SK
NZ
.....

Nána

Község

címer zászló
1111 100% magyar 1910
798 67% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Nána
Hivatalos szlovák megnevezés:
Nána
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Esztergom vármegye
Párkányi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Esztergom vármegye
Párkányi járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság - Kisalföld, Nyitra-Barsi-halomvidék, Alsó-Garammente
Más földrajzi nevek:
Berek, Donghegy, Hegyfarok, Mikói puszta, Újmajor (Káptalanpuszta)
Koordináták:
47.81355667, 18.69975090
Terület:
17,95 km2
Rang:
község
Népesség:
1209
Tszf. magasság:
108 m
Körzethívószám:
+421 (0) 36
Irányítószám:
94360
Település kód:
556092
Szervezeti azonosító:
800279
Adóazonosító:
2021074176

Nána az Alsó-Garammentén, a Garam jobb partjának közelében fekszik, a Párkányt Zselízzel összekötő 76-os főút mentén, Párkány központjától 2,5 km-re északnyugatra. A várostól a Pozsony-Budapest vasútvonal választja el, maga a párkányi vasútállomás is Nána területére esik, erre utal korábbi elnevezése is ("Párkánynána"). 2 kilométer hosszú mellékút teremt közvetlen összeköttetést a párkányi vasútállomással. Délkeletről Párkány, keletről Garamkövesd, északkeletről Kicsind, északról és északnyugatról Kőhídgyarmat, délnyugatról pedig Ebed községekkel határos. Keleti határának egy részét a Garam-folyó alkotja, ez egyben a történelmi Esztergom és Hont vármegye határa is. Délkeleti határának egy részét a Párkány-Garamkövesd közötti országút alkotja, Párkánnyal közös határa a vasútvonallal párhuzamosan annak déli oldalán húzódik. Nyugaton határa egészen a Bélai-dombok lábáig nyúlik, ahol a falu szőlői is találhatóak (Hegyfarok).

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és az Érsekújvári járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Esztergom vármegye Párkányi járásához tartozott, Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Párkányi járáshoz, annak megszüntetése után pedig az Érsekújvári járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Esztergom vármegye, Párkányi járás) és nagyközségi rangot kapott. 1960-1990 között Párkányhoz tartozott. Területe 1990-ben 1,12 km²-el (6,7 %) gyarapodott (16,83 km²-ről 17,95 km²-re), amikor Párkánynak a vasútvonaltól északra eső határrészét Nánához csatolták.

Népesség

1910-ben 1115, 1921-ben 1232, 1939-ben pedig 1426, túlnyomórészt magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. 1991-2011 között 4,1 %-al növekedett lakosságszáma (1133 főről 1180-ra), ezzel párhuzamosan a szlovák nemzetiségűek aránya 16,3 %-ról 22,5 %-ra nőtt a túlnyomórészt magyarok (70,4 %) lakta községben. A lakosság 72 %-a római katolikus vallású.

Történelem

1157-ben II. Géza királynak abban az oklevelében említik először, melyben az esztergomi érsekségnek sóvám szedésére jogot adományoz. A 14. századig a Nána-Beszter család, 1347-től az esztergomi káptalan birtoka. A 16. században a Nyáry család is birtokos a községben. 1530-ban a török támadása következtében a falu elnéptelenedett s a 150 éves török uralom után a falut szerbekkel telepítették újra, akik azonban néhány generáció után teljesen magyar ajkúvá váltak. A 18. században a káptalan uradalmi majort létesített a területén, mely később faluvá növekedett. 1715-ben 12 háztartása volt, 1755-ban 105 volt a lakosok száma. 1787-ben 35 házában 275 lakos élt. 1828-ban 43 háza és 399 lakosa volt, akik mezőgazdasággal foglalkoztak. 1900-ban téglagyárat alapítottak a községben. A trianoni békeszerződésig Esztergom vármegye Párkányi járásához tartozott. 1938 és 1945 között újra Magyarországhoz tartozott. 1960-ban közigazgatásilag Párkányhoz csatolták, 1990 óta újra önálló község.

Mai jelentősége

A községben magyar alapiskola és óvoda működik. Szent Vendelnek szentelt katolikus temploma 1791-ben egy barokk kápolna átalakításával épült. A korábban nagy jelentőségű állami gazdaság megszűnt, akárcsak a község határában található laktanya, melynek helyén ipari parkot alakítottak ki. Szőlőtermesztése és bortermelése (Hegyfarok) is számottevő.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

NÁNA. Magyar falu Esztergom Várm. földes Ura az Esztergomi Káptalanbéli Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Párkányhoz nem meszsze, és annak filiája, földgye jó, legelője elég, piatzozása a’ Dunán, és Esztergomban, réttyeinek, és legelőinek egy részét Garam vize néha el őnti.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Nána, magyar falu, Esztergom, vagy az uj rend szerint Komárom vmegyében, Párkány, Ebed helységek, Mikó és Kis-Tata puszták határai és a Garan vize közt: 450 kath. lak., a Nána vize mellett. Mikó és Kis-Tata pusztákon az uradalomnak nagy gazdasága van; Nánán pedig birnak a lakosok 358 hold róna fekvésü termékeny szántóföldet, 59 hold rétet, 1009 kapa szőlőt. E határon megy keresztül a pest-váczi vasutvonal. F. u. az esztergomi káptalan. E helységről már II. Geyza oklevelében van szó 1157 évről.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nána, kisközség, a Garam mentén, 122 házzal és 957 magyar lakossal, a kik 15 ref. és 30 izr. kivételével, róm. kath. vallásúak. Határa 2924 kat. hold. A Nána-Beszter nemesített várjobbágy nemzetség ősi fészke. Első ízben 1157-ben fordul elő az oklevelekben, a mely évben vámját II. Géza király az esztergomi egyháznak adományozta. 1228-ban a Nána-Beszter nemzetség tagjai itteni birtokukat elkülönítették az esztergomi egyház földjeitől. A pápai tizedjegyzékek szerint 1332-37-ben már fennállott a plébániája. 1347-ben Nagy Lajos király az esztergomi káptalannak adta, kárpótlásul az I. Károly királytól elvett Tolna vármegyei birtokokért. 1439-ben Albert király megerősítette a káptalant itteni birtokaiban. Az 1532. évi adóösszeírások szerint az esztergomi káptalan volt itt a birtokos, de ugyanakkor Nyáry Ferencz is földesura volt. A török világban teljesen elpusztult. Az 1550-1647. évi összeírásokból hiányzik, úgyszintén az 1696. éviből is. Az 1732. évi egyházlátogatási jegyzőkönyvben az esztergomi káptalan pusztájaként szerepel. Az 1755. évi egyházlátogatás alkalmával is még csak majorság volt, a hol ekkor 108 lélek tartózkodott. A XVIII. század második felében alakult át jobbágyközséggé. 1848-ig az esztergomi főkáptalan bírt itt földesúri joggal, s ma is ő a legnagyobb birtokosa. Temploma 1791-ben épült. Ugyanebből az időből való régi kastélya is, mely az esztergomi főkáptalan tulajdona. A község határában Bényig elhúzódó népvándorláskori sánczok vannak. Innen régi sarkantyúk, nyilak, pénzek és edények kerültek felszínre. 1849-ben, a nagysallói ütközet után való napon, harcz volt itt a magyar és a császári hadak között. Az 1876. évi árvíz sok kárt tett benne. Határához tartozik a Belső és Új majorok. A községben van Renner Gáspár és Fia tégla- és cserépgyára. Van még itt önkéntes tűzoltóegylet és gazdakör. Postája, távíró- és vasúti állomása Párkány-Nána, hajóállomása Párkány.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Nána. Első okleveles említését 1157-ben találjuk, amikor is II. Géza a községbeli vámszedés jogát az esztergomi érsekségnek adományozza. 1228-ban a Nána-Beszler nemzetség is bír itt birtokkal. Nagy Lajos király az esztergomi káptalannak juttatja az I. Károly királytól elvett tolnamegyei birtokért. 1532-ben a káptalan és Nyáry Ferenc között oszlik meg. A török alatt megsemmisült s csak nagykésőn települt újra. A szabadságharc idején határában ütközet volt a honvédség és a császáriak között. Határában népvándorláskorabeli leleteket tártak fel. ösi plébániája már 1332-ben fennállott, templomát 1791-ben emelték. A község területe 2923 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1426. Hozzátartozik: Újmajor (Káptalan puszta), Berek, Téglagyár.

Ratkó Anna

1903.8.19.
Nána - megszületett

Dániel Erzsébet

1946.10.28.
Nána - megszületett
Névelőfordulások
1773
Nána,
1786
Nána,
1888
Esztergomnána,
1990
Nána
1994
Nána

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Madách utca (Madáchova) 32
Telefon: 0367597006
Fax: 0367597007

Honlap: obecnana.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Molnár Dezider (Független)

Képviselő-testület:
Juhász Ladislav (Független)
Lengyelfalusy Mária (Független)
Kohút Michal (Független)
Jung Jaroslav (Független)
Béres József (SMK-MKP)
Khéli Gabriel (SMK-MKP)
Kanozsaiová Mária (SMK-MKP)
Független 57% Független 4 képviselö SMK-MKP 43% SMK-MKP 3 képviselö 7 képviselö
Nánai Posta

Madách utca 33

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 39

Szlovák és Magyar Tannyelvű Óvoda

Iskola utca 39

Nánai Községi Hivatal

Madách utca 32

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 725 93%
szlovákok 3 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 17 2%
egyéb 35 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 780
magyarok 1111 100%
szlovákok 4 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1115
magyarok 939 76%
szlovákok 248 20%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 36 3%
egyéb 9 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1232
magyarok 932 82%
szlovákok 185 16%
romák 13 1%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1133
magyarok 871 75%
szlovákok 263 23%
romák 4 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 22 2%
összlétszám 1162
magyarok 831 70%
szlovákok 266 23%
romák 0 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 77 7%
összlétszám 1180
magyarok 798 67%
szlovákok 316 26%
romák 0 0%
csehek 6 1%
németek 0 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 74 6%
összlétszám 1198
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1047
Választási részvétel: 53.49 %
Kiadott boríték: 560
Bedobott boríték: 560

Polgármester

Érvényes szavazólap: 544
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Molnár Dezider 451 82.90 % Független
Budai Zsolt 93 17.10 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Juhász Ladislav 360 Független
Lengyelfalusy Mária 349 Független
Kohút Michal 305 Független
Béres József 299 SMK-MKP
Jung Jaroslav 256 Független
Khéli Gabriel 246 SMK-MKP
Kanozsaiová Mária 240 SMK-MKP

Képviselők

2014
Független 33.33% Független 3 képviselö SMK-MKP, MOST - HÍD 66.67% SMK-MKP, MOST - HÍD 6 képviselö 9 képviselö
2018
Független 57.14% Független 4 képviselö SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1008
Választási részvétel: 19.84 %
Kiadott boríték: 200
Bedobott boríték: 200
Választásra jogosult: 1007
Választási részvétel: 16.98 %
Kiadott boríték: 171
Bedobott boríték: 171
Választásra jogosult: 1 046
Választási részvétel: 19,88 %
Kiadott boríték: 208
Bedobott boríték: 207

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 189
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 202
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 151 79.89 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 22 11.64 % SMER - SD
Peter Oremus 10 5.29 % Független
Robert Dick 3 1.59 % MS
Stanislav Kováč 2 1.06 % DÚ, Zmena zdola
Regan Belovič 1 0.53 % 7 STATOČNÝCH
Viliam Mokraň 0 0.00 % KĽS
Milan Belica 14 8.19% SMER - SD
Iván Farkas 129 63.86 % SMK-MKP
Milan Belica 38 18.81 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Milan Uhrík 13 6.44 % ĽSNS
Peter Oremus 11 5.45 % Független
Ján Greššo 6 2.97 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
László Hajdu 3 1.49 % MKDA
Renáta Kolenčíková 2 0.99 % Független
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 196
Érvényes szavazólap: 201
Érvényes szavazólap: 6808
# Név Szavazat Százalék Párt
László Szigeti 148 75.51% SMK-MKP
Iván Farkas 144 73.47% SMK-MKP
Imrich Hugyivár 104 53.06% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 54 27.55% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Eva Čákvári 45 22.96% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Alexander Hubač 31 15.82% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS
Ondrej Beňuš 14 7.14% KDH, SMER - SD
Iván Farkas 127 63.18% SMK-MKP
Szabolcs Bolya 106 52.74% SMK-MKP
László Szigeti 100 49.75% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 72 35.82% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Elzer 43 21.39% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Rita Pásztorová 43 21.39% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Július Mazán 17 8.46% KDH, SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA, NOVA
Peter Brlai 13 6.47% ĽS Naše Slovensko
Jácint Kecskeméti 12 5.97% MKDA-MKDSZ
Iván Farkas 4653 0.00% SMK-MKP
László Szigeti 4418 0.00% SMK-MKP
Imrich Hugyivár 3655 0.00% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 1992 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Eva Čákvári 1885 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Alexander Hubač 1805 0.00% MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Ondrej Beňuš 564 0.00% KDH, SMER - SD
Iván Farkas 4267 62.68% SMK-MKP
Szabolcs Bolya 3755 55.16% SMK-MKP
László Szigeti 3721 54.66% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 1829 26.87% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rita Pásztorová 1628 23.91% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Elzer 1365 20.05% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Július Mazán 722 10.61% KDH, SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA, NOVA
Jácint Kecskeméti 459 6.74% MKDA-MKDSZ
Peter Brlai 389 5.71% ĽS Naše Slovensko

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Párkány 732 25.40 %
Muzsla 146 5.07 %
Köbölkút 86 2.98 %
Bény 81 2.81 %
Szőgyén 75 2.60 %
Nána 72 2.50 %
Garamkövesd 70 2.43 %
Kőhídgyarmat 65 2.26 %
Kéménd 52 1.80 %
Ebed 49 1.70 %
Kicsind 46 1.60 %
Csúz 44 1.53 %
Kisgyarmat 40 1.39 %
Bajta 37 1.28 %
Helemba 33 1.15 %
Szalka 33 1.15 %
Kürt 28 0.97 %
Kisújfalu 21 0.73 %
Bart 21 0.73 %
Béla 19 0.66 %
Für 16 0.56 %
Libád 15 0.52 %
Leléd 15 0.52 %
Ipolykiskeszi 14 0.49 %
Garampáld 12 0.42 %
Sárkányfalva 7 0.24 %
Párkány 890 32.52 %
Muzsla 479 17.50 %
Köbölkút 377 13.77 %
Kürt 297 10.85 %
Szőgyén 287 10.49 %
Kisújfalu 210 7.67 %
Bény 181 6.61 %
Szalka 178 6.50 %
Kéménd 151 5.52 %
Nána 127 4.64 %
Kőhídgyarmat 121 4.42 %
Garamkövesd 104 3.80 %
Helemba 93 3.40 %
Ebed 82 3.00 %
Für 82 3.00 %
Bart 71 2.59 %
Kisgyarmat 65 2.37 %
Csúz 64 2.34 %
Béla 61 2.23 %
Garampáld 55 2.01 %
Leléd 53 1.94 %
Sárkányfalva 53 1.94 %
Bajta 52 1.90 %
Kicsind 48 1.75 %
Ipolykiskeszi 44 1.61 %
Libád 42 1.53 %
Párkány 134 14.79 %
Muzsla 37 4.08 %
Szőgyén 27 2.98 %
Kürt 26 2.87 %
Köbölkút 24 2.65 %
Kicsind 22 2.43 %
Kőhídgyarmat 22 2.43 %
Bény 17 1.88 %
Kisújfalu 16 1.77 %
Kéménd 16 1.77 %
Szalka 13 1.43 %
Ebed 13 1.43 %
Für 12 1.32 %
Nána 12 1.32 %
Bart 10 1.10 %
Garamkövesd 10 1.10 %
Csúz 9 0.99 %
Kisgyarmat 8 0.88 %
Helemba 7 0.77 %
Ipolykiskeszi 7 0.77 %
Leléd 5 0.55 %
Béla 4 0.44 %
Libád 4 0.44 %
Sárkányfalva 2 0.22 %
Bajta 1 0.11 %
Garampáld 1 0.11 %
Párkány 409 16.82 %
Garamkövesd 217 8.92 %
Muzsla 69 2.84 %
Szőgyén 65 2.67 %
Kicsind 51 2.10 %
Köbölkút 45 1.85 %
Bény 43 1.77 %
Nána 43 1.77 %
Ebed 38 1.56 %
Bajta 37 1.52 %
Kőhídgyarmat 34 1.40 %
Kéménd 31 1.27 %
Bart 29 1.19 %
Csúz 29 1.19 %
Szalka 29 1.19 %
Kürt 28 1.15 %
Kisgyarmat 28 1.15 %
Helemba 23 0.95 %
Leléd 22 0.90 %
Ipolykiskeszi 18 0.74 %
Für 16 0.66 %
Béla 14 0.58 %
Garampáld 13 0.53 %
Libád 13 0.53 %
Sárkányfalva 11 0.45 %
Kisújfalu 10 0.41 %
Párkány 358 53.59 %
Köbölkút 52 7.78 %
Muzsla 41 6.14 %
Szőgyén 40 5.99 %
Kőhídgyarmat 31 4.64 %
Csúz 30 4.49 %
Garamkövesd 26 3.89 %
Kürt 20 2.99 %
Nána 17 2.54 %
Kéménd 13 1.95 %
Libád 11 1.65 %
Ebed 11 1.65 %
Bény 9 1.35 %
Kisújfalu 8 1.20 %
Szalka 8 1.20 %
Béla 7 1.05 %
Bart 7 1.05 %
Helemba 7 1.05 %
Ipolykiskeszi 6 0.90 %
Für 5 0.75 %
Kisgyarmat 4 0.60 %
Bajta 3 0.45 %
Kicsind 3 0.45 %
Sárkányfalva 2 0.30 %
Leléd 2 0.30 %
Garampáld 1 0.15 %
Párkány 852 34.03 %
Muzsla 360 14.38 %
Köbölkút 326 13.02 %
Kürt 264 10.54 %
Szőgyén 224 8.95 %
Kisújfalu 204 8.15 %
Bény 182 7.27 %
Szalka 170 6.79 %
Kéménd 132 5.27 %
Kőhídgyarmat 100 3.99 %
Nána 100 3.99 %
Garamkövesd 84 3.35 %
Ebed 81 3.23 %
Helemba 72 2.88 %
Für 69 2.76 %
Csúz 67 2.68 %
Bart 66 2.64 %
Bajta 50 2.00 %
Kisgyarmat 50 2.00 %
Béla 47 1.88 %
Sárkányfalva 44 1.76 %
Leléd 42 1.68 %
Ipolykiskeszi 36 1.44 %
Garampáld 35 1.40 %
Kicsind 35 1.40 %
Libád 29 1.16 %
Párkány 121 13.30 %
Csúz 40 4.40 %
Köbölkút 33 3.63 %
Kürt 26 2.86 %
Szőgyén 25 2.75 %
Muzsla 21 2.31 %
Bény 18 1.98 %
Nána 13 1.43 %
Für 11 1.21 %
Ipolykiskeszi 11 1.21 %
Kéménd 9 0.99 %
Kőhídgyarmat 8 0.88 %
Garamkövesd 6 0.66 %
Leléd 6 0.66 %
Helemba 5 0.55 %
Kisújfalu 5 0.55 %
Kicsind 5 0.55 %
Bajta 4 0.44 %
Sárkányfalva 4 0.44 %
Kisgyarmat 4 0.44 %
Bart 3 0.33 %
Ebed 3 0.33 %
Béla 3 0.33 %
Garampáld 2 0.22 %
Libád 2 0.22 %
Szalka 1 0.11 %
Párkány 436 18.21 %
Kicsind 129 5.39 %
Garamkövesd 111 4.64 %
Muzsla 109 4.55 %
Kéménd 79 3.30 %
Szőgyén 65 2.72 %
Köbölkút 63 2.63 %
Ebed 62 2.59 %
Bény 62 2.59 %
Kisgyarmat 61 2.55 %
Kőhídgyarmat 56 2.34 %
Nána 43 1.80 %
Helemba 41 1.71 %
Szalka 39 1.63 %
Bajta 38 1.59 %
Garampáld 33 1.38 %
Kürt 33 1.38 %
Csúz 29 1.21 %
Leléd 29 1.21 %
Bart 18 0.75 %
Kisújfalu 18 0.75 %
Ipolykiskeszi 17 0.71 %
Libád 17 0.71 %
Für 16 0.67 %
Sárkányfalva 13 0.54 %
Béla 11 0.46 %
Párkány 691 25.57 %
Köbölkút 484 17.91 %
Muzsla 362 13.40 %
Kürt 279 10.33 %
Szőgyén 266 9.84 %
Kisújfalu 221 8.18 %
Szalka 171 6.33 %
Bény 151 5.59 %
Kéménd 136 5.03 %
Nána 106 3.92 %
Kőhídgyarmat 90 3.33 %
Für 86 3.18 %
Ebed 76 2.81 %
Helemba 67 2.48 %
Bart 64 2.37 %
Csúz 63 2.33 %
Sárkányfalva 58 2.15 %
Kisgyarmat 57 2.11 %
Béla 51 1.89 %
Ipolykiskeszi 49 1.81 %
Bajta 49 1.81 %
Garampáld 42 1.55 %
Leléd 38 1.41 %
Garamkövesd 38 1.41 %
Kicsind 33 1.22 %
Libád 27 1.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
501 64.56%
Magyar Polgári Párt
98 12.63%
HZDS
48 6.19%
SDĽ
42 5.41%
SDSS
14 1.80%
SNS
13 1.68%
SZS
13 1.68%
ODÚ
10 1.29%
DS-ODS
9 1.16%
SZ
6 0.77%
KDH
6 0.77%
ZPR-RČS
5 0.64%
KSS
4 0.52%
Egyéb
7 0.90%
Érvényes szavazatok 776
MK
569 72.86%
HZDS-RSS
60 7.68%
SP-VOĽBA
55 7.04%
30 3.84%
KSS
13 1.66%
ZRS
12 1.54%
SNS
10 1.28%
KDH
6 0.77%
HZPCS
6 0.77%
SPK
5 0.64%
DS
4 0.51%
Egyéb
11 1.41%
Érvényes szavazatok 781
MKP
622 65.61%
SDK
132 13.92%
HZDS
53 5.59%
SDĽ
46 4.85%
SOP
41 4.32%
SNS
39 4.11%
KSS
7 0.74%
MLHZP
5 0.53%
Egyéb
3 0.32%
Érvényes szavazatok 948
MKP
609 78.99%
HZDS
40 5.19%
SDKU
27 3.50%
ANO
26 3.37%
SMER
22 2.85%
PSNS
12 1.56%
NOSNP
10 1.30%
KSS
6 0.78%
SNS
4 0.52%
Egyéb
15 1.95%
Érvényes szavazatok 771
MKP
521 87.12%
SDKU DS
28 4.68%
SMER
17 2.84%
SF
8 1.34%
ĽS HZDS
6 1.00%
SNS
5 0.84%
KSS
5 0.84%
Egyéb
8 1.34%
Érvényes szavazatok 598
MKP
268 41.10%
Most-Híd
251 38.50%
SDKU DS
59 9.05%
SMER
29 4.45%
SaS
27 4.14%
SNS
5 0.77%
ĽS HZDS
5 0.77%
Egyéb
8 1.23%
Érvényes szavazatok 652
MKP
260 44.75%
Most-Híd
225 38.73%
SMER SD
49 8.43%
SDKU DS
12 2.07%
SaS
11 1.89%
99 Percent
5 0.86%
OĽaNO
4 0.69%
KDH
3 0.52%
SSS NM
3 0.52%
Egyéb
9 1.55%
Érvényes szavazatok 581
MKP
197 36.75%
Most-Híd
181 33.77%
SMER SD
31 5.78%
SaS
27 5.04%
SME RODINA
21 3.92%
OĽANO-NOVA
20 3.73%
#SIEŤ
16 2.99%
LSNS
13 2.43%
MKDA-MKDSZ
11 2.05%
SNS
7 1.31%
SKOK!
6 1.12%
Egyéb
6 1.12%
Érvényes szavazatok 536
Érsekújvári járás
Szlovákia

Bejelentések