SK
RS
.....

Nyustya

Településrész

címer zászló
885 44% magyar 1910
210 13% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Hnúšťa
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Rimaszombati járás
kisközség
Más földrajzi nevek:
Alodia, Balantky, Brokárovo, Čapač, Čierťaž, Čivadrovo, Čižianka, Danišovo, Dolina, Dubiská, Farkaška, Gábriška, Homoľačka, Homoľov potok, Horná Kolónia, Hŕbky, Hrdlovka, Husárovo, Ištvánkin kút, Iváčka, Ivanove pasečky, Jasenie, Jelšiny, Kališkovo, Kalvária, Kitačová, Klamárovo, Klenóci-Rima (Klenovecká Rimava), Kolovratno, Kopaň, Kresačky, Kríž, Kukučka, Kúty, Láclavka, Lazčok, Lehota, Lipové jamy, Moškovka, Mraznica, Mútnik, Na Kameništi, Nad Klenovcom-hágó, Nad Mašu, Nižná baňa, Od Žobráckej studne, Ohrablo, Osičie, Ostrá, Pastva, Petrov potôčik, Petrákovo, Pod Bartovu skalu, Pod Belicou, Pod holou, Pod Kudlovám, Pod Sincom, Pod Sinčokom, Pod Šťavičkou, Pradedovo, Pri majeri, Pri studni, Prokop-bánya, Rúbaň, Štepový vrch, Samobane, Skálie, Skaliny, Skalka, Smreky, Svätopluk-bánya, Tŕstie, Valentovo, Varta, Vyšná magnezitka, Za cintorínom, Za Hanúškom, Za humnami, Za mlynom, Za Ohrablom, Záruba, Železná tabla, Ždiar
Koordináták:
48.57919693, 19.95368195
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
389 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98101

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

NYUSTYA. Tót falu Hont Várm. földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, és többen evangelikusok, fekszik Likér, Rima Brezó, Baradna mellett 1/4, és 1/2 mértföldnyire, két vasat kovátsoló hámor is van benne, kaszállója, ’s legelője elég, erdeje az ott lévő hámorok miatt el pusztúlt, de abrontsnak való nyír, és mogyoró fája vagyon elég, fa edényt is készítenek, úgy látszik, hogy arany mosások is vóltak itt; most pedig Osztra nevű hegyen ólomra, és ezűstre jó reménység alatt még eddig egy Bánya haszon nélkűl dolgoztatik, lakosai rész szerént tsapók, rész szerint pedig kovátsok, néhol földgye sovány, és vas vizess.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Nustya, tót falu, Gömör és Kis-Honth egyesült vgyében, ut. p. Rimaszombathoz északra 2 1/2 mfdnyire: 262 kath., 1098 evang. lak. Evang. anyaszentegyház. Két vashámor. F. u. a Kubinyi nemzetség.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nyustya, rimavölgyi kisközség, főszolgabirói székhely, 290 házzal és 1803, nagyobbára tótajkú és ág. ev. h. vallású lakossal. A XV. században a Feledyek voltak a földesurai és 1526-ban még Feledy Istók birtokában találjuk. Később a Kubinyiak bírták, azután a Fáy család. Ma Fáy Gyulának és Máriássy Gizellának van itt nagyobb birtoka és úrilaka. A Fáy-féle emeletes kúriát a Kubinyiak építették. A községet Ferdinánd és Szapolyai idejében többizben feldúlták. Azelőtt nagyon sok szűrszabó volt a községben és a szűrszabó czéh 1825-ben alakult. Van itt magyar olvasókör, a rimamurányi-salgótarjáni vasmű r.-t.-nak vasolvasztója, az egyesült gömöri magnezit-részvénytársaságnak magnezitpörkölője, m. kir. erdőgondnokság, 3 tanerővel bíró ev. népiskola, posta- és táviróhivatal, vasúti állomás. A községben két templom van, ú. m. róm. katholikus és ág. h. evangelikus. Mind a kettő 1802-ben épült. Ide tartoznak Kotlistyo, Massa, Branzova és Brezin telepek is.

Magyar Katolikus Lexikon

Nyustya, Nustya, v. Gömör-Kishont vm. (Hnúšt'a, Szl.): plébánia a v. rozsnyói egyhm. kishonti esp. ker-ében. - 1769: alapították. Tp-át 1802: Szt Kereszt felmagasztalása tit-ra sztelték, a mait 1906: építették. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve 1880: szl. - Filiái 1917: Feketepatak, Hacsó, Kiéte, Klenóc, Likér, Rimabrézó. - Lakói 1991: össz. 7146, m. 104 (1,46%); 2001: össz. 7557, m. 81 (1,07%). ** Gerecze II:330. - Schem. Ros. 1913:67.

Helységnévtár

Nyustya (Nyust) [Nyustai vasgyár], RK. 244 Rozsnyó, kg. 6 - , ÁG. 886 Tiszai, ref. 16 - , izr. 28 - , hitf. nélkül 1.

Csernyánszky Sámuel

1759. 9. 13.
Nyustya - megszületett
1782 - 1785
Bakabánya - egyházi szolgálatot végzett
1790 - 1809
Bát - élt
1809. 2. 12.
Bát - elhunyt

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
németek
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 195 17%
szlovákok 903 76%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
németek 24 2%
egyéb 59 5%
összlétszám 1181
magyarok 885 44%
szlovákok 1042 51%
ruszinok 4 0%
romák 58 3%
németek 29 1%
egyéb 7 0%
összlétszám 2025
magyarok 210 13%
szlovákok 1412 85%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
németek 6 0%
egyéb 40 2%
összlétszám 1668
Mai közigazgatás

Bejelentések