SK
DS
.....

Nagyudvarnok

Község

címer zászló
389 100% magyar 1910
1077 78% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Nagyudvarnok
Hivatalos szlovák megnevezés:
Veľké Dvorníky
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Dunaszerdahelyi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Dunaszerdahelyi járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Csallóköz, Felső-Csallóköz
Más földrajzi nevek:
Borsóhely, Búslak (Vilmos major), Csordagyöp, Hosszú-földek, Hosszú-rét, Kecskerét, Kertalja, Kis-Kormány, Kis-sziget, (Marcsaháza), Mórok, Nagy-Kormány, Rétellő, (Rózsapuszta), Szénafű
Koordináták:
48.00013733, 17.65309143
Terület:
7,99 km2
Rang:
község
Népesség:
1139
Tszf. magasság:
114 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92901
Település kód:
555673
Szervezeti azonosító:
305375
Adóazonosító:
2021129957

A község a Kisalföldön, a Felső-Csallóköz középső részén fekszik, Dunaszerdahelytől 3 km-re északkeletre. Keresztülhalad rajta a Dunaszerdahelyt Galántával (26 km) összekötő 507-es út, mellékutak kötik össze Kisudvarnokkal (1,5 km), Csallóközkürttel (4,5 km) és Hegyétével (3 km). Nyugatról Kisudvarnokkal, északról Dunatőkéssel, keletről Csallóközkürttel, délről Hegyétével, délnyugatról pedig Dunaszerdahellyel határos. Déli határáank nagy részét a Dunaszerdahelyt Vásárúttal összekötő országút alkotja.

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Dunaszerdahelyi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Dunaszerdahelyi (Alsócsallóközi) járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után végig a (változó területű) Dunaszerdahelyi járásához tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Komárom vármegye, Dunaszerdahelyi járás). Területe (7,99 km²) nem változott az elmúlt száz év során. 1960-1990 között egyesítették Kisudvarnokkal "Dvorníky na Ostrove" ("Csallóközudvarnok") néven.

Népesség

Az elmúlt száz év során (1910-2011 között) a község lakosságszáma több mint két és félszeresére duzzadt. 1991-2011 között (elsősorban 2001 után) ugrásszerű növekedés jellemző (43,2 %-os népességnövekedés húsz év alatt), elsősorban a parcellázás, bérlakásépítés és Dunaszerdahely közelsége által kiváltott beköltözés révén. 2001-2011 között a szlovákok arányszáma megháromszorozódott és 12,3 %-ra nőtt. A községben népes roma k˜özösség is él (13,4 %), a roma nemzetiségűek aránya 7,7 %. A lakosság túlnyomó többsége (84,6 %) római katolikus vallású.

Történelem

Több szerző szerint valahol a község határában állhatott a vármegyék kialakulása előtti időkben már létezett, de azóta már elpusztult Szolgagyőr vára, a legkorábbi magyar közigazgatási egységekként létrehozott várispánságok egyike, mely először egy 1399-ben kelt oklevélben szerepel Zolga Gyeur alakban. Itt volt akkoriban az Alsó-Csallóköz központja; síkvidéki várként fa- és földsáncok védhettek, ezek pedig a tatárjárás idején nem tudtak ellenállni a pusztításnak; többé már nem építették fel; megmaradt, használható romjait a közeli települések újjáépítéséhez használták fel. A szolgagyőri várispánság udvari emberei - az udvarnokok - építhették fel azokat a településeket, amelyek Kis- és Nagyudvarnok néven ma is fennállnak. Az Udvarnok név 1252-ben bukkan fel először a forrásokban, amely királyi udvarnokok telepe volt Szerdahely szomszédságában. A különálló Nagyudvarnok első írásos nyoma 1341-ből származik. Előbb a pozsonyi váré, majd a középkor végétől a Zomor, Amade, Bucsuházy, Soldos kisnemesi családok jobbágyfaluja volt, később a Kondé, Bittó, Bacsák, Biró és Szabó családok a legjelentősebb földesurai. Lakossága mezőgazdaságból élt, kihasználva a helyi föld jó adottságait a dinnyetermesztésre. Az 1828. évi Nagy Lajos-féle összeírásban 49 házzal és 356 lakossal szerepel. Nagy tűzvész pusztította 1863-ban. A trianoni békeszerződés Csehszlovákiához csatolta 1920-ban, az I. bécsi döntés 1938. november 2-tól visszaadta Magyarországnak, 1945-től ismét Csehszlovákia fennhatósága alá került, 1993-tól pedig Szlovákia része. 1960-1990 között egy községet alkotott a szomszédos Kisudvarnokkal, Csallóközudvarnok néven. A határában korábban létező Rózsapuszta és Marcsaháza majorok elpusztultak.

Mai jelentősége

A községben magyar alapiskola működik, alapiskolája Kisudvarnokkal közös. Szűz Mária nevének szentelt római katolikus temploma 1954-ben épült. 17. századi eredetű kastélyát a 19. században klasszicista stíliusban átépítették. A községhez tartozó Búslakon (az egykori Vilmos major helyén) ökológiai gazdálkodást folytató iskolagazdaság működik.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Kis Udvarnok, Nagy Udvarnok. Két falu Pozsony Várm. Kis Udvarnoknak földes Ura Marczal, és Bakó Urak; Nagy Udvarnoknak pedig Pókateleki Konde Uraság, lakosaik katolikusok, fekszenek Szerdahelyhez, Bögöly Pátonyhoz, Solymoshoz, és Enyedhez is közel; határjok két nyomásbéli, réttyek, legelőjök középszerű, piatzok Somorján, és Szerdahelyen.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Udvarnok (Kis- és Nagy-), Poson vm. két egymáshoz közel fekvő magyar falu, Szerdahelytől 1/2 mfld. Az első 339 kath., 22 ref., 18 zsidó; a második 320 kath., 10 zsidó lak. F. u. több közbirtokos nemesek. Dohányt termesztenek. Ut. p. Somorja.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nagyudvarnok, kisközség az Alsó-Csallóközben. Házainak száma 58, róm. kath. vallású magyar lakosaié 372. Körjegyzőségi székhely. Legrégibb nyomát 1341-ben talájuk, a mikor Feludvarnok néven a pozsonyi várjobbágyok birtoka és a királyi udvarnokok lakóhelye. 1380-ban I. Lajos király Pókateleki Miklós fiát, Jakabot és testvéreit iktattatja új adomány czímén e birtokba. 1423-ban az itteni nemesi birtokosok s a Bazini és a Szentgyörgyi grófok között birtokper folyt. Az 1553-iki összeírásban Zomor János 5, Amade Mihály 1 1/2, Bucsuházy Tamás 3 és Soldos György 1 portája szerepel. Későbbi birtokosai a Kondé, Bittó, Bacsák, Biró és a Szabó családok voltak. Azután a mult század második felében a Hütter és Wahlberg családoknak volt, most pedig Habermann Nándor vezérkari kapitánynak van itt nagyobb birtokuk. A községben Tóth Elemérnek nagyobb úrilaka van, mely azelőtt a Kondé családé volt. A falu templom nélkül szűkölködik. 1863-ban nagy tűzvész pusztított itt. Nagyudvarnok határában feküdt Szolgagyőr község, mely 1399-ben Zolgagyeur néven van említve. Most Vilmos puszta, Rózsa és Szigeti major tartoznak ide. A község postája, távírója és vasúti állomása Dunaszerdahely.

Németh Ilona

1944. 7. 12.
Nagyudvarnok - megszületett
Dunaszerdahely - tanult
Komárom
A Magyar Területi Színház színésze volt, majd később az intézmény megbízott igazgatójaként működött.
2011. 1. 14.
Komárom - elhunyt
Névelőfordulások
1252
Vduornuk
1332
Oduor
1346
Nogwduornuk
1773
Nagy-Udvarnok,
1786
Nagy-Udwarnok,
1808
Nagy-Udvarnok,
1863
Nagyudvarnok,
1927
Veľké Dvorníky, Nagy-Udvarnok,
1938
Nagyudvarnok,
1945
Veľké Dvorníky, Nagy-Udvarnok,
1948
Veľké Dvorníky
1990
Veľké Dvorníky
1994
Nagyudvarnok

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő utca (Hlavná ulica) 190/16
Telefon: 0315522790
Fax: 0315522790

Honlap: velkedvorniky.sk/#

Hivatali órák:

Polgármester:
Ürögi Ján (Független)

Képviselő-testület:
Ürögiová Edita (Független)
Bazsóová Rozália (MOST - HÍD)
Domonkos Pavel (SMK-MKP)
Makki Károly (SMK-MKP)
Bíró Gábor (SMK-MKP)
Volner Štefan (SMK-MKP)
Stemmer Eugen (SMK-MKP)
Független 14% Független 1 képviselö MOST - HÍD 14% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 71% SMK-MKP 5 képviselö 7 képviselö
Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Fő utca 101/28

Búslaki Tangazdaság

Búslak 224

Nagyudvarnoki Községi Hivatal

Fő utca 190/16

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 374 95%
szlovákok 6 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 12 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 392
magyarok 389 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 389
magyarok 420 97%
szlovákok 2 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 11 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 433
magyarok 464 97%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 2%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 476
magyarok 693 97%
szlovákok 17 2%
romák 1 0%
csehek 5 1%
németek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 718
magyarok 762 96%
szlovákok 25 3%
romák 5 1%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 795
magyarok 813 79%
szlovákok 126 12%
romák 79 8%
csehek 4 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 6 1%
összlétszám 1028
magyarok 1077 78%
szlovákok 171 12%
romák 7 1%
csehek 8 1%
németek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 108 8%
összlétszám 1374
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1049
Választási részvétel: 76.36 %
Kiadott boríték: 801
Bedobott boríték: 800

Polgármester

Érvényes szavazólap: 775
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ürögi Ján 525 67.74 % Független
Tóth Ernest 223 28.77 % Független
Paraszti Attila 27 3.48 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Ürögiová Edita 481 Független
Domonkos Pavel 333 SMK-MKP
Makki Károly 328 SMK-MKP
Bíró Gábor 317 SMK-MKP
Bazsóová Rozália 291 MOST - HÍD
Volner Štefan 285 SMK-MKP
Stemmer Eugen 269 SMK-MKP

Képviselők

2014
Független 22.22% Független 2 képviselö SMK-MKP 66.67% SMK-MKP 6 képviselö SMER-SD 11.11% SMER-SD 1 képviselö 9 képviselö
2018
Független 14.29% Független 1 képviselö SMK-MKP 71.43% SMK-MKP 5 képviselö MOST - HÍD 14.29% MOST - HÍD 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 874
Választási részvétel: 23.57 %
Kiadott boríték: 206
Bedobott boríték: 206
Választásra jogosult: 873
Választási részvétel: 22.68 %
Kiadott boríték: 198
Bedobott boríték: 198
Választásra jogosult: 1 029
Választási részvétel: 21,47 %
Kiadott boríték: 221
Bedobott boríték: 221

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 203
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 217
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
József Berényi 96 47.29 % SMK-MKP, OKS
József Nagy 94 46.31 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 7 3.45 % Független
Ivan Uhliarik 6 2.96 % KDH, SDKÚ - DS
Jozef Ravasz 0 0.00 % SRÚS
Andrej Richnák 0 0.00 % NP
Tibor Mikuš 4 2.06% Független
József Berényi 103 47.47 % SMK-MKP
Konrád Rigó 76 35.02 % MOST - HÍD
Jozef Viskupič 31 14.29 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 7 3.23 % Független
Márius Novák 0 0.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 0 0.00 % Független
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 200
Érvényes szavazólap: 216
Érvényes szavazólap: 21799
# Név Szavazat Százalék Párt
József Nagy 86 43.00% MOST - HÍD
László Bacsó 84 42.00% SMK-MKP
József Menyhárt 82 41.00% SMK-MKP
József Kvarda 82 41.00% SMK-MKP
Iván Fenes 81 40.50% SMK-MKP
Zoltán Hájos 80 40.00% SMK-MKP
László Miklós 76 38.00% SMK-MKP
Arpád Érsek 71 35.50% MOST - HÍD
Gabriel Bárdos 69 34.50% SMK-MKP
Ladislav Polák 56 28.00% SMK-MKP
Miroslav Gašpar 56 28.00% MOST - HÍD
Gabriel Csicsai 52 26.00% MOST - HÍD
František Vangel 44 22.00% MOST - HÍD
Tímea Feketeová 40 20.00% MOST - HÍD
Ildikó Laposová 36 18.00% MOST - HÍD
Richard Kmeť 34 17.00% SMER - SD
Ľudovít Kulcsár 33 16.50% Független
Lajos Berner 32 16.00% MOST - HÍD
Attila Lázok 21 10.50% Független
Vidor Nagy 16 8.00% SMS
Július Šimon 14 7.00% Független
Terézia Földváryová 13 6.50% Független
Peter Štuller 12 6.00% KDH, SDKÚ - DS
Štefan Radics 7 3.50% SMER - SD
Jozef Ravasz 6 3.00% SRÚS
Mária Rabinová 6 3.00% KSS
Štefan Horony 5 2.50% SDKÚ - DS, KDH
Erika Kočišová 5 2.50% NOVA
Eva Farkašová 4 2.00% SRÚS
Marian Dúbrava 3 1.50% KDH, SDKÚ - DS
Marián Krásny 1 0.50% SNS
Jozef Čech 1 0.50% NP
József Menyhárt 103 47.69% SMK-MKP
Zoltán Hájos 73 33.80% SMK-MKP
Konrád Rigó 72 33.33% MOST - HÍD
Zoltán Horváth 71 32.87% Független
László Bacsó 68 31.48% SMK-MKP
Iván Fenes 61 28.24% SMK-MKP
Richard Kmeť 59 27.31% SMER-SD
František Vangel 59 27.31% MOST - HÍD
Alexander Dakó 47 21.76% Független
Károly Földes 46 21.30% Független
Irén Sárközy 44 20.37% MOST - HÍD
Rozália Hervay 42 19.44% SMK-MKP
Csaba Orosz 35 16.20% SMK-MKP
Marian Soóky 35 16.20% SMK-MKP
Gabriela Józan Horváth 31 14.35% MOST - HÍD
Ladislav Polák 30 13.89% SMK-MKP
Pavol Sebök 28 12.96% Független
Albin Varga 28 12.96% MOST - HÍD
Ján Berceli 22 10.19% Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, KDH, OKS
Ferenc Berényi 22 10.19% ĽS Naše Slovensko
Kristian Kovács 21 9.72% MOST - HÍD
Ivan Seňan 20 9.26% MOST - HÍD
Edita Lysinová 19 8.80% MOST - HÍD
Róbert Horváth 13 6.02% MKDA-MKDSZ
Jozef Narancsik 11 5.09% ĽS Naše Slovensko
Jozef Samek 11 5.09% SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS
Robert Tánczos 10 4.63% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, DÚ, Zmena zdola
Štefan Horony 10 4.63% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, DÚ, KDH, OKS, Zmena zdola
Marian Bölcs 6 2.78% OKS, KDH, SaS, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Zsolt Sidó 6 2.78% ĽS Naše Slovensko
Renáta Klauková 6 2.78% OKS, SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, Zmena zdola
Iveta Fajnorová 3 1.39% NAJ
Zuzana Tóthová 3 1.39% ĽS Naše Slovensko
Ivan Husár 2 0.93% OKS, KDH, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola
Jakub Nagy 2 0.93% SZSZO
Peter Súlovský 1 0.46% SNS
Emília Danišová 1 0.46% NAJ
Dagmar Fuseková 1 0.46% NP
József Nagy 8794 0.00% MOST - HÍD
Gabriel Bárdos 8614 0.00% SMK-MKP
Zoltán Hájos 8565 0.00% SMK-MKP
László Bacsó 8507 0.00% SMK-MKP
József Menyhárt 8238 0.00% SMK-MKP
József Kvarda 8177 0.00% SMK-MKP
Arpád Érsek 8077 0.00% MOST - HÍD
Iván Fenes 8002 0.00% SMK-MKP
László Miklós 7665 0.00% SMK-MKP
Gabriel Csicsai 6638 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Polák 6282 0.00% SMK-MKP
Miroslav Gašpar 5430 0.00% MOST - HÍD
Tímea Feketeová 5202 0.00% MOST - HÍD
Ildikó Laposová 4850 0.00% MOST - HÍD
František Vangel 4259 0.00% MOST - HÍD
Lajos Berner 4119 0.00% MOST - HÍD
Ľudovít Kulcsár 2610 0.00% Független
Terézia Földváryová 2169 0.00% Független
Vidor Nagy 1820 0.00% SMS
Attila Lázok 1632 0.00% Független
Július Šimon 1449 0.00% Független
Richard Kmeť 1294 0.00% SMER - SD
Peter Štuller 1111 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Marian Dúbrava 878 0.00% SDKÚ - DS, KDH
Erika Kočišová 773 0.00% NOVA
Jozef Ravasz 756 0.00% SRÚS
Štefan Radics 738 0.00% SMER - SD
Štefan Horony 677 0.00% SDKÚ - DS, KDH
Jozef Čech 511 0.00% NP
Marián Krásny 475 0.00% SNS
Eva Farkašová 467 0.00% SRÚS
Mária Rabinová 371 0.00% KSS
József Menyhárt 10949 50.23% SMK-MKP
Iván Fenes 8836 40.53% SMK-MKP
Zoltán Hájos 8685 39.84% SMK-MKP
László Bacsó 8312 38.13% SMK-MKP
Csaba Orosz 7402 33.96% SMK-MKP
Ladislav Polák 6755 30.99% SMK-MKP
Rozália Hervay 6616 30.35% SMK-MKP
Marian Soóky 6367 29.21% SMK-MKP
Konrád Rigó 5595 25.67% MOST - HÍD
Zoltán Horváth 4553 20.89% Független
Károly Földes 3925 18.01% Független
František Vangel 3209 14.72% MOST - HÍD
Alexander Dakó 3100 14.22% Független
Irén Sárközy 3001 13.77% MOST - HÍD
Albin Varga 2749 12.61% MOST - HÍD
Gabriela Józan Horváth 2518 11.55% MOST - HÍD
Ján Berceli 2212 10.15% Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, KDH, OKS
Edita Lysinová 2198 10.08% MOST - HÍD
Ivan Seňan 2060 9.45% MOST - HÍD
Kristian Kovács 1999 9.17% MOST - HÍD
Marian Bölcs 1946 8.93% OKS, KDH, SaS, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Ferenc Berényi 1939 8.89% ĽS Naše Slovensko
Štefan Horony 1783 8.18% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, DÚ, KDH, OKS, Zmena zdola
Pavol Sebök 1678 7.70% Független
Renáta Klauková 1672 7.67% OKS, SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, Zmena zdola
Richard Kmeť 1571 7.21% SMER-SD
Jozef Samek 1477 6.78% SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS
Ivan Husár 1458 6.69% OKS, KDH, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola
Róbert Horváth 1413 6.48% MKDA-MKDSZ
Jakub Nagy 1294 5.94% SZSZO
Robert Tánczos 1248 5.73% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, DÚ, Zmena zdola
Zsolt Sidó 953 4.37% ĽS Naše Slovensko
Zuzana Tóthová 754 3.46% ĽS Naše Slovensko
Jozef Narancsik 720 3.30% ĽS Naše Slovensko
Emília Danišová 710 3.26% NAJ
Peter Súlovský 669 3.07% SNS
Iveta Fajnorová 583 2.67% NAJ
Dagmar Fuseková 500 2.29% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Nagymegyer 635 16.05 %
Dunaszerdahely 343 8.67 %
Somorja 171 4.32 %
Ekecs 137 3.46 %
Nyárasd 99 2.50 %
Bős 85 2.15 %
Lég 54 1.36 %
Illésháza 46 1.16 %
Kisudvarnok 45 1.14 %
Vásárút 44 1.11 %
Jányok 44 1.11 %
Nyékvárkony 41 1.04 %
Gelle 41 1.04 %
Nagymagyar 38 0.96 %
Csütörtök 36 0.91 %
Csilizradvány 35 0.88 %
Nemeshodos 34 0.86 %
Lögérpatony 33 0.83 %
Alistál 33 0.83 %
Pozsonyeperjes 32 0.81 %
Nagymad 32 0.81 %
Egyházkarcsa 31 0.78 %
Csallóközkürt 30 0.76 %
Nagypaka 30 0.76 %
Nagyudvarnok 28 0.71 %
Diósförgepatony 27 0.68 %
Csiliznyárad 27 0.68 %
Dunakisfalud 26 0.66 %
Balony 25 0.63 %
Csenke 24 0.61 %
Baka 23 0.58 %
Királyfiakarcsa 23 0.58 %
Szap 22 0.56 %
Felbár 22 0.56 %
Felsővámos 21 0.53 %
Albár 19 0.48 %
Lúcs 18 0.45 %
Kulcsod 16 0.40 %
Sárosfa 16 0.40 %
Szentmihályfa 15 0.38 %
Hegyéte 15 0.38 %
Csallóköznádasd 13 0.33 %
Úszor 13 0.33 %
Padány 13 0.33 %
Nagyszarva 13 0.33 %
Nemesgomba 13 0.33 %
Béke 12 0.30 %
Pódatejed 12 0.30 %
Vörösmajor 11 0.28 %
Vajka 11 0.28 %
Bögellő 11 0.28 %
Csilizpatas 11 0.28 %
Nagyabony 10 0.25 %
Doborgaz 9 0.23 %
Csákány 9 0.23 %
Patonyrét 8 0.20 %
Csallóköztárnok 8 0.20 %
Medve 8 0.20 %
Dunatőkés 8 0.20 %
Vitény 7 0.18 %
Sárrét 7 0.18 %
Nagybodak 6 0.15 %
Dercsika 6 0.15 %
Olgya 5 0.13 %
Keszölcés 5 0.13 %
Bacsfa 3 0.08 %
Macháza 1 0.03 %
Dunaszerdahely 1 077 37.27 %
Bős 125 4.33 %
Nyárasd 115 3.98 %
Nyékvárkony 113 3.91 %
Somorja 111 3.84 %
Kisudvarnok 94 3.25 %
Nagymegyer 92 3.18 %
Vásárút 77 2.66 %
Hegyéte 64 2.21 %
Diósförgepatony 58 2.01 %
Nemeshodos 56 1.94 %
Alistál 55 1.90 %
Gelle 51 1.76 %
Pozsonyeperjes 47 1.63 %
Nagyudvarnok 47 1.63 %
Csallóközkürt 46 1.59 %
Egyházkarcsa 43 1.49 %
Lögérpatony 42 1.45 %
Szentmihályfa 41 1.42 %
Ekecs 38 1.31 %
Lég 36 1.25 %
Pódatejed 36 1.25 %
Felbár 30 1.04 %
Nagyabony 30 1.04 %
Albár 28 0.97 %
Nagymad 27 0.93 %
Úszor 25 0.87 %
Csenke 25 0.87 %
Sárosfa 24 0.83 %
Nagyszarva 23 0.80 %
Illésháza 22 0.76 %
Vörösmajor 22 0.76 %
Csütörtök 21 0.73 %
Dunatőkés 21 0.73 %
Felsővámos 20 0.69 %
Jányok 19 0.66 %
Dunakisfalud 18 0.62 %
Királyfiakarcsa 18 0.62 %
Baka 18 0.62 %
Csilizradvány 17 0.59 %
Nagymagyar 17 0.59 %
Csiliznyárad 14 0.48 %
Padány 14 0.48 %
Nagypaka 13 0.45 %
Nemesgomba 13 0.45 %
Lúcs 12 0.42 %
Doborgaz 12 0.42 %
Vajka 11 0.38 %
Csilizpatas 11 0.38 %
Balony 10 0.35 %
Csallóköznádasd 10 0.35 %
Dercsika 10 0.35 %
Bögellő 10 0.35 %
Csallóköztárnok 9 0.31 %
Csákány 8 0.28 %
Medve 8 0.28 %
Olgya 7 0.24 %
Nagybodak 6 0.21 %
Szap 5 0.17 %
Kulcsod 4 0.14 %
Béke 4 0.14 %
Bacsfa 4 0.14 %
Macháza 4 0.14 %
Patonyrét 4 0.14 %
Sárrét 3 0.10 %
Keszölcés 3 0.10 %
Vitény 2 0.07 %
Somorja 1 385 21.25 %
Dunaszerdahely 1 074 16.48 %
Bős 485 7.44 %
Nagymegyer 324 4.97 %
Ekecs 250 3.84 %
Nyékvárkony 218 3.35 %
Gelle 194 2.98 %
Nyárasd 188 2.88 %
Csütörtök 170 2.61 %
Illésháza 148 2.27 %
Nagyszarva 128 1.96 %
Alistál 120 1.84 %
Vásárút 114 1.75 %
Nagymagyar 113 1.73 %
Csilizradvány 103 1.58 %
Felbár 101 1.55 %
Baka 101 1.55 %
Csenke 100 1.53 %
Pozsonyeperjes 96 1.47 %
Diósförgepatony 90 1.38 %
Nagyabony 90 1.38 %
Csiliznyárad 88 1.35 %
Sárosfa 88 1.35 %
Nemeshodos 75 1.15 %
Jányok 74 1.14 %
Bacsfa 70 1.07 %
Lég 70 1.07 %
Lögérpatony 67 1.03 %
Csallóközkürt 67 1.03 %
Hegyéte 64 0.98 %
Béke 59 0.91 %
Csallóköznádasd 56 0.86 %
Felsővámos 48 0.74 %
Csallóköztárnok 47 0.72 %
Balony 46 0.71 %
Csilizpatas 45 0.69 %
Vajka 45 0.69 %
Királyfiakarcsa 44 0.68 %
Nagypaka 42 0.64 %
Úszor 41 0.63 %
Bögellő 40 0.61 %
Szentmihályfa 38 0.58 %
Egyházkarcsa 37 0.57 %
Kisudvarnok 36 0.55 %
Lúcs 35 0.54 %
Nagyudvarnok 35 0.54 %
Szap 32 0.49 %
Csákány 31 0.48 %
Nagybodak 30 0.46 %
Nemesgomba 30 0.46 %
Dercsika 29 0.44 %
Padány 28 0.43 %
Kulcsod 27 0.41 %
Keszölcés 27 0.41 %
Albár 25 0.38 %
Nagymad 25 0.38 %
Doborgaz 23 0.35 %
Dunatőkés 22 0.34 %
Dunakisfalud 21 0.32 %
Medve 18 0.28 %
Vörösmajor 18 0.28 %
Olgya 18 0.28 %
Pódatejed 17 0.26 %
Macháza 12 0.18 %
Patonyrét 11 0.17 %
Sárrét 6 0.09 %
Vitény 3 0.05 %
Somorja 99 12.81 %
Vörösmajor 75 9.70 %
Úszor 51 6.60 %
Dunaszerdahely 47 6.08 %
Lég 19 2.46 %
Nyárasd 14 1.81 %
Bős 12 1.55 %
Nagypaka 11 1.42 %
Lögérpatony 9 1.16 %
Hegyéte 8 1.03 %
Jányok 8 1.03 %
Nyékvárkony 7 0.91 %
Nagymagyar 7 0.91 %
Nemesgomba 7 0.91 %
Nagymegyer 7 0.91 %
Csütörtök 7 0.91 %
Felbár 6 0.78 %
Nemeshodos 6 0.78 %
Gelle 5 0.65 %
Nagyszarva 5 0.65 %
Olgya 5 0.65 %
Illésháza 5 0.65 %
Csiliznyárad 5 0.65 %
Sárrét 4 0.52 %
Diósförgepatony 4 0.52 %
Dunatőkés 4 0.52 %
Vitény 4 0.52 %
Sárosfa 4 0.52 %
Királyfiakarcsa 3 0.39 %
Vajka 3 0.39 %
Macháza 3 0.39 %
Csákány 3 0.39 %
Pozsonyeperjes 3 0.39 %
Nagybodak 3 0.39 %
Baka 3 0.39 %
Lúcs 2 0.26 %
Csenke 2 0.26 %
Kulcsod 2 0.26 %
Ekecs 2 0.26 %
Csilizradvány 2 0.26 %
Bacsfa 2 0.26 %
Keszölcés 2 0.26 %
Pódatejed 2 0.26 %
Doborgaz 2 0.26 %
Szap 2 0.26 %
Csallóközkürt 2 0.26 %
Medve 1 0.13 %
Szentmihályfa 1 0.13 %
Nagyudvarnok 1 0.13 %
Nagyabony 1 0.13 %
Dunakisfalud 1 0.13 %
Egyházkarcsa 1 0.13 %
Alistál 1 0.13 %
Nagymad 1 0.13 %
Kisudvarnok 1 0.13 %
Csallóköznádasd 1 0.13 %
Vásárút 1 0.13 %
Béke 1 0.13 %
Csallóköztárnok 0 0.00 %
Balony 0 0.00 %
Patonyrét 0 0.00 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Dercsika 0 0.00 %
Felsővámos 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Somorja 724 29.62 %
Dunaszerdahely 241 9.86 %
Nagymegyer 63 2.58 %
Úszor 61 2.50 %
Nagypaka 57 2.33 %
Bős 56 2.29 %
Lég 55 2.25 %
Nyárasd 48 1.96 %
Gelle 41 1.68 %
Vörösmajor 40 1.64 %
Illésháza 38 1.55 %
Jányok 37 1.51 %
Nagymagyar 37 1.51 %
Csütörtök 36 1.47 %
Ekecs 31 1.27 %
Vásárút 29 1.19 %
Csenke 27 1.10 %
Diósförgepatony 26 1.06 %
Felbár 26 1.06 %
Nemeshodos 26 1.06 %
Kisudvarnok 25 1.02 %
Lögérpatony 23 0.94 %
Királyfiakarcsa 21 0.86 %
Nagyszarva 21 0.86 %
Nagyudvarnok 19 0.78 %
Nagymad 18 0.74 %
Sárosfa 18 0.74 %
Csákány 17 0.70 %
Pozsonyeperjes 16 0.65 %
Dunakisfalud 15 0.61 %
Nyékvárkony 15 0.61 %
Lúcs 14 0.57 %
Csallóköztárnok 13 0.53 %
Felsővámos 13 0.53 %
Nemesgomba 12 0.49 %
Béke 12 0.49 %
Egyházkarcsa 12 0.49 %
Csilizradvány 12 0.49 %
Vajka 10 0.41 %
Bacsfa 10 0.41 %
Szentmihályfa 10 0.41 %
Bögellő 10 0.41 %
Alistál 10 0.41 %
Nagybodak 10 0.41 %
Csallóközkürt 9 0.37 %
Albár 9 0.37 %
Hegyéte 9 0.37 %
Vitény 9 0.37 %
Padány 8 0.33 %
Olgya 8 0.33 %
Sárrét 8 0.33 %
Baka 8 0.33 %
Macháza 8 0.33 %
Dercsika 7 0.29 %
Szap 6 0.25 %
Csiliznyárad 6 0.25 %
Dunatőkés 6 0.25 %
Keszölcés 6 0.25 %
Patonyrét 5 0.20 %
Medve 5 0.20 %
Pódatejed 5 0.20 %
Nagyabony 5 0.20 %
Csallóköznádasd 4 0.16 %
Csilizpatas 4 0.16 %
Doborgaz 4 0.16 %
Balony 4 0.16 %
Kulcsod 0 0.00 %
Somorja 210 29.58 %
Dunaszerdahely 76 10.70 %
Úszor 51 7.18 %
Vörösmajor 21 2.96 %
Nyárasd 20 2.82 %
Lég 20 2.82 %
Bős 20 2.82 %
Csütörtök 16 2.25 %
Ekecs 15 2.11 %
Nagymagyar 14 1.97 %
Nagymegyer 14 1.97 %
Felbár 13 1.83 %
Dunakisfalud 12 1.69 %
Gelle 12 1.69 %
Nemesgomba 11 1.55 %
Nagypaka 10 1.41 %
Nemeshodos 10 1.41 %
Vásárút 9 1.27 %
Nyékvárkony 8 1.13 %
Doborgaz 8 1.13 %
Nagyszarva 8 1.13 %
Sárosfa 8 1.13 %
Lögérpatony 7 0.99 %
Vajka 7 0.99 %
Hegyéte 7 0.99 %
Olgya 7 0.99 %
Alistál 6 0.85 %
Illésháza 6 0.85 %
Sárrét 6 0.85 %
Pozsonyeperjes 6 0.85 %
Csilizradvány 6 0.85 %
Baka 6 0.85 %
Kisudvarnok 5 0.70 %
Diósförgepatony 5 0.70 %
Csallóközkürt 5 0.70 %
Macháza 5 0.70 %
Csenke 4 0.56 %
Csallóköztárnok 4 0.56 %
Bacsfa 3 0.42 %
Lúcs 3 0.42 %
Patonyrét 3 0.42 %
Béke 3 0.42 %
Jányok 3 0.42 %
Felsővámos 3 0.42 %
Dunatőkés 3 0.42 %
Padány 2 0.28 %
Csiliznyárad 1 0.14 %
Egyházkarcsa 1 0.14 %
Csallóköznádasd 1 0.14 %
Nagybodak 1 0.14 %
Nagyudvarnok 1 0.14 %
Dercsika 1 0.14 %
Bögellő 1 0.14 %
Nagymad 1 0.14 %
Medve 1 0.14 %
Balony 0 0.00 %
Vitény 0 0.00 %
Szentmihályfa 0 0.00 %
Királyfiakarcsa 0 0.00 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Nagyabony 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Pódatejed 0 0.00 %
Kulcsod 0 0.00 %
Szap 0 0.00 %
Csákány 0 0.00 %
Keszölcés 0 0.00 %
Dunaszerdahely 268 16.55 %
Somorja 161 9.94 %
Bős 117 7.23 %
Nyárasd 105 6.49 %
Nagymegyer 80 4.94 %
Ekecs 59 3.64 %
Vásárút 51 3.15 %
Gelle 37 2.29 %
Pozsonyeperjes 37 2.29 %
Nyékvárkony 36 2.22 %
Alistál 35 2.16 %
Csütörtök 35 2.16 %
Illésháza 34 2.10 %
Lég 33 2.04 %
Vörösmajor 32 1.98 %
Hegyéte 30 1.85 %
Felbár 30 1.85 %
Lögérpatony 29 1.79 %
Baka 28 1.73 %
Nagymagyar 28 1.73 %
Diósförgepatony 28 1.73 %
Csiliznyárad 27 1.67 %
Kisudvarnok 27 1.67 %
Jányok 26 1.61 %
Csilizradvány 26 1.61 %
Felsővámos 25 1.54 %
Nagyszarva 25 1.54 %
Úszor 25 1.54 %
Csallóközkürt 23 1.42 %
Nagyudvarnok 22 1.36 %
Csenke 21 1.30 %
Nagypaka 19 1.17 %
Sárosfa 19 1.17 %
Egyházkarcsa 18 1.11 %
Dunatőkés 18 1.11 %
Nemesgomba 16 0.99 %
Pódatejed 16 0.99 %
Padány 15 0.93 %
Balony 15 0.93 %
Nemeshodos 15 0.93 %
Nagybodak 14 0.86 %
Csilizpatas 14 0.86 %
Nagymad 14 0.86 %
Csákány 13 0.80 %
Albár 12 0.74 %
Vajka 12 0.74 %
Csallóköztárnok 12 0.74 %
Lúcs 12 0.74 %
Szap 11 0.68 %
Szentmihályfa 11 0.68 %
Nagyabony 11 0.68 %
Medve 11 0.68 %
Csallóköznádasd 11 0.68 %
Kulcsod 10 0.62 %
Bacsfa 10 0.62 %
Olgya 9 0.56 %
Bögellő 9 0.56 %
Béke 8 0.49 %
Dercsika 8 0.49 %
Doborgaz 6 0.37 %
Sárrét 6 0.37 %
Dunakisfalud 6 0.37 %
Királyfiakarcsa 4 0.25 %
Patonyrét 4 0.25 %
Macháza 4 0.25 %
Keszölcés 4 0.25 %
Vitény 2 0.12 %
Dunaszerdahely 870 20.37 %
Somorja 213 4.99 %
Nyárasd 152 3.56 %
Nagymegyer 135 3.16 %
Bős 93 2.18 %
Ekecs 85 1.99 %
Nyékvárkony 80 1.87 %
Vásárút 74 1.73 %
Nemeshodos 68 1.59 %
Lég 63 1.48 %
Nagyudvarnok 59 1.38 %
Gelle 57 1.33 %
Kisudvarnok 55 1.29 %
Nagymad 51 1.19 %
Egyházkarcsa 50 1.17 %
Csallóközkürt 48 1.12 %
Alistál 47 1.10 %
Pozsonyeperjes 46 1.08 %
Illésháza 46 1.08 %
Diósförgepatony 44 1.03 %
Hegyéte 44 1.03 %
Csütörtök 38 0.89 %
Jányok 38 0.89 %
Királyfiakarcsa 37 0.87 %
Nagymagyar 37 0.87 %
Nagyabony 35 0.82 %
Csilizradvány 32 0.75 %
Baka 31 0.73 %
Felsővámos 31 0.73 %
Szentmihályfa 29 0.68 %
Felbár 29 0.68 %
Lögérpatony 29 0.68 %
Nagypaka 28 0.66 %
Albár 27 0.63 %
Lúcs 21 0.49 %
Sárosfa 21 0.49 %
Csenke 21 0.49 %
Vörösmajor 21 0.49 %
Csiliznyárad 21 0.49 %
Dunakisfalud 18 0.42 %
Pódatejed 18 0.42 %
Padány 16 0.37 %
Nagyszarva 16 0.37 %
Csallóköznádasd 16 0.37 %
Úszor 15 0.35 %
Dercsika 15 0.35 %
Béke 14 0.33 %
Szap 12 0.28 %
Dunatőkés 12 0.28 %
Nemesgomba 11 0.26 %
Vajka 11 0.26 %
Patonyrét 11 0.26 %
Balony 11 0.26 %
Doborgaz 11 0.26 %
Olgya 10 0.23 %
Csilizpatas 10 0.23 %
Bögellő 10 0.23 %
Csallóköztárnok 9 0.21 %
Sárrét 9 0.21 %
Csákány 9 0.21 %
Nagybodak 8 0.19 %
Vitény 6 0.14 %
Bacsfa 6 0.14 %
Keszölcés 6 0.14 %
Medve 5 0.12 %
Macháza 4 0.09 %
Kulcsod 4 0.09 %
Dunaszerdahely 360 13.27 %
Somorja 261 9.62 %
Csütörtök 168 6.19 %
Nagymegyer 90 3.32 %
Lég 80 2.95 %
Jányok 73 2.69 %
Illésháza 70 2.58 %
Gelle 69 2.54 %
Nyárasd 66 2.43 %
Nagymagyar 61 2.25 %
Bős 60 2.21 %
Vásárút 49 1.81 %
Csenke 49 1.81 %
Nyékvárkony 46 1.70 %
Ekecs 42 1.55 %
Csákány 36 1.33 %
Kisudvarnok 34 1.25 %
Felbár 33 1.22 %
Nemesgomba 33 1.22 %
Sárosfa 33 1.22 %
Nagypaka 32 1.18 %
Béke 32 1.18 %
Vörösmajor 31 1.14 %
Lögérpatony 31 1.14 %
Nagyudvarnok 31 1.14 %
Alistál 29 1.07 %
Úszor 28 1.03 %
Diósförgepatony 27 1.00 %
Nemeshodos 27 1.00 %
Csilizradvány 25 0.92 %
Lúcs 25 0.92 %
Királyfiakarcsa 24 0.88 %
Egyházkarcsa 24 0.88 %
Csallóközkürt 24 0.88 %
Szentmihályfa 23 0.85 %
Dunakisfalud 23 0.85 %
Nagyszarva 22 0.81 %
Felsővámos 21 0.77 %
Pozsonyeperjes 19 0.70 %
Nagymad 18 0.66 %
Olgya 18 0.66 %
Baka 17 0.63 %
Vajka 17 0.63 %
Nagyabony 15 0.55 %
Csallóköztárnok 15 0.55 %
Csiliznyárad 15 0.55 %
Hegyéte 15 0.55 %
Nagybodak 15 0.55 %
Csallóköznádasd 14 0.52 %
Padány 12 0.44 %
Csilizpatas 12 0.44 %
Szap 11 0.41 %
Bögellő 11 0.41 %
Keszölcés 11 0.41 %
Dunatőkés 10 0.37 %
Balony 10 0.37 %
Patonyrét 10 0.37 %
Dercsika 9 0.33 %
Sárrét 9 0.33 %
Albár 8 0.29 %
Pódatejed 8 0.29 %
Bacsfa 7 0.26 %
Doborgaz 7 0.26 %
Medve 6 0.22 %
Vitény 5 0.18 %
Kulcsod 2 0.07 %
Macháza 0 0.00 %
Dunaszerdahely 592 24.33 %
Somorja 267 10.97 %
Nagymegyer 185 7.60 %
Bős 116 4.77 %
Nyárasd 98 4.03 %
Kisudvarnok 80 3.29 %
Ekecs 68 2.79 %
Lég 67 2.75 %
Gelle 66 2.71 %
Nyékvárkony 55 2.26 %
Vásárút 55 2.26 %
Nemeshodos 53 2.18 %
Jányok 51 2.10 %
Egyházkarcsa 50 2.06 %
Felbár 48 1.97 %
Lögérpatony 44 1.81 %
Nagyudvarnok 44 1.81 %
Alistál 43 1.77 %
Csütörtök 43 1.77 %
Nagymad 42 1.73 %
Csiliznyárad 41 1.69 %
Diósförgepatony 41 1.69 %
Illésháza 38 1.56 %
Baka 37 1.52 %
Csallóközkürt 33 1.36 %
Nagymagyar 32 1.32 %
Királyfiakarcsa 31 1.27 %
Felsővámos 31 1.27 %
Pozsonyeperjes 30 1.23 %
Nagypaka 30 1.23 %
Dunakisfalud 29 1.19 %
Csenke 27 1.11 %
Nagyabony 26 1.07 %
Csilizradvány 25 1.03 %
Szap 24 0.99 %
Úszor 23 0.95 %
Szentmihályfa 23 0.95 %
Sárosfa 23 0.95 %
Nagyszarva 23 0.95 %
Albár 22 0.90 %
Csilizpatas 22 0.90 %
Hegyéte 20 0.82 %
Lúcs 20 0.82 %
Padány 19 0.78 %
Balony 18 0.74 %
Bögellő 17 0.70 %
Dercsika 17 0.70 %
Pódatejed 17 0.70 %
Csákány 15 0.62 %
Vajka 14 0.58 %
Bacsfa 14 0.58 %
Csallóköztárnok 14 0.58 %
Nemesgomba 14 0.58 %
Nagybodak 13 0.53 %
Csallóköznádasd 13 0.53 %
Kulcsod 12 0.49 %
Béke 12 0.49 %
Vörösmajor 11 0.45 %
Dunatőkés 10 0.41 %
Keszölcés 10 0.41 %
Medve 10 0.41 %
Olgya 9 0.37 %
Sárrét 7 0.29 %
Patonyrét 7 0.29 %
Vitény 4 0.16 %
Doborgaz 4 0.16 %
Macháza 2 0.08 %
Somorja 447 15.47 %
Dunaszerdahely 163 5.64 %
Vörösmajor 106 3.67 %
Úszor 102 3.53 %
Bős 45 1.56 %
Lég 40 1.38 %
Nagypaka 32 1.11 %
Olgya 26 0.90 %
Illésháza 25 0.87 %
Nagymegyer 23 0.80 %
Jányok 21 0.73 %
Gelle 20 0.69 %
Nagymagyar 20 0.69 %
Lögérpatony 18 0.62 %
Macháza 17 0.59 %
Csákány 17 0.59 %
Vajka 16 0.55 %
Csenke 14 0.48 %
Nemesgomba 14 0.48 %
Csütörtök 14 0.48 %
Szentmihályfa 13 0.45 %
Vitény 13 0.45 %
Hegyéte 13 0.45 %
Nagyszarva 12 0.42 %
Doborgaz 11 0.38 %
Nemeshodos 11 0.38 %
Kisudvarnok 11 0.38 %
Királyfiakarcsa 10 0.35 %
Felbár 10 0.35 %
Sárosfa 10 0.35 %
Béke 10 0.35 %
Diósförgepatony 10 0.35 %
Nyárasd 9 0.31 %
Egyházkarcsa 9 0.31 %
Ekecs 9 0.31 %
Sárrét 8 0.28 %
Nagyabony 7 0.24 %
Csallóköztárnok 7 0.24 %
Nagybodak 7 0.24 %
Keszölcés 6 0.21 %
Csilizpatas 6 0.21 %
Pozsonyeperjes 5 0.17 %
Csilizradvány 5 0.17 %
Csallóköznádasd 5 0.17 %
Pódatejed 5 0.17 %
Kulcsod 5 0.17 %
Baka 5 0.17 %
Nyékvárkony 4 0.14 %
Dercsika 4 0.14 %
Alistál 4 0.14 %
Csiliznyárad 4 0.14 %
Bacsfa 4 0.14 %
Lúcs 3 0.10 %
Nagymad 3 0.10 %
Vásárút 3 0.10 %
Dunakisfalud 2 0.07 %
Csallóközkürt 2 0.07 %
Padány 2 0.07 %
Nagyudvarnok 2 0.07 %
Felsővámos 2 0.07 %
Dunatőkés 2 0.07 %
Balony 1 0.03 %
Bögellő 1 0.03 %
Szap 1 0.03 %
Patonyrét 1 0.03 %
Medve 1 0.03 %
Albár 0 0.00 %
Somorja 307 10.40 %
Dunaszerdahely 240 8.13 %
Nagypaka 190 6.44 %
Lég 100 3.39 %
Nagymegyer 63 2.13 %
Vörösmajor 56 1.90 %
Bős 52 1.76 %
Nyárasd 48 1.63 %
Úszor 47 1.59 %
Jányok 44 1.49 %
Nemeshodos 37 1.25 %
Gelle 36 1.22 %
Diósförgepatony 34 1.15 %
Illésháza 33 1.12 %
Csütörtök 31 1.05 %
Nagymagyar 30 1.02 %
Egyházkarcsa 29 0.98 %
Nagyszarva 29 0.98 %
Felbár 28 0.95 %
Királyfiakarcsa 28 0.95 %
Kisudvarnok 27 0.91 %
Nyékvárkony 26 0.88 %
Csenke 26 0.88 %
Béke 23 0.78 %
Lögérpatony 23 0.78 %
Sárrét 23 0.78 %
Sárosfa 22 0.75 %
Ekecs 22 0.75 %
Szentmihályfa 21 0.71 %
Nagymad 20 0.68 %
Nagyudvarnok 20 0.68 %
Vitény 18 0.61 %
Csallóköztárnok 18 0.61 %
Nemesgomba 16 0.54 %
Vásárút 16 0.54 %
Csákány 15 0.51 %
Bacsfa 15 0.51 %
Lúcs 14 0.47 %
Albár 13 0.44 %
Keszölcés 13 0.44 %
Csilizradvány 13 0.44 %
Pozsonyeperjes 13 0.44 %
Felsővámos 12 0.41 %
Dunakisfalud 12 0.41 %
Alistál 11 0.37 %
Csilizpatas 11 0.37 %
Macháza 10 0.34 %
Baka 10 0.34 %
Nagyabony 10 0.34 %
Olgya 10 0.34 %
Csallóközkürt 9 0.30 %
Szap 9 0.30 %
Csallóköznádasd 8 0.27 %
Padány 8 0.27 %
Nagybodak 8 0.27 %
Vajka 7 0.24 %
Hegyéte 7 0.24 %
Dercsika 7 0.24 %
Pódatejed 6 0.20 %
Bögellő 5 0.17 %
Patonyrét 5 0.17 %
Csiliznyárad 4 0.14 %
Kulcsod 3 0.10 %
Balony 3 0.10 %
Dunatőkés 3 0.10 %
Doborgaz 3 0.10 %
Medve 0 0.00 %
Somorja 186 23.60 %
Dunaszerdahely 61 7.74 %
Úszor 42 5.33 %
Lég 20 2.54 %
Bős 16 2.03 %
Vörösmajor 15 1.90 %
Felbár 14 1.78 %
Ekecs 12 1.52 %
Gelle 11 1.40 %
Nagyszarva 10 1.27 %
Nagypaka 10 1.27 %
Nemesgomba 10 1.27 %
Csütörtök 10 1.27 %
Illésháza 10 1.27 %
Pozsonyeperjes 9 1.14 %
Nagymegyer 8 1.02 %
Olgya 8 1.02 %
Nyárasd 8 1.02 %
Csallóközkürt 7 0.89 %
Vajka 6 0.76 %
Lögérpatony 6 0.76 %
Sárosfa 6 0.76 %
Nagymagyar 6 0.76 %
Nemeshodos 6 0.76 %
Csallóköztárnok 5 0.63 %
Vásárút 5 0.63 %
Jányok 5 0.63 %
Csiliznyárad 4 0.51 %
Csenke 4 0.51 %
Egyházkarcsa 4 0.51 %
Hegyéte 4 0.51 %
Csilizradvány 4 0.51 %
Nyékvárkony 4 0.51 %
Csallóköznádasd 4 0.51 %
Kisudvarnok 3 0.38 %
Nagyudvarnok 3 0.38 %
Diósförgepatony 3 0.38 %
Patonyrét 3 0.38 %
Sárrét 3 0.38 %
Dunakisfalud 3 0.38 %
Baka 3 0.38 %
Medve 2 0.25 %
Csilizpatas 2 0.25 %
Béke 2 0.25 %
Nagybodak 2 0.25 %
Macháza 2 0.25 %
Vitény 2 0.25 %
Doborgaz 2 0.25 %
Bacsfa 2 0.25 %
Dunatőkés 2 0.25 %
Nagymad 1 0.13 %
Lúcs 1 0.13 %
Alistál 1 0.13 %
Dercsika 1 0.13 %
Csákány 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Felsővámos 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Balony 0 0.00 %
Nagyabony 0 0.00 %
Királyfiakarcsa 0 0.00 %
Pódatejed 0 0.00 %
Kulcsod 0 0.00 %
Szap 0 0.00 %
Szentmihályfa 0 0.00 %
Keszölcés 0 0.00 %
Dunaszerdahely 1 341 17.33 %
Bős 926 11.97 %
Somorja 687 8.88 %
Nagymegyer 475 6.14 %
Ekecs 358 4.63 %
Nyékvárkony 355 4.59 %
Nyárasd 327 4.23 %
Gelle 248 3.20 %
Vásárút 179 2.31 %
Alistál 170 2.20 %
Baka 158 2.04 %
Csütörtök 157 2.03 %
Csiliznyárad 156 2.02 %
Illésháza 129 1.67 %
Nagyszarva 128 1.65 %
Csilizradvány 124 1.60 %
Pozsonyeperjes 121 1.56 %
Felbár 121 1.56 %
Diósförgepatony 119 1.54 %
Csallóközkürt 112 1.45 %
Nagyabony 104 1.34 %
Nagymagyar 103 1.33 %
Nemeshodos 102 1.32 %
Csenke 96 1.24 %
Balony 94 1.21 %
Egyházkarcsa 92 1.19 %
Hegyéte 92 1.19 %
Lögérpatony 90 1.16 %
Sárosfa 87 1.12 %
Felsővámos 85 1.10 %
Lég 85 1.10 %
Csallóköznádasd 81 1.05 %
Csilizpatas 70 0.90 %
Kisudvarnok 66 0.85 %
Szap 65 0.84 %
Nagyudvarnok 61 0.79 %
Jányok 60 0.78 %
Királyfiakarcsa 60 0.78 %
Nagybodak 57 0.74 %
Nagypaka 56 0.72 %
Medve 53 0.68 %
Béke 49 0.63 %
Szentmihályfa 48 0.62 %
Lúcs 48 0.62 %
Dercsika 48 0.62 %
Nagymad 45 0.58 %
Kulcsod 45 0.58 %
Vajka 44 0.57 %
Albár 44 0.57 %
Pódatejed 43 0.56 %
Dunakisfalud 42 0.54 %
Bögellő 40 0.52 %
Bacsfa 38 0.49 %
Padány 34 0.44 %
Csallóköztárnok 32 0.41 %
Nemesgomba 31 0.40 %
Csákány 28 0.36 %
Úszor 27 0.35 %
Dunatőkés 25 0.32 %
Doborgaz 19 0.25 %
Macháza 14 0.18 %
Keszölcés 14 0.18 %
Patonyrét 12 0.16 %
Olgya 7 0.09 %
Vörösmajor 5 0.06 %
Sárrét 4 0.05 %
Vitény 0 0.00 %
Somorja 578 39.89 %
Dunaszerdahely 106 7.32 %
Vörösmajor 45 3.11 %
Úszor 45 3.11 %
Nagymegyer 29 2.00 %
Lég 27 1.86 %
Bős 26 1.79 %
Bacsfa 25 1.73 %
Felbár 23 1.59 %
Nagypaka 21 1.45 %
Illésháza 20 1.38 %
Gelle 19 1.31 %
Nagymagyar 19 1.31 %
Csütörtök 17 1.17 %
Jányok 16 1.10 %
Nagyszarva 16 1.10 %
Lögérpatony 14 0.97 %
Ekecs 13 0.90 %
Nyékvárkony 12 0.83 %
Olgya 12 0.83 %
Vajka 12 0.83 %
Csákány 10 0.69 %
Nyárasd 10 0.69 %
Csenke 9 0.62 %
Csallóköztárnok 9 0.62 %
Csiliznyárad 9 0.62 %
Szentmihályfa 8 0.55 %
Egyházkarcsa 8 0.55 %
Nagybodak 8 0.55 %
Béke 8 0.55 %
Alistál 7 0.48 %
Hegyéte 7 0.48 %
Sárosfa 7 0.48 %
Vásárút 6 0.41 %
Kisudvarnok 6 0.41 %
Nemeshodos 6 0.41 %
Királyfiakarcsa 6 0.41 %
Baka 6 0.41 %
Diósförgepatony 6 0.41 %
Nemesgomba 6 0.41 %
Doborgaz 5 0.35 %
Pódatejed 5 0.35 %
Dunakisfalud 4 0.28 %
Macháza 3 0.21 %
Csallóközkürt 3 0.21 %
Bögellő 3 0.21 %
Pozsonyeperjes 3 0.21 %
Csilizradvány 3 0.21 %
Csallóköznádasd 3 0.21 %
Vitény 3 0.21 %
Lúcs 3 0.21 %
Kulcsod 2 0.14 %
Patonyrét 2 0.14 %
Szap 2 0.14 %
Dunatőkés 2 0.14 %
Felsővámos 2 0.14 %
Dercsika 2 0.14 %
Nagyudvarnok 2 0.14 %
Sárrét 1 0.07 %
Nagyabony 1 0.07 %
Balony 1 0.07 %
Albár 1 0.07 %
Keszölcés 1 0.07 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Nagymad 0 0.00 %
Medve 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Dunaszerdahely 141 10.11 %
Somorja 63 4.52 %
Vörösmajor 29 2.08 %
Bős 28 2.01 %
Felbár 28 2.01 %
Kisudvarnok 21 1.51 %
Nagymegyer 20 1.43 %
Úszor 19 1.36 %
Nyárasd 18 1.29 %
Diósförgepatony 18 1.29 %
Nyékvárkony 17 1.22 %
Lég 16 1.15 %
Lögérpatony 16 1.15 %
Ekecs 14 1.00 %
Nagypaka 11 0.79 %
Nagyudvarnok 11 0.79 %
Illésháza 11 0.79 %
Csenke 10 0.72 %
Csallóközkürt 10 0.72 %
Albár 9 0.65 %
Nagymagyar 9 0.65 %
Csütörtök 9 0.65 %
Lúcs 9 0.65 %
Csiliznyárad 8 0.57 %
Nagyszarva 7 0.50 %
Csilizpatas 7 0.50 %
Hegyéte 7 0.50 %
Gelle 7 0.50 %
Dunatőkés 7 0.50 %
Baka 7 0.50 %
Sárosfa 7 0.50 %
Dunakisfalud 6 0.43 %
Nemeshodos 6 0.43 %
Pódatejed 6 0.43 %
Jányok 6 0.43 %
Szentmihályfa 6 0.43 %
Nagyabony 6 0.43 %
Alistál 6 0.43 %
Felsővámos 6 0.43 %
Vásárút 6 0.43 %
Vitény 5 0.36 %
Bacsfa 5 0.36 %
Csallóköznádasd 4 0.29 %
Csilizradvány 4 0.29 %
Nagymad 4 0.29 %
Egyházkarcsa 4 0.29 %
Keszölcés 4 0.29 %
Dercsika 3 0.22 %
Padány 3 0.22 %
Pozsonyeperjes 3 0.22 %
Csallóköztárnok 3 0.22 %
Csákány 3 0.22 %
Balony 3 0.22 %
Vajka 3 0.22 %
Sárrét 3 0.22 %
Nagybodak 3 0.22 %
Medve 2 0.14 %
Nemesgomba 2 0.14 %
Olgya 2 0.14 %
Kulcsod 2 0.14 %
Királyfiakarcsa 2 0.14 %
Macháza 2 0.14 %
Patonyrét 1 0.07 %
Doborgaz 1 0.07 %
Szap 1 0.07 %
Béke 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Dunaszerdahely 313 21.63 %
Somorja 244 16.86 %
Úszor 77 5.32 %
Vörösmajor 75 5.18 %
Bős 43 2.97 %
Lég 42 2.90 %
Nagymegyer 37 2.56 %
Nemeshodos 28 1.94 %
Olgya 27 1.87 %
Illésháza 23 1.59 %
Nagypaka 23 1.59 %
Egyházkarcsa 21 1.45 %
Csütörtök 20 1.38 %
Csákány 20 1.38 %
Hegyéte 20 1.38 %
Lögérpatony 19 1.31 %
Pozsonyeperjes 18 1.24 %
Kisudvarnok 18 1.24 %
Macháza 17 1.17 %
Diósförgepatony 17 1.17 %
Nyárasd 17 1.17 %
Gelle 16 1.11 %
Felbár 15 1.04 %
Doborgaz 15 1.04 %
Szentmihályfa 14 0.97 %
Jányok 14 0.97 %
Nagyabony 13 0.90 %
Nagymagyar 13 0.90 %
Nagymad 12 0.83 %
Nemesgomba 12 0.83 %
Ekecs 12 0.83 %
Alistál 11 0.76 %
Vitény 11 0.76 %
Nyékvárkony 11 0.76 %
Nagyudvarnok 11 0.76 %
Csallóközkürt 10 0.69 %
Vásárút 10 0.69 %
Csenke 10 0.69 %
Sárosfa 9 0.62 %
Béke 9 0.62 %
Nagybodak 9 0.62 %
Vajka 9 0.62 %
Nagyszarva 8 0.55 %
Sárrét 8 0.55 %
Csilizradvány 7 0.48 %
Pódatejed 7 0.48 %
Csallóköztárnok 6 0.41 %
Bacsfa 6 0.41 %
Baka 5 0.35 %
Csiliznyárad 5 0.35 %
Felsővámos 5 0.35 %
Dunatőkés 5 0.35 %
Királyfiakarcsa 5 0.35 %
Lúcs 5 0.35 %
Keszölcés 5 0.35 %
Dercsika 4 0.28 %
Patonyrét 4 0.28 %
Dunakisfalud 4 0.28 %
Csallóköznádasd 3 0.21 %
Balony 3 0.21 %
Albár 3 0.21 %
Kulcsod 3 0.21 %
Csilizpatas 3 0.21 %
Bögellő 2 0.14 %
Medve 2 0.14 %
Padány 2 0.14 %
Szap 2 0.14 %
Dunaszerdahely 521 24.74 %
Somorja 281 13.34 %
Úszor 84 3.99 %
Hegyéte 81 3.85 %
Nyárasd 73 3.47 %
Vörösmajor 72 3.42 %
Bős 61 2.90 %
Nagymegyer 56 2.66 %
Lögérpatony 40 1.90 %
Kisudvarnok 36 1.71 %
Lég 35 1.66 %
Nemeshodos 35 1.66 %
Illésháza 31 1.47 %
Nagypaka 31 1.47 %
Gelle 31 1.47 %
Vásárút 30 1.42 %
Nyékvárkony 29 1.38 %
Diósförgepatony 28 1.33 %
Csákány 28 1.33 %
Nagymagyar 28 1.33 %
Egyházkarcsa 28 1.33 %
Felbár 28 1.33 %
Csütörtök 25 1.19 %
Pódatejed 24 1.14 %
Olgya 23 1.09 %
Nagyudvarnok 22 1.04 %
Macháza 22 1.04 %
Alistál 21 1.00 %
Szentmihályfa 21 1.00 %
Ekecs 21 1.00 %
Jányok 20 0.95 %
Nagyabony 19 0.90 %
Pozsonyeperjes 18 0.85 %
Doborgaz 18 0.85 %
Csenke 15 0.71 %
Csilizradvány 15 0.71 %
Nemesgomba 15 0.71 %
Albár 14 0.66 %
Csallóközkürt 14 0.66 %
Vajka 12 0.57 %
Sárosfa 12 0.57 %
Nagyszarva 11 0.52 %
Padány 11 0.52 %
Csiliznyárad 11 0.52 %
Királyfiakarcsa 11 0.52 %
Csallóköztárnok 10 0.47 %
Felsővámos 10 0.47 %
Csilizpatas 9 0.43 %
Baka 9 0.43 %
Dunakisfalud 9 0.43 %
Sárrét 9 0.43 %
Béke 9 0.43 %
Dunatőkés 8 0.38 %
Csallóköznádasd 8 0.38 %
Vitény 8 0.38 %
Nagybodak 7 0.33 %
Kulcsod 7 0.33 %
Keszölcés 6 0.28 %
Lúcs 6 0.28 %
Nagymad 5 0.24 %
Balony 5 0.24 %
Szap 5 0.24 %
Medve 5 0.24 %
Dercsika 4 0.19 %
Bögellő 4 0.19 %
Bacsfa 4 0.19 %
Patonyrét 3 0.14 %
Dunaszerdahely 2 056 22.34 %
Bős 801 8.70 %
Somorja 775 8.42 %
Nagymegyer 651 7.07 %
Ekecs 497 5.40 %
Nyékvárkony 436 4.74 %
Nyárasd 408 4.43 %
Gelle 291 3.16 %
Vásárút 246 2.67 %
Alistál 211 2.29 %
Csütörtök 186 2.02 %
Baka 160 1.74 %
Diósförgepatony 160 1.74 %
Illésháza 156 1.70 %
Csiliznyárad 154 1.67 %
Csilizradvány 151 1.64 %
Nemeshodos 150 1.63 %
Pozsonyeperjes 149 1.62 %
Nagyszarva 145 1.58 %
Csallóközkürt 142 1.54 %
Csenke 137 1.49 %
Hegyéte 129 1.40 %
Nagyabony 129 1.40 %
Felbár 123 1.34 %
Egyházkarcsa 123 1.34 %
Kisudvarnok 122 1.33 %
Lögérpatony 121 1.31 %
Nagymagyar 119 1.29 %
Balony 109 1.18 %
Felsővámos 108 1.17 %
Nagyudvarnok 103 1.12 %
Jányok 95 1.03 %
Sárosfa 89 0.97 %
Lég 87 0.95 %
Csallóköznádasd 86 0.93 %
Nagymad 81 0.88 %
Albár 78 0.85 %
Királyfiakarcsa 75 0.81 %
Szentmihályfa 71 0.77 %
Csilizpatas 70 0.76 %
Medve 69 0.75 %
Szap 65 0.71 %
Bögellő 58 0.63 %
Pódatejed 57 0.62 %
Lúcs 56 0.61 %
Béke 53 0.58 %
Dunakisfalud 53 0.58 %
Vajka 50 0.54 %
Nagybodak 49 0.53 %
Kulcsod 47 0.51 %
Csákány 40 0.43 %
Bacsfa 40 0.43 %
Dunatőkés 40 0.43 %
Dercsika 39 0.42 %
Csallóköztárnok 37 0.40 %
Nagypaka 37 0.40 %
Padány 36 0.39 %
Nemesgomba 34 0.37 %
Keszölcés 19 0.21 %
Doborgaz 19 0.21 %
Úszor 18 0.20 %
Olgya 15 0.16 %
Patonyrét 11 0.12 %
Macháza 11 0.12 %
Sárrét 6 0.07 %
Vörösmajor 5 0.05 %
Vitény 5 0.05 %
Dunaszerdahely 1 201 24.32 %
Somorja 456 9.23 %
Nagymegyer 359 7.27 %
Bős 198 4.01 %
Nyárasd 185 3.75 %
Nyékvárkony 146 2.96 %
Gelle 145 2.94 %
Ekecs 135 2.73 %
Kisudvarnok 118 2.39 %
Vásárút 111 2.25 %
Lég 107 2.17 %
Egyházkarcsa 94 1.90 %
Nemeshodos 91 1.84 %
Diósförgepatony 85 1.72 %
Illésháza 83 1.68 %
Pozsonyeperjes 81 1.64 %
Alistál 77 1.56 %
Jányok 76 1.54 %
Lögérpatony 73 1.48 %
Csütörtök 72 1.46 %
Nagyudvarnok 72 1.46 %
Hegyéte 69 1.40 %
Felbár 68 1.38 %
Nagymad 64 1.30 %
Szentmihályfa 62 1.26 %
Csenke 60 1.21 %
Csallóközkürt 59 1.19 %
Nagymagyar 57 1.15 %
Nagypaka 57 1.15 %
Albár 56 1.13 %
Királyfiakarcsa 56 1.13 %
Csilizradvány 54 1.09 %
Csiliznyárad 52 1.05 %
Nagyszarva 51 1.03 %
Baka 47 0.95 %
Felsővámos 47 0.95 %
Lúcs 45 0.91 %
Nagyabony 44 0.89 %
Dunakisfalud 42 0.85 %
Úszor 39 0.79 %
Szap 35 0.71 %
Sárosfa 34 0.69 %
Pódatejed 33 0.67 %
Csallóköznádasd 31 0.63 %
Csákány 31 0.63 %
Balony 30 0.61 %
Padány 29 0.59 %
Béke 28 0.57 %
Csilizpatas 28 0.57 %
Nemesgomba 27 0.55 %
Bögellő 26 0.53 %
Csallóköztárnok 25 0.51 %
Keszölcés 23 0.47 %
Bacsfa 23 0.47 %
Kulcsod 21 0.43 %
Doborgaz 21 0.43 %
Nagybodak 19 0.38 %
Dercsika 18 0.36 %
Dunatőkés 17 0.34 %
Vajka 17 0.34 %
Vörösmajor 17 0.34 %
Medve 15 0.30 %
Olgya 14 0.28 %
Sárrét 13 0.26 %
Vitény 10 0.20 %
Patonyrét 9 0.18 %
Macháza 7 0.14 %
Dunaszerdahely 317 16.98 %
Somorja 161 8.62 %
Lögérpatony 119 6.37 %
Nagymegyer 80 4.28 %
Gelle 74 3.96 %
Lég 73 3.91 %
Bős 60 3.21 %
Diósförgepatony 57 3.05 %
Nyárasd 53 2.84 %
Szentmihályfa 42 2.25 %
Nyékvárkony 42 2.25 %
Jányok 41 2.20 %
Kisudvarnok 41 2.20 %
Nagymagyar 39 2.09 %
Illésháza 38 2.04 %
Lúcs 33 1.77 %
Vásárút 33 1.77 %
Ekecs 31 1.66 %
Csütörtök 29 1.55 %
Felbár 28 1.50 %
Nemeshodos 27 1.45 %
Nagypaka 23 1.23 %
Nagymad 23 1.23 %
Alistál 23 1.23 %
Királyfiakarcsa 22 1.18 %
Pozsonyeperjes 22 1.18 %
Egyházkarcsa 22 1.18 %
Csenke 21 1.12 %
Nagyudvarnok 21 1.12 %
Felsővámos 20 1.07 %
Hegyéte 20 1.07 %
Dunakisfalud 19 1.02 %
Csilizradvány 17 0.91 %
Nagyszarva 16 0.86 %
Sárosfa 15 0.80 %
Baka 15 0.80 %
Béke 15 0.80 %
Bögellő 14 0.75 %
Szap 13 0.70 %
Nagyabony 13 0.70 %
Úszor 13 0.70 %
Csallóközkürt 13 0.70 %
Csákány 12 0.64 %
Csiliznyárad 11 0.59 %
Csilizpatas 11 0.59 %
Nemesgomba 11 0.59 %
Albár 10 0.54 %
Padány 10 0.54 %
Csallóköznádasd 10 0.54 %
Vitény 10 0.54 %
Olgya 9 0.48 %
Doborgaz 9 0.48 %
Vörösmajor 9 0.48 %
Dercsika 9 0.48 %
Pódatejed 8 0.43 %
Keszölcés 8 0.43 %
Balony 8 0.43 %
Csallóköztárnok 8 0.43 %
Bacsfa 8 0.43 %
Vajka 8 0.43 %
Patonyrét 7 0.37 %
Nagybodak 7 0.37 %
Dunatőkés 7 0.37 %
Kulcsod 4 0.21 %
Sárrét 4 0.21 %
Macháza 2 0.11 %
Medve 1 0.05 %
Dunaszerdahely 827 15.70 %
Nagymegyer 263 4.99 %
Nyárasd 241 4.58 %
Somorja 208 3.95 %
Bős 196 3.72 %
Ekecs 118 2.24 %
Alistál 113 2.15 %
Nyékvárkony 89 1.69 %
Felbár 69 1.31 %
Diósförgepatony 67 1.27 %
Gelle 64 1.22 %
Vásárút 64 1.22 %
Kisudvarnok 61 1.16 %
Nemeshodos 57 1.08 %
Csilizradvány 56 1.06 %
Hegyéte 54 1.03 %
Egyházkarcsa 52 0.99 %
Pozsonyeperjes 52 0.99 %
Illésháza 52 0.99 %
Csenke 50 0.95 %
Csallóközkürt 50 0.95 %
Nagyudvarnok 46 0.87 %
Lögérpatony 42 0.80 %
Szentmihályfa 41 0.78 %
Lég 41 0.78 %
Nagymagyar 40 0.76 %
Csütörtök 40 0.76 %
Albár 40 0.76 %
Csiliznyárad 39 0.74 %
Balony 39 0.74 %
Nagyabony 35 0.66 %
Csilizpatas 35 0.66 %
Bacsfa 35 0.66 %
Csákány 33 0.63 %
Sárosfa 32 0.61 %
Padány 31 0.59 %
Nagyszarva 30 0.57 %
Pódatejed 29 0.55 %
Jányok 29 0.55 %
Úszor 29 0.55 %
Medve 28 0.53 %
Baka 28 0.53 %
Csallóköznádasd 26 0.49 %
Nagymad 24 0.46 %
Vörösmajor 24 0.46 %
Királyfiakarcsa 23 0.44 %
Dunatőkés 22 0.42 %
Bögellő 22 0.42 %
Kulcsod 21 0.40 %
Nagypaka 21 0.40 %
Szap 20 0.38 %
Dunakisfalud 19 0.36 %
Lúcs 18 0.34 %
Nemesgomba 17 0.32 %
Felsővámos 16 0.30 %
Dercsika 15 0.28 %
Nagybodak 15 0.28 %
Vajka 13 0.25 %
Patonyrét 12 0.23 %
Csallóköztárnok 11 0.21 %
Vitény 8 0.15 %
Olgya 8 0.15 %
Béke 8 0.15 %
Macháza 7 0.13 %
Sárrét 4 0.08 %
Doborgaz 4 0.08 %
Keszölcés 2 0.04 %
Dunaszerdahely 1 027 17.84 %
Ekecs 723 12.56 %
Nagymegyer 685 11.90 %
Somorja 440 7.64 %
Bős 398 6.91 %
Nyárasd 310 5.39 %
Nyékvárkony 213 3.70 %
Gelle 185 3.21 %
Alistál 162 2.81 %
Csütörtök 126 2.19 %
Vásárút 118 2.05 %
Csilizradvány 105 1.82 %
Nagyszarva 90 1.56 %
Diósförgepatony 88 1.53 %
Nagymagyar 86 1.49 %
Baka 83 1.44 %
Csiliznyárad 83 1.44 %
Balony 82 1.42 %
Pozsonyeperjes 81 1.41 %
Csallóközkürt 79 1.37 %
Illésháza 78 1.36 %
Nemeshodos 72 1.25 %
Lég 70 1.22 %
Nagyabony 70 1.22 %
Lögérpatony 65 1.13 %
Csenke 63 1.09 %
Csilizpatas 58 1.01 %
Hegyéte 49 0.85 %
Felsővámos 48 0.83 %
Albár 48 0.83 %
Királyfiakarcsa 47 0.82 %
Csallóköznádasd 45 0.78 %
Kisudvarnok 45 0.78 %
Jányok 45 0.78 %
Szap 44 0.76 %
Medve 44 0.76 %
Béke 42 0.73 %
Egyházkarcsa 42 0.73 %
Felbár 41 0.71 %
Sárosfa 41 0.71 %
Vajka 37 0.64 %
Bögellő 36 0.63 %
Kulcsod 36 0.63 %
Lúcs 35 0.61 %
Szentmihályfa 33 0.57 %
Nagyudvarnok 30 0.52 %
Nagybodak 26 0.45 %
Bacsfa 25 0.43 %
Nagymad 25 0.43 %
Dercsika 23 0.40 %
Pódatejed 22 0.38 %
Padány 21 0.36 %
Nagypaka 21 0.36 %
Nemesgomba 20 0.35 %
Dunakisfalud 20 0.35 %
Úszor 18 0.31 %
Csallóköztárnok 18 0.31 %
Dunatőkés 18 0.31 %
Csákány 17 0.30 %
Patonyrét 12 0.21 %
Olgya 11 0.19 %
Keszölcés 8 0.14 %
Doborgaz 7 0.12 %
Vörösmajor 5 0.09 %
Sárrét 4 0.07 %
Vitény 3 0.05 %
Macháza 3 0.05 %
Dunaszerdahely 1 289 18.96 %
Somorja 588 8.65 %
Nyárasd 559 8.22 %
Bős 514 7.56 %
Nagymegyer 485 7.13 %
Ekecs 425 6.25 %
Vásárút 235 3.46 %
Nyékvárkony 232 3.41 %
Gelle 230 3.38 %
Alistál 193 2.84 %
Csütörtök 168 2.47 %
Csallóközkürt 138 2.03 %
Csiliznyárad 138 2.03 %
Illésháza 133 1.96 %
Pozsonyeperjes 131 1.93 %
Diósförgepatony 121 1.78 %
Csilizradvány 119 1.75 %
Baka 118 1.74 %
Nagymagyar 117 1.72 %
Nagyszarva 110 1.62 %
Csenke 99 1.46 %
Felsővámos 98 1.44 %
Lég 93 1.37 %
Nagyabony 92 1.35 %
Nemeshodos 91 1.34 %
Hegyéte 90 1.32 %
Balony 84 1.24 %
Lögérpatony 83 1.22 %
Felbár 82 1.21 %
Jányok 81 1.19 %
Kisudvarnok 77 1.13 %
Sárosfa 75 1.10 %
Csallóköznádasd 70 1.03 %
Nagyudvarnok 68 1.00 %
Egyházkarcsa 66 0.97 %
Csilizpatas 64 0.94 %
Béke 62 0.91 %
Medve 50 0.74 %
Királyfiakarcsa 47 0.69 %
Bögellő 47 0.69 %
Szap 46 0.68 %
Lúcs 46 0.68 %
Szentmihályfa 43 0.63 %
Vajka 41 0.60 %
Pódatejed 40 0.59 %
Nagymad 40 0.59 %
Kulcsod 39 0.57 %
Albár 38 0.56 %
Dercsika 37 0.54 %
Csákány 37 0.54 %
Nagybodak 35 0.51 %
Csallóköztárnok 33 0.49 %
Dunakisfalud 29 0.43 %
Dunatőkés 29 0.43 %
Padány 28 0.41 %
Nagypaka 28 0.41 %
Nemesgomba 28 0.41 %
Úszor 28 0.41 %
Bacsfa 28 0.41 %
Patonyrét 17 0.25 %
Doborgaz 17 0.25 %
Keszölcés 12 0.18 %
Olgya 12 0.18 %
Macháza 9 0.13 %
Vörösmajor 6 0.09 %
Sárrét 3 0.04 %
Vitény 1 0.01 %
Somorja 517 17.82 %
Dunaszerdahely 201 6.93 %
Vörösmajor 89 3.07 %
Úszor 85 2.93 %
Bős 74 2.55 %
Felbár 41 1.41 %
Lég 40 1.38 %
Gelle 38 1.31 %
Illésháza 37 1.27 %
Nagymegyer 36 1.24 %
Nagymagyar 33 1.14 %
Csütörtök 31 1.07 %
Nagypaka 31 1.07 %
Nyárasd 30 1.03 %
Jányok 26 0.90 %
Lögérpatony 26 0.90 %
Csákány 26 0.90 %
Olgya 25 0.86 %
Nemeshodos 24 0.83 %
Baka 24 0.83 %
Nemesgomba 23 0.79 %
Hegyéte 23 0.79 %
Doborgaz 20 0.69 %
Nagyszarva 19 0.65 %
Csenke 19 0.65 %
Béke 19 0.65 %
Ekecs 18 0.62 %
Vajka 18 0.62 %
Pozsonyeperjes 17 0.59 %
Sárosfa 17 0.59 %
Egyházkarcsa 16 0.55 %
Szentmihályfa 16 0.55 %
Lúcs 16 0.55 %
Macháza 15 0.52 %
Nagyabony 15 0.52 %
Nyékvárkony 14 0.48 %
Kisudvarnok 14 0.48 %
Diósförgepatony 13 0.45 %
Csallóköznádasd 13 0.45 %
Bacsfa 13 0.45 %
Alistál 12 0.41 %
Csallóköztárnok 11 0.38 %
Keszölcés 10 0.34 %
Nagybodak 9 0.31 %
Vitény 9 0.31 %
Csilizpatas 9 0.31 %
Vásárút 9 0.31 %
Felsővámos 8 0.28 %
Csiliznyárad 8 0.28 %
Csilizradvány 8 0.28 %
Dunakisfalud 7 0.24 %
Balony 7 0.24 %
Pódatejed 7 0.24 %
Szap 7 0.24 %
Nagyudvarnok 6 0.21 %
Sárrét 6 0.21 %
Kulcsod 6 0.21 %
Dercsika 5 0.17 %
Patonyrét 5 0.17 %
Dunatőkés 5 0.17 %
Királyfiakarcsa 5 0.17 %
Padány 4 0.14 %
Csallóközkürt 3 0.10 %
Medve 3 0.10 %
Bögellő 2 0.07 %
Nagymad 2 0.07 %
Albár 1 0.03 %
Dunaszerdahely 945 14.79 %
Nagymegyer 923 14.44 %
Somorja 455 7.12 %
Bős 402 6.29 %
Ekecs 354 5.54 %
Nyárasd 232 3.63 %
Vásárút 193 3.02 %
Nyékvárkony 181 2.83 %
Gelle 160 2.50 %
Csiliznyárad 124 1.94 %
Csilizradvány 118 1.85 %
Alistál 110 1.72 %
Csütörtök 110 1.72 %
Illésháza 105 1.64 %
Baka 95 1.49 %
Nagyszarva 86 1.35 %
Balony 85 1.33 %
Pozsonyeperjes 84 1.31 %
Nagymagyar 76 1.19 %
Diósförgepatony 74 1.16 %
Csallóközkürt 69 1.08 %
Lég 68 1.06 %
Nagyabony 66 1.03 %
Nemeshodos 65 1.02 %
Felsővámos 63 0.99 %
Csenke 62 0.97 %
Lögérpatony 52 0.81 %
Felbár 49 0.77 %
Csallóköznádasd 48 0.75 %
Szap 47 0.74 %
Hegyéte 47 0.74 %
Jányok 46 0.72 %
Albár 42 0.66 %
Kisudvarnok 41 0.64 %
Sárosfa 40 0.63 %
Bögellő 38 0.59 %
Medve 37 0.58 %
Királyfiakarcsa 37 0.58 %
Kulcsod 37 0.58 %
Csilizpatas 37 0.58 %
Nagyudvarnok 35 0.55 %
Egyházkarcsa 35 0.55 %
Béke 34 0.53 %
Lúcs 34 0.53 %
Vajka 31 0.49 %
Szentmihályfa 28 0.44 %
Padány 21 0.33 %
Nagymad 20 0.31 %
Dercsika 20 0.31 %
Bacsfa 19 0.30 %
Pódatejed 18 0.28 %
Dunakisfalud 18 0.28 %
Nemesgomba 17 0.27 %
Nagybodak 17 0.27 %
Nagypaka 16 0.25 %
Dunatőkés 16 0.25 %
Úszor 15 0.23 %
Csallóköztárnok 13 0.20 %
Csákány 12 0.19 %
Patonyrét 10 0.16 %
Doborgaz 8 0.13 %
Keszölcés 8 0.13 %
Olgya 6 0.09 %
Sárrét 4 0.06 %
Macháza 4 0.06 %
Vörösmajor 3 0.05 %
Vitény 2 0.03 %
Dunaszerdahely 657 25.46 %
Somorja 128 4.96 %
Bős 49 1.90 %
Nagymegyer 45 1.74 %
Lég 43 1.67 %
Nyárasd 33 1.28 %
Vörösmajor 31 1.20 %
Nyékvárkony 30 1.16 %
Nagyudvarnok 28 1.08 %
Gelle 27 1.05 %
Kisudvarnok 25 0.97 %
Ekecs 25 0.97 %
Csallóközkürt 25 0.97 %
Hegyéte 24 0.93 %
Nemeshodos 24 0.93 %
Egyházkarcsa 23 0.89 %
Bacsfa 22 0.85 %
Úszor 21 0.81 %
Illésháza 20 0.77 %
Szentmihályfa 19 0.74 %
Alistál 19 0.74 %
Pozsonyeperjes 19 0.74 %
Diósförgepatony 18 0.70 %
Albár 17 0.66 %
Vásárút 17 0.66 %
Csilizradvány 16 0.62 %
Jányok 15 0.58 %
Pódatejed 14 0.54 %
Felbár 14 0.54 %
Csiliznyárad 12 0.46 %
Csenke 12 0.46 %
Nagymagyar 12 0.46 %
Nagypaka 12 0.46 %
Sárosfa 11 0.43 %
Nagyszarva 11 0.43 %
Csütörtök 11 0.43 %
Dunatőkés 11 0.43 %
Baka 11 0.43 %
Lögérpatony 10 0.39 %
Királyfiakarcsa 10 0.39 %
Nagyabony 9 0.35 %
Nagybodak 8 0.31 %
Csallóköznádasd 6 0.23 %
Dunakisfalud 6 0.23 %
Macháza 6 0.23 %
Doborgaz 5 0.19 %
Nagymad 5 0.19 %
Csákány 5 0.19 %
Padány 5 0.19 %
Nemesgomba 5 0.19 %
Patonyrét 5 0.19 %
Bögellő 4 0.15 %
Csilizpatas 4 0.15 %
Olgya 4 0.15 %
Sárrét 3 0.12 %
Vajka 3 0.12 %
Felsővámos 3 0.12 %
Vitény 3 0.12 %
Béke 3 0.12 %
Medve 3 0.12 %
Kulcsod 2 0.08 %
Csallóköztárnok 2 0.08 %
Dercsika 2 0.08 %
Szap 2 0.08 %
Balony 2 0.08 %
Lúcs 1 0.04 %
Keszölcés 1 0.04 %
Somorja 230 27.95 %
Dunaszerdahely 97 11.79 %
Vörösmajor 35 4.25 %
Lég 33 4.01 %
Úszor 27 3.28 %
Bős 22 2.67 %
Bacsfa 20 2.43 %
Olgya 13 1.58 %
Nagypaka 12 1.46 %
Nagymegyer 10 1.22 %
Vitény 9 1.09 %
Sárosfa 8 0.97 %
Vajka 7 0.85 %
Felbár 7 0.85 %
Lögérpatony 7 0.85 %
Nagymagyar 7 0.85 %
Hegyéte 6 0.73 %
Macháza 5 0.61 %
Ekecs 5 0.61 %
Nagyszarva 5 0.61 %
Nemesgomba 5 0.61 %
Patonyrét 5 0.61 %
Szentmihályfa 4 0.49 %
Csallóköztárnok 4 0.49 %
Vásárút 4 0.49 %
Diósförgepatony 4 0.49 %
Gelle 4 0.49 %
Sárrét 4 0.49 %
Nemeshodos 4 0.49 %
Csenke 4 0.49 %
Illésháza 4 0.49 %
Nyékvárkony 3 0.36 %
Dunatőkés 3 0.36 %
Csütörtök 3 0.36 %
Nyárasd 3 0.36 %
Lúcs 3 0.36 %
Keszölcés 3 0.36 %
Béke 2 0.24 %
Kulcsod 2 0.24 %
Medve 2 0.24 %
Egyházkarcsa 2 0.24 %
Királyfiakarcsa 2 0.24 %
Albár 2 0.24 %
Csákány 2 0.24 %
Csallóközkürt 2 0.24 %
Felsővámos 2 0.24 %
Nagybodak 2 0.24 %
Nagyabony 2 0.24 %
Pódatejed 2 0.24 %
Csilizpatas 2 0.24 %
Jányok 2 0.24 %
Balony 1 0.12 %
Alistál 1 0.12 %
Doborgaz 1 0.12 %
Csilizradvány 1 0.12 %
Nagymad 1 0.12 %
Bögellő 1 0.12 %
Baka 1 0.12 %
Csallóköznádasd 1 0.12 %
Csiliznyárad 1 0.12 %
Pozsonyeperjes 1 0.12 %
Nagyudvarnok 1 0.12 %
Dunakisfalud 1 0.12 %
Dercsika 0 0.00 %
Kisudvarnok 0 0.00 %
Szap 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Dunaszerdahely 322 15.85 %
Somorja 278 13.69 %
Úszor 86 4.23 %
Vörösmajor 82 4.04 %
Bős 60 2.95 %
Lég 40 1.97 %
Hegyéte 31 1.53 %
Nagymegyer 30 1.48 %
Lögérpatony 30 1.48 %
Olgya 29 1.43 %
Illésháza 28 1.38 %
Nagypaka 27 1.33 %
Nyárasd 25 1.23 %
Csütörtök 24 1.18 %
Gelle 23 1.13 %
Nagymagyar 23 1.13 %
Macháza 22 1.08 %
Kisudvarnok 22 1.08 %
Csákány 22 1.08 %
Jányok 21 1.03 %
Csenke 20 0.98 %
Nemeshodos 19 0.94 %
Felbár 19 0.94 %
Ekecs 16 0.79 %
Doborgaz 16 0.79 %
Egyházkarcsa 16 0.79 %
Szentmihályfa 16 0.79 %
Alistál 16 0.79 %
Vajka 14 0.69 %
Nagyszarva 14 0.69 %
Nyékvárkony 14 0.69 %
Nagyabony 14 0.69 %
Pozsonyeperjes 13 0.64 %
Pódatejed 13 0.64 %
Vásárút 11 0.54 %
Vitény 11 0.54 %
Diósförgepatony 11 0.54 %
Nagymad 10 0.49 %
Királyfiakarcsa 10 0.49 %
Sárosfa 10 0.49 %
Csallóközkürt 9 0.44 %
Nemesgomba 9 0.44 %
Csiliznyárad 9 0.44 %
Csallóköznádasd 9 0.44 %
Sárrét 9 0.44 %
Dunatőkés 8 0.39 %
Lúcs 8 0.39 %
Béke 8 0.39 %
Kulcsod 8 0.39 %
Keszölcés 7 0.34 %
Balony 7 0.34 %
Nagybodak 7 0.34 %
Csallóköztárnok 7 0.34 %
Dercsika 6 0.30 %
Nagyudvarnok 6 0.30 %
Baka 5 0.25 %
Albár 5 0.25 %
Felsővámos 5 0.25 %
Patonyrét 5 0.25 %
Bacsfa 5 0.25 %
Dunakisfalud 5 0.25 %
Csilizpatas 5 0.25 %
Medve 4 0.20 %
Csilizradvány 3 0.15 %
Padány 2 0.10 %
Bögellő 2 0.10 %
Szap 1 0.05 %
Dunaszerdahely 309 21.16 %
Somorja 108 7.40 %
Bős 92 6.30 %
Nagymegyer 84 5.75 %
Nagyudvarnok 59 4.04 %
Vásárút 57 3.90 %
Nyékvárkony 53 3.63 %
Lég 43 2.95 %
Nemeshodos 39 2.67 %
Albár 38 2.60 %
Nyárasd 33 2.26 %
Szentmihályfa 30 2.05 %
Nagyabony 30 2.05 %
Úszor 28 1.92 %
Egyházkarcsa 28 1.92 %
Kisudvarnok 26 1.78 %
Nagypaka 25 1.71 %
Csallóközkürt 25 1.71 %
Alistál 23 1.58 %
Bacsfa 22 1.51 %
Vörösmajor 21 1.44 %
Pódatejed 20 1.37 %
Ekecs 19 1.30 %
Sárosfa 18 1.23 %
Dunakisfalud 18 1.23 %
Felsővámos 16 1.10 %
Gelle 16 1.10 %
Hegyéte 15 1.03 %
Felbár 14 0.96 %
Lögérpatony 13 0.89 %
Baka 12 0.82 %
Pozsonyeperjes 12 0.82 %
Nemesgomba 12 0.82 %
Nagymad 12 0.82 %
Bögellő 12 0.82 %
Sárrét 11 0.75 %
Diósförgepatony 11 0.75 %
Nagymagyar 11 0.75 %
Dunatőkés 11 0.75 %
Csiliznyárad 10 0.68 %
Csütörtök 10 0.68 %
Lúcs 9 0.62 %
Királyfiakarcsa 9 0.62 %
Olgya 9 0.62 %
Csilizradvány 8 0.55 %
Csallóköznádasd 7 0.48 %
Nagyszarva 7 0.48 %
Illésháza 6 0.41 %
Szap 5 0.34 %
Patonyrét 5 0.34 %
Csenke 5 0.34 %
Macháza 5 0.34 %
Vitény 5 0.34 %
Doborgaz 5 0.34 %
Padány 5 0.34 %
Jányok 4 0.27 %
Dercsika 4 0.27 %
Csallóköztárnok 4 0.27 %
Medve 4 0.27 %
Csilizpatas 3 0.21 %
Csákány 3 0.21 %
Balony 3 0.21 %
Kulcsod 2 0.14 %
Nagybodak 2 0.14 %
Vajka 2 0.14 %
Béke 2 0.14 %
Keszölcés 2 0.14 %
Dunaszerdahely 182 13.00 %
Somorja 181