SK
SC
.....

Magyarbél

Község

címer zászló
1285 96% magyar 1910
536 18% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Magyarbél
Hivatalos szlovák megnevezés:
Veľký Biel
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Szenci járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Galántai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Nagyszombati-hátság - Kisalföld, Mátyusföld, Vízköz
Más földrajzi nevek:
Béli-tó, Fácános, Felsőlegelő, Gubacshegy, Hosszú dűlő, Magyarbél, Mogyorós, Németbél, (Szent Vendel major)
Koordináták:
48.21425629, 17.36057091
Terület:
10,16 km2
Rang:
község
Népesség:
2446
Tszf. magasság:
126 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
90024
Település kód:
508292
Szervezeti azonosító:
305146
Adóazonosító:
2020662303

A község a Mátyusföldön, a Vízköz és a Nagyszombati-hátság kistájak határán, a Pozsony-Budapest vasúti fővonal mentén (megállóhely), Szenctől 4 km-re nyugatra, Pozsonytól 24 km-re keletre fekszik. Elődközségei, Magyarbél és Németbél mára teljesen egybeépültek. A 61-es főút köti össze Szenccel és Pozsonnyal, mellékút köti össze Dunasápújfalun (3,5 km) keresztül Féllel (9 km). Területén keresztülhalad a Pozsonyt Zsolnával összekötő D1-es autópálya. Nyugatról Horvátgurab és Cseklész, délről Dunasápújfalu, keletről Szenc, északról pedig Tótgurab községekkel határos. Déli határát a vasútvonal alkotja.

Közigazgatás

A Pozsonyi kerülethez és a Szenci járáshoz tartozó község. 1960-ban alakult Magyarbél és Németbél egyesítésével "Veľký Biel" néven. Elődközségei 1920-ig Pozsony vármegye Szenci járásához tartoztak, majd Csehszlovákiához csatolásuk után 1923-1949 között a Galántai, 1949-1960 között pedig a Szenci járáshoz tartoztak. Az egyesített község 1960-1996 között a Pozsony-környéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony vármegye, Galántai járás), ebben az időszakban határközség volt, nyugati és északi határa egyben Szlovákia és Magyarország határát alkotta. Magyarbél területét az új határ kettévágta, ebben az időszakban kataszterének északi részét Szlovákiához csatolták és területe 3,48 km²-re csökkent. Magyarbél két kataszteri területre és településrészre oszlik: Magyarbél (7,00 km²) és Németbél (3,16 km²). Németbél területe az elmúlt száz év során nem változott, Magyarbél területe 21 hektárral növekedett 1949 után, amikor Dunaújfalu vasúttól északra eső határrészét Magyarbélhez hozzácsatolták.

Népesség

Magyarbél a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik, a tőle nyugatra és északra fekvő községek már a 20. század elején is szlovák többségűek voltak. Elődközségeinek 1910-ben 1341, 1921-ben 1557, 1939-ben 1921, túlnyomórészt magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. Németbél 16. században betelepített horvát lakossága a 19. századra elmagyarosodott. A második világháború után a kitelepítés és a lakosságcsere megváltoztatta a nemzetiségi viszonyokat, de egészen 2001-ig még a magyar nemzetiségűek alkották a többséget. 1991-ben 2118, 2011-ben 2304 lakosa volt. A pozsonyi agglomerációra községeire jellemző betelepülés viszonylag kis mértékben (6,5 %), de 2001-2011 között Magyarbél lakossága is növelte (2163-ról 2304 főre). Jellemző ugyanakkor, hogy a betelepülők közül sokan nem jelentkeznek be állandó lakóként, így a tényleges lakosok száma is magasabb lehet. A magyarok aránya a betelepülés és az asszimiláció révén rohamosan csökkent (1991-2011 között 51,2 %-ról 30,5 %-ra), a nemzetiségi arány megfordult és 2001-ben már a szlovákok alkották a többséget. A községben kisebb roma közösség (3,3 %) is él. A lakosság többsége (73,3 %) római katolikus vallású.

Történelem

Magyarbél települést 1294-ben "Beel" néven említik először a pozsonyi vár tartozékaként. Malombél 1323-ban szerepel először írott forrásokban, később Kisbél, illetve Németbél néven említik.A Bély család itt volt birtokos,a családot először 1320-ban említik. Bély Péter, említve 1434-ben.1655-ben III.Ferdinánd király megerősíti Bély György, s fiainak nemességét, s új királyi adományt ad nekik Magyarbélre. Viselik a "Magyarbéli" nemesi előnevet. A község birtokosai a Földes, Szülö, Horváth és Molnár családok voltak. A 18. század közepén a Sipkovitz és Dadányi családok szereztek itt birtokot. Utolsó birtokosa az Uhlík nagybirtokos család volt. 1719-től itt építette fel a Csáky család az ország egyik legnagyobb kastélyát. Lakói mezőgazdasággal, gyümölcs és zöldségtermesztéssel foglalkoztak, híres volt cseresznyetermesztése. 1851-ben megépült a Pozsony-Pest vasútvonal, melynek egyik megállóhelye Magyarbélen létesült. Kultúrháza 1958-ban épült. Németbél az Orosz család birtoka volt. A 16. században horvát telepesek érkeztek a községbe, akik azonban a 19. századra teljesen elmagyarosodtak. 1948-ban elődközségeinek nemzetiségekre utaló neveit megváltoztatták és a Veľký Biel illetve Malý Biel ("Nagy- és Kisbél") hivatalos neveket kapták. Német- és Magyarbélt 1960-ban egyesítették. Teljes szervezettségű magyar alapiskoláját az 1970-es években megszüntették és bár 1997-ben egy magyar osztályt sikerült újra megnyitni, 2005-ben végleg megszűnt a magyar nyelvű oktatás a községben. 2008-ban a község jellegét teljesen megváltoztató lakópark- és golfpálya építését jelentették be, de a terv meghiúsult.

Mai jelentősége

A községben teljes szervezettségű szlovák alapiskola és óvoda működik. Országos jelentőségű műemléke a Csáky-család 1722-1725 között, barokk stílusban épült kastélya, mely Szlovákia legnagyobb kastélya, 2006-ig szociális otthonként működött. Szent Kereszt felmagasztalásának szentelt r.k. temploma 1728-ban, barokk stílusban épült, a németbéli Szent László-kápolna pedig 1732-ben.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Magyar Bél. Magyar falu Posony Vármegyében, lakosai katolikusok, fekszik Szentzhez nem meszsze, földes Ura Hertzeg Battyáni, Magyar Ország Primássa, és Esztergomi Érsek, nevezetes igen Uri katséllyárol, mellyet MDCCXXVII. esztendőben néhai Gróf Csáky Imre Kardinális, volt Kalotsai Érsek építtettett. A’ kastélynak szegeletei négy tornyokkal ékesíttettek, a’ közepén lévő toronyban pedig verő óra alkalmaztattatott; a’ kastélybéli szobák, és Zála olly méltoságosak, hogy akarmelly Hertzegnek illő lakást adhatnak; fekvése nem kevésbé ékes. A’ Magyar Királyok, Kiralynék, és a’ GRÓF CSÁKY, ESZTERHÁZY, ÉS KOHÁRI nagy Nemzetségekböl származott Vitézek, ’s némelly tsatáknak képzeltetésével is díszeskedik. Ezek között találtatik Hertzeg EUGÉNIUS 160is, még pedig testének nagyságában. Nevezetes továbbá a’ Kastélybéli templom mellynek oltára veres márványból méltoságosan készíttetett, felette vagyon Szent Pál e’ felül íratal, Saule, Saule, cur me persequeris! mellette vagyon a’ szép Úri kert, mellyböl egy igen kellemetes erdő szemléltetik, más oldalán pedig a’ szőlö hegyek. Határja jó termékenységű, réttye, legelője tágas, fája mind a’ két féle, itatója alkalmatos, vagyonnyainak eladására jó módgya, első Osztálybéli. BÉL. Német Bél. Posony Vármegyében, földes ura a’ Királyi Kamara, lakosai németek, és katolikusok, fekszik az előbbenitől nem meszsze. Határjának tulajdonságai is hasonlítanak az előbbenihez, ’s ez is első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Magyar-Bél, magyar helység, Pozson vgyében. Fekszik ut. p. Cseklész és Szencz között, az országúttól nyugotra: 945 katholikus, 3 evang., 7 óhitű, 62 zsidó lak. Ékesiti a Góka uraság roppant várkastélya, mellyet hajdan gr. Csáky Imre cardinális épittetett, s honnan a keletre terjedő rónaságra igen gyönyörű és távoli kilátás esik. Van itt továbbá egy kath. paroch. templ.; tehenészet, 2-ik osztálybeli bort termő szőlőhegy, erdő, termékeny szántóföld, és sok gyümölcs, mellyet Pozsonba és Csallóközbe hordanak el. Cseresznyéjük különösen hires. F. u. Góka Miklós. Német-Bél, magyar falu, Pozson vgyében, Magyarbéltől 1 fertály járásra. Számlál 186 kath. lak.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Magyarbélen a Xifkovics családnak van ugyancsak úri parkban álló szép kastélya.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Magyarbél, a budapest-bécsi vasútvonal mentén fekvő magyar kisközség, 210 házzal és 1127 róm. kath. vallású lakossal. Körjegyzőségi székhely. E község 1294-ben Beel néven a pozsonyi vár tartozékaként van említve. Később a pozsonyi egyházé lett, mely azonban - úgy látszik - nem birtokolhatta nyugodtan, mert 1323-ban a vármegye visszaadja a pozsonyi egyháznak. 1324-ben egy oklevélben Nobiles de Beel is említtetnek. 1347-ben az itteni nemesek a község határát szőlőmívelésre adják ki. 1418-ban már a mai nevén szerepel és ekkor a birtok felébe Bazini Miklós fiait, Györgyöt és Miklóst iktatják be. 1448-ban Kiss Miklóst is birtokosul találjuk itt, a kinek birtokrészét Muzsik Mihály zálogban bírja. 1544-ben Földes János örökösei bírják. 1553-ban Literáti Mártoné, 1677-ben a párkányi csatában elesett Szüllő György neje és gyermekei osztozkodnak itteni birtokukon. 1691-ben a Jordán, Horvát és Molnár családok panaszt emelnek kisserényi Serényi András ellen, a birtokukon elkövetett hatalmaskodásokért. Későbbi birtokosai Csáky Imre gróf érsek, Batthyány József gróf herczegprímás, a gróf Hadik, a gróf Reviczky, a gróf Traun és a Szakáll család, azután krivinai Gyiokó Szilárd és végre Xivkovich Emilné szül. Pilta Erzsébet, kinek itt hatalmas arányú, érdekes kastélya van, melyet Csáky Imre gróf érsek a hírneves Fischer von Erlach műépítészszel 1725-ben építtetett, hogy itt, a Nagyszombat és Pozsony között fekvő birtokán megfelelő rezidencziája legyen. Ő szentelte föl a kastély-kápolnát is, melyet Szent Pál életéből vett szép falfestmények díszítenek. E kastélyban, a pozsonyi országgyűlések idejében, a bőkezű főpap fényes udvart tartott és nagy vendégségeket adott, de maga a kastély Batthyány József gróf herczegprímás idejében látta fénykorát. Mai tulajdonosa krivinai Gyiokó Miklos unokája, ki férjével, leányával és vejével, gyülvészi Dadányi Sándorral és ennek gyermekeivel lakja e kastélyt, mely egyébként a Mária Terézia korabeli építészeti műemlékeknek egyik érdekes példánya. A községet 1861-ben tűzvész pusztította. Temploma, úgy látszik, árpádkori. Van itt értékesítő és fogyasztási szövetkezet és zene-egyesület. Ide tartozik Konstantin major. Van saját postája; távírója és a vasuti állomása Szempcz. Németbél, hajdan királyi birtok, mely 1337-ben királyi adományként Orros Péter tulajdonába került. I. Lajos király Morochuk honti főispánnak adományozta. Az 1553-iki összeírásban mint a horvátoktól megszállott új hely szerepel. 1787-ben a kir. kincstáré. Újabbkori nemesi birtokosai ismeretlenek. A községben csak kápolna van, mely 1732-ben épült, 35 házát 197 róm. kath. vallású lakos lakja, a kik mind magyarok. Postája Magyarbél, távírója és vasúti állomása Szempcz.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Magyarbél. Beel néven mint pozsonyi várbirtokot említi egy 1294-ből fennmaradt oklevél. Később a pozsonyi prépostság kapja. Mai nevén 1418 óta szerepel s ez időben a Bazini grófok bírják. Később a Muzsik-, Földes-, Literáti-, Szüllő-, Jordán-, Horváth- és Molnár-családnak volt itt nemesi birtoka. A XVIII. századtól a Csáky, Batthyány, Hadik, Reiczky és Traun grófoknak volt itt uradalma, majd az újabb időkben a Gyioko- és Xivkovich-családnak. Temploma ősrégi, de építésének ideje ismeretlen. Magyar lakossága az elcsehesítési törekvéseknek keményen ellenállott. A község területe 605 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1631. Németbél. Mint királyi birtokot Róbert Károly 1337-ben Morochuk comesnek adományozta. A XVI. század közepén horvát telepesek lakják. A XVlll. század vége felé ismét kincstári birtok. Kápolnája 1732-böl való. A község területe 549 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 290.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Magyarbél kk. galántai járás. 1294-ben Beel néven említik. Temploma Árpádkori. A községben lévő kastélyt Csáky Imre gr. érsek 1725-ben építette. Területe: 605 k. h. Lakosság: 1.631. Ebből m.: 1.532, n.: 7, szlovák: 83. Vallás szerint: r. k.: 1 583, réf.: 5, ev.: 17, izr.; 25. Fb. I. 1, II. 3, III. 94. Népsűrűség: 560.2. Lakóház: 322. Szolgabírói kirendeltség: Szene. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. Galánta, csö. Szenc. V. á. posta és távbeszélő Magyarbél. Németbél kk. galántai járás. 1337-ben Róbert Károly mint kir. birtokot Morochuk Comesnek adja. A 16 sz. közepén horvát település. A 18ik század végén kincstári birtok. Kápolnája 1732-ből való. Területe: 341 k. h. Lakosság: 290. Ebből magy.:289, német: 1. Magy beszél: 290. Vallás szerint: r. k.: 282, ev.: 1, izr.: 7 .Fb. I. 1, II. 2, III. 21. Népsűrűség: 148. Lakóház: 53. Szolgabírói kirendeltség: Szene. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. Galánta, csö. Szenc. V. á. Szene és Magyarbél, u. p. és u. t. Magyarbél.

V. Szabó Rózsi

1935. 6. 4.
Magyarbél - megszületett
1959
Komárom A Magyar Területi Színház művésze volt.

Bauer Ferenc

1950. 11. 12.
Magyarbél - megszületett
Érsekújvár Az érsekújvári kórház újszülött-osztályának orvosa.
Nagyszombat - tanított

Dolán György

1952. 8. 23.
Nagymácséd - megszületett
Magyarbél - élt
Névelőfordulások
1324
Beel
1773
Magyar-Béél,
1786
Magyar-Bél,
1808
Magyar-Bél,
1863
Magyarbél,
1927
Maďarský Bél, Magyar-Bél,
1938
Magyarbél,
1945
Maďarský Bél, Magyar-Bél,
1948
Veľký Biel
1994
Magyarbél

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Vasút utca (Železničná) 76
Telefon: 0245916221
Fax: 0245916106

Honlap: velkybiel.eu

Hivatali órák:

Polgármester:
Danter Anton (Független)

Képviselő-testület:
Bognár Ladislav (Független)
Szalay Michal (Független)
Fülöp Peter (MOST - HÍD)
Bognár Peter (MOST - HÍD)
Dolánová Ružena (MOST - HÍD)
Szigeti Attila (MOST - HÍD)
Blecha Richard (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO))
Független 29% Független 2 képviselö MOST - HÍD 57% MOST - HÍD 4 képviselö SaS, OBY... 14% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 1 képviselö 7 képviselö
Magyarbéli Posta

Školská 2

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 4

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Szenci út 1

Magyarbéli Anyakönyvi Hivatal

Vasút utca 76

Magyarbéli Községi Hivatal

Vasút utca 76

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1038 83%
szlovákok 107 9%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 65 5%
lengyelek 0 0%
egyéb 48 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1258
magyarok 1285 96%
szlovákok 48 4%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1341
magyarok 1376 88%
szlovákok 144 9%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 31 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1557
magyarok 1085 51%
szlovákok 1010 48%
ruszinok 0 0%
romák 3 0%
ukránok 1 0%
csehek 13 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 0%
összlétszám 2118
magyarok 895 41%
szlovákok 1200 55%
ruszinok 0 0%
romák 1 0%
ukránok 2 0%
csehek 16 1%
németek 1 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 45 2%
összlétszám 2163
magyarok 702 30%
szlovákok 1515 66%
ruszinok 2 0%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 17 1%
németek 8 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 18 1%
ismeretlen 40 2%
összlétszám 2304
magyarok 536 18%
szlovákok 2196 74%
ruszinok 3 0%
romák 1 0%
ukránok 7 0%
csehek 20 1%
németek 6 0%
lengyelek 3 0%
egyéb 16 1%
ismeretlen 187 6%
összlétszám 2975
összlétszám 1085
magyarok 892 82%
szlovákok 94 9%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 58 5%
lengyelek 0 0%
egyéb 41 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 173
magyarok 146 84%
szlovákok 13 8%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 7 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 7 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 201
magyarok 196 98%
szlovákok 4 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1140
magyarok 1089 96%
szlovákok 44 4%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 229
magyarok 214 93%
szlovákok 12 5%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1328
magyarok 1162 88%
szlovákok 132 10%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 30 2%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 2169
Választási részvétel: 56.52 %
Kiadott boríték: 1226
Bedobott boríték: 1226

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1218
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Danter Anton 611 50.16 % Független
Blecha Richard 586 48.11 % SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Kováč Ondrej 21 1.72 % ĽS Naše Slovensko

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Bognár Ladislav 824 Független
Fülöp Peter 719 MOST - HÍD
Bognár Peter 713 MOST - HÍD
Blecha Richard 653 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Dolánová Ružena 628 MOST - HÍD
Szalay Michal 597 Független
Szigeti Attila 541 MOST - HÍD

Képviselők

2014
Független 57.14% Független 4 képviselö MOST - HÍD 42.86% MOST - HÍD 3 képviselö 7 képviselö
2018
Független 28.57% Független 2 képviselö MOST - HÍD 57.14% MOST - HÍD 4 képviselö SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 14.29% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1947
Választási részvétel: 16.90 %
Kiadott boríték: 329
Bedobott boríték: 329
Választásra jogosult: 1948
Választási részvétel: 15.30 %
Kiadott boríték: 298
Bedobott boríték: 298
Választásra jogosult: 2 092
Választási részvétel: 22,89 %
Kiadott boríték: 479
Bedobott boríték: 479

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 327
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 478
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pavol Frešo 187 57.19 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 63 19.27 % SMER - SD
Daniel Krajcer 38 11.62 % NOVA
Oskar Dobrovodský 11 3.36 % NaS - ns
Jaroslav Paška 6 1.83 % SNS
Rastislav Blaško 6 1.83 % Független
Zdenka Beňová 5 1.53 % ĽS Naše Slovensko
Karol Ondriáš 4 1.22 % KSS
Gabriel Karácsony 3 0.92 % PD
Anton Čulen 2 0.61 % MS
Peter Marček 1 0.31 % SOSKA
Roman Ruhig 1 0.31 % NP
Monika Flašíková - Beňová 44 14.86% SMER - SD
Juraj Droba 122 25.52 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Ján Mrva 82 17.15 % Független
Pavol Frešo 74 15.48 % Független
Milan Ftáčnik 73 15.27 % Független
Daniel Krajcer 52 10.88 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Rudolf Kusý 44 9.21 % Független
Jozef Uhler 12 2.51 % Független
Martin Jakubec 5 1.05 % Független
Natália Hanulíková 5 1.05 % SZS
Ľubomír Huďo 4 0.84 % Független
Jalal Suleiman 2 0.42 % KSS
Lukáš Parízek 1 0.21 % SNS
Rastislav Blaško 1 0.21 % Független
Milan Lopašovský 1 0.21 % SMS
Jozef Danko 0 0.00 % Független
Andrej Trnovec 0 0.00 % SĽSAH
Marián Leinerovič 0 0.00 % NP
Ľubomír Kolárik 0 0.00 % SZaSZO
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 320
Érvényes szavazólap: 454
Érvényes szavazólap: 3373
# Név Szavazat Százalék Párt
Ladislav Gujber 199 62.19% MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS, KDH
Peter Ondrus 57 17.81% Független
Dušan Šebok 42 13.13% SMER - SD
Radoslav Štiglic 22 6.88% SMS
Ladislav Gujber 167 36.78% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, SMK-MKP, NOVA, DÚ, KDH
Peter Farkaš 116 25.55% Független
Dušan Šebok 92 20.26% MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
Miloš Floch 41 9.03% Független
Erika Ďurčová 38 8.37% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Gujber 1366 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ
Dušan Šebok 601 0.00% SMER - SD
Peter Ondrus 498 0.00% Független
Radoslav Štiglic 107 0.00% SMS
Ladislav Gujber 1382 40.97% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, SMK-MKP, NOVA, DÚ, KDH
Dušan Šebok 761 22.56% MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
Peter Farkaš 649 19.24% Független
Miloš Floch 313 9.28% Független
Erika Ďurčová 268 7.95% ĽS Naše Slovensko

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyfa 259 44.89 %
Magyarbél 92 15.94 %
Pozsonysárfő 90 15.60 %
Csataj 67 11.61 %
Dunasápújfalu 50 8.67 %
Nagyborsa 42 7.28 %
Szigetmajor 37 6.41 %
Réte 30 5.20 %
Zonctorony 23 3.99 %
Újvilágmajor 22 3.81 %
Hegysúr 21 3.64 %
Egyházfa 18 3.12 %
Pozsonyboldogfa 10 1.73 %
Dunasápújfalu 76 14.84 %
Magyarbél 38 7.42 %
Pozsonysárfő 31 6.05 %
Királyfa 26 5.08 %
Csataj 22 4.30 %
Réte 22 4.30 %
Hegysúr 12 2.34 %
Nagyborsa 10 1.95 %
Zonctorony 10 1.95 %
Szigetmajor 8 1.56 %
Egyházfa 7 1.37 %
Pozsonyboldogfa 4 0.78 %
Újvilágmajor 2 0.39 %
Dunasápújfalu 227 17.52 %
Hegysúr 216 16.67 %
Magyarbél 167 12.89 %
Réte 156 12.04 %
Zonctorony 141 10.88 %
Egyházfa 125 9.65 %
Pozsonyboldogfa 94 7.25 %
Pozsonysárfő 85 6.56 %
Nagyborsa 59 4.55 %
Csataj 58 4.48 %
Királyfa 36 2.78 %
Szigetmajor 16 1.23 %
Újvilágmajor 2 0.15 %
Királyfa 65 16.29 %
Dunasápújfalu 47 11.78 %
Magyarbél 41 10.28 %
Pozsonysárfő 40 10.03 %
Csataj 32 8.02 %
Nagyborsa 20 5.01 %
Réte 17 4.26 %
Hegysúr 14 3.51 %
Zonctorony 14 3.51 %
Egyházfa 10 2.51 %
Pozsonyboldogfa 7 1.75 %
Szigetmajor 5 1.25 %
Újvilágmajor 1 0.25 %
Magyarbél 116 19.69 %
Dunasápújfalu 109 18.51 %
Pozsonysárfő 107 18.17 %
Királyfa 74 12.56 %
Csataj 61 10.36 %
Réte 44 7.47 %
Nagyborsa 38 6.45 %
Zonctorony 34 5.77 %
Egyházfa 19 3.23 %
Hegysúr 17 2.89 %
Szigetmajor 14 2.38 %
Pozsonyboldogfa 13 2.21 %
Újvilágmajor 3 0.51 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
521 38.17%
VPN
385 28.21%
KDH
118 8.64%
KSČ
92 6.74%
SNS
73 5.35%
SZ
59 4.32%
DS
50 3.66%
SPV
24 1.76%
SD
18 1.32%
DÚRS
11 0.81%
SSL
9 0.66%
Egyéb
5 0.37%
Érvényes szavazatok 1365
Együttélés-MKDM
444 42.53%
HZDS
199 19.06%
SDĽ
78 7.47%
Magyar Polgári Párt
68 6.51%
SZS
40 3.83%
SPI
38 3.64%
ODÚ
36 3.45%
SDSS
27 2.59%
KDH
23 2.20%
SNS
20 1.92%
SZ
15 1.44%
DS-ODS
14 1.34%
ZPR-RČS
10 0.96%
SKDH
9 0.86%
KSS
8 0.77%
HSS
5 0.48%
Egyéb
10 0.96%
Érvényes szavazatok 1044
MK
600 57.14%
HZDS-RSS
132 12.57%
SP-VOĽBA
81 7.71%
58 5.52%
ZRS
45 4.29%
KDH
37 3.52%
KSS
23 2.19%
HZPCS
17 1.62%
DS
16 1.52%
KSÚ
14 1.33%
NS
8 0.76%
RSDSS
6 0.57%
SNS
5 0.48%
Egyéb
8 0.76%
Érvényes szavazatok 1050
MKP
573 42.86%
SDK
381 28.50%
SDĽ
119 8.90%
HZDS
117 8.75%
SOP
81 6.06%
SNS
22 1.65%
KSS
22 1.65%
NSK
6 0.45%
Egyéb
16 1.20%
Érvényes szavazatok 1337
MKP
666 57.81%
SDKU
158 13.72%
HZDS
61 5.30%
SMER
59 5.12%
ANO
58 5.03%
KSS
31 2.69%
KDH
30 2.60%
SZS
17 1.48%
NOSNP
13 1.13%
HZD
9 0.78%
PSNS
9 0.78%
ROSA
7 0.61%
SNS
6 0.52%
SDĽ
6 0.52%
SDA
6 0.52%
Egyéb
16 1.39%
Érvényes szavazatok 1152
MKP
479 51.78%
SDKU DS
192 20.76%
SMER
95 10.27%
ĽS HZDS
34 3.68%
KDH
28 3.03%
SF
28 3.03%
SNS
27 2.92%
KSS
22 2.38%
ANO
6 0.65%
NADEJ
6 0.65%
Egyéb
8 0.86%
Érvényes szavazatok 925
Most-Híd
400 34.57%
SDKU DS
232 20.05%
SaS
176 15.21%
SMER
122 10.54%
MKP
87 7.52%
KDH
38 3.28%
SNS
21 1.82%
SDĽ
21 1.82%
ĽS HZDS
19 1.64%
Únia
9 0.78%
KSS
8 0.69%
EDS
7 0.61%
Paliho Kapurkova
7 0.61%
ND
5 0.43%
Egyéb
5 0.43%
Érvényes szavazatok 1157
Most-Híd
374 35.15%
SMER SD
160 15.04%
OĽaNO
110 10.34%
SaS
94 8.83%
SDKU DS
86 8.08%
MKP
75 7.05%
KDH
67 6.30%
Zmena zdola DU
21 1.97%
99 Percent
17 1.60%
SNS
14 1.32%
SSS NM
9 0.85%
NaS ns
7 0.66%
KSS
6 0.56%
SZ
5 0.47%
Egyéb
19 1.79%
Érvényes szavazatok 1064
Most-Híd
293 23.67%
SaS
201 16.24%
SMER SD
156 12.60%
SME RODINA
138 11.15%
OĽANO-NOVA
129 10.42%
MKP
102 8.24%
#SIEŤ
60 4.85%
LSNS
47 3.80%
KDH
34 2.75%
SNS
30 2.42%
SKOK!
17 1.37%
SZS
7 0.57%
TIP
7 0.57%
Egyéb
17 1.37%
Érvényes szavazatok 1238
Szenci járás
Szlovákia

Bejelentések