SK
ZM
.....

Néver

Község

címer zászló
210 36% magyar 1910
4 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Neverice
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Bars vármegye
Aranyosmaróti járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Nyitra-Barsi-halomvidék, Zoboralja
Más földrajzi nevek:
Nad beladickou cestou, Nad cestou, Nad gýmešskou cestou, Pod gýmešskou cestou, Pod ladickou cestou, Pri chotári, Pri kozloch, Starý mlyn, Toldynky, Vanošdor
Koordináták:
48.36724854, 18.27532959
Terület:
5,96 km2
Rang:
község
Népesség:
684
Tszf. magasság:
182 m
Körzethívószám:
+421 (0) 37
Irányítószám:
95172
Település kód:
500593
Szervezeti azonosító:
308285
Adóazonosító:
2021037964

Néver a Zoboralja kistáj (Zsitvamenti-hátság) keleti részén, a Tríbecs-hegység déli előterében, a Dervence-patak (Drevenica) partján fekszik, 175 méteres tengerszint feletti magasságban, Nyitrától 18 km-re keletre, Aranyosmaróttól 10 km-re nyugatra. Határa 165-220 méteres magasságban fekvő, enyhén hullámzó dombvidék, csaknem teljes egészében mezőgazdaságilag művelt terület, erdeje és külterületi lakott helye nincs. Nyugatról Gímes, délről és délkeletről Bélád (Pusztahatár és Csekénypuszta katasztere), keletről Szelezsény, északról pedig Barslédec községekkel határos. Nyugati határa 1881-1920 között Bars és Nyitra vármegyék határát alkotta (ma is járáshatár). A falut érinti a 65-ös főút Nyitra és Aranyosmarót közötti szakasza, az 1661-es út Szelezsény (6 km) és Gímes (4 km), az 1610-es út pedig Barslédec (3,5 km) felé teremt összeköttetést. A barslédeci vasútállomás (az 1938-ban megépült Izbég-Aranyosmarót vasútvonalon) a falu központjától 2 km-re északra, a barslédeci úton található.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és az Aranyosmaróti járáshoz (1996. július 23. óta) tartozó község. 1881-ben az addig Bars és Nyitra vármegyék között megosztott falut (a határt évszázadokon át a Dervence-patak alkotta) teljes egészében Bars vármegyéhez csatolták. 1920-ig kisközségként Bars vármegye Aranyosmaróti járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig az Aranyosmaróti, 1960-1996 között a Nyitrai járáshoz. 1938-45 között a Szlovák Államhoz csatolták (Nyitra megye, Aranyosmaróti járás). 1951-ben határának több mint felét elveszítette (területe 12,33 km²-ről 5,96 km²-re csökkent), amikor a korábban Néverhez tartozó Pusztahatár önálló községgé alakult (1960-tól Bélád része).

Népesség

Néver a zoboraljai magyar nyelvszigethez keletről csatlakozó, a szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő, a 20. század elején még vegyes szlovák-magyar, mára túlnyomórészt szlovák nemzetiségű (2011-ben 89,6 %) község. Az egykori kisnemesi faluban a 18. századtól került többségbe a szlovákság. 1910-ben még a lakosság több mint egyharmada (35,9 %), 1921-ben már csak 7 százaléka vallotta magát magyarnak. 2011-ben a lakosság mintegy négyötöde (1921-ben még 97,4 %-a) volt római katolikus vallású. 1970-1991 között népessége 14,3 %-kal csökkent (769 főről 659-re), 1991-2011 között azonban stabilan alakult a lakosság száma (2001-ben 662, 2011-ben 670 lakosa volt).

Történelem

A falu első írásos említése 1156-ból ered, amikor „Neuerci” néven szerepelt. Neve szláv személynévi eredetű (jelentése „hitetlen”). Első templomáról már a 12. századból tudomásunk van. 1275-ben Neuir, 1295-ben Neuer, 1372-pedig Newery formában említik az okiratok. A középkorban az esztergomi érsekség birtoka volt (királyi hálóhordozók lakták), később a verebélyi és szentgyörgyi érseki székhez tartozó kisnemesi falu. 1571-73-ban hat nemesi kúriája és 20 portája volt. 1720-ban 15 adózó portája volt. Kastélyát a 17. század utolsó negyedében Panni Török Zsigmond verebélyszéki alispán építtette, 1717-től a Tolvay-, majd a Bacskády- és a Matthyasovszky-család birtokában volt. 1828-ban 65 háza és 420 lakosa volt. A Pereszlényi-kúria 1838-ban épült. 1881-ig a Dervence jobb partján elterülő falurész Nyitra, a bal parti pedig Bars vármegyéhez tartozott, ekkor az egész falut Barshoz csatolták. Az egyesítés előtt, 1880-ban a nyitrai falurészben (Fintapusztával és Pusztahatárral együtt) 41 ház állt 423 lakossal, a barsi részben pedig 12 ház 112 lakossal. 1920-tól Csehszlovákiához, 1939-45 között a Szlovák Államhoz tartozott. 1938-ban megépült az Izbég-Aranyosmarót vasútvonal, ezzel a község vasúti összeköttetéshez jutott (2003-ban megszűnt a személyforgalom). 1942-ben szabályozták a Dervence medrét. Mezőgazdasági szövetkezete 1950-ben alakult. 1951-ben Pusztahatár önállósulásával a község határa a felére csökkent. A 20. század második felében a Lédeci és a Béládi utcákban új házsorok épültek, 1975-ben 204 háza közül 97 volt új építésű.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű községben szlovák nevelési nyelvű óvoda található. Szent Istvánnak szentelt római katolikus temploma 1760-1772 között épült barokk-klasszicista stílusban. Kastélya a 17. század végén reneszánsz stílusban épült, 1820-ban klasszicista stílusban átalakították. Jelenleg romos állapotban van.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

NÉVER. Néverice. Tót falu Bars Várm. földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, és másfélék, fekszik Csiffráthoz nem meszsze, és annak filiája, határja is hozzá hasonlító, piatza Aranyos Maróton egy mértföldnyire, ’s másútt is; vagyonnyai külömbfélék.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Néver, tót falu, Bars vgyében, Nyitra vármegye szélén: 401 kath., 3 evang. lak. F. u. gr. Forgács. Ut. p. Nyitra.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Néver, Nyitra vármegye határán fekvő tót kisközség, 586 róm. kath. vallású lakossal. A községben több nemesi kúria van. A gróf Tolvay-féle kúria 1700-ban épült, később a Bacskádyak tulajdonába került, kiktől Matyasovszky Lipót kúriai biró vette meg és most özvegye bírja. A Pereszlényi-féle kúria 1838-ban épült és most Conlegner Károly tulajdona. A Jeszenszky-féle kastély Puszta-Határon 1820 körül épült és előbb Szirányi József, majd báró Lindeloff Henrik tulajdonába került, a ki átalakíttatta és megnagyobbíttatta. A XVIII. század második felében találkozunk a község Nevericze tót nevével. Néver, régi magyar neve Nemhisz, a tót névnek fordítása. Az Árpád-korban "populi retiferorum regalium" a királyi hálóhordozó népek tulajdona volt. Későbbi időben a verebélyi és szent-györgyi egyesült érseki nemesi székek fenhatósága alá tartozott. Jelenleg is nemesi compossessoratus bírja és lakja. Kath. temploma 1760 körül épült. Ide tartoznak Pusztahatár, Finta és Gacsó puszták is. Postája Nagyherestény, távirója és vasúti állomása Zsitvaújfalu.

Helységnévtár

Néver (Nevér), [Finta és Pusztahatár p.], rk. 523 Lédec, ág. 1 - , izr. - Lédecz és Nagy-Szelecsény.

Conlegner Károly

1812.10.18.
Érsekújvár - megszületett
1892. 12. 21.
Néver - elhunyt
Névelőfordulások
1156
Neuerci
1275
Neuir
1295
Neuer
1372
Newery
1888
Néver,
1920
Neverice

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Hlavná) 119
Telefon: 0376315221
Fax: 0376424804

Honlap: neverice.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Kováč Milan (SNS)

Képviselő-testület:
Haveta Andrej (Független)
Bachan Jozef (Független)
Nosko Radovan (Független)
Pupák Stanislav (SMER-SD)
Zachariaš Pavol (SMER-SD)
Pintér Dušan (SMER-SD)
Židík Miroslav (SNS)
Független 43% Független 3 képviselö SMER-SD 43% SMER-SD 3 képviselö SNS 14% SNS 1 képviselö 7 képviselö
Néveri Posta

Neverice 119

Združenie obcí Mikroregión Potríbečie - Drevenica

Obecný úrad, Hlavná 119

Óvoda

Hlavná 8

Néveri Anyakönyvi Hivatal

Hlavná 119

Néveri Községi Hivatal

Hlavná 119

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 83 16%
szlovákok 424 79%
csehek 0 0%
németek 6 1%
egyéb 22 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 535
magyarok 210 36%
szlovákok 351 60%
csehek 0 0%
németek 15 3%
egyéb 9 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 585
magyarok 41 7%
szlovákok 527 90%
csehek 0 0%
németek 13 2%
egyéb 7 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 588
magyarok 7 1%
szlovákok 646 98%
csehek 4 1%
németek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 659
magyarok 7 1%
szlovákok 644 97%
csehek 4 1%
németek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 1%
összlétszám 662
magyarok 8 1%
szlovákok 607 91%
csehek 3 0%
németek 1 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 48 7%
összlétszám 670
magyarok 4 1%
szlovákok 670 97%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 16 2%
összlétszám 692
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 570
Választási részvétel: 65.96 %
Kiadott boríték: 376
Bedobott boríték: 376

Polgármester

Érvényes szavazólap: 367
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kováč Milan 292 79.56 % SNS
Kohútová Ingrid 75 20.44 % SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Haveta Andrej 209 Független
Pupák Stanislav 196 SMER-SD
Zachariaš Pavol 176 SMER-SD
Bachan Jozef 168 Független
Nosko Radovan 165 Független
Pintér Dušan 154 SMER-SD
Židík Miroslav 145 SNS

Képviselők

2014
SMER-SD 57.14% SMER-SD 4 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö KDH 28.57% KDH 2 képviselö 7 képviselö
2018
Független 42.86% Független 3 képviselö SMER-SD 42.86% SMER-SD 3 képviselö SNS 14.29% SNS 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 568
Választási részvétel: 20.07 %
Kiadott boríték: 114
Bedobott boríték: 114
Választásra jogosult: 568
Választási részvétel: 21.48 %
Kiadott boríték: 122
Bedobott boríték: 122
Választásra jogosult: 568
Választási részvétel: 33,80 %
Kiadott boríték: 192
Bedobott boríték: 192

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 113
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 190
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Milan Belica 101 89.38 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 6 5.31 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Robert Dick 3 2.65 % MS
Peter Oremus 2 1.77 % Független
Stanislav Kováč 1 0.88 % DÚ, Zmena zdola
Regan Belovič 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Viliam Mokraň 0 0.00 % KĽS
Tomáš Galbavý 10 8.33% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, MOST - HÍD
Milan Belica 96 50.53 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Milan Uhrík 36 18.95 % ĽSNS
Ján Greššo 26 13.68 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Peter Oremus 25 13.16 % Független
Renáta Kolenčíková 6 3.16 % Független
Iván Farkas 1 0.53 % SMK-MKP
László Hajdu 0 0.00 % MKDA
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 114
Érvényes szavazólap: 188
Érvényes szavazólap: 11213
# Név Szavazat Százalék Párt
Marián Kéry 63 55.26% SMER - SD, KDH
Milan Galaba 53 46.49% KDH, SMER - SD
Serafína Ostrihoňová 48 42.11% Független
Vladimír Klučiar 30 26.32% SMER - SD, KDH
Terézia Borčinová 16 14.04% Független
Viliam Rumanko 15 13.16% SNS
Bohumír Šabík 10 8.77% Független
Juraj Šabík 8 7.02% Független
Štefan Mladý 8 7.02% ĽS-HZDS
Klaudia Ivanovičová 7 6.14% Független
Peter Lisý 6 5.26% DOST
Pavol Petrovič 5 4.39% Független
Milan Garaj 5 4.39% Független
Rastislav Judin 5 4.39% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS
Peter Štepianský 4 3.51% Független
Daniel Mandák 3 2.63% ĽS-HZDS
Filip Minár 3 2.63% Független
Marek Mikula 3 2.63% OKS, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD, NOVA
Ivan Laktiš 3 2.63% ĽS-HZDS
Štefan Valkovič 2 1.75% Független
Daniela Zlatňanská 2 1.75% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS
Štefan Petrovič 1 0.88% KSS
Štefan Jurík 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Marián Kéry 79 42.02% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Július Kunkela 53 28.19% ĽS Naše Slovensko
Milan Galaba 52 27.66% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Peter Štepianský 42 22.34% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Mário Balázs 36 19.15% DOMA DOBRE
Martina Valašiková 30 15.96% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Klučiar 27 14.36% Független
Erik Pšenák 27 14.36% ĽS Naše Slovensko
Denisa Uhrinová 24 12.77% Független
Jaroslav Dubec 22 11.70% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, OKS, ŠANCA
Marta Balážová 21 11.17% Független
Ivan Debnár 18 9.57% OKS, NOVA, ŠANCA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Rastislav Čápora 14 7.45% Független
Marek Rajnoha 14 7.45% Független
Ondrej Kozolka 12 6.38% OKS, SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Juraj Obert 12 6.38% KSS
Anton Berczy 6 3.19% Független
Katarína Magyarová 3 1.60% SME RODINA - Boris Kollár
Marián Kéry 2725 0.00% KDH, SMER - SD
Serafína Ostrihoňová 2532 0.00% Független
Vladimír Klučiar 1965 0.00% SMER - SD, KDH
Milan Galaba 1673 0.00% SMER - SD, KDH
Peter Štepianský 1493 0.00% Független
Štefan Valkovič 1209 0.00% Független
Milan Garaj 1197 0.00% Független
Juraj Šabík 1107 0.00% Független
Klaudia Ivanovičová 1083 0.00% Független
Terézia Borčinová 802 0.00% Független
Pavol Petrovič 750 0.00% Független
Peter Lisý 747 0.00% DOST
Viliam Rumanko 673 0.00% SNS
Štefan Mladý 619 0.00% ĽS-HZDS
Bohumír Šabík 490 0.00% Független
Daniel Mandák 487 0.00% ĽS-HZDS
Štefan Jurík 448 0.00% ĽS Naše Slovensko
Filip Minár 409 0.00% Független
Daniela Zlatňanská 292 0.00% OKS, MOST - HÍD, NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Rastislav Judin 279 0.00% MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Ivan Laktiš 262 0.00% ĽS-HZDS
Marek Mikula 232 0.00% MOST - HÍD, SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS
Štefan Petrovič 212 0.00% KSS
Marián Kéry 4107 36.63% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Marta Balážová 3069 27.37% Független
Milan Galaba 2793 24.91% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Denisa Uhrinová 2453 21.88% Független
Peter Štepianský 2112 18.84% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Vladimír Klučiar 1829 16.31% Független
Ondrej Kozolka 1810 16.14% OKS, SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Ivan Debnár 1435 12.80% OKS, NOVA, ŠANCA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Martina Valašiková 1378 12.29% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Dubec 1211 10.80% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, OKS, ŠANCA
Juraj Obert 1127 10.05% KSS
Erik Pšenák 1019 9.09% ĽS Naše Slovensko
Július Kunkela 1017 9.07% ĽS Naše Slovensko
Rastislav Čápora 847 7.55% Független
Marek Rajnoha 752 6.71% Független
Mário Balázs 701 6.25% DOMA DOBRE
Anton Berczy 565 5.04% Független
Katarína Magyarová 280 2.50% SME RODINA - Boris Kollár

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Kistapolcsány 151 26.26 %
Aranyosmarót 150 26.09 %
Maholány 17 2.96 %
Keresztúr 16 2.78 %
Fenyőkosztolány 16 2.78 %
Zsitvaapáti 15 2.61 %
Szelezsény 15 2.61 %
Kicő 14 2.43 %
Bélád 14 2.43 %
Zsikva 13 2.26 %
Taszármalonya 13 2.26 %
Kislóc 12 2.09 %
Csarad 11 1.91 %
Szelepcsény 11 1.91 %
Velséc 11 1.91 %
Barslédec 10 1.74 %
Zsitvaszentmárton 8 1.39 %
Néver 6 1.04 %
Mankóc 6 1.04 %
Garamnémeti 6 1.04 %
Valkóc 6 1.04 %
Néved 5 0.87 %
Ebedec 5 0.87 %
Barskisfalud 5 0.87 %
Hecse 4 0.70 %
Kisvezekény 4 0.70 %
Kisaranyos 4 0.70 %
Nemcsény 4 0.70 %
Nagyvezekény 3 0.52 %
Feketekelecsény 3 0.52 %
Barsvörösvár 3 0.52 %
Ghymeskosztolány 2 0.35 %
Gesztőd 2 0.35 %
Aranyosmarót 984 40.44 %
Kistapolcsány 148 6.08 %
Taszármalonya 104 4.27 %
Szelezsény 98 4.03 %
Bélád 92 3.78 %
Valkóc 77 3.16 %
Zsitvaapáti 73 3.00 %
Keresztúr 72 2.96 %
Feketekelecsény 59 2.42 %
Maholány 59 2.42 %
Velséc 53 2.18 %
Ebedec 51 2.10 %
Kicő 50 2.06 %
Garamnémeti 44 1.81 %
Nemcsény 43 1.77 %
Zsitvaszentmárton 39 1.60 %
Gesztőd 36 1.48 %
Mankóc 36 1.48 %
Nagyvezekény 35 1.44 %
Néved 32 1.32 %
Szelepcsény 32 1.32 %
Kislóc 26 1.07 %
Barsvörösvár 25 1.03 %
Néver 24 0.99 %
Zsikva 22 0.90 %
Barskisfalud 20 0.82 %
Fenyőkosztolány 19 0.78 %
Csarad 19 0.78 %
Hecse 18 0.74 %
Ghymeskosztolány 18 0.74 %
Kisvezekény 17 0.70 %
Kisaranyos 15 0.62 %
Barslédec 13 0.53 %
Aranyosmarót 283 28.16 %
Kistapolcsány 55 5.47 %
Szelezsény 52 5.17 %
Zsitvaapáti 44 4.38 %
Ebedec 42 4.18 %
Bélád 42 4.18 %
Kislóc 41 4.08 %
Taszármalonya 40 3.98 %
Feketekelecsény 31 3.08 %
Néver 27 2.69 %
Velséc 26 2.59 %
Garamnémeti 26 2.59 %
Néved 25 2.49 %
Maholány 24 2.39 %
Nagyvezekény 23 2.29 %
Kisaranyos 22 2.19 %
Keresztúr 22 2.19 %
Szelepcsény 20 1.99 %
Fenyőkosztolány 20 1.99 %
Valkóc 17 1.69 %
Mankóc 17 1.69 %
Barskisfalud 16 1.59 %
Gesztőd 14 1.39 %
Hecse 13 1.29 %
Zsitvaszentmárton 13 1.29 %
Csarad 12 1.19 %
Barslédec 10 1.00 %
Nemcsény 9 0.90 %
Kicő 8 0.80 %
Zsikva 8 0.80 %
Barsvörösvár 7 0.70 %
Kisvezekény 6 0.60 %
Ghymeskosztolány 4 0.40 %
Aranyosmarót 578 40.25 %
Kistapolcsány 129 8.98 %
Zsitvaapáti 50 3.48 %
Ebedec 49 3.41 %
Szelezsény 48 3.34 %
Taszármalonya 46 3.20 %
Feketekelecsény 42 2.92 %
Keresztúr 41 2.86 %
Bélád 36 2.51 %
Maholány 34 2.37 %
Fenyőkosztolány 24 1.67 %
Néved 24 1.67 %
Valkóc 23 1.60 %
Kicő 23 1.60 %
Mankóc 22 1.53 %
Szelepcsény 21 1.46 %
Barskisfalud 20 1.39 %
Garamnémeti 20 1.39 %
Zsitvaszentmárton 19 1.32 %
Nagyvezekény 19 1.32 %
Zsikva 19 1.32 %
Néver 18 1.25 %
Nemcsény 17 1.18 %
Barsvörösvár 17 1.18 %
Gesztőd 16 1.11 %
Velséc 15 1.04 %
Kislóc 14 0.97 %
Barslédec 13 0.91 %
Csarad 13 0.91 %
Ghymeskosztolány 11 0.77 %
Hecse 9 0.63 %
Kisaranyos 3 0.21 %
Kisvezekény 2 0.14 %
Aranyosmarót 337 27.83 %
Zsitvaapáti 141 11.64 %
Kistapolcsány 100 8.26 %
Maholány 47 3.88 %
Taszármalonya 45 3.72 %
Kicő 35 2.89 %
Zsikva 34 2.81 %
Bélád 34 2.81 %
Feketekelecsény 33 2.73 %
Szelezsény 31 2.56 %
Keresztúr 28 2.31 %
Nemcsény 24 1.98 %
Fenyőkosztolány 24 1.98 %
Kislóc 22 1.82 %
Néver 22 1.82 %
Ebedec 22 1.82 %
Valkóc 22 1.82 %
Néved 21 1.73 %
Szelepcsény 20 1.65 %
Gesztőd 17 1.40 %
Velséc 17 1.40 %
Barsvörösvár 16 1.32 %
Garamnémeti 15 1.24 %
Csarad 15 1.24 %
Nagyvezekény 14 1.16 %
Hecse 13 1.07 %
Barskisfalud 12 0.99 %
Zsitvaszentmárton 12 0.99 %
Mankóc 12 0.99 %
Ghymeskosztolány 11 0.91 %
Barslédec 5 0.41 %
Kisvezekény 5 0.41 %
Kisaranyos 5 0.41 %
Aranyosmarót 316 27.48 %
Zsitvaapáti 176 15.30 %
Kistapolcsány 84 7.30 %
Maholány 71 6.17 %
Kicő 46 4.00 %
Szelezsény 40 3.48 %
Ebedec 36 3.13 %
Velséc 33 2.87 %
Taszármalonya 33 2.87 %
Keresztúr 28 2.43 %
Feketekelecsény 24 2.09 %
Gesztőd 24 2.09 %
Fenyőkosztolány 24 2.09 %
Kislóc 24 2.09 %
Szelepcsény 22 1.91 %
Valkóc 21 1.83 %
Bélád 14 1.22 %
Zsitvaszentmárton 13 1.13 %
Csarad 13 1.13 %
Néver 12 1.04 %
Garamnémeti 12 1.04 %
Mankóc 12 1.04 %
Kisaranyos 9 0.78 %
Néved 7 0.61 %
Nagyvezekény 7 0.61 %
Zsikva 7 0.61 %
Kisvezekény 4 0.35 %
Barsvörösvár 4 0.35 %
Barslédec 3 0.26 %
Barskisfalud 3 0.26 %
Nemcsény 3 0.26 %
Ghymeskosztolány 1 0.09 %
Hecse 1 0.09 %
Aranyosmarót 252 23.42 %
Néver 53 4.93 %
Taszármalonya 51 4.74 %
Bélád 51 4.74 %
Kistapolcsány 51 4.74 %
Szelezsény 43 4.00 %
Zsitvaapáti 40 3.72 %
Maholány 40 3.72 %
Ebedec 36 3.35 %
Kislóc 30 2.79 %
Fenyőkosztolány 29 2.70 %
Velséc 26 2.42 %
Keresztúr 25 2.32 %
Garamnémeti 25 2.32 %
Feketekelecsény 21 1.95 %
Zsitvaszentmárton 20 1.86 %
Szelepcsény 20 1.86 %
Barskisfalud 19 1.77 %
Valkóc 19 1.77 %
Gesztőd 16 1.49 %
Csarad 16 1.49 %
Néved 16 1.49 %
Zsikva 15 1.39 %
Nagyvezekény 15 1.39 %
Barslédec 15 1.39 %
Hecse 14 1.30 %
Mankóc 13 1.21 %
Kicő 12 1.12 %
Nemcsény 10 0.93 %
Ghymeskosztolány 8 0.74 %
Barsvörösvár 7 0.65 %
Kisaranyos 5 0.46 %
Kisvezekény 4 0.37 %
Aranyosmarót 72 22.09 %
Fenyőkosztolány 35 10.74 %
Keresztúr 15 4.60 %
Szelezsény 14 4.29 %
Kistapolcsány 12 3.68 %
Ebedec 9 2.76 %
Bélád 9 2.76 %
Velséc 7 2.15 %
Nemcsény 7 2.15 %
Kicő 7 2.15 %
Taszármalonya 7 2.15 %
Kislóc 7 2.15 %
Maholány 7 2.15 %
Nagyvezekény 7 2.15 %
Garamnémeti 6 1.84 %
Valkóc 6 1.84 %
Barslédec 6 1.84 %
Zsitvaszentmárton 6 1.84 %
Zsitvaapáti 5 1.53 %
Mankóc 4 1.23 %
Barsvörösvár 4 1.23 %
Gesztőd 4 1.23 %
Szelepcsény 4 1.23 %
Néved 4 1.23 %
Hecse 4 1.23 %
Csarad 3 0.92 %
Néver 3 0.92 %
Ghymeskosztolány 2 0.61 %
Zsikva 2 0.61 %
Kisvezekény 2 0.61 %
Feketekelecsény 0 0.00 %
Barskisfalud 0 0.00 %
Kisaranyos 0 0.00 %
Aranyosmarót 237 29.30 %
Kistapolcsány 48 5.93 %
Szelezsény 44 5.44 %
Keresztúr 33 4.08 %
Fenyőkosztolány 32 3.96 %
Feketekelecsény 29 3.58 %
Zsitvaapáti 27 3.34 %
Szelepcsény 26 3.21 %
Ebedec 23 2.84 %
Taszármalonya 22 2.72 %
Garamnémeti 22 2.72 %
Gesztőd 20 2.47 %
Kislóc 20 2.47 %
Néver 14 1.73 %
Bélád 14 1.73 %
Mankóc 13 1.61 %
Velséc 13 1.61 %
Maholány 13 1.61 %
Barskisfalud 13 1.61 %
Nagyvezekény 11 1.36 %
Barsvörösvár 11 1.36 %
Zsitvaszentmárton 11 1.36 %
Kicő 9 1.11 %
Néved 8 0.99 %
Valkóc 7 0.87 %
Nemcsény 7 0.87 %
Hecse 7 0.87 %
Csarad 6 0.74 %
Zsikva 5 0.62 %
Kisvezekény 3 0.37 %
Ghymeskosztolány 3 0.37 %
Barslédec 1 0.12 %
Kisaranyos 0 0.00 %
Aranyosmarót 1 036 25.93 %
Szelezsény 217 5.43 %
Kistapolcsány 196 4.90 %
Zsitvaapáti 162 4.05 %
Velséc 157 3.93 %
Taszármalonya 148 3.70 %
Valkóc 146 3.65 %
Kicő 145 3.63 %
Feketekelecsény 129 3.23 %
Keresztúr 120 3.00 %
Bélád 109 2.73 %
Ebedec 94 2.35 %
Gesztőd 93 2.33 %
Mankóc 91 2.28 %
Nemcsény 89 2.23 %
Garamnémeti 87 2.18 %
Fenyőkosztolány 86 2.15 %
Néved 85 2.13 %
Maholány 84 2.10 %
Barskisfalud 83 2.08 %
Néver 79 1.98 %
Nagyvezekény 78 1.95 %
Kislóc 76 1.90 %
Szelepcsény 75 1.88 %
Barsvörösvár 74 1.85 %
Hecse 61 1.53 %
Ghymeskosztolány 58 1.45 %
Zsitvaszentmárton 55 1.38 %
Kisvezekény 45 1.13 %
Kisaranyos 44 1.10 %
Csarad 43 1.08 %
Zsikva 42 1.05 %
Barslédec 20 0.50 %
Aranyosmarót 1 195 39.50 %
Maholány 226 7.47 %
Kistapolcsány 222 7.34 %
Zsitvaapáti 130 4.30 %
Feketekelecsény 110 3.64 %
Szelezsény 99 3.27 %
Bélád 90 2.98 %
Keresztúr 82 2.71 %
Taszármalonya 76 2.51 %
Ebedec 65 2.15 %
Szelepcsény 60 1.98 %
Velséc 55 1.82 %
Kicő 53 1.75 %
Valkóc 45 1.49 %
Zsitvaszentmárton 42 1.39 %
Gesztőd 41 1.36 %
Fenyőkosztolány 40 1.32 %
Zsikva 38 1.26 %
Néved 37 1.22 %
Csarad 35 1.16 %
Kislóc 32 1.06 %
Mankóc 32 1.06 %
Garamnémeti 31 1.02 %
Barskisfalud 30 0.99 %
Nemcsény 29 0.96 %
Hecse 27 0.89 %
Barsvörösvár 27 0.89 %
Barslédec 23 0.76 %
Kisaranyos 23 0.76 %
Néver 21 0.69 %
Nagyvezekény 20 0.66 %
Ghymeskosztolány 19 0.63 %
Kisvezekény 14 0.46 %
Aranyosmarót 370 26.81 %
Kistapolcsány 84 6.09 %
Ebedec 65 4.71 %
Taszármalonya 65 4.71 %
Zsitvaapáti 61 4.42 %
Szelezsény 61 4.42 %
Bélád 49 3.55 %
Keresztúr 47 3.41 %
Fenyőkosztolány 44 3.19 %
Kislóc 41 2.97 %
Maholány 37 2.68 %
Feketekelecsény 36 2.61 %
Néved 35 2.54 %
Valkóc 31 2.25 %
Néver 30 2.17 %
Barskisfalud 30 2.17 %
Szelepcsény 29 2.10 %
Velséc 28 2.03 %
Garamnémeti 27 1.96 %
Csarad 24 1.74 %
Nagyvezekény 23 1.67 %
Nemcsény 21 1.52 %
Kicő 18 1.30 %
Zsitvaszentmárton 18 1.30 %
Gesztőd 17 1.23 %
Mankóc 14 1.01 %
Hecse 14 1.01 %
Barsvörösvár 13 0.94 %
Barslédec 12 0.87 %
Kisaranyos 11 0.80 %
Zsikva 10 0.72 %
Kisvezekény 7 0.51 %
Ghymeskosztolány 6 0.43 %
Aranyosmarót 726 26.20 %
Szelezsény 158 5.70 %
Kistapolcsány 155 5.59 %
Zsitvaapáti 136 4.91 %
Velséc 122 4.40 %
Taszármalonya 114 4.11 %
Kicő 94 3.39 %
Keresztúr 94 3.39 %
Ebedec 92 3.32 %
Feketekelecsény 78 2.81 %
Kislóc 73 2.63 %
Mankóc 70 2.53 %
Gesztőd 69 2.49 %
Garamnémeti 69 2.49 %
Barskisfalud 67 2.42 %
Fenyőkosztolány 66 2.38 %
Maholány 64 2.31 %
Hecse 61 2.20 %
Néver 52 1.88 %
Nemcsény 44 1.59 %
Szelepcsény 43 1.55 %
Zsitvaszentmárton 42 1.52 %
Bélád 40 1.44 %
Valkóc 39 1.41 %
Barsvörösvár 36 1.30 %
Ghymeskosztolány 31 1.12 %
Néved 31 1.12 %
Kisvezekény 27 0.97 %
Kisaranyos 26 0.94 %
Zsikva 25 0.90 %
Barslédec 24 0.87 %
Csarad 15 0.54 %
Nagyvezekény 10 0.36 %
Bélád 175 24.82 %
Aranyosmarót 114 16.17 %
Ghymeskosztolány 54 7.66 %
Barslédec 48 6.81 %
Néver 36 5.11 %
Kistapolcsány 33 4.68 %
Hecse 26 3.69 %
Zsitvaapáti 23 3.26 %
Keresztúr 19 2.70 %
Szelezsény 18 2.55 %
Taszármalonya 18 2.55 %
Fenyőkosztolány 13 1.84 %
Ebedec 10 1.42 %
Csarad 10 1.42 %
Velséc 9 1.28 %
Barskisfalud 8 1.13 %
Gesztőd 8 1.13 %
Szelepcsény 8 1.13 %
Zsikva 8 1.13 %
Kisaranyos 7 0.99 %
Kislóc 7 0.99 %
Valkóc 7 0.99 %
Nemcsény 6 0.85 %
Feketekelecsény 6 0.85 %
Néved 5 0.71 %
Kicő 5 0.71 %
Maholány 5 0.71 %
Garamnémeti 5 0.71 %
Nagyvezekény 4 0.57 %
Mankóc 3 0.43 %
Kisvezekény 1 0.14 %
Zsitvaszentmárton 1 0.14 %
Barsvörösvár 1 0.14 %
Aranyosmarót 467 25.39 %
Valkóc 210 11.42 %
Feketekelecsény 135 7.34 %
Kistapolcsány 92 5.00 %
Taszármalonya 71 3.86 %
Nagyvezekény 68 3.70 %
Zsitvaapáti 64 3.48 %
Csarad 49 2.66 %
Keresztúr 46 2.50 %
Maholány 44 2.39 %
Szelezsény 43 2.34 %
Néved 43 2.34 %
Nemcsény 42 2.28 %
Szelepcsény 40 2.18 %
Ebedec 37 2.01 %
Barsvörösvár 36 1.96 %
Bélád 35 1.90 %
Gesztőd 30 1.63 %
Hecse 29 1.58 %
Kicő 27 1.47 %
Garamnémeti 26 1.41 %
Barskisfalud 24 1.31 %
Fenyőkosztolány 23 1.25 %
Zsitvaszentmárton 20 1.09 %
Velséc 20 1.09 %
Kisvezekény 19 1.03 %
Kislóc 18 0.98 %
Zsikva 15 0.82 %
Mankóc 13 0.71 %
Néver 12 0.65 %
Ghymeskosztolány 6 0.33 %
Barslédec 5 0.27 %
Kisaranyos 1 0.05 %
Aranyosmarót 433 20.50 %
Keresztúr 314 14.87 %
Kistapolcsány 186 8.81 %
Szelezsény 105 4.97 %
Zsitvaapáti 97 4.59 %
Ebedec 94 4.45 %
Kicő 74 3.50 %
Taszármalonya 63 2.98 %
Maholány 56 2.65 %
Fenyőkosztolány 49 2.32 %
Velséc 47 2.23 %
Mankóc 47 2.23 %
Néver 42 1.99 %
Gesztőd 42 1.99 %
Kisvezekény 41 1.94 %
Hecse 40 1.89 %
Feketekelecsény 35 1.66 %
Garamnémeti 35 1.66 %
Barskisfalud 31 1.47 %
Szelepcsény 31 1.47 %
Zsitvaszentmárton 30 1.42 %
Zsikva 30 1.42 %
Kislóc 28 1.33 %
Nemcsény 26 1.23 %
Bélád 25 1.18 %
Nagyvezekény 20 0.95 %
Valkóc 19 0.90 %
Néved 16 0.76 %
Ghymeskosztolány 15 0.71 %
Barsvörösvár 13 0.62 %
Kisaranyos 11 0.52 %
Csarad 9 0.43 %
Barslédec 8 0.38 %
Aranyosmarót 191 22.47 %
Valkóc 138 16.24 %
Velséc 46 5.41 %
Feketekelecsény 43 5.06 %
Kicő 41 4.82 %
Szelezsény 34 4.00 %
Kistapolcsány 33 3.88 %
Zsitvaapáti 30 3.53 %
Taszármalonya 28 3.29 %
Nemcsény 25 2.94 %
Ebedec 23 2.71 %
Keresztúr 20 2.35 %
Mankóc 17 2.00 %
Szelepcsény 16 1.88 %
Csarad 15 1.76 %
Néver 14 1.65 %
Garamnémeti 14 1.65 %
Bélád 13 1.53 %
Nagyvezekény 11 1.29 %
Gesztőd 10 1.18 %
Fenyőkosztolány 10 1.18 %
Barsvörösvár 9 1.06 %
Maholány 8 0.94 %
Zsikva 8 0.94 %
Ghymeskosztolány 8 0.94 %
Néved 7 0.82 %
Hecse 7 0.82 %
Barskisfalud 7 0.82 %
Kisaranyos 6 0.71 %
Kislóc 6 0.71 %
Zsitvaszentmárton 5 0.59 %
Kisvezekény 3 0.35 %
Barslédec 1 0.12 %
Aranyosmarót 584 32.34 %
Valkóc 119 6.59 %
Kistapolcsány 106 5.87 %
Feketekelecsény 79 4.37 %
Zsitvaapáti 75 4.15 %
Nagyvezekény 74 4.10 %
Taszármalonya 60 3.32 %
Kicő 59 3.27 %
Maholány 53 2.93 %
Szelezsény 45 2.49 %
Gesztőd 44 2.44 %
Velséc 42 2.33 %
Keresztúr 40 2.21 %
Ebedec 37 2.05 %
Szelepcsény 35 1.94 %
Barsvörösvár 32 1.77 %
Néved 29 1.61 %
Garamnémeti 29 1.61 %
Zsitvaszentmárton 29 1.61 %
Barskisfalud 27 1.50 %
Néver 27 1.50 %
Bélád 25 1.38 %
Mankóc 21 1.16 %
Kisvezekény 21 1.16 %
Fenyőkosztolány 20 1.11 %
Zsikva 20 1.11 %
Csarad 20 1.11 %
Nemcsény 20 1.11 %
Kislóc 15 0.83 %
Kisaranyos 14 0.78 %
Barslédec 13 0.72 %
Hecse 10 0.55 %
Ghymeskosztolány 5 0.28 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
KDH
144 33.18%
VPN
95 21.89%
SNS
67 15.44%
KSČ
58 13.36%
SPV
25 5.76%
DS
22 5.07%
SZ
15 3.46%
SD
3 0.69%
Együttélés-MKDM
2 0.46%
VDSPR
2 0.46%
Egyéb
1 0.23%
Érvényes szavazatok 434
HZDS
268 63.36%
SDĽ
54 12.77%
SNS
38 8.98%
KDH
26 6.15%
SDSS
12 2.84%
ODÚ
9 2.13%
SZS
6 1.42%
SKDH
3 0.71%
DS-ODS
3 0.71%
Egyéb
4 0.95%
Érvényes szavazatok 423
HZDS-RSS
246 58.02%
SNS
40 9.43%
SP-VOĽBA
29 6.84%
ZRS
25 5.90%
KDH
21 4.95%
16 3.77%
KSS
11 2.59%
DS
10 2.36%
SPK
8 1.89%
NS
7 1.65%
KSÚ
7 1.65%
HZPCS
2 0.47%
MK
1 0.24%
Egyéb
1 0.24%
Érvényes szavazatok 424
HZDS
203 44.32%
SNS
82 17.90%
SDĽ
60 13.10%
SDK
54 11.79%
SOP
21 4.59%
KSS
17 3.71%
ZRS
13 2.84%
NSK
5 1.09%
B-RRS
3 0.66%
Érvényes szavazatok 458
HZDS
152 37.81%
SMER
65 16.17%
SDKU
29 7.21%
SNS
27 6.72%
HZD
27 6.72%
KSS
25 6.22%
ANO
23 5.72%
SDĽ
15 3.73%
KDH
14 3.48%
PSNS
8 1.99%
SZS
4 1.00%
SDA
4 1.00%
ZRS
3 0.75%
ZAR
3 0.75%
SNJ
2 0.50%
MKP
1 0.25%
Érvényes szavazatok 402
SMER
128 38.67%
ĽS HZDS
67 20.24%
SNS
61 18.43%
SDKU DS
25 7.55%
KSS
16 4.83%
KDH
12 3.63%
SF
5 1.51%
OKS
4 1.21%
Misia 21
3 0.91%
ANO
3 0.91%
LB
2 0.60%
MKP
2 0.60%
Egyéb
3 0.91%
Érvényes szavazatok 331
SMER
234 60.94%
SDKU DS
34 8.85%
SNS
29 7.55%
SaS
21 5.47%
ĽS HZDS
21 5.47%
LSNS
14 3.65%
KDH
8 2.08%
KSS
6 1.56%
SDĽ
6 1.56%
Most-Híd
5 1.30%
EDS
2 0.52%
Únia
2 0.52%
Egyéb
2 0.52%
Érvényes szavazatok 384
SMER SD
259 71.15%
OĽaNO
20 5.49%
SNS
15 4.12%
SDKU DS
14 3.85%
LSNS
12 3.30%
KDH
11 3.02%
SSS NM
10 2.75%
SaS
9 2.47%
Zmena zdola DU
2 0.55%
KSS
2 0.55%
ĽS HZDS
2 0.55%
Most-Híd
1 0.27%
Egyéb
7 1.92%
Érvényes szavazatok 364
SMER SD
173 50.88%
SNS
40 11.76%
SME RODINA
29 8.53%
LSNS
25 7.35%
OĽANO-NOVA
25 7.35%
SaS
21 6.18%
#SIEŤ
9 2.65%
KDH
6 1.76%
KSS
3 0.88%
SKOK!
3 0.88%
SMS
2 0.59%
Most-Híd
2 0.59%
MKP
1 0.29%
Egyéb
1 0.29%
Érvényes szavazatok 340
Aranyosmaróti járás
Szlovákia

Bejelentések