SK
TV
.....

Nagytoronya

Község

címer zászló
592 78% magyar 1910
5 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Veľká Tŕňa
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Sátoraljaújhelyi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Zemplén vármegye (sz: Sátoraljaújhely)
Sátoraljaújhelyi járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Eperjes-Tokaji-hegyvidék, Zempléni-rögök
Más földrajzi nevek:
Alsó-Nyírjes, Bereczke, Csókás, Dobogó, Fazékas, Fekete-hegy, Hecske, Hosszúhegy, Kincses, Kőtelek, Középszer, Közös-hegy, Magashegy, Molnárhegy, Rókás-hegy, Sándor, Sikoly, Száraz-patak, Szarkahegy, Torbuly, (Toronyafürdő), Tőkés
Koordináták:
48.46773529, 21.67859650
Terület:
14,11 km2
Rang:
község
Népesség:
447
Tszf. magasság:
174 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07682
Település kód:
513806
Szervezeti azonosító:
332003

A község a Zempléni-szigethegység (Zempléni-rögök) vulkanikus eredetű hegyvidékének nyugati lábánál fekszik, a Ronyva-völgy peremén, 175 méteres tengerszint feletti magasságban, Sátoraljaújhelytől 11 km-re északkeletre, Tőketerebestől 25 km-re délre. Mellékutak kötik össze Kistoronyával (1,5 km), és Csörgővel (3,5 km). Határának több mint felét erdő borítja, magas a szőlők és gyümölcsösök aránya is. Nyugatról Csörgő, északról Legenye, Velejte és Gercsely, keletről Kiszte, Kásó és Céke, délről pedig Kistoronya községekkel határos. Északi határát a Kincses-patak alkotja.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Tőketerebesi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Gálszécsi járáshoz, majd a Tőketerebesi járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Zemplén vármegye, Sátoraljaújhelyi járás). 1964-ben a szomszédos Kistoronyával egyesítették Toronya („Tŕňa“) néven, 1990-ben vált újra önálló községgé. 1950 után határának egy részét (7,7 %-át) Csörgőhöz csatolták, területe (1910-38-hoz képest) 15,28 km²-ről 14,11 km²-re csökkent.

Népesség

Nagytoronya a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. A 20. század első felében vegyes lakosságú falu volt magyar többséggel, jelentős szlovák kisebbséggel (1910-ben 22%, 1921-ben 20,1 %). 1910-ben 762, 1921-ben 675, 1938-ban pedig 978 lakosa volt, 1921-ben a lakosság 79,3 %-a volt magyar nemzetiségű. A század első felében magát még többségében magyarnak valló kétnyelvű lakossága a 20. század második felére teljesen szlovákká vált. 1938-1991 között népessége 41,2 %-al csökkent, 1991-2011 között lakosságának további egyötödét elveszítette (lakosságszáma 575 főről 447-re csökkent). 2011-ben a lakosság 40,7 %-a görög katolikus, 29,5 %-a római katolikus, 17,7 %-a pedig református vallású volt.

Történelem

1220-ban Tolna néven említik először, nemesi falu volt. 1276-ban Thorona, 1321-ben Turuna, 1336-ban Toroyna, 1441-ben Nagythoronya alakban említik. 1321-ben Mics bán birtoka, majd 1330 és 1512 között a sárospataki klarisszáké. 1479-ben a Semseyek, 1481-ben Czékeyek, 1511-ben a Buttkayak szereznek birtokot a településen. A 17-18. században az Aspermont, a 19. században a Széchy családnak volt itt birtoka. 1663-ban pestisjárvány pusztított a községben. 1715-ben pincészete, 50 lakatlan és 12 lakott háza volt. A 18. században nagyrészt görög katolikus vallású szlovák és rutén telepesekkel népesítették újra. 1787-ben 111 házában 662 lakos élt. 1828-ban 48 háza és 372 lakosa volt. 1831-ben számos lakosa vesztette életét a kolerajárványban. Lakói mezőgazdasággal és szőlőtermesztéssel foglalkoztak. Nagytoronya még a 20. század elején is híres volt gyümölcstermesztéséről. Nagytoronyából a lekvárnak való szilvát, cseresznyét és más gyümölcsöt Hardicsára és Garanyra szállították, hogy kenderre, babra, kukoricára cseréljék be. A 19. század végéig szlovák többségű település volt (1880-ban a lakosság 54,9 %-a vallotta magát szlováknak), a 20. század elejére kettős identitású lakosságának többsége azonban már magyarnak vallotta magát. A 20. század elején a Széchenyi-család volt a legnagyobb birtokos a községben. 1920-ig Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járásához tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországra. 1964-ben Kistoronyával egyesítették Toronya néven, 1991. január 1-jén vált újra önálló községgé.

Mai jelentősége

Szőlőtermesztéséről híres község, a Tokaji-borvidék szlovákiai részének legészakabbi települése. Református temploma a 13. században épült eredetileg román stílusban, 1834-ban empire stílusban építették át. Szentháromságnak szentelt görög katolikus temploma 1828-ban klasszicista stílusban épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Nagy, és Kis Toronya. Két Magyar falu Zemplén Várm. földes Urai Gr. Áspermont, a’ Királyi Kamara, és több Urak, lakosaik katolikusok, és reformátusok, fekszenek Sát. A. Újhelyhez mintegy órányira, N. Bárihoz közel; erdeje, szőleje van, rét nélkűl szűkölködik.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Nagy-Toronya, magyar-orosz falu, Zemplén vmegyében, az elébbeni helységhez közel: 246 rom., 332 g. kath., 8 evang., 314 ref., 30 zsidó lak. Gör. kath. és ref. templom. Szántóföldje 1215 hold. Szőlőhegye jó asztali bort terem, de már a Hegyaljához nem számittatik. Erdő. Hajdan itt az augustinus szerzeteseknek zárdájuk volt.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nagytoronya, Sátoraljaújhely közelében fekszik s 156 háza és 751, túlnyomóan tótajkú s gör. kath. vallású lakosa van. Postája és vasúti állomása Csörgő, távírója Sátoraljaújhely. Első nyomát már 1254-ben találjuk, a mikor Balasey nevű ura bizonyos földeket Simon fiától fisszavásárolt. Egyebekben sorsa mindenben összefügg Kistoronyáéval, a hol erről a községről is megemlékezünk. Birtokviszonyaiban csak annyi az eltérés, hogy 1479-ben a Semseyeknek, 1481-ben a Czékeyeknek és 1511-ben a Buttkayaknak is van benne részük. Most gróf Széchenyi Sándor örököseinek van itt nagyobb birtokuk. A XVII. századbeli pestisnek sok itteni lakosa lett az áldozata. A község határában antraczit és lignit található. Az itteni két templom közül a református a XVII. században s a gör. kath. 1828-ban épült. Ide tartozik a Toronya-fürdő, mely kisebbszerű igényeket elégít ki.

Magyar Katolikus Lexikon

Nagytoronya, v. Zemplén vm. (Vel'ká Třňa, Szl.): g.k. parókia a v. munkácsi egyhm. újhelyi esp. ker-ében. - 1828: alapították. Tp-át Szentlélek tit-ra sztelték. Anyakönyvei 1828-tól. Anyanyelve 1880: rutén, m.; 1940: m., szl. - Lakói 1940: 278 r.k., 302 g.k., 10 ev., 192 ref., 19 izr., össz. 807. ** Schem. Univ. 1842:637.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Nagytoronya. ösi település, 1067-ben már létezett Felsew-Turuny néven. A XIII. században Tolna alakban írták. 1221-ben II. Endre kolostort alapított a községben. 1254-ben Balasey nevezetű a birtokosa. 1380-ban Perényi Miklósé, 1390-ben felerészben a Clarissza apácák kapják Zsigmond királytól. A XV. században a Semseyek, Czékeyek, a XVI. században a Buttkayak is földesurak itt. Az összeomlás előtti időkben Széchenyi Bertalan grófnak volt itt nagyobb uradalma. A község területe 2655 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 978.

Szabó Endre

1849.6.3.
Nagytoronya - megszületett
Névelőfordulások
1220
Tolna
1276
Thorona
1321
Turuna
1336
Toroyna
1441
Nagythoronya
1773
Nagy-Toronya, Toronya,
1786
Nagy-Toronya, Felschő-Toronya,
1808
Nagy-Toronya (olim Thurul),
1863
Nagytoronya,
1920
Veľká Toroňa,
1927
Veľká Toroňa, Nagy-Toronya,
1938
Nagytoronya,
1945
Veľká Toroňa, Nagy-Toronya,
1948
Veľká Tŕňa
1990
Veľká Tŕňa

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő utca (Hlavná) 122/3
Telefon: 0566793312
Fax: 0566793312

Honlap: velkatrna.we...e.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Kavčáková Helena (KDH)

Képviselő-testület:
Kozáková Agáta (KDH)
Varanai Tomáš (KDH)
Rohaľová Mária (KDH)
Danko Martin (KDH)
Vdovjak Matúš (SMER-SD)
KDH 80% KDH 4 képviselö SMER-SD 20% SMER-SD 1 képviselö 5 képviselö
Nagytoronyai Posta

Fő utca 199

Nagytoronyai Községi Hivatal

Fő utca 122/3

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 266 45%
szlovákok 326 55%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 594
magyarok 592 78%
szlovákok 168 22%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 762
magyarok 535 79%
szlovákok 136 20%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 675
magyarok 17 3%
szlovákok 552 96%
ruszinok 1 0%
romák 1 0%
ukránok 1 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 575
magyarok 13 3%
szlovákok 493 96%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 4 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 511
magyarok 5 1%
szlovákok 432 97%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 3 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 6 1%
összlétszám 447
magyarok 5 1%
szlovákok 429 94%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 20 4%
összlétszám 457
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 374
Választási részvétel: 72.73 %
Kiadott boríték: 272
Bedobott boríték: 272

Polgármester

Érvényes szavazólap: 266
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kavčáková Helena 164 61.65 % KDH
Jacková Martina 71 26.69 % SMER-SD
Rusinkovič Milan 31 11.65 % SNS

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kozáková Agáta 149 KDH
Varanai Tomáš 128 KDH
Rohaľová Mária 126 KDH
Vdovjak Matúš 101 SMER-SD
Danko Martin 88 KDH

Képviselők

2014
SDKÚ-DS 60.00% SDKÚ-DS 3 képviselö SIEŤ 20.00% SIEŤ 1 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö 5 képviselö
2018
KDH 80.00% KDH 4 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 376
Választási részvétel: 23.14 %
Kiadott boríték: 87
Bedobott boríték: 87
Választásra jogosult: 376
Választási részvétel: 16.22 %
Kiadott boríték: 61
Bedobott boríték: 61
Választásra jogosult: 369
Választási részvétel: 20,86 %
Kiadott boríték: 77
Bedobott boríték: 77

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 85
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 77
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 58 68.24 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 14 16.47 % KDS
Dominika Palaščáková 4 4.71 % NOVA
Jaroslav Džunko 3 3.53 % Független
Marek Ďurán 2 2.35 % ĽS Naše Slovensko
Lukáš Sisák 2 2.35 % KSS
Jozef Holečko 1 1.18 % Független
Vladimír Gürtler 1 1.18 % 7 STATOČNÝCH
Rastislav Masnyk 0 0.00 % SDKÚ - DS, SaS
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Rudolf Bauer 18 29.51% KDS
Rastislav Trnka 29 37.66 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 29 37.66 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 8 10.39 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 4 5.19 % ĽSNS
Róbert Bačinský 2 2.60 % Független
Adam Šepetka 2 2.60 % NAJ
Jozef Bobík 2 2.60 % Független
Oliver Petrík 1 1.30 % JĽSS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 87
Érvényes szavazólap: 77
Érvényes szavazólap: 21161
# Név Szavazat Százalék Párt
Magdaléna Haburová 53 60.92% Független
Marek Čižmár 30 34.48% Független
Štefan Duč 27 31.03% Független
Juraj Sobek 26 29.89% SMER - SD
Vladimír Dvorový 22 25.29% SMER - SD
Jana Mondiková 21 24.14% SMER - SD
Ladislav Szilágyi 19 21.84% SaS
Jozef Horváth 14 16.09% SMER - SD
Róbert Puci 14 16.09% SMER - SD
Rastislav Petrovič 13 14.94% SMER - SD
Štefan Tatranský 11 12.64% KSS
Tomáš Kříž 11 12.64% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Terézia Kačová 11 12.64% NOVA
Cyril Korpesio 9 10.34% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Juraj Selecký 9 10.34% Független
Tichomír Kačo 8 9.20% Független
Vladimír Seman 8 9.20% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Peter Figeľ 7 8.05% DS
Mikuláš Balog 6 6.90% EDS
Miloš Ferko 6 6.90% NOVA
Andrej Kocák 6 6.90% MS
Juliana Pašková 6 6.90% Független
Vladimír Juroš 5 5.75% MS
Jaroslav Soták 4 4.60% Független
Jozef Orenič 4 4.60% NÁŠ KRAJ
Ján Hornyák 4 4.60% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Martin Galgoczy 4 4.60% Független
Marián Kolesár 4 4.60% Független
Tibor Jánošík 4 4.60% NOVA
Karol Pataky 4 4.60% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ladislav Szunyog 3 3.45% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Gejza Sačko 3 3.45% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ladislav Bodnár 3 3.45% Független
Marián Ferčák 3 3.45% ĽS-HZDS
Csaba Furik 3 3.45% SMK-MKP
Zlatica Čeplíková 3 3.45% Független
František Kolbaský 2 2.30% ÚSVIT
Michaela Kapustníková 2 2.30% NOVA
Miroslav Tóth 2 2.30% SMER - SD
Ľubomír Bulla 2 2.30% Független
Ján Lukáč 2 2.30% SMS
Iveta Kohanová 2 2.30% Független
Gejza Gore 2 2.30% Független
Martin Begala 2 2.30% Független
Miroslav Ramšak 1 1.15% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Princík 1 1.15% Független
László Farkas 1 1.15% SMK-MKP
Juraj Oščenda 1 1.15% ĽS Naše Slovensko
Peter Pető 1 1.15% Független
Robert Engel 1 1.15% Független
Jaroslav Konečný 1 1.15% Független
Ján Tomáš 1 1.15% Független
Mária Szuperák 1 1.15% SMK-MKP
Jana Mišenková 1 1.15% NÁŠ KRAJ
Ladislav Illés 1 1.15% SMK-MKP
Miloš Kubica 1 1.15% Független
Ľudovít Laczko 1 1.15% SMK-MKP
Aneta Horváthová 0 0.00% EDS
Katarína Mischurová 0 0.00% Független
Matúš Hada 0 0.00% KĽS
József Kopasz 0 0.00% SMK-MKP
Igor Balog 0 0.00% SRÚS
Ľudovít Tóth 0 0.00% SĽS
František Tomko 0 0.00% Független
Michal Zurbola 0 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Edita Anthony 0 0.00% SaS
Pavel Szijjártó 0 0.00% SĽS
Marek Čižmár 29 37.66% Független
Róbert Puci 24 31.17% SMER-SD
Jana Mondiková 23 29.87% SMER-SD
Rastislav Petrovič 22 28.57% SMER-SD
Vladimír Seman 17 22.08% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Juraj Guzej 14 18.18% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Zoltán Mento 13 16.88% Független
Martin Dzielavský 13 16.88% SME RODINA - Boris Kollár
Július Hajdu 11 14.29% SMER-SD
Cyril Korpesio 11 14.29% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Karol Pataky 10 12.99% MOST - HÍD
František Korytko 9 11.69% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Peter Rico 8 10.39% MOST - HÍD
Milan Mika 8 10.39% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Gejza Sačko 7 9.09% MOST - HÍD
Rastislav Jílek 7 9.09% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Štefan Duč 7 9.09% Független
František Tomko 6 7.79% JEDNOTA-ĽSS
František Krejza 6 7.79% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Peter Bačkovský 6 7.79% ŠKV
Gabriel Garanič 6 7.79% Független
Jozef Horváth 6 7.79% MOST - HÍD
Tichomír Kačo 6 7.79% ŠKV
Filip Biháry 5 6.49% ĽS Naše Slovensko
Marián Oščenda 5 6.49% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 5 6.49% ĽS Naše Slovensko
Gustáv Liszkai 5 6.49% SMER-SD
Martin Galgoczy 5 6.49% Független
Slavomír Illeš 4 5.19% Független
Jozef Želinský 4 5.19% MOST - HÍD
Peter Bielek 4 5.19% SNS
Ján Seman 4 5.19% ŠANCA
Jozef Gamrát 4 5.19% Független
Peter Pandy 4 5.19% MOST - HÍD
Michaela Ducárová 3 3.90% ŠKV
Ján Ujheli 3 3.90% ĽS Naše Slovensko
Radoslav Rendeš 3 3.90% ŠKV
Ján Juhász 3 3.90% MOST - HÍD
Iveta Solomonová 3 3.90% KSS
Miroslav Ramšák 3 3.90% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Šiňanský 3 3.90% ĽS Naše Slovensko
Dušan Grajcár 3 3.90% JEDNOTA-ĽSS
Csilla Bálintová 3 3.90% SMK-MKP
Peter Figeľ 3 3.90% DS
Libuša Babuľaková 2 2.60% ŠKV
Dionýz Szabó 2 2.60% ŠKV
Adrian Haraszti 2 2.60% NAJ
Edina Kocsisová 2 2.60% Független
Marián Vanci 2 2.60% ŠKV
Ján Čebreňák 2 2.60% ĽS Naše Slovensko
Nataša Hančinová 1 1.30% JEDNOTA-ĽSS
Štefan Kandráč 1 1.30% NP
Antónia Hrabská 1 1.30% ŠKV
Michal Sentelik 1 1.30% ĽS Naše Slovensko
Katarína Kasardová 1 1.30% KSS
Marta Hrobová 1 1.30% ÚSVIT
Milan Malý 1 1.30% KSS
Lucia Rušinová 1 1.30% JEDNOTA-ĽSS
István Takács 0 0.00% SMK-MKP
Terézia Stanková 0 0.00% Független
Michal Magnes 0 0.00% SNS
Viktor Palko 0 0.00% MOST - HÍD
József Kopasz 0 0.00% SMK-MKP
Alexander Kis-Géczi 0 0.00% NAJ
Zoltán Ilko 0 0.00% SMK-MKP
Csaba Furik 0 0.00% SMK-MKP
Zoltán Sipos 0 0.00% MKDA-MKDSZ
Radoslav Neckár 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Tibor Sáradi 0 0.00% SMK-MKP
Juraj Sobek 3138 0.00% SMER - SD
Róbert Puci 2986 0.00% SMER - SD
Gejza Sačko 2982 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 2981 0.00% SMER - SD
Marek Čižmár 2931 0.00% Független
Štefan Duč 2884 0.00% Független
Csaba Furik 2771 0.00% SMK-MKP
Jana Mondiková 2714 0.00% SMER - SD
Karol Pataky 2686 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Szuperák 2648 0.00% SMK-MKP
József Kopasz 2569 0.00% SMK-MKP
Vladimír Dvorový 2560 0.00% SMER - SD
Rastislav Petrovič 2457 0.00% SMER - SD
Ladislav Illés 2400 0.00% SMK-MKP
Miroslav Tóth 2276 0.00% SMER - SD
László Farkas 2227 0.00% SMK-MKP
Michal Zurbola 1922 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Marián Kolesár 1870 0.00% Független
Ladislav Szunyog 1805 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Vladimír Seman 1672 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 1583 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľudovít Laczko 1559 0.00% SMK-MKP
Juraj Selecký 1424 0.00% Független
Tichomír Kačo 1406 0.00% Független
Martin Begala 1302 0.00% Független
Cyril Korpesio 1212 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Magdaléna Haburová 1194 0.00% Független
Jaroslav Konečný 1175 0.00% Független
Štefan Tatranský 1158 0.00% KSS
Juliana Pašková 1124 0.00% Független
Gejza Gore 1104 0.00% Független
František Tomko 1078 0.00% Független
Tomáš Kříž 1035 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Katarína Mischurová 956 0.00% Független
Jaroslav Soták 952 0.00% Független
Ladislav Bodnár 906 0.00% Független
Ľubomír Bulla 905 0.00% Független
Igor Balog 861 0.00% SRÚS
Ľubomír Princík 853 0.00% Független
Ján Tomáš 847 0.00% Független
Zlatica Čeplíková 785 0.00% Független
Terézia Kačová 642 0.00% NOVA
Martin Galgoczy 602 0.00% Független
Iveta Kohanová 557 0.00% Független
Marián Ferčák 503 0.00% ĽS-HZDS
Robert Engel 480 0.00% Független
Vladimír Juroš 471 0.00% MS
Miloš Kubica 466 0.00% Független
Peter Figeľ 466 0.00% DS
Tibor Jánošík 418 0.00% NOVA
Andrej Kocák 417 0.00% MS
Edita Anthony 400 0.00% SaS
Michaela Kapustníková 388 0.00% NOVA
Miloš Ferko 369 0.00% NOVA
Peter Pető 355 0.00% Független
Ladislav Szilágyi 334 0.00% SaS
Ján Lukáč 333 0.00% SMS
Miroslav Ramšak 325 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 323 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Orenič 318 0.00% NÁŠ KRAJ
Jana Mišenková 240 0.00% NÁŠ KRAJ
Ľudovít Tóth 235 0.00% SĽS
František Kolbaský 214 0.00% ÚSVIT
Aneta Horváthová 174 0.00% EDS
Mikuláš Balog 165 0.00% EDS
Pavel Szijjártó 125 0.00% SĽS
Matúš Hada 91 0.00% KĽS
Karol Pataky 5665 26.77% MOST - HÍD
Marek Čižmár 5210 24.62% Független
Csaba Furik 3927 18.56% SMK-MKP
Jozef Želinský 3778 17.85% MOST - HÍD
Róbert Puci 3476 16.43% SMER-SD
Peter Pandy 3298 15.59% MOST - HÍD
Gejza Sačko 3289 15.54% MOST - HÍD
Jozef Horváth 3196 15.10% MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 3075 14.53% SMER-SD
József Kopasz 3068 14.50% SMK-MKP
Jana Mondiková 2946 13.92% SMER-SD
Csilla Bálintová 2716 12.83% SMK-MKP
Július Hajdu 2674 12.64% SMER-SD
Zoltán Ilko 2669 12.61% SMK-MKP
Štefan Duč 2436 11.51% Független
Tichomír Kačo 2336 11.04% ŠKV
Peter Rico 2229 10.53% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 2161 10.21% SMK-MKP
István Takács 2115 9.99% SMK-MKP
Ján Juhász 2024 9.56% MOST - HÍD
Viktor Palko 1966 9.29% MOST - HÍD
Milan Mika 1928 9.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Vladimír Seman 1896 8.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
František Tomko 1838 8.69% JEDNOTA-ĽSS
Rastislav Jílek 1824 8.62% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Cyril Korpesio 1775 8.39% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Bačkovský 1662 7.85% ŠKV
František Korytko 1650 7.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Gustáv Liszkai 1609 7.60% SMER-SD
Gabriel Garanič 1546 7.31% Független
Jozef Gamrát 1396 6.60% Független
Juraj Guzej 1327 6.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Michaela Ducárová 1307 6.18% ŠKV
Zoltán Mento 1277 6.03% Független
Martin Galgoczy 1265 5.98% Független
Slavomír Illeš 1195 5.65% Független
Edina Kocsisová 1088 5.14% Független
Dionýz Szabó 1043 4.93% ŠKV
Antónia Hrabská 981 4.64% ŠKV
František Krejza 954 4.51% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Martin Dzielavský 933 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Marián Vanci 921 4.35% ŠKV
Libuša Babuľaková 883 4.17% ŠKV
Radoslav Rendeš 874 4.13% ŠKV
Michal Magnes 858 4.05% SNS
Marián Oščenda 856 4.05% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 824 3.89% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Ramšák 819 3.87% ĽS Naše Slovensko
Ján Ujheli 769 3.63% ĽS Naše Slovensko
Ján Seman 749 3.54% ŠANCA
Terézia Stanková 718 3.39% Független
Vladimír Šiňanský 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Ján Čebreňák 686 3.24% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Sipos 623 2.94% MKDA-MKDSZ
Michal Sentelik 607 2.87% ĽS Naše Slovensko
Peter Figeľ 598 2.83% DS
Katarína Kasardová 591 2.79% KSS
Filip Biháry 537 2.54% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 514 2.43% KSS
Peter Bielek 510 2.41% SNS
Dušan Grajcár 445 2.10% JEDNOTA-ĽSS
Iveta Solomonová 409 1.93% KSS
Radoslav Neckár 372 1.76% JEDNOTA-ĽSS
Lucia Rušinová 363 1.72% JEDNOTA-ĽSS
Štefan Kandráč 342 1.62% NP
Adrian Haraszti 328 1.55% NAJ
Nataša Hančinová 319 1.51% JEDNOTA-ĽSS
Marta Hrobová 222 1.05% ÚSVIT
Alexander Kis-Géczi 209 0.99% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyhelmec 93 16.12 %
Tiszacsernyő 27 4.68 %
Nagytárkány 17 2.95 %
Nagygéres 14 2.43 %
Zétény 13 2.25 %
Bély 10 1.73 %
Bodrogszentes 9 1.56 %
Borsi 9 1.56 %
Kistárkány 8 1.39 %
Bodrogmező 8 1.39 %
Szomotor 8 1.39 %
Rad 7 1.21 %
Tőketerebes 7 1.21 %
Kisgéres 7 1.21 %
Kiskövesd 6 1.04 %
Lelesz 6 1.04 %
Kisdobra 6 1.04 %
Ágcsernyő 6 1.04 %
Ladamóc 5 0.87 %
Nagykövesd 5 0.87 %
Bodrogszentmária 4 0.69 %
Szőlőske 4 0.69 %
Bacska 4 0.69 %
Bodrogszerdahely 4 0.69 %
Gálszécs 3 0.52 %
Véke 3 0.52 %
Szolnocska 3 0.52 %
Velejte 3 0.52 %
Zemplén 2 0.35 %
Újhely 2 0.35 %
Magyarsas 2 0.35 %
Boly 2 0.35 %
Nagytoronya 2 0.35 %
Garany 2 0.35 %
Imreg 2 0.35 %
Szinyér 2 0.35 %
Kolbáska 1 0.17 %
Bári 1 0.17 %
Isztáncs 1 0.17 %
Nagyazar 1 0.17 %
Bacskó 1 0.17 %
Szilvásújfalu 1 0.17 %
Bodzásújlak 1 0.17 %
Szécsegres 1 0.17 %
Vécse 1 0.17 %
Kistoronya 1 0.17 %
Kozma 1 0.17 %
Kazsó 1 0.17 %
Zemplénújfalu 1 0.17 %
Battyán 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gercsely 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Alsómihályi 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kázmér 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Királyhelmec 46 4.83 %
Bodrogszentes 25 2.62 %
Tőketerebes 10 1.05 %
Tiszacsernyő 9 0.94 %
Nagykövesd 9 0.94 %
Szomotor 8 0.84 %
Bacska 7 0.73 %
Ágcsernyő 7 0.73 %
Nagygéres 7 0.73 %
Bodrogszentmária 7 0.73 %
Bodrogszerdahely 7 0.73 %
Véke 5 0.52 %
Bély 5 0.52 %
Nagytárkány 5 0.52 %
Kistárkány 4 0.42 %
Lelesz 4 0.42 %
Kiskövesd 4 0.42 %
Bacskó 3 0.31 %
Újhely 3 0.31 %
Kolbáska 2 0.21 %
Zemplénújfalu 2 0.21 %
Szőlőske 2 0.21 %
Barancs 2 0.21 %
Alsómihályi 2 0.21 %
Bodzásújlak 2 0.21 %
Szinyér 2 0.21 %
Borsi 2 0.21 %
Rad 2 0.21 %
Gercsely 2 0.21 %
Ladamóc 1 0.10 %
Szolnocska 1 0.10 %
Isztáncs 1 0.10 %
Bodrogmező 1 0.10 %
Parnó 1 0.10 %
Velejte 1 0.10 %
Boly 1 0.10 %
Kisdobra 1 0.10 %
Kiszte 1 0.10 %
Gálszécs 1 0.10 %
Zétény 1 0.10 %
Zemplén 1 0.10 %
Kázmér 1 0.10 %
Magyarsas 1 0.10 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Kozma 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Battyán 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Garany 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 325 34.80 %
Bodzásújlak 84 8.99 %
Gálszécs 45 4.82 %
Kozma 34 3.64 %
Garany 32 3.43 %
Vécse 24 2.57 %
Kasó 23 2.46 %
Királyhelmec 21 2.25 %
Battyán 20 2.14 %
Alsómihályi 20 2.14 %
Barancs 17 1.82 %
Kázmér 15 1.61 %
Gercsely 15 1.61 %
Kiszte 14 1.50 %
Szilvásújfalu 14 1.50 %
Tiszacsernyő 13 1.39 %
Magyarizsép 13 1.39 %
Céke 13 1.39 %
Dargó 11 1.18 %
Kolbáska 11 1.18 %
Parnó 11 1.18 %
Bacskó 11 1.18 %
Szécskeresztúr 9 0.96 %
Szőlőske 8 0.86 %
Kazsó 8 0.86 %
Hardicsa 8 0.86 %
Isztáncs 8 0.86 %
Imreg 7 0.75 %
Legenye 7 0.75 %
Szécsudvar 7 0.75 %
Kisazar 7 0.75 %
Magyarsas 7 0.75 %
Velejte 7 0.75 %
Borsi 6 0.64 %
Szürnyeg 6 0.64 %
Újhely 5 0.54 %
Nagyruszka 5 0.54 %
Lasztóc 5 0.54 %
Pelejte 5 0.54 %
Csörgő 5 0.54 %
Kiskövesd 4 0.43 %
Bodrogszerdahely 4 0.43 %
Lelesz 4 0.43 %
Perbenyik 4 0.43 %
Nagyazar 4 0.43 %
Biste 4 0.43 %
Bári 3 0.32 %
Zebegnyő 3 0.32 %
Szomotor 3 0.32 %
Ladamóc 3 0.32 %
Cselej 3 0.32 %
Gerenda 3 0.32 %
Csarnahó 3 0.32 %
Zemplénújfalu 3 0.32 %
Visnyó 2 0.21 %
Bacska 2 0.21 %
Véke 2 0.21 %
Kistárkány 2 0.21 %
Nagygéres 2 0.21 %
Rad 2 0.21 %
Bodrogszentmária 2 0.21 %
Bodrogszög 2 0.21 %
Szécsegres 2 0.21 %
Tarnóka 2 0.21 %
Bély 1 0.11 %
Nagytárkány 1 0.11 %
Nagykövesd 1 0.11 %
Nagytoronya 1 0.11 %
Kisgéres 1 0.11 %
Kereplye 1 0.11 %
Kisdobra 1 0.11 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Ágcsernyő 0 0.00 %
Királyhelmec 720 19.72 %
Kisgéres 381 10.44 %
Nagytárkány 178 4.88 %
Kistárkány 162 4.44 %
Bodrogszerdahely 160 4.38 %
Bodrogszentes 152 4.16 %
Perbenyik 135 3.70 %
Battyán 130 3.56 %
Nagykövesd 107 2.93 %
Bacska 103 2.82 %
Örös 101 2.77 %
Lelesz 100 2.74 %
Zétény 97 2.66 %
Tiszacsernyő 93 2.55 %
Bély 91 2.49 %
Nagygéres 91 2.49 %
Szomotor 79 2.16 %
Borsi 78 2.14 %
Boly 74 2.03 %
Kiskövesd 69 1.89 %
Ladamóc 68 1.86 %
Bári 63 1.73 %
Bodrogszentmária 63 1.73 %
Rad 62 1.70 %
Kisdobra 48 1.31 %
Tőketerebes 47 1.29 %
Bodrogmező 47 1.29 %
Imreg 46 1.26 %
Véke 45 1.23 %
Ágcsernyő 45 1.23 %
Szürnyeg 34 0.93 %
Szőlőske 34 0.93 %
Csarnahó 30 0.82 %
Szolnocska 30 0.82 %
Szinyér 28 0.77 %
Zemplén 25 0.68 %
Újhely 21 0.58 %
Hardicsa 15 0.41 %
Bodrogszög 11 0.30 %
Gálszécs 9 0.25 %
Kistoronya 9 0.25 %
Kozma 6 0.16 %
Alsómihályi 5 0.14 %
Garany 4 0.11 %
Lasztóc 3 0.08 %
Céke 2 0.05 %
Kolbáska 2 0.05 %
Kázmér 2 0.05 %
Pelejte 2 0.05 %
Visnyó 2 0.05 %
Csörgő 2 0.05 %
Zemplénújfalu 2 0.05 %
Kasó 1 0.03 %
Szilvásújfalu 1 0.03 %
Velejte 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Gercsely 1 0.03 %
Legenye 1 0.03 %
Kiszte 1 0.03 %
Szécsegres 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Parnó 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Szécskeresztúr 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Nagyazar 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 320 12.60 %
Kistárkány 269 10.59 %
Kisgéres 269 10.59 %
Nagytárkány 216 8.50 %
Tiszacsernyő 156 6.14 %
Bély 98 3.86 %
Battyán 96 3.78 %
Bacska 92 3.62 %
Bodrogszerdahely 77 3.03 %
Perbenyik 71 2.80 %
Bodrogszentes 68 2.68 %
Lelesz 66 2.60 %
Nagykövesd 63 2.48 %
Borsi 58 2.28 %
Bári 50 1.97 %
Örös 49 1.93 %
Zétény 48 1.89 %
Boly 47 1.85 %
Ágcsernyő 45 1.77 %
Nagygéres 44 1.73 %
Kiskövesd 43 1.69 %
Szomotor 41 1.61 %
Ladamóc 38 1.50 %
Tőketerebes 35 1.38 %
Kisdobra 33 1.30 %
Rad 33 1.30 %
Bodrogmező 31 1.22 %
Véke 28 1.10 %
Bodrogszentmária 26 1.02 %
Imreg 20 0.79 %
Szolnocska 20 0.79 %
Szinyér 17 0.67 %
Zemplén 17 0.67 %
Csarnahó 16 0.63 %
Szőlőske 15 0.59 %
Újhely 11 0.43 %
Gálszécs 8 0.31 %
Bodrogszög 5 0.20 %
Magyarsas 5 0.20 %
Alsómihályi 5 0.20 %
Kistoronya 5 0.20 %
Parnó 4 0.16 %
Szürnyeg 4 0.16 %
Céke 4 0.16 %
Nagytoronya 3 0.12 %
Gercsely 3 0.12 %
Csörgő 3 0.12 %
Szilvásújfalu 3 0.12 %
Szécsudvar 3 0.12 %
Kisazar 3 0.12 %
Nagyazar 2 0.08 %
Cselej 2 0.08 %
Pelejte 2 0.08 %
Hardicsa 2 0.08 %
Bodzásújlak 2 0.08 %
Magyarizsép 2 0.08 %
Vécse 2 0.08 %
Bacskó 2 0.08 %
Velejte 2 0.08 %
Kazsó 1 0.04 %
Barancs 1 0.04 %
Garany 1 0.04 %
Lasztóc 1 0.04 %
Tarnóka 1 0.04 %
Nagyruszka 1 0.04 %
Szécskeresztúr 1 0.04 %
Zemplénújfalu 1 0.04 %
Kozma 1 0.04 %
Zebegnyő 1 0.04 %
Kereplye 1 0.04 %
Legenye 1 0.04 %
Kasó 1 0.04 %
Isztáncs 1 0.04 %
Kázmér 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Tőketerebes 459 35.42 %
Gálszécs 406 31.33 %
Parnó 55 4.24 %
Szécskeresztúr 52 4.01 %
Vécse 48 3.70 %
Kozma 46 3.55 %
Dargó 39 3.01 %
Bodzásújlak 38 2.93 %
Alsómihályi 34 2.62 %
Kázmér 26 2.01 %
Kisazar 26 2.01 %
Bacskó 26 2.01 %
Királyhelmec 24 1.85 %
Nagyazar 21 1.62 %
Zebegnyő 21 1.62 %
Garany 21 1.62 %
Céke 20 1.54 %
Kereplye 20 1.54 %
Szécsudvar 19 1.47 %
Szilvásújfalu 18 1.39 %
Tarnóka 17 1.31 %
Magyarizsép 17 1.31 %
Velejte 16 1.23 %
Cselej 15 1.16 %
Csörgő 15 1.16 %
Hardicsa 14 1.08 %
Zemplénújfalu 12 0.93 %
Gerenda 12 0.93 %
Szürnyeg 12 0.93 %
Nagytoronya 11 0.85 %
Pelejte 11 0.85 %
Nagyruszka 11 0.85 %
Gercsely 11 0.85 %
Lasztóc 10 0.77 %
Visnyó 10 0.77 %
Barancs 9 0.69 %
Sztankóc 9 0.69 %
Szomotor 8 0.62 %
Újhely 8 0.62 %
Bodrogszerdahely 8 0.62 %
Tiszacsernyő 8 0.62 %
Battyán 7 0.54 %
Borsi 7 0.54 %
Ágcsernyő 7 0.54 %
Nagytárkány 6 0.46 %
Isztáncs 6 0.46 %
Szécsegres 6 0.46 %
Rad 5 0.39 %
Lelesz 5 0.39 %
Kisdobra 5 0.39 %
Biste 5 0.39 %
Perbenyik 4 0.31 %
Legenye 4 0.31 %
Kasó 4 0.31 %
Nagygéres 4 0.31 %
Kiszte 4 0.31 %
Magyarsas 4 0.31 %
Kolbáska 4 0.31 %
Imreg 4 0.31 %
Örös 3 0.23 %
Bacska 3 0.23 %
Bodrogszentes 3 0.23 %
Kazsó 2 0.15 %
Bély 1 0.08 %
Bodrogszög 1 0.08 %
Ladamóc 1 0.08 %
Kisgéres 1 0.08 %
Kistoronya 1 0.08 %
Bodrogszentmária 1 0.08 %
Véke 1 0.08 %
Kistárkány 1 0.08 %
Szinyér 1 0.08 %
Kiskövesd 1 0.08 %
Szőlőske 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Battyán 225 6.47 %
Tiszacsernyő 150 4.32 %
Királyhelmec 123 3.54 %
Ágcsernyő 49 1.41 %
Bodrogszerdahely 32 0.92 %
Lelesz 30 0.86 %
Nagytárkány 30 0.86 %
Kisgéres 28 0.81 %
Tőketerebes 26 0.75 %
Bacska 25 0.72 %
Bély 22 0.63 %
Bodrogszentes 21 0.60 %
Imreg 18 0.52 %
Borsi 16 0.46 %
Örös 14 0.40 %
Perbenyik 14 0.40 %
Gálszécs 13 0.37 %
Szomotor 11 0.32 %
Kisdobra 11 0.32 %
Kistárkány 11 0.32 %
Kozma 10 0.29 %
Nagygéres 10 0.29 %
Vécse 8 0.23 %
Szolnocska 8 0.23 %
Rad 8 0.23 %
Kiskövesd 7 0.20 %
Véke 7 0.20 %
Bodzásújlak 7 0.20 %
Bodrogszentmária 7 0.20 %
Bodrogmező 6 0.17 %
Boly 6 0.17 %
Nagykövesd 6 0.17 %
Legenye 5 0.14 %
Zemplén 5 0.14 %
Gercsely 5 0.14 %
Garany 5 0.14 %
Kázmér 4 0.12 %
Szinyér 4 0.12 %
Szécsudvar 4 0.12 %
Barancs 4 0.12 %
Szőlőske 4 0.12 %
Bári 4 0.12 %
Alsómihályi 3 0.09 %
Csörgő 3 0.09 %
Ladamóc 3 0.09 %
Kisazar 2 0.06 %
Újhely 2 0.06 %
Dargó 2 0.06 %
Parnó 2 0.06 %
Bodrogszög 2 0.06 %
Magyarsas 2 0.06 %
Biste 2 0.06 %
Szürnyeg 2 0.06 %
Nagyazar 2 0.06 %
Nagytoronya 2 0.06 %
Kazsó 1 0.03 %
Isztáncs 1 0.03 %
Sztankóc 1 0.03 %
Magyarizsép 1 0.03 %
Kiszte 1 0.03 %
Céke 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Szilvásújfalu 1 0.03 %
Zétény 1 0.03 %
Szécskeresztúr 1 0.03 %
Csarnahó 1 0.03 %
Velejte 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Zemplénújfalu 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Tőketerebes 182 32.38 %
Gálszécs 23 4.09 %
Vécse 17 3.02 %
Velejte 12 2.14 %
Kasó 10 1.78 %
Zemplénújfalu 9 1.60 %
Királyhelmec 9 1.60 %
Hardicsa 8 1.42 %
Parnó 7 1.25 %
Isztáncs 7 1.25 %
Lasztóc 6 1.07 %
Magyarsas 6 1.07 %
Szécsudvar 6 1.07 %
Céke 6 1.07 %
Magyarizsép 6 1.07 %
Kazsó 5 0.89 %
Bodrogszerdahely 5 0.89 %
Kozma 5 0.89 %
Szilvásújfalu 5 0.89 %
Ágcsernyő 5 0.89 %
Lelesz 5 0.89 %
Alsómihályi 5 0.89 %
Kiszte 4 0.71 %
Gercsely 4 0.71 %
Tiszacsernyő 4 0.71 %
Bodzásújlak 4 0.71 %
Garany 4 0.71 %
Újhely 4 0.71 %
Rad 4 0.71 %
Legenye 3 0.53 %
Kistárkány 3 0.53 %
Szürnyeg 3 0.53 %
Nagytoronya 3 0.53 %
Nagyazar 3 0.53 %
Nagygéres 3 0.53 %
Battyán 3 0.53 %
Bacskó 3 0.53 %
Nagykövesd 2 0.36 %
Bári 2 0.36 %
Dargó 2 0.36 %
Barancs 2 0.36 %
Zebegnyő 2 0.36 %
Szécsegres 2 0.36 %
Biste 2 0.36 %
Boly 2 0.36 %
Nagyruszka 2 0.36 %
Szécskeresztúr 2 0.36 %
Pelejte 2 0.36 %
Csörgő 2 0.36 %
Kázmér 1 0.18 %
Kiskövesd 1 0.18 %
Kisgéres 1 0.18 %
Bacska 1 0.18 %
Bély 1 0.18 %
Borsi 1 0.18 %
Imreg 1 0.18 %
Zemplén 1 0.18 %
Sztankóc 1 0.18 %
Kolbáska 1 0.18 %
Véke 1 0.18 %
Bodrogszentmária 1 0.18 %
Bodrogszentes 1 0.18 %
Cselej 1 0.18 %
Tarnóka 1 0.18 %
Bodrogszög 1 0.18 %
Visnyó 1 0.18 %
Gerenda 1 0.18 %
Nagytárkány 1 0.18 %
Szőlőske 1 0.18 %
Örös 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Szomotor 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 132 9.44 %
Szőlőske 90 6.44 %
Borsi 88 6.29 %
Királyhelmec 77 5.51 %
Bodrogszerdahely 75 5.36 %
Szomotor 45 3.22 %
Tiszacsernyő 44 3.15 %
Gálszécs 38 2.72 %
Battyán 33 2.36 %
Kisgéres 27 1.93 %
Ladamóc 24 1.72 %
Lelesz 22 1.57 %
Nagytárkány 20 1.43 %
Perbenyik 15 1.07 %
Kiskövesd 15 1.07 %
Bodrogszentes 15 1.07 %
Bély 15 1.07 %
Bodrogszentmária 15 1.07 %
Újhely 14 1.00 %
Bári 14 1.00 %
Céke 12 0.86 %
Kistárkány 12 0.86 %
Kistoronya 11 0.79 %
Csörgő 11 0.79 %
Nagykövesd 10 0.72 %
Bodzásújlak 10 0.72 %
Örös 9 0.64 %
Véke 9 0.64 %
Pelejte 8 0.57 %
Szécskeresztúr 8 0.57 %
Zemplén 7 0.50 %
Imreg 7 0.50 %
Alsómihályi 7 0.50 %
Bacska 7 0.50 %
Legenye 6 0.43 %
Magyarsas 6 0.43 %
Kozma 6 0.43 %
Vécse 6 0.43 %
Hardicsa 6 0.43 %
Rad 6 0.43 %
Dargó 5 0.36 %
Boly 5 0.36 %
Bacskó 5 0.36 %
Garany 5 0.36 %
Ágcsernyő 5 0.36 %
Parnó 5 0.36 %
Zemplénújfalu 4 0.29 %
Szolnocska 4 0.29 %
Zétény 4 0.29 %
Lasztóc 4 0.29 %
Csarnahó 4 0.29 %
Velejte 3 0.21 %
Szécsegres 3 0.21 %
Nagyruszka 3 0.21 %
Bodrogmező 3 0.21 %
Kolbáska 3 0.21 %
Gercsely 3 0.21 %
Kisdobra 3 0.21 %
Szécsudvar 3 0.21 %
Szürnyeg 3 0.21 %
Kiszte 3 0.21 %
Kázmér 3 0.21 %
Nagygéres 3 0.21 %
Magyarizsép 3 0.21 %
Gerenda 2 0.14 %
Biste 2 0.14 %
Nagytoronya 2 0.14 %
Szinyér 2 0.14 %
Bodrogszög 1 0.07 %
Kereplye 1 0.07 %
Nagyazar 1 0.07 %
Kazsó 1 0.07 %
Zebegnyő 1 0.07 %
Isztáncs 1 0.07 %
Szilvásújfalu 1 0.07 %
Cselej 1 0.07 %
Visnyó 1 0.07 %
Kisazar 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tőketerebes 140 16.53 %
Gálszécs 72 8.50 %
Parnó 20 2.36 %
Kozma 18 2.13 %
Alsómihályi 18 2.13 %
Garany 18 2.13 %
Bacskó 14 1.65 %
Magyarizsép 11 1.30 %
Királyhelmec 11 1.30 %
Lasztóc 10 1.18 %
Tiszacsernyő 9 1.06 %
Bodzásújlak 9 1.06 %
Hardicsa 9 1.06 %
Dargó 9 1.06 %
Kisazar 7 0.83 %
Vécse 7 0.83 %
Szécsudvar 7 0.83 %
Legenye 7 0.83 %
Kiszte 6 0.71 %
Nagyazar 6 0.71 %
Szécskeresztúr 6 0.71 %
Nagytoronya 5 0.59 %
Nagytárkány 5 0.59 %
Magyarsas 5 0.59 %
Szürnyeg 5 0.59 %
Zemplénújfalu 4 0.47 %
Újhely 4 0.47 %
Kázmér 4 0.47 %
Szilvásújfalu 4 0.47 %
Céke 3 0.35 %
Velejte 3 0.35 %
Nagygéres 3 0.35 %
Kasó 3 0.35 %
Zebegnyő 3 0.35 %
Bély 3 0.35 %
Lelesz 3 0.35 %
Tarnóka 3 0.35 %
Bodrogszentes 3 0.35 %
Véke 3 0.35 %
Csörgő 3 0.35 %
Szécsegres 3 0.35 %
Szomotor 3 0.35 %
Isztáncs 3 0.35 %
Bodrogszerdahely 3 0.35 %
Szőlőske 2 0.24 %
Nagyruszka 2 0.24 %
Bári 2 0.24 %
Pelejte 2 0.24 %
Borsi 2 0.24 %
Nagykövesd 2 0.24 %
Bodrogszentmária 2 0.24 %
Visnyó 2 0.24 %
Battyán 2 0.24 %
Kisgéres 2 0.24 %
Szolnocska 2 0.24 %
Barancs 2 0.24 %
Kolbáska 2 0.24 %
Sztankóc 2 0.24 %
Örös 2 0.24 %
Gercsely 2 0.24 %
Kiskövesd 2 0.24 %
Rad 1 0.12 %
Csarnahó 1 0.12 %
Bodrogmező 1 0.12 %
Kistárkány 1 0.12 %
Ágcsernyő 1 0.12 %
Ladamóc 1 0.12 %
Kereplye 1 0.12 %
Kazsó 1 0.12 %
Cselej 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Gálszécs 336 25.61 %
Tőketerebes 297 22.64 %
Kisazar 94 7.16 %
Szécskeresztúr 87 6.63 %
Dargó 78 5.95 %
Nagyazar 53 4.04 %
Kereplye 48 3.66 %
Vécse 39 2.97 %
Parnó 35 2.67 %
Kozma 33 2.52 %
Zebegnyő 28 2.13 %
Alsómihályi 25 1.91 %
Bacskó 21 1.60 %
Tarnóka 20 1.52 %
Bodzásújlak 19 1.45 %
Sztankóc 19 1.45 %
Magyarsas 17 1.30 %
Magyarizsép 17 1.30 %
Hardicsa 17 1.30 %
Szilvásújfalu 17 1.30 %
Cselej 17 1.30 %
Csörgő 16 1.22 %
Garany 16 1.22 %
Szécsudvar 16 1.22 %
Királyhelmec 15 1.14 %
Velejte 14 1.07 %
Gerenda 13 0.99 %
Nagyruszka 12 0.91 %
Céke 12 0.91 %
Visnyó 11 0.84 %
Lasztóc 10 0.76 %
Bodrogszerdahely 9 0.69 %
Pelejte 9 0.69 %
Nagytoronya 9 0.69 %
Kázmér 9 0.69 %
Tiszacsernyő 9 0.69 %
Barancs 8 0.61 %
Kiszte 8 0.61 %
Lelesz 8 0.61 %
Isztáncs 7 0.53 %
Nagytárkány 7 0.53 %
Kolbáska 7 0.53 %
Véke 7 0.53 %
Zemplénújfalu 7 0.53 %
Gercsely 6 0.46 %
Szomotor 6 0.46 %
Nagygéres 6 0.46 %
Újhely 5 0.38 %
Bodrogszentmária 5 0.38 %
Biste 5 0.38 %
Legenye 5 0.38 %
Battyán 5 0.38 %
Szécsegres 5 0.38 %
Ágcsernyő 4 0.30 %
Borsi 4 0.30 %
Perbenyik 4 0.30 %
Szürnyeg 3 0.23 %
Bodrogmező 3 0.23 %
Imreg 3 0.23 %
Bély 3 0.23 %
Bodrogszentes 3 0.23 %
Bacska 2 0.15 %
Bári 2 0.15 %
Nagykövesd 2 0.15 %
Rad 2 0.15 %
Kistoronya 2 0.15 %
Kasó 2 0.15 %
Kistárkány 2 0.15 %
Kisgéres 2 0.15 %
Zétény 1 0.08 %
Kazsó 1 0.08 %
Ladamóc 1 0.08 %
Boly 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 145 12.79 %
Bély 80 7.05 %
Királyhelmec 70 6.17 %
Gálszécs 57 5.03 %
Tiszacsernyő 56 4.94 %
Kisgéres 31 2.73 %
Battyán 29 2.56 %
Nagytárkány 25 2.20 %
Kistárkány 21 1.85 %
Alsómihályi 20 1.76 %
Kozma 19 1.68 %
Borsi 17 1.50 %
Bodrogszerdahely 17 1.50 %
Véke 17 1.50 %
Nagygéres 14 1.23 %
Szomotor 14 1.23 %
Csörgő 13 1.15 %
Lelesz 13 1.15 %
Kisdobra 12 1.06 %
Bodzásújlak 12 1.06 %
Szécskeresztúr 12 1.06 %
Parnó 11 0.97 %
Céke 11 0.97 %
Hardicsa 11 0.97 %
Dargó 9 0.79 %
Szilvásújfalu 8 0.71 %
Velejte 8 0.71 %
Bodrogszentes 8 0.71 %
Lasztóc 7 0.62 %
Bacskó 7 0.62 %
Ágcsernyő 7 0.62 %
Imreg 6 0.53 %
Bodrogszentmária 6 0.53 %
Kolbáska 6 0.53 %
Zétény 6 0.53 %
Perbenyik 6 0.53 %
Gercsely 6 0.53 %
Örös 6 0.53 %
Garany 6 0.53 %
Nagytoronya 6 0.53 %
Biste 5 0.44 %
Szőlőske 5 0.44 %
Nagyazar 5 0.44 %
Kázmér 5 0.44 %
Bodrogszög 5 0.44 %
Magyarsas 5 0.44 %
Zemplénújfalu 5 0.44 %
Isztáncs 5 0.44 %
Magyarizsép 5 0.44 %
Szolnocska 4 0.35 %
Nagykövesd 4 0.35 %
Legenye 4 0.35 %
Vécse 4 0.35 %
Bacska 4 0.35 %
Zebegnyő 4 0.35 %
Gerenda 4 0.35 %
Kisazar 4 0.35 %
Bodrogmező 3 0.26 %
Kiskövesd 3 0.26 %
Rad 3 0.26 %
Szürnyeg 3 0.26 %
Boly 3 0.26 %
Újhely 3 0.26 %
Ladamóc 3 0.26 %
Szécsudvar 3 0.26 %
Pelejte 3 0.26 %
Tarnóka 2 0.18 %
Bári 2 0.18 %
Cselej 2 0.18 %
Kereplye 2 0.18 %
Barancs 1 0.09 %
Sztankóc 1 0.09 %
Szécsegres 1 0.09 %
Nagyruszka 1 0.09 %
Szinyér 1 0.09 %
Kasó 1 0.09 %
Zemplén 1 0.09 %
Kiszte 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Tőketerebes 958 69.62 %
Vécse 74 5.38 %
Gálszécs 68 4.94 %
Garany 58 4.22 %
Nagyruszka 46 3.34 %
Hardicsa 33 2.40 %
Alsómihályi 33 2.40 %
Bodzásújlak 31 2.25 %
Parnó 31 2.25 %
Céke 28 2.03 %
Zemplénújfalu 26 1.89 %
Kozma 24 1.74 %
Velejte 21 1.53 %
Kiszte 18 1.31 %
Királyhelmec 17 1.24 %
Gercsely 17 1.24 %
Magyarizsép 16 1.16 %
Pelejte 15 1.09 %
Imreg 15 1.09 %
Kasó 15 1.09 %
Magyarsas 14 1.02 %
Szürnyeg 14 1.02 %
Kázmér 13 0.94 %
Isztáncs 13 0.94 %
Kisazar 12 0.87 %
Legenye 11 0.80 %
Barancs 11 0.80 %
Csörgő 10 0.73 %
Szécsegres 9 0.65 %
Biste 9 0.65 %
Kolbáska 9 0.65 %
Bodrogszerdahely 9 0.65 %
Szécskeresztúr 9 0.65 %
Dargó 9 0.65 %
Lasztóc 8 0.58 %
Lelesz 8 0.58 %
Tiszacsernyő 7 0.51 %
Gerenda 7 0.51 %
Szécsudvar 7 0.51 %
Kisgéres 7 0.51 %
Nagytoronya 6 0.44 %
Bacskó 6 0.44 %
Bári 6 0.44 %
Bély 6 0.44 %
Szilvásújfalu 6 0.44 %
Bacska 5 0.36 %
Kazsó 5 0.36 %
Borsi 5 0.36 %
Tarnóka 5 0.36 %
Ladamóc 4 0.29 %
Ágcsernyő 4 0.29 %
Újhely 4 0.29 %
Kistoronya 4 0.29 %
Nagyazar 3 0.22 %
Nagykövesd 3 0.22 %
Szomotor 3 0.22 %
Zétény 2 0.15 %
Battyán 2 0.15 %
Cselej 2 0.15 %
Rad 2 0.15 %
Kereplye 2 0.15 %
Nagytárkány 2 0.15 %
Bodrogszentes 1 0.07 %
Zebegnyő 1 0.07 %
Örös 1 0.07 %
Zemplén 1 0.07 %
Bodrogszentmária 1 0.07 %
Kisdobra 1 0.07 %
Nagygéres 1 0.07 %
Kistárkány 1 0.07 %
Szőlőske 1 0.07 %
Visnyó 1 0.07 %
Véke 1 0.07 %
Boly 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 802 76.02 %
Gálszécs 71 6.73 %
Garany 42 3.98 %
Vécse 38 3.60 %
Hardicsa 35 3.32 %
Bodzásújlak 31 2.94 %
Kiszte 29 2.75 %
Zemplénújfalu 27 2.56 %
Parnó 24 2.27 %
Kozma 22 2.09 %
Pelejte 21 1.99 %
Magyarsas 19 1.80 %
Alsómihályi 18 1.71 %
Velejte 17 1.61 %
Céke 17 1.61 %
Nagyruszka 14 1.33 %
Cselej 14 1.33 %
Szilvásújfalu 14 1.33 %
Szécskeresztúr 13 1.23 %
Királyhelmec 13 1.23 %
Imreg 13 1.23 %
Kazsó 12 1.14 %
Kázmér 11 1.04 %
Csörgő 11 1.04 %
Dargó 10 0.95 %
Gercsely 10 0.95 %
Isztáncs 10 0.95 %
Szomotor 9 0.85 %
Tiszacsernyő 9 0.85 %
Szécsegres 8 0.76 %
Újhely 8 0.76 %
Bodrogszerdahely 8 0.76 %
Kolbáska 8 0.76 %
Borsi 8 0.76 %
Legenye 8 0.76 %
Szürnyeg 6 0.57 %
Nagytoronya 6 0.57 %
Kistoronya 6 0.57 %
Barancs 6 0.57 %
Zebegnyő 5 0.47 %
Magyarizsép 5 0.47 %
Bári 5 0.47 %
Nagytárkány 5 0.47 %
Gerenda 5 0.47 %
Szécsudvar 5 0.47 %
Kisazar 4 0.38 %
Kistárkány 4 0.38 %
Kasó 4 0.38 %
Lasztóc 4 0.38 %
Lelesz 4 0.38 %
Battyán 4 0.38 %
Kiskövesd 3 0.28 %
Bacskó 3 0.28 %
Kereplye 3 0.28 %
Nagyazar 3 0.28 %
Rad 3 0.28 %
Biste 3 0.28 %
Tarnóka 3 0.28 %
Kisgéres 3 0.28 %
Csarnahó 2 0.19 %
Ágcsernyő 2 0.19 %
Perbenyik 2 0.19 %
Nagygéres 2 0.19 %
Visnyó 2 0.19 %
Véke 2 0.19 %
Kisdobra 1 0.09 %
Bodrogszög 1 0.09 %
Ladamóc 1 0.09 %
Szinyér 1 0.09 %
Zétény 1 0.09 %
Örös 1 0.09 %
Sztankóc 1 0.09 %
Bodrogszentmária 1 0.09 %
Boly 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Bély 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Királyhelmec 805 22.61 %
Szomotor 164 4.61 %
Tiszacsernyő 163 4.58 %
Tőketerebes 154 4.33 %
Lelesz 113 3.17 %
Bodrogszerdahely 108 3.03 %
Bodrogszentmária 108 3.03 %
Zétény 106 2.98 %
Ágcsernyő 99 2.78 %
Kisgéres 84 2.36 %
Bély 79 2.22 %
Bodrogszentes 78 2.19 %
Kistárkány 76 2.13 %
Magyarsas 75 2.11 %
Perbenyik 74 2.08 %
Kisdobra 64 1.80 %
Nagytárkány 64 1.80 %
Nagygéres 59 1.66 %
Rad 51 1.43 %
Véke 45 1.26 %
Battyán 45 1.26 %
Borsi 44 1.24 %
Boly 41 1.15 %
Ladamóc 40 1.12 %
Garany 33 0.93 %
Nagykövesd 33 0.93 %
Örös 32 0.90 %
Bári 31 0.87 %
Szürnyeg 30 0.84 %
Bodrogmező 27 0.76 %
Imreg 25 0.70 %
Céke 22 0.62 %
Gálszécs 22 0.62 %
Bacska 21 0.59 %
Kiskövesd 20 0.56 %
Csarnahó 19 0.53 %
Csörgő 19 0.53 %
Szolnocska 17 0.48 %
Zemplén 17 0.48 %
Parnó 17 0.48 %
Szinyér 14 0.39 %
Szőlőske 13 0.37 %
Újhely 13 0.37 %
Velejte 11 0.31 %
Hardicsa 10 0.28 %
Bacskó 10 0.28 %
Pelejte 8 0.22 %
Bodrogszög 8 0.22 %
Gercsely 7 0.20 %
Nagytoronya 7 0.20 %
Kistoronya 6 0.17 %
Nagyruszka 6 0.17 %
Zemplénújfalu 6 0.17 %
Kolbáska 6 0.17 %
Cselej 5 0.14 %
Legenye 4 0.11 %
Szilvásújfalu 4 0.11 %
Kázmér 4 0.11 %
Magyarizsép 3 0.08 %
Alsómihályi 3 0.08 %
Kiszte 3 0.08 %
Biste 2 0.06 %
Vécse 2 0.06 %
Isztáncs 2 0.06 %
Kisazar 2 0.06 %
Kozma 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Lasztóc 1 0.03 %
Szécskeresztúr 1 0.03 %
Gerenda 1 0.03 %
Barancs 1 0.03 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 221 15.05 %
Bodrogszentes 167 11.38 %
Tőketerebes 156 10.63 %
Kisgéres 69 4.70 %
Rad 50 3.41 %
Tiszacsernyő 46 3.13 %
Lelesz 45 3.07 %
Bodrogszerdahely 43 2.93 %
Gálszécs 41 2.79 %
Bacska 32 2.18 %
Zétény 32 2.18 %
Szomotor 32 2.18 %
Bodrogszentmária 31 2.11 %
Battyán 31 2.11 %
Perbenyik 31 2.11 %
Bély 30 2.04 %
Boly 27 1.84 %
Szolnocska 25 1.70 %
Kisdobra 22 1.50 %
Nagytárkány 22 1.50 %
Szilvásújfalu 21 1.43 %
Véke 21 1.43 %
Kistárkány 21 1.43 %
Garany 20 1.36 %
Borsi 19 1.29 %
Nagykövesd 19 1.29 %
Nagygéres 18 1.23 %
Kiskövesd 18 1.23 %
Örös 17 1.16 %
Ágcsernyő 16 1.09 %
Vécse 15 1.02 %
Szinyér 15 1.02 %
Bodrogmező 14 0.95 %
Kozma 14 0.95 %
Magyarizsép 14 0.95 %
Hardicsa 11 0.75 %
Szőlőske 10 0.68 %
Alsómihályi 10 0.68 %
Ladamóc 10 0.68 %
Lasztóc 10 0.68 %
Imreg 9 0.61 %
Bodzásújlak 7 0.48 %
Nagyazar 7 0.48 %
Szürnyeg 7 0.48 %
Újhely 7 0.48 %
Szécskeresztúr 7 0.48 %
Zemplénújfalu 6 0.41 %
Barancs 6 0.41 %
Magyarsas 5 0.34 %
Szécsegres 5 0.34 %
Céke 5 0.34 %
Zemplén 5 0.34 %
Csörgő 5 0.34 %
Gercsely 5 0.34 %
Nagytoronya 5 0.34 %
Bodrogszög 5 0.34 %
Csarnahó 4 0.27 %
Bári 4 0.27 %
Cselej 4 0.27 %
Kolbáska 4 0.27 %
Nagyruszka 4 0.27 %
Szécsudvar 3 0.20 %
Visnyó 3 0.20 %
Bacskó 3 0.20 %
Legenye 2 0.14 %
Velejte 2 0.14 %
Kazsó 2 0.14 %
Kázmér 2 0.14 %
Biste 2 0.14 %
Kasó 2 0.14 %
Parnó 2 0.14 %
Isztáncs 1 0.07 %
Kistoronya 1 0.07 %
Dargó 1 0.07 %
Gerenda 1 0.07 %
Kisazar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 400 17.77 %
Kisgéres 184 8.17 %
Nagytárkány 96 4.26 %
Kistárkány 80 3.55 %
Bodrogszerdahely 79 3.51 %
Bacska 69 3.07 %
Perbenyik 67 2.98 %
Borsi 63 2.80 %
Battyán 63 2.80 %
Bodrogszentmária 62 2.75 %
Ladamóc 58 2.58 %
Nagykövesd 56 2.49 %
Zétény 53 2.35 %
Bély 53 2.35 %
Bári 51 2.27 %
Boly 47 2.09 %
Lelesz 47 2.09 %
Rad 46 2.04 %
Tiszacsernyő 44 1.95 %
Szomotor 42 1.87 %
Bodrogszentes 39 1.73 %
Nagygéres 38 1.69 %
Örös 37 1.64 %
Imreg 33 1.47 %
Bodrogmező 29 1.29 %
Kiskövesd 27 1.20 %
Tőketerebes 26 1.16 %
Kisdobra 25 1.11 %
Szőlőske 25 1.11 %
Ágcsernyő 23 1.02 %
Véke 22 0.98 %
Csarnahó 20 0.89 %
Szolnocska 17 0.76 %
Zemplén 17 0.76 %
Szinyér 17 0.76 %
Újhely 11 0.49 %
Bodrogszög 6 0.27 %
Gálszécs 6 0.27 %
Garany 5 0.22 %
Isztáncs 5 0.22 %
Céke 3 0.13 %
Alsómihályi 3 0.13 %
Hardicsa 3 0.13 %
Kistoronya 3 0.13 %
Barancs 2 0.09 %
Kozma 2 0.09 %
Pelejte 2 0.09 %
Velejte 1 0.04 %
Kázmér 1 0.04 %
Cselej 1 0.04 %
Kolbáska 1 0.04 %
Gercsely 1 0.04 %
Lasztóc 1 0.04 %
Visnyó 1 0.04 %
Gerenda 1 0.04 %
Zemplénújfalu 1 0.04 %
Szécsegres 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Bacskó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tőketerebes 139 10.82 %
Gálszécs 37 2.88 %
Vécse 13 1.01 %
Parnó 11 0.86 %
Tiszacsernyő 10 0.78 %
Királyhelmec 10 0.78 %
Bacskó 9 0.70 %
Kozma 9 0.70 %
Céke 8 0.62 %
Alsómihályi 7 0.54 %
Garany 7 0.54 %
Szécskeresztúr 5 0.39 %
Bodzásújlak 5 0.39 %
Borsi 5 0.39 %
Hardicsa 5 0.39 %
Magyarsas 5 0.39 %
Zemplénújfalu 5 0.39 %
Nagyruszka 4 0.31 %
Kolbáska 4 0.31 %
Rad 4 0.31 %
Kisgéres 4 0.31 %
Nagyazar 4 0.31 %
Kistárkány 4 0.31 %
Tarnóka 4 0.31 %
Pelejte 4 0.31 %
Sztankóc 4 0.31 %
Bodrogszerdahely 4 0.31 %
Ágcsernyő 3 0.23 %
Lelesz 3 0.23 %
Bodrogszentes 3 0.23 %
Nagytoronya 3 0.23 %
Kázmér 3 0.23 %
Dargó 3 0.23 %
Lasztóc 3 0.23 %
Véke 3 0.23 %
Cselej 3 0.23 %
Battyán 3 0.23 %
Bacska 3 0.23 %
Kasó 3 0.23 %
Bély 2 0.16 %
Gercsely 2 0.16 %
Gerenda 2 0.16 %
Bodrogszentmária 2 0.16 %
Magyarizsép 2 0.16 %
Csörgő 2 0.16 %
Kisdobra 2 0.16 %
Szécsudvar 2 0.16 %
Barancs 2 0.16 %
Isztáncs 2 0.16 %
Szomotor 2 0.16 %
Kisazar 2 0.16 %
Szürnyeg 2 0.16 %
Szilvásújfalu 2 0.16 %
Nagygéres 1 0.08 %
Kiskövesd 1 0.08 %
Örös 1 0.08 %
Legenye 1 0.08 %
Kiszte 1 0.08 %
Velejte 1 0.08 %
Kazsó 1 0.08 %
Bodrogmező 1 0.08 %
Szőlőske 1 0.08 %
Visnyó 1 0.08 %
Csarnahó 1 0.08 %
Zebegnyő 1 0.08 %
Zemplén 1 0.08 %
Imreg 1 0.08 %
Bári 1 0.08 %
Ladamóc 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Újhely 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagytárkány 0 0.00 %
Tőketerebes 704 34.78 %
Gálszécs 160 7.91 %
Céke 120 5.93 %
Magyarsas 101 4.99 %
Királyhelmec 87 4.30 %
Parnó 79 3.90 %
Szilvásújfalu 77 3.80 %
Bacskó 69 3.41 %
Borsi 66 3.26 %
Bodzásújlak 65 3.21 %
Magyarizsép 64 3.16 %
Szürnyeg 61 3.01 %
Lasztóc 59 2.92 %
Hardicsa 58 2.87 %
Kolbáska 55 2.72 %
Vécse 54 2.67 %
Garany 52 2.57 %
Kozma 50 2.47 %
Zemplénújfalu 48 2.37 %
Szécskeresztúr 39 1.93 %
Nagyruszka 36 1.78 %
Tiszacsernyő 35 1.73 %
Csörgő 34 1.68 %
Imreg 34 1.68 %
Kiszte 33 1.63 %
Kisazar 32 1.58 %
Bodrogszerdahely 32 1.58 %
Alsómihályi 32 1.58 %
Velejte 27 1.33 %
Szécsudvar 25 1.24 %
Nagytoronya 23 1.14 %
Dargó 23 1.14 %
Gercsely 21 1.04 %
Barancs 20 0.99 %
Pelejte 20 0.99 %
Nagyazar 20 0.99 %
Bodrogszentes 20 0.99 %
Kázmér 19 0.94 %
Kisdobra 19 0.94 %
Cselej 18 0.89 %
Bári 16 0.79 %
Szomotor 16 0.79 %
Kasó 15 0.74 %
Újhely 15 0.74 %
Kereplye 15 0.74 %
Szőlőske 15 0.74 %
Bodrogmező 14 0.69 %
Perbenyik 14 0.69 %
Csarnahó 14 0.69 %
Bodrogszentmária 14 0.69 %
Visnyó 14 0.69 %
Lelesz 14 0.69 %
Bély 13 0.64 %
Kistoronya 13 0.64 %
Szolnocska 11 0.54 %
Biste 11 0.54 %
Kazsó 10 0.49 %
Isztáncs 9 0.44 %
Szécsegres 9 0.44 %
Nagytárkány 9 0.44 %
Kisgéres 8 0.40 %
Kiskövesd 7 0.35 %
Legenye 7 0.35 %
Gerenda 7 0.35 %
Battyán 6 0.30 %
Bodrogszög 6 0.30 %
Kistárkány 5 0.25 %
Ágcsernyő 5 0.25 %
Zemplén 5 0.25 %
Zebegnyő 5 0.25 %
Ladamóc 5 0.25 %
Zétény 5 0.25 %
Véke 4 0.20 %
Boly 4 0.20 %
Rad 4 0.20 %
Nagygéres 3 0.15 %
Örös 2 0.10 %
Nagykövesd 2 0.10 %
Sztankóc 2 0.10 %
Szinyér 1 0.05 %
Tarnóka 1 0.05 %
Bacska 0 0.00 %
Gálszécs 496 49.30 %
Tőketerebes 250 24.85 %
Szécskeresztúr 96 9.54 %
Nagyazar 39 3.88 %
Parnó 36 3.58 %
Kisazar 32 3.18 %
Vécse 30 2.98 %
Bacskó 27 2.68 %
Dargó 27 2.68 %
Tarnóka 23 2.29 %
Nagyruszka 21 2.09 %
Kozma 18 1.79 %
Cselej 17 1.69 %
Alsómihályi 16 1.59 %
Garany 16 1.59 %
Zebegnyő 14 1.39 %
Királyhelmec 13 1.29 %
Magyarizsép 13 1.29 %
Gerenda 12 1.19 %
Szécsudvar 12 1.19 %
Hardicsa 11 1.09 %
Velejte 11 1.09 %
Visnyó 10 0.99 %
Pelejte 10 0.99 %
Szilvásújfalu 10 0.99 %
Szécsegres 9 0.89 %
Kolbáska 9 0.89 %
Zemplénújfalu 8 0.80 %
Kereplye 7 0.70 %
Csörgő 7 0.70 %
Barancs 6 0.60 %
Nagytárkány 5 0.50 %
Tiszacsernyő 5 0.50 %
Kázmér 5 0.50 %
Lasztóc 5 0.50 %
Szürnyeg 4 0.40 %
Céke 4 0.40 %
Nagytoronya 4 0.40 %
Bodrogszerdahely 4 0.40 %
Kiszte 4 0.40 %
Sztankóc 4 0.40 %
Magyarsas 4 0.40 %
Isztáncs 3 0.30 %
Battyán 3 0.30 %
Bodzásújlak 3 0.30 %
Nagygéres 3 0.30 %
Szomotor 3 0.30 %
Véke 3 0.30 %
Legenye 3 0.30 %
Kazsó 2 0.20 %
Gercsely 2 0.20 %
Bély 2 0.20 %
Biste 2 0.20 %
Kistárkány 2 0.20 %
Lelesz 1 0.10 %
Boly 1 0.10 %
Bodrogszög 1 0.10 %
Perbenyik 1 0.10 %
Kiskövesd 1 0.10 %
Zemplén 1 0.10 %
Bodrogszentmária 1 0.10 %
Imreg 1 0.10 %
Ágcsernyő 1 0.10 %
Újhely 1 0.10 %
Bári 1 0.10 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Rad 0 0.00 %
Borsi 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Királyhelmec 570 17.83 %
Tiszacsernyő 235 7.35 %
Lelesz 178 5.57 %
Kistárkány 149 4.66 %
Zétény 117 3.66 %
Ágcsernyő 112 3.50 %
Bély 109 3.41 %
Nagytárkány 103 3.22 %
Kisgéres 100 3.13 %
Szomotor 94 2.94 %
Tőketerebes 88 2.75 %
Bodrogszerdahely 82 2.57 %
Bacska 79 2.47 %
Szilvásújfalu 74 2.32 %
Kisdobra 72 2.25 %
Borsi 69 2.16 %
Céke 66 2.07 %
Bodrogszentes 64 2.00 %
Perbenyik 57 1.78 %
Nagygéres 56 1.75 %
Csörgő 53 1.66 %
Battyán 52 1.63 %
Örös 47 1.47 %
Bodrogmező 42 1.31 %
Bodrogszentmária 40 1.25 %
Alsómihályi 38 1.19 %
Boly 38 1.19 %
Szőlőske 33 1.03 %
Véke 31 0.97 %
Kiskövesd 30 0.94 %
Rad 27 0.84 %
Nagykövesd 27 0.84 %
Szürnyeg 22 0.69 %
Újhely 21 0.66 %
Bári 20 0.63 %
Zemplén 17 0.53 %
Szolnocska 17 0.53 %
Szinyér 15 0.47 %
Gálszécs 13 0.41 %
Csarnahó 11 0.34 %
Ladamóc 10 0.31 %
Legenye 9 0.28 %
Magyarizsép 8 0.25 %
Kolbáska 7 0.22 %
Szécskeresztúr 7 0.22 %
Kozma 7 0.22 %
Nagytoronya 6 0.19 %
Bodrogszög 6 0.19 %
Imreg 5 0.16 %
Kistoronya 5 0.16 %
Isztáncs 5 0.16 %
Kázmér 5 0.16 %
Pelejte 5 0.16 %
Zemplénújfalu 4 0.13 %
Biste 4 0.13 %
Gercsely 4 0.13 %
Velejte 4 0.13 %
Kiszte 3 0.09 %
Garany 3 0.09 %
Parnó 3 0.09 %
Hardicsa 3 0.09 %
Vécse 3 0.09 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Lasztóc 2 0.06 %
Barancs 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Cselej 1 0.03 %
Bodzásújlak 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Visnyó 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 1 122 32.37 %
Tiszacsernyő 290 8.37 %
Lelesz 181 5.22 %
Szomotor 154 4.44 %
Nagytárkány 137 3.95 %
Bély 126 3.64 %
Bodrogszerdahely 121 3.49 %
Kisgéres 116 3.35 %
Kistárkány 115 3.32 %
Perbenyik 91 2.63 %
Zétény 87 2.51 %
Bodrogszentes 84 2.42 %
Kisdobra 79 2.28 %
Nagygéres 77 2.22 %
Bodrogszentmária 76 2.19 %
Battyán 69 1.99 %
Örös 60 1.73 %
Tőketerebes 60 1.73 %
Borsi 55 1.59 %
Rad 52 1.50 %
Nagykövesd 49 1.41 %
Bacska 49 1.41 %
Ágcsernyő 46 1.33 %
Boly 44 1.27 %
Zemplén 41 1.18 %
Véke 37 1.07 %
Bodrogmező 31 0.89 %
Ladamóc 28 0.81 %
Bári 25 0.72 %
Kiskövesd 25 0.72 %
Csarnahó 22 0.63 %
Szinyér 19 0.55 %
Szolnocska 18 0.52 %
Imreg 18 0.52 %
Szőlőske 16 0.46 %
Vécse 14 0.40 %
Újhely 13 0.38 %
Bodrogszög 10 0.29 %
Gálszécs 10 0.29 %
Alsómihályi 9 0.26 %
Kistoronya 6 0.17 %
Gercsely 5 0.14 %
Kázmér 5 0.14 %
Pelejte 5 0.14 %
Csörgő 5 0.14 %
Lasztóc 5 0.14 %
Kereplye 5 0.14 %
Legenye 5 0.14 %
Velejte 5 0.14 %
Szécsudvar 4 0.12 %
Kozma 4 0.12 %
Szürnyeg 4 0.12 %
Hardicsa 4 0.12 %
Nagytoronya 4 0.12 %
Szilvásújfalu 3 0.09 %
Kolbáska 3 0.09 %
Nagyruszka 3 0.09 %
Céke 3 0.09 %
Szécskeresztúr 3 0.09 %
Bodzásújlak 2 0.06 %
Garany 2 0.06 %
Biste 2 0.06 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Barancs 2 0.06 %
Zemplénújfalu 2 0.06 %
Dargó 2 0.06 %
Bacskó 1 0.03 %
Nagyazar 1 0.03 %
Kazsó 1 0.03 %
Sztankóc 1 0.03 %
Szécsegres 1 0.03 %
Tarnóka 1 0.03 %
Parnó 1 0.03 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Tőketerebes 281 28.44 %
Parnó 237 23.99 %
Gálszécs 90 9.11 %
Bacskó 60 6.07 %
Magyarsas 57 5.77 %
Kozma 34 3.44 %
Magyarizsép 32 3.24 %
Kolbáska 27 2.73 %
Alsómihályi 24 2.43 %
Dargó 24 2.43 %
Vécse 22 2.23 %
Hardicsa 22 2.23 %
Garany 22 2.23 %
Szécskeresztúr 21 2.13 %
Szécsudvar 21 2.13 %
Bodzásújlak 19 1.92 %
Kiszte 18 1.82 %
Visnyó 17 1.72 %
Királyhelmec 16 1.62 %
Csörgő 16 1.62 %
Zemplénújfalu 14 1.42 %
Zebegnyő 14 1.42 %
Nagytoronya 14 1.42 %
Céke 13 1.32 %
Gerenda 11 1.11 %
Barancs 11 1.11 %
Lasztóc 11 1.11 %
Kisazar 10 1.01 %
Nagyruszka 9 0.91 %
Kasó 8 0.81 %
Cselej 8 0.81 %
Kereplye 8 0.81 %
Kázmér 8 0.81 %
Gercsely 7 0.71 %
Bodrogszerdahely 6 0.61 %
Tiszacsernyő 6 0.61 %
Biste 6 0.61 %
Velejte 6 0.61 %
Borsi 6 0.61 %
Bodrogszentes 6 0.61 %
Sztankóc 5 0.51 %
Nagyazar 5 0.51 %
Szilvásújfalu 5 0.51 %
Kisdobra 5 0.51 %
Szomotor 5 0.51 %
Battyán 5 0.51 %
Örös 4 0.40 %
Lelesz 4 0.40 %
Újhely 4</