szádalmás 78 4.89 %
Tornagörgő 75 4.70 %
Dernő 73 4.58 %
Barka 72 4.51 %
Pelsőc 65 4.08 %
Berzéte 62 3.89 %
Nagyveszverés 60 3.76 %
Jólész 58 3.64 %
Betlér 53 3.32 %
Szilice 50 3.13 %
Körtvélyes 46 2.88 %
Csetnek 45 2.82 %
Oláhpatak 45 2.82 %
Özörény 42 2.63 %
Dobsina 41 2.57 %
Andrási 40 2.51 %
Nagyszabos 39 2.45 %
Rekenyeújfalu 35 2.19 %
Gömörhosszúszó 35 2.19 %
Berzétekőrös 32 2.01 %
Jablonca 27 1.69 %
Lekenye 27 1.69 %
Lucska 26 1.63 %
Rozsnyórudna 24 1.50 %
Kiskovácsvágása 24 1.50 %
Csucsom 24 1.50 %
Szalóc 24 1.50 %
Gócs 23 1.44 %
Alsósajó 22 1.38 %
Sebespatak 21 1.32 %
Kecső 19 1.19 %
Kuntapolca 14 0.88 %
Szabados 14 0.88 %
Gömörpanyit 14 0.88 %
Felsősajó 13 0.82 %
Henckó 12 0.75 %
Kisfeketepatak 12 0.75 %
Kisgencs 10 0.63 %
Beretke 10 0.63 %
Sajóréde 10 0.63 %
Gecelfalva 9 0.56 %
Restér 9 0.56 %
Melléte 9 0.56 %
Rozsfalva 8 0.50 %
Hámosfalva 8 0.50 %
Csoltó 8 0.50 %
Pelsőcardó 7 0.44 %
Páskaháza 7 0.44 %
Martonháza 7 0.44 %
Szádvárborsa 6 0.38 %
Imrikfalva 6 0.38 %
Kisszabos 5 0.31 %
Márkuska 4 0.25 %
Annafalva 3 0.19 %
Gacsalk 1 0.06 %
Pétermány 1 0.06 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 251 19.04 %
Lekenye 103 7.81 %
Tornagörgő 100 7.59 %
Pelsőc 88 6.68 %
Gömörhosszúszó 87 6.60 %
Özörény 72 5.46 %
Beretke 72 5.46 %
Körtvélyes 69 5.24 %
Szilice 67 5.08 %
Várhosszúrét 62 4.70 %
Berzéte 58 4.40 %
Szalóc 58 4.40 %
Szádalmás 52 3.95 %
Krasznahorkaváralja 44 3.34 %
Barka 44 3.34 %
Jablonca 42 3.19 %
Kecső 42 3.19 %
Berzétekőrös 42 3.19 %
Jólész 38 2.88 %
Szádvárborsa 34 2.58 %
Kuntapolca 32 2.43 %
Gömörpanyit 30 2.28 %
Melléte 29 2.20 %
Csucsom 27 2.05 %
Csoltó 24 1.82 %
Hárskút 23 1.75 %
Dernő 20 1.52 %
Lucska 17 1.29 %
Pelsőcardó 15 1.14 %
Páskaháza 12 0.91 %
Kiskovácsvágása 12 0.91 %
Rozsnyórudna 8 0.61 %
Csetnek 4 0.30 %
Sebespatak 4 0.30 %
Nagyszabos 2 0.15 %
Pétermány 2 0.15 %
Gócs 2 0.15 %
Nagyveszverés 2 0.15 %
Szabados 1 0.08 %
Alsósajó 1 0.08 %
Annafalva 1 0.08 %
Henckó 1 0.08 %
Betlér 1 0.08 %
Dobsina 1 0.08 %
Gacsalk 1 0.08 %
Márkuska 1 0.08 %
Sajóréde 1 0.08 %
Rozsfalva 1 0.08 %
Hámosfalva 1 0.08 %
Felsősajó 1 0.08 %
Restér 0 0.00 %
Andrási 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Rozsnyó 452 53.11 %
Felsősajó 92 10.81 %
Sajóréde 72 8.46 %
Nagyveszverés 64 7.52 %
Oláhpatak 61 7.17 %
Dobsina 60 7.05 %
Betlér 32 3.76 %
Gócs 32 3.76 %
Nagyszabos 27 3.17 %
Rozsnyórudna 27 3.17 %
Sebespatak 23 2.70 %
Andrási 21 2.47 %
Pelsőc 19 2.23 %
Alsósajó 18 2.12 %
Várhosszúrét 16 1.88 %
Kisfeketepatak 14 1.65 %
Berzéte 13 1.53 %
Szádalmás 13 1.53 %
Csetnek 12 1.41 %
Csucsom 12 1.41 %
Rekenyeújfalu 12 1.41 %
Krasznahorkaváralja 11 1.29 %
Kisgencs 11 1.29 %
Jólész 11 1.29 %
Dernő 11 1.29 %
Gömörhosszúszó 10 1.18 %
Restér 7 0.82 %
Szalóc 7 0.82 %
Hámosfalva 7 0.82 %
Özörény 6 0.71 %
Martonháza 6 0.71 %
Gacsalk 6 0.71 %
Kuntapolca 6 0.71 %
Berzétekőrös 6 0.71 %
Hárskút 6 0.71 %
Henckó 5 0.59 %
Imrikfalva 5 0.59 %
Szilice 5 0.59 %
Barka 4 0.47 %
Pelsőcardó 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Csoltó 3 0.35 %
Lucska 3 0.35 %
Márkuska 2 0.24 %
Körtvélyes 2 0.24 %
Sztracena 2 0.24 %
Rozsfalva 2 0.24 %
Gecelfalva 2 0.24 %
Beretke 2 0.24 %
Pétermány 2 0.24 %
Gömörpanyit 1 0.12 %
Szádvárborsa 1 0.12 %
Tornagörgő 1 0.12 %
Annafalva 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Páskaháza 1 0.12 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 272 25.78 %
Csetnek 43 4.08 %
Dobsina 41 3.89 %
Nagyveszverés 38 3.60 %
Krasznahorkaváralja 30 2.84 %
Betlér 27 2.56 %
Nagyszabos 25 2.37 %
Pelsőc 20 1.90 %
Oláhpatak 20 1.90 %
Alsósajó 20 1.90 %
Andrási 19 1.80 %
Rekenyeújfalu 18 1.71 %
Henckó 17 1.61 %
Rozsnyórudna 11 1.04 %
Sebespatak 10 0.95 %
Restér 10 0.95 %
Berzéte 9 0.85 %
Gócs 9 0.85 %
Jólész 8 0.76 %
Özörény 7 0.66 %
Szabados 7 0.66 %
Gacsalk 7 0.66 %
Kisgencs 7 0.66 %
Kisfeketepatak 6 0.57 %
Sajóréde 6 0.57 %
Szilice 5 0.47 %
Dernő 5 0.47 %
Csucsom 5 0.47 %
Imrikfalva 5 0.47 %
Szádalmás 5 0.47 %
Hámosfalva 4 0.38 %
Felsősajó 4 0.38 %
Lekenye 4 0.38 %
Kisszabos 4 0.38 %
Martonháza 4 0.38 %
Körtvélyes 4 0.38 %
Annafalva 3 0.28 %
Lucska 3 0.28 %
Barka 3 0.28 %
Szádvárborsa 3 0.28 %
Tornagörgő 3 0.28 %
Gömörhosszúszó 2 0.19 %
Pétermány 2 0.19 %
Gecelfalva 2 0.19 %
Kecső 2 0.19 %
Rozsfalva 2 0.19 %
Beretke 2 0.19 %
Gömörpanyit 2 0.19 %
Pelsőcardó 1 0.09 %
Kiskovácsvágása 1 0.09 %
Berzétekőrös 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Csoltó 1 0.09 %
Hárskút 1 0.09 %
Jablonca 1 0.09 %
Szalóc 1 0.09 %
Várhosszúrét 1 0.09 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Rozsnyó 350 19.71 %
Dobsina 38 2.14 %
Nagyveszverés 33 1.86 %
Pelsőc 32 1.80 %
Krasznahorkaváralja 31 1.75 %
Nagyszabos 26 1.46 %
Rozsnyórudna 19 1.07 %
Szalóc 19 1.07 %
Andrási 19 1.07 %
Szádalmás 17 0.96 %
Berzéte 17 0.96 %
Oláhpatak 17 0.96 %
Csetnek 17 0.96 %
Gömörpanyit 15 0.84 %
Szabados 15 0.84 %
Sebespatak 14 0.79 %
Betlér 14 0.79 %
Kisgencs 13 0.73 %
Körtvélyes 13 0.73 %
Alsósajó 13 0.73 %
Jólész 12 0.68 %
Hárskút 9 0.51 %
Szádvárborsa 9 0.51 %
Várhosszúrét 8 0.45 %
Kuntapolca 8 0.45 %
Gócs 8 0.45 %
Imrikfalva 7 0.39 %
Felsősajó 7 0.39 %
Beretke 7 0.39 %
Csucsom 7 0.39 %
Restér 7 0.39 %
Henckó 7 0.39 %
Rozsfalva 7 0.39 %
Rekenyeújfalu 7 0.39 %
Özörény 7 0.39 %
Dernő 6 0.34 %
Sajóréde 6 0.34 %
Tornagörgő 5 0.28 %
Martonháza 5 0.28 %
Kisfeketepatak 5 0.28 %
Pelsőcardó 4 0.23 %
Sztracena 4 0.23 %
Gömörhosszúszó 3 0.17 %
Berzétekőrös 3 0.17 %
Gacsalk 2 0.11 %
Lekenye 2 0.11 %
Barka 2 0.11 %
Szilice 2 0.11 %
Lucska 2 0.11 %
Csoltó 2 0.11 %
Kiskovácsvágása 2 0.11 %
Gecelfalva 1 0.06 %
Márkuska 1 0.06 %
Kecső 1 0.06 %
Melléte 1 0.06 %
Páskaháza 1 0.06 %
Hámosfalva 1 0.06 %
Pétermány 1 0.06 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Dobsina 273 19.56 %
Rozsnyó 123 8.81 %
Sajóréde 84 6.02 %
Felsősajó 52 3.72 %
Oláhpatak 46 3.30 %
Andrási 32 2.29 %
Márkuska 22 1.58 %
Gócs 17 1.22 %
Nagyveszverés 17 1.22 %
Csetnek 16 1.15 %
Nagyszabos 15 1.07 %
Imrikfalva 15 1.07 %
Betlér 13 0.93 %
Sztracena 9 0.64 %
Szádalmás 8 0.57 %
Kisfeketepatak 8 0.57 %
Pelsőc 7 0.50 %
Alsósajó 7 0.50 %
Henckó 7 0.50 %
Szabados 7 0.50 %
Rekenyeújfalu 6 0.43 %
Várhosszúrét 6 0.43 %
Sebespatak 5 0.36 %
Gecelfalva 5 0.36 %
Martonháza 4 0.29 %
Özörény 3 0.21 %
Berzétekőrös 3 0.21 %
Kuntapolca 3 0.21 %
Krasznahorkaváralja 3 0.21 %
Berdárka 2 0.14 %
Barka 2 0.14 %
Gömörpanyit 2 0.14 %
Jólész 2 0.14 %
Restér 2 0.14 %
Csucsom 2 0.14 %
Rozsnyórudna 2 0.14 %
Gacsalk 1 0.07 %
Körtvélyes 1 0.07 %
Páskaháza 1 0.07 %
Pétermány 1 0.07 %
Lekenye 1 0.07 %
Tornagörgő 1 0.07 %
Hámosfalva 1 0.07 %
Melléte 1 0.07 %
Annafalva 1 0.07 %
Szilice 1 0.07 %
Szádvárborsa 1 0.07 %
Szalóc 1 0.07 %
Kisszabos 1 0.07 %
Berzéte 1 0.07 %
Rozsfalva 1 0.07 %
Dernő 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 198 40.00 %
Tornagörgő 123 24.85 %
Szádalmás 73 14.75 %
Körtvélyes 65 13.13 %
Beretke 55 11.11 %
Jablonca 52 10.51 %
Lekenye 50 10.10 %
Pelsőc 48 9.70 %
Várhosszúrét 46 9.29 %
Berzéte 46 9.29 %
Barka 42 8.48 %
Szalóc 39 7.88 %
Krasznahorkaváralja 37 7.47 %
Szilice 34 6.87 %
Berzétekőrös 28 5.66 %
Kecső 28 5.66 %
Gömörhosszúszó 25 5.05 %
Gömörpanyit 24 4.85 %
Hárskút 23 4.65 %
Csucsom 23 4.65 %
Kuntapolca 23 4.65 %
Szádvárborsa 21 4.24 %
Özörény 19 3.84 %
Dernő 19 3.84 %
Páskaháza 18 3.64 %
Jólész 16 3.23 %
Lucska 15 3.03 %
Melléte 14 2.83 %
Kiskovácsvágása 11 2.22 %
Csoltó 9 1.82 %
Rozsnyórudna 6 1.21 %
Pelsőcardó 4 0.81 %
Sajóréde 3 0.61 %
Nagyveszverés 3 0.61 %
Oláhpatak 2 0.40 %
Dobsina 2 0.40 %
Betlér 2 0.40 %
Nagyszabos 2 0.40 %
Sebespatak 1 0.20 %
Andrási 1 0.20 %
Rozsfalva 1 0.20 %
Restér 1 0.20 %
Henckó 1 0.20 %
Csetnek 1 0.20 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gócs 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Rozsnyó 154 75.12 %
Pelsőc 14 6.83 %
Dobsina 11 5.37 %
Nagyveszverés 8 3.90 %
Várhosszúrét 7 3.41 %
Rozsnyórudna 7 3.41 %
Betlér 7 3.41 %
Rekenyeújfalu 6 2.93 %
Szádalmás 6 2.93 %
Hárskút 5 2.44 %
Krasznahorkaváralja 5 2.44 %
Tornagörgő 5 2.44 %
Beretke 4 1.95 %
Özörény 4 1.95 %
Imrikfalva 4 1.95 %
Gömörhosszúszó 4 1.95 %
Jólész 3 1.46 %
Szilice 3 1.46 %
Henckó 3 1.46 %
Nagyszabos 3 1.46 %
Körtvélyes 3 1.46 %
Oláhpatak 3 1.46 %
Szabados 3 1.46 %
Dernő 3 1.46 %
Lekenye 3 1.46 %
Andrási 3 1.46 %
Csoltó 3 1.46 %
Gócs 3 1.46 %
Pelsőcardó 2 0.98 %
Kuntapolca 2 0.98 %
Kiskovácsvágása 2 0.98 %
Barka 2 0.98 %
Sebespatak 2 0.98 %
Csucsom 2 0.98 %
Felsősajó 1 0.49 %
Páskaháza 1 0.49 %
Kisfeketepatak 1 0.49 %
Kecső 1 0.49 %
Rozsfalva 1 0.49 %
Kisgencs 1 0.49 %
Szádvárborsa 1 0.49 %
Csetnek 1 0.49 %
Berzéte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 47 6.92 %
Nagyszabos 25 3.68 %
Restér 19 2.80 %
Dobsina 10 1.47 %
Martonháza 7 1.03 %
Szádalmás 5 0.74 %
Andrási 5 0.74 %
Krasznahorkaváralja 5 0.74 %
Berzéte 4 0.59 %
Barka 4 0.59 %
Alsósajó 4 0.59 %
Kuntapolca 4 0.59 %
Nagyveszverés 4 0.59 %
Szabados 3 0.44 %
Szalóc 3 0.44 %
Özörény 2 0.29 %
Gömörpanyit 2 0.29 %
Szilice 2 0.29 %
Páskaháza 2 0.29 %
Felsősajó 2 0.29 %
Oláhpatak 2 0.29 %
Csoltó 2 0.29 %
Hámosfalva 2 0.29 %
Tornagörgő 2 0.29 %
Csetnek 2 0.29 %
Gömörhosszúszó 2 0.29 %
Pelsőc 2 0.29 %
Kisfeketepatak 2 0.29 %
Sajóréde 1 0.15 %
Rekenyeújfalu 1 0.15 %
Henckó 1 0.15 %
Annafalva 1 0.15 %
Gócs 1 0.15 %
Dernő 1 0.15 %
Hárskút 1 0.15 %
Rozsfalva 1 0.15 %
Imrikfalva 1 0.15 %
Sebespatak 1 0.15 %
Rozsnyórudna 1 0.15 %
Lekenye 1 0.15 %
Betlér 1 0.15 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Csucsom 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 248 22.88 %
Özörény 51 4.70 %
Krasznahorkaváralja 37 3.41 %
Pelsőc 30 2.77 %
Gömörpanyit 27 2.49 %
Szalóc 26 2.40 %
Hárskút 24 2.21 %
Dernő 18 1.66 %
Tornagörgő 17 1.57 %
Rozsnyórudna 17 1.57 %
Szádalmás 13 1.20 %
Csucsom 12 1.11 %
Gömörhosszúszó 11 1.01 %
Kecső 10 0.92 %
Gócs 9 0.83 %
Körtvélyes 9 0.83 %
Melléte 8 0.74 %
Nagyveszverés 7 0.65 %
Berzétekőrös 7 0.65 %
Szilice 6 0.55 %
Berzéte 6 0.55 %
Kisgencs 5 0.46 %
Betlér 5 0.46 %
Barka 5 0.46 %
Csetnek 5 0.46 %
Jólész 4 0.37 %
Jablonca 4 0.37 %
Várhosszúrét 4 0.37 %
Andrási 3 0.28 %
Rozsfalva 3 0.28 %
Lucska 3 0.28 %
Szabados 3 0.28 %
Dobsina 3 0.28 %
Páskaháza 3 0.28 %
Pelsőcardó 3 0.28 %
Sebespatak 2 0.18 %
Kuntapolca 2 0.18 %
Martonháza 2 0.18 %
Lekenye 2 0.18 %
Beretke 2 0.18 %
Csoltó 2 0.18 %
Hámosfalva 1 0.09 %
Alsósajó 1 0.09 %
Gacsalk 1 0.09 %
Szádvárborsa 1 0.09 %
Rekenyeújfalu 1 0.09 %
Nagyszabos 1 0.09 %
Henckó 1 0.09 %
Oláhpatak 1 0.09 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 568 39.31 %
Krasznahorkaváralja 33 2.28 %
Betlér 24 1.66 %
Csetnek 17 1.18 %
Nagyveszverés 16 1.11 %
Andrási 14 0.97 %
Dobsina 13 0.90 %
Dernő 10 0.69 %
Pelsőc 9 0.62 %
Berzéte 8 0.55 %
Csucsom 7 0.48 %
Rekenyeújfalu 7 0.48 %
Rozsnyórudna 7 0.48 %
Nagyszabos 7 0.48 %
Jólész 7 0.48 %
Martonháza 5 0.35 %
Gömörpanyit 5 0.35 %
Várhosszúrét 5 0.35 %
Szabados 5 0.35 %
Tornagörgő 4 0.28 %
Barka 4 0.28 %
Sajóréde 4 0.28 %
Özörény 4 0.28 %
Gócs 3 0.21 %
Jablonca 3 0.21 %
Szádalmás 3 0.21 %
Melléte 3 0.21 %
Sebespatak 2 0.14 %
Körtvélyes 2 0.14 %
Gecelfalva 2 0.14 %
Kiskovácsvágása 2 0.14 %
Kisgencs 2 0.14 %
Páskaháza 2 0.14 %
Berzétekőrös 2 0.14 %
Kuntapolca 2 0.14 %
Csoltó 2 0.14 %
Felsősajó 2 0.14 %
Márkuska 2 0.14 %
Kecső 1 0.07 %
Imrikfalva 1 0.07 %
Annafalva 1 0.07 %
Oláhpatak 1 0.07 %
Pelsőcardó 1 0.07 %
Szalóc 1 0.07 %
Gacsalk 1 0.07 %
Berdárka 1 0.07 %
Rozsfalva 1 0.07 %
Henckó 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Andrási 108 21.30 %
Rozsnyó 88 17.36 %
Restér 25 4.93 %
Sebespatak 21 4.14 %
Nagyveszverés 20 3.94 %
Rozsnyórudna 19 3.75 %
Sajóréde 17 3.35 %
Rekenyeújfalu 17 3.35 %
Szabados 14 2.76 %
Nagyszabos 12 2.37 %
Kisgencs 10 1.97 %
Gócs 10 1.97 %
Martonháza 9 1.78 %
Csetnek 9 1.78 %
Dobsina 9 1.78 %
Rozsfalva 8 1.58 %
Oláhpatak 8 1.58 %
Betlér 7 1.38 %
Pelsőc 6 1.18 %
Pétermány 6 1.18 %
Gecelfalva 6 1.18 %
Kisszabos 5 0.99 %
Pelsőcardó 5 0.99 %
Krasznahorkaváralja 5 0.99 %
Henckó 5 0.99 %
Alsósajó 5 0.99 %
Kisfeketepatak 4 0.79 %
Tornagörgő 4 0.79 %
Imrikfalva 3 0.59 %
Lekenye 3 0.59 %
Dernő 3 0.59 %
Felsősajó 3 0.59 %
Jólész 3 0.59 %
Berzétekőrös 3 0.59 %
Gömörpanyit 3 0.59 %
Várhosszúrét 2 0.39 %
Berdárka 2 0.39 %
Páskaháza 2 0.39 %
Körtvélyes 2 0.39 %
Özörény 2 0.39 %
Hámosfalva 2 0.39 %
Csucsom 2 0.39 %
Márkuska 1 0.20 %
Szádalmás 1 0.20 %
Barka 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.20 %
Hárskút 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Beretke 1 0.20 %
Berzéte 1 0.20 %
Csoltó 1 0.20 %
Lucska 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 82 3.74 %
Krasznahorkaváralja 16 0.73 %
Berzéte 13 0.59 %
Dobsina 13 0.59 %
Nagyveszverés 13 0.59 %
Pelsőc 9 0.41 %
Nagyszabos 9 0.41 %
Oláhpatak 8 0.36 %
Martonháza 8 0.36 %
Csetnek 8 0.36 %
Restér 7 0.32 %
Andrási 7 0.32 %
Rekenyeújfalu 6 0.27 %
Rozsnyórudna 5 0.23 %
Henckó 5 0.23 %
Felsősajó 5 0.23 %
Gömörpanyit 4 0.18 %
Várhosszúrét 4 0.18 %
Özörény 4 0.18 %
Tornagörgő 4 0.18 %
Gömörhosszúszó 3 0.14 %
Annafalva 3 0.14 %
Szádalmás 3 0.14 %
Betlér 3 0.14 %
Kisfeketepatak 3 0.14 %
Szalóc 3 0.14 %
Gócs 3 0.14 %
Berzétekőrös 3 0.14 %
Hámosfalva 3 0.14 %
Sajóréde 3 0.14 %
Beretke 3 0.14 %
Szabados 3 0.14 %
Imrikfalva 2 0.09 %
Lekenye 2 0.09 %
Kuntapolca 2 0.09 %
Szilice 2 0.09 %
Barka 2 0.09 %
Márkuska 2 0.09 %
Sebespatak 2 0.09 %
Körtvélyes 2 0.09 %
Csucsom 2 0.09 %
Dernő 2 0.09 %
Pelsőcardó 2 0.09 %
Kiskovácsvágása 2 0.09 %
Alsósajó 2 0.09 %
Csoltó 2 0.09 %
Lucska 1 0.05 %
Kecső 1 0.05 %
Kisgencs 1 0.05 %
Gacsalk 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsfalva 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 196 73.41 %
Nagyszabos 72 26.97 %
Nagyveszverés 41 15.36 %
Dobsina 39 14.61 %
Csetnek 34 12.73 %
Betlér 34 12.73 %
Henckó 31 11.61 %
Oláhpatak 28 10.49 %
Krasznahorkaváralja 27 10.11 %
Szabados 26 9.74 %
Andrási 20 7.49 %
Rekenyeújfalu 17 6.37 %
Alsósajó 16 5.99 %
Pelsőc 15 5.62 %
Restér 13 4.87 %
Gecelfalva 10 3.75 %
Rozsfalva 10 3.75 %
Jólész 9 3.37 %
Kisgencs 8 3.00 %
Martonháza 7 2.62 %
Gócs 7 2.62 %
Rozsnyórudna 7 2.62 %
Berzéte 6 2.25 %
Csucsom 6 2.25 %
Hámosfalva 6 2.25 %
Dernő 6 2.25 %
Sajóréde 5 1.87 %
Felsősajó 5 1.87 %
Özörény 5 1.87 %
Hárskút 5 1.87 %
Várhosszúrét 5 1.87 %
Sebespatak 4 1.50 %
Berzétekőrös 4 1.50 %
Kisfeketepatak 4 1.50 %
Gömörpanyit 4 1.50 %
Kisszabos 4 1.50 %
Gacsalk 4 1.50 %
Annafalva 4 1.50 %
Pétermány 3 1.12 %
Kecső 3 1.12 %
Márkuska 3 1.12 %
Lekenye 3 1.12 %
Jablonca 3 1.12 %
Barka 2 0.75 %
Gömörhosszúszó 2 0.75 %
Lucska 2 0.75 %
Kuntapolca 2 0.75 %
Imrikfalva 2 0.75 %
Csoltó 2 0.75 %
Szádvárborsa 2 0.75 %
Beretke 1 0.37 %
Szilice 1 0.37 %
Tornagörgő 1 0.37 %
Szádalmás 1 0.37 %
Pelsőcardó 1 0.37 %
Szalóc 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Nagyszabos 41 5.79 %
Rozsnyó 30 4.24 %
Krasznahorkaváralja 18 2.54 %
Dobsina 13 1.84 %
Restér 12 1.69 %
Nagyveszverés 9 1.27 %
Sebespatak 8 1.13 %
Csetnek 8 1.13 %
Martonháza 7 0.99 %
Alsósajó 7 0.99 %
Szabados 6 0.85 %
Rozsfalva 5 0.71 %
Berzéte 5 0.71 %
Páskaháza 4 0.56 %
Özörény 4 0.56 %
Pelsőc 4 0.56 %
Kuntapolca 3 0.42 %
Gócs 3 0.42 %
Csoltó 3 0.42 %
Kisfeketepatak 3 0.42 %
Annafalva 2 0.28 %
Beretke 2 0.28 %
Felsősajó 2 0.28 %
Tornagörgő 2 0.28 %
Andrási 2 0.28 %
Rekenyeújfalu 2 0.28 %
Sajóréde 1 0.14 %
Imrikfalva 1 0.14 %
Kisgencs 1 0.14 %
Márkuska 1 0.14 %
Gömörpanyit 1 0.14 %
Csucsom 1 0.14 %
Körtvélyes 1 0.14 %
Barka 1 0.14 %
Szilice 1 0.14 %
Szalóc 1 0.14 %
Betlér 1 0.14 %
Pelsőcardó 1 0.14 %
Sztracena 1 0.14 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Henckó 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 430 74.14 %
Krasznahorkaváralja 63 10.86 %
Hárskút 62 10.69 %
Várhosszúrét 52 8.97 %
Csetnek 23 3.97 %
Berzéte 22 3.79 %
Pelsőc 22 3.79 %
Sebespatak 20 3.45 %
Kisgencs 20 3.45 %
Jólész 19 3.28 %
Szádalmás 16 2.76 %
Dernő 15 2.59 %
Nagyveszverés 14 2.41 %
Csucsom 14 2.41 %
Özörény 13 2.24 %
Tornagörgő 13 2.24 %
Oláhpatak 12 2.07 %
Barka 11 1.90 %
Rozsnyórudna 11 1.90 %
Nagyszabos 10 1.72 %
Sajóréde 10 1.72 %
Szalóc 9 1.55 %
Betlér 9 1.55 %
Dobsina 9 1.55 %
Andrási 9 1.55 %
Szilice 8 1.38 %
Kuntapolca 8 1.38 %
Pétermány 6 1.03 %
Beretke 6 1.03 %
Annafalva 6 1.03 %
Restér 5 0.86 %
Körtvélyes 5 0.86 %
Rekenyeújfalu 5 0.86 %
Gömörhosszúszó 5 0.86 %
Gecelfalva 5 0.86 %
Gömörpanyit 5 0.86 %
Lucska 5 0.86 %
Alsósajó 5 0.86 %
Martonháza 4 0.69 %
Kecső 4 0.69 %
Berzétekőrös 4 0.69 %
Szabados 4 0.69 %
Rozsfalva 4 0.69 %
Kiskovácsvágása 4 0.69 %
Csoltó 3 0.52 %
Gócs 3 0.52 %
Kisfeketepatak 3 0.52 %
Henckó 3 0.52 %
Melléte 3 0.52 %
Hámosfalva 3 0.52 %
Márkuska 2 0.34 %
Felsősajó 2 0.34 %
Sztracena 2 0.34 %
Szádvárborsa 2 0.34 %
Jablonca 2 0.34 %
Berdárka 1 0.17 %
Lekenye 1 0.17 %
Páskaháza 1 0.17 %
Pelsőcardó 1 0.17 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 81 14.94 %
Andrási 40 7.38 %
Krasznahorkaváralja 16 2.95 %
Alsósajó 12 2.21 %
Csetnek 12 2.21 %
Kisfeketepatak 11 2.03 %
Nagyszabos 11 2.03 %
Dobsina 9 1.66 %
Sebespatak 8 1.48 %
Rekenyeújfalu 8 1.48 %
Restér 7 1.29 %
Pelsőc 5 0.92 %
Berzéte 5 0.92 %
Rozsfalva 5 0.92 %
Oláhpatak 4 0.74 %
Sajóréde 4 0.74 %
Felsősajó 4 0.74 %
Nagyveszverés 4 0.74 %
Gömörpanyit 3 0.55 %
Özörény 3 0.55 %
Barka 3 0.55 %
Szabados 3 0.55 %
Imrikfalva 3 0.55 %
Várhosszúrét 2 0.37 %
Annafalva 2 0.37 %
Jólész 2 0.37 %
Márkuska 2 0.37 %
Csoltó 2 0.37 %
Henckó 1 0.18 %
Szalóc 1 0.18 %
Kiskovácsvágása 1 0.18 %
Pelsőcardó 1 0.18 %
Jablonca 1 0.18 %
Tornagörgő 1 0.18 %
Kuntapolca 1 0.18 %
Hárskút 1 0.18 %
Beretke 1 0.18 %
Betlér 1 0.18 %
Melléte 1 0.18 %
Lekenye 1 0.18 %
Gócs 1 0.18 %
Gacsalk 1 0.18 %
Kisszabos 1 0.18 %
Csucsom 1 0.18 %
Martonháza 1 0.18 %
Pétermány 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 890 144.95 %
Várhosszúrét 223 36.32 %
Krasznahorkaváralja 199 32.41 %
Hárskút 113 18.40 %
Jólész 92 14.98 %
Berzéte 88 14.33 %
Szádalmás 82 13.36 %
Tornagörgő 76 12.38 %
Berzétekőrös 69 11.24 %
Jablonca 65 10.59 %
Szilice 58 9.45 %
Csucsom 54 8.79 %
Gömörhosszúszó 53 8.63 %
Pelsőc 51 8.31 %
Dernő 46 7.49 %
Rozsnyórudna 45 7.33 %
Szalóc 39 6.35 %
Özörény 36 5.86 %
Körtvélyes 35 5.70 %
Barka 32 5.21 %
Kuntapolca 27 4.40 %
Csetnek 25 4.07 %
Sebespatak 25 4.07 %
Nagyveszverés 24 3.91 %
Lekenye 22 3.58 %
Betlér 20 3.26 %
Kecső 19 3.09 %
Andrási 19 3.09 %
Rekenyeújfalu 19 3.09 %
Szádvárborsa 16 2.61 %
Melléte 16 2.61 %
Csoltó 16 2.61 %
Dobsina 16 2.61 %
Martonháza 14 2.28 %
Kiskovácsvágása 11 1.79 %
Beretke 11 1.79 %
Oláhpatak 10 1.63 %
Lucska 10 1.63 %
Kisgencs 9 1.47 %
Alsósajó 9 1.47 %
Páskaháza 9 1.47 %
Szabados 9 1.47 %
Pelsőcardó 7 1.14 %
Gömörpanyit 7 1.14 %
Gócs 6 0.98 %
Felsősajó 5 0.81 %
Sajóréde 5 0.81 %
Nagyszabos 4 0.65 %
Henckó 3 0.49 %
Gacsalk 3 0.49 %
Imrikfalva 3 0.49 %
Sztracena 2 0.33 %
Hámosfalva 1 0.16 %
Rozsfalva 1 0.16 %
Restér 1 0.16 %
Berdárka 1 0.16 %
Annafalva 1 0.16 %
Kisszabos 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Rozsnyó 328 17.57 %
Nagyszabos 150 8.03 %
Alsósajó 87 4.66 %
Dobsina 64 3.43 %
Csetnek 62 3.32 %
Sebespatak 56 3.00 %
Szalóc 52 2.79 %
Oláhpatak 52 2.79 %
Nagyveszverés 50 2.68 %
Krasznahorkaváralja 42 2.25 %
Pelsőc 42 2.25 %
Rekenyeújfalu 35 1.87 %
Rozsfalva 32 1.71 %
Gömörpanyit 32 1.71 %
Restér 30 1.61 %
Kuntapolca 26 1.39 %
Sajóréde 26 1.39 %
Szabados 26 1.39 %
Kisfeketepatak 25 1.34 %
Özörény 23 1.23 %
Betlér 22 1.18 %
Jablonca 22 1.18 %
Tornagörgő 19 1.02 %
Martonháza 18 0.96 %
Rozsnyórudna 17 0.91 %
Szádvárborsa 16 0.86 %
Szilice 15 0.80 %
Berzéte 15 0.80 %
Imrikfalva 14 0.75 %
Gecelfalva 12 0.64 %
Szádalmás 12 0.64 %
Páskaháza 11 0.59 %
Gömörhosszúszó 11 0.59 %
Kisgencs 11 0.59 %
Kecső 11 0.59 %
Felsősajó 10 0.54 %
Várhosszúrét 9 0.48 %
Henckó 9 0.48 %
Csoltó 8 0.43 %
Hárskút 8 0.43 %
Csucsom 8 0.43 %
Andrási 8 0.43 %
Hámosfalva 8 0.43 %
Körtvélyes 8 0.43 %
Gócs 7 0.37 %
Márkuska 7 0.37 %
Gacsalk 6 0.32 %
Pelsőcardó 6 0.32 %
Berzétekőrös 6 0.32 %
Beretke 6 0.32 %
Barka 6 0.32 %
Jólész 4 0.21 %
Annafalva 3 0.16 %
Lekenye 3 0.16 %
Lucska 2 0.11 %
Sztracena 2 0.11 %
Kisszabos 2 0.11 %
Kiskovácsvágása 2 0.11 %
Pétermány 2 0.11 %
Berdárka 1 0.05 %
Dernő 1 0.05 %
Melléte 1 0.05 %
Rozsnyó 325 35.87 %
Pelsőc 138 15.23 %
Várhosszúrét 65 7.17 %
Rozsnyórudna 38 4.19 %
Jablonca 33 3.64 %
Krasznahorkaváralja 32 3.53 %
Körtvélyes 31 3.42 %
Kecső 26 2.87 %
Berzéte 25 2.76 %
Dobsina 24 2.65 %
Nagyveszverés 24 2.65 %
Tornagörgő 21 2.32 %
Rekenyeújfalu 19 2.10 %
Betlér 18 1.99 %
Szilice 17 1.88 %
Hárskút 17 1.88 %
Kuntapolca 17 1.88 %
Szalóc 17 1.88 %
Gömörhosszúszó 16 1.77 %
Henckó 15 1.66 %
Barka 14 1.55 %
Sebespatak 13 1.43 %
Szabados 13 1.43 %
Csoltó 13 1.43 %
Nagyszabos 13 1.43 %
Csetnek 13 1.43 %
Dernő 12 1.32 %
Jólész 11 1.21 %
Özörény 10 1.10 %
Andrási 10 1.10 %
Gömörpanyit 10 1.10 %
Berzétekőrös 9 0.99 %
Alsósajó 9 0.99 %
Melléte 8 0.88 %
Oláhpatak 8 0.88 %
Szádalmás 8 0.88 %
Pelsőcardó 7 0.77 %
Kisgencs 7 0.77 %
Beretke 6 0.66 %
Restér 6 0.66 %
Csucsom 5 0.55 %
Gócs 5 0.55 %
Szádvárborsa 5 0.55 %
Gacsalk 4 0.44 %
Felsősajó 4 0.44 %
Imrikfalva 4 0.44 %
Sajóréde 4 0.44 %
Lucska 4 0.44 %
Hámosfalva 3 0.33 %
Páskaháza 3 0.33 %
Martonháza 3 0.33 %
Lekenye 3 0.33 %
Kiskovácsvágása 3 0.33 %
Kisfeketepatak 3 0.33 %
Rozsfalva 2 0.22 %
Pétermány 2 0.22 %
Annafalva 2 0.22 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Sztracena 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Dobsina 358 104.37 %
Rozsnyó 339 98.83 %
Nagyszabos 128 37.32 %
Oláhpatak 118 34.40 %
Alsósajó 96 27.99 %
Nagyveszverés 83 24.20 %
Sajóréde 68 19.83 %
Betlér 62 18.08 %
Felsősajó 56 16.33 %
Imrikfalva 44 12.83 %
Csetnek 43 12.54 %
Gócs 37 10.79 %
Sztracena 29 8.45 %
Kisfeketepatak 28 8.16 %
Henckó 25 7.29 %
Rekenyeújfalu 19 5.54 %
Pelsőc 17 4.96 %
Restér 15 4.37 %
Sebespatak 15 4.37 %
Gecelfalva 13 3.79 %
Berzéte 13 3.79 %
Andrási 12 3.50 %
Szabados 11 3.21 %
Martonháza 11 3.21 %
Rozsnyórudna 10 2.92 %
Gacsalk 9 2.62 %
Kisgencs 7 2.04 %
Krasznahorkaváralja 7 2.04 %
Szádalmás 6 1.75 %
Rozsfalva 5 1.46 %
Várhosszúrét 5 1.46 %
Gömörpanyit 5 1.46 %
Márkuska 4 1.17 %
Csucsom 4 1.17 %
Pétermány 3 0.87 %
Körtvélyes 3 0.87 %
Annafalva 3 0.87 %
Kuntapolca 2 0.58 %
Tornagörgő 2 0.58 %
Berzétekőrös 2 0.58 %
Csoltó 2 0.58 %
Hámosfalva 2 0.58 %
Özörény 2 0.58 %
Beretke 1 0.29 %
Jablonca 1 0.29 %
Pelsőcardó 1 0.29 %
Barka 1 0.29 %
Berdárka 1 0.29 %
Lucska 1 0.29 %
Gömörhosszúszó 1 0.29 %
Kisszabos 1 0.29 %
Dernő 1 0.29 %
Hárskút 1 0.29 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Rozsnyó 586 68.38 %
Betlér 17 1.98 %
Sebespatak 16 1.87 %
Rozsnyórudna 15 1.75 %
Csetnek 14 1.63 %
Andrási 14 1.63 %
Krasznahorkaváralja 13 1.52 %
Nagyveszverés 13 1.52 %
Dobsina 12 1.40 %
Várhosszúrét 11 1.28 %
Jólész 10 1.17 %
Pelsőc 9 1.05 %
Alsósajó 9 1.05 %
Berzéte 7 0.82 %
Nagyszabos 7 0.82 %
Dernő 7 0.82 %
Szilice 7 0.82 %
Sajóréde 6 0.70 %
Özörény 6 0.70 %
Kuntapolca 6 0.70 %
Martonháza 5 0.58 %
Rekenyeújfalu 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Tornagörgő 5 0.58 %
Csucsom 4 0.47 %
Szalóc 4 0.47 %
Gócs 4 0.47 %
Kisgencs 3 0.35 %
Hárskút 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Barka 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Lucska 3 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Annafalva 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisfeketepatak 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Felsősajó 1 0.12 %
Restér 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Rozsnyó 246 29.04 %
Dobsina 43 5.08 %
Krasznahorkaváralja 31 3.66 %
Nagyveszverés 31 3.66 %
Csetnek 30 3.54 %
Nagyszabos 24 2.83 %
Pelsőc 24 2.83 %
Rozsnyórudna 21 2.48 %
Andrási 21 2.48 %
Betlér 20 2.36 %
Alsósajó 16 1.89 %
Rekenyeújfalu 15 1.77 %
Tornagörgő 14 1.65 %
Szádalmás 13 1.53 %
Oláhpatak 12 1.42 %
Jólész 12 1.42 %
Dernő 10 1.18 %
Csucsom 10 1.18 %
Berzéte 10 1.18 %
Sebespatak 9 1.06 %
Szilice 8 0.94 %
Lekenye 8 0.94 %
Lucska 8 0.94 %
Özörény 7 0.83 %
Martonháza 7 0.83 %
Barka 7 0.83 %
Várhosszúrét 7 0.83 %
Hárskút 7 0.83 %
Kisfeketepatak 6 0.71 %
Imrikfalva 6 0.71 %
Henckó 6 0.71 %
Gócs 6 0.71 %
Kiskovácsvágása 5 0.59 %
Kisszabos 5 0.59 %
Szabados 5 0.59 %
Körtvélyes 4 0.47 %
Felsősajó 4 0.47 %
Hámosfalva 4 0.47 %
Rozsfalva 4 0.47 %
Gömörpanyit 4 0.47 %
Csoltó 4 0.47 %
Gacsalk 4 0.47 %
Beretke 3 0.35 %
Melléte 3 0.35 %
Márkuska 3 0.35 %
Kisgencs 3 0.35 %
Kecső 3 0.35 %
Berzétekőrös 2 0.24 %
Restér 2 0.24 %
Páskaháza 2 0.24 %
Sajóréde 2 0.24 %
Kuntapolca 2 0.24 %
Pelsőcardó 2 0.24 %
Jablonca 2 0.24 %
Gömörhosszúszó 2 0.24 %
Szádvárborsa 1 0.12 %
Szalóc 1 0.12 %
Pétermány 1 0.12 %
Gecelfalva 1 0.12 %
Annafalva 1 0.12 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 152 20.51 %
Dobsina 75 10.12 %
Felsősajó 61 8.23 %
Oláhpatak 35 4.72 %
Andrási 34 4.59 %
Sajóréde 31 4.18 %
Nagyveszverés 27 3.64 %
Nagyszabos 23 3.10 %
Kisfeketepatak 20 2.70 %
Gócs 18 2.43 %
Sebespatak 16 2.16 %
Betlér 14 1.89 %
Csetnek 13 1.75 %
Kisgencs 13 1.75 %
Pelsőc 12 1.62 %
Sztracena 12 1.62 %
Alsósajó 10 1.35 %
Restér 9 1.21 %
Imrikfalva 9 1.21 %
Henckó 7 0.94 %
Szabados 7 0.94 %
Gömörpanyit 7 0.94 %
Rozsnyórudna 7 0.94 %
Rekenyeújfalu 7 0.94 %
Krasznahorkaváralja 6 0.81 %
Márkuska 6 0.81 %
Pelsőcardó 6 0.81 %
Beretke 6 0.81 %
Hárskút 5 0.67 %
Körtvélyes 5 0.67 %
Jólész 4 0.54 %
Csucsom 4 0.54 %
Dernő 4 0.54 %
Berzéte 4 0.54 %
Rozsfalva 4 0.54 %
Özörény 4 0.54 %
Várhosszúrét 4 0.54 %
Gecelfalva 4 0.54 %
Tornagörgő 4 0.54 %
Csoltó 3 0.40 %
Szádalmás 3 0.40 %
Gacsalk 3 0.40 %
Berzétekőrös 2 0.27 %
Martonháza 2 0.27 %
Lucska 2 0.27 %
Gömörhosszúszó 2 0.27 %
Szádvárborsa 2 0.27 %
Szalóc 2 0.27 %
Kisszabos 2 0.27 %
Melléte 1 0.13 %
Annafalva 1 0.13 %
Pétermány 1 0.13 %
Barka 1 0.13 %
Kuntapolca 1 0.13 %
Hámosfalva 1 0.13 %
Lekenye 1 0.13 %
Berdárka 1 0.13 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Rozsnyó 494 53.00 %
Dobsina 55 5.90 %
Nagyveszverés 40 4.29 %
Betlér 25 2.68 %
Oláhpatak 20 2.15 %
Csetnek 17 1.82 %
Nagyszabos 17 1.82 %
Rozsnyórudna 17 1.82 %
Várhosszúrét 16 1.72 %
Rekenyeújfalu 16 1.72 %
Sebespatak 15 1.61 %
Krasznahorkaváralja 15 1.61 %
Imrikfalva 13 1.39 %
Alsósajó 13 1.39 %
Jólész 12 1.29 %
Szádalmás 10 1.07 %
Andrási 9 0.97 %
Pelsőc 9 0.97 %
Sajóréde 8 0.86 %
Henckó 8 0.86 %
Kisfeketepatak 8 0.86 %
Csucsom 8 0.86 %
Szabados 6 0.64 %
Melléte 6 0.64 %
Berzéte 6 0.64 %
Gócs 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisgencs 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Özörény 3 0.32 %
Restér 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Tornagörgő 2 0.21 %
Hárskút 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Csoltó 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Felsősajó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 620 335.14 %
Csetnek 56 30.27 %
Betlér 35 18.92 %
Krasznahorkaváralja 29 15.68 %
Pelsőc 23 12.43 %
Nagyszabos 21 11.35 %
Nagyveszverés 20 10.81 %
Dobsina 18 9.73 %
Várhosszúrét 15 8.11 %
Berzéte 14 7.57 %
Sebespatak 11 5.95 %
Oláhpatak 10 5.41 %
Csucsom 10 5.41 %
Sajóréde 10 5.41 %
Szádalmás 9 4.86 %
Jólész 9 4.86 %
Andrási 9 4.86 %
Gömörpanyit 8 4.32 %
Rozsnyórudna 8 4.32 %
Hárskút 7 3.78 %
Szilice 6 3.24 %
Dernő 6 3.24 %
Szabados 6 3.24 %
Gócs 6 3.24 %
Barka 5 2.70 %
Rekenyeújfalu 5 2.70 %
Henckó 5 2.70 %
Restér 5 2.70 %
Alsósajó 4 2.16 %
Márkuska 4 2.16 %
Felsősajó 4 2.16 %
Lucska 4 2.16 %
Kuntapolca 4 2.16 %
Kisgencs 3 1.62 %
Hámosfalva 3 1.62 %
Gacsalk 3 1.62 %
Szalóc 3 1.62 %
Lekenye 3 1.62 %
Tornagörgő 3 1.62 %
Szádvárborsa 2 1.08 %
Martonháza 2 1.08 %
Rozsfalva 2 1.08 %
Berdárka 2 1.08 %
Körtvélyes 2 1.08 %
Annafalva 2 1.08 %
Gecelfalva 1 0.54 %
Páskaháza 1 0.54 %
Csoltó 1 0.54 %
Berzétekőrös 1 0.54 %
Imrikfalva 1 0.54 %
Sztracena 1 0.54 %
Özörény 1 0.54 %
Gömörhosszúszó 1 0.54 %
Melléte 1 0.54 %
Pelsőcardó 1 0.54 %
Kisfeketepatak 1 0.54 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Rozsnyó 202 20.98 %
Nagyszabos 178 18.48 %
Csetnek 85 8.83 %
Szabados 80 8.31 %
Nagyveszverés 50 5.19 %
Sebespatak 45 4.67 %
Rekenyeújfalu 45 4.67 %
Dobsina 41 4.26 %
Betlér 38 3.95 %
Pelsőc 35 3.63 %
Martonháza 34 3.53 %
Oláhpatak 34 3.53 %
Alsósajó 28 2.91 %
Rozsfalva 25 2.60 %
Restér 22 2.28 %
Márkuska 18 1.87 %
Sajóréde 17 1.77 %
Jablonca 16 1.66 %
Kisgencs 16 1.66 %
Krasznahorkaváralja 15 1.56 %
Henckó 14 1.45 %
Kisszabos 13 1.35 %
Gecelfalva 13 1.35 %
Felsősajó 12 1.25 %
Hámosfalva 12 1.25 %
Gócs 12 1.25 %
Rozsnyórudna 11 1.14 %
Kisfeketepatak 11 1.14 %
Andrási 9 0.93 %
Gacsalk 8 0.83 %
Tornagörgő 7 0.73 %
Kuntapolca 7 0.73 %
Berzéte 7 0.73 %
Gömörpanyit 7 0.73 %
Várhosszúrét 5 0.52 %
Szilice 5 0.52 %
Berdárka 4 0.42 %
Pétermány 4 0.42 %
Imrikfalva 4 0.42 %
Annafalva 3 0.31 %
Sztracena 2 0.21 %
Körtvélyes 2 0.21 %
Özörény 2 0.21 %
Berzétekőrös 2 0.21 %
Csucsom 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Beretke 1 0.10 %
Jólész 1 0.10 %
Kecső 1 0.10 %
Csoltó 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Szádalmás 1 0.10 %
Lucska 1 0.10 %
Barka 1 0.10 %
Dernő 1 0.10 %
Szalóc 1 0.10 %
Hárskút 1 0.10 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 166 6.49 %
Csetnek 48 1.88 %
Nagyszabos 32 1.25 %
Sebespatak 24 0.94 %
Nagyveszverés 22 0.86 %
Dobsina 21 0.82 %
Oláhpatak 21 0.82 %
Pelsőc 20 0.78 %
Szabados 18 0.70 %
Kisfeketepatak 13 0.51 %
Kuntapolca 12 0.47 %
Krasznahorkaváralja 12 0.47 %
Rekenyeújfalu 11 0.43 %
Gacsalk 11 0.43 %
Martonháza 10 0.39 %
Kisgencs 10 0.39 %
Hámosfalva 9 0.35 %
Rozsnyórudna 9 0.35 %
Betlér 9 0.35 %
Felsősajó 7 0.27 %
Alsósajó 7 0.27 %
Restér 7 0.27 %
Várhosszúrét 7 0.27 %
Pelsőcardó 6 0.23 %
Gecelfalva 6 0.23 %
Andrási 5 0.20 %
Henckó 5 0.20 %
Beretke 4 0.16 %
Sajóréde 4 0.16 %
Tornagörgő 4 0.16 %
Imrikfalva 3 0.12 %
Szilice 3 0.12 %
Berzétekőrös 3 0.12 %
Berzéte 3 0.12 %
Pétermány 3 0.12 %
Szádalmás 3 0.12 %
Jólész 2 0.08 %
Márkuska 2 0.08 %
Csucsom 2 0.08 %
Sztracena 2 0.08 %
Páskaháza 2 0.08 %
Rozsfalva 2 0.08 %
Gócs 1 0.04 %
Gömörhosszúszó 1 0.04 %
Körtvélyes 1 0.04 %
Melléte 1 0.04 %
Kiskovácsvágása 1 0.04 %
Barka 1 0.04 %
Csoltó 1 0.04 %
Özörény 1 0.04 %
Kisszabos 1 0.04 %
Berdárka 1 0.04 %
Dernő 1 0.04 %
Szalóc 1 0.04 %
Kecső 1 0.04 %
Jablonca 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Rozsnyó 429 47.04 %
Nagyveszverés 34 3.73 %
Krasznahorkaváralja 32 3.51 %
Szádalmás 28 3.07 %
Betlér 26 2.85 %
Pelsőc 21 2.30 %
Hárskút 21 2.30 %
Szádvárborsa 20 2.19 %
Csetnek 20 2.19 %
Sebespatak 19 2.08 %
Berzéte 18 1.97 %
Jólész 18 1.97 %
Nagyszabos 18 1.97 %
Özörény 18 1.97 %
Várhosszúrét 17 1.86 %
Dobsina 17 1.86 %
Tornagörgő 17 1.86 %
Kisgencs 14 1.54 %
Csucsom 14 1.54 %
Gócs 13 1.43 %
Alsósajó 12 1.32 %
Rozsnyórudna 12 1.32 %
Rekenyeújfalu 12 1.32 %
Andrási 12 1.32 %
Körtvélyes 10 1.10 %
Gömörpanyit 10 1.10 %
Berzétekőrös 9 0.99 %
Dernő 9 0.99 %
Oláhpatak 9 0.99 %
Henckó 9 0.99 %
Sajóréde 9 0.99 %
Jablonca 8 0.88 %
Kuntapolca 8 0.88 %
Szalóc 7 0.77 %
Kecső 7 0.77 %
Szilice 6 0.66 %
Felsősajó 6 0.66 %
Kisfeketepatak 5 0.55 %
Gömörhosszúszó 5 0.55 %
Restér 4 0.44 %
Márkuska 4 0.44 %
Imrikfalva 4 0.44 %
Martonháza 3 0.33 %
Csoltó 3 0.33 %
Szabados 2 0.22 %
Gacsalk 2 0.22 %
Rozsfalva 2 0.22 %
Gecelfalva 2 0.22 %
Hámosfalva 2 0.22 %
Lekenye 2 0.22 %
Sztracena 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Barka 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Kiskovácsvágása 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Kisszabos 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 484 64.53 %
Krasznahorkaváralja 60 8.00 %
Pelsőc 45 6.00 %
Berzétekőrös 40 5.33 %
Gömörpanyit 38 5.07 %
Hárskút 37 4.93 %
Özörény 35 4.67 %
Rozsnyórudna 33 4.40 %
Jólész 33 4.40 %
Nagyveszverés 32 4.27 %
Csetnek 27 3.60 %
Gömörhosszúszó 26 3.47 %
Jablonca 23 3.07 %
Szádalmás 22 2.93 %
Tornagörgő 21 2.80 %
Betlér 20 2.67 %
Berzéte 20 2.67 %
Sebespatak 18 2.40 %
Dernő 15 2.00 %
Kecső 14 1.87 %
Rekenyeújfalu 13 1.73 %
Oláhpatak 13 1.73 %
Dobsina 12 1.60 %
Melléte 10 1.33 %
Nagyszabos 9 1.20 %
Andrási 9 1.20 %
Csucsom 9 1.20 %
Szilice 9 1.20 %
Szalóc 9 1.20 %
Sajóréde 8 1.07 %
Kuntapolca 7 0.93 %
Alsósajó 7 0.93 %
Várhosszúrét 7 0.93 %
Gócs 7 0.93 %
Lekenye 5 0.67 %
Csoltó 5 0.67 %
Szabados 5 0.67 %
Kisgencs 5 0.67 %
Lucska 5 0.67 %
Páskaháza 4 0.53 %
Henckó 4 0.53 %
Beretke 4 0.53 %
Pelsőcardó 4 0.53 %
Rozsfalva 4 0.53 %
Felsősajó 4 0.53 %
Kiskovácsvágása 3 0.40 %
Kisfeketepatak 3 0.40 %
Körtvélyes 3 0.40 %
Martonháza 3 0.40 %
Hámosfalva 3 0.40 %
Restér 3 0.40 %
Imrikfalva 2 0.27 %
Pétermány 2 0.27 %
Szádvárborsa 2 0.27 %
Annafalva 1 0.13 %
Barka 1 0.13 %
Sztracena 1 0.13 %
Márkuska 1 0.13 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 61 6.12 %
Krasznahorkaváralja 12 1.20 %
Csetnek 10 1.00 %
Hárskút 9 0.90 %
Várhosszúrét 8 0.80 %
Rekenyeújfalu 8 0.80 %
Dobsina 7 0.70 %
Nagyszabos 7 0.70 %
Szalóc 6 0.60 %
Andrási 6 0.60 %
Pelsőc 5 0.50 %
Restér 5 0.50 %
Martonháza 4 0.40 %
Kisfeketepatak 4 0.40 %
Csucsom 4 0.40 %
Beretke 4 0.40 %
Tornagörgő 3 0.30 %
Oláhpatak 3 0.30 %
Henckó 3 0.30 %
Betlér 3 0.30 %
Gömörhosszúszó 3 0.30 %
Imrikfalva 3 0.30 %
Berzéte 3 0.30 %
Gömörpanyit 2 0.20 %
Körtvélyes 2 0.20 %
Felsősajó 2 0.20 %
Rozsfalva 2 0.20 %
Gacsalk 2 0.20 %
Gócs 2 0.20 %
Páskaháza 2 0.20 %
Annafalva 2 0.20 %
Dernő 2 0.20 %
Özörény 2 0.20 %
Sebespatak 1 0.10 %
Barka 1 0.10 %
Pétermány 1 0.10 %
Kecső 1 0.10 %
Lekenye 1 0.10 %
Sajóréde 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Rozsnyórudna 1 0.10 %
Szádvárborsa 1 0.10 %
Kisgencs 1 0.10 %
Pelsőcardó 1 0.10 %
Csoltó 1 0.10 %
Márkuska 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %