SK
RV
.....

Kuntapolca

Község

címer zászló
676 81% magyar 1910
199 30% magyar 2011
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Kuntapolca
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kunova Teplica
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Rozsnyói járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Rozsonyói járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Gömör Szepesi-érchegység, Rőcei-hegység - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Pelsőci-Nagy-hegy
Más földrajzi nevek:
Červená chrasť, Kopasz-kő, Tölgyes-tető, Vasgyár
Koordináták:
48.61231995, 20.38039780
Terület:
8,41 km2
Rang:
község
Népesség:
681
Tszf. magasság:
256 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04933
Település kód:
525898
Szervezeti azonosító:
328448
Adóazonosító:
2020961426

A község a Csetnek-patak völgyében, a Csetnek-patak bal partjának közelében, a Pelsőci-fennsík (Nagy-hegy - Kopasz-kő, Tölgyes-tető) nyugati lábánál fekszik, a Pelsőcöt Csetnekkel összekötő 587-es út és a Pelsőc-Nagyszlabos vasútvonal mentén (megállóhely, 2003 óta nincs személyforgalom), Pelsőctől 8 km-re északra, Csetnektől 5 km-re délre. A falutól északnyugatra a Rőcei-hegység előhegyei (Červená chrasť, 483 m) húzódnak. Határának mintegy egyharmadát erdő borítja. Keletről Pelsőc, délről Páskaháza és Csetnek, nyugatról Hámosfalva, északról pedig Csetnek községekkel határos.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Rozsnyói járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után mindvégig a (változó területű) Rozsnyói járáshoz tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Rozsnyói járás), ebben az időszakban határközséggé vált, északi és nyugati határa államhatárt alkotott Magyarország és Szlovákia között. Területe (8,41 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

Kuntapolca a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. 1910-ben érte el népességének maximumát, ekkor 831 lakosa volt. 1921-ben 731, 1930-ban 718, 1938-ban pedig 711, túlnyomó többségében magyar nemzetiségű lakosa volt. A (cseh)szlovákok aránya 1921-ben 9,3 % volt, ez az arány 1930-ra megháromszorozódott (29,7 %-ra nőtt). Az asszimiláció és a (nagyrészt szlovák anyanyelvű) roma lakosság beáramlása révén 1970 óta (60,9 %) folyamatosan csökken a magyar nemzetiségűek aránya, 1991-2011 között 50,0 %-ról 30,4 %-ra csökkent, míg a szlovákoké 44 %-ról 49,2 %-ra nőtt. A lakosság fele (49,8 %) a roma etnikumhoz tartozik, kiugróan magas a nemzetiségükről nem nyilatkozók aránya (19,1 %) is. A község népességszáma 1961 óta stabilan alakult, elsősorban a vasgyár nyújtotta stabil munkalehetőség révén. 1921-ben a lakosság 62,7 %-a volt evangélikus, 32,6 %-a pedig római katolikus vallású, 2011-re a lakosság 24,7 %-a felekezeten kívüli volt, az evangélikusok aránya 16,3 %-ra csökkent, 37 % pedig nem nyilatkozott vallási hovatartozásáról.

Történelem

Nevét melegvízű forrásáról kapta. Valószínűleg a 12. században alakult ki. A község neve szláv eredetű és lakói a kezdetekkor is magyarok és szlávok együtt voltak. A magyarság már a 16. századra magába olvasztja a szlávokat, s a 17.-18. században elszórtan érkező szláv csoportok is beolvadnak a magyarságba. A magyarok azonban többségben voltak s arányuk később nőtt is. 1243-ban "Toplucha" alakban említik először, az Ákos nemzetség birtoka volt. Előnevét az Ákos nembeli Kun Miklósról kapta. Ezután a 16. század közepéig a Bebekek birtoka, akiknek 1427-ben 24 portájuk volt a településen. 1318-ban "Thoploca", 1320-ban "Topolcha", 1336-ban "Tapolcha" alakban szerepel az írott forrásokban. Evangélikus templomát 1609-ben említik először. A nagy pestisjárvány 1709-1710-ben 120 áldozatot követeltelt a községben, 1710-ben lakossága 10 colonusra csökkent. Már a 18. században vasolvasztók működtek itt. 1830-ban épült meg a Concordia társaság nagyolvasztója, melyben az 1890-es években 90-en dolgoztak, éves termelése 20 000 mázsa nyersvas volt. A gyárat 1932-ben szüntették meg. 1828-ban 54 házában 694 lakos élt. Lakói a helyi vasolvasztóban dolgoztak, szénégetéssel, fuvarozással foglalkoztak. A 20. század elejéig Csetnektaplóca, illetve Kuntaplóca néven is szerepelt. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz, ebben az időszakban határközséggé vált. A régi vasgyártó hagyományra alapozva 1945-ben új vasgyár létesült, mely alapvetően meghatározta a község jellegét. Alapiskolája, melyben ekkor már csak szlovák oktatás folyt, a 21. század elején szűnt meg. A vasgyárat 1999-ben privatizálták, ma is foglalkoznak itt vasöntéssel, acélkonstrukció gyártással és fémmegmunkálással.

Mai jelentősége

A községben vasgyár és szlovák nevelési nyelvű óvoda működik. Evangélikus temploma 1805-ben épült klasszicista stílusban, egy 19. századi kúria is található a községben. A régi vasgyár 18. század végi épülete ma ipari műemlék. A falu közepén melegvizű forrás található. Határában tárták fel a több mint 1 km hosszú Zúgó-barlangot, mely nem látogatható.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

TAPLÓCZ. Kún Taplócz, és Jólsva Taplócz. Két magyar falu Gömör Várm. földes Ura a’ Csetneki Uradal. Ura, fekszik Pelsőcz hegye alatt, Csetnekhez 1 órányira, és annak filiája; ennek pedig földes Ura Gr. Koháry Uraság, és más Urak, ez fekszik Süvethének szomszédságában, mellynek filiája; lakosaik többfélék, földgyeik közép termésűek, határjoknak egy része hegyes, réttyeiket a’ víz áradások járják; a’ vas műhelyeknél van módgyok a’ keresetre.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Taplocza (Csetnek), Kun Taplocza, magyar falu, Gömör és Kis-Hont egyesült vmegyékben, Csetnekhez délre 1 1/2 órányira: 136 kathol., 558 evang. lak. Evang. anyaszentegyház. Határa hegyekből és 3 völgyekből áll. Van itt a helységben egy meleg forrás, melly soha be nem fagy, s illyenek a határbeli mészsziklákból még két helyen fakadnak. A csetneki urad. tartozik.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A csetneki völgy szép fekvésű falvaiban tót a lakosság; magyarok csak délen Páskaházán és Kun-Taploczán, meg tótokkal vegyesen Csetneken laknak.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kuntaplócza, a csetneki völgyben fekvő magyar kisközség, körjegyzőségi székhely, 105 házzal és 629, nagyobbára ág. ev. h. vallású lakossal. 1351-ben Tapolcha és Thopolcha alakban szerepel, mint a csetneki uradalomhoz tartozó község. Későbbi birtokosai a Gömöry, Czékus, Perényi, Bekény, Szontágh, Kerepesy és Czibur családok. A községben három úrilak van. Az egyiket még a Gömöryek építtették, ez most Hevessy Eleméré, a másikat a Czékus család építtette, ez Rozinay Istváné; a Czibur-féle úrilakot pedig a Concordia vasgyár bányatársulat bírja, melynek itt nagyobb vasgyára és öntődéje van. Azelőtt a községet Csetnek-Taplóczának is nevezték, de Kunova-Teplicze tót neve is ismeretes volt. A községben levő ág. h. ev. templom 1805-ben épült. Ide tartoznak a Concordia vasgyár és az Alsóhámor telepek is. A községben van posta és távíró, vasúti állomása pedig Pelsőcz.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Kuntapolca. Tapolca és Thopolcha néven fordul elé a legrégibb okiratokban. 1341-ben a csetneki uradalom tartozékának említi egy oklevél. Az idők folyamán birtokosai sűrűn váltakoztak. A Gömöry-, Perényi-, Czékus-, Bekény-, Szontágh-, Kerepessy- és Czibur-családok voltak itt földesurak. Régebben Csetnek-Tapolcza néven is ismerték, később Kunova Teplicza szláv néven is szerepel. A Gömöryek idejéből származó csinos kuria újabban a Hevessy-család birtokában volt. A Czékus-család urilaka Rozinay Istvánra szállt. A Cziburok háza a Concordia-vasgyár tulajdonába ment át. A község lakói javarészt ág. ev. vallású magyarok, akik most fennálló templomukat 1805-ben építették. A község területe 1463 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 711. Külterületi lakott helyei: Alsóhámori munkástelep, Cigánysor, Concordiavasgyár, Malom.

Madarász László

1949. 6. 16.
Kuntapolca - megszületett
Névelőfordulások
1243
Toplucha
1318
Thoploca
1320
Topolcha
1336
Tapolcha
1773
Kun-Taplocza, Teplitz, Kunowa Teplicza,
1786
Kun-Tapolcza, Kunowa Teplicza,
1808
Kún-Tapolcza, Kúnowá Teplica,
1863
Kuntapolca,
1873
Kuntaploca,
1877
Kuntapolóca !,
1882
Kuntaplóca, Kuntapolca,
1888
Kúntaplóca,
1892
Kúntaploca,
1902
Kuntaploca,
1907
Kuntapolca,
1920
Kunová Teplica,
1927
Kunova Teplica, Kun-Tapolca,
1945
Kunova Teplica, Kun-Tapolca,
1948
Kunova Teplica
1994
Kuntapolca

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Kuntapolca (Kunova Teplica) 127
Telefon: 0587882520

Honlap: kunovateplica.sk/
Polgármester:
Gyenesová Eva (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Gynesová Jennifer (MOST - HÍD)
Liptai Zsolt (MOST - HÍD)
Spišák Ján (ŠANCA)
Spišáková Denisa (SMK-MKP)
Miškovič Kovácsová Nikoleta (SMK-MKP)
MOST - HÍD 40% MOST - HÍD 2 képviselö ŠANCA 20% ŠANCA 1 képviselö SMK-MKP 40% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Kuntapolca 132

Kuntapolcai Községi Hivatal

Kuntapolca 127

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Arány
magyarok 398 74%
szlovákok 58 11%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 18 3%
egyéb 63 12%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 537
magyarok 676 81%
szlovákok 138 17%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 16 2%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 831
magyarok 651 89%
szlovákok 68 9%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 1%
egyéb 6 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 731
magyarok 334 50%
szlovákok 294 44%
romák 33 5%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 6 1%
összlétszám 668
magyarok 269 41%
szlovákok 366 56%
romák 12 2%
ukránok 1 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 1%
összlétszám 653
magyarok 199 30%
szlovákok 322 49%
romák 2 0%
ukránok 1 0%
csehek 6 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 125 19%
összlétszám 655
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 568
Választási részvétel: 50 %
Kiadott boríték: 284
Bedobott boríték: 284

Polgármester

Érvényes szavazólap: 282
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Gyenesová Eva 158 56.03 % MOST - HÍD
Baka Alexander 85 30.14 % Független
Simon Bódis Enikő 29 10.28 % SMK-MKP
Milko Ľudovít 10 3.55 % SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Spišák Ján 124 ŠANCA
Spišáková Denisa 115 SMK-MKP
Miškovič Kovácsová Nikoleta 96 SMK-MKP
Gynesová Jennifer 85 MOST - HÍD
Liptai Zsolt 79 MOST - HÍD

Képviselők

2014
MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö SRÚS 20.00% SRÚS 1 képviselö SDKÚ-DS 20.00% SDKÚ-DS 1 képviselö 5 képviselö
2018
ŠANCA 20.00% ŠANCA 1 képviselö SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 552
Választási részvétel: 12.68 %
Kiadott boríték: 70
Bedobott boríték: 70
Választásra jogosult: 551
Választási részvétel: 3.09 %
Kiadott boríték: 17
Bedobott boríték: 17
Választásra jogosult: 558
Választási részvétel: 16,30 %
Kiadott boríték: 91
Bedobott boríték: 91

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 45
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 82
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 22 48.89 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 13 28.89 % KDS
Ivan Kuhn 3 6.67 % OKS
Jaroslav Džunko 3 6.67 % Független
Rastislav Masnyk 2 4.44 % SDKÚ - DS, SaS
Dominika Palaščáková 1 2.22 % NOVA
Marek Ďurán 1 2.22 % ĽS Naše Slovensko
Jozef Holečko 0 0.00 % Független
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Zdenko Trebuľa 1 5.88% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Richard Raši 32 39.02 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 17 20.73 % MOST - HÍD, SKOK
Rastislav Trnka 15 18.29 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Jozef Bobík 8 9.76 % Független
Jozef Červeňák 7 8.54 % RIS
Štefan Surmánek 1 1.22 % ĽSNS
Lukáš Sisák 1 1.22 % KSS
Rudolf Botka 1 1.22 % NP
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Róbert Bačinský 0 0.00 % Független
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 70
Érvényes szavazólap: 88
Érvényes szavazólap: 11402
# Név Szavazat Százalék Párt
Gejza Milko 46 65.71% SMER - SD
Ján Babič 21 30.00% SMER - SD
Juraj Nagy 13 18.57% Független
Beáta Bekeová 12 17.14% SMK-MKP
Ferenc Porubán 11 15.71% SMK-MKP
Miloš Gallo-Barnák 9 12.86% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Pavol Burdiga 8 11.43% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ján Szöllös 8 11.43% SMK-MKP
Štefan Bašták 7 10.00% SMER - SD
Stanislav Kučerák 5 7.14% SRÚS
Peter Bollo 5 7.14% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ján Lach 3 4.29% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Božena Czmórová 3 4.29% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Karol Horník 3 4.29% SMER - SD
Eduard Mako 2 2.86% SRÚS
Ivan Kuhn 2 2.86% OKS
Milan Fafrák 2 2.86% KSS
Izabella Hurajtová 2 2.86% NOVA
Matúš Bischof 2 2.86% OKS
Tibor Takáč 2 2.86% OKS
Július Kerekes 2 2.86% Független
Milan Mlynár 1 1.43% SNS
Ľudovít Gunár 1 1.43% SRÚS
Jaroslav Kočiš 0 0.00% KSS
Jozef Šebalj 0 0.00% DS
Ľuboš Gál 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Jozef Kušnier 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kováč 0 0.00% SaS
Zlatica Bachňáková 0 0.00% KSS
Peter Pamula 0 0.00% SNS
Janka Vavreková 0 0.00% KSS
Ján Frák 0 0.00% Független
Štefan Szaniszló 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jana Gallová 0 0.00% ÚSVIT
Juraj Bernár 0 0.00% KSS
Beáta Beke 32 36.36% SMK-MKP
Juraj Nagy 27 30.68% Független
Ján Babič 26 29.55% SMER-SD
Ferenc Porubán 23 26.14% SMK-MKP
Zoltán Várady 21 23.86% SMK-MKP
Július Barkai 17 19.32% SME RODINA - Boris Kollár
Attila Anna 14 15.91% Független
Miloš Gallo 12 13.64% ŠANCA
Pavol Burdiga 8 9.09% MOST - HÍD
Tibor Balázs 8 9.09% MOST - HÍD
Monika Repaszká 8 9.09% ŠKV
Erika Ocelníková 8 9.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Juraj Balázs 8 9.09% Független
Michal Terrai 7 7.95% Független
Monika Šeďová 7 7.95% MOST - HÍD
Štefan Bašták 6 6.82% SMER-SD
Karol Kováč 6 6.82% OKS
Dušan Pollák 6 6.82% ŠKV
Róbert Bezek 5 5.68% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Matúš Bischof 4 4.55% OKS
Helena Laliková 4 4.55% KSS
Matej Lada 3 3.41% ŠKV
Jozef Červeňák 3 3.41% RIS
Eva Mihóková 3 3.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Peter Bollo 3 3.41% MOST - HÍD
Jozef Kušnier 2 2.27% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Kočiš 2 2.27% KSS
Ladislav Juhász 2 2.27% ĽS Naše Slovensko
Hildegarda Támárová 2 2.27% MOST - HÍD
Gejza Záhn 2 2.27% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Karol Horník 2 2.27% SMER-SD
Ivan Kuhn 2 2.27% OKS
Martin Gallo 1 1.14% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Viliam Hlaváč 1 1.14% ŠKV
Juraj Bernár 1 1.14% KSS
Peter Pamula 0 0.00% SNS
Róbert Hanuštiak 0 0.00% Független
Mária Bernáthová 0 0.00% KSS
Jarmila Breznenová 0 0.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Dušan Žiak 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ariana Palme 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ján Babič 2301 0.00% SMER - SD
Pavol Burdiga 2164 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Nagy 1904 0.00% Független
Štefan Bašták 1811 0.00% SMER - SD
Karol Horník 1533 0.00% SMER - SD
Peter Bollo 1457 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 1395 0.00% SMK-MKP
Gejza Milko 1292 0.00% SMER - SD
Ferenc Porubán 1191 0.00% SMK-MKP
Beáta Bekeová 1170 0.00% SMK-MKP
Ján Lach 980 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Milan Mlynár 922 0.00% SNS
Július Kerekes 909 0.00% Független
Ivan Kuhn 842 0.00% OKS
Peter Pamula 812 0.00% SNS
Miloš Gallo-Barnák 772 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Matúš Bischof 643 0.00% OKS
Štefan Szaniszló 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Gunár 556 0.00% SRÚS
Jana Gallová 489 0.00% ÚSVIT
Eduard Mako 488 0.00% SRÚS
Ľuboš Gál 464 0.00% 7 STATOČNÝCH
Tibor Takáč 459 0.00% OKS
Ján Frák 454 0.00% Független
Milan Fafrák 441 0.00% KSS
Izabella Hurajtová 420 0.00% NOVA
Jozef Kováč 401 0.00% NOVA
Božena Czmórová 353 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Bernár 349 0.00% KSS
Janka Vavreková 344 0.00% KSS
Stanislav Kučerák 316 0.00% SRÚS
Zlatica Bachňáková 296 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 280 0.00% KSS
Jozef Šebalj 150 0.00% DS
Attila Anna 3118 27.35% Független
Juraj Nagy 2752 24.14% Független
Pavol Burdiga 2340 20.52% MOST - HÍD
Štefan Bašták 1886 16.54% SMER-SD
Karol Horník 1733 15.20% SMER-SD
Beáta Beke 1702 14.93% SMK-MKP
Ján Babič 1609 14.11% SMER-SD
Peter Bollo 1544 13.54% MOST - HÍD
Dušan Pollák 1257 11.02% ŠKV
Ferenc Porubán 1254 11.00% SMK-MKP
Monika Šeďová 1249 10.95% MOST - HÍD
Michal Terrai 1215 10.66% Független
Július Barkai 1179 10.34% SME RODINA - Boris Kollár
Matúš Bischof 1047 9.18% OKS
Juraj Balázs 1038 9.10% Független
Peter Pamula 1017 8.92% SNS
Monika Repaszká 1016 8.91% ŠKV
Zoltán Várady 990 8.68% SMK-MKP
Tibor Balázs 953 8.36% MOST - HÍD
Matej Lada 932 8.17% ŠKV
Erika Ocelníková 911 7.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Karol Kováč 857 7.52% OKS
Eva Mihóková 845 7.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ivan Kuhn 826 7.24% OKS
Jozef Kušnier 778 6.82% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 720 6.31% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 694 6.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Hildegarda Támárová 666 5.84% MOST - HÍD
Ariana Palme 663 5.81% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 583 5.11% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 553 4.85% Független
Jarmila Breznenová 507 4.45% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 395 3.46% ŠKV
Gejza Záhn 307 2.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 297 2.60% KSS
Juraj Bernár 288 2.53% KSS
Jozef Červeňák 218 1.91% RIS
Mária Bernáthová 213 1.87% KSS
Helena Laliková 188 1.65% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rozsnyó 227 13.94 %
Krasznahorkaváralja 33 2.03 %
Csetnek 31 1.90 %
Dobsina 30 1.84 %
Nagyveszverés 30 1.84 %
Nagyszabos 27 1.66 %
Betlér 19 1.17 %
Alsósajó 18 1.11 %
Pelsőc 15 0.92 %
Rekenyeújfalu 13 0.80 %
Oláhpatak 13 0.80 %
Andrási 13 0.80 %
Rozsnyórudna 13 0.80 %
Henckó 11 0.68 %
Jólész 11 0.68 %
Kisfeketepatak 11 0.68 %
Berzéte 11 0.68 %
Dernő 8 0.49 %
Sebespatak 8 0.49 %
Gócs 8 0.49 %
Kisszabos 8 0.49 %
Szabados 8 0.49 %
Csucsom 7 0.43 %
Özörény 6 0.37 %
Martonháza 6 0.37 %
Körtvélyes 6 0.37 %
Berzétekőrös 5 0.31 %
Rozsfalva 4 0.25 %
Lucska 4 0.25 %
Szádalmás 4 0.25 %